2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM"

Átírás

1

2 LEPRAMISSZIÓ ÚJRA EMBERNEK ÉRZEM MAGAM! A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Szolgálatunk ökumenikus. Munkánkat a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek 6 tagját a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház vezetôi delegálják egyenlô számban. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában elsôsorban Indiában élô mintegy 6 millió leprás beteg gyógyítása, rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a Lepramisszió célja. Ezekre a célokra gyûjtünk és továbbítunk adományokat. A Lepramisszió meghívásra szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén! Elnök Riskóné Fazekas Márta Fôtitkár Rozgonyiné Asztalos Piroska Elérhetôségeink 1151 Budapest, Alagi tér 13. Telefon Mobil (Rozgonyiné) (Riskóné) A leprabetegség ma is elképzelhetetlen sorsokat produkál. Kamla megrázó története is ilyen. A 67 éves asszony minden pénzét orvosra költötte, hogy a magángyógykezelést megfizesse. Öt hónapon át fizette a kezeléseket, így nem csoda, hogy teljesen összetört, amikor utólag kiderült: az orvosa mégcsak fel sem ismerte a leprabetegséget! Egy szomszédasszonya javaslatára elhatározta, hogy felkeresi a naini lepramissziós kórházat. Csakhogy az utazás nagy félelmet jelentett neki. A kórház 300 km-re van a falumtól. Ezért ökröskocsit béreltem, hogy vigyen el odáig. Nagyon hosszú út volt. Az élet amúgy sem volt könnyû Kamla számára. Férje néhány éve halt meg, ôt pedig a család is és a falu is kiközösítette. Azt mondják, hogy átok alatt vagyok és siessek minél hamarabb meghalni! Azt is mondják, hogy boszorkány vagyok és a betegségem miatt szerencsétlenséget hozok a falura. A fiam és a két lányom is elhagytak és csak odadobják nekem az ételt. Senki nem jön a közelembe, még vizet sem adnak. Amióta megérkezett a naini kórházba, Kamla szeretetet és nyugalmat kap mindazok után, ahoy bántak vele a falujában. Itt a sebészeten találtam barátnôket, akikkel megoszthatom fájdalmamat, és újra embernek érezhetem magam, nem állatnak. Azért imádkozom, hogy a családom fogadjon majd vissza. M E G H Í V Ó Szeretettel hívjuk és várjuk Támogatóinkat, az Érdeklôdôket és minden kedves Vendéget a Leprások Világnapja alkalmából tartandó jótékonysági rendezvényünkre január 25-én, vasárnap délután 4 órára a Bp. XII. Kékgolyó utcai evangélikus templomba (Bp XII. Kékgolyó u.17.) A mûsorban filmvetítéssel és beszámolókkal mutatjuk be a Lepramisszió szolgálatát. Közremûködik: Dorman Alíz énekmûvész, Solymári Tímea gitármûvész. Áhítatot tart: Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor. Adószám A Kékgolyó utcai evangélikus templom a Kékgolyó utca és Istenhegyi út találkozásánál van. Bankszámlaszám Megközelíthetô a Déli pályaudvartól 59-es villamossal egy megállóra, illetve gyalog. Felelôs szerkesztô: Riskóné Fazekas Márta Készült példányban a Folium Nyomdában

3 4 A Lepramisszió híradója 5 Szomorú hírek Kongóból Nem gondoljuk, hogy naprakészek vagytok a Milyen lepramissziós munkát kongói belpolitikai helyzetet illetôen. De biztosak vagyunk abban, hogy érdekel mindnyája- A Lepramisszió Kongó keleti és déli részén van végzünk a területen? tokat. Sajnos minden történés hatással van a jelen, leginkább Dél-Kivuban, Bukavu központtal. lepramissziós munkánkra is! Az alábbiakban néhány gondolatban szeretnénk megosztani veôrzés, szocális-gazdasági rehabilitáció és a moz- Három típusú projektet mûködtetünk: lepraellenletek, hogy milyen mostanság a helyzet, hogyan alakul a Lepramisszió szolgálata és legfôdánk Bukavuban található. A projektek vezetôje gássérülteket támogató programok. Központi iroképp, hogy miért imádkozzatok. Itt Kongóban Dr. Dieudonne Kalumuna. mindnyájan hálásak leszünk, ha imádkoztok Bukavu egészen közel fekszik Gomahoz. Goma a értük! Bukavu felé vezetô fôút mentén fekszik. A belpolitikai helyzet teljes bizonytalansága miatt A konfliktusok háttere számos mûtétet kellett elhalasztanunk, mert sebészeink egyszerûen nem tudtak a fôvárosból, A világsajtóból értesülhettek arról, hogy a kongói belpolitikai helyzet igen súlyos. Nyugodtan lehet humanitárius katasztrófának is nevezdoltuk, hogy az érintett betegek is legjobb, ha Kinshasából Gomába repülni. Ezen kívül úgy gonni. Fegyveres lázadó csoportok uralmuk alá vették egyelôre családjaikkal maradnak és a mûtéteket Észak-Kivut. Gen Laurent Nkunda, egy szakadár inkább elhalasztjuk. katonai vezetô irányítja ôket, aki szerint ôk csak Angelika Piefer német származású misszionáriusunk, foglalkozás-terapeuta, a helyszínen maradt védekeznek Szerintük a szomszédos Ruanda hutu nemzetiségû lázadói ellen kell megvédeiük és továbbra is ott dolgozik. A lehetôségek szerint saját tutsi népüket A lázadó csoportok elôretörésekor emberek százezrei hagyták el ottho- igyekszik helytállni. naikat és legtöbbjük Goma városa felé vette az Imatémák: irányt. A híradások öldöklésrôl, szenvedésekrôl Könyörögjünk Kongó békéjéért és politikai stabilitásért. és a menekülttáborok lerombolásáról számolnak be. Emiatt nagyon sokat az erdôkben húzzák Imádkozzunk munkatársainkért, akik hôsies körülmények és életveszély közepette dolgoznak meg magukat. Az ENSZ segélyszállítmányai megérkeznek a helyszínre. Azonban ez fôleg Bukavuban. gyógyszert tartalmaz. A szerencsétlen földönfutók százezrei élelemre várnak. mány felelôs vezetôiért és minden más Imádkozzunk az ENSZ vezetôiért, a kongói kor- vezetôért, hogy Isten adjon bölcsességet döntéseik Imádkozzunk kinshasai fôhivatalunk és bukavui meghozatalában nekik. irodánk dolgozóiért, valamint azért, hogy ne Könyörögjünk az otthonaikat elvesztett százezrekért, hogy legyen a túléléshez elégséges sok miatt. szakadjon meg köztük a kapcsolat a pusztítá- élelmük, gyógyszerük. Könyörögjünk azért, hogy legyen vége a vérontásnak és erôszaknak. közleménye. Ford: Riskóné (A Nemzetközi Lepramisszió hivatalos FM) Hálaének Zimbabwéból Csordultig van a szívünk hálával, mert jó az Úr! pos kisgyermeke van. Szülei mindketten 2005-ben Igaz, nagyon nehezek a körülmények és minden haltak meg, akkor a lány is abbahagyta iskoláit. okunk megvan a kétségbeesésre ebben a mérhetetlenül nyomorúságos országban! De Isten mun- Hálásak vagyunk, mert ki tudtuk fizetni egy fiatal Most folytatja, hogy legyen iskolai végzettsége. kálkodik, és jó dolog az Ô munkáját látni minden nô diplomájának hitelesítési költségét. A diplomamunka már kész volt, de nem tudta beadni, mivel emberi nyomorúság közepette! Hálásak vagyunk Istennek, mert Rusape-ban új kapukat nyitott meg elôttünk. A bajban érezzük: jó az belül az illeték zimbabwei dollárról nincs pénze az illeték megfizetéséhez. Egy hónapon Úr! zimbabwei dollárra emelkedett, de ma ismét lezuhant Hálásak vagyunk, mert szombaton 8 zsák kukoricát zimbabwei dollárra. Így még ma ki tudja kaptunk, amit azonnal szétosztottunk munkatársaink között. Izgalmas és érdekes feladat Jézus nyomában járni fizetni a diplomája kiállításának az árát! Hálásak vagyunk, mert nagyon áldásos volt a vasárnapi istentisztelet. Sok áldást és békességet kívánok mindnyájatoknak: ilyen szükségek közepette! Hálásak vagyunk, mert ma kerekesszéket tudtunk Dan. adni egy olyan sorvadásos betegnek, aki eddig a (Dan Izzett és felesége, Babs, a Nemzetközi Lepramisszió zimbabwei munkájának vezetôi. Dan maga két tenyerén és tédén húzva vonszolta csak magát. Ugyancsak ma megkaptuk feleségemmel az angliai is korábban leprabeteg volt. Lelkipásztorként, lelkigondozóként, mindenesként végzi szolgálatát hazá- vízumot, hogy meglátogathassuk fiunkat. Hálásak vagyunk, mert szintén ma tudtunk mûlábat jában, a világ egyik legszegényebb országában: adni egy 19 éves fiatalasszonynak, akinek 16 hóna- Zimbabwében. Urunk áldja meg Ôket gazdagon!)

4 6 A Lepramisszió híradója 7 Tíz munkaág, melyben eredményesek voltunk (Részlet a Nemzetközi Lepramisszió évi összefoglaló jelentésébôl) 3. Otthonteremtés. 499 alacsony költségû házat építettünk fel az elmúlt év során, további 439 házat építettünk lepra miatt érintett személyeknek, és 250 házat a leprabetegség miatt érintett családoknak. Ezek az otthonok nemcsak egészséges körülményeket biztosítanak lakóiknak, hanem a benne lakók falujukban is tiszteletet érdemelnek ki miattuk. Megítélésük és társadalmi helyzetük megváltozik a korábbi nincstelenség helyett. 1. Egészségügyi ellátás. Indiában 18, más országokban együttvéve pedig 61 kórházat tartunk fenn során leprabeteg feküdt hosszabb-rövidebb ideig kórházainkban. A Nemzetközi Lepramisszió által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala elismert és reményre ad okot a jövôben is.amint belép valaki a Lepramiszsió kórházának kapuján, életének többi gondját is segítünk megoldani: úgy, mint szegénységét, otthontalanságát, tanulatlanságát. 2. Szakmára tanítás. 867 fiatal kezébe adtunk szakmát. Szabást, varrást, szerszámkészítést, számítógépkezelést, kéziszövést, kerékpár- és motorkerékpár-javítást tanulhatnak a Lepramisszió Szakképzési Központjaiban. A szerzett tudás és oklevél életük végéig biztonságot jelent számukra.

5 8 A Lepramisszió híradója 9 4. Méltóság önsegítô csoportunk mûködött az elmúlt év során. A csoportok tagjai egymást tanítják a hétköznapok feladataira: háztartásvezetés, anyagiak beosztása, testük tisztántartása és ápolása, stb. Mindezeken felül a kapcsolatteremtés és -fenntartás fontos helyei is az önsegítô csoportok, hiszen a korábbi betegek kiléphetnek elszigetelt magányukból. 5. Együttmûködés az egészségügyi szervekkel. 28 országban a helyi egészségügyi szervek tanácsadójaként vagy partnereként foglalkozunk egészségneveléssel, felvilágosító munkával, szakmai továbbképzések nyújtásával. Mindez 300 millió lakost ölel fel, és 2007 során óra egészségügyi felvilágosítást jelentett! 6. Jogvédelem. Indonéziában létrejött az elsô, leprabetegeket felölelô jogvédô szervezet (PerMaTa), mely küzd a törvény elôtti egyenlôségért, a betegek egyenlô elbírálásáért és jogaiért, valamint bátorítja tagjait, hogy saját érdekeiket meg merjék és meg tudják védeni. 7. Egészségügyi felvilágosítás. Számos országban végzünk széles felvilágosító munkát fiatalok, felnôttek és a teljes lakosság körében mind helyi, mind pedig országos szinten. Több országban a média nyilvánossága, másutt szerényebb lehetôségek segítenek ebben.

6 10 A Lepramisszió híradója Kampányok. Indiában 225 csoport iskolásgyermek, diák és fiatal kampánytevékenységgel próbálja lakókörnyezetét meggyôzni arról, hogy a lepra gyógyítható, a megbélyegzés pedig helytelen. Mindebben segítségükre vannak gyógyult betegek is. 9. Szemmûtétek. Ha egy beteg elveszti szeme világát vagy károsodik a látása, az nemcsak a saját életét, hanem családja sorsát is ellehetetleníti. A Lepramisszió indiai kórházaiban szemmûtétet végeztek 2007-ben, s ennek eredményeképpen nemcsak látását, hanem életesélyét is visszakapta több ezer ember. 10. Anyagi támogatás. A Nemzetközi Lepramisszió tagországai anyagi támogatásukkal biztosítják a szervezet fenti munkáját, tevékenységét. A támogató országokból befolyt adományok összege ben 13 millió angol font, mintegy 4 milliárd Ft volt. Ezúton is köszönetet mondunk minden egyes támogatónknak azért a hûséges támogatásért, mellyel a világ leprás betegeinek gyógyulását és a fenti célok elérését lehetôvé teszik! A mi magyarországi adományaink is hozzájárulnak a Lepramisszió céljához: Olyan világért fáradozunk, amelyben nincs lepra!

7 12 A Lepramisszió híradója , a változások éve Isten iránti hálával gondolok vissza erre az évre. Az újságot szeretnénk minél szélesebb körben Sok szempontból a változások éve van mögöttünk, de megtapasztalhattuk, hogy a misszió az levelünkhöz hasonlóan az összes református, terjeszteni, ezért az eddigi világnapi kör- Úr kezében van, és Ô gondoskodik arról, hogy az evangélikus, baptista, pünkösdista gyülekezetnek egyre nehezebb körülmények ellenére is a támogatók tábora növekedjék. Ebben az évben 45 gyü- katolikus közösségbe is eljuttatni. Híradónkban is megküldjük, és igyekszünk minél több római lekezet illetve intézmény és 140 személy kapcsolódott be a támogatók sorába. Lepramisszió és a magyarországi Lepramisszió tájékoztatjuk támogatóinkat a Nemzetközi Elôször jelent meg a Nemzetközi Lepramisszió eseményeirôl, munkájáról és terveirôl egyaránt. imakalauza magyar nyelven Imafonál2008 címmel. Ez lehetôvé tette, hogy a Lepramisszió nagy nek, szívesen küldünk utólag is belôle. Amennyiben a közösségek több újságot igényel- családjához kapcsolódva hordozhattuk imádságainkban a leprabetegek ügyét. Reméljük, hogy a lünket. Szeretnénk, ha minél többen forgatnák a hírleve- továbbiakban is tudjuk biztosítani támogatóinknak a magyar nyelvû kiadást. Igény esetén szívemekeket, a fiatalokat kívántuk megszólítani, hogy A Reménysugarak címû kiadványunkkal a gyersen küldünk többet is egy-egy gyülekezetnek, már gyermekkorban kialakuljon bennük a másokért való felelôsség, a segíteni akarás, a fele- illetve szórványainak. Ebben az évben elôször jelentettük meg a Lepramisszió híradóját Akarom, tisztulj meg! címmel. Amint az elôzô hírlevelünkben beszámoltunk már, a baráti szeretet. Ezzel megváltozott az egész adminisztrációs továbbiakban nem készítünk kézzel kötött fáslikat munkánk. Nem köszönünk meg minden egyes a leprakórházak számára. Tapasztalataink szerint ma küldeményt azonnal, emiatt kérjük támogatóink már hála a sikeres gyógykezelésnek egyre megértését, türelmét. Az évente háromszor a kevesebb fáslira van szükség, és ez a tény világnap, a tavaszi és ôszi csendesnap elôtt késztetett arra bennünket, hogy ezt a munkát 34 megjelenô újsággal egyidejûleg küldjük el a év után abbahagyjuk. Természetesen a raktárunkon lévô fáslikat eljuttatjuk azokba a kórházakba, küldeményekrôl, adományokról szóló összevont köszönô levelünket is. Igyekszünk pontosan ahol igénylik ezeket. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy bár igyekszünk iratokkal alátámasztani, vezetni a hozzánk érkezô küldeményekre, adományokra vonatkozó adatokat, de kérjük, hogy a kézzel kötött fáslikat adományként küldjük hogyha valami hibát, hiányosságot észlelnek, a leprakórházakba, rendszerint vámot kell fizetniük értesítsenek bennünket, hogy a hibát javíthassuk. a megajándékozott kórházaknak, és ez is nehezíti küldésüket, illetve fogadásukat. A második félévben (december 1-ig) 5300 db fásli érkezett és 900 db fáslit tudtunk elküldeni a leprakórházakba. A fáslikötés megszûnésével egyidejûleg egyre több testvérünk köt szívesen négyzeteket takarókészítés céljából. Ezeket viszont nem leprabetegek, hanem hazai rászorulók kapják. Ezzel a munkával a különbözô belmissziókkal való kapcsolatunk is megerôsödött. A takarók készítéséhez bármilyen maradék- illetve bontott fonal felhasználható. Szívesen küldünk leírást a kötésre illetve az összeállításra vonatkozóan. Hetente több takarót kapunk egyéni támogatóinktól és a gyülekezetektôl, így az utolsó hírlevelünk kiadása óta december 1-ig még 181 takaróval tudtuk segíteni a kárpátmedencei Olyan jó, hogy már nem csak egyszer egy évben kapunk meghívót lepramissziós csendesnapra közgyûlésre! 2008-ban október 20-án az újpesti baptista templom impozáns és praktikus helyiségeiben találkoztunk egymással és a Lepramisszió vezetôivel, Nemzeti Bizottságának tagjaival. Ökumenikus gyülekezetünk hálásan hívta segítségül Isten élô Lelkét, dicsérve az Urat azért, hogy a leprásokat segítô munkában részt adott nekünk is: katolikus, református, evangélikus, baptista és szabadkeresztyén felekezetûeknek. Több testvért köszönthettünk, akik keresik még helyüket valamelyik gyülekezetben. A segítés szándékában mindnyájan egyek vagyunk. magyar testvéreinket, a Siketmissziót, a Cigánymissziót, sôt a Hosszúpályiban mûködô nemzetiségi óvodát is elláttuk 50 db gyermektakaróval. A befolyt adományok összege a második félévben az eddigi tapasztalatoknak megfelelôen alakult, december 1-ig majdnem 3 millió forint volt. Így a Nemzetközi Lepramisszió útján további 3500 fonttal tudtuk támogatni a leprakórházakat. Így ebben az évben több, mint 7 millió forintot tudtunk erre a célra fordítani. Köszönjük a kedves Testvéreink eddigi támogatását, kérjük, hogy továbbra is hordozzák imádságaikban a leprabetegek ügyét. Rozgonyiné Asztalos Piroska Októberi csendesnap a Lepramisszió rendezésében Riskó Márta elnök igehirdetésével és imaközösséggel kezdôdött az alkalom. Rozgonyiné Asztalos Piroska fôtitkár képes beszámolót tartott a tavaszi csendesnaptól eltelt idô eseményeirôl, kiemelve a nyári a komáromi erôdben tartott Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) rendezvényen való részvételt, ahol örömmel tapasztalta, hogy a fiatalok között is van érdeklôdés a missziónk iránt. A fáslikötés megszûnése még jobban elôtérbe helyezi a használt fonal felhasználásával kötött takarók készítését. Ezzel a belmissziókat tudjuk támogatni, így a Cigánymissziót, Siketmissziót, Hajléktalan-

8 14 missziót. Bár elnökünk hangsúlyozta, hogy a takarókészítés nem a leprabetegekért történik, hanem mellékfoglalkozása a segítô szándékú asszonytestvéreknek, mégis nagyon jó, hogy azok, akik esetleg nem tudnak pénzt adományozni, segíthetnek az itthoni rászorulókon szorgos munkájukkal. A jövô évi tervekkel is megismertetett az elnökasszony, és hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Lepramissziónál vállalt kötelezettségeinket is teljesítenünk kell, ezért a pénzadományok fontosságára hívta fel a figyelmet. Befejezô énekünk is erre buzdított: Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Gondosan elôkészített szeretetvendégség várta a résztvevôket, akik nemcsak a szomszéd kerületekbôl, hanem vidéki gyülekezetekbôl is jöttek szép számmal. Bencze Imréné Rendezvényeink szeptembertôl december végéig Önsegítô csapat Szudánban Október 5-én a budapesti Deák téri evangélikus November 25-én Riskóné Fazekas Márta elnö- templomban missziói esten szolgált Rozgonyiné künk Szigetszentmiklóson szolgált a református Asztalos Piroska fôtitkárunk. Rajta kívül a Cigány- gyülekezetben. misszióból és a Börtönmisszióból szolgáltak ezen November 28-án a Miskolc-Avasi Református az ökumenikus alkalmon. Egyházközségben tartott elnökünk vetítettképes November 5-én Bagaméron a Református Szere- elôadást. tetetotthonban tartott ökumenikus alkalmon mu- November 30-án a Dél-Balatoni Református tatta be fôtitkárunk a Lepramisszió szolgálatát. Gyülekezetek Regionális Együttmûködésének November 14-én Mélykúton a római katolikus plébániai közösségben tartott vetítettképes elô- csendesnapján a taggyülekezetek népes küldöttségei elôtt tartott elnökünk vetítettképes elô- Örülnek, mert új házat kaptak a missziótól adást fôtitkárunk. adást és ismertetést a Lepramisszióról. November 20-án Miskolcon a Martintelepi Re- December 14-én elnökünk délelôtti istentisz- formátus Egyházközség keresztyén nyugdíjas nap- teleti szolgálattal és vetítettképes elôadással köziotthonában, családias alkalom keretében szolgált fôtitkárunk. szolgált a Budapest-Rákoshegyi Református Egyházközségben. Kérem, küldjenek címemre db csekket! Hálásan köszönjük az egyházközségek, intézmények meghívását és érdeklôdését. A jövôben is örömmel és köszönettel fogadunk meghívást képes elôadás tartására, a Lepramisszió szolgálatának bemutatására. Név: Lakcím: Telefonszám: cím:

9 Bangladeshi gyermekek játékos, felvilágosító színdarabot néznek Édesapa vak kislányával Csádban Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely

LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely Dorman Alíz énekmûvész Solymári Tímea gitármûvész Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1 Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 2 Tisztelt Támogatóink! Kedves Vendégeink! A ta va lyi év ről szó

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe. A saluri kórház gyógyszertára. Támogatóink

A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe. A saluri kórház gyógyszertára. Támogatóink A saluri kórház gyógyszertára A 14 éves Santosh, leprás szülôk gyermeke, boldogan tekint a jövôbe Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

OTTHONI BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT

OTTHONI BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT 2013 BETEGÁPOLÓ SZOLGÁLAT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÁS Az otthoni betegápoló szolgálatunkkal olyan személyek felé fordulunk, akiknek kórházhoz nem kötött, saját otthonukban is elvégezhető összetett ápolásra

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban ÉS ELOSZLÁSA NEMZETISÉG SZERINT Ellátott személyek száma Budapesten júliusban és augusztusban 1 600/nap, azaz 111 600 fő Keleti pályaudvar: 800 fő/nap júliusban,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Budai ófár 2013. március 5773. Adar - Niszan A Micve Klub programajánlója Jótékonysági koncert Yoav gyógyulásáért Közeleg az egyik legvidámabb zsidó ünnep, a gyermeki szíveknek különösen kedves Purim.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013.

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Tavasz Nyár Figyelem: a korábbiakhoz képest időpont-változások! Amit

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 2015. áprilisi ülésén

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka.

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka. 1. Esettanulmány: Magda története Én csak egy vagyok azokból a milliókból, akik a sportszergyáraknak dolgoznak. 20 éves vagyok. A gyárban híres sportszergyártók számára készítünk ruhákat. Régebben vidéken

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Új játszótér épült községünkben

Új játszótér épült községünkben V. évf. 4. sz. 2008. október www.kiralyhegyes.hu Új játszótér épült községünkben A játszótérnek annak a helynek kell lennie, ahol a gyerekek felszabadultan és lehetőség szerint korlátozás nélkül játszhatnak,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben