A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése"

Átírás

1 DEBRECE EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁYOK CETRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMSZERTUDOMÁY ÉS KÖRYEZETGAZDÁLKODÁS KAR A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE

2 Adatlap A képzési és kimeneti követelményeknek és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés... 3 A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)... 3 Természetvédelmi mérnök BSc szak, nappali tagozat... 3 Természetvédelmi mérnök BSc szak, levelező tagozat... 7 Szakmai akorlat (KKK 6.5. és 9. pont): A képzési és kimeneti követelményekben felsorolt kompetenciák elsajátíttatásának bemutatása A képzés személyi feltételei A szakfelelős és a szakirányfelelősök Az oktatói kör: Tantárlista tantárak felelősei, oktatói Összesítés az oktatói körről A szakon folyó képzés tudományos háttere A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei A képzési létszám és kapacitás A szak hallgatói A képzési folyamat és eredményei A tananyag-fejlesztési tevékenység rendszeressége, motivációi: A szak hallgatóinak felkészítése a mesterképzésbe / képzésbe való továbblépésre: A kiemelkedő képességű hallgatók segítésének bemutatása: A akorlati képzésben az alkalmazási területekre történő felkészítés bemutatása A akorlati félév (ha van) szervezettsége, ümenete, az ellenőrzés, számonkérés módja Tájékozódás a társterületek felé, áthallgatások lehetősége: Az értékelés és ellenőrzés módszerei, eljárásai és szabályai A záróvizsga tartalma, tematikája, szerkezete és értékelési rendszere A szakdolgozati témaválasztás akorlata: Hallgatók részére nyújtott szolgáltatások: Van-e szervezett módszerük a végzősök elhelyezkedésének fielésére? (C)SWOT analízis Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés A szak helye a kar / intézmény szervezetében. A szak menedzselése A szakon folyó belső minőségbiztosítási tevékenység ismertetése: Ki(k) a szak minőségbiztosítási felelőse(i)? Hoan biztosítja és fejleszti a szak saját minőségét Tesz-e fel a szak a saját működésére vonatkozó kérdéseket a következők körében? Mi történik a válaszokkal, hoan hasznosítják azokat? A felhasználói szempontok érvényesülése a képzésben A szak indítása óta eltelt idő alatti belső minőségbiztosítási tevékenység tapasztalatai, az ebből következő minőségfejlesztési tevékenységének eredményei: A célok megvalósulásának ellenőrzése Eéb megjezések V. Felhasználói szempontok, kapcsolati formák V. Függelék Záróvizsga tételek ntézményi infrastruktúra ntézményi tehetséggondozó rendszer ntézményi minőségbiztosítási rendszer kiértékelése Önéletrajzok Tantári tematikák 1

3 ADLAP 1. A szakon képzést folytató felsőoktatási intézmény neve, címe Debreceni Eetem, Agár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. A felsőoktatási intézményben a képzésért közvetlenül felelős szervezeti eség Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék 2. A folyó képzések helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i) DE AGTC, 4032 Debrecen, Böszörményi út A szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) természetvédelmi mérnöki BSc alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) természetvédelmi mérnök 5. Az indított szakirány(ok) megnevezése A szak KKK-jában (már) nevesített szakirány(ok) nincsenek szakirányok A szak KKK-jában (még) nem nevesített szakirány(ok) nincsenek szakirányok 6. Az indított képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, 7. Az átlagos felvett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk): nappali: 38 levelező: A képzési idő 7 félév, az oklevél megszerzéséhez kredit szükséges a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: nappali tagozaton kötelező óra 2040, levelező tagozaton 406 kötelező óra az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül aszakmai akorlat időtartama és jellege: 170 óra vezetett szakmai akorlat és önálló nyári akorlat, valamint 14 hét 7. féléves önálló szakmai akorlat 9. A szak indításának időpontja: 2006 szeptember A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása Dr. habil Juhász Lajos, tanszékvezető eetemi docens, 2

4 . A képzési és kimeneti követelményeknek és az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A KÉPZÉS TARTALMA A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Természetvédelmi mérnök BSc szak, nappali tagozat félévek tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus 1 ( / sz / / konz) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Állattan, állatélettan. Dr. Juhász Lajos 2. Maarország földtana és természetföldrajza Dr. Juhász Lajos 3. Matematika és informatika. Dr. Vince Szilvia 4. Matematika és informatika. ané dr. Polyák lona 5. övénytan, növényélettan. Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa 6. Ökológia Dr. Juhász Lajos 7. Termőhelyismeret Dr. Kátai János 8. Erdő és vadgazdálkodás. Dr. Rédei Károly 9. Erdő és vadgazdálkodás. Dr. Bihari Zoltán 10. Mezőgazdasági kémia. (agrokémia) Erdeiné dr. Kremper Rita tantár számon kérés kreditszáma 2 j (koll / /eéb 3 4 koll 3 koll 5 koll 5 j 5 koll 4 koll 4 koll 5 koll 4 koll 3 koll 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, akorlat, konzultáció) 2 e sorba írt több féléves tantárnál a sorrakerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; j) 3 pl. évközi beszámoló 3

5 11. Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek Dr. Ancza Erzsébet 12. Természetvédelem Dr. Juhász Lajos 13. Természetvédelmi állattan.. Dr. Juhász Lajos 14. Természetvédelmi növénytan.. Dr. Papp Mária 15. Gazdaságtudományi ismeretek. Dr. Odor Kinga 16. Gazdaságtudományi ismeretek. Dr. Posta László 17. Földtudományokgeoinformatika. Dr. a Attila 18. Állattenyésztéstan. Dr. Komlósi stván 19. Biogeográfia Dr. Kozák Lajos 20. Halgazdálkodás Dr. Stündl László 21. övénytermesztéstan V. Dr. Kutasy Erika 22. Vízgazdálkodásvíztan 5/75 4/60 Dr. Juhász Csaba 23. Testnevelés a Gábor összesen 11/165 12/180 11/165 14/210 9/135 10/150 6/90 6/90 szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Etológia Dr. Bihari Zoltán 2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia. Dr. Peles Ferenc 3 koll 3 koll 3+3 koll koll 3+3 koll koll 3 koll 3 koll 6 koll 2 koll 4 koll 4 koll 4 koll 4 koll 0+0 eéb eéb koll 1 j 2 eéb 4 koll 3 koll 4

6 3. Környezetgazdálkod ás. Dr. Blaskó Lajos 4. Természetvédelmi jog Dr. Csepregi stván 5. Talajökológia Dr. Kátai János 6. Terepi vizsgálati módszerek Dr. Bihari Zoltán 7. Vadon élő fajok kereskedelme Dr. Gyüre Péter 8. Környezetgazdaságta n Dr. Kuti stván 9. Ökoturizmus Dr. Bihari Zoltán 10. Biztonságtechnika és munkavédelem Dr. Kovács Elza összesen 5 4/60 5/75 3/45 differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Erdei élőhely kezelése Dr. Kozák Lajos 2. Állatföldrajz Dr. Kozák Lajos 3. Tudományos közlés és ismeretterjesztés Dr. Antal Zsuzsanna 4. Védett epek kezelése Dr. Zsigrai Györ 5. Vizes élőhelyek kezelése Dr. Kozák Lajos 6. Hobbiállat tartás és tenyésztés Dr. Juhász Lajos 7. Őshonos háziállatok védelme Dr. Mihók Sándor 8. Gyónövényismeret Dr. Zsigrai Györ 5 koll 4 koll 3 koll 5 j 3 koll 2 koll 3 koll 2 koll 3/ koll 1 j 4 koll 3 koll 2 koll 4 koll 4 koll 3 koll 3 koll 3 koll

7 9. Kultúrtörténeti értékek védelme Dr. Kozák Lajos 10. Szakdolgozatkészítés Szakmai akorlat Dr. Juhász Lajos 12. Tanulmányút Dr. Juhász Lajos félévi akorlat összesen 5,3/80 5,3/80 0,6/10 0,6/10 5,3/80 6,3/95 8/120 4/60 8/120 7/105 4 koll 7+8 j j 0+0 eéb 0 eéb 30 eéb 75 9 koll 2 j 3 eéb szabadon választható tantárak 1. Halak ismerete és védelme Dr. Juhász Lajos 2. Mikroszkópos növényanatómia Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa 3. Ornitológia Dr. Gyüre Péter 4. Állatpreparálás Dr. Gyüre Péter 5. Sporthorgászat Dr. Stündl László 6. Természetfotózás Dr. Gyüre Péter 7. Táj- és vidékfejlesztés Dr. a Géza 8. Állományok felvételezése és térképezése Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa 2 j 2 j 2 j 2 j 2 j 2 j 2 j 2 j a szakon összesen 13/195 13/195 16/240 21,3/320 20/300 18,6/280 20/300 28,3/425 16/240 19/285 13/195 21/ koll 29 j 5 eéb 6

8 Természetvédelmi mérnök BSc szak, levelező tagozat tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (féléves), tanóratípus 4 ( / sz / / konz) tantár számonkérés kreditszáma 5 j (koll / /eéb 6 alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Állattan, 10 4 koll állatélettan. Dr. Juhász Lajos 2. Maarország 8 3 koll földtana és természetföldrajza Dr. Juhász Lajos 3. Matematika és 4 5 koll informatika. Dr. Kovács Sándor 4 3. Matematika és 8 5 j informatika. ané dr. Polyák lona 4. övénytan, 10 5 koll növényélettan. Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa 5. Ökológia 10 4 koll Dr. Antal Zsuzsanna 6. Termőhelyismeret 10 4 koll Dr. Kátai János 7. Erdő és vadgazdálkodás. Dr. Rédei Károly 8. Erdő és vadgazdálkodás. Dr. Bihari Zoltán 9. Mezőgazdasági kémia. (agrokémia) Erdeiné dr. Kremper Rita 10. Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek Dr. Ancza Erzsébet 11. Természetvédelem Dr. Juhász Lajos 12. Természetvédelmi állattan.. Dr. Juhász Lajos koll 12 4 koll 8 3 koll koll 10 3 koll koll koll 4 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, akorlat, konzultáció) 5 e sorba írt több féléves tantárnál a sorrakerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; j) 6 pl. évközi beszámoló 7

9 13. Természetvédelmi növénytan.. Dr. Papp Mária 14. Gazdaságtudományi ismeretek. Dr. Odor Kinga 15. Gazdaságtudományi ismeretek. Dr. Posta László 16. Földtudományokgeoinformatika. Dr. a Attila 17. Állattenyésztéstan. Dr. Komlósi stván 18. Biogeográfia Dr. Kozák Lajos 19. Halgazdálkodás Dr. Stündl László 20. övénytermesztéstan X. Dr. Sárvári Mihály 21. Vízgazdálkodásvíztan Dr. Juhász Csaba összesen koll koll koll 8 3 koll 8 6 koll 10 2 koll 10 4 koll 10 4 koll 10 4 koll koll koll 1 j szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Etológia 8 4 koll Dr. Bihari Zoltán 2. Mezőgazdasági és 8 3 koll élelmiszeripari mikrobiológia. Dr. Murvai Melinda koll Környezetgazdálkod ás Dr. Juhász Csaba 4. Természetvédelmi 12 4 koll jog Dr. Csepregi stván 5. Talajökológia 10 3 koll Dr. Kátai János 6. Terepi vizsgálati 5 5 j módszerek Dr. Bihari Zoltán 5 7. Vadon élő fajok 8 3 koll kereskedelme Dr. Gyüre Péter 8. Környezetgazdaságta n Dr Kuti stván 8 2 koll

10 9. Ökoturizmus 8 3 koll Dr. Bihari Zoltán koll Biztonságtechnika és munkavédelem Dr. Pregun Csaba összesen koll 1 j differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Erdei élőhely 10 4 koll kezelése Dr. Kozák Lajos 2. Állatföldrajz 10 3 koll Dr. Kozák Lajos 3. Tudományos 8 2 koll közlés és ismeretterjesztés Dr. Antal Zsuzsanna 4. Védett epek 10 4 koll kezelése Dr. Zsigrai Györ 5. Vizes élőhelyek 10 4 koll kezelése Dr. Kozák Lajos 6. Hobbiállat tartás 8 3 koll és tenyésztés Dr. Juhász Lajos 7. Őshonos 8 3 koll háziállatok védelme Dr. Mihók Sándor koll Gyónövényismeret Dr. Zsigrai Györ 9. Kultúrtörténeti 10 4 koll értékek védelme Dr. Kozák Lajos 10. Szakdolgozatkészítés j j Szakmai eéb akorlat Dr. Juhász Lajos 12. Tanulmányút 10 0 eéb Dr. Juhász Lajos félévi akorlat összesen eéb 75 9 koll 2 j 3 eéb szabadon választható tantárak 1. Halak ismerete és védelme Dr. Juhász Lajos 2. Ornitológia Dr. Gyüre Péter 3. Állatpreparálás Dr. Gyüre Péter j 2 j 2 j 9

11 4. Sporthorgászat Dr. Stündl László 5. Természetfotózás Dr. Gyüre Péter 6. Táj- és vidékfejlesztés Dr. a Géza j 2 j 2 j a szakon összesen koll 10 j 3 eéb Szakmai akorlat (KKK 6.5. és 9. pont): A KKK 6.5 pontja által előírt akorlati képzéshez kapcsolódó legalább 90 kreditérték teljesülése: - Az összefüggő 7. féléves szakmai akorlat kreditértéke 30 kredit. - A akorlati ismeretek megszerzéséhez kapcsolódó tanulmányi kreditérték a akorlati képzéssel rendelkező tárak akorlati óraszámának a tantárak kreditértékéből arányosított kreditösszege 67 kredit (Az elméleti és akorlati óraszám aránya 56% elméleti, és 44% akorlati képzést jelent. E szerint a kötelező és kötelezően választható tantárak 154 kreditértékéből a fenti arány alapján az ees tantárak akorlati képzésére 67 kreditérték jut A KKK 9. pontjában előírt szakmai akorlati idő teljesülése: - A 7. félévben e félévig tartó önálló szakmai akorlat a szakvezetés által akkreditált akorlóhelyen. - A kritérium feltételként teljesítendő szakmai akorlat ideje 170 óra. A 170 órás szakmai akorlat és tanulmányút lebonyolítása az első és másodév során történik meg a következő bontásban: kétszer 4 napos vezetett terepakorlat és e 1 napos vezetett tanulmányút, valamit az első és a másodévet követő nyáron 2-2 hetes önálló nyári szakmai akorlat a szakvezetés által elfogadott szakmai akorlóhelyen (természetvédelemhez kapcsolódó tevékenységet folytató állami és civil szervezetnél). A 170 órányi, a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó szakmai akorlat időtartam jelentősen meghaladja a KKK 9. pontjában előírt legalább 3 hetes (120 óra) szakmai akorlati időt. A képzési és kimeneti követelményekben felsorolt kompetenciák elsajátíttatásának bemutatása A szak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák (KKK 7. pontja) elsajátíttatásának megvalósítási terve: az adott kompetenciák megszerzését biztosító tantárak, oktatási módszerek és akorlatuk Hoan vizsgálják a fejlesztés eredményességét? A természetvédelmi mérnök alapszak birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek - az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és földtani, vadés halgazdálkodási ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére: ezen komplex kompetencia kialakulását számos diszciplina elsajátított tudásanyaga alapozza meg. A növénytermesztés, állattenyésztés, halgazdálkodás, erdő- és vadgazdálkodás. és, vízgazdálkodás-víztan, környezetgazdálkodás, természetvédelmi jog tantárak lehalgatás asorán elsajátított alapismerete az erdei élhelyek kezelése, védett epewk kezelése, és a vizes élőhelyek kezelése tantárak keretében kerülnek a helyükre gazdálkodási összefüggésekbe áazottságot tekintve. - természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzésére: a természetvédelmi állattan és, a természetvédelmi növénytan és, a természetvédelem, a természetvédelmi jog, a Maarország földtana és természetföldrajza, atermőhelyismeret, a biogeográfia és az állatföldrajz tárak természetvédelmi szempontú 10

12 ismeretanyaga a erdő és vadgazdálkodás és, a halgazdálkodás, állattenyésztés, növénytermesztés tárak alapismeretei mellé helyezve teszik lehetővé a szakterületek akorlati összeütközési pontjainak a megértését. - a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére: afenti kompetenciákat alapozó tárak mellett e kompetencia kialakulásához fokozotan járul hozzá a földtudomáynokgeoinformatika tár keretében elsajátított távérzékelési, térinformatikai alapozó ismeretanyag - természetvédelmi problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhelyfejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére: a természetvédelmi állat és növénytan, a természetvédelem tárak lexikális adathalmazának ökológiai szempontú értékelési képességét a szemléletformáló ökológia és az élőhely-kezelési (erdei, ep, vizes) tárak elméleti és akorlati órái segítik kialakítani. 11

13 A KÉPZÉS SZEMÉLY FELTÉTELE 7 A szakfelelős és a szakirányfelelősök Felelősök neve FO-hez Munkakör szf: szakfelelős, Tudományos tartozás (e/f tan/ szif: szakirányfelelős fokozat /cím ( va e/f doc.) a szakiránya megadásával AE) Milyen szak(ok) felelőse Dr. habil. Juhász Lajos szf. e doc. természetvédelmi mérnök BSc, MSc Az oktatói kör: Tantárlista tantárak felelősei, oktatói nappali képzés Alapozó tárak A TÖRZSAYAG TATÁRGYA (ALAPOZÓ ÉS SZAKMA TÖRZSTÁRGYAK) (KKK 8. pont) 1. Állattan, állatélettan. 2. Maarország földtana és természetföldrajza Oktató neve (több oktató esetén a tantár blokkjában első helyen a tantár felelőse) Dr. Juhász Lajos Dr. Antal Zsuzsanna Dr. Gyüre Péter Dr. Juhász Lajos Dr. Kozák Lajos Tud. fok. /cím Munkakör (ts. / adj./ e/f doc./ e/f tanár/ tud. mts./ eéb) e doc. ts. ts. e doc. adj. A tantár oktatói FO-hez tartozás és munkaviszony típusa (/AE/V) Részvétel az ismeretátadásban előadó / ak. vezető / Hány kredit felelőse a szakon / az intézményben 25/33 Hány kreditértékű tantár felelőse a szakon, ill. az intézményben, B és M képzés-ben összesen 25/33 6/26 9/23 25/33 19/32 7 A fejezet táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: Tudományos fokozat / cím:, DLA, CSc, DSc, akadémikus. (2007. jan. óta a dr. univ. cím akkreditációs szempontból sem váltja ki a tudományos fokozatot!). Munkakör: eetemi / főiskolai tanár, ill. docens, adjunktus, tanársegéd; tudományos (fő)munkatárs; eéb Felsőoktatási intézményhez (FO) tartozás és munkaviszony típusa: Akkreditációs célból az adott FO-nak nyilatkozatot tett oktató, aki az Ftv 84. -ának (5) bekezdése szerint kizárólag az adott felsőoktatási intézményt jelölte meg annak, amelyben fielembe veendő a működési feltételek vizsgálatában A(T/E) Teljes munkaidős, határozott va határozatlan idejű munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, ill. ezekkel azonos elbírálás alá eső jogviszony: T Eéb (nem teljes munkaidős, pl. részmunkaidőben, va megbízási szerződésessel foglalkoztatott, prof. emer. stb.): E Vendégoktató, aki más FO-nek írt alá, va sehol sem tett kizárólagossági nyilatkozatot: V B(achelor): alapszak - M(aster): mesterszak - tm(aster): tanári mesterszak 12

14 3. Matematika és informatika.. 4. övénytan, növényélettan. Dr. Vincze Szilvia ané dr. Polyák lona Botos Szilvia Cseh András Pancsira János Ráthonyi Gergely Dr. Lisztes- Szabó Zsuzsa Kovács Szilvia Dr. Tanyi Péter 5. Ökológia Dr. Juhász Lajos Dr. Antal Zsuzsanna 6. Termőhelyismeret Dr. Kátai János Dr. Sándor Zsolt 7. Erdő és vadgazdálkodás.. 8. Mezőgazdasági kémia. (agrokémia) 9. Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek Dr. Rédei Károly Dr. Bihari Zoltán Erdeiné dr. Kremper Rita Dr. Ancza Erzsébet Dr. Battáné dr. Gindert- Kele Ágnes 10. Természetvédelem Dr. Juhász Lajos Dr. Antal Zsuzsanna 11. Természetvédelmi állattan Természetvédelmi növénytan.. Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Papp Mária Dr. Lisztes- Szabó Zsuzsa Kovács Szilvia CSc DSc e doc e doc. hallg hallg eéb eéb adj. ts. tud.smts. e doc ts. e tanár ts. e tanár e doc. AE 5/5 5/5 9/18 25/33 6/26 7/23 5/7 16/34 ts. 3/8 adj. adj. e doc ts. e doc. ts. e doc. adj. ts. 3/18 0/8 25/33 6/26 25/33 9/23 6/20 9/18 13

15 Törzstár 13. Gazdaságtudományi ismeretek.. Dr. Odor Kinga Katonáné dr. Kovács Judit Dr. Helmeczi András Dr. Posta László Dr. Madai Hajnalka Dr. Buzás Ferenc Ede Dr. a Attila Dr. Komlósi stván 14. Földtudományokgeoinformatika. 15. Állattenyésztéstan. 16. Biogeográfia Dr. Kozák Lajos 17. Halgazdálkodás Dr. Stündl László 18. Dr. Kutasy övénytermesztéstan Erika V. CSc ts. adj. eéb e doc. adj. tud mts. AE 3/3 0/16 0/10 3/17 0/4 ts. 6/21 e doc. 2/27 adj. 19/32 adj. 6/12 adj. 4/ Vízgazdálkodásvíztan Dr. Juhász e doc. 9/33 Csaba 21. Testnevelés a Gábor eéb 0/0 1. Etológia Dr. Bihari Zoltán 2. Mezőgazdasági és Dr. Peles élelmiszeripari Ferenc mikrobiológia. Dr. Murvai 3. Környezetgazdálkodás. 4. Természetvédelmi jog Melinda Dr. Blaskó Lajos Dr. Csepregi stván 5. Talajökológia Dr. Kátai János 6. Terepi vizsgálati Dr. Bihari módszerek Zoltán 7. Vadon élő fajok Dr. Gyüre kereskedelme Péter 8. Dr. Kuti Környezetgazdaságtan stván 9. Ökoturizmus Dr. Bihari Zoltán e doc. 16/34 ts. ts. 3/16 3/6 DSc igazgató 5/18 eéb V 4/6 CSc e tanár 7/23 e doc. 16/34 ts. 9/23 CSc e doc. 2/22 e doc. 16/34 14

16 A DFFERECÁLT SZAKMA SMERETEK TATÁRGYA (KKK 8. pont) Oktató neve Tud. fok. /cím Munkakör (ts. / adj. stb.) A tantár oktatói FO-hez tartozás (/AE/V) Részvétel előadó / ak. v. / Hány kredit felelőse a szakon, ill./ az intézményben 1. Erdei élőhely Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 kezelése 2. Állatföldrajz Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 3. Tudományos közlés Dr. Antal ts. 6/26 és ismeretterjesztés Zsuzsanna 4. Védett epek Dr. Zsigrai igazgató 7/10 kezelése Györ helyettes 5. Vizes élőhelyek Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 kezelése 6. Hobbiállat tartás és Dr. Juhász Lajos e doc. 25/33 tenyésztés 7. Őshonos háziállatok Dr. Mihók CSc e tanár 3/33 védelme Sándor 8. Dr. Zsigrai igazgató 7/10 Gyónövényismeret Györ helyettes 9. Kultúrtörténeti Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 értékek védelme 10. Szakmai akorlat Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Kozák Lajos e doc. ts. 25/33 9/ Tanulmányút Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Kozák Lajos adj. e doc. ts. 19/32 25/33 9/ Szakmai akorlat Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Kozák Lajos adj. e doc. ts. 19/32 25/33 9/23 adj. 19/32 Gazdasági szaknyelvi kommunikáció tantárcsoport 1. Professzionális Dr. Troy e doc. 10/16 nyelvi kommunikáció Wiwczaroski Üzleti nyelv nterkulturális kommunikációs ismeretek. 4. Pályázatírási Dr. Hajdú Zita ané Kassai lona Dr. Harsányiné Czollner Andr készségek célnyelven 5. Jogi nyelv.. Dr. Tar ldikó Dr. Harsányiné Czollner Andr 6. Kultúraközi kommunikáció 7. Környezetgazdálkodási és környezetpolitikai szaknyelv adj. AE 15 6/8 - eéb 3/5 Tóth Magdolna - ts. 2/2 Dr. Troy Wiwczaroski Dr. Silye Magdolna Tóth Magdolna adj. eéb 4/4 3/5 e doc. 10/16 - e doc. ts. 11/25 2/2

17 8. Projekt munka Dr. Troy Wiwczaroski e doc. 10/16 szabadon választható tantárak 1. Halak ismerete Dr. Juhász Lajos e doc. 25/33 és védelme 2. Mikroszkópos Dr. Lisztes-Szabó adj. 9/18 növényanatómia Zsuzsa 3. Ornitológia Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 4. Állatpreparálás Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 5. Sporthorgászat Dr. Stündl László adj. 6/12 6. Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 Természetfotózás 7. Táj- és Dr. a Géza CSc e tanár 2/22 vidékfejlesztés 8. Állományok felvételezése és térképezése Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa adj. 9/18 9. Maar nyelvű üzleti alapismeretek 10. Bevezetés az EU szaknyelvbe 11. Angol/német/fran cia nyelvakorlat 12. nterkulturális kommunikációs ismeretek. 13. Szakszöveg fordítási akorlat degen nyelv Szakmai idegen nyelv.. Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin tud. smts. 1/1 Andrássy Géza - eéb 2/10 Trockij German Dr. Hajdú Zita Dr. Harsányiné Czollner Andr Dr. Harsányiné Czollner Andr Dr. Silye Magdolna Tóth Magdolna Dr. Silye Magdolna Dr. Silye Magdolna - - eéb adj. eéb 1/1 6/8 3/5 - eéb 3/5 e doc. - ts. 2/2 e doc. 11/25 11/25 e doc. 11/25 16

18 Az oktatói kör: Tantárlista tantárak felelősei, oktatói levelező képzés Alapozó tárak A TÖRZSAYAG TATÁRGYA (ALAPOZÓ ÉS SZAKMA TÖRZSTÁRGYAK) (KKK 8. pont) 1. Állattan, állatélettan. 2. Maarország földtana és természetföldrajza 3. Matematika és informatika.. Oktató neve (több oktató esetén a tantár blokkjában első helyen a tantár felelőse) Dr. Juhász Lajos Dr. Juhász Lajos Dr. Kovács Sándor ané dr. Polyák lona Dr. Lisztes- Szabó Zsuzsa 4. övénytan, növényélettan. 5. Ökológia Dr. Antal Zsuzsanna 6. Termőhelyismeret Dr. Kátai János 7. Erdő és vadgazdálkodás.. Dr. Rédei Károly Dr. Bihari Zoltán 8. Mezőgazdasági Erdeiné dr. kémia. (agrokémia) Kremper Rita 9. Műszaki és Dr. Ancza élelmiszeripari Erzsébet alapismeretek 10. Természetvédelem Dr. Juhász Lajos 11. Természetvédelmi Dr. Juhász állattan.. Lajos 12. Természetvédelmi Dr. Papp növénytan.. Mária 13. Gazdaságtudományi ismeretek.. Dr. Odor Kinga Katonáné dr. Kovács Judit Dr. Helmeczi András Dr. Posta László 14. Földtudományokgeoinformatika. Dr. a Attila 15. Állattenyésztéstan Dr. Komlósi. stván 16. Biogeográfia Dr. Kozák Lajos Tud. fok. /cím Munkakör (ts. / adj./ e/f doc./ e/f tanár/ tud. mts./ eéb) A tantár oktatói FO-hez tartozás és munkaviszony típusa (/AE/V) Részvétel az ismeretátadásban előadó / ak. vezető / Hány kreditértékű tantár felelőse a szakon, ill. az intézményben, B és M képzés-ben összesen e doc. 25/33 e doc. 25/33 adj. e doc. 5/5 5/5 adj. 9/18 ts. 6/26 CSc e tanár 7/23 DSc e tanár e doc. AE 5/7 16/34 ts. 3/8 adj. 3/18 e doc. 25/33 e doc. 25/33 e doc. 6/20 CSc ts. adj. eéb e doc. AE 3/3 0/16 0/10 3/17 ts. 6/21 e doc. 2/27 adj. 19/32 17

19 Törzstár 17. Halgazdálkodás Dr. Stündl László 18. Dr. Sárvári övénytermesztéstan Mihály X. 19. Vízgazdálkodásvíztan Dr. Juhász Csaba 1. Etológia Dr. Bihari Zoltán 2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia. Dr. Murvai Melinda Dr. Peles Ferenc Dr. Juhász Csaba Dr. Csepregi stván 3. Környezetgazdálkodás 4. Természetvédelmi jog 5. Talajökológia Dr. Kátai János 6. Terepi vizsgálati Dr. Bihari módszerek Zoltán 7. Vadon élő fajok Dr. Gyüre kereskedelme Péter 8. Dr. Kuti Környezetgazdaságtan stván 9. Ökoturizmus Dr. Bihari Zoltán 10. Biztonságtechnika Dr. Pregun és munkavédelem Csaba adj. 6/12 CSc e tanár 4/35 e doc. 9/33 e doc. 16/34 ts. 3/6 ts. 3/16 e doc. 9/33 eéb V 4/9 CSc e tanár 7/23 e doc. 16/34 ts. 9/23 CSc e doc. 2/22 e doc. 16/34 adj. 2/22 18

20 A DFFERECÁLT SZAKMA SMERETEK TATÁRGYA (KKK 8. pont) Oktató neve Tud. fok. /cím Munkakör (ts. / adj. stb.) A tantár oktatói FO-hez tartozás (/AE/V) Részvétel előadó / ak. v. / Hány kredit felelőse a szakon, ill./ az intézményben 1. Erdei élőhely Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 kezelése 2. Állatföldrajz Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 3. Tudományos közlés Dr. Antal ts. 6/26 és ismeretterjesztés Zsuzsanna 4. Védett epek Dr. Zsigrai igazgató 7/10 kezelése Györ helyettes 5. Vizes élőhelyek Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 kezelése 6. Hobbiállat tartás és Dr. Juhász Lajos e doc. 25/33 tenyésztés 7. Őshonos háziállatok Dr. Mihók CSc e tanár 3/33 védelme Sándor 8. Dr. Zsigrai igazgató 7/10 Gyónövényismeret Györ helyettes 9. Kultúrtörténeti Dr. Kozák Lajos adj. 19/32 értékek védelme 10. Szakmai akorlat Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Kozák Lajos e doc. ts. 25/33 9/ Tanulmányút Dr. Juhász Lajos Dr. Gyüre Péter Dr. Kozák Lajos adj. e doc. ts. 19/32 25/33 9/23 adj. 19/32 szabadon választható tantárak 1. Halak ismerete Dr. Juhász Lajos e doc. 25/33 és védelme 3. Ornitológia Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 4. Állatpreparálás Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 5. Sporthorgászat Dr. Stündl László adj. 6/12 6. Dr. Gyüre Péter ts. 9/23 Természetfotózás 7. Táj- és vidékfejlesztés Dr. a Géza CSc e tanár 2/22 19

21 Összesítés az oktatói körről nappali képzésben A képzésben Az összes A képzés résztvevő oktatóból tantárainak összes tantárfelelős száma oktató száma Az oktatók minősítettsége / CSc Az oktatók FO-hez tartozása és munkaviszony típusa DSc/MTA AE V Az oktatók munkaköri beosztása ts. / docens tanár adj. f. e. f. e / / levelező képzésben A képzés tantárainak száma A képzésben résztvevő összes oktató száma Az összes oktatóból tantárfelelős Az oktatók minősítettsége / CSc Az oktatók FO-hez tartozása és munkaviszony típusa DSc/MTA AE V Az oktatók munkaköri beosztása ts. / docens tanár adj. f. e. f. e / / A szak oktatói beosztás és életkor alapján nappali képzésben Összes Oktatók száma születési év szerint Beosztás oktató a szakon 1950 előtt után Összes oktatóból (fő) eetemi tanár főiskolai tanár eetemi docens főiskolai docens adjunktus tanársegéd doktorandusz tudományos munkatársak eéb Összesen levelező képzésben Összes Oktatók száma születési év szerint Beosztás oktató a szakon 1950 előtt után Összes oktatóból (fő) eetemi tanár főiskolai tanár eetemi docens főiskolai docens adjunktus tanársegéd doktorandusz tudományos munkatársak eéb Összesen

22 A SZAKO FOLYÓ KÉPZÉS TUDOMÁYOS HÁTTERE A szak tudományágában országosan elismert szakmai műhely(ek) tudományos (alkotói, K+F, művészeti) programja, fontosabb publikációs, pályázati és eüttműködési eredményei, azok vezetői és résztvevői (max. 2 oldal terjedelemben) A Debreceni Eetem AGTC Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke Kelet-Maarország meghatározó kutatói és szakértői feladatokat ellátó szervezete. A tanszék szoros kapcsolatot ápol mind a hivatalos természetvédelmi szervezetekkel (emzeti Parkok, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízüi Felüelőségek, Maar Állatkertek Szövetsége), mind a civil környezet és természetvédő szervezetekkel, valamint az oktatási társintézményekkel is. Szükségszerű, alkalmi kapcsolat alakult ki tanszékünk és a gazdálkodó szervezetek között, akik számára tanszékünk kutatói rendszeres eseti megbízások alapján hatástanulmányokat és szakértői véleményeket készítenek. Kutatási kapcsolatban vaunk több határon túli maar kutatóval és szervezettel, valamint Uniós országbeli oktatási és kutatási intézménnyel. Tanszékünk dolgozói részt vesznek számos szak hallgatóinak képzésében mind a Centrumon belül, mind a Centrumon kívüli társkarokon, FSZ, BSc, MSc szinten ránt. Az oktatás mellett tanszékünk részt vállal számos kutatásban is. A természetvédelmi mérnök szakhoz a tanszéken számos államilag va más forrásból (KKA, KAC, OTKA, FM, MME) támogatott kutatási program csatlakoztatható. Az alábbi kutatási témák az utóbbi 10 évben ( ) reprezentálják a szakot szervező tanszék munkatársainak kutatási tevékenységét: - A Bódva haltársulásainak ökológiai felmérése (Dr. Juhász Lajos) - A borz populáció biológiai felmérése Észak-Kelet Tiszántúlon (Dr. Kozák Lajos) - Borz táplálkozásökológiai vizsgálata két eltérő ökotópban (Dr. Kozák Lajos) - Ees élőhelytípusok biológiai sokféleségének állapota és változásainak vizsgálata a Hajdúsági Erdőspusztákon (Dr. Juhász Lajos) - Fürj monitoring a Tiszántúlon (Dr. Szendrei László) - Galamb- és gerlefajok balkáni gerle állategészségüi szerepe (Dr. Varga Sándor) - Galamb- és gerlefajok populációdinamikai vizsgálata (Dr. Varga Sándor) - A házi és vadlúdfajok táplálkozásökológiai vizsgálata (Dr. Gyüre Péter) - A hörcsög (Cricetus cricetus) és güzüegér (Mus spicilegus) metapopulációs dinamikája változó agrár habitat-szigetekben (Dr. Bihari Zoltán) - Kisemlősfaunisztikai felmérések a yírségben (Dr. Kozák Lajos) - A korai denevér búvóhely preferenciája Urbán viszonyok között (Dr. Bihari Zoltán) - Maar Emlőstani Adatbázis elkészítése, vezetése (Dr. Bihari Zoltán) - Mezőgazdasági vadkár elleni védekezés a Tiszántúlon (Dr. Szendrei László) - emzeti Biodiverzitás Monitorozó Program: Pilot Project, Protokollok (Dr. Bihari Zoltán) - yírségi erdők odúlakó madárközösségeinek és védett rágcsálók populációinak ökológiai állapotfelvétele (Dr. Juhász Lajos) - Részvétel a Védendő bányák kijelölő projectben (Dr. Bihari Zoltán) - Részvétel a URA 2000 site jelölő programban (Dr. Bihari Zoltán) - Sekély tavak élőbevonat vizsgálata (Dr. Kozák Lajos) - Telepítéssel beindított fogoly állományregeneráció Bélmeeren (Dr. Szendrei László) - Természetes epek szerepe az apróvadfajok élőhelyhasználatában (Dr. Szendrei László) - Természetvédelmi kutatások a BP, AP és HP hatósági területén (Dr. Juhász Lajos, Dr. Bihari Zoltán, Dr. Kozák Lajos, Dr. Gyüre Péter) - Tiszántúli vadgazdálkodási eségek fácánkibocsátási technológiája (Dr. Szendrei László) - A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának felmérése (Dr. Bihari Zoltán) - A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának feltárása és a szükséges védelmi intézkedések elemzése (Dr. Bihari Zoltán) - Védetté nyilvánítási javaslatok (Dr. Juhász Lajos, Dr. Bihari Zoltán) 21

23 - Vízi gerincesek állományának felmérése és monitoringja a Tisza-tavon (Dr. Juhász Lajos, Dr. Bihari Zoltán, Dr. Kozák Lajos) A szaktanszék munkatársainak publikációs tevékenysége hazai és nemzetközi szinten is megnyilvánul. Az elmúlt 5 évben a szaktanszék munkatársai által megjelentettet publikációk, konferencia részvételek kummulatív száma: - maar nyelvű cikk: 62 db - idegen nyelvű cikk: 57 db - könyv, könyvrészlet, jezet: 49 db - ismeretterjesztő cikk: 104 db - konferencia részvétel: 90 db A Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék az elmúlt 5 évben több hazai és nemzetközi szakmai, tudományos ülést, programot szervezett: - A Maar Haltani Társaság megalakítása emzetközi Haltani Konferencia: 2005, 2007, Zoodisputa Maar Állatkertek Szakmai Konferenciája: Tiszántúli Vadgazdálkodási Szakmai Fórum Farmer Expo kísérő rendezvénye: Belvízhelyzet hatása az apróvadgazdálkodásra. Országos Szakmai Konferencia: Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedő 2006 Munkatársaink szakértői tevékenysége az elmúlt 5 évben: Dr. Bihari Zoltán: Dr. Juhász Lajos természetvédelmi szakértői tevékenység: természetvédelmi szakvéleményezés 2 Dr. Juhász Lajos MAB szakértő: BSc, MSc szakindítási anyagok véleményezése 5 Dr. Juhász Lajos KFP szakmai bírálat: 1 Dr. Juhász Lajos R and D program (Szlovákia) szakértői véleményezése 1 Dr. Szendrei László vadgazdálkodási szakértői tevékenység: vadászati tervezés és mezőgazdasági vadkár 35 Munkatársaink szakmai munkájának hivatalos elismerései: Év kutatója díj: 1 fő Év oktatója díj: 5 fő Pro atura emlékplakett: 2 fő Pro atura díj: 1 fő TOYP kitüntetés: 1 fő 22

24 A SZAKO FOLYÓ KÉPZÉS FRASTRUKTURÁLS FELTÉTELE A képzés tári feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra (ha a KKK szabályozza, akkor annak alapul vételével, számszerű adatokkal alátámasztott) bemutatása: Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, akorlóhelyek: A szaktanszéken rendelkezésre álló 3 természetvédelmi szakelőadó (50 fős, 28 fős, 20 fős), és hallgatói labor (26 fős) mellett e e-lrning terem (18 fős) került kialakításra az előző években. A akorlati bázishely biztosítására eddig 5 intézménnyel kötöttünk eüttműködési megállapodást, és hoztunk létre ezeknél az intézményeknél kihelyezett tanszéket. Az intézményi infrastruktúra részben szintén a szak hallgatóit szolgálja, enek részletezése a függelékben található. Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: A természetvédelmi mérnöki szak oktatásához rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök: Asztali számító gép: 31 db Laptop: 9 db Projector: 7 db A szaktantermek korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszereltek. Az oktatást is kiszolgáló számítástechnikai, oktatástechnikai eszközök biztosítottak. Az intézményi informatikai infrastruktúra részben szintén a szak hallgatóit szolgálja, ennek részletes leírása a függelékben található. Könyvtári ellátottság; a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető fontosabb szakmai folyóiratok és a szak szempontjából fontos szakkönyvek könyvtári, ill. internetes elérhetősége, a könyvtár ezen adatait tartalmazó honlap címe Debreceni Eetem Eetemi és emzeti Könyvtár (DE EK) biztosítja a szak papíralapú és elektronikus szakkönyveit, folyóiratait. A könyvtár adatait tartalmazó honlap: Az agrárszakterület könyvtári állományát a DEEK Agrártudományi könyvtára biztosítja, a könyvtár honlapja, katalógusa: Szakdolgozatok elektronikus hozzáféréssel (eetem területéről teljes szöveggel elérhető) AGTC-ben íródott: 2140 dolgozat AGTC MÉK: 1204 dolgozat A Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék szakkönyvtára 805 kötetes, amit 14 maar és 4 idegen nyelvű szakmai folyóirat egészíti ki. A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő további szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jezet ellátás, stb.), mindezek az idegen nyelven folyó képzésben az adott idegen nyelvű anyaggal! A HEFOP program keretében kidolgozásra került minden tantár ppt formájú előadásanyaga, ami az eetemi honlapon elérhető. Meg kell azonban jeezni, ho ezek az anyagok mára már csak alapot jelentek a felkészüléshez, hiszen a tananyagok folyamatos 23

25 aktualizálása folyik. A HEFOP program kidolgozásra került 8 diszciplina jezete is, mely elektronikus és nyomtatott formában is elérhető a hallgatók számára. Ezeken kívül az elmúlt években számos jezet született a szak oktatási anyagaként: Juhász L, Kozák L. (2000): Madarak. DE, C, eetemi jezet Juhász L, Kozák L. (2002): Állatrendszertan. DE, C, eetemi jezet Juhász L. Kozák L. (2004): Állattani ismeretek, Bástya Kiadó, Debrecen Juhász L. (2001): Természetvédelmi szakigazgatás Maarországon és az Európai Unióban. n.: Szűcs. szerk.: Bihari Z. (2002): Etológia. DE, C, eetemi jezet Juhász L., Természetvédelem. n.: Bakonyi G. szerk. (2001): Állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Juhász, L. (szerk.) (2007): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest Juhász, L. és Kozák, L. (2009): Állattani alapismeretek, Bástya Kiadó, Debrecen Surányi B. (2009): Természet-Ember-Kultúra. Eetemi jezet, Debrecen Domjánné yizsalovszki R. és Juhász L. (2010): Maarország természetföldrajza. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Az oktatás eéb, szükséges feltételei A tanszéki szertárban 239 preparátum található: gerinctelen állatok, anatómiai részek, szervek nedves preparátumai és gerincesek fajok montírozott preparátuma található. A tanszéki űjteményben kapott helyet Siroki Zoltán országosan is kiemelkedő értékű csaknem 10 ezer preparált eedből álló eenesszárnyú és bogárfajokból álló anyaga. A tanszék saját rendszerezett tudományos rovarűjteménye a fentieken kívül több mint példányos kollekciót jelent. Ezt egészíti ki e trópusi rovarokból álló tudományos (Vámosféle) űjtemény is. A tervezett és megvalósult hallgatói létszám. A KÉPZÉS LÉTSZÁM ÉS KAPACTÁS A felvételi keretszám mind nappali mind levelező képzésben 50 fő. Az elmúlt 5 évben nappali képzésben az átlagos felvett hallgatói létszám 38 fő, levelező képzésben 33 fő, ami a keretszám 76, illetve 66 %-a. Az intézmény képzési kapacitása az érintett képzési területen, ill. szakon (OH adatok). A DE AGTC képzési kapacitása a természetvédelmi mérnök nappali képzésben 40 fő, a levelező képzésben 20 fő. 24

26 A szak hallgatói Jelentkezési, felvételi és végzési adatok (nappali tagozat) Tanév Jelentkezők száma Felvételi keret (tervezett felvétel) Felvettek száma Felvételi ponthatár (áll./ önkts.) Diplomát szerzők száma Összesen 1. helyen állami önkölts. 2005/ / / / / / / / / Jelentkezési, felvételi és végzési adatok (nem nappali tagozatok eütt) Tanév Felvételi Felvettek száma Felvételi Diplomát Jelentkezők száma keret ponthatár szerzők (tervezett felvétel) állami önkölts. (áll./ önkts.) száma Összesen 1. helyen 2005/ / / / / / / / /160 6 yelvismeret államilag elismert nyelvvizsgák alapján (nappali tagozaton) Tanév appalira felvettek közül a felvételkor A nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott közvetlenül a záróvizsga után diplomát fő % fő % 2005/ / / / /

27 . A képzési folyamat és eredményei.1. A tananyag-fejlesztési tevékenység rendszeressége, motivációi: A tananyag folyamatos fejlesztése, az átadott elméleti és akorlati ismeretanyag naprakészen tartása folyamatos elvárás a szakon oktató kollégákkal szemben. Az előadásokon előadott ismeretanyaghoz a felkészülést segítendő részben hozzáférhető az eetemi, illetve a tanszéki honlapokon. A HEFOP pályázat keretében végrehajtott tananyagfejlesztés során kidolgozott előadás ppt-k és elektronikus tankönyvek hozzáférhetőek, szabadon letölthetők a pályázat eetemi honlapon elkülönített oldalain. A tananyag fejlesztése azonban folyamatos, í a minte 3 éve elkészült elektronikus anyagok időközben továbbfejlesztésre, átalakításra kerültek. Uanakkor a haományos papír alapú tananyagfejlesztés is fontos prioritás, mert sok esetben ez technikai eszközparkot nem igénylő, könnyebb módon történő hozzáférést jelent, és ily módon igényként jelentkezik a hallgatók részéről. Ennek érdekében a szak anyagához kapcsolódóan az elmúlt években több eetemi jezet (Állattani alapismeretek, Etológia, Természet-Ember-Kultúra), sőt országos kiadású tankönyv (Természetvédelmi állattan, Maarország természetföldrajza) jelent meg, és továbbiak megjelentetése is tervbe vett, kifejezetten támogatott..2. A szak hallgatóinak felkészítése a mesterképzésbe / képzésbe való továbblépésre: A szak képzése során a hallgatók megfelelő elméleti és akorlati alapokra tesznek szert a mesterképzésbe való továbblépéshez. A szakdolgozati téma önálló kivitelezésének,a tudományos igényű szakmai munka elkezdésének, majdan mester, esetleg képzésben történő kiteljesítéséhez megfelelő alapot nyújtanak a terepi kutatások, valamint a tudományos közlés és ismertterjesztés tantárak. Ezek és a választható tárak között található állományok felvételezése és térképezése tárak elméleti és magas akorlati óraszámuk segítségével megfelelő mélységű felkészítést nyújtanak az önálló kutatási tevékenység megkezdéséhez. apjainkban ere naobb szerepe van tudományos igényű akorlati természetvédelmi, élőhely kezelési kutatásokban a távérzékelésnek és térinformatikának, amit a Földtudományok és geoninformatika tár keretében, modern számítógépes hardver és szoftver támogatással oktat a tématerület nemzetközi szinten művelő szaktanszék. További ismeretkörök később a mesterképzésben kerülnek ismertetésre, a képzésbe lépés további alapozása majdan ott folytatódik..3. A kiemelkedő képességű hallgatók segítésének bemutatása: A kiemelkedő tehetségű hallgatók segítésére több formában nyílik lehetőség. A Kar valamennyi szaktanszékén lehetőség van demonstrátori munka végzésére, melynek keretében kiegészítő ösztöndíj juttatás mellett a demonstrátor hallgatók részt vesznek a szaktanszék oktatási, kutatási munkájában. A demonstrátori munka szaktanszékenként és évenként 1-1 hallgató számára nyitott lehetőség. Uanakkor számukra és további tehetséges hallgatók számára több speciális szakmai kollégium áll rendelkezésre. Az elmúlt években természetvédelmi mérnök szakos hallgatók felvételt nyertek mind a Tormay Béla, mind pedig a Kerpely Kálmán Szakkollégiumba. A DETEP a Debreceni Eetem Tehetséggondozó Programja, mely az évek során számos hallgató számára biztosította kiegészítő ösztöndíj folyósításával a szakmai fejlődés lehetőségét. Az ees tehetséggondozó programokban részt vevő természetvédelmi mérnök szakos hallgatók létszáma: Demonstrátor Létszám 2006/ / / / / DETEP 2008/ /

28 2010/ Tormay Béla Szakkoll. 2006/ / / / / Kerpely Kálmán Szakkoll. 2010/ Az intézményi tehetséggondozó rendszer részletes leírása a függelékben megtalálható. Jelenleg tervezési fázisban van e, kifejezetten a természetvédelemhez, környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó szakkollégium megalakítása, ami tovább növelné a tehetséges hallgatók szakspecifikus szakmai fejlődésének lehetőségét. A 2011-es évben megszervezzük a természetvédelmi mérnök hallgatók számára a legtehetségesebb hallgatók kiemelkedését újabb módon segítő tehetségnapot, ahol a résztvevők elméleti és akorlati ismereteikből ránt számot adnak..4. A akorlati képzésben az alkalmazási területekre történő felkészítés bemutatása. A képzés során a akorlati óraszám a KKK előírásainak megfelelően magas (a akorlati félév 30 kreditjén túl 67 kreditértéknyit tesz ki. A záróvizsga főtárak és tématerületek mellett akorlati órákkal rendelkeznek azon tárak is (pl. élőhelyek kezelése), melyek a akorlati természetvédelmi tevékenység során kiemelt jelentőségűek. A vezetett szakmai akorlatokon és tanulmányutakon az elméleti képzés során elsajátított fajismeretet, kezelési formákat, kutatási módszereket, stb. akorlatban is bemutatjuk, elmélyítve ezzel a készségszintű tudást. A akorlatok során fontos minél több faj, élőhelytípus, tájeség közvetlen bemutatása, megismertetése. Az önálló szakmai akorlatokat más-más helyen kell eltölteni, levelezős hallgatóknál elvárás, ho a szakmai akorlatot ne a munkahelyükön töltsék le, ezzel is elősegítve a minél szélesebb körű akorlati ismeretszerzést..5. A akorlati félév (ha van) szervezettsége, ümenete, az ellenőrzés, számonkérés módja. A akorlati félévet azok a hallgatók kezdhetik meg, akik teljesítették a kötelező tárakat, a kötelezően választható és szabadon választható tárakból a szakonként szükséges kreditszámot, s a három tárcsoport kreditösszege legalább 180. Abban az esetben, ha a teljesítéshez legfeljebb két tantár hiányzik, melyből a hallgató aláírással rendelkezik, azt a következő tárfelvételi időszakban vizsgakurzusként, előzetesen az oktatási dékánhelyetteshez írt és elbírált kérvényt követően, felveheti. A vizsgák teljesítésére a végzős hallgatók számára meghatározott vizsgaidőszakban van lehetőség. Az oklevél kiadásához a hiányzó nyelvvizsga bizonyítvány ldási határideje, amennyiben nyelvi félév teljesítése hiányzik szintén előre közölt határidőhöz kötött. A akorlati félév feladata a mérnöki készségek fejlesztése, mely a szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott. Ennek ismertetése a oldalon megtalálható. A akorlati félév kezdésének lehetséges kezdete félévente meghatározásra és az érintett hallgatókkal ismertetésre kerül. A akorlati képzés során nappali képzés esetén 3 dokumentum elkészítése szükséges: - akorlati képzési terv, a akorlat kezdete előtt, amit a szakvezetőnek kell benyújtani, s jóváhaása esetén kezdhető meg a akorlat. Amennyiben a második 6 hetet a hallgató új akorlóhelyen kezdi, az újbóli akorlati képzési terv elkészítését és elfogadását jelenti. - részjelentés, a 6. hét után készítendő a akorlati időszak első feléről, ezt minden hallgató a saját MAG PRAKTKUM weboldalán tölti fel akorlat 7. hetében. - akorlati értékelő adatlap, a akorlat befejeztével a hallgató beszámolót készít a 12 hetes tevékenységéről, amit diaképes előadás formájában bemutat a konzultációs héten. A 27

29 beszámoló elfogadása jelenti a akorlati félév elfogadását. Értéke 30 kredit. A 12 hét alatt a szakvezető szúrópróbaszerű ellenőrzést végez. Az ellenőrzésen tapasztalt nem pótolható hiányosság, a beszámoló el nem fogadása a teljes akorlat megismétlését vonja maga után. A munkáltató által jelzett feelmezetlenséget, mulasztást a Kar Feelmi Bizottsága vizsgálja. A akorlati képzés során levelező képzés esetén 2 dokumentum elkészítése szükséges: - akorlati képzési terv, a akorlat kezdete előtt, amit a szakvezetőnek kell benyújtani, s jóváhaása esetén kezdhető meg a akorlat. - akorlati értékelő adatlap, a akorlat befejeztével a hallgató beszámolót készít a 2 hetes tevékenységéről, amit diaképes előadás formájában bemutat a konzultációs héten. A beszámoló elfogadása jelenti a akorlati félév elfogadását. Értéke 30 kredit. A 2 hét alatt a szakvezető szúrópróbaszerű ellenőrzést végez. Az ellenőrzésen tapasztalt nem pótolható hiányosság, a beszámoló el nem fogadása a teljes akorlat megismétlését vonja maga után. A munkáltató által jelzett feelmezetlenséget, mulasztást a Kar Feelmi Bizottsága vizsgálja. A költségtérítés összege a hatályos díjtétel 50%-a. A akorlati képzési bizottsági beszámolók a tanszéki védésekkel eütt zajlanak (a beszámoló napját és a hallgatók beosztását a szakvezető határozza meg). Szakmai kérdésekben a szakvezető, illetve a szakvezető által kijelölt személy tartja a kapcsolatot a akorlati hellyel, szervezési és adminisztrációs kérdésekben a MAG Praktikum képviselőihez fordulhatnak..6. Tájékozódás a társterületek felé, áthallgatások lehetősége: A Karon 2005 és 2006-ban elindított 8 féle BSc szak alapítása, és indítási kérelmének elkészítése emástól függetlenül történt meg. Emiatt, bár a képzési ág közös alapjából kiindulva számos közös tantár szerepelt a tanterveikben, azok óraszáma és kreditértéke különböző volt. A BSc képzés alapelvei között fontos helyen szerepel az átjárhatóság biztosítása, különösen széles körben e képzési ágon belül a különböző szakok képzési idejének első 2-3 félévében. Ennek megfelelően a Karon oktatott szakok tantervének áttekintésére és eségesítésére került sor. Az eségesítés a során a 2006/07-es tanévtől kezdődően mind a tantervet, mind az abban szereplő tantárak szakmai programját illetően, az indított BSc alapszakok esetében a szakterületi hasonlóságok alapján biztosítottá tettük a képzési ágon belül az első félév 80-95%-os, míg a második félév 65-75%-os eezőségét. Ez előnyös a hallgatók számára, hiszen a BSc képzés alapelveinek megfelelően a képzési idő elején nafokú horizontális mobilitást tesz lehetővé, uanakkor oktatásszervezési, infrastruktúra-kihasználási szempontból is pozitívnak tekinthető. Ez a Vadgazda mérnök BSc képzéssel és a Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc képzéssel összekapcsolódva, az első két félévben a tárak na részét tekintve közös oktatást tesz lehetővé, csak kis mértékű szakspecifikus lehatárolódással, amely erősebb mértékben a harmadik félévtől jelentkezik. A karon folyó többi BSc képzéshez kapcsolódva, az alapozó tárak szintjén uancsak megvalósul a képzés harmonizációja, í szakoktól függően az első félévben minte 50%-os, míg a második félévben minte 30%-os eezőséget biztosítva tesz lehetővé jelentős közös oktatásszervezést, illetve átjárhatóságot. Uanakkor a harmadik félévtől kezdődően a szakmaspecifikus képzés kiteljesedésével megvalósul az előírt szaktávolság is. A fentiekben kifejtett tantervszerkezet biztosította horizontális mobilitás mellett a szakterületen belül maradva is lehetőség van a társterületek felé történő áthallgatásra, mert a szak tantervében előírt minimálisan 10 kreditértékű szabadon választható tár nem csak a szak által felkínált tárlistából teljesíthető. Ez a kreditmennyiség bármilyen, a szak képzési követelményeiben kötelező, kötelezően választható, va kritérium feltétel tárként elő nem írt, bármely szak képzésében szereplő,bármely tár eredményes lehallgatásával teljesíthető. 28

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Építész osztatlan ötéves szak

Építész osztatlan ötéves szak Építész osztatlan ötéves szak Budapest, 2006. december 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap 3 Mellékletek: az Egyetemi Tanács határozata 4 Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ

ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ ÖNÉRTÉKELÉS A SZOLNOKI FŐISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAKÁNAK PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2014. TARTALOMJEGYZÉK Adatlap...3 1. A képzési és kimeneti követelményeknek,

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató

Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató Közlekedésmérnöki Szak Szaktájékoztató Dr. habil. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem - Közlekedési Tanszék Közlekedésmérnök BSc Szak - szakvezető 1 Minden nap tenni

Részletesebben

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet)

A KÉPZÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA. A FELSİOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet) MEZİGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS KÉPZÉS A JÁRMŐ-ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK ÚJ KÉPZÉSE Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsıoktatási szakképzés (3+1 félév, nappali és levelezı

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01.

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karán indítandó Településmérnöki Mesterképzési Szak Bemutatkozás a MUT-ban 2010. 06.01. Bevezetõ Pécsett 1991-ben indult a fõiskolai településmérnök képzés.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA 2015. ÁPRILIS 9. HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Orosháza Városi Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája A VERSENYKÉPES TUDÁS ISKOLÁJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REZIDENS ISKOLÁJA OROSHÁZA, Táncsics u. 2-4. Tel.: 68/ 411-362 Beiskolázási

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központja gépészmérnök, villamosmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, könnyűipari mérnök valamint mérnök informatikus

Részletesebben

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VMÖT alap-, osztatlan, mesterképzés 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben