harmadik osztályosoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "harmadik osztályosoknak"

Átírás

1 Földvári Erika OLVASÓKÖNYV harmadik osztályosoknak M ZAIK

2 Földvári Erika OLVASÓKÖNYV harmadik osztályosoknak Tizennegyedik, változatlan kiadás Mozaik Kiadó. Szeged, 2019

3 Tündérkert I. FEJEZET NÉPMESÉK, NÉPI JÁTÉKOK Hol van az a kis kert, mesék szép világa? Hol aranyalmát hordoz a fák ezüstös ága? Hol a rút boszorkány, kinek gonosz lelke hatalomra vágyva mindent tönkre tenne? Hol van a királyfi elszánt bátorsága? Megvív a gonosszal életre-halálra. Szívedben virágzik a tündéralmák fája, csillagfényes éjjel madárka száll rája. Bródy János

4 6

5 Égig érõ mesefa Egyszer volt a világon egy szegény öregember. Magányosan teltek-múltak a napjai, nem volt annak se fia, se borja. Egyszer, ahogy hazafelé ballagott, talált egy szem babot. Hazavitte, és elültette az udvarába. Hát a bab kikelt, és elkezdett nõni. Nõtt, növekedett, mintha húzták volna, olyan egykettõre szárba szökkent. Addig-addig igyekezett, hogy egy szép magas fa lett belõle. De még akkor sem állt meg, hanem csak nõtt tovább. No, a végén már fölért az égig. Annál magasabbra már nem nyújtózkodhatott, elkezdett hát széltében terjeszkedni. Gyönyörû szép ágai lettek, aztán minden ágból egy kisebb ág is kihajtott. Az öregember nagyon megörült, mert az óriás fa hûs árnyékot adott az udvarában. Még csak akkor lett nagyobb a boldogsága, mikor az égig érõ fa elkezdte hullajtani a meséket. Szórta, szórta a sok mesét, utóbb már nem is gyõzte hallgatni az öreg. Annyi mese termett a fán, hogy megtelt velük az udvar, a falu, a város, a világ. A gyerekek persze nem bánták, éjjel-nappal elhallgatták volna a meséket. Egyszer aztán a fa tetején, de pont a kellõs közepén nõtt egy szem bab. Ez a bab megérett. Mint a barack, úgy leesett a fáról, és alig ért földet, hopp, kiugrott belõle egy szépséges kisfiú. Az öregember meg örömében elnevezte Babszem Jankónak. De hiába örült a kislegénynek, az bizony nem akart nála maradni. Nincs nekem itt maradásom, öregapám. Elindulok a világba, mert várnak a gyerekek. Azzal vette a tarisznyáját, és elindult világgá. Amerre ment, ezer kaland, ezer csoda kísérte útján. A nagy égig érõ mesefán pedig még azóta is teremnek a mesék. Egyik szebb, mint a másik. Mindenki ismeri õket. Babszem Jankó meg csak vándorol, mindenhová benéz, hátha még nem hallottak róla. Ti meg, gyerekek, ha elmentek az égig érõ mesefa alá, olyan mesét hallotok, amit még eddig nem meséltek nektek. Milyen lenne a te mesefád? Rajzold le! (magyar népmese) 7

6 A macska és a róka Arról beszélgetett a macska a rókával, hogyan lehetne megszabadulni a kutyáktól. Szólt a macska: Én nem félek a kutyáktól, mert van egy jó cselem, és az megment tõlük engem. Hogy lehet egyetlenegy csellel megmenekülni a kutyáktól? kérdezte a róka. Nekem hetvenhét fogásom s hetvenhét fortélyom van. Amíg beszélgettek, vadászok érkeztek, s a kutyák megtámadták a beszélgetõket. A macskának egy fogása volt: felugrott a fára, s a kutyák nem tudták elkapni. A róka is elõvette fortélyait, de õ nem tudott kibújni: megfogták a kutyák. (Lev Tolsztoj, fordította Áprily Lajos) 8

7 II. FEJEZET Az én naptáram GYERMEKTÖRTÉNETEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK Karácsony táján sütni szeretek, farsang idején varrni szeretek. Húsvét idején vetni szeretek, nyári idõben szedni szeretek. Õszi idõben lekvárt készítek, téli idõben párnát hímezek. Mezey Katalin

8 Az idõjárás karmestere Nyáron nagy a meleg. Õsszel hûvösödni kezdenek a napok, azután beköszönt a tél, a kemény hidegek évszaka. Tavasszal ismét felmelegszik az idõ, elolvad a hó, a jég s elérkezik újra a nyár. Tavasz, nyár, õsz, tél ezek az évszakok. Meghatározott rendben követik egymást, és mindegyikre más-más idõjárás jellemzõ. Mi okozza vajon ezeket a változásokat? Azt hiszem, sejtitek: a Nap. Õ az idõjárás fõ-fõ karmestere. Öreg Földünk tõle kapja a meleget. Nyáron hosszabb ideig s melegebben süt ránk a magasból, ezért hosszabbak és melegebbek a nyári napok. Télen épp megfordítva van. Az õsz és a tavasz pedig nem más, mint átmenet a tél és a nyár között. Az évszakok azonban nem egyformák a Földön. Vannak földrészek, ahol a hõmérséklet sosem száll a fagypont alá, ahol a hó és a jég ismeretlen. Úgy mondják: itt örök nyár uralkodik. Ezek a forró vagy trópusi éghajlati övek. Más tájakon, az Északi-sarkon és a Déli-sarkon viszont a tél örök: a fagy, a hó egész évben megmarad. Ezeknek az eltéréseknek az az oka, hogy a Nap sugaraiból a trópusokra több, a sarkokra pedig kevesebb jut. A mi országunk a két szélsõség közé, a mérsékelt éghajlati övbe esik. Ezért nekünk télben is, nyárban is van részünk. Federico García Lorca Táj A délután tévedésbõl hidegbe öltözött. Gyermekek ámuldoznak párás ablak mögött: egy sárga fa madárraj lett, s huss! elköltözött. (Berkes Péter) A délután elnyúlt két folyópart között, s almaszín pír remeg a kis tetõk fölött. (fordította András László) 46

9 Õszi üdvözlet Õszi tájkép A tarlók már eltûntek, s helyükön barna szántás barázdái simulnak egymáshoz. A suhogó, telt kalászoknak már csak emléke jár. A szeptemberi reggelek hideg, harmatos csendjében fekete varjak kiáltanak élesen. A nyári madársereg már erõsen ritkulóban van. Ködös estéken és csendes hajnalokon idegen hangok szólnak a szürke magasságokban, majd úgy hullnak alá, mint a bús furulyaszó. Vonuló madarak búcsúszava! A Tisza töltésén búbospacsirta fut, rálibben egy vakondtúrásra, és lágy hangon énekel. A pacsirta egész nyáron alig hallatja a hangját, de ilyenkor énekel, dalol, búcsúzik a magyar tájtól. A folyó felett szürkegém száll, visszhangos hangja a felhõmesszeségbõl száll felém. Szárnyal a szürkegém a felhõk felett, a felhõk alatt, és lenéz az alatta úszó tájakra, mert nehezen válik el onnét, ahol született. (Csizmazia György) 47

10 Tavaszi üdvözlet Fecskék jöttével Hangok szállnak. A szatymazi rózsaszín barackok szirmaiban tiszta fecskehang ébreszt. Fény ragyog valahol fönt, a tónak pedig tavasz szaga van. Az elsõ füstifecskepár, akiket a rettenetes erejû déli szél röpített haza, fáradtan pihent a fehér-tói madárvárta öreg fecskefészkén. Majd a nádkúpok közt rovarokra vadásztak, s közben csiviteltek, beszéltek. Fecske... Édesanyámtól tanultam a szót. Egyszer egy áprilisi alkonyatban cikázni kezdtek felettünk e madárkák. Még ma is emlékszem a felismerés döbbenetére. Visszatérõ fecskék mondtam magamban. Attól a pillanattól kezdve színesedik a fecske szó újra és újra, amikor a hazatérõ madarakat látom. Az idei elsõ fecskepár hangján értettem meg, hogy mitõl lesz a tavasz fecsegõvé. Gyönyörködtem a tavasz apró szirmaiban, az ibolya szerelmes kékjében. Ámuldoztam az aranyvesszõ bókján, a feketerigó fészeképítésén. Hallgattam a gerlék turbékolását, az esõcseppek apró szívdobogását. Mindez együtt jelenti nekem a tavasz fecsegését. (Csizmazia György) 90

11 Petõfi Sándor Mi kék az ég! Mi kék az ég! Mi zöld a föld! Zöld föld felett, kék ég alatt a Hangos pacsírta fütyörész: Dalával a napot kicsalta. A nap rá gyönyörködve néz. Mi kék az ég! Mi zöld a föld! Zöld a föld, kék az ég, tavasz van... És én oly sült bolond vagyok, Hogy idebenn a szûk szobában Kadenciákat faragok! (kadencia: rím) 91

12 Idõutazás III. FEJEZET TÖRTÉNELMI MESÉK, MONDÁK Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy terûletén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amelyet tekintet vét A Kaszpi-tenger habjain is túl, És rónasága, mintha a föld végét Keresné, olyan messze-messze nyúl. Petõfi Sándor

13 Idõutazás Tavaly nyáron Budapesten voltunk. A Hõsök terén, a milleniumi emlékmû elõtt állva kicsit megszeppenve figyeltem a magyar uralkodók fölém magasodó alakjait. Apukám a szobrok mellett haladva különös eseményekrõl, csatákról, cselszövésekrõl mesélt. Nagyon izgalmas volt! Mire körbeértünk a szoborparkon, megtudtam egy keveset arról, hogy milyen lehetett az élet a régi Magyarországon. Azóta is gyakran eszembe jut, hogy vajon kik telepedtek meg régen hazánk tájain, kik voltak elõdeink. Hogyan éltek, milyen építményekben laktak, mi jellemezte a korukat? Gyere velem, utazzunk együtt a régmúltba! Kalandozzunk a magyar történelem néhány jelentõs korszakában, ismerkedjünk meg a régi uralkodókkal, királyokkal! millenium: valamely nevezetes esemény ezredik évfordulója Szent István Szent László IV. Béla Hunyadi Mátyás A milleniumi emlékmûvet a magyar honfoglalás ezredik évfordulójának tiszteletére építették a Hõsök terén. 142

14 Vörösmarty Mihály Szózat (részlet) Hazádnak rendületlenûl Légy híve, ó magyar; Bölcsõd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivûl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek honért a hõs Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. 143

15 Szent István király intelmei Fáradságos, nehéz munkával térítette és kormányozta népét a szent király. Sokat tapasztalt, tudós könyveket is olvasott, ezért szigorú, de helyes törvényekkel tartotta féken a nemrég megtért magyarokat. Gazdag tapasztalatát, sok tudományát fiára, Imre hercegre akarta hagyni, ezért mindent írásba foglalt. Írásának címe: Szent István király intelmei Imre herceg számára. A király azt írta az Intelmekben: Édes fiam! Valahányszor ítéletet kell hoznod egy ügyben: ne heveskedj, ne esküdözz, hogy bizony lakolni fog a bûnös. Te magad ne is hozz ítéletet, mert ezáltal megcsorbítod a királyi méltóságot, hanem bízd meg ezzel az illetékes bírákat, hadd ítéljenek õk a törvény szerint. Ha pedig olyan ügy kerül eléd, amelyben magadnak kell bíráskodni, türelemmel és könyörülettel hozz ítéletet! A Római Birodalom azért növekedett meg, mert ott számos nemzet nemesei és bölcsei gyülekeztek össze. A különféle tartományokból más- és másféle nyelvet, szokást és fegyvert hoztak magukkal. Mindez díszére vált a királyi udvarnak, és rémületet keltett az idegen tartományokban. Az egynyelvû és egyszokású ország gyarló és törékeny. Azért meghagyom neked, fiam, hogy a letelepülõ idegenekkel bánj tisztességesen, hogy veled és nálad szívesebben tartózkodjanak, mint más országban. (a Szent István-legenda, Lengyel Dénes feldolgozása nyomán) nemrég megtért magyarok: a keresztény hitre tért magyarok A dombormû Szent István királyt ábrázolja. Szerinted kik a körülötte álló alakok? 177

16 Szent László király ereklyetartója Gyõrben, a székesegyházban látható. Szent László csodái Sem azelõtt, sem azóta nem volt a magyarnak olyan királya, aki vetekedhetett volna Szent Lászlóval. Egyetlenegyszer kényszerült megfutamodni a vitéz László király az ellenség elõl. Egymagára maradt, s amint körülnézett, látta, hogy hiábavaló nagy ereje, vitézsége: nem verhet le százakat egyedül. Érezte, hogy szüksége van rá még a magyaroknak, megsarkantyúzta hát kedves Szög paripáját, s nekivágtatott a tordai hegyeknek. Utána, utána! ordítottak az ellenséges kunok, hogy ég-föld zúgott az ordítástól. Ha Lászlót kézre keríthetik, övék a magyar föld. Mind László után vetették hát magukat. Véres hab vert ki a király paripáján, már-már utolérték a kunok. Ó Uram, segélj! fohászkodott László, szemét az égre emelvén. 178

17 S íme, abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy, László háta mögött rettentõ nagy hasadék tátongott. A kunok megdöbbenve állottak a hasadék partján. Tehetetlenül néztek erre, arra, hol kerülhetnének ismét László nyomába; de amerre néztek, nagy hosszasságban húzódott a hasadék. László meg csöndesen, lépésben lovagolt tovább, vissza az õ népéhez. Másik alkalommal László a Mátra-hegy alatt táborozott a kunokkal szemben. Olyan nagy volt a szárazság, hogy a király serege a szomjúságtól egészen ellankadt. A szent király maga ment vizet keresni, de találni nem tudott. Ismét buzgón fohászkodott felsóhajtván: A magyarok Istene nem hagyhat el bennünket! S mikor imája után több helyen kardjával beleszúrt a sziklás hegyoldalba, kardja nyomán azonnal kristálytiszta források bugyogtak ki. A megenyhült sereg azután könnyûszerrel verte szét a szomjúságtól gyötört kunokat. A forrásokat máig Szent László forrásainak nevezi a hagyomány. (Benedek Elek) A Románia területén lévõ tordai hasadékhoz sokan látogatnak el. 179

18 Tartalom Tündérkert Tündérkert (Bródy János)... 5 Égig érõ mesefa (magyar népmese)... 7 A macska és a róka (Lev Tolsztoj, fordította Áprily Lajos)... 8 A róka és a farkas csikót vesz (Kálmány Lajos gyûjtése)... 9 Rókáné meg a rák (Benedek Elek) A farkas és a bárány (La Fontaine, Rónay György feldolg.) A szegény ember meg a nyúl (magyar népmese) Egy szem borsó (székely népmese) Borsószem hercegkisasszony (Hans Christian Andersen) A teknõs és a nyúl (La Fontaine) Tréfás mese (Benedek Elek) Tréfás mondóka (népi mondóka) A megszámlálhatatlan sok juh (magyar népmese) A megfelezett ajándék (magyar népmese) Népi játékok: Földre teríts! Körös pilincke Gyûrû, gyûrû, kalangyûrû A szõlõben (népköltés) Kõleves (magyar népmese) A rest leány (magyar népmese) A süket, a vak és a kopasz (Benedek Elek) Az árva fiú meg a csodás lóbõr (mongol népmese) Jakab és a zab (Benedek Elek) Huncut csizmadiák (magyar népmese, Tóth Béla feldolg.) Két szekér a keskeny úton (magyar népmese) A szomorú királykisasszony (Arany László) A két bors ökröcske (magyar népmese) Hintó, hal, palota (török mese) Az okos parasztember (norvég népmese) Két tréfa (román tréfák)

19 A kiskondás (magyar népmese) A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszök (magyar népmese, Tóth Béla feldolg.) A Nap, a Hold és az esõ (indián népmese) A Nap és a Hold születése (zürjén népmese) Az öreg bölcs meg a fejedelem (abház mese) Az én naptáram Az én naptáram (Mezey Katalin) Az idõjárás karmestere (Berkes Péter) Táj (Federico García Lorca, fordította András László) Õsz Õszi tájkép (Csizmazia György) Dióverés (Nagy László) Szeptemberi emlék (Móra Ferenc) Csak türelem (Gárdonyi Géza) Vacskamati barátsága (Lázár Ervin) Van hozzá közöd? (Ingrid Sjöstrand) Játék: Ismerd fel társaidat! Jutka is csak ilyen! (Kovács István) Tisztesség és becsület (Fehér Klára) Árulkodni csúnya (Ágai Ágnes) Barátok (Lázár Ervin) Baráti uzsonna (Csukás István nyomán) Játékötletek baráti összejövetelekhez: Mit visz a kishajó? Mi van a zsákban? Emlékezetpróba Barkochba Õszi eseménynaptár Az ünnepek A kis herceg (Antoine de Saint-Exupéry) Az Idõsek Világnapja Az öreg halász meg a fiatal (lapp népmese)

20 220 Emlékezés az aradi vértanúkra Az 1956-os forradalom (Örkény István) Takarékossági világnap Nagymama és Fábián (Britt G. Hallqvist, ford. Tótfalusi I.) Tél Fagyos madárélet a Fehér-tavon (Csizmazia György) Gyógyulj meg! (dr. Dobos Éva) A kórházban (Ágai Ágnes) Hogyan elõzhetõ meg az influenza? Az okos patikus (tadzsik népmese) A kisfiú hiányzik (Kányádi Sándor) A cinegék királya (Móra Ferenc) Téli eseménynaptár Mikulás Megjött a Télapó (Gazdag Erzsi) Karácsony Karácsonyi mézeskalács Itt van a szép karácsony (Dsida Jenõ) Fel nagy örömre! (Gárdonyi Géza) Szép karácsony szép zöld fája (Móra Ferenc nyomán) A tél fája (Szécsi Katalin) Újév Újévi köszöntõ (népköltés) Himnusz (Kölcsey Ferenc) Újévi hagyományok Balázsolás Ballag már (Kányádi Sándor) A farsang Farsang (Sarkady Sándor) Tavasz Fecskék jöttével (Csizmazia György) Mi kék az ég! (Petõfi Sándor) A kakukk (Herman Ottó) Vacskamati virágja (Lázár Ervin) A nárcisz... 97

21 Kertész leszek (József Attila) Hol kezdtem a kertészkedést? (Jókai Mór) Egy salátalevél alatt (A. Dalmais nyomán, ford. Rákosi Sz.) A tavasz ajándéka (A. Dalmais nyomán, ford. Rákosi Sz.) Úgy kellett (Serfõzõ Simon) Kerékpárra! Ügyeskedj te is gördeszkával! Az élet titka (Lázár Ervin) Árnyszínház a nádasban (A. Dalmais ny., ford. Rákosi Sz.) A két Forintos (Móra Ferenc nyomán) Mindenki a maga dolgát (lapp népmese) Tavaszi eseménynaptár Nemzetközi nõnap Miért vagyok kislány? (Czuczor Gergely) Virágköszöntõ (Szúnyogh Sándor) Az es forradalom és szabadságharc Föltámadott a tenger (Petõfi Sándor) Magyarország nemzeti zászlója Húsvét Húsvét reggel (Szabó Lõrinc) Locsolóversek Anyák napja Anyának (Móra Ferenc) Az én anyukám (F. Garagnon nyomán, ford. Orlovics Szilvia) Ha én rózsafa volnék (népköltés) Gyermeknap Rendkívüli gyereknap (Bródy János) Játékok: Kakasviadal Amerikából jöttünk Nyár Tiszavirágzás (Csizmazia György) Utazás a Tiszán (Jókai Mór nyomán) A Tisza (Petõfi Sándor) Az elátkozott erdõ (A. Dalmais nyomán, ford. Rákosi Sz.) Bõrönd Ödön (Tamkó Sirató Károly)

22 Budapest Az Országház A Fõvárosi Állat- és Növénykert Vízhozta játékok (Bálint Ágnes) Három csermely (Jánky Béla) A Balaton (Jókai Mór) Balatonparton (Nagy László) Nyári eseménynaptár Pünkösd ünnepe Pünkösd (Balassi Bálint) Varázslatos Szent Iván-éj Szent István ünnepe Idõutazás Magyar vagyok részlet (Petõfi Sándor) Idõutazás Szózat (Vörösmarty Mihály) Rege a csodaszarvasról (Móra Ferenc) Rege a csodaszarvasról (Arany János) A hunok hazát keresnek (Móra Ferenc nyomán) Attila és az özvegyasszony (Callimachus nyomán) Az Isten kardja (Móra Ferenc) Attila temetése (Jókai Mór) Éjjel a Tiszán (Gárdonyi Géza) Emese álma (László Gyula nyomán) Emese álma (magyar monda) A kerecsensólyom Turulszobor Tatabányán A magyarok útra kelnek (Móra Ferenc nyomán) Árpád, a honalapító (Móra Ferenc nyomán) Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Pusztaszer (népmonda) Honalapítás (Benedek Elek) Az Árpád korabeli gyerekek (Benedek Elek) A jurtában

23 A rackajuh Botond (Benedek Elek) Lehel kürtje (Jókai Mór nyomán) Kalandozások (Villani nyomán) Az elsõ magyar király (Benedek Elek nyomán) I. István koronázása A koronázási jelvények A sapkatöltés (somogyi népmonda nyomán) Andorás vitéz (Benedek Elek) Szent István király intelmei (Lengyel Dénes nyomán) Szent László csodái (Benedek Elek) A magyarság zenéje (Kodály Zoltán) A tatárjárás (Benedek Elek nyomán) Az aranyfonál (Benedek Elek) A fényeslitkei asszonyok és a tatárok (magyar népmese) Az ország újjáépítése Élet a kõvárakban Játék: Adj, király, katonát! Mit játszottak a várbeliek? Egy királyi játék (Mikó Valér) A vadászat A magyar agár (A Nemzetközi kutyaenciklopédia nyomán) Az erdélyi kopó (A Nemzetközi kutyaenciklopédia nyomán) A vadász és ebe (Fáy András) Ki gyõzte le apródkorában a farkast? (népmonda) Hunyadi kardja (Móra Ferenc nyomán) Hunyadi (Czuczor Gergely) A nándorfehérvári diadal (Benedek Elek nyomán) Meghalt a zászlóért (Jókai Mór nyomán) Mátyás anyja (Arany János) Hunyadi Mátyást királlyá választják (Lengyel Dénes ny.) Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejérõl? (Szép Ernõ) Mátyás király meg az öregember (népmonda) Mátyás király és a varga (népmonda) Mátyás bolondja (népmonda) Mátyás király meg a pásztor (népmonda)

24 Mátyás király könyvtára (Lengyel Dénes nyomán) Az elsõ magyar nyomtatott könyv A visegrádi palota (Oláh Miklós nyomán) Mátyás király és a török követ (Oláh Miklós nyomán) Vendégségben Mátyás királyi palotájában A királyi szakácsok A mohácsi csata (Benedek Elek nyomán) Az ország angyala (Benedek Elek) Csutorás Gergely éneke (Petõcz András) Búcsúzó Neked így, nekem úgy (Bródy János) A fejtörõk megoldásai M ZAIK Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B. Tel.: (62) Honlap: Felelôs kiadó: Török Zoltán Készült a Dürer Nyomda Kft.-ben, Gyulán Felelôs vezetô: Aggod István Terjedelem: 21,28 (A/5) ív Tömeg: 586 g július Raktári szám: MS-1631

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/36. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Zordongó és Pillepanna barátsága

Zordongó és Pillepanna barátsága Gyarmati Viktória Zordongó és Pillepanna barátsága Hajdú Edit rajzaival 2 3 4 1 2 3 4 Egészen nagylány voltam már, amikor elôször hallottam Zordongóról, a csíkos hasú dongófiúról. Nahát, Te tényleg nem

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Érd 775 Helytörténeti verseny. I. forduló

Érd 775 Helytörténeti verseny. I. forduló Érd 775 Helytörténeti verseny I forduló 1 Melyik a kakukktojás, és miért? (Több válasz is lehetséges, a helyes válaszok plusz pontot érnek! Nem fogadjuk el azonban azt a választ, hogy Margit vagy Hedvig

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Katica Bölcsőde éves programnaptára Január Február Március Április Május Június. Tavaszköszöntő zenés műsor

Katica Bölcsőde éves programnaptára Január Február Március Április Május Június. Tavaszköszöntő zenés műsor Katica Bölcsőde éves programnaptára 2018. Farsangi mulatság Tavaszköszöntő zenés műsor Gyereknap/ Bábszínház Kerti mulatság, ballagás Óvodába menő Fotózás Videózás Húsvéti játszóház Beszoktatás Szülőcsoportos

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

NÉPMESE NAPJA Püspökladány Városi verseny osztályos feladatlap. A csapat tagjai: Az iskola neve, osztály:

NÉPMESE NAPJA Püspökladány Városi verseny osztályos feladatlap. A csapat tagjai: Az iskola neve, osztály: ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. erossisk@gmail.com Tel.: 54/610-895 NÉPMESE NAPJA 2015 Püspökladány Városi verseny 3-4. osztályos feladatlap A csapat tagjai:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett.

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született. 1848-ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Mivel az osztrákok előtt tette le a fegyvert, kegyelemből

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

ISKOLAÚJSÁG. szerkeszti a csíkpálfalvi Márton Ferenc Iskola III. osztályos tanulócsapata. Bemutatkozik a szerkesztőség:

ISKOLAÚJSÁG. szerkeszti a csíkpálfalvi Márton Ferenc Iskola III. osztályos tanulócsapata. Bemutatkozik a szerkesztőség: ISKOLAÚJSÁG szerkeszti a csíkpálfalvi Márton Ferenc Iskola III. osztályos tanulócsapata 2015 TAVASZ TARTALOM Bemutatkozik a szerkesztőség: Naptár A. Brigita, B. Zsolti, B. Anita, B. Barbara, Híres-neves

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály életműve

Vörösmarty Mihály életműve Vörösmarty Mihály életműve A ROMANTIKUS TRIÁSZ NAGY ALAKJA Javasolt feldolgozási idő: 80 perc 1. feladat Készítsd el Vörösmarty Mihály életrajzának 10 pontos vázlatát! A következő elemek feltétlenül szerepeljenek

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG.

SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG. SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG. HÁLÓ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT S4 1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4. 1/16. RÉSZ 2017. ÁPRILIS 24. HÉTFŐ 18.00

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfi Sándor: FA LESZEK, HA...

Petőfi Sándor: FA LESZEK, HA... Petőfi Sándor: FA LESZEK, HA... Fa leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy: én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy... Csak hogy lényink egyesüljenek. Ha, leányka, te vagy a mennyország:

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

FELADATOK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE

FELADATOK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE Pitypang hetek Pitypang hetek FELADATOK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE Szeptember Napok Téma hetek Programok Felelősök 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. Vezetői értekezlet Szülői értekezlet vezető

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

TARTALOM TARTALOM 219

TARTALOM TARTALOM 219 TARTALOM 219 TARTALOM HARMADIKOS LETTEM Még süt a nap Kányádi Sándor... 3 Hazatérés a Balatonról. Kormos István... 4 Isten veled, gólyamadár! Gárdonyi Géza... 5 Nincs szebb madár Magyar népköltés 6 Elment

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Gárdonyi Géza: Egri csillagok Gárdonyi Géza: Egri csillagok 1. rész: Hol terem a magyar vitéz? 1. Hol és mikor indul a történet? 2. Kikkel ismerkedték meg a fejezetben? 3. Ki érkezik lóháton az öreg Ceceyhez? 4. Kik terveztek támadást

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Szeptember 1 V A 2019/2020-as tanév első napja 2 H Első tanítási nap. 4 Sze 5 Cs. 7 Szo Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 8 V

Szeptember 1 V A 2019/2020-as tanév első napja 2 H Első tanítási nap. 4 Sze 5 Cs. 7 Szo Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 8 V Szeptember 1 V A 2019/2020-as tanév első napja 2 H Első tanítási nap 3 K 4 Sze 5 Cs 6 P 7 Szo Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 8 V 9 H 10 K 11 Sze 12 Cs 13 P 14 Szo 15 V 16 H 17 K 18 Sze 19 Cs

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked és jól van így mondom magamnak és így is jól van így is

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2019

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2019 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2019 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja 3. Horgászbörze 25. Március 5. Március 14. 17:00 16.00 Lőrincze L. Ált. iskola Téltemető

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Hangoskönyvek gyermekeknek. Író, cím. Előadó. Sárkány mesék. Szikszai Rémusz. Lázár Ervin: Berzsián és Dideki. Csankó Zoltán

Hangoskönyvek gyermekeknek. Író, cím. Előadó. Sárkány mesék. Szikszai Rémusz. Lázár Ervin: Berzsián és Dideki. Csankó Zoltán Hangoskönyvek gyermekeknek Író, cím Előadó 1. Sárkány mesék Szikszai Rémusz 2. Lázár Ervin: Berzsián és Dideki Csankó Zoltán 1 / 18 3.. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika Hernádi Judit 4. Bagossy László:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Kodály Zoltán portréját Papp György grafikusmûvész készítette

Kodály Zoltán portréját Papp György grafikusmûvész készítette Kodály Zoltán portréját Papp György grafikusmûvész készítette Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szeged Városi Kórusegyesület tisztelettel meghívja Önt Kodály Zoltán születésének 135. és halálának

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

A könyvet az Oktatási Hivatal TKV/5-14/2013. határozati számon augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. Sorozatszerkesztô: Kuknyó János

A könyvet az Oktatási Hivatal TKV/5-14/2013. határozati számon augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. Sorozatszerkesztô: Kuknyó János School Kiadó Nyíregyháza, 2012 A könyvet az Oktatási Hivatal TKV/5-14/2013. határozati számon 2018. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította Sorozatszerkesztô: Kuknyó János Szerzôk: Lôkös Dóra Móré Mariann

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

E rendelet a április 1-jén lép hatályba. Nagykáta, március.

E rendelet a április 1-jén lép hatályba. Nagykáta, március. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2017. (III.) önkormányzati rendelete Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.)

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

DECEMBER KARÁCSONY HAVA TÉLELŐ ÁLOM HAVA - ADVENT december 23. csütörtök, 08:18 - Módosítás: december 23.

DECEMBER KARÁCSONY HAVA TÉLELŐ ÁLOM HAVA - ADVENT december 23. csütörtök, 08:18 - Módosítás: december 23. DECEMBERI JELES NAPOK http://jelesnapok.oszk.hu/prod/honap/12 DECEMBER 22/23. BAK HAVA Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium A Bak jegyet uraló hónap december 22/23-án kezdődik, és a Bak csillag-képről

Részletesebben