LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely"

Átírás

1 LEPRÁSOK VILÁGNAPJA 2009, BUDAPEST Fotó: Galambos Gergely Dorman Alíz énekmûvész Solymári Tímea gitármûvész Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztor Támogatóink Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

2 LEPRAMISSZIÓ LEROMBOLT FALAK A puruliai (India) Lepra- A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Szolgálatunk ökumenikus. Munkánkat a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek 6 tagját a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház vezetôi delegálják egyenlô számban. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában elsôsorban Indiában élô mintegy 6 millió leprás beteg gyógyítása, rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a Lepramisszió célja. Ezekre a célokra gyûjtünk és továbbítunk adományokat. A Lepramisszió meghívásra szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén! otthont és kórházat ban alapította a Lepramisszió. Mára ez lett az egyik legnagyobb indiai kórházunk, melynek szemészete, sebészete, nôgyógyászata, bôrgyógyászata, ortopédiája és fizioterápiája megbecsültségnek örvend. Nyugat-Bengál Indiának Nurjamn, a kórház egyik betege egyik elmaradott része. Nagyon elégtelen az egészségügyi szolgáltatás. Kevés az ipar. A lakosság a monszuntól függô mezôgazdaságból próbál megélni. Az ittlakó emberek fele különféle törzsekhez, vagy alacsonyabb kasztokhoz tartozik ben komoly fejlesztést kapott a kórház és szép, új szárnnyal bôvült. Mindez nemcsak a leprabetegek számára jelent még jobb ellátást, hanem a helyi lakosságnak is. A berendezés is megújult, az ambuláns részleg bôvült. A szülészet laboratóriumot is kapott, és kiszélesedett a mûvégtagszolgáltatás is. Mindez hogyan segít a falak lerombolásában? M E G H Í V Ó a Lepramisszió ünnepi jótékonysági rendezvényére, április 19-én, vasárnap délután 4 órára Miskolcon a tetemvári református templomba ( Deszkatemplom ) Képes elôadást tart a Lepramisszió szolgálatáról Janet Walmsley a Nemzetközi Lepramisszió fejlesztési igazgatónôje. A nyitóáhítatot Csomós József püspök, a rendezvény fôvédnöke tartja. Zeneszámokkal szolgál a Jerikó Fúvósegyüttes. A mûsor házigazdái: Fehér Norbert, Rozgonyiné Asztalos Piroska és Riskóné Fazekas Márta. M E G H Í V Ó Elnök Riskóné Fazekas Márta Fôtitkár Rozgonyiné Asztalos Piroska Elérhetôségeink 1151 Budapest, Alagi tér 13. Telefon Mobil (Rozgonyiné) (Riskóné) Adószám Bankszámlaszám Felelôs szerkesztô: Riskóné Fazekas Márta Készült példányban a Folium Nyomdában Ha a helyi lakosok igénybe veszik egy leprakórháznak mindezeket a szolgáltatásait, akkor együtt kerülnek kezelésre a leprabetegekkel. Ez pedig az elôítéletek és megbélyegzések falának lerombolásában segít, ami sajnos még ma is elevenen él a lakosságban. A Purulia Kórház adatai 2007-ben: A kórház új szárnnyal és szolgáltatásokkal bôvült bôrgyógyászati járóbeteget láttak el. 104 nagy és 153 kismûtétet végeztek. 79 helyreállító sebészeti beavatkozást végeztek, 695 leprabeteget gyógyszereztek és mentettek meg késôbbi deformációktól. A kórház betegeinek 50%-a leprabeteg, 50%-a más beteg volt. a Lepramisszió tavaszi csendesnapjára és nagygyûlésére, melyet április 20-án, hétfôn délelôtt 10 órakor tartunk az újpesti baptista templomban. Képes elôadást tart a Lepramisszió szolgálatáról Janet Walmsley a Nemzetközi Lepramisszió fejlesztési igazgatónôje. A szeretetvendégséggel záruló alkalomra, mely kb. 1 óráig tart, mindenkit szeretettel várunk! A templom címe: 1043 Budapest, Kassai u. 26. A metró újpesti végállomásától a Munkásotthon utcán 5 perc gyalog.

3 4 A Lepramisszió híradója 5 Kulu Egy nigériai kislány története Kulu 12 éves. Ragyogó mosolya és tarka ruhája mögött mély szomorúság rejtôzik. Családjától és otthonától távol él, mivel leprabetegsége miatt kórházban kell lennie. A közelmúltban állapították meg, hogy Kulu leprabeteg. A nigériai Zamfara államban lakik. Bôrén elôbb néhány folt, majd arcán néhány duzzanat jelent meg. Családja nagyon megijedt, mert nem tudták: mi a kislányuk baja. Rokonaikat, ismerôseiket faggatták: ki tudná megmondani, hogy mi van Kuluval? Szerencsére az egyik ismerôs azt ajánlotta, hogy vigyék el a gyermeket Zamfara állam legnagyobb városába, Gusau-ba, az Amanawa lepramissziói kórházba. Sejtésüket is elmondták Kulu apjának: szerintük a kislány leprás! Így Kulu az édesapja és nagyanyja kíséretében elindult a sok mérföldre lévô Amanawa kórházba. Legrosszabb félelmük igazolódott be akkor, amikor az egyik orvos közölte: Kulu valóban leprabeteg! Ekkortól Kulu nagyon rosszul érezte magát, magas láza lett. De az orvosok megnyugtatták a szülôket, hogy mindez csak a kapott gyógyszerrel szembeni reakció. Az újabb gyógyszerek már beváltak és nem okoztak ilyen mellékhatásokat. Kulu alig tudott valamit a lepráról. De nagyon örült, amikor megtudta: mitôl menekült meg! Hiszen nem vált érzéketlenné, nem torzult el a teste. Megértette, hogy ha folyamatosan szedi a gyógyszert, nyomtalanul és örökre el fog múlni a betegsége. Csak akkor szomorodott el, amikor az orvosok közölték vele, hogy hosszabb ideig kell kórházban maradnia. A családjától semmiképpen nem akart távolt kerülni. A kislány ôszinte bánatát látva, a kórház egy ágyat adott Kulu nagymamájának, hogy kisunokájával lehessen. Így a kórházi tartózkodás alatt a nagymama jelenti Kulu számára a családot, az otthont. Odahaza Kulu soha nem járt még iskolába. Nap mint nap az édesanyjának segített a ház körüli munkákban. Szégyellôsen mondta, hogy A Nemzetközi Lepramisszió jóvoltából Kulu meg reméli: egyszer tanulhat még! fog gyógyulni. Ha hazamegy, boldog, teljes Nos, ebben a nigériai Lepramisszió tud segíteni értékû életet élhet. A nigériai Lepramisszió neki! Minden évben néhány leprabeteg gyermeknek ösztöndíjat adnak, hogy szüleik szegénysége kolába járhasson és tanulhasson. Kell-e ennél pedig gondoskodik majd arról, hogy Kulu is- miatt ne maradjanak ki a közoktatásból. vidámabb befejezés? A nigériai Lepramisszió saját országán belül támogatja a Nemzetközi Lepramisszió Chanchaga kórházát, az Amanawa kórházat és a Qua Iboe Egyház leprakórházát. Mûvégtagkészítô üzemük van Chanchagában, adnak ösztöndíjakat, mikro-hiteleket, megélhetést javító támogatásokat. Leprások Világnapja 2009 A magyar Lepramisszió története azzal kezdôdött, hogy Dobos Károly református lelkész 1974-ben elsô ízben hirdette meg a Leprások Világnapjának megtartását. Az akkori úttörô esemény mára minden év fénypontjává vált missziónk életében. Alapítónk gyakorlatát követve a helyszín és szolgálattévôk felekezetét tekintve vetésforgóban tartjuk a Világnapot, kifejezve, hogy a Lepramisszió a legszélesebb ökumené alapján végzi szolgálatát. Idén a Budapest XII. kerületi Kékgolyó utcai evangélikus templomban lehettünk baptista igehirdetôvel és református zenészekkel. Hálásan köszönjük a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközségnek, lelkipásztorának és szolgálattevôinek vendégszeretetét, Dorman Alíz énekmûvészenek, Ivanyickaja Irina zongoramûvésznek, Solymári Tímea gitármûvésznek mûvészi játékát, Dr. Kiss Ferenc baptista lelkipásztornak igeszolgálatát. A népes közönség ezen kívül filmvetítést láthatott a vizanagarami (India) lepramissziós kórházban folyó gyógyító munkáról. Az alábbiakban az elnök és a fôtitkár elhangzott beszámolóját közöljük: A mai napon 55. alkalommal kerül megrendezésre get elôidézô szegénységnek, a velejáró megbélyegzésnek és diszkriminációnak véget vessünk. a Leprások Világnapja, mely egy ENSZ határozat értelmében évrôl évre január utolsó vasárnapja. Évezredeken át ez a szó: lepra félelmet és rettegést váltott ki. Ez a betegség messze nem a múlté Világszerte ma több, mint 100 országban több százmillióan fogunk össze, imádkozunk és igyekszünk még. Ma is sok millió embertársunk: férfiak, nôk és tenni azért, hogy ennek a betegségnek, a betegsé- gyermekek szenvednek miatta, fôleg a betegséggel

4 6 A Lepramisszió híradója 7 Ezért kell nekünk, akiket Isten erre elhívott és venni, hogy küldetésünk van a távollévôk felé is az nap imádkozunk a megadott szándékokra, és a csü- felelôsséget érzünk, kiállnunk, imádkoznunk és ten- evangélium terjesztésében, Isten megmentô örömhí- törtök éjszakai virrasztásunkban is hordozzuk az ima- nünk minden lehetséges módon a betegség meg- rének továbbításában. szándékokat. Most tudunk egy kis pénzt is küldeni szûnéséért és a betegség miatt szenvedôk rehabili- Az elmúlt évre visszatekintve hálás vagyok a Baptis- majd átutalással. Isten áldása legyen szolgálatukon tálásáért, teljes emberi életének biztosításáért. ta, a Evangélikus és Református Egyházak által dele- szeretettel és imával: Márta nôvér A következôkben szeretném átadni a Nemzetközi gált Nemzeti Bizottságunk tagjainak áldozatos és sze- Külön kiemelendô, hogy az év során közzétett rend- Lepramisszió fôigazgatójának, Geoff Warne-nak retetteljes munkájáért. Nagyon köszönöm, hogy szak- kívüli felhívásunkra ismét sokan megmozdultak segít- testvéri köszöntését és áldáskívánását. A év tudásukkal és elkötelezettségükkel segítik a Lepra- ségükkel. A szörnyûséges pusztítást véghezvivô bur- Leprások Világnapján e szavakkal küldi üdvözletét misszió szolgálatát. mai Nargis ciklon áldozatainak a helyszínen dolgozó minden megemlékezô tagországba és minden ün- Hálásan köszönöm fôtitkárunk: Rozgonyiné Asztalos Lepramissziós irodán keresztül juttattuk el az össze- nepségre: Piroska fáradságot nem ismerô, áldozatos és hûséges gyûlt adományokat. A leprabetegekkel való bánásmód a világ számos munkálkodását, a napi feladatok szervezését és irá- Az idei évhez vezet, hogy elindítottuk és folyamatban országában nemcsak egészségügyi, hanem egyene- nyítását. Isten további gazdag áldását kérem életére van egy alapítvány bírósági bejegyzése Leprásokért Riskóné Fazekas Márta sen emberi jogi kérdéseket vet fel. Hiszen hogyan lehet megalázni, megbélyegezni, kirekeszteni és a és szolgálatára! Minden egyes munkatársunknak, támogatónknak há- Alapítvány néven. Ezt mi, a Lepramisszió hozzuk létre acélból, hogy pályázatokon tudjunk indulni, vala- járó fogyaték, kivetettség és társadalmi megkülön- társadalomból kitaszítani milliókat azért, mert egy lás köszönetemet fejezem ki hûségükért, szeretetü- mint 3 év múlva az adó 1%-nál is megjelölhetô cél böztetés miatt. Ma is 6 millióan szenvednek lepra- bizonyos betegségben szenvednek? Mivel magukat kért, adományaikért. Az adományok érkeztek pénz- legyen a leprabetegek támogatásának lehetôsége. Az betegségben és 4 millióan élnek halálukig a lepra nem tudják megvédeni és érdekeiket nem tudják ben, szaktudásban, eszközben és számtalan más mó- alapítvány kuratóriumának tagjai közöttünk vannak, miatti fogyatékkal. A világ legszegényebb országai- képviselni, ezt nekünk kell helyettük megtenni. don. Ki-ki azzal szolgál, amihez képessége adatott. tisztelettel köszöntöm ôket és köszönöm meg ezúton ban ma is minden 2. percben kiderül valakirôl, hogy Hogyan tesszük? A gyógyítás széleskörû biztosításá- Köszönöm azt, hogy szívükön viselték a világ leprá- is, hogy elvállalták a szolgálatot. leprás. Eközben a világ leggazdagabb országaiban val, jogvédelemmel, érdekvédelemmel, felvilágosí- sainak sorsát, és tettek valamit a Lepramisszión ke- Áprilisban várjuk a Nemzetközi Lepramisszió fejlesz- az emberek jó része azt sem tudja pontosan, hogy tással, egészségneveléssel, széles önsegítô hálózat resztül a pogánymisszió érdekében. Ezt kérem a jövô- tési igazgatónôjének látogatását, melyhez kötôdôen mi is ez a betegség. Téves és évezredekkel ezelôt- kiépítésével, rehabilitációval, oktatással, re-integrá- ben is mindegyiküktôl. április 19-én, vasárnap, Miskolcon tartunk regionális ti szintû hamis elképzeléseik és elôítéleteik alapján lással. Kormányzati szervekkel való együttmûkö- Nagy hálára indít az év elején elindított Akarom, tisz- rendezvényt, április 20-án, hétfôn pedig tavaszi csen- egyetemet végzett, mûvelt emberek ma is meg- déssel, karitatív hálózatok támogatásával, egyházi tulj meg! újságunk fogadtatása. A színes kiadvány desnapunkat és nagygyûlésünket. Erre elôre is szere- borzadnak Európában és Amerikában, ha csak a intézmények bevonásával. Több, mint 50 országban szerkesztésében arra törekedtem, hogy egyensúly- tettel meghívom minden kedves Támogatónkat és Ér- szót hallják: lepra. Elsô mondatuk: Azoknak le- helyi szervekkel való együttmûködés keretében, 30 ban legyenek a missziói területrôl érkezô és inspiráló deklôdôt. rohad a testérôl a hús! vagy: Ugye az nagyon országban pedig saját, önálló programok révén vé- írások, valamint a hazai aktualitások. A jövôben is Pál apostol szavaival zárom beszámolómat: Azért fertôzô? Fogalmuk sincs, hogy az évszázadok so- gezzük azt a szolgálatot, melyre az elhívást 1874-ben évente három alkalommal szeretnénk megjelentetni szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetet- rán mi derült ki, és ma hol áll e betegség gyó- Wellesley Bailey, missziónk alapítója kapta Istentôl. képes híradónkat. Viszajelzésként álljon itt a homok- lenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, gyítása. Sötétség, homály, tudatlanság él a leprával Tennivalónk van tehát bôven nekünk Magyarorszá- komáromi Nyolc Boldogság Katolikus Közösségbôl hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló szemben az emberi fejekben mind a betegek kör- gon is. Minél szélesebb körben beszélni, felvilágosíta- érkezett kedves levél: az Úrban! nyezetében a helyszínen, mind tôlük távol, a civi- ni, a szívhez és értelemhez szólni sok millió ember- Kedves Márta, köszönjük az imaszándékos füzetet. A lizált világban. társunk gyógyulása érdekében! Minél komolyabban kápolnánk bejárata mellett van kitéve, és minden Riskóné Fazekas Márta

5 8 A Lepramisszió híradója 9 Rozgonyiné Asztalos Piroska a jónak cselekvésében meg ne restüljünk (Gal 6,9) Isten iránti hálával gondolok vissza erre az évre is. Megtapasztalhattuk, hogy a misszió az Úr kezében van, és ô gondoskodik arról, hogy az egyre nehezebb körülmények ellenére is a támogatók tábora növekedjék. Ebben az évben 45 gyülekezet illetve egyéb szervezet és 140 testvér kapcsolódott be a támogatóink sorába. A Nemzetközi Lepramisszió Ask címû imakalauza magyar nyelvû, Imafonál2008 címmel megjelent imanaptárunk lehetôvé tette, hogy a Lepramisszió nagy családjához kapcsolódva hordozhattuk imádságainkban a leprabetegek ügyét. Azóta az Imafonál2009 is elkészült, amelyeket a tavaly felmért igény szerint küldtük ki, de még tudunk küldeni a gyülekezeteknek, ha igénylik. Ebben az évben jelentettük meg a Lepramisszió híradóját Akarom, tisztulj meg! címmel. Az évente háromszor a világnap, a tavaszi és ôszi csendesnap elôtt megjelenô újságunkat mindig eljuttatjuk támogatóinknak, de a küldeményekrôl, adományokról csak évente egyszer küldünk értesítést. Az újságot szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni, ezért az eddigi világnapi körlevelünkhöz hasonlóan az összes református, evangélikus, baptista, pünkösdista gyülekezetnek is megküldjük, és igyekszünk minél több római katolikus gyülekezetbe is eljuttatni. Híradónkban tájékoztatjuk támogatóinkat a Nemzetközi és a magyarországi Lepramisszió eseményeirôl, munkájáról és terveirôl egyaránt, valamint a csendesnapi illetve világnapi alkalom idôpontjáról és helyérôl is. Szeretnénk, ha minél többen forgatnák a gyülekezetekben és a szórványokban a hírlevelünket. Álljon itt egy római katolikus imacsoport vezetôjének a levelébôl egy kis részlet: Január 21-én megkaptuk a 7 db Imafonál2009-et. Szívbôl köszönjük! Nagyon sok segítséget nyújt ahhoz is, hogy munkánk még tudatosabbá váljék. Egy özvegyasszony írta a következôket: Szeretném megköszönni, hogy ezernyi tennivaló és gond között reám is jut idejükbôl. 16 éve vagyok özvegy. Férjemet 52 évi házasság után veszítettem el. Ekkor tettem Istennek azt a fogadalmat, hogy amíg életemet megtartja, szerény adománnyal támogatom a misszió munkáját. Sokat imádkoztam mostanáig, hogy áldozatos munkájukban Isten legyen segítségükre A Reménysugarak címû kiadványunkkal a gyermekeket, a fiatalokat kívántuk megszólítani, hogy már gyermekkorban kialakuljon bennük a másokért való felelôsség, a segíteni akarás, a felebaráti szeretet. Amint már elôzô híradónkban is említettük, a kézzel kötött fáslik készítését 34 év után abbahagytuk. Ma Január 18-án Tatabánya-Bánhida református gyülekezetében szolgált filmvetítéses elôadással Riskóné Fazekas Márta. Az alkalomra a környezô településekrôl, sôt Rév-Komáromból (Szlovákia) is jöttek érdeklôdôk minden felekezetbôl. már hála a sikeres gyógykezelésnek egyre kevesebb fáslira van szükség. Természetesen a raktárunkon lévô fáslikat eljuttatjuk azokba a kórházakba, ahol igénylik ezeket. Sajnos annak ellenére, hogy bár igyekszünk iratokkal alátámasztani, hogy a kézzel kötött fáslikat adományként küldjük a leprakórházakba, rendszerint vámot kell fizetniük a megajándékozott kórházaknak, és ez nehezíti küldésüket, illetve fogadásukat ban db fásli érkezett és ezekbôl db-ot tudtunk elküldeni a leprakórházakba, a beérkezett 220 db babaréklibôl pedig 172 db-ot küldtünk el. A fáslikötés megszûnésével egyidejûleg egyre több testvérünk köt szívesen négyzeteket takarókészítés céljából. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek a takarók nem a leprás betegek számára készülnek (a magas postaköltség miatt ez lehetetlen is lenne), hanem a Kárpát-medence rászorultjainak. Ezzel a mellékes, nem a Lepramisszió céljait szolgáló munkával a különbözô belmissziókkal való kapcsolatunk erôsödött ban 502 db takaróval tudtuk segíteni a kárpátmedencei magyar testvéreinket, a Siketmissziót, a Cigánymissziót, sôt a Hosszúpályiban mûködô nemzetiségi óvodát is elláttuk gyermektakarókkal ban Ft adomány érkezett missziónkhoz. A Nemzetközi Lepramisszió útján fonttal ( Ft) tudtuk támogatni a leprakórházakat, sôt az idei évre elôlegként már decemberben elküldtünk 5400 fontot ( Ft-ot). Idén két objektumot segítünk: az indiai Muzzafarpur-i kórházat, valamint a szintén indiai Chattisgharh lepramissziói kórházat. Kérjük, hogy azok a testvérek, akik adóigazolást kérnek adományukról, jelezzék ezt az igényüket és egyidejûleg adják meg adóazonosítási számukat is. Köszönjük a kedves Testvéreink eddigi támogatását, kérjük, hogy továbbra is hordozzák imádságaikban a leprabetegek ügyét. Rozgonyiné Asztalos Piroska Rendezvényeink január februárban Január 25-én, a Leprások Világnapján ünnepi rendezvényt tartottunk Budapesten a Kékgolyó utcai evangélikus templomban. Február 22-én a beremendi református templomban tartott rendezvényt elnökünk. Hálásan köszönjük a meghívásokat. A jövôben is örömmel és köszönettel fogadunk meghívást képes elôadás tartására, a Lepramisszió szolgálatának bemutatására.

6 10 11 A Lepramisszió híradója Geeske Zijp misszionárius levele Csádból, a világ egyik legszegényebb országából Geeske Zijp az egyik leghôsiesebb misszionárius. A holland ápolónô Nemzetközi Lepramisszió egyetlen európai alkalmazottja az afrikai Csádban közel 20 éve. Rendkívüli odaszánással végzi szolgálatát nagy nyomorúság közepette. Geeske Zijp néhány éve vendégünk volt Magyarországon. N Djamena, január 18. Kedves Csalátagjaim és Barátaim! Mint minden évben, elkésve de boldog, áldott új évet kívánok mindnyájatoknak jó egészségben, sok örömben, jó barátokkal, bûnbocsánattal és gyógyulással életünkben, otthonainkban és a világban! Vasárnap reggel van most, amikor a n djamenai lepramissziós vendégház asztalánál ülök. Tegnap érkeztünk vissza a környék lepramissziós ápolóinak tartott továbbképzésrôl. Átnéztük a nemzeti leprastatisztikákat is. A kimutatások szerint csökken a leprabetegek száma, azonban folyamatosan kell számolnunk ezzel a betegséggel továbbra is. Tavaly a guéra-i központunkban 46 beteget kezeltünk, akik még mindig gyógyszerezést kapnak. Érdekes, hogy az utóbbi években egyre fiatalabb betegekre bukkanunk, akik máris csúnyán torzultak a betegség miatt Meglepetések, jók és rosszak állnak mögöttünk Az egyik legnagyobb a N Djaména környéki háború kitörése volt februárban. Éppen vendégeim voltak: Henno Couprie, a holland Lepramisszió igazgatója, és barátja, Sjaak Verboom fotós. Mongói látogatásuk után mentünk vissza N Djaménába, hogy repülôre szálljanak. A lázadók pár kilométerre voltak tôlünk, de szerencsétlenségünkre késôn érkeztünk. Csoda folytán megmaradt az autónk, miután átmentünk a frontvonalon, és be tudtunk jutni a városba. A vendégek azonban nem tudtak elrepülni: már leállt a légi közlekedés, a missziós vendégház pedig bezárt. Vásároltam valami száraz élelmet, aminek késôbb nagy hasznát vettük. Az éjszaka kellôs közepén tereltek össze bennünket, külföldieket egy francia állampolgár házába, ahol 2 napon át 14 minden nemzetiségû felnôttel és gyerekekkel voltunk bezárva. Az elszállásolás kicsit nagyképû szó, inkább táborozásnak nevezném: a padlón feküdtünk, hiszen a ház elôtt tankok és nehéz fegyveresek közlekedtek iszonyatos zajjal és a ház alapjait megremegtetve. Két nap után végre evakuáltak bennünket a francia katonai támaszpontra. Csak ott vettük észre, hogy Henno bôröndjén egy kis lyuk tátong Késôbb Hollandiában mutatta meg a bôrönd tartalmából kiszedett lövedéket Henno és Sjaak még aznap el tudott Librevillebe repülni. Én azonban még 3 napig a katonai támaszponton kellett, hogy maradjak. Nyomát vesztettem Abdel Djelil-nek, a mindenes sofôrömnek, valamint az otthoniaknak Mongoban: a gondozottjaimnak és a nevelt gyerekeknek. Szörnyû volt várni, várni, várni minden hír nélkül. Mígnem a Nemzetközi Lepramisszió hazarendelt Hollandiába Egy hétig voltam otthon Apeldoorn-ban, majd az elsô lehetséges repülôvel visszajöttem Csádba. Hatalmas öröm volt mindenkit épségben, egészségben viszontlátni. Különösen is Abdel Djelilnek, a sofôrömnek örültem, és a vakok iskolájába járó gyermekeknek. Mindenki baj nélkül élte túl a támadásot, kivéve a Moustagbal-

7 12 13 A Lepramisszió híradója projektünket: a lázadók ugyanis az erre fordítandó összes pénzünket ellopták, amint a számítógépeinket, benzintartalékunkat is. De fô az, hogy senki nem sérült meg. Bár összeszedtük magunkat, az élet mégsem ment zavartalanul tovább. A félelem vette át a fô szerepet, és ez mind a mai napig nem szûnt meg. Vajon mit hoz a jövô? (Egy héttel késôbb már Mongoban.) Az irodában ülök, körülöttem a vakok iskolájának gyermekei. Tele vannak bajjal: elszakadt az egyik nadrágja, a másik beverte a falba a hom- lokát, a harmadiknak sebes a lába, a negyediknek egy csúnya, gennyes seb van a fején. Éjszaka levágtam a haját, hogy le tudjam kezelni. Az élet nem unalmas, ha egy ilyen iskola van a szomszédban! Jelenleg tíz gyermek jár a vakok iskolájába, közülük 3 fiú és egy lány már felsôbb osztályokba. Nagyon jól tanulnak. Egyre kisebbeket iskolázunk be, és könnyen elvégzik az alsóbb osztályokat. Nagy áldás a házimama, aki mint egy igazi tyúkanyó, viseli gondját a gyerekeknek. A vakok iskolájának nagyobb gyermekeivel és a helyi Vakok Szövetségével karöltve egy kis gabonadarálót üzemeltetünk (olasz adományból). Az ôrlésért kapott pénz kis jövedelmet biztosít a Szövetség tagjainak. Maguknak is fognak tudni venni gabonát. Ezen kívül egy tricikli-javítómûhellyel is kapcsolatba kerültünk a Mozgássérültek Egyesülete révén. Tôlük fogunk tricikliket vásárolni a súlyosan mozgássérült betegeinknek. Máris öt gyerek azért tud járni iskolába, mert adtunk ilyen triciklit nekik! A mozgássérült felnôttek pedig át tudnak menni triciklivel a szomszédaikhoz, nincsenek kiszolgáltatottan mindig otthon-ülésre kényszerítve. Ez nagy szabadságot ad nekik. A Moustagbal-projektünk szépen halad. A kertészkedésen és a famegmunkáláson kívül 33 faluban gabonabankot és mikro-hiteleket szerveztünk. A holland Basilea Alapítvány segítségével kutakat fúrattunk, a szintén holland KIO Alapítvány pedig a hátrányos helyzetû és mozgássérólt gyermekek iskoláztatásában segít. A Moustagbal-projekttel felvilágosító kapmányokat is szervezünk a leprabetegségrôl, TBCrôl és AIDS-rôl. Mathieu-vel, a csodálatos, új lepraügyi munkatársunkkal tartottam a fenti továbbképzést a munkatársaknak. November óta új titkárnônk van, akinek nagyon örülünk. Maimouna fiatal, energikus családanya, aki naponta 8 és 12 óra között dolgozik nálunk. Végzi az adminisztrációt, kezeli a pénztárat, végzi a végemehetetlen ajtónálló szolgálatot. Ez talán a legnagyobb segítség, hiszen folyamatosan jönnek a koldusok, a betegek, a kórházban félrekezeltek, sok pszichiátriai beteg, éhes emberek, vagy csak nagyon, nagyon szegények. Az országban nem sokat javult a helyzet. A fôváros, N Djaména, teljesen megváltozott: egyik ház a másik után repül levegôbe a robbantások miatt. Az élet már-már elviselhetetlen a szegények számára. A szegénynegyed kunyhóinak ezreit lerombolták, hogy helyükre emeletes házakat építsenek Pillanatnyilag amiatt szenvedünk, hogy megtiltották a fa és szén, mint tüzelôanyag használatát, és csak gázzal lenne szabad fôzni. Gáz pedig nincs! Aki titokban be próbál hozni a városba szenet vagy tûzifát, azt kockáztatja, hogy az autóját felgyújtják, ahogy ez számos esetben meg is történt! A lakosság szenvedéseinek a végét járja, sokan felkerekednek és vidéken próbálják meghúzni magukat. Az utcák végén pedig gyülekeznek a páncélosok Idônként harci gépek köröznek felettünk. a mobiltelefonok elhallgatnak, vagy éppen felszólítanak tartós élelem beszerzésére, és kijárási tilalmat hirdetnek egy-egy napra. De elég ezekbôl a nyomasztó történetekbôl! Levelemet derûsebbekkel szeretném zárni. Mahamat, a 11 éves kisfiú, aki nyaktól lefelé béna és felfekvései voltak, ma már iskolába jár a citromsárga triciklijén (ô választotta!), karácsonykor pedig az osztály 8. legjobb tanulója lett! Öt leprás beteg jutott gyógyszerezése végére, közben a lelkiviláguk is meggyógyult!

8 14 Két Ahmat nevû fiúnk is jól boldogul a szakképzésen, szemészünk Kinshasában, gyógytornászunk pedig N Djamenában van továbbképzésen. Reméljük, hogy az év folyamán mindketten visszajönnek Mongoba. Szépen halad a helyi gyülekezet ifjúsági csoportjának élete, és befejezôdött a látogatók számára készült vendégház építése. Az ifjúsági csoport szeretné a helyi szegényeket élelemmel és mikrohitelekkel segíteni. Az 5. osztályba lépett Jean, a kicsi fiú, akit a házamban nevelek. Az új konyhai segítségem, egy fiatalasszony, aki nagyon zaklatott lelkiállapotban került hozzám, egészen jól van. A vakok iskolájában is alkalmazzuk ôt amellett, hogy nekem segít. A korábban csontsovány fiatalasszony meghízott, jó étvággyal eszi a köleskásáját. De most befejezem. Sokat tudnék még írni. Reméljük, hogy jobb évünk lesz, kevesebb erôszak és vérontás, kevesebb korrupció és félelem, több szeretet és gondoskodás egymás iránt, több erô, hit és szolidaritás! Sok szeretettel: Geeske Vidám társasjáték mûtét után az indiai Purulia kórházban Földet mûvelhet, mert a Misszió szerszámot adott hozzá Kérem, küldjenek címemre db csekket! Név: Lakcím: Telefonszám: cím:

2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2009. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LEPRAMISSZIÓ ÚJRA EMBERNEK ÉRZEM MAGAM! A Lepramisszió híradója 3 A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg. Alapítója és elsô vezetôje Dobos Károly református lelkész volt. Szervezetünk a Nemzetközi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva Kézen fogva Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. ( ) De volt ott egy ember, aki

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben