SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok"

Átírás

1 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 1. VÁLTOZAT Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, Erenyő u. 1; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál Igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet! 2

3 SEGÍTŐ KAPCSOLAT FELADATLAPOK

4

5 1.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! 4. Mi a szociálpolitika? 5

6 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! 6

7 2.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mit jelent a kompetencia? 2. Mit jelent az etika, erkölcs? 3. Mit jelent a szakmai érték? 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! 7

8 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! 8

9 3.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? 2. Sorolja fel a betegjogokat! 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? 9

10

11 4.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a pszichológia? 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! 11

12 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? 7. Mi az interakció? 12

13 5.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? 3. Mi a demecia? 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? 13

14 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! 6. Milyen a egészséges ember? 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? 8. Mi a stressz? 14

15 6.2. Ellenőrző feladatok 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? sz. Ellenőrző feladat 2. Mi az empátia? 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! 15

16 7.2. Ellenőrző feladatok 1. Mivel foglalkozik a geriátria? sz. Ellenőrző feladat 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 16

17 17

18

19 8.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó 2. Mit ért életminőség alatt? 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! 19

20 20

21 9.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a személyi asszisztencia? 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára?. 21

22

23 10.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? 23

24

25 SEGÍTŐ KAPCSOLAT MEGOLDÓKULCSOK

26

27 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Szociológiai értelemben egyrészt az egyéneket egymáshoz fűző kapcsolat és viszonyrendszert értjük. Ez a kapcsolat-és viszonyrendszer különböző közvetítő formák, közösségek (család, osztály, munkahelyi közösség) révén valósul meg. A társadalom jelenti azon emberek közösségét is, akik a körülöttük lévő társadalmaktól különálló területen élnek. 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? A társadalmi egyenlőtlenség alatt azt értjük, amikor a társadalom tagjai nem egyformán részesednek a társadalom erőforrásaiból, melyek közül a legfontosabbak a gazdaság, a hatalom és a presztízs. Az erőforrások minden társadalomban csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, ezért azokhoz a társadalom valamennyi tagja nem juthat elégséges vagy egyforma mennységben hozzá. 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! Területi egyenlőtlenség Etnikai egyenlőtlenség Oktatási egyenlőtlenség Foglalkoztatási egyenlőtlenség Jövedelmi egyenlőtlenség 4. Mi a szociálpolitika? A szociálpolitika a jó vagy legalábbis egy jobb társadalom természetéről szóló megállapításokból, eszmékből eredeztethető. A szociálpolitika része az adott társadalmi egésznek. Ez az alapvető társadalmi egész az állam. Az állam az emberi társadalomirányító (szervező) rendszere. Ahhoz, hogy a társadalom működjön probléma nélkül, a társadalom minden elemének a fejlődése fontos: pl. ökonómiai, szociális, politikai és ökológiai stb. 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? A szociálpolitika alapvető céljai közé tartozik: az abszolút biztonság megteremtése, azaz valamilyen a közösség által minimálisnak ítélt szociális biztonság megteremtése. Pl. lakás, munka, iskolai végzettség. Ezen belül beszélhetünk relatív biztonságról. Azt az igényt fejezi ki, hogy pl. munkaképesség elvesztése esetén az egyén vagy a család életszínvonala ne süllyedjen túl nagyot, ne keljen minden addigit feladni. prevenció a probléma tényleges kialakulásának megakadályozása. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szociálpolitikának legtöbbször a már kialakult helyzettel kell szembenéznie. Ilyenkor a legfőbb cél a korrekció. 27

28 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! Magyarország állam (kormányzat); a települési és a funkcionális önkormányzatok, illetve a társadalombiztosítás intézményei; a gazdálkodó szervezetek (gyárak); jótékony, karitatív szervezetek, alapítványok; háztartások, családok. Szlovákia állam és szervezetei alkalmazók alkalmazói-, alkalmazotti- és szakszervezetek helyi önkormányzatok egyházak lakosok, családok, háztartás 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Ápolást, gondozást nyújtó intézmények A szociális ellátás iránti kérelem Előgondozás 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! Objektív tényezők: fizikai állapot kognitív funkció érzelmi állapot teherbírás szociális funkció szexuális funkció Szubjektív tényezők: erkölcsi tényezők élettel való elégedettség önbecsülés önkontroll lelki egészség, hit személyes kapcsolatok 28

29 1. Mit jelent a kompetencia? A kompetencia szó jelentése illetékesség, jogosultság, szakértelem, cselekvőképesség. 2. Mit jelent az etika, erkölcs? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Az adott társadalomban valósul meg az egyén magatartásán keresztül. Az etika jelentése: filozófiai jellegű tudomány, amelynek tárgya az erkölcs. Az erkölcs reális emberi magatartás. 3. Mit jelent a szakmai érték? A szakmára jellemző értékek jellegzetességei adják meg minden szakma egyediségét, pl. a menedzsereknél: kreativitás, pontosság, sikerorientáció, küzdeni tudás. 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! Minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Ez a Francia Forradalom jelszava volt és jelenleg a modern társadalmak egyik alapértéke. Az egyenlőség elve a szociális munkának szintén alapértéke, de emellett fontos szakmai érték, hogy a segítségnyújtás során a kliens érdekei prioritást (elsőbbséget) élvezzenek 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! Szabadság, egyenlőség, szolidaritás, igazságosság. 29

30

31 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jog A jog, mint szó közismert. A jog alapvető és első fogalmi ismérve az, hogy magatartási szabály. Mint magatartási szabály előírja, hogy az egyes ember adott helyzetben miként viselkedjen, mit tegyen vagy ellenkezőleg, mit ne tegyen, esetleg mi az, amit megtehet, azaz választhat a lehetséges magatartások közül. A jogforrás Legegyszerűbben a jogforrást úgy határozhatjuk meg, hogy e fogalom jelenti egyrészt a jog létrehozóját, megalkotóját, tehát azokat az állami szerveket, amelyek a jogszabály kibocsátására jogosultak, másrészt a jogszabály megjelenési formáját. 2. Sorolja fel a betegjogokat! Az egészségügyi ellátáshoz való jog Az emberi méltósághoz való jog A kapcsolattartás joga. Az intézmény elhagyásának joga A tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog Az ellátás visszautasításának joga Az orvosi titoktartáshoz való jog 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatinak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 31

32

33 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredetű, a psziché = lélek és a logosz = tan szavakból) A mai latinos változata a XVI. században keletkezett. A pszichológia, mint tudomány a XIX. század végén jelent meg. De a görög eredetű kifejezés is jelzi, hogy a pszichológiai problémákkal való foglalkozás sokkal régebbi. A pszichológia felhasználja mindazt a tapasztalatot, ismeretet, elképzelést, amelyet az emberi gondolkodás az évszázadok során felhalmozott. 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? A pszichológia módszerei két nagy csoportra oszthatók: Kutatási módszerek (új tudományos eredmények feltárását célozzák) Vizsgálati módszerek (a már rendszerezett kutatási eredmények alkalmazását jelentik) A kutatás két alapvető módszere a megfigyelés és a kísérlet 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! A kommunikáció latin eredetű szó. Jelentése közölni, közzé tenni valamit mások számára. A kommunikáció alapvető szociális jelenség, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el. Az emberek társadalmi kapcsolatai és viszonylatai a kommunikáció révén realizálódnak. A kommunikáció olyan interakció az emberek között, melynek tartalma az információ cseréje. 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! A kommunikáció két alapvető formája a közvetlen és a közvetett kommunikáció. Közvetlen kommunikációról akkor beszélünk, ha a közlés két személy közvetlen, interperszonális kapcsolatában zajlik le. Az információk cseréjét az ősi kommunikációs eszközök biztosítják: hang mimika, gesztus. Ilyen közvetlen kommunikáció pl., ha két ember beszélget egymással. A közvetlen kommunikációs kapcsolatban az emberek saját magukról is közölnek információkat. Közvetett kommunikációnál az információt valamilyen jel formájában a kommunikációs eszközök közvetítik. A jel általában látható vagy hallható pl. telefon, levél. A közvetett kommunikáció döntően abban különbözik a közvetlentől, hogy nincs visszacsatolási lehetőség. Az információ folyamata egyirányú 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! Verbális kommunikáció lényegében a nyelv használata, a beszéd. A nyelv az emberek kölcsönös megértésének legfőbb eszköze. Kialakulását az emberek közötti 33

34 együttműködés tette szükségessé. A kialakult nyelv azonban igen hamar a gondolkodás eszközévé lett, ezzel az emberi tudat lényeges alkotóelemévé vált. 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? A nem verbális kommunikáció a szavakon kívüli, egyéb jelzésmódok használatát jelenti. Ilyenek például a szavakat pótló, egyezményes gesztusok, különféle, érzelmeket tükröző arckifejezések, a testtartások. 7. Mi az interakció? Az interakció fogalma interakciónak nevezzük az emberek társas helyzetben lezajló, kölcsönös, egymáshoz viszonyított viselkedését. Az interakció mindig legalább két személy között valósul meg. Az interakcióban álló emberek kölcsönösen értelmezik egymás viselkedését, és ebből a tudásból kiindulva reagálnak egymásra. 34

35 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! Ahogy a testi higiénia része az ember kultúrájának, életstílusának, és így fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, úgy a mentálhigiéné a lelki zavarok megelőzésének és az egészség ápolásának az eszköze. A mentálhigiéné ugyanakkor a lelki egyensúly elérésének eszköze is. 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? A lelki higiénia jelentőségét az egyén számára négy területen figyelhetjük meg: a testi és lelki zavarok megelőzésének területén az egyén szociális kapcsolataira való hatásában a munkateljesítményre való hatásában a személyes elégedettség és kiegyensúlyozottság kialakításában és megtartásában 3. Mi a demecia? Demencia latin eredetű szó, két részből tevődik össze: de - ból, ből, mens tudat, az egészséges tudattól való eltávolodás. A visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan agyi károsodás eredménye, amely tönkreteszi az emlékezetet, a beszédkészséget. Az ember döntésképtelenné válik. 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? Alzheimer kór lassú lefolyású. A tünetek fokozatosan jelentkeznek. Ez a kór ötször gyakrabban fordul elő, mint a demenció másik fajtása. Arterioszklerotikus pedig gyors lefolyású 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! A demencia tünetei: elmezavar nem emlékszik a nevére, lakhelyére, legfrissebb eseményekre. tájékozódási nehézségek időben és térben értelmi zavarok döntésképtelenség, elvont gondolatok mozgási nehézségek nem tud felöltözni, késsel-villával enni, ajtót nyitni. De nem arról van szó, hogy nem tudná megtenni, hanem nem tudja, hogy hogyan kell. emberek és tárgyak felismerésének a zavara beszédzavar - pl. szókincsvesztés viselkedési zavarok célnélküli járkálás, kényszeres rakodás, agresszió, hirtelen hangulatváltozás inkontinencia nem találja meg WC-t, nem tud levetkőzni étkezési zavarok bulémia vagy anorexia őrültség nem ismeri meg a párját, bűnözőnek nézi 35

36 6. Milyen a egészséges ember? Egészséges az az ember: nincs semmilyen betegsége és zavara a fiziológia mutatók nem jeleznek kockázatot az egészségre az érintett egyén egészséges életmódot folytat 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? A lelkileg egészséges ember: jól viszonyul önmagához jól érzi magát más emberek társaságában képes az élet támasztotta követelményekkel megbirkózni 8. Mi a stressz? Stressz a szervezet nem specifikus válasza minden őt érő igénybevételre. A köznyelv stressznek nevez minden olyan szituációt, amely feszültséget vált ki. Használatos még a megterhelés kifejezés is. A stressz az élet része, olyan állapot, amellyel a szervezet reagál és készenlétben áll, amikor a stresszorok- a stresszt kiváltó ingerek hatnak rá. Ilyenkor pszichológiai stresszről, túlzott pszichikai megterhelésről beszélünk. A stresszreakció a szervezetben, három szakaszban megy végbe. vészfázis készenléti állapotban van a szervezet ellenállási fázis kimerülési fázis 36

37 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jó kommunikációkészség lehetővé teszi a gondozó számára, hogy elnyerje a beteg és a hozzátartozói bizalmát és ezáltal a szükséges információkat a betegről. A kommunikációkészség fontos ahhoz is, hogy a kollégákkal megfelelően tudjon kapcsolatot teremteni, elő tudja segíteni az együttműködést, elfogadni a felajánlott segítséget. Továbbá fontos, hogy megfelelően tudja a segítségét felajánlani. 2. Mi az empátia? Az a képesség, hogy a másik emberrel való közvetlen, személyes kapcsolatban beleéljük magunkat a másik lelkiállapotába, ennek nyomán megérezzük és megértsük a másik érzelmeit, indítékait, törekvéseit. 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! Szolidaritás, testi és lelki egészség, problémamegoldó képesség. 37

38

39 1. Mivel foglalkozik a geriátria? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A geriatria mint tudományág foglalkozik az öregedés folyamatával, és igyekszik megelőzni a korai öregedést, valamint a multimorbiditást (több betegségűség) az öregeknél. Nemcsak az élet mechanikus meghosszabbítására törekszik, a halál közelségének az elfogadásában segít, hanem a minőséges öregkori életben. 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? Az etikai problémát a geriatrián 3 részre oszthatjuk fel: az öngyógyítás etikája az ápolás etikája a haldoklás etikája és a szép halálra való felkészítés etikája (hospice) 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! A haldoklás és a halál az emberek közt tabunak számít, holott bármikor megjelenhet az életünkben. Az orvosok és az egészségügyi dolgozók, akik a halállal napi szinten szembesülnek, szintén nincsenek rá teljesen felkészülve lelkileg. A halál számukra egy ellenség, amivel szemben harcolniuk kell minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll. Sok idős ember fél a haláltól, fél attól, hogy sokat fog szenvedni. Azt szeretnék legtöbben, hogy álmukban haljanak meg fájdalommentesen. Sok idős ember fejében megfordul az eutanázia gondolata. Azért van, vagy volna szükség az idős emberek gondozására, hogy szabad döntést hozhassanak arról, hogy kórházban vagy otthon szeretnének meghalni. A gondozók biztosítanák azt, hogy a haldokló ugyanolyan ellátásba részesüljön, mint a többi ember. 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. Elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, belenyugvás 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 1. "Nem, nem vesztettem el." Az első szakasz a tagadás. Még nem lehet elképzelni a valóságot. Az Ember védekezik a túlságosan erős érzések ellen. Nem akarja megélni, nem akarja látni, hallani, megérteni a helyzetet. 2. "A fenébe! Miért hagyott el? Nem volt joga hozzá." Megjelenik a harag. Tiltakozás az elkerülhetetlen ellen. Vádolsz mindent és mindenkit... vagy önmagad ellen fordítod a haragodat és bűntudatot érzel. Amikor egy kötelék elszakad, arra törekszünk, hogy helyreállítsuk. 3. "Kegyelem, Istenem, add vissza..." Elkezdesz alkudozni. Még ha nem is vagy hívő, fogadalmakat teszel. A valóságot túlságosan nehéz elfogadni, a veszteség talán még nem elkerülhetetlen. Mindent meg kell próbálni. 4. "Nem látom többé. Vége." 39

40 40 Szomorú vagy és sírsz. Észre kell térned, a bánat nem hozza vissza. Ez a depresszió szakasza. Semmi nem számít már. Levert vagy. Az energia, ami tegnap még a haragot vagy az alkudozást hajtotta, eltűnt. 5. Vége. Sajnálod, de beletörődsz. Készen állsz tovább lépni, új kapcsolatokat kötni. A gyász elvégezte munkáját.

41 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó Szociális pozíció meghatározza az egyén helyzetét egy szociális csoportban és az egyén kapcsolatát a többi egyénnel szemben. Két részből áll: szociális státusz és szociális szerep. Így ábrázolható: szociális pozíció jogok és kötelességek Szociális státusz szociális szerep Elért szociális pozíció: az egyén saját erejéből szerzi meg Szociális adaptáció alkalmazkodás a változó társadalmi és anyagi környezethez, amelyben az idős ember él. A nyugdíjba vonuló embernek megfelelő feltételeknek kellene kialakítva lennie, hogy alkalmazkodhasson az új életstílushoz. Vannak, akik ezt pozitívan élik meg, de azok, akik ezt rosszul fogadják azoknál maladaptációról beszélünk (negatívan élik meg). Pszichikai és szociális zavarokat is okozhat. Klíma és rizikó a szociális klímának nagy szerepe van a társadalomhoz és a családhoz való kapcsolatban. Ezt szociális aktivitások, szociális kapcsolatok alkotják. Továbbá a szociális és egészségügyi biztonság alkotja. Rizikó az idősebb generáció veszélyeztetett. A veszélyeztetett idős ember nem képes gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni a változó életkörülményekhez vagy a változó egészségügyi állapothoz. Veszélyeztetettnek számítanak: 80 év feletti öregek, akik egyedül élnek gyermektelen öregek egészségügyi hátránnyal küzdő idősek idős párok, ahol az egyik súlyos beteg minimális bevétellel rendelkező idős emberek 2. Mit ért életminőség alatt? Az életminőség, mint fogalom összetett, meghatározása nem egyszerű. Általánosságban az életminőség alatt értjük az objektíven és szubjektíven megítélt cselekvését és tetteit az embernek az ő mindennapi életében és társadalmi kapcsolataiban. 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! Bayer szerint az életminőséget befolyásoló faktorok a következők: fizikai állapot kognitív funkciók érzelmi állapotok cselekvőképesség szociális funkció szexuális funkció 41

42 42 szubjektív faktorok mentális faktorok elégedettség az élettel önbizalom lehetőség a saját életének ellenőrzésére szellemi élet személyes kapcsolatok

43 1. Mi a személyi asszisztencia? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Személyi asszisztencia új típusú szociális szolgáltatás, ami a nyugat európai környezetből lett átvéve. A személyi asszisztens segíti a gondozott ellátását annak igényei és állapotának súlyossága szerint. A gondozott és gondozó közti kapcsolat tisztán munka jellegű. Az egészségügyileg súlyosan sérült beteg szerződést köt a gondozóval az ellátásról. Ennek tartalmaznia kell: az elvégzett munka fajtáját a munka időtartamát a személyi asszisztens jogait és kötelességeit a fizetés kifizetésének formáját a szerződés felmondásának okait. A személyi asszisztens szükség szerint segíti a kliensét a napi teendők elvégzésében. 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára? egyszeri pénzbeli juttatás idős személynek rossz szociális háttérnél. Egyszeri pénzbeli juttatás segédeszközök bebiztosítására, ha az általános biztosító ezt nem tette meg. Pénzbeli juttatás a lakás átalakítására. Pénzbeli juttatás személygépkocsi átalakítására vagy vételére. Pénzbeli juttatás fűtőtestek vásárlására Pénzbeli juttatások ortopédiai kompenzációs eszközökre Pénzbeli juttatás közös étkeztetésnél szociálisan rászoruló egyénnél. 43

44

45 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? konstruktív személyiség nincsenek aggodalmai és kommunikatív függő személy hintaszék típus, bizonyos mértékig elégedett az életével deffenzív szenior, aki neurotikus, de aktívan tevékenykedik, és meg van győződve róla, hogy egészséges hosztilis személy másokat okol saját szerencsétlenségéért önmagát hibáztató egyén saját maga ellen fordul. 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? Az öregséget, mint szociális ökonómiai problémát 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? Az időskori krízis akkor jelentkezik, ha már kiürül a családi fészek. Új rokoni hálózat alakul ki. Professzionális ürességet érez az idős ember. Stabilizálódnak az élet sztereotípiái. Átértékelik az életüket. A pszichikai és szociális funkciók változásokon mennek át. Új függőség alakul ki, mivel egyre növekszik a rászorultság más személyre (tehát nem önálló) és gyengül a mozgásképesség. Ezt a helyzetet legnehezebben az egyedül élő szeniorok viselik. 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? az öregedésre már fiatal korban gondolni kell preventív orvosi vizsgálatok, spórolás. Nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás Elhagyni a rossz szokásokat (dohányzás, alkohol) Olyan körülményeket teremteni, hogy testileg és lelkileg is tudjunk regenerálódni Napi mozgás Lelki egészség megőrzése 2-3 évvel a nyugdíj előtt új hobbit találni folytatni a továbbképzést, kurzusokat, tanulást egy életen át ha tehetjük életünk végét egy megszokott helyen éljük le 45

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET

GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZT Miskolc, 2011 GYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette adomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor

Részletesebben

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON 1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA A gerontológia (gero = öregkor; gerontesz = öregek, görög eredetű szó) az öregedés és öregkor életés kórtanával foglalkozó tudomány. Alap- és alkalmazott kutatásokkal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel. A követelménymodul megnevezése: Szili-Darók Ildikó Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma: 1865-06

Részletesebben

8-f. számú előterjesztés

8-f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 8-f. számú előterjesztés Előterjesztésa Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szodális és Gyermekjóléti Központ Szakmai programjának

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112 I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzésében résztvevők

Részletesebben

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI Az intézmény SZMSZ - ben és működési engedélyben meghatározott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben