Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ FEBRUÁR 28.

2 I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000. (XI. 24. ) sz. képviselő-testületi határozatával a városüzemeltetési feladatok ellátására alapította az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes közhasznú társaságot. A társaság tevékenységeit nyereség és vagyonszerzési cél nélkül a település közös szükségleteinek kielégítésének érdekében végzi. Fő tevékenysége: ingatlankezelés, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, közutak, járdák, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása, parkfenntartás, városi temető üzemeltetése, közterület tisztaságának biztosítása, szemétszállítás biztosítása, síkosság-mentesítés, közvilágítási hálózat karbantartása, katasztrófa és kárelhárítás megszervezése, állategészségügyi és gyepmesteri feladatok ellátása. A társaság végzi a közcélú és közhasznú foglalkoztatás megszervezését, valamint ellátja a dorogi városháza, valamint a Palatinus tóparti üdülő házgondnoki feladatait is decemberétől átvette a dorogi Stadion, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetését is, és így részt vett a Stadion rekonstrukciós munkáinak bonyolításában is II. negyedévtől az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a társaság végzi az Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat is február 1-től a társaság látja el a gondnoki feladatokat Dorog Város 11 közintézményében.ez a feladat érinti a Dózsa György Óvodát, a Petőfi Sándor Óvodát, a Zrínyi Ilona Óvodát, a Petőfi Sándor Általános Iskolát, a Zrínyi Ilona Általános Iskolát, a Eötvös József Általános Iskolát, a Arany János Könyvtárat, a Pedagógiai Szakszolgálatot, a Mosonyi Albert Idősek Otthonát, az I. Idősek Klubját és a II. Idősek Klubját től a Városi Bölcsöde gondnoki feladatait is ellátja februártól a városi uszodát is a társaság működteti, és biztosítja a folyamatos működéshez szükséges szolgáltatásokat és személyzetet is ben az átlagos statisztikai állományi létszámunk 73 volt. A társaság a tulajdonos határozata és a évi IV. tv. alapján Nonprofit Kft-vé alakult én. Társaságunk tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. I./2. A vállalkozás általános adatai A vállalkozás neve: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalkozás rövidített cégneve: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Telephelye, székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Alapításának kelte: november 24. Alapítója: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tevékenységének kezdési időpontja: november 24. A társaság tevékenységének minősítése: közhasznú Adószám: Cégbejegyzés napja: december 11. Cégjegyzék száma:

3 Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke: Fő tevékenysége: alapításkor: Ft, azaz négymillió forint üzleti év végén: Ft, azaz négymillió Ft Ingatlankezelés A társaság telephelyeinek száma: 1. A társaság ügyvezetése: A könyvvezetés módja: Választott könyvvizsgáló: Könyvelő adatai: Egy személyben Molnárné Király Éva látja el. /lakcíme: 2500 Esztergom, Kettőspince sor 19./ Az ügyvezetőt az alapító öt évre választotta. Tevékenységét munkaviszony keretében látja el. kettős könyvvitel H.O.M. Audit Kft., képviseletében: Hegedűs Miklós bejegyzett könyvvizsgáló MKVKtsz.: Kissné Juhász Éva Regiszt.sz.: A társaságnál háromtagú felügyelő-bizottság működik, melynek tagjai: Költőné Tóth Magdolna elnök Gallina Józsefné Bedő Péter A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik ( EPAK program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. I/3. A vállalkozás számviteli politikája 1. A társaság a számviteli törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A könyvvezetés pénzneme forint. 2. A Nonprofit KFT-nek az éves beszámoló-jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában teljesíti, melynek részét képezik: - Mérleg - A típusú eredménykimutatás ( összköltség eljárás ) - Kiegészítő melléklet 3. Az üzleti év január 1- december 31-ig tart. A évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja február Az értékcsökkenés elszámolásának módja: a vállalkozás a Ft egyedi értékhatár alatti beszerzési árú tárgyi eszközöknél, szellemi termékeknél a használatba vételkor 50 %-os értékcsökkenési leírást választotta, az e feletti tételek esetében a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja az időarányos lineáris leírás, ahol a leírás alapja a bruttó érték. Az értékcsökkenés nagyságát a könyvelés napra számolja. 5. A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével,mivel nem álltak fenn az ezekhez szükséges feltételek. 6. A bekerülési érték tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik. 3

4 7. Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérleg-főösszeg 2%-a. 8. Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek. 9. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket és veszélyes hulladék jellegű anyagokat a beszámoló nem tartalmaz, környezetvédelmi céltartalékot nem képeztünk és ilyen jellegű károkat, kötelezettségeket nem ismerünk. 10. A Nonprofit KFT munkája során az óvatosság és a valódiság elve érvényesül, ezek a vállalkozás folytatásának elve mellett kerülnek érvényesítésre. 11. A feldolgozás teljes körűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a beszámoló készítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. 12. A Társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját a Nonprofit KFT választott könyvvizsgálója záradékkal látja el. II./ Speciális rész II/1. A Mérleghez kapcsolódó részletező kiegészítések Tőkeösszetétel 2007 december december 31. Megnevezés/ E Ft Összeg % arány Összeg % arány Eszközök ,- 100% ,- 100% Befektetett eszközök , ,- 70,15% Forgóeszközök , ,- 28,99% Aktív időbeli elhatárolások 306-0,46 439,- 0,86% Források ,- 100% ,- 100,00% Saját tőke , ,- -323,07% Céltartalékok Kötelezettségek , ,- 371,28% Passzív időbeli elhatárolások , ,-- 51,79% Az eszközök és források állománya a évi szinthez viszonyítva E Ft-tal, azaz 76,74%-ra csökkent. Az eszközökön belül legnagyobb arányt a befektetett eszközök képviselnek (70,15%). A tőke szerkezeten belül a saját tőke aránya a 2007-es -27,5%-ról -323,07%-ra csökkent, melynek oka a II/1/2/1. pontban kerül bemutatásra. A kötelezettségek forrásokon belüli aránya jelentősen növekedett (a tavalyi 108,01%-ról 371,28%-ra ), ami az eladósodás növekedését a likviditási helyzet romlását jelenti. II/1/1. A vagyonstruktúra mutatói II/1/1/1. Befektetett eszközök alakulása 2008-ban Vagyoni értékű jog Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg Változás Bruttó érték , ,01% Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok 5.721,- 916, ,- 116,01% Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Értékcsökkenés ,32% Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4

5 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 4.554, ,- 119,32% Nettó érték , ,08% Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése , ,08% Tartalma: vásárolt szoftver termékek Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékelés módja: egyedi. Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. Egyedileg lényegesnek minősített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. Az immateriális javak állománya leltárral lefedett. Tárgyi eszközök Megnevezés/ E Ft Növekedés Csökkenés Záró egyenleg Változás Bruttó érték , ,42% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés , ,- 732, ,- 101,05% 101,70% Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Értékcsökkenés , ,73% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés 5.333,- 118, , , , ,22% 108,39% Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nettó érték , ,10% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése , , , ,- 96,33% 81,29% Tartalma: Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Az egyéb gépek, berendezések számlacsoportban elkülönítetten mutatjuk ki az üzemi gépeket, illetve a bérbe adott gépeket és irodai berendezéseket. Értékelése-elszámolása: 5

6 A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékelés módja: egyedi. Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. Egyedileg lényegesnek minősített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. A tárgyi eszközök állománya leltárral lefedett évben selejtezés történt az alábbi bruttó értékben: gépek, berendezések 19db ,-Ft bruttó értékben, nettó érték nullára leírt Megjegyzések: Befejezetlen állomány tartalma: nincs A piaci értékelés elve, módszere: nincs Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nincs Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. Kezelésre átvett eszközök: nem merült fel. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközökkel a cég nem rendelkezik. II/1/1/2. Forgóeszközök alakulása 2008-ben Készletek Készletekkel a cég nem rendelkezik. Követelések Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összes Ebből leírás %-os Követelések áruszállításból ,- 63,29% - belföldi vevők , ,- 63,08% -munkavállaó 40,- 40,- Követelések kapcsolt váll. szemben Követelések egyéb részesedési viszony Váltókövetelések Egyéb követelések ,- - -Egyéb 370,- 230,- -140,- 62,16 % Követelések összesen ,- 63,27% Tartalma: Követelések áruszállításból Egyéb követelések Egyéb vevői követelésekből Megnevezések Tartozik Ft. Magánszemélyek gázdíjtartozása: Egyéb Étkezési jegy

7 Összesen A Nonprofit Kft-nek nincs kapcsolt vállalkozása. Követeléseink állománya a tavalyi évhez viszonyítva 63,27 %-ra csökkent,melynek oka a kilakoltatott lakók vízdíjhátralékának eltörlése illetve a fizetési morál javulása. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi. Az értékvesztés elszámolása: a számviteli politika szerint. A követelések állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt. Megjegyzések: Üzleti könyveken kívüli állomány:nincs Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. A Követelések áruszállításból mérlegtétel alakulása 2008-ban A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, karbantartása, hasznosítása, a közös képviselet ellátása. Ennek keretében a Nonoprofit KFt. 366 lakást, 59 nem lakás céljára szolgáló helységet kezel és 252 lakásnak a közös képviseletét látja el. A mérleg eszközoldalán felhalmozódott követelésállomány jórészt ezzel a tevékenységgel kapcsolatos. A vízdíjak alakulása a évben: Megnevezés évről hozott 2008.évi előírt díjak Előírás összesen Befizetés díjhátralék Vízdíj ,- Ft ,- Ft Ft Ft 2008-ban az alábbi értékvesztés került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 209/2008(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján és egyben könyvelésünkből is kivezetésre került: Nem fellelhető, illetve kilakoltatott bérlők ,-Ft évben az önkormányzati lakások után a közös képviselők felé átutalt közös költség összege: Ft évben a Kft által a lakások karbantartására fordított költség: Ft felújításra fordított összeg: ,-Ft A nem lakás célú helyiségek bevételének alakulása: Megnevezés Előírás Befizetés Bérleti díj, vízdíj, áramdíj, összesen Ft Ft A KFT. könyvelésében december 31-i zárással összesen Ft vízdíj és ,-FT bérleti díj hátralék mutatkozik. A jelentős hátralék behajtása érdekében 3 ízben küldtünk fizetési felszólításokat, illetve a nem fizetők ellen a lakás kiürítése iránti keresetet nyújtottunk be. 7

8 Értékpapírok Értékpapírokkal a vállalkozás nem rendelkezik. Pénzeszközök december 31-én Megnevezés/ E Ft Záró egyenleg Pénztár Valutapénztár 0.- Elszámolási betétszámla Devizabetét számla 0.- Összesen Tartalma: Pénztár Bankszámlák Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték.. Az értékelés módja: egyedi. Elszámolt értékvesztés:- A pénzeszközök leltárral, bankkivonatokkal alátámasztottak. Megjegyzések: Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. Az állományból idegen pénz: nem merült fel. II/1/1/3. Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg. Változás Összeg %-os Költségek, ráfordítások 306,- 439, ,46% aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítás Összesen 306,- 439,- 133,- 143,46% Tartalma: aktív időbeli elhatárolásként számolja el a társaság az elszámolt, de a következő évet terhelő előfizetési díjakat. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a számított érték. Az aktív időbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott. II/1/2. Források összetétele II/1/2/1. A saját tőke alakulása 2008-ban Megnevezés/E Ft december december 31. Változás Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tőke névértéken 4.000, ,- Összeg Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Lekötött tartalék %-os Eredménytartalék , , ,- -306,67% 8

9 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , , ,- 93,28% Összesen , ,- -517,00% Tartalma: Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény A Nonprofit KFt. saját vagyona a december 31-ei állapot szerint E Ft mely az előző évihez képest jelentős csökkenést mutat. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Jegyzett tőke A vállalkozást Ft jegyzett tőkével alapították, melynek összege nem változott a év folyamán. Eredménytartalék Az eredménytartalék tartalmazza a 2000., és a 2006 évi mérleg szerinti eredmények illetve a 2003., , évi veszteség összegét, melyek évnyitás után lettek átvezetve az eredménytartalékba. Az eredménytartalék összege ,-Ft. Mérleg szerinti eredmény A KFT évi mérleg szerinti eredmény ,-E Ft.,melynek alakulását a II/2 pontban mutatjuk be. II/1/2/2. Céltartalékok Céltartalékot a vállalkozás nem képzett. II/1/2/3. Kötelezettségek alakulása 2008-ban Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség ,- - Rövid lejáratú kötelezettség ,- 170,96%,- Összesen ,- 191,35% Kötelezettségek összetétele Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összeg %-os Szállítók ,65% OTP hitel , ,- Apeh tartozás , ,- Munkabérek 570,- 57,- -513,- 0,10% Szja, járulékok , ,- 132,02% ÁFA 225,- 541,- 316,- 240,44% Adók( rehab., szakképzési hozzáj. ) , ,53% 9

10 Egyéb ,- 89,- 504,54% Hosszúlejáratú kötelezettség , ,- Összesen , ,- 191,35 % A hosszúlejáratú kötelezettség: Az Apeh felé fennálló tartozás éven túli összege. Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés/ Ft Tartozik Követel Jövedelem elszámolási számla Munkaviszonyból származó SZJA Munkavállalói járulék Munkaadói járulék Nyugdíjalapot megill Egészségügyi alapot megill Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Iparűzési adó Tételes EHO Magánnyugdíjpénztár kötelezett. N.N. pénztár ÁB-AEGON pénztár Évgyűrűk pénztár OTP pénztár Hungária pénztár Winthertur pénztár Prémium MKB ÁFA fizetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen Tartalma: Szállítók,járulékok, adók, egyéb Rövid lejáratú kötelezettségeink az előző évhez képest 170,97%-ra növekedett,ezen belül a szállítói tartozásunk 308,65%-al nőtt. Mely az előző évihez képest is rosszabb finanszírozottságot jelent. Értékelése, elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megjegyzések: Üzleti könyveken kívüli állomány:- II/1/2/3. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összeg %-os Bevételek passzív időbeli 769, ,- 104,29% elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Közüzemi díjak , ,- 210,20% Halasztott ráfordítás Összesen ,97% 10

11 Tartalma: passzív időbeli elhatárolásként számolja el a társaság a következő üzleti évben megjelenő közüzemi díjak és szolgáltatási számlák díját, amelyek azonban a tárgyévet terhelik. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a számított érték. A passzív időbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott. I/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó részletező kiegészítések II/2/1. Városüzemeltetési feladatok költséghely, költségviselő szerinti megoszlása Tevékenységek megnevezései Összeg/ E Ft Százalékos megoszlás Állategészségügyi feladatok közvetlen költségei ,06% Közcélú, közhasznú munkavégzők közvetlen ktgei ,62% Sportágazat gondnoklás közvetlen költségei ,82% Intézményi gondnoklás közvetlen költségei ,26% Önkormányzati igazgatás közvetlen költségei ,- 5,82% Lakás és nem lakás céljára szolg. ingatlanok ktlen ktgei ,00% Közterület-üzemeltetés közvetlen költségei ,51% Közvilágítás közvetlen költségei ,46% Köztisztasági feladatok közvetlen költségei ,87% Útfenntartás, parkfenntartás közvetlen költségei ,60% Igazgatás általános költségei ,77% Vagyongazdálkodás általános költségei ,61% Uszoda költsége ,- 10,82% Társasházkezelés 2.180,- 0,34% Üdülő 2.788,- 0,44% Összesen ,00% 11

12 II/2/2. Költségek költségnemenkénti megoszlása Megnevezés Költségek összesen/ E Ft Mindösszesen/E Ft Százalékos arány Anyagköltség % Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei - Szállítási díj - Bérleti díj - Hirdetés, reklám - Javítás, karbantartás - Oktatás, továbbképzés - Utazási és kiküldetési költségek - Könyvvizsgálói díj -Rendszergazdai díj - Munkavédelmi tanácsadás -Foglalkozásegészségügyi ellátás - Ügyvédi díj - Egyéb igénybe vett szolgáltatás - Út-, közterület, parkfenntartás - Posta, telefonköltség 968, , , , , ,- Bérköltség % Bérköltség Fizikai foglalkozásúak -Adminisztratív alkalmazottak bére ,- -Közhasznúak munkabére -Közcélúak munkabére Személyi jellegű egyéb kifizetés -Munkavállalók szgépkocsi-elszámolása -Étkezési hozzájárulás -Munkábajárás, utazás költségtérítése -Egyéb személyi jellegű költségtérítés -Reprezentáció -Táppénz-hozzájárulás Bérjárulékok -Nyugdíjjárulékok -Egészségbiztosítási járulék -EÜ. Hozzájárulás tételes -Munkaadói járulék -Szakképzési hozzájárulás , , Rehabilitációs hozzájárulás 598,- -Start kártyás 134,- Értékcsökkenési leírás ,13% -Terv szerinti értékcsökkenés -Egy összegben elszámolt értékcsökkenés Egyéb szolgáltatások költsége 2.767,- 0,39% -Biztosítási díjak 488,- -Különféle egyéb költségek 14,- -Bankköltség 2.266,- Összes költség ,- 98,22% Egyéb ráfordítások ,- 1,74% -Lakás üzemeltetés kiadásai -Közvetített szolgáltatás -Hatósági díjak, illetékek -Vissza nem igényelhető ÁFA -Késedelmi pótlék -Egyéb , , , , ,- 0,04% Rendkívüli ráfordítás -Hitel kamat -Egyéb 4.716, Mindösszesen ,00% 12

13 II/2/3. A évi bevételek alakulása Megnevezés Bevételek/ E Ft Összbevétel/ E Ft Értékesítés nettó árbevétele Üszodai bevétel -Közös képviselet díja Egyéb bevételek Alapító felé kiszámlázott szolgáltatás - Bérleti díj, közterület használat díja - Vagyongazdálkodás bevételei - Vízdíj bevételei - Továbbszámlázások bevételei(áram,telefon) - Sporttevékenység bevétele - Alapítótól kapott finanszírozás -Fejlesztésre kapott támogatás - Összes támogatás alapítótól - Egyéb bevétel -Munkaügyi Központ támogatása -Egyéb támogatás 528, , , , , , ,- 625,- Pénzügyi műveletek bevételei 2.- -Kamatbevétel 2- Rendkivüli bevétel 209,- Mindösszesen A Nonprofit KFT. bevétele a évben E Ft volt, míg a kiadásai E Ft-ot tettek ki, így a cég adózás előtti eredménye ,-E Ft. II/3. Egyéb tájékoztató jellegű adatok A KFT évi átlagos statisztikai állományi létszáma:73,00 fő Megnevezés Összeg Bérköltség Egyéb bérek - Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 III./ A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek Közhasznú eredménykimutatása cimű bevallás részletezése. III./1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése Megnevezés/ E Ft 1.Közhasznú célra működésre kapott támogatás: a, alapítótól b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb fejlesztési célra kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Aktivált saját teljesítmények értéke Előző év , , , Tárgyév , ,- 625, , , ,- összeg , , ,- -644, Változás %-os 104,25% 106,52,% 5,08% 65,19% 103,91% 173,19% Közhasznú tevékenység bevétele összesen , ,24% Alapítótól közhasznú működésre kapott támogatás A Nonprofit KFT. a évben az alapító Dorog Város Önkormányzatától működési célra ,-E Ft támogatást kapott. Egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatás A Nonprofit KFT az adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából nem részesült. Az eredménykimutatás ezen sorában szereplő tételek részletezése: Megnevezés Összeg / E Ft Fejlesztésre kapott támogatás 625,- Munkaügyi Központtól kapott támogatás Egyéb működési célra kapott bevétel - Kerekítési különbözet Összesen 1.831,- Közhasznú tevékenységből származó bevétel E. Ft. Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg %-os Dorog Város önkormányzata felé 4.407,- 528, ,98% leszámlázott szolgáltatások Sporttevékenység bevételei ,- 92,47% Továbbszámlázások bevétele , ,- 107,77% Vagyongazdálkodás, közterület, bérleti díj ,- 115,74% Egyéb közhasznú szolgáltatás 132, , Összesen , ,91% 14

15 III./2. Vállalkozói tevékenység bevétele E. Ft. A Nonprofit Kft vállalkozói tevékenysége között a társasházak közös képviseletéből befolyó összegeket és az uszodai jegyeladást szerepelteti. Megnevezés Tervösszeg Teljesítés Társasházak közös képviselete Uszodai jegyeladás , ,- Összesen III./3. A közhasznú tevékenység ráfordításai Megnevezés Költségek/ E Ft Százalékos megoszlás Anyagjellegű ráfordítás ,21% Személyi jellegű ráfordítás ,- 19,34% Értékcsökkenési leírás ,- 1,79% Egyéb ráfordítás ,- 12,01% Pénzügyi műveletek ráfordításai 4.716,- 0,71% Rendkívüli ráfordítás 6.283,- 0,94% Összesen ,- 100,00% Anyagjellegű ráfordítás A közhasznú tevékenység anyagjellegű ráfordításai között a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek összegét számoljuk el. Személyi jellegű ráfordítás A közhasznú tevékenység személyi jellegű ráfordításai között a közhasznú tevékenység során foglalkoztatott munkavállalók bérét, járulékait és egyéb juttatásaik összegét számoljuk el. Értékcsökkenési leírás A közhasznú tevékenység értékcsökkenési ráfordításai között a közhasznú tevékenység végzése érdekében vásárolt tárgyi eszközök amortizációjának összegét számoljuk el. Egyéb ráfordítás A közhasznú tevékenység ráfordításai között a hatósági díjak, illetékek stb. összegét számoljuk el. Rendkívüli ráfordítás A közhasznú tevékenység rendkívüli ráfordításai között a késedelmi pótlékok, kártérítések összegét számoljuk el. III./4. A vállalkozói tevékenység ráfordításai E. Ft. Megnevezés Költségek összesen Százalékos megoszlás Anyagjellegű ráfordítás ,53% Személyi jellegű ráfordítás ,81% Értékcsökkenési leírás 273,- 0,66% Egyéb ráfordítás - Összesen % Anyagjellegű ráfordítás A vállalkozói tevékenység anyagjellegű ráfordításai között a Palatinus-parti üdülő fogyóanyag és fenntartási költségei jelennek meg illetve az uszoda költségei közül a bevétel arányában elszámolt költség. 15

16 Személyi jellegű ráfordítás A vállalkozói bevétel személyi jellegű ráfordításai az üdülő gondnokának bérét és annak járulékait jelentik illetve az uszoda költségei közül a bevétel arányában elszámolt költség. Értékcsökkenési leírás A vállalkozói tevékenység értékcsökkenési leírásánál a Palatinus-parti faházba vásárolt tárgyi eszközök amortizációját számoljuk el illetve az uszodai eszközök bevétel arányában megosztott költség. Vállalkozási tevékenység eredménye: Vállalkozási tevékenység bevétele: Vállalkozási tevékenység kiadása: ,-E Ft ,-E Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft Közhasznú tevékenység eredménye: Közhasznú tevékenység bevétele: Közhasznú tevékenység ráfordítása: Közhasznú tevékenység eredménye: E Ft ,- E Ft ,- E Ft A KFT-nek a 2008-as gazdasági évben a nagyarányú veszteségét az elmúlt évekről, évről-évre görgetett veszteségek (amelyek a megnövekedett feladatok alulfinanszírozásából ered), valamint az 50 M Ft összegű folyószámlahitel-felvétel és kamatai megfizetésének terhe okozta. A keletkezett hiányt egyik évben sem finanszírozta meg a tulajdonos önkormányzat, így a 2008-as évet is jelentős hiánnyal kezdtük, amelyek évközben tovább nőttek. A likviditási gondjaink továbbra is fennállnak a a nem időarányos, ciklikus (tavaszi- őszi) önkormányzati finanszírozás miatt. A 2008-as gazdasági évben felmerült feladatok alulfinanszírozása okozta a nagyarányú veszteséget, tovább növelve a cég saját tőkéjének romlását. 16

17 IV. Pénzügyi helyzet Kiadások ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés előirányzat teljesítés százalékos arány Sportágazat költségei ,- 126,18% Szociális ágazat, jóléti intézmények üzemeltetésének költségei ,84% Oktatási ágazat költségei ,16% Önkormányzati igazgatás költségei ,54% Állategészségügyi feladatok költségei ,62% Lakás/nem lakás céljára szolgáló ingatlanüz. ktg-ei ,28% Közterület üzemeltetés költségei ,48% Közvilágítás költségei , 93,71% Köztisztasági feladatok költségei ,91% Utak üzemeltetésének, fenntartásának ktg-ei ,70% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, parkfenntartás költsége ,16% Szennyvízelvezetés költsége ,- 105,40% Városüzemeltetési Kht igazgatási költségei ,78% Egészségügyi ágazat költségei 6.740, ,- 106,65% Faház költsége 600, ,- 290,83% Közművelődés költségei 600- Mindösszesen ,94% Bevételek ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés 2008.előirányzat tényleges teljesítés százalékos arány Önkormányzati támogatás ,79% Továbbszámlázások bevétele ,- 82,05% Közcélú munkavégzés támogatása 3.500, ,- 34,45% Önkormányzattal kötött szerződések 528,- Követelés behajtás ,- 55,18% Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásából származó bevétel ,- 116,68% Közterület használati díj ,- 80,92% Földhaszonbérlet ,0% Uszoda bevétel ,38% Egyéb 1.000, ,70% Sporttevékenységből származó bevétel 1.900, ,- 113,11% Társasházak közös képviseletének bevétel 2.300, ,- 77,30% Mindösszesen , ,73% 17

18 VI./ Likviditás, fizetőképesség és jövedelmezőség alakulása Likviditási mutató és fizetőképesség Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek E Ft =14.927/ =0,12 Jövedelmezőségi mutató Mivel a Nonprofit KFT. eredmény kimutatásának valamennyi eredménykategóriája negatív összegű volt, így a cég működése a évben veszteséges volt. Dorog, március 12. Molnárné Király Éva Ügyvezető 18

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2009 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. 2010.március 22.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2009 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. 2010.március 22. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2009 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2010.március 22. I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben