V. Kútba esésem története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Kútba esésem története"

Átírás

1 V. Kútba esésem története Az volt ám a húsvét! Száz piros tojás és egy piros vérhólyag a papkisasszony homlokán Apolka halálra ijeszti szüleimet Tűzoltók, létrák, csáklyák, vasmacskák Holttestemet keresik More és Zoli fölfedezik rejtekhelyemet Majd meglátjátok: országháborító lesz! Vezeklés Ez volt aztán a káprázatos húsvét! Mint a szív az első szerelemnek titkát, úgy rejtegette a kis falut az erdő koszorúja. Kíváncsi, titokzatos hegyek... Gyerekszemem azelőtt még sohasem látott ilyen panorámát. Igazi alpesi völgykatlan. Napindulás felől rozsdaszínű és sárgás foltokkal tarkított hegyhát. Középső részére szinte bottal kapaszkodik fel a falu. Eltűri a hegy, mint a vénember, ha hátára másznak fel az unokák. Lenn, a völgyben egyforma utcákat alig alkotó, befelé futó, hosszú guggon ülő magyar házak bújnak el a szilvafás kertek dombjai között. Napsütésben ragyognak a fölfelé szökő hegyi ösvények, tengelyt akasztó, mély utak. A falut országút nem szegi, de mint karmantyút az ezüst paszománt, kettéhasítja az a fickandós kis patak, mely két hegy inából, a papvölgyből ered. Sohasem árad veszélyessé és sohasem szárad ki mederfenékig. A patakmenti szürkebarkás fűzfavesszők kandi rügyszemekkel kacsintgatnak be a muskátlis ablakon. Az udvarok egyik felén kicsi virágos kertek ontják a jácintok színeit és bódító illatát. Fehér szirmaikon bronzban ragyogó, opálkő színű, hamvas pillangók hintáztak a verőfényben. A fecskék ollót játszottak a libalegelőn, s a kobaltkék égen kelepelgetve hordták a fészeksüvegű kürtökre az új gyerekeket a vörös lábú gólyák. A tavaszi napfény gazdag zápora aranyozta be a szalmával fedett háztetőket, hogy a hegyek jobban láthassák a pár száz lelket rejtegető katlant, amelyet emberlakottan legalább ezer esztendeje bámulnak önfeledten. A falu házai, amelyeket vakságom előtt még észre sem vettem, a félévi mesehallgatás után úgy tűntek fel előttem, mint kidőlt-bedőlt-falu boszorkányviskói, túl az Óperencián. A templom ósdi fatornya mint kopott játékszer incselkedett, amint titokzatos üvegcsengettyűk muzsikálták az első harangszót húsvéti misére. A dombtetőn égbe fúródó szürke fatorony alól messzire kiharsogtak a fekete szemű hófehér falak. Mélyen zöldült mögötte a kecskelegeltető és a zsenge rozsvetés boronával simára fésült selyme. Fölötte a hepehupás líciumrengetegbe temetett temető. Ennek a smaragd lapnak mögötte kéklett a börzsönyi hegyek Ipolyon túli folytatásaképpen a nagy erdő, amely az Ipoly és Garam torkolatában a Dunáig vetette sötét tölgyfalombjait és kemény sziklaköveit. Ennek a rengetegnek hozzánk legközelebb eső völgye volt a Szénégető, amelynek ősi neve elárulta rendeltetését. Északi lankája volt a bajtai Szőlőhegy. A katlan ősfoglalói a Garam és az Ipoly völgyében letelepedett Árpád-kori honfoglalók. Máig sem tudtam megállapítani, hogy Lél, Botond vagy Bulcsú ivadékai-e? Bodorfürtű, cseréppipás, fekete ködmenes, kendergatyás, hosszú hajú parasztok. Ingükről hiányzott a nyak, s a gomb helyett vékony madzaggal kötötték össze. De ezt a kötést eltakarta a nyakon körültekert rojtos végű fekete nyakravaló. A női népség tíz-tizenkét bokorugrós viganóban domborult. A pántlikafonatos hajú lányok, az arany-ezüst pártás menyecskék nehéz selymekben pompáztak, mint a pávák. A hosszú derekú fiújószág alul pöndörödő szoknyácskát hordott iskoláskorig, s csak a hajukról lehetett megkülönböztetni nemüket. Ezek a bajtai ősmagyarok az alsóhonti szép magyar nyelvet beszélték enyhe palócos zamattal. Ez az isten háta mögötti fatornyos falu volt családunk gyerekállományának szülőhelye. 33

2 Kinyílott, gyógyult szememnek már hónapok óta úgy tűnt, mintha még sohasem láttam volna. Aki nem élte át, el sem képzelheti: mit is jelent a vakság. Kiváltképp, ha már egyszer rövid időre is, de nyitva felejtődött előtte az ezerszínű élet könyve, Comenius A festett világa. Az embereket én mégis jobban megismertem, mint ők engem. Nem volt csoda. Hiszen nőttem is egy kicsit, meg aztán örömhirdetés céljából érdekesen is öltöztetett fel az édesanyám. Kékfestő rokonunktól kaptunk kék vásznat ebből készült a gyöngyházgombos hátulgombolós. De az unokahúgocska kinőtt cipőjét is én örököltem. Tóbiás próféta, aki megvakult, mert meleg fecskeszemét hullott a szemébe, a látását sosem nyerte vissza, nem élvezhetett ilyen gyönyörűséget. Igaz ugyan, hogy ő meg bibliás bölcsességben növekedett. Mert ha nem tudnák: a vakság a bölcsesség iskolája. Most, hogy újból fickándozott recehártyámon a napsugár, kettős értelme volt minden színnek. A bábabukra, ahogyan Ipolykeszi alatt a kispalócok a szivárványt nevezték, számomra most nem hét szint, hanem hét hangot, sőt hét illatot is jelentett. A piros trombitaként harsogott fülembe. A fehér szín gyönyöre akácillatot hozott. A templomba siető bajtai eladó lányok széles pántlikákba göngyölt varkocsainak száz színe fülemile-zenekarként trillázott fülembe. Valósággal színakkordokat fogott a szemem. Nem emlékeztem, hogy azelőtt éreztem volna ilyesmit. De nem tudtam a színek nevét, és ez nagyon elszomorított. Pedig elmondani is szerettem volna, hogy első, öntudatos húsvétomon milyen csodákat látok. De ez a húsvétvasárnap csak arravaló volt, hogy vágyaimat fölserkentse a nagy gyermekünnep, a húsvéthétfő iránt. Még egyet alszunk! Csak még egyet! És húsvéthétfő is ránk virradott. Szorosan fogtam a szégyenlős Zoli erős kezét, és cibáltam magammal. Először a papkisasszonyhoz csaltam őt, öntözködni. Ő volt az első fehérnép a faluban. Hogy csakugyan kisasszony volt-e, senki sem tudta. De én mégis megígértem neki, hogy megöntözöm. A világos, meleg konyhában találtuk. Egy nagy, öticcés paradicsomos üveg volt a kezemben, melyet anyám telitöltött friss vízben higított otkolonnyal, aztán fehér vászonnal elkötötte a dugó nyílását, s a vásznat vastag kötőtűvel szurkálta át. Nem volt az a papi szenteltvízszóró, amelyből bővebben permetezett volna a titokzatosság. A papkisasszony, amikor meglátott, egészséges anyai ösztönök buzogtak fel benne, letérdelt mellém, össze-vissza csókolt, s buzdítólag tárta szét karjait: No, most locsolj, Győző! Én, bő permetezés céljából alaposan meglódítottam a paradicsomos üveget, de az bizony kicsúszott parányi mókuskezemből, s úgy vágódott a jó papkisasszony homlokához, hogy sikoltását nyomban vérsugár követte, az üveg pedig darabokban feküdt a konyhakövön. Zoli azon nyomban megérezte a sáfrányillatot és iszkiri! ki az ajtón. Egyenest a füstölő verembe! Én pedig sóbálvánnyá változtam. Meg voltam győződve, hogy a papkisasszony vérző homlokán kicsurog a hurkája, s engem arra akasztanak. A szolgálólány szörnyű Jézusmária! -kiáltással hozta a vizeslavórt, a papkisasszony ráhajolt. Mosogatni kezdte a sebét. Közben úgy búgott, mint a csórégerle. Jellemző, hogy amikor én voltam a hibás, történt légyen bármi baj, sohasem sírtam. De most úgy éreztem, hogy igazán sírnom illenék. El is bődítettem magam, de a könnyeim csak akkor eredtek meg, amikor a jó papkisasszony már a törülközőjével dolgozott a szeme fölött. 34

3 Nem baj, Győző, legalább megemlegetem! S ezzel már terített is számomra a konyhaszéken, melléje húzta a sámlit, ráültetett. Jóllehet, máskor mind bekebeleztem volna a sok ínyencséget: ezúttal az első falat is úgy elbújt a számban, a hörcsögzsákban, hogy bátran elraktározhattam volna télire. Amikor jobban megnéztem őrangyalom földagadt, vércsíkos homlokát: újból szepegni kezdtem. Csak akkor ocsúdtam föl, amikor az eltört paradicsomos üveg helyett egy csinos kis parfümös üveget nyújtott át, telve valódi rezedával. A zsebkendőmben, amellyel meleg csókzuhatag közben útnak bocsátott, a lépcsőn menve találtam két almát, két piros tojást és két hatost. Ez volt a neve a tízkrajcárosnak. Csak nekem tehették ide. Rendkívüli szolgálatomért. Őrangyalka ott állt a pitvarajtóban s utánam szólt: Az egyik hímes tojás a szökevény Zoltánkáé! Mire délfelé hazakerültem, ezt már elfelejtettem. Második parfümvizitem Apolkának szólott volna. De őt még templomában csodálta az Úr. Majd később húsvétolok! -kiáltással kifutottam az utcára. Ott lesett rám Zoli, aki egyedül még Hegedűs Veronkát sem merte meglocsolni, pedig a szíve nagyon odahúzta. Velem aztán kitartott egész délelőtt. Új üvegemből egész nap is futotta volna. Ugyanis egyetlen csöppenet sem jött ki belőle. De ezt a hiányosságot senki sem kifogásolta. Több anyuka azonban kivette a dugót, markába csöppentett, megszagolta, s elragadtatással dicsérte illatát. Kijött a templomból a sok cifra nép. Az utcákon csoportokba verődve beszélgettek. A lányok feltűnő sietséggel repültek hazafelé. Delet húzták, mikor Zoli és én két-két megrakott zsebkendő piros tojással hazavergődtünk. Pedig milyen tojások voltak ezek! Acélpengével írott, hímes jószágok, tobzódó, teljes színekben. Talán valamennyit Frühwirt bácsi, a nyugalmazott erdőkerülő karcolta, aki úgy értette ezt a mesterséget, hogy még távoli világkiállításokon is mutogatták remekeit. Ez volt a locsolás megváltása. Gyönyörű, pogány jelképe a megújhodó tavasznak. Díszítő rajzainak hajszálvékony, fehér vonalai óperzsa, hindu s talán ősmagyar formáktól voltak gazdagok. Némelyiken a csodaszarvas regéjét mesélte el az erdő nyugalmas árnyában az erdész bácsi a kíváncsi gyerekeknek. Ennél is jobban örültünk azonban a készpénzkeresetnek. Alig volt ház, ahol a tojás mellé hatos vagy húsz krajcárocska ne csúszott volna zsebeinkbe. Pedig olyan illedelmesen szabadkoztunk. Köszönjük, de pénzt nem szabad elfogadnunk! Ugyanakkor a jobb markunk epedve nyílott érte. Az igazi húsvét azonban délszín után kezdődött. Litániára csak az öregasszonyok cammogtak ma. Nagykapcsos imakönyveik most is hónuk alá bújtak, s boldogan ültek le a papsajtos tér házai előtt egy-egy padra, ha megkínálták őket hellyel. Azután a délutáni történelmi eseményeket várva, berbitéltek. Irigykedve szemlélték a lányokat, akik könnyebb ruhákban ültek ki a ház előtt száradó, kitermelt fatörzsekre. Most kezdődtek a húsvéti tréfák. A patak partján örömtüzeket raktak a gyerekek. A lányok öléből hófehér nyuszik pislogtak piros szemeikkel. Egyszer csak, mintha összeszervezkedtek volna, nyíltak a kapuk, s kiléptek azon a legények. Egy-egy rocska vízzel nyakon öntötték a kacarászó lányokat. Nemsokára megkezdődött a sikongás. Volt olyan leány, akit tíz legény is megtisztelt zuhataggal. A vízesés után mindig szárazra öltöztek a leányok, de minduntalan megérkezett az újabb zuhatag. Ha a lány nagyon méltatlankodott, a kúthoz vonszolták a legények, s néhány vödör kútvízben kellett megúsznia a harcot. A nevetés egy 35

4 pillanatra sem szűnt. Zenélt a kacaj, fuvolázott a lánysikoly és hacsétolt a méltatlankodás. Ekkor már meguntam a szemlélődést, kilestem Apolkát. Elhatároztam, hogy én is húsvétot teszek. De mert egy vödör vizet nem bírtam kicipelni, megelégedtem egy kisebb fazékkal. Az ő szülei az én szüleimmel együtt a mesterház előtti magaslati lócapáholyból nézték a húsvétolást. Apolka meg ott sündörgött a homokban. Egy őrizetlen pillanatban kiugrottam a kisajtó mögül, és a guggoló kislány nyakába henderítettem a fazék vizet, amely nyomban béfedezte egész testét. Apolka visított, mint egy anyavesztett kismalac. A szörnyű szülői méltatlankodás kibírhatatlan volt. El is tűntem az udvarban. De azért a kapu résén leskelődtem. Apolkával nyomban hazafutott az édesanyja. A többiek meg, miközben Győzőkét csepülték, úgy szipogtak, mintha virágot szagoltak volna. Egyszer csak megszólal az anyám: Ez a gyerek tiszta parfümmel öntötte le Apolt. Az ám, rezeda! Ebben a pillanatban érkezett meg a papkisasszony, meg a papocska. A szépséges hölgy homlokán hófehér átkötés. Nyomban elmondotta kalandunkat. Azt is, hogy azt az eredeti rezedát adta a paradicsomos üvegből kiloccsant kútvíz helyett, amit Pestről hozott neki a papocska. No és most? Hát ezzel tett húsvétot a kis gavallér forrón szeretett Apolkájának mondotta anyám, s közben nagy körben telepedtek le a padon, meg a kihozott székeken. Bevallom, nem bírtam a kritikát még akkor. Később nem tudtam élni hátulról való bunyózás nélkül. Megfogtam Apolka kezét, s intettem Morénak is, s hármasban a napfényes udvarba vonultunk. Apolka! Játszunk bújócskát! Hát játsszunk! Először te hunyjál! Állj ide a sarokba, én meg elbújok! Beállítottam hölgyemet a kerítés és a szomszéd ház találkozásánál lévő sarokba. Megmagyaráztam neki, hogy addig ki ne nyissa szép szemét, amíg nem kiáltom, hogy lehet! Amikor biztos voltam abban, hogy Apolka nem lát, a tyúklétrán nagy hekkre, fölmásztam az egyik ölfarakásra, s ott két hasábfa között hasra feküdtem. Lehet! kiáltottam. Apolka keresésemre indult. Nem lévén azonban fantáziája, hát kisegítettem. Eltorzított hangon színészkedtem a magasból: Jaj, jaj, Apolka, beleestem a kútba! Jaj, a kútban vagyok! Segítség! Húzzatok ki a kútból! Segítség! Apolka megijedt. A ház előtti társasághoz futott, s a négyéves kislányok selypítésével újságolta: A Tyőszőke beleest a tyúkba! Ha a derült égből mennykő csapott volna a társaság közé, ha hadibombát vetett volna valaki a mesterház elé, szét nem rebbent volna úgy az együttes, mint Apolka bejelentésére. Ismételtetésre, kérdezősködésre nem volt idő. Kétségbeejtő sikoltások érkeztek a farakásra. A nők versenyt nyerítették a Jézusmáriát. Apám égbekiáltó baritonján zengett. 36

5 Segítség! Szomszédok! Kötelet, lajtorját! Győzőke beleesett a kútba! Aladár bátyám, aki máskor sohasem ott volt, ahol kellett, már bent ült a kút vedrében. A papocska már engedte is le őt a kútba. Dudás szomszéd már ott volt a hosszú kötéllel, amelynek végén háromágú vasmacska nyújtogatta hosszú körmeit. Hej, ha ez beleakad a lyukamba, mi lesz velem?! Aladár fölkiabált a kútból. Csáklyát adjanak, hogy átkutathassam a vizet! A csáklyát már eresztették is le a vödörön. Aladár szurkálta a vizet. Dudás koma vasmacskája a kútban egerészett. Molnár bácsi két létrát kötözött össze, s süllyedt is lefelé. Rövid volt. Még egyet hozzá! Kiabálás. Jajveszékelés. Segítségharsogás. Talán a harangot is félreverték. Női sikoltások: Mentsék meg a fiamat! Mentsék meg Győzőkét! versenyt haricsáltak anyám, meg a papkisasszony. Anyám be akart ugrani a kútba utánam. Lefogták. A papkisasszony pedig ájultan rogyott le a kerítés mellett. A plébános úr nyomban átadta másnak a vödörkezelést, és gyömöszölte a kisasszony mellkasát. De éppen megérkezett egy rocskával Baka Ferkó, és kéretlenül is erőszakos húsvétot követett el az elalélt kisasszonykán, aki a vödör hideg víz hatására életre gerjedt. Ekkorra már megérkezett az egész falu. Abbamaradt a locsolás, amit égiháború se szakított volna félbe soha. Az öreg nénikék, akik az imént még, mint rotyogós lábasok a tűzhelyen, ültek a padkán, a mesterház és az iskola eresze alatt térdeltek, s fönnhangon harsogott imádságuk:... és szabadíts meg minket a gonosztól! Irén és Gyula is ott térdepeltek. Zoli Morét tartotta vissza, mert az mindenáron föl akart mászni a létrán az ölfa tetejére. Egyszer csak dermesztő, menybeli csend. Megvan! Megvan! sikongott Aladár hangja a kút mélyéből. Operaének a kút fenekéből. A nagy testvér bejelentése egy pillanat alatt végigzúg a tömegen, mint a vándorszél a haraszton, azután az egész falun. Ha meg is találták, már csak a holtteste lehet az szegénykének! Én rettentően csodálkoztam azon, hogy a kútban megtaláltak. Nem voltam fejszámoló művész, de kiszámítottam, ha csakugyan megtaláltak, akkor két Győzőkének kell lennie, mert az egyik itt van az ölfatorony tetején. S az én vagyok. És valóban Aladár csákánya belekapaszkodott valamiféle tömegbe, de ahogy kibukkant a vízből a zsákmány: kiderült, hogy egy rongyos ködmen az. Mégpedig Lebo-é. Hát persze jutott eszembe, még vakságom előtt pont én tüntettem el a kútba a szegény fahasogató ember zsákból fércelt gúnyáját, amiért jó kabátot kellett adnunk neki. És hallottam a tömeg csalódott susogását. Nem Győzőke volt! A Lebo zsákködmöne, ami tavaly elveszett! Győzőkének már vége. Bizony vége a drága, jó gyereknek! Talán ott ül már valamelyik bárányfelhőn a drága angyalka mondta hangosan a papkisasszony. Gyere fel Aladár! kiáltott a kútba atyám, majd én leszállok a vedren, s leereszkedem a vízbe! 37

6 A vízben azonban már hárman is láboltak nyakig. Közben More titokzatosan nyüszített, és nyugtalanul próbálgatta használni a létra fokait. Ha tyúk lett volna, nem kutya, már régen felhágott volna rajta. Zolit, aki visszarángatta, meg is harapta. Szívós kitartása után végül is fölsegítette Zoltán a lajtorján, s az nyomban ideges hacsétolásba kezdett. Ugrált, mintha parázs égett volna a talpa alatt. Hiába könyörögtem: More, ne bolondulj, mert ha észrevesznek: nem is kell a kútba vesznem, úgyis agyonüt az apám és nem lesz Győzőke! More, mintha megsajnált volna: elhallgatott. De Zoli utána mászott. Amint az ölfarakás fölé emelkedett a feje, majd leszédült. Ott feküdtem előtte két hasábfa közé szorultan. Nyomban talpra ugrott s mintha kedvenc költeményének paródiáját szavalta volna, mint már annyiszor: Ki fekszik itt a zord tetőn Ölfák magas falánál? Ki tekint át a bús mezőn A déli fénysugárnál? Győző van itt! A hős vitéz! Ülepét még nem űzte vész: De már nem fog nyugodni! Már fogta is a fülem, s álltam előtte, mint a paprikajancsi, melynek higanyt öntöttek a lába szárába. Mögöttem Zoli, mellettem More. Ebben a pillanatban szinte egy szemmel néz felém a tömeg. Egy falu szája, egy torokkal kiáltja: Ott a Győző! Ott a Győző! Először hitetlenkedő moraj, aztán hívő kacagás fut végig a tömegen. Csuklás, fuldokló röhögés. Mintha egy egész konda röfögött volna köröttem. Az iskolás gyerekek hacsétolás közben a földre rogytak, tótágast álltak, cigánykereket hánytak. Mintha ők is kaptak volna húsvéti loccsot. Vajon mi is történhetett? Én csak álltam és bizseregtem. Akár a tapasztalatlan kaptártolvaj, aki marokkal szedte ki a kasból a lépes mézet, miközben az apró szárnyasok tömege fedezte bé orcáját. A sok káposztafejből nem tűnt fel egyetlen ismerős. De egy fürge asszony szemérmet vallva mászott föl a létrán. Megragadott, megcsókolt és nézett, nézett... Az anyám volt. Hát csakugyan te vagy az, aranyból lett fiam? Én vagyok, de apának ne mondd meg! Apu azonban az ölfa másik oldalához támasztott tragacson kapaszkodott. Aladár ugyanekkor a fölöttünk lombtalanul terebélyesedő eperfa ágán ereszkedett az ölfatetőre. Gyula egy széles fosznin húzta fölfelé kecskéjét: a Szőkeszakállt. Irén anyu szoknyájába kapaszkodott az utolsó létrafokról. A papkisasszony léclábait meg a papocska igazítgatta az ölfahézagok közé. Micsoda mozijelenet lett volna ez a kép, ha ötven-hatvan évvel későbben történik, amikor már mozi is volt a világon! De most történt. Pont most, mikor az apám hátulról irgalmatlanul belemarkolt új hátúlgombolósomba, s ölébe emelt. Éreztem, hogy nem éppen atyai gerjedelem következtében. 38

7 Amikor leemelt a keresztfáról és végigvezetett a bibliai Kaifások sokaságán, szőke buksim hólyagosra dagadt a sok ajándékbaracknak miatta, amit fejem búbján nyomtak szét tisztelőim. Borzasztó jövendöléseket hallottam magam felől: Ennél a gyereknél sem született nagyobb kisbetyár az Ipoly partján! Húsvéti bárány lesz ebből nemsokára: kútágasra akasztottan... Országfelforgató válik belőle, majd meglátjátok! Sose láttam sikerültebb pulyát! vettek védelmükbe a bölcsebbek. Furfangosabbat se, szomszéd, ilyet más ki is mívelhetett volna? Hét ördög bújt beléje? Hét gyalogsátán. Csak az én drága papkisasszonyom térdelt hódolattal elém. Ölelt-csókolt. Mintha föltámadásom után, négy és fél éves koromban direkt neki szállított volna az áldott gólyamadár. Nagyon hálás voltam, amiért anyám után a kacsakotlós, a műanya is visszafogadta kegyeibe az elveszett gácsért. De atyám még mindig nem vett kezelésbe. Úgy látszott, hogy az általános örömmámorban nem volt lelkiereje hozzá. Tudta, hogy az elhirtelenkedett munka sohase jó. A falu aranyifjúsága fogta föl legkedélyesebben a helyzet alkalmatosságát egy kis húsvétolásra. Innen is, onnan is hallatszott az ütemes dúdolás, aztán fölzendült az ősi húsvéti kánta: Gyöngy vagy szívem, gyöngy vagy, Gyöngynél is gyöngyebb vagy, A virágok között szegfűnél is szebb vagy, Nesze hát rózsavíz, (Most löttyent a vödör) Gyöngyöm, gyöngyvirágom... Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom! És futkosott a kút vedre fel-alá. Teltek a rocskák. Ha nem is rózsavíz, de friss loccsanatok zúdultak a karonfogvást ringatódzó leánykoszorú virágszálaira. A meglocsolt szirmok előbb alattam kavarogtak, aztán, mintha forgószél ragadta volna őket tova: az utcára zúdultak. Percek alatt házunk előtt kavargott a fiatalság. Csak az öregek vártak még az én húsvéti kalandom szertartásos befejezésére. De amikor látták, hogy a mester úr a saját gyerekével sem hirtelenkedi el a pedagógiát: szétszéledt a nyáj. Szürkületre elcsendesedett a falu. Megkezdődött az állatok etetése, majd a tőgyes állatok fejése. Engem kezemnél fogva vezetett be anyám a házba, hogy a hiába kínált vacsora után lefektessen. Hamarosan mély álmot színleltem, s konokul hallgattam Bodor keresztanyát, aki híres mesemondó készségével részletesen ecsetelte azt a hatást, amit Győzőke kútba esése jelentett a falu számára. Mindent tudtunk: ki, mit mondott. Atyám léptei súrolódtak a lábtörlőn. Ébren van még az az aranyból lett gézengúz? kérdi őrt álló anyámat. Alszik már szegényke, akár egy angyalbárány. Nézd csak! és felemelte a dunyhámat. Angyalbárányka! Húsvétra fel kellett volna áldozni! fűzte hozzá. A nyitott iskolaablakon át hallottam egyszer, amikor atyám azokról az öntudatos rovarokról 39

8 magyarázott, amelyek megdermedve színlelik át a legválságosabb perceket. Akkor nem beszélt azokról a nebulókról, akik szintén értik ezt a mesterséget. Most azonban szabatosan megfogalmazta az én gaztettem történetét: A papocskával együtt hallgattuk ki Apolkát. Pimparapaxot játszott a két gyerek. Apolka hunyt, Győzőke észrevétlenül az ölfa tetejére mászott, s torzított hangon jajgatta, hogy beleesett a kútba. Az okos kislány komolyan fogta fel kötelességét, szaladt anyjához. Ebből származott a félreértés. Átéltük fiúnk halálát. Majdnem szívbajt kaptam dörzsölte oldalbordáit anyám. Borzasztó, ami történt. Sohase fogjuk elfelejteni. Belépett a papocska, meg a papkisasszony. Meglátod mondja atyám a papnak, ez a gyerek még katasztrófát zúdít az országra. A legrosszabbra is el vagyok készülve. Még Aladárnál is nagyobb betyár. Pedig ez nagy szó! Csakhogy Aladár veszedelmes kamasz, Győzőke meg aranyozott kókler! egészítette ki papocskája véleményét a főtisztelendő kisasszony. Tudod, Gyulám, a katolikus hit végzetszerű. Magam is hiszek a végzetben, pedig itt a nyakam: nem vagyok vastagnyakú kálomista, akik az eleve elrendelést tanítják. Hiszem, hogy ami a világon történik, ami velünk történik, fiaddal történik, az szükségképpen történik. Lépj ki a reverendádból, szentatya. Menj el mohamedánnak. Azok tanítják, hogy a sors olyan hatalmas, hogy még istenük se tehet ellene semmit, pedig a mohamedán isten aztán mindent megtehet. A sors ellen hiába küzdünk. Amit kimondottak odafönn, az bekövetkezik, akármit csinálunk. Lapultam a dunyha alatt, s megállapítottam, hogyha igazat vitat a papocska, akkor hiába is akarnék másmilyen lenni, mint amilyen vagyok. Apám következett: Amiről te prédikálsz, papocska, az a mohamedán vallás alapja. Vigyázz, mert kiátkoz a pápa. A mohamedán, aki a fátumra bízza magát; vak, közömbös és mindig nyugodt. Jajszó nélkül viseli az esztelen és kegyetlen sorscsapásokat, mert úgy rendeltetett. A fiam majd úgy fog viselkedni, ahogy én rendelem. Ésszerűen. Azon túl aztán szabad lehet az akarata. Azt tehet, amit akar! Azt tehet, amit akar! Ez az én apukám nagyszerű apa! Addig morfondíroztam ezen, míg elnyelt a sötét éjszaka. És olyasmit csináltam, ami akaratomból sohase esett meg. Elaludtam. 40

9 41

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Szilveszter az Adrián, 2015/2016

Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Nem mondhatnám, hogy a legtipikusabb szilveszteri program az Adrián vitorlázni, de a mi családunkban jobbára a megszokottól eltérően történnek a dolgok. A gyerekeink szerint

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a A FEGYVERHORDOZÓ Ahogy gyerekkoromban a világra csodálkoztam, a szép lányokon, szerelmen kívül igazán a puska érdekelt. Három-négy éves koromban, amikor a marcali korházban sérvvel operáltak, látogatni

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek Benedek Elek A kápolna harangja Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt nem mondottam el, hogy réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, tündérek is laktak e tóban, akik esténként

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A szorgalmas és a lusta lány

A szorgalmas és a lusta lány A szorgalmas és a lusta lány MAGYAR NÉPMESE Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2007-ben. A mesével a DMT-n Nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezérné Gonda Klára 27 28 Szereplők: Gazdag asszony

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben