ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú pályázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése 6. téma keretében Szerző Dr. Révész László Cím Világ Gyalogló Nap Konzorciumvezető Magyar Sportmenedzsment Társaság (MST) Konzorciumi partner Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) május

2 település község <5000 fő kisváros e fő középváros 20e-100e fő nagyváros 100e-1000e fő főváros/ országos célcsoport lakosság fiatalok-idősek hátrányos h. fogy. élők nők lebonyolító önkormányzat civil szervezet oktatási int. sportegyesület vállalat tevékenység szabadidősport egészségmegőrző sportjátékok képzés egyéb időtartam 1 nap 2-3 nap heti havi folyamatos rendszeresség évente félévente szezonális havi eseti ADATLAP: Projekt hivatalos neve: Világ Gyalogló Nap Word Walking Day Projektgazda: Magyar Szabadidősport Szövetség Projekt témája: a gyaloglás/sétálás népszerűsítése; egészséges életmód propagálása Projekt időtartama, rendszeressége: évente egy nap Projekt célcsoportja: minden korosztály VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Világ Gyalogló Napot a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) rendezi meg évről évre. Az MSZSZ i 1989 decemberében alakult meg, a szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító hozta létre. Tevékenysége is és jó híre is széles körben terjedt el, népszerűsége, ismertsége is folyamatosan nőtt. A Szövetség kezdeményezője és egyik alapító tagja a 2001-ben alakult Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amely a legjelentősebb magyar szabadidősport szövetségek ernyőszervezete. A szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének, a The Association For International Sport for All-nak (TAFISA). Mivel a Világ Gyalogló Nap egy rendezvénysorozat, sokhelyszínes, emiatt lebonyolítása nem tartozik egy konkrét településhez. A program koordinálása a szervezet irodájában valósul meg. Szerencsére több más kiemelkedő rendezvény lebonyolítója is az MSZSZ, különben megfelelő koncepció és stratégia nélkül a rendezvény nem lenne megvalósítható. A szervezet rövid és középtávú stratégiát dolgozott ki a hatékony működés és a fejlődés érdekében. A stratégia aktuális fejlesztéseket és innovatív elemeket is tartalmaz. A szövetség küldetése ii, hogy hozzájáruljon a magyar lakosság a szabadidő egészségesebb és hasznos eltöltéséhez, és ebben a tekintetben is zárkózzon fel az EU szabadidősport kultúrájához. A legfőbb cél a gyalogló rendezvények szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást iii. Tehát az országos verseny koordinációját, irányítását a 2

3 versenykiírásnak megfelelően az MSZSZ valósítja meg, a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA) kapott felhatalmazás alapján. Az egyes helyszíneken a rendezvény megvalósítását, lebonyolítását a helyi szervezők végzik, mivel a rendezvény volumene, sokrétűsége nem teszi lehetővé, hogy minden helyszínre képviselőt küldjön az MSZSZ, azonban ez nem is kell, hiszen a rendezvény lebonyolításában résztvevők többsége már rendelkezik tapasztalattal a rendezvényszervezés területén. A Világ Gyalogló Nap 16 éves múltra tekint vissza. Ebből kifolyólag kívülről stabil pénzügyi háttér feltételezhető, azonban a szövetség közel két évtizedes tapasztalata más. A források biztosítása nem egyszerű feladat, még akkor sem, ha a rendezvény több mint főt képes megmozgatni. Elsősorban a versenyszférát, a piaci szereplőket nehéz megnyerni a szövetség szerint. A rendezvény által nyújtott értékek kevés vállalkozást fognak meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy sajnos pont a piaci szegmens reagál rosszul ezekre az egyébként fontos értékekre, mivel a legtöbb cég azt várja, hogy ez a mennyiségű résztvevő egy helyen legyen, azonban a klasszikus postaverseny ezt kizárja. A rendezvény teljes költségvetése 3,5 millió forint. Ebből 2,5 millió az állami támogatás, az 1 millió maradék saját forrásból tevődik össze. Szponzori támogatás eddig sajnos nem volt. Innovatív elemként a 2014-es évtől kezdődően a programban részt vevő legeredményesebb iskolának a KLIK-en keresztül forintos sportszerutalványt ajánlanak fel, hogy minél több iskoláskorú tanulót tudjanak bevonni a programba, ezáltal az egészségtudatos életmódot is ösztönzik a szervezők. A sportszerekbe fektetett összegek további indirekt megtérülést hoznak, hiszen a tanulók fizikai aktivitása a továbbiakban is növelhető, hiszen rendelkezésre állnak a sporteszközök, melyekkel ez könnyebben megvalósítható. A rendezvény számos célcsoportot érint, így az alkalmazott kommunikáció is sokrétű. A szervezeten belüli hatékony kommunikációt biztosítja, hogy nem egy mamutszervezetről van szó. Az operatív feladatokban 3-4 fő vesz részt, így a közöttük lévő személyes kommunikáció hatékonynak mondható. A szervezeten kívüli kommunikáció többségében elektronikus módon vagy telefonon történik, de személyes találkozások is vannak. A földrajzi távolságok miatt az elektronikus kommunikáció a leggyakoribb. Előny, hogy szinte minden helyi szervezővel tudnak így kommunikálni. Ennek leggyakoribb formája az , szinte nincs is olyan szervező, akinek ne lenne online elérhetősége. Minden rendezvényre van külön sajtóterv is. A szövetség felhívására a 2013-as évben 18 megyéből és Budapestről érkeztek nevezések, ezek alapján 147 helyszínen kerültek teljesítésre az 5 és a 10 km hosszú gyalogtúrák ben került először megrendezésre hazánkban a rendezvény. Ekkor 23 település vett részt és főt mozgatott meg. A 2013-as évben már 147 helyszínen, fő gyalogolt egyszerre. A 3

4 fejlődés dinamikusnak mondható tehát mindkét területen. Az fős létszámhatárt igen gyorsan, a harmadik évben már el is érte a rendezvény, míg a fős határt már a hatodik évben könyvelhették el a szervezők. Ez azt jelenti, hogy három éves periódusonként valósult meg az fővel történő emelkedés, a résztvevők létszámának duplázódása. A es létszám eléréséhez kicsit több idő, kilenc év kellett. A projekt hatásait a szervezet a visszajelzésekből és a visszajelentő kérdőívekből tudja nyomon követni. A helyszíneknek nagy jelentőségük van a szervezésben is és a program által elért hatások mérésében is. Az emberek általában a passzív oldalon vannak, az aktív oldalra kell állítani őket és ez a program közvetett és közvetlen hatásaiban is mérhető. Ha a résztvevői létszám alakulását vesszük alapul, akkor egyértelműen elmondható, hogy ez a direkt oldalon jelenik meg. 1 a szervezet bemutatásának forrása: Magyar Szabadidősport Szövetség, 1 Forrás: A Magyar Szabadidősport Szövetség 2013-tól érvényes Középtávú programja 1 forrás: MSZSZ, 1 forrás: MSZSZ, 4

5 TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 6 A SZERVEZET STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS... 8 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI EREDMÉNYEK A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ FÜGGELÉK

6 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A Világ Gyalogló Napot a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) rendezi meg évről évre. Az MSZSZ iv 1989 decemberében alakult meg, a szövetséget 38 szervezet képviseletében 68 alapító hozta létre. Tevékenysége is és jó híre is széles körben terjedt el, népszerűsége, ismertsége is folyamatosan nőtt ben átvette az Országos Testnevelési és Sport Hivataltól a Challenge Day, azaz a Kihívás Napja főszervezői feladatait között jelentősen gazdagodott a Szövetség szakmai programja, kialakult szakmai érdekképviseleti tevékenysége, elismertsége. Az állam sportban viselt szerepének változása nyomán Magyarország csatlakozott The Association For International Sport for All-hoz (TAFISA), tagsága január 1-től a Szövetséghez került. Az 1996-ban elfogadott Sporttörvény a szövetséget már nevesítetten jeleníti meg. A szabadidősport állami támogatására létrehozott Wesselényi Közalapítvány 9 fős kuratóriumában helyet kapott a szövetség képviselője is. 1. kép. Az MSZSZ logója (forrás: A Szövetség kezdeményezője és egyik alapító tagja a 2001-ben alakult Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amely a legjelentősebb magyar szabadidősport szövetségek ernyőszervezete. A szövetség a szabadidősport egyik legmarkánsabb szereplőjeként folyamatosan szerepet vállal a szabadidősport szervezésében. Hazánk 18 megyéjében, a fővárosban és 6 megyei jogú városában működő tagszövetségekhez közel 600 sportegyesület, szabadidős társaság tartozik, melyekben összesen közel 170 ezren sportolnak. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. Résztvevői a tagszervezetek - a megyei szabadidősport szövetségek, a fővárosi és a megyei jogú városok szabadidősport szövetségei képviselői, a főleg magánszemélyekből álló ún. rendkívüli tagok, továbbá néhány pártoló tag. 6

7 A szövetség életét két közgyűlés között az elnökség irányítja. A testületbe a közgyűlés közvetlenül választja a tagokat. Az elnökség évente 4-5 alkalommal ülésezik. A testületi döntéseket a szövetség irodája hajtja végre, illetve végzi egyidejűleg az adminisztrációs feladatokat, melyet a főtitkár irányít. A szövetség 1996-tól tagja a szabadidősport nemzetközi világszervezetének a TAFISA-nak, majd 2007-től az Európai Munkahelyi Sportszövetségnek. 7

8 A SZERVEZET STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS A Világ Gyalogló Nap egy rendezvénysorozat, lebonyolítása nem tartozik egy konkrét településhez. A program koordinálása a szervezet irodájában valósul meg. Szerencsére több más kiemelkedő rendezvény lebonyolítója is az MSZSZ, így megfelelő koncepció és stratégia nélkül is megvalósítható a rendezvény. A szövetség hatékony működéséhez szükséges azonban a többirányú stratégia. Maga a szervezet is rendelkezik stratégiával, illetve a projektek lebonyolításához is kapcsolódik egy-egy stratégia. Emiatt minden projektnek külön felelőse, koordinátora van. Az MSZSZ bonyolítja le a Kihívás napját (2. kép), mely 1991 óta kerül megrendezésre, amely a világ talán legnagyobb egy napon zajló lakossági sporteseménye. 2. kép. A Kihívás napja logója (forrás: Emellett szervezője a Női Mozgásfesztiválnak, a Szépkorúak Sportfesztiváljának, az Országos Nordic Walking Programnak és a nemrég bevezetett Nowathlon, tájékozódási nordic walking versenynek is. A szervezet a tudomány népszerűsítésében is szerepet vállal, és rendszeresen megszervezik a Szabadidősport Konferenciát. A Női Mozgásfesztivál kiemelt rendezvénye mind az EMMI-nek, mind a MOB-nak ben 15. alkalommal került megrendezésre és nők ezreit vonta be a különböző mozgásos programokba 90 mozgásformán keresztül. 3. kép. A női mozgásfesztivál logója (forrás: 8

9 A Szépkorúak Sportfesztiválja (4. kép) elsősorban a régebb óta fiataloknak szól, melynek nem célja versenysport, élsport sokkal inkább egy vidám, aktív, testmozgással járó program sikeres megszervezése, mely egy sok szempontból kevéssé megcélzott célcsoportnak szól. Több mint 50 sportos, de megvalósítható próba várja a mozogni vágyókat. 4. kép. A Szépkorúak sportfesztiválja (forrás: Az Országos Nordic Walking Program (5. kép) célja az "északi gyaloglás" magyarországi megismertetésére és szélesebb körben történő elterjesztésére. Ezt a szabadidős sportok mozgásformák palettájának szélesítésével szeretnék megvalósítani. 5. kép. Az Országos Nordic Walking Program logója (forrás: A szervezet rövid és középtávú stratégiát dolgozott ki a hatékony működés és a fejlődés érdekében. A stratégia aktuális fejlesztéseket és innovatív elemeket is tartalmaz. A rövidtávú stratégia egy éves időtartamot foglal magába, a középtávú stratégia négy évre szól. A legfrissebb középtávú stratégia 2013-as évtől indul és konkrét célokat és feladatokat fogalmaz meg mind a szervezet fejlesztésével, mind a szervezet által megvalósított rendezvényekkel kapcsolatban. A stratégia a szervezet programjának folyamatos újraértelmezését, aktualizálását tartalmazza, melyben konkrét lépéseket is tervezett a szervezet. A szövetség küldetése v, hogy hozzájáruljanak a magyar lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséhez, és ebben a tekintetben is felzárkózzunk az EU szabadidősport kultúrájához. Emellett érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységük alapvető célja az, hogy ehhez a szükséges szakmai szabályozási és anyagi feltételeket megteremtsék. Ez alapján látható, hogy a stratégiai célok megvalósításához kapcsolódik egy pénzügyi stratégia is. A stratégia 9

10 kontinuitását és folyamatos fejlesztését biztosítja, hogy az elmúlt év tapasztalatai folyamatosan beépítik a következő tervezési ciklusba. A szervezet öt deklarált területet határozott meg a szövetség jövőképéhez kapcsolódóan vi : 1) szakmailag megkerülhetetlen szervezet, akinek a szakvéleményét kikérik és figyelembe veszik a szakterületen dolgozó egyéb szervezetek és állami szervek 2) a hatékony és eredményes együttműködés, érdekérvényesítés és érdekvédelem a szakterületen dolgozó sportszervezetekhez kapcsolódóan 3) gazdaságilag, szakmailag stabil, tartalékokkal bíró, a szakmai elvárások teljesítésében nem korlátozott szervezet kialakítása 4) a hazai szabadidősport reprezentálása és a mindenki sportjának megvalósítása, koordinálása 5) hiteles, független, kiegyensúlyozott szervezet megvalósítása A komoly, szakmailag megalapozott szervezeti jövőkép megvalósítása nem egy eszmei előkép. A szövetség komoly elévülhetetlen eredményeket mutatott fel a szabadidősport fejlesztése területén, így a szervezetfejlesztési stratégia eredményes megvalósítása nagy valószínűséggel meg is fog valósulni. A megvalósítás konkrét cselekvési tervben fogalmazódik meg, mely legfőbb irányai az alábbi pontokon keresztül fognak megvalósulni vii : - a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztése - a szövetség érdekérvényesítési lehetőségének javítása, érdekeinek képviselete és a szabadidősportban érintettek védelme - minden lehetséges eszközzel a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek javítása - a szabadidőben történő sportolás népszerűsítése - hatékony közreműködés a szabadidősport szakmai színvonalának emelésében, a tudományos kutatásokban, a szakemberek képzésében, illetve a továbbképzésben - szolgáltatások nyújtása a tagszervezeteknek és az érdeklődőknek - a szabadidősport események szakmai-szolgáltatási minőségi követelményeinek kidolgozása, majd azok szabványosítását, standardizálása - kapcsolatok építése a szabadidősport vállalkozások irányába - a tagszervezetek munkájának segítése 10

11 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA A projekt célja sajátosságából eredően kortól, nemtől független. A legfőbb cél a gyalogló alkalmak szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást viii. Azért ez a cél fogalmazódott meg, mert a gyaloglás könnyen űzhető, minimális felszerelés igénye van. Szinte bárhol, bármikor lehet gyalogolni, így minden célcsoport elérhető. Az eredeti cél megfogalmazása a TAFISA-tól ered. 6. kép. A gyalogló manók (forrás: A célcsoportok tekintetében maga a mozgásforma népszerűsítése, az egészségtudatos gondolkodás fejlesztése, az életvitel, életmód formálása jelenik meg. Ez bármelyik célcsoportot vesszük alapul fejleszthető és fejlesztendő terület hazánkban. Érdekes eleme a céloknak, hogy az elnevezése a programnak az angol World Walking Day, amely többféleképpen fordítható. Magyarul elsősorban gyaloglásnak szokták fordítani, azonban ebbe a kifejezésbe az atlétikai számok közül a versenygyaloglás is belefér, amely a versenysporthoz tartozik, illetve sajátos technikát is igényel. Ez sok emberben kérdéseket vet/vethet fel. A szervezők gondolkoznak azon is, hogy már az elnevezésben is erősíteni kívánják a program séta jellegét, hiszen azt mindenki tudja csinálni, sajátos felkészülést, előképzettséget nem igényel. 11

12 7. kép. Idősek a gyaloglás közben (forrás: A kitűzött célok elérését segíti, hogy nincsenek nagyon szabályozott körülmények, vagy versenytávok. A szervezőknek minden segítséget megadnak a szövetségben dolgozó szakemberek, azonban a helyi sajátosságokat, lehetőségeket be lehet építeni a programokba. A program további céljai: - nyugdíjas szervezetek, nyugdíjasok bevonása o a nyugdíjasok bevonásának célja, hogy népszerűsítsék, hogy a gyaloglás/séta alkalmas lehet az egészség megtartására, a barátokkal, ismerősökkel való találkozásra. - iskolák, iskolások bevonása o Az iskolások körében népszerűsíteni a testmozgást, azon belül is a gyaloglást - Ismerd meg városodat városi gyaloglás szervezése o a különböző települések nevezetességeinek, hagyományainak, kultúrájának megismerése - Kirándulj a természetbe, a szürke hétköznapok után o az urbanizáció káros hatásainak csökkentése, légfürdő vétele, a természet értékeire való figyelemfelhívás, természetben sportolás 12

13 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA Az országos verseny koordinációját, irányítását a versenykiírásnak megfelelően az MSZSZ valósítja meg, a szabadidősport világszervezetétől kapott felhatalmazás alapján. A szövetségnek minden megyében van tagszervezete, ezeknek kiküldik a felhívást, ők továbbítják egyesületeknek, iskoláknak, mely alapján elmondható, hogy országos hatókörű és lefedettségű szervezetről van szó, amely képes országos programok megvalósítására. Központilag a tagszervezetekkel tartják a kapcsolatot az országos iroda munkatársai, valamint az egyéb rendezvényeken részt vettekhez is eljuttatják az információkat az eseményről, ezáltal próbálnak minél több embert direktben is elérni. A szövetségben minden programnak van koordinátora, aki összefogja a legfőbb szervezési feladatokat. A projektvezető készíti elő a különböző megrendeléseket és egyeztet a főtitkárral minden lényegi kérdésben. A lebonyolítással kapcsolatos végső döntéseket a projektben dolgozók és a főtitkár hozza meg. Az operatív feladatokat és a lebonyolítást a helyi szervezők végzik, mivel a rendezvény volumene, sokrétűsége nem teszi lehetővé, hogy minden helyszínre MSZSZ képviselőt küldjenek, azonban a rendezvény lebonyolításában részt vevők többsége már rendelkezik tapasztalattal a rendezvényszervezés területén. Az operatív feladatok hatékony megvalósulását igyekeznek szakszerű segítséggel, tanácsadással segíteni. Ötleteket is szoktak adni, hogy mivel lehet jobbá, érdekesebbé tenni az eseményt, hogyan lehet több résztvevőt megcélozni és megnyerni. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a szervezőkhöz, ezáltal minél több gyalogolni vágyót elérjenek. Fontos eleme a lebonyolításnak az önkéntesség. A rendezvény megvalósítása önkéntes alapon működik, plakátokat, jelvényeket, pólókat adnak a helyszíneknek, hogy segítsék a munkájukat. A rendezvényre mindig készül versenykiírás, mely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. 13

14 A különböző célcsoportoknak, például a nyugdíjasoknak külön versenykiírás készül (8. kép). 8. kép. Néha van pihenő is (forrás: Ötletes megoldás a biankó plakát elkészítése, mely tartalmazza az országos programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetve arculatosítva is van, ugyan akkor szabad felület is található rajta, melyet a szervező szabadon fel tud használni, ezáltal a helyi információk megjeleníthetőek. A plakát és egyéb promóciós, illetve propagandaanyagok nagyban segítik a program népszerűsítését és csökkentik a helyi szervezők előkészítéshez kapcsolódó feladataikat. Minden eseményről fotók készülnek, dokumentálják a rendezvényt. Ezeket különböző felületeken, például a plakátokhoz is felhasználják. Pozitív tapasztalata a szervezőknek, hogy a plakátokon magukat felismerő személyek kérnek egy-egy példányt és jól esik nekik a megjelenés. Ezt az elvet, hogy valós személyek szerepeljenek a különböző felületeken fontosnak tartják a szervezők, hiszen a különböző médiumokban megjelenő trendi modellek nem valós képet mutatnak, sokak számára inkább taszító, mintsem ösztönző hatásúak egy ilyen jellegű eseményen. A rendezvény struktúráját tekintve a postaverseny kategóriába tartozik, előnye, hogy ott van helyben, nem kell utazni. Ennek lényege, hogy egy időben, de az ország számos pontján kerül megrendezésre a verseny. A szabadidős rendezvényeknél figyelembe kell venni az utazást, mint eredményességet befolyásoló tényezőt. Nagy volumenű, jól ismert, jó brand-el rendelkező események, melyet a résztvevők látogatnak, illetve utazni is hajlandók érte. Sokkal inkább frekventáltak tudnak lenni a könnyen elérhető, helyben lévő versenyek, programok. A szervezet franchise rendszerré fejlesztette a versenyformát, melynek innovatív eleme a minőségbiztosítási rendszer. Külön figyelemre méltó, hogy fontosnak tartja a szövetség, hogy külső auditon menjen keresztül a szervezet. Ennek eredménye és tapasztalatai hozzájárulhatnak a szervezet jelentős fejlődéséhez. A versenyekkel kapcsolatban is megfogalmazódott a minőségbiztosítási 14

15 rendszer kialakítása. A minőségbiztosítási rendszer elemeihez taroznak a rendezvényszervezési tudástár kialakítása, a nemzetközi szabályoknak és szabványoknak való megfelelés, illetve a versenyszervezéshez kapcsolódó képzések megszervezése. A lebonyolítást jelentősen segíti a szövetség által létrehozott rendezvényszervezési tudástár. Ennek lényege, hogy tartalmazza mindazokat a legfontosabb ismereteket, amelyek egy sikeres rendezvény lebonyolításához kellenek. Ebben kitérnek a kockázati tényezők meghatározására, a kockázati terv elkészítésére, a hatékony kockázatkezelésre is ban 146 helyszín vett részt a programban és 16. alkalommal került megszervezésre (9. kép). Ez kiemelkedően magasnak mondható, hasonló nagyságrendekkel bíró rendezvény kevés van hazánkban. A megfelelő minőségbiztosítás egyik eleme, hogy bizonyos esetekben díjat kérnek a szervezőktől. Ezek a szervezetek azok, akik az újonnan csatlakoznak az MSZSZ-hez és még nem eléggé ismertek. Volt már rá példa, hogy egy-egy helyszín visszaélt, illetve próbált visszaélni a szövetség által nyújtott támogatásokkal. A tagszervezeteknek nem kell nevezési díjat fizetni, csak azoknak, akik külsősként csatlakoznak, nekik 6 ezer forint a díj, de ezért 5 db pólót kapnak, amit pl. díjazásra használ fel. Lényegében az általuk befizetett díjat szolgáltatásokban és tárgyi eszközökben visszakapják a szervezők. Lehetőség van ugyan akkor arra is, hogy a szervezők csatlakozzanak a szövetséghez, így mentesülnek a díjfizetés alól. 9. kép. Túra közben (forrás: A pálya kijelölése mindig a helyi szervezőkön múlik, legtöbb esetben nem is ismeri a Szabadidősport Szövetség a távokat, konkrét programokat. Ez nem is lehetne megvalósítható a sok helyszín miatt. Az esetleges problémákat is helyben tudják megoldani a szervezők, ha felmerül. 15

16 A lebonyolításhoz ajánlásokat fogalmaz meg a szövetség ix : Ajánlott túratáv: 5-10 km Útvonal: Jelentős emelkedőktől mentes, egyenletes, biztonságos terepet célszerű kijelölni. Ezenkívül javasolják, hogy a lehetőségek függvényében az útvonal legyen alkalmas arra, hogy bemutasson helyi (városi, települési) látványosságokat, nemzeti parkot, nevezetességeket is A program szervezési, lebonyolítási és utómunkái nem követik a klasszikus arányokat. Itt érdemes szétválasztani az szövetség koordinációs tevékenységét és a lebonyolító, helyi szervezetek feladatait. Az országos központ munkája szinte az egész évben zajlik, a rendezvény előkészítése, szinte az előző verseny után kezdődik. A beszámoló elkészítésekor már az folyó évi tapasztalatokat rendszerbe szedik a projekten dolgozók, így kezdik beépíteni a következő évi programba. A beszámolók elkészítésével kezdődik a következő évi feladat. Az egyik legnagyobb kihívás az anyagi háttér biztosítása. A rendkívül nagy hagyomány, résztvevői létszám, a szabadidősport jelleg, a csaknem 150 helyszín ellenére évről-évre változnak a lehetőségek, és emiatt a források megszerzése sok sajnos esetben nehézkes. A helyi lebonyolítási, szervezési feladatok helyenként változnak, ahol kevesebben vannak ott kevesebb a szervezési feladat, ahol többen, ott több időt igényel, de a szervezés viszi el a legnagyobb százalékot itt is. Vannak néhány tízfős gyalogló események, ott lényegesen kevesebb szervezési feladat van, mint a több száz főt megmozgató helyszíneken. A lebonyolítási feladatok adott naphoz kapcsolódnak, egy napot vesznek igénybe. A lezárási szakaszban mindig van egy értékelési szakasz, amiben a tapasztalatokat gyűjtik össze, hogy mit lehetne a következő rendezvényen megvalósítani, felhasználni. Nincs ugyan konkrét kérdőív az elégedettségről, de a szervezőknek le kell írniuk a tapasztalataikat, melyek rendszerbe foglalva minden évben az éves Közgyűlés elé kerül. A Közgyűlés fogadja el és hagyja jóvá a beszámolót. A nyugdíjas szervezetek ösztönzése végett, a résztvevők létszámának növelése érdekében külön értékelik a nyugdíjas szervezeteket az alábbiak szerint: A benevezett szervezetek értékelése: Az Országos programba benevezett nyugdíjas szervezetek értékelésének feltétele a beszámolási kötelezettség, mely a résztvevők által aláírt regisztrációs lap, valamint a képes beszámoló elküldését jelenti a Magyar 16

17 Szabadidősport Szövetség (az országos verseny koordinátora) részére, legkésőbb október 20-ig. Az első három legtöbb résztvevőt mozgósító szervezet díjazásban részesül! A fényképes beszámolónak tartalmaznia kell: 1db csoportképet 10 db akcióképet Minimum 1500 karakterszámú szöveges beszámolót x A résztvevőket díjazzák is az alábbiak szerint: A Magyar Szabadidősport Szövetség az első három legtöbb résztvevőt mozgósító nyugdíjas szervezet részére az alábbi díjakkal járul hozzá: 1. helyezett: 10 db emblémázott póló, 5 db túrabot, 1 db kupa 2. helyezett: 7 db emblémázott póló, 4 db túrabot, 1 db kupa 3. helyezett: 5 db emblémázott póló, 3 db túrabot, 1 db kupa xi 17

18 PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A Világ Gyalogló Nap 16 éves múltra tekint vissza. Ebből kifolyólag kívülről stabil pénzügyi háttér feltételezhető, azonban a szövetség csaknem két évtizedes tapasztalata mást mutat. A források biztosítása nem egyszerű feladat, még akkor sem, ha a rendezvény több mint főt képes megmozgatni. A létszámból kiindulva vélelmezhető lenne a versenyszféra és az állami szektor részvétele is a finanszírozásban, ugyanakkor a gyakorlat azonban mást mutat. A versenyszférát, a piaci szereplőket nehéz megnyerni, mivel a rendezvény által nyújtott értékek kevés vállalkozást fognak meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy a piaci szegmens rosszul reagál ezekre az értékekre. A legtöbb cég azt várja, hogy ez a mennyiségű résztvevő egy helyen legyen, azonban a klasszikus postaverseny ezt kizárja. A rendezvény teljes költségvetése 3,5 millió forint (1. ábra). Ebből 2,5 millió az állami támogatás, az 1 millió maradék saját forrásból tevődik ki, szponzori támogatás eddig nem volt. 1. sz. ábra: A Világ Gyalogló Nap bevételei (saját szerkesztés) Az ábrából kitűnik, hogy a rendezvény bevételi oldalának legnagyobb részét az állami támogatás adja. A forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) biztosítja, amely kiemelt rendezvényként kezeli a Világ Gyalogló Napot, így célzott támogatást biztosít a szervezet részére a rendezvényre. A bevételek 71%-a állami támogatás, míg a fennmaradó 29% saját forrás. A rendezvény teljes költségvetését nem fedezi az állami támogatás és a saját 18

19 forrás, így a szövetség egyéb bevételeinek terhére biztosítja a hiányzó összeget. A szervezet alapelveihez tartozik, hogy deficites rendezvényt nem szervez, azonban e rendezvény esetében a hiányzó forrásokat biztosítja, hiszen a rendezvény hagyományai, a megmozgatott célközönség és a rendezvény értékei alapján a befektetés megtérül. A saját források részét képezik a tárgyi eszközök és néhány támogató barter felajánlása. A felajánlott eszközöket például nordic walking bot - a rendezvényeken kiosztják a szervezők, illetve felajánlják a helyi szervezők részére. A szponzorok bevonása a közeljövő feladatai közé tartozik. Az MSZSZ tervezi a szponzorok bevonását a rendezvénybe, hiszen az elmúlt időszakra nem volt jellemző a versenyszféra támogatása. A rendezvény kiadási oldalán több tényező szerepel. Ide tartozik a bér és járulék költségek, a postadíjak, a különböző szolgáltatások (például reklám, nyomda, grafika) a pólók, a serlegek is (1. táblázat). Bér és járulék Rezsi költség Reklámok Nyomda Sportszolgáltatás Sportszerutalványok Egyéb kiadások A Világ Gyalogló Nap főbb kiadásai Ft Ft Ft Ft Ft 1. táblázat. A rendezvény főbb kiadásai (saját szerkesztés) Innovatív elemként a 2014-es évtől kezdődően a programban részt vevő legeredményesebb iskolának a KLIK-en keresztül forintos sportszerutalványt ajánlanak fel, hogy minél több iskoláskorú tanulót tudjanak bevonni a programba, ezáltal az egészségtudatos életmódot is ösztönzik a szervezők. A sportszerekbe fektetett összegek további indirekt megtérülést hoznak, hiszen a tanulók fizikai aktivitása a továbbiakban is növelhető, hiszen rendelkezésre állnak a sporteszközök, melyekkel ez könnyebben megvalósítható. A helyi szervezők járulékos költségeit is próbálják megtéríteni a szervezők. A rendezvény alapvetően önkéntességen alapul, ennek értéke nehezen meghatározható, azonban jelentős. A rendezvény 19

20 lebonyolításához kapcsolódóan a rendezvények számától és a résztvevők számától függően kapnak minimális juttatást a helyi szervezők a költségeik megtérítésére. Mind a szervezetnek, mind a Világ Gyalogló Napnak van általános pénzügyi stratégiája. A szervezet sajátos helyzetéből adódóan pályázni nem tudnak. Ennek egyik oka, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szabadidős programokkal kapcsolatos pályázatainak a szervezet a kezelője, így összeférhetetlen lenne a pályázás. Összességében elmondható, hogy ugyan ráfizetéses a program, ugyanakkor még bevállalhatóan deficites a rendezvény. A szervezet egyik zászlóshajó rendezvénye ez, így nem szeretnék, ha a sikereket és a fejlődést a pénzügyi oldal esetleges instabilitása akadályozná. Külön pénzügyese nincs a programnak, mindent a projekt felelőse csinál, ugyanakkor a szervezetnek van pénzügyes munkavállalója, aki a szervezet pénzügyi működtetése mellett a különböző projektek pénzügyekkel kapcsolatos feladatait is ellátja. 20

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben