A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele"

Átírás

1 2007. Karácsony 1 XXIX. évfolyam, 4. szám KARÁCSONY A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Alapítva 1925-ben, újraindítva 1999-ben. Karácsony, vagy a kalácsom Advent nem a bevásárlás ünnepe! Karácsony nem az ajándékok, nem a töltött káposzta, mákos bejgli ünnepe. Nem a felfújhatós tábori szárnyasoltár, kacsingatós gipszjézuska-géppuska, halálfejes rózsafüzér ünnepe és lekváros döndöröndödön! A karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, az advent pedig lelkünk felkészítése erre a hihetetlen nagy AJÁNDÉKRA! Várakozás, készülıdés - jut eszébe a keresztény embernek, amikor advent ideje elérkezik. Közel van már karácsony, s az elıtte levı néhány hét alatt megpróbálunk lélekben is felkészülni rá. A zsidó nép hosszú idın át várakozott a Messiás eljövetelére. Mária áldott állapotában kilenc hónapig várt az Úr születésére. Nekünk ennél is rövidebb a karácsonyi készülıdés ideje, s bizonyos szempontból talán nehezebb is. Világunk évrıl-évre egyre erıszakosabban tömi tele a fejünket azzal, hogy a karácsony egyenlı az ajándékozás ünnepével. Úgy mutathatom meg, hogy kit mennyire szeretek, hogy milyen értékes, drága ajándékokkal lepem meg karácsonyra. Még el sem kezdıdött Ádvent, mikor már jó néhány üzlet ünnepi díszben pompázott. A média folyamatosan a karácsony elıtti akcióktól hangos. Kihagyhatatlan alkalom ez az idı szerintük - a játék, ruha, ékszer, autó, s még ki tudja, mi minden beszerzésére. (Folytatás a 6. oldalon) Agnolo Bronzino ( ) Pásztorok imádása Budapest, Szépmővészeti Múzeum

2 2007. Karácsony 2 Az Úr mondja: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik győlölnek benneteket és imádkozzatok üldözıitekért és rágalmazóitokért. Igazán az szereti ellenségét, aki nem a rajta elkövetett jogtalanságot fájlalja, hanem Isten szerelméért a felebarátja által elkövetett bőnön bánkódik, és tetteivel mutatja meg iránta érzett szeretetét. Assisi Szent Ferenc VASÁRNAPI EVANGÉLIUMOK December (16) Mt 11,2-11 (23) Mt 1,18-24 (28) Mt 2, Január (1) Lk 2,16-21 (6) Mt 2,1-12 (13) Mt 3,13-17 (20) Jn 1,29-34 (27) Mt 4,12-23 Február (3) Mt 5,1-12a (10) Mt 4,1-11 (17) Mt 17,1-9 (24) Jn 4,5-42 Március (2) Jn 9,1-41 (9) Jn 11,1-45 (16) Mt 27,11-54 (23) Jn 20,1-9 ELPIHENTEK AZ ÚRBAN Kiss Ferenc, Baksa Dezsıné, Tóth Sándorné, Martonné Gera Gabriella, Dr. Falcione Lóránt, Vantuch István, Szalma István, Kemenczei Tibor, Csúcs Gábor, Dr. Károssy Györgyné, Sándor Tibor, Hegyi Ferencné, Lengyel Sándor, Tas István Pálné, Kovács László, Lauly Józsefné Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik! ÚJ CSALÁDI OTTHONT ALAPÍTOTTAK A HÁZASSÁG SZENTSÉGI KEGYELMÉVEL Kulcsár Kornél és Fazekas Melinda; Volford Péter István és Makk Eszter; Haumann Tamás és Újvári Zsuzsanna; Szendrei Kornél és Batki Ágnes Te alkottad Ádámot és segítıtársául adtad neki Évát, és kettıjüktıl származik az emberi nem. (Tób 8,6) IMÁDKOZZUNK A PLÉBÁNIA BETEGEIÉRT! Bárkányiné Rózsika, Buczkó István, Csigi Ágoston (11 éves), Csonka Erzsébet, Halász Jánosné, Jenei Gábor, özv. Kis Pálné Margit, Ördögh Józsefné Rózsika, Slama Péter (17 éves), Surinás Barnabás (4 éves) A listára nevek felvétele és törlése bejelentkezés alapján történik. Kérjük, igényét az irodán jelezze. A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN KÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI LETTEK Kiss Ágoston és Olajos Terézia lánya: Eszter; Kurucsai Ferenc és Kocsis Éva lánya: Zsófia; Laczkó Zsolt és Bottyán Kinga lánya: Georgina Katalin; Pintér Gábor Ferenc és Horváth Éva Mária lánya: Kinga Nóra; Molnár Béla és Szabó Piroska fia: Bence Vince; Bilicki Vilmos és Dr. Sátai Andrea fia: Máté; Dr. Jankovics László és Urbán Gabriella lánya: Júlia Mária; Major József Norbert és Tóth Ágnes lánya: Petra; Tóth Ákos és Csompilla Márta fia: Lukács; Gyızı Molnár István és Gál Anikó fia: Máté; Szabó László és Ábrahám Zsuzsanna fia: László; Mezey András és Szatmári Tímea fia: Márton András; Bella Gábor és Kovács Katalin lánya: Eszter Növekedjetek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek elıtt. (Lk 2,25) A Szeged-Alsóvárosi Plébánia évi anyakönyvi statisztikája: Házasságkötés 41 Keresztelés 89, ebbıl 2 felnıtt Elsıáldozó 19 Temetés 104 (dec. 10-ig) Plébániai eseménynaptár. 3 Karácsonyi imamankók. 5 Beszélgetés Julián atyával... 7 Karizmatikus találkozó. 10 XVII. egyházmegyei családnap 11 Szent Mónika közösség alakult Gyermekek imája A gyálai csodatevı Szőz éve írtuk.. 17 Apró hírek.. 18 Alsóvárosi Kultúrház Versek

3 2007. Karácsony 3 PLÉBÁNIAI ESEMÉNYNAPTÁR Erhardt Krisztina DECEMBER KARÁCSONY HAVA December 15. Adventi lelkinap Vezeti: Fejes Antal ofm mátravarebély szentkúti házfınök. December :00 Könyvbemutató. A Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl c. tanulmánykötet bemutatója az SzTE Tanulmányi és Információs Központjának régi könyvek termében. A könyvet bemutatja Zombori István a Móra Ferenc Múzeum igazgatója. December :00 Pásztorjáték a plébánián. December :30 Szentségimádás az abortuszok áldozataiért. 17:30 Hálaadó szentmise a plébánián megkeresztelt gyerekekért és felnıttekért. JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA Január 1. Szőz Mária, Isten anyja (Újév), kötelezı ünnep Január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése Akik házszentelést kérnek, kérjük, január hónapban jelentkezzenek az irodán. A házszentlés nem a szentségek, hanem a szentelmények közé tartozik, s az egyház könyörgése által érik el lelki hatásukat. A Bibliában a ház mindig a családokat jelentette. A házszentelés által imádkozunk az adott házban élı családért, családtagokért, s kérjük számukra az Isten áldását. A szertartás alatt az ajtó szemöldökfájára írjuk a házi áldást: 20 + C + M + B + 08 Christus Mansionem Benedicat! Krisztus áldja meg e hajlékot (2008-ban)! Mivel nem mindenki tudott latinul, és a házszentelések Háromkirályok ünnepe után kezdıdtek, ezért elterjedt a Gáspár, Menyhért, Boldizsár olvasás is. (Régen a Gáspár Chasparusnak íródott.) A házszentelés alkalom arra is, hogy a család kötetlen körülmények között találkozzon a lelkipásztorral. A szertartás menete: 1. keresztvetés 2. könyörgés 3. Miatyánk, Üdvözlégy (alatta a lakás szobáinak megszentelése) 4. Szentírás felnyitása 5. házi áldás felírása a szemöldökfára 6. áldás Kamill testvér Január 13. Urunk megkeresztelkedése, szegediesen vízköröszt. Január 18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe. FEBRUÁR BÖJTELİ HAVA Február 2. szombat, Gyertyaszentelı Boldogaszszony. 18:00 Megszentelt élet napja - szentmise. Február 2. szombat, a plébániaközösség farsangi mulatsága az Alsóvárosi Kultúrházban Február 6. Hamvazószerda Február 24. Jégtörı Mátyás. Napjához az országszerte ismert idıjárási regula főzıdik: Mátyás ront, ha talál (megolvasztja a jeget), ha nem talál, csinál (ha nem talál jeget, fagyot hoz). Február vége - Jegyesoktatás kezdete MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA Március 16. Virágvasárnap Március Nagyheti szertartások Március 23. Húsvétvasárnap Március közepe lapunk következı számának megjelenése. Lapzárta március 2-án, az ezután érkezı írásokat csak a májusi számban tudjuk megjelentetni! RÓZSAFÜZÉR Minden hónap második vasárnapján 16:45-kor. A SZENT ANNA KÖR minden hónap 2. és 4. csütörtökén délután 4 órától tartja összejöveteleit.

4 2007. Karácsony 4 SZENTSÉGEK Szentségimádás A csütörtök esti szentmise elıtt és minden hónap elsı vasárnapján. Gyóntatás A szentmisék alatt vagy megbeszélt idıpontban. Idıpont egyeztetése az irodán. Betegek kenete Kérhetı az irodán H-P 9-12h és 14-17h között, vagy a számon. Sürgıs esetben telefonon bármikor kérhetı. Keresztelés A keresztelıre legalább 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébániai irodán. Házasság Idıpont egyeztetése az irodán. Az esküvıre legalább 6 hónappal korábban kell jelentkezni. MOBILTELEFONOK Kérjük a testvéreket, hogy a szentmisék alatt ne feledjék el kikapcsolni vagy elnémítani a mobiltelefonokat. Köszönjük. ADOMÁNYOK KÖSZÖNJÜK A PLÉBÁNIAI ÚJSÁG javára az elızı szám óta 2800 Ft adomány érkezett, köszönjük! A lap elıállítási költsége példányonként 100, számonként 90 ezer Forint. Kérjük, támogassa Ön is újságunkat hozzájárulásával az irodán. A plébánián RUHANEMŐT NEM TUDUNK ÁTVENNI. Kérjük a testvéreket, hogy a ruhaadományokat a Vöröskeresztbe vagy a Karitászközpontba vigyék. Köszönjük megértésüket. LEMONDÁSOK PERSELYE Ebben az évben összesen Forintot osztottunk szét rászoruló magányosok és családok között a Szent Erzsébet perselyben az év folyamán összegyőlt adományokból. Az ı nevükben is köszönjük a felajánlásokat! MISEREND AZ ALSÓVÁROSI TEMPLOMBAN Január 1-tıl Hétköznap: 7:00 és 18:00 Szombaton: 7:00 és 18:00 Vasárnap: 7:00, 9:00 és 18:00, Gyálaréten: 10:30; Kecskéstelepen: 10:30 Óvodás Szentmise: Január 12-tıl szombatonként 16:00 órakor ZSOLOZSMA RENDJE Hétköznap reggel a szentmise elıtt 6:30-kor, délben kor, és este a szentmise elıtt kor. Vasárnap: kor és kor. Templomunk 2003-ban ünnepelte fölszentelésének 500. évfordulóját. Az ehhez kapcsolódó konferencia elıadásaiból megjelent egy kötet Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetébıl címmel Ft-os áron már kapható a plébániai irodán. A kötet többek között a templom építésének körülményeirıl, az itt ırzött mőkincsekrıl, a török hódoltság koráról közöl tanulmányokat.

5 2007. Karácsony 5 Adventi himnusz a zsolozsmából Harsanva szóló hang kiált, szétoszlat már minden homályt, előzi messze álmaink; az égbıl Krisztus fénye int. Serkenjen már a szennyesen, kábultan alvó értelem: új csillag fénylik odafenn, hogy minden átkot elvegyen. IMAMANKÓK haladóknak és haladni vágyóknak Kamill testvér A Bárányt küldi már az Ég leróni adósságaink: mindnyájan bőnbocsánatért kiáltozzunk könnyek között. Hogy majd ha fénye újra gyúl s a földre félelem borul, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. Atyának dicséret legyen és Gyermekének gyızelem, s a boldog Lángot ıvelük örökre áldja énekünk. Ámen. Ádventi imádság Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erınkbıl akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belılünk az erı és a bizalom. Amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsıség fénye! Jöjj el isteni erı és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erısítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hőségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel. Ámen. Karácsonyi himnusz a zsolozsmából Kelet s Nyugat határa közt: a nagyvilágon mindenütt, dicsérjük mind Krisztus királyt, Szőz Máriának szent Fiát. Világ teremtı Istene a szolga testét vette fel, testével testünk váltja meg, hogy mőve így ne vesszen el. A szőzi testnek templomát az ég kegyelme járja át: a lányka méhe befogad felfoghatatlan titkokat. A tiszta szívnek otthona egyszerre Isten temploma; férfit nem ismert, folttalan, szó hallatán Fiút fogan. A Szőz megszülte Gyermekét, kit Gábor angyal hirdetett s bezárva még a méh ölén János repesve érezett. Nem bánja: szalmán fektetik, nem borzad: jászolba teszik. Ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jóllakik. Az égi kórus ünnepel, dicséri Istent víg dala, a pásztorok közt megjelent a nagy Mindenség Pásztora. Jézus, magasztal énekünk, ki Szőztıl születtél nekünk: Atyádat és Szentlelkedet örökre dicsérjük veled. Ámen.

6 2007. Karácsony 6 (Folytatás az 1. oldalról.) A gyermekes családokban még nehezebb a helyzet: a kicsik listákat gyártanak a vágyva-vágyott játékokról, az iskolákban is fontos téma, hogy ki mit kap majd karácsonyra. Gondoljuk csak végig: ki is az ünnepelt ilyenkor? Kinek kellene ajándékot kapnia? Nehéz a dolgunk, ha ebbıl a mókuskerékbıl ki akarunk szállni, s a Lélek ajándékaival készülnénk az ünnepre. Már az elsı csapdába is könnyen beleeshetünk: a piacokon s virágárusoknál szebbnél szebb (sokszor ízléstelenebbnél ízléstelenebb) adventi koszorúkat vehetünk készen. Legtöbbjüknél még a gyertyák színe (három lila, egy rózsaszín) sem stimmel. Hiszen nem értik, nem ismerik a színek jelentését. A lilát, amely a bőnbánatra, a tiszta lélekkel való készülıdésre, s a rózsaszínt, amely a várakozás örömére, az idı közelségére utal. Ha van néhány szabad óránk, sétáljunk egyet közösen az erdıben, ahol fenyıgallyakat, örökzöldeket, bogyókat, terméseket győjthetünk koszorúnkhoz, amit otthon vagy a plébánián gyermekeinkkel közösen készíthetünk el. Lehet, hogy nem lesz annyira tökéletes formájú és csillogó, mint a boltokban kapható, de biztos, hogy nagyobb örömünk telik benne. Érdemes olyan helyet keresni neki, ahol könnyedén körülülhetjük esténként, egy pár perces közös imára. Sajnos a hétköznapi rohanásban nem túl gyakran van arra idınk, hogy együtt imádkozzon a család. Lefekvés elıtt az esti imát a koszorúnál ülve mondjuk (jó elıre beosztva, melyik gyerek gyújthatja meg, illetve fújhatja el a gyertyákat). Választunk egy-két olyan dalt, amit szívesen énekel mindenki, s ilyenkor kerül szóba az is, ki milyen ajándékot tudott győjteni a Kis Jézus születésnapjára. Érdemes a gyerekekkel adventi játékot játszani. Kartonból kivágunk egy-egy kisharangot, aminek fehér oldalát annyi részre osztjuk, ahány napja van Adventnek. A gyerekek naponta csak egy kis négyzetet színezhetnek ki sárgára, attól függıen, hogyan sikerült a jót tenniük aznap. (Ha voltak gondok, csak egy fél négyzet lesz sárga, ha nagy volt a baj, akkor esetleg fehér marad az aznapi négyzet.) Nekünk felnıtteknek már nem kell színezgetni a harangokat, de gondolatban annál inkább megtehetjük. Kiválasztunk Ádvent elején kisebb-nagyobb hiányosságaink, hibáink közül egyet-egyet (pl. naponkénti szentírásolvasást, rendszeres rózsafüzért, napi fél óra, amit csak a páromra szánok), s este mi is lelkiismeret vizsgálatot tartunk, vajon sikerült-e aznap nekünk is ajándékozni? Milyen jó lenne, ha a növekvı ajándékhegyek helyett Mária és József a mi otthonunkban is szállásra találna! Ha szívesen fogadnánk ıket, s velük együtt várnánk a legnagyobb csodát, az igazi Ajándékot. Ha nem zárnánk be szorosan az összes ajtót és ablakot a zörgetık elıtt, hanem szélesre tárnánk szívünk ajtaját, és befogadnánk a Szeretetet. Ilyen lélekkel való készülıdést kívánunk minden kedves, ismerıs és ismeretlen Testvérünknek. Kamill testvér MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE NYILATKOZAT 2130/2007. szám A kormány által jóváhagyott és az Országgyőléshez benyújtott, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslat a Katolikus Egyház tanítása szerint veszélyes támadást jelent a társadalom alapvetı intézménye, a család ellen. Nem csak az Egyház, nem csak a természeti törvény, de a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és egy nı kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, melynek célja a házastársak java és az élet továbbadása. Minden olyan kísérlet mint a fent jelzett törvényjavaslat is, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egynemőek együttélését, a házasság intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a társadalom életerejét, veszélyezteti a fiatalok döntési szabadságát, valamint a felnövekvı gyermekek egészséges fejlıdését. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a család az az alapvetı emberi közösség, amely a személyes boldogság és a gyermekek nevelése szempontjából mással nem helyettesíthetı, része a népek és az egész emberiség közjavának. A politikusoknak szem elıtt kell tartaniuk a társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán kell fáradozniuk, melyek erısítik a család intézményét és bátorítják a fiatalokat a felelısségteljes családalapításra és gyermekvállalásra. Budapest, november 22.

7 2007. Karácsony 7 Kisegítı és misszióra készülı - beszélgetés Julián atyával Névjegy: Palkó László Julián, szül dec. 7. Kakasd (Tolna m.), bukovinai székely családban. Mőszaki szakközépiskola Szekszárdon, érettségi mellett gépi forgácsoló szakmunkás bizonyítványt is kap. 1977: BME, gépész kar. 1983: mérnöki diploma, elsı, egyben utolsó munkahely a KFKI, ahol kutatóként és tervezıként dolgozik 1987-ig, ekkor belép a rendbe. Noviciátus Esztergomban, majd 1 évet Pasaréten tölt, mint egyszerő fogadalmas, utána 9 évig lakik a Margit körúton szept.: örök fogadalmas, 1992, szent László napján pappá szentelik. A Margit körúton 6 évig káplán, utána Mátraverebély-Szentkúti gvárdián. Egy szombatévet azaz pihenıidıt követıen Szeged- Alsóvárosra helyezik kisegítınek. 4 évig dolgoztál. Hogy kaptad az elhivatást? Váratlan váltás volt, és akkor nyomban hátat is fordítottál a polgári életnek, vagy? Én abban a Jeremiás-idézetben hiszek, amit a pappá szentelésem meghívójára kiválasztottak a velem együtt szentelésre került rendtársaim. Már akkor is úgy éreztem, hogy ez telitalálat: Mielıtt megalkottalak volna anyád méhében, már ismertelek. Mielıtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek, a nemzetek javára. (Jer 1,5) Ennek ellenére már 29. évemben voltam, amikor jelentkeztem a rendbe. Ennek az volt a döntı oka, hogy kisgyermekkorom óta nem akartam elfogadni a hivatásomat. A szerzetességrıl még nem is hallottam akkor, de papnak lenni éreztem, hogy a jó Isten ezt szeretné, én pedig menekültem elıle. Már mérnökként, 85-ben láttam élıben elıször egy ferencest, addig fogalmam se volt róla, milyen ma egy szerzetes. Ám a jelentkezéshez még kellett egy kis idı. Miért pont ferencesnek? Erre is ugyanaz a válaszom, amit Jeremiástól idéztem. Úgy gondolom, hogy a hivatásunk eldıl már a foganásunk idején, persze ezt késıbb el lehet kótyavetyélni. A jó Istennek mindenkirıl van egy képe, mindenkivel van egy terve arra vonatkozóan, hogy mi legyen az illetı. Ezt szabad elfogadni vagy elutasítani is biztos vagyok benne, hogy engem ferences szerzetesnek teremtett a jó Isten, és kezdettıl fogva erre a hivatásra készített fel. Elıször a szerzetesi elhívatás jött, aztán a papi? Valójában a kettı együtt jött, más kérdés, hogy a lelkiatyám, Futó Karcsi bácsi Budapesten a szerzetességre gondolt inkább, de nem ı tanácsolta, hogy az legyek. Én mondtam neki, hogy ferences szerzetes vagyok. Tehát azt értettem meg, hogy a jó Isten ezt a hivatást adta nekem létezésem kezdetekor, ezért nem az az igazság, hogy ferences szerzetes leszek, hanem az, hogy már az vagyok, amióta létezem. Van ugyan lehetıségem nem beállni abba az életformába, ami az enyém, nem úgy élni, megtagadni azt, aki én vagyok: ferences szerzetes, de ezzel megteremtem a magam boldogtalanságát. Mert mindenki abban az életformában a legboldogabb, amit a jó Isten neki szán, és abban az életformában is tud a legkönnyebben üdvözülni. Az obligát kérdés mindig a névválasztásra vonatkozik. Te is olyan ember vagy, aki kiáll a többiek elé, hogy figyelmeztesse ıket: jön a tatár!? No nem egészen. Mielıtt bejöttem a rendbe, tudtam, hogy választanom kell egy nevet. A Fiorettit olvasgatva döntöttem úgy, hogy Juniper leszek, mert nagyon tetszett Juniper testvér lelkisége, aki egy együgyő ember volt, hiszen csak egy ügye volt: a jó Isten. Teljesen belenyugodott abba, amit mondanak róla, a sértéseket nem rótta fel, hanem türelemmel elviselte, mondván: Ha most nem is vagyok ebben-abban bőnös, máskor bizony bőnös voltam, és most ezért vezeklek. Mindez engem igen megfogott, a maga humorával együtt. Karcsi bácsinak is elmondtam a szándékomat, de ı azt felelte, hogy szerinte nem vagyok Juniper, nem vagyok ez a fajta lelkiség. Hát erre egy ideig nem jutott eszembe semmi, majd egy zenetanár barátom nevét választottam, a Tamást. De közvetlen a rendbe való belépésem után Balázs atya, a magiszter ettıl máris eltanácsolt, mondván: Egy Tamásunk már van, és két azonos nevő szerzetes nem lehet a rendtartományban. Azt gondoltam, akkor mégis Juniper leszek, Karcsi bácsi meglátása ellenére. Viszont nagyon fontos volt számomra, hogy legyen a Juniper névnek egy elismert védıszentje. Elı is kerestem a keresztnevek védıszentjeit tartalmazó könyvet, ám a Juniper nevet nem találtam benne. A Ju betők folytatásaként nem niper, hanem lián következett, a Julián névre bukkantam. És ekkor megértettem, hogy ez az én nevem. Ilyen egyszerő véletlenen múlt? Ez inkább a jó Isten módszere volt, ahogy vezetett. Nemcsak úgy minden-mindegy alapon választottam ezt a nevet, hogy no hát üsse kı, jó lesz ez is, hanem amikor elolvastam, azt éreztem a lelkemben, hogy ez a jó Istentıl nekem adott név. Csak jóval késıbb ugrott be, hogy fiatalabb koromban azért egyszer én mégiscsak találkoztam a szerzetességgel, és konkrétan magával a Julián névvel is. Másodikos vagy harmadikos középiskolás koromban a jó tanulmányi eredményemért megkaptam ajándékba Kodolányi János Julianus barát címő könyvét, amit nagy gyönyörőséggel kiolvastam a nyári szünetben. Késıbb értettem meg, hogy lehet összefüggés az én küldetésem és a XIII. századi magyar domonkos szerzetes életformája között. A név védıszentje azonban nem Juliánus barát, hiszen ıt nem avatták szentté, hanem Szent Julián római vértanú. A névválasztáskor a Kodolányi

8 2007. Karácsony 8 könyv Julianusa még tudat alatt sem villant be az agyamba. Egyik szentté avatott Juliánban sem ismerek a magam egyéniségére mindenki egyszeri, megismételhetetlen teremtménye Istennek. 8 évet töltöttél Mátraverebély- Szentkúton. Miben éreztél markáns változást, amikor a szombatévedet követıen idekerültél? A szombatév sem jelentett azért felmentést a papi és szerzetesi állapotbeli kötelezettségek alól, ezt a felmentést nem is szeretném, mert ez olyan lenne, mintha az alól mentenének fel, hogy éljek. Pesten a mindennapi misézések mellett részt vettem a zsolozsmákon, vállaltam naponta 1-2 óra gyóntatást. A szombatév alapvetıen nem a tétlenségre, hanem a lelki töltekezésre, a pihenésre, olvasásra, tanulásra szánt idı. Ebben az évben végre szívvel-lélekkel elkezdtem spanyolul tanulni. Azelıtt egyetlen idegen nyelvet sem sikerült elsajátítanom. Nem egyszerő most sem, úgyhogy azóta is tanulom a spanyolt. Szentkúthoz képest persze a változás óriási. A szerzetesi életet nagyon befolyásolja ám, hogy mi a munka, mivel vagyunk épp elfoglalva. Más a környezet is, mert Szentkút az erdıszélén van, 5 km-re a legközelebbi lakott helytıl. Csend is lenne, ha nem jönnének folyton a zarándokok, és a feladat is más: csoportok fogadása, gyóntatása, és még építkezni is kellett, mert 89-ben nagyon elhanyagolt állapotban vettük át a kegyhelyet. Minden évben tudtunk rajta valamit alakítgatni. Kritikai kiadásban többször kiadtuk Szentkút történetét. Így télen se unatkoztunk soha. Saját szentkúti himnuszt is kreáltunk, és a reklámmal is foglalkozni kellett, ami korábban sokkal kisebb hangsúlyt kapott. Rengeteg fényképet készítettem a kegyhelyrıl képeslapokhoz, naptárakhoz, valamint az Új Ember és a Keresztény Élet számára. Próbáltam tehát a kegyhelyet felfuttatni egy kicsit, mert bizony ma már tudjuk, hogy a jó bornak is kell cégér. Így aztán nagy öröm volt számunkra, Márk és Leopold atyákkal voltam együtt, hogy amikor az utolsó évben még ott voltunk, a püspöki konferencia ünnepélyes keretek közt nemzeti kegyhellyé nyilvánította a Mátraverebély-Szentkúti Bazilikát. Az emberek nemcsak a környezet miatt mennek oda lelkigyakorlatozni vagy hittantábort tartani, hanem valóban érzik a lelkükben, hogy itt a jó Isten munkálkodik. Télen is km-es körzetbıl járnak oda szentmisére. Karácsonykor a szentmiséken tömve van a templom, húsvétkor, sıt húsvét másnapján is. Megvan a helynek a kisugárzása. Nagyon sokszor láttam, hogy még hitetlenek is kiülnek a padokra a szabadtéri misék után, és megtapasztalják, élvezik azt a nyugalmat, békét, amit a megimádkozott hely áraszt. Nem is tudnak róla, mégis imádkozik a lelkük, megfürdik a jó Isten békéjében. Az egyéniségednek Szentkút vagy Alsóváros felel meg inkább? Szerintem semelyik munkára nem lehet azt mondani, hogy ez ferences munka. Ez nem jelenti, hogy a ferencesek ne dolgozzanak, sıt Szent Ferenc atyánk tanítása szerint: szüntelenül el kell legyünk foglalva valamilyen munkával vagy imádsággal. Van köztünk, aki lelkipásztor, van aki tanár. Viszont nincs olyan munka, ami tipikusan ferences lenne, mint mondjuk a tanítás a piaristáknál, még a papságból fakadó munkák sem. A kezdeti, alapítási idıkben csak kevés testvér volt pappá szentelve. A mi hivatásunk igazából a Krisztus-követés Szent Ferenc módjára, aki maga sem volt pap. Az a hivatásunk, hogy az eredeti karizmákat, az alapítónk karizmáit továbbvigyük. S hogy nekem mi fekszik jobban? Bevallom, utólag tanári diplomát kellett szereznem, azaz tanulmányi idıben visszamentem a Mőegyetemre, és két év után mérnöktanári diplomát kaptam. Ezzel taníthattam is volna, de nem lett rá szükség, mert kerülı úton azért megkérdezték, mihez lenne inkább kedvem, s akkor azt mondtam, a plébániai munkához. Mi gyakran megkérdezzük magunktól: mi a feladatunk a világban? A rend folyamatosan felülbírálja tevékenységét: ezt vagy azt várja-e tılünk a jó Isten? Mert ha nem, ettıl vagy attól a munkától megválunk, és keresünk más feladatot, amit Isten kíván tılünk. Én is kutatom még a magam útját, de vannak alapvetı dolgok, amiket a világért fel nem adnék, amelyek nem lehetnek kérdésesek, hiszen a jó Isten adta ıket nekem ajándékba és örömmel töltenek el. Ilyen pl. az Oltáriszentség jelenlétében imádkozni. Ragaszkodom ahhoz is, hogy mindennap mondjak legalább egy szentmisét. A prédikáció mindig feladatnak számít egy pap számára, de nagyon sok kegyelmet is kap az ember ebbéli fáradozásai során. Örülök, ha van prédikációs feladatom. És szenvedélyesek is ezek a prédikációk. Magad is szenvedélyes ember vagy? Bennem meg szokott jelenni egy olyan utóélmény a prédikációk után, hogy túl hangos voltam, kiabáltam. De ez nem jelenti, hogy haragszom, nem is akarok haragvó lenni, mondjuk inkább azt, temperamentumos jellemő vagyok, és a hitem megnyilvánulása sokszor hangos kiáltásokban mutatkozik meg, egyszerően elragadtatom magam. Sokszor gondolok arra, hogy szelídebben beszélve eredményesebb lennék, viszont vannak olyan témák, amelyek tőzbe hoznak. És a prédikációkon kívüli indulat? Általában szenvedélyes vitatkozó vagyok, de igyekszem visszafogni magam, mert látom, hogy nem érek el vele sokat, sıt inkább az ellenkezıjét. Úgy hallottam, a spanyol nyelvtanulással az említettnél határozottabb céljaid vannak: magad is misszióba készülsz. Jelentkeztem misszióba, de az erre való készület mellett lelkipásztori kisegítı is vagyok. A jó Isten szándékait sokszor sok kis tényezı kölcsönhatásából lehet felismerni. Ezek gyakran a szombatév vagy a szabadság idején jelentkeznek, ezért az igazi kikapcsolódásra, feltöltıdésre mindig meg kell teremteni a lehetıséget. Ilyenkor lehet utazni,

9 2007. Karácsony 9 meg lehet látogatni más rendházakat. Így kaptam én is lehetıséget, hogy elmenjek Spanyolországba. Hogy miért pont oda, annak a döntı oka az volt, hogy engem nagyon megfogott a nagy imádkozó Avilai Szent Teréz. Assisi Szent Ferenc sosem írt arról, hogyan kell imádkozni. İ írt imádságokat, melyek csodálatosak, lelkébıl fakadóak, de valahogy nem az én személyes imáim. Nem kaptam meg a karizmát ahhoz, hogy úgy tudjam imádkozni azokat, mint ahogy ı tette. Szent Teréz nem véletlenül egyháztanító, ı az egész egyház számára írt. Még be sem jöttem a rendbe, amikor már olvastam tıle, és rendkívül megérintett. Vonzó volt számomra az 1500-as évek Spanyolországának rendkívül virágzó lelki élete, nagyon sok szent volt ott akkoriban. Köztük ferencesek is, mint pl. Alcantarai Szent Péter, aki ráadásul egy idıben lelki vezetıje volt Teréznek. A két rend, a ferencesek és kármeliták kölcsönhatása itt erıs volt. Megújulásuk is együtt kezdıdött, épp a reformáció idején. Szent Péter és társai ferencesként, a kármelita Szent Terézhez hasonlóan a saját rendjük kezdeti, alapításkori életformájához kívántak visszatérni: sokkal imádságosabbak, önmegtagadóbbak, szegényebbek voltak rendtársaiknál. Nem annyira a lelkipásztorkodás, hanem a szemlélıdı élet volt a sajátjuk. Mert a lelkipásztor, mint munkás, megkapja a maga bérét, és anyagilag is jobban él. İk pedig kétkezi munkából éltek és ezen felül koldultak Szent Ferenc tanítása szerint: Két kezükkel dolgozzanak a testvérek, ha nem tudnak, akkor tanuljanak meg. Nem a munka hozadékáért, hanem a tétlenség elkerülése végett. És ha a munkával megkeresett bér nem lenne elég a megélhetéshez, akkor járulhatnak az Úr terített asztalához, azaz házról házra koldulhatnak." Mind ez érvényben van ma is. Azért nem koldulunk, mert a munkából megvan a megélhetésünk. Ha nem lenne meg, akkor koldulhatnánk, aminek én nagyon örülnék és azt hiszem, nagy szükség lenne rá! Vannak ferencesek, akik ma tényleg felvállalják a koldulást is? Amerre a világban jártam, nem láttam ilyet, a többirıl meg sajnos nem tudok. Sajnálom, hogy a rend nem gyakorolja a házról-házra való koldulást, hiszen Szent Ferenc néha akkor is koldult majdnem egész élete végéig, ha történetesen mindennel el volt látva. Miért fontos ez? Jómagam megtapasztaltam a koldulás óriási kegyelmi hasznát. Igaz, csak egyszer próbáltam ki, akkor, amikor beléptem a rendbe. Gyalog mentem Budapestrıl Esztergomba, nem volt nálam más a bizonyítványaimon, a diplomámon és egy zsolozsmáskönyvön kívül. Amikor megéheztem, betértem egy házba, ételt kértem, ahogy kell, Isten szerelméért, és adtak is Ha most koldulhatnánk, biztos sok helyrıl elkergetnének. Pont erre volna szükségünk, hogy alázatosak legyünk! Részesülnénk Krisztus gyalázatából. Így viszont most a ferences sokszor úgy érzi, hogy ı plébános, káplán, atya, tanár vagy igazgató. És hiába mondjuk, hogy a vécét is kitakarítjuk ám, ha kell, meg bármilyen alantas munkát elvégzünk, mégis az ember egy idı után szinte megszokja és el is várja a beosztásából fakadó tiszteletet. Másrészt sok olyan emberhez eljutnánk, akikhez egyébként a szektások mennek el. Nekünk kellene ott lennünk, nem nekik! A szent apostolokhoz hasonlóan kettesével, habitusban, a Római Katolikus Egyházat nem erıszakosan, hanem szelíden képviselve kellene Krisztust elvinnünk az emberekhez. A szónál, a személyes megszólításnál ma sincs hatékonyabb evangelizációs eszköz, ez kétezer év alatt sem változott. Te viszont külföldre mennél misszionálni. Nem kaptad még meg azt a kritikát, hogy miért nem itthon csinálod, hiszen a mai helyzetben a mi kis országunk is missziós terület? De megkaptam, ám ezekre nagyon egyszerő a válaszom: a ferencességhez hozzátartozik a missziónak az a formája, hogy más országba is elmegyünk! A pápai missziós körlevél egyenesen arra szólít fel, hogy még a frissen alakult egyházak is küldjenek missziósokat, akár vissza Európába is. Ez kegyelmi kiáradást jelent a küldınek, nagyobb haszna lesz, ha a missziósa elmegy, mint ha otthoni szolgálatban marad. Dél-Amerikában szintén kevés hivatás van, égetı szükségük van missziósokra, mégis küldenek onnan is missziósokat más országokba. Amikor már nyolcan voltak az alakuló rendben, Szent Ferenc szétküldte a testvéreket a 4 égtáj felé, pedig ahol voltak, az a hely is rászorult az ı mőködésükre. Ferenc szintén elment messzi földekre: Franciaországba, Spanyolországba és a Szentföldre. Mert a kereszténység, az Egyház lényegéhez hozzátartozik, hogy adjon embert máshová, és kapjon embert máshonnan. Ha mi missziós terület vagyunk, mi is kapunk. Akár szerzetes, akár egyházmegyés papot. Önzı dolog azt mondani, hogy nem adunk misszióst másnak, mert nekünk is annyi feladatunk van, hogy nem mondhatunk le egyetlen papról sem. Ha háromszor ennyi emberünk lenne, akkor is lehetne találni újabb és újabb feladatokat és mondani, hogy nincs elég munkásunk. Az itthoni viszonyokat ismerve azonban valószínő, hogy hosszú lesz a felkészülésem, tehát egyhamar nem megyek el a misszióba. Mezey András Hallasd Te is a hangod! Szeretettel hívunk TEMPLOMUNK ÉNEKKARÁBA! Jöjjetek, dicsérjük együtt az Urat! Jelentkezni Surinás Istvánnál lehet:

10 2007. Karácsony 10 Évfordulós katolikus karizmatikus találkozó Szegeden 10 év a kegyelmek útján október 11-én kezdıdött, amikor a karizmatikus imaközösségek találkozót tartottak Szegeden, az alsóvárosi ferences plébánián. Hívtunk szeretettel mindenkit, akkor is, ha valakinek még nem jött létre a közössége. Fr. Achilles segítette elsı lépéseinket, és a találkozó után megkérdezte: No, milyen volt? A válasz: Jó, de ha volt valami, ami nem jól sikerült, abból sokat tanulunk. És elkezdıdött a tanulás, ami a mai napig nem fejezıdött be! Nem volt zökkenımentes, de megéreztük a Szentlelkes együttlétek szépségét, és azt is, hogy mennyire nagy szükség van ilyen lelki napra évente legalább kétszer. Sokan kérdezték: miért nem szervezünk havonta? Azért, mert ezt a két napot tudjuk tartalommal megtölteni, ennyi futja az erınkbıl. Hála az Úrnak, ennyit valóban fel bírnak vállalni a szegedi karizmatikus közösségek. Kezdetben nem volt zenei szolgálat, most vannak a Kontárok. Egyik alkalommal a csíksomlyói árvaház Csibészek zenekara szolgált jó harsányan, és szegény Kenguru atya akárhol keresett egy csendes zugot a kolostorban, sehol nem talált. Utána, amikor bocsánatot kértünk tıle, mosolyogva mondta: Mindenütt lehetett benneteket hallani, borzasztó volt!!! Általában próbáltunk a Szentlélektıl útmutatást kapni, İ mindig küldött valakit, aki Jézussal megtöltötte lámpásainkat. A legtöbbször meghívott elıadó Varró István testvér volt a budapesti Elizeus szolgálattól és Hergár Gyızı, ık 15 alkalommal vállaltak nálunk szolgálatot. Takács Attila testvérünk 2001-ig négy alkalommal adott tanítást. Papok közül tízen kaptak meghívást, hét jött el, Antalóczi Lajos atya elhalálozása miatt nem tudott jönni, Zselepszki Fábián kármelita atyát egyszer kórházi ápolása akadályozta meg, és legutóbb Gál Péter atya a teológián oktatott. Eljött hozzánk a Nyolc Boldogság Közösség Homokkomáromból, az Isteni Szeretet Közösség Törökbálintból, és a nemzetközi Emmanuel közösségbıl is jött 3 testvér. Hálásan köszönjük nekik! Az idei lelki nap egyik meg hívottja a nagy érdeklıdésre számot tartó Gál Péter atya volt. Általában a meghívott atya szokta a szentmisét is bemutatni. Péter atya lemondása így különösen szomorúan érintett bennünket, hiszen se elıadónk, az egyik tanításra se papunk nem volt. A Szentlélek azonban megsegített minket, mert Varga Attila makói atyának sikerült magát szabaddá tennie. A másik meghívott a kedves Varró István volt, akinek hosszú évek óta élvezzük kivételesen áldott karizmáit és vele együtt Hergár Gyızı testvérét is, valamint hallgatjuk nagy örömmel tanításait, próféciáit, vesszük igénybe közbenjáró szolgálatát. Majdnem mindig ı kezdi el a lelki napot, ı köszönti a jelen lévı Jézus Krisztust a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, tıle halljuk az ismeret szavát, hogy mit üzen valakinek az ÚR, ami egy-egy testvérünk számára igazi gyógyír. Most is ı vezette a Szentségimádást. Felváltva volt az ima és az ének, ami alatt a Kontárok Gitáros Közössége ezúttal a zenei fıigazgatóját nélkülözve szolgált. A résztvevık sıt a gyóntatók az egész régióból érkeztek. Álljon itt egy felsorolás a teljesség igénye nélkül: Makó, Csorvás, Gyula, Szegvár, Csongrád, Kétsoprony, Hódmezıvásárhely, Üllés, Kunszentmárton, Kecskemét, Domaszék és természetesen Szeged, valamint vonzáskörzete, és ez igen nagy öröm számunkra a ferences plébániai közösség jó néhány tagja. Az érkezık számát fıre lehet becsülni, de nem kizárt, hogy jóval többen is voltak ennél. Túlzás nélkül állítható, hogy Gál Péter atya neve igen nagy vonzerı. Mivel azonban neki nem állt módjában eljönni, helyettesítésre kérte fel Hamar Lacit, aki a pécsi katolikus karizmatikus közösségbıl jött. Elızetesen tanítását egyeztette Péter atyával. Sok hasznos információt szerezhetett a hallgatóság a NEW AGE körébe esı kínálatról, amivel a világ Jézus Krisztustól el akarja a hitünket, reményünket és szeretetünket fordítani. Sokan itt hallottak elıször Vassula Ryden úrhölgyrıl és az Igaz Élet Istenben (IÉI) üzenetrıl, amelyet Dr. Barsi Balázs ferences atya jó szívvel ajánl mindenkinek olvasásra, Kuharic érsek pedig nagy tisztelettel ortodox nıtestvérünknek nevezi ıt! Az sem mellékes, hogy a helyi IÉI imacsoportok mőködését Kis Rigó László püspök engedélyezte, valamint a plébánosok is!!! A délelıtti tanítást követıen rózsafüzért imádkoztunk a templomban, ezalatt a mellékoltároknál kézrátétes ima volt. Hosszú sorokban álltak a testvéreink türelmesen várakozva, hogy egy-egy kérést, szándékot közösen ima kérı és imádkozó vihessenek az Úr elé. Mindig nagyobb és nagyobb az igény a közbenjáró imára. A Szentmise 12 órakor kezdıdött, és együtt misézett Joó Balázs atya Varga Attilával. A szentmise szándéka mindannyiunk megújulása volt, külön a papoké, és közülük is különösen azoké, akik pályaelhagyást fontolgatnak. Szentmise végén elénekeltük az étkezés elıtti imát, és következett a közös ebéd. Ilyenkor vannak az ismerkedések, egymással ritkán találkozók örömteli üdvözlése, hasznos megosztások és a könyvek közti válogatás. A Korda könyvesbolt segítségével most is szép számmal árusítottunk lelkiségi könyveket, igeliturgikus naptárakat, énekes könyveket, szentképeket stb. Ugyanakkor Gál Péter: NEW AGE keresztény szemmel és Gabriel Amorth: Egy ördögőzı tapasztalatai c. könyvekbıl keveset hoztunk. Az Ékes Kapu könyvesbolt, melyet a Két Szent Szív Közösség hozott létre, kitőnı forgalmat

11 2007. Karácsony 11 bonyolított, és nem volt hiány. Éppen így hajszálra pontosan annyi pénzt találtunk a perselyben, amennyit költöttünk a találkozóra. A Szentlélek gondoskodott rólunk. A második tanítás az egység hiányáról szólt. Azért nincs egység, mert nincs meg bennünk az életszentségre való törekvés. Pedig Medugorjéban az év elején 3 hónapon keresztül ezt kérte a Szőzanya üzenetében: Életszentség, Életszentség, Életszentség. Nincs ennél fontosabb. Ugyanakkor kikerülhetetlenül szükségünk van Isten Irgalmasságára. Itt idézett Varró testvér Faustyna nıvér naplójából: Fontos a másokért való imádkozás, mert vannak, akiket a mi imánk menthet meg, ezt Jézus nyilatkoztatta ki Szent Faustynának! Megköszönöm Jónás atyának, a ferences templom plébánosának, hogy idırıl idıre befogadja a karizmatikus közösségek találkozóját, Kamill testvérnek, hogy mindig rendelkezésünkre állt, és készséggel segített bennünket az egész nap folyamán. Isten Szent Lelke vezesse ıket, áldása legyen az életükön, a szolgálatukon és a szívükben!!! Sz.F.M. AZ ADVENT JÉZUS-SZÍVDOBBANÁS Száguldó világban sok tudatlan lélek, szédült vágtatásban hanyagol Fennséget Korbáccsal kergetnek égi villámokat, vaksötét éjjelek, mint pogány áldozat. Teremtınk! Erıdben fogózhatnánk össze, miénk a Szeplıtlen Szeretet örökre. Adventnek csillaga ha gyúl lelkek egén, s Istenszült Szőzanya a szívek közepén, karácsony áradás, Megváltó Szeretet, Jézus-szívdobbanás Ad békés ünnepet. Szeged,2007. Advent Igaz Élet Istenben Imacsoportunk október 14-én a plébánián vetítést rendezett, melyben minél szélesebb közösségnek kívántuk bemutatni az Igaz Élet Istenben (IÉI) üzeneteket. Minket mélyen megérintett az a közvetlen hang, mellyel ma az Úr gyermekeihez szól, hogy megmentsen minket és elvezessen az életszentségre. Ez az üzenet, ahogy az Úr nevezi, a béke és szeretet üzenete. Az IÉI üzeneteket Vassula Ryden kapja 1985 óta folyamatosan. Vassula egyházától távol élt; vallással, Istennel nem foglalkozott egészen addig, míg ırangyala meg nem látogatta. Tanítani kezdte ıt, és átvezette a tisztulás útján. Tisztulása után az Úr Jézus, a mennyei Atya, a Szentlélek és a Szőzanya folytatja tanítását. Három évi folyamatos tanulás után az Úr Jézus elküldi ıt a világba, hogy tegyen tanúságot Róla, a Szeretetrıl; és arról, mennyire szereti İ ezt a tıle elforduló teremtést (melynek példája maga Vassula). Különleges az a mód, mellyel az Úr kapcsolatba kerül Vassulával: kezét vezetve írja le üzeneteit a világ számára, ilyenkor az íráskép egészen megváltozik. Az üzenetek tanítást adnak a Szentháromságról, az Eucharisztiáról, a Szentlélekrıl, az életszentség útjáról tanítása átfogó. Az üzenetek egyik fı felhívása az egységre való törekvés, az Úr nagy vágya az egységre: a lelkeknek Teremtıjükkel való egységére, a keresztény egyházak egységére, hogy egy szívvel-lélekkel ünnepeljék a keresztények szerte a világban egy tabernákulum körül az Urat, így téve tanúságot Róla e szomjazó világnak. Vasárnaponként a 9-es szentmise után kb. 10 órai kezdettel egy maroknyi ember ezért az egységért imádkozik a 6-os teremben. Várunk ide mindenkit, aki vágyik az Istennel való mind bensıségesebb kapcsolatra és az Úr vágyat ébresztett szívében az egység után. Jézus mondja: Gyengéd és szelíd Isten vagyok, jóságos vagyok ivadékaimhoz. Senki ne mondja, hogy csak a szentélető emberekkel törıdöm! Engem úgy ismernek, hogy megkeresem a beteget és az elesettet. Elesettségük vonz engem, és mivel ık képtelenek engem elérni, még inkább égek a vágytól, hogy magamhoz emeljem és Szívemre szorítsam ıket. Jézus vagyok, és Jézus Szabadítót jelent. Azért jövök, hogy megszabadítsalak, és nem azért, hogy elítéljelek benneteket. /1989. december 7./ Elérhetıség: (Matolay Györgyné) vitéz Furák András

12 2007. Karácsony 12 XVII. Egyházmegyei Családnap Összeállította: Erhardt Krisztina A Belvárosi Plébánia közössége a felújított Katolikus Házban látta vendégül november 17-én az egyházmegyébıl a XVII. ıszi családnapra sokfelıl érkezı családokat. Nagyon szép színpadkép várta a belépıket a teremben Szent Erzsébet, korunk lángoló szentje felirattal. Megtelt a terem felnıttekkel, és sok-sok gyerek élvezhette a gondosan elıkészített gyermekprogramot is. A Szászi Balázs által vezetett reggeli ima után az új családreferens házaspár, Csányi Sándor és Tekla, valamint Megyeri Márta Karitász igazgató köszöntötte a résztvevıket. Szent Erzsébet életét Puskely Mária nıvér mutatta be. Elıadása lángra lobbantotta a szíveket, valóban úgy éreztük mindnyájan, hogy Erzsébet a mi korunk szentje, aki kíséri életünket és a mai magyarországi helyzetben is példa számunkra. Hogy ez mennyire igaz, alátámasztották a tanúságtételek, melyekbıl a teljesség igénye nélkül idézünk: Egy alkalommal a belvárosi plébánia Erzsébet körébe jött egy magányosan élı asszony, azért, hogy ı legyen mások segítségére. Nagyon zárkózott volt. Hónapok teltek el, mikor elıször beszélt magáról csak úgy munkálkodás közben. Elmondta, hogy gyermekkorában egy kicsi tanyán éltek, kilencen voltak testvérek, és nem minden nap mentek iskolába, mert nem volt annyi pár cipı, ahányan voltak. Majd tizenévesen bekerült a városba, ahol a kenderfonóban 35 évig dolgozott, ami hús és lélekdaráló volt. A férje ütötte-verte éveken át. Amikor már nem bírta tovább, elvált tıle. Egyetlen gyermeke húsz éves korában rossz házasságból menekülve önkezével vetett véget életének. Azt mondta nekem, olyan vagyok, mintha lenne anyukája. Bár ı még nálam is idısebb egy generációval, és persze méltó sem vagyok rá... Székelyné Juli (Belvárosi Plébánia) nem volt mindig könnyő döntés. Néha érzıdött rajta, hogy ivott, a gyermekeink panaszkodtak, hogy alkalmazkodniuk kell, és a kölcsönkért pénzt nem mindig tudta megadni. Bíztunk benne, hogy úrrá tud lenni problémáin, hiszen mővelt, Istenkeresı embernek ismertük meg, aki szépen zongorázik és németül is kitőnıen beszél. Azt tervezte, hogy munkahelyet vált, albérletet keres, óvodába íratja kisfiát, és együtt lakva vele, egyedül neveli ıt. Így is történt. Segítettünk neki óvodába íratni a kisfiút. Utánfutót kértem kölcsön, és két fordulóval elköltöztettük Szegedre. Pár hónap után barátunk belátta, hogy sem idegileg, sem anyagilag nem tudja fenntartani ezt az állapotot. Akkor visszaköltöztettük a kisfiút a nagyszülıkhöz, akit ık neveltek tovább. Barátunk egy másik városba költözött, ott talált állást. Ebben az idıszakban kapcsolata normalizálódott a nagyszülıkkel. Kisfiát hétvégenként kirándulni vitte, velünk kapcsolata meglazult. Sajnos egy idı után elvesztette munkahelyét, és segélyekbıl, hajléktalan szálláson élt. Ekkor történt, hogy egy este aznap kisfiával nálunk aludtak késın és italosan jött haza. Pedig kisfiának megígérte, hogy aznap este az esti mesét ı fogja mondani neki. Ekkor barátunk megérezte, hogy a bizalom terén nagyot vétett kisfiával és családunkkal szemben. Hosszabb ideig nem találkoztunk, mikor egy délután egy hátizsákkal egyedül megkeresett bennünket. Elmesélte, hogy külföldön is próbált munkát keresni, és egy német család várja az idıs nagymama gondozására. Repülıútját fizetik, és 3 napi bebocsátást kér nálunk, hogy rendbe tudja szedni magát és iratait indulás elıtt. Feleségemmel, Ancsával megbeszélve igent mondtunk kérésére, az ital teljes kizárása mellett. Nem is volt probléma. Ancsa minden ruháját kimosta és kivasalta. Nemrég járt Magyarországon, elvitte nálunk hagyott ruháit és úgy mesélte, hogy szépen alakul élete. Úgy érzem, ha egy kicsit is tudtunk segíteni barátunknak a gödör -bıl való kimászásban, már megérte. Emellett - az események kapcsán - a családunk minden tagja kapott egy szép leckét a szociális érzékenységbıl is. Kiss Gábor és Anna (Alsóvárosi Plébánia) Négy-öt éve keresett meg elıször bennünket feleségem általános iskolai volt osztálytársa. Elmesélte, hogy nemrég halt meg rákos beteg felesége. A felesége szüleivel megromlott a kapcsolata. A 4 éves kisfiuk a felesége szüleinél lakik, mert ı mőtıs segéd, és a nıvérszállásra (ahol ı lakik) nem viheti. Arra kért bennünket, hogy egy-egy hétvégére, mikor a kisfia vele van, eljöhessenek hozzánk, ahol kisfia tud játszani a gyermekeinkkel és ı meg beszélgethet velünk. Próbáltuk megérteni helyzetét és igyekeztünk szeretettel befogadni. Ez

13 2007. Karácsony 13 Különös-kedves karácsonyfa Az is megadatott egyszer, hogy a nagynevő néprajztudósnak, dr. Bálint Sándornak vendége lehettem. Mindig hálával gondolok erre a látogatásra. A "legszögedibb szögedi" professzor otthona valóságos kis múzeum volt. Ékes rendben sorakoztak dolgozószobájában a míves faragások, a remekbe készült népi kerámiák, a falusi kismesterek ügyes kezebeli szerszámai, a naiv mővészettel föstött bájos képek és... dehogy is tudnám mind aprószeresen fölsorolni azt a sok-sok látnivalót, ami szemléltetı bizonysága volt az ı győjtı és rendszerezı munkásságának. Legjobban egy "világ-abroncsra" csodálkoztam rá. Nem más volt ez, mint két, karikára hajlított gledícsia vesszı. Az ujjnyi Krisztustövis ágak egymást keresztezve íveltek a kötés felé. Az asztalon szépen faragott két-tenyérnyi deszka alapzat tartotta szilárdan a szúrós gömbváz formát. - Mi lehet ez? - töprengtem. - Karácsonyfa! - mosolygott a házigazda. - Ugyan, ki hinné - folytatta -, hogy már ükapáink, szépanyáink idejében is állítottak karácsonyfát, ilyent, a szegedi tanyavilágban; jóval azelıtt, hogy a díszes fenyıfák divatja elterjedt volna. Szenteste, amikor a kántáló énekmondók, avagy a betlehemezık megérkeztek, már várta ıket a különös meglepetés. A háziak aszalt körtét, almát, szilvát, édességet tőzdeltek a szuronyos gledícsia tövisek hegyére. Az ügyesebbje még a diót is oda tudta rögzíteni, a tehetısebbje pedig apró süteményt. És a vad fájdalmak fája, Megváltónk születése napjára megszelídült. A szeretet ünnepére a máskor keserves szúrások okozója édes örömmel ajándékozta meg a köszöntıket. Így termett hát magyar földön a szegények karácsonyfája: a Békesség Fejedelmének egyszerőnagyszerő felségjele! Hegyi-Füstös István jelenleg nyugalmazott református lelkész, október 20-án a Falurádió külsı munkatársaként Szegedre utazott, hogy riportot készítsen Bálint Sándor néprajzkutatóval. A felejthetetlen találkozásra így emlékezett vissza. A karácsonyfa története Napjainkban már elképzelhetetlen lenne a karácsony karácsonyfa nélkül, egy évszázaddal ezelıtt azonban vidékünkön még sokak nem ismerték azt. A karácsonyfa eredete Németországba, a 16. századi Elzász és Baden területére vezethetı vissza: a városi polgárok, céhtagok az erdıkben karácsonyi májusfákat vágtak. Akkor almával, ostyával, cukorral díszítették. Innen terjedt tovább a szokás más német vidékekre, pl. Goethe 1765-ben Lipcsében látott elıször karácsonyfát. További elterjedésében éppen Goethe Werther szerelme és halála címő regényének lett nagy szerepe. Bécsben 1814-ben állították fel az elsı karácsonyfát egy Berlinbıl idekerült bankárcsalád otthonában. A szokás néhány év múlva a Habsburg család körében is meghonosodott, és hamarosan a szegényebb bécsi családok otthonából sem hiányzott már. Hazánkban Brunszvik Teréz állított elıször karácsonyfát budai kisdedóvó intézetében 1828-ban. Ugyanebben az évben a pesti báró Podmaniczky család otthonába is került karácsonyfa, a feleség ugyanis drezdai származású volt. Szélesebb társadalmi elterjedésében közrejátszottak a szabadságharc után, az 1857-es amnesztia nyomán hazatérı emigránsok. A karácsonyfa megjelenése elıtt a magyar parasztság körében a karácsonyi életfa, termıág volt szokásban, illetve a Hegyi-Füstös István cikkében olvasható glédics. A karácsonyfa a paradicsomi tudás fáját, a fát díszítı angyalhaj pedig a kígyót idézi. Az életfa az évrıl évre megújuló természet mágikus jelképe volt, s egyúttal Ádám és Éva történetére utalt. A díszítéshez használt alma pedig nemcsak a tudás fájának gyümölcsét jelképezte, hanem Jesse fájának gyümölcsét, azaz a kis Jézust is. Szegeden a polgárság körében is csak 1860 körül jelent meg a karácsonyfa, de a tanyákra csak a XX. század elején jutott el. Elterjedésében közrejátszott az iskola, a templomi karácsonyfák és a városban szolgáló cselédlányok. Szeged környékén is szokás volt, hogy a karácsonyfa egy ágát karácsony és újév napja között kivitték a temetıbe a hozzátartozók sírjára.

14 2007. Karácsony 14 Szent Mónika közösség alakult Örömmel adjuk hírül, hogy Gyálarét és Klebelsberg-telep után a plébánián is megalakult a Szent Mónika közösség. Ez a mozgalom Madridból, az Akció Katolika győlésérıl indult el, ahol egy asszony azt vetette fel, hogy mit tehetünk mi édesanyák azért, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. Válaszul többen elhatározták, hogy naponta imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is elmondják imájukat. Lelki vezetıjük, Lorenzo atya támogatta elhatározásukat, és Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott, és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektıl az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott, és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el a hírt, és hamarosan, augusztus 27-én, Szent Mónika napján meg is alakult az elsı csoport Kalocsán. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség elıtt is. Édesanyák! Fogjunk össze az imában! MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erısítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erısíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szőnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. Minden könyörgés elıtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK, - hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd. - hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belılünk. - hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlıdését és meg tudjuk óvni ıket a rossz környezeti befolyásoktól. - hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák. - hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttmőködjenek lelkipásztorainkkal. - hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk. - hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet. - hogy ha az élet útvesztıiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, ıt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád. - hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tılünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket. - hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erısítése, és szívbıl segítsék ıket imáikkal is. - hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erısödjenek hitükben. - hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát. Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) N. gyermekért. Könyörögjünk! SZŐZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. ÚR JÉZUS, kérünk, add meg nekünk, szülıknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsıségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen

15 2007. Karácsony 15 A különbözı korú gyermekek imája Vegyük sorra, hogyan teremt kapcsolatot az Istennel a gyermek születésétıl felnıtté válásáig. Csecsemı: Együtt él az anyjával. Úgy imádkozzunk, hogy lássa imánkat. Belevésıdik a tudatába kitörölhetetlenül a hangulat, a testtartás. Ha ki akar jönni a kiságyból, vegyük ki! Kis keresztet tegyünk ima végén a homlokára. Fontos, hogy jusson el a templomba perc a türelme. Ha nem akarjuk tönkretenni az egész templom áhítatát sírással, kiabálással, rohangálással, akkor jöjjünk ki vele a templomból. Ne kívánjunk tıle többet, mint amennyire képes! Nem baj, ha ebben az idıben ennyi lesz az anya ottléte is. 2-3 év: Be-bekapcsolódik az imába. Sokat mozog ima közben. A Miatyánkba is bekapcsolódik már, különösen, ha mutogatva imádkozzuk. Így megszereti, övé lesz az ima. Az ének is mozgással társul ebben a korban. Pár szót már mond magától is. 3-4 év: Makacs, akaratos, még a kezét sem teszi össze. Imádkozzunk érte hangosan! Hagyjuk, ha dacos, de mi azért imádkozzunk. Megunja egy idı után dacosságát. Fektessük le, kereszt a homlokára! Az is lehet, hogy unalmas számára az imánk. Tegyük változatosabbá. Ma ezért, holnap azért, máskor érte imádkozunk Szıjük bele az imába, hogy Isten ıt még így, dacosan is szereti. Legyen meghitt a légkör ima közben, ne zavarjon semmi! 5-6 év: Ez a kor már a komoly ima ideje. Képes önállóan, a saját szavaival imádkozni. Helyet kapnak imájában a játszótársak, az öröm és a félelem is. Fontos, hogy lássa apját imádkozni. Gyerekkorom meghatározó élménye édesapám imádsága. Minden este letérdelt az ágyhoz. Reggelente minden ruhadarabhoz tartozott egy ima. Úgy öltözködött fel, ahogyan a pap a liturgikus ruháit magára ölti: imádkozva. Az apa fontos, hogy hangosan adjon hálát a gyermekeiért, kérjen segítséget a nevelésükhöz. Különösen a fiúknak fontos, hogy lássák: az ima férfias dolog! Ahol nincs apa, fontos oda elvinni a fiúkat, ahol látnak férfit imádkozni. 7-8 év: kisiskolás kor. Már másokért imádkozik magától is, és várja a kérései azonnali teljesülését. Fontos helyre tenni, hogy Isten nem automata. Bízza Istenre, ı jobban tudja, kinek, mikor, mire van szüksége. Ez az idıszak az álmok, mesék és a valóság találkozásának ideje az imában is. A rendrakás kezdete Istennel való kapcsolatában is év: Honnan a világ? Az ember? Honnan vagyok, miért vagyok én? Választ vár Istentıl. Az elsıáldozás kora ez. A hit rendszerének felépítése ekkor kezdıdik. Sokat jelent, ha ebben a korban derős, figyelmes, élı hitő pappal találkozik. Ebben a korban csoportokba verıdnek a fiúk is, a lányok is. Imájában kimondja a csoportbeli dolgokat. Jó, ha a közös imán túl van saját imája is, amit nem hallgatunk meg. Legyenek közös titkai az Istennel év: Kamaszkor. Az öntudatra ébredés ideje. Magával foglalkozik. Keresi a kapcsolatot Istennel, személyesen, igényesen. Igazi barátságra törekszik Istennel is. Ez az ideálkeresés idıszaka. Poszterek kerülnek a szobába. A családi imát ilyenkor jó, ha az apa vezeti. Legyen benne köszönet, hogy a fiú férfivá serdül, a leányból nı lesz. Mondjuk ki az imában mit, miért ad az Isten. Mi lesz késıbb a feladatuk az Isten rendjében. A nagy titkok ideje ez. Sokáig kell ülni az ágyuk szélén, sok mindenrıl beszélve, míg ık elıhozzák igazi gondjaikat. A probléma akkor oldható meg, ha ı hozza fel. Nagyon fontos, általában életre szóló, ha ilyenkor kialakul a szülı-gyermek meleg, baráti viszonya. Nagy a bőntudata, fél gyónni. Segítsünk, hogy ne rágja magát, de ügyeljünk, hogy felületes se legyen! Ebben az idıben egyre nagyobb jelentıséget kap a kortárs csoport. Hatásuk meghatározó. Egy jó hittancsoport nagy segítség. Ez az életre szóló hittanos- és cserkésztáborok élményének ideje év: Ebben a korban a szülıvel való kapcsolat hitéletében általában lazul. Egy jó lelki vezetı, egy imádkozó kortárs csoport ilyenkor létkérdés hite szempontjából. Mint a kígyó, leveti gyermekkori - örökölt hitét, és újat növeszt: személyeset. Ez a hit sokszor már egy életre szól. Okos ajándékokkal, jó könyvekkel segíthetünk útkeresésében. Baráti körét gyakran hívjuk meg házunkba. Tılük többet tudunk meg gyermekeink tetteinek miértjérıl, mint magától a gyermektıl. Fontos, hogy ebben az idıben helyes istenképe legyen. A mi dolgunk a tiszta, hiteles keresztény életpéldán túl az istenkép karbantartása. A közös családi imák részben megszőnnek. A liturgikus élet maradjon meg, illetve legyen saját feladata a templomban, az egyházban. (Énekkar, cserkészcsapat, nyári tábor, ifi hittan, kétkezi munka a templomnál.) Talán legfontosabb, hogy tartozzon imádkozó korosztályos közösségbe! Polgári László

16 2007. Karácsony 16 A GYÁLAI CSODATEVİ SZŐZ Mint minden mővészeti alkotásnak, így a szent képeknek is van egy belsı történetük. Egy történet, amit csak ı és a Teremtı ismer, s van egy, amit a szemlélık, bámészkodók, csodálók, a kritikusok és szkeptikusok mondanak vagy terjesztenek róla, de vannak pillanatok, amikor feltárulhat az elsı is: Isten elfogadó és megtartó jósága! Ez a dallam a szívben jelenidejő valósággá teszi a csodát, melyet szem nem láthat, fül nem hallhat, értelem fel nem foghat, a misztérium elıtt fejet hajtva, ahol a tékozló fiú apja társa lesz. Ilyen az én történetem a gyálai Szőzrıl, melynek csodáját szem nem látta, fül nem hallotta, és a magyarázatot keresı ember szíve, meg nem érthet évét megélt, bogárrágta beteges teste nem volt mindenütt szép. Mégis parancsoló méltósággal állt az udvaron, s a nyárvégi búcsúi miséken mindenki kereste árnyat adó lombját. Nem szólt, csak állt csendben, míg megszületett a döntés: kivágjuk. Nem volt könnyő, hisz barát volt, ismerıs, és mindent tudott, ami itt történt, de nem szólhatott, mert nem kérdezték, s ha igen, akkor sem nyílt meg hallhatatlan szája, csak aki vele állt és figyelt, kapott választ arra, amit kérdezett. De most nem kérdezték. Mindenki örült: A mester: Végre lesz, amire évek óta áhítozott, a palló. Jó üzlet, egy képért ennyi jó anyag. Kész szerencse - és imáiba fordult, hogy mire a fa kész lesz, maga is felkészüljön az alkotásra. Örültek a szerencsések, akik azon a télen vele és általa melegedtek. A táncoló lángok a kályha üvegajtaján át látták a vidám hancúrozást a nagyi öregségén átsugárzó befogadó, hálás tekintetét. Hallották a csengı hangú gyerekek kacaját, mely visszhangként kísérte a lobbanást, a felszálló füstöt a kéményalagút sötéten örvénylı magányában egészen a hideg, csillaggal teli végtelen csendbe. Az utcán hazasietık látták, de nem tudták, hogy ı az. A fehér füstcsík lassan beleolvadt a végtelen csendes éjbe, s e pajkosnak látszó, kavargó, halálos ölelést nézıkben felizzított az otthon meleg, a ropogó tőz aranymelegsége. A pallót gondos kezek alakították, csiszolták, forgatták, simogatták. Végül megszépülve várta, hogy a mester az alkotáshoz fogjon. - Gyönyörő! Nagyon szép! Ez, ez igazán csodálatos. Nem is gondoltam, hogy ön ilyen szépen fest. - Á, ez nem igazi! - Nézze meg, le van vakolva arannyal! Mondja, Ön kitıl tanult festeni? A beszentelési ceremónia egyszerő, gyors, de szívbıl fakadó volt. Sokáig csengtek a szavak benne mindazok, akik ezen ikon elıtt és által, a Teremtı jóságára emlékeznek. Nem értette, de hitte, hogy akkor itt valami nagy dolgok történnek vele is, boldog volt. Hamar megszokták és nem becézgették, nem álltak meg elıtte és nem csodálták már úgy, mint régen. Olykor, ha nem volt a helyén, megjegyezték, kérdezgették: Hol van, mi van vele?, de mindezt nem látta s nem hallotta. A nagyság és fontosság, a küldetésrıl szóló hit lassan fogyott benne. Arra gondolt, jobb lett volna a vidám seregben ellobbanni a kályhában, mint itt rideg arannyal fedett érinthetetlenségben fázni, egyedül fázni és várni. Hite olyan kicsiny volt, mint a mécsesé, melyben a vékony kanóc hamarabb elég, mint a viasz, ami azután lassan mindent elárasztva megfojtja az önnön erejét adó és erejét tápláló lángot. Azon a vasárnapon is így volt ez. A szentmise végén a gyerekek versengtek, ki fújja el ezt vagy azt a mécsest. A kis Áronkát apukája emelte magasba, hogy elsı legyen. A nagyobbak a másik két gyertyára vetették magukat. Azután indult a versenyfutás a többiért is! A Szőz Mária ikon is vágyta, hogy ma is jöjjenek. Vágyát szégyellve, a rohanástól félve, szorongva várt és elszomorodott a gyerekek arcát látva. A láng nem is látszott. Mintha egy fuvallat vagy talán egy láthatatlan kéz megelızte volna a lánglelkő ifjakat eloltva a lángot, de mire ezt végiggondolta, azok már futottak is tovább. Ne menjetek, ne hagyjátok! - kiáltott volna, de a sereg már az udvarra szaladt. A beszélgetés, zsibongás lassan elcsitult. Az életért küzdı láng fuldokolva küzdött a viaszban. A kaput záró bólintott: Minden kikapcsolva, a gyertyák leoltva, mehetünk haza! A többi már misztérium, minden titok, csak a hit által a tékozló fiú bátor bátortalanságával és reményével mondható el - mert nem tudom, mi történt -, de hétfı reggel az imára érkezık füstben találták a kápolnát. A tanúk egybehangzó állítása szerint: az ikontartó állvány elszenesedve állt. Csak az ikon, a Szent Szőz és a gyermek Jézus mosolygott töretlen szépségben a romok között. Nem tudni, hogy lett a létért küzdı fulladozóból pusztító erı, emésztı tőz. Nem tudjuk, hogy égett minden porrá és hamuvá körülötte. A terítık elporladva, a vázák a hıtıl szétrepedve. Azt sem tudjuk, hogy a víz miért nem oltotta el a tüzet, mely felkapaszkodva megégette az ikon alatt lévı faládikát, bekormozta a falat, melynek a képet támasztották. A talapzat elszenesedett, de sem a kép, sem a keret még csak kormos sem lett. Bizonyára mindez megmagyarázható, mindez ok és okozat egyszerő végeredménye. Mégis, ha megállok a kép elıtt, a hálán és az okoskodáson túl, mindez segít, hogy ott maradjak, elhallgatva, fejet hajtva egy csoda elıtt némán, és ilyenkor néha hallom az Alföld, a fák, a madarak és a szél hangját. Hagyom, hogy szelíden megérintsen, kitárja elıttem szépséges önmagát, és átnézve a csodás tőzesettel bíró ikon ablakán meglássam a Teremtı jóságát, halljam szívemben az İt dicsérı angyali kórust, s érzem az ölelı Isteni kezet, mint a megtérı ifjú. Szásziné Fehérváry Anikó

17 2007. Karácsony 17 A GYÁLARÉTI FILIA Jó itt. Egyetlen termet láthat, aki eljön ide vasárnap. Szegénységében és egyszerőségében meztelen falakat, szedett-vedett berendezést, sok idıst és sok fiatalt és nagyon sok gyereket. A mise megy, életszagú mise. Nem tud fegyelmezett lenni, mert a sok gyereknek kicsi a tér, de nagyobb helyiség minek? Ami van a falakon, amivel díszítve van az ablak, mind adomány. Jó itt lenni. A pap beszél, a hívek imádkoznak és énekelnek. A jólnevelt katolikusságnak itt nincs nyoma. Szeretem az itteni szokások életszagúságát, a jólesıen és méltósággal megtartott praktikus szakralitást. Az oltár kopott, imbolygó szerkezetére rakott lapját, az amatır ministránsokat, a papok tradicionális beszédeit. Az oda nem figyelı, elhallgató, vigaszt keresı és itt meg is találó réveteg emberi szemeket. Szeretem az önfeledt és kipusztulni nem akaró ösztönt a közösségteremtésre. Talán szent hely. Nem tudom. Mint ahogyan olyan nehéz ma tudni vagy legalább pontosan megnevezni bármit is. Milyen itt a közösség? Jó. De lehet, hogy másnak nem jó, sıt, bosszantóan, radikálisan formabontó. Ki tudja, mi egyáltalán a közösség. De mit jelent ma a család? Mit jelent a szeretet, mit jelent az összetartozás? Mit jelent a gyálaréti közösséghez tartozni? Jót jelent. És tovább magyarázni nem tudom, nem is akarom. Azért jó, mert jó itt lenni. És persze nem tudom, mit jelent ma a jó fogalma, de azt tudom, hogy valami olyasmit, amiért ide hetente eljövök. Békési Eszter 80 ÉVE ÍRTUK Vilmos Péter Világegyház. Rendırök a templomban. Budapesten tudvalevıleg 1500 katholikus rendır végezte az idén testületileg husvéti áldozását. Most hasonló hir érkezik New- Yorkból is, ahol 4500 rendır végezte közösen s teljes diszben szent áldozását. A new-yorki tüzoltók egy másik alkalommal 2000-en járultak közösen az Úr asztalához. (December) Esküvı. Alsóvárosi plébániánk fıkántora, Komarek Imre junius utolsó napján tarotta esküvıjét szive választottjával, a kedvesen bájos Lengyel Olgával. Az ısi Mátyás-templom zsufolásig megtelt a hivekkel és tisztelıkkel. Az egyházi áldást a szép párra P. Unyi Athanáz házfınök-plébános adta fényes papi segédlettel. Ott voltunk mindnyájan, hogy ezzel is kifejezzük igaz megbecsülésünket illusztris vılegény-fıkánto- Rózsafüzér társulat. A mult hó elején érkezett meg Mezıkövesdrıl az egy év elıtt megrendelt misemondó ruha teljes felszereléssel. A misemondó ruha matyók himzéssel van elkészitve. Az ujjonan megérkezett mismeondó ruhát az októberi társulati mise alkalmával használtuk elıször, amikor is mindenki tetszését megnyerte. A misemondó ruha ára még nincsen teljesen kifizetve, miért is kérjük a társulati tagokat, hogy kiki tehetsége szerint járuljon hozzá az összeg törlesztéséhez. A reászánt adományokat, vagy a társulat lelki igazgatójának, vagy a csoportvezetıknek adják át. A Rózsafüzér társulat öszes meghalt tagjaiért november 2-án azaz Halottak napján reggel 6 órakor énekes gyászmise lesz koporsó kitétellel. (Nov.) runkkal szemben. De egész Alsóváros is kifejezte ragaszkodását kedvelt fıkántora iránt, mert oly tömegben jelent meg az esküvön, hogy régi öreg emberek állitása szerint ilyen nagyszabású esküvıt Alsóvároson még ık sem láttak. Nagyban emelte az ünnepély fényét Kınig Péter igazgató hatalmas és magával ragadó ezen alkalomra írt bevezetı opus-a és az a kedvesen megkapó Ave Mária, melyet vılegény-fıkántorunk külön erre az alkalomra készitett szépséges menyasszonyának. Az a legédesebb Anya, akinek üdvözlésével indultak el új életútjukra, legyen egész életüknek is Anyja és boldogságuknak szaporitója. Az alsóvárosiak örömére fıkántorunkat kedves élete párjával az Isten sokáig éltesse és áldja! (Augusztus) A templom körüli tér szent hely. İseiteknek csontjai pihennek itt. Tartsátok tiszteletben ezt a teret, s ne rongáljatok semmit. Ha átmentek a téren, mondjatok egy Miatyánkot az itt nyugvó ıseitekért! (1925. október)

18 2007. Karácsony 18 APRÓ HÍREK Vilmos Péter A Szent Erzsébet-év mérlege. A Szent Erzsébet születésének nyolcadik centenáriuma alkalmából meghirdetett jubileumi év november 18-án zárult le. XVI. Benedek pápa Európa és a szolidaritás nagy szentjének nevezte Erzsébetet a jubileumi év alkalmából Erdı Péter bíborosnak küldött üzenetében. A jubileumi év folyamán több mint húszezer zarándok kereste fel Sárospatakot, Erzsébet szülıvárosát. Két új Szent Erzsébet-templom épült, az egyik a Sárospatak közelében lévı Vajdácskán, a másik Szigligeten, és elhelyezték a Tiszaújváros melletti Kesznyéten is egy leendı Szent Erzsébettemplom alapkövét. A Kaposvári Egyházmegyében pedig két Szent Erzsébet-templom újult meg. Itthon és külföldön rangos konferenciákat rendeztek Erzsébet koráról, életérıl, máig élı hatásáról. Számos könyv, folyóirat-emlékszám és CD jelent meg róla. A Magyar Posta jubileumi bélyeget bocsátott ki, és a Nemzeti Bank 5000 forintos Szent Erzsébet-érmét veretett. Elkészült a szenterzsebet.hu weboldal és a Szent Erzsébet életét bemutató ismeretterjesztı film. A sárospataki Rákóczi Múzeum Szent Erzsébet európai dinasztikus kultuszát bemutató kiállítását a Külügyminisztérium vándoroltatja Európában, és a kiállításhoz kapcsolódó elıadásokat, kulturális programokat szerveznek. Korona, kenyér és rózsák címmel a Hesseni Evangélikus Egyházmegye és a sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság közös kiállítása pedig április óta járja az országot. Tanulmányi és mővészeti versenyeket tartottak országszerte az egyházi iskolák diákjai számára. Az ország amatır színjátszó csoportjainak ez évi versenyén is Szent Erzsébet élete volt a téma. Seregély István érsek felhívásának hatására, melyben kérte, nevezzenek el közterületeket Szent Erzsébetrıl, a jubileumi év végére Magyarországon több mint ötven településen köszöntenek ránk Szent Erzsébet nevét viselı utcák és terek, parkok, ligetek, valamint több Erzsébetet ábrázoló köztéri szobor is született. MKPK Sajtóiroda 2008: A Biblia éve A történelmi keresztény egyházak úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendıt a Biblia évének nyilvánítják, hogy ezzel is népszerősítsék a Szentírást és annak kulturális értékeit. A kezdeményezés célja, hogy a Könyvek Könyvének olvasását, az Evangélium megismerését is elımozdítsa. A Biblia évéhez kötıdı kiemelt rendezvényként októberében a három történelmi egyház kiállítást szervez az Országos Széchenyi Könyvtárban a magyar szentírás-fordítás és bibliakiadás történetérıl. A tervek között szerepel egy bibliai ihletéső mővekbıl álló hangverseny és egy tudományos konferencia júniusában Esztergomban. Hlinka-törvény Pozsonyban A szlovák parlament Jan Slota nemzeti pártja kezdeményezésére október 30-án törvénybe iktatta Andrej Hlinka ( ) pap, politikus, államalkotó érdemeit. A Magyar Koalíció Pártja a törvény ellen szavazott. Erre a törvényre most a száz évvel ezelıtti csernovai magyar csendırsortőzre való emlékezés adott alkalmat: a hivatalos szlovák történetírás szerint a magyar csendırök Hlinka szülıfalujában a település templomának felszentelésekor a lakosság közé lıttek, mert a polgárok követelték Hlinka jelenlétét. Robert Fico miniszterelnök hısöknek nevezte a csernovai lakosokat. Hlinka 1905-ben alapította a Szlovák Néppártot, amelynek haláláig elnöke, fı ideológusa és parlamenti képviselıje volt. Fı céljának a szlovák nemzet egységesítését és autonómiáját tartotta. Élete utolsó éveiben a nácizmus és a fasizmus ideológiának egyes elemeit átvette, anélkül, hogy feladta volna a katolikus hitét. Szövetségesének tartotta a nemzetiszocialista Szudétanémet Párt vezetıjét, Konrad Henleint és a magyar Esterházy grófot (sic!).

19 2007. Karácsony 19 Forrás: FERENCES HÍREK emberek vasárnapját is széppé Vilmos Péter Magyarországra látogatott a szentföldii ferences kusztosz November között Pierbattista Pizzaballa OFM a szentföldi kegyhelyeket ellátó ferences testvérek legfıbb elöljárója látogatást tett hazánkban. A kusztosz elsısorban a német, holland, francia és magyar nyelvő ferences rendtartományok tartományfınökeinek éves találkozójára érkezett Magyarországra, de programjában szerepelt a magyar ferencesekkel való találkozás, megbeszélés Erdı Péter bíborossal, ünnepi szentmise és találkozás a magyar hívekkel, valamint egy sajtótájékoztató, melynek elsıdleges témája a közel-keleti helyzet és a ferencesek által ott végzett békemisszió volt. A látogatás kiemelkedı eseményeként Pizzaballa november 25-én délelıtt 10 órakor ünnepi szentmisét mutatott be a Pesti Ferences Templomban, majd ezt követıen rövid elıadást tartott a Szentföld és a szentföldi testvérek helyzetérıl a kolostor nagytermében. A Szentföld lelkipásztori ellátása hagyományosan a ferences rend feladata, amely ezen a területen külön rendi egységet (kusztódiát) tart fenn. Ennek legfıbb vezetıje, a szentföldi kusztosz, nemcsak a renden belül, hanem az egész nyugati kereszténységben kiemelt szerepet játszik. Dobszay Benedek ofm/magyar Kurír Ádvent Mátraverebély-Szentkúton Ádvent négy vasárnapján közvetlen buszjárat indul Budapestrıl, a Hısök terérıl Mátraverebély-Szentkútra, nemzeti kegyhelyünkre. A zarándokhely lelkipásztori szolgálatát ellátó ferences közösség szeretné, ha ez az új kezdeményezés a keresztény családok számára olyan hétvégi kirándulásra adna lehetıséget, amelynek középpontjában a vasárnapi szentmise ünneplése és az ádventi várakozás felélesztése áll. A szervezık örülnének, ha a magányos tennék a zarándok-programok: a közös ebéd, a séta, az Eucharisztia és a kegyszobor elıtt végzett csendes imádság. Indulás és érkezés a Mőjégpálya elıtti parkolónál. A buszjárat csak elıjegyzés után vehetı igénybe, jelentkezni lehet a címen vagy az (1) as telefonszámon. Könyvbemutató a Magyar Ferences Könyvtár szervezésében A Magyar Ferences Források címő sorozat újabb köteteinek bemutatójára került sor a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola dísztermében december 3-án. A Magyar Ferences Rendtartomány a Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria könyvsorozatot történeti forrásainak ismertté tételére indította. A bemutatott kötetek: Lombos László: A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története, Nagy András: A szécsényi rendház historia domusa I., Richter Pál: Der Melodienbestand des Franziskanerordens im Karpatbecken im 17. Jh. A könyveket bemutatta Nemeskürty István és Déri Balázs. Közremőködött a pasaréti ferences templom Szent Antal Kórusa. Brassói megemlékezés Árpád-házi Szent Erzsébetrıl November 15-én a brassói ferences templomban a jubileumi év lezárása kapcsán Árpád-házi Szent Erzsébetre, a Ferences Világi Rend és a Karitász védıszentjére emlékeztek, aki kiváló mestereinek köszönhetıen Assisi Szent Ferenc nyomába szegıdött, személyes és végsı életcélként saját életét hasonlóvá alakította Krisztuséhoz, aki az ember egyedüli Megváltója (XVI. Benedek pápa). A képes elıadás után bemutatott szentmise végén megáldották a feldíszített Szent Erzsébet szoborhoz kikészített kis cipókat, és kiosztották a jelenlévık között azzal a meghagyással, hogy amit benne Erzsébetben dicsérünk, cselekedjük!.

20 2007. Karácsony 20 AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZ HÍREI Koháriné Kocsispéter Éva Számvetés és tervek az Alsóvárosi Kultúrházban Az Alsóvárosi Kultúrház idén is számos rendezvénnyel jelentkezett az egyházközség, Alsóváros és Szeged kulturális életében egyaránt. A kulturális programok sorából a nagy érdeklıdés okán is kiemelkedı Máté Bence természetfotós januári elıadása, a Mazsola bábjáték áprilisi érkezése és a Budai Bábszínház Nagy utazás címő bemutatója, valamint a júniusi népzenei délután szegedi és dél-alföldi elıadókkal. Komoly várakozás elızte meg a júliusi reneszánsz családi napot, amit már második alkalommal rendeztünk meg. A korabeli ruha-, tánc-, zene- és haditornabemutatókra a nyári hıség, forróság ellenére is több száz nézı látogatott ki a Mátyás térre. Erre az alkalomra külön pénzt vertek a kitelepült kovácsok, a korhő ruhákat, fegyvereket sokan próbálgatták, mialatt a tér másik oldalán ökörsültbıl falatozhatott a közönség. Jövıre, Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulóján még több meglepetéssel várjuk a szegedieket ban is folytatjuk a családoknak havi rendszerességgel megszervezett bábelıadás-sorozatot, a kézmőves családi játszóházakat és a Szegedi Egyetemi Színház darabjainak bemutatóit. Kultúrházunkban folyamatosan ingyenesen látogathatóak képzımővészek kiállításai. Kis galériánk a jövıben is rendelkezésére áll az igényes, nem csak helyi vagy környékbeli, hanem Kárpátmedencei magyar alkotók számára is tól egy új szolgáltatással várjuk a jeles napokat ünneplı gyermekes családokat. Vállaljuk 30 fıig játékos születésnapok, névnapok és más családi rendezvények lebonyolítását. Az Alsóvárosi Kultúrház dolgozói Kosztolányi Dezsı Karácsony címő versével köszönik meg az alsóvárosi híveknek, hogy programjainkat látogatták, és kívánnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendıt! Kosztolányi Dezsı Karácsony Ezüst esıben száll le a karácsony, a kályha zúg, a hóesés sőrő; a lámpafény aranylik a kalácson, a kocka pörög, gızöl a tejsőrő. Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezıket karcolja éles, kék jégkörmivel. Fenyıszagú a lég és a sarokba ezüst tükörbıl bókol a rakott fa, a jó barát boros korsóihoz von, És zsong az ének áhítatba zöngve... Csak a havas pusztán a néma csöndbe sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. Adventi koszorúkötés a Kultúrházban

21 2007. Karácsony 21 LÉLEKMELEGÍTİ Vilmos Péter Búcsú Szabó Magdától ( ) November 19-én délután, olvasás közben, csendben, végleg elment közülünk Szabó Magda író. Szabó Magda Debrecenben született nemesi-értelmiségi családban. Latin-magyartörténelem szakos diploma megszerzése után középiskolában tanított, majd 1945-tıl a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott ben megkapta a Baumgarten-díjat, de Révai József utasítására azonnal vissza is vonták tıle, és mint osztályidegent férjével, Szobotka Tiborral együtt elbocsátották az állásából és 1958 között semmit nem publikálhatott, általános iskolában tanított tıl elkezdték kiadni mőveit, s József Attila-díjat kapott. Prózájában az elemzı lélektani regény hagyományait élesztette újjá és 1990 között a Tiszántúli Református Egyházkerület fıgondnoka és zsinati világi alelnöke. Az ben létrejött Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia alapító tagja, az Európai Tudományos Akadémia tagja, Debrecen díszpolgára. Szabó Magda Ókút (részlet) Nagyapám szigorú pap volt, apámat úgy nevelte, hogy kisfiúként is tudja: a karácsony a szeretet ünnepe ugyan, ám a fenyıfával, ajándékokkal érkezı Bambino-Jézuska fogalma összebékíthetetlen Jézus magasztos alakjával, és a karácsony semmit nem veszít a ragyogásából, ha hús-vér emberek gyújtják meg a fényeit, nem mennyei kezek. Apám így szokta meg, így plántálta át a maga otthonába, s talán sose realizálta, mekkora örömet szerzett nekem ezzel. Micsoda büszke és boldogító érzés volt, mikor ott kopogtam a jeges utcán, mentem vele karácsonyfát venni, szagolgattam, öleltem, simogattam, s elıre láttam, még ott, a piacon, amint majd feláll fektébıl, megrázza magát, sziporkázni kezd a szobában. Külön boldogság volt, hogy láthat- tam kialakulni végleges formáját, hogy díszíthettem, dolgozhattam rajta. Kevés ért fel késıbbi élményeim között azoknak a délutánoknak az elragadtatásával, mikor az asztal körül ültünk valamennyien, diót aranyoztunk aranyfüsttel, papírláncot ragasztottunk apám ügyes keze útmutatása mellett, vattapelyheket főztünk cérnára, s hintettünk meg ragacsos ezüstporral. Engem karácsony estéjén nem csukott ajtószárnyak mögül kihangzó csengıszó hívott be a szikrázó fához, ott állhattam, mikor anyám meggyújtotta a gyertyákat, a csillagszórót, s érezhettem, hogy a semmibıl, a papír-ezüstszál-üveggömb élettelenségbıl, egy feldíszített fa fényei között hogy lesz csakugyan ünnep, a családé, az otthonunké, a biztonságé. Megvoltak a magunk sajátos szokásai. Anyám minden süteményt jóval hamarabb megsütött, mint megjött volna az ünnep, nagy papírdobozba borította, s kinn hagyta a tüllajtós kamaraszekrényben, amelybıl karácsonyig az utolsó szemig mindent kiettünk, dacosan lázadva az ünnep minden olyan megfogalmazása ellen, hogy ahhoz valamifajta, pláne rituális étel szükséges. A karácsony mondta apám lelkiállapot, nem étkezés. Nem is volt nálunk szentestére egy falat sütemény se már, mikor boldog ünnepeket kívánni mentünk ünnep elsı napján, minden háziasszony elragadtatva nézett bennünket, mert mi voltunk az egyedüli vendégek, akik rávetették magukat a beiglire, és boldogan felfalták, amit elibük raktak. Gyönyörő karácsonyaink voltak, író szüleim játékos kedvét viselték magukon; nem ajándékok, inkább jellegük, szagok, hangulatok emléke rögzült bennem, fény, sziporkázó ezüst meg pattogó kályhatőz apró neszei, a kemény december ragyogásában. Odakinn mint valami orgona, mereszti öles jégcsap sípjait az eresz, a szél tép ajtót-ablakot, marokra fogja a havat, górálja az üveget, apám a fa alatt Krisztus urunknak áldott születésérıl énekel, ezermester kezével betlehemet fabrikál, kifaragja a szent családot puha fenyıfából, s gyöngéd ujjakkal vattaágyat vet a pici Jézusnak, akinek jászlát tehénkék és szamárkák szagolgatják.

22 2007. Karácsony 22 Karácsonyi macskagombóc Viccek (Szigetvári János: Szójátékok, szóviccek) Egy szodomai adoma: Miért volt könnyő Lótnak? Mert a nagy LÓTásfutásban elsózta a feleségét. Miért vágott savanyú képet Jónás próféta? Mert három napig e cetben volt. Mit húztak el a kiválasztott nép elıtt a Kivonulásnál? A mózesmadzagot! Igaz, hogy a görögök voltak az elsı zenészek a hadtörténelemben? Igen. Tróját is csellóval vették be. 30 dkg darált kekszhez és dkg darált dióhoz hozzákeverünk 4 evıkanál cukrot, 1 evıkanál kakaóport, 5 dkg vajat vagy margarint, 1-2 evıkanál szamóca- vagy meggylekvárt. Öszszegyúrjuk és kis gombócokat formálunk belıle, a közepébe egy meggyszem is jöhet. Ha kell, befıtt levével puhítjuk. A gombócokat kristálycukorba hempergetjük. Ezt a nyalánkságot a macskám is nagyon szereti, magamról nem is szólva. Polcz Alaine

23 2007. Karácsony 23 PLÉBÁNIAI TELEFONKÖNYV Iroda T: Fax: nyitvatartás: H-P de. 9-12h; du h 6725 Szeged, Mátyás tér 26. Munkacsoportok: Család csoport Ifjúsági csoport Varga Imre (70) Liturgikus csoport Surinás István (20) Karitász csoport - Balláné Zsuzsa Gondnok csoport - Furák András Pénzügyi csoport -Magyarné Molnár Erika Pénztáros Laczi Marianna Kulturális csoport - Valkony Károly Újság csoport - Vilmos Péter és fr. Kamill Házas Hétvége - Kondé László és Margit Fokoláre Erhardt Gyula és Krisztina Karizmatikusok - Székelyné Margó Ferences Világi Rend - Horváth József Szent Anna kör fr. Palkó László Julián Alsóvárosi Kultúrház Koháriné Kocsispéter Éva igazgató (20) ÉNEKKAROK - Cinke kórus - Felnıtt énekkar Surinás István 20/ fr. Bán Jónás ofm Plébános fr. Varga Kamill ofm Káplán Ministráns-vezetı fr. Kiss Didák ofm Rendházfınök Szegénykonyha-felelıs Jackánics Arthúr Sekrestyés Török-Székelyné Zsófia Szegénykonyha-koordinátor Doszpod László Képviselıtestületi elnök Bajusz János Temetıgondnok Surinás István Kántor Kissné Sere Anna Irodai munkatárs Erhardt Krisztina Irodai munkatárs Ha Ön is szeretne bekerülni a plébániai adatbázisba, küldje el az címét az címre. Mint minden személyes információt, az címeket is bizalmasan kezeljük, és csak a plébánia céljaira használjuk. Köszönjük.

24 Mondja el nekik, hogy a plébániai újságban látta a hirdetést. Gyerekágyat keres egy édesanya 8 hónapos kislányának. Felajánlást az irodában kérjük leadni. Szegedi fiatal pár eltartást vállal idıs emberek számára. Cserébe ottlakás biztosítását kérjük, rezsihez hozzájárulunk, házi munkában segítünk. 20/ db régi típusú 3 ajtós szekrény ingyen elvihetı / KÉRJÜK, TÁMOGASSA A HIRDETİKET! A lsóvárosi K ultúrház 6725 Szeged, Rákóczi u. 1. tel. fax: 62/ Terembérleti ajánlataink: 169 m 2 -es színházi nagytermünk kiválóan alkalmas bármilyen jellegő nagyrendezvény lebonyolítására. Befogadóképessége: 250 fı. 70 m 2 -es, tükörrel felszerelt táncterem és 36 m 2 -es klubhelyiség. Gyógytornáztatást, betegápolást vállalok. Érd. esténként: / BISCHOF ATTILA kımőves mester ÉPĺTÉSI VÁLLALKOZÓ T: , Egy 6 hónapos kisfiúnak ruhára lenne szüksége. A felajánlást az irodán fogadjuk. KARAI LÁSZLÓ Autószerelı mester különbözı méretben és lyukbıségben, horganyzott és fekete dróthuzalokat, keretre szerelt hullámos szöveteket, tüskésdrótót, rabichálót, csirkehálót, szita- rostaszö-veteket, horganyzott szúnyoghálót legolcsóbban a készítıtıl vásároljon: Sárkány u. 28. T: vagy Mobil olajok Forgalmazása Röszkei u. 22. H-P: 8-17 T: , (30) Állást keres! 40 éves fiatalember villanyszerelı végzettséggel, keresztény lelkülettel elhelyezkedne villanyszerelı vagy asztalosmester mellé. Tóth Zoltán 30/ VÁGNIVALÓ HÍZÓ (6db, kb. 1.2 q) ELADÓ! 270 Ft/kg Kószó Róbert Kézzel hímzett miseruhák készítése Karai Györgyné Rózsika néni T: Sürgısen szükségünk lenne egy vegyes-tüzeléső kályhára. Köszönjük. Cím az irodán. STAFÉTA önkiszolgáló étkezı Alsóvároson a Bem és Borbás utca sarkán! Munkahelyi, családi, baráti rendezvényeket vállalunk 30 fıig! Napi ajánlattal, napi menüvel, szolid árakkal várjuk kedves vendégeinket! Sigillum2000 Bt. Nyomdai munkák Bauer Ferenc (30) Fábián-Nagy Jenı Főszerpaprika és Kukoricavetımag értékesítése. T: SZEGEDI KÉPESBOLT KFT. - képeslapok Húsvétra - Szentírás-idézetes képeslapok - ajándéktárgyak - díszcsomagolás - keretezett képek, poszterek - fényképról puzzle-t készítünk Üzleteink: Képesbolt Nagyáruház Passzázs H-P 8-19 Szo 9-13 Posztersarok Nagyáruház Passzázs H-P 8:30-19 Szo 9-13 Ajándéközön TESCO áruház H-Szo 9-21 V 9-19 Itt ingyenes hirdetést a plébánia tagjai és támogatói helyezhetnek el. A Szeged-Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség értesítıje. Megjelenik 1000 példányban, alkalmanként. Kiadja az Alsóvárosi Római Katolikus Plébániahivatal Szeged, Mátyás tér 26. Tel.: Felelıs kiadó: Fr. Bán Jónás plébános. Szerkesztık: Erhardt Krisztina, Mezey András, Varga Kamill ofm, Vass Erika, Vilmos Zita és Péter. Tördelıszerkesztı: Vilmos Péter Nyomdai munka: TiszaPress Kérjük, támogassa lapunkat hozzájárulásával az irodán! Hirdetés feladása: az irodán H-P 9-12 és T: , Fax: ,

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Keresztyén élet örvendezı élet

Keresztyén élet örvendezı élet örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 12.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM 2007. Újkenyér Keresztyén élet örvendezı élet TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Vezércikk 1 Balatonfenyves 2-6 Nıi csendeshét

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

KISTARCSA. Ember emlékezzél!

KISTARCSA. Ember emlékezzél! 2009. március 1. VIII. évfolyam 1. szám Ember emlékezzél! KISTARCSA Az anyaszentegyház nagyböjt kezdetén hamut szentel, a szentelt hamuval megérinti homlokunkat és figyelmeztet az elmúlásra: ember emlékezzél,

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012. SZENT KERESZT 2012. MÁRCIUS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. Aki bérmálkozott már, az tudja, aki még nem, az is láthatta, hogyan történik a bérmálás.

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben