2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM"

Átírás

1

2 LEPRAMISSZIÓ ÚJRA EMBERNEK ÉRZEM MAGAM! A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Szolgálatunk ökumenikus. Munkánkat a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek 6 tagját a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház vezetôi delegálják egyenlô számban. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában elsôsorban Indiában élô mintegy 6 millió leprás beteg gyógyítása, rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a Lepramisszió célja. Ezekre a célokra gyûjtünk és továbbítunk adományokat. A Lepramisszió meghívásra szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén! Elnök Riskóné Fazekas Márta Fôtitkár Rozgonyiné Asztalos Piroska Elérhetôségeink 1151 Budapest, Alagi tér 13. Telefon Mobil (Rozgonyiné) (Riskóné) A leprabetegség ma is elképzelhetetlen sorsokat produkál. Kamla megrázó története is ilyen. A 67 éves asszony minden pénzét orvosra költötte, hogy a magángyógykezelést megfizesse. Öt hónapon át fizette a kezeléseket, így nem csoda, hogy teljesen összetört, amikor utólag kiderült: az orvosa mégcsak fel sem ismerte a leprabetegséget! Egy szomszédasszonya javaslatára elhatározta, hogy felkeresi a naini lepramissziós kórházat. Csakhogy az utazás nagy félelmet jelentett neki. A kórház 300 km-re van a falumtól. Ezért ökröskocsit béreltem, hogy vigyen el odáig. Nagyon hosszú út volt. Az élet amúgy sem volt könnyû Kamla számára. Férje néhány éve halt meg, ôt pedig a család is és a falu is kiközösítette. Azt mondják, hogy átok alatt vagyok és siessek minél hamarabb meghalni! Azt is mondják, hogy boszorkány vagyok és a betegségem miatt szerencsétlenséget hozok a falura. A fiam és a két lányom is elhagytak és csak odadobják nekem az ételt. Senki nem jön a közelembe, még vizet sem adnak. Amióta megérkezett a naini kórházba, Kamla szeretetet és nyugalmat kap mindazok után, ahoy bántak vele a falujában. Itt a sebészeten találtam barátnôket, akikkel megoszthatom fájdalmamat, és újra embernek érezhetem magam, nem állatnak. Azért imádkozom, hogy a családom fogadjon majd vissza. M E G H Í V Ó Szeretettel hívjuk és várjuk Támogatóinkat, az Érdeklôdôket és minden kedves Vendéget a Leprások Világnapja alkalmából tartandó jótékonysági rendezvényünkre január 25-én, vasárnap délután 4 órára a Bp. XII. Kékgolyó utcai evangélikus templomba (Bp XII. Kékgolyó u.17.) A mûsorban filmvetítéssel és beszámolókkal mutatjuk be a Lepramisszió szolgálatát. Közremûködik: Dorman Alíz énekmûvész, Solymári Tímea gitármûvész. Áhítatot tart: Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor. Adószám A Kékgolyó utcai evangélikus templom a Kékgolyó utca és Istenhegyi út találkozásánál van. Bankszámlaszám Megközelíthetô a Déli pályaudvartól 59-es villamossal egy megállóra, illetve gyalog. Felelôs szerkesztô: Riskóné Fazekas Márta Készült példányban a Folium Nyomdában

3 4 A Lepramisszió híradója 5 Szomorú hírek Kongóból Nem gondoljuk, hogy naprakészek vagytok a Milyen lepramissziós munkát kongói belpolitikai helyzetet illetôen. De biztosak vagyunk abban, hogy érdekel mindnyája- A Lepramisszió Kongó keleti és déli részén van végzünk a területen? tokat. Sajnos minden történés hatással van a jelen, leginkább Dél-Kivuban, Bukavu központtal. lepramissziós munkánkra is! Az alábbiakban néhány gondolatban szeretnénk megosztani veôrzés, szocális-gazdasági rehabilitáció és a moz- Három típusú projektet mûködtetünk: lepraellenletek, hogy milyen mostanság a helyzet, hogyan alakul a Lepramisszió szolgálata és legfôdánk Bukavuban található. A projektek vezetôje gássérülteket támogató programok. Központi iroképp, hogy miért imádkozzatok. Itt Kongóban Dr. Dieudonne Kalumuna. mindnyájan hálásak leszünk, ha imádkoztok Bukavu egészen közel fekszik Gomahoz. Goma a értük! Bukavu felé vezetô fôút mentén fekszik. A belpolitikai helyzet teljes bizonytalansága miatt A konfliktusok háttere számos mûtétet kellett elhalasztanunk, mert sebészeink egyszerûen nem tudtak a fôvárosból, A világsajtóból értesülhettek arról, hogy a kongói belpolitikai helyzet igen súlyos. Nyugodtan lehet humanitárius katasztrófának is nevezdoltuk, hogy az érintett betegek is legjobb, ha Kinshasából Gomába repülni. Ezen kívül úgy gonni. Fegyveres lázadó csoportok uralmuk alá vették egyelôre családjaikkal maradnak és a mûtéteket Észak-Kivut. Gen Laurent Nkunda, egy szakadár inkább elhalasztjuk. katonai vezetô irányítja ôket, aki szerint ôk csak Angelika Piefer német származású misszionáriusunk, foglalkozás-terapeuta, a helyszínen maradt védekeznek Szerintük a szomszédos Ruanda hutu nemzetiségû lázadói ellen kell megvédeiük és továbbra is ott dolgozik. A lehetôségek szerint saját tutsi népüket A lázadó csoportok elôretörésekor emberek százezrei hagyták el ottho- igyekszik helytállni. naikat és legtöbbjük Goma városa felé vette az Imatémák: irányt. A híradások öldöklésrôl, szenvedésekrôl Könyörögjünk Kongó békéjéért és politikai stabilitásért. és a menekülttáborok lerombolásáról számolnak be. Emiatt nagyon sokat az erdôkben húzzák Imádkozzunk munkatársainkért, akik hôsies körülmények és életveszély közepette dolgoznak meg magukat. Az ENSZ segélyszállítmányai megérkeznek a helyszínre. Azonban ez fôleg Bukavuban. gyógyszert tartalmaz. A szerencsétlen földönfutók százezrei élelemre várnak. mány felelôs vezetôiért és minden más Imádkozzunk az ENSZ vezetôiért, a kongói kor- vezetôért, hogy Isten adjon bölcsességet döntéseik Imádkozzunk kinshasai fôhivatalunk és bukavui meghozatalában nekik. irodánk dolgozóiért, valamint azért, hogy ne Könyörögjünk az otthonaikat elvesztett százezrekért, hogy legyen a túléléshez elégséges sok miatt. szakadjon meg köztük a kapcsolat a pusztítá- élelmük, gyógyszerük. Könyörögjünk azért, hogy legyen vége a vérontásnak és erôszaknak. közleménye. Ford: Riskóné (A Nemzetközi Lepramisszió hivatalos FM) Hálaének Zimbabwéból Csordultig van a szívünk hálával, mert jó az Úr! pos kisgyermeke van. Szülei mindketten 2005-ben Igaz, nagyon nehezek a körülmények és minden haltak meg, akkor a lány is abbahagyta iskoláit. okunk megvan a kétségbeesésre ebben a mérhetetlenül nyomorúságos országban! De Isten mun- Hálásak vagyunk, mert ki tudtuk fizetni egy fiatal Most folytatja, hogy legyen iskolai végzettsége. kálkodik, és jó dolog az Ô munkáját látni minden nô diplomájának hitelesítési költségét. A diplomamunka már kész volt, de nem tudta beadni, mivel emberi nyomorúság közepette! Hálásak vagyunk Istennek, mert Rusape-ban új kapukat nyitott meg elôttünk. A bajban érezzük: jó az belül az illeték zimbabwei dollárról nincs pénze az illeték megfizetéséhez. Egy hónapon Úr! zimbabwei dollárra emelkedett, de ma ismét lezuhant Hálásak vagyunk, mert szombaton 8 zsák kukoricát zimbabwei dollárra. Így még ma ki tudja kaptunk, amit azonnal szétosztottunk munkatársaink között. Izgalmas és érdekes feladat Jézus nyomában járni fizetni a diplomája kiállításának az árát! Hálásak vagyunk, mert nagyon áldásos volt a vasárnapi istentisztelet. Sok áldást és békességet kívánok mindnyájatoknak: ilyen szükségek közepette! Hálásak vagyunk, mert ma kerekesszéket tudtunk Dan. adni egy olyan sorvadásos betegnek, aki eddig a (Dan Izzett és felesége, Babs, a Nemzetközi Lepramisszió zimbabwei munkájának vezetôi. Dan maga két tenyerén és tédén húzva vonszolta csak magát. Ugyancsak ma megkaptuk feleségemmel az angliai is korábban leprabeteg volt. Lelkipásztorként, lelkigondozóként, mindenesként végzi szolgálatát hazá- vízumot, hogy meglátogathassuk fiunkat. Hálásak vagyunk, mert szintén ma tudtunk mûlábat jában, a világ egyik legszegényebb országában: adni egy 19 éves fiatalasszonynak, akinek 16 hóna- Zimbabwében. Urunk áldja meg Ôket gazdagon!)

4 6 A Lepramisszió híradója 7 Tíz munkaág, melyben eredményesek voltunk (Részlet a Nemzetközi Lepramisszió évi összefoglaló jelentésébôl) 3. Otthonteremtés. 499 alacsony költségû házat építettünk fel az elmúlt év során, további 439 házat építettünk lepra miatt érintett személyeknek, és 250 házat a leprabetegség miatt érintett családoknak. Ezek az otthonok nemcsak egészséges körülményeket biztosítanak lakóiknak, hanem a benne lakók falujukban is tiszteletet érdemelnek ki miattuk. Megítélésük és társadalmi helyzetük megváltozik a korábbi nincstelenség helyett. 1. Egészségügyi ellátás. Indiában 18, más országokban együttvéve pedig 61 kórházat tartunk fenn során leprabeteg feküdt hosszabb-rövidebb ideig kórházainkban. A Nemzetközi Lepramisszió által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala elismert és reményre ad okot a jövôben is.amint belép valaki a Lepramiszsió kórházának kapuján, életének többi gondját is segítünk megoldani: úgy, mint szegénységét, otthontalanságát, tanulatlanságát. 2. Szakmára tanítás. 867 fiatal kezébe adtunk szakmát. Szabást, varrást, szerszámkészítést, számítógépkezelést, kéziszövést, kerékpár- és motorkerékpár-javítást tanulhatnak a Lepramisszió Szakképzési Központjaiban. A szerzett tudás és oklevél életük végéig biztonságot jelent számukra.

5 8 A Lepramisszió híradója 9 4. Méltóság önsegítô csoportunk mûködött az elmúlt év során. A csoportok tagjai egymást tanítják a hétköznapok feladataira: háztartásvezetés, anyagiak beosztása, testük tisztántartása és ápolása, stb. Mindezeken felül a kapcsolatteremtés és -fenntartás fontos helyei is az önsegítô csoportok, hiszen a korábbi betegek kiléphetnek elszigetelt magányukból. 5. Együttmûködés az egészségügyi szervekkel. 28 országban a helyi egészségügyi szervek tanácsadójaként vagy partnereként foglalkozunk egészségneveléssel, felvilágosító munkával, szakmai továbbképzések nyújtásával. Mindez 300 millió lakost ölel fel, és 2007 során óra egészségügyi felvilágosítást jelentett! 6. Jogvédelem. Indonéziában létrejött az elsô, leprabetegeket felölelô jogvédô szervezet (PerMaTa), mely küzd a törvény elôtti egyenlôségért, a betegek egyenlô elbírálásáért és jogaiért, valamint bátorítja tagjait, hogy saját érdekeiket meg merjék és meg tudják védeni. 7. Egészségügyi felvilágosítás. Számos országban végzünk széles felvilágosító munkát fiatalok, felnôttek és a teljes lakosság körében mind helyi, mind pedig országos szinten. Több országban a média nyilvánossága, másutt szerényebb lehetôségek segítenek ebben.

6 10 A Lepramisszió híradója Kampányok. Indiában 225 csoport iskolásgyermek, diák és fiatal kampánytevékenységgel próbálja lakókörnyezetét meggyôzni arról, hogy a lepra gyógyítható, a megbélyegzés pedig helytelen. Mindebben segítségükre vannak gyógyult betegek is. 9. Szemmûtétek. Ha egy beteg elveszti szeme világát vagy károsodik a látása, az nemcsak a saját életét, hanem családja sorsát is ellehetetleníti. A Lepramisszió indiai kórházaiban szemmûtétet végeztek 2007-ben, s ennek eredményeképpen nemcsak látását, hanem életesélyét is visszakapta több ezer ember. 10. Anyagi támogatás. A Nemzetközi Lepramisszió tagországai anyagi támogatásukkal biztosítják a szervezet fenti munkáját, tevékenységét. A támogató országokból befolyt adományok összege ben 13 millió angol font, mintegy 4 milliárd Ft volt. Ezúton is köszönetet mondunk minden egyes támogatónknak azért a hûséges támogatásért, mellyel a világ leprás betegeinek gyógyulását és a fenti célok elérését lehetôvé teszik! A mi magyarországi adományaink is hozzájárulnak a Lepramisszió céljához: Olyan világért fáradozunk, amelyben nincs lepra!

7 12 A Lepramisszió híradója , a változások éve Isten iránti hálával gondolok vissza erre az évre. Az újságot szeretnénk minél szélesebb körben Sok szempontból a változások éve van mögöttünk, de megtapasztalhattuk, hogy a misszió az levelünkhöz hasonlóan az összes református, terjeszteni, ezért az eddigi világnapi kör- Úr kezében van, és Ô gondoskodik arról, hogy az evangélikus, baptista, pünkösdista gyülekezetnek egyre nehezebb körülmények ellenére is a támogatók tábora növekedjék. Ebben az évben 45 gyü- katolikus közösségbe is eljuttatni. Híradónkban is megküldjük, és igyekszünk minél több római lekezet illetve intézmény és 140 személy kapcsolódott be a támogatók sorába. Lepramisszió és a magyarországi Lepramisszió tájékoztatjuk támogatóinkat a Nemzetközi Elôször jelent meg a Nemzetközi Lepramisszió eseményeirôl, munkájáról és terveirôl egyaránt. imakalauza magyar nyelven Imafonál2008 címmel. Ez lehetôvé tette, hogy a Lepramisszió nagy nek, szívesen küldünk utólag is belôle. Amennyiben a közösségek több újságot igényel- családjához kapcsolódva hordozhattuk imádságainkban a leprabetegek ügyét. Reméljük, hogy a lünket. Szeretnénk, ha minél többen forgatnák a hírleve- továbbiakban is tudjuk biztosítani támogatóinknak a magyar nyelvû kiadást. Igény esetén szívemekeket, a fiatalokat kívántuk megszólítani, hogy A Reménysugarak címû kiadványunkkal a gyersen küldünk többet is egy-egy gyülekezetnek, már gyermekkorban kialakuljon bennük a másokért való felelôsség, a segíteni akarás, a fele- illetve szórványainak. Ebben az évben elôször jelentettük meg a Lepramisszió híradóját Akarom, tisztulj meg! címmel. Amint az elôzô hírlevelünkben beszámoltunk már, a baráti szeretet. Ezzel megváltozott az egész adminisztrációs továbbiakban nem készítünk kézzel kötött fáslikat munkánk. Nem köszönünk meg minden egyes a leprakórházak számára. Tapasztalataink szerint ma küldeményt azonnal, emiatt kérjük támogatóink már hála a sikeres gyógykezelésnek egyre megértését, türelmét. Az évente háromszor a kevesebb fáslira van szükség, és ez a tény világnap, a tavaszi és ôszi csendesnap elôtt késztetett arra bennünket, hogy ezt a munkát 34 megjelenô újsággal egyidejûleg küldjük el a év után abbahagyjuk. Természetesen a raktárunkon lévô fáslikat eljuttatjuk azokba a kórházakba, küldeményekrôl, adományokról szóló összevont köszönô levelünket is. Igyekszünk pontosan ahol igénylik ezeket. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy bár igyekszünk iratokkal alátámasztani, vezetni a hozzánk érkezô küldeményekre, adományokra vonatkozó adatokat, de kérjük, hogy a kézzel kötött fáslikat adományként küldjük hogyha valami hibát, hiányosságot észlelnek, a leprakórházakba, rendszerint vámot kell fizetniük értesítsenek bennünket, hogy a hibát javíthassuk. a megajándékozott kórházaknak, és ez is nehezíti küldésüket, illetve fogadásukat. A második félévben (december 1-ig) 5300 db fásli érkezett és 900 db fáslit tudtunk elküldeni a leprakórházakba. A fáslikötés megszûnésével egyidejûleg egyre több testvérünk köt szívesen négyzeteket takarókészítés céljából. Ezeket viszont nem leprabetegek, hanem hazai rászorulók kapják. Ezzel a munkával a különbözô belmissziókkal való kapcsolatunk is megerôsödött. A takarók készítéséhez bármilyen maradék- illetve bontott fonal felhasználható. Szívesen küldünk leírást a kötésre illetve az összeállításra vonatkozóan. Hetente több takarót kapunk egyéni támogatóinktól és a gyülekezetektôl, így az utolsó hírlevelünk kiadása óta december 1-ig még 181 takaróval tudtuk segíteni a kárpátmedencei Olyan jó, hogy már nem csak egyszer egy évben kapunk meghívót lepramissziós csendesnapra közgyûlésre! 2008-ban október 20-án az újpesti baptista templom impozáns és praktikus helyiségeiben találkoztunk egymással és a Lepramisszió vezetôivel, Nemzeti Bizottságának tagjaival. Ökumenikus gyülekezetünk hálásan hívta segítségül Isten élô Lelkét, dicsérve az Urat azért, hogy a leprásokat segítô munkában részt adott nekünk is: katolikus, református, evangélikus, baptista és szabadkeresztyén felekezetûeknek. Több testvért köszönthettünk, akik keresik még helyüket valamelyik gyülekezetben. A segítés szándékában mindnyájan egyek vagyunk. magyar testvéreinket, a Siketmissziót, a Cigánymissziót, sôt a Hosszúpályiban mûködô nemzetiségi óvodát is elláttuk 50 db gyermektakaróval. A befolyt adományok összege a második félévben az eddigi tapasztalatoknak megfelelôen alakult, december 1-ig majdnem 3 millió forint volt. Így a Nemzetközi Lepramisszió útján további 3500 fonttal tudtuk támogatni a leprakórházakat. Így ebben az évben több, mint 7 millió forintot tudtunk erre a célra fordítani. Köszönjük a kedves Testvéreink eddigi támogatását, kérjük, hogy továbbra is hordozzák imádságaikban a leprabetegek ügyét. Rozgonyiné Asztalos Piroska Októberi csendesnap a Lepramisszió rendezésében Riskó Márta elnök igehirdetésével és imaközösséggel kezdôdött az alkalom. Rozgonyiné Asztalos Piroska fôtitkár képes beszámolót tartott a tavaszi csendesnaptól eltelt idô eseményeirôl, kiemelve a nyári a komáromi erôdben tartott Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) rendezvényen való részvételt, ahol örömmel tapasztalta, hogy a fiatalok között is van érdeklôdés a missziónk iránt. A fáslikötés megszûnése még jobban elôtérbe helyezi a használt fonal felhasználásával kötött takarók készítését. Ezzel a belmissziókat tudjuk támogatni, így a Cigánymissziót, Siketmissziót, Hajléktalan-

8 14 missziót. Bár elnökünk hangsúlyozta, hogy a takarókészítés nem a leprabetegekért történik, hanem mellékfoglalkozása a segítô szándékú asszonytestvéreknek, mégis nagyon jó, hogy azok, akik esetleg nem tudnak pénzt adományozni, segíthetnek az itthoni rászorulókon szorgos munkájukkal. A jövô évi tervekkel is megismertetett az elnökasszony, és hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Lepramissziónál vállalt kötelezettségeinket is teljesítenünk kell, ezért a pénzadományok fontosságára hívta fel a figyelmet. Befejezô énekünk is erre buzdított: Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Gondosan elôkészített szeretetvendégség várta a résztvevôket, akik nemcsak a szomszéd kerületekbôl, hanem vidéki gyülekezetekbôl is jöttek szép számmal. Bencze Imréné Rendezvényeink szeptembertôl december végéig Önsegítô csapat Szudánban Október 5-én a budapesti Deák téri evangélikus November 25-én Riskóné Fazekas Márta elnö- templomban missziói esten szolgált Rozgonyiné künk Szigetszentmiklóson szolgált a református Asztalos Piroska fôtitkárunk. Rajta kívül a Cigány- gyülekezetben. misszióból és a Börtönmisszióból szolgáltak ezen November 28-án a Miskolc-Avasi Református az ökumenikus alkalmon. Egyházközségben tartott elnökünk vetítettképes November 5-én Bagaméron a Református Szere- elôadást. tetetotthonban tartott ökumenikus alkalmon mu- November 30-án a Dél-Balatoni Református tatta be fôtitkárunk a Lepramisszió szolgálatát. Gyülekezetek Regionális Együttmûködésének November 14-én Mélykúton a római katolikus plébániai közösségben tartott vetítettképes elô- csendesnapján a taggyülekezetek népes küldöttségei elôtt tartott elnökünk vetítettképes elô- Örülnek, mert új házat kaptak a missziótól adást fôtitkárunk. adást és ismertetést a Lepramisszióról. November 20-án Miskolcon a Martintelepi Re- December 14-én elnökünk délelôtti istentisz- formátus Egyházközség keresztyén nyugdíjas nap- teleti szolgálattal és vetítettképes elôadással köziotthonában, családias alkalom keretében szolgált fôtitkárunk. szolgált a Budapest-Rákoshegyi Református Egyházközségben. Kérem, küldjenek címemre db csekket! Hálásan köszönjük az egyházközségek, intézmények meghívását és érdeklôdését. A jövôben is örömmel és köszönettel fogadunk meghívást képes elôadás tartására, a Lepramisszió szolgálatának bemutatására. Név: Lakcím: Telefonszám: cím:

9 Bangladeshi gyermekek játékos, felvilágosító színdarabot néznek Édesapa vak kislányával Csádban Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely Dorman Alíz énekmûvész Solymári Tímea gitármûvész Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi

Részletesebben

IMAFONÁL2010 A LEPRAMISSZIÓ IMAKALAUZA

IMAFONÁL2010 A LEPRAMISSZIÓ IMAKALAUZA Imádkozzunk egy lepra nélküli világért! A Lepramisszió Imádsága Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója, tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre! Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan Jézus is tette

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS: TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2014. június Választás mindig Mindig választunk. Úgy tűnik, terhes, ha sokszor kell tennünk.

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Boldog vagyok

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Boldog vagyok A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Boldog vagyok A boldogság valódi és tartós, vagy színlelt, és mulandó, egyszer hatalmas élmény,

Részletesebben

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI

A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI A MEGLÁTOTT ÉRTÉKEK CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNOSSÁGI MEGJELENÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 4 Előszó 7 Jó emberek kerestetnek ÁGOTA Alapítvány 11 Miből lesz a cipősdoboz? Baptista Szeretetszolgálat 15 A nem mérhető

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Tekintsünk vissza Isten tetteire!

Tekintsünk vissza Isten tetteire! Ingyenes havilap XIII. évfolyam 3. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2011. március 26. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Tekintsünk vissza Isten tetteire! A

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE II. évfolyam 1. szám Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8, 28) 2015. február Jó ehhez a gyülekezethez tartozni

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

BIBLIÁNK. Új adománygyűjtő akciónk: Nagybetűs Károli Biblia az idősotthonokba A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012.

BIBLIÁNK. Új adománygyűjtő akciónk: Nagybetűs Károli Biblia az idősotthonokba A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. BIBLIÁNK A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS Tartalom: Magunkról Köszöntés az Olvasónak! Új kiadványainkról Megújult honlapunk Reménység fesztivál 2012 A Biblia digitális

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben