ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú pályázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése 6. téma keretében Szerző Dr. Révész László Cím Világ Gyalogló Nap Konzorciumvezető Magyar Sportmenedzsment Társaság (MST) Konzorciumi partner Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) május

2 település község <5000 fő kisváros e fő középváros 20e-100e fő nagyváros 100e-1000e fő főváros/ országos célcsoport lakosság fiatalok-idősek hátrányos h. fogy. élők nők lebonyolító önkormányzat civil szervezet oktatási int. sportegyesület vállalat tevékenység szabadidősport egészségmegőrző sportjátékok képzés egyéb időtartam 1 nap 2-3 nap heti havi folyamatos rendszeresség évente félévente szezonális havi eseti ADATLAP: Projekt hivatalos neve: Világ Gyalogló Nap Word Walking Day Projektgazda: Magyar Szabadidősport Szövetség Projekt témája: a gyaloglás/sétálás népszerűsítése; egészséges életmód propagálása Projekt időtartama, rendszeressége: évente egy nap Projekt célcsoportja: minden korosztály VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Világ Gyalogló Napot a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) rendezi meg évről évre. Az MSZSZ i 1989 decemberében alakult meg, a szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító hozta létre. Tevékenysége is és jó híre is széles körben terjedt el, népszerűsége, ismertsége is folyamatosan nőtt. A Szövetség kezdeményezője és egyik alapító tagja a 2001-ben alakult Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amely a legjelentősebb magyar szabadidősport szövetségek ernyőszervezete. A szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének, a The Association For International Sport for All-nak (TAFISA). Mivel a Világ Gyalogló Nap egy rendezvénysorozat, sokhelyszínes, emiatt lebonyolítása nem tartozik egy konkrét településhez. A program koordinálása a szervezet irodájában valósul meg. Szerencsére több más kiemelkedő rendezvény lebonyolítója is az MSZSZ, különben megfelelő koncepció és stratégia nélkül a rendezvény nem lenne megvalósítható. A szervezet rövid és középtávú stratégiát dolgozott ki a hatékony működés és a fejlődés érdekében. A stratégia aktuális fejlesztéseket és innovatív elemeket is tartalmaz. A szövetség küldetése ii, hogy hozzájáruljon a magyar lakosság a szabadidő egészségesebb és hasznos eltöltéséhez, és ebben a tekintetben is zárkózzon fel az EU szabadidősport kultúrájához. A legfőbb cél a gyalogló rendezvények szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást iii. Tehát az országos verseny koordinációját, irányítását a 2

3 versenykiírásnak megfelelően az MSZSZ valósítja meg, a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA) kapott felhatalmazás alapján. Az egyes helyszíneken a rendezvény megvalósítását, lebonyolítását a helyi szervezők végzik, mivel a rendezvény volumene, sokrétűsége nem teszi lehetővé, hogy minden helyszínre képviselőt küldjön az MSZSZ, azonban ez nem is kell, hiszen a rendezvény lebonyolításában résztvevők többsége már rendelkezik tapasztalattal a rendezvényszervezés területén. A Világ Gyalogló Nap 16 éves múltra tekint vissza. Ebből kifolyólag kívülről stabil pénzügyi háttér feltételezhető, azonban a szövetség közel két évtizedes tapasztalata más. A források biztosítása nem egyszerű feladat, még akkor sem, ha a rendezvény több mint főt képes megmozgatni. Elsősorban a versenyszférát, a piaci szereplőket nehéz megnyerni a szövetség szerint. A rendezvény által nyújtott értékek kevés vállalkozást fognak meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy sajnos pont a piaci szegmens reagál rosszul ezekre az egyébként fontos értékekre, mivel a legtöbb cég azt várja, hogy ez a mennyiségű résztvevő egy helyen legyen, azonban a klasszikus postaverseny ezt kizárja. A rendezvény teljes költségvetése 3,5 millió forint. Ebből 2,5 millió az állami támogatás, az 1 millió maradék saját forrásból tevődik össze. Szponzori támogatás eddig sajnos nem volt. Innovatív elemként a 2014-es évtől kezdődően a programban részt vevő legeredményesebb iskolának a KLIK-en keresztül forintos sportszerutalványt ajánlanak fel, hogy minél több iskoláskorú tanulót tudjanak bevonni a programba, ezáltal az egészségtudatos életmódot is ösztönzik a szervezők. A sportszerekbe fektetett összegek további indirekt megtérülést hoznak, hiszen a tanulók fizikai aktivitása a továbbiakban is növelhető, hiszen rendelkezésre állnak a sporteszközök, melyekkel ez könnyebben megvalósítható. A rendezvény számos célcsoportot érint, így az alkalmazott kommunikáció is sokrétű. A szervezeten belüli hatékony kommunikációt biztosítja, hogy nem egy mamutszervezetről van szó. Az operatív feladatokban 3-4 fő vesz részt, így a közöttük lévő személyes kommunikáció hatékonynak mondható. A szervezeten kívüli kommunikáció többségében elektronikus módon vagy telefonon történik, de személyes találkozások is vannak. A földrajzi távolságok miatt az elektronikus kommunikáció a leggyakoribb. Előny, hogy szinte minden helyi szervezővel tudnak így kommunikálni. Ennek leggyakoribb formája az , szinte nincs is olyan szervező, akinek ne lenne online elérhetősége. Minden rendezvényre van külön sajtóterv is. A szövetség felhívására a 2013-as évben 18 megyéből és Budapestről érkeztek nevezések, ezek alapján 147 helyszínen kerültek teljesítésre az 5 és a 10 km hosszú gyalogtúrák ben került először megrendezésre hazánkban a rendezvény. Ekkor 23 település vett részt és főt mozgatott meg. A 2013-as évben már 147 helyszínen, fő gyalogolt egyszerre. A 3

4 fejlődés dinamikusnak mondható tehát mindkét területen. Az fős létszámhatárt igen gyorsan, a harmadik évben már el is érte a rendezvény, míg a fős határt már a hatodik évben könyvelhették el a szervezők. Ez azt jelenti, hogy három éves periódusonként valósult meg az fővel történő emelkedés, a résztvevők létszámának duplázódása. A es létszám eléréséhez kicsit több idő, kilenc év kellett. A projekt hatásait a szervezet a visszajelzésekből és a visszajelentő kérdőívekből tudja nyomon követni. A helyszíneknek nagy jelentőségük van a szervezésben is és a program által elért hatások mérésében is. Az emberek általában a passzív oldalon vannak, az aktív oldalra kell állítani őket és ez a program közvetett és közvetlen hatásaiban is mérhető. Ha a résztvevői létszám alakulását vesszük alapul, akkor egyértelműen elmondható, hogy ez a direkt oldalon jelenik meg. 1 a szervezet bemutatásának forrása: Magyar Szabadidősport Szövetség, 1 Forrás: A Magyar Szabadidősport Szövetség 2013-tól érvényes Középtávú programja 1 forrás: MSZSZ, 1 forrás: MSZSZ, 4

5 TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 6 A SZERVEZET STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS... 8 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI EREDMÉNYEK A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ FÜGGELÉK

6 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A Világ Gyalogló Napot a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) rendezi meg évről évre. Az MSZSZ iv 1989 decemberében alakult meg, a szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító hozta létre. Tevékenysége is és jó híre is széles körben terjedt el, népszerűsége, ismertsége is folyamatosan nőtt ben átvette az Országos Testnevelési és Sport Hivataltól a Challenge Day, azaz a Kihívás Napja főszervezői feladatait között jelentősen gazdagodott a Szövetség szakmai programja, kialakult szakmai érdekképviseleti tevékenysége, elismertsége. Az állam sportban viselt szerepének változása nyomán Magyarország csatlakozott The Association For International Sport for All-hoz (TAFISA), tagsága január 1-től a Szövetséghez került. Az 1996-ban elfogadott Sporttörvény a szövetséget már nevesítetten jeleníti meg. A szabadidősport állami támogatására létrehozott Wesselényi Közalapítvány 9 fős kuratóriumában helyet kapott a szövetség képviselője is. 1. kép. Az MSZSZ logója (forrás: A Szövetség kezdeményezője és egyik alapító tagja a 2001-ben alakult Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amely a legjelentősebb magyar szabadidősport szövetségek ernyőszervezete. A szövetség a szabadidősport egyik legmarkánsabb szereplőjeként folyamatosan szerepet vállal a szabadidősport szervezésében. Hazánk 18 megyéjében, a fővárosban és 6 megyei jogú városában működő tagszövetségekhez közel 600 sportegyesület, szabadidős társaság tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Résztvevői a tagszervezetek - a megyei szabadidősport szövetségek, a fővárosi és a megyei jogú városok szabadidősport szövetségei képviselői, a főleg magánszemélyekből álló ún. rendkívüli tagok, továbbá néhány pártoló tag. 6

7 A szövetség életét két közgyűlés között az elnökség irányítja. A testületbe a közgyűlés közvetlenül választja a tagokat. Az elnökség évente 4-5 alkalommal ülésezik. A testületi döntéseket a szövetség irodája hajtja végre, illetve végzi egyidejűleg az adminisztrációs feladatokat, melyet a főtitkár irányít. A szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak, majd 2007-től az Európai Munkahelyi Sportszövetségnek. 7

8 A SZERVEZET STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS A Világ Gyalogló Nap egy rendezvénysorozat, lebonyolítása nem tartozik egy konkrét településhez. A program koordinálása a szervezet irodájában valósul meg. Szerencsére több más kiemelkedő rendezvény lebonyolítója is az MSZSZ, így megfelelő koncepció és stratégia nélkül is megvalósítható a rendezvény. A szövetség hatékony működéséhez szükséges azonban a többirányú stratégia. Maga a szervezet is rendelkezik stratégiával, illetve a projektek lebonyolításához is kapcsolódik egy-egy stratégia. Emiatt minden projektnek külön felelőse, koordinátora van. Az MSZSZ bonyolítja le a Kihívás napját (2. kép), mely 1991 óta kerül megrendezésre, amely a világ talán legnagyobb egy napon zajló lakossági sporteseménye. 2. kép. A Kihívás napja logója (forrás: Emellett szervezője a Női Mozgásfesztiválnak, a Szépkorúak Sportfesztiváljának, az Országos Nordic Walking Programnak és a nemrég bevezetett Nowathlon, tájékozódási nordic walking versenynek is. A szervezet a tudomány népszerűsítésében is szerepet vállal, és rendszeresen megszervezik a Szabadidősport Konferenciát. A Női Mozgásfesztivál kiemelt rendezvénye mind az EMMI-nek, mind a MOB-nak ben 15. alkalommal került megrendezésre és nők ezreit vonta be a különböző mozgásos programokba 90 mozgásformán keresztül. 3. kép. A női mozgásfesztivál logója (forrás: 8

9 A Szépkorúak Sportfesztiválja (4. kép) elsősorban a régebb óta fiataloknak szól, melynek nem célja versenysport, élsport sokkal inkább egy vidám, aktív, testmozgással járó program sikeres megszervezése, mely egy sok szempontból kevéssé megcélzott célcsoportnak szól. Több mint 50 sportos, de megvalósítható próba várja a mozogni vágyókat. 4. kép. A Szépkorúak sportfesztiválja (forrás: Az Országos Nordic Walking Program (5. kép) célja az "északi gyaloglás" magyarországi megismertetésére és szélesebb körben történő elterjesztésére. Ezt a szabadidős sportok mozgásformák palettájának szélesítésével szeretnék megvalósítani. 5. kép. Az Országos Nordic Walking Program logója (forrás: A szervezet rövid és középtávú stratégiát dolgozott ki a hatékony működés és a fejlődés érdekében. A stratégia aktuális fejlesztéseket és innovatív elemeket is tartalmaz. A rövidtávú stratégia egy éves időtartamot foglal magába, a középtávú stratégia négy évre szól. A legfrissebb középtávú stratégia 2013-as évtől indul és konkrét célokat és feladatokat fogalmaz meg mind a szervezet fejlesztésével, mind a szervezet által megvalósított rendezvényekkel kapcsolatban. A stratégia a szervezet programjának folyamatos újraértelmezését, aktualizálását tartalmazza, melyben konkrét lépéseket is tervezett a szervezet. A szövetség küldetése v, hogy hozzájáruljanak a magyar lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséhez, és ebben a tekintetben is felzárkózzunk az EU szabadidősport kultúrájához. Emellett érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységük alapvető célja az, hogy ehhez a szükséges szakmai szabályozási és anyagi feltételeket megteremtsék. Ez alapján látható, hogy a stratégiai célok megvalósításához kapcsolódik egy pénzügyi stratégia is. A stratégia 9

10 kontinuitását és folyamatos fejlesztését biztosítja, hogy az elmúlt év tapasztalatai folyamatosan beépítik a következő tervezési ciklusba. A szervezet öt deklarált területet határozott meg a szövetség jövőképéhez kapcsolódóan vi : 1) szakmailag megkerülhetetlen szervezet, akinek a szakvéleményét kikérik és figyelembe veszik a szakterületen dolgozó egyéb szervezetek és állami szervek 2) a hatékony és eredményes együttműködés, érdekérvényesítés és érdekvédelem a szakterületen dolgozó sportszervezetekhez kapcsolódóan 3) gazdaságilag, szakmailag stabil, tartalékokkal bíró, a szakmai elvárások teljesítésében nem korlátozott szervezet kialakítása 4) a hazai szabadidősport reprezentálása és a mindenki sportjának megvalósítása, koordinálása 5) hiteles, független, kiegyensúlyozott szervezet megvalósítása A komoly, szakmailag megalapozott szervezeti jövőkép megvalósítása nem egy eszmei előkép. A szövetség komoly elévülhetetlen eredményeket mutatott fel a szabadidősport fejlesztése területén, így a szervezetfejlesztési stratégia eredményes megvalósítása nagy valószínűséggel meg is fog valósulni. A megvalósítás konkrét cselekvési tervben fogalmazódik meg, mely legfőbb irányai az alábbi pontokon keresztül fognak megvalósulni vii : - a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztése - a szövetség érdekérvényesítési lehetőségének javítása, érdekeinek képviselete és a szabadidősportban érintettek védelme - minden lehetséges eszközzel a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek javítása - a szabadidőben történő sportolás népszerűsítése - hatékony közreműködés a szabadidősport szakmai színvonalának emelésében, a tudományos kutatásokban, a szakemberek képzésében, illetve a továbbképzésben - szolgáltatások nyújtása a tagszervezeteknek és az érdeklődőknek - a szabadidősport események szakmai-szolgáltatási minőségi követelményeinek kidolgozása, majd azok szabványosítását, standardizálása - kapcsolatok építése a szabadidősport vállalkozások irányába - a tagszervezetek munkájának segítése 10

11 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA A projekt célja sajátosságából eredően kortól, nemtől független. A legfőbb cél a gyalogló alkalmak szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást viii. Azért ez a cél fogalmazódott meg, mert a gyaloglás könnyen űzhető, minimális felszerelés igénye van. Szinte bárhol, bármikor lehet gyalogolni, így minden célcsoport elérhető. Az eredeti cél megfogalmazása a TAFISA-tól ered. 6. kép. A gyalogló manók (forrás: A célcsoportok tekintetében maga a mozgásforma népszerűsítése, az egészségtudatos gondolkodás fejlesztése, az életvitel, életmód formálása jelenik meg. Ez bármelyik célcsoportot vesszük alapul fejleszthető és fejlesztendő terület hazánkban. Érdekes eleme a céloknak, hogy az elnevezése a programnak az angol World Walking Day, amely többféleképpen fordítható. Magyarul elsősorban gyaloglásnak szokták fordítani, azonban ebbe a kifejezésbe az atlétikai számok közül a versenygyaloglás is belefér, amely a versenysporthoz tartozik, illetve sajátos technikát is igényel. Ez sok emberben kérdéseket vet/vethet fel. A szervezők gondolkoznak azon is, hogy már az elnevezésben is erősíteni kívánják a program séta jellegét, hiszen azt mindenki tudja csinálni, sajátos felkészülést, előképzettséget nem igényel. 11

12 7. kép. Idősek a gyaloglás közben (forrás: A kitűzött célok elérését segíti, hogy nincsenek nagyon szabályozott körülmények, vagy versenytávok. A szervezőknek minden segítséget megadnak a szövetségben dolgozó szakemberek, azonban a helyi sajátosságokat, lehetőségeket be lehet építeni a programokba. A program további céljai: - nyugdíjas szervezetek, nyugdíjasok bevonása o a nyugdíjasok bevonásának célja, hogy népszerűsítsék, hogy a gyaloglás/séta alkalmas lehet az egészség megtartására, a barátokkal, ismerősökkel való találkozásra. - iskolák, iskolások bevonása o Az iskolások körében népszerűsíteni a testmozgást, azon belül is a gyaloglást - Ismerd meg városodat városi gyaloglás szervezése o a különböző települések nevezetességeinek, hagyományainak, kultúrájának megismerése - Kirándulj a természetbe, a szürke hétköznapok után o az urbanizáció káros hatásainak csökkentése, légfürdő vétele, a természet értékeire való figyelemfelhívás, természetben sportolás 12

13 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Az országos verseny koordinációját, irányítását a versenykiírásnak megfelelően az MSZSZ valósítja meg, a szabadidősport világszervezetétől kapott felhatalmazás alapján. A szövetségnek minden megyében van tagszervezete, ezeknek kiküldik a felhívást, ők továbbítják egyesületeknek, iskoláknak, mely alapján elmondható, hogy országos hatókörű és lefedettségű szervezetről van szó, amely képes országos programok megvalósítására. Központilag a tagszervezetekkel tartják a kapcsolatot az országos iroda munkatársai, valamint az egyéb rendezvényeken részt vettekhez is eljuttatják az információkat az eseményről, ezáltal próbálnak minél több embert direktben is elérni. A szövetségben minden programnak van koordinátora, aki összefogja a legfőbb szervezési feladatokat. A projektvezető készíti elő a különböző megrendeléseket és egyeztet a főtitkárral minden lényegi kérdésben. A lebonyolítással kapcsolatos végső döntéseket a projektben dolgozók és a főtitkár hozza meg. Az operatív feladatokat és a lebonyolítást a helyi szervezők végzik, mivel a rendezvény volumene, sokrétűsége nem teszi lehetővé, hogy minden helyszínre MSZSZ képviselőt küldjenek, azonban a rendezvény lebonyolításában részt vevők többsége már rendelkezik tapasztalattal a rendezvényszervezés területén. Az operatív feladatok hatékony megvalósulását igyekeznek szakszerű segítséggel, tanácsadással segíteni. Ötleteket is szoktak adni, hogy mivel lehet jobbá, érdekesebbé tenni az eseményt, hogyan lehet több résztvevőt megcélozni és megnyerni. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a szervezőkhöz, ezáltal minél több gyalogolni vágyót elérjenek. Fontos eleme a lebonyolításnak az önkéntesség. A rendezvény megvalósítása önkéntes alapon működik, plakátokat, jelvényeket, pólókat adnak a helyszíneknek, hogy segítsék a munkájukat. A rendezvényre mindig készül versenykiírás, mely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. 13

14 A különböző célcsoportoknak, például a nyugdíjasoknak külön versenykiírás készül (8. kép). 8. kép. Néha van pihenő is (forrás: Ötletes megoldás a biankó plakát elkészítése, mely tartalmazza az országos programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetve arculatosítva is van, ugyan akkor szabad felület is található rajta, melyet a szervező szabadon fel tud használni, ezáltal a helyi információk megjeleníthetőek. A plakát és egyéb promóciós, illetve propagandaanyagok nagyban segítik a program népszerűsítését és csökkentik a helyi szervezők előkészítéshez kapcsolódó feladataikat. Minden eseményről fotók készülnek, dokumentálják a rendezvényt. Ezeket különböző felületeken, például a plakátokhoz is felhasználják. Pozitív tapasztalata a szervezőknek, hogy a plakátokon magukat felismerő személyek kérnek egy-egy példányt és jól esik nekik a megjelenés. Ezt az elvet, hogy valós személyek szerepeljenek a különböző felületeken fontosnak tartják a szervezők, hiszen a különböző médiumokban megjelenő trendi modellek nem valós képet mutatnak, sokak számára inkább taszító, mintsem ösztönző hatásúak egy ilyen jellegű eseményen. A rendezvény struktúráját tekintve a postaverseny kategóriába tartozik, előnye, hogy ott van helyben, nem kell utazni. Ennek lényege, hogy egy időben, de az ország számos pontján kerül megrendezésre a verseny. A szabadidős rendezvényeknél figyelembe kell venni az utazást, mint eredményességet befolyásoló tényezőt. Nagy volumenű, jól ismert, jó brand-el rendelkező események, melyet a résztvevők látogatnak, illetve utazni is hajlandók érte. Sokkal inkább frekventáltak tudnak lenni a könnyen elérhető, helyben lévő versenyek, programok. A szervezet franchise rendszerré fejlesztette a versenyformát, melynek innovatív eleme a minőségbiztosítási rendszer. Külön figyelemre méltó, hogy fontosnak tartja a szövetség, hogy külső auditon menjen keresztül a szervezet. Ennek eredménye és tapasztalatai hozzájárulhatnak a szervezet jelentős fejlődéséhez. A versenyekkel kapcsolatban is megfogalmazódott a minőségbiztosítási 14

15 rendszer kialakítása. A minőségbiztosítási rendszer elemeihez taroznak a rendezvényszervezési tudástár kialakítása, a nemzetközi szabályoknak és szabványoknak való megfelelés, illetve a versenyszervezéshez kapcsolódó képzések megszervezése. A lebonyolítást jelentősen segíti a szövetség által létrehozott rendezvényszervezési tudástár. Ennek lényege, hogy tartalmazza mindazokat a legfontosabb ismereteket, amelyek egy sikeres rendezvény lebonyolításához kellenek. Ebben kitérnek a kockázati tényezők meghatározására, a kockázati terv elkészítésére, a hatékony kockázatkezelésre is ban 146 helyszín vett részt a programban és 16. alkalommal került megszervezésre (9. kép). Ez kiemelkedően magasnak mondható, hasonló nagyságrendekkel bíró rendezvény kevés van hazánkban. A megfelelő minőségbiztosítás egyik eleme, hogy bizonyos esetekben díjat kérnek a szervezőktől. Ezek a szervezetek azok, akik az újonnan csatlakoznak az MSZSZ-hez és még nem eléggé ismertek. Volt már rá példa, hogy egy-egy helyszín visszaélt, illetve próbált visszaélni a szövetség által nyújtott támogatásokkal. A tagszervezeteknek nem kell nevezési díjat fizetni, csak azoknak, akik külsősként csatlakoznak, nekik 6 ezer forint a díj, de ezért 5 db pólót kapnak, amit pl. díjazásra használ fel. Lényegében az általuk befizetett díjat szolgáltatásokban és tárgyi eszközökben visszakapják a szervezők. Lehetőség van ugyan akkor arra is, hogy a szervezők csatlakozzanak a szövetséghez, így mentesülnek a díjfizetés alól. 9. kép. Túra közben (forrás: A pálya kijelölése mindig a helyi szervezőkön múlik, legtöbb esetben nem is ismeri a Szabadidősport Szövetség a távokat, konkrét programokat. Ez nem is lehetne megvalósítható a sok helyszín miatt. Az esetleges problémákat is helyben tudják megoldani a szervezők, ha felmerül. 15

16 A lebonyolításhoz ajánlásokat fogalmaz meg a szövetség ix : Ajánlott túratáv: 5-10 km Útvonal: Jelentős emelkedőktől mentes, egyenletes, biztonságos terepet célszerű kijelölni. Ezenkívül javasolják, hogy a lehetőségek függvényében az útvonal legyen alkalmas arra, hogy bemutasson helyi (városi, települési) látványosságokat, nemzeti parkot, nevezetességeket is A program szervezési, lebonyolítási és utómunkái nem követik a klasszikus arányokat. Itt érdemes szétválasztani az szövetség koordinációs tevékenységét és a lebonyolító, helyi szervezetek feladatait. Az országos központ munkája szinte az egész évben zajlik, a rendezvény előkészítése, szinte az előző verseny után kezdődik. A beszámoló elkészítésekor már az folyó évi tapasztalatokat rendszerbe szedik a projekten dolgozók, így kezdik beépíteni a következő évi programba. A beszámolók elkészítésével kezdődik a következő évi feladat. Az egyik legnagyobb kihívás az anyagi háttér biztosítása. A rendkívül nagy hagyomány, résztvevői létszám, a szabadidősport jelleg, a csaknem 150 helyszín ellenére évről-évre változnak a lehetőségek, és emiatt a források megszerzése sok sajnos esetben nehézkes. A helyi lebonyolítási, szervezési feladatok helyenként változnak, ahol kevesebben vannak ott kevesebb a szervezési feladat, ahol többen, ott több időt igényel, de a szervezés viszi el a legnagyobb százalékot itt is. Vannak néhány tízfős gyalogló események, ott lényegesen kevesebb szervezési feladat van, mint a több száz főt megmozgató helyszíneken. A lebonyolítási feladatok adott naphoz kapcsolódnak, egy napot vesznek igénybe. A lezárási szakaszban mindig van egy értékelési szakasz, amiben a tapasztalatokat gyűjtik össze, hogy mit lehetne a következő rendezvényen megvalósítani, felhasználni. Nincs ugyan konkrét kérdőív az elégedettségről, de a szervezőknek le kell írniuk a tapasztalataikat, melyek rendszerbe foglalva minden évben az éves Közgyűlés elé kerül. A Közgyűlés fogadja el és hagyja jóvá a beszámolót. A nyugdíjas szervezetek ösztönzése végett, a résztvevők létszámának növelése érdekében külön értékelik a nyugdíjas szervezeteket az alábbiak szerint: A benevezett szervezetek értékelése: Az Országos programba benevezett nyugdíjas szervezetek értékelésének feltétele a beszámolási kötelezettség, mely a résztvevők által aláírt regisztrációs lap, valamint a képes beszámoló elküldését jelenti a Magyar 16

17 Szabadidősport Szövetség (az országos verseny koordinátora) részére, legkésőbb október 20-ig. Az első három legtöbb résztvevőt mozgósító szervezet díjazásban részesül! A fényképes beszámolónak tartalmaznia kell: 1db csoportképet 10 db akcióképet Minimum 1500 karakterszámú szöveges beszámolót x A résztvevőket díjazzák is az alábbiak szerint: A Magyar Szabadidősport Szövetség az első három legtöbb résztvevőt mozgósító nyugdíjas szervezet részére az alábbi díjakkal járul hozzá: 1. helyezett: 10 db emblémázott póló, 5 db túrabot, 1 db kupa 2. helyezett: 7 db emblémázott póló, 4 db túrabot, 1 db kupa 3. helyezett: 5 db emblémázott póló, 3 db túrabot, 1 db kupa xi 17

18 PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A Világ Gyalogló Nap 16 éves múltra tekint vissza. Ebből kifolyólag kívülről stabil pénzügyi háttér feltételezhető, azonban a szövetség csaknem két évtizedes tapasztalata mást mutat. A források biztosítása nem egyszerű feladat, még akkor sem, ha a rendezvény több mint főt képes megmozgatni. A létszámból kiindulva vélelmezhető lenne a versenyszféra és az állami szektor részvétele is a finanszírozásban, ugyanakkor a gyakorlat azonban mást mutat. A versenyszférát, a piaci szereplőket nehéz megnyerni, mivel a rendezvény által nyújtott értékek kevés vállalkozást fognak meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy a piaci szegmens rosszul reagál ezekre az értékekre. A legtöbb cég azt várja, hogy ez a mennyiségű résztvevő egy helyen legyen, azonban a klasszikus postaverseny ezt kizárja. A rendezvény teljes költségvetése 3,5 millió forint (1. ábra). Ebből 2,5 millió az állami támogatás, az 1 millió maradék saját forrásból tevődik ki, szponzori támogatás eddig nem volt. 1. sz. ábra: A Világ Gyalogló Nap bevételei (saját szerkesztés) Az ábrából kitűnik, hogy a rendezvény bevételi oldalának legnagyobb részét az állami támogatás adja. A forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) biztosítja, amely kiemelt rendezvényként kezeli a Világ Gyalogló Napot, így célzott támogatást biztosít a szervezet részére a rendezvényre. A bevételek 71%-a állami támogatás, míg a fennmaradó 29% saját forrás. A rendezvény teljes költségvetését nem fedezi az állami támogatás és a saját 18

19 forrás, így a szövetség egyéb bevételeinek terhére biztosítja a hiányzó összeget. A szervezet alapelveihez tartozik, hogy deficites rendezvényt nem szervez, azonban e rendezvény esetében a hiányzó forrásokat biztosítja, hiszen a rendezvény hagyományai, a megmozgatott célközönség és a rendezvény értékei alapján a befektetés megtérül. A saját források részét képezik a tárgyi eszközök és néhány támogató barter felajánlása. A felajánlott eszközöket például nordic walking bot - a rendezvényeken kiosztják a szervezők, illetve felajánlják a helyi szervezők részére. A szponzorok bevonása a közeljövő feladatai közé tartozik. Az MSZSZ tervezi a szponzorok bevonását a rendezvénybe, hiszen az elmúlt időszakra nem volt jellemző a versenyszféra támogatása. A rendezvény kiadási oldalán több tényező szerepel. Ide tartozik a bér és járulék költségek, a postadíjak, a különböző szolgáltatások (például reklám, nyomda, grafika) a pólók, a serlegek is (1. táblázat). Bér és járulék Rezsi költség Reklámok Nyomda Sportszolgáltatás Sportszerutalványok Egyéb kiadások A Világ Gyalogló Nap főbb kiadásai Ft Ft Ft Ft Ft 1. táblázat. A rendezvény főbb kiadásai (saját szerkesztés) Innovatív elemként a 2014-es évtől kezdődően a programban részt vevő legeredményesebb iskolának a KLIK-en keresztül forintos sportszerutalványt ajánlanak fel, hogy minél több iskoláskorú tanulót tudjanak bevonni a programba, ezáltal az egészségtudatos életmódot is ösztönzik a szervezők. A sportszerekbe fektetett összegek további indirekt megtérülést hoznak, hiszen a tanulók fizikai aktivitása a továbbiakban is növelhető, hiszen rendelkezésre állnak a sporteszközök, melyekkel ez könnyebben megvalósítható. A helyi szervezők járulékos költségeit is próbálják megtéríteni a szervezők. A rendezvény alapvetően önkéntességen alapul, ennek értéke nehezen meghatározható, azonban jelentős. A rendezvény 19

20 lebonyolításához kapcsolódóan a rendezvények számától és a résztvevők számától függően kapnak minimális juttatást a helyi szervezők a költségeik megtérítésére. Mind a szervezetnek, mind a Világ Gyalogló Napnak van általános pénzügyi stratégiája. A szervezet sajátos helyzetéből adódóan pályázni nem tudnak. Ennek egyik oka, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szabadidős programokkal kapcsolatos pályázatainak a szervezet a kezelője, így összeférhetetlen lenne a pályázás. Összességében elmondható, hogy ugyan ráfizetéses a program, ugyanakkor még bevállalhatóan deficites a rendezvény. A szervezet egyik zászlóshajó rendezvénye ez, így nem szeretnék, ha a sikereket és a fejlődést a pénzügyi oldal esetleges instabilitása akadályozná. Külön pénzügyese nincs a programnak, mindent a projekt felelőse csinál, ugyanakkor a szervezetnek van pénzügyes munkavállalója, aki a szervezet pénzügyi működtetése mellett a különböző projektek pénzügyekkel kapcsolatos feladatait is ellátja. 20

A Magyar Szabadidősport Szövetség. 2015-től érvényes Középtávú programja

A Magyar Szabadidősport Szövetség. 2015-től érvényes Középtávú programja A Magyar Szabadidősport Szövetség 2015-től érvényes Középtávú programja 2 A program a szövetség középtávú programjának folyamatos újraértelmezését, aktualizálását tartalmazza, melyekben 2015-ben konkrét

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14.

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14. 29. BUDAPEST FÉLMARATON 2014. szeptember 14. ESEMÉNYTÖRTÉNET 1984-ben került először megrendezésre a Budapest Félmaraton, 1984. és 1993. között a Budapest Maraton keretében. 1994-ben és 1995-ben szünetelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására 2014 1 A pályázat célja A Magyar Diáksport Szövetség Diákszabadidő Bizottsága felmérést végzett a Szövetség

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI A BSI Magyarország piacvezető sportrendezvény szervező cége. Évente 30-35 eseményt szervezünk, egy évben több mint 100.000 embert mozgatunk meg (köztük kb. 3000 külföldit).

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

SÍ SZAKMAI SZERVEZETEK II. KONFERENCIÁJA NORMAFA PARK KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNY

SÍ SZAKMAI SZERVEZETEK II. KONFERENCIÁJA NORMAFA PARK KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNY SÍ SZAKMAI SZERVEZETEK II. KONFERENCIÁJA NORMAFA PARK KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNY A konferenciát 2013. október 13-án, Budapesten a Normafánál a Hotel-Agro Konferenciaközpontban, abból a célból hívták össze

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen 2013 A JÖVŐ HÍDJA A jövő hídja 2013 Budapest Győr Szeged Debrecen (TERVEZET) kiemelt támogatóink A 2011. és 2012. évi rendezvényeken Összefoglaló Immáron harmadik alkalommal rendezzük meg Magyarország

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS ELŐADÓ: H. SZŰCS LÁSZLÓ PROJEKTMENEDZSER 2015.

Részletesebben

KOCKANAP Együttműködési ajánlat

KOCKANAP Együttműködési ajánlat KOCKANAP Együttműködési ajánlat 2 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának (OE NIK HÖK) szakmai rendezvényét,

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös versenyzése.

A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös versenyzése. IV. Atlas - Sport Országos Nyílt Felhúzó Gála RAW 2014. Balassagyarmat A verseny célja: A felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erő sportágakat űző sportolók közös

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014.

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. 1. Háttér A Magyar Jégkorong Szövetség életében egyre nagyobb szerepet kap a marketingkommunikációs eszközök hatékony használata, a bennük rejlő lehetőségek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Oxigén 2012. Nyitott platformú szolgáltatások a helyi civil társadalomért

Oxigén 2012. Nyitott platformú szolgáltatások a helyi civil társadalomért Oxigén 2012 Nyitott platformú szolgáltatások a helyi civil társadalomért Háttér Meglévő civil szolgáltatások különböző szervezeteknél, különböző forrásokból Megváltozott jogszabályi környezet Átalakuló

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben