Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ FEBRUÁR 28.

2 I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000. (XI. 24. ) sz. képviselő-testületi határozatával a városüzemeltetési feladatok ellátására alapította az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes közhasznú társaságot. A társaság tevékenységeit nyereség és vagyonszerzési cél nélkül a település közös szükségleteinek kielégítésének érdekében végzi. Fő tevékenysége: ingatlankezelés, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, közutak, járdák, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása, parkfenntartás, városi temető üzemeltetése, közterület tisztaságának biztosítása, szemétszállítás biztosítása, síkosság-mentesítés, közvilágítási hálózat karbantartása, katasztrófa és kárelhárítás megszervezése, állategészségügyi és gyepmesteri feladatok ellátása. A társaság végzi a közcélú és közhasznú foglalkoztatás megszervezését, valamint ellátja a dorogi városháza, valamint a Palatinus tóparti üdülő házgondnoki feladatait is decemberétől átvette a dorogi Stadion, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetését is, és így részt vett a Stadion rekonstrukciós munkáinak bonyolításában is II. negyedévtől az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a társaság végzi az Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat is február 1-től a társaság látja el a gondnoki feladatokat Dorog Város 11 közintézményében.ez a feladat érinti a Dózsa György Óvodát, a Petőfi Sándor Óvodát, a Zrínyi Ilona Óvodát, a Petőfi Sándor Általános Iskolát, a Zrínyi Ilona Általános Iskolát, a Eötvös József Általános Iskolát, a Arany János Könyvtárat, a Pedagógiai Szakszolgálatot, a Mosonyi Albert Idősek Otthonát, az I. Idősek Klubját és a II. Idősek Klubját től a Városi Bölcsöde gondnoki feladatait is ellátja februártól a városi uszodát is a társaság működteti, és biztosítja a folyamatos működéshez szükséges szolgáltatásokat és személyzetet is ben az átlagos statisztikai állományi létszámunk 73 volt. A társaság a tulajdonos határozata és a évi IV. tv. alapján Nonprofit Kft-vé alakult én. Társaságunk tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. I./2. A vállalkozás általános adatai A vállalkozás neve: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalkozás rövidített cégneve: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Telephelye, székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Alapításának kelte: november 24. Alapítója: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tevékenységének kezdési időpontja: november 24. A társaság tevékenységének minősítése: közhasznú Adószám: Cégbejegyzés napja: december 11. Cégjegyzék száma:

3 Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke: Fő tevékenysége: alapításkor: Ft, azaz négymillió forint üzleti év végén: Ft, azaz négymillió Ft Ingatlankezelés A társaság telephelyeinek száma: 1. A társaság ügyvezetése: A könyvvezetés módja: Választott könyvvizsgáló: Könyvelő adatai: Egy személyben Molnárné Király Éva látja el. /lakcíme: 2500 Esztergom, Kettőspince sor 19./ Az ügyvezetőt az alapító öt évre választotta. Tevékenységét munkaviszony keretében látja el. kettős könyvvitel H.O.M. Audit Kft., képviseletében: Hegedűs Miklós bejegyzett könyvvizsgáló MKVKtsz.: Kissné Juhász Éva Regiszt.sz.: A társaságnál háromtagú felügyelő-bizottság működik, melynek tagjai: Költőné Tóth Magdolna elnök Gallina Józsefné Bedő Péter A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik ( EPAK program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. I/3. A vállalkozás számviteli politikája 1. A társaság a számviteli törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A könyvvezetés pénzneme forint. 2. A Nonprofit KFT-nek az éves beszámoló-jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában teljesíti, melynek részét képezik: - Mérleg - A típusú eredménykimutatás ( összköltség eljárás ) - Kiegészítő melléklet 3. Az üzleti év január 1- december 31-ig tart. A évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja február Az értékcsökkenés elszámolásának módja: a vállalkozás a Ft egyedi értékhatár alatti beszerzési árú tárgyi eszközöknél, szellemi termékeknél a használatba vételkor 50 %-os értékcsökkenési leírást választotta, az e feletti tételek esetében a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja az időarányos lineáris leírás, ahol a leírás alapja a bruttó érték. Az értékcsökkenés nagyságát a könyvelés napra számolja. 5. A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével,mivel nem álltak fenn az ezekhez szükséges feltételek. 6. A bekerülési érték tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik. 3

4 7. Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérleg-főösszeg 2%-a. 8. Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek. 9. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket és veszélyes hulladék jellegű anyagokat a beszámoló nem tartalmaz, környezetvédelmi céltartalékot nem képeztünk és ilyen jellegű károkat, kötelezettségeket nem ismerünk. 10. A Nonprofit KFT munkája során az óvatosság és a valódiság elve érvényesül, ezek a vállalkozás folytatásának elve mellett kerülnek érvényesítésre. 11. A feldolgozás teljes körűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a beszámoló készítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. 12. A Társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját a Nonprofit KFT választott könyvvizsgálója záradékkal látja el. II./ Speciális rész II/1. A Mérleghez kapcsolódó részletező kiegészítések Tőkeösszetétel 2007 december december 31. Megnevezés/ E Ft Összeg % arány Összeg % arány Eszközök ,- 100% ,- 100% Befektetett eszközök , ,- 70,15% Forgóeszközök , ,- 28,99% Aktív időbeli elhatárolások 306-0,46 439,- 0,86% Források ,- 100% ,- 100,00% Saját tőke , ,- -323,07% Céltartalékok Kötelezettségek , ,- 371,28% Passzív időbeli elhatárolások , ,-- 51,79% Az eszközök és források állománya a évi szinthez viszonyítva E Ft-tal, azaz 76,74%-ra csökkent. Az eszközökön belül legnagyobb arányt a befektetett eszközök képviselnek (70,15%). A tőke szerkezeten belül a saját tőke aránya a 2007-es -27,5%-ról -323,07%-ra csökkent, melynek oka a II/1/2/1. pontban kerül bemutatásra. A kötelezettségek forrásokon belüli aránya jelentősen növekedett (a tavalyi 108,01%-ról 371,28%-ra ), ami az eladósodás növekedését a likviditási helyzet romlását jelenti. II/1/1. A vagyonstruktúra mutatói II/1/1/1. Befektetett eszközök alakulása 2008-ban Vagyoni értékű jog Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró egyenleg Változás Bruttó érték , ,01% Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok 5.721,- 916, ,- 116,01% Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Értékcsökkenés ,32% Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4

5 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 4.554, ,- 119,32% Nettó érték , ,08% Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése , ,08% Tartalma: vásárolt szoftver termékek Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékelés módja: egyedi. Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. Egyedileg lényegesnek minősített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. Az immateriális javak állománya leltárral lefedett. Tárgyi eszközök Megnevezés/ E Ft Növekedés Csökkenés Záró egyenleg Változás Bruttó érték , ,42% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés , ,- 732, ,- 101,05% 101,70% Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Értékcsökkenés , ,73% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés 5.333,- 118, , , , ,22% 108,39% Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nettó érték , ,10% Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb gép, berendezés Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése , , , ,- 96,33% 81,29% Tartalma: Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Az egyéb gépek, berendezések számlacsoportban elkülönítetten mutatjuk ki az üzemi gépeket, illetve a bérbe adott gépeket és irodai berendezéseket. Értékelése-elszámolása: 5

6 A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az értékelés módja: egyedi. Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. Egyedileg lényegesnek minősített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. A tárgyi eszközök állománya leltárral lefedett évben selejtezés történt az alábbi bruttó értékben: gépek, berendezések 19db ,-Ft bruttó értékben, nettó érték nullára leírt Megjegyzések: Befejezetlen állomány tartalma: nincs A piaci értékelés elve, módszere: nincs Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nincs Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. Kezelésre átvett eszközök: nem merült fel. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközökkel a cég nem rendelkezik. II/1/1/2. Forgóeszközök alakulása 2008-ben Készletek Készletekkel a cég nem rendelkezik. Követelések Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összes Ebből leírás %-os Követelések áruszállításból ,- 63,29% - belföldi vevők , ,- 63,08% -munkavállaó 40,- 40,- Követelések kapcsolt váll. szemben Követelések egyéb részesedési viszony Váltókövetelések Egyéb követelések ,- - -Egyéb 370,- 230,- -140,- 62,16 % Követelések összesen ,- 63,27% Tartalma: Követelések áruszállításból Egyéb követelések Egyéb vevői követelésekből Megnevezések Tartozik Ft. Magánszemélyek gázdíjtartozása: Egyéb Étkezési jegy

7 Összesen A Nonprofit Kft-nek nincs kapcsolt vállalkozása. Követeléseink állománya a tavalyi évhez viszonyítva 63,27 %-ra csökkent,melynek oka a kilakoltatott lakók vízdíjhátralékának eltörlése illetve a fizetési morál javulása. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi. Az értékvesztés elszámolása: a számviteli politika szerint. A követelések állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt. Megjegyzések: Üzleti könyveken kívüli állomány:nincs Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. A Követelések áruszállításból mérlegtétel alakulása 2008-ban A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, karbantartása, hasznosítása, a közös képviselet ellátása. Ennek keretében a Nonoprofit KFt. 366 lakást, 59 nem lakás céljára szolgáló helységet kezel és 252 lakásnak a közös képviseletét látja el. A mérleg eszközoldalán felhalmozódott követelésállomány jórészt ezzel a tevékenységgel kapcsolatos. A vízdíjak alakulása a évben: Megnevezés évről hozott 2008.évi előírt díjak Előírás összesen Befizetés díjhátralék Vízdíj ,- Ft ,- Ft Ft Ft 2008-ban az alábbi értékvesztés került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 209/2008(XII.19.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján és egyben könyvelésünkből is kivezetésre került: Nem fellelhető, illetve kilakoltatott bérlők ,-Ft évben az önkormányzati lakások után a közös képviselők felé átutalt közös költség összege: Ft évben a Kft által a lakások karbantartására fordított költség: Ft felújításra fordított összeg: ,-Ft A nem lakás célú helyiségek bevételének alakulása: Megnevezés Előírás Befizetés Bérleti díj, vízdíj, áramdíj, összesen Ft Ft A KFT. könyvelésében december 31-i zárással összesen Ft vízdíj és ,-FT bérleti díj hátralék mutatkozik. A jelentős hátralék behajtása érdekében 3 ízben küldtünk fizetési felszólításokat, illetve a nem fizetők ellen a lakás kiürítése iránti keresetet nyújtottunk be. 7

8 Értékpapírok Értékpapírokkal a vállalkozás nem rendelkezik. Pénzeszközök december 31-én Megnevezés/ E Ft Záró egyenleg Pénztár Valutapénztár 0.- Elszámolási betétszámla Devizabetét számla 0.- Összesen Tartalma: Pénztár Bankszámlák Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték.. Az értékelés módja: egyedi. Elszámolt értékvesztés:- A pénzeszközök leltárral, bankkivonatokkal alátámasztottak. Megjegyzések: Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. Az állományból idegen pénz: nem merült fel. II/1/1/3. Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg. Változás Összeg %-os Költségek, ráfordítások 306,- 439, ,46% aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítás Összesen 306,- 439,- 133,- 143,46% Tartalma: aktív időbeli elhatárolásként számolja el a társaság az elszámolt, de a következő évet terhelő előfizetési díjakat. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a számított érték. Az aktív időbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott. II/1/2. Források összetétele II/1/2/1. A saját tőke alakulása 2008-ban Megnevezés/E Ft december december 31. Változás Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tőke névértéken 4.000, ,- Összeg Jegyzett, be nem fizetett tőke Tőketartalék Lekötött tartalék %-os Eredménytartalék , , ,- -306,67% 8

9 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , , ,- 93,28% Összesen , ,- -517,00% Tartalma: Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény A Nonprofit KFt. saját vagyona a december 31-ei állapot szerint E Ft mely az előző évihez képest jelentős csökkenést mutat. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Jegyzett tőke A vállalkozást Ft jegyzett tőkével alapították, melynek összege nem változott a év folyamán. Eredménytartalék Az eredménytartalék tartalmazza a 2000., és a 2006 évi mérleg szerinti eredmények illetve a 2003., , évi veszteség összegét, melyek évnyitás után lettek átvezetve az eredménytartalékba. Az eredménytartalék összege ,-Ft. Mérleg szerinti eredmény A KFT évi mérleg szerinti eredmény ,-E Ft.,melynek alakulását a II/2 pontban mutatjuk be. II/1/2/2. Céltartalékok Céltartalékot a vállalkozás nem képzett. II/1/2/3. Kötelezettségek alakulása 2008-ban Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség ,- - Rövid lejáratú kötelezettség ,- 170,96%,- Összesen ,- 191,35% Kötelezettségek összetétele Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összeg %-os Szállítók ,65% OTP hitel , ,- Apeh tartozás , ,- Munkabérek 570,- 57,- -513,- 0,10% Szja, járulékok , ,- 132,02% ÁFA 225,- 541,- 316,- 240,44% Adók( rehab., szakképzési hozzáj. ) , ,53% 9

10 Egyéb ,- 89,- 504,54% Hosszúlejáratú kötelezettség , ,- Összesen , ,- 191,35 % A hosszúlejáratú kötelezettség: Az Apeh felé fennálló tartozás éven túli összege. Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés/ Ft Tartozik Követel Jövedelem elszámolási számla Munkaviszonyból származó SZJA Munkavállalói járulék Munkaadói járulék Nyugdíjalapot megill Egészségügyi alapot megill Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Iparűzési adó Tételes EHO Magánnyugdíjpénztár kötelezett. N.N. pénztár ÁB-AEGON pénztár Évgyűrűk pénztár OTP pénztár Hungária pénztár Winthertur pénztár Prémium MKB ÁFA fizetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen Tartalma: Szállítók,járulékok, adók, egyéb Rövid lejáratú kötelezettségeink az előző évhez képest 170,97%-ra növekedett,ezen belül a szállítói tartozásunk 308,65%-al nőtt. Mely az előző évihez képest is rosszabb finanszírozottságot jelent. Értékelése, elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megjegyzések: Üzleti könyveken kívüli állomány:- II/1/2/3. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft Nyitó egyenleg Záró egyenleg Változás Összeg %-os Bevételek passzív időbeli 769, ,- 104,29% elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Közüzemi díjak , ,- 210,20% Halasztott ráfordítás Összesen ,97% 10

11 Tartalma: passzív időbeli elhatárolásként számolja el a társaság a következő üzleti évben megjelenő közüzemi díjak és szolgáltatási számlák díját, amelyek azonban a tárgyévet terhelik. Értékelése-elszámolása: A nyilvántartás alapja a számított érték. A passzív időbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott. I/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó részletező kiegészítések II/2/1. Városüzemeltetési feladatok költséghely, költségviselő szerinti megoszlása Tevékenységek megnevezései Összeg/ E Ft Százalékos megoszlás Állategészségügyi feladatok közvetlen költségei ,06% Közcélú, közhasznú munkavégzők közvetlen ktgei ,62% Sportágazat gondnoklás közvetlen költségei ,82% Intézményi gondnoklás közvetlen költségei ,26% Önkormányzati igazgatás közvetlen költségei ,- 5,82% Lakás és nem lakás céljára szolg. ingatlanok ktlen ktgei ,00% Közterület-üzemeltetés közvetlen költségei ,51% Közvilágítás közvetlen költségei ,46% Köztisztasági feladatok közvetlen költségei ,87% Útfenntartás, parkfenntartás közvetlen költségei ,60% Igazgatás általános költségei ,77% Vagyongazdálkodás általános költségei ,61% Uszoda költsége ,- 10,82% Társasházkezelés 2.180,- 0,34% Üdülő 2.788,- 0,44% Összesen ,00% 11

12 II/2/2. Költségek költségnemenkénti megoszlása Megnevezés Költségek összesen/ E Ft Mindösszesen/E Ft Százalékos arány Anyagköltség % Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei - Szállítási díj - Bérleti díj - Hirdetés, reklám - Javítás, karbantartás - Oktatás, továbbképzés - Utazási és kiküldetési költségek - Könyvvizsgálói díj -Rendszergazdai díj - Munkavédelmi tanácsadás -Foglalkozásegészségügyi ellátás - Ügyvédi díj - Egyéb igénybe vett szolgáltatás - Út-, közterület, parkfenntartás - Posta, telefonköltség 968, , , , , ,- Bérköltség % Bérköltség Fizikai foglalkozásúak -Adminisztratív alkalmazottak bére ,- -Közhasznúak munkabére -Közcélúak munkabére Személyi jellegű egyéb kifizetés -Munkavállalók szgépkocsi-elszámolása -Étkezési hozzájárulás -Munkábajárás, utazás költségtérítése -Egyéb személyi jellegű költségtérítés -Reprezentáció -Táppénz-hozzájárulás Bérjárulékok -Nyugdíjjárulékok -Egészségbiztosítási járulék -EÜ. Hozzájárulás tételes -Munkaadói járulék -Szakképzési hozzájárulás , , Rehabilitációs hozzájárulás 598,- -Start kártyás 134,- Értékcsökkenési leírás ,13% -Terv szerinti értékcsökkenés -Egy összegben elszámolt értékcsökkenés Egyéb szolgáltatások költsége 2.767,- 0,39% -Biztosítási díjak 488,- -Különféle egyéb költségek 14,- -Bankköltség 2.266,- Összes költség ,- 98,22% Egyéb ráfordítások ,- 1,74% -Lakás üzemeltetés kiadásai -Közvetített szolgáltatás -Hatósági díjak, illetékek -Vissza nem igényelhető ÁFA -Késedelmi pótlék -Egyéb , , , , ,- 0,04% Rendkívüli ráfordítás -Hitel kamat -Egyéb 4.716, Mindösszesen ,00% 12

13 II/2/3. A évi bevételek alakulása Megnevezés Bevételek/ E Ft Összbevétel/ E Ft Értékesítés nettó árbevétele Üszodai bevétel -Közös képviselet díja Egyéb bevételek Alapító felé kiszámlázott szolgáltatás - Bérleti díj, közterület használat díja - Vagyongazdálkodás bevételei - Vízdíj bevételei - Továbbszámlázások bevételei(áram,telefon) - Sporttevékenység bevétele - Alapítótól kapott finanszírozás -Fejlesztésre kapott támogatás - Összes támogatás alapítótól - Egyéb bevétel -Munkaügyi Központ támogatása -Egyéb támogatás 528, , , , , , ,- 625,- Pénzügyi műveletek bevételei 2.- -Kamatbevétel 2- Rendkivüli bevétel 209,- Mindösszesen A Nonprofit KFT. bevétele a évben E Ft volt, míg a kiadásai E Ft-ot tettek ki, így a cég adózás előtti eredménye ,-E Ft. II/3. Egyéb tájékoztató jellegű adatok A KFT évi átlagos statisztikai állományi létszáma:73,00 fő Megnevezés Összeg Bérköltség Egyéb bérek - Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 III./ A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek Közhasznú eredménykimutatása cimű bevallás részletezése. III./1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése Megnevezés/ E Ft 1.Közhasznú célra működésre kapott támogatás: a, alapítótól b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb fejlesztési célra kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Aktivált saját teljesítmények értéke Előző év , , , Tárgyév , ,- 625, , , ,- összeg , , ,- -644, Változás %-os 104,25% 106,52,% 5,08% 65,19% 103,91% 173,19% Közhasznú tevékenység bevétele összesen , ,24% Alapítótól közhasznú működésre kapott támogatás A Nonprofit KFT. a évben az alapító Dorog Város Önkormányzatától működési célra ,-E Ft támogatást kapott. Egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatás A Nonprofit KFT az adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából nem részesült. Az eredménykimutatás ezen sorában szereplő tételek részletezése: Megnevezés Összeg / E Ft Fejlesztésre kapott támogatás 625,- Munkaügyi Központtól kapott támogatás Egyéb működési célra kapott bevétel - Kerekítési különbözet Összesen 1.831,- Közhasznú tevékenységből származó bevétel E. Ft. Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg %-os Dorog Város önkormányzata felé 4.407,- 528, ,98% leszámlázott szolgáltatások Sporttevékenység bevételei ,- 92,47% Továbbszámlázások bevétele , ,- 107,77% Vagyongazdálkodás, közterület, bérleti díj ,- 115,74% Egyéb közhasznú szolgáltatás 132, , Összesen , ,91% 14

15 III./2. Vállalkozói tevékenység bevétele E. Ft. A Nonprofit Kft vállalkozói tevékenysége között a társasházak közös képviseletéből befolyó összegeket és az uszodai jegyeladást szerepelteti. Megnevezés Tervösszeg Teljesítés Társasházak közös képviselete Uszodai jegyeladás , ,- Összesen III./3. A közhasznú tevékenység ráfordításai Megnevezés Költségek/ E Ft Százalékos megoszlás Anyagjellegű ráfordítás ,21% Személyi jellegű ráfordítás ,- 19,34% Értékcsökkenési leírás ,- 1,79% Egyéb ráfordítás ,- 12,01% Pénzügyi műveletek ráfordításai 4.716,- 0,71% Rendkívüli ráfordítás 6.283,- 0,94% Összesen ,- 100,00% Anyagjellegű ráfordítás A közhasznú tevékenység anyagjellegű ráfordításai között a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek összegét számoljuk el. Személyi jellegű ráfordítás A közhasznú tevékenység személyi jellegű ráfordításai között a közhasznú tevékenység során foglalkoztatott munkavállalók bérét, járulékait és egyéb juttatásaik összegét számoljuk el. Értékcsökkenési leírás A közhasznú tevékenység értékcsökkenési ráfordításai között a közhasznú tevékenység végzése érdekében vásárolt tárgyi eszközök amortizációjának összegét számoljuk el. Egyéb ráfordítás A közhasznú tevékenység ráfordításai között a hatósági díjak, illetékek stb. összegét számoljuk el. Rendkívüli ráfordítás A közhasznú tevékenység rendkívüli ráfordításai között a késedelmi pótlékok, kártérítések összegét számoljuk el. III./4. A vállalkozói tevékenység ráfordításai E. Ft. Megnevezés Költségek összesen Százalékos megoszlás Anyagjellegű ráfordítás ,53% Személyi jellegű ráfordítás ,81% Értékcsökkenési leírás 273,- 0,66% Egyéb ráfordítás - Összesen % Anyagjellegű ráfordítás A vállalkozói tevékenység anyagjellegű ráfordításai között a Palatinus-parti üdülő fogyóanyag és fenntartási költségei jelennek meg illetve az uszoda költségei közül a bevétel arányában elszámolt költség. 15

16 Személyi jellegű ráfordítás A vállalkozói bevétel személyi jellegű ráfordításai az üdülő gondnokának bérét és annak járulékait jelentik illetve az uszoda költségei közül a bevétel arányában elszámolt költség. Értékcsökkenési leírás A vállalkozói tevékenység értékcsökkenési leírásánál a Palatinus-parti faházba vásárolt tárgyi eszközök amortizációját számoljuk el illetve az uszodai eszközök bevétel arányában megosztott költség. Vállalkozási tevékenység eredménye: Vállalkozási tevékenység bevétele: Vállalkozási tevékenység kiadása: ,-E Ft ,-E Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft Közhasznú tevékenység eredménye: Közhasznú tevékenység bevétele: Közhasznú tevékenység ráfordítása: Közhasznú tevékenység eredménye: E Ft ,- E Ft ,- E Ft A KFT-nek a 2008-as gazdasági évben a nagyarányú veszteségét az elmúlt évekről, évről-évre görgetett veszteségek (amelyek a megnövekedett feladatok alulfinanszírozásából ered), valamint az 50 M Ft összegű folyószámlahitel-felvétel és kamatai megfizetésének terhe okozta. A keletkezett hiányt egyik évben sem finanszírozta meg a tulajdonos önkormányzat, így a 2008-as évet is jelentős hiánnyal kezdtük, amelyek évközben tovább nőttek. A likviditási gondjaink továbbra is fennállnak a a nem időarányos, ciklikus (tavaszi- őszi) önkormányzati finanszírozás miatt. A 2008-as gazdasági évben felmerült feladatok alulfinanszírozása okozta a nagyarányú veszteséget, tovább növelve a cég saját tőkéjének romlását. 16

17 IV. Pénzügyi helyzet Kiadások ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés előirányzat teljesítés százalékos arány Sportágazat költségei ,- 126,18% Szociális ágazat, jóléti intézmények üzemeltetésének költségei ,84% Oktatási ágazat költségei ,16% Önkormányzati igazgatás költségei ,54% Állategészségügyi feladatok költségei ,62% Lakás/nem lakás céljára szolgáló ingatlanüz. ktg-ei ,28% Közterület üzemeltetés költségei ,48% Közvilágítás költségei , 93,71% Köztisztasági feladatok költségei ,91% Utak üzemeltetésének, fenntartásának ktg-ei ,70% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, parkfenntartás költsége ,16% Szennyvízelvezetés költsége ,- 105,40% Városüzemeltetési Kht igazgatási költségei ,78% Egészségügyi ágazat költségei 6.740, ,- 106,65% Faház költsége 600, ,- 290,83% Közművelődés költségei 600- Mindösszesen ,94% Bevételek ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés 2008.előirányzat tényleges teljesítés százalékos arány Önkormányzati támogatás ,79% Továbbszámlázások bevétele ,- 82,05% Közcélú munkavégzés támogatása 3.500, ,- 34,45% Önkormányzattal kötött szerződések 528,- Követelés behajtás ,- 55,18% Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásából származó bevétel ,- 116,68% Közterület használati díj ,- 80,92% Földhaszonbérlet ,0% Uszoda bevétel ,38% Egyéb 1.000, ,70% Sporttevékenységből származó bevétel 1.900, ,- 113,11% Társasházak közös képviseletének bevétel 2.300, ,- 77,30% Mindösszesen , ,73% 17

18 VI./ Likviditás, fizetőképesség és jövedelmezőség alakulása Likviditási mutató és fizetőképesség Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek E Ft =14.927/ =0,12 Jövedelmezőségi mutató Mivel a Nonprofit KFT. eredmény kimutatásának valamennyi eredménykategóriája negatív összegű volt, így a cég működése a évben veszteséges volt. Dorog, március 12. Molnárné Király Éva Ügyvezető 18

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben