Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek"

Átírás

1 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Könyves Kálmán krt Kapcsolattartó: Könyves Kálmán krt sz. Figyelmébe: Molnárné Höfler Erika 1087 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Vasúti szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Nagyvasúti kitérőalkatrészek beszerzése. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye MÁV Zrt. KEM RLK Ludas. NUTS-kód HU3 A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Információ a keretmegállapodásról A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya 1/11

2 2/11 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Legalább 80 km/h engedélyezett sebességű, országos közforgalmú vasúti pályába beépíthető, nagyvasúti kitérőalkatrészek gyártása és szállítása 48, 54 és 60 rendszerű kivitelben. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség HUF + ÁFA+30 % becsült költség héa nélkül HUF Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Kötbér: napi 0,5 %, nem teljesítés 20 %, hibás teljesítés 15 % bruttó szerződési érték alapján, a dokumentációban írtak szerint. Nyertes ajánlattevőt a Ptk. szerinti szavatossági felelősség, valamint 12 hónap jótállás terheli. A kötelező alkalmassági időre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásai a mérvadóak. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a Kbt. 305 (3) bek. szerint 15 napos átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A (2) és (3) bekezdése az irányadó. Előleg fizetésre nincs lehetőség. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrás szervezet, akivel szemben fennállnak a Kbt. 60 (1), a 61 (1)d pontjaiban foglalt kizáró okok. lehet részvételre jelentkező, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrásszervezet akivel szemben fennállnak a Kbt.61 (1) a-c pontjaiban és a 62 (1) bekezdésében foglalt kizáró okok. Igazolási mód: a Kbt.63 alapján, a Kbt figyelembevételével. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2/11

3 3/11 III.2.3) A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alkalmassági igazolásra csatolni kell: P évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. P2. Valamennyi pénzforgalmi bankszámlája tekintetében a számlavezető pénzintézet a részvételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: mióta vezeti a cég bankszámláját, bankszámláján a január 1-ét követően -a jelen felhívás feladásának napjáig(2010/12/23)- volt-e 30 napot és HUF-ot meghaladó sorban állás, s ha igen, mennyi ideig. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha ő vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója: P évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában mérleg szerinti eredménye negatív (RJ és ALV), P2. bankszámláján a et követően előfordult -a jelen felhívás feladásának napjáig ( )- 30 napot és HUF-ot meghaladó sorban állás (RJ és ALV). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Részvételre jelentkezőnek, vagy az alvállalkozóknak az alkalmasság igazolásra csatolni kell: M1. A Kbt. 67 (1) a) és a 68. (1) bekezdése szerinti referencia igazolást az előző 3 év (2008, 2009., 2010) legjelentősebb, legalább 80 km/h engedélyezett sebességű, normál (1435mm) nyomtávolságú országos közforgalmú vasúti pályába beépített nagyvasúti kitérőalkatrész gyártásáról és szállításáról, mely 48rendszerű, 54rendszerű, és 60 rendszerű nagyvasúti kitérő fődarabra vonatkozik (keresztezés, keresztezési középrész,váltó, félváltó). A referenciaismertetésnek tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő felek megnevezését, a szállítás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot. (RJ vagy ALV). M2. a Kbt. 67 (1) b) pontjának megfelelően érvényes EN ISO 9001: 2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabványsorozatnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű minőségi tanúsítványát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedését. Amennyiben nem ISO tanúsítványt csatol, úgy be kell nyújtani az ISO 9001 tanúsításra jogosult szervezet szakvéleményét a minőségbiztosítási rendszer ISO 9001 rendszerrel való egyenértékűségéről. (RJ vagy ALV). M3. a Kbt. 67 (1) b) pontjának megfelelően cégszerűen aláírt nyilatkozatát a rendelkezésére álló műszakitechnikai felszereltség részletes ismertetéséről (a típus pontos megjelölésével), valamint saját tulajdonú eszközök esetén eszköznyilvántartásának kivonatát, nem saját tulajdonú eszközök esetén pedig a rendelkezésre állás egyéb hitelt érdemlő bizonyítékát (pl. bérleti (elő)szerződés), valamint az eszközök fényképét (RJ vagy ALV). M4. a Kbt. 67 (1) c) pontjának megfelelően a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatását cégszerűen aláírt nyilatkozatával, amely tartalmazza a bevonni kívánt szakember nevét, szakmai gyakorlatát és az ajánlatkérő által előírt végzettségét/jogosultságát. Csatolni kell továbbá a szakemberek végzettségét és jogosultságát igazoló okiratokat. (RJ vagy ALV). Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha ő, vagy alvállalkozója: M1. rendelkezik az előző 3 évből (2008, 2009, 2010) összességében legalább 50db vagy nettó HUF értékű, legalább 80 km/h engedélyezett sebességű, normál (1 435 mm) nyomtávolságú országos közforgalmú vasúti pályába beépített, 48. rendszerű, 54. rendszerű, 60. rendszerű nagyvasúti sínből készült nagyvasúti kitérő fődarab(keresztezés,keresztezési középrész, váltó, félváltó) gyártásáról és szállításáról szóló referenciával. 3/11

4 4/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M2. rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott érvényes ISO 9001:2008, vagy MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott Minőség Irányítási Rendszerrel, vagy a minőség biztosítás érdekében tett intézkedéssel. M3. rendelkezik legalább az alábbi műszaki felszereltséggel: 1 db speciális portálmarógép legalább x mm munkadarab felfogó felülettel és legalább 37 kw forgácsolási teljesítménnyel, amely alkalmas sínalkatrészek és öntött ausztenites mangánacél középblokk megmunkálására, 1 db villamos ellenállás hegesztő gép C kialakítású nyitott gépállvánnyal legalább mm2 keresztmetszetű sínjellegű alkatrészek hegesztéséhez, valamint, hegesztési technológia, amely alkalmas vasúti síneknek vasúti sínnel és öntött ausztenites mangánacél középblokkal történő hegesztésére. (RJ vagy ALV). M4. rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: (RJ vagy ALV). 1 fő felelős tervező, aki rendelkezik KÖ-T vagy azzal egyenértékű vasúti felépítmény-szerkezeti szakterületen tervezői jogosultsággal és legalább öt éves, e téren szerzett gyakorlattal, 1 fő hegesztési felelős, aki rendelkezik az MSZ EN ISO és MSZ EN ISO szabvány szerinti hegesztési felelősi munkakör ellátására jogosító nemzetközi hegesztő technológus (IWT) végzettséggel, 1 fő anyagvizsgáló, aki folyadékbehatolásos és ultrahangos vizsgálati területen rendelkezik az MSZ EN 473:2008 szabvány szerinti 2. szintű tanúsítással. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF 4/11

5 5/11 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) A fizetés feltételei és módja: Átutalással az ajánlatkérő ING Bank bankszámlájára a beszerzés tárgyának megjelölésével. A dokumentáció ára bruttó ár, tartalmazza az áfát is. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? Igen hó VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? Igen TOVÁBBI INFORMÁCIÓK I. Általános információk 1. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112 szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. 2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 9:00-12:00 óra között az ajánlatkérőnél személyesen, és a részvételi határidő lejáratának napján 9:00-10:00 óra között az ajánlatkérőnél személyesen, vagy a Kbt. 102 (3) bekezdésben meghatározott módon, a befizetést igazoló számla bemutatását követően. A részvételi jelentkezés feltétele az részvételi jelentkezési dokumentáció megvásárlása. Az ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődők számára vásárlás előtt a dokumentációba betekintési lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő részvételi felhívásában előírja, hogy a részvételi jelentkezés érdekében a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkezőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybevenni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 3. Részvételre jelentkező a Kbt. 63 (3) és a Kbt.71 (1)a-d szerint köteles nyilatkozatát csatolni. 4. Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevőkénél szigorúbban határozta meg. 5. Ha a részvételre jelentkező alkalmassági igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodik, köteles azt a Kbt, 65 (4) szerint igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 3/E pontjára. 6. Jelmagyarázat: (RJ és ALV): részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozónak külön-külön is ki kell elégítenie. (RJ vagy ALV): részvételre jelentkezőnek és az alvállalkozónak együttesen kell kielégítenie. 7. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum:2011/01/31. 10:00 Helye: MÁV Zrt. BKSZE MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60, 374. tárgyaló. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak: Ajánlatkérő és részvételre jelentkező képviselői, valamint az általuk megbízottak. 8. A részvételi jelentkezések eredményhirdetésének időpontja: 2011/02/21Helye: MÁV Zrt. BKSZE MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60, 374. tárgyaló. 5/11

6 6/11 9. Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a részvételi eredményhirdetést követő 5. napon küldi meg az alkalmasnak minősített jelentkezőknek. 10. A részvételi jelentkezést három példányban (egy eredeti és két másolat) kell benyújtani a Kbt. 70/A -ban előírt formai követelmények figyelembevételével. 11. Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a gyártásközi és a végellenőrzést ajánlatkérő megbízottja végzi a gyártómű telephelyén 12. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései szerint kell eljárni. II. Műszaki információk 1. Általános rész 1.1. Főegység alatt váltót, egyszerű és kettős keresztezést; részegység alatt félváltót, keresztezési középrészt és vezetősín szerkezetet; alkatrész alatt tősínt, csúcssínt, csúcsbetétet, könyöksínt, vezetősínt és vezetősín melletti sínt kell elsősorban érteni Ahol a követelménydokumentumokra történő hivatkozásnál nem szerepel évszám, ott az utolsó érvényes kiadást kell alkalmazni A fő- és részegységek valamint alkatrészek feleljenek meg az MSZ EN szabványsorozat, a MÁVSZ Specifikus előírások fejezet követelményeinek vagy legyenek ezzel egyenértékűek. Ahol a különböző követelménydokumentumokban egy adott jellemzőre több eltérő követelmény van meghatározva ott a követelménydokumentumok csökkenő erősorrendje: specifikus előírás, MÁVSZ 2944, MSZ EN A leszállított új fő- és részegységek valamint alkatrészek a Megrendelő által üzemeltetett hagyományos vasúti rendszerbe karbantartási tevékenység keretében kerülnek beépítésre. Csereszabatosnak kell lenniük a jelenleg a vasúti pályában üzemelő fő- és részegységekkel valamint alkatrészekkel úgy, hogy azok helyére beépítve, a nem cserélt fő- és részegységek valamint alkatrészek változatlanul hagyásával biztosítsák az egyszerű és átszelési kitérők, vágánykapcsolatok, vágányátszelések funkcióteljesítését. A beépítést követően az egyszerű és átszelési kitérők, vágánykapcsolatok, vágányátszelések kapcsolata a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet 2. melléklet szerinti csatlakozó strukturális és működési alrendszer elemekkel biztosított legyen A fő- és részegységeket valamint alkatrészeket úgy kell megtervezni, hogy azok élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy működésképtelenséget okozó meghibásodása esetén gyártóművi szállítással vagy a Megrendelő üzembiztonsági készletében tárolt fő- és részegységek valamint alkatrészek felhasználásával az egyszerű és átszelési kitérők, vágánykapcsolatok, vágányátszelések üzemképes állapota legalább ideiglenes jelleggel 48 órán belül helyreállítható legyen A fő- és részegységek valamint alkatrészek terveit a gyártás megkezdése előtt Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott dokumentációt 1 példányban Megrendelőnek felhasználásra a Megrendelő általi többszörözés és a terjesztés jogának Szállító általi kifejezett kizárásával át kell adni A fő- és részegységeket külön igény esetén aljra szerelt kivitelben kell legyártani A fő- és részegységek valamint alkatrészek gyártóművi átadását a MÁVSZ 2944 előírásai szerint kell elvégezni A fő- és részegységeket valamint alkatrészeket úgy kell megtervezni és legyártani, hogy rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett kielégítsék a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletnek a nyomvonaljellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejére vonatkozó előírásait. 2. Specifikus követelmények A fő- és részegységeket igény szerint faaljra vagy betonaljra leköthető kivitelben kell szállítani. A szerkezetekben alkalmazott jellemző sínrendszer alatt: 48 r. esetén az MSZ 2575:84 szerinti MÁV48 sínprofilt, 54 r. esetén az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti 54E1 sínprofilt, 60 r. esetén az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti 60E1 vagy 60E2 sínprofilt. 6/11

7 7/11 Vagy ezekkel egyenértékű sínprofilt kell érteni. A szerkezetek geometriája feleljen meg a MÁV Zrt /1986. I. 6. B sz. alatt jóváhagyott D. 54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások I. utasítás (a továbbiakban: D. 54. sz. utasítás) 49.8 pontjában foglaltaknak. Amennyiben a szerkezet nem található meg a leírásban, a szerkezetet meg kell tervezni, és a tervezési dokumentumot a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A szerkezetek kivitele síndőlés és nyombővítés nélküli legyen. A pályasínek a szerkezetekben síndőlés nélkül készülnek. A fő- és részegységek valamint alkatrészek kialakításánál a MÁVSZ 2675 szabványsorozat, a MÁVSZ 2814 szabványsorozat és a MÁVSZ 2939 szabványsorozat előírásait kell figyelembe venni vagy ezekkel egyenértékű megoldást kell alkalmazni. A fő- és részegységeket, ha külön előírás nincs, 1435 mm-es normál nyomtávolsággal kell legyártani. Ívesített kivitel esetén a MÁV Zrt / B számú ívesítési utasítás szerint kell a fő- és részegységeket illetve alkatrészeket ívesíteni. Ívesített kivitel esetén az ívesítést a gyártóműben el kell végezni. Valamennyi sínvég kialakítás tegye lehetővé a szerkezet részegységeinek egymáshoz és a csatlakozó pályához hegesztését illetve ragasztott-szigetelt sínkötések utólagos beépítését. A csatlakozó pályához történő hegesztés esetén, - behegesztett kivitel, - a szerkezet végeit hosszabbítással kell kialakítani 48. rendszerű faaljas szerkezet esetén 550 mm, egyéb esetben 100 mm mértékben végenként. A szerkezetek részegységeit az egymáshoz szerelést biztosító, az MSZ 5781:1980 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű, 900 mm hosszú hevederekkel és a szükséges kötőelemekkel kell szállítani kivéve a hosszabbítással kialakított végeken. Ahol a csatlakozó pálya sínrendszere eltér a szerkezet sínrendszerétől ott a csatlakozó végeken, a szerkezeti hosszon belül, a MÁVSZ 2940:1996 szabvány szerinti átmeneti részt kell kialakítani. Külön igény esetén a főegységeket a lekötéshez szükséges aljkészlettel kell szállítani. A faaljak elégítsék ki a D. 54. sz. utasítás 39.1 pont, az MSZ EN 13145:2001 és az MSZ 13340:1986 szabványok valamint a 41/2000. (XII.20) EüM-KÖM együttes rendelet követelményeit. A betonaljak előfeszített huzalokkal legyenek ellátva a MÁVSZ 2964:2007 szerint vagy azzal egyenértékűen. A síncsavarokkal történő rögzítéshez a betonaljak az MSZ 2601:1982 szerinti vagy azzal egyenértékű beöntött menetes műanyagbetéttel legyenek ellátva. A fő- és részegységeket összeszerelt állapotban kell szállítani. Külön igény esetén a fő- és részegységeket félig szerelt kivitelben, sínszékek, alátétlemez, és ezek kapcsolószerei illetve kötőelemei nélkül kell szállítani. A sínek és egyéb szerkezeti elemek aljhoz történő rögzítésére geo rendszerű alátétlemezt kell alkalmazni. Anyagminőség tekintetében az MSZ EN :2005 szabvány, profil tekintetében az UIC döntvény 14 mm, 16 mm vagy 20mm vastagságú lemezre vonatkozó előírásait kell irányadóan alkalmazni. Az alátétlemezek és sínszékek rögzítését a sínhez a MÁVSZ 2946:1997 szerinti Kp típusú szorítólemez, VOSSLOH típusú SKL3 vagy SKL12 rugós szorítókengyel alkalmazásával vagy ezzel egyenértékűen kell kialakítani. A váltósínszékek belső elasztikus tősínleerősítése laprugós rendszerű legyen. Az alátétlemezek és sínszékek sínhez rögzítésénél szorító csavarként SKL típusú leszorítás esetén a MÁVSZ szerinti M22 méretű 10.9/10 szilárdsági osztályú geo rendszerű csavart anyával és lapos alátétet vagy ezzel egyenértékű megoldást kell alkalmazni. Kp típusú leszorítás esetén a MÁVSZ szerinti M24 méretű 5.6/5 szilárdsági osztályú geo rendszerű csavart anyával és a MÁVSZ 2938:1995 szerinti csavarbiztosító gyűrűt vagy ezzel egyenértékű megoldást kell alkalmazni. Az alátétlemezek aljhoz történő rögzítésére a MÁVSZ szabvány szerinti síncsavarokat kell alkalmazni. 54 valamint 60 rendszerű kitérőknél a MÁVSZ szabvány szerinti KL jelű d26 síncsavart és a MÁVSZ szabvány szerinti d27 A kettős csavarbiztosító gyűrűt kell alkalmazni, 48 rendszerű kitérőknél K jelű d26 és V jelű d20 síncsavarok alkalmazhatóak. 7/11

8 8/11 Betonaljas kivitel esetén az alátétlemezek és aljak között 5 mm vastag műanyag lemezt kell alkalmazni a MÁVSZ 2508:1981 szerinti kivitelben. A lemezek aljhoz történő rögzítésére a MÁVSZ szabvány szerinti KL jelű d26 síncsavart és a MÁVSZ szabvány szerinti d27 A kettős csavarbiztosító gyűrűt kell alkalmazni. A csavarkötéseknél lazulás elleni biztosítást kell alkalmazni, melynek azonban lehetővé kell tenni a csavarkötések karbantartási célú roncsolásmentes oldását hagyományos eszközökkel. A tő- és csúcssíneket valamint a zárszerkezeteket az állító-, biztonsági- és felügyeleti berendezések csatlakoztatásához megfelelő felületekkel kell kialakítani. A váltó állításierő szükséglete és a visszamaradó feszítőerő nagysága feleljen meg a /1989 sz. MÁV Utasítás 3.2 és 3.3 pont előírásainak. A váltó kialakítása elégítse ki a /1989 sz. MÁV Utasítás 4.1 pontjában az akadálypróbára előírt követelményeket. Olyan csomagolási és szállítási módot kell választani, amely biztosítja a rendeltetési helyre érkezéskor a szerkezetek mennyiségi teljességét, a minőségi jellemzők gyártóművi értékeit, a minőségromlás nélküli tárolást és a lehető legrövidebb idő alatt történő össze- és beépítést. A szállítás során leesésnek vagy sérülésnek kitett kisebb alkatrészek külön csomagolási egységként is szállíthatók Tősín A jellemző sínrendszer szerinti szabványos sínprofilból kell kialakítani. Tartalmaznia kell a beépítéshez és a csatlakozó alkatrészek szereléséhez szükséges furatokat. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket. A tősínek 48 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R260, 54 r. és 60 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R350 HT vagy ezekkel egyenértékű anyagminőségből készüljenek Csúcssín A csúcssínt aszimmetrikus csúcsprofilból és a jellemző sínrendszer szerinti szabványos sínprofilból készült toldatsínből kell kialakítani rugalmas kivitelben kivéve 300 m-nél nagyobb ívsugár esetén. A két részt villamos ellenállás hegesztéssel kell összehegeszteni MSZ EN :2007 szabvány szerint. A rugalmazó részt a toldatsín részen kell kialakítani. 300 m-nél nagyobb ívsugár esetén a csúcssínt teljes hosszában csúcsprofilból kell kialakítani rugalmas kivitelben. A rugalmazó részt a csúcsprofilú részen kell kialakítani. A csúcsprofilt a fogadó váltószerkezet kivitelétől függően a következő magassági méretekben kell gyártani: a. 48-as jellemző sínrendszer esetén 129 mm vagy 147 mm; b. 54-es jellemző sínrendszer esetén 129 mm, 132 mm vagy 147 mm; c. 60-as jellemző sínrendszer esetén 132 mm vagy 134 mm. 48 r. csúcssíneknél és 54 r. átszelési kitérők 132 mm magas csúcsprofillal készülő csúcssínjeinél a toldatsín végét kell a csatlakozó csúcsprofilnak megfelelő magasságúra kialakítani hegesztéshez. Egyéb csúcssíneknél a csúcsprofil szelvényű rész végét kell a csatlakozó toldatsínnek, 300 m-nél nagyabb ívsugár esetén a csatlakozó pályasínnek, megfelelő szabványos sínprofilra kialakítani. A csúcsprofil 48 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R260, 54 r. és 60 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R350 HT vagy ezekkel egyenértékű anyagminőségből készüljön. A toldatsínek anyagminősége egyezzen meg a csatlakozó csúcsprofil anyagminőségével. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket a következő kivételekkel: A villamos ellenállás hegesztést minden esetben hevederkötéssel kell biztosítani, 48 r. csúcssíneket külön igény esetén csúcssínfüllel szerelve kell szállítani Félváltó 8/11

9 9/11 A félváltót rugalmas csúcssínből, tősínből, váltósínszékekből, alátétlemezekből, szerelt csúcssín támasztó tuskókból, a tősín és csúcssín közötti relatív elmozdulást megakadályozó elemekből, kötő és kapcsolószerekből valamint külön igény esetén 48 r. félváltónál zárszerkezeti elemekből kell összeszerelt kivitelben szállítani. Külön igény esetén készülhet félig szerelt kivitelben is. A szerkezeti kialakítás biztosítsa az előírt csúcssín nyitás értéknél a nyitott csúcssín hátlapja és a tősín futóéle közötti minimum 65 mm távolságot. A félváltó legyen alkalmas váltófűtés fogadására, de nem tartalmazza azt Váltó A váltó az irányának megfelelő két félváltóból, zárszerkezetből, külön igény esetén kiegészítő szerelvényekből és/vagy váltóállító készülékből és/vagy aljkészletből áll. Külön igény esetén készülhet félig szerelt kivitelben is. A váltóállítás megkönnyítésére és a váltósínszékek kenési igényének csökkentésére igény esetén a váltóba állítást segítő szerkezeteket kell felszerelni. A zárszerkezeteket 220 mm állítólöketre kell megtervezni. Minden zárszerkezet típusnál biztosítani kell a felvághatóságot. A kampózáras zárszerkezet feleljen meg a MÁVSZ :1988 előírásainak. A zárnyelves zárszerkezet a MÁVSZ 2880 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű legyen. A tolórúd legyen szigetelt kialakítású, melynek villamos szigetelési ellenállása 500V egyenfeszültségű műszerrel mérve legalább 50kΩ. A tokozott zárszerkezet zárt kialakítású, kenőanyaggal feltöltött, alacsony karbantartási igényű legyen. Karbantartási intervalluma érje el a 6 hónapot, főjavítási intervalluma az állítást. A zárszerkezettel szállítani kell a váltóábra mozgatásához szükséges rudazatot mely feleljen meg a MÁVSZ 2320 előírásainak. Az előírt csúcssínnyitás kampózáras és zárnyelves zárszerkezetnél egyszerű kitérő esetén 170 mm, átszelési kitérő esetén 160 mm. Tokozott zárszerkezetnél az előírt csúcssínnyitás 160 mm. A váltó állításierő szükséglete és a visszamaradó feszítőerő nagysága feleljen meg a /1989 sz. MÁV Utasítás 3.2 és 3.3 pont előírásainak. A váltó kialakítása elégítse ki a /1989 sz. MÁV Utasítás 4.1 pontjában az akadálypróbára előírt követelményeket. A váltók végállásában történő rögzítési lehetőségét biztosítani kell zárszerkezetenként a /1989 sz. MÁV Utasítás szerinti kivitelben. Vályúaljas kivitel esetén a vályúaljnak biztosítani kell a váltó teljes aláverhetőségét, a zárszerkezet környezetében jelentkező vaksüppedések megakadályozását, a zárszerkezet és rudazat védelmét valamint a MÁV Zrt. területén alkalmazott váltóhajtóművek felszerelhetőségét. Vályúalj nélküli kivitelnél külön igény esetén a szerkezettel szállítani kell a MÁVSZ 2949:1997 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű ágyazattömörséget biztosító lemezt és a MÁVSZ 2926:1997 szerinti vagy azzal egyenértékű merev keretes felerősítő szerkezetet és porvédő burkolatot. Külön igény esetén a váltó helyszíni kézi átállítását és a váltóállás jelzését is biztosítani kell a MÁVSZ :1983 szabvány szerinti váltóállító készülékkel és a MÁVSZ :1994 szabvány szerinti forgólapos váltóállító készülékkel vagy ezekkel egyenértékű megoldással Vezetőmelletti sín A jellemző sínrendszer szerinti szabványos sínprofilból kell kialakítani. Tartalmaznia kell a beépítéshez és a csatlakozó alkatrészek szereléséhez szükséges furatokat. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket. A vezetőmelletti sín legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R260 vagy azzal egyenértékű anyagminőségből készüljön Vezetősín A vezetősíneket az igényelt kiviteltől függően az MSZ EN :2006+A1:2010 szerinti 33C1, 36C1 vagy 48C1 profilból és legalább R260 anyagminőségből vagy azzal egyenértékű kivitelben kell szállítani. A 9/11

10 10/11 vezetősínnek tartalmaznia kell a beépítéshez és a csatlakozó alkatrészek szereléséhez szükséges furatokat. A szállítási terjedelem 33C1 profil esetén nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket. A 36C1 és 48C1 profil esetén a szállítási volumen tartalmazza az előírt csatornaméretet biztosító megmunkált távtartó tuskókat és az összeszereléshez szükséges kötőszereket Vezetősín szerkezet A vezetősín szerkezet lehet főirányú vagy mellékirányú szerkezet. A vezetősín szerkezetet 1 db vezetőmelletti sínből, 1 db vezetősínből, az előírt csatornaméretet biztosító távtartó tuskókból (36C1 és 48C1 vezetősínnél) vagy tartó támbordákból (33C1 vezetősínnél), alátétlemezekből valamint kötő és kapcsolószerekből kell összeszerelt kivitelben szállítani. A vezetősínt tartó szerkezetet a vezető melletti sín alátétlemezein kell kialakítani. Külön igény esetén készülhet félig szerelt kivitelben is. 33C1 vezetősín alkalmazása esetén a vezetősín felső síkját a vezetőmelletti sín felső éléhez viszonyítva 20 mm-rel ki kell emelni. A vezetőtáv béléslemezek behelyezésével legyen szabályozható Könyöksín A jellemző sínrendszer szerinti szabványos sínprofilból kell kialakítani. Tartalmaznia kell a beépítéshez és a csatlakozó alkatrészek szereléséhez szükséges furatokat. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket. A könyöksínek kialakítása ahol értelmezhető feleljen meg a MÁVSZ :1982 illetve a MÁVSZ :2001 szabvány előírásainak. A könyöksínek 48 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R260, 54 r. és 60 r. esetén legalább az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R350 HT vagy ezekkel egyenértékű anyagminőségből készüljenek Csúcsbetét Csúcsbetétként kell szállítani a szerelt kivitelű keresztezési középrészeknek azt a részét, amely a vasúti jármű terhelését a kerék közvetítésével a könyöksínről átveszi, illetve a könyöksínnek átadja, de nem ideértve az öntött középblokkos kivitelt. A kivitel szempontjából a csúcsbetét lehet: önálló öntött csúcsbetét, öntött csúcsbetét hegesztett csatlakozó sínekkel, csúcsbetét ráhegesztett betéttuskókkal, hegesztett csatlakozósínekkel. Az önálló csúcsbetét készülhet egyszerű vagy kettős keresztezéshez. Az öntött csúcsbetéteket ausztenites mangánacél öntvényből kell szállítani az MSZ EN 15689:2010 szabvány és az UIC866V:1985 döntvény előírásai szerint. Ráhegesztett betéttuskós kivitelnél a csúcsbetét rész az MSZ EN :1991 szerinti 51CrV4 vagy azzal egyenértékű anyagminőségből készüljön. Hegesztett csatlakozó sínes kivitel esetén a csatlakozó sín az MSZ EN :2003+A1:2008 szerinti R260 vagy azzal egyenértékű anyagminőségből készüljön. A csatlakozó síneket a jellemző sínrendszer szerinti szabványos sínprofilból kell kialakítani. A csúcsbetét és a csatlakozó sínalkatrészek között villamos ellenállás hegesztést kell alkalmazni az MSZ EN :2007 szabvány szerint. A futóéleket, futófelületeket illetve a rögzítési pontok felfekvő felületeit meg kell munkálni. A csúcsbetétek kialakítása ahol értelmezhető feleljen meg a MÁVSZ :1990 illetve a MÁVSZ :2001 szabvány előírásainak. Tartalmaznia kell a beépítéshez és a csatlakozó alkatrészek szereléséhez szükséges furatokat. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a csatlakozó alkatrészeket, kapcsoló és kötőszereket Keresztezési középrész 10/11

11 11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) A keresztezési középrészt szerelt vagy öntött középblokkos kivitelben kell szállítani igény szerint. Készülhet egyszerű vagy kettős keresztezéshez. Külön igény esetén készülhet félig szerelt kivitelben is. A szerelt kivitel csúcsbetétből, csatlakozó- és könyöksínekből, kettős keresztezésnél vezetősínből, az előírt csatornaméretet biztosító távtartó tuskókból, alátétlemezekből valamint kötő és kapcsolószerekből áll. Az öntött középblokkos kivitel öntött középblokkhoz (csúcsrész, könyöksín illetve kettős keresztezéseknél vezetősín egybe öntve) hegesztett csatlakozósínekből, alátétlemezekből valamint kötő és kapcsolószerekből áll. Öntött középblokkos kivitelnél a középblokkot ausztenites mangánacél öntvényből kell szállítani az MSZ EN 15689:2010 szabvány és az UIC866V:1985 döntvény előírásai szerint. A futóéleket, futófelületeket illetve a rögzítési pontok felfekvő felületeit meg kell munkálni. A középblokk és a csatlakozó sínalkatrészek között villamos ellenállás hegesztést kell alkalmazni az MSZ EN :2007 szabvány szerint Keresztezés Keresztezésként a keresztezési középrészből és az irány szerint hozzá tartozó 1 db főirányú és 1 db mellékirányú vezetősín szerkezetből álló egységet kell szállítani. Külön igény esetén készülhet félig szerelt kivitelben is. Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt II.műszaki információknak való megfelelést az ajánlati szakaszban vizsgálja. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /11

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202683-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264509-2011:text:hu:html HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 1/6 HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bakony Volán Zrt., Celli út 69., Κapcsolattartó

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264528-2011:text:hu:html HU-Budapest: Homok 2011/S 160-264528 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97595-2011:text:hu:html HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230935-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás 1/7 HU-Budapest: Biztonsági eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2009/S 189-272541 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV,

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264142-2011:text:hu:html HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62558-2011:text:hu:html HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167092-2010:text:hu:html HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27037-2011:text:hu:html HU-Siófok: Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 17-027037

Részletesebben

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61873-2012:text:hu:html HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196781-2013:text:hu:html HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272932-2010:text:hu:html HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385949-2010:text:hu:html HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249855-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220614-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 143-220614

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építési munkák 2015/S 130-239712. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Építési munkák 2015/S 130-239712. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239712-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építési munkák 2015/S 130-239712 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Debrecen: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Debrecen: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 1/6 HU-Debrecen: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2009/S 158-230943 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (5761/2009) 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141507-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Siófok: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül 2011/S 25-040573 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Siófok: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül 2011/S 25-040573 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40573-2011:text:hu:html HU-Siófok: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül 2011/S 25-040573 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165787-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben