Pályázati figyelő július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati figyelő 2013. július"

Átírás

1 i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP /A-2013 Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára I. Teljesítménymenedzsment beavatkozási területen: A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testre szabott kidolgozása KÖTELEZŐ Szervezeti célokból levezetett egyéni teljesítménycélok meghatározása a szervezet munkatársai számára - VÁLASZTHATÓ A szervezetre testre szabott teljesítmény indikátorok mérése és az eredményekről szervezeti teljesítmény beszámoló készítése - VÁLASZTHATÓ II. Folyamatoptimalizálás beavatkozási területen: Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése - KÖTELEZŐ III. Tudásmegosztás beavatkozási területen: Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra - KÖTELEZŐ IV. Minőségirányítás beavatkozási területen: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása VAGY egy másik minőségmenedzsment modell, módszertan, szabvány bevezetése (pl. ISO, EFQM stb.) - KÖTELEZŐ Minimum egy ügyfél-elégedettség mérési módszer kidolgozása és minimum egyszeri alkalmazása, ügyfél charta készítése - VÁLASZTHATÓ V. Változáskezelés beavatkozási területen: Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal - KÖTELEZŐ minisztériumok, központi kormányhivatalok, központi hivatalok és autonóm szervek forint Minisztériumok esetén maximum 34 millió Ft. A központi kormányhivatalok, a központi hivatalok és az autonóm szervek esetén a dolgozói létszámtól függően az igényelhető támogatás : fős létszámig: maximum 24 millió Ft lehet fős létszámig: maximum 27 millió Ft lehet fő felett: maximum 30 millió Ft lehet 100% A pályázatok benyújtására 2013 júliusában nyílik lehetőség a kitöltő program elérésének biztosításával egyidejűleg. A pályázatok benyújtási határidejét a kitöltő program kihelyezéséről szóló közlemény és az ezzel egyidőben megjelenő kiegészítő útmutató fogja tartalmazni.

2 i figyelő 2 i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés 1. Napenergia alapú villamosenergia termelés 2. Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergiatermelésre 3. Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása 4. Biogáz-termelés és felhasználás 5. Geotermikus energia hasznosítása 6. Szélenergia-hasznosítás II. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: 1) Napenergia hasznosítása 2) Biomassza-felhasználás 3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése 4) Geotermikus energia hasznosítása 5) Hőszivattyús rendszerek telepítése 6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával 7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása Vállalkozások, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (Kivéve képviselő-testületi hivatalok), nonprofit szervezet (vannak kivételek), egyéb gazdasági szervezet, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, önkormányzati társulás Jelen konstrukció ében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak millió Ft (ebből 896 millió Ft közszféra szerv pályázónak) Min. 2 max. 100 millió Ft 100% közszféra szervezet esetén, 85% nonprofit szervezeteknek, 10-50% vállalkozásoknak között s_novelese_erdekeben_kiirt_palyazat_a_kozep_magyarorszagi_regioban

3 i figyelő 3 i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése KDOP-3.1.1/E-13 Területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata 40 millió Ft Min. 10 millió Ft, max. 40 millió Ft. 100% június i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz NYDOP-3.1.1/B Lakófunkciót erősítő (ERFA) - A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek - A korszerű szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása 2. Közösségi funkciókat szolgáló (ERFA) pl.: közösségi ház átalakítása 3. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA) pl.:tűzoltóság épületének külső felújítása 4. Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA) pl.:játszótér felújítás 5. Gazdasági funkciót szolgáló (ERFA) célzottan a KKV szektor pl.: vendéglátó egység átalakítása, bővítése A Nyugat-dunántúli régió megyei jogú városainak települési önkormányzatai (321) Ft Max. kb Ft Ft % 31.

4 i figyelő 4 célja A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége I. Építészeti Diplomadíj 2013 II. Belsőépítészeti Diplomadíj 2013 III. Táj-és Kertépítészeti Diplomadíj 2013 építészeknek, belsőépítészeknek, táj- és kertépítészeknek I. Pályázni a diplomaterv építész munkarészének A3 méretre kicsinyített változatának beadásával (maximum 6 db lap) lehet. II. A pályázaton a MOME és a Nyugat-magyarországi Egyetem Építész Szakán a évben (a júniusi diplomavédésre) elkészült és időben leadott diplomamunkával lehet részt venni, amely belsőépítészeti irányultságú, vagy hangsúlyos belsőépítészeti munkarészt is tartalmaz III. A pályázaton az okleveles tájépítészmérnök MSc szakon évben sikeresen megvédett diplomamunkával lehet részt venni Magánszemélyek: egyetemi, 10 féléves osztatlan képzésben részt vett és diplomázott, vagy bázis és mesterképzésben részesült és diplomázott, 2012 második és 2013 első félévében végzett okl. építészmérnökök és építésztervező művészek. A Diplomadíj pályázaton épületterv, műemlék-rekonstrukció és terület- és településrendezés tárgyú diplomamunka nyújtható be szeptember 2-5. között óráig. célja Összdíj Díj Szépművészeti Múzeum Új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (Múzeumi Negyed) elhelyezési és környezetátalakítási ötletpályázat Az ötletpályázat elsődleges célja a Múzeumi Negyed (az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Építészeti Múzeum) elhelyezési koncepciójának kidolgozása, és ezzel összefüggésben a Városliget optimális hasznosításának vizsgálata. Természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany ,- Ft Min ,- Ft., max ,- Ft szeptember 9.

5 i figyelő 5 Díjazás Somogy Megyei Önkormányzat Örökségünk Somogyország Kincse Cím 2013 Magánszemélyek, jogi személyek ill. közösségeik éppen létrejött maradandó értékek díjazhatók. Az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értékek létrehozása, feltárása, megóvása, ill. közkinccsé tétele ismerhető el, amelyek a magánszemélyek, jogi személyek ill. közösségeik éppen maradandó értékek és a somogyi emberek találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják, amelyekre méltán lehet büszke mindenki megyénkben. Az Örökségünk Somogyország Kincse Címre valamennyi somogyi lakos, közösség tehet javaslatot. Cím adományozásáról diploma és kisplasztika kerül átadásra, amelyből egy példányt amennyiben nevesíthető az érintett személy vagy közösség, egy további példányt pedig az érintett önkormányzat kap. Épített és természeti kincs esetén tábla is készül, amelyet az elismert értéknek megfelelő, méltó helyen kell elhelyezni. A Címmel járó aranyozott miniatűr grafikából egy példány az adományozott részére kerül átadásra, míg egy további példány a Megyeháza Kistermében kerül méltó módon elhelyezésre augusztus 9.

6 i figyelő 6 Építészfórum A Média Építészeti Díja felhívás publikációra A augusztus 15. és augusztus 15. között az epiteszforum.hu-n közölt tervekkel és megépült projektekkel lehet regisztrálni építészek megépült épületekkel, belsőépítészeti munkákkal vagy tervekkel építészhallgatók diplomamunkával 2013.július 28. Díjazás MÉSZ Az év építészeti fotója 2013 A pályaműnek e után készített, vagy a sajtóban ez után publikált fotónak kell lennie. Egy pályázó maximálisan 5 db egyedi képet küldhet, amely lehet Magyarország határain belül épített, bárki által tervezett, vagy határainkon kívüli, de magyar építész által tervezett épület. Nincs korlátozva A Zsűri egy díjat ítél oda, melynek értéke Ft szeptember 22. A pályázat célja Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökségünkért érem A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében - kiemelten falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű településeken - példamutatóan tevékenykednek. Társadalmi szervezetek és önkormányzatok szeptember 15. rt_erem_ctpq

7 i figyelő 7 A pályázat célja A pályázat célja Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja cím adományozása a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Kultúra Lovagja címet alapított. (b) A pályázhatnak azon szervezetek - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. (c) Adományozott címek: Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja. Az elismerés posztumusz is adományozható. (d) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár. Társadalmi szervezetek és önkormányzatok október 15. ga_2013 vzsg Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökség serleg a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése. (b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át. (c) formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség. Ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok november 1. eg_fr7u

8 i figyelő 8 Főpolgármesteri Hivatal TÉR_KÖZ A főváros közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. A jelű pályázat - Közterületek komplex megújítása A támogatás alapvető célja a város köztereinek, utcáinak megújítása fenntartható módon, több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával, melyek közül kiemelten fontos: - a közterületek fizikai megújítása innovatív programok támogatásával; - új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján; - új és ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozása; - a helyi társadalmi kohézió megerősítése. B jelű pályázat - Közösségi célú városrehabilitációs programok A támogatás célja olyan közterületre, telekre, vagy épületre kiterjedő, kisléptékű beavatkozások ösztönzése, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek együttműködésének erősítéséhez, a gazdasági aktivitás növeléséhez, új, vagy megújuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javítják az adott településrész ellátottságát, a városi mikrokörnyezet minőségét. A pályázat olyan programokat kíván támogatni, amelyek - a helyi közösségek együttműködésének kialakítását, erősítését elősegítik; - helyspecifikus, innovatív eszközöket használnak; - energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható megoldásokat alkalmaznak. az egyes kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szervezetekkel i millió Ft az A jelű pályázatok esetében: millió Ft pályázatonként a B jelű pályázatok esetében: 5-80 millió Ft pályázatonként % (pályázati kiírásban részletezett módon) 31. F%C5%91polg%C3%A1rmesteri-Hivatal-p%C3%A1ly%C3%A1zatothirdet-a-f%C5%91v%C3%A1ros-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gitereinek-fejleszt%C3%A9s%C3%A9re.aspx

9 i figyelő 9 célja Díjazás Lindab Kft. Lindab Tervezői Díj A Lindab Kft. pályázatot hirdet a 2013-as Lindab tervezői díjak odaítélésére. A pályázaton Lindab termékekkel megtervezett vagy megtervezett és kivitelezett épületekkel és termékalkalmazásokkal lehet indulni. A következő kategóriákban lehet pályázni: - Az Év Lindab Háza 2013 (új épület): lakóház és középület; - Az Év Lindab Csarnoka 2013 (új épület): komplett Lindab csarnoképület és Lindab csarnoképület burkolatok; - Az Év Lindab Felújítása 2013: tető, tetőszerkezet, homlokzat és emeletráépítés acél könnyűszerkezettel. érvényes tervezői jogosultsággal (kamarai azonosító számmal) rendelkező építész tervező vagy statikus tervező magánszemély, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál be van jegyezve, és a nevezett épület tervezésében, megvalósításában tervezőként közreműködött. Minden kategóriában egy nyertes, díjazott kapja meg a Lindab Tervezői Díj 2013 elismerést, amelyhez tartoznak a következők: Lindab Díj és Oklevél Lindab bankkártya Ft értékben Meghívás és részvétel a Lindab VIP Tervezői Találkozó rendezvényén Lindabos és szakmai publikáció (nemzetközi Lindab Direct, Tervezői hírlevél, Tervezői Portál, Lindab weboldalak, szakmai nyomtatott és online médiumok, konferenciák) december 1.

10 i figyelő 10 célja Budapest Józsefváros VIII. Kerületi Önkormányzat, Civilek a Palotanegyedért Egyesület és Városépítészetért Alapítvány Városépítészeti és építészeti hallgatói ötletpályázat Egy olyan mintaprojekten keresztül megfogalmazni a Palotanegyed közterület minőségi és arculati irányelveit, amelyek hozzásegítik a Negyedet a fenntartható városrész kialakulásához, környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben. Jelen hallgatói ötletpályázat tárgyát Budapest VIII. kerület Józsefváros Palotanegyedének szívében található két köztér - a Pollack Mihály tér és a Gutenberg tér - és az azokat összekötő út-szakasz, a Bródy Sándor utca közterületi megújítása képezi. A pályázaton a következő felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint 2013-ban diplomázott volt hallgatói vehetnek részt: a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara, a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Építészmérnöki Szaka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszéke, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építéstani Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építész Szakmai Intézete, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara, valamint a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar ÉpítészmérnökiSzaka :00 Témák Díjazás CBRE 2013 Az év városi fotósa Városok munkában Új kategóriák: Utazás, közlekedés Munkahely Építészet Regeneráció a városban Városi táj Környezet 16 éven felüli professzionális és amatőr fotósok Három nyertes részesül díjazásban augusztus 31.

11 i figyelő 11 B) Nemzetközi pályázatok Keretösszeg Holcim Foundation Holcim Awards 2013 Fenntartható építészeti pályázat és díj Holcim Awards díj Next Generation kategória Holcim Awards díjra (fő kategória) - Olyan építészek, tervezők, mérnökök, projektgazdák, építő- és kivitelező vállalatok pályázhatnak, akik fenntartható válaszokat adnak korunk építészetének és építőiparának technológiai, környezeti, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseire. Next Generation kategória Ötlet szintjén megálmodott projekttervekkel és merész ötletekkel lehet pályázni. A munkák alkotói nem lehetnek 30 évnél idősebbek 1-jén, és a projektek építése sem kezdődhetett el ezen időpont előtt 2 millió USD március 24.

12 i figyelő 12 célja i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az EU 7. programba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_12 A pályázat célja, hogy fokozza az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában ( ) való részvételt és ezzel együtt támogassa és elősegítse az Európai Unió új kutatási programjára (Horizont 2020) való felkészülést, valamint az EU stratégia ében tett nemzeti K+F célkitűzések elérését. Az alábbi Uniós eredetű nemzetközi kezdeményezésekben igényelhető támogatás a nemzetközi projektek hazai résztvevői számára: a) "Article 185" kezdeményezések b) "Article 187" kezdeményezések (Joint Technology Initiatives (JTI)) c) ERA-NET programok a.) Art alapján indított közös programok b.) Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI-k) "Article 187" kezdeményezések c.) ERA -NET programok Nemzetközi projektek hazai résztvevői a) gazdasági társaság (GFO: 11X,12X) b) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, (GFO: 5XX)) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, amennyiben kutatásfejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak, közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek, (GFO: 3XX) d) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, (GFO: 226) pályázhat. 900 millió forint Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összegével kapcsolatosan az adott program nemzetközi felhívásában foglaltak az irányadóak december 31.

13 i figyelő 13 Projekt időtartama i Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, Európai Bizottság Európa a polgárokért program Testvérvárosi találkozók; Tematikus hálózatok; Állampolgári projektek; Kísérő intézkedések; Civil társadalom projektek; Aktív európai emlékezet Helyi hatóságok és szervezetek Európai közpolitikákat kutató szervezetek Állampolgári csoportok Civil szervezetek Nonprofit, nem kormányzati szervezetek Kamarák Oktatási intézmények Önkéntes munkával foglalkozó szervezetek Amatőr sporttal foglalkozó szervezetek A felsorolás nem kizárólagos, illetve pályázattípusonként eltérő lehet. Egyes pályázati kiírásoknál külön részletezve Egyes pályázati kiírásoknál külön részletezve Egyes pályázati kiírásoknál külön részletezve Egyes pályázati kiírásoknál külön részletezve Testvérvárosi találkozók: szeptember 1. Projekt kezdete: január szeptember 30. Tematikus hálózatok szeptember 1. Projekt kezdete: január május 30.

14 i figyelő 14 i Nemzetközi Visegrádi Alap Kis pályázatok (Small Grant) Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. 1. Kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok) 2. Tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) 3. Oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) 4. Diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára) 5. Határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50 km távolságban) 6. Turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok) 6 hónapra tervezhető költségvetés (a projekt lehet ennél hosszabb távú) Euró Maximum Euró 70% szeptember 1.

15 i figyelő 15 i Nemzetközi Visegrádi Alap Standard pályázatok (Standard Grant) Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. 1. Kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok) 2. Tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) 3. Oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) 4. Diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára) 5. Határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban) 6. Turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok) 12 hónapra tervezhető költségvetés (a projekt lehet ennél hosszabb távú) Euró Minimum Euró, felső határ nincs megadva (kb EUR) 70% szeptember 15.

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2013. november

Pályázati figyelő 2013. november i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. április

Pályázati figyelő 2014. április Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. július

Pályázati figyelő 2010. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Budapest Bank Budapestért Alapítványa Közérdekű civil kezdeményezések támogatása Magyarországon

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 5. január 27. 59. s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám Kedves Klaszter Tagok! Ismét kedvező lehetőségekről számolunk be a megújuló energiaforrások és a környezeti értékek megóvását célzó intézkedések kapcsán. Felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben