J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) Jánossomorja Televízió munkatársai Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet) Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 3./ Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 4./ Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 5./ Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről 6./ Egyebek 1

2 1./ Napirendi pont - Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása (3. sz. melléklet) Lőrincz György: Valamennyi képviselő megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét. Jegyző Asszony készített ehhez kiegészítést. Ennek ismertetésére megkérte dr. Péntek Tímeát. Dr. Péntek Tímea: október 13-tól az Mötv. sok pontban változott. Van azonban olyan rendelkezés is, amely már 2013 januárjától lépett hatályba. Ezeket a változásokat kellett átvezetni az új SzMSz-ben. Lőrincz György: Eddig az volt a gyakorlat, hogy ciklus elején a képviselő-testület elfogadta az SzMSz-t és négy évig nem is módosították. Nagy a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi ciklusban több módosítást fognak az SzMSz-en átvezetni. Kérte a képviselő-testület tagjainak hozzászólását, véleményét. Dr. Kurunczi Károly: A SzMSz a képviselő-testület bibliája. Az előterjesztés szerinti SzMSzben felsorolt pontok lényegesen különböznek a jelenleg hatályostól. Meg kell vitatni, hogy milyen változások történtek. Az SzMSz-en pontról pontra végig kell menni. Lőrincz György: Az ő kérése is az volt a képviselő-testülethez, hogy mondják el véleményüket az SzMSz-szel kapcsolatban. Molnár Gábor: A külsős, illetve nem képviselő bizottsági tagsággal kapcsolatban van kérdése. Lehet-e ezt úgy megfogalmazni, hogy nem személyhez kötik a bizottsági tagságot, hanem státuszhoz, feladatkörhöz? Másik kérdése az, hogy a külsős bizottsági tagoknak szükséges-e adni tiszteletdíjat. Dr. Péntek Tímea: Teljesen szabad kezet kapott a képviselő-testület október 13-tól a tiszteletdíj megállapítása tekintetében. Egy fő korlát van, nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését ez a kiadás. Annak, hogy nem személyhez, hanem tisztséghez köthető-e a bizottsági tagság, utána kell néznie. Lőrincz György: Véleménye szerint jelenleg személyről kell szavazni. Luka János: Van-e rendelkezés arról, hogy mikor kell minősített többséggel szavazni? Dr. Péntek Tímea: Az Mötv. szabályozza, hogy melyek azok az esetek, amelyeknél minősített többséggel kell szavazni. Dr. Kurunczi Károly: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24 éven keresztül működött. Javaslata az, hogy továbbra is legyen önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. Másik javaslata az, hogy a 30. (3) bekezdésének d.) pontja kerüljön ki az SzMSz-ből. Harmadik javaslata pedig az, hogy kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Véleménye szerint ez egy nagyon jó ars poetica az elkövetkező öt évre. 2

3 Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szintén az önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett szeretne szólni. Véleménye szerint egy kisebb bizottság sokkal hatékonyabban működik. Bella Zsolt: Az egyeztetések után az a véleménye, hogy két bizottság működjön. Dr. Péntek Tímea: Előzetes véleményezésre megküldte az SzMSz-t a Kormányhivatalnak. A tiszteletdíjakkal kapcsolatosan tettek észrevételt. A nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági tagok ugyanannyi tiszteletdíjat kaphatnak. Ezt már január 1-jétől alkalmazni kellett volna. Az előterjesztésben az összegen nem változtatott, csak a ,- Ft összetételén. Lőrincz György: Elmondta, hogy egy fő olyan képviselő van, aki két bizottságnak is tagja, tehát őt illeti meg duplán az alapdíj. Luka János: Az elmúlt 20 évben a tiszteletdíj mértéke nem változott Jánossomorján, viszont most úgy tűnik, hogy csökken a mérték. Lőrincz György: Összegszerűen nem változik a tiszteletdíj, csak az összetétele. Lipovits Máté: Javaslata az, hogy több bizottságban való részvételért ne járjon több tiszteletdíj a képviselőknek. Winkler László: A képviselő-testületi ülések kezdő időpontjával kapcsolatban javaslata az, hogy szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. Molnár Gábor: A tiszteletdíjakkal kapcsolatban javasolta, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. Bella Zsolt: Javaslata az, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja szintén 39 E Ft legyen. Lőrincz György: Dr. Kurunczi Károly módosító javaslataival kapcsolatban elmondta, hogy a 30. (3) bekezdés d.) pontja véleményei szerint egy lehetőség és nem kötelező. Az, hogy a gazdálkodásért ki felel, szerepel az Mötv-ben. Ezért az SzMSz-ben nem kell szerepeltetni. Az Mötv. szerint a bizottságok számára, tagjaira, összetételére a polgármester tesz javaslatot. Továbbra is fenntartja az előterjesztés szerinti javaslatát. Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 39 E Ft legyen. A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Bella Zsolt javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal elfogadta Molnár Gábor javaslatát. 3

4 Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László javaslatát, miszerint szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Winkler László javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatát, miszerint csak egy bizottsági tagság után járjon díjazás a képviselőknek. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta Lipovits Máté javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly azon javaslatát, miszerint kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint kerüljön ki az SzMSz-ből a 30. (3) bekezdésének d.) pontja. A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az SzMSz szervei között két bizottság szerepeljen. A képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint alakuljon-e önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel az összes módosító indítvánnyal együtt Jánossomorja Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól a 4. sz. melléklet szerint. Lőrincz György: Szünetet rendelt el. A szünet ideje alatt a 14/2014. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet 17 óra 30 perckor kihirdetésre került. Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés. 4

5 2./ Napirendi pont - Alpolgármester megválasztása, eskütétele (5. sz. melléklet) Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy Bella Zsolt képviselőt javasolta társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztani. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. A képviselő-testületi tagok közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani. Lebélyegzett szavazólapon kell leadni a szavazatokat és egy urnába kell helyezni. Ezután a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét. A szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát javasolta. Luka János: Bejelentette személyes érintettségét. Lipovits Máté: Bejelentette személyes érintettségét. Nemes Csaba: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatával. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát megválasztotta. 5

6 Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester választásáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselőtestület 4 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Luka János, a szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazás után ismertette annak eredményét. (6. sz. melléklet) A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, minősített többséggel a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsoltot választotta alpolgármesterré. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Lőrincz György: Felkérte Bella Zsoltot az eskütételre. Bella Zsolt letette a 7. sz. melléklet szerinti alpolgármesteri esküt. Lőrincz György: Gratulált Bella Zsoltnak és sok sikert kívánt a munkához. Bella Zsolt: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. 3./ Napirendi pont - Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása (8. sz. melléklet) 6

7 Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Az előterjesztésből kiderül, hogy a korábbiakhoz képest változott az alpolgármesteri tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításának szabálya. Az előterjesztés szerinti javaslata az, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 80 %-ában, ,- Ft-ban állapítsák meg. A költségtérítés pedig a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a lehet. Fentieket figyelembe véve ez ,- Ft-ot jelent. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés előterjesztés szerinti megállapításával. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsolt alpolgármester tiszteletdíját november 13. napjától havi ,- Ftban, költségtérítését ,- Ft-ban állapítja meg. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. Határidő: folyamatos. 4./ Napirendi pont 7

8 - Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele (9. sz. melléklet) Lőrincz György: A szünet ideje alatt, mivel két bizottság létrehozása helyett három bizottság létrehozását szavazta meg a képviselő-testület, változtatott előterjesztésén, illetve a bizottságok összetételén. Amelyik bizottság összetételén nem változtatott, az a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Elnöknek Luka Jánost, tagoknak dr. Kurunczi Károlyt, Lipovits Mátét, Winkler Lászlót, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Molnár Tamást javasolta. Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. Molnár Gábor: Kérte Lőrincz Györgyöt, hogy a többi bizottságra vonatkozóan is mondja el javaslatát. Lőrincz György: A Szociális Bizottság elnökének Winkler Lászlót, tagnak Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Csendes Viktóriát javasolta. A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát, tagjainak Molnár Gábort, Lipovits Mátét, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Prátser Krisztiánt és Nikházi Árpádot javasolta. Szavazásra tette fel dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a megválasztandó bizottságok elnökeiről és tagjairól egyenként szavaz. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost javasolta megválasztani. Megkérdezte Luka Jánost, vállalja-e a tisztséget. Luka János: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 8

9 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka János képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke Luka János legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 9

10 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót javasolta megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt javasolta megválasztani. Megkérdezte Dr. Kurunczi Károlyt, vállalja-e a tisztséget. 10

11 Dr. Kurunczi Károly: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károlyt kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károly képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Dr. Kurunczi Károly legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Tamást, vállalja-e a tisztséget. Molnár Tamás: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Molnár Tamás legyen. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást megválasztotta. 11

12 Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javasolta Winkler Lászlót megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának javasolta Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztani. Megkérdezte Dr. Mihályi Zsuzsannát, vállalja-e a tisztséget. Dr. Mihályi Zsuzsanna: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsannát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 12

13 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Dr. Mihályi Zsuzsanna legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának javasolta Csendes Viktóriát megválasztani. Megkérdezte Csendes Viktóriát, vállalja-e a tisztséget. Csendes Viktória: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Csendes Viktória legyen. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Csendes Viktóriát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát javasolta megválasztani. Megkérdezte Nemes Csabát, vállalja-e a tisztséget. Nemes Csaba: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. 13

14 Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csaba képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság elnöke Nemes Csaba legyen. A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Gábort, vállalja-e a tisztséget. Molnár Gábor: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábort kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábor képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a 14

15 Humánpolitikai Bizottság tagja Molnár Gábor legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt javasolta megválasztani. Megkérdezte Prátser Krisztiánt, vállalja-e a tisztséget. 15

16 Prátser Krisztián: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Prátser Krisztián legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot javasolta megválasztani. Megkérdezte Nikházi Árpádot, vállalja-e a tisztséget. Nikházi Árpád: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Nikházi Árpád legyen A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot megválasztotta. Lőrincz György: A nem képviselő bizottsági tagokat felkérte az eskütételre. A nem képviselő bizottsági tagok a 10. sz. melléklet szerinti esküt letették. Lőrincz György: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Dr. Mihályi Zsuzsanna nem tudott részt venni, ezért felkérte az eskütételre. Dr. Mihályi Zsuzsanna a 11. sz. melléklet szerint esküt letette. 16

17 5./ Napirendi pont - Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről (12. sz. melléklet) Lőrincz György: A képviselő-testület májusi ülésén döntött a Településrendezési Terv módosításáról. Az ügyintéző a módosításhoz szükséges eljárást megindította. A Településrendezési Terv szakmai véleményezése lezárult. A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a módosított tervet és az arra beérkezett véleményeket megismerte. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 10 évente felül kell vizsgálni a Településrendezési Tervet, ez a jövő évben lesz aktuális. Tehát a jövő évben egy globális, átfogó Településrendezési Terv felülvizsgálatára kerül sor. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére a REGIOPLAN Kft által Rp.I munka- számon készített szabályozási terv módosítási dokumentációt, illetve az arra érkezett véleményeket. A vélemények egyike sem tartalmaz jogszabályon alapuló észrevételt, kifogást. A vélemények figyelembe vételéről az alábbiak szerint dönt: 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész növénytelepítési kötelezettség egyértelművé tételére tett véleményét elfogadja azzal, hogy a helyi építési szabályzatba kerüljön be, hogy az előírt fásítás elvégzése a telektulajdonos kötelezettsége. A fentiek alapján és szerint a végleges szakmai véleményezési dokumentáció összeállítható. Határidő: folyamatos. 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-14 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben