2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM"

Átírás

1

2 LEPRAMISSZIÓ ÚJRA EMBERNEK ÉRZEM MAGAM! A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Szolgálatunk ökumenikus. Munkánkat a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek 6 tagját a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház vezetôi delegálják egyenlô számban. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában elsôsorban Indiában élô mintegy 6 millió leprás beteg gyógyítása, rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a Lepramisszió célja. Ezekre a célokra gyûjtünk és továbbítunk adományokat. A Lepramisszió meghívásra szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén! Elnök Riskóné Fazekas Márta Fôtitkár Rozgonyiné Asztalos Piroska Elérhetôségeink 1151 Budapest, Alagi tér 13. Telefon Mobil (Rozgonyiné) (Riskóné) A leprabetegség ma is elképzelhetetlen sorsokat produkál. Kamla megrázó története is ilyen. A 67 éves asszony minden pénzét orvosra költötte, hogy a magángyógykezelést megfizesse. Öt hónapon át fizette a kezeléseket, így nem csoda, hogy teljesen összetört, amikor utólag kiderült: az orvosa mégcsak fel sem ismerte a leprabetegséget! Egy szomszédasszonya javaslatára elhatározta, hogy felkeresi a naini lepramissziós kórházat. Csakhogy az utazás nagy félelmet jelentett neki. A kórház 300 km-re van a falumtól. Ezért ökröskocsit béreltem, hogy vigyen el odáig. Nagyon hosszú út volt. Az élet amúgy sem volt könnyû Kamla számára. Férje néhány éve halt meg, ôt pedig a család is és a falu is kiközösítette. Azt mondják, hogy átok alatt vagyok és siessek minél hamarabb meghalni! Azt is mondják, hogy boszorkány vagyok és a betegségem miatt szerencsétlenséget hozok a falura. A fiam és a két lányom is elhagytak és csak odadobják nekem az ételt. Senki nem jön a közelembe, még vizet sem adnak. Amióta megérkezett a naini kórházba, Kamla szeretetet és nyugalmat kap mindazok után, ahoy bántak vele a falujában. Itt a sebészeten találtam barátnôket, akikkel megoszthatom fájdalmamat, és újra embernek érezhetem magam, nem állatnak. Azért imádkozom, hogy a családom fogadjon majd vissza. M E G H Í V Ó Szeretettel hívjuk és várjuk Támogatóinkat, az Érdeklôdôket és minden kedves Vendéget a Leprások Világnapja alkalmából tartandó jótékonysági rendezvényünkre január 25-én, vasárnap délután 4 órára a Bp. XII. Kékgolyó utcai evangélikus templomba (Bp XII. Kékgolyó u.17.) A mûsorban filmvetítéssel és beszámolókkal mutatjuk be a Lepramisszió szolgálatát. Közremûködik: Dorman Alíz énekmûvész, Solymári Tímea gitármûvész. Áhítatot tart: Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor. Adószám A Kékgolyó utcai evangélikus templom a Kékgolyó utca és Istenhegyi út találkozásánál van. Bankszámlaszám Megközelíthetô a Déli pályaudvartól 59-es villamossal egy megállóra, illetve gyalog. Felelôs szerkesztô: Riskóné Fazekas Márta Készült példányban a Folium Nyomdában

3 4 A Lepramisszió híradója 5 Szomorú hírek Kongóból Nem gondoljuk, hogy naprakészek vagytok a Milyen lepramissziós munkát kongói belpolitikai helyzetet illetôen. De biztosak vagyunk abban, hogy érdekel mindnyája- A Lepramisszió Kongó keleti és déli részén van végzünk a területen? tokat. Sajnos minden történés hatással van a jelen, leginkább Dél-Kivuban, Bukavu központtal. lepramissziós munkánkra is! Az alábbiakban néhány gondolatban szeretnénk megosztani veôrzés, szocális-gazdasági rehabilitáció és a moz- Három típusú projektet mûködtetünk: lepraellenletek, hogy milyen mostanság a helyzet, hogyan alakul a Lepramisszió szolgálata és legfôdánk Bukavuban található. A projektek vezetôje gássérülteket támogató programok. Központi iroképp, hogy miért imádkozzatok. Itt Kongóban Dr. Dieudonne Kalumuna. mindnyájan hálásak leszünk, ha imádkoztok Bukavu egészen közel fekszik Gomahoz. Goma a értük! Bukavu felé vezetô fôút mentén fekszik. A belpolitikai helyzet teljes bizonytalansága miatt A konfliktusok háttere számos mûtétet kellett elhalasztanunk, mert sebészeink egyszerûen nem tudtak a fôvárosból, A világsajtóból értesülhettek arról, hogy a kongói belpolitikai helyzet igen súlyos. Nyugodtan lehet humanitárius katasztrófának is nevezdoltuk, hogy az érintett betegek is legjobb, ha Kinshasából Gomába repülni. Ezen kívül úgy gonni. Fegyveres lázadó csoportok uralmuk alá vették egyelôre családjaikkal maradnak és a mûtéteket Észak-Kivut. Gen Laurent Nkunda, egy szakadár inkább elhalasztjuk. katonai vezetô irányítja ôket, aki szerint ôk csak Angelika Piefer német származású misszionáriusunk, foglalkozás-terapeuta, a helyszínen maradt védekeznek Szerintük a szomszédos Ruanda hutu nemzetiségû lázadói ellen kell megvédeiük és továbbra is ott dolgozik. A lehetôségek szerint saját tutsi népüket A lázadó csoportok elôretörésekor emberek százezrei hagyták el ottho- igyekszik helytállni. naikat és legtöbbjük Goma városa felé vette az Imatémák: irányt. A híradások öldöklésrôl, szenvedésekrôl Könyörögjünk Kongó békéjéért és politikai stabilitásért. és a menekülttáborok lerombolásáról számolnak be. Emiatt nagyon sokat az erdôkben húzzák Imádkozzunk munkatársainkért, akik hôsies körülmények és életveszély közepette dolgoznak meg magukat. Az ENSZ segélyszállítmányai megérkeznek a helyszínre. Azonban ez fôleg Bukavuban. gyógyszert tartalmaz. A szerencsétlen földönfutók százezrei élelemre várnak. mány felelôs vezetôiért és minden más Imádkozzunk az ENSZ vezetôiért, a kongói kor- vezetôért, hogy Isten adjon bölcsességet döntéseik Imádkozzunk kinshasai fôhivatalunk és bukavui meghozatalában nekik. irodánk dolgozóiért, valamint azért, hogy ne Könyörögjünk az otthonaikat elvesztett százezrekért, hogy legyen a túléléshez elégséges sok miatt. szakadjon meg köztük a kapcsolat a pusztítá- élelmük, gyógyszerük. Könyörögjünk azért, hogy legyen vége a vérontásnak és erôszaknak. közleménye. Ford: Riskóné (A Nemzetközi Lepramisszió hivatalos FM) Hálaének Zimbabwéból Csordultig van a szívünk hálával, mert jó az Úr! pos kisgyermeke van. Szülei mindketten 2005-ben Igaz, nagyon nehezek a körülmények és minden haltak meg, akkor a lány is abbahagyta iskoláit. okunk megvan a kétségbeesésre ebben a mérhetetlenül nyomorúságos országban! De Isten mun- Hálásak vagyunk, mert ki tudtuk fizetni egy fiatal Most folytatja, hogy legyen iskolai végzettsége. kálkodik, és jó dolog az Ô munkáját látni minden nô diplomájának hitelesítési költségét. A diplomamunka már kész volt, de nem tudta beadni, mivel emberi nyomorúság közepette! Hálásak vagyunk Istennek, mert Rusape-ban új kapukat nyitott meg elôttünk. A bajban érezzük: jó az belül az illeték zimbabwei dollárról nincs pénze az illeték megfizetéséhez. Egy hónapon Úr! zimbabwei dollárra emelkedett, de ma ismét lezuhant Hálásak vagyunk, mert szombaton 8 zsák kukoricát zimbabwei dollárra. Így még ma ki tudja kaptunk, amit azonnal szétosztottunk munkatársaink között. Izgalmas és érdekes feladat Jézus nyomában járni fizetni a diplomája kiállításának az árát! Hálásak vagyunk, mert nagyon áldásos volt a vasárnapi istentisztelet. Sok áldást és békességet kívánok mindnyájatoknak: ilyen szükségek közepette! Hálásak vagyunk, mert ma kerekesszéket tudtunk Dan. adni egy olyan sorvadásos betegnek, aki eddig a (Dan Izzett és felesége, Babs, a Nemzetközi Lepramisszió zimbabwei munkájának vezetôi. Dan maga két tenyerén és tédén húzva vonszolta csak magát. Ugyancsak ma megkaptuk feleségemmel az angliai is korábban leprabeteg volt. Lelkipásztorként, lelkigondozóként, mindenesként végzi szolgálatát hazá- vízumot, hogy meglátogathassuk fiunkat. Hálásak vagyunk, mert szintén ma tudtunk mûlábat jában, a világ egyik legszegényebb országában: adni egy 19 éves fiatalasszonynak, akinek 16 hóna- Zimbabwében. Urunk áldja meg Ôket gazdagon!)

4 6 A Lepramisszió híradója 7 Tíz munkaág, melyben eredményesek voltunk (Részlet a Nemzetközi Lepramisszió évi összefoglaló jelentésébôl) 3. Otthonteremtés. 499 alacsony költségû házat építettünk fel az elmúlt év során, további 439 házat építettünk lepra miatt érintett személyeknek, és 250 házat a leprabetegség miatt érintett családoknak. Ezek az otthonok nemcsak egészséges körülményeket biztosítanak lakóiknak, hanem a benne lakók falujukban is tiszteletet érdemelnek ki miattuk. Megítélésük és társadalmi helyzetük megváltozik a korábbi nincstelenség helyett. 1. Egészségügyi ellátás. Indiában 18, más országokban együttvéve pedig 61 kórházat tartunk fenn során leprabeteg feküdt hosszabb-rövidebb ideig kórházainkban. A Nemzetközi Lepramisszió által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala elismert és reményre ad okot a jövôben is.amint belép valaki a Lepramiszsió kórházának kapuján, életének többi gondját is segítünk megoldani: úgy, mint szegénységét, otthontalanságát, tanulatlanságát. 2. Szakmára tanítás. 867 fiatal kezébe adtunk szakmát. Szabást, varrást, szerszámkészítést, számítógépkezelést, kéziszövést, kerékpár- és motorkerékpár-javítást tanulhatnak a Lepramisszió Szakképzési Központjaiban. A szerzett tudás és oklevél életük végéig biztonságot jelent számukra.

5 8 A Lepramisszió híradója 9 4. Méltóság önsegítô csoportunk mûködött az elmúlt év során. A csoportok tagjai egymást tanítják a hétköznapok feladataira: háztartásvezetés, anyagiak beosztása, testük tisztántartása és ápolása, stb. Mindezeken felül a kapcsolatteremtés és -fenntartás fontos helyei is az önsegítô csoportok, hiszen a korábbi betegek kiléphetnek elszigetelt magányukból. 5. Együttmûködés az egészségügyi szervekkel. 28 országban a helyi egészségügyi szervek tanácsadójaként vagy partnereként foglalkozunk egészségneveléssel, felvilágosító munkával, szakmai továbbképzések nyújtásával. Mindez 300 millió lakost ölel fel, és 2007 során óra egészségügyi felvilágosítást jelentett! 6. Jogvédelem. Indonéziában létrejött az elsô, leprabetegeket felölelô jogvédô szervezet (PerMaTa), mely küzd a törvény elôtti egyenlôségért, a betegek egyenlô elbírálásáért és jogaiért, valamint bátorítja tagjait, hogy saját érdekeiket meg merjék és meg tudják védeni. 7. Egészségügyi felvilágosítás. Számos országban végzünk széles felvilágosító munkát fiatalok, felnôttek és a teljes lakosság körében mind helyi, mind pedig országos szinten. Több országban a média nyilvánossága, másutt szerényebb lehetôségek segítenek ebben.

6 10 A Lepramisszió híradója Kampányok. Indiában 225 csoport iskolásgyermek, diák és fiatal kampánytevékenységgel próbálja lakókörnyezetét meggyôzni arról, hogy a lepra gyógyítható, a megbélyegzés pedig helytelen. Mindebben segítségükre vannak gyógyult betegek is. 9. Szemmûtétek. Ha egy beteg elveszti szeme világát vagy károsodik a látása, az nemcsak a saját életét, hanem családja sorsát is ellehetetleníti. A Lepramisszió indiai kórházaiban szemmûtétet végeztek 2007-ben, s ennek eredményeképpen nemcsak látását, hanem életesélyét is visszakapta több ezer ember. 10. Anyagi támogatás. A Nemzetközi Lepramisszió tagországai anyagi támogatásukkal biztosítják a szervezet fenti munkáját, tevékenységét. A támogató országokból befolyt adományok összege ben 13 millió angol font, mintegy 4 milliárd Ft volt. Ezúton is köszönetet mondunk minden egyes támogatónknak azért a hûséges támogatásért, mellyel a világ leprás betegeinek gyógyulását és a fenti célok elérését lehetôvé teszik! A mi magyarországi adományaink is hozzájárulnak a Lepramisszió céljához: Olyan világért fáradozunk, amelyben nincs lepra!

7 12 A Lepramisszió híradója , a változások éve Isten iránti hálával gondolok vissza erre az évre. Az újságot szeretnénk minél szélesebb körben Sok szempontból a változások éve van mögöttünk, de megtapasztalhattuk, hogy a misszió az levelünkhöz hasonlóan az összes református, terjeszteni, ezért az eddigi világnapi kör- Úr kezében van, és Ô gondoskodik arról, hogy az evangélikus, baptista, pünkösdista gyülekezetnek egyre nehezebb körülmények ellenére is a támogatók tábora növekedjék. Ebben az évben 45 gyü- katolikus közösségbe is eljuttatni. Híradónkban is megküldjük, és igyekszünk minél több római lekezet illetve intézmény és 140 személy kapcsolódott be a támogatók sorába. Lepramisszió és a magyarországi Lepramisszió tájékoztatjuk támogatóinkat a Nemzetközi Elôször jelent meg a Nemzetközi Lepramisszió eseményeirôl, munkájáról és terveirôl egyaránt. imakalauza magyar nyelven Imafonál2008 címmel. Ez lehetôvé tette, hogy a Lepramisszió nagy nek, szívesen küldünk utólag is belôle. Amennyiben a közösségek több újságot igényel- családjához kapcsolódva hordozhattuk imádságainkban a leprabetegek ügyét. Reméljük, hogy a lünket. Szeretnénk, ha minél többen forgatnák a hírleve- továbbiakban is tudjuk biztosítani támogatóinknak a magyar nyelvû kiadást. Igény esetén szívemekeket, a fiatalokat kívántuk megszólítani, hogy A Reménysugarak címû kiadványunkkal a gyersen küldünk többet is egy-egy gyülekezetnek, már gyermekkorban kialakuljon bennük a másokért való felelôsség, a segíteni akarás, a fele- illetve szórványainak. Ebben az évben elôször jelentettük meg a Lepramisszió híradóját Akarom, tisztulj meg! címmel. Amint az elôzô hírlevelünkben beszámoltunk már, a baráti szeretet. Ezzel megváltozott az egész adminisztrációs továbbiakban nem készítünk kézzel kötött fáslikat munkánk. Nem köszönünk meg minden egyes a leprakórházak számára. Tapasztalataink szerint ma küldeményt azonnal, emiatt kérjük támogatóink már hála a sikeres gyógykezelésnek egyre megértését, türelmét. Az évente háromszor a kevesebb fáslira van szükség, és ez a tény világnap, a tavaszi és ôszi csendesnap elôtt késztetett arra bennünket, hogy ezt a munkát 34 megjelenô újsággal egyidejûleg küldjük el a év után abbahagyjuk. Természetesen a raktárunkon lévô fáslikat eljuttatjuk azokba a kórházakba, küldeményekrôl, adományokról szóló összevont köszönô levelünket is. Igyekszünk pontosan ahol igénylik ezeket. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy bár igyekszünk iratokkal alátámasztani, vezetni a hozzánk érkezô küldeményekre, adományokra vonatkozó adatokat, de kérjük, hogy a kézzel kötött fáslikat adományként küldjük hogyha valami hibát, hiányosságot észlelnek, a leprakórházakba, rendszerint vámot kell fizetniük értesítsenek bennünket, hogy a hibát javíthassuk. a megajándékozott kórházaknak, és ez is nehezíti küldésüket, illetve fogadásukat. A második félévben (december 1-ig) 5300 db fásli érkezett és 900 db fáslit tudtunk elküldeni a leprakórházakba. A fáslikötés megszûnésével egyidejûleg egyre több testvérünk köt szívesen négyzeteket takarókészítés céljából. Ezeket viszont nem leprabetegek, hanem hazai rászorulók kapják. Ezzel a munkával a különbözô belmissziókkal való kapcsolatunk is megerôsödött. A takarók készítéséhez bármilyen maradék- illetve bontott fonal felhasználható. Szívesen küldünk leírást a kötésre illetve az összeállításra vonatkozóan. Hetente több takarót kapunk egyéni támogatóinktól és a gyülekezetektôl, így az utolsó hírlevelünk kiadása óta december 1-ig még 181 takaróval tudtuk segíteni a kárpátmedencei Olyan jó, hogy már nem csak egyszer egy évben kapunk meghívót lepramissziós csendesnapra közgyûlésre! 2008-ban október 20-án az újpesti baptista templom impozáns és praktikus helyiségeiben találkoztunk egymással és a Lepramisszió vezetôivel, Nemzeti Bizottságának tagjaival. Ökumenikus gyülekezetünk hálásan hívta segítségül Isten élô Lelkét, dicsérve az Urat azért, hogy a leprásokat segítô munkában részt adott nekünk is: katolikus, református, evangélikus, baptista és szabadkeresztyén felekezetûeknek. Több testvért köszönthettünk, akik keresik még helyüket valamelyik gyülekezetben. A segítés szándékában mindnyájan egyek vagyunk. magyar testvéreinket, a Siketmissziót, a Cigánymissziót, sôt a Hosszúpályiban mûködô nemzetiségi óvodát is elláttuk 50 db gyermektakaróval. A befolyt adományok összege a második félévben az eddigi tapasztalatoknak megfelelôen alakult, december 1-ig majdnem 3 millió forint volt. Így a Nemzetközi Lepramisszió útján további 3500 fonttal tudtuk támogatni a leprakórházakat. Így ebben az évben több, mint 7 millió forintot tudtunk erre a célra fordítani. Köszönjük a kedves Testvéreink eddigi támogatását, kérjük, hogy továbbra is hordozzák imádságaikban a leprabetegek ügyét. Rozgonyiné Asztalos Piroska Októberi csendesnap a Lepramisszió rendezésében Riskó Márta elnök igehirdetésével és imaközösséggel kezdôdött az alkalom. Rozgonyiné Asztalos Piroska fôtitkár képes beszámolót tartott a tavaszi csendesnaptól eltelt idô eseményeirôl, kiemelve a nyári a komáromi erôdben tartott Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) rendezvényen való részvételt, ahol örömmel tapasztalta, hogy a fiatalok között is van érdeklôdés a missziónk iránt. A fáslikötés megszûnése még jobban elôtérbe helyezi a használt fonal felhasználásával kötött takarók készítését. Ezzel a belmissziókat tudjuk támogatni, így a Cigánymissziót, Siketmissziót, Hajléktalan-

8 14 missziót. Bár elnökünk hangsúlyozta, hogy a takarókészítés nem a leprabetegekért történik, hanem mellékfoglalkozása a segítô szándékú asszonytestvéreknek, mégis nagyon jó, hogy azok, akik esetleg nem tudnak pénzt adományozni, segíthetnek az itthoni rászorulókon szorgos munkájukkal. A jövô évi tervekkel is megismertetett az elnökasszony, és hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Lepramissziónál vállalt kötelezettségeinket is teljesítenünk kell, ezért a pénzadományok fontosságára hívta fel a figyelmet. Befejezô énekünk is erre buzdított: Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Gondosan elôkészített szeretetvendégség várta a résztvevôket, akik nemcsak a szomszéd kerületekbôl, hanem vidéki gyülekezetekbôl is jöttek szép számmal. Bencze Imréné Rendezvényeink szeptembertôl december végéig Önsegítô csapat Szudánban Október 5-én a budapesti Deák téri evangélikus November 25-én Riskóné Fazekas Márta elnö- templomban missziói esten szolgált Rozgonyiné künk Szigetszentmiklóson szolgált a református Asztalos Piroska fôtitkárunk. Rajta kívül a Cigány- gyülekezetben. misszióból és a Börtönmisszióból szolgáltak ezen November 28-án a Miskolc-Avasi Református az ökumenikus alkalmon. Egyházközségben tartott elnökünk vetítettképes November 5-én Bagaméron a Református Szere- elôadást. tetetotthonban tartott ökumenikus alkalmon mu- November 30-án a Dél-Balatoni Református tatta be fôtitkárunk a Lepramisszió szolgálatát. Gyülekezetek Regionális Együttmûködésének November 14-én Mélykúton a római katolikus plébániai közösségben tartott vetítettképes elô- csendesnapján a taggyülekezetek népes küldöttségei elôtt tartott elnökünk vetítettképes elô- Örülnek, mert új házat kaptak a missziótól adást fôtitkárunk. adást és ismertetést a Lepramisszióról. November 20-án Miskolcon a Martintelepi Re- December 14-én elnökünk délelôtti istentisz- formátus Egyházközség keresztyén nyugdíjas nap- teleti szolgálattal és vetítettképes elôadással köziotthonában, családias alkalom keretében szolgált fôtitkárunk. szolgált a Budapest-Rákoshegyi Református Egyházközségben. Kérem, küldjenek címemre db csekket! Hálásan köszönjük az egyházközségek, intézmények meghívását és érdeklôdését. A jövôben is örömmel és köszönettel fogadunk meghívást képes elôadás tartására, a Lepramisszió szolgálatának bemutatására. Név: Lakcím: Telefonszám: cím:

9 Bangladeshi gyermekek játékos, felvilágosító színdarabot néznek Édesapa vak kislányával Csádban Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely Dorman Alíz énekmûvész Solymári Tímea gitármûvész Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24 SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 2016.01.20. 15:54:24 WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 36.

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1 Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 2 Tisztelt Támogatóink! Kedves Vendégeink! A ta va lyi év ről szó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe. A saluri kórház gyógyszertára. Támogatóink

A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe. A saluri kórház gyógyszertára. Támogatóink A saluri kórház gyógyszertára A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG EVANGÉLIKUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁLYÁZATA 2016-2017. EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYÉK, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK EVANGÉLIKUS CSERKÉSZCSAPATOK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA POSTÁRA

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 2015. áprilisi ülésén

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Idejét köszönve, üdvözlettel: Breidenbach Zsolt. Alelnök, Rotaract Club Sopron Főszervező

Tisztelt Érdeklődő! Idejét köszönve, üdvözlettel: Breidenbach Zsolt. Alelnök, Rotaract Club Sopron Főszervező Tisztelt Érdeklődő! Kérem engedje meg, hogy a szervezők nevében bemutassam Önnek a Mozgásból -ös elnevezésű szabadidősport-rendezvényünket, illetve a rendezvényhez szorosan kapcsolódó, a Rotaract Club

Részletesebben

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd!

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 8. szám, 2012. február 26. Mindig öröm az Igében arról olvasni, hogy Jézus továbbment. A legcsodálatosabb találkozásai Jézusnak útközben

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013.

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Tavasz Nyár Figyelem: a korábbiakhoz képest időpont-változások! Amit

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Budai ófár 2013. március 5773. Adar - Niszan A Micve Klub programajánlója Jótékonysági koncert Yoav gyógyulásáért Közeleg az egyik legvidámabb zsidó ünnep, a gyermeki szíveknek különösen kedves Purim.

Részletesebben

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban ÉS ELOSZLÁSA NEMZETISÉG SZERINT Ellátott személyek száma Budapesten júliusban és augusztusban 1 600/nap, azaz 111 600 fő Keleti pályaudvar: 800 fő/nap júliusban,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik!

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik! BESZÁMOLÓ Örömmel és várakozással telt el az idő tavasz óta az intézményeinkben, hiszen ígéretet kaptunk, hogy téli ruhadarabok, cipők gyűjtését tervezi, szervezi az Operation Orphan. Ígéretüket megtartották,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben