Munkahelyi támogatási modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi támogatási modell"

Átírás

1 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje (TÁMOP /1-2F Megváltozott világ?! pályázati projekt) Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Budapest 2014.

2 A tanulmány megjelenését az az "új Szécheny terv" támogatta. A program kialakításának és megvalósításának résztvevői: dr. Ádám Szilvia, Bódy Éva szakmai vezető Gordos Erika mentálhigiénés tanácsadó, esetmenedzser Hogya Anna, szakmai munkatárs Katona Tímea kapcsolattartó Miklós Krisztina esetmenedzser Springel Dóra projektmenedzser Sibik Ildikó kapcsolattartó dr. Paulinyiné Balló Ilona munkapszichológus dr. Szabó Lajos klinikai szakpszichológus Szerk.: Dr. Szabó Lajos 2014 Kiadja a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány Felelős vezető: Gordos Erika Műszaki szerkesztő: Szirtes Krisztián A nyomdai munkálatokat a Digitalpress Kft. végezte Felelős vezető: Veres István Készült a TÁMOP /1-2F Megváltozott a világ?! című projekt keretében.

3 Bevezetés Az itt bemutatásra kerülő Eljárásrend a Szigony Alapítványnak a Megváltozott világ?! TÁMOP pályázat július június 30. között megvalósuló projektjének tapasztalataira épül. A projekt célja a támogatott foglalkoztatás egy olyan komplex modelljének kidolgozása volt, amelyben innovatív kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések révén elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdő a munkaerő piacról tartósan kiszorult - személyek nyílt munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeit növeljük. A projekt kidolgozása során a team nagyban támaszkodott a Szigony Alapítványnak a pszichiátriai betegségekkel élők munka rehabilitációja során szerzett tapasztalataira. A korábbi szakmai programok három fő pillérre épültek: a/ a pszichiátriai betegséggel élők nappali ellátása keretében megvalósuló fejlesztő felkészítő foglalkoztatás, amelynek fókuszában a munkatevékenységekhez szükséges készségek megerősítése és fejlesztése áll, mint felkészítő program a munkavállalásra. E program szorosan kapcsolódik a szociális beilleszkedést és életviteli készségek megerősítését szolgáló fejlesztő programokhoz is. b/ munka rehabilitációs foglalkoztatás, amely a tartós munkatevékenység végzésének megalapozását szolgálja és lehetőséget nyújt az intézményi keretben folyó szervezett foglalkoztatásra c/ munkaközvetítő stúdió, amelynek alapvető feladata a munkaerő piaci igények, kínálat feltérképezése, a befogadó munkahelyek felkutatása, és a munkaerő piaci munkavállalás segítése egy egyénre szabott rehabilitációs terv mentén. E programok tapasztalatai azt mutatták, hogy bár jelentős szerepet játszottak a pszichiátriai betegséggel élők munkavállalásának támogatásában, azonban ha alapvető rehabilitációs törekvésként a nyílt munkaerő piaci foglalkoztatás elérését és a társadalmi befogadás ösztönzését próbáljuk előtérbe helyezni, akkor a korábbiakhoz képest egy átfogóbb, ambiciózusabb, innovatív szolgáltatási elemeket is magába foglaló komplex programot kell kimunkálni.

4 4 Szigony Alapítvány A következőkben röviden azt tekintjük át, hogy az itt bemutatásra kerülő program miben nyújt többletet a Szigony Alapítvány korábbi munka - rehabilitációs programjaihoz képest. A program innovatív elemei az előkészítő munka során a korábbiakhoz képest egy kiszélesített, aktív együttműködés jelenik meg a partner szervezetekkel, szolgáltatókkal és a munkaerő piaci szereplőkkel. Ennek nyomán hangsúlyt kap a tapasztalatok megosztása, módszertani eszköztár egybevetése, az intézményközi együttműködés, és a munkaadói munkaerő-piaci igények figyelembevétele a tradicionális foglalkoztatás tevékenységi terepeiről elmozdulva a korszerű ökogazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek és munkaerő kereslet felé forduló figyelem a meglévő munkavállalói készségek és fejleszthetőség szempontjainak mérlegelésével az új foglalkozási profilnak megfelelő képzések felkutatása, a képzésekhez kapcsolódó tanulás-támogatás, a motiváció fenntartása a potenciális munkaadók orientálása, elköteleződésük ösztönzése, a munkaadói elvárások közös felmérése a potenciális munkavállalók kiválasztása klinikai pszichológiai szűrés és munkalélektani alkalmasság vizsgálat, valamint a segítő munkában kulcsszerepet játszó segítők pszicho-szociális értékelése alapján a hagyományos esetmenedzseri tevékenység kiterjesztése egy életviteli támogatást és munka rehabilitációs tanácsadást egyaránt magába foglaló, személyre szabott mentorálási program felé, amely a munkára felkészítéstől a munkahelyi beilleszkedés segítésén, és a munkatevékenység kapcsán felmerülő nehézségek feldolgozásán túl, fokozott figyelmet fordít a motiváció fenntartására és a munkaerő-piaci tartós jelenlét megszilárdítására. A mentorálási program szerves része a komplex tanácsadás, amely magába

5 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 5 foglalja a munka és pálya tanácsadás, álláskeresési tanácsadás és rehabilitációs tanácsadás elemeit, valamint a klinikai pszichológiai konzultációs háttér biztosítását a program új, innovatív eleme a befogadó munkahelyi közösség felkészítése érzékenyítő tréning keretében, amelyet pszichoedukációs segédanyag feldolgozása egészít ki a befogadó munkaközösségek számára a program hosszú távú konzultációs hátteret biztosít Az innovatív elemek illeszkedését a programban az alábbi folyamat ábrán tekinthetjük át:

6 A program folyamatábrája Toborzás: A projekt első szakasza, amelyben megtörténik a célcsoport toborzása. A toborzást és annak dokumentálást folyamatosan vezetjük. A toborzói tevékenység magába foglalja a partner szervezetek mozgósítását, a munkaügyi szervezet bevonását, toborzó rendezvényeket, médiában történő meghirdetést. A kapcsolat felvételi adatlapot, minden olyan Szakmai vezető tevékenysége: Szakmai feladatterv ismerete, szakmai irányítás, feladatok koordinálása, tevékenység nyomon követése, szakmai tevékenység ellenőrzése. Kiválasztás: Ebben a szakaszban történik a célcsoportból azok kiválasztása, akinek megfelelőnek találjuk a motiváltságát, állapotát, az együttműködésre, és a képzésben való részvételre, illetve munkába való elhelyezésre. A toborzási szakaszban részt vett jelentkezők, érdeklődők közül, alkalmasnak talált személyek továbbirányítási további szakemberekhez. Ez a feladat a projektmenedzser és az esetmenedzser feladata Konzultáció szakmai vezetővel

7 potenciális résztvevőről ki kell tölteni, aki a toborzó rendezvényeken érdeklődést mutatott a programba való bekerülésre. Várólista készítés (Toborzási napló, Kapcsolattartási adatlap). Ebben a szakaszban részt vesznek: Szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek. Potenciális munkáltatók megkeresése, kapcsolat kialakítása a program bemutatása. Ez a munka főként a toborzás-kiválasztás alatt történik, de folyamatosan történnek a megkeresések a projekt közben is. Részt vesznek: Szakmai vezető, Projektmenedzser Ebben a szakaszban részt vesznek: Szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek, munkapszichológus, klinikai szakpszichológus A Toborzás - Kiválasztás szakasz 3 hónapig tart! Mentálhigiénés szakember: A találkozás és beszélgetés során feltérképezi a jelentkező lelki állapotát, ehhez kapcsolódóan a munkához és képzéshez való motiváltságát, felmerülő akadályozó tényezőket. Az esetmenedzseri kapcsolatfelvételt követően 1 héten belül megtörténik a találkozás.

8 Munkapszichológus: A találkozás során feltérképezi a jelentkező motiváltságát, alkalmasságát, együttműködését a munkához való hozzáállást, stressz-kezelést, konfliktuskezelést, illetve szükségszerűen felméri, hogy a kliens milyen munkaerő-piaci területen tudna leghatékonyabban, és legsikeresebben működni. Bevonás: Kliens esetmenedzsert kap, aki a továbbiakban segíti, és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt számára. Első lépésben az adatok felvétele történik szociális mentális adatlap segítségével, amely kitér részletesen személyes adatokra, lakókörnyezetre, jövedelem viszonyokra, munkaerőpiaci státuszra, egészségi állapotra, egyéb intézményi kapcsolatokra, befolyásoló tényezőkre,

9 Klinikai szakpszichológus: A találkozás során a szakember pszichológia tesztek segítségével (pl.: Rorschach-teszt),felméri a jelentkező személyiségét, feltérképezi a lelki eredetű tüneteket, ezáltal a programba való bevonhatóságát. A mentálhigiénés szakemberrel történő konzultációt követően 1 héten belül megtörténik a találkozás. A szakember a találkozás során teszteket használ a felmérésekhez. A találkozások száma gyakran több alkalom is lehet. A munkapszichológus nem csak a toborzás-kiválasztás szakaszban segít, hanem a program további részében is együttműködik igény szerint.(ld. Pszichológiai tanácsadás) támogató rendszerre, tervezett munkakörre, képzésre. Ezt követően adatkezelés és titoktartási nyilatkozat kitöltésével garantáljuk a kliens anonimitását. Az adatok felvételét, feltérképezést az esetmenedzser végzi!

10 Esetmenedzseri munka, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Az esetmenedzser az általa segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, munkahely megtartása terén. Tanácsadás: Álláskeresési tanácsadás, Munka tanácsadás, Rehabilitációs tanácsadás, (Tanácsadási-kapcsolattartási napló vezetése) Esetmenedzser, végzi! Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket. A pszichológiai tanácsadás a munka- és pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a rehabilitációs tanácsadás tevékenységéhez,

11 Rövid és hosszú távú célok, és tervek megfogalmazása klienssel, ennek dokumentálása szociális mentális adatlapon történik. Esetmenedzser feladata! Képzés: A projekt során 6 főt OKJ-s képzésbe vonunk be! Ennek megszervezése, segítése az oktatásért felelős esetmenedzser feladata! és a munkaerőpiaci-képzéshez kapcsolódóan valósul meg, segítve a tanácskérőt a munka világával kapcsolatos pszichés problémái megoldásában. Munkapszichológus végzi! Egyéb: Kilépési- lemorzsolódási jegyzőkönyv

12 12 Szigony Alapítvány A program megvalósíthatóságát elemezve és a tapasztalatok alapján az alábbi tényezőket emelhetjük ki: SWOT ANALÍZIS Erősségek a programban résztvevők előzetes szakmai tapasztalata a célcsoport segítése során a korábbi munka rehabilitációs programok tapasztalatának beemelése a programba kiépült kapcsolatrendszer a szolgáltatókkal és munkaerő piaci szereplőkkel széleskörű tapasztalatok pályázati programok kidolgozásában és megvalósításában a segítő munka szupervizíós háttere Gyengeségek túl sok szálon futó szakmai programok párhuzamos jelenléte túlterhelt szakmai stáb a szabályozások, kontrollok, adminisztráció nyomása jelentős kapacitásokat köt meg és erőket von el a segítő munkától a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, instabil munkaerő piaci körülmények csökkentik a munkavállalói esélyeket a munkaadói érdekeltség nem elég erős Lehetőségek növekvő munkaerő piaci érdeklődés az ökogazdálkodás iránt növekvő kereslet a munkavállalók iránt a hulladék gazdálkodás területén célzott szakképzési programok elérhetősége a tevékenység jellege sok vonatkozásában jól illeszthető a célcsoport felé támasztható követelményekhez a tevékenység profil tágabb munkavállalási mozgásteret biztosíthat/érintkező tevékenységek, konvertálhatóság/ Veszélyek (Kockázatok) előítéletek, félelmek, amelyek nehezíthetik a munkahelyi befogadást beilleszkedési nehézségek, teljesítmény hullámzás, állapotromlás, visszaesés, amely a befogadó munka közösség terhelhetőségét meghaladja a befogadó munkaközösség motivációja nem elég erős ahhoz, hogy a pszichiátriai betegséggel élő munkavállalóra elég figyelmet fordítson és toleráns legyen a felmerülő nehézségek kapcsán aránytalan teljesítmény elvárások, a munkaadó és a munkaközösség nem ismeri fel ill. nem tudja kezelni a pszicho-szociális akadályozottság tényezőit

13 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 13 A SWOT analízis támpontjai nyomán a pszichiátriai betegséggel élők nyílt munkaerő piaci munkavállalását segítő program kialakítása kapcsán az alábbi szempontokat érdemes kiemelnünk: fontos, hogy a program előzetes munka - rehabilitációs tapasztalattal rendelkező, szakmailag felkészült stábra épüljön a program megvalósíthatóságának külső feltétele a szolgáltatási környezetben lévő partner intézményekkel és a potenciális munkaerő piaci szereplőkkel kiépült kapcsolatok jelenléte a hatékony team munka kialakítása és a szupervíziós hátterek biztosítása a program sikere szempontjából elengedhetetlen Fontos a megfelelő stáb kapacitás és munkaráfordítás a program kivitelezése során nagy figyelmet kell fordítani a pszichiátriai betegséggel élő munkavállaló állapotának változásaira, felmerülő nehézségeire, és egy személyre szabott mentorálás keretében hosszú távú tanácsadó támogató hátteret kell biztosítani az életviteli nehézségek és a munkahelyi problémák kezelése kapcsán. Ennek fontos eleme a visszaesés megelőzés és a szükséges pszichiátriai konzultációs hátterek biztosítása elengedhetetlen a gazdasági környezet és munkaerő- piaci körülmények gondos mérlegelése a várhatóan stabil, hosszabb távra tervezhető munkavállalási lehetőségek felkutatásával, a munkavállaló helyzetét megerősítő képzési lehetőségekkel a kiválasztás során nagy figyelmet kell fordítani a tevékenységi profil, az alkalmasság és a beválási valószínűség szempontjaira fokozott figyelmet kell fordítani a befogadó munkaközösségek attitűdjének formálására, a pszichiátriai betegséggel élők problémáinak megértését szolgáló érzékenyítés -re, a befogadó munkaközösség motivációjának, elköteleződésének erősítésére fontos a munkaadói és munkavállalói tapasztalatok rendszeres feldolgozása és a befogadó munkahelyi közösségeknek biztosított, jól elérhető konzultációs háttér végül elengedhetetlen a befogadó munkaközösségek társadalmi elismerésének ösztönzése E szempontok figyelembe vételén túl a program megvalósíthatósága messzemenően függ a stáb felépítésétől, a szakmai munka kereteinek és tartalmának világos meghatározásától a feladatok, kompetenciák, és felelősségek mentén. Ezt segíti a feladatkörök bemutatása és a munkaköri leírások áttekintése.

14 14 Szigony Alapítvány A program szakmai stábja Szakmai vezető: alapvető feladata a program egészének szakmai irányítási és szervezési feladatainak ellátása, valamint a program képviselete hatósági és intézményközi szinteken. Ehhez kapcsolódik az együttműködő szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és tartása. Az irányítói-szervezési feladatok mellett feladatként jelenik meg a szakmai stáb kialakítása, a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a szakmai tevékenység koordinálása, nyomon követése és ellenőrzése. Kötelezettségként jelenik meg az adminisztrációs és nyilvántartási rendszer felügyelete, jelentések elkészítése, a szakmai munkához kapcsolódó munkaszerződések, teljesítés igazolások elkészítése. A szükséges képzések biztosítása terén feladata a képzési elvárások, igények meghatározása, a képzésekkel kapcsolatos előkészítő munka koordinálása. Tevékenységének szerves részét képezi a programot bemutató tájékoztató anyagok készítése és a médiával való kapcsolattartás. Projektmenedzser: feladata a projekt teljes kőrű ügyvitele. Ezen belül folyamatos kapcsolattartás az irányító hatósággal, közreműködő szervekkel. Fontos feladata a szükséges közbeszerzések lebonyolítása, eszközbeszerzések lebonyolítása, szerződések előkészítése a programban résztvevőkkel, a vállalt munkák teljesítésének nyomon követése és a teljesítések elfogadása, a szükséges beszámolók, jelentések elkészítése. Kapcsolattartó munkatárs: a kapcsolattartó munkatárs a projektmenedzser közvetlen adminisztrációs segítője, aki ellátja a napi adminisztrációs feladatokat. Ellát rendezvényszervezési feladatokat, és kapcsolatot tart a programmal együttműködő intézményekkel, szakemberekkel. Munkáját a projekt menedzser irányításával végzi. Mentálhigiénés tanácsadó: munkaköri feladata a kliensek mentális állapotának felmérése és pszichés támogatás nyújtása. Ezen belül részletes pszicho-szociális interjút és állapotfelmérést készít a munkavállalók kiválasztása során. Feladata a pszichiátriai ellátással való kapcsolattartás, szükségszerinti esetreferálás. A munkavállalók segítése keretében fontos feladata az életviteli támogatás és a team esetfeldolgozó megbeszéléseinek vezetése, valamint intézményközi esetkonferencia szervezése.

15 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 15 Munkája során részt vesz a munkavállalók felkészítésében, a munkavállalás során szükséges készségek megerősítését szolgáló fejlesz tő munkában. A befogadó munkaközösségek felkészítése, érzékenyítése, és a számukra biztosított konzultáció fontos részét képezi támogató munkájának. Esetmenedzser: munkaköri feladata az aktív korú nem foglalkoztatott személy munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a kitűzött egyéni fejlődés elérését szolgáló belső erőforrások mozgósítása, a szükséges intézkedések szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az esetmenedzser a kliens elhelyezkedését, munkaerő-piaci integrációját célzó egyéni terv alapján dolgozik. Ezen belül feladata: Alapadatok felvétele. Az ügyfél egyéni fejlesztési tervének áttekintése. Az egyéni fejlesztési tervhez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységek. A kliens segítése munkaerő-piaci helyzetét érintő ügyeinek előmozdításában és intézésében. A kliens benntartása az egyéni fejlesztési tervében számára előírt munkaerőpiaci szolgáltatásokban. A kliens folyamatos motiválása a saját fejlődése melletti elköteleződése és felelősségvállalása érdekében. A kliens folyamatos támogatása önállóságának és önmenedzselésének fejlődése, illetve stabilizálása érdekében. Az eredmények áttekintése, elemzése, értékelése. Rendszeres konzultáció a klienssel Eseti konzultáció a klienssel kapcsolatban álló munkaerő- piaci szolgáltatókkal, szakemberekkel, szereplőkkel. Visszajelzések az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok és intézkedések megvalósulásáról. Klinikai pszichológus: munkaköri feladata klinikai pszichológiai vizsgálatok végzése a munkavállalók kiválasztása során és konzultáns pszichológusi feladatok az esetmenedzserek munkájának támogatásában. Ezen belül: klinikai pszichológiai szűrő tesztvizsgálatok végzése a munkavállalók kiválasztása során szakvélemény készítése a munkavállalók kiválasztása során végzett komplex vizsgálatok egyeztetése értékelő team ülés keretében

16 16 Szigony Alapítvány az esetmenedzserek mentori tevékenységének konzultatív támogatása pszichoedukációs felkészítő csoport vezetése érzékenyítő program keretében a befogadó munkaközösségek számára pszichoedukációs kiadvány készítése a befogadó munkaközösségek számára részvétel a program tapasztalatainak feldolgozásában és a program eljárás rendjének elkészítésében Munkapszichológus: alapvető feladata a munkavállalók kiválasztása során munkaalkalmasság vizsgálata ezen belül: felmérő interjú készítése az álláskeresési motiváció, az előzetes munkatapasztalatok és a munkatevékenységhez kapcsolódó jövőkép áttekintéséhez munkalélektani vizsgálatok végzése a munkaérték struktúra / Super féle kérdőív/, a figyelem /Révész Nagy féle vizsgálat/, valamint az énkép és motiváció vizsgálatára /Csirszka féle motivációs kérdőív/ A munka alkalmassági vizsgálatok mellett konzultációs hátteret biztosít az esetmenedzserek számára, és eseti munka tanácsadó tevékenységet folytat a befogadó munkaközösségek által referált esetek kapcsán. E tevékenységei mellett a komplex mentorálási tevékenységhez kapcsolódva álláskeresési tanácsadás és munkaerő piaci képzések kapcsán lát el tanácsadási tevékenységet. A program célcsoportja Amikor a program céljaként a támogatott foglalkoztatás egy olyan komplex modelljének kidolgozását fogalmaztuk meg, amelyben innovatív kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések révén elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdő a munkaerő piacról tartósan kiszorult személyek nyílt munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeit növelnénk, akkor azt a tényt vettük figyelembe, hogy a munkaerő piacról kiszorult, tartósan munkanélküliek között jelentős arányban találhatunk pszichés nehézségekkel küzdő, és a munkahely keresés kapcsán hátrányba kerülő személyeket, akiknek elhelyezkedése megnehezült. A munkaerő piaci esélyek szempontjából a pszicho-szociális nehézségekkel küzdők között

17 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 17 a legsérülékenyebb, és egyben a leghátrányosabb helyzetben a pszichiátriai betegséggel tartósan élők vannak. Az ő munkaerő piaci reintegrációjuk jelenti munkarehabilitáció szempontjából a legnagyobb kihívást. A célcsoport jellemzése: Ha megvizsgáljuk azt, hogy a munkaerő piaci reintegráció szempontjából melyek azok az akadályozó tényezők, amelyek a legnagyobb kihívást jelentenek a rehabilitáció során, akkor az alábbiakat emelhetjük ki: a szűk biomedikális megközelítés, amely a patológia deficit szemlélet és terápiás pesszimizmus révén erősíti a pszichiátriai betegséggel élők szegregációját és a stigmatizációt a munkaképesség csökkenés automatikus feltételezése és deklarációja, amelynek közvetlen következménye a tartós kisodródás a munkaerő piacról a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos félelmek, negatív attitűd és előítéletek, amelyek jelentős akadályai a munkahelyi befogadásnak a pszichiátriai betegséggel élőknél fennálló visszaesési kockázatok, instabilitás és kiszámíthatatlanság az adaptációs nehézségek, stressz-sérülékenység, és csökkent terhelhetőség a kognitív akadályozottságból származó és a munka teljesítményt jelentősen érintő nehézségek esetenként alacsonyabb iskolázottság, amely a munkaerő piaci kínálat oldaláról szűkíti a munkavállalási lehetőségeket, és behatárolja a képzési mozgásteret is a munkatapasztalat hiánya, ill. elavult munkatapasztalat megfelelési problémák a munkakörnyezet elvárásai és teljesítmény nyomásai kapcsán a befogadó munkaközösség érdekeltségének, motivációjának, valamint a toleranciának és szolidaritásnak az elégtelensége Azt tapasztalhatjuk, hogy e tényezőkkel mint nehézségekkel szembesülve a munka - rehabilitációs programok gyakran az egyszerűbb utat választva inkább az intézményen belüli foglalkoztatást ill. a védett munkahelyeken folyó rehabilitációs programokat preferálják. Amikor a nyílt munkaerő piaci partnerekkel kívánunk támogatott foglalkoztatást megvalósítani, akkor egy olyan komplex programot kell felépítenünk, amely számol a fent felsorolt nehézségekkel, képes azok kezelésére szakmai válaszokat adni, és amely már a potenciális munkavállalók kiválasztásánál mérlegeli e

18 18 Szigony Alapítvány nehézségek jelenlétét. Két fontos szempontot azonban ki kell emelnünk: az egyik az, hogy a pszichiátria diagnosztikai besorolás nem játszik meghatározó szerepet a munkavállalók kiválasztása során, a másik pedig az, hogy alapvetően nem kizárási kiszűrési szempontokat határozunk meg, hanem a munkavállalás támogatásának személyre szabott mentorálási programjához kapcsolunk mérlegelési szempontokat a munkaerő piaci mozgástér és lehetőségek figyelembe vételével. A munkavállalók kiválasztásának folyamata Az előkészítés lépései: a/ előzetes munkaerő piaci felmérés: a térségben kielégítetlen munkaerő piaci igények feltérképezése a munkaerő piaci jelenlét szempontjából stabilitást kínáló munkahelyek keresése a tevékenységi profil és a kliens-csoport munkavállalási adottságainak mérlegelése a munkaadói elvárások, motiváltság és elköteleződés figyelembe vétele a tevékenységi profilhoz kapcsolódó képzési igények és lehetőségek feltérképezése b/ a potenciális munkavállalók toborzása: a partner szervezetek, segítő intézmények megkeresése a program bemutatásával és a célcsoport kiválasztásához kapcsolódó referálási szempontok ismertetésével együttműködés a munkaügyi központokkal a pszichés nehézségekkel küzdő tartósan munkanélküli klienseik eléréséhez a média felhasználása a program ismertetésére és a potenciális érdeklődők felkutatásához A feladatot végző szakemberek: szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek Dokumentáció: toborzási napló, kapcsolat felvételi adatlap

19 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 19 A kiválasztás: a/ a toborzás merítése nyomán végzett tájékozó interjú: a programba jelentkező kliensek első lépcsős szűrése a kliens előtörténetének, érdeklődésének és munkavállalási szándékának rövid áttekintése nyomán az interjú alkalmat kínál a munkalehetőség iránt érdeklődő részletesebb tájékoztatására a program tartalmának, céljainak és feltételrendszerének megismeréséhez a referálás során irányított kliensek gyors felmérése a háttér-támpontok és a tájékozódó interjú támpontjai alapján A feladatot végző szakemberek: esetmenedzserek Dokumentáció: Szociális diagnózis adatlap b/ részletes interjú a potenciális munkavállaló állapotának, motivációjának felmérésére: az állapotfelmérés során az előzmények, betegségtörténet, a jelen állapot, a pszicho-szociális tényezők, valamint a szükséglet felmérés támpontjai alapján készül egy értékelés a potenciális munkavállaló mentális állapotáról ezt egészíti ki a kliens képzettségére, előzetes munkatapasztalatára, érdeklődésére és munkavállalási motivációjára irányuló interjú, amely kiinduló pontja egy egyéni szolgáltatási terv kialakításának kiegészítő támpontok beszerzése társintézményektől referálás ill. megkeresés nyomán /pl. pszichiátriai gondozó, kórházi osztály, rehabilitációs intézmény, közösségi ellátás, családsegítő szolgálat, stb./ A feladatot végző szakember: mentálhigiénés munkatárs Dokumentáció: Szociális mentális adatlap c/ klinikai pszichológiai szűrő vizsgálat: a vizsgálat célja a hangsúlyos pszichopatológiai jelzések, valamint a munkavállalást nehezítő személyiség tényezők feltárása gyors szűrő jellegű vizsgálat keretében a módszerválasztás során nem tűnt célszerűnek a hosszú, nagy megterhelést jelentő patológia deficit hangsúlyú vagy klienskörtől idegen többtényezős

20 20 Szigony Alapítvány inventárok / pl. MMPI, vagy CPI/, sem pedig a több kérdőívből álló vizsgálati program-csomagok alkalmazása A hazai klinikai gyakorlatban kimunkált és nagy tapasztalati háttérrel rendelkező projektív teszt-battéria kínálta leginkább azt a mélységű, ugyanakkor gyors tájékozódás lehetőségét nyújtó vizsgálati összeállítást, amelynek alapja a gazdag támpont rendszert kínáló Rorschach féle személyiség teszt, és szükség szerinti kiegészítői az érzelmi kapcsolati dinamikára utaló Lüscher féle színteszt, valamint a frusztrációs feszültségek kezelésének sajátosságait tükröző Rosenzweig féle frusztrációs teszt / PFT/. Ezek a személyiség vizsgálatok az OPNI sztenderd tesztbattériájának alapelemeit képezték /a vizsgálati eszköztár negyedik eleme a kétprofilos Szondi teszt mélylélektani értelmezési kerete és bonyolult terminológiája révén kevésbé alkalmas arra, hogy egy rutin tájékozódó vizsgálat sztenderd eleme legyen/. A Rorschach teszt átfogó támpontrendszere egyaránt lehetőséget nyújt bizonyos személyiség komponensek célzott értékelésére és nagy mélységben kibontott személyiségrajz kidolgozására. a jelen alkalmazás során a munkavállalási alkalmasság szempontjából kritikus, ill. lényeges személyiségvizsgálati támpontokra koncentrálunk. Ennek elemei az alábbiak: 1. a hangsúlyos pszichopatológiai történésre utaló klinikai skálák kiértékelése, amelyek a jelen folyamatok tükrözése mellett támpontokat szolgáltathatnak a zajlás jellegére, ill. prognosztikai szempontok mérlegeléséhez / az akut pszichiátriai zavart ill. nagyfokú instabilitást tükröző támpontok/ 2. a személyiség centrális mutatói nak értelmezése / alapbeállítódás, érzelmi kapcsolati dinamika, belső kontrollok, stabilitás mutatói/ 3. a szociális beilleszkedés, alkalmazkodás támpontjai 4. a színvonal mutatói /a személyiségbe ágyazott teljesítmény, gondolkodás és munkamód, kreativitás, ill. teljesítménygátlás, szorongás, teljesítmény labilitás, fegyelmezetlenség, sodorhatóság/ A feladatot végző szakember: klinikai szakpszichológus Dokumentáció: klinikai pszichológiai szakvélemény d/ Munkalélektani alkalmassági vizsgálat: a munkalélektani alkalmassági vizsgálat célja annak felmérése, hogy a megváltozott munkaképességű személy potenciálisan képes-e munkafeladatok ellátására, ill. milyen jellegű teljesítmény nehézségek merülhetnek fel a munkatevékenység végzése során.

21 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 21 A munkalélektani alkalmassági vizsgálat elemei a következők: munkalélektani exploráció, amely magába foglalja az álláskeresési motiváció feltérképezését, az előző munkatapasztalatokra vonatkozó támpontokat, valamint a munkatevékenységgel kapcsolatos jövőképet a munkaérték struktúra vizsgálata / Super féle kérdőív/ amely lehetőséget kínál a munkatevékenységhez kapcsolódó érték-preferenciák vizsgálatára / anyagiak, presztízs szerepe, társas kapcsolatok fontossága, vezetői elfogadás, altruizmus, függetlenség, a tevékenység változatossága, kreativitása/ Révész Nagy féle figyelem vizsgálat a koncentrációs képesség, a figyelem tartóssága, fluktuációja, valamint a zavaró ingerek hatásának vizsgálatára Csirszka féle motivációs kérdőív, amely kilenc faktor mentén tárja fel a motivációs tényezőket / a munka öröme, közösségi részvétel, érdekeltség, elismerés, altruizmus, társadalmi elvárások, becsületesség, megbízhatóság, teherbírás/ A feladatot végző szakember: munka és pálya-tanácsadó szakpszichológus Dokumentáció: munka és pályalélektani szakvélemény Figyelembe véve a célcsoport sajátosságait elmondható az, hogy a munkalélektani alkalmassági vizsgálat az un. elsődleges kognitív deficit nyomán jelentkező nehézségek megragadására különösen alkalmas ezen belül a figyelem fenntartásának zavara / tartós, koncentrált figyelem fenntartása, a megosztott figyelem és a zavaró ingerkörnyezet hatása/, valamint az információ feldolgozás és a munkatevékenység tempójának lassulása, a döntéshozatali bizonytalanság az, amely teljesítmény nehézségekhez vezethet. A szociális kogníció terén megjelenő deficit / mások szándékainak, érzelmeinek felismerése, a metakommunikatív üzenetek megfejtése és az adekvát viszonyulás terén jelentkező nehézségek, valamint a fokozott projekciós készség az inadekvát tulajdonítások, vélekedések, érzelmi-indulati torzítások kapcsolati tényezői azok, amelyek a munkakörnyezetben boldogulás, beilleszkedés terén válnak akadályozó tényezőkké, és amelyek elsősorban a klinikai pszichológiai szűrés személyiségvizsgálati támpontjaiban tükröződnek/. e/ értékelő team ülés:

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Bankszámla szám: 10103104-74342600-00000006 Adószám: 18169531-1-42

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány 15. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány SZEREP- TAN -MŰHELY A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében kialakított modell a gyermekgondozási szabadság utáni munkavállalás teljes feltételrendszerének

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben