Általános Szerződési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési feltételek Az ÁSZF a Gitwi.hu (gitwi.com,stb.) szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a Felhasználók és az üzemeltetés végző Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. FOGALMAK: Szolgáltató: szolgáltatás nyújtásához felületet biztosító Cg cégjegyzékszámú Studio 10 Kommunikációs Iroda Kft (1145 Budapest, Titel u 3/1., adószám: ) képviseli Rusznák Iván ügyvezető) Felhasználó: a szolgáltatás igénybevételére jogosult természetes személy, aki betöltötte a 16. életévét. A szolgáltató nem szavatolja a felhasználók életkorának valóságtartamát, azok leellenőrizhetetlensége miatt, erre nézve a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltatás: A Gitwi.hu (gitwi.com, stb), a Szolgáltató. által üzemeltetett online közösségi és társasági hálózati szolgáltatás, mely a felhasználók számára ingyenes és fizetési kötelezettségekkel járó társalgási-ismerkedési-közösségi szolgáltatásokat kínál Szerződési kötöttség: Az oldal használatának megkezdésével a Felhasználási Feltételeink minden felhasználó számára kötelező érvényűek. A GITWI. hu használója továbbiakban Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fent nevezett oldal valamint a más médiában megjelenő ehhez az oldalhoz tartozó hirdetések kizárólag társalgásiismerkedési-közösségi szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé Adatvédelmi nyilatkozat: Szolgáltató társkereső szolgáltatások terén szerzett évtizedes tapasztalatai garanciát nyújtanak felhasználóinknak a szolgáltatás biztonságos működésével kapcsolatban. A szolgáltatás üzemeltetése során minden esetben figyelembe vesszük a Magyar Köztársaság évi LXIII., a személyes adatok védelméről szóló, valamint az évi LXVI., a polgárok személyi adatainak nyilvántartásáról szóló törvények hatályos rendelkezéseit. Az oldalt látogatók, az azon hirdetők adatainak, valamint a közösségben megjelenő minden adat kezelésére cégünk teljes körű elkötelezettséget vállal a fent nevezett jogszabályok előírásaink maximális betartása és azok gyakorlatban történő alkalmazása mellett. A szolgáltatás igénybevétele során, a felhasználók által szolgáltatott adatok kezelése mellett azok megőrzése és védelme is a hatályos törvények előírásait figyelembe véve történik. Szolgáltató jelen nyilatkozat kiállításával vállalja, hogy ha a fent leírt módon, a felhasználók által szolgáltatott adatok kezelésének, megőrzésének valamint védelmének alkalmazott gyakorlatában bármilyen változás történne, arról jelen oldalon előzetesen tájékoztatja ügyfeleit. A szolgáltatás igénybe vétele során ügyfeleinknek bármikor lehetősége nyílik a regisztráció, s ezzel együtt a regisztráció során szolgáltatott adatok nyilvános felületről történő törlésére. A személyes adatokat harmadik személynek, kizárólag a személyes adatok birtokosának tudtával és beleegyezésével valamint hatósági megkeresésre áll módunkban átadni. A szolgáltatást igénybe vevők tudják és elfogadják, hogy a szolgáltatás közösségi és társkereső jellegéből adódóan az általuk megadott adatok más, az oldalt látogató, vélelmezhetően szintén közösségi és társat kereső ügyfelek számára elérhetőek. Az oldalon megjelent, az ügyfelek által megadott adatok valóság tartalmáért cégünk

2 felelősséget nem vállal, ez minden esetben az adatokat szolgáltató felhasználót terheli. 1. Szolgáltatás igénybevétele A Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, a (gitwi.hu, gitwi.com, stb.) internetes oldalon keresztül. Az oldal minden látogató számára ingyenesen elérhető, de bizonyos prémium funkciói kizárólag előfizetés vagy kredit esetén érhetőek el. Minden ügyfél ingyenesen regisztrálhat, érvényes címet kell megadni, majd az erre a címre érkezett jelszóval tud belépni a rendszerbe, amit ott az oldalon meg tud változtatni (de lehet érvényes facebook fiókkal a későbbiekben majd más hasonló kapuval is, melyről tájékoztatást adunk honlapunkon). A felhasználó saját adatlapját akaratának megfelelően - betartva a ÁSZF-ben feltüntetett szabályokat - tölti ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott egyes adatok, a szolgáltatás jellegéből adódóan publikusak, az oldalt látogató más felhasználó számára elérhetőek. A szolgáltatás üzemeltetője nem tudja garantálni a személyes találkozót, mivel az az ügyfelek kölcsönös szimpátiáján, valamint a társalgók esetleges valós identitásán, és nem az üzemeltetőn múlik. A szolgáltatás társalgási-ismerkedési-közösségi céllal lett létrehozva. 2. Szerződéskötés A regisztrációval a Studio 10 Kft és a regisztrált felhasználó között ingyenes tagságról szóló szerződési viszony keletkezik abban az esetben, ha a regisztráció után az ügyfél e- mailben üzenetet kap, amely az ingyenes tagságról szóló szerződéskötést megerősíti. Felhasználó ezen szerződéskötés előtt is be tud lépni az oldalra és tudja használni azt. A prémium funkciókat kizárólag előfizetéssel érheti el, ebben az esetben az ingyenes tagságról szóló szerződés fizetős tagságról szóló szerződéssé alakul. A felhasználó hozzájárul olyan információk megadáshoz, melyek szükségesek ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek a rendszerben. Ezen adatokat a Szolgáltató az adatvédelmi törvény (Adatvédelem menüpont) betartásával kezeli. A felhasználó számára az Általános Szerződési Feltételek elmentése biztosítva van. 3. Szerződési feltételek módosítása A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra vonatkozó jelen Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ennek figyelemmel kísérése ezen a mindenki számára elérhető oldalon a felhasználó feladata. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó ráutaló magatartásával fogadja el a módosítás eredményképpen hatályos Szerződési Feltételeket. Az esetleges változások elfogadásának tekintjük a szolgáltatás további igénybevételét. Felhasználó és Szolgáltató is bármikor, bármilyen okból azonnal megszüntetheti. 4. Szolgáltató felelőssége A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága valamint a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

3 Szolgáltató - az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelősséget nem vállal. - a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. - nem tartozik felelősséggel jelen felhasználási feltételekben leírt kötelezettségek nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Szolgáltató fenntartja jogait arra, hogy a szolgáltatást megváltoztassa, amennyiben ezt jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik --nem felelős semmiféle tartalomért, továbbított, közzétett információért, beleértve bármely tartalom használatából fakadó bármilyen veszteséget vagy kárt. 5. Felhasználó és kötelezettségei, felelőssége A gitwi.hu (gitwi.com, stb.) honlap kizárólag magánszemélyek személyes használatára lett létrehozva, ezért az oldalon található tartalmak üzletszerzési céllal nem használhatók fel. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések kizárólag az engedélyünkkel válhatnak Felhasználóvá. A felhasználó kötelezettségei és felelőssége A gitwi.hu (gitwi.com, stb) weboldalt és annak valamennyi alkalmazását a Felhasználó teljes mértékben a saját kockázatára használja. A felhasználó a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért azok valódiságáért egyedül felelős. Szolgáltató a Felhasználó által, a regisztráció során közzé tett, a közösségi és társkereső szolgáltatás jellegéből adódóan nyilvános, mások által is elérhető adatok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal. Az felhasználó kizárólag saját magát bemutató tartalmakat közölhet, természetesen megfelelő része lehet család, barát, kiskutya, virág, rajz stb. is). Studio10 ezen tartalmakat ellenőrizheti. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gitwi oldal kereskedelmi és/vagy üzleti célra nem használható ennek tudatában biztosítja, hogy a létrehozott tagságához ilyen célú szándék nem fűződik. A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltatás rendszerén belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, szavazásokat, személyes üzeneteket, a szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat és bármely tartalom következményeit is. A Felhasználó az által megjelenített tartalmak: nem sérthetnek szerzői jogokat, valamint jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat

4 nem közölhetnek megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, olyan tényeket, adatokat, véleményeket, vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására (kivéve az erotikus tartalmú kép melyet a Felhasználó az engedélyezett annak megfelelő helyen, a megfelelő címkével tárol), amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők, vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. nem közölhetnek valós tényeket hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sérthetik, (pl. közszereplő, közismert ember nevének használata (kivéve, ha bizonyíthatóan ez a Felhasználó valódi neve) illetve nem ütközhetnek egyéb jogszabály rendelkezéseibe. A felhasználó - köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti, ami veszélyezteti a szolgáltatás biztonságos, és zavartalan, normál működését. (pl. nem próbálja megállítani az oldalt, stb.) Amennyiben gyanúnk van arra, hogy a Felhasználó ezen szabályokat megszegte, a kivizsgálás alatt azonnali hatállyal megtagadhatjuk az elérhetőségét, jogait és a vizsgálat eredményétől függően dönthetünk a további engedélyezésről vagy tiltásról. - köteles betartani a magyarországi hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. - tudomásul veszi, hogy tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy más zaklató és nem a társkeresés célját szolgáló . - tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik a Felhasználók által megjelenített más internetes webhelyekre és erőforrásokra mutató linkek felett. Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató nem felelős az ilyen külső webhelyek és erőforrások elérhetőségéért, és a rajtuk elhelyezett vagy rajtuk keresztül elérhető tartalmakért. - tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal kötelezettséget e tartalmak használatából, illetve a beléjük vetett bizalomból ténylegesen vagy állítólagosan eredő anyagi, illetve nem anyagi károkért és veszteségekért. 6. Felhasználó törlése Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés ellenőrzés után

5 törölje azon Felhasználót, aki nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek. 7. Tartalom törlése Szolgáltató által Felhasználó a jelen dokumentum elfogadásával tudomásul veszi, hogy Gitwi rendszerén keresztül elérhetővé tett tartalmakat a profilképnél minden esetben a további tartalmak esetében lehetőségtől függően moderálja. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen dokumentumban leírtaknak nem megfelelő tartalmat (akár bejelentés alapján) ellenőrizze, és saját elbírálása szerint törölje. Felhasználó tudomásul veszi, hogy sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmaknak is ki lehet téve. Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek ítél, továbbá amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. 8. Profil beállítása Felhasználó adatlapját profilját saját maga tölti fel. Felhasználónak lehetősége van beállítani úgy a profilját, hogy célnak az erotikus társkeresést is megjelöli Ebben az esetben profilképnek egy erotikusabb képet is beállíthat, de ezt csak azok a Felhasználók láthatják, akik erotikus partnert keresnek, tehát egy normál kapcsolatot kereső nem láthatja se a profilképet se az erre a célra beállított tulajdonságokat. 9. Profil törlése, hibernálás, elrejtés, tiszta lap Felhasználónak lehetősége van Profiljának törlésére, ebben az esetben amennyiben újra szeretne csatlakozni oldalunkhoz, ismét kell regisztrálnia. Hibernálás esetén a teljes fiók eltűnik az oldalról és a Felhasználó sem tud másokkal kapcsolatot felvenni, csak ha ismét láthatóvá teszi magát, ebben az esetben az előzmények nem törlődnek. Elrejtésnél a profil nem látható mások által, viszont a Felhasználó azzal veszi fel a kapcsolatot, akivel Ő szeretné. Tiszta lap esetében törlődnek az előzmények így olyan mintha a Felhasználó újként regisztrált volna. 10. Képfeltöltés A Felhasználó kizárólag a szabályokat betartva tölthet fel képeket a Gitwi weboldalra. Felhasználó köteles a profiljára olyan képeket feltölteni, mely megfelel az erre vonatkozó szabályoknak. Amennyiben valamelyik kép nem felelne meg a jelen dokumentumban összefoglalt szabályozásoknak, akkor a Gitwi rendszeréből lekerül, és ezt Szolgáltató jelzi a felhasználó felé. A képek rólam és Profil képekre vonatkozó szabályok Ezen képeknek felismerhetően kell a Felhasználót ábrázolnia, tehát nem lehet festmény, rajz, grafika, vagy elektronikus úton átrajzolt fotó, valamint ezekről készült fénykép sem. Mivel ez a kép jelenik meg a keresőkben, csevegő panelekben és egyéb helyeken, Felhasználó érdeke a jelen szabály betartása. Egyéb fényképekre vonatkozó szabályok A Felhasználó a profilképen kívül egyéb fényképeket is feltölthet profiljába, melyekkel bemutathatja, családját, környezetét, hobbiját stb. és nem tartoznak a tiltott fényképek közé.

6 11. Tiltott fényképek Tiltott fényképek A következő típusú fényképek minden formában tiltottak, és nem tölthetőek fel: Meztelenséget, alsóneműt, erotikus fehérneműt, pornográfiát ábrázoló, szexualitásra utaló vagy szexuális tartalmú fényképek; (kivéve az általunk engedélyezett, megfelelő jelzővel ellátott mappában elhelyezve) olyan képek, amelyeken személyes adatok szerepelnek (pl. címek, URLcímek, telefonszámok), mivel ezek a felhasználó biztonságát veszélyeztetik jogdíjas fényképek az erőszak bármilyen formájának ábrázolása; fegyvereket ábrázoló fényképek; kábítószer-fogyasztást vagy törvényellenes tevékenységet ábrázoló fotók; védjegyes, vagy szerzői joggal védett képek, valamint minden olyan kép, amelynek nem a Felhasználó a tulajdonosa; modellek, hírességek, sportolók képei, illetve az internetről letöltött egyéb képek 12. Tagság A tagság lehet ingyenes és fizetős. Felhasználó az általa választott tagságra fizethet elő. A különböző tagságok a szolgáltatás bizonyos plusz funkciójának elérését szolgálják. Ezek a csomagok, és teljesen dinamikusan kezelendők a kreditekkel együtt Tagsági csomagok fajtái FREE MINI FELFEDEZŐ EXTRA 14. Kreditek és kuponok Az előfizetéses és nem előfizetéses Felhasználók a szolgáltatás igénybevétele során krediteket vásárolhatnak, melyeket plusz szolgáltatásokra válthatnak be. Szolgáltató bizonyos időközönként és alkalmakkor ajándék kuponokkal kedveskedik, melyek beváltásáról a kupon küldésével egy időben tájékoztatást nyújt. 15. Díjfizetés módja mobil fizetés SMS-ben fizetés hangalapú hívással (DC) internetes bankkártyás fizetés internetes fizetés (PayPal) Az oldal alapvetőleg ingyenesen használható, de az oldalon léteznek olyan prémium

7 szolgáltatások, mely plusz kényelmi funkciókat biztosítnak felhasználóink számára. A Prémium szolgáltatásokat bármely ügyfél -ha már adatlapja elfogadásra került,- igénybe veheti kredit (GITWI oldal belső fizetőeszköze) és előfizetés segítségével. Szolgáltatásainkról és azok igénybe vételének (kredit vagy előfizetés) aktuális feltételeiről az oldalon olvashat. Az előfizetéseket és krediteket Bankkártya, PayPal, SMS, valamint Hanghívás segítségével lehet megvásárolni. A kényelmes és gyors vásárlás érdekében a GITWI megpróbálja megjegyezni, hogy milyen fizetési eszközökkel (Bankkártya, PayPal, SMS) vásárolt már az ügyfél. Ha az adott eszközzel már történt vásárlás, akkor az ügyfél kiválaszthatja hogy egy új azonosítóval (pl. új bankkártya) szeretne fizetni vagy egy olyannal amivel már történt sikeres vásárlás. Ezzel a vásárlás folyamata egyszerűbb és biztonságosabb, mivel kevesebb a hibás adatok megadásának a lehetősége. Természetesen ügyfeleink a beállításoknál bármikor kérhetik a mentett fizetési eszközök törlését. Mivel minden fizetés mód esetén az eljárások eltérőek lehetnek, ezért bővebben a fizetési módokról, és az aktuális díjakról weboldalunkon lehet tájékozódni. Előfizetés és megújítás: Az ügyfél által vásárolt előfizetések mindaddig élnek, míg azt az ügyfél le nem mondja. Az ügyfél az előfizetést bármikor lemondhatja, de a megvásárolt előfizetést akkor is jogában áll felhasználni, ha azt az oldalon felmondta. Az előfizetés árát befolyásolja, hogy az ügyfél milyen fizetési módot választott. Pl. PayPal és Bankkártyás fizetés esetén jóval kedvezőbben lehet hozzájutni szolgáltatásainkhoz. Tovább csökkentheti költségeit az ügyfél, ha egyszerre nagyobb egységeket vásárol meg (pl. 3 hónap). Ilyen esetben az ügyfél által beállított időközönként történik meg az automatikus megújítás azzal a fizetési móddal, és arra az időszakra amivel magát az aktuális előfizetést vásárolta. Kreditek esetén az ügyfél kérheti, hogy kreditjei automatikusan töltőjenek fel, ha azok egy minimális érték alá csökkennének. Ebben az esetben az utolsó fizetési mód és vásárolt kreditszám figyelme vételével történik a vásárlás. DC és SMS előfizetés esetén Amennyiben Felhasználó készülékéréről nem elérhetőek az emelt díjas szolgáltatások T- Mobile esetében a 1430-as, Telenornál a 1741-es, Vodafonnál a 1270-es ügyfélszolgálati számon lehetőség van az ingyenes aktiválásra. Amennyiben feltöltős ún. Pre-paid kártyáról történik a szolgáltatás igénybevétele és nem sikerül az SMS-t elküldeni vagy nem tud a készülék SMS-t fogadni a Felhasználónak ellenőriznie kell egyenlegét és azt szükség esetén feltölteni. Studio 10 az előfizetések fajtáját és díjszabását egyoldalúan módosíthatja, a felhasználó külön értesítése nélkül. A csomagok frissített díjszabásai az oldalon megjelennek. A felhasználónak lehetősége van csomagváltásra, illetve a tagsági díjfizetés megszüntetésére. 16. Díjvisszatérítés Amennyiben a Felhasználó valamilyen oknál fogva téves SMS-t küld és az összeg

8 levonásra kerül egyenlegéből illetve megjelenik számláján, ezt az összeget Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Díjcsomag váltásnál a kisebb csomagról nagyobb csomagra váltás esetén a váltást azonnal aktiváljuk, így a tagsági napok száma - az átszámolást követőenmeghosszabbodik, nagyobb csomagról kisebb csomagra váltás esetén azonban a kisebb díjcsomag lejáratot követően kerül aktiválásra az új díjcsomag, ügyelve arra, hogy a Felhasználó a már megvásárolt nagyobb csomag szolgáltatásait ne veszítse el.. Szolgáltató utóbbi esetben nem fizeti vissza a díjkülönbözetet. Vis major esetén (pl. Szolgáltató hibáján kívül leáll a rendszer) a Szolgáltató részéről nem történik díjvisszafizetés. 17. Egyéb rendelkezések A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése érdekében. A szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően. 18. Felhasználási feltételek módosításának lehetősége Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa, erről a Felhasználót nem köteles tájékoztatni. Az ÁSZF legfrissebb változatát Szolgáltató közzéteszi, azt az oldalon bárki elolvashatja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított ÁSZF-fel, úgy a regisztrációját bármikor törölheti és a létrejött Szerződést felmondhatja.

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek TARTALOM Bevezetés Szolgáltató adatai Alapvető rendelkezések Adatkezelés Termékek és szolgáltatások köre Rendelés menete Fizetési lehetőségek Szállítás Elállás joga Panaszkezelés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen felhasználási feltételek az agronline.hu Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. adóig.sz.: 24152905-2-14., cégjegyzék száma: 14-09-313032, bankszámlaszám OTP

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. (2016.06.06. napjától hatályos szöveg)

Általános Szerződési Feltételek. (2016.06.06. napjától hatályos szöveg) Általános Szerződési Feltételek (2016.06.06. napjától hatályos szöveg) A jelen felhasználási feltételek ( Szerződés ) az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Zalaegerszegi Törvényszék

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1. Jelen ÁSZF irányadó Termelővel a www.grofimajor.hu weboldalon kötött Mezőgazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. május 25-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

Az SMS-ben az alábbi módon kell Pályázatát elküldenie: AP kód*vásárlás dátuma és időpontja* név

Az SMS-ben az alábbi módon kell Pályázatát elküldenie: AP kód*vásárlás dátuma és időpontja* név A NYERNI FOGUNK! Játék hivatalos szabályzata 1. A MECOM GROUP s.r.o., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: Szlovákia 06601 Homonna, Polna 4, cégjegyzékszám: 31 735 151 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a www.terseginfo.hu oldalon, a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás által üzemeltetett foglalkoztatási portálon. Ez a honlap, a Közép-Nyírségi Önkormányzati

Részletesebben

másrészről a Legjobbak.hu Partnerprogramhoz csatlakozni kívánó cég/személy

másrészről a Legjobbak.hu Partnerprogramhoz csatlakozni kívánó cég/személy SZERZŐDÉS Szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a Legjobbak.hu Partnerprogram üzemeltetője Cégnév: Yaco Bt. Székhely: 7400 Kaposvár Zaranyi ltp 9. Cégjegyzékszám: Cg.14-06-308477 Adószáma: 29121270-3-14

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek A FormAktív Kft. (székhely: 1126 Budapest, Márvány u. 27. I.em.13-14., cégjegyzékszám: :Cg. 01-09-719206) (a továbbiakban: Üzemeltető) az üzemeltetője a www.foreverutazas.hu internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK. I. Bevezető rendelkezések: I. Bevezető rendelkezések:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK. I. Bevezető rendelkezések: I. Bevezető rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK I. Bevezető rendelkezések: 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szallas.hu Kft. és a Szálláshely között online szállásközvetítői

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály A Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kupon Birodalom. 2013. augusztus 27. napjától. Bevezetés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kupon Birodalom. 2013. augusztus 27. napjától. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kupon Birodalom 2013. augusztus 27. napjától Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza mindazokat a meghatározásokat, feltételeket

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a WebShop-Experts Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III. em. 301-308.; Cg. 09-09-012282) által üzemeltetett

Részletesebben

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata 1. A DunaPro Drink Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 5. F. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata A JÁTÉKBAN AZ ANGELLICA+4 ELSŐ 2000DB PIACRA BEVEZETETT TERMÉKE INDUL. MINDEN VÁSÁRLÓNAK LEHETŐSÉGE VAN JÁTSZANI, AKI AZ ELSŐ 2000

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szezondekor Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Menyecske utca 21..; cégjegyzékszám: 01-09-964134; adószáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Melegrandi társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Melegrandi Tagok részére az interneten

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

A Metropol PIMP MY RACK! elnevezésű online nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A Metropol PIMP MY RACK! elnevezésű online nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A Metropol PIMP MY RACK! elnevezésű online nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PIMP MY RACK! elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Betatherm webáruház - ÁSZF - 2016. Betatherm webáruház Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.primanet.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.primanet.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.primanet.hu Jelen dokumentum tartalmazza a Prímagáz Hungária Zrt. mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató ) által üzemeltetett www.primanet.hu webáruház (a továbbiakban:

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Gera Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban mint Szolgáltató) által üzemeltetett www.nemesacel-ekszerek.hu

Részletesebben

1. Regisztrálás Regisztráljon, majd felhasználói nevével és jelszavával lépjen be weboldalunkra.

1. Regisztrálás Regisztráljon, majd felhasználói nevével és jelszavával lépjen be weboldalunkra. Általános Szerződési Feltételek =============================== LICITÁLÁSI SZABÁLYZAT ---------------------- Az oldal működtetésének célja: A www.licitutak.hu, www.licithotel.hu és a www.hotellicit.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045869, nyilvántartó hatóság: Fővárosi

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A viszony.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a regisztrált tagok (a Tagok ) részére az interneten

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA A szolgáltató neve: Farkas Róbert Egyéni Vállalkozó A szolgáltató székhelye: 7561 Nagybajom Sugár utca 59.

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 2 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 2 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

2.1. A Szervező az alábbi, a Szépségműhelyhez tartozó Facebook oldalakon fog rendszeresen nyereményjátékokat szervezni.

2.1. A Szervező az alábbi, a Szépségműhelyhez tartozó Facebook oldalakon fog rendszeresen nyereményjátékokat szervezni. Nyereményjáték szabályzat [Általános Facebook nyereményjáték] A Szépségműhely a Szépségműhely Facebook oldalain folyamatos nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Weboldal Felhasználási Feltételek

Weboldal Felhasználási Feltételek Weboldal Felhasználási Feltételek UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA [2014. augusztus 26.] A jelen oldal (továbbiakban AVON Online ) üzemeltetője az AVON Cosmetics Hungary Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2012. október 1- től 1 HATÁROZATLAN IDEJŰ WEB HOSTING SZOLGÁLTATÁS Tárhely, e- mail, FTP, Adatbázis továbbiakban egységesen webhosting szolgáltatások ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben