Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Gáti Ádám tű. hdgy Veszélyes anyagok azonosítási lehetőségei Budapest, november

2 1. Bevezetés A téma kiválasztása egyértelmű volt számomra, hiszen munkám során sokszor foglalkozom ezzel a szakterülettel. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Felügyelőségen dolgozom kiemelt főreferensként, tűzoltó hadnagy rendfokozatban. A veszélyes anyagok közúti szállítása (ADR), a veszélyes üzemek (SEVESO) tartoznak hozzám, amely területek szakreferense vagyok. Tapasztalom, hogy egyre nő körülöttünk a veszélyes anyagok és technológiák száma, köszönhető a rohamos fejlődésnek. Emiatt is kiemelten fontos az ezekkel kapcsolatban esetleg felmerülő balesetekre való felkészülés, amelynek egyik alapvető eleme, hogy meghatározzuk mivel állunk szemben. A megyénkben működő tűzoltóságoknál elértük, hogy a híradó ügyeletesi beosztásban szolgáló beosztott állomány kellőképpen felkészült az azonosításból, amely tudásszintet igyekszünk is fenntartani. Jelenlegi beosztásom előtt a Mentésszervezési Osztályon teljesítettem szolgálatot, így gyakran ellenőriztem és oktattam a tűzoltó állományt ebben a témában. Dolgozatom összeállítása során tapasztaltam meg, hogy az elsődleges beavatkozók számára nincs aktuális, összefoglaló, a teljes témát felölelő írásos tananyag. Segédanyagok vannak (Felhasznált szakirodalom szerint), amelyeket felhasználtam munkám során, de ezek sem dolgozzák fel az azonosítás teljes eszköztárát, csak egyes adattárral foglalkoznak, pláne nem hasonlítják össze azokat. Ilyen terjedelemben részletesen én sem tudom ezt megtenni, de átfogó képet szeretnék adni a területről, hogy a későbbiekben kiegészítve ezt az anyagot, felhasználható (bár szubjektív) irodalmat állíthassak össze. Az ismertetett dokumentációkat és programokat személyes tapasztalataim alapján gyakorlatiasan is bemutatom dolgozatomban. Elsődlegesen a ténylegesen rendelkezésünkre álló eszközökkel foglalkozom, azok használatával. Rámutatok egyéb elérhető lehetőségekre, viszont hiába léteznek további megoldást nyújtó adattárak, ha ezek a kárfelszámolásban elsődleges beavatkozóként résztvevők számára (Tűzoltóság, Katasztrófavédelem) az áraik és egyéb költségvonzataik miatt nem elérhetőek. Tehát azt kell legjobb tudásunk szerint alkalmazni és minden lehetőségét kihasználni, amely azonosító eszköz jelen van rendszerünkben és hozzáférünk a szükség esetén! 368

3 2. Veszélyes anyagok bemutatása A veszélyes anyag fogalma Veszélyes az az anyag, amely valamilyen fizikai, kémiai, illetve toxikológiai tulajdonsága által az embert, az élőlényeket és környezetét károsítja. Általánosságban megállapítható, hogy ezek megtalálhatók az ADR-ben, azaz a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás kettő kötetében, illetve a kémiai törvény megfelelő leírásai alapján valamely csoportba besorolhatók. Olyan eseménnyel, ahol a veszélyes anyag azonosítása szükséges lehet elsősorban a közúti szállítás, tehát az ADR, illetve vasúti szállítás, azaz a RID, valamint üzemek területén technológiák működése során találkozhatunk. A későbbiekben ezért az ADR kötetre többször visszautalok majd, illetve azt nagyon röviden bemutatom majd. A vasútra külön nem térek ki, hiszen az együtt van szabályozva a közúti veszélyes áru szállítással, ezért azok a jelöléseik megegyeznek, amiket használunk az azonosítás során A veszélyes anyagok jellemző tulajdonságai Fizikai tulajdonságok Halmazállapot: - szilárd: porszerű, szemcsés, darabos; - folyékony: folyadék, olvadék vagy cseppfolyós anyagok, ahol a Cseppfolyós anyag: nyomással, vagy hűtéssel folyadékká alakított gáz, Olvadék: melegített szilárd anyag folyékony állapotban; - légnemű: gáz, gőz. Egyéb fizikai tulajdonságok: olvadáspont, forráspont, sűrűség, oldhatóság (pl. vízben), szín, gőznyomás, stb Kémiai tulajdonságok Éghetőség, öngyulladó tulajdonság, anyag reakcióképessége (kémiai aktivitás), reakciósebesség, reakcióhő, kémhatás (savas, semleges, lúgos), oxidáló tulajdonság, redukáló 369

4 tulajdonság, bomlékonyság, vízzel való reakciója, más anyagokkal való heves reakcióképesség, anyag önreakciója, stb Biológiai tulajdonságok Maró, mérgező, fertőző, rákkeltő, mutagén Különleges tulajdonságok Radioaktivitás, MAK érték, szagküszöb érték Károsító hatások: Emberre A veszélyes anyagok számos formában képesek kárt tenni az emberben. Ezek közül az alábbi öt, a legsűrűbben előforduló károsító hatás: - tűz és hőhatás, - fizikai erőhatás (robbanás), - belégzés, - mérgezés, - szennyezés Környezetre - Talajszennyezés közvetlenül, illetve közvetetten. Nagymértékben függ a kiterjedése a káros anyagok vízben való oldhatóságától is. Megelőzése, lokalizálása érdekében meg kell próbálni az alábbiakat: csatornanyílások lefedése, a kifolyt anyagot gáttal körülkeríteni, vagy felitatni, illetve felfogni tároló edénybe. Amennyiben mentesíteni kell a területet, akkor kell mérlegelni a talajcsere lehetőségét. - Légszennyezés, amely esetben meg kell határozni, hogy a kiszabadult gőzök, gázok fajsúlya könnyebb a levegőétől, megegyezik vele, nagyobb a levegőénél. Ezek a tulajdonságok döntően befolyásolják a veszélyes anyagok terjedését. A könnyebbek felemelkedve nagyobb távolságokat képesek megtenni, viszont az időjárási viszonyok befolyásolják, felhígulhat. A 370

5 megegyezők mozgását a szélirány alakítja, míg a nehezebbek a földfelszín közelében maradnak, megbújva a mélyebb területeken. - Vízszennyezés közvetlenül a víz területén, csatornán keresztül, talajvízbe jutva. Ebben az esetben is fontos, hogy az anyag könnyebb, nehezebb vagy megegyező fajsúlyú a vízhez képest Veszélyhelyzetek kialakulása: Statisztikai kutatások és a kötelezően gyűjtött és jelentett adatszolgáltatások alapján a káresemények bekövetkezésének első számú oka még mindig az emberi mulasztás, amely 50%- ban, míg a technológiai meghibásodás kb. 25%-ban felelős a káresetek bekövetkezéséért. A külső tényezők (pl.: terror cselekmények) 15%-ban, az ellenőrizhetetlenné váló vegyi reakciók 10%-ban okozzák ezeket az eseményeket. A fentiekből látszik, hogy nagy számokban megelőzhetők, elkerülhetők lennének, amennyiben minden előírást körültekintően betartanánk. 3. Veszélyes anyagok azonosítása Az azonosítás szüksége Érintettem már, hogy milyen esetekben találkozhatunk legtöbbször veszélyes anyag szabadba jutásával. Közös ezekben az eseményekben, hogy már nem az alapesetnek megfelelő és nem irányított működés történik. Meg kell javítani a technológiát, lokalizálni kell az anyagot, esetleg összegyűjteni, illetve a legrosszabb esetben az életmentésről és lakosságvédelmi feladatokról kell határozni. Mindegyik szituációban érintkezni kell a veszélyes anyaggal, így nem mindegy milyen információ áll rendelkezésére a kárhely parancsnoknak, hogy megfelelő döntéseket tudjon meghozni. Helyesen válassza ki a védőfelszereléseket, állapítsa meg a veszélyességi-, átmeneti-, biztonsági zónák határait, a beavatkozás taktikáját, a cselekvési rendet, stb. Ennek támogatásaképpen minél széleskörűbb információkat kell szolgáltatni az anyagról. Említettem az ADR/RID-et, amelyek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti/Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodások. Az ADR 1957-ben Genfben jött létre és Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá, amelyet az évi 19. törvényerejű rendelettel tett a magyar jogrend részévé. Az ADR A és B Mellékletének kihirdetését és belföldi 371

6 alkalmazását azóta szükségképpen kettő évente új jogszabályokban ratifikálja, hiszen ilyen időközönként kerülnek kiadásra az új ADR kötetek. Jelenleg a évi LXXIX. törvény hirdette ki a 2011-es ADR-t. Témámmal kapcsolatban ez azért fontos számomra, mert az általuk használatos jelöléseket használjuk többek között az azonosítás során a szállításkor fellépő eseményeknél, illetve általánosan is elfogadottá váltak jelöléseik, így a létesítményekben is ezeket látjuk Veszélyt jelölő narancssárga tábla Veszélyt jelző táblák Fajtái: Szám nélküli Tűzállóság Rögzítés Fényvisszaverő 30x40cm +/- 10% Számozott 12 x 30 cm Betű és szegőcsík méret 1. számú ábra (Készítette: Gáti Ádám i konferencia ppt. előadásának 6. diája) 6 372

7 A Kemler szám (veszélyt jelölo) jelentése Elso számjegy Második számjegy 2 Gáz kiáramlása nyomás vagy 0 Nincs jelentosége vegyi reakció következtében 1 Robbanás 3 Gyúlékony folyadékok 2 Gázszivárgás 4 Gyúlékony szilárd anyag 3 Gyúlékonyság 5 Gyújtó (oxidáló) hatású anyag 5 Oxidáló hatás vagy szerves peroxid 6 Mérgezo 6 Mérgezo anyag 7 Radioaktiv 7 Radioaktivitás 8 Maró 8 Maró anyag 9 Spontán, heves reakció veszélye A tábla alsó mezojében a konkrét anyag UN száma áll, amely alapján a veszélyes anyag beazonosítható. 2. számú ábra (Készítette: Gáti Ádám i konferencia ppt. előadásának 7. diája) Veszélyt jelző tábla felépítése Használata előírás a veszélyes anyagok közúti szállításánál (vasútnál is) a szállítóegység jelölésére. A narancsszínű figyelmeztető táblák olyan jelzéseket tartalmazhatnak, amelyek rámutatnak a veszélyre (Kemler/veszélyt jelölő szám) és azonosíthatjuk az anyagot (UN szám). A narancssárga táblának 40 X 30 cm-esnek kell lennie, melytől + / - 10 % eltérés engedélyezett. A táblákon legfeljebb 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A háttér narancssárga, amely fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkezik. Rögzítésükre vonatkozóan előírás, hogy annak ellen kell állnia az égésnek és az esetleges baleset során is helyén kell tartania a táblát Szám nélküli veszélyt jelölő tábla Ha a jármű mérete és kialakítása olyan, hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő a narancssárga tábla rögzítéséhez, annak mérete 12 X 30 cm méretig, a fekete keret 10 mm szélességig csökkenthető. 373

8 Számmal ellátott veszélyt jelölő tábla A veszélyt jelölő Kemler és az UN számoknak 100 mm magas és 15 mm vastagságú fekete számjegyekből kell állniuk. A veszélyt jelölő számnak a tábla felső részén, az UN számnak a tábla alsó részén kell lennie. A két számot a tábla fél magasságában 15 mm széles, fekete, vízszintes vonallal kell a tábla teljes szélességében elválasztani. A veszélyt jelölő és az UN számoknak kitörölhetetlennek kell lenniük, és 15 percig tartó égés után is olvashatóknak kell maradniuk, ezt dombornyomással oldják meg UN szám A tábla alsó mezőjében a konkrét anyag UN (ENSZ) száma áll, melynek alapján a veszélyes anyag különféle adatbázisokból (pl. G. Hommel, Vakond, SIX, stb.) beazonosítható. Mindig négy számjegyből áll Kemler/veszélyt jelölő számok és jelentésük A veszélyt jelölő szám két vagy három számjegyből áll. A számok a 2. számú ábrán levő meghatározásokat jelentik. Valamely számjegy megkettőzése az illető veszély fokozott mértékére utal. Ha valamely anyag veszélyessége egyetlen számjeggyel megjelölhető, akkor ezt a számjegyet második számként egy nulla követi. Ha a veszélyt jelölő szám előtt "X" betű áll, az azt jelzi, hogy az anyag vízzel veszélyesen reagál. Ilyen anyagoknál víz csak szakértő jóváhagyásával használható. A következő számjegy kombinációknak azonban különleges jelentésük van: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90, fojtó hatású gáz vagy más járulékos veszéllyel nem járó gáz 22 mélyhűtött, cseppfolyósított, fojtó gáz 223 mélyhűtött, cseppfolyósított, gyúlékony gáz 225 mélyhűtött, cseppfolyósított, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz 23 gyúlékony gáz 239 gyúlékony gáz, amely spontán heves reakciót okozhat 25 gyújtó hatású (égést tápláló) gáz 374

9 26 mérgező gáz 263 mérgező, gyúlékony gáz 265 mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz 268 mérgező, maró gáz 30 - gyúlékony (lobbanáspont 23-61C) folyékony anyag; vagy - 61 C feletti lobbanáspontú gyúlékony folyékony anyag vagy olvasztott szilárd anyag lobbanáspontjával egyenlő vagy annál magasabb hőmérsékleten; vagy - önmelegedő folyékony anyag 323 gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt X323 gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 33 könnyen gyúló (lobbanáspont 23 C alatt) folyékony anyag 333 piroforos folyékony anyag X333 piroforos folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál 336 könnyen gyúló, mérgező folyékony anyag 338 könnyen gyúló, maró folyékony anyag X338 könnyen gyúló, maró folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál 339 könnyen gyúló folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 36 gyúlékony (lobbanáspont C), enyhén mérgező folyékony anyag; vagy önmelegedő, mérgező folyékony anyag 362 gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt X362 gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 368 gyúlékony, mérgező, maró folyékony anyag 38 gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag, amely gyengén maró; vagy önmelegedő, maró folyékony anyag 382 gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt X382 gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 39 gyúlékony folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 40 gyúlékony szilárd anyag, vagy önmelegedő anyag, vagy önreaktív anyag 423 szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt X423 gyúlékony szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 43 öngyulladó (piroforos) szilárd anyag 44 gyúlékony szilárd anyag, amely magasabb hőmérsékleten olvasztott állapotban van 446 gyúlékony, mérgező szilárd anyag, amely magasabb hőmérsékleten olvasztott állapotban van 46 gyúlékony vagy önmelegedő, mérgező szilárd anyag 462 mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 375

10 X462 szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva mérgező gázokat fejleszt 48 gyúlékony vagy önmelegedő, maró szilárd anyag 482 maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt X482 szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva maró gázokat fejleszt 50 gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 539 gyúlékony szerves peroxid 55 erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 556 erősen gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag 558 erősen gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag 559 erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 56 gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag 568 gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező, maró anyag 58 gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag 59 gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 60 mérgező vagy enyhén mérgező anyag 606 fertőző anyag 623 mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 63 mérgező, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag 638 mérgező, gyúlékony (lobbanáspont C), maró folyékony anyag 639 mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 64 mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag 642 mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 65 mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 66 nagyon mérgező anyag 663 nagyon mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 C) folyékony anyag 664 nagyon mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag 665 nagyon mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 668 nagyon mérgező, maró anyag 669 nagyon mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 68 mérgező, maró anyag 69 mérgező vagy enyhén mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 70 radioaktív anyag 72 radioaktív gáz 723 radioaktív gáz, gyúlékony 73 radioaktív, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 C) folyékony anyag 376

11 74 radioaktív, gyúlékony szilárd anyag 75 radioaktív, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 76 radioaktív, mérgező anyag 78 radioaktív, maró anyag 80 maró vagy gyengén maró anyag X80 maró vagy gyengén maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál 823 maró folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 83 maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag X83 maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagál 839 maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat X839 maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat és vízzel veszélyesen reagál 84 maró, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag 842 maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 85 maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 856 maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag 86 maró vagy gyengén maró, mérgező anyag 88 erősen maró anyag X88 erősen maró anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál 883 erősen maró, gyúlékony (lobbanáspont C) folyékony anyag 884 gyúlékony vagy önmelegedő, erősen maró, szilárd anyag 885 erősen maró és gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 886 erősen maró és mérgező anyag X886 erősen maró és mérgező anyag, amely vízzel veszélyesen reagál 89 maró vagy gyengén maró anyag, amely spontán heves reakciót okozhat 90 környezetre veszélyes anyag vagy különféle veszélyes anyagok 99 különféle veszélyes anyagok magas hőmérsékleten szállítva Hazchem-kód Gyors információt ad a tűzoltó anyagok és a védőfelszerelések kiválasztásához. Számokkal jelöli a tűzoltó anyagokat (1-4) és az önvédelemre használatos felszereléseket, az anyag kezelésére betűk utalnak (P, R, S, T, W, X, Y, Z, E). A tűzoltó anyagok kötött, szórtporlasztott sugár, hab, valamint száraz oltást jelöl. 377

12 Veszélyjel Ez egy élére állított négyzet, amely további négy részre van osztva és különböző színekkel van ellátva. A bal oldali kék mező az egészségre utaló veszélyt, a felső piros mező a tűzveszélyt, a jobb oldali sárga a rekcióveszélyt, míg az alsó fehér a különleges tájékoztatásokat adja meg. 0-4 jelöli a veszély mértékét Bárcák Az ADR-ben osztályokba sorolva vannak az anyagok, amelyekhez bárcákat rendelnek. Általában egy áruosztály azoknak az anyagoknak és tárgyaknak a csoportját jelenti, amelyre ugyanaz a főveszély jellemző, de emellett lehet járulékos veszélyük vagy veszélyeik. Ezek a következők: - 1 osztály Robbanóanyagok és tárgyak, - 2 osztály Gázok, - 3 osztály Gyúlékony folyadékok, osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok, osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok, osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok, osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, osztály Szerves peroxidok, osztály Mérgező anyagok, osztály Fertőző anyagok, - 7 osztály Radioaktív anyagok, - 8 osztály Maró anyagok, - 9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 378

13 nagybárcák Azonosítási formák Az alábbiakban részletesen kifejtem, hogy a rendelkezésünkre (elsődleges beavatkozók: tűzoltók, VFCS) álló azonosító adattárak hogyan működnek és mit tartalmaznak. 6 Infectious substance In case of damage or leakage Tartalom immediately notify public Aktivitás health authority Tartalom Aktivitás Szállítási mutatószám Tartalom Aktivitás Szállítási mutatószám Kritikussági biztonsági mutatószám 3. számú ábra 2011-es ADR kötet CD mellékletéből Okmányok A szállítás során az alábbi okmányokkal találkozhatunk, amelyek tartalmazzák a szükséges azonosítókat, mennyiségeket, akár a veszély jellegét, tehát ha megtaláljuk, használjuk őket, de győződjünk meg annak valóságtartalmáról! Fuvarokmány, Írásbeli utasítás, ADR Oktatási bizonyítvány, Feladói nyilatkozat (nem előírás), Konténer megrakási bizonyítvány tengeri szállításokhoz, Multimodális veszélyes áru nyomtatvány, Jármű jóváhagyási igazolás (csak tartányos járműhöz), Tisztítási bizonylat, Útvonal-kijelölési határozat, Hulladékszállítási okmányok: engedély hulladék szállításhoz, SZ, K kísérőjegy, Hatósági határozat, Két- vagy többoldalú megállapodás, Útvonal kijelölési határozat, Szállítási útmutató. 379

14 3. 5. Mentességek A fentiek (jelölés, okmányok) sajnálatos módon nem mindig teljesülnek, mivel az ADR bizonyos különleges előírásai egyes veszélyes anyagok szállítását részben vagy teljesen felmentik az ADR előírásai alól, így az előzőekben ismertetett információk nem állnak rendelkezésre. Korlátozott mennyiségben és a különleges előírások szerint csomagolt veszélyes áruk szállítására vonatkozhatnak a mentességek. Bizonyos veszélyes áruk korlátozott mennyiségben csomagolva mentességet élvezhetnek, amennyiben az LQ táblázat feltételeit kielégítik, felmentik az ADR előírásai alól. Mentesülhet az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódóan is, viszont ekkor a küldeménydarabot az ADR szerint meg kell jelölni. 4. Veszélyes anyagok azonosítása Alapvetően négy fajta lehetősége van a tűzoltó, illetve katasztrófavédelmi állománynak, hogy beazonosítson egy veszélyes anyagot. Ezek az alábbiak: 1. írásos dokumentációk, kiadványok alapján, 2. számítógépes rendszer segítségével, 3. a VFCS riasztásával, 4. a VERIK szolgáltatását igénybe véve Írott anyagok alapján való azonosítás HOMMEL katalógus Ez a katalógus adja gyakorlatilag a később kiadásra került veszélyes anyagokkal foglalkozó kézikönyvek, számítógépes programok adatbázisának gerincét. Általános ismertetőre és anyaglapok gyűjteményére tagolható. Az általános rész tankönyvszerűen foglalkozik a veszélyes anyagok köré csoportosítható ismeretekkel, a katalógus használatának módjával. Pontos meghatározásra kerülnek a későbbiekben alkalmazott fogalmak, a jelölések tartalma, valamint ebben az egy könyvben találhatók meg az anyagok szinonimanevei és kereshetünk benne a három világnyelvre fordított anyagneveket is. Alapvető problémája, hogy az általános 380

15 kötete 1977-ben jelent meg, míg az utolsó anyaglap gyűjteménye 1996-ban, amihez pótlólag anyaglapokat lehet rendelni, viszont jelentős összegért cserébe. A második részben számsorrendben, több kötetben az anyaglapok találhatók, melyek egyenként két oldalon az alábbi információkat tartalmazzák: Első oldalon: vegyi képlet, összegképlet, UN szám CAS szám, az anyag neve és szinonimái, veszélyjel és Hazchem-kód, műszaki adatok és tűzveszélyességi jellemzők, megjelenési forma, viselkedés szabadba jutva és levegővel elegyedve, viselkedés szabadba jutva és vízzel elegyedve, egészségkárosító hatás és tünetek, szagküszöbérték és MAK-érték, megjegyzések, szállítási veszélyességi osztály. Második oldalon: biztonsági előírás jmű. vezetőknek, rendőrségnek, mentőknek, védelmi és intézkedési előírások, a baleset következményeinek leküzdése, vízszennyezéssel kapcsolatos információk, elsősegélyre vonatkozó tudnivalók útmutatás az orvosoknak. A lapok eltérő színjelöléssel emelik ki a különböző felhasználók számára fontos információkat. Kékkel az élet és egészség védelem, pirossal a beavatkozást végzők számára fontos információkat teszik azonnal észrevehetővé. Sárgával jelölik a fizikai megjelenésére, kémiai reakcióképességére vonatkozó előírásokat, míg fehéren maradtak az általános, illetve különleges ismereteket nyújtó sorok. Ez a struktúra alapvetően a veszélyjelnek megfelelő színjelölés. Használata egyszerű, név illetve UN szám szerint is lehetőségünk van egy adott anyag vagy anyagcsoportra vonatkozó anyaglap azonosítására. 381

16 SIX és VAX kézikönyv A SIX veszélyes anyagok gyorsinformációs kézikönyve a KREUTLER-VILATI- SYSTEM KFT kiadásában készült. Ennél is lehetőség van az anyagokra vonatkozó útmutatók név, illetve UN szám szerinti kikeresésére. Az útmutatókon található piktogramok segítségével ad információt számunkra, amelyek jelentéséről a kötet elején találhatunk részletes magyarázatot, míg a borító hátsó lapjára célirányos emlékeztetőt nyomtattak. Kevés adatot tud így közvetíteni és a jelek jelölését ismerni kell, hogy gyorsan értelmezni tudjuk. Véleményem szerint ezek a legkevésbé használható könyvek, amelyek kiadási éve általában az 1990-es évek közepére tehető. A VAX kézikönyv felépítése gyakorlatilag megegyezik a SIX kézikönyv felépítésével, így ennek részletes tárgyalásától eltekintek. A kézikönyvek mellé számítógépes program is készült, mely azonos adattartalommal rendelkeznek, viszont ezek nincsenek jelen a beavatkozóknál, ezért azokat részletesen nem ismertetem Veszélyelhárítási Útmutató 2001 Saját tapasztalataim szerint ez a legjobban használható kézikönyv, mert a legtöbb információt ez adja az elsődleges beavatkozó számára (pl.: védőtávolságok). Egyértelműen rendezi az adatokat, amelyeket színnel is megkülönböztet, ezzel könnyítve a keresést. Mindenkinek van kedvenc kiadványa, akik ezt a fajtát nem szeretik, azzal indokolják a leggyakrabban, hogy csoportosítja az anyagokat útmutatószámok alá, így nem anyag specifikus. Véleményem szerint ez a teljes elszeparálás a kárfelszámolás első pillanataiban nem lényeges, mert ezen nem csúszik el a beavatkozás, hiszen a számunkra szükséges információk helytállóak. Ellenben a kiadás dátuma magáért beszél. A kézikönyvet a Környezetvédelmi Minisztérium adta ki azzal a céllal, hogy a beavatkozó állomány részére segítséget nyújtson az érintett anyagok tulajdonságainak, 382

17 veszélyeinek azonosításában, a saját és a lakosság védelmének megszervezésében, a balesetek kezdeti fázisában. Elfogultságom miatt ezt részletesebben is bemutatom az alábbiakban: A különböző színnel jelölt oldalak segítik a gyors kezelhetőséget: 1. A sárga szélű oldalon lehetőség van az UN szám szerinti keresésre, 2. A kék szélű oldalak a betűsoros jegyzéket tartalmazzák, 3. Mindkét keresési mód esetén az adott anyag sorában megtalálható annak a narancssárga szélű Útmutatónak a száma, mely információkat tartalmaz az anyaggal kapcsolatos veszélyekre, tevékenységre vonatkozóan, 4. A zöld szélű oldalak tartalmaznak egy táblázatot, melyben információk találhatók a belégzés esetén mérgező anyagok esetében szükséges kezdeti elkerítési és védekezési tevékenység távolságára vonatkozóan, valamint megtalálható bennük a vízzel reaktív anyagok felsorolása és a keletkező mérgező anyag megnevezése. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre sem UN szám sem anyagnév, de azonosítani tudtuk valamelyik bárcát, lehetőség van - a bárcákhoz rendelt útmutatók segítségével - a kezdeti lépések megtervezésére. Ezeken kívül tartalmazza olyan szervezetek elérhetőségeit, amelyek egyedi káresetek során tudnak segítséget nyújtani (pl. sugárzó anyag, vízszennyezés) Aktuális ADR kötet Furcsának tűnhet ennek az anyagnak a kiemelése, viszont nem véletlenül emeltem ki az eddigi adatbázisok keletkezésének évszámait. Az ADR kettő évente jelenik meg, állandóan követve a fejlődést, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy általában ezen időintervallumokban 15 új veszélyes anyag kerül bele az UN szám szerinti, illetve ennek megfelelően a név szerinti felsorolásába. Általánosságban kijelenthető tehát, hogy a rendelkezésünkre álló írott anyagokban kb. 100 veszélyes anyag nem is szerepel. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon ezért elhelyeztünk egy ADR kötetet, így a számítógépes adatbázisokban (ERICards) név, valamint UN szám szerint is lehetségessé válik a keresés. 383

18 4. 2. Számítógépes adatbázisok A VAKOND program A VAKOND mozaikszó a Veszélyes Anyagok Katalógusa, Osztályozása, Nemzetközi szállítási előírások, Direktinformációk szóból származik. A program, adatbázisában mintegy 1500, a nemzetközi szállítmányozásban is veszélyesnek nyilvánított anyaggal kapcsolatosan tartalmaz információt. Ez a szám mutatja alapvető hibáját, hogy nem minden anyag van benne. Külön kiemelendő, hogy az anyagoknak több mint szinonimáját is tartalmazza, megkönnyítve ezzel a nemzetközi tranzit forgalomban jelentkező veszélyes anyagok gyors azonosítását. A VAKOND segítségével gyors információt kapunk az "UN" szám, a HOMMEL szám, a név vagy a szinonima név alapján mindazon adatokról, melyet a hazai gyakorlatban szinte szabványként elfogadott Hommel-katalógus és a nemzetközi szállítási előírások (ADR/RID) tartalmaznak. A keresésre két lehetőség adott, egyrészt a főoldalon a választott paraméterek egyikének megadásával, illetve egy leválogatás, melyben logikai műveletek segítségével tudunk - az általunk bevitt paraméterek segítségével - anyagcsoportokat vagy anyagokat kikeresni. Az azonosítást követően a kezelőfelület felső részén elhelyezett fülek nyújtanak segítséget a keresett információk lehívására ERICards A CEFIC Emergency Response Intervention Cards (ERICards vagy ERIC's) azon tűzoltó egységek elsődleges beavatkozásához nyújtanak segítséget és útmutatást, akik egy vegyiárú szállítási baleset helyszínére kiérkezve nem rendelkeznek megfelelő és megbízható termék specifikus információkkal. Az ERICard-ok olyan tűzoltó egységeknek számára készültek, amelyek tagjai képzettek a vegyi anyagok jelenlétében való beavatkozásra, és/ezért olyan információkat és eljárási folyamatokat tartalmaznak, amelyek speciális felszereléseket igényelhetnek. Az ERICard-ok nagy mennyiségű vegyi anyag szárazföldi szállítási baleseteire készültek, ezért előfordulhat, hogy más helyzetekben nem megfelelőek. Az ERICard-ok termék csoportokra vonatkoznak, ezért soha nem helyettesíthetik a megbízható forrásból származó termék specifikus információkat (pl. biztonsági adatlapokat, 384

19 adatbázisok, vagy ipari szakértők utasításait). Éppen ezért az ERICard-ok használata minden esetben józan megítélést és az adott baleset sajátságos körülményeinek figyelembe vételét igényli. A megfelelő ERICard kiválasztása az UN szám, vagy az anyagnév ADR A tábla (Veszélyes áruk listája) alapján történik. (http://www.fer.hu/index_elemei/page414.htm, letöltés dátuma: ) További elektronikus bázisok: Terjed program, SIX szoftver, VAX rendszer. Ezek ritkán találhatóak meg az ügyeleteken, illetve kevésbé használatosak. Ezeken kívül számos terjedési modellező program is jelen van az interneten Veszélyhelyzet Felderítő Csoport - VFCS A VFCS-k a Katasztrófavédelem területi szerveinél működő, risztható, különleges szerek, amelyek a fővárosban a Veszélyhelyzet Felderítő Szolgálat (VFSZ) nevet viselik és rövidebb riasztási idővel teljesítenek szolgálatot. A helyszínre kirendelt VFCS feladata, hogy speciális felkészültségükkel, ismeretanyagukkal és felszerelésükkel segítsék a kárelhárítási munkát oly módon, hogy a kárhelyparancsnok döntéseihez információkat és szaktanácsokat adjanak a balesetben érintett veszélyes anyagok természetéről, viselkedéséről, veszélyeiről, illetve az ellene való védekezés és a mentesítés optimális módjáról. Ennek során, ha lehetséges, meghatározzák: - a veszélyes anyag típusát, nevét. Ehhez felhasználhatók a balesetet szenvedett járművön található jelzések és feliratok (veszélyességi bárca, veszélyjelölő szám, UN-szám, stb.), valamint a megtalálható és kitöltött fuvarokmányok, írásbeli utasítások és egyéb okmányok. Mindezek hiányában későbbi műszeres felderítés szükséges. - a veszély mértékét. Ez a veszélyes anyagok név szerinti ismerete esetén a szakértői adatbázisokból kinyerhető fizikai/kémiai tulajdonságaik és az anyagok mennyiségi becslésének összegzésével meghatározható. Számítógépes terjedési modellek segítségével gyorsan kijelölhető az a veszélyzóna, ahonnan a lakosságot evakuálni kell. 385

20 4. 4. Vegyipari riasztási és információs központ - VERIK A Vegyipari riasztási és információs központ (VERIK) az európai ICE program keretében működik, ez a rendszer magyar megfelelője. Hét vállalat alapította, amely területi elhelyezkedéséből adódóan lefedi az ország területét, és központjuk a FER tűzoltóság százhalombattai telephelyén található. A központ, illetve a Tiszai Vegyi Kombinát Zrt. éjjelnappal segítséget nyújt vegyi anyagokkal kapcsolatban. A többi résztvevő vállalat munkaidőben nyújtja ezt a szolgáltatást, többnyire mindenki specializálódva a veszélyes anyagok valamely spektrumára. Segítségüket elsősorban hivatalos szervek vehetik igénybe (katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, szállítók, amelyek a kárfelszámolásban részt vehetnek). Alapvetően a szakmai ismereteiket adják át az anyagokkal kapcsolatban, illetve gyakorlati tapasztalataikat, valamint a káresemények felszámolását is elvégzik, vagy ehhez biztosítanak speciális eszközöket. A rendszer három lépcsős: 1. lépcső: Telefonon való tanácsadás, amely ingyenes. Az előzőekben kiemeltem, hogy kettő telefonszám éjjel-nappal hívható, tehát számunkra egyértelműen ezek a használatosak, amennyiben információra van szükségünk a veszélyes-anyagokkal kapcsolatban. 2. lépcső: A baleset helyszínére kérhető egy szakember, aki általában a veszélyes-anyag gyártója vagy felhasználója, ezáltal kellő tanácsokat tud adni a felszámolás során, segítve a kárhely-parancsnok munkáját. Ez a tanácsadás már díjköteles. 3. lépcső: Lehetőségünk van arra, hogy komplett szakértői csapatot kérjünk a helyszínre, megfelelő technikákkal, eszközökkel, akik a FER Tűzoltóság százhalombattai parancsnokságáról indulnak az adott helyszínre, és nyújtanak segítséget a baleset felszámolása során. Tartalmából is egyértelműen látszik, hogy ez a szint magasabb árkategóriát képvisel. 386

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági ismeretek Az előadás tartalma A katasztrófavédelemről röviden Iparbiztonsági felügyelőség A kritikus infrastruktúra védelem Veszélyes áru szállítás (közúti, vasúti, vízi, légi) Veszélyes

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX. Táblakatalógus ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX

ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX. Táblakatalógus ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX Kiadói Üzletág Kft. Táblakatalógus Kedves Partnereink! Örömmel nyújtjuk át újabb katalógusunkat, amely reményeink szerint jelentősen segíti a munka- és tűzvédelmi, műszaki és más területeken dolgozó szakemberek

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

ADR veszély és baleseti információs jelzetek az elsődleges beavatkozó szempontjai alapján

ADR veszély és baleseti információs jelzetek az elsődleges beavatkozó szempontjai alapján Lázár Gábor ADR veszély és baleseti információs jelzetek az elsődleges beavatkozó szempontjai alapján Cikkünk átfogó képet nyújt a veszélyes anyagok közúti szállítási balesteinek elhárításakor az elsődleges

Részletesebben

Veszélyes anyagok azonosítása

Veszélyes anyagok azonosítása Veszélyes anyagok azonosítása Szerkesztette: Barta Vámos László 2005.12.13. 1 Új kihívások a vészhelyzetek kapcsán A vegyi anyagok sokfélesége (minőség) Tömegtermelés (mennyiség) A szállítás veszélyes

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója

A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója http://www.msds-europe.com ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds -europe. com Tel.: +36 70 335 8480 Fax: +36 1 290 4136 H - 1 14 3 Budapest,

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

ADR a veszély és baleseti információs jelzetek megújításának lehetőségei

ADR a veszély és baleseti információs jelzetek megújításának lehetőségei ADR a veszély és baleseti információs jelzetek megújításának lehetőségei A beavatkozás döntő eleme a gyors információ. Milyen hiányosságok tapasztalhatók az elsődleges beavatkozók rendelkezésére álló azonnali

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61500 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

2.1.2 Veszélyes alkotóelemek CAS Megnevezés R-S Betüjel 1 Polyurethandimethacrylat 10 25% 2

2.1.2 Veszélyes alkotóelemek CAS Megnevezés R-S Betüjel 1 Polyurethandimethacrylat 10 25% 2 Crown Resin Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Crown Resin ideiglenes koronaanyag Cikkszám 24-23206, 23216, 23212 1.2 Gyártó adatai 1.2.1. Név Kentzler-Kaschner Dental

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint:

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet szerint: Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/5 Revízió: 1 Revízió dátuma: 2008-10-01 Pritt Sulifix cseppmentes Kiadás dátuma: 2008-10-01 1. A készítmény neve Pritt Sulifix cseppmentes

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 1. AZONOSÍTÁS Vegyi anyag neve: V12 Oil Cleaner 737 CAS-szám: - EU-szám: - Gyártó/Forgalmazó cég neve: Cleansberg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Ügyiratszám: 94-6/2014/HAT.

Részletesebben

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 720-1029 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Szállító Társaság : SEPA UNIO Kft. Rozsa u.

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 1. A készítmény neve 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 145075 MANNOL

Részletesebben

ALIGAL TM 27 élelmiszeripari gáz

ALIGAL TM 27 élelmiszeripari gáz Oldalszám: 1 / 7 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név Vegyi képlet Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím: Vészhelyzeti telefonszám Sűrgősségi telefonszám

Részletesebben

Biztonsági Adatlap az 1907/2006 EC, 31-es cikkelyének megfelelően Nyomtatva 2009.09.29. Revízió: 2009.07.31.

Biztonsági Adatlap az 1907/2006 EC, 31-es cikkelyének megfelelően Nyomtatva 2009.09.29. Revízió: 2009.07.31. az 1907/2006/EC, 31-es cikkelyének megfelelően Nyomtatva 2009.09.29. Felülvizsgálva: 2009.07.31. 1 A termék/gyártó/forgalmazó azonosítása Termék adatai Ajánlott felhasználás: Légfrissítő Gyártó/Forgalmazó:

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) BIZTONSÁGI ADATLAP Termék: CHAIN LUBE SPRAY (LÁNCKENŐ-SPRAY) 1. TERMÉK AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EC EU direktívának megfelelően. 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) 1.2. BESZÁLLÍTÓ

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat. Oldalszám: 1 / 6 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név : Ar 97,5% + CO 2 2,5% gázkeverék Vegyi képlet : Ar; CO 2 Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61400 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hírlevél 30. hét Nógrád Megyei Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (32) 521-030 (32) 521-040 Fax: (32) 521-031 E-mail cím: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

Graytex Extra BA14_0203 jelen biztonsági adatlap 6 számozott oldalból áll. 1.4. Sürgősség esetén: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Graytex Extra BA14_0203 jelen biztonsági adatlap 6 számozott oldalból áll. 1.4. Sürgősség esetén: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat BIZTONSÁGI ADATLAP BA14_0203 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Graytex Extra 1.2. A készítmény felhasználása: Kőzetgyapot ragasztó 1.3. Forgalmazó neve: Graymix

Részletesebben

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma 20.10.2009 Nyomtatás Dátuma 09.12.2009. : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma 20.10.2009 Nyomtatás Dátuma 09.12.2009. : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61497 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 14. Oldal: 1/(8) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Sportsmaster 16+6+26. Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 2***

Sportsmaster 16+6+26. Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 2*** Nyomtatás Dátuma: 09/15/2011*** Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Felülvizsgálási szám: 2*** 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: 2005. 12.14. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr:

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az EU REACH rendelete 31. cikkének és II. mellékletének megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP Az EU REACH rendelete 31. cikkének és II. mellékletének megfelelően 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Márkanév : Társaság : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Szolgáltatás : Dow Corning Central Europe

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap - MSDS BF-HS-006 Oldal 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK SZABÁLYOZÁS SZERINT 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosítók: Termék neve: Gyártó/forgalmazó:

Részletesebben

: GREEN CARE FLOOR & SURFACE CL.4X5L WES

: GREEN CARE FLOOR & SURFACE CL.4X5L WES 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61436 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP : AMBI-PUR HYGI FLUSH GREEN GARDEN

BIZTONSÁGI ADATLAP : AMBI-PUR HYGI FLUSH GREEN GARDEN 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÓ ADATAI Termék neve : Termékkód : Ajánlott felhasználás: Gyártó: : légfrissítés, WC illatosítás : CRUZ VERDE-LEGRAIN Poligono Industria Santiga Spanyolország Importáló/

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: metoprén tartalmú granulált

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint Granulált kén 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK Terméknév: Termék kód: Cég: Telefon: Fax: granulált kén csomagolt:250300900 önliesnett:250300100

Részletesebben

EU - biztonsági adatlap

EU - biztonsági adatlap Oldal 1-5 1. Az anyag ill. a készítmény és a vállalkozás megnevezése Az anyag vagy a készítmény megnevezése Az anyag /a készítmény alkalmazása Csak kereskedelmi felhasználó részére. felület ellenırzéshez

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Felülvizsgálat dátuma: 2004.12.01. Oldal: 1/5 1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése

Biztonsági adatlap. Felülvizsgálat dátuma: 2004.12.01. Oldal: 1/5 1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése Felülvizsgálat dátuma: 2004.12.01. Oldal: 1/5 1. Anyag/készítmény- és a gyártó cég megnevezése Készítmény kereskedelmi megnevezése: NB 100 utókezelőszer Gyártó/Forgalmazó: SIKA HUNGÁRIA Kft. Utca/Postafiók:

Részletesebben

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI Általános kötelességek A riasztott tűzoltó járműre beosztott személyi állomány a) a riasztási jel elhangzását követően vegye fel az elrendelt személyi

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS-No. 36833 Kiállítás kelte: 2002.június Átdolgozva: 2005. január Felülvizsgálva: 2007. július 18 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben