SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok"

Átírás

1 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 1. VÁLTOZAT Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, Erenyő u. 1; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál Igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet! 2

3 SEGÍTŐ KAPCSOLAT FELADATLAPOK

4

5 1.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! 4. Mi a szociálpolitika? 5

6 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! 6

7 2.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mit jelent a kompetencia? 2. Mit jelent az etika, erkölcs? 3. Mit jelent a szakmai érték? 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! 7

8 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! 8

9 3.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? 2. Sorolja fel a betegjogokat! 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? 9

10

11 4.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a pszichológia? 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! 11

12 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? 7. Mi az interakció? 12

13 5.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? 3. Mi a demecia? 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? 13

14 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! 6. Milyen a egészséges ember? 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? 8. Mi a stressz? 14

15 6.2. Ellenőrző feladatok 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? sz. Ellenőrző feladat 2. Mi az empátia? 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! 15

16 7.2. Ellenőrző feladatok 1. Mivel foglalkozik a geriátria? sz. Ellenőrző feladat 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 16

17 17

18

19 8.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó 2. Mit ért életminőség alatt? 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! 19

20 20

21 9.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a személyi asszisztencia? 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára?. 21

22

23 10.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? 23

24

25 SEGÍTŐ KAPCSOLAT MEGOLDÓKULCSOK

26

27 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Szociológiai értelemben egyrészt az egyéneket egymáshoz fűző kapcsolat és viszonyrendszert értjük. Ez a kapcsolat-és viszonyrendszer különböző közvetítő formák, közösségek (család, osztály, munkahelyi közösség) révén valósul meg. A társadalom jelenti azon emberek közösségét is, akik a körülöttük lévő társadalmaktól különálló területen élnek. 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? A társadalmi egyenlőtlenség alatt azt értjük, amikor a társadalom tagjai nem egyformán részesednek a társadalom erőforrásaiból, melyek közül a legfontosabbak a gazdaság, a hatalom és a presztízs. Az erőforrások minden társadalomban csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, ezért azokhoz a társadalom valamennyi tagja nem juthat elégséges vagy egyforma mennységben hozzá. 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! Területi egyenlőtlenség Etnikai egyenlőtlenség Oktatási egyenlőtlenség Foglalkoztatási egyenlőtlenség Jövedelmi egyenlőtlenség 4. Mi a szociálpolitika? A szociálpolitika a jó vagy legalábbis egy jobb társadalom természetéről szóló megállapításokból, eszmékből eredeztethető. A szociálpolitika része az adott társadalmi egésznek. Ez az alapvető társadalmi egész az állam. Az állam az emberi társadalomirányító (szervező) rendszere. Ahhoz, hogy a társadalom működjön probléma nélkül, a társadalom minden elemének a fejlődése fontos: pl. ökonómiai, szociális, politikai és ökológiai stb. 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? A szociálpolitika alapvető céljai közé tartozik: az abszolút biztonság megteremtése, azaz valamilyen a közösség által minimálisnak ítélt szociális biztonság megteremtése. Pl. lakás, munka, iskolai végzettség. Ezen belül beszélhetünk relatív biztonságról. Azt az igényt fejezi ki, hogy pl. munkaképesség elvesztése esetén az egyén vagy a család életszínvonala ne süllyedjen túl nagyot, ne keljen minden addigit feladni. prevenció a probléma tényleges kialakulásának megakadályozása. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szociálpolitikának legtöbbször a már kialakult helyzettel kell szembenéznie. Ilyenkor a legfőbb cél a korrekció. 27

28 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! Magyarország állam (kormányzat); a települési és a funkcionális önkormányzatok, illetve a társadalombiztosítás intézményei; a gazdálkodó szervezetek (gyárak); jótékony, karitatív szervezetek, alapítványok; háztartások, családok. Szlovákia állam és szervezetei alkalmazók alkalmazói-, alkalmazotti- és szakszervezetek helyi önkormányzatok egyházak lakosok, családok, háztartás 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Ápolást, gondozást nyújtó intézmények A szociális ellátás iránti kérelem Előgondozás 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! Objektív tényezők: fizikai állapot kognitív funkció érzelmi állapot teherbírás szociális funkció szexuális funkció Szubjektív tényezők: erkölcsi tényezők élettel való elégedettség önbecsülés önkontroll lelki egészség, hit személyes kapcsolatok 28

29 1. Mit jelent a kompetencia? A kompetencia szó jelentése illetékesség, jogosultság, szakértelem, cselekvőképesség. 2. Mit jelent az etika, erkölcs? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Az adott társadalomban valósul meg az egyén magatartásán keresztül. Az etika jelentése: filozófiai jellegű tudomány, amelynek tárgya az erkölcs. Az erkölcs reális emberi magatartás. 3. Mit jelent a szakmai érték? A szakmára jellemző értékek jellegzetességei adják meg minden szakma egyediségét, pl. a menedzsereknél: kreativitás, pontosság, sikerorientáció, küzdeni tudás. 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! Minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Ez a Francia Forradalom jelszava volt és jelenleg a modern társadalmak egyik alapértéke. Az egyenlőség elve a szociális munkának szintén alapértéke, de emellett fontos szakmai érték, hogy a segítségnyújtás során a kliens érdekei prioritást (elsőbbséget) élvezzenek 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! Szabadság, egyenlőség, szolidaritás, igazságosság. 29

30

31 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jog A jog, mint szó közismert. A jog alapvető és első fogalmi ismérve az, hogy magatartási szabály. Mint magatartási szabály előírja, hogy az egyes ember adott helyzetben miként viselkedjen, mit tegyen vagy ellenkezőleg, mit ne tegyen, esetleg mi az, amit megtehet, azaz választhat a lehetséges magatartások közül. A jogforrás Legegyszerűbben a jogforrást úgy határozhatjuk meg, hogy e fogalom jelenti egyrészt a jog létrehozóját, megalkotóját, tehát azokat az állami szerveket, amelyek a jogszabály kibocsátására jogosultak, másrészt a jogszabály megjelenési formáját. 2. Sorolja fel a betegjogokat! Az egészségügyi ellátáshoz való jog Az emberi méltósághoz való jog A kapcsolattartás joga. Az intézmény elhagyásának joga A tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog Az ellátás visszautasításának joga Az orvosi titoktartáshoz való jog 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatinak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 31

32

33 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredetű, a psziché = lélek és a logosz = tan szavakból) A mai latinos változata a XVI. században keletkezett. A pszichológia, mint tudomány a XIX. század végén jelent meg. De a görög eredetű kifejezés is jelzi, hogy a pszichológiai problémákkal való foglalkozás sokkal régebbi. A pszichológia felhasználja mindazt a tapasztalatot, ismeretet, elképzelést, amelyet az emberi gondolkodás az évszázadok során felhalmozott. 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? A pszichológia módszerei két nagy csoportra oszthatók: Kutatási módszerek (új tudományos eredmények feltárását célozzák) Vizsgálati módszerek (a már rendszerezett kutatási eredmények alkalmazását jelentik) A kutatás két alapvető módszere a megfigyelés és a kísérlet 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! A kommunikáció latin eredetű szó. Jelentése közölni, közzé tenni valamit mások számára. A kommunikáció alapvető szociális jelenség, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el. Az emberek társadalmi kapcsolatai és viszonylatai a kommunikáció révén realizálódnak. A kommunikáció olyan interakció az emberek között, melynek tartalma az információ cseréje. 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! A kommunikáció két alapvető formája a közvetlen és a közvetett kommunikáció. Közvetlen kommunikációról akkor beszélünk, ha a közlés két személy közvetlen, interperszonális kapcsolatában zajlik le. Az információk cseréjét az ősi kommunikációs eszközök biztosítják: hang mimika, gesztus. Ilyen közvetlen kommunikáció pl., ha két ember beszélget egymással. A közvetlen kommunikációs kapcsolatban az emberek saját magukról is közölnek információkat. Közvetett kommunikációnál az információt valamilyen jel formájában a kommunikációs eszközök közvetítik. A jel általában látható vagy hallható pl. telefon, levél. A közvetett kommunikáció döntően abban különbözik a közvetlentől, hogy nincs visszacsatolási lehetőség. Az információ folyamata egyirányú 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! Verbális kommunikáció lényegében a nyelv használata, a beszéd. A nyelv az emberek kölcsönös megértésének legfőbb eszköze. Kialakulását az emberek közötti 33

34 együttműködés tette szükségessé. A kialakult nyelv azonban igen hamar a gondolkodás eszközévé lett, ezzel az emberi tudat lényeges alkotóelemévé vált. 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? A nem verbális kommunikáció a szavakon kívüli, egyéb jelzésmódok használatát jelenti. Ilyenek például a szavakat pótló, egyezményes gesztusok, különféle, érzelmeket tükröző arckifejezések, a testtartások. 7. Mi az interakció? Az interakció fogalma interakciónak nevezzük az emberek társas helyzetben lezajló, kölcsönös, egymáshoz viszonyított viselkedését. Az interakció mindig legalább két személy között valósul meg. Az interakcióban álló emberek kölcsönösen értelmezik egymás viselkedését, és ebből a tudásból kiindulva reagálnak egymásra. 34

35 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! Ahogy a testi higiénia része az ember kultúrájának, életstílusának, és így fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, úgy a mentálhigiéné a lelki zavarok megelőzésének és az egészség ápolásának az eszköze. A mentálhigiéné ugyanakkor a lelki egyensúly elérésének eszköze is. 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? A lelki higiénia jelentőségét az egyén számára négy területen figyelhetjük meg: a testi és lelki zavarok megelőzésének területén az egyén szociális kapcsolataira való hatásában a munkateljesítményre való hatásában a személyes elégedettség és kiegyensúlyozottság kialakításában és megtartásában 3. Mi a demecia? Demencia latin eredetű szó, két részből tevődik össze: de - ból, ből, mens tudat, az egészséges tudattól való eltávolodás. A visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan agyi károsodás eredménye, amely tönkreteszi az emlékezetet, a beszédkészséget. Az ember döntésképtelenné válik. 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? Alzheimer kór lassú lefolyású. A tünetek fokozatosan jelentkeznek. Ez a kór ötször gyakrabban fordul elő, mint a demenció másik fajtása. Arterioszklerotikus pedig gyors lefolyású 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! A demencia tünetei: elmezavar nem emlékszik a nevére, lakhelyére, legfrissebb eseményekre. tájékozódási nehézségek időben és térben értelmi zavarok döntésképtelenség, elvont gondolatok mozgási nehézségek nem tud felöltözni, késsel-villával enni, ajtót nyitni. De nem arról van szó, hogy nem tudná megtenni, hanem nem tudja, hogy hogyan kell. emberek és tárgyak felismerésének a zavara beszédzavar - pl. szókincsvesztés viselkedési zavarok célnélküli járkálás, kényszeres rakodás, agresszió, hirtelen hangulatváltozás inkontinencia nem találja meg WC-t, nem tud levetkőzni étkezési zavarok bulémia vagy anorexia őrültség nem ismeri meg a párját, bűnözőnek nézi 35

36 6. Milyen a egészséges ember? Egészséges az az ember: nincs semmilyen betegsége és zavara a fiziológia mutatók nem jeleznek kockázatot az egészségre az érintett egyén egészséges életmódot folytat 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? A lelkileg egészséges ember: jól viszonyul önmagához jól érzi magát más emberek társaságában képes az élet támasztotta követelményekkel megbirkózni 8. Mi a stressz? Stressz a szervezet nem specifikus válasza minden őt érő igénybevételre. A köznyelv stressznek nevez minden olyan szituációt, amely feszültséget vált ki. Használatos még a megterhelés kifejezés is. A stressz az élet része, olyan állapot, amellyel a szervezet reagál és készenlétben áll, amikor a stresszorok- a stresszt kiváltó ingerek hatnak rá. Ilyenkor pszichológiai stresszről, túlzott pszichikai megterhelésről beszélünk. A stresszreakció a szervezetben, három szakaszban megy végbe. vészfázis készenléti állapotban van a szervezet ellenállási fázis kimerülési fázis 36

37 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jó kommunikációkészség lehetővé teszi a gondozó számára, hogy elnyerje a beteg és a hozzátartozói bizalmát és ezáltal a szükséges információkat a betegről. A kommunikációkészség fontos ahhoz is, hogy a kollégákkal megfelelően tudjon kapcsolatot teremteni, elő tudja segíteni az együttműködést, elfogadni a felajánlott segítséget. Továbbá fontos, hogy megfelelően tudja a segítségét felajánlani. 2. Mi az empátia? Az a képesség, hogy a másik emberrel való közvetlen, személyes kapcsolatban beleéljük magunkat a másik lelkiállapotába, ennek nyomán megérezzük és megértsük a másik érzelmeit, indítékait, törekvéseit. 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! Szolidaritás, testi és lelki egészség, problémamegoldó képesség. 37

38

39 1. Mivel foglalkozik a geriátria? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A geriatria mint tudományág foglalkozik az öregedés folyamatával, és igyekszik megelőzni a korai öregedést, valamint a multimorbiditást (több betegségűség) az öregeknél. Nemcsak az élet mechanikus meghosszabbítására törekszik, a halál közelségének az elfogadásában segít, hanem a minőséges öregkori életben. 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? Az etikai problémát a geriatrián 3 részre oszthatjuk fel: az öngyógyítás etikája az ápolás etikája a haldoklás etikája és a szép halálra való felkészítés etikája (hospice) 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! A haldoklás és a halál az emberek közt tabunak számít, holott bármikor megjelenhet az életünkben. Az orvosok és az egészségügyi dolgozók, akik a halállal napi szinten szembesülnek, szintén nincsenek rá teljesen felkészülve lelkileg. A halál számukra egy ellenség, amivel szemben harcolniuk kell minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll. Sok idős ember fél a haláltól, fél attól, hogy sokat fog szenvedni. Azt szeretnék legtöbben, hogy álmukban haljanak meg fájdalommentesen. Sok idős ember fejében megfordul az eutanázia gondolata. Azért van, vagy volna szükség az idős emberek gondozására, hogy szabad döntést hozhassanak arról, hogy kórházban vagy otthon szeretnének meghalni. A gondozók biztosítanák azt, hogy a haldokló ugyanolyan ellátásba részesüljön, mint a többi ember. 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. Elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, belenyugvás 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 1. "Nem, nem vesztettem el." Az első szakasz a tagadás. Még nem lehet elképzelni a valóságot. Az Ember védekezik a túlságosan erős érzések ellen. Nem akarja megélni, nem akarja látni, hallani, megérteni a helyzetet. 2. "A fenébe! Miért hagyott el? Nem volt joga hozzá." Megjelenik a harag. Tiltakozás az elkerülhetetlen ellen. Vádolsz mindent és mindenkit... vagy önmagad ellen fordítod a haragodat és bűntudatot érzel. Amikor egy kötelék elszakad, arra törekszünk, hogy helyreállítsuk. 3. "Kegyelem, Istenem, add vissza..." Elkezdesz alkudozni. Még ha nem is vagy hívő, fogadalmakat teszel. A valóságot túlságosan nehéz elfogadni, a veszteség talán még nem elkerülhetetlen. Mindent meg kell próbálni. 4. "Nem látom többé. Vége." 39

40 40 Szomorú vagy és sírsz. Észre kell térned, a bánat nem hozza vissza. Ez a depresszió szakasza. Semmi nem számít már. Levert vagy. Az energia, ami tegnap még a haragot vagy az alkudozást hajtotta, eltűnt. 5. Vége. Sajnálod, de beletörődsz. Készen állsz tovább lépni, új kapcsolatokat kötni. A gyász elvégezte munkáját.

41 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó Szociális pozíció meghatározza az egyén helyzetét egy szociális csoportban és az egyén kapcsolatát a többi egyénnel szemben. Két részből áll: szociális státusz és szociális szerep. Így ábrázolható: szociális pozíció jogok és kötelességek Szociális státusz szociális szerep Elért szociális pozíció: az egyén saját erejéből szerzi meg Szociális adaptáció alkalmazkodás a változó társadalmi és anyagi környezethez, amelyben az idős ember él. A nyugdíjba vonuló embernek megfelelő feltételeknek kellene kialakítva lennie, hogy alkalmazkodhasson az új életstílushoz. Vannak, akik ezt pozitívan élik meg, de azok, akik ezt rosszul fogadják azoknál maladaptációról beszélünk (negatívan élik meg). Pszichikai és szociális zavarokat is okozhat. Klíma és rizikó a szociális klímának nagy szerepe van a társadalomhoz és a családhoz való kapcsolatban. Ezt szociális aktivitások, szociális kapcsolatok alkotják. Továbbá a szociális és egészségügyi biztonság alkotja. Rizikó az idősebb generáció veszélyeztetett. A veszélyeztetett idős ember nem képes gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni a változó életkörülményekhez vagy a változó egészségügyi állapothoz. Veszélyeztetettnek számítanak: 80 év feletti öregek, akik egyedül élnek gyermektelen öregek egészségügyi hátránnyal küzdő idősek idős párok, ahol az egyik súlyos beteg minimális bevétellel rendelkező idős emberek 2. Mit ért életminőség alatt? Az életminőség, mint fogalom összetett, meghatározása nem egyszerű. Általánosságban az életminőség alatt értjük az objektíven és szubjektíven megítélt cselekvését és tetteit az embernek az ő mindennapi életében és társadalmi kapcsolataiban. 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! Bayer szerint az életminőséget befolyásoló faktorok a következők: fizikai állapot kognitív funkciók érzelmi állapotok cselekvőképesség szociális funkció szexuális funkció 41

42 42 szubjektív faktorok mentális faktorok elégedettség az élettel önbizalom lehetőség a saját életének ellenőrzésére szellemi élet személyes kapcsolatok

43 1. Mi a személyi asszisztencia? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Személyi asszisztencia új típusú szociális szolgáltatás, ami a nyugat európai környezetből lett átvéve. A személyi asszisztens segíti a gondozott ellátását annak igényei és állapotának súlyossága szerint. A gondozott és gondozó közti kapcsolat tisztán munka jellegű. Az egészségügyileg súlyosan sérült beteg szerződést köt a gondozóval az ellátásról. Ennek tartalmaznia kell: az elvégzett munka fajtáját a munka időtartamát a személyi asszisztens jogait és kötelességeit a fizetés kifizetésének formáját a szerződés felmondásának okait. A személyi asszisztens szükség szerint segíti a kliensét a napi teendők elvégzésében. 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára? egyszeri pénzbeli juttatás idős személynek rossz szociális háttérnél. Egyszeri pénzbeli juttatás segédeszközök bebiztosítására, ha az általános biztosító ezt nem tette meg. Pénzbeli juttatás a lakás átalakítására. Pénzbeli juttatás személygépkocsi átalakítására vagy vételére. Pénzbeli juttatás fűtőtestek vásárlására Pénzbeli juttatások ortopédiai kompenzációs eszközökre Pénzbeli juttatás közös étkeztetésnél szociálisan rászoruló egyénnél. 43

44

45 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? konstruktív személyiség nincsenek aggodalmai és kommunikatív függő személy hintaszék típus, bizonyos mértékig elégedett az életével deffenzív szenior, aki neurotikus, de aktívan tevékenykedik, és meg van győződve róla, hogy egészséges hosztilis személy másokat okol saját szerencsétlenségéért önmagát hibáztató egyén saját maga ellen fordul. 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? Az öregséget, mint szociális ökonómiai problémát 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? Az időskori krízis akkor jelentkezik, ha már kiürül a családi fészek. Új rokoni hálózat alakul ki. Professzionális ürességet érez az idős ember. Stabilizálódnak az élet sztereotípiái. Átértékelik az életüket. A pszichikai és szociális funkciók változásokon mennek át. Új függőség alakul ki, mivel egyre növekszik a rászorultság más személyre (tehát nem önálló) és gyengül a mozgásképesség. Ezt a helyzetet legnehezebben az egyedül élő szeniorok viselik. 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? az öregedésre már fiatal korban gondolni kell preventív orvosi vizsgálatok, spórolás. Nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás Elhagyni a rossz szokásokat (dohányzás, alkohol) Olyan körülményeket teremteni, hogy testileg és lelkileg is tudjunk regenerálódni Napi mozgás Lelki egészség megőrzése 2-3 évvel a nyugdíj előtt új hobbit találni folytatni a továbbképzést, kurzusokat, tanulást egy életen át ha tehetjük életünk végét egy megszokott helyen éljük le 45

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Szociális gondozó, szervező Szociális szakgondozó

Szociális gondozó, szervező Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK

TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK Gipszkartonszerelő Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben