Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról"

Átírás

1 ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet (továbbiakban: Hitelintézet), másrészrl név: születési név: anyja neve: születési hely és id: állampolgárság: 1 jogállás (hontalan, menekült, oltalmazott, bevándorolt, vagy letelepedett): lakcím: levelezési cím: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma: 2 érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya száma/hontalankénti elismerésrl szóló határozat száma, vagy hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás száma/bevándorlási engedély száma:/letelepedési eng., ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel: és név: születési név: anyja neve: születési hely és id: állampolgárság: jogállás (hontalan, menekült, oltalmazott, bevándorolt, vagy letelepedett): lakcím: levelezési cím: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma: 3 érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya száma/hontalankénti elismerésrl szóló határozat száma, vagy hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás száma/bevándorlási engedély száma:/letelepedési eng., ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel: mint támogatást igénylk (továbbiakban együtt: Kedvezményezettek, vagy támogatott személy(ek)) között a jelen szerzdésben foglalt feltételekkel, alulírott napon és helyen jött létre. 1 Amennyiben NEM magyar állampolgár az igényl 2 Nem magyar állampolgár igényl esetén - a jogállásától, státuszától függen csak a megfelel okiratot kell feltüntetni. 3 Nem magyar állampolgár igényl esetén - a jogállásától, státuszától függen csak a megfelel okiratot kell feltüntetni.

2 2 1. A Kedvezményezettek... év... hó... napján benyújtott családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelme és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a Hitelintézet a megállapította, hogy a Kedvezményezettek a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) szabályozott családok otthonteremtési kedvezményére (továbbiakban: Támogatás), mint vissza nem térítend állami támogatásra jogosultak, amennyiben a lakáscél megvalósítása során a Rendeletben foglalt további feltételeket is teljesítik. 2. A Támogatás célja 4 : építési engedéllyel rendelkez és legalább B tervezett energetikai minsítés új, összkomfortos lakás építési költségei megfizetéséhez/ használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és legalább B energetikai minsítéssel rendelkez új lakás vételára megfizetéséhez/ legfeljebb 350 ezer Ft/nm2 vételárú, legalább komfortos használt lakás vételára megfizetéséhez/ meglév (a Kedvezményezettek tulajdonában álló) legalább komfortos (vagy a bvítéssel azzá váló) használt lakás bvítéséhez állami támogatás nyújtása a támogatott személyek és gyermekük/ gyermekeik lakásigényének kielégítése céljából. A Támogatást a Magyar Állam nevében a Kincstár nyújtja, és a Hitelintézet folyósítja. 3. A Támogatással érintett lakásra (továbbiakban: Lakás) vonatkozó adatok: 5 ingatlan-nyilvántartási adatai: város/község kerület utca szám belterület, helyrajzi szám, Kedvezményezettek tulajdoni hányada: 6 nettó alapterülete: hasznos alapterülete 7 : 8 építési (bekerülési) költsége ÁFA és telekár nélkül: építési engedély kelte, száma: új Lakás építése esetén a tervezett, a Lakás - a Kedvezményezettek által vállalt - energetikai minsítési osztálya: 9 építési munkák befejezési határideje: a Lakás energetikai minsítési osztálya: 10 adásvételi szerzdés kelte: vételár összege ÁFA és telekár nélkül: használatba vételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kelte, száma: 4. A Támogatás összege az eltartott és vállalt gyermekek száma, a Lakás hasznos alapterülete és az energetikai minsítése alapján: 4 A nem kívánt rész törlend. 5 Attól függen, hogy új lakás építése vagy új lakás vásárlás, vagy használt lakás vásárlása, illetve bvítése a Támogatás célja, a nem kívánt részek értelemszeren törlendk. 6 (OTÉK) Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. 7 (OTÉK) Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Hasznos alapterület (Rendelet): a) elszoba, közleked, b) nappali, c) hálószoba,d) étkez, e) konyha, étkezkonyha,f) fürdszoba, g) WC,h) kamra, tároló,i) gardrób,j) mosókonyha,k) kazánhelyiség és l) egyéb thet helyiség, (ide nem értve a gépjármtárolót és a pinceszinti helyiséget) alapterületének összege. 8 Új lakás építése/építtetése esetén. 9 A nem kívánt rész törlend. Energetikai minsítés B (Követelménynél jobb), vagy annál kedvezbb minsítés lehet. 10 Új lakás vásárlása esetén, egyébként törlend.

3 A Kedvezményezettekkel közös háztartásában él, általuk eltartott és a Lakásba velük együtt költöz gyermekek: Név: Születési hely, id: 11 Vállalt gyermekek száma: egy gyermek/két gyermek. Támogatás szempontjából figyelembe vehet gyermekek száma összesen:. 12 A Kedvezményezettek vállalják, hogy a... óta gyámságuk alatt álló... nev gyermekük után kapott kedvezményt visszafizetik, amennyiben a gyámság három éven belül megsznik. 4.2 Új lakás építése esetén, ha a felépült Lakás energetikai minsítési osztálya kedvezbb a vállalt energetikai minsítési osztálynál, akkor a Kedvezményezettek az energiatanúsítványban szerepl energetikai minsítési osztály szerinti Támogatásra jogosultak. Ebben az esetben a Hitelintézet a jelen szerzdést egyoldalú jognyilatkozattal írásban módosítja, melyrl a Kedvezményezetteket és a Lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt, Pest megye vagy a fváros területén fekv Lakás esetén a Budapest Fváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal) írásban értesíti. A Kormányhivatal határozatban intézkedik a vállalt energetikai számítás szerinti,tervezett energetikai minsítési osztálynak megfelel Támogatás összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá az energiatanúsítványban szerepl energetikai minsítési osztály szerinti Támogatás összegének megfelel, a Magyar Államot megillet jelzálogjognak, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a Lakásra - a törölt jelzálogjog ranghelyén - történ bejegyeztetése iránt. A különbözet összege, Lakás vásárlása esetén a vételár, míg építése esetén az építési költség megfizetéséhez igényelt, a kérelem benyújtásának idpontjában fel nem mondott hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Ha a Kedvezményezettek ilyen hitelintézeti kölcsönnel nem rendelkezik, a Hitelintézet az energiatanúsítványban szerepl energetikai minsítési osztály és a vállalt energetikai minsítési osztály szerinti Támogatás különbözetét a Kedvezményezettek fizetési számlájára teljesíti. 4.3 Új lakás építése esetén, ha a felépült Lakás energetikai minsítési osztálya nem éri el a vállalt energetikai minsítési osztályt, akkor a Kedvezményezettek az energiatanúsítványban szerepl energetikai minsítési osztály szerinti Támogatásra jogosultak. Amennyiben a felépült Lakás energiatanúsítványában szerepl energetikai minsítési osztálya nem éri el a B (követelménynél jobb) energetikai minsítési osztályt, akkor a Kedvezményezettek a már folyósított Támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétl számított 30 napon belül - kötelesek a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Ebben az esetben a Hitelintézet a jelen szerzdést egyoldalú jognyilatkozattal írásban módosítja, melyrl a Kedvezményezetteket és a Kormányhivatalt írásban értesíti. Amennyiben a Kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a Hitelintézet tájékoztatja errl a Kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait. A Kormányhivatal határozatban intézkedik a vállalt energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minsítési osztálynak megfelel Támogatás összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá az 11 Késbb megszületend gyermekvállalás esetén, egyébként törlend. 12 Amennyiben van legalább egy év óta gyámságuk alatt álló gyermek, egyébként törlend.

4 4 energiatanúsítványban szerepl energetikai minsítési osztály szerinti Támogatás összegének megfelel, a Magyar Államot megillet jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a Lakásra - a törölt jelzálogjog ranghelyén - történ bejegyeztetése iránt A Kedvezményezett fiatal házaspár kötelezettséget vállal egy gyermek 4 éven belüli megszületésére /két gyermek 8 éven belüli megszületésére Ha a Kedvezményezettek a gyermekvállalást örökbefogadással kívánják teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Hitelintézet részére az el pont szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határid lejárta eltt bemutatják, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határid kett évvel meghosszabbodik. A Hitelintézet a Kedvezményezetteket és a Kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határid meghosszabbításáról írásban értesíti A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidt új Lakás építésénél, vagy építési engedélyköteles bvítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, nem építési engedélyköteles bvítés esetén a munkálatok befejezésérl szóló teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történ bemutatásától / Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzdés megkötésének idpontjától/ kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a fentiek szerinti magánokiratba foglalt nyilatkozatot a Kedvezményezettek annak kiadását követ 30 napon belül, de legkésbb a használatbavétel tudomásulvételét követ 45 napon belül kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni. Amennyiben a Kedvezményezettek ezen iratbemutatási kötelezettségüknek a Hitelintézet felszólítását követen sem tesznek eleget, úgy a Támogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Hitelintézeten keresztül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalásra vonatkozó határid a terhesség idszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határid lejártáig a Hitelintézetnek igazolja A Kedvezményezettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár - a kincstári családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a Hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. A gyermekvállalás teljesítésének számít a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermeke. A Kincstár a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határid alatt, illetve annak leteltét követ 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a Kedvezményezetteket A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy 14 a) amennyiben a vállalt gyermek után nem igényeltek családtámogatási ellátást, akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát - a kiállítást követ 60 napon belül - kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni; b) ha a gyermekvállalást (a h) alpontban ismertetet reprodukciós eljárás esetét kivéve) nem vagy csak részben teljesítik, úgy az igénybevett Támogatás összegét - csökkentve a gyermekvállalási határid lejártának idpontjában meglév gyermekek után járó Támogatás összegével - az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a gyermekvállalási határid leteltét követ 60 napon belül kötelesek visszafizetni c) ha a Rendelet 7. (4) bekezdésében meghatározott események valamelyikének bekövetkezte miatti, jelen pont f) alpontjában meghatározott Kérelmet a Rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott határidig (jelen pont f) alpontja) nem nyújtják be, a vállalt gyermek után igénybe vett Támogatás összegét, az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten,- a Rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott határid leteltét követ 60 napon belül kötelesek visszafizetni; 13 A megellegezett támogatásra vonatkozó rendelkezéseket csak gyermekvállalás esetén kell alkalmazni, egyébként az pontok törlendk. 14 Ezen pontban tett nyilatkozatok a gyermekvállaláshoz kapcsolódó megellegezett támogatás esetén alkalmazandók.

5 5 d) ha a gyermekvállalást a házasság felbontásának, vagy érvénytelenítésének idpontjáig nem vagy csak részben teljesítik kötelesek a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a házasság érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerre emelkedését követ 60 napon belül a jogers ítélet bemutatásával a Hitelintézetnek igazolni, és kötelesek az igénybevett támogatás összegét - csökkentve a bírósági ítélet jogerre emelkedésének idpontjában meglév gyermekek után járó Támogatás összegével, valamint a bírósági ítélet jogerre emelkedését követ napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. szerinti, a Magyar Államot megillet késedelmi kamatot - a Hitelintézeten keresztül - a Kincstár részére visszafizetni, e) A házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének idpontjában fennálló terhességbl született (vagy a 24. hetet betöltve halva született) gyermekkel a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a Kedvezményezettek a terhességet és a gyermek születésének várható idpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejleg, orvosi bizonyítvánnyal a Hitelintézet részére igazolja, az el, d) alpont szerint visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezd idpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének idpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik, f) ha a vállalt gyermek a Rendelet 7. (4) bekezdésben meghatározott események valamelyikének bekövetkezte miatt nem születik meg, a Kedvezményezettnek a Hitelintézethez, az esemény bekövetkezésétl (illetve a Rendelet 11. (1) bekezdés q pontja szerinti igazolás kiállításától) számított 90. napon belül, de legfeljebb a jelen Támogatási szerzdés szóló szerzdésben meghatározott vállalási határid leteltéig benyújtott kérelemére (Kérelem) a gyermekvállalást a Magyar Állam teljesítettnek tekinti; g) amennyiben a támogatott személy az b)-d) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének a Hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor a Hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a Kormányhivatalhoz fordul h) amennyiben gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja (Igazolás), hogy a Kedvezményezettek a) a kötelez egészségbiztosítás keretében igénybe vehet meddségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) a kötelez egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése eltt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, kizárólag a megellegezett családok otthonteremtési kedvezménye összegét kell a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a Hitelintézet az ügy iratainak megküldésével egyidejleg tájékoztatja errl a Kormányhivatalt, i) az Igazolást a reprodukciós eljárást végz intézmény által kiállított Igazolás keltétl számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határid leteltéig lehet benyújtani. Ha a Kedvezményezettek az igazolást annak keltétl számított 60 napon túl nyújtják be, úgy a bejelentéstl számított 60 napon belül a Hitelintézeten keresztül kötelesek visszafizetni az Igazolás kiállítása és a bejelentés idpontja közötti idszakra számított Ptk. szerinti kamatot, j) a Hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a jelen szerzdés megkötésének idpontja megelzi a kizáró ok megállapításának els idpontját A Kedvezményezettek a magzat, vagy az ikermagzat után igényelt Támogatás esetében tudomásul veszik: 15 Csak akkor szerepel ez a pont, ha a Támogatást olyan gyermek alapján kívánják igénybe venni, aki még magzat, ikermagzat (24. betöltött terhességi hét!)

6 6 és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését - a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felels miniszter a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a Hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. hogy amennyiben a gyermek(ek) után nem igényeltek családtámogatási ellátást, akkor a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, - míg a gyermek halva születése esetén, e tényt igazoló dokumentumot, - a gyermek születését követ 60 napon belül kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni; amennyiben az el bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségüknek határidben nem tesznek eleget, úgy a magzat, illetve ikermagzat után igénybe vett Támogatás összegét a határid lejártát követ 60 napon belül a Hitelintézeten keresztül kötelesek a Magyar Államkincstár részére visszafizetni. 7. A Hitelintézet a Támogatást új lakás építése, vagy bvítés esetében 7.3.pontban foglalt kivételtl eltekintve - a készültségi fokkal arányosan, utólagosan a bemutatott számlák alapján, az alábbi folyósítási feltételek teljesülését követen folyósítja, azzal, hogy az utolsó részlet a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bvítés esetén a munkálatok befejezésérl szóló teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt nyilatkozat Hitelintézet részére történ bemutatását követen esedékes. / A Hitelintézet a Támogatást új vagy használt Lakás vásárlása esetében az adásvételi szerzdés megkötését követen - az alábbi folyósítási feltételek teljesülését követen - egy összegben folyósítja Folyósítási feltételek 17 : a Kedvezményezettek a saját ert a Lakás építésére, vagy bvítésre már felhasználták, amely tényt a Hitelintézet részére.. igazoltak, 10 évig terjed idszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozó kérelmet az illetékes ingatlanügyi hatóság legalább széljegyezte,; 18 Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzdésben szerepl telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésrl, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlák, egyszersített számlák bemutatása a Hitelintézet részére; az adásvételi szerzdésben a Kedvezményezettek kötelesek kinyilvánítani, hogy a vételár Támogatásból kiegyenlítésre kerül részét az eladó közvetlenül a Hitelintézettl kapja meg; 19Lakás építése vagy bvítése esetén az egyes részfolyósításokhoz készültségi foknak megfelel, felels mszaki vezet által kollaudált számlák benyújtása a Hitelintézet részére; az utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a Hitelintézet részére a) a Kedvezményezett által a jelen szerzdés megkötését megelen benyújtott, a Hitelintézet által elfogadott költségvetésben szerepl bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat; b) használatbavételi engedéllyel még nem rendelkez lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele eltt történ átruházása esetén a vételár 70%-a erejéig az el építtet nevére kiállított számlákat, amennyiben pedig az építtet gazdálkodó szervezet, úgy a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat; bontott anyagok felhasználása esetén a felhasznált anyagoknak az építipari kivitelezési tevékenység felels mszaki vezetje által írásban igazolt értékéig az a) 16 Nem kívánt rész törlend. 17 Attól függen kellenek az egyes feltételek, hogy új lakás építésérl, vásárlásról van-e szó, a nem releváns részek törlendk! 18 Lakás vásárlása esetén ez a bekezdés alkalmazandó. 19 Lakás építés esetén ez a bekezdés alkalmazandó.

7 7 illetve b) pont szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthet, de a csökkentés mértéke nem haladhatja meg az a) illetve b) pont szerinti számlabenyújtási kötelezettség 20%-át; hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkez vagy nem rendelkez lakás esetén az a), illetve a b) pont szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzkönyv szerinti vételárral csökkenthet, amennyiben a Kedvezményezettek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mködésérl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesültek, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az a) és b) pont szerint számla benyújtási kötelezettség csökkenthet, c) a használatbavételi engedélyt; vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, d) új Lakás építése esetén az energetikai teljesítképességét igazoló energetikai tanúsítványt A hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla Hitelintézetnél történ benyújtásának idpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában mköd adóalanyként szerepel; amennyiben a számla kibocsátója a számla benyújtásának idpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának idpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában mköd adóalanyként szerepelt; melyet - építés esetén - az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelen, vítés esetén pedig a Támogatás iránti kérelem benyújtását követen állítottak ki; melyet az építipari kivitelezési tevékenység felels mszaki vezetje kollaudált Amennyiben a Kedvezményezettek a családok otthonteremtési kedvezményével kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaznak meg, úgy a Támogatás folyósítására a folyósítási feltételek teljesítését követen - csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követen, egy összegben kerülhet sor. 8. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy 21 a) a Támogatás folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követen legalább a Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési tilalom megsznéséig terjeden a Lakás lakhelyékül szolgál és a folyósítást vagy az utolsó folyósítást követ egy éven belül bemutatja a Hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a Támogatással épített, vásárolt Lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, b) a bvíteni kívánt Lakást a támogatási kérelem benyújtásának idpontjától a Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom megsznéséig terjeden saját maga és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, c) Lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó vételárrészt az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítik, 20 Csak abban az esetben, ha a CSOK ügyintézéssel a Kedvezményezettek mást hatalmaznak meg. 21 Attól függen, hogy lakásépítés vagy vásárlás a Támogatás célja, a nem kívánt mondatrészek értelemszeren törlendk.

8 8 d) a Támogatással érintett Lakást Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom megsznéséig terjeden (annak lejártáig) haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli, e) a Támogatással érintett Lakásban életvitelszeren kívánnak tartózkodni. 9. A Kedvezményezettek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját és gyermekeik jelen szerzdésben és mellékleteiben megadott személyi adatait, valamint a Támogatásra vonatkozó információkat a Támogatás szabályszer igénybevételének ellenrzése céljából a Hitelintézet felhasználja és továbbítsa a Kormányhivatal, a Kincstár) vagy az állami adóhatóság részére, az állami adóhatóság és a Hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a Támogatás igénybevételének jogszerségét, felhasználásának szabályszerségét a helyszínen - a Lakásban is - ellenrizze, és annak eredményérl a Hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse. 10. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat, az el bekezdésben hivatkozott bizonylatokat az adásvételi szerzdés megkötése, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megrzik. 11. A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy a Kormányhivatal a Kedvezményezetteknél a Támogatás igénybevételének jogszerségét hatósági ellenrzés keretében vizsgálja; ha a Kormányhivatal a hatósági ellenrzés során megállapítja, hogy a Kedvezményezettek jogosulatlanul vették igénybe a Támogatást, akkor határozatban intézkedik a Támogatás - igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt; ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a Támogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem elvárható körültekintéssel járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - elírja a folyósított Támogatás, az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítését. ha a Hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak Támogatáshoz, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerint számított késedelmi kamataival együtt köteles a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet tájékoztatja errl a Kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait, a Támogatás igénybevételével épített Lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követ // vásárolt új, vagy használt Lakásra az adásvételi szerzdés megkötését követ // bvített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedélyköteles bvítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követ 10 évig terjed idszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, melyhez jelen szerzdés aláírásával feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító Hitelintézet kérelmezi. ha a Támogatás igénybevételével érintett Lakást az el bekezdés szerinti idszakon belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, vagy elidegenítik, vagy az nem a Kedvezményezettek és a 4. pontban megnevezett gyermekének lakóhelyéül szolgál, a Lakás használatát harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltéren hasznosítják, vagy a Rendelet 3. (1) bekezdés j) pontja szerinti kötelezettséget (jelen szerzdés 8. pont a, b-d) alpont) nem teljesíti, akkor a Kedvezményezettek - a Rendelet. 14. (3b) bekezdésében szabályozott eset kivételével - kötelesek a Támogatás folyósított összegét a Kormányhivatalnak bejelenteni és a Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla kincstári számlára visszafizetni;

9 9 ha házasságuk felbontása esetén közös lakásukat elidegenítik, úgy ket - a Rendelet. 14. (3b) bekezdésében szabályozott eset kivételével - az igénybevett Támogatás visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbl származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerzdésben rögzített arányban terheli. 12. A Támogatást a folyósító Hitelintézet visszavonja, ha a Támogatás igénybevételének alapját képez építési, vagy bvítési munkák a szerzdésben meghatározott határidn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben - amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtet támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a Hitelintézet részére igazolja - legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidig nem készülnek el, az építtet támogatott személy az építési, vagy bvítési szándékától eláll, vagy a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzése eltt, vagy építési engedélyhez nem kötött bvítés estén a munkálatok befejezése eltt a szerzdés teljesítése más, az építtet támogatott személynek felróható okból hiúsul meg. Ebben az esetben a Kedvezményezettek a már folyósított Támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt kötelesek a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet tájékoztatja errl a Kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait. 13. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak, hogy a) a Lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerzdés megkötésétl, b) a saját maga és a Támogatásnál figyelembe vett gyermekének lakóhelyét érint változást a változás bekövetkezésének idpontjától, vagy c) a bontást, a lakáscéltól eltér hasznosítást, a Lakás használatának 3. személy részére történ átengedését, annak megkezdésétl számított d) házasságuk felbontása esetén a volt házastársak a házasságfelbontás tényét a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerre emelkedését követ 30 napon belül a Lakás fekvésének helye szerint illetékes Kormányhivatalnak bejelentik, az ezekre vonatkozó iratok egyidej csatolásával A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a Támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának idtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-ig kell a Hitelintézet részére igazolni. A Támogatást igénybe vev nem magyar állampolgár tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a támogatást nyújtó Hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének határidben nem tesz eleget, január 31-étl a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett Támogatás összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillet késedelmi kamatot a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizeti. Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága a megsznik, és 30 napon belül nem kap a tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határid lejártát követen az igénybe vett Támogatást a Ptk. késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelen visszafizetni. 15. A jelen Támogatási szerzdésben nem szabályozott kérdésekben a 256/2011. (XII. 6.) Kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvrl szóló évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak az irányadók. 22 Ez a pont törlend, ha a kedvezményezett magyar állampolgár.

10 10 Ezt a Szerzdést a szerz Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezt jóváhagyólag írták alá, valamint a szerzdés aláírásával egyidejleg annak egy példányát átvették. Kelt: Kedvezményezett Kedvezményezett Hitelintézet cégszer aláírása Elttünk, mint tanúk eltt: Név: Név: Cím: Cím: Személyazonosító ig. szám: Személyazonosító ig. szám: Aláírás Aláírás

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Átvétel dátuma:. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Adó-visszatérítési támogatás igénylés a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés FŐNIX Takarékszövetkezett Átvétel dátuma:. 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Átvette:... Telefon: (52) 417-497 Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés 1. Igénylők adatai Titulus: Családnév: Utónév:

Részletesebben

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l

Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményér l és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökr l Tájékoztatás a 2016. január 1-e után igényelhet Családok Otthonteremtési Kedvezményérl és a lakáscélú állami támogatású kölcsönökrl Tisztelt Érdekl! Köszönjük, hogy megtisztelte érdekldésével Takarékszövetkezetünket.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ I. IGÉNYLŐ(K) Támogatást/kedvezményt igénylő 1. Támogatást/kedvezményt igénylő 2. Neve Születési neve Anyja születési

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos:2011.01.01 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. a (1) bekezdésének

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A használt lakás vásárlásához,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE JCSK001_03

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Érvényes: 2015. december 1-jétől Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot:

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Adó-visszatérítési támogatás igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2016.02.01-től) 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele A hitelt igényelheti minden 18.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A KORSZERŰSÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011.május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! A fiatalok, valamint a többgyermekes

Részletesebben

CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A LETÉTI SZERZŐDÉS A JELEN LETÉTI SZERZŐDÉS ("Szerződés") (1) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.; ÁHT azonosítója: 335262; adóigazgatási azonosítószáma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu I. ADATLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

A BUDAPESTI RENDR-FKAPITÁNYSÁG ÉS A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG EGYÜTTMKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA. a Büntetjogi Segítségnyújtási Programban való részvételrl

A BUDAPESTI RENDR-FKAPITÁNYSÁG ÉS A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG EGYÜTTMKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA. a Büntetjogi Segítségnyújtási Programban való részvételrl A BUDAPESTI RENDR-FKAPITÁNYSÁG ÉS A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG EGYÜTTMKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA a Büntetjogi Segítségnyújtási Programban való részvételrl A Budapesti Rendr-fkapitányság (BRFK) képvisel: Gergényi

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben