Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!"

Átírás

1 XXIII. évf., 3. (66.) szám karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

2 Élő egyház Lépcsőt építettünk a kálvária dombra Cserkészeink csoportképe a telepi templomnál

3 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Karácsonynak éjszakáján Karácsonynak, éjszakáján, Jézus születése napján örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. A kis Jézus aranyalma Boldogságos Szűz az anyja, lábaival ringázgatja, két kezével ápolgatja: Aludj, aludj, én kisdedem, aludj, aludj, én kisdedem, nem királyné a te dajkád, szolgálóból lettem anyád! Nincs a Jézus ágyán paplan, jaj, de fázik az ártatlan! Takargatja édesanyja, dirib-darab posztócskába. Kirje-kirje kisdedecske, betlehemi hercögöcske, azért nekünk jót szörözté, a pokoltól megmentettél. (Magyar népköltés) TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér, Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2000 példányban Karácsony a hit évében Az idei karácsonyt a hit évében ünnepeljük. Az ősszel október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, a Katolikus Egyház Katekizmusának, mint hitünk foglalaténak, lényeges tartalmi összefoglalásának 20 éves megjelenésének évfordulója évében kezdődött a hit éve, és november 24-én, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának ünnepén fejeződik be. XVI. Benedek pápa tavaly kiadott A hit kapuja c. apostoli levelében közli, miért hirdette meg a hit évét, és mit tart fontosnak ezzel kapcsolatban. Ismét egy megfontolásra, elmélyülésre váró igen aktuális téma, mely az Istentől elrugaszkodott, elvilágiasodott, megfáradt, közömbös, hagyományos kereszténység számára új lendületet nyújt az annyira szükséges és óhajtott újraevangelizációra. Erről tárgyalt az őszi Püspöki Szinódus, amely alaposan tanulmányozta a témát a világegyházban fellelhető különböző tapasztalatok alapján. Az évről-évre meghirdetett tematikus évek az embereket nagyon különbözően érintik. Vannak, akik egy-egy témának igen fontos, aktuális értelmét látják, de másokat teljesen hidegen hagynak. Olyanok is akadnak, akik azt ajánlják: legyen már végre egy olyan év, amikor nem figyelünk különösebben semmire, csak éljük keresztény midennapjainkat becsülettel. Hallható olyan ellenvetés is, miszerint a Biblia évében a tömeg viszonylatában nem történt semmi lényeges változás a Szentírás szemléletében. Szent Pál évében sokat hallottunk a nemzetek apostoláról, de mélyreható változást, megújulást nemigen hozott az emberekben. Az Eucharisztia évében, a papságnak szentelt évben alkalom volt jobban foglalkozni az elmélyülésre váró témákkal, de egyesekben felmerül az egyes tematikus évek értelmében való kételkedés. Ha őszintén megfontoljuk, a hit éve és annak eredményessége mindenki személyes hozzáállásától függ. Akkor lesz értelme, ha Isten kegyelmét befogadom és együttműködöm vele. Ezért figyelni kell az egyházi vezetésre, az irányadó, az életünket vezérlő ösztönzésekre, a kezdeményezésekre, rendezvényekre, eseményekre és lehetőségeinkhez mérten személyesen hagyjuk magunkat megérinteni a hit évének lényegétől. A Szentatya szerint A hit kapuja (Ap Csel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Újra föl kell fedeznünk, mit jelent táplálkozni Isten Igéjével, ahogy azt az Egyház hűségesen ránk hagyományozta, és az Élet Kenyerével, ahogy azt Ő adta át a tanítványainak (vö. Jn 6,51). A hallgatóság kérdése ma is ugyanaz: Mit kell tennünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? (Jn 6,28) Ismerjük Jézus válaszát: Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött (Jn 6,29). Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit az az út, amelyen biztonságosan eljuthatunk az üdvösségre. Karácsonykor ünnepeljük, hogy az Isteni Ige testté lett, megtestesült az isteni szeretet, közénk jött valódi emberként a végtelen Isten, aki magára véve emberségünket egyesülni akar velünk, a saját életében akar részesíteni minden embert. Ő az isteni fényesség, mely beragyogja sötétségünket, aki megmérhetetlen szeretetével nyissa meg lelkünket a hitnek, hogy igazán megismerjük. Kívánom, hogy tágítsa ki szívünket karácsony titkának hittel való befogadására. SZUNGYI László, esperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 A szeretet összetartó ereje Ezekben a napokban csillogó karácsonyfák mellett ünnepelnek a családok. Jó lenne, ha máskor is ez a szeretet, figyelmesség, kölcsönös megértés hozná egybe a családokat! Manapság sokat beszélnek, és sokat írnak a családi élet válságáról. Miért hullnak oly könnyen széjjel a mai családok? Miért nincsen meg az az összetartó erő, amely azelőtt megvolt? Had válaszoljak erre egy történelmi példával: II. Rákóczi Ferencet kiskorában elszakították édesanyjától, Zrínyi Ilonától és Munkács várából elvitték Ausztriába, a Neushausen-i jezsuiták iskolájába. Ott tanult és ott nevelkedett az ifjú Rákóczi. A gyermek azonban heteken, hónapokon keresztül szótlan volt. Meg volt mindene, de látszott, hogy valami hiányzik neki. Egyik tanára kirándulni vitte Rákóczit, egy-két iskolatársával együtt. Próbálta felvidámítani a gyereket, elmentek a Neushausen-i várba. Megnézték annak nevezetességeit, műkincseit. A kis Rákóczi azonban oda se figyelt a tanár magyarázataira. Amikor azonban egy nagy terembe értek, ahol a falon Magyarország térképe függött, Rákóczi odarohant a térképhez és megkereste rajta Munkács várát, az ősi családi fészket. S a falnak dőlve sírásra fakadt. Mi a bajod? kérdezte tanára. Sírva válaszolt: Munkácsot, az otthonomat nem tudom elfelejteni!. Bármilyen jó helye volt is, az édesanyját, testvéreit, a családi otthont nem tudta elfelejteni. Ezt nem pótolta semmi más. Ilyen érzülettel kellene ma is minden ifjúnak viseltetnie a szülői otthon iránt. A gyerekek, fiatalok korán elkerülnek hazulról, iskolába, kollégiumba mennek, vagy már dolgozni. Az idegen környezetből eleinte még haza kívánkoznak, de utána az új környezet magával ragadja a fiatalokat, főleg azokat, akiket nem neveltek vallásosan és a hit a lelkiség nem tudta egybefűzni őket szüleikkel, testvéreikkel. Ezeket a talajvesztett fiatalokat utána könnyen elcsábítják a különféle szekták. A biztos hitet felcserélik a bizonytalan jövőért, az ismeretlen barátokért. Ha mindezekre rágondolunk karácsony tájékán eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne, ha követnék az anyák Szűz Mária anyai aggódását, aki kereste az elveszett gyermek Jézust. A családi élet vonzó ereje, a szülők életének jó példájában rejlik. Ha az ifjú érzi, hogy szülei tényleg szeretik, foglalkoznak vele, időt szakítanak az ő problémáinak megbeszéléseire akkor ez a gyermek ragaszkodni fog a szülői otthonhoz, mert ott jól érzi magát, ott védelmet talál az élet kísértései ellen. Nekünk katolikus magyaroknak, annyi szentünk van, hogy mindenre találunk jó példát. Gondoljunk Árpád-házi Szent Erzsébetre, aki nagy szeretettel volt férje iránt. Annak korai halála után három gyermeket nevelt fel özvegyen, pedig ő is csak 23 éves volt akkor. Hűség, gyermekszeretet példája volt. Milyen jó lenne, ha minden mai szülő is így tudná nevelni gyermekeit. Sokszor kell elgondolkodni a szentcsalád életéről. Az igazán reménykedő nem abban bízik, hogy meglesz, amit ő akar, hanem Istenben bízik; és tudja, hogy az a jó, amit Ő ad, vagy megenged. (Mócsy Imre) A mai újpogányok is szeretnék lerombolni mindazt, amit ezer éven át felépített a kereszténység. A mai fiatalok is útkeresők: szeretnének jobban, szebben élni. Vannak ma, akik éves korukban keresik Jézust és rátalálnak. Eddig nem tudták megtalálni őt, mert szüleik hitetlenek voltak. Sajnos a mai fiatal szülők, a év körüli szülők az ateizmusban nevelődtek fel. Ez a sötét világnézet még mindig rabságban tartja őket. Sötétségben élnek és ezért nem tudnak gyermekeiknek szebb, napfényes életutat mutatni, vagy nem törődnek gyermekeik nevelésével, vagy hitetlenségük, közömbösségük által elzárják maguk elől gyermekeik szívét, lelkét. S még jó, ha ezek a fiatalok rádöbbennek életük értelmetlenségére és annál a Krisztusnál keresik életük célját aki mindenki számára a világ világossága. Jézus mondta: Én vagyok a világ világossága és aki engem követ, nem jár sötétségben.. Járjátok a világosság, a krisztusi élet útját, kedves szülők, és akkor boldogabb, örömtelibb lesz családi otthonotok. Olyan lesz, melyről Petőfi Sándor is így ír: Messze jártam, másutt is volt jó dolgom, de a szívem csak azt mondja: jobb otthon! Családi házatok legyen igazi otthon, ahová mindenki visszavágyik, ahol mindenki jól érzi magát, szülők és gyermekek egyaránt. Hiszen jaj annak, akinek még otthona sincsen! A mai nemzetnek igen nagy szüksége van a családanyák áldozatos életére, a családapák szorgos munkájára és a nagyszülők imádságos életére. Adj Urunk, egyházadnak egymáshoz ragaszkodó hitvestársakat, szüleiket tisztelni tudó gyermekeket, hogy így erős és boldog lehessen nemzetünk jövője! Áldott Karácsonyt és örömteli új esztendőt kívánok mindenkinek! NAGYIDAI Zsolt plébános, Jánoshalma

5 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Folyamatosság és hűség Egyházunk az idén október 11-én emlékezett meg a II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik és a Katolikus Egyház Katekizmusa kiadásának huszadik évfordulójáról. A Zsinat a katolikus Világegyház püspökeit gyűjtötte egybe a pápával közösségben, az ő vezetése és tekintélye alatt. Ezért tiszteljük, ezért mértékadó a számunkra, akár csak a többi egyetemes zsinat az Egyház két évezredes történelme folyamán. Tanítása az apostolokig és Krisztusig visszanyúló hagyomány hiteles képviselete. Nem választotta el, nem állította szembe a régit és az újat, hanem a krisztusi örömhír és az egyházi tanítás folyamatosságához híven adta elő korunk helyzetére érzékenyen figyelve az örök igazságokat. A keresztény hit Isten kinyilatkoztatásának teljességén alapul, mely Krisztusban érkezett el. Ahogyan Boldog XXIII. János pápa a Zsinat megnyitásakor mondott beszédben (1962. október 11-én) hangsúlyozta: a cél az volt, hogy a katolikus tanítást hamisítatlanul és teljes egészében továbbadják minden gyengítés és torzítás nélkül, továbbá hogy ezt a biztos és változhatatlan tanítást, melyet a hit engedelmességével kell fogadnunk, olyan módon kutassák és adják elő, mely korunknak megfelel. A folyamatosság és a katolikus tanításhoz való hűség tehát éppúgy eleve a Zsinat szándéka volt, mint a korszerűen megújuló hangsúlyok és témakezelés. A kettő tehát nem volt és nincs ellentétben egymással. Ezért egyaránt téves és a Zsinat hiteles szövegiben nem is megalapozott a régi nevében elvetni az újat vagy a zsinati újításokra hivatkozva elutasítani Egyházunk ősi hitét, eszményeit és lelki értékeit. Boldog II. János Pál pápa klasszikus szépséggel fogalmazta meg ezt az új évezred kezdetén: a Zsinat nagy kegyelem volt a XX. század számára, nekünk pedig biztos iránytűnk a következő évszázad útján (Enc. Novo millennio ineunte 57. pont). Ugyanebben az értelemben tanít XVI. Benedek pápa is, aki már megválasztásának évében, majd más alkalmakkor ismételten rámutatott, hogy a Zsinat helyes értelmezési módja az Egyháznak mint azonos alanynak a reformja és megújulása: azé az Egyházé, melyet az Úr ajándékozott nekünk, a folyamatosság megőrzésével. Az Egyház alany, mely az időben növekszik és fejlődik, de mindig önmaga marad: Isten népe a történelem útján. Napra pontosan harminc évvel a Zsinat kezdete után hirdette ki apostoli rendelkezéssel, vagyis a legmagasabb rangú egyházi törvénnyel II. János Pál pápa a Katolikus Egyház Katekizmusát. Méltán mondja hitünknek erről a hivatalos és részle- tes összefoglalásáról XVI. Benedek pápa, hogy az a II. Vatikáni Zsinat hiteles gyümölcse (Enc. Porta fidei 4. pont). A hit tartalmát rendszerezve és szervesen adja elő. A Katekizmusban felragyog annak a tanításnak a gazdagsága, melyet az Egyház kétezer éves történelme során kapott, megőrzött és átadott. A Szentírástól az egyházatyákig, a teológia mestereitől a szentekig évszázadokon átívelve kínálja a Katekizmus annak a sok módnak a maradandó emlékezetét, amelyen az Egyház a hitről elmélkedett és a tanításban előrehaladt, hogy a hívőknek hitük megélésében biztonságot adjon (uo. 11. pont). Legyen a hit éve alkalom arra, hogy hitünket jobban megismerjük és meg tudjunk válaszolni mindenkinek, aki reménységünk okát kérdezi tőlünk (1Pét 3,15). ERDŐ Péter bíboros (Magyar Kurír) Az új evangelizálás hatékony eszköze a karitász Szent Erzsébet emléknapja alkalmából Sárospatakon több mint 300 zarándok ünnepi szentmisével emlékezett a karitász védőszentjére, az önkéntesek példaképére, Árpád-házi Szent Erzsébetre. A szentmisén Cserháti Ferenc püspök szentbeszédében arról beszélt, hogy az új evangelizáció célja a keresztény hit korszerű megnyilvánítása, megszilárdítása és továbbadása. Az új evangelizáció új kifejezési formákat keres, de semmiképpen sem jelenti egy új evangélium hirdetését. Hiszen Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az új evangelizáció mindenekelőtt megújulást és új lelkesedést jelent. A szentéletű emberek erős, buzgó és kitartó tanúságtevők, amely mindig felszítja a hit tüzét, elevenné és hatékonnyá teszi a keresztény közösségeket. Szent Erzsébet hősies keresztény élete kivívta nem csak kora elismerését, és napjaink csodálatát is világszerte. Ha elfogadjuk a Szentlélek irányítását, amint Szent Erzsébet is tette, akkor érzékenyek leszünk azok iránt is, akik eltávolodtak az egyháztól. Vonzó, hiteles, keresztény magatartásunkkal megszerettethetjük a keresztény hit szépségét. A mai emberek látni akarják, hogy valóban hisszük is és aszerint is élünk, amit hirdetünk. A másokat szolgáló áldozatos magatartásforma, a karitász fontos evangelizációs eszköz. A karitász munkatársak konkrét és megtapasztalható módon tudják eljuttatni az Isten szeretetét az emberekhez. Nem önmagunk megvalósítása a cél, hanem az emberek javáért, Isten országáért való áldozatos szolgálat. Isten követségében járunk és szeretetszolgálatunkkal hozzájárulunk az hit terjesztéséhez, a hit megszerettetéséhez mondta beszédében Cserháti Ferenc püspök. CsV/Magyar Kurír

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 URBIS ET ORBIS Rendelet A szent búcsúk adományával gazdagodnak a Hit Éve folyamán végbevitt különféle jámbor cselekedetek A II. Vatikáni Zsinat ünnepélyes megnyitásának ötvenedik évfordulóján, amely zsinatnak Boldog XXIII. János pápa fő feladatként jelölte meg a keresztény tanítás értékes hitletéteményének gondosabb őrzését és kifejtését, hogy így hozzáférhetőbb legyen Krisztus hívei és a jóakaratú emberek számára (II. János Pál pápa, Fidei Depositum apostoli konstitúció, október 11, AAS 86 [1994] 113), XVI. Benedek pápa kijelölése alapján kezdetét veszi egy olyan év, amelyet az igaz hit megvallásának és helyes értelmezésének szentelünk, a Zsinati Dokumentumoknak és a Katolikus Egyház Katekizmusa cikkelyeinek olvasása, vagy még inkább jámbor átelmélkedése révén. A Katekizmust Boldog II. János Pál pápa adta ki a Zsinat kezdetének harmincadik évfordulóján, pontosan azzal a céllal, hogy a Zsinat tanítását elmélyítve a hívek jobban kötődjenek ahhoz, és ez elősegítse megismertetését és alkalmazását (Uo. 114). Már az Úr évében, Szent Péter és Pál apostol vértanúságának tizenkilencedik centenáriumának emlékére is ehhez hasonlóan meghirdette a Hit Évét Isten szolgája, VI. Pál pápa, hogy a hit ünnepélyes megvallása révén megmutassa, mennyire fontos, hogy az évszázadok alatt kialakult hitvallást, amely minden hívő öröksége, újra meg újra megerősítsük, kifejtsük, annak érdekében, hogy a múlttól igen eltérő történelmi körülmények között is érvényesnek bizonyuljon (XVI. Benedek pápa, Porta fidei apostoli levél, 4). Jelen korunkban, amely annyi mély változást hoz az emberiség számára, Szentatyánk, XVI. Benedek a Hit Évének meghirdetésével arra kívánja felszólítani Isten népét, amelynek egyetemes pásztora, valamint az egész világ valamennyi püspökét, hogy egyesüljenek Péter utódával a kegyelem ezen idejében, amelyet az Úr kínál nekünk, hogy emlékezzünk meg a hit drága ajándékáról (Uo., 8). Hitünk megvallása Minden egyes hívő alkalmat kap rá, hogy megvallja hitét a feltámadott Krisztusban az egész világ minden székesegyházában és minden templomában, az otthonokban és a családokban, hogy mindenki átérezze a sürgető szükséget, hogy jobban megismerje és a következő nemzedékeknek továbbadja az örök hitet. A szerzetes közösségek, a plébániák, az Egyház minden közössége, legyen bár ősi vagy új, módot fog találni ebben az esztendőben, hogy nyilvánosan hitvallást tegyen (Uo). Ezen felül minden hívő, egyénileg és közösségileg is meghívást kap, hogy nyíltan megvallja a hitét a többiek előtt a mindennapi élet különféle körülményei között: Az ember társas természete viszont igényli, hogy belső vallási aktusait külsőleg kifejezze, vallási téren másokkal kapcsolatot teremtsen, és vallását közösségi formában vallja meg (Dignitatis humanae nyilatkozat, december 7: AAS 58 [1966], 932). Minthogy elsősorban az a célunk, hogy amennyire ez ezen a Földön egyáltalán lehetséges a lehető legjobban kifejlesszük magunkban az életszentséget és a lélek tisztaságát, ehhez nagyon hasznos segítséget nyújthatnak a szent búcsúk, amelyeket az Egyház, a Krisztustól ráruházott hatalom segítségével, felkínál mindazoknak, akik a megfelelő hozzáállással teljesí- tik azokat a sajátos előírásokat, amelyek elnyerésük feltételei. A búcsú révén tanította VI. Pál az Egyház, felhasználva a Krisztus által végbevitt üdvözítés szolgáló leánya voltát, meghirdeti a hívek számára Krisztus és a szentek közössége teljességében való részvétel lehetőségét, bőven kínálva számukra alkalmat az üdvösség elérésre (Apostolorum Limina apostoli levél, május 23: AAS 66 [1974] 289). Ebben nyilvánul meg az Egyház kincse, amelyet jelentős mértékben növelnek a boldogságos Istenanya és minden kiválasztott érdemei, a legelső igaztól az utolsóig (VI. Kelemen, Unigenitus Dei Filius bulla, január 27). Az Apostoli Penitenciária, amelynek feladata a búcsúk megadását és használatát szabályozni, valamint buzdítani a hívek lelkét, hogy helyesen fogják fel és táplálják ezek elnyerésének vágyát, miután erre felkérte az Új Evangelizáció Előmozdításának Pápai Tanácsa (a Hittani Kongregáció által kiadott Lelkipásztori iránymutatással kiegészített jegyzék a Hit Évére alapján), az alábbiakat határozta meg a búcsúk adománya elnyerésére a Hit Évében, a Pápa gondolatának megfelelő módon, abból a célból, hogy a hívek mindinkább törekedjenek a Katolikus Egyház tanításának megismerésére és megszeretésére, és abból minél bővebb lelki gyümölcsöket nyerhessenek. Teljes búcsú elnyerése A hit évének teljes időtartama alatt, vagyis október 11-től november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a saját bűneik miatti időleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt lelkekért is felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bűnbánatot tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentségi áldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára, minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent missziók alkalmával, vagy legalább három előadást meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és a Katolikus Egyház

7 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas helyen; minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, egy székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent helyet (például a Basilica Minor-ok valamelyikét, valamely Mária-kegyhelyet, a szent apostolok vagy védőszentek valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon, vagy legalább megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formája, valamint a Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász elimádkozásával fejeznek be; minden alkalommal, az ordinárius által a Hit Évére meghatározott napokon (például az Úr, a Szűzanya, a szent apostolok és védőszentek ünnepein vagy Szent Péter székének ünnepén), ha bármely szent helyen részt vesznek egy ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában; a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon meglátogatják a keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol elnyerték a keresztség szentségét, amennyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában. A megyéspüspökök és eparchák, s mindazok, akik jog szerint egyenlő rangban állnak velük, ezen idő legalkalmasabb napján, a legkiemelkedőbb ünnepen (például november 24- én, Krisztus Király ünnepén, amelylyel bezárul a Hit Éve) kioszthatják a pápai áldást a teljes búcsúval, amelyet mindazok a hívek élvezhetnek, akik jámborul fogadják ezt az áldást. Azok a hívek, akik valódi bűnbánatot gyakoroltak, ám súlyos okból nem tudnak részt venni az ünnepi eseményeken (főként a szerzetesnők, akik örök klauzúrában élnek, a remeték és anakoréták, a bebörtönözöttek, az idősek, a betegek, és mindazok, akik kórházakban vagy egyéb ápolási központokban folyamatos szolgálatban állnak a betegek mellett ) elnyerhetik a teljes búcsút ugyanezen feltételek mellett, ha lélekben és gondolatban egyesülnek a jelenlévő hívekkel, különösen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya vagy a megyéspüspökök szavait közvetíti a televízió, illetve a rádió, s otthonukban vagy azon a helyen, amelyet akadályoztatásuk okán nem tudnak elhagyni, elimádkozzák a Miatyánkot, a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában és más fohászokat, a Hit Éve célkitűzéseinek megfelelően, valamint felajánlják szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit. Szentségi penitencia Azon célból, hogy a bűnbánat szentsége és az isteni bűnbocsánat elnyerése a Kulcsok hatalma által lelkipásztori tekintetben könnyebben el- Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg egem! Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Ámen. érhetővé váljon, felkérjük az egyes helyek ordináriusait, hogy engedjék át a székesegyházakban és a hit évére erre kijelölt templomaikban az ott gyóntató kanonokoknak és papoknak azokat az engedélyeket, amelyek egyébként nekik vannak fenntartva (a keleti egyházak híveinek tekintetében a CCEO 728. kánonja 2. szerint, esetleges fenntartás esetén a 727. kánon szerint, kizárva innen természetesen a 728. kánon 1. - ában foglalt eseteket; a latin egyház hívei tekintetében a CIC 508. kánonjának 1. -a szerint). A gyóntatók, miután felhívták a hívek figyelmét azon bűnök súlyosságára, amelyeket a fenntartás vagy a törlés érint, határozzanak meg megfelelő szentségi penitenciát, amelyek a híveket a lehető legnagyobb mértékben a tartós megbánás állapotára vezetik és az esetek természetétől függően, rájuk kényszeríti az esetlegesen okozott botrányok és károk helyrehozatalát. Végezetül a Penitenciária nagyon ajánlja az excellenciás püspök uraknak, akik a háromszoros munus (tanítás, vezetés, megszentelés) letéteményesei, hogy legyen gondjuk arra, hogy világosan elmagyarázzák híveiknek az itt a hívek megszentelése érdekében felsorakoztatott alapelveket és intézkedéseket, különös tekintettel az adott hely, kultúra és hagyományok körülményeire. Az egyes népek karakterének minél inkább megfelelő katekézis világosabban és az értelem számára élőbb módon tárhatja fel ezeket, hogy a szívekben erősebben és mélyebben meggyökerezhessen a vágy erre a különleges adományra, amelyet az Egyház közvetítésével elnyerhetnek. A jelen rendelet érvényessége kizárólag a Hit Évére szól, bármilyen ezzel ellentétes intézkedés ellenére. Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciárium székhelyén, szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Manuel Monteiro de Castro bíboros, legfőbb penitenciárius Mons. Krzysztof Nykiel ügyvivő

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 Ellopták tőlünk a karácsonyt! Mimmo Muolo vatikánszakértő könyvet írt Ellopott ünnepek fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét! címmel. Annak a hosszú ideje fennálló kulturális jelenségnek a hatásait vizsgálja, hogy a fogyasztói társadalom elveszi a keresztény ünnepek igazi tartalmát. A szerzőt az indította a vizsgálódásra, hogy kisfia, Giuseppe egyszer megkérdezte tőle: Ha a karácsony a gyermek Jézus ünnepe, akkor miért beszélnek olyan sokat a Télapóról és olyan keveset a gyermek Jézusról? Megértette, hogy a gyermekek olykor természetesebb módon képesek a dolgok mélyére látni, amíg mi, felnőttek igazodunk a megszokásokhoz, a felszínhez, néha pusztán azért, mert egyéb dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Ez a széles körben elterjedt jelenség sajnos nemcsak a karácsonyt érinti, hanem a többi ünnepünket is: a húsvét tavaszünneppé válik, mindenszentek ünnepére a fiatalok körében rátelepszik a Halloween. Muolo úgy fogalmaz, hogy ellopták az ünnepeinket. Mintha az uralkodó kultúra genetikai mutációt idézet volna elő a keresztény ünnepek DNS-ében, megtartotta nevüket, felszíni struktúrájukat, mégis a legmélyebb szinten változtatta meg lényegüket. A karácsonyi üdvözlőlapokon az emberek nagy része már meg sem említi Jézus születését. Jó példa erre a Google is: ha egy híresség születésének, halálának van évfordulója, látványosan jelzik, rá lehet klikkelni a figyelemfelkeltő ikonra december 25-én az aktuális, piros sapkát és havazást ábrázoló logó mellé csak az volt írva: Kellemes ünnepeket! Jézust cenzúrázta a Microsoft? Nem csak a Microsoft ben az Európai Bizottság több mint hárommillió példányban nyomtatta ki az Európai Uniós naptárt az iskolások számára: ebben szó sem esett a karácsonyról, pedig szerepeltek benne zsidó, muzulmán, sőt még hindu és szikh ünnepek is írja le megdöbbenését a szerző. A nagyböjt esetében az történt, hogy átformálódott a szó jelentése, a hangsúlyt a pszichológiai tartalmakra, a viselkedésre helyezték. A húsvétra való felkészülésnek ily módon elveszett a spirituális tartalma, és az örömökről való lemondássá változott. A szerző Aranyszájú Szent Jánost idézi, aki szerint ez az időszak olyan, mint egy tornaterem, ahol gyakorlatokat, edzéseket végzünk. Olyan korban élünk, amelyben virágzik a test kultusza, zsúfolásig telnek az edzőtermek. Miért nem próbálunk egy kicsit a lélek tornatermében is edzeni, táplálni hitbeli életünket? Ebben az esetben a lemondások nem maradnak öncélúak. Ahogy a sport komoly gyakorlása is sok lemondással, életmód-változtatással jár, úgy az önmegtartóztatás ennek a lelki edzésnek a velejárója. A kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét immár a húsvéti tojás és a kirándulások ideje lett. Az iskolás gyerekek számára tavaszünnepet jelent, amikor a természet felébred téli álmából. Az iskola nem támogatja az ünnep valódi értelmének közvetítését, vagyis nem adja át kultúránk alapjait a diákoknak. Pedig hogyan lehet megérteni a művészettörténet, az irodalom, a zene, a filozófia nagy alkotásait a húsvét misztériuma nélkül? Hogyan lehet megérteni az elmúlt 2000 év történelmét? A szerző szerint ez olyan, mintha úgy tanítanánk matematikát, hogy kihagytuk a szorzótáblát. MK Ötven évvel ezelőtt 1962-ben XXIII. János pápasága alatt október 11 december 8-áig tartó ülésszakával vette kezdetét a 20. században a Katolikus Egyházat megújító II. Vatikáni zsinat. Évente egy-egy ülésszakot tartottak, és 1965-ben a negyedik volt a legtermékenyebb. Ezen fogadták el többek között azt a dokumentumot, amely tartalmazta a nemzeti nyelvű misézés bevezetését. Vondra atyának a II. Vatikáni zsinat volt a mindene. Vasárnaponként beszámolt róla és ujjongott az örömtől. Az utolsó ülésszak hozta meg neki az elégtételt a meg nem valósult kezdeményezésekért, amelyeket az egyházi szertartások megújítása irányába szorgalmazott. Ő már évekkel a zsinat előtt igyekezett bevonni a híveket a miseimádságok elmondásába. Az áldozási és a felajánlási imát a hívek mondták magyarul, míg be nem tiltotta az egyházi hatóság. Engedelmeskedett a felsőbb parancsnak, türelmesen várt, a zsinat végül is őt igazolta. Az első misét magyar nyelven március 7-én tartotta. A püspöknek ebből az alkalomból küldött levelében írja: Az ünnepi pillanatot mindannyian átéreztük. Sokan elmondták nekem, hogy a meghatottságtól és a zokogástól nem tudták kimondani a szentmise szavait, sírtak az örömtől. Vondra atya csak az evangéliumot megelőző szentírási olvasmányt és az evangéliumot mondta egyedül, a miseszöveg első változó részét és a szentleckét követő zsoltárrészletet a karral váltakozva mondták, az áldozási imát és a felajánlási imát pedig egyedül a kar. Az előbb idézett levelében még írja, hogy húsvétkor az ideiglenes oltárnál a hívek felé fordulva szándékozik misézni. Kéri, engedélyezze a püspök a csütörtök esti misézést, hogy azok is részt vehessenek misén, akiknek reggel nincs rá módjuk. Jól illusztrálja a zsinati határozat fogadtatását a hívek alábbi levele: Nagyméltóságú Püspök Úr, Kegyelmes Atyánk!

9 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Óh. Mily nagy öröm a mai nap számunkra A II. Vatikáni zsinat egyik határozata a nemzeti nyelvű misézés bevezetése Ma vettünk először részt a Zsinat által elrendelt szentmisén, ahol a szentmise sok imáját lelki atyánkkal együtt, édes anyanyelvünkön végeztük. Ó, mily nagy öröm a mai nap számunkra. Mi már évekkel ezelőtt végeztük a szentmise alatt ezeket az imákat, de akkor a pap az oltárnál latinul imádkozott és mi közben magyarul mondtuk az egyes imákat. Már az is szép volt. De mit mondjunk a mai szentmiséről? Lelki atyánk előkészített bennünket erre a nagy eseményre. Boldogan mondtuk vele a Liturgia szent imáit. És a mai napon éreztük, hogy mi is vele együtt mutattuk be a legszentebb áldozatot. Milyen öröm ez nekünk! Már első alkalommal, hogy zúgott fel imánk az ég felé! És ez most mindig így lesz. Legyen hála érte a jóságos Istennek, és Megváltónknak az Úr Jézusnak. De azután legyen hála érte XXIII. János és VI. Pál pápának, valamint a Zsinati atyáknak. És mi, temerini hívei, mély hálával mondunk köszönetet Püspök atyánknak, aki bátran kiállt értünk és lehetővé tette nekünk, hogy mi, előbb mint többi nyelvtestvérünk, anyanyelvünkön mondhattuk nemcsak a szentmise állandó, hanem változó részeit is. Köszönetet mondunk egyben a csütörtök esti miséért is, ahol hetenként még egyszer részt vehetünk közös imával a legszentebb áldozaton. Talán nem is kell mondanunk, hogy hálánkat azzal akarjuk különös módon kifejezni, hogy buzgón kitartunk minden vasárnapi szentmisén és azon leszünk, hogy a csütörtök esti szentmise is egybe fogjon bennünket Isten és emberbaráti szeretetben. Temerinben, Nagyböjt 1. vasárnapján. Odaadó tisztelettel és az Egyházhoz való hűséggel a temerini hívek nevében: Egyházközség titkára: Varga Imre. Egyházi elnök: Vondra Gyula. Egyházközség elnöke: Jánosi Gáspár. A levelet aláírták a fiatal házasok, az ifjúság és a gyermekek képviselői is. Még ebben az évben, május 21-én, felmagasztaló élményben volt része, VI. Pál pápa fogadta Mátyás püspököt és Gyula esperesplébánost a Vatikánban. A zsinati határozatok után türelmetlenül várta, hogy az egyházi szertartások hiteles magyar nyelvű fordításai elkészüljenek, és engedélyezzék azokat. Ő maga is közre kívánt működni ezek magyar nyelvre való átültetésében. Erre bizonyíték az új Szűz Máriaharang felszentelésére tett előkészület. A harangszentelésre Vondra plébános Mátyás püspököt hívta meg. Az atya kérte a püspököt, hogy a beszentelést június 29-én, Péter-Pál napján végezze a késő délutáni órákban. Vondra plébános a meghívólevélben közölte, meg fogja szerezni a szertartás szövegét, és le is fordítja. A püspök elfogadta a meghívást, levélben értesítette és utasította a plébánost a szertartás körüli teendőkről. Levelében közli, a szertartás nem folyhat teljes egészében a nép nyelvén, mert nincs jóváhagyott fordítás, a püspöknek pedig nem áll jogában azt jóváhagyni, azt sem tudja, tartható-e minden szentelési szertartás népnyelven. Közli, a hívek, a kar a szentelés három mozzanata után amikor kívülről-belülről szenteltvízzel megmossa, majd a betegek olajával és krizmával kereszt formájában megkeni, és végül amikor megtömjénezi a harangot magyarul énekelhetik az előírt zsoltárokat, de mindhárom esetben a megfelelő imáknak latinul kell elhangzani. A harangon a következő felirat látható: Isten Anyja tiszteletére újra öntötték a temerini katolikus hívek. A II. vatikáni egyetemes zsinat jubileumi évében Salio Branko Lenartić Rijeka. Megrendülten fogadták hívei a hírt, hogy Gyula atya szeptember 28- án este hat órakor váratlanul, előzetes betegeskedés nélkül elhunyt. Ö. K. Templomainkban kitettük a hit éve emblémáját (a Temerini Újság és az Enterijer Balaž munkája)

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 Cserkészek között A Magyar Szolidaritás Lángja November 10-e egy szép szombati nap volt. A 10 cserkésztörvényt gyakoroltam, hogy tudjam a próbáztatáson. Nagy izgalom töltött el, hogy megkapom-e a zöld kendőt. Eljött a bizonyítás ideje. Először az egynapos portya felszerelését kérdezték tőlem. Egy kis gondolkodás után elkezdtem sorolni: kulacs, csajka, élelem, víz, bicska, madzag, zsebkendő, tű, cérna, gyufa, elsősegély doboz. Megszereztem az első aláírást! Ezzel átjutottam az első állomáson, és mehettem a következőre. Itt a cserkészindulót és két népdalt kellett elénekelni. Ezt is sikerült teljesítenem. Jöhet a harmadik feladat. Itt a tisztelgést kellett bemutatnom, sípjeleket felismerni és a csapat névadójáról beszélni. Felemeltem tisztelgésre a kezem, elmondtam, hogy a nagycserkész három ujjal tiszteleg, vagyis a mutató-, középső- és gyűrűsujjal. Ezek emlékeztetnek kötelességteljesítésünkre Isten, hazánk és embertársaink iránt. A hüvelykujj ráhelyezve a Augusztus 20-án világszerte a magyar cserkészek helyi idő szerint 21 órakor meggyújtják az együttérzés tábortüzét. A Láng azzal, hogy a világot körbejárja emlékeztet mindannyiunkat összetartozásunkra ban a Gödöllőn megtartott jamboreen (cserkészek világtalálkozóján) szerveztek először Magyar Szolidaritás Napot. Előre megbeszélt napon és időben tábortüzet gyújtottak a cserkészek az országban és az elcsatolt területeken. Ezt a kezdeményezést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2003-ban felelevenítette és azóta a magyar cserkészcsapatoknak az évi munkatervük állandó részévé vált. A lángot idén először Ausztráliában gyújtották meg, s miután átkelt a kontinenseken, óceánokon, ideért a magyar lakta területekre, beleértve Temerint is. Honoluluban (Hawaii) aludt ki. Évek óta mi is részt veszünk ebben az akcióban. Volt már hogy a nyári tábor keretein belül került rá sor, de volt hogy csapatszinten vettünk részt a kezdeményezésben. Az idén a mi tüzünk a telepi templomkertben lobbant lángra, cserkészeink és néhány szülő jelenlétében. KANTARDŽIĆ Ágnes csapatparancsnok Fogadalomtétel kisujjra jelképezi, hogy a nagyobb védi a kisebbet. A nemzetközi jelünk a liliom, ami a tisztaság jelképe. Itt is jól teljesítettem. Már három aláírásom volt! A következő feladatnál egy muzslyai cserkésztestvérem, Viki kérdezett. A 10 cserkésztörvényt kellett elmondani. Még egy aláírással közelebb kerültem a célhoz. Ezután az útjelek következtek. A legvégén pedig Zoli atya beszélgetett velem a cserkészetről, arról kérdezett melyik törvényt a legnehezebb betartanom, beszéltünk a jótettről. Ez nagyon jól esett. Miután mindannyian sikeresen átmentünk a próbáztatáson, következett a fogadalomtétel....híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom. A fogadalom tétel elhangzása után megkaptam a zöld kendőt! TELEKI Krisztián, Kobra őrs András-napi alkotóház November 24-e egy szép szombati reggel volt. Nyolc óra előtt érkezett egy busz muzslyai cserkészekkel, akikhez mi is csatlakoztunk. Úticélunk Kishegyes volt. Itt a helyi csapat névadója, Szent András tiszteletére rendezett egész napos programmal várták a vendégeket. Amikor odaértünk, egy nagy meleg teremben fogadtak bennünket. Bejelentkeztünk. Miután megérkezett a másik busz is megtörtént a megnyitó és kezdetét vette az egész napos program. A nap folyamán tudtunk agyagozni, csuhézni, nemezelni, szalmából koszorút és díszeket alkotni, képeslapot készíteni. Az alkotóházban részt vettek még topolyai, királyhalmi, kispiaci, szabadkai, bajmoki, kelebiai, muzslyai és a házigazda kishegyesi cserkésztestvéreink. Jól éreztük magunkat, csak azt sajnálom, hogy este 7-kor már indultunk haza és így kihagytuk a tábortüzet. Nekem nagyon tetszett a program, jó volt a tábori barátaimmal újra találkozni és új cserkészeket megismerni. Remélem legközelebb is megyünk hasonló rendezvényekre. SKÁPIK Krisztián, Farkas őrs Nyáron a kishegyesi cserkészektől meghívást kaptunk a táborukba. Temerinből 14 gyerek ment a csapatparancsnok vezetésével. A tíznapos táborban körülbelül 80 cserkész sátrazott. Minden reggel sípszóra ébredtünk a Velker tanyán. Reggeli torna, mosakodás, reggeli, majd zászlófelvonás következett. Ekkor ismertették velünk a napi programot, és már kezdődtek is a foglalkozások. Sokat játszottunk, tanultunk új dolgokat pl. népdalokat, azt hogy hogyan kell faágakból vállfát készíteni, etetőket építettünk a vadaknak, tájékozódást tanultunk... Volt

11 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ éves szerzetesi szolgálat Temerinben Veréb M. Gizella nővér Abból az alkalomból, hogy Veréb Mária Gizella nővér (1950), a Miaszszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek társulatának tagjaként 30 éve végzi odaadó, önfeláldozó, áldozatkész szolgálatát a temerini hívek körében, a Temerini Újság összeállítást készített a nővérrel aki szerzetesi életének nagyobb részét, legszebb éveit az itteni híveknek szentelte folytatott és leközölt beszélgetésekből. Vasárnap, október 14-e, a Temerinbe érkezés évfordulója jó alkalom volt arra, hogy a temerini hívek mindhárom szentmisén köszönetet mondhassanak a három évtizedes hűséges helytállásért. Egy, szerzetesrendjének karizmáját megélő tisztelendő nővér nagy áldása a plébániai közösségnek. Munkaidőt nem ismerve Gizella nővér egész életét az imának és a napi ténykedést Isten dicsőségére és a hívek javára szenteli. Sokrétű, gazdag tehetségekkel ellátva, a plébániai élet különböző terein fáradságot nem ismerve helyt áll. Fiala M. Ivánka tisztelendő anyával alapítója a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek világi rendje temerini közösségének. Mióta él a tisztelendő nővérek között? kérdezte a riporter. Tizenöt éves korom óta, tehát a nyolcosztályos iskola befejezése után léptem be a tisztelendő nővérekhez. Miért választotta ezt a hívatást? Úgy éreztem, engem a Jóisten hív. Szeretem az Egyházat, az imádságos életet, a gyerekeket. Valahogy azoknak a buzgó asszonyoknak a példája vonzott, akik Jézus és az apostolok nyomában jártak, és nekik az Isten országa hirdetésében segítségükre voltak. Hogyan került Temerinbe? Főelöljáróim október 15- én helyeztek Temerinbe. Minket, szerzeteseket az elöljárók helyeznek szolgálati helyünkre. Amikor idehelyezték, milyen feladatokkal bízták meg? Nagyon szeretek a gyermekek között munkálkodni és kitüntetés volt Nyári tábor íjászkodás, különböző kézműves foglalkozások. Két alkalommal portyázni is voltunk. A tónál egy fahidat építettünk, a faluban pedig egy kötélhidat, melyeken át lehetett kelni. A napi program jól ki volt tervezve, alig jutott idő az ebédre. Délután folytatódtak a foglalkozások. Vacsora előtt mindig megmondták mi lesz a tábortűzi téma és arra készültünk színdarabbal, énekekkel, játékokkal. Vacsora után kezdődött a tábortűz. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik... minden este elhangozott ez a népdal, majd őrsönként mindenki előadta, amit készített. Ezt követően a zászlólevonásra mentünk. Este tizenegytől már csendes pihenő volt. Mindenki a hálózsákjában pihenhette ki a nap fáradalmait. Egyedül az éjjeli őrök voltak ébren. Örülök, hogy részt vehettem a táborban, mert szép volt és remélem, hogy jövőre is megszervezik. GYURÁKI Emma, Hóvirág őrs számomra, hogy Temerinben is főként a hitoktatással bíztak meg, kijártam a telepi imaházba minden csoportban hitoktatni, és a plébániatemplomban is minden csoportot tanítottam. A vallási ünnepet a gyermekek közreműködésével szerveztem. Az Illés-napokat akkor még csak a templomon belül lehetett megünnepelni. A fiatalokat és gyermekeket népviseletbe öltöztetve énekekkel, szavalatokkal igyekeztem szebbé tenni a temerini nép fogadalmi napját. Most milyen munkaköre van? Az egyházközség területén, az evangéliumi tanácsokat követve, kisegítő lelkipásztori küldetésbe kapcsolódtam be. Részt vállalok a gyermekek vallásos nevelésében, a hitoktatásban. Nagy öröm volt számomra, amikor a rendszerváltás után visszakerülhettünk eredeti karizmánk gyakorlásához és az iskolában is újra taníthatunk. Szerzetesrendünk ugyanis tanító rend. Eredetileg a szerzetünk neve is így szólt: Kalocsai Iskolanővérek Társulata. Lelkipásztori kisegítőként is működök, sokszor mint imádságos hátvéd. Temerinben nincs másik tisztelendő nővér, egyedül dolgozik? Jelenleg a Társulat részéről egyedül vagyok. A Miasszonyunkról Nevezett Bácskai Nővérek világi rendjének tagjai a munkatársaim. Hálás vagyok a jó Istennek, mert nagy segítséget jelentenek nekem, hiszen megrokkant egészségemmel már sok mindent nem tudok elvégezni. Önzetlenül és szeretettel mellettem állnak, ki-ki tehetségéhez mérten kapcsolódik be a plébániai életbe. Míg egészsége megengedte Gizella nővér dolgozott az egyházközségi irodában, elvégzem a sekrestyési teendőket, igyekezett a ministránsokat is nevelni. Részt vállalt a temerini és az újvidéki római katolikus rádióműsor készítésében, munkatársként feladatot vállalt a Temerini Harangszó előkészítésében és sajtótudósítóként is tevékenykedett. Ezen kívül mosott, főzött, takarított, bevásárolt stb. Mindezért hála és köszönet neki, az Úr kegyelme erősítse továbbra is szerzetesi életében, adjon neki kitartást a mindennapi keresztek hordozásához és a Mindenható bőséges áldása kísérje!

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 Doroszló a mi Csíksomlyónk A helyes Mária-tiszteletről beszélt Erdő Péter a doroszlói nagybúcsún A Délvidék Csíksomlyójaként emlegetett Doroszlón szeptember 7-től 9-ig zajlott a Kisboldogasszony-napi nagybúcsú. Az egész Vajdaságból érkeztek ide zarándokok az ünnepre, szép számban voltak jelen a hordozható Mária-szobrok és az ezeket hordozó Mária lányok is. Az idei búcsú fővendége Erdő Péter bíboros volt, aki Pénzes János szabadkai megyéspüspök meghívására utazott a délvidéki magyarság legnagyobb búcsújáró helyére. Szeptember 7-én délután találkoztak a szabadkai Mária Rádió imacsoportjainak tagjai. Palatinus István atya, a Mária Rádió igazgatója köszöntötte az imacsoportokat és rövid elmélkedést tartott a Rózsafüzér fontosságáról, majd Petri Erika műsorszerkesztő szólaltatta meg az egyes csoportok tagjait. A közösen elmondott rózsafüzér ima után Kovács Csaba promóciós menedzser köszönte meg az imádkozóknak a segítséget, mert ezek az imacsoportok az ima és adományaik által is előremozdítják a Mária Rádió misszióját a Vajdaságban. Erdő Péter bíboros is méltatta a Mária Rádió munkáját: Tudom, hogy ezt a rádiót nagyon sokan hallgatják, és sokan éppen azért hallgatják, mert itt a Szűz Mária tiszteletnek is egy nyilvános hallható formájával találkoznak. Találkoznak azzal a katolikus hittel, amelyik nem szégyelli a Mária-tiszteletet. Amelyik nem szégyelli, hogy a rádióban imádkoznak. És ez kell! A szeptember 8-án délelőtt bemutatott ünnepi szentmisén mondott beszédében Erdő Péter bíboros a Mária-tisztelet lényegéről szólt. Mint mondta, Kisboldogasszony ünnepén magyar Egyházunk ősidők óta felteszi magának a Mária-tisztelet alapvető kérdését. A felvilágosodás korában, katolikus körökben is akadtak olyanok, akik szégyellni kezdték a Máriatisztelet külső megnyilvánulásait. Az 1700-as évek végén a kiváló pálos hitszónok, Alexovics Bazil így írt erről: Némelyek azt ítélik, hogy elég Máriát csupán csak külső tisztelettel illetni. Ezek küldenek ugyan naponként bizonyos imádságokat Máriához, böjtölnek tiszteletére, látogatják képeit, oltárait ( ), de arról, hogy Mária nyomdoki- A telepi imacsoport tagjai ban járjanak, Mária erkölcseit kövessék, Mária életét maguk életével kiábrázolják, éppen nem gondolkodnak. ( ) Mások, főképpen akik mostanság bölcseknek, tanultaknak, az ájtatosság dolgában illuminátusoknak, felderült eszűeknek tartják magokat, azt pattogják, hogy Máriához csak belső tiszteletet kell mutatni, becsülni kell őt, szeretni kell őt, követni kell az ő erkölcseit, utánozni kell jámbor életét. Egyébiránt hozzá imádkozni, tiszteletére böjtölni, képeit, oltárait áhítatosan látogatni hiábavaló és szükségtelen. Beszédében Erdő Péter emlékeztetett arra is, hogy októberben megkezdődik a hit éve. Ahogyan Mária-tiszteletünknek öntudatosnak, cselekvőnek, bátornak kell lennie, ugyanúgy öntudatosnak kell lennünk hitünk megvallásában és a hit szerinti életben is. Istennek és önmagunknak tartozunk azzal, hogy lelkiismeretesen megismerjük a katolikus hit alapjait, a Katolikus Egyház Katekizmusát, vagy legalább annak rövid összefoglalását. Mindebben Szűz Mária és a Szent Család legyen példaképünk. Ehhez az élethez, állapotbeli kötelezettségeink vállalásához kérjük Mária közbenjárását. Szeptember 9-én, vasárnap került sor az ifjúsági búcsúra. A 14 órakor kezdődő esemény keretében előadás hangzott el a felelős szülőség, természetes családtervezés témájában, amit beszélgetés és játék követett, majd szentmise és koncert zárta a napot, és egyben az idei doroszlói nagybúcsút. MK

13 3/2012 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Temerinben járt a Feltámadási menet Városunk az idén ötödik alkalommal fogadta a Feltámadási menetet és jelvényt (ami egy Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt ). Az eddigiektől eltérően nem a húsvét utáni időszakban, hanem később, augusztus 25-ére érkezett a zarándoklat. A vasárnapi 10 órai nagymisén volt a Feltámadási menet méltatása. Mi eddig minden évben tűztünk szalagot a jelvényre közösségünk üzenetével. Az idén a Boldog Gizella kézimunka szakkör készítette a szalagot, rajta Pio atya egyik gondolatának kezdősora, idomítva az idei Feltámadási menet alapgondolatához, a felebarátaink iránti sérelmek kiengesztelésére Ó, Urunk, múltunkra irgalmasságodat kérjük! Tőlünk az óbecseiek vették át a jelvényt és viszik tovább. A Feltámadási menetet a évi magyarországi népszavazás szomorú eredménye utáni tenni akarás hozta létre. A Balaton-parti Zamárdi üdülőhelyen határozták el, hogy egy kárpát-medencei zarándoklattal kell tudtul adni azt, hogy a magyarság elválaszthatatlanul egységes. Az idén a Feltámadási menet lebonyolításában és kihangsúlyozott eszmeiségében is megújult. A négy ágon haladó kb km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól most már Krisztus király napjáig (adventig) tartott, és ugyanúgy, mint eddig, áthaladt minden kárpát-medencei utódállamon, azzal változtatással, hogy csak szombatokon és vasárnapokon halad. Ily módon jutottak Csíksomlyóra a feltámadási jelvények, majd az ünnepi nagymisét követően találkoztak. Ez után a Feltámadási menet mind a négy ágat visszafordult nyugatra, hogy most már Csíksomlyó kegyelmével és üzenetével haladjon tovább a Kárpát-medencében, mígnem Krisztus király ünnepén a négy ág újra találkozott a Kárpát-medence nyugati pontján, Sopronban. 28 lépcső A lateráni épületegyüttes adott otthont, székhelyet és főtemplomot a pápáknak, mielőtt Avignonba, majd pedig a Vatikán területére tették át székhelyüket. Az itt található épületek és a bennük felhalmozódott felbecsülhetetlen értékű és jelentőségű műkincs révén méltán váltak a mai Rómát felkereső hívők, művészek és művészetkedvelő turisták zarándokhelyévé. Maga a Lateráni épületcsoport amely a középkorban még nagyobb terjedelmű volt a tér déli részén a Battisteróval kezdődik, majd a főtemplom oldalhajójának árkádsoros bejárata után a pápai palota következik; a bazilika főhomlokzata a palota mögötti túlsó térre néz. A Lateráni Szent János-bazilikafőhomlokzatától északra, a Porta S. Giovanni tágas terén külön épület rejti a régi lateráni palota maradványát, a Szent Lépcsőt és a pápák egykori házi kápolnáját. A Scala Santa a hagyomány szerint az a márványlépcső, melyen Krisztust Pilátus elé vezették, és amelyet Constantinus anyja, Heléna császárné hozatott Rómába, de csak 845-ben állították fel a mai helyén. A lépcső 28 fokát faburkolat borítja, a bennük levő kristállyal fedett lyukak Krisztus vércseppjeinek helyét jelképezik. A látogatók csak térdepelve haladhatnak a lépcső felső fokáig. (Visszafelé már a kétoldali barokk lépcsőkön lehet lejönni.) A szent lépcső felett van a középkori pápai kápolna, a Sancta Sanctorum. Architrávja fölött büszke felirat: Nincsen a világon ennél szentebb hely. Csupán a véletlen műve, hogy a mi kálváriánkra vezető új lépcsőzetnek is 28 foka van. Megszentelése előtt elvégeztük a keresztúti A Szent Lépcsőn a látogatók csak térdepelve haladhatnak Szent Cecília tisztelete Szent Cecíliának az egyházi zene, zenészek, énekesek és zenekedvelők védőszentjének ünnepét az idén vasárnap, november 25-én, Krisztus Király ünnepén tartották Temerinben. Az Úr dicsősségére és Szent Cecilia tiszteletére a 10 órai nagymisét a községben működő katolikus töltődésű ének és zenekarok közös éneklése, zenélése tette felemelővé. Igazi lelki élményt nyújtottak a résztvevők: a templomi Szent Cecília énekkar, az Őszi rózsa nyugdíjas kórus, a Férfi Dalárda, a Juventus ifjúsági énekkar, a Gaudeamus gyermekénekkar melyet a Dávid csillagai zenekar kísért, valamint a Fúvószenekar. A közös kép a hátsó borítólapon a szentmise után készült. ájtatosságot. Köszönet mindazoknak, akik szívük ügyének tekintik a kálvária rendben tartását.

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 3/2012 Támogatóink Ezúton mondunk hálás köszönetet lapunk támogatóinak, akik lehetővé tették a Temerini Harangszó karácsonyi számának megjelenését! ACCOUNT könyvelési iroda, tul. Sarok Magdolna Népfront u. 95., Tel.: Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Telefonszám: Agrotem, tul. Vig Sándor Autoservis Artur, tul. Molnár Artur, Temerin, Bem u. 55. Battyáni András, Temerin Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Tel.: 063/ Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Erdélyi Endre és családja, JNH u. 47, Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Farbar 1, tul. Erős Norbert, József Attila u. 12/6 Fontana, tul. Pápista József, Proletár u. 22. Gulyáscsárda, tul. Illés László Gumi Trans, tul. Nagy Imre, tel.: 063/ Hofi-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Hoffmann szerviz, Hoffman Attila és Ferenc. Tel.: Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borászat, Temerin, Népfront u. 14. Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u. 314, tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. 13. Tel.: Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus kereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Paska magánkereskedés tul. Paska Oszkár, JNH u Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor, tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László * * * Külön köszönetet mondunk a Zsúnyi-Szilák Földműves Szövetkezetnek, valamint Zsúnyi Jánosnak és Ilonának lapunk Illés-napi száma megjelentetése önzetlen támogatásáért! minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten a webcímen hallgatható * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja: info

15 Közösségi élet Az idén is fogadtuk a feltámadási menet szárnyas keresztjét Új tagja van a Miasszonyunk Világi Rendjének Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek az Illés-napi ünnepi szentmise oltárszolgálatával A fúvósok, akik szívesen közreműködnek ünnepeinken Krisztus király ünnepén a kertek és mezők terméseiből vittünk az oltár elé 2012-ben 62 keresztelés volt templomainkban Táskaszentelés tanévkezdéskor Az idén is megemlékeztünk mártírjainkról

16 Az Úr dicsősségére és Szent Cecília tiszteletére kórusaink közös éneklése tette felemelőbbé Krisztus király ünnepén a nagymisét

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben