Pályázati figyelő augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati figyelő 2012. augusztus"

Átírás

1 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12 A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik. A cél egyúttal azt is jelenti, hogy mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó, szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez, ösztönzik a magántőke bevonását a fejlesztésékbe, elősegítik kiemelten a gazdasági és közösségi funkciók megerősödését. A konstrukció további célja új alközponti területek funkcióbővítéssel járó kialakítása, illetve központi, alközponti területekhez kapcsolódóan barnamezős területek funkcióváltással történő megújítása. A konstrukció célja, hogy integrált stratégiai alapokon, a lakosság és a helyi társadalmi, gazdasági szervezetek bevonásával, valós partnerségi alapokon nyugvó városrehabilitáció valósuljon meg. A városrehabilitációs beavatkozások figyelembe veszik a térbeli egymásra hatásokat, a fenntartható területhasználati elveket, az esztétikus, környezetbe illeszkedő és minőségi műszaki megoldásokat az ingatlanok fejlesztése során. Kiemelt tekintettel vannak a használaton kívüli, felhagyott, vagy a fejlesztés ében funkcióját vesztő épületek, építmények hasznosítására. A városrehabilitáció során a városi élhetőséget erősítő közlekedési és környezeti fejlesztéseket, megoldásokat előnyben részesítik. Jelen felhívás ében kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő települési önkormányzatok (GFO 321) jogosultak pályázat benyújtására: - Az Észak-alföldi régió évi CVII. tv. által nevesített kistérségek székhely települései vagy jogszabályban kijelölt járási székhely települései, vagy amelyek lakónépessége a "Magyar Köztársaság Helységnévkönyv, január 1." alapján eléri a főt - Városi, de nem megyei jogú városi jogállással rendelkeznek - Jelen pályázati felhívás benyújtási határidejének időpontjában nem rendelkeznek érvényben lévő kötelezettségvállalással vagy támogatási szerződéssel a "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" c., ÉAOP /D, ÉAOP /D vagy ÉAOP /G kódszámú pályázati felhívás ében támogatást nyert projekttel kapcsolatba. A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. i összege 4000 millió Ft fő alatti város: millió Ft fő és ennél népesebb város: millió Ft október január 15. Dátum: 10.

2 2 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése Helyi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a helyi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg: - a turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztési irányok meghatározása és azok megvalósítása. - a turisták számára releváns információk gyűjtése, szolgáltatása. - Szervezet, ill. szolgáltatásfejlesztés ében a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések megvalósítása. - A desztináció turistákkal való megismertetése érdekében (koordinált) marketing tevékenység megvalósítása. - A desztináció turistabarát jellegének erősítése érdekében szemléletformálás, a desztináció szolgáltatói számára oktatások, képzések megvalósítása. Térségi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a térségi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg: - a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítése, - a helyi szervezetek tevékenységének összehangolása, - a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása, - a helyi TDM szervezeteken keresztül beérkezett információk elemzése, - tevékenysége eredményességének folyamatos vizsgálata. A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek (a regisztrált szervezetek nevét és regisztrációs számát a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján hozza nyilvánosságra 1. Egyesület (GFO 522). Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) DAOP: 600 millió Ft, DDOP 240 millió Ft, DDOP (Balaton kiemelt üdülőkörzet) 250 millió Ft, ÉAOP 700 millió Ft, ÉMOP 420 millió Ft KDOP 440 millió Ft, KDOP 170 millió Ft, NYDOP (Balaton kiemelt üdülőkörzet) 270 millió Ft, NYDOP (Balaton kiemelt üdülőkörzet) 100 millió Ft Helyi TDM szervezet esetén: millió Ft Gyógyhelyi TDM szervezet esetén: millió Ft Térségi TDM szervezet esetén: millió Ft Turisztikai klaszterek esetén: millió Ft De minimis támogatás 100 % Állami támogatásnak nem minősülő támogatás 85% Kulturális célú támogatás 85% Regionális beruházási támogatás: DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP 50%, KDOP 40%, NYDOP 30% 15-től október 15-ig Dátum: 10.

3 3 Magyar Urbanisztikai Társaság A MUT évi diplomadíj pályázata főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés, szabadtértervezés, infrastruktúra tervezés, társadalomtudományok főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók szeptember 28. i Balassi Bálint Intézet; Wekerle Sándor Alapkezelő i felhívás a "Dunatáji" népek kutatása témakörben Pályázni lehet a közép-európai nem magyar népeket érintő alábbi kutatási témákra: - Kelet-Közép Európa, mint régió fejlődési útja, ennek viszonya más európai térségek fejlődéséhez, - az államok feletti demográfiai, interetnikai, települési, termelési, politikai struktúrák alakulása, - a közép-európai társadalom polgárosodása (agrárkérdés, parasztság, gazdálkodás, életmód, társadalom, kultúra, vallások, felekezetek), - modernizációs folyamatok Közép-Európában (állam, jog, politika, modernizációs ideológiák, ezek tükröződése a kultúrában és a művészetben), - nemzetté válás, nemzeti ideológiák, nemzeti kérdés (kivéve a jelenlegi hazai nemzetiségek kutatását!). Magyarországi és határon túli fiatal kutatók, doktoranduszok, illetve kutatói kollektívák, kutatással foglalkozó jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) Ft szeptember 30. Dátum: 10.

4 4 FIABCI (Nemzetközi Ingatlan Szövetség) Magyar Tagozata Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Nevezni lehet minden olyan épületet, vagy épületegyüttest, amely vagy december 31-e előtt kapta meg a használatbavételi engedélyt, vagy első bérlője, illetve felhasználója december 31-e előtt birtokba vette az egész épületet (illetve annak egy részét). A nívódíj pályázatra az adott ingatlan fejlesztésében résztvevő szervezet, vagy személy nevezheti be az alkotást (a beruházó, a tervező, a kivitelező, az ingatlanközvetítő, a megrendelő, vagy más szervezet, amely az épület létrehozásában aktív szerepet játszott). A pályázatra október 19-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagokat október 26-ig kell eljuttatni a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj szervezője, a Magyar Ingatlanszövetség címére. (1024 Budapest, Margit krt ) Dátum: 10.

5 5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J- 12, DDOP-2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP /B Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása 2. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése 3. Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése 4. Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 5. gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése 6. Meglévő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése, Új állatkertek turisztikai célú fejlesztése 7. Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése 8. Személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése 9. Vallási turizmus fejlesztése i összege mértéke I. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok. 1. gazdasági társaságok (KSH 11, 21,) 2. szövetkezetek (KSH 124, 129) 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) II. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH 31, 32, 35, 36, 37) III. Non-profit szervezetek (KSH 52, 55 /egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik/, 56, 57, 59) Alapítványok, egyesületek, egyéni vállalkozók és egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben kettős könyvvitelt vezetnek! A pályázat benyújtása konzorciumi formában is lehetséges. Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult projektjavaslat benyújtására. DAOP-2.1.1/J- 12: 4050 millió Ft DDOP-2.1.1/A.B-12: 3300 millió Ft DDOP-2.1.1/D-12: 1500 millió Ft ÉAOP-2.1.1/A.I-12: 6750 millió Ft ÉMOP-2.1.1/B-12: 6350 millió Ft KDOP-2.1.1/B-12: 2000 millió Ft KDOP-2.1.1/D-12: 1500 millió Ft NYDOP-2.1.1/F-12: 2600 millió Ft Minimum 51 millió Ft maximum 500 millió Ft (pályázati kiírás D3 táblázatában részletezett módon) 100% Egyesület, alapítvány, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet, Egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik: 95% július 1 től 31-ig Dátum: 10.

6 6 Adományozott díjak Általános szempontok Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Tájdíj és Európa Tanács Táj Díj Helyi (települési és megyei) önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát vagy intézkedéseket valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amely tartósan hatékonynak bizonyult, és így példaként szolgálhat Európa önkormányzatai számára, beleértve más hazai önkormányzatokat is; - olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj tervezéséért, kezeléséért és/vagy védelméért; - a fenti szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, ha a tájvédelmitájfejlesztési programot közösen valósították meg; - országhatáron átnyúló tájak tervezése kezelése és/vagy védelme érdekében megvalósított nemzetközi program esetén a Magyarország területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. Az Európa Tanács Táj Díja egy olyan megtisztelő kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, illetve tájképi szépsége alapján, hanem valamely táj megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékű tevékenységet végző szervezet(ek). - Fenntartható területi fejlődés - Példamutatás - Közösségi részvétel - A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szemléletformálás - Komplexitás 2012.szeptember 7. Dátum: 10.

7 7 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Polifilm Műhely Műemlék és ember pozitív viszonya Egyénileg és csapatban is lehet pályázni. Egy pályázó akár több pályaművel is nevezhet. A hangsúly az ötlet eredetiségén és a kreativitáson van! Maximum 30 másodperces reklámfilm készítése - A hangsúly legyen az ember és a kulturális örökség pozitív viszonyán! - Hangsúly az ötlet eredetiségén és a kreativitáson! Kötelező tartalmi elemek: - az esemény neve és időpontja - Kulturális Örökség Napjai szeptember elérhetősége: - az alábbi logó: A reklámspot formátumával kapcsolatos elvárások: - a legideálisabb a Quicktime DV PAL, de ettől el lehet térni - a képarány lehet anamorf, illetve 16:9 is. Díjazás Első díj: Ft szereplés a közmédiában TCR-ként : A nyertes reklámfilmet a Duna Televízió és az MTV is vetíti Társadalmi Célú Hirdetésként! facebook, youtube megjelenés 20. Dátum: 10.

8 8 Europan Magyarország Titkársága European 12 Nemzetközi Várostervezési és Építészeti 40 évnél fiatalabb európai várostervezők és építészek számára izgalmas tervezési feladatot jelentő fejlesztési felajánlása tervezési helyszínnek Helyi önkormányzatok és fejlesztési társaságok szeptember 15. Dátum: 10.

9 9 Adományozott címek Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja cím adományozása Társadalmi szervezetek és önkormányzatok; Pályázhatnak azon szervezetek - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár. A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Kultúra Lovagja címet alapított. Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja október 15. Adományozott címek Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja cím adományozása Társadalmi szervezetek és önkormányzatok; Pályázhatnak azon szervezetek - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár. A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Kultúra Lovagja címet alapított. Egyetemes Kultúra Lovagja, Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja október 15. Dátum: 10.

10 10 Díjazás Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökség serleg Ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése. Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át november 1. Díjazás Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökségünkért érem Társadalmi szervezetek és önkormányzatok A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében - kiemelten falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű településeken - példamutatóan tevékenykednek. Az elismerést évente legfeljebb három arra érdemes személynek veheti át szeptember 15. Dátum: 10.

11 11 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjával Múzeumpedagógiai Nívódíj 2012 Pályázni lehet olyan, muzeális intézményben megvalósult kezdeményezéssel és programmal (online is), amely múzeumpedagógiai tevékenységként, vagy sorozataként a pályázó intézmény munkatársainak produktumaként jött létre (például újszerű múzeumpedagógiai tartalmak, foglalkozások és módszerek, információs összeállítások, rendezvények, múzeumi "gyermekszájt", installációs és interpretációs megoldások, stb.). Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Díjazás A nívódíj összege nyertes pályázatonként bruttó Ft szeptember 10. Dátum: 10.

12 12 B) Nemzetközi pályázatok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Osztrák-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 1. prioritás Innováció, integráció és versenyképesség - a vállalkozók, az innováció, a kutatás & fejlesztés, az emberi erőforrások, a turizmus valamint a hálózati együttműködések és a klaszterek finanszírozása. 2. prioritás Fenntartható fejlődés és elérhetőség - környezetvédelem, szociális igazságosság és összetartás, gazdasági fellendülés és fenntartható fejlődés aktív támogatása: ökomobilitás, közlekedés terén megvalósuló projektek A két prioritás mindegyikében három-három tevékenységi terület van: 1. prioritás 1.1 A gazdasági együttműködés támogatása 1.2 A munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése 1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások minőségének biztosítása 2. prioritás 2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása 2.2 A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése 2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása - közintézmények és a közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények, - non-profit szervezetek, - egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak. Ide tartoznak például az állami, tartományi illetve megyei szervek, önkormányzatok, egyetemek, a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények, a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek. A partnerségnek legalább egy osztrák és egy magyar szervezet között kell létrejönnie, melynek során a partnerek egyikének vállalnia kell a vezető partner (Lead Partner) szerepét. Területi lehatárolás: Bécs, a Bécs környéki területek déli része, Észak-, Közép- és Dél- Burgenland, Alsó-Ausztria déli része és Kelet-Stájerország, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye i 101 millió (A program forrásainak jelenlegi kihasználtsága 94,78%) 85% mértéke Folyamatos. Dátum: 10.

13 13 Projekt időtartama i összege mértéke Nemzetközi Visegrád Alap Standard pályázatok (Standard Grant) 1. Kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok) 2. Tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) 3. Oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) 4. Diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára) 5. Határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban) 6. Turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok) Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. 12 hónapra tervezhető költségvetés (a projekt lehet ennél hosszabb távú) Euró Minimum Euró, felső határ nincs megadva (kb EUR) 70% szeptember 15. Dátum: 10.

14 14 Projekt időtartama i összege mértéke Nemzetközi Visegrád Alap Kis pályázatok (Small Grant) 1. Kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok) 2. Tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás) 3. Oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák) 4. Diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára) 5. Határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban) 6. Turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok) Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. 6 hónapra tervezhető költségvetés (a projekt lehet ennél hosszabb távú) Euró Maximum Euró 70% szeptember 15., december 1. Dátum: 10.

15 15 Európai Bizottság Európa a polgárokért: Tematikus hálózatok (Aktív polgárokat Európának alprogam) Helyi és regionális önkormányzatok, helyi hatóságokat képviselő szövetségek, nonprofit szervezetek vagy helyi hatóságokat képviselő jogi státusszal rendelkező testvérvárosi bizottságok i összege A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok ében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat. Európa a polgárokért program összege: 215 millió EUR 1. alprogram Aktív polgárokat Európának: legalább 45 %. 2. alprogram Aktív civil társadalmat Európában: körülbelül 31 %. 3. alprogram Együtt Európáért: körülbelül 10 %. 4. alprogram Aktív Európai Emlékezés: körülbelül 4 %. Min euró/projekt, maximum euró/projekt szeptember 1. Dátum: 10.

16 16 i összege Európai Bizottság Európa a polgárokért: Testvérvárosi találkozók (Aktív polgárokat Európának alprogam) Települések vagy azok testvérvárosi bizottságai vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek. az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.; a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb; az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények), stb. Európa a polgárokért program összege: 215 millió EUR 1. alprogram Aktív polgárokat Európának: legalább 45 %. 2. alprogram Aktív civil társadalmat Európában: körülbelül 31 %. 3. alprogram Együtt Európáért: körülbelül 10 %. 4. alprogram Aktív Európai Emlékezés: körülbelül 4 %. Minimum 5000 EUR/projekt maximum EUR/projekt szeptember 1. Dátum: 10.

17 17 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Svájci- magyar együttműködési program 1. bármilyen szintű közigazgatási intézmény (állami intézmények, régiók, kistérségek, megyék, városok és helyi önkormányzati szervezetek), ezek szervezetei és társulásai; 2. köz- vagy magán oktatási intézmények; 3. nem kormányzati és non-profit szervezetek, beleértve az egyházakat; 4. egyéb, a köz érdekében tevékenykedő testületek, szervezetek; 5. szakmai kamarák és szakszervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati / iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek, kis- és középvállalkozói szövetségek, szövetkezetek és nemzeti szinten elismert és reprezentatív szociális partnerek, vagyis munkavállalókat és munkaadókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek). A pályázat a meghirdetéstől kezdve folyamatosan nyitva áll január 31- ig vagy a i Alapra elkülönített forrás kimerüléséig. A benyújtott pályázatok értékelésére a közvetítő Szervezet (VÁTI Non-profit Kft.) által meghatározott időpontokban kerül sor (előreláthatólag 5 alkalommal), általában 6 hónapos intervallumban. 1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci és magyar területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (falvak, városok, kistérségek, megyék és régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és azoknak alárendelt jogi személyiségek között; 2. partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő kel kompenzálhatják, de alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük); 3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek) között. i 2,8 millió CHF (598,3 millió Ft). összege Testvértelepülési, barátvárosi, vagy egyéb partneri kapcsolat kialakítása vagy megerősítése: Ft Ft között Partnerség: Ft és Ft között Szociális párbeszéd: Ft és Ft között január 31. Dátum: 10.

18 évi várható pályázati kiírások: Kiíró szervezet Kiírás várható dátuma : Kiemelt projektjavaslat Dunaújváros Nemzeti Fejlesztési nem ismert MJV Belvárosi akcióterületén Ügynökség megvalósuló városrehabilitációjára KDOP Szociális célú városrehabilitáció Nemzeti Fejlesztési nem ismert (ÉMOP, ÉAOP) Ügynökség Debrecen Belváros funkcióbővítő Nemzeti Fejlesztési nem ismert városrehabilitációja 2. ütem Ügynökség (ÉAOP, kiemelt projekt) Miskolc belváros rehabilitáció II. ütem Nemzeti Fejlesztési nem ismert (ÉMOP, kiemelt projekt) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5. pályázati felhívása Ügynökség Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal és Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szeptember nem ismert Dátum: 10.

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. július

Pályázati figyelő 2010. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Budapest Bank Budapestért Alapítványa Közérdekű civil kezdeményezések támogatása Magyarországon

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. április

Pályázati figyelő 2014. április Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 5. január 27. 59. s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben