A mezőgazdaság és természetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezőgazdaság és természetvédelem"

Átírás

1 KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében beállott jövedelemkiesésért mikor és milyen mértékben kell a gazdaságokat kártalanítani. A cikk a németországi szabályozást mutatja be. A kérdés tisztázása érdekében a következő négy kérdést kell behatóan megvizsgálni: Milyen követelményeket támaszt a (német) természetvédelmi törvény a mezőgazdasággal szemben? Hogyan alkalmazzák a tartományok előírásai a természetvédelmi előírásokat a helyes mezőgazdasági gyakorlat érdekében? Milyen általános és speciális szakmai követelményeket állít a természetvédelmi törvény a helyes mezőgazdasági gyakorlat kialakítása céljából? Milyen hatással van a kártalanítás szabályozása a természetvédelem és a mezőgazdaság viszonyának további alakulására? Jogi összefüggések a mezőgazdaság és a természetvédelem között A német szövetségi természetvédelmi törvény a mező-, erdő- és halgazdaságok talajhasználatáról, a fajtavédelmi előírások, valamint a Natura 2000 európai hálózat azt várja a mező-, erdő- és halgazdaságoktól, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a természetvédelmi területekre. Ezeknek a gazdaságoknak fontos szerepük van az üdülő és kultúrkörzetek fenntartásában. Bár vitathatatlan, hogy a közép-európai kultúrkörnyezet a földterület mezgazdasági hasznosítása révén alakult ki, a jelenlegi intenzív talajművelés környezetterhelést okoz és ellentétben áll a természetvédelem céljaival.

2 A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyát az érvényes jogszabály a következőképpen határozza meg: A helyes mező- és erdőgazdaságnak központi jelentősége van a kultúr- és üdülőtájak fenntartásában; általában a törvény céljait szolgálja. A törvény meg sem kísérelte meghatározni, hogy mit kell természetvédelmi szempontból helyes mező- és erdőgazdálkodási módszereken érteni. Az a feltételezés, hogy általában a törvény céljait szolgálja különféle értelmezéseknek adott alapot, és szinte megszabadította a mezőgazdaságot a természetvédelemmel való tudatos foglalkozás kötelezettsége alól. A szövetségi törvényeket az egyes német tartományok nem egyszerűen kihirdették, hanem különféle módon továbbfejlesztették. Egyes tartományokban a helyes mezőgazdasági gyakorlattal szemben speciális természetvédelmi követelményeket is állítottak. A helyes mezőgazdasági talajhasznosítás központi kérdés a mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyában. Lényeges jogi követelményeket tartalmaznak egyes szakmai törvények, pl. a talajvédelmi törvény, a növényvédelmi törvény és a trágyázási törvény, a természetvédelem általános követelményeit a természetvédelmi törvényben kell megfogalmazni. Németország 16 tartománya közül jelenleg öt tartományban állítanak a természetvédelem érdekében a szövetségi törvényeken túlmenő törvényes követelményeket a mezőgazdasággal szemben (1. táblázat). Ezek a követelmények főképpen a termőtalaj védelmét, tömörödés és erózió elkerülését, a humuszképződés elősegítését, valamint a talajvíz szennyeződésektől való megóvását szolgálják. Nem tartalmaznak azonban közvetlenül kezelhető előírásokat a mezőgazdasági talajművelésre vonatkozólag. Beavatkozások szabályozása A helyes mezőgazdasági gyakorlat elveinek megvalósítása megköveteli a talajhasználat szabályozását. A mező-, erdő- és halgazdasági hasznosítást nem kell a természetbe és a tájba való beavatkozásnak minősíteni amennyiben e tevékenységek során a természetvédelem és tájgondozás ökológiai alapelveit figyelembe veszik. A természetvédelem és a tájgondozás céljai ugyanakkor a mezőgazdasággal kapcsolatos törvényekbe is beépültek. A földterületek állapotába és használati módjába beavatkozást jelent egyes felületek újszerű hasznosítása. A pozitív beavatkozásokról lista készült, amely az alábbi lehetőségekkel foglalkozik: vizenyős területek lecsapolása; bozótos területek megtisztítása; parti növényzet kiirtása vagy tartós befolyásolása; utak szegélyeinek művelés alá vonása füves területek, rétek, árterületek, védett területek használatának módosítása szántóföldként való hasznosításra.

3 Természetvédelmi követelmények német tartományok törvényeiben 1. táblázat Általában Egészségügyi veszélyek elkerülése A természetes életfeltételek lehető legkisebb befolyásolása Zárt körű anyagforgalom Talaj A talaj gondozása Hessen Brandenburg Mecklenburg Szászország Türingia Erózió elkerülése A talaj tömörödésének elkerülése A humuszképződés elősegítése A humuszelhordás megakadályozása A talaj regenerálásának elősegítése Növényvédő szerek alkalmazása káros hatások elkerülése lehető legkisebb mennyiségben kíméletes összetételű anyagok Helyi és kultúrától függő trágyázás A talaj termékenységének tartós fenntartása Vizek Vizek veszélyeztetésének elkerülése káros anyagok bevitele a vizekbe gazdálkodás a parti övezetben Az élettérfunkciók biztosítása A talajvíz megvédése káros anyagok beszivárgásától Állat- és növényvilág A vadon élő állatok és növények védelme megfelelő élettér fenntartása káros hatások elkerülése A természetes bioszféra fenntartása

4 Nem várható, hogy a gazdálkodók a felülethasználat minden változásához a természetvédelmi hatósságok engedélyét beszerezzék, ezért a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó előírásoknak ezekre is ki kell térniük. Helyes mezőgazdasági gyakorlat A helyes mezőgazdasági gyakorlat központi követelménye a helynek megfelelő talajművelésen kívül a talajhasználatnak a hely természeti követelményeihez illesztésse. A helyhez illeszkedő gazdálkodás jelenti a ökológiai rendszer védelme mellett a természeti javak lehetőségeinek kihasználását a talaj, a víz és az élettér káros befolyásolása nélkül. Hangsúlyozni kell, hogy a földterület használóinak a művelt felületek és azok közvetlen környezetében levő természeti elemek védelmét biztosítaniuk kell. A biotóp védelemét a jó mezőgazdasági gyakorlat előírásaiba be kell építeni. Nagy jelentősége van a zöld területek megtartásának. Rétek feltörése szántófölddé a természet háztartásába való lényeges beavatkozást jelent. Táj- és természetvédelmi területek A természetvédelmi területeken különösen kényes kérdés a mezőgazdasági művelés lehetősége. Ilyen helyen csak olyan földhasznosítás engedhető meg, amelyet a művelési ág változtatásával kapcsolatos rendelkezések nem tiltanak. Bizonyos művelési ágak engedélyét vagy tilalmát az adott természetvédelmi területre vonatkozó speciális előírások tartalmazzák. A földhasználat korlátozásáért a tulajdonosoknak kártérítés jár minden olyan esetben, ha bizonyos területen szigorúbb követelményeket kell érvényesíteni, mint amit a szövetségi talajvédelmi, trágyázási, növényvédelmi törvény tartalmaz. A tájvédelmi területeken minden olyan művelet tilos, amely a táj jellegét megváltoztatja. A táj jellegét azonban sok esetben éppen a mező- vagy erdőgazdasági művelés határozza meg, így ezeket a tevékenységeket fenn kell tartani. A természetvédelmi területeken mezőgazdasági művelés általában nem engedélyezhető, de egyes tartományokban bizonyos korlátozásokkal erre lehetőséget adnak. Megállapítható, hogy a szövetségi és tartományi természetvédelmi törvények nem tartalmaznak egyértelmű és ellenőrizhető követelményeket a helyes mezőgazdasági talajhasználatra vonatkozólag. Az ezzel kapcsolatos szakmai viták részben a természetvédelmi követelmények és a mezőgazdaság összhangjának biztosításával, részben a művelés korlátozásával kapcsolatos kártérítések mértékével foglalkoznak. Az új törvényeknek pontosabb meghatározásokat kell tartalmazniuk. Tisztázni kell, hogy a mezőgazdaságnak mivel kell hozzájárulnia az ország biotóp rendszerének fenntartásához. A védett területek nagysága várhatóan növe-

5 kedni fog, és sz állapotuk megtartáshoz szükséges költségek finanszírozása is megoldásra vár. A tagolt német törvényhozás mellett ez komoly nehézségeket jelent. (Dr. Garai Tamás) Rößling, H.: Zum Verhältnis von Landwirtschaft und Naturschutz. = Naturschutz und Landschaftsplanung, 33. k. 6. sz p

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Szerzők: Kovács Lászlóné Berényi Üveges Katalin Lektor:

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nimfea Természetvédelmi Egyesület az IUCN, a CEEWEB, és a Föld Barátai Magyarország tagja kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Túrkeve, Ecsegi u. 22. 5421, Túrkeve, Pf: 33. +36/56/361-505 info@nimfea.hu

Részletesebben

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló Vélemény az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Korm. rendelet módosításáról szóló tervezethez (KvVM/KJKF/449/2008) Összeállították: - Tripolszky

Részletesebben

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója A vadászat az emberiség kialakulásával egyidős, a vadgazdálkodás azonban a társadalmi fejlődés kapcsán kialakult olyan tudatos természetfenntartó tevékenység,

Részletesebben

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 A környezeti károkért való felelősség - az EU környezeti felelősségi irányelvének átültetése a magyar jogrendszerbe - 2012 A jelen tanulmány az Európai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6.

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései I. BEVEZETŐ A 6. cikk értelmezése összefüggéseiben

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Tartalom: BEVEZETÉS...3 OKTATÁSI EGYSÉG 2.1. ÁTÁLLÁS KONVENCIONÁLISRÓL ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA...4 2.1.1. IFOAM elvek és definíció...4

Részletesebben

1. A Ptk. rendelkezése, cselekvési lehetőségek az új jogi helyzetben

1. A Ptk. rendelkezése, cselekvési lehetőségek az új jogi helyzetben A vadászható állat által okozott károkért fennálló felelősségi szabályok és azok lehetséges értelmezési lehetőségei. A vadászatra jogosult tevékenységére vonatkozó jogszabályok ismertetése - Dr. Hevesi

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI ÉRTELEMBEN VETT VÁLLALKOZÁS FOGALMA TERMÉSZETVÉDELMI SZERVEZETEK MINT VÁLLALKOZÁSOK MOCSÁRI-GÁL KRISZTINA *

AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI ÉRTELEMBEN VETT VÁLLALKOZÁS FOGALMA TERMÉSZETVÉDELMI SZERVEZETEK MINT VÁLLALKOZÁSOK MOCSÁRI-GÁL KRISZTINA * Állami Támogatások Joga 18 (2013/2) 35 46. AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI ÉRTELEMBEN VETT VÁLLALKOZÁS FOGALMA TERMÉSZETVÉDELMI SZERVEZETEK MINT VÁLLALKOZÁSOK MOCSÁRI-GÁL KRISZTINA * Tárgyszavak: vállalkozás fogalma,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN

PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN 1. A panaszos családi és keresztneve: Greenpeace Magyarország Egyesület 2. Képviselője (amennyiben van):

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat

Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok metodikai fejlesztése) földhasználat 1. Célkitűzés dr. Gyulai István, Széchenyi István Egyetem,

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere dr. Kert Ágota WWF FÜZETEK 22. Budapest, 2002. Írta: Dr. Kert ágota Tel./Fax: (1) 341 4073 Lektorálta: Bozsó Brigitta Kiadta: WWF Magyarország

Részletesebben