Jegyzőkönyv. Távol: Cseszlai Sándor alpolgármester. Naszvadi Sándorné jelezte késését.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Távol: Cseszlai Sándor alpolgármester. Naszvadi Sándorné jelezte késését."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Távol: Cseszlai Sándor al. Naszvadi Sándorné jelezte késését. Mocsáry Balázs üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő. Napirend: 1. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő munkáról Előadó: Ispány János intézményvezető 2. Beszámoló a gyámhatósági munkáról Előadó: Bárányné Billinger Erzsébet jegyző 3. Új szociális rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Mocsáry Balázs 4. Tájékoztató a könyvtár munkájáról Előadó: Damner Erzsébet intézményvezető 5. A volt zavaróállomás ingatlanjainak megigénylése Előadó: Mocsáry Balázs 6.Egyebek.(falunap programja, a búcsú elmaradásának lehetősége, Nyáregyházi u. 46. szám alatti ingatlan belső felújítása, óvodai és köztéri játszótér, stb ) Előadó: Mocsáry Balázs A képviselők a kiküldött napirendi pontokat 5 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 1.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő munkáról Előadó: Bán Katalin családgondozó Mocsáry Balázs : Elmondja, hogy Ispány János a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője azért nem tudott megjelenni az ülésen, mivel egy másik községben szintén testületi ülésen vesz részt. Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy Bán Katalin családgondozó februárjában nyugdíjba vonult és a helyét Iványi Margit vette át, aki szintén nagy tapasztalattal rendelkezik a gyermekjóléti és családsegítés területén. Fodor Imre KOS bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot nem tárgyalta, mivel nem tudta, hogy melyik táborról van szó.

2 2 Mocsáry Balázs : Ez a beszámoló 2010-ről szól, akkor volt 1 hetes tábor, ami benne is van a beszámolóban, az hogy ebben az évben melyik és milyen tábor lesz az most nem napirend. Tóthné Rakusz Julianna képviselő megköszöni Bán Katalin sok éven át végzett áldozatos munkáját. Az évek alatt sok segítséget nyújtottak egymásnak. A nyári táborok idejére nagyon sok érdekes programot szervezett a gyerekeknek. Naszvadi Sándorné képviselő megérkezett. Mocsáry Balázs : A családsegítő és gyermekjóléti önmagában nem tudja ellátni feladatát, csak a jól működő jelzőrendszer segítségével. Fontos ennek a hatékony működése mind az intézményeknek, mind a képviselő-testületnek, hogy megfelelő időben megfelelő tájékoztatást kapjanak. Családfigyelő rendszereket kellene jobban előmozdítani, hogy figyeljenek oda egymásra a családok, a szomszédok. Ha valamilyen jelzés érkezett a családgondozóhoz, akkor a megfelelő módszer alkalmazásával próbált segíteni, ami sok esetben eredményes is. volt. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2011.(V.26.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a Kistérségi családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2010 évi munkájáról szóló beszámolót, egyben megköszöni Bán Katalin 10 éves munkáját. Határidő: azonnal 2.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a gyámhatósági munkáról Előadó: Bárányné Billinger Erzsébet jegyző Manulek József képviselő: Szülők figyelmét fel kellene hívni, hogy időben szóljanak, ha a gyerek nem megy iskolába, hogy az étkezést le lehessen mondani. A helyi újságban is bele lehetne tenni. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő testületének 29/2011.(V.26.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a jegyzői hatáskörben tett

3 3 gyámhatósági intézkedésekről szóló beszámolót és azt elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához a beszámolót terjessze fel. Határidő: azonnal illetve folyamatos jegyző 3.napirendi pont tárgyalása: Új szociális rendelet-tervezet megtárgyalása: Előadó: Mocsáry Balázs Manulek József képviselő: Ügyrendi bizottság tárgyalta és a szociálpolitikai kerekasztalnál tett módosítási javaslatot a 2. ill. 3. pontban. A 2. pontnál a kerekasztal tagjaira a javaslat: Csévharaszt Község Polgármestere (kerüljön ki az, hogy vagy az általa megbízott személy ), Családgondozó, Pénzügyi Bizottság Elnöke, Balla Károly Általános Iskola Igazgatója (kerüljön ki az, hogy vagy az általa megbízott személy ), Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetője (kerüljön ki az, hogy vagy az általa megbízott személy ) Polgármesteri Hivatal szociálpolitikáért felelős ügyintézője, Cséfe elnöke,könyvtár vezetője, Ügyrendi Bizottság elnöke, Ősborókás Nyugdíjas Klub vezetője. A 3. pontban a módosító javaslat, hogy az ülést a hívja össze (maradjon ki, hogy vagy az általa megbízott személy ). Az aktívkorúak ellátása, bérpótló juttatás: 8. e.) pontja alá 2. bekezdésnek javasolja: A bérpótló juttatás feltételeit a képviselő-testület folyamatosan ellenőrizteti. A lakókörnyezet rendezettségének a bérpótló juttatás időtartama alatt folyamatosan fenn kell állnia, melyet a hatóság rendszeresen, de legalább 2 havonta ellenőriz a Ket hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályi szerint A ) pontját törölni javasolja, ez egy olyan kölcsön, ami ne kerüljön át a hatáskörébe. Ezek a közüzemi számlák egy állandó kiadás, ha folyamatosan figyeli valaki, akkor nem csúszhat el annyira, hogy a kikapcsolásra sor kerüljön. Blahó Sándor képviselő: Locsolási kedvezménnyel kapcsolatban elmondja, hogy a környékben mindenütt 20 % a locsolási kedvezmény csak nálunk 10% a helyi rendelet szerint. Ez nehézséget okoz a Köválnak a talajterhelési díjnál is. Nálunk is fel kellene emelni 20%-ra. A lakosságot tájékoztatni kell róla, hogy ezt a kedvezményt kérni kell. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Javasolja a kerekasztal tagjai közé a kuratórium elnökének a felvételét is. Manulek József képviselő: természetesen oda lehet venni, a bizottságnak nem jutott az eszébe. Fodor Imre képviselő: Közgyógyellátásnál vagyonnal rendelkeznek, milyen értékhatárt értenek alatta.

4 4 Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Az évi Tv. 4. (b) pontja rögzíti a vagyon fogalmát. Mocsáry Balázs : Elmondja, hogy a 22. -nak nem mindegyik változtatásával ért egyet. Az igaz, hogy egy évben egyszer van összehívva a kerekasztal, de ha kikerül belőle az általa megbízott szövegrész, akkor ha a 3. bekezdésben az marad, hogy az ülést a hívja össze és vezeti. Tehát, ha a kiesik, nincs aki levezesse az ülést.. Az intézményeknél lehet, hogy egy osztályfőnök jobban tudja, milyen probléma van a gyerekkel, mint az intézményvezető. Az elfogadható, hogy legyen ott fizikálisan az intézményvezető az ülésen. Manulek József képviselő: Az nincs kizárva, hogy a megbízzon valakit. A cél a módosító javaslattal az volt, hogy az intézményvezetők legyenek ott, a problémáról tudniuk kell és együtt is részt vehetnek a megbeszélésen az osztályfőnökkel. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A végére kerüljön oda, hogy akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző javasolja, hogy a 3. bekezdésből ne vegyék ki. Manulek József képviselő fenntartja a változtatást. Mocsáry Balázs szavazásra teszi fel a módosító javaslatokat: A 8. kiegészül a (2) bekezdéssel A bérpótló juttatás feltételeit a képviselő-testület folyamatosan ellenőrizteti. A lakókörnyezet rendezettségének a bérpótló juttatás időtartama alatt folyamatosan fenn kell állnia, melyet a hatóság rendszeresen, de legalább 2 havonta ellenőriz a Ket hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályi szerint. 6 igen szavazat bek. kerüljön ki: 4 igen szavazat és 2 tartózkodás. 22. (2) bekezdésből törölni a és az intézményvezetők után lévő általa megbízott személy 6 igen szavazat 22. (2) bekezdés egészüljön ki: Cséfe elnöke: 5 igen 1 tartózkodás Könyvtárvezetője: 5 igen 1 tartózkodás Ügyrendi bizottság elnöke: 4 igen 2 tartózkodás Közalapítvány elnöke: 5 igen 1 tartózkodás 22. (3) bekezdésből kerüljön ki az általa megbízott személy 4 igen és 2 nem szavazat A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról /Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 4.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a könyvtár munkájáról Előadó: Damner Erzsébet intézményvezető

5 5 Fodor Imre Kos.biz. elnöke: A bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a könyvtár beszámolóját. A helyettesítésről tárgyalt még a bizottság, mivel az még mindig nem megoldott. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A könyvtáros helyettesítéséről jogilag kinek kell gondoskodni? Mocsáry Balázs : Természetesen a munkáltatónak, jelen esetben a nek. Manulek József képviselő: Mozgáskorlátozottak kiszolgálása nem megoldott a könyvtárban. Történt ennek a megoldásában előre lépés, történtek megbeszélések a könyvtár és az önkormányzat között? Damner Erzsébet intézményvezető: Mint intézményvezető köteles beszámolni a megoldatlan mozgáskorlátozottak problémájáról. Sajnos pályázat nem került kiírása ebben a témában. Mocsáry Balázs elmondja, hogy a menetközben felmerülő problémákat a könyvtárvezetőjével megbeszéli. A képviselő testület tudomásul vette a könyvtár tájékoztatóját. 5.napirendi pont tárgyalása: A volt zavaróállomás ingatlanának megigénylése Előterjesztő: Mocsáry Balázs Mocsáry Balázs : Már az előző képviselő-testületek is tettek kísérletet arra, hogy volt zavaróállomás területét térítésmentesen megkapja az önkormányzat. Az állami vagyon mindenkori kezelői saját hatáskörben kívánták értékesíteni az ingatlant és elzárkóztak az önkormányzatnak történő tulajdonba adástól. A lakások kezelője azt nyilatkozta, hogy azokra nem tart igényt, tehát joggal lehet feltételezni, hogy számunkra kedvezően készítik elő a kormánydöntést. A nagyépületet, volt legénységi szálásokat tartalmazó területet is jó volna térítésmenetesen megkapni. Erre is van remény, de lehet az is, hogy csak vásárlással juthatunk az ingatlanhoz, melyet megfelelő gazdasági célra hasznosítani lehetne. Az igény benyújtásától számított 2x 60 nap mire döntés születhet. Ha csak térítés ellenében adják a területet, akkor újból a testület elé kerül a dolog. Naszvadi Sándorné képviselő: Melyik területről van szó? Mocsáry Balázs : A 181/5 ha a legénységi épületek, tehát az összes épület. A 181/3 ha a temető mögötti gyep, legelő rész. A 181/6-os rész a főbejárattól balra eső, gyep, legelő 8 ha. Az erdő nem tartozik bele, azt nem lehet igényelni. A 181/5 és 181/6 hrsz határos egymással nincsen benne erdő. A képviselő-testület 6 igenszavazattal meghozta az alábbi határozatát:

6 6 Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő testületének 30/2011.(V.26.) számú határozata 1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a csévharaszti 0181/4-es helyrajzi számú épület és udvar megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. útján a Kormánynál a évi CVI. 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Mocsáry Balázs t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) (5) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében kívánja megszerezni és településfejlesztés, lakásgazdálkodási önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja felhasználni a monori kistérség területfejlesztési koncepciójához illeszkedve. 4. Az önkormányzat vállalja az ingatlan ingyenes tulajdonba adása esetén a felmerülő költségek megtérítését. Határidő: azonnal illetve a kérelem benyújtására 30 nap Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(V.26.) számú határozata 1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a csévharaszti 0181/5-ös helyrajzi számú épület és udvar megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. útján a Kormánynál a évi CVI. 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Mocsáry Balázs t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

7 7 3. Az ingatlant az önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) (5) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében kívánja megszerezni és településfejlesztés, lakásgazdálkodás, foglalkoztatás, szociális, oktatás, valamint gazdaság- és területfejlesztési önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja felhasználni a monori kistérség területfejlesztési koncepciójához illeszkedve. 4. Az önkormányzat vállalja az ingatlan ingyenes tulajdonba adása esetén a felmerülő költségek megtérítését. Határidő: azonnal illetve a kérelem benyújtására 30 nap A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011.(V.26.) számú határozata 1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a csévharaszti 0181/3-as helyrajzi számú gyep, legelő megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. útján a Kormánynál a évi CVI. 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Mocsáry Balázs t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) (5) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében kívánja megszerezni és temető bővítés, településfejlesztés, szociális foglalkoztatás, oktatás, valamint gazdaság- és területfejlesztési önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja felhasználni a monori kistérség területfejlesztési koncepciójához illeszkedve. 4. Az önkormányzat vállalja az ingatlan ingyenes tulajdonba adása esetén a felmerülő költségek megtérítését. Határidő: azonnal illetve a kérelem benyújtására 30 nap

8 8 Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011.(V.26.) számú határozata 1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a csévharaszti 0181/6-os helyrajzi számú gyep, legelő megjelölésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. útján a Kormánynál a évi CVI. 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Mocsáry Balázs t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. 3. Az ingatlant az önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) (5) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében kívánja megszerezni és településfejlesztés, foglalkoztatás, oktatás, valamint gazdaság- és területfejlesztési önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja felhasználni a monori kistérség területfejlesztési koncepciójához illeszkedve. 4. Az önkormányzat vállalja az ingatlan ingyenes tulajdonba adása esetén a felmerülő költségek megtérítését. Határidő: azonnal illetve a kérelem benyújtására 30 nap 6.napirendi pont tárgyalása: Egyebek A.) Falunap Mocsáry Balázs : A falunappal kapcsolatban egy előzetes forgatókönyv és költségvetés került kiküldésre. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Szabadtéri bálra le lett foglalva a zenész? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Papp Sanyi és a Bandika ha a tavalyi áron elvállalja, akkor lenne bál. A napközbeni zenét, aki a színpadot és világítást hozza, az fogja szolgáltatni. Papp Sanyi 19 órától itt lesz és hajnal 3-ig. Naszvadi Sándorné képviselő: Mazsorett felvonulás és hívogató zene végig megy a községben vagy csak ott a pályán lesz? A Ki Mit Tud győztes Péteri lányoknál nem lát összeget, ajándékért jönnek lépnek fel? A Baranta bemutatónál sem szerepel összeg.

9 9 Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Nem mennek végig a falun, mert nagyon hosszú lenne, maga az útvonal még nincs meg. Még szerződéskötésre nem került sor. Manulek József képviselő: A Baranta nem tud jönni az elfoglaltságuk miatt. Jelzi, hogy a kispályás focin nem tud részt venni. A főzőversenyre meddig lehet jelentkezni? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Tavaly előre is lehetett jelentkezni, de még a helyszínen is lehetett jelentkezni. Egy- két helyet mindig kihagytak az aznapi jelentkezők részére. Manulek József képviselő: Ki lehet jelenteni, hogy augusztus 1-ig lehet jelentkezni. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Az idei falunapra 1 millió forint van betervezve. Ha a testület azt mondja, hogy adja ezt az összeget, akkor lehet a szerződéseket megkötni, az árusoktól a felajánlásokat be lehet gyűjteni. Sajnos a pénzbeli támogatás előző évben elenyésző volt. Az egészségügy biztosítja az ügyeletet. Az óvodások délelőtt részt vesznek az óvodai záróműsorukkal. A nevezésekre természetesen lehet határidőt megszabni. Anka Béláné Cséfe elnöke: A fellépő felnőttek számát szeretné megkapni, mivel könyveket szeretnének ajándékba adni. B.) Búcsú Mocsáry Balázs : A Petőfi Sándor utca lakói írásban panaszt tettek a búcsúsok ellen. Nem az első eset, hogy írásban kérik, hogy kerüljön át a búcsú helyszíne máshova, mert a búcsún jelenlévő mutatványosok és árusok, valamint a búcsú látogatói sok bosszúságot okoznak a helyi lakosoknak. A mutatványosok az egynapos búcsút megelőzően több nappal kitelepülnek, és csak napokkal a búcsú után hagyják el a helyszínt, rendszerint rendezetlen állapotban. Naszvadi Sándorné képviselő: Figyelembe kell venni a helyi lakosság kérelmét, nem az első alkalom, hogy reklamálnak az ottani lakosok. Legyen a régi sportpályán, már úgysem olyan nagy volumenű a búcsú. C.) Nyáregyházi úti lakás belső felújítása Mocsáry Balázs : A Cséfe részéről érkezett felmérés, mely szerint egy alapos festés és padlózat kiegyenlítés kell, hogy a népi táncot meg tudják tartani. Ha nem a népi tánc lenne ott, akkor egy használt csocsót is oda lehetne vinni és így már egy több funkciós helység lenne. Anyag költség kb: 500 e Ft lenne, munkadíjat nem számolják fel. Nincs akadálya a felújításnak, ha az a helység hosszabb távon ki lesz használva. Úgy valósítható meg, hogy az anyagot a hivatal számlájára vásárolják meg és úgy kerül kifizetésre. Naszvadi Sándorné képviselő: Az áram le van kötve? Mocsáry Balázs : Igen le van kötve, de egy kérelemre visszakötik.

10 10 Anka Béláné Cséfe elnöke: A nyugdíjasoknak is megfelelő lenne, mivel nincsen messze. A fűtés is megoldható, van egy szép vaskályha benne. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2011.(V.26.) számú határozata Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt, Nyáregyházi u. 46. szám alatti önkormányzati ingatlan nagy termének rendbetételére vonatkozó javaslatot és Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére. Felkéri a t a költségvetés módosításakor az átvezetésről gondoskodjon. Határidő: folyamatos D.)Közterületi játszóterek Mocsáry Balázs : Szakemberrel megnézette a Petőfi utcai játszóteret és a véleménye szerint apróbb munkával a balesetveszély megszüntethető, nem kell lebontani az egészet. A játszótér kerítésének az lenne a funkciója, hogy a kicsi gyerekek ne szaladjanak ki az útra. Egy rendkívüli ülés keretében a testület dönthetne arról, hogy miből legyen, milyen hosszú legyen, legyen e sövény vagy ne. A testületi tagokat kéri, hogy ezeken gondolkodjanak el. A közalapítvány által benyújtott pályázat játszótérre nem sajnos nem nyert. Óvodai játszótér problémája majd, valamilyen módon megoldásra kerül. Azokat a játékokat, amiket fel lehet újítani, azt megcsinálják, a többi játék pótlása fokozatosan fog történni, mivel egy lépésben nem tudják. Naszvadi Sándorné képviselő véleménye, hogy évente egy játékot tudnak pótolni. Manulek József képviselő: Most 2 játék kerüljön pótlásra és a következő években a többi. Ha egyszerre több játékot rendelnek meg valószínű, hogy adnak kedvezményt is. A kérdés, hogy ebben az évben e Ft-ot tud-e biztosítani a képviselő-testület erre a célra? Mocsáry Balázs : Tartalékalapot jelentősen csökkentette a civilszervezeteknek nyújtott támogatás. Naszvadi Sándorné képviselő: Legyen most 500 e Ft és a következő évben is 500 e Ft.

11 11 Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2011.(V.26.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az óvodai játszótéri eszközök ez évi egyszeri pótlását nem tudja biztosítani, ezért Ft-ot biztosít Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda részére, a költségvetési tartalék terhére. Felkéri a t, hogy a költségvetés módosításakor az átvezetésről gondoskodjon. Határidő: azonnal Anka Béláné Cséfe elnöke: A Betlehemes játékoknál engedély kellett a gyerekek szerepeltetéséhez. Most a Trianoni megemlékezésnél kell-e engedélyt kérni? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Az intézményvezetőkkel kell egyeztetni, megbeszélni. A képviselőknek több közérdekű kérdése, bejelentése nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódott. k.m.f. Mocsáry Balázs Bárányné Billinger Erzsébet jegyző

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. június 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-11/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13. napján 9 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. október 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. október 29-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Szám: 302-4/2017. A D Á S Z T E V E L

Szám: 302-4/2017. A D Á S Z T E V E L Szám: 302-4/2017. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 26. napján 18 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség hivatali helyisége

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség hivatali helyisége Magyargencs Község Önkormányzata Ügyszám: /2015. Jegyzőkönyv Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. január 14-i nyilvános üléséről, mely 16 óra 00 perckor kezdődött. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-2/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 27-én 16,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017.(III.27.) HATÁROZATA

JEGYZŐKÖNYV. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017.(III.27.) HATÁROZATA Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-6/2017.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 27-én, 17

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszti Községháza Dísztermében február 5.-én megtartott képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszti Községháza Dísztermében február 5.-én megtartott képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszti Községháza Dísztermében 2015. február 5.-én megtartott képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-8/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2017. november 8. 8.30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

2. Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről, Zarudnaja Krisztina a munkanélküliség alakulásáról

2. Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről, Zarudnaja Krisztina a munkanélküliség alakulásáról Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Igazoltan távol: Fodor Imre képviselö, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő.

Jegyzőkönyv. Igazoltan távol: Fodor Imre képviselö, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Tárgyalótermébe 2016. július 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Szám: 302-6/2017. A D Á S Z T E V E L

Szám: 302-6/2017. A D Á S Z T E V E L Szám: 302-6/2017. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 28. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Német

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sándor Edit bizottsági tagok

JEGYZŐKÖNYV. Sándor Edit bizottsági tagok 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának 2017. április 27.-én 8.00. órai kezdettel a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról zárszámadás.

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Nyíracsád Községi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról zárszámadás. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági ülésén a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.) 2017. április 27.-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 68/2017.(VIII.22.) 69/2017.(VIII.22.) 70/2017.(VIII.22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 19. napján tartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 19. napján tartott üléséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. / 46/390-120 FAX: 46/390-305 korjegyzoseg.bukkszentkereszt@digikabel.hu www.bukkszentkereszt.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében augusztus 10-én megtartott Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében augusztus 10-én megtartott Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. augusztus 10-én megtartott Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-3/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 24-én 20,00

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 22-én 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. december 10. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI XII. JEGYZŐKÖNYVE 2009. november 30 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ipolydamásd Község Önkormányzatának április 28.-án megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ipolydamásd Község Önkormányzatának április 28.-án megtartott testületi üléséről. Szám: 110-6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ipolydamásd Község Önkormányzatának 2011. április 28.-án megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Rományik Ferenc polgármester:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Szám: 8-7/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-7/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-7/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 12-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 12-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. július 12-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez 79/2016.(VII.12.) Kt. Hat. 80/2016.(VII.12.) Kt. Hat. 81/2016.(VII.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-16/2015.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 17-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 11/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 27-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 27-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 27-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

a Képviselő-testület december 19-én megtartott rendes nyílt testületi üléséről

a Képviselő-testület december 19-én megtartott rendes nyílt testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2017. december 19-én megtartott rendes nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 116.- 120. (XII.19.) számú határozatokat 12/2017. (XII.19.) számú rendelet 1 JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2016. augusztus 30. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2016. augusztus 30 -án 15.00 órakor

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

A Bizottság a napirendek tárgyalása során a nyílt ülés 8. és 9. pontját a zárt ülés után tárgyalta. Jkv.író

A Bizottság a napirendek tárgyalása során a nyílt ülés 8. és 9. pontját a zárt ülés után tárgyalta. Jkv.író Fogyatékosügyi Bizottság 2019. április 23-án (kedd) 17 órai kezdettel a POHI Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott üléséről. Napirend előtt: 50/2019.(IV.23.)SZEFOB Fogyatékosügyi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben