Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban"

Átírás

1 Tógazdaságok szerepe a természetvédelemben és a vízgazdálkodásban Puskás Nándor vezérigazgató Hortobágyi Halgazdaság Zrt. XIV. Nemzetközi Tiszai HalfeszDvál A magyar halászat vidékformáló ereje konferencia Szeged, szeptember 03.

2 A tógazdálkodás muldfunkcionális jelentősége Gazdasági funkció Természetvédelmi funkció Vízgazdálkodási funkció (belvíz befogadás, aszály csökkentő funkció) Vízminőség javító funkció Talaj vízháztartásában játszod kedvező funkció MikroklimaFkus hatás TuriszFkai, jóléf funkció

3 A halastavak természed érték fenntartó szerepének ökológiai alapjai A tógazdasági haltermelés során a tógazdasági munkaműveletek eredményeként a természetestől meghatározod elemekben eltérő, azonban a természetes szemisztafkus állapothoz hasonló rendszer, ún. halastavi ökoszisztéma jön létre. Halastavi ökoszisztéma jellemzői: + Mesterségesen magasan tartod trofitási szint. A bevid tápanyag jelentős része az előállítod hallal a rendszerből kivételre kerül. A fokozod tápanyag bevitel következtében a táplálékhálózat minden tagjának így a madaraknak is nagyobb állományai alakulnak ki, a halastavak a természetesnél nagyobb mennyiségű élőlényt képesek eltartani. A rendszer ökológiai szempontból stabil állapotban van. + A planktonikus élet túlsúlya, amely a könnyen felvehető oldod tápanyagokra épül. A nyíltvizes állapotot maga a megfelelő nagyságú halállomány tartja fenn (a mesterséges beavatkozások, pl. tókaszálás, trágyázás csak ennek alapfeltételeit teremfk meg). + Az éves lecsapolások, feltöltések rendje Változatos élőhely- komplex alakul ki. A halastavak tógazdasági művelése a vizesélőhely fenntartás szempontjából leghatékonyabb természetvédelmi kezelés!

4 A halastavak fontosabb természed értékei

5

6

7

8 A természed értékek fenntartásának technológiai vonatkozásai Tótalaj művelés Rendszeres, évenkénf lecsapolás és feltöltés Megfelelő mennyiségű és fajösszetételű halkihelyezés Tápanyag utánpótlás (trágyázás, takarmányozás) Növényzet kezelése (hínárkaszálás, nádaratás) Halászat A hazai tógazdasági haltermelés a természed erőforrásokat megújító gazdálkodást jelent!

9 A hazai halastavak vízgazdálkodási jellemzői A magyarországi halastavak területe cca ha. Vízgazdálkodás szempontjából is meghatározó tó- Xpusok az alföldi körtöltéses halastavak dombvidéki völgyzárógátas halastavak. A vízhasználat jellemzői (éves vízfelhasználás, időszakos eloszlás, párologtatás). A bejövő vizek minőségi jellemzői a hazai felszíni vizekre jellemző értékeket mutatják. A halászat költségeiben a vízdíj a közvetlen költségek 15%- t is meghaladják. Vízhasználat jellemző adatai Éves vízfelhasználás Belvizes időszakban (október 01. április 15.) visszatartof vízmennyiség Párologtatás min. 430 millió m 3 /év ~ millió m 3 ~200 millió m 3

10

11 A halastavi vízhasználat anomáliái 1. Jogi anomáliák Halastavi halgazdálkodás egységes szerkezetű (környezetvédelmi, vízügyi) jogi háderének hiánya Víz kerefrányelvben sem FsztázoD a halgazdálkodásra vonatkozó természetvédelmi- környezetvédelmi- vízügyi szabályrendszer Vízdíj fizetés és mértéke meghatározásának jogi Fsztázatlansága Érdekeltségi hozzájárulás Vízkészlet járulék, ökológiai vízhasználat Vízterhelési díj

12 A halastavi vízhasználat anomáliái 2. GyakorlaL anomáliák A felszíni vizek értékesítése a vízügyi társaságok (KÖVIZIG- ek, vízmű társaságok, társulatok) összefonódása révén, több láncszemen keresztül történik. Nincs lehetőség térítésmentes belvíz befogadásra. Ellenszolgáltatás nélküli érdekeltségi hozzájárulás fizetése. A szolgáltatod víz mennyiségi- minőségi garanciájának teljes hiánya. Csatornák leromlod műszaki állapota nehezíf a töltést, lecsapolást, jelentős többletköltséget, árbevétel kiesést okozva ezzel. Társadalmi hasznosság elismerésének hiánya. A szolgáltatás sok esetben a használó tulajdonán keresztül történik ( szolgáltatási díj anomáliája ) KiszolgáltatoD üzlef szituáció ( kétoldalú monopol pozíció ) Ár- érték aránytalanság, diktátum- szerű árak

13 A halastavak természed érték fenntartó és vízgazdálkodási szerepének konzekvenciái 1. Jogi Egységes és komplex jogszabályi feltételrendszer hiánya. A jelentős természef értéknek megfelelően a halastavak jelentős része természetvédelmi oltalom alad áll, része különböző nemzetközi természetvédelmi egyezményeknek (Madárvédelmi irányelv, Élőhelyvédelmi irányelv, NATURA 2000 hálózat, stb.) működtetés során adminisztraxv többlet terhek (bejelentési kötelezedségek) fejlesztések fizikai, adminisztraxv akadályozása (hatástanulmányok, extra engedélyek beszerzésének kötelezedsége) szigorúbb határértékek (levegővédelmi, zaj, víz) Természetvédelmi jogszabályok jelentede termelési korlátok, amelyek sok esetben magát a természef érték- fenntartást veszélyeztefk Madárriasztás faji és térbeli korlátozása Hínárkaszálás, nádaratás, égetés Flalma/korlátozása töltés- csapolás, halászat korlátozása Vízhasználat ipari jellegű, csővégi szabályozása önellenőrzési kötelezedség vízterhelési díj Természetvédelmi végrehajtási rendelet jogi hiányosságai (kártalanítás)

14 A halastavak természed érték fenntartó és vízgazdálkodási szerepének konzekvenciái 2. Gazdasági Az európai térségben egyedülálló víz költségek jelentede versenyhátrány. halastavak által fenntartod természef értékek közvetlen gazdasági hatásai (hal- és takarmányfogyasztók). Korlátozásokból fakadó közveted gazdasági hatások (töltés- csapolás Fltása és/vagy időbeli korlátozása, hínárkaszálás Fltása/korlátozása, halászat Fltása, nádaratás Fltása/korlátozása). Beruházások során a természetvédelmi oltalom alad álló területeken az engedélyeztetés többletköltsége. Technológiai beavatkozások engedélyeztetésének eljárási díjai. Természetvédelmi végrehajtási rendelet hiányosságaiból fakadó gazdasági hátrány A mai gazdasági és jogi körülmények közöu, jelenlegi formájában a gazdálkodás nem fenntartható!

15 A fenntartható tógazdálkodás feltételrendszere Tógazdasági tevékenységek mulffunkcionális szerepének elismertetése. Korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, a jelenlegi problémákat is kezelni képes halászaf jogszabály(ok). Egységes tógazdálkodásra vonatkozó természetvédelmi- vízgazdálkodási jogi szabályozás. Az extenzív tógazdálkodás agro- ökológiai értékfenntartásából fakadó jövedelem kiesés kompenzációja, megfelelő támogatási rendszer létrehozásával.

16 A halászaf környezetgazdálkodási program 1. Előzmények AKG támogatás EMOGA (Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap) keretéből finanszírozoD rendszer ha támogatod terület 203, 92 EUR/ha/év támogatás Jelenlegi helyzet értékelése : új finanszírozási időszak Súlyos menedzselési hibák a területalapú támogatás kialakítása során forrás hibás megjelölése (EMVA) az ismert információk ellenére makacs ragaszkodás a hibás forrás megjelöléshez től a támogatás megszűnt

17 A halászad környezetgazdálkodási program 2. Jogi, gazdasági, finanszírozási szempontból is elfogadható új program tervének kialakítása Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) megalakulása HKP megalkotása kritérium rendszer kialakítása finanszírozási hádér elfogadtatása jogszabály létrehozása A HKP jogszabály hiánya további időhúzás ellehetetleníf a támogatás megvalósítását

18 A halászad környezetgazdálkodási program elmaradásának következményei Megszűnik a gazdálkodás fenntarthatósága a kompenzálatlan vízgazdálkodási és természetvédelmi szolgáltatások ellentételezésének elmaradása miad. A gazdálkodás megszűnése az állami vízügyi és természetvédelmi kezelő szervezetek számára jelentős többletköltséget generál. Az ágazat jövedelemtermelő képessége oly mértékben csökken, hogy a szükséges fejlesztések elmaradnak és a termelő infrastruktúra fenntartása veszélybe kerül. Ezen túlmenően a vizes élőhely is oly mértékben degradálódik, hogy már nem tud maradéktalanul megfelelni természetvédelmi funkciójának. Az ágazat résztvevői nem fogják tudni hatékonyan felhasználni a fejlesztési célú forrásokat, ezzel a termelési eszközök állapota tovább romlik. A tógazdaságok által fenntartod természef értékek (komplex vizes élőhelyek minden funkciójukkal egyetemben) jelentősen sérülni fognak. A természetvédelem és halászat közör korábbi konfliktus ( jogviták) újbóli kiéleződése várható. A haltermelés ellehetetlenülése folytán vidéki munkahelyek szűnnek meg, egyes családok megélhetése veszélybe kerül. A hazai piac, tógazdasági haltermelésből származó haligényét (ponty, busa, amur, stb.) exportból (cseh, lengyel származású ponty) kell kielégíteni.

19 Köszönöm megdsztelő figyelmüket!

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt megjelent Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Tanácskozás! Számomra megtisztelő itt a Parlamentben, és olyan szervezet

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

Vidékfejlesztés és közösségi javak

Vidékfejlesztés és közösségi javak Popp JózsefJ Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet Vidékfejlesztés és közösségi javak Kihívások a modern élelmiszergazdaságban c. konferencia Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), Európai Földtulajdonosok

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben