LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely"

Átírás

1 LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely Dorman Alíz énekmûvész Solymári Tímea gitármûvész Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

2 LEPRAMISSZIÓ LEROMBOLT FALAK A puruliai (India) Lepra- A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Szolgálatunk ökumenikus. Munkánkat a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek 6 tagját a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház vezetôi delegálják egyenlô számban. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában elsôsorban Indiában élô mintegy 6 millió leprás beteg gyógyítása, rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a Lepramisszió célja. Ezekre a célokra gyûjtünk és továbbítunk adományokat. A Lepramisszió meghívásra szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén! otthont és kórházat ban alapította a Lepramisszió. Mára ez lett az egyik legnagyobb indiai kórházunk, melynek szemészete, sebészete, nôgyógyászata, bôrgyógyászata, ortopédiája és fizioterápiája megbecsültségnek örvend. Nyugat-Bengál Indiának Nurjamn, a kórház egyik betege egyik elmaradott része. Nagyon elégtelen az egészségügyi szolgáltatás. Kevés az ipar. A lakosság a monszuntól függô mezôgazdaságból próbál megélni. Az ittlakó emberek fele különféle törzsekhez, vagy alacsonyabb kasztokhoz tartozik ben komoly fejlesztést kapott a kórház és szép, új szárnnyal bôvült. Mindez nemcsak a leprabetegek számára jelent még jobb ellátást, hanem a helyi lakosságnak is. A berendezés is megújult, az ambuláns részleg bôvült. A szülészet laboratóriumot is kapott, és kiszélesedett a mûvégtagszolgáltatás is. Mindez hogyan segít a falak lerombolásában? M E G H Í V Ó a Lepramisszió ünnepi jótékonysági rendezvényére, április 19-én, vasárnap délután 4 órára Miskolcon a tetemvári református templomba ( Deszkatemplom ) Képes elôadást tart a Lepramisszió szolgálatáról Janet Walmsley a Nemzetközi Lepramisszió fejlesztési igazgatónôje. A nyitóáhítatot Csomós József püspök, a rendezvény fôvédnöke tartja. Zeneszámokkal szolgál a Jerikó Fúvósegyüttes. A mûsor házigazdái: Fehér Norbert, Rozgonyiné Asztalos Piroska és Riskóné Fazekas Márta. M E G H Í V Ó Elnök Riskóné Fazekas Márta Fôtitkár Rozgonyiné Asztalos Piroska Elérhetôségeink 1151 Budapest, Alagi tér 13. Telefon Mobil (Rozgonyiné) (Riskóné) Adószám Bankszámlaszám Felelôs szerkesztô: Riskóné Fazekas Márta Készült példányban a Folium Nyomdában Ha a helyi lakosok igénybe veszik egy leprakórháznak mindezeket a szolgáltatásait, akkor együtt kerülnek kezelésre a leprabetegekkel. Ez pedig az elôítéletek és megbélyegzések falának lerombolásában segít, ami sajnos még ma is elevenen él a lakosságban. A Purulia Kórház adatai 2007-ben: A kórház új szárnnyal és szolgáltatásokkal bôvült bôrgyógyászati járóbeteget láttak el. 104 nagy és 153 kismûtétet végeztek. 79 helyreállító sebészeti beavatkozást végeztek, 695 leprabeteget gyógyszereztek és mentettek meg késôbbi deformációktól. A kórház betegeinek 50%-a leprabeteg, 50%-a más beteg volt. a Lepramisszió tavaszi csendesnapjára és nagygyûlésére, melyet április 20-án, hétfôn délelôtt 10 órakor tartunk az újpesti baptista templomban. Képes elôadást tart a Lepramisszió szolgálatáról Janet Walmsley a Nemzetközi Lepramisszió fejlesztési igazgatónôje. A szeretetvendégséggel záruló alkalomra, mely kb. 1 óráig tart, mindenkit szeretettel várunk! A templom címe: 1043 Budapest, Kassai u. 26. A metró újpesti végállomásától a Munkásotthon utcán 5 perc gyalog.

3 4 A Lepramisszió híradója 5 Kulu Egy nigériai kislány története Kulu 12 éves. Ragyogó mosolya és tarka ruhája mögött mély szomorúság rejtôzik. Családjától és otthonától távol él, mivel leprabetegsége miatt kórházban kell lennie. A közelmúltban állapították meg, hogy Kulu leprabeteg. A nigériai Zamfara államban lakik. Bôrén elôbb néhány folt, majd arcán néhány duzzanat jelent meg. Családja nagyon megijedt, mert nem tudták: mi a kislányuk baja. Rokonaikat, ismerôseiket faggatták: ki tudná megmondani, hogy mi van Kuluval? Szerencsére az egyik ismerôs azt ajánlotta, hogy vigyék el a gyermeket Zamfara állam legnagyobb városába, Gusau-ba, az Amanawa lepramissziói kórházba. Sejtésüket is elmondták Kulu apjának: szerintük a kislány leprás! Így Kulu az édesapja és nagyanyja kíséretében elindult a sok mérföldre lévô Amanawa kórházba. Legrosszabb félelmük igazolódott be akkor, amikor az egyik orvos közölte: Kulu valóban leprabeteg! Ekkortól Kulu nagyon rosszul érezte magát, magas láza lett. De az orvosok megnyugtatták a szülôket, hogy mindez csak a kapott gyógyszerrel szembeni reakció. Az újabb gyógyszerek már beváltak és nem okoztak ilyen mellékhatásokat. Kulu alig tudott valamit a lepráról. De nagyon örült, amikor megtudta: mitôl menekült meg! Hiszen nem vált érzéketlenné, nem torzult el a teste. Megértette, hogy ha folyamatosan szedi a gyógyszert, nyomtalanul és örökre el fog múlni a betegsége. Csak akkor szomorodott el, amikor az orvosok közölték vele, hogy hosszabb ideig kell kórházban maradnia. A családjától semmiképpen nem akart távolt kerülni. A kislány ôszinte bánatát látva, a kórház egy ágyat adott Kulu nagymamájának, hogy kisunokájával lehessen. Így a kórházi tartózkodás alatt a nagymama jelenti Kulu számára a családot, az otthont. Odahaza Kulu soha nem járt még iskolába. Nap mint nap az édesanyjának segített a ház körüli munkákban. Szégyellôsen mondta, hogy A Nemzetközi Lepramisszió jóvoltából Kulu meg reméli: egyszer tanulhat még! fog gyógyulni. Ha hazamegy, boldog, teljes Nos, ebben a nigériai Lepramisszió tud segíteni értékû életet élhet. A nigériai Lepramisszió neki! Minden évben néhány leprabeteg gyermeknek ösztöndíjat adnak, hogy szüleik szegénysége kolába járhasson és tanulhasson. Kell-e ennél pedig gondoskodik majd arról, hogy Kulu is- miatt ne maradjanak ki a közoktatásból. vidámabb befejezés? A nigériai Lepramisszió saját országán belül támogatja a Nemzetközi Lepramisszió Chanchaga kórházát, az Amanawa kórházat és a Qua Iboe Egyház leprakórházát. Mûvégtagkészítô üzemük van Chanchagában, adnak ösztöndíjakat, mikro-hiteleket, megélhetést javító támogatásokat. Leprások Világnapja 2009 A magyar Lepramisszió története azzal kezdôdött, hogy Dobos Károly református lelkész 1974-ben elsô ízben hirdette meg a Leprások Világnapjának megtartását. Az akkori úttörô esemény mára minden év fénypontjává vált missziónk életében. Alapítónk gyakorlatát követve a helyszín és szolgálattévôk felekezetét tekintve vetésforgóban tartjuk a Világnapot, kifejezve, hogy a Lepramisszió a legszélesebb ökumené alapján végzi szolgálatát. Idén a Budapest XII. kerületi Kékgolyó utcai evangélikus templomban lehettünk baptista igehirdetôvel és református zenészekkel. Hálásan köszönjük a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközségnek, lelkipásztorának és szolgálattevôinek vendégszeretetét, Dorman Alíz énekmûvészenek, Ivanyickaja Irina zongoramûvésznek, Solymári Tímea gitármûvésznek mûvészi játékát, Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztornak igeszolgálatát. A népes közönség ezen kívül filmvetítést láthatott a vizanagarami (India) lepramissziós kórházban folyó gyógyító munkáról. Az alábbiakban az elnök és a fôtitkár elhangzott beszámolóját közöljük: A mai napon 55. alkalommal kerül megrendezésre get elôidézô szegénységnek, a velejáró megbélyegzésnek és diszkriminációnak véget vessünk. a Leprások Világnapja, mely egy ENSZ határozat értelmében évrôl évre január utolsó vasárnapja. Évezredeken át ez a szó: lepra félelmet és rettegést váltott ki. Ez a betegség messze nem a múlté Világszerte ma több, mint 100 országban több százmillióan fogunk össze, imádkozunk és igyekszünk még. Ma is sok millió embertársunk: férfiak, nôk és tenni azért, hogy ennek a betegségnek, a betegsé- gyermekek szenvednek miatta, fôleg a betegséggel

4 6 A Lepramisszió híradója 7 Ezért kell nekünk, akiket Isten erre elhívott és venni, hogy küldetésünk van a távollévôk felé is az nap imádkozunk a megadott szándékokra, és a csü- felelôsséget érzünk, kiállnunk, imádkoznunk és ten- evangélium terjesztésében, Isten megmentô örömhí- törtök éjszakai virrasztásunkban is hordozzuk az ima- nünk minden lehetséges módon a betegség meg- rének továbbításában. szándékokat. Most tudunk egy kis pénzt is küldeni szûnéséért és a betegség miatt szenvedôk rehabili- Az elmúlt évre visszatekintve hálás vagyok a Baptis- majd átutalással. Isten áldása legyen szolgálatukon tálásáért, teljes emberi életének biztosításáért. ta, a Evangélikus és Református Egyházak által dele- szeretettel és imával: Márta nôvér A következôkben szeretném átadni a Nemzetközi gált Nemzeti Bizottságunk tagjainak áldozatos és sze- Külön kiemelendô, hogy az év során közzétett rend- Lepramisszió fôigazgatójának, Geoff Warne-nak retetteljes munkájáért. Nagyon köszönöm, hogy szak- kívüli felhívásunkra ismét sokan megmozdultak segít- testvéri köszöntését és áldáskívánását. A év tudásukkal és elkötelezettségükkel segítik a Lepra- ségükkel. A szörnyûséges pusztítást véghezvivô bur- Leprások Világnapján e szavakkal küldi üdvözletét misszió szolgálatát. mai Nargis ciklon áldozatainak a helyszínen dolgozó minden megemlékezô tagországba és minden ün- Hálásan köszönöm fôtitkárunk: Rozgonyiné Asztalos Lepramissziós irodán keresztül juttattuk el az össze- nepségre: Piroska fáradságot nem ismerô, áldozatos és hûséges gyûlt adományokat. A leprabetegekkel való bánásmód a világ számos munkálkodását, a napi feladatok szervezését és irá- Az idei évhez vezet, hogy elindítottuk és folyamatban országában nemcsak egészségügyi, hanem egyene- nyítását. Isten további gazdag áldását kérem életére van egy alapítvány bírósági bejegyzése Leprásokért Riskóné Fazekas Márta sen emberi jogi kérdéseket vet fel. Hiszen hogyan lehet megalázni, megbélyegezni, kirekeszteni és a és szolgálatára! Minden egyes munkatársunknak, támogatónknak há- Alapítvány néven. Ezt mi, a Lepramisszió hozzuk létre acélból, hogy pályázatokon tudjunk indulni, vala- járó fogyaték, kivetettség és társadalmi megkülön- társadalomból kitaszítani milliókat azért, mert egy lás köszönetemet fejezem ki hûségükért, szeretetü- mint 3 év múlva az adó 1%-nál is megjelölhetô cél böztetés miatt. Ma is 6 millióan szenvednek lepra- bizonyos betegségben szenvednek? Mivel magukat kért, adományaikért. Az adományok érkeztek pénz- legyen a leprabetegek támogatásának lehetôsége. Az betegségben és 4 millióan élnek halálukig a lepra nem tudják megvédeni és érdekeiket nem tudják ben, szaktudásban, eszközben és számtalan más mó- alapítvány kuratóriumának tagjai közöttünk vannak, miatti fogyatékkal. A világ legszegényebb országai- képviselni, ezt nekünk kell helyettük megtenni. don. Ki-ki azzal szolgál, amihez képessége adatott. tisztelettel köszöntöm ôket és köszönöm meg ezúton ban ma is minden 2. percben kiderül valakirôl, hogy Hogyan tesszük? A gyógyítás széleskörû biztosításá- Köszönöm azt, hogy szívükön viselték a világ leprá- is, hogy elvállalták a szolgálatot. leprás. Eközben a világ leggazdagabb országaiban val, jogvédelemmel, érdekvédelemmel, felvilágosí- sainak sorsát, és tettek valamit a Lepramisszión ke- Áprilisban várjuk a Nemzetközi Lepramisszió fejlesz- az emberek jó része azt sem tudja pontosan, hogy tással, egészségneveléssel, széles önsegítô hálózat resztül a pogánymisszió érdekében. Ezt kérem a jövô- tési igazgatónôjének látogatását, melyhez kötôdôen mi is ez a betegség. Téves és évezredekkel ezelôt- kiépítésével, rehabilitációval, oktatással, re-integrá- ben is mindegyiküktôl. április 19-én, vasárnap, Miskolcon tartunk regionális ti szintû hamis elképzeléseik és elôítéleteik alapján lással. Kormányzati szervekkel való együttmûkö- Nagy hálára indít az év elején elindított Akarom, tisz- rendezvényt, április 20-án, hétfôn pedig tavaszi csen- egyetemet végzett, mûvelt emberek ma is meg- déssel, karitatív hálózatok támogatásával, egyházi tulj meg! újságunk fogadtatása. A színes kiadvány desnapunkat és nagygyûlésünket. Erre elôre is szere- borzadnak Európában és Amerikában, ha csak a intézmények bevonásával. Több, mint 50 országban szerkesztésében arra törekedtem, hogy egyensúly- tettel meghívom minden kedves Támogatónkat és Ér- szót hallják: lepra. Elsô mondatuk: Azoknak le- helyi szervekkel való együttmûködés keretében, 30 ban legyenek a missziói területrôl érkezô és inspiráló deklôdôt. rohad a testérôl a hús! vagy: Ugye az nagyon országban pedig saját, önálló programok révén vé- írások, valamint a hazai aktualitások. A jövôben is Pál apostol szavaival zárom beszámolómat: Azért fertôzô? Fogalmuk sincs, hogy az évszázadok so- gezzük azt a szolgálatot, melyre az elhívást 1874-ben évente három alkalommal szeretnénk megjelentetni szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetet- rán mi derült ki, és ma hol áll e betegség gyó- Wellesley Bailey, missziónk alapítója kapta Istentôl. képes híradónkat. Viszajelzésként álljon itt a homok- lenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, gyítása. Sötétség, homály, tudatlanság él a leprával Tennivalónk van tehát bôven nekünk Magyarorszá- komáromi Nyolc Boldogság Katolikus Közösségbôl hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló szemben az emberi fejekben mind a betegek kör- gon is. Minél szélesebb körben beszélni, felvilágosíta- érkezett kedves levél: az Úrban! nyezetében a helyszínen, mind tôlük távol, a civi- ni, a szívhez és értelemhez szólni sok millió ember- Kedves Márta, köszönjük az imaszándékos füzetet. A lizált világban. társunk gyógyulása érdekében! Minél komolyabban kápolnánk bejárata mellett van kitéve, és minden Riskóné Fazekas Márta

5 8 A Lepramisszió híradója 9 Rozgonyiné Asztalos Piroska a jónak cselekvésében meg ne restüljünk (Gal 6,9) Isten iránti hálával gondolok vissza erre az évre is. Megtapasztalhattuk, hogy a misszió az Úr kezében van, és ô gondoskodik arról, hogy az egyre nehezebb körülmények ellenére is a támogatók tábora növekedjék. Ebben az évben 45 gyülekezet illetve egyéb szervezet és 140 testvér kapcsolódott be a támogatóink sorába. A Nemzetközi Lepramisszió Ask címû imakalauza magyar nyelvû, Imafonál2008 címmel megjelent imanaptárunk lehetôvé tette, hogy a Lepramisszió nagy családjához kapcsolódva hordozhattuk imádságainkban a leprabetegek ügyét. Azóta az Imafonál2009 is elkészült, amelyeket a tavaly felmért igény szerint küldtük ki, de még tudunk küldeni a gyülekezeteknek, ha igénylik. Ebben az évben jelentettük meg a Lepramisszió híradóját Akarom, tisztulj meg! címmel. Az évente háromszor a világnap, a tavaszi és ôszi csendesnap elôtt megjelenô újságunkat mindig eljuttatjuk támogatóinknak, de a küldeményekrôl, adományokról csak évente egyszer küldünk értesítést. Az újságot szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni, ezért az eddigi világnapi körlevelünkhöz hasonlóan az összes református, evangélikus, baptista, pünkösdista gyülekezetnek is megküldjük, és igyekszünk minél több római katolikus gyülekezetbe is eljuttatni. Híradónkban tájékoztatjuk támogatóinkat a Nemzetközi és a magyarországi Lepramisszió eseményeirôl, munkájáról és terveirôl egyaránt, valamint a csendesnapi illetve világnapi alkalom idôpontjáról és helyérôl is. Szeretnénk, ha minél többen forgatnák a gyülekezetekben és a szórványokban a hírlevelünket. Álljon itt egy római katolikus imacsoport vezetôjének a levelébôl egy kis részlet: Január 21-én megkaptuk a 7 db Imafonál2009-et. Szívbôl köszönjük! Nagyon sok segítséget nyújt ahhoz is, hogy munkánk még tudatosabbá váljék. Egy özvegyasszony írta a következôket: Szeretném megköszönni, hogy ezernyi tennivaló és gond között reám is jut idejükbôl. 16 éve vagyok özvegy. Férjemet 52 évi házasság után veszítettem el. Ekkor tettem Istennek azt a fogadalmat, hogy amíg életemet megtartja, szerény adománnyal támogatom a misszió munkáját. Sokat imádkoztam mostanáig, hogy áldozatos munkájukban Isten legyen segítségükre A Reménysugarak címû kiadványunkkal a gyermekeket, a fiatalokat kívántuk megszólítani, hogy már gyermekkorban kialakuljon bennük a másokért való felelôsség, a segíteni akarás, a felebaráti szeretet. Amint már elôzô híradónkban is említettük, a kézzel kötött fáslik készítését 34 év után abbahagytuk. Ma Január 18-án Tatabánya-Bánhida református gyülekezetében szolgált filmvetítéses elôadással Riskóné Fazekas Márta. Az alkalomra a környezô településekrôl, sôt Rév-Komáromból (Szlovákia) is jöttek érdeklôdôk minden felekezetbôl. már hála a sikeres gyógykezelésnek egyre kevesebb fáslira van szükség. Természetesen a raktárunkon lévô fáslikat eljuttatjuk azokba a kórházakba, ahol igénylik ezeket. Sajnos annak ellenére, hogy bár igyekszünk iratokkal alátámasztani, hogy a kézzel kötött fáslikat adományként küldjük a leprakórházakba, rendszerint vámot kell fizetniük a megajándékozott kórházaknak, és ez nehezíti küldésüket, illetve fogadásukat ban db fásli érkezett és ezekbôl db-ot tudtunk elküldeni a leprakórházakba, a beérkezett 220 db babaréklibôl pedig 172 db-ot küldtünk el. A fáslikötés megszûnésével egyidejûleg egyre több testvérünk köt szívesen négyzeteket takarókészítés céljából. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek a takarók nem a leprás betegek számára készülnek (a magas postaköltség miatt ez lehetetlen is lenne), hanem a Kárpát-medence rászorultjainak. Ezzel a mellékes, nem a Lepramisszió céljait szolgáló munkával a különbözô belmissziókkal való kapcsolatunk erôsödött ban 502 db takaróval tudtuk segíteni a kárpátmedencei magyar testvéreinket, a Siketmissziót, a Cigánymissziót, sôt a Hosszúpályiban mûködô nemzetiségi óvodát is elláttuk gyermektakarókkal ban Ft adomány érkezett missziónkhoz. A Nemzetközi Lepramisszió útján fonttal ( Ft) tudtuk támogatni a leprakórházakat, sôt az idei évre elôlegként már decemberben elküldtünk 5400 fontot ( Ft-ot). Idén két objektumot segítünk: az indiai Muzzafarpur-i kórházat, valamint a szintén indiai Chattisgharh lepramissziói kórházat. Kérjük, hogy azok a testvérek, akik adóigazolást kérnek adományukról, jelezzék ezt az igényüket és egyidejûleg adják meg adóazonosítási számukat is. Köszönjük a kedves Testvéreink eddigi támogatását, kérjük, hogy továbbra is hordozzák imádságaikban a leprabetegek ügyét. Rozgonyiné Asztalos Piroska Rendezvényeink január februárban Január 25-én, a Leprások Világnapján ünnepi rendezvényt tartottunk Budapesten a Kékgolyó utcai evangélikus templomban. Február 22-én a beremendi református templomban tartott rendezvényt elnökünk. Hálásan köszönjük a meghívásokat. A jövôben is örömmel és köszönettel fogadunk meghívást képes elôadás tartására, a Lepramisszió szolgálatának bemutatására.

6 10 11 A Lepramisszió híradója Geeske Zijp misszionárius levele Csádból, a világ egyik legszegényebb országából Geeske Zijp az egyik leghôsiesebb misszionárius. A holland ápolónô Nemzetközi Lepramisszió egyetlen európai alkalmazottja az afrikai Csádban közel 20 éve. Rendkívüli odaszánással végzi szolgálatát nagy nyomorúság közepette. Geeske Zijp néhány éve vendégünk volt Magyarországon. N Djamena, január 18. Kedves Csalátagjaim és Barátaim! Mint minden évben, elkésve de boldog, áldott új évet kívánok mindnyájatoknak jó egészségben, sok örömben, jó barátokkal, bûnbocsánattal és gyógyulással életünkben, otthonainkban és a világban! Vasárnap reggel van most, amikor a n djamenai lepramissziós vendégház asztalánál ülök. Tegnap érkeztünk vissza a környék lepramissziós ápolóinak tartott továbbképzésrôl. Átnéztük a nemzeti leprastatisztikákat is. A kimutatások szerint csökken a leprabetegek száma, azonban folyamatosan kell számolnunk ezzel a betegséggel továbbra is. Tavaly a guéra-i központunkban 46 beteget kezeltünk, akik még mindig gyógyszerezést kapnak. Érdekes, hogy az utóbbi években egyre fiatalabb betegekre bukkanunk, akik máris csúnyán torzultak a betegség miatt Meglepetések, jók és rosszak állnak mögöttünk Az egyik legnagyobb a N Djaména környéki háború kitörése volt februárban. Éppen vendégeim voltak: Henno Couprie, a holland Lepramisszió igazgatója, és barátja, Sjaak Verboom fotós. Mongói látogatásuk után mentünk vissza N Djaménába, hogy repülôre szálljanak. A lázadók pár kilométerre voltak tôlünk, de szerencsétlenségünkre késôn érkeztünk. Csoda folytán megmaradt az autónk, miután átmentünk a frontvonalon, és be tudtunk jutni a városba. A vendégek azonban nem tudtak elrepülni: már leállt a légi közlekedés, a missziós vendégház pedig bezárt. Vásároltam valami száraz élelmet, aminek késôbb nagy hasznát vettük. Az éjszaka kellôs közepén tereltek össze bennünket, külföldieket egy francia állampolgár házába, ahol 2 napon át 14 minden nemzetiségû felnôttel és gyerekekkel voltunk bezárva. Az elszállásolás kicsit nagyképû szó, inkább táborozásnak nevezném: a padlón feküdtünk, hiszen a ház elôtt tankok és nehéz fegyveresek közlekedtek iszonyatos zajjal és a ház alapjait megremegtetve. Két nap után végre evakuáltak bennünket a francia katonai támaszpontra. Csak ott vettük észre, hogy Henno bôröndjén egy kis lyuk tátong Késôbb Hollandiában mutatta meg a bôrönd tartalmából kiszedett lövedéket Henno és Sjaak még aznap el tudott Librevillebe repülni. Én azonban még 3 napig a katonai támaszponton kellett, hogy maradjak. Nyomát vesztettem Abdel Djelil-nek, a mindenes sofôrömnek, valamint az otthoniaknak Mongoban: a gondozottjaimnak és a nevelt gyerekeknek. Szörnyû volt várni, várni, várni minden hír nélkül. Mígnem a Nemzetközi Lepramisszió hazarendelt Hollandiába Egy hétig voltam otthon Apeldoorn-ban, majd az elsô lehetséges repülôvel visszajöttem Csádba. Hatalmas öröm volt mindenkit épségben, egészségben viszontlátni. Különösen is Abdel Djelilnek, a sofôrömnek örültem, és a vakok iskolájába járó gyermekeknek. Mindenki baj nélkül élte túl a támadásot, kivéve a Moustagbal-

7 12 13 A Lepramisszió híradója projektünket: a lázadók ugyanis az erre fordítandó összes pénzünket ellopták, amint a számítógépeinket, benzintartalékunkat is. De fô az, hogy senki nem sérült meg. Bár összeszedtük magunkat, az élet mégsem ment zavartalanul tovább. A félelem vette át a fô szerepet, és ez mind a mai napig nem szûnt meg. Vajon mit hoz a jövô? (Egy héttel késôbb már Mongoban.) Az irodában ülök, körülöttem a vakok iskolájának gyermekei. Tele vannak bajjal: elszakadt az egyik nadrágja, a másik beverte a falba a hom- lokát, a harmadiknak sebes a lába, a negyediknek egy csúnya, gennyes seb van a fején. Éjszaka levágtam a haját, hogy le tudjam kezelni. Az élet nem unalmas, ha egy ilyen iskola van a szomszédban! Jelenleg tíz gyermek jár a vakok iskolájába, közülük 3 fiú és egy lány már felsôbb osztályokba. Nagyon jól tanulnak. Egyre kisebbeket iskolázunk be, és könnyen elvégzik az alsóbb osztályokat. Nagy áldás a házimama, aki mint egy igazi tyúkanyó, viseli gondját a gyerekeknek. A vakok iskolájának nagyobb gyermekeivel és a helyi Vakok Szövetségével karöltve egy kis gabonadarálót üzemeltetünk (olasz adományból). Az ôrlésért kapott pénz kis jövedelmet biztosít a Szövetség tagjainak. Maguknak is fognak tudni venni gabonát. Ezen kívül egy tricikli-javítómûhellyel is kapcsolatba kerültünk a Mozgássérültek Egyesülete révén. Tôlük fogunk tricikliket vásárolni a súlyosan mozgássérült betegeinknek. Máris öt gyerek azért tud járni iskolába, mert adtunk ilyen triciklit nekik! A mozgássérült felnôttek pedig át tudnak menni triciklivel a szomszédaikhoz, nincsenek kiszolgáltatottan mindig otthon-ülésre kényszerítve. Ez nagy szabadságot ad nekik. A Moustagbal-projektünk szépen halad. A kertészkedésen és a famegmunkáláson kívül 33 faluban gabonabankot és mikro-hiteleket szerveztünk. A holland Basilea Alapítvány segítségével kutakat fúrattunk, a szintén holland KIO Alapítvány pedig a hátrányos helyzetû és mozgássérólt gyermekek iskoláztatásában segít. A Moustagbal-projekttel felvilágosító kapmányokat is szervezünk a leprabetegségrôl, TBCrôl és AIDS-rôl. Mathieu-vel, a csodálatos, új lepraügyi munkatársunkkal tartottam a fenti továbbképzést a munkatársaknak. November óta új titkárnônk van, akinek nagyon örülünk. Maimouna fiatal, energikus családanya, aki naponta 8 és 12 óra között dolgozik nálunk. Végzi az adminisztrációt, kezeli a pénztárat, végzi a végemehetetlen ajtónálló szolgálatot. Ez talán a legnagyobb segítség, hiszen folyamatosan jönnek a koldusok, a betegek, a kórházban félrekezeltek, sok pszichiátriai beteg, éhes emberek, vagy csak nagyon, nagyon szegények. Az országban nem sokat javult a helyzet. A fôváros, N Djaména, teljesen megváltozott: egyik ház a másik után repül levegôbe a robbantások miatt. Az élet már-már elviselhetetlen a szegények számára. A szegénynegyed kunyhóinak ezreit lerombolták, hogy helyükre emeletes házakat építsenek Pillanatnyilag amiatt szenvedünk, hogy megtiltották a fa és szén, mint tüzelôanyag használatát, és csak gázzal lenne szabad fôzni. Gáz pedig nincs! Aki titokban be próbál hozni a városba szenet vagy tûzifát, azt kockáztatja, hogy az autóját felgyújtják, ahogy ez számos esetben meg is történt! A lakosság szenvedéseinek a végét járja, sokan felkerekednek és vidéken próbálják meghúzni magukat. Az utcák végén pedig gyülekeznek a páncélosok Idônként harci gépek köröznek felettünk. a mobiltelefonok elhallgatnak, vagy éppen felszólítanak tartós élelem beszerzésére, és kijárási tilalmat hirdetnek egy-egy napra. De elég ezekbôl a nyomasztó történetekbôl! Levelemet derûsebbekkel szeretném zárni. Mahamat, a 11 éves kisfiú, aki nyaktól lefelé béna és felfekvései voltak, ma már iskolába jár a citromsárga triciklijén (ô választotta!), karácsonykor pedig az osztály 8. legjobb tanulója lett! Öt leprás beteg jutott gyógyszerezése végére, közben a lelkiviláguk is meggyógyult!

8 14 Két Ahmat nevû fiúnk is jól boldogul a szakképzésen, szemészünk Kinshasában, gyógytornászunk pedig N Djamenában van továbbképzésen. Reméljük, hogy az év folyamán mindketten visszajönnek Mongoba. Szépen halad a helyi gyülekezet ifjúsági csoportjának élete, és befejezôdött a látogatók számára készült vendégház építése. Az ifjúsági csoport szeretné a helyi szegényeket élelemmel és mikrohitelekkel segíteni. Az 5. osztályba lépett Jean, a kicsi fiú, akit a házamban nevelek. Az új konyhai segítségem, egy fiatalasszony, aki nagyon zaklatott lelkiállapotban került hozzám, egészen jól van. A vakok iskolájában is alkalmazzuk ôt amellett, hogy nekem segít. A korábban csontsovány fiatalasszony meghízott, jó étvággyal eszi a köleskásáját. De most befejezem. Sokat tudnék még írni. Reméljük, hogy jobb évünk lesz, kevesebb erôszak és vérontás, kevesebb korrupció és félelem, több szeretet és gondoskodás egymás iránt, több erô, hit és szolidaritás! Sok szeretettel: Geeske Vidám társasjáték mûtét után az indiai Purulia kórházban Földet mûvelhet, mert a Misszió szerszámot adott hozzá Kérem, küldjenek címemre db csekket! Név: Lakcím: Telefonszám: cím:

2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LEPRAMISSZIÓ ÚJRA EMBERNEK ÉRZEM MAGAM! A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról

LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1. Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ. 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 1 Be szá mo ló a LEPRAMISSZIÓ 2010. évi szol gá la tá ról LEPRA:LEPRA.QXD 3/1/2011 10:49 PM Oldal 2 Tisztelt Támogatóink! Kedves Vendégeink! A ta va lyi év ről szó

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről

08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről 08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről Szervezet neve: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Szervezet címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. Alapszabály kelte: 1990. 06.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Vásárok Fesztiválok. A Full csoport regisztráció előnyei. (További részletek a honlapunk Regisztrációk oldalán.)

Vásárok Fesztiválok. A Full csoport regisztráció előnyei. (További részletek a honlapunk Regisztrációk oldalán.) Vásárok Fesztiválok A Full csoport regisztráció előnyei - Nem kell órákat ülnie a számítógép előtt, hogy rendezvényeket keressen, - Rendszeresen tájékoztató hírleveleket kap a vásárokhoz, fesztiválokhoz,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

20. Tudományos Ülése

20. Tudományos Ülése HATÁRHELYZETEINK Nyílt Tudományos Ülés a klinikai lelkigondozásról Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 20. Tudományos Ülése 2012. november 30-án, pénteken 9-15 óráig az Emberi Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.novolibro.hu/napraforgo 1046 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 380-92-76 E-mail: napraforgo@novolibro.hu Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény gyerek- és ifjúságbarát változata

A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény gyerek- és ifjúságbarát változata A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény gyerek- és ifjúságbarát változata Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Hungarian Association of the Deaf and Hard of Hearing Mindegy,

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben