Szociális segítő É 1/13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális segítő É 1/13"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő Ifjúságsegítő Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő Szociális asszisztens Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Szociális segítő É 1/13

2 Az alábbi eset felhasználásával válaszoljon a kérdésekre! A gyermekjóléti szolgálathoz jelzés érkezett, hogy egy hét gyermeket nevelő család nem jár el megfelelő gondossággal a gyermekei nevelésében. Az óvodáskorúak elhanyagolt külsejűek, és gyakran konfliktusba kerülnek csoporttársaikkal, a négy iskolás pedig sokat mulaszt és rosszul tanul. A családlátogatások során a következő kép rajzolódott ki a családgondozó előtt. Róbert és Karolina az elmúlt hét végéig egy kültelki kolónián élt a hét gyermekkel. Tavaly az önkormányzat ígéretet tett, hogy egy kisbuszt rendszeresít, ami a kolóniából behordja az óvodába és az iskolába a kint élő családok gyermekeit; azonban ebben az ügyben azóta sem történt előrelépés. A kolóniától az iskoláig és az óvodáig több mint 4 km-t kellene gyalog, naponta kétszer megtenniük a gyerekeknek. Ez jó idő esetén még csak-csak kivitelezhető. Esőben viszont a majd három kilométeres kivezető földút sártengerré változik, az út menti tehéntelep trágyadombjai tovább nehezítik a helyzetet. A család három hónap múlva új taggal gyarapszik, Karolina az elmúlt hónapokban többször volt kórházban veszélyeztetett terhessége miatt. A családnak szándékában állt a csecsemő érkezése előtt kicsit rendbe szedni, kimeszelni a kültelki kolóniában lévő házat. Reménykednek abban, hogy az időjárás is barátságosabbra és szárazabbra fordul, így a gyerekeknek sem jelent majd akkora gondot a bejárás. A rossz idő beálltával Róberték beköltöztek öccse faluszéli házába. Szoba-konyhás, komfort nélküli parasztház, amely tisztán tartott, de zsúfolt. Az ágyakon és néhány széken kívül itt már nincs hely több bútornak. A vizet a kerti csapról hordják be. A szomszédban, egy másik szoba-konyhás kis házban élnek az apa szülei, a húga, öt gyermekével és férjével. Karolina ellátja a családot és a férje öccsét is. A szülők és az apai nagyszülők viszonya jó. A szülők kötelességeik teljesítésére törekszenek. Róbert 1996-tól ugyan munkanélküli, eddig alkalmi munkákat vállalt, de az elmúlt hetekben a gyermekjóléti szolgálat segítségével közmunkához jutott. A pénzt hazaadja, és megélhetésükre költik. A nagyszülők (60 és 62 évesek) megélhetése bizonytalan, mert a nagyapa nem tudja, hogyan kellene összeszedni a munkaviszonyát igazoló papírokat a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. A nagyszülők olykor felügyelnek a gyerekekre, ha Karolina bevásárolni, ügyeket intézni elmegy otthonról, vagy a kórházban van. A nagymama ugyan írástudatlan, de mindig szigorúan elküldi reggel az iskolásokat, mert ebben rendnek kell lenni! A délutáni tanulásnak és leckeírásnak viszont nem érzi a jelentőségét: Tanuljon a gyerek az iskolában! Róbert és családja nagyon szeretne beköltözni a településre, de a lakáshoz jutás önerőből teljesen valószínűtlennek látszik. A közmunka díjából és a családi pótlékokból élve szociális és anyagi helyzetük kilátástalan. É 2/13

3 1./ Mely szervezetek látnak el alaptevékenység keretében a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében? Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. (Helyes válaszonként fél-fél pont, összesen öt pont adható.) 2./ Definiálja a szocializáció fogalmát! Nevezzen meg három példát az esetben is érvényesülő szocializációs színterekből! Szocializáció: az a folyamat, melynek során az egyén beilleszkedik a társadalomba. A kultúra normái, értékei, szerepei, készségei, tudása, az alapvető viselkedési szabályok közvetítődnek az egyén felé. Az egyén elsajátítja a számára felkínált szerepeket, valamint a szerephez tartozó viselkedést és feladatokat. Átveszi a kulturális értékeket. A szocializáció színterei: család, óvoda, iskola, kortárs csoport, munkahely, társadalmi szervezetek. (Helyes definícióért két pont, a helyes példáért egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 3/13

4 3./ Értelmezze a családi funkciók változását a mai magyar társadalomban! Reprodukciós funkció: a társadalmi újratermelés alapja a népesség újratermelődése, amelynek domináns szervezeti kerete a család. A mai magyar családok azonban kevesebb gyermeket vállalnak, mint például a tradicionális paraszti családok. Ebből következik a társadalom elöregedése és a népességszám csökkenése. Termelő funkció: a tradicionális paraszti család sajátos családi munkamegosztással maga termelte meg a szükségleteinek megfelelő termékek nagy részét (pl. élelem, ruházat), ennek jelentősége mára lecsökkent. Az újjászerveződött családi gazdaságokban azonban ma is erős a család termelő funkciója. Fogyasztási funkció: a család a rendelkezésére álló anyagi javak és szolgáltatások elosztásával maga szervezi meg és elégíti ki saját fogyasztását. A család domináns gazdasági funkciója ma a fogyasztás. A családi otthon helyszínén túli fogyasztásnak egyre többféle kerete alakult ki. Az óvoda, az iskola, a munkahely, a piaci szolgáltató szervezetek szerepe egyre nagyobb a fejlett gazdaságban. A család anyagi ereje azonban meghatározza a házon kívüli fogyasztás kereteit, formáit és mértékét is. Szocializációs funkció: a család ma is a legfontosabb szocializációs színtér. A szocializáció egyéb színterei (óvoda, iskola, munkahely stb.). Magyarországon gyakran nem képesek kompenzálni a családi hátrányokat. Ez a tény a magyar társadalmat merevvé teszi, rendiesen elkülönült csoportokra tagolja. Gondoskodás, a pszichés védelem: jelentősége nagy. A család védő-támogató hatásának nagy szerepe van a személyiség kialakulásában, fejlődésében, a problémák leküzdésében, a családon kívüli hatások szűrésében. A család ugyanakkor ártó közeg is lehet éppen azért, mert a személyiség szinte védtelenül áll a családon belüli erőszakkal és atrocitásokkal szemben. (Helyes válaszonként egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 4/13

5 4./ Mi a különbség a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség között? Írjon három- három jellemzőt, és válassza ki, melyik állapot vonatkozik az esetben szereplő család gyermekeire! Összesen: 8 pont Hátrányos helyzet: a társadalom többségénél lényegesen rosszabb a szükséglet-kielégítési lehetőség, életkörülmény, életmód a környezeti tényezők gátolják az egyént az adottságaihoz mért fejlődés lehetőségeiben élethelyzetének javítására önmaga nem képes Veszélyeztetettség: minden veszélyeztetett hátrányos helyzetű olyan magatartás, mulasztás, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, a személyiségfejlődés kisebbnagyobb zavarait okozza a veszélyeztetett gyermek fejlődése külső beavatkozás nélkül közösségképtelen, és a közösségellenesség irányába fordul Az esetben szereplő család gyermekei hátrányos helyzetben élnek. (A szakmailag helytálló három-három megoldás egy-egy pontot, a helyzet helyes értelmezése két pontot, összesen nyolc pontot ér.) É 5/13

6 5./ Soroljon fel a magyarországi munkanélküliség kialakulásának okaiból ötöt! az állami nagyüzemek bezárása, a struktúraváltás a mezőgazdaság átalakítása a kapun belüli munkanélküliség felszámolása az alulképzett emberek nem tudtak gyorsan munkahelyet váltani és kvalifikáltabb munkákat vállalni a területi mobilitás nem tudott felgyorsulni az életfeltételeiket nehezen tudták az emberek egy új településen megteremteni az új gazdasági struktúra vontatottan alakult ki a területi egyenlőtlenségek felerősödtek a 2008-as világgazdasági válság hatására egyes üzemek bezártak, mások csökkentették a termelésüket (Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen öt pont adható.) 6./ Írjon a mondatok mellé I betűt, ha igaznak, H betűt, ha hamisnak találja az állításokat! Összesen: 6 pont A játszma olyan folyamat, amelyben a résztvevők szerepeket játszanak, szerepeikből akkor sem tudnak kilépni, ha ezzel valamely problémás viselkedést prolongálnak. Az emberi előítéleteket igazolt tények támasztják alá. A bűntudat a deviáns viselkedést megelőző negatív élmény. Az időmérleg adatfelvételi mód, amelyben a megkérdezett személy napi tevékenységeit jegyzi fel ébredéstől elalvásig. A szerep valamely státuszhoz tartozó viselkedési minták, jogok és kötelezettségek együttese. Az iskolának nagy szerepe van az egyenlőtlenségek újratermelődésében. I H H I I I (Helyes válaszonként egy-egy pont, összesen hat pont adható.) É 6/13

7 7./ Húzza alá a fogalmak helyes meghatározását! a. frusztráció - türelem - pszichés sérülés - akadályozottság miatt fellépő feszültség - akadályozottság b. deviancia - rendellenes fejlődés - eltérés az általános normától - emlékezetkiesés - beszédfejlődési akadályozottság c. korai fejlesztés - korai anya-gyermek kapcsolat - elhízott csecsemők részére alkalmazható mozgásprogram - vitaminok adagolása fiatal csecsemőkorban - egyes idegrendszeri sérülések esetében alkalmazandó speciális fejlesztő program d. integrált nevelés - fiúk és lányok együttnevelése - különböző korú gyermekek együttnevelése - sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek együttnevelése többségi gyermekekkel - mozgássérült és egészséges gyermekek együttnevelése e. exploráció - társas kapcsolat - gondozási tevékenység - éntudat - kikérdezés, megismerés (A helyes válaszra egy-egy pont, összesen öt pont adható.) 8./ Miért fontos az anya-gyerek kapcsolat kiegyensúlyozottsága a csecsemő fejlődésében? Nevezzen meg öt fontos jellemzőt! más emberekhez és önmagához való viszony meghatározója, a biztonságérzet meghatározója, a későbbi kapcsolatok erősségének, stabilitásának meghatározója, a személyiség stabilitásának befolyásolója, a gyermek későbbi szülői szerepének minőségét meghatározó, az anyahiány hospitalizációt eredményez. (Tartalmilag helyes válaszonként egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 7/13

8 9./ Határozza meg a következő fogalmakat! Összesen: 3 pont Imprinting: bevésődés, egyes állatfajok fejlődésének meghatározott, nagyon korai szakaszában végbemenő tanulási folyamat. Az etológiában leírt jelenséget az emberek születése utáni korszakban is érvényesnek érzik a pszichológusok. Személyiség: az egyedi ember. Mindazon tényezők összessége, amelyek egy emberi lényt individuálissá tesznek. A gondolkodás, az érzés és a viselkedés jellegzetes mintázata. Dependencia: függés, függőség valakitől vagy valamitől. Egy személy olyan függése valamitől vagy valakitől, oly mértékben, hogy őt vagy azt nem képes nélkülözni mindennapi tevékenységének menetében. (A helyes meghatározásokért egy-egy pont, összesen három pont adható.) 10./ Relációanalízissel oldja meg a következő feladatokat! A megfelelő betűket írja a kipontozott vonalra! A B C D E Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. Az állítás és az indoklás igaz, közöttük nincs kapcsolat. Az állítás igaz, az indoklás hamis. Az állítás hamis, az indoklás igaz. Az állítás és az indoklás hamis. A férfiak egészségesebbek mint a nők, mert a férfiak ellenállóbbak E A gyermekek körében nincs szegénység, mert minden család törekszik a gyerekeknek legtöbbet biztosítani E A jobb társadalmi helyzetben lévők egészségesebbek, mint a szegények, mert a jómódúak többet utazhatnak B A társadalom nagy csoportokra oszlik, mert az emberek a társadalmi javakból, a kultúrából és a hatalomból különbözőképpen részesednek A A munkanélküliségnek nincs szerepe a szegénység kialakulásában, mert a munkanélküliek munkanélküli járadékot kapnak D (A helyes megoldásokért egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 8/13

9 11./ Válasszon ki négy példát arra, hogy a szocializáció során hogyan alakulnak ki a nem biológiai jellegű nemi tulajdonságok! Húzza alá a kiválasztott eljárásokat! Összesen: 4 pont - Az öltöztetés során más-más ruhát adnak a fiúkra és a lányokra, - másféle játékokat adnak a fiúk és a lányok kezébe, illetve megkülönböztetnek fiús és lányos játékokat, - gondosabban nevelik a fiúkat, mint a lányokat, - mással táplálják a fiúkat, mint a lányokat, - - eltérő viselkedést várnak el a lányoktól és a fiúktól, más típusú munkába vonják be a fiúkat, mint a lányokat. (Helyes válaszonként egy-egy pont, összesen négy pont adható.) 12./ Milyen politikai berendezkedés szociálpszichológiai gyökerét fogalmazza meg Eric Fromm az alábbi mondatában? Összesen: 2 pont A szabadságot vállalni nem képes ember belemenekül a vezértiszteletbe és a leegyszerűsített politikai tanításba. A fasiszta, illetve a kommunista rendszer totális államának kialakulását értelmezte ilyen módon. (A tartalmilag helyes válaszért három pont adható.) 13./ Az egészség se nem érdem, se nem adomány. (Losonczi Ágnes: Ártó - Védő Társadalom Bp. KJK ) Elemezze, milyen tényezők határozzák meg azt, hogy az embereknek milyen az egészségi állapota! Összesen: 10 pont Az öröklött biológiai adottságok. A táplálkozás színvonala. A lakásviszonyok. A területi és térségi adottságok. A gyermekkori terhek. A tudás szintje. A családi harmónia. Az iskola. A megfelelő választási lehetőségek és szükséges önállóság. (A szakmailag helyes válaszokért két-két pont, összesen tíz pont adható.) É 9/13

10 14./ Milyen fogalom definícióját olvashatja az alábbiakban? Összesen: 2 pont A csoportban felhalmozódott agresszivitás levezetését szolgálja. Általában a kiválasztott személy meglévő vagy vélt negatívumainak felnagyításával a csoport negatív indulati feszültségeinek eszköze lesz, mások vagy a közösség kritikájának tárgyává válik. Értékelhető információ: Bűnbak (A helyes értelmezésért két pont adható.) 15./ Írja le, hogy az alábbi szociológiai mutatók milyen társadalmi jelenség bemutatására alkalmasak! Összesen: 2 pont a jövedelemmegoszlás a munka jellege, a munkakörülmények a lakásviszonyok az iskolai végzettség táplálkozásra vonatkozó adatok az egészségi állapot a társadalmi és családi kapcsolatok mértéke, hiánya a szabadidő léte és eltöltése a politikai befolyás léte, vagy hiánya Értékelhető információ: A társadalmi egyenlőtlenségek bemutatására alkalmas mutatók szerepelnek a felsorolásban. (A helyes válaszért két pont adható.) É 10/13

11 16./ Húzza alá a felsorolt jellemzőkből az érett személyiség jellemzőit! Összesen: 6 pont család alapítására képes az én érzésének kiterjesztése meghitt viszony másokkal anyagi biztonság egységesítő életfilozófia nincs adóssága van szakmája érzelmi biztonság politikai véleménye van valósághű percepció önismeret és humor önálló lakása van (Helyes válaszokért egy-egy pont, összesen hat pont adható.) 17./ Elemezze az alábbi adatsort, és vonjon le legalább öt fontos következtetést a magyar férfiak foglalkozási szerkezetének változására vonatkozóan! Foglalkozási réteg Szolgáltatói felső 5,0 9,7 10,4 11,2 Szolgáltatói alsó 8,3 8,8 10,4 11,9 Rutin szellemi 4,2 2,4 1,8 2,3 Rutin szolgáltatási 4,0 1,8 2,7 3,8 Vállalkozó 1,7 2,3 6,4 11,7 Mezőgazdasági önálló 0,4 1,2 1,6 2,7 Szakmunkás 27,4 37,5 36,6 31,8 Képzetlen munkás 33,5 27,3 23,4 20,6 Mezőgazdasági munkás 15,5 9,0 6,7 4,0 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 Értékelhető információ: - A szolgáltatásban dolgozó férfiak aránya nőtt az elmúlt harminc évben. - A rutinmunkákat végzők aránya csökkent. - A vállalkozók és a mezőgazdasági önálló munkavállalók arány növekedett. - A szakmunkások aránya kicsit nőtt, és összességében a legnépesebb foglalkozási réteg. - Kissé csökkent, de még mindig magas a képzetlen dolgozók aránya. - Jelentősen csökkent a mezőgazdaságban bérért dolgozók aránya. - Tendenciájában megindult a nyugat-európaihoz hasonló foglalkozási szerkezet kialakulása. (Helyes következtetésekért egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 11/13

12 18./ Írjon öt olyan feladatot, amelyet a szociális asszisztens a gyermekjóléti szolgálatnál elvégezhet! Ügyfélfogadási feladatokat végezhet, részt vehet az intézmény adminisztrációs feladatainak ellátásában, segítheti az intézmény rendezvényeinek lebonyolítását, információkat szolgáltathat, gyűjtéseket szervezhet, részt vehet az adományok szétosztásában, gyermek- vagy ifjúsági csoportok számára szabadidős tevékenységeket szervezhet és vezethet, kapcsolatot tarthat az iskolákkal, óvodákkal, más intézményekkel. (Helyes válaszonként egy-egy pont, összesen öt pont adható.) 19./ Gyűjtsön össze az esetleírásból tíz olyan körülményt, amely a szegények életmódját jellemzi! Összesen: 10 pont Kültelki kolónián éltek, több mint 4 km-t kellene gyalog, naponta kétszer megtenniük, a kivezető földút sártengerré változik, komfort nélküli parasztház, zsúfolt, az ágyakon és néhány széken kívül itt már nincs hely több bútornak, a vizet a kerti csapról hordják, egy másik szoba-konyhás kis házban élnek az apa szülei, a húga, öt gyermekével és férjével, munkanélküli, alkalmi munkákat vállalt, közmunkához jutott, megélhetése bizonytalan, nem tudja, hogyan kellene összeszedni a munkaviszonyát igazoló papírokat a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez, a nagymama írástudatlan, a lakáshoz jutás önerőből teljesen valószínűtlennek látszik, közmunka díjából és a családi pótlékokból élve szociális és anyagi helyzetük kilátástalan. (Helyes válaszonként egy-egy pont, összesen tíz pont adható.) É 12/13

13 20. / Milyen kommunikációs formát ír le az alábbi jellemzés? Összesen: 2 pont - Érdeklődő arckifejezés, - odafordulás, - nyitott kérdések, - fejbólintás, - időnkénti összefoglalások, - nem vitatkozunk, - elfogadjuk a beszélő érzéseit, - értelmezzük a segítségkérés tartalmát. Értékelhető információ: A segítő beszélgetés jellemzőit olvashatjuk a fentiekben. (Helyes válaszért két pont adható.) A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. É 13/13

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése: Szabó Mihályné Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Fentősné Belléncs Andrea ifjúsági szakreferens Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben