Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa"

Átírás

1 MKB 1X1 BETÉTKAMATLÁB BÁZISÚ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL Szabad felhasználású kölcsön (Hatályos: augusztus 15-től) I. Az igényelt kölcsön főbb adatai Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Kamatperiódus Megegyezik az óvadékként zárolt betét lekötési időtartamával (betétlekötési periódus) Törlesztés HUF EUR HUF-nak megfelelő EUR Folyósítás és törlesztés devizaneme Kölcsön típusa 1 hónap 2 hónap (annuitásos hitel nem választható) 3 hónap (annuitásos hitel nem választható) A kölcsön folyósítására és törlesztésére szolgáló számla száma: HUF EUR rulírozó (annuitásos és lineáris hitel nem választható) nem rulírozó Annuitásos törlesztési mód : havonta a kamatperióduson belül egyenlő részletekben (devizahitel devizában egyenlő részletekben), az egyenlő összegű törlesztő-részlet magába foglalja a hónapról hónapra változó összegű tőke és kamat összegét (rulírozó hitel nem választható) Lineáris törlesztési mód : a kamatperiódusnak (az óvadékként zárolt betét lekötési periódusának) megfelelően havonta, 2 havonta vagy 3 havonta változó összegű csökkenő törlesztő-részletekben; a törlesztőrészlet magába foglalja a havi, 2 havi, illetve 3 havi azonos összegű (devizahitel devizában azonos összegű) tőketörlesztést és a változó összegű kamatot (rulírozó hitel nem választható) Lejáratkor egy összegben történő tőketörlesztés, a kamatperiódusnak (az óvadékként zárolt betét lekötési periódusának) megfelelően havi, 2 havi vagy 3 havi kamatfizetés II. Az igénylő adatai Vállalkozás neve Vállalkozás cégformája Társas vállalkozás (Kkt., Rt.,Bt.,Kft egyéb) Egyéni vállalkozó Vállalkozás címe Telephely címe (ha más, mint a székhely) Alapítás dátuma (egyéni váll. megalakulás dátuma) Fő tevékenység TEÁOR szám Adószám ir. szám: utca/út/egyéb: helység: házszám/em./ajtó: telefonszám: Van-e saját tulajdonú telephelye? Igen Nem ir. szám: utca/út/egyéb: helység: házszám/em./ajtó: Vállalkozói tevékenység megkezdésének éve (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér az alapítás időpontjától) KSH szám Cégjegyzék helye, száma (egyéni váll. egy. váll. igazolványszám) Foglalkoztatottak (fő) Menedzsment (fő) Tulajdonosok száma Képvis. jog. személy neve Beosztása 1 Végzettsége 1 Vállalkozás számlavezető hitelintézetének megnevezése: (több hitelintézet kérjük legalább a három legnagyobb forgalmat bonyolító hitelintézet nevét megadni) Árbevételének Hiteltípus/pü-i Fennálló Hitelintézet Számlanyitás Szerződéskötés Szerződött hány %-a érkezik a lízing /garancia kötelezettség megnevezése dátuma dátuma összeg (eft) bankba megnevezése összege (eft) Végső lejárata (dátum) Egyéb adatok Van a vállalkozás tulajdonában ingatlan? Igen Nem A vállalkozás székhelyén van vagyonbiztosítás? Igen Nem Van vagy volt folyamatban csőd-, felszámolási, Van-e a vállalkozásnak hátralékos vagy végrehajtási vagy végelszámolási eljárás a átütemezett köztartozása (adó, tb., vám, helyi Igen Nem vállalkozással vagy kapcsolt vállalkozása(i)val adók, illeték stb.)? szemben? Igen Nem 1 A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok

2 III. Az igénylő (egyéni vállalkozó) és az igénylő tulajdonosának adatai (magánszemély tulajdonos, illetve egyéni vállalkozó kitöltendő) Név Leánykori név: Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Részesedés mértéke % Adóazonosító jel Vezetékes telefon/fax Mobil telefon Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Legmagasabb iskolai végzettség Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Név Leánykori név: Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Részesedés mértéke % Adóazonosító jel Vezetékes telefon/fax Mobil telefon Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Legmagasabb iskolai végzettség Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Név Leánykori név: Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Részesedés mértéke % Adóazonosító jel Vezetékes telefon/fax Mobil telefon Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Legmagasabb iskolai végzettség Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Név Leánykori név: Születési hely, idő Családi állapot Egyedülálló Házas Részesedés mértéke % Adóazonosító jel Vezetékes telefon/fax Mobil telefon Rendelkezik-e magán ingatlannal? Igen Nem Eltartottak száma (fő) Legmagasabb iskolai végzettség Általános iskola Szakközépiskolai érettségi Gimnáziumi érettségi Főiskola/Egyetem Szakmunkás bizonyítvány Technikus Jogi személy tagok vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (bt, kkt) tagok adatai (Kapcsolt vállalkozások) Vállalkozás teljes neve: Vállalkozás adószáma: Részesedés mértéke % Vállalkozás teljes neve: Vállalkozás adószáma: Részesedés mértéke: % IV. Gazdálkodási adatok (kitöltése akkor kötelező, ha az igénylő nem nyújt be lezárt évre vonatkozóan pénzügyi beszámolót (idei évben alakult vagy csak főkönyvi kivonat, ill. bevételi nyilvántartás került benyújtásra az előző évről) Kitöltő Vállalkozás Eredménykimutatás adatai Tárgyidőszak Nem EVA-s társas vállalkozások Értékesítés nettó árbevétele Szokásos vállalkozási eredmény SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (minden társasági forma) SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (minden társasági forma) Nem EVA-s társas vállalkozások Nem EVA-s társas vállalkozások SZJA-s egyéni vállalkozók EVA-s (minden társasági forma) Adóalapba beszámító bevétel Vállalkozói adóalap Adózás előtti eredmény Adózás utáni vállalkozói jövedelem Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegadatok Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Értékesítés nettó árbevétele (adó alapjába számító ÁFA nélküli bevétel, ill. adóévben megszerzett bevétel) az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén

3 V. A kölcsönnyújtáskor az óvadéki betétet elhelyező és az óvadékba helyezett betét adatai V.1. Az óvadéki betétet elhelyező adatai Az óvadéki betétet elhelyező: igénylő vállalkozás magánszemély Az óvadéki betétet elhelyező adatai, amennyiben az óvadékelhelyező magánszemély: Születési családi és utónév: Anyja születési neve Születési helye, ideje Személy ig. száma Adóazonosító száma Állampolgársága Állandó lakcíme Telefon Munkahelye neve Munkahelye címe V.2. A kölcsönnyújtáskor óvadékba helyezett betét adatai Azonosító szám Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződés száma* Lekötés összege Lekötés devizaneme Lekötési periódus (Nem térhet el a kamatperiódustól) ** Lekötés típusa *** Az óvadékkal biztosított banki követelés összege. HUF EUR (Bank tölti ki!) * Amennyiben a betét Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról került lekötésre ** 1-1 hónap 2-2 hónap (annuitásos hitel nem választható) 3-3 hónap (annuitásos hitel nem választható) ***1 - lekötés egyszeri érvénnyel (annuitásos törlesztési mód csak akkor választható, ha a hitel futamideje pontosan 1 hónap); 2 - ismétlődő lekötés azonos összeggel; 3 - ismétlődő lekötés kamatos kamattal; 4 - ismétlődő lekötés egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével. A Bankfiók tölti ki! Befogadó fiók neve Költséghelyi kódja Ügyintéző neve Ügyintéző telefon melléke KUT rendszerben adatváltozás igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést megtettük nem Hitelcentrum tölti ki! Szerződés-azonosító szám

4 AZ MKB 1X1 BETÉTKAMATLÁB BÁZISÚ HITEL SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETÉN 1. Fogalom meghatározások: Adós: A Kérelemben Igénylőként feltüntetett egyéni vagy társas vállalkozás, aki/amely részére a jelen szerződési feltételekkel a Bank 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelt folyósít. Bank: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg , KSH jelzőszám: ). Elszámolási nap: a Kölcsönszerződés alapján keletkezett rendszeres fizetési kötelezettség (tőke, kamat, rulírozó hitel rendelkezésre tartási jutalék) teljesítésére a jelen megállapodásban meghatározott nap, illetve amennyiben e nap nem Üzleti napra esik, akkor az azt követő első Üzleti nap. Értesítés: a Bank által az Adósnak küldött visszaigazolás, amely tartalmazza a kölcsön összegét és futamidejét, a kölcsön folyósításának napján érvényes kamat mértékét, valamint a folyósítás feltételeit. Igénybevételi lehetőség: a kölcsön igénybevételének joga a Kölcsönszerződés hatályba lépésének napján nyílik meg, az igénybevételi lehetőség lejárata a hitel végső lejáratát megelőző Üzleti nap. Kamatbázis: A hitel kamatbázisa megegyezik a Bank mindenkor érvényes Belföldi természetes személyek által forintban elhelyezett betétek és külföldi természetes személyek által konvertibilis forintszámlán elhelyezett betétek / Belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által forintban elhelyezett betétek című kondíciós listájában közzé tett, a Kérelem V.2. pontja szerinti óvadéki betét összegére meghatározott, és annak zárolása napján érvényes, a Kérelem I. pontjában megjelölt betétlekötési időszakra vonatkozó betéti kamatlábbal. A betéti kamatlábat a Bank jogosult a mindenkori belföldi pénzpiaci kamatlábak, továbbá más, a forrásköltségeit befolyásoló feltételek módosulása alapján változtatni. A Bank a változásról az Ügyfelet a mindenkori hatályos kondíciós listájában meghatározott napilapban, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetmény útján tájékoztatja. A kamatbázis a kamatperióduson belül fix, míg a Bank a soron következő kamatperiódusra a kamatbázist az aktuális betéti kamatláb alapján ismételten megállapítja. A Banknak a jelen pontban meghatározott kamatváltoztatási jogát az Ügyfél a jelen hitelszerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, és azt magára nézve kötelezőnek elismeri. A kölcsön kamata: A Fogalom meghatározásokban definiált kamatbázisból és a hitel futamideje alatt fix mértékű kamatrésből áll. A kölcsön kamatlába 3 hónapig terjedő futamidő fix, míg 3 hónapon túl a betéti kamatlábak változásának függvényében, kamatperiódusonként változik, kamatperióduson belül fix. Kamatfizetés: A kamat megfizetése kamatperiódusonként utólag, az egyes kamatperiódusok utolsó napján, illetve a kölcsön lejáratának napján esedékes. A kamatfizetés kezdő napja a folyósítást követő első Elszámolási nap. Kamatperiódus: A Kérelem I. pontjában meghatározott kamatidőszak. A kamatperiódus annuitásos hitel kizárólag 1 hónap lehet. A kamatperiódus minden esetben megegyezik az óvadékként zárolt betét (óvadéki betét) lekötési időtartamával (betétlekötési periódusával). Az első kamatperiódus kezdő napja megegyezik az óvadéki betét lekötésének napjával, majd ezt követően a további kamatperiódusok első napja - a kamatperiódus hosszától függően - az első kamatperiódus kezdő napját követő hónap(ok) azonos napjával. A Bank az egyes kamatperiódusokra, és azon belül az egyes igénybevételekre a kamatot a tárgy kamatperiódus első napján érvényes betéti kamatláb alapján állapítja meg. Kérelem: az 1x1 Betétkamatláb bázisú Hitel igényléséhez az Adós által kitöltött és megfelelően aláírt banki formanyomtatvány, a Kérelem és Szerződés részeként. Kölcsönszerződés: a Kérelem, az 1x1 Betétkamatláb bázisú Hitel jelen szerződési feltételei és a Bank Értesítése együtt képezi a Szerződő Felek közötti Kölcsönszerződést. Kötelezett: A Kérelemben óvadékot nyújtóként megjelölt egyéni vállalkozó, társas vállalkozás illetve magánszemély. Óvadék: a Kötelezett által a hitel biztosítékául a Banknál, a hatályos jogszabályoknak megfelelően fedezetül lekötött, elkülönített pénzbetét. Szerződő Felek: az Adós, a Kötelezett és a Bank együttesen. Üzleti nap: Üzleti napnak számít minden olyan nap, amelyen a Bank pénzügyi szolgáltatás nyújtása céljából nyitva tart, EUR hitelek esetében minden olyan nap, amelyen a Trans-European Automated Real-Time Settlement Express Transfer - TARGET - rendszer működik. 2. A kölcsönigény 2.1. Az alábbi a)-k) alpontokban felsorolt szerződési feltételeket a Bank az Értesítésben meghatározottak szerint közli: a) a kölcsön összege (bruttó összeg), b) a kölcsön folyósításának napján érvényes kamat mértéke, c) a rendelkezésre tartási jutalék mértéke (rulírozó ), d) a kölcsön folyósításának napján fizetendő szerződéskötési díj mértéke, e) a kölcsön nettó összege (a kölcsön összege mínusz a szerződéskötési díj), f) a kölcsön futamideje (hónapokban), g) a kölcsön végső lejáratának napja, h) a törlesztés első esedékességének napja (annuitásos és lineáris törlesztésű kölcsön ), i) a havi törlesztőrészlet összege (annuitásos törlesztésű kölcsön ), j) a havi tőketörlesztés összege (lineáris törlesztésű kölcsön ), k) a kamatfizetés első esedékességének napja (lejáratkori törlesztésű kölcsön ) A Bank a kölcsönnyújtást indokolás nélkül megtagadhatja, ha az Adós a Bank hitelbírálati követelményeinek nem felel meg. 3. Hatálybalépés A Kölcsönszerződés a Kérelem Bank általi elfogadásával a jelen pontban hivatkozott Értesítés keltének napján minden további jogcselekmény nélkül hatályba lép és mindaddig hatályos marad, ameddig a Kölcsönszerződés alapján keletkezett összes követelés a Bank részére maradéktalanul megfizetésre, vagy a Kölcsönszerződés felmondásra nem kerül. A Kölcsönszerződés hatálybalépéséről és a kölcsön folyósításának feltételeiről a Bank írásbeli Értesítést küld az Adós, illetve a Kötelezett részére. A Kérelem Bank általi elutasítása (2.2. pont) a Kölcsönszerződés megszűnik, a Bank az Óvadékot felszabadítja. 4. A kölcsön folyósítása 4.1. A kölcsönt a Bank a Kölcsönszerződés hatálybalépésével egyidejűleg rendelkezésre tartja, és a Kérelem V.2. pontjában felsorolt betétnek jelen szerződés 10. pontja szerinti óvadékba helyezését és zárolását követő 2 (kettő) munkanapon belül, amennyiben a folyósítás devizaneme eltér a Kölcsönszerződés devizanemétől, 4 (négy) munkanapon belül, egy összegben folyósítja A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Bank az Adós Kérelemben megjelölt bankszámláján a kölcsön összegét jóváírja. 4.3 Amennyiben a folyósítás devizaneme eltér a Kölcsönszerződés devizanemétől, az átszámítás deviza-forint között a folyósításkor spot értéknappal - azaz a tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik.

5 5. A kamat, díj, jutalék és költség 5.1. Az Adós a Kamatbázis és a mindenkori kondíciós listában meghatározott kamatrés alapján kiszámított kamatot fizeti meg a kölcsön összege után Az egyes Kamatperiódusokban érvényes kamat mértékéről a Bank a kamatperiódus kezdő napját követő 15 naptári napon belül értesíti a Adóst Rendelkezésre tartási jutalék: A Bank a Hitelszerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel (rulírozó jellegű hitel ). A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott kölcsön után a 4.1. pontban írt időponttól a kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra Szerződéskötési díj: A Bank a kölcsön Értesítésben megjelölt összegére vetítve a hatályos kondíciós lista szerinti mértékű szerződéskötési díjat számít fel Szerződésmódosítási díj: A Kölcsönszerződés Adós által kezdeményezett módosításakor a Bank az akkor hatályos kondíciós listájában meghatározott szerződésmódosítási díjat számít fel. Az Adós által kezdeményezett szerződésmódosításnak tekintendő a részleges előtörlesztés miatti módosítás is Zárlati költség: A szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés a Bank az akkor hatályos kondíciós listájában meghatározott zárlati költséget számít fel A kölcsönnel kapcsolatos díjak, jutalékok, és költségek mértékét a Bank mindenkori kondíciós listája tartalmazza. A Bank jogosult a kölcsön igénybevételével kapcsolatos díjak, jutalékok és költségek mértékét a pénzpiaci viszonyok változásától függően egyoldalúan módosítani. 6. Rendelkezésre tartás rulírozó kölcsön esetében A hitel az igénybevételi lehetőség lejáratáig az Adós által a Kérelemben megjelöltek szerint vehető igénybe rulírozó módon. A hitelösszeg rulírozó módon történő igénybevétele azt jelenti, hogy az Adós a jelen szerződés feltételei szerint teljesített előtörlesztést ismételten igénybe veheti. 7. A kamat, díj, jutalék és költség megfizetése, a kölcsön visszafizetése 7.1. A szerződéskötési díj a kölcsönösszeg első igénybevételével egyidejűleg, a folyósítás devizanemében esedékes, megfizetése oly módon történik, hogy a Bank ezen összeget az első ízben folyósított kölcsönösszegből levonja A rendelkezésre tartási jutalék a kamatfizetéssel egyidejűleg, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnése napján a folyósítás devizanemében esedékes (rulírozó jellegű hitel ) A kamat megfizetése kamatperiódusonként utólag, az egyes kamatperiódusok utolsó napján, illetve a kölcsön lejáratának napján esedékes A kölcsön visszafizetése az Adós által a Kérelemben megjelöltek szerint, annuitásos hitel havonta, lineáris hitel egy, illetve három havonta, az Elszámolási napokon, lejáratkori egyösszegű törlesztésű hitel a kölcsön végső lejáratának napján egyösszegben, a folyósítás devizanemében esedékes A szerződésmódosítási díj a kölcsönszerződés módosításának mindkét fél által történt aláírásával egyidejűleg, a folyósítás devizanemében esedékes A zárlati költség a szerződés megszűnését eredményező előtörlesztéssel egyidejűleg, forintban esedékes A kamat, díj (kivéve a szerződéskötési díjat), jutalék és költségek megfizetése és a kölcsön visszafizetése oly módon történik, hogy az Adós az esedékes tartozásának megfelelő összeget az esedékesség napján illetve amennyiben a fizetési kötelezettség devizaneme eltér a Kölcsönszerződés devizanemétől, az esedékesség napját megelőző harmadik üzleti napon a Banknál vezetett, a Kérelemben megjelölt bankszámláján elhelyezi, a Bank pedig jogosult a bankszámlát az Esedékesség napján követelésével megterhelni Annuitásos törlesztésű kölcsön esetében a Törlesztőrészletek esedékességének kezdő napja a folyósítást követő első Elszámolási nap, lineáris törlesztésű kölcsön esetében a Törlesztőrészletek esedékességének kezdő napja a folyósítást követő első illetve harmadik Elszámolási nap Annuitásos törlesztésű kölcsön esetében a kölcsön utolsó havi Törlesztőrészletének összege eltérhet a megállapított Törlesztőrészlet összegétől. Az utolsó havi Törlesztőrészlet összegét a Bank az esedékességet megelőző 15 (tizenöt) napon belül közli az Adóssal Annuitásos törlesztésű kölcsön esetében a kamat változása következtében módosításra kerülő Törlesztőrészletek összegét a Bank az esedékességet megelőző 15 (tizenöt) napon belül közli az Adóssal Amennyiben az Adós bármely, jelen szerződés alapján keletkezett fizetési kötelezettségének devizaneme eltér a Kölcsönszerződés devizanemétől, az átszámítás forint-deviza között az esedékesség napjára spot értéknappal jegyzett MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik. 8. Előtörlesztés 8.1. Az Adós jogosult az alábbi feltételek mellett előtörleszteni: 8.2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen hitelszerződésre vonatkozó előtörlesztési jogát legkorábban a kölcsön igénybevételét követő 30. naptári napon gyakorolhatja. Az Adós elfogadja, hogy a fenti időpontot megelőzően teljesített előtörlesztését a Bank ezen időpont bekövetkeztéig látra szóló betétként kezeli, és előtörlesztésként a 30. naptári napon számolja el Az Adós az egyes igénybe vett kölcsönösszegek egészét, vagy részét törlesztheti elő, ha azonban az előtörlesztés összege a 10 millió forint összeget eléri, vagy meghaladja, az Adós köteles ezen szándékát a Banknak legalább 5 (öt) üzleti nappal korábban, írásban bejelenteni A fenti előfeltételek hiányában teljesített előtörlesztést a Bank rendkívüli előtörlesztésként kezeli, és ilyen esetben jogosult az előtörlesztésből adódó költségeit az Adósra áthárítani Előtörlesztés a Bank a kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. 9. Késedelem Az Adós fizetési késedelme - ideértve azt az esetet is, ha az Adós az esedékessé vált kamatösszeget, illetve a Banknak járó díjat, jutalékot, költséget fizeti meg késedelmesen - az Adós köteles a meg nem fizetett összeg után, annak esedékességétől a teljesítésig az esedékesség időpontjában hatályos kondíciós lista szerinti késedelmi kamatot fizetni a Bank részére. 10. Biztosíték A Kötelezett tudomással bír arról, hogy az Adós és a Bank a jelen Kölcsönszerződést köti, amelynek értelmében az Adós az I. pontban meghatározott devizanemű és összegű kölcsönt igényel, a Bank pedig ezen igénylés alapján az 1. pontban körülírt Értesítésben meghatározott összegű és devizanemű kölcsön nyújtására vállal kötelezettséget A Kötelezett a pontban írt jogviszonyból eredően az Adósnak a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettsége biztosítékául a Bank javára óvadékul leköti a jelen Kölcsönszerződés V.2. pontjában megadott betétet, az ott meghatározott lekötési összeggel, azzal, hogy a

6 Kötelezett által óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik a Kölcsönszerződés V.2. pontjában meghatározott összeggel. Az óvadékul szolgáló betét a Bank által automatikusan zárolásra kerül A Bank az óvadékban lévő betétet a Kötelezett rendelkezése alapján lekötött betétként, az arra vonatkozó üzleti feltételek szerint kezeli. Az óvadékul lekötött betét után a Bank által fizetett kamatok a lekötés típusától függően az Óvadék felszabadításáig óvadékbiztosítékként szolgálnak. Kamatos kamattal illetve egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével történő ismétlődő lekötés a betéti kamat az óvadék tárgyát képezi, míg lekötés egyszeri érvénnyel és ismétlődő lekötés azonos összeggel a betéti kamat nem képezi óvadék tárgyát A Kötelezett tudomásul veszi, hogy az óvadékként zárolt összeg meghatározott célra elkülönített pénzösszeg, ezért a Kötelezettet ezen összeg felett rendelkezési jog nem illeti meg és vállalja, hogy a betétet, illetve az Óvadékot a Bank óvadéki jogának 13. pont szerinti megszűnéséig nem szünteti meg, az óvadékba adott betétre vonatkozó jogait ide értve a betét megszüntetésére vonatkozó jogát is - kizárólag ezen időpontot követően gyakorolja A Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből eredően a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségének akár a jelen Kölcsönszerződés fennállta alatt, akár azt követően - annak esedékességekor nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, illetve egyéb, a Kölcsönszerződés felmondását eredményező szerződésszegést követ el, a Bank jogosulttá válik esedékes követelését részben vagy egészben az Óvadék terhére közvetlenül kielégíteni. A Bank ilyen igényérvényesítése egyben a betét azonnali hatályú felmondásának jogkövetkezményeit vonja maga után Ha az óvadékba adott betét Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződés alapján elhelyezett betét, akkor a Bank a pontban hivatkozott igényérvényesítése függetlenül az igényérvényesítés módjától és összegszerűségétől - jogosult a Betétet részben vagy egészben Óvadékként felhasználni, és ehhez a V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződést indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondás minden jogkövetkezménye a Kötelezettet, azaz a Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződést kötő ügyfelet terheli, ide értve az adózással kapcsolatos minden jogi, fizetési és egyéb következményeket is azzal, hogy a vonatkozó kötelezettségeket az V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződésben meghatározott módon és feltételekkel köteles teljesíteni. A Kötelezett vállalja, hogy a V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződést nem szünteti meg a jelen szerződés megszűnését követő napig Amennyiben a Bank óvadéki jogát érvényesíti, erről a Kötelezettet köteles haladéktalanul, írásban értesíteni A Kötelezett a Kölcsönszerződés alapján lekötött betétjének fentiekben foglaltak szerinti óvadéki zárolásához, illetve az óvadéki jog érvényesítéséhez a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul Amennyiben az óvadék tárgyát a kölcsön devizanemétől eltérő devizanemű betét képezi, az óvadék érvényesítésekor a Bank az adott napra spot értéknappal - azaz a tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett MKB kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kötelezett az óvadékra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket megszegi, az a Kölcsönszerződés Bank által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után Kötelezett kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt. 11. A betét biztosítéki értéke A kölcsön fedezetéül szolgáló betét biztosítéki értékét a Bank az adott napra spot értéknappal - azaz a tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett MKB kereskedelmi deviza középárfolyamán, naponta kiszámítja Az előírt biztosítéki értéket a Bank hatályos kondíciós listája tartalmazza Amennyiben az óvadékba adott betét értéke a Bank hatályos kondíciós listájában közzétett érték alá csökken, a Bank jogosult az Adóstól a biztosítéki érték azonnali helyreállítását követelni. A helyreállításnak a felszólítástól számított második munkanapon délelőtt 9 (kilenc) óráig kell megtörténnie A biztosítéki érték helyreállítása előtörlesztéssel, vagy további, az Adós által a Banknál lekötött betét óvadékba helyezésével történhet. Az Adós megfelelő intézkedésének hiányában a Bank jogosult a jelen szerződési feltételek pontjában foglaltak szerint eljárni. 12. Elszámolás a Kötelezettel az óvadék érvényesítése Az óvadék érvényesítése a Bank a Kötelezettel elszámolni köteles. Amennyiben az óvadék érvényesítése során a Bankhoz befolyt összeg nem fedezi az Adós valamennyi tartozását, a Bank a fennmaradt követelésének megfizetését követelheti az Adóstól, illetve jogosult az Adósnak a Banknál vezetett bármely bankszámláját - beszámítási jogával élve - a követelés összegével a Bank javára megterhelni. A Bank a követelését meghaladó összeget a Kötelezett ellenkező rendelkezéséig látra szóló követelésként kezeli. 13. Óvadéki jog megszűnése Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből fakadó tartozását és annak járulékait a Bank részére szerződésszerűen és maradéktalanul visszafizeti, az óvadék megszűnik. Az óvadéki jog megszűnése a Bank a betét összegének óvadéki zárolását megszünteti és ezen összeg felett biztosítja a Kötelezett szabad rendelkezési jogát, mindazonáltal a betétlekötésre, valamint a V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződésre vonatkozó szerződéses rendelkezések - a Kötelezett ettől eltérő rendelkezéséig - továbbra is hatályban maradnak. Azonos módon jár el a Bank akkor is, ha az óvadék igénybevételére csak részben kerül sor és az Adóssal szembeni követelése a részleges igénybevétellel is maradéktalanul megtérült azzal, hogy a V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződés vonatkozásában a pontban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 14. Záró rendelkezések Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank a Kölcsönszerződés alapján esedékes követeléseivel, az Adós Banknál vezetett bármely fizetési számláját közvetlen módon, beszámítási jogával élve megterhelje A Kölcsönszerződés alapján minden kérelmet, nyilatkozatot és egyéb közlést szerződő felek egymás között írásban, a Kölcsönszerződésben megjelölt címekre teljesítik A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek között létrejött Bankszámlaszerződésben/Pénzügyi Szolgáltatási Szerződésben, a Kondíciós listában, A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatának Általános rendelkezések című I. fejezetében, a Bankszámla vezetése című II. fejeztében, továbbá a Záró rendelkezések című VIII. fejezet 34. pontjában (Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése), továbbá a Hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat), a jelen szerződésre vonatkozó jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni A Kölcsönszerződés módosítása a módosított szerződésre a módosításkor hatályos üzletszabályzatok rendelkezéseit kell alkalmazni.

7 14.5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Kölcsönszerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az a Kölcsönszerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti A Bank a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos valamennyi üzenetét - beleértve az Értesítést és a jelen szerződési feltételek pontjában foglalt biztosítéki érték helyreállítására vonatkozó felszólítást is - az Adós által a Kérelemben megjelölt cím(ek)re, illetve telefon- és/vagy telefax-szám(ok)ra küldi meg Az Adós vállalja, hogy a Kölcsönszerződés fennállása alatt a Bank által kért tájékoztatást postafordultával megadja, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Bankkal írásban haladéktalanul közli, ha pénzügyi, anyagi vagy bármely más körülményeiben olyan változás áll be, amely e szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését korlátozza, illetve terhesebbé teszi Az Adós gondoskodni köteles arról, hogy a Kölcsön futamideje alatt a megadott címek valamelyikére a Bank írásbeli üzenete kézbesíthető legyen. A Bank szükség rövid úton (telefon, telefax) lép az Adóssal vagy megbízottjával kapcsolatba, és a kapcsolatfelvételt levélben igazolja vissza Szerződő felek vállalják, hogy a Kölcsönszerződés lebonyolításával megbízott alkalmazottaik nevéről és telefonjáról kölcsönösen tájékoztatják egymást Jelen Kölcsönszerződés három, illetve ha a Kötelezett és az Adós nem azonos személy négy eredeti példányban készült, amelyből egy példány az Adóst, egy példány az Adóstól eltérő Kötelezettet, két példány a Bankot illeti. 15. Az Adós nyilatkozatai Adós kijelenti, hogy a fenti Kérelemben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá, a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolják a Kérelem elbírálását Adós kijelenti, hogy az 1x1 Betétkamatláb bázisú Hitel fenti szerződési feltételei 2.1. pontjának a)-k) alpontjaiban foglaltaknak megfelelően fogadja el az Értesítésben meghatározott feltételeket Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkező változásokat a Banknak haladéktalanul bejelenti Adós kijelenti, hogy az 1x1 Betétkamatláb bázisú Hitel Szerződés feltételekeit elolvasta, azokat megismerte, és magára nézve kötelezően fogadja el Az Adós kijelenti, hogy az üzletszabályzatok egy-egy példányát jelen Kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg, illetve azt megelőzően átvette Az Adós (és a Kötelezett) kijelenti, hogy a Bank vonatkozó üzletszabályzatait megismerte, az abban írtakat - különös tekintettel a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat VIII. fejezet 34. pontjában (Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése), valamint a Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzat 4.4, 5., 6.2., 6.3., 6.4. és 7. pontjában felsoroltakra - kifejezetten elfogadja Az Adós kijelenti, hogy csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás sem az Adós, sem a vállalkozás tagjai ellen, továbbá végelszámolási eljárás az Adós ellen nem indult, nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve Az Adós kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az MKB Bank Zrt. a jövőben aktuális akcióiról, ajánlatairól értesítse, és adatait e célból nyilvántartsa és kezelje. Jelen Kölcsönszerződés a 3. pontban írtak szerint lép hatályba. A Szerződő Felek jelen Kölcsönszerződést annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal és elhangzott üzleti nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látják el. Dátum:..., MKB BANK ZRT.... Adós/ Kötelezett aláírása... Bank aláírása. Kötelezett aláírása Tanúk: Aláírás:... Aláírás:... Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:...

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén I. Igényelt kölcsön főbb adatai MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Annuitásos és lineáris

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től)

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) A Bank tölti ki! Befogadó fiók neve Ügyintéző neve Meghatalmazott azonosító Kampány azonosító

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám 1/15 Ügyszám: 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax Biankó szám: 01-43-001 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben