SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok"

Átírás

1 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 1. VÁLTOZAT Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, Erenyő u. 1; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál Igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet! 2

3 SEGÍTŐ KAPCSOLAT FELADATLAPOK

4

5 1.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! 4. Mi a szociálpolitika? 5

6 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! 6

7 2.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mit jelent a kompetencia? 2. Mit jelent az etika, erkölcs? 3. Mit jelent a szakmai érték? 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! 7

8 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! 8

9 3.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? 2. Sorolja fel a betegjogokat! 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? 9

10

11 4.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a pszichológia? 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! 11

12 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? 7. Mi az interakció? 12

13 5.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? 3. Mi a demecia? 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? 13

14 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! 6. Milyen a egészséges ember? 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? 8. Mi a stressz? 14

15 6.2. Ellenőrző feladatok 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? sz. Ellenőrző feladat 2. Mi az empátia? 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! 15

16 7.2. Ellenőrző feladatok 1. Mivel foglalkozik a geriátria? sz. Ellenőrző feladat 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 16

17 17

18

19 8.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó 2. Mit ért életminőség alatt? 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! 19

20 20

21 9.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Mi a személyi asszisztencia? 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára?. 21

22

23 10.2. Ellenőrző feladatok sz. Ellenőrző feladat 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? 23

24

25 SEGÍTŐ KAPCSOLAT MEGOLDÓKULCSOK

26

27 1. Magyarázd meg a társadalom fogalmát? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Szociológiai értelemben egyrészt az egyéneket egymáshoz fűző kapcsolat és viszonyrendszert értjük. Ez a kapcsolat-és viszonyrendszer különböző közvetítő formák, közösségek (család, osztály, munkahelyi közösség) révén valósul meg. A társadalom jelenti azon emberek közösségét is, akik a körülöttük lévő társadalmaktól különálló területen élnek. 2. Mit ért társadalmi egyenlőtlenség alatt? A társadalmi egyenlőtlenség alatt azt értjük, amikor a társadalom tagjai nem egyformán részesednek a társadalom erőforrásaiból, melyek közül a legfontosabbak a gazdaság, a hatalom és a presztízs. Az erőforrások minden társadalomban csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, ezért azokhoz a társadalom valamennyi tagja nem juthat elégséges vagy egyforma mennységben hozzá. 3. Sorolja fel a társadalmi egyenlőtlenség megjelenési formáit! Területi egyenlőtlenség Etnikai egyenlőtlenség Oktatási egyenlőtlenség Foglalkoztatási egyenlőtlenség Jövedelmi egyenlőtlenség 4. Mi a szociálpolitika? A szociálpolitika a jó vagy legalábbis egy jobb társadalom természetéről szóló megállapításokból, eszmékből eredeztethető. A szociálpolitika része az adott társadalmi egésznek. Ez az alapvető társadalmi egész az állam. Az állam az emberi társadalomirányító (szervező) rendszere. Ahhoz, hogy a társadalom működjön probléma nélkül, a társadalom minden elemének a fejlődése fontos: pl. ökonómiai, szociális, politikai és ökológiai stb. 5. Mik tartoznak a szociálpolitika alapvető céljai közé? A szociálpolitika alapvető céljai közé tartozik: az abszolút biztonság megteremtése, azaz valamilyen a közösség által minimálisnak ítélt szociális biztonság megteremtése. Pl. lakás, munka, iskolai végzettség. Ezen belül beszélhetünk relatív biztonságról. Azt az igényt fejezi ki, hogy pl. munkaképesség elvesztése esetén az egyén vagy a család életszínvonala ne süllyedjen túl nagyot, ne keljen minden addigit feladni. prevenció a probléma tényleges kialakulásának megakadályozása. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szociálpolitikának legtöbbször a már kialakult helyzettel kell szembenéznie. Ilyenkor a legfőbb cél a korrekció. 27

28 6. Nevezze meg a szociálpolitika szereplőit Magyarországon és Szlovákiában! Magyarország állam (kormányzat); a települési és a funkcionális önkormányzatok, illetve a társadalombiztosítás intézményei; a gazdálkodó szervezetek (gyárak); jótékony, karitatív szervezetek, alapítványok; háztartások, családok. Szlovákia állam és szervezetei alkalmazók alkalmazói-, alkalmazotti- és szakszervezetek helyi önkormányzatok egyházak lakosok, családok, háztartás 7. Mik tartoznak a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásai közé? Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Ápolást, gondozást nyújtó intézmények A szociális ellátás iránti kérelem Előgondozás 8. Milyen két tényező határozza meg az idős emberek életminőségét? Sorolja fel, hogy mik tartoznak ide! Objektív tényezők: fizikai állapot kognitív funkció érzelmi állapot teherbírás szociális funkció szexuális funkció Szubjektív tényezők: erkölcsi tényezők élettel való elégedettség önbecsülés önkontroll lelki egészség, hit személyes kapcsolatok 28

29 1. Mit jelent a kompetencia? A kompetencia szó jelentése illetékesség, jogosultság, szakértelem, cselekvőképesség. 2. Mit jelent az etika, erkölcs? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Az adott társadalomban valósul meg az egyén magatartásán keresztül. Az etika jelentése: filozófiai jellegű tudomány, amelynek tárgya az erkölcs. Az erkölcs reális emberi magatartás. 3. Mit jelent a szakmai érték? A szakmára jellemző értékek jellegzetességei adják meg minden szakma egyediségét, pl. a menedzsereknél: kreativitás, pontosság, sikerorientáció, küzdeni tudás. 4. Értelmezze a szakmai értéket és a társadalmi értéket! Minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Ez a Francia Forradalom jelszava volt és jelenleg a modern társadalmak egyik alapértéke. Az egyenlőség elve a szociális munkának szintén alapértéke, de emellett fontos szakmai érték, hogy a segítségnyújtás során a kliens érdekei prioritást (elsőbbséget) élvezzenek 5. Sorolja fel a szociális munka értékeit! Szabadság, egyenlőség, szolidaritás, igazságosság. 29

30

31 1. Mi a jog és a jogforrás fogalma? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jog A jog, mint szó közismert. A jog alapvető és első fogalmi ismérve az, hogy magatartási szabály. Mint magatartási szabály előírja, hogy az egyes ember adott helyzetben miként viselkedjen, mit tegyen vagy ellenkezőleg, mit ne tegyen, esetleg mi az, amit megtehet, azaz választhat a lehetséges magatartások közül. A jogforrás Legegyszerűbben a jogforrást úgy határozhatjuk meg, hogy e fogalom jelenti egyrészt a jog létrehozóját, megalkotóját, tehát azokat az állami szerveket, amelyek a jogszabály kibocsátására jogosultak, másrészt a jogszabály megjelenési formáját. 2. Sorolja fel a betegjogokat! Az egészségügyi ellátáshoz való jog Az emberi méltósághoz való jog A kapcsolattartás joga. Az intézmény elhagyásának joga A tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog Az ellátás visszautasításának joga Az orvosi titoktartáshoz való jog 3. Milyen jogai vannak annak a személynek, akit szociális intézményben ápolnak? Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatinak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 31

32

33 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredetű, a psziché = lélek és a logosz = tan szavakból) A mai latinos változata a XVI. században keletkezett. A pszichológia, mint tudomány a XIX. század végén jelent meg. De a görög eredetű kifejezés is jelzi, hogy a pszichológiai problémákkal való foglalkozás sokkal régebbi. A pszichológia felhasználja mindazt a tapasztalatot, ismeretet, elképzelést, amelyet az emberi gondolkodás az évszázadok során felhalmozott. 2. Hogy csoportosíthatók a pszichológia módszereit? A pszichológia módszerei két nagy csoportra oszthatók: Kutatási módszerek (új tudományos eredmények feltárását célozzák) Vizsgálati módszerek (a már rendszerezett kutatási eredmények alkalmazását jelentik) A kutatás két alapvető módszere a megfigyelés és a kísérlet 3. Magyarázza meg a kommunikáció fogalmát! A kommunikáció latin eredetű szó. Jelentése közölni, közzé tenni valamit mások számára. A kommunikáció alapvető szociális jelenség, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el. Az emberek társadalmi kapcsolatai és viszonylatai a kommunikáció révén realizálódnak. A kommunikáció olyan interakció az emberek között, melynek tartalma az információ cseréje. 4. Mi a kommunikáció két alapvető formája? Jellemezze őket! A kommunikáció két alapvető formája a közvetlen és a közvetett kommunikáció. Közvetlen kommunikációról akkor beszélünk, ha a közlés két személy közvetlen, interperszonális kapcsolatában zajlik le. Az információk cseréjét az ősi kommunikációs eszközök biztosítják: hang mimika, gesztus. Ilyen közvetlen kommunikáció pl., ha két ember beszélget egymással. A közvetlen kommunikációs kapcsolatban az emberek saját magukról is közölnek információkat. Közvetett kommunikációnál az információt valamilyen jel formájában a kommunikációs eszközök közvetítik. A jel általában látható vagy hallható pl. telefon, levél. A közvetett kommunikáció döntően abban különbözik a közvetlentől, hogy nincs visszacsatolási lehetőség. Az információ folyamata egyirányú 5. Magyarázza meg a verbális kommunikáció lényegét! Verbális kommunikáció lényegében a nyelv használata, a beszéd. A nyelv az emberek kölcsönös megértésének legfőbb eszköze. Kialakulását az emberek közötti 33

34 együttműködés tette szükségessé. A kialakult nyelv azonban igen hamar a gondolkodás eszközévé lett, ezzel az emberi tudat lényeges alkotóelemévé vált. 6. Mit ért nonverbális kommunikáció alatt? A nem verbális kommunikáció a szavakon kívüli, egyéb jelzésmódok használatát jelenti. Ilyenek például a szavakat pótló, egyezményes gesztusok, különféle, érzelmeket tükröző arckifejezések, a testtartások. 7. Mi az interakció? Az interakció fogalma interakciónak nevezzük az emberek társas helyzetben lezajló, kölcsönös, egymáshoz viszonyított viselkedését. Az interakció mindig legalább két személy között valósul meg. Az interakcióban álló emberek kölcsönösen értelmezik egymás viselkedését, és ebből a tudásból kiindulva reagálnak egymásra. 34

35 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a mentálhigiénia fogalmát! Ahogy a testi higiénia része az ember kultúrájának, életstílusának, és így fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, úgy a mentálhigiéné a lelki zavarok megelőzésének és az egészség ápolásának az eszköze. A mentálhigiéné ugyanakkor a lelki egyensúly elérésének eszköze is. 2. Milyen területeken figyelhető meg a lelki higiénia jelentősége? A lelki higiénia jelentőségét az egyén számára négy területen figyelhetjük meg: a testi és lelki zavarok megelőzésének területén az egyén szociális kapcsolataira való hatásában a munkateljesítményre való hatásában a személyes elégedettség és kiegyensúlyozottság kialakításában és megtartásában 3. Mi a demecia? Demencia latin eredetű szó, két részből tevődik össze: de - ból, ből, mens tudat, az egészséges tudattól való eltávolodás. A visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan agyi károsodás eredménye, amely tönkreteszi az emlékezetet, a beszédkészséget. Az ember döntésképtelenné válik. 4. Milyen formában jelentkezik a demencia? Alzheimer kór lassú lefolyású. A tünetek fokozatosan jelentkeznek. Ez a kór ötször gyakrabban fordul elő, mint a demenció másik fajtása. Arterioszklerotikus pedig gyors lefolyású 5. Sorolja fel a demencia tüneteit! A demencia tünetei: elmezavar nem emlékszik a nevére, lakhelyére, legfrissebb eseményekre. tájékozódási nehézségek időben és térben értelmi zavarok döntésképtelenség, elvont gondolatok mozgási nehézségek nem tud felöltözni, késsel-villával enni, ajtót nyitni. De nem arról van szó, hogy nem tudná megtenni, hanem nem tudja, hogy hogyan kell. emberek és tárgyak felismerésének a zavara beszédzavar - pl. szókincsvesztés viselkedési zavarok célnélküli járkálás, kényszeres rakodás, agresszió, hirtelen hangulatváltozás inkontinencia nem találja meg WC-t, nem tud levetkőzni étkezési zavarok bulémia vagy anorexia őrültség nem ismeri meg a párját, bűnözőnek nézi 35

36 6. Milyen a egészséges ember? Egészséges az az ember: nincs semmilyen betegsége és zavara a fiziológia mutatók nem jeleznek kockázatot az egészségre az érintett egyén egészséges életmódot folytat 7. Milyen a lelkileg egészséges ember? A lelkileg egészséges ember: jól viszonyul önmagához jól érzi magát más emberek társaságában képes az élet támasztotta követelményekkel megbirkózni 8. Mi a stressz? Stressz a szervezet nem specifikus válasza minden őt érő igénybevételre. A köznyelv stressznek nevez minden olyan szituációt, amely feszültséget vált ki. Használatos még a megterhelés kifejezés is. A stressz az élet része, olyan állapot, amellyel a szervezet reagál és készenlétben áll, amikor a stresszorok- a stresszt kiváltó ingerek hatnak rá. Ilyenkor pszichológiai stresszről, túlzott pszichikai megterhelésről beszélünk. A stresszreakció a szervezetben, három szakaszban megy végbe. vészfázis készenléti állapotban van a szervezet ellenállási fázis kimerülési fázis 36

37 1. Mit ért kommunikációkészség alatt? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A jó kommunikációkészség lehetővé teszi a gondozó számára, hogy elnyerje a beteg és a hozzátartozói bizalmát és ezáltal a szükséges információkat a betegről. A kommunikációkészség fontos ahhoz is, hogy a kollégákkal megfelelően tudjon kapcsolatot teremteni, elő tudja segíteni az együttműködést, elfogadni a felajánlott segítséget. Továbbá fontos, hogy megfelelően tudja a segítségét felajánlani. 2. Mi az empátia? Az a képesség, hogy a másik emberrel való közvetlen, személyes kapcsolatban beleéljük magunkat a másik lelkiállapotába, ennek nyomán megérezzük és megértsük a másik érzelmeit, indítékait, törekvéseit. 3. Soroljon fel további tényezőket, amelyek szükségesek a szakmai készségfejlesztéshez! Szolidaritás, testi és lelki egészség, problémamegoldó képesség. 37

38

39 1. Mivel foglalkozik a geriátria? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz A geriatria mint tudományág foglalkozik az öregedés folyamatával, és igyekszik megelőzni a korai öregedést, valamint a multimorbiditást (több betegségűség) az öregeknél. Nemcsak az élet mechanikus meghosszabbítására törekszik, a halál közelségének az elfogadásában segít, hanem a minőséges öregkori életben. 2. Hány részre oszthatók fel az etikai problémák a geriátrián? Az etikai problémát a geriatrián 3 részre oszthatjuk fel: az öngyógyítás etikája az ápolás etikája a haldoklás etikája és a szép halálra való felkészítés etikája (hospice) 3. Jellemezze néhány mondattal a halált és a haldoklást! A haldoklás és a halál az emberek közt tabunak számít, holott bármikor megjelenhet az életünkben. Az orvosok és az egészségügyi dolgozók, akik a halállal napi szinten szembesülnek, szintén nincsenek rá teljesen felkészülve lelkileg. A halál számukra egy ellenség, amivel szemben harcolniuk kell minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll. Sok idős ember fél a haláltól, fél attól, hogy sokat fog szenvedni. Azt szeretnék legtöbben, hogy álmukban haljanak meg fájdalommentesen. Sok idős ember fejében megfordul az eutanázia gondolata. Azért van, vagy volna szükség az idős emberek gondozására, hogy szabad döntést hozhassanak arról, hogy kórházban vagy otthon szeretnének meghalni. A gondozók biztosítanák azt, hogy a haldokló ugyanolyan ellátásba részesüljön, mint a többi ember. 4. Írja le a halál és a haldoklás fázisait. Elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, belenyugvás 5. Sorolja fel a gyász fázisait, és jellemezze őket! 1. "Nem, nem vesztettem el." Az első szakasz a tagadás. Még nem lehet elképzelni a valóságot. Az Ember védekezik a túlságosan erős érzések ellen. Nem akarja megélni, nem akarja látni, hallani, megérteni a helyzetet. 2. "A fenébe! Miért hagyott el? Nem volt joga hozzá." Megjelenik a harag. Tiltakozás az elkerülhetetlen ellen. Vádolsz mindent és mindenkit... vagy önmagad ellen fordítod a haragodat és bűntudatot érzel. Amikor egy kötelék elszakad, arra törekszünk, hogy helyreállítsuk. 3. "Kegyelem, Istenem, add vissza..." Elkezdesz alkudozni. Még ha nem is vagy hívő, fogadalmakat teszel. A valóságot túlságosan nehéz elfogadni, a veszteség talán még nem elkerülhetetlen. Mindent meg kell próbálni. 4. "Nem látom többé. Vége." 39

40 40 Szomorú vagy és sírsz. Észre kell térned, a bánat nem hozza vissza. Ez a depresszió szakasza. Semmi nem számít már. Levert vagy. Az energia, ami tegnap még a haragot vagy az alkudozást hajtotta, eltűnt. 5. Vége. Sajnálod, de beletörődsz. Készen állsz tovább lépni, új kapcsolatokat kötni. A gyász elvégezte munkáját.

41 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Magyarázza meg a következő fogalmakat: Szociális pozíció Szociális státusz Szociális adaptáció Klíma és rizikó Szociális pozíció meghatározza az egyén helyzetét egy szociális csoportban és az egyén kapcsolatát a többi egyénnel szemben. Két részből áll: szociális státusz és szociális szerep. Így ábrázolható: szociális pozíció jogok és kötelességek Szociális státusz szociális szerep Elért szociális pozíció: az egyén saját erejéből szerzi meg Szociális adaptáció alkalmazkodás a változó társadalmi és anyagi környezethez, amelyben az idős ember él. A nyugdíjba vonuló embernek megfelelő feltételeknek kellene kialakítva lennie, hogy alkalmazkodhasson az új életstílushoz. Vannak, akik ezt pozitívan élik meg, de azok, akik ezt rosszul fogadják azoknál maladaptációról beszélünk (negatívan élik meg). Pszichikai és szociális zavarokat is okozhat. Klíma és rizikó a szociális klímának nagy szerepe van a társadalomhoz és a családhoz való kapcsolatban. Ezt szociális aktivitások, szociális kapcsolatok alkotják. Továbbá a szociális és egészségügyi biztonság alkotja. Rizikó az idősebb generáció veszélyeztetett. A veszélyeztetett idős ember nem képes gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni a változó életkörülményekhez vagy a változó egészségügyi állapothoz. Veszélyeztetettnek számítanak: 80 év feletti öregek, akik egyedül élnek gyermektelen öregek egészségügyi hátránnyal küzdő idősek idős párok, ahol az egyik súlyos beteg minimális bevétellel rendelkező idős emberek 2. Mit ért életminőség alatt? Az életminőség, mint fogalom összetett, meghatározása nem egyszerű. Általánosságban az életminőség alatt értjük az objektíven és szubjektíven megítélt cselekvését és tetteit az embernek az ő mindennapi életében és társadalmi kapcsolataiban. 3. Sorolja fel, hogy Bayer szerint melyek az életminőséget befolyásoló faktorok! Bayer szerint az életminőséget befolyásoló faktorok a következők: fizikai állapot kognitív funkciók érzelmi állapotok cselekvőképesség szociális funkció szexuális funkció 41

42 42 szubjektív faktorok mentális faktorok elégedettség az élettel önbizalom lehetőség a saját életének ellenőrzésére szellemi élet személyes kapcsolatok

43 1. Mi a személyi asszisztencia? Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz Személyi asszisztencia új típusú szociális szolgáltatás, ami a nyugat európai környezetből lett átvéve. A személyi asszisztens segíti a gondozott ellátását annak igényei és állapotának súlyossága szerint. A gondozott és gondozó közti kapcsolat tisztán munka jellegű. Az egészségügyileg súlyosan sérült beteg szerződést köt a gondozóval az ellátásról. Ennek tartalmaznia kell: az elvégzett munka fajtáját a munka időtartamát a személyi asszisztens jogait és kötelességeit a fizetés kifizetésének formáját a szerződés felmondásának okait. A személyi asszisztens szükség szerint segíti a kliensét a napi teendők elvégzésében. 2. Milyen pénzbeli juttatások léteznek az idős emberek számára? egyszeri pénzbeli juttatás idős személynek rossz szociális háttérnél. Egyszeri pénzbeli juttatás segédeszközök bebiztosítására, ha az általános biztosító ezt nem tette meg. Pénzbeli juttatás a lakás átalakítására. Pénzbeli juttatás személygépkocsi átalakítására vagy vételére. Pénzbeli juttatás fűtőtestek vásárlására Pénzbeli juttatások ortopédiai kompenzációs eszközökre Pénzbeli juttatás közös étkeztetésnél szociálisan rászoruló egyénnél. 43

44

45 Megoldókulcs az sz. Ellenőrző feladathoz 1. Milyen személyiség típusokat ismernek az időseknél? konstruktív személyiség nincsenek aggodalmai és kommunikatív függő személy hintaszék típus, bizonyos mértékig elégedett az életével deffenzív szenior, aki neurotikus, de aktívan tevékenykedik, és meg van győződve róla, hogy egészséges hosztilis személy másokat okol saját szerencsétlenségéért önmagát hibáztató egyén saját maga ellen fordul. 2. Mit vizsgál a gerontoszociológia? Az öregséget, mint szociális ökonómiai problémát 3. Mikor jelentkezik az időskori krízis? Az időskori krízis akkor jelentkezik, ha már kiürül a családi fészek. Új rokoni hálózat alakul ki. Professzionális ürességet érez az idős ember. Stabilizálódnak az élet sztereotípiái. Átértékelik az életüket. A pszichikai és szociális funkciók változásokon mennek át. Új függőség alakul ki, mivel egyre növekszik a rászorultság más személyre (tehát nem önálló) és gyengül a mozgásképesség. Ezt a helyzetet legnehezebben az egyedül élő szeniorok viselik. 4. Hogyan készülhetnek fel az emberek a nyugdíjas életre? az öregedésre már fiatal korban gondolni kell preventív orvosi vizsgálatok, spórolás. Nyugdíjbiztosítás, életbiztosítás Elhagyni a rossz szokásokat (dohányzás, alkohol) Olyan körülményeket teremteni, hogy testileg és lelkileg is tudjunk regenerálódni Napi mozgás Lelki egészség megőrzése 2-3 évvel a nyugdíj előtt új hobbit találni folytatni a továbbképzést, kurzusokat, tanulást egy életen át ha tehetjük életünk végét egy megszokott helyen éljük le 45

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE Manapság alapkövetelmény: az életednek mindössze két szakasza lehet, gyermekkor és ifjúság. Utóbbi kb. hetven évig tartson! -Vavyan Fable 1 Amikor fiatal az ember, nem gondol bele, hogy egyszer majd öreg

Részletesebben

TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK

TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET TETŐTÉR BEÉPÍTÉS, ELŐTÉTHÉJAK ÉS SZÁRAZVAKOLATOK Gipszkartonszerelő Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói háttere Léva Édes Tünde Veszteség Minden olyan dolognak vagy tulajdonságnak az elvesztése, megszűnése, amely az egyén számára fizikai,

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben