Munkahelyi támogatási modell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi támogatási modell"

Átírás

1 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje (TÁMOP /1-2F Megváltozott világ?! pályázati projekt) Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Budapest 2014.

2 A tanulmány megjelenését az az "új Szécheny terv" támogatta. A program kialakításának és megvalósításának résztvevői: dr. Ádám Szilvia, Bódy Éva szakmai vezető Gordos Erika mentálhigiénés tanácsadó, esetmenedzser Hogya Anna, szakmai munkatárs Katona Tímea kapcsolattartó Miklós Krisztina esetmenedzser Springel Dóra projektmenedzser Sibik Ildikó kapcsolattartó dr. Paulinyiné Balló Ilona munkapszichológus dr. Szabó Lajos klinikai szakpszichológus Szerk.: Dr. Szabó Lajos 2014 Kiadja a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány Felelős vezető: Gordos Erika Műszaki szerkesztő: Szirtes Krisztián A nyomdai munkálatokat a Digitalpress Kft. végezte Felelős vezető: Veres István Készült a TÁMOP /1-2F Megváltozott a világ?! című projekt keretében.

3 Bevezetés Az itt bemutatásra kerülő Eljárásrend a Szigony Alapítványnak a Megváltozott világ?! TÁMOP pályázat július június 30. között megvalósuló projektjének tapasztalataira épül. A projekt célja a támogatott foglalkoztatás egy olyan komplex modelljének kidolgozása volt, amelyben innovatív kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések révén elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdő a munkaerő piacról tartósan kiszorult - személyek nyílt munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeit növeljük. A projekt kidolgozása során a team nagyban támaszkodott a Szigony Alapítványnak a pszichiátriai betegségekkel élők munka rehabilitációja során szerzett tapasztalataira. A korábbi szakmai programok három fő pillérre épültek: a/ a pszichiátriai betegséggel élők nappali ellátása keretében megvalósuló fejlesztő felkészítő foglalkoztatás, amelynek fókuszában a munkatevékenységekhez szükséges készségek megerősítése és fejlesztése áll, mint felkészítő program a munkavállalásra. E program szorosan kapcsolódik a szociális beilleszkedést és életviteli készségek megerősítését szolgáló fejlesztő programokhoz is. b/ munka rehabilitációs foglalkoztatás, amely a tartós munkatevékenység végzésének megalapozását szolgálja és lehetőséget nyújt az intézményi keretben folyó szervezett foglalkoztatásra c/ munkaközvetítő stúdió, amelynek alapvető feladata a munkaerő piaci igények, kínálat feltérképezése, a befogadó munkahelyek felkutatása, és a munkaerő piaci munkavállalás segítése egy egyénre szabott rehabilitációs terv mentén. E programok tapasztalatai azt mutatták, hogy bár jelentős szerepet játszottak a pszichiátriai betegséggel élők munkavállalásának támogatásában, azonban ha alapvető rehabilitációs törekvésként a nyílt munkaerő piaci foglalkoztatás elérését és a társadalmi befogadás ösztönzését próbáljuk előtérbe helyezni, akkor a korábbiakhoz képest egy átfogóbb, ambiciózusabb, innovatív szolgáltatási elemeket is magába foglaló komplex programot kell kimunkálni.

4 4 Szigony Alapítvány A következőkben röviden azt tekintjük át, hogy az itt bemutatásra kerülő program miben nyújt többletet a Szigony Alapítvány korábbi munka - rehabilitációs programjaihoz képest. A program innovatív elemei az előkészítő munka során a korábbiakhoz képest egy kiszélesített, aktív együttműködés jelenik meg a partner szervezetekkel, szolgáltatókkal és a munkaerő piaci szereplőkkel. Ennek nyomán hangsúlyt kap a tapasztalatok megosztása, módszertani eszköztár egybevetése, az intézményközi együttműködés, és a munkaadói munkaerő-piaci igények figyelembevétele a tradicionális foglalkoztatás tevékenységi terepeiről elmozdulva a korszerű ökogazdálkodáshoz kapcsolódó munkalehetőségek és munkaerő kereslet felé forduló figyelem a meglévő munkavállalói készségek és fejleszthetőség szempontjainak mérlegelésével az új foglalkozási profilnak megfelelő képzések felkutatása, a képzésekhez kapcsolódó tanulás-támogatás, a motiváció fenntartása a potenciális munkaadók orientálása, elköteleződésük ösztönzése, a munkaadói elvárások közös felmérése a potenciális munkavállalók kiválasztása klinikai pszichológiai szűrés és munkalélektani alkalmasság vizsgálat, valamint a segítő munkában kulcsszerepet játszó segítők pszicho-szociális értékelése alapján a hagyományos esetmenedzseri tevékenység kiterjesztése egy életviteli támogatást és munka rehabilitációs tanácsadást egyaránt magába foglaló, személyre szabott mentorálási program felé, amely a munkára felkészítéstől a munkahelyi beilleszkedés segítésén, és a munkatevékenység kapcsán felmerülő nehézségek feldolgozásán túl, fokozott figyelmet fordít a motiváció fenntartására és a munkaerő-piaci tartós jelenlét megszilárdítására. A mentorálási program szerves része a komplex tanácsadás, amely magába

5 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 5 foglalja a munka és pálya tanácsadás, álláskeresési tanácsadás és rehabilitációs tanácsadás elemeit, valamint a klinikai pszichológiai konzultációs háttér biztosítását a program új, innovatív eleme a befogadó munkahelyi közösség felkészítése érzékenyítő tréning keretében, amelyet pszichoedukációs segédanyag feldolgozása egészít ki a befogadó munkaközösségek számára a program hosszú távú konzultációs hátteret biztosít Az innovatív elemek illeszkedését a programban az alábbi folyamat ábrán tekinthetjük át:

6 A program folyamatábrája Toborzás: A projekt első szakasza, amelyben megtörténik a célcsoport toborzása. A toborzást és annak dokumentálást folyamatosan vezetjük. A toborzói tevékenység magába foglalja a partner szervezetek mozgósítását, a munkaügyi szervezet bevonását, toborzó rendezvényeket, médiában történő meghirdetést. A kapcsolat felvételi adatlapot, minden olyan Szakmai vezető tevékenysége: Szakmai feladatterv ismerete, szakmai irányítás, feladatok koordinálása, tevékenység nyomon követése, szakmai tevékenység ellenőrzése. Kiválasztás: Ebben a szakaszban történik a célcsoportból azok kiválasztása, akinek megfelelőnek találjuk a motiváltságát, állapotát, az együttműködésre, és a képzésben való részvételre, illetve munkába való elhelyezésre. A toborzási szakaszban részt vett jelentkezők, érdeklődők közül, alkalmasnak talált személyek továbbirányítási további szakemberekhez. Ez a feladat a projektmenedzser és az esetmenedzser feladata Konzultáció szakmai vezetővel

7 potenciális résztvevőről ki kell tölteni, aki a toborzó rendezvényeken érdeklődést mutatott a programba való bekerülésre. Várólista készítés (Toborzási napló, Kapcsolattartási adatlap). Ebben a szakaszban részt vesznek: Szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek. Potenciális munkáltatók megkeresése, kapcsolat kialakítása a program bemutatása. Ez a munka főként a toborzás-kiválasztás alatt történik, de folyamatosan történnek a megkeresések a projekt közben is. Részt vesznek: Szakmai vezető, Projektmenedzser Ebben a szakaszban részt vesznek: Szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek, munkapszichológus, klinikai szakpszichológus A Toborzás - Kiválasztás szakasz 3 hónapig tart! Mentálhigiénés szakember: A találkozás és beszélgetés során feltérképezi a jelentkező lelki állapotát, ehhez kapcsolódóan a munkához és képzéshez való motiváltságát, felmerülő akadályozó tényezőket. Az esetmenedzseri kapcsolatfelvételt követően 1 héten belül megtörténik a találkozás.

8 Munkapszichológus: A találkozás során feltérképezi a jelentkező motiváltságát, alkalmasságát, együttműködését a munkához való hozzáállást, stressz-kezelést, konfliktuskezelést, illetve szükségszerűen felméri, hogy a kliens milyen munkaerő-piaci területen tudna leghatékonyabban, és legsikeresebben működni. Bevonás: Kliens esetmenedzsert kap, aki a továbbiakban segíti, és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt számára. Első lépésben az adatok felvétele történik szociális mentális adatlap segítségével, amely kitér részletesen személyes adatokra, lakókörnyezetre, jövedelem viszonyokra, munkaerőpiaci státuszra, egészségi állapotra, egyéb intézményi kapcsolatokra, befolyásoló tényezőkre,

9 Klinikai szakpszichológus: A találkozás során a szakember pszichológia tesztek segítségével (pl.: Rorschach-teszt),felméri a jelentkező személyiségét, feltérképezi a lelki eredetű tüneteket, ezáltal a programba való bevonhatóságát. A mentálhigiénés szakemberrel történő konzultációt követően 1 héten belül megtörténik a találkozás. A szakember a találkozás során teszteket használ a felmérésekhez. A találkozások száma gyakran több alkalom is lehet. A munkapszichológus nem csak a toborzás-kiválasztás szakaszban segít, hanem a program további részében is együttműködik igény szerint.(ld. Pszichológiai tanácsadás) támogató rendszerre, tervezett munkakörre, képzésre. Ezt követően adatkezelés és titoktartási nyilatkozat kitöltésével garantáljuk a kliens anonimitását. Az adatok felvételét, feltérképezést az esetmenedzser végzi!

10 Esetmenedzseri munka, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Az esetmenedzser az általa segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, munkahely megtartása terén. Tanácsadás: Álláskeresési tanácsadás, Munka tanácsadás, Rehabilitációs tanácsadás, (Tanácsadási-kapcsolattartási napló vezetése) Esetmenedzser, végzi! Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az - életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő - elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket. A pszichológiai tanácsadás a munka- és pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a rehabilitációs tanácsadás tevékenységéhez,

11 Rövid és hosszú távú célok, és tervek megfogalmazása klienssel, ennek dokumentálása szociális mentális adatlapon történik. Esetmenedzser feladata! Képzés: A projekt során 6 főt OKJ-s képzésbe vonunk be! Ennek megszervezése, segítése az oktatásért felelős esetmenedzser feladata! és a munkaerőpiaci-képzéshez kapcsolódóan valósul meg, segítve a tanácskérőt a munka világával kapcsolatos pszichés problémái megoldásában. Munkapszichológus végzi! Egyéb: Kilépési- lemorzsolódási jegyzőkönyv

12 12 Szigony Alapítvány A program megvalósíthatóságát elemezve és a tapasztalatok alapján az alábbi tényezőket emelhetjük ki: SWOT ANALÍZIS Erősségek a programban résztvevők előzetes szakmai tapasztalata a célcsoport segítése során a korábbi munka rehabilitációs programok tapasztalatának beemelése a programba kiépült kapcsolatrendszer a szolgáltatókkal és munkaerő piaci szereplőkkel széleskörű tapasztalatok pályázati programok kidolgozásában és megvalósításában a segítő munka szupervizíós háttere Gyengeségek túl sok szálon futó szakmai programok párhuzamos jelenléte túlterhelt szakmai stáb a szabályozások, kontrollok, adminisztráció nyomása jelentős kapacitásokat köt meg és erőket von el a segítő munkától a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, instabil munkaerő piaci körülmények csökkentik a munkavállalói esélyeket a munkaadói érdekeltség nem elég erős Lehetőségek növekvő munkaerő piaci érdeklődés az ökogazdálkodás iránt növekvő kereslet a munkavállalók iránt a hulladék gazdálkodás területén célzott szakképzési programok elérhetősége a tevékenység jellege sok vonatkozásában jól illeszthető a célcsoport felé támasztható követelményekhez a tevékenység profil tágabb munkavállalási mozgásteret biztosíthat/érintkező tevékenységek, konvertálhatóság/ Veszélyek (Kockázatok) előítéletek, félelmek, amelyek nehezíthetik a munkahelyi befogadást beilleszkedési nehézségek, teljesítmény hullámzás, állapotromlás, visszaesés, amely a befogadó munka közösség terhelhetőségét meghaladja a befogadó munkaközösség motivációja nem elég erős ahhoz, hogy a pszichiátriai betegséggel élő munkavállalóra elég figyelmet fordítson és toleráns legyen a felmerülő nehézségek kapcsán aránytalan teljesítmény elvárások, a munkaadó és a munkaközösség nem ismeri fel ill. nem tudja kezelni a pszicho-szociális akadályozottság tényezőit

13 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 13 A SWOT analízis támpontjai nyomán a pszichiátriai betegséggel élők nyílt munkaerő piaci munkavállalását segítő program kialakítása kapcsán az alábbi szempontokat érdemes kiemelnünk: fontos, hogy a program előzetes munka - rehabilitációs tapasztalattal rendelkező, szakmailag felkészült stábra épüljön a program megvalósíthatóságának külső feltétele a szolgáltatási környezetben lévő partner intézményekkel és a potenciális munkaerő piaci szereplőkkel kiépült kapcsolatok jelenléte a hatékony team munka kialakítása és a szupervíziós hátterek biztosítása a program sikere szempontjából elengedhetetlen Fontos a megfelelő stáb kapacitás és munkaráfordítás a program kivitelezése során nagy figyelmet kell fordítani a pszichiátriai betegséggel élő munkavállaló állapotának változásaira, felmerülő nehézségeire, és egy személyre szabott mentorálás keretében hosszú távú tanácsadó támogató hátteret kell biztosítani az életviteli nehézségek és a munkahelyi problémák kezelése kapcsán. Ennek fontos eleme a visszaesés megelőzés és a szükséges pszichiátriai konzultációs hátterek biztosítása elengedhetetlen a gazdasági környezet és munkaerő- piaci körülmények gondos mérlegelése a várhatóan stabil, hosszabb távra tervezhető munkavállalási lehetőségek felkutatásával, a munkavállaló helyzetét megerősítő képzési lehetőségekkel a kiválasztás során nagy figyelmet kell fordítani a tevékenységi profil, az alkalmasság és a beválási valószínűség szempontjaira fokozott figyelmet kell fordítani a befogadó munkaközösségek attitűdjének formálására, a pszichiátriai betegséggel élők problémáinak megértését szolgáló érzékenyítés -re, a befogadó munkaközösség motivációjának, elköteleződésének erősítésére fontos a munkaadói és munkavállalói tapasztalatok rendszeres feldolgozása és a befogadó munkahelyi közösségeknek biztosított, jól elérhető konzultációs háttér végül elengedhetetlen a befogadó munkaközösségek társadalmi elismerésének ösztönzése E szempontok figyelembe vételén túl a program megvalósíthatósága messzemenően függ a stáb felépítésétől, a szakmai munka kereteinek és tartalmának világos meghatározásától a feladatok, kompetenciák, és felelősségek mentén. Ezt segíti a feladatkörök bemutatása és a munkaköri leírások áttekintése.

14 14 Szigony Alapítvány A program szakmai stábja Szakmai vezető: alapvető feladata a program egészének szakmai irányítási és szervezési feladatainak ellátása, valamint a program képviselete hatósági és intézményközi szinteken. Ehhez kapcsolódik az együttműködő szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és tartása. Az irányítói-szervezési feladatok mellett feladatként jelenik meg a szakmai stáb kialakítása, a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a szakmai tevékenység koordinálása, nyomon követése és ellenőrzése. Kötelezettségként jelenik meg az adminisztrációs és nyilvántartási rendszer felügyelete, jelentések elkészítése, a szakmai munkához kapcsolódó munkaszerződések, teljesítés igazolások elkészítése. A szükséges képzések biztosítása terén feladata a képzési elvárások, igények meghatározása, a képzésekkel kapcsolatos előkészítő munka koordinálása. Tevékenységének szerves részét képezi a programot bemutató tájékoztató anyagok készítése és a médiával való kapcsolattartás. Projektmenedzser: feladata a projekt teljes kőrű ügyvitele. Ezen belül folyamatos kapcsolattartás az irányító hatósággal, közreműködő szervekkel. Fontos feladata a szükséges közbeszerzések lebonyolítása, eszközbeszerzések lebonyolítása, szerződések előkészítése a programban résztvevőkkel, a vállalt munkák teljesítésének nyomon követése és a teljesítések elfogadása, a szükséges beszámolók, jelentések elkészítése. Kapcsolattartó munkatárs: a kapcsolattartó munkatárs a projektmenedzser közvetlen adminisztrációs segítője, aki ellátja a napi adminisztrációs feladatokat. Ellát rendezvényszervezési feladatokat, és kapcsolatot tart a programmal együttműködő intézményekkel, szakemberekkel. Munkáját a projekt menedzser irányításával végzi. Mentálhigiénés tanácsadó: munkaköri feladata a kliensek mentális állapotának felmérése és pszichés támogatás nyújtása. Ezen belül részletes pszicho-szociális interjút és állapotfelmérést készít a munkavállalók kiválasztása során. Feladata a pszichiátriai ellátással való kapcsolattartás, szükségszerinti esetreferálás. A munkavállalók segítése keretében fontos feladata az életviteli támogatás és a team esetfeldolgozó megbeszéléseinek vezetése, valamint intézményközi esetkonferencia szervezése.

15 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 15 Munkája során részt vesz a munkavállalók felkészítésében, a munkavállalás során szükséges készségek megerősítését szolgáló fejlesz tő munkában. A befogadó munkaközösségek felkészítése, érzékenyítése, és a számukra biztosított konzultáció fontos részét képezi támogató munkájának. Esetmenedzser: munkaköri feladata az aktív korú nem foglalkoztatott személy munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a kitűzött egyéni fejlődés elérését szolgáló belső erőforrások mozgósítása, a szükséges intézkedések szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az esetmenedzser a kliens elhelyezkedését, munkaerő-piaci integrációját célzó egyéni terv alapján dolgozik. Ezen belül feladata: Alapadatok felvétele. Az ügyfél egyéni fejlesztési tervének áttekintése. Az egyéni fejlesztési tervhez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységek. A kliens segítése munkaerő-piaci helyzetét érintő ügyeinek előmozdításában és intézésében. A kliens benntartása az egyéni fejlesztési tervében számára előírt munkaerőpiaci szolgáltatásokban. A kliens folyamatos motiválása a saját fejlődése melletti elköteleződése és felelősségvállalása érdekében. A kliens folyamatos támogatása önállóságának és önmenedzselésének fejlődése, illetve stabilizálása érdekében. Az eredmények áttekintése, elemzése, értékelése. Rendszeres konzultáció a klienssel Eseti konzultáció a klienssel kapcsolatban álló munkaerő- piaci szolgáltatókkal, szakemberekkel, szereplőkkel. Visszajelzések az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok és intézkedések megvalósulásáról. Klinikai pszichológus: munkaköri feladata klinikai pszichológiai vizsgálatok végzése a munkavállalók kiválasztása során és konzultáns pszichológusi feladatok az esetmenedzserek munkájának támogatásában. Ezen belül: klinikai pszichológiai szűrő tesztvizsgálatok végzése a munkavállalók kiválasztása során szakvélemény készítése a munkavállalók kiválasztása során végzett komplex vizsgálatok egyeztetése értékelő team ülés keretében

16 16 Szigony Alapítvány az esetmenedzserek mentori tevékenységének konzultatív támogatása pszichoedukációs felkészítő csoport vezetése érzékenyítő program keretében a befogadó munkaközösségek számára pszichoedukációs kiadvány készítése a befogadó munkaközösségek számára részvétel a program tapasztalatainak feldolgozásában és a program eljárás rendjének elkészítésében Munkapszichológus: alapvető feladata a munkavállalók kiválasztása során munkaalkalmasság vizsgálata ezen belül: felmérő interjú készítése az álláskeresési motiváció, az előzetes munkatapasztalatok és a munkatevékenységhez kapcsolódó jövőkép áttekintéséhez munkalélektani vizsgálatok végzése a munkaérték struktúra / Super féle kérdőív/, a figyelem /Révész Nagy féle vizsgálat/, valamint az énkép és motiváció vizsgálatára /Csirszka féle motivációs kérdőív/ A munka alkalmassági vizsgálatok mellett konzultációs hátteret biztosít az esetmenedzserek számára, és eseti munka tanácsadó tevékenységet folytat a befogadó munkaközösségek által referált esetek kapcsán. E tevékenységei mellett a komplex mentorálási tevékenységhez kapcsolódva álláskeresési tanácsadás és munkaerő piaci képzések kapcsán lát el tanácsadási tevékenységet. A program célcsoportja Amikor a program céljaként a támogatott foglalkoztatás egy olyan komplex modelljének kidolgozását fogalmaztuk meg, amelyben innovatív kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések révén elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdő a munkaerő piacról tartósan kiszorult személyek nyílt munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeit növelnénk, akkor azt a tényt vettük figyelembe, hogy a munkaerő piacról kiszorult, tartósan munkanélküliek között jelentős arányban találhatunk pszichés nehézségekkel küzdő, és a munkahely keresés kapcsán hátrányba kerülő személyeket, akiknek elhelyezkedése megnehezült. A munkaerő piaci esélyek szempontjából a pszicho-szociális nehézségekkel küzdők között

17 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 17 a legsérülékenyebb, és egyben a leghátrányosabb helyzetben a pszichiátriai betegséggel tartósan élők vannak. Az ő munkaerő piaci reintegrációjuk jelenti munkarehabilitáció szempontjából a legnagyobb kihívást. A célcsoport jellemzése: Ha megvizsgáljuk azt, hogy a munkaerő piaci reintegráció szempontjából melyek azok az akadályozó tényezők, amelyek a legnagyobb kihívást jelentenek a rehabilitáció során, akkor az alábbiakat emelhetjük ki: a szűk biomedikális megközelítés, amely a patológia deficit szemlélet és terápiás pesszimizmus révén erősíti a pszichiátriai betegséggel élők szegregációját és a stigmatizációt a munkaképesség csökkenés automatikus feltételezése és deklarációja, amelynek közvetlen következménye a tartós kisodródás a munkaerő piacról a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos félelmek, negatív attitűd és előítéletek, amelyek jelentős akadályai a munkahelyi befogadásnak a pszichiátriai betegséggel élőknél fennálló visszaesési kockázatok, instabilitás és kiszámíthatatlanság az adaptációs nehézségek, stressz-sérülékenység, és csökkent terhelhetőség a kognitív akadályozottságból származó és a munka teljesítményt jelentősen érintő nehézségek esetenként alacsonyabb iskolázottság, amely a munkaerő piaci kínálat oldaláról szűkíti a munkavállalási lehetőségeket, és behatárolja a képzési mozgásteret is a munkatapasztalat hiánya, ill. elavult munkatapasztalat megfelelési problémák a munkakörnyezet elvárásai és teljesítmény nyomásai kapcsán a befogadó munkaközösség érdekeltségének, motivációjának, valamint a toleranciának és szolidaritásnak az elégtelensége Azt tapasztalhatjuk, hogy e tényezőkkel mint nehézségekkel szembesülve a munka - rehabilitációs programok gyakran az egyszerűbb utat választva inkább az intézményen belüli foglalkoztatást ill. a védett munkahelyeken folyó rehabilitációs programokat preferálják. Amikor a nyílt munkaerő piaci partnerekkel kívánunk támogatott foglalkoztatást megvalósítani, akkor egy olyan komplex programot kell felépítenünk, amely számol a fent felsorolt nehézségekkel, képes azok kezelésére szakmai válaszokat adni, és amely már a potenciális munkavállalók kiválasztásánál mérlegeli e

18 18 Szigony Alapítvány nehézségek jelenlétét. Két fontos szempontot azonban ki kell emelnünk: az egyik az, hogy a pszichiátria diagnosztikai besorolás nem játszik meghatározó szerepet a munkavállalók kiválasztása során, a másik pedig az, hogy alapvetően nem kizárási kiszűrési szempontokat határozunk meg, hanem a munkavállalás támogatásának személyre szabott mentorálási programjához kapcsolunk mérlegelési szempontokat a munkaerő piaci mozgástér és lehetőségek figyelembe vételével. A munkavállalók kiválasztásának folyamata Az előkészítés lépései: a/ előzetes munkaerő piaci felmérés: a térségben kielégítetlen munkaerő piaci igények feltérképezése a munkaerő piaci jelenlét szempontjából stabilitást kínáló munkahelyek keresése a tevékenységi profil és a kliens-csoport munkavállalási adottságainak mérlegelése a munkaadói elvárások, motiváltság és elköteleződés figyelembe vétele a tevékenységi profilhoz kapcsolódó képzési igények és lehetőségek feltérképezése b/ a potenciális munkavállalók toborzása: a partner szervezetek, segítő intézmények megkeresése a program bemutatásával és a célcsoport kiválasztásához kapcsolódó referálási szempontok ismertetésével együttműködés a munkaügyi központokkal a pszichés nehézségekkel küzdő tartósan munkanélküli klienseik eléréséhez a média felhasználása a program ismertetésére és a potenciális érdeklődők felkutatásához A feladatot végző szakemberek: szakmai vezető, projektmenedzser, esetmenedzserek Dokumentáció: toborzási napló, kapcsolat felvételi adatlap

19 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 19 A kiválasztás: a/ a toborzás merítése nyomán végzett tájékozó interjú: a programba jelentkező kliensek első lépcsős szűrése a kliens előtörténetének, érdeklődésének és munkavállalási szándékának rövid áttekintése nyomán az interjú alkalmat kínál a munkalehetőség iránt érdeklődő részletesebb tájékoztatására a program tartalmának, céljainak és feltételrendszerének megismeréséhez a referálás során irányított kliensek gyors felmérése a háttér-támpontok és a tájékozódó interjú támpontjai alapján A feladatot végző szakemberek: esetmenedzserek Dokumentáció: Szociális diagnózis adatlap b/ részletes interjú a potenciális munkavállaló állapotának, motivációjának felmérésére: az állapotfelmérés során az előzmények, betegségtörténet, a jelen állapot, a pszicho-szociális tényezők, valamint a szükséglet felmérés támpontjai alapján készül egy értékelés a potenciális munkavállaló mentális állapotáról ezt egészíti ki a kliens képzettségére, előzetes munkatapasztalatára, érdeklődésére és munkavállalási motivációjára irányuló interjú, amely kiinduló pontja egy egyéni szolgáltatási terv kialakításának kiegészítő támpontok beszerzése társintézményektől referálás ill. megkeresés nyomán /pl. pszichiátriai gondozó, kórházi osztály, rehabilitációs intézmény, közösségi ellátás, családsegítő szolgálat, stb./ A feladatot végző szakember: mentálhigiénés munkatárs Dokumentáció: Szociális mentális adatlap c/ klinikai pszichológiai szűrő vizsgálat: a vizsgálat célja a hangsúlyos pszichopatológiai jelzések, valamint a munkavállalást nehezítő személyiség tényezők feltárása gyors szűrő jellegű vizsgálat keretében a módszerválasztás során nem tűnt célszerűnek a hosszú, nagy megterhelést jelentő patológia deficit hangsúlyú vagy klienskörtől idegen többtényezős

20 20 Szigony Alapítvány inventárok / pl. MMPI, vagy CPI/, sem pedig a több kérdőívből álló vizsgálati program-csomagok alkalmazása A hazai klinikai gyakorlatban kimunkált és nagy tapasztalati háttérrel rendelkező projektív teszt-battéria kínálta leginkább azt a mélységű, ugyanakkor gyors tájékozódás lehetőségét nyújtó vizsgálati összeállítást, amelynek alapja a gazdag támpont rendszert kínáló Rorschach féle személyiség teszt, és szükség szerinti kiegészítői az érzelmi kapcsolati dinamikára utaló Lüscher féle színteszt, valamint a frusztrációs feszültségek kezelésének sajátosságait tükröző Rosenzweig féle frusztrációs teszt / PFT/. Ezek a személyiség vizsgálatok az OPNI sztenderd tesztbattériájának alapelemeit képezték /a vizsgálati eszköztár negyedik eleme a kétprofilos Szondi teszt mélylélektani értelmezési kerete és bonyolult terminológiája révén kevésbé alkalmas arra, hogy egy rutin tájékozódó vizsgálat sztenderd eleme legyen/. A Rorschach teszt átfogó támpontrendszere egyaránt lehetőséget nyújt bizonyos személyiség komponensek célzott értékelésére és nagy mélységben kibontott személyiségrajz kidolgozására. a jelen alkalmazás során a munkavállalási alkalmasság szempontjából kritikus, ill. lényeges személyiségvizsgálati támpontokra koncentrálunk. Ennek elemei az alábbiak: 1. a hangsúlyos pszichopatológiai történésre utaló klinikai skálák kiértékelése, amelyek a jelen folyamatok tükrözése mellett támpontokat szolgáltathatnak a zajlás jellegére, ill. prognosztikai szempontok mérlegeléséhez / az akut pszichiátriai zavart ill. nagyfokú instabilitást tükröző támpontok/ 2. a személyiség centrális mutatói nak értelmezése / alapbeállítódás, érzelmi kapcsolati dinamika, belső kontrollok, stabilitás mutatói/ 3. a szociális beilleszkedés, alkalmazkodás támpontjai 4. a színvonal mutatói /a személyiségbe ágyazott teljesítmény, gondolkodás és munkamód, kreativitás, ill. teljesítménygátlás, szorongás, teljesítmény labilitás, fegyelmezetlenség, sodorhatóság/ A feladatot végző szakember: klinikai szakpszichológus Dokumentáció: klinikai pszichológiai szakvélemény d/ Munkalélektani alkalmassági vizsgálat: a munkalélektani alkalmassági vizsgálat célja annak felmérése, hogy a megváltozott munkaképességű személy potenciálisan képes-e munkafeladatok ellátására, ill. milyen jellegű teljesítmény nehézségek merülhetnek fel a munkatevékenység végzése során.

21 Munkahelyi támogatási modell eljárásrendje és dokumentációs rendje 21 A munkalélektani alkalmassági vizsgálat elemei a következők: munkalélektani exploráció, amely magába foglalja az álláskeresési motiváció feltérképezését, az előző munkatapasztalatokra vonatkozó támpontokat, valamint a munkatevékenységgel kapcsolatos jövőképet a munkaérték struktúra vizsgálata / Super féle kérdőív/ amely lehetőséget kínál a munkatevékenységhez kapcsolódó érték-preferenciák vizsgálatára / anyagiak, presztízs szerepe, társas kapcsolatok fontossága, vezetői elfogadás, altruizmus, függetlenség, a tevékenység változatossága, kreativitása/ Révész Nagy féle figyelem vizsgálat a koncentrációs képesség, a figyelem tartóssága, fluktuációja, valamint a zavaró ingerek hatásának vizsgálatára Csirszka féle motivációs kérdőív, amely kilenc faktor mentén tárja fel a motivációs tényezőket / a munka öröme, közösségi részvétel, érdekeltség, elismerés, altruizmus, társadalmi elvárások, becsületesség, megbízhatóság, teherbírás/ A feladatot végző szakember: munka és pálya-tanácsadó szakpszichológus Dokumentáció: munka és pályalélektani szakvélemény Figyelembe véve a célcsoport sajátosságait elmondható az, hogy a munkalélektani alkalmassági vizsgálat az un. elsődleges kognitív deficit nyomán jelentkező nehézségek megragadására különösen alkalmas ezen belül a figyelem fenntartásának zavara / tartós, koncentrált figyelem fenntartása, a megosztott figyelem és a zavaró ingerkörnyezet hatása/, valamint az információ feldolgozás és a munkatevékenység tempójának lassulása, a döntéshozatali bizonytalanság az, amely teljesítmény nehézségekhez vezethet. A szociális kogníció terén megjelenő deficit / mások szándékainak, érzelmeinek felismerése, a metakommunikatív üzenetek megfejtése és az adekvát viszonyulás terén jelentkező nehézségek, valamint a fokozott projekciós készség az inadekvát tulajdonítások, vélekedések, érzelmi-indulati torzítások kapcsolati tényezői azok, amelyek a munkakörnyezetben boldogulás, beilleszkedés terén válnak akadályozó tényezőkké, és amelyek elsősorban a klinikai pszichológiai szűrés személyiségvizsgálati támpontjaiban tükröződnek/. e/ értékelő team ülés:

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Bankszámla szám: 10103104-74342600-00000006 Adószám: 18169531-1-42

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben