J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) Jánossomorja Televízió munkatársai Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet) Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 3./ Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 4./ Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 5./ Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről 6./ Egyebek 1

2 1./ Napirendi pont - Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása (3. sz. melléklet) Lőrincz György: Valamennyi képviselő megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét. Jegyző Asszony készített ehhez kiegészítést. Ennek ismertetésére megkérte dr. Péntek Tímeát. Dr. Péntek Tímea: október 13-tól az Mötv. sok pontban változott. Van azonban olyan rendelkezés is, amely már 2013 januárjától lépett hatályba. Ezeket a változásokat kellett átvezetni az új SzMSz-ben. Lőrincz György: Eddig az volt a gyakorlat, hogy ciklus elején a képviselő-testület elfogadta az SzMSz-t és négy évig nem is módosították. Nagy a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi ciklusban több módosítást fognak az SzMSz-en átvezetni. Kérte a képviselő-testület tagjainak hozzászólását, véleményét. Dr. Kurunczi Károly: A SzMSz a képviselő-testület bibliája. Az előterjesztés szerinti SzMSzben felsorolt pontok lényegesen különböznek a jelenleg hatályostól. Meg kell vitatni, hogy milyen változások történtek. Az SzMSz-en pontról pontra végig kell menni. Lőrincz György: Az ő kérése is az volt a képviselő-testülethez, hogy mondják el véleményüket az SzMSz-szel kapcsolatban. Molnár Gábor: A külsős, illetve nem képviselő bizottsági tagsággal kapcsolatban van kérdése. Lehet-e ezt úgy megfogalmazni, hogy nem személyhez kötik a bizottsági tagságot, hanem státuszhoz, feladatkörhöz? Másik kérdése az, hogy a külsős bizottsági tagoknak szükséges-e adni tiszteletdíjat. Dr. Péntek Tímea: Teljesen szabad kezet kapott a képviselő-testület október 13-tól a tiszteletdíj megállapítása tekintetében. Egy fő korlát van, nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését ez a kiadás. Annak, hogy nem személyhez, hanem tisztséghez köthető-e a bizottsági tagság, utána kell néznie. Lőrincz György: Véleménye szerint jelenleg személyről kell szavazni. Luka János: Van-e rendelkezés arról, hogy mikor kell minősített többséggel szavazni? Dr. Péntek Tímea: Az Mötv. szabályozza, hogy melyek azok az esetek, amelyeknél minősített többséggel kell szavazni. Dr. Kurunczi Károly: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24 éven keresztül működött. Javaslata az, hogy továbbra is legyen önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. Másik javaslata az, hogy a 30. (3) bekezdésének d.) pontja kerüljön ki az SzMSz-ből. Harmadik javaslata pedig az, hogy kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Véleménye szerint ez egy nagyon jó ars poetica az elkövetkező öt évre. 2

3 Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szintén az önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett szeretne szólni. Véleménye szerint egy kisebb bizottság sokkal hatékonyabban működik. Bella Zsolt: Az egyeztetések után az a véleménye, hogy két bizottság működjön. Dr. Péntek Tímea: Előzetes véleményezésre megküldte az SzMSz-t a Kormányhivatalnak. A tiszteletdíjakkal kapcsolatosan tettek észrevételt. A nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági tagok ugyanannyi tiszteletdíjat kaphatnak. Ezt már január 1-jétől alkalmazni kellett volna. Az előterjesztésben az összegen nem változtatott, csak a ,- Ft összetételén. Lőrincz György: Elmondta, hogy egy fő olyan képviselő van, aki két bizottságnak is tagja, tehát őt illeti meg duplán az alapdíj. Luka János: Az elmúlt 20 évben a tiszteletdíj mértéke nem változott Jánossomorján, viszont most úgy tűnik, hogy csökken a mérték. Lőrincz György: Összegszerűen nem változik a tiszteletdíj, csak az összetétele. Lipovits Máté: Javaslata az, hogy több bizottságban való részvételért ne járjon több tiszteletdíj a képviselőknek. Winkler László: A képviselő-testületi ülések kezdő időpontjával kapcsolatban javaslata az, hogy szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. Molnár Gábor: A tiszteletdíjakkal kapcsolatban javasolta, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. Bella Zsolt: Javaslata az, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja szintén 39 E Ft legyen. Lőrincz György: Dr. Kurunczi Károly módosító javaslataival kapcsolatban elmondta, hogy a 30. (3) bekezdés d.) pontja véleményei szerint egy lehetőség és nem kötelező. Az, hogy a gazdálkodásért ki felel, szerepel az Mötv-ben. Ezért az SzMSz-ben nem kell szerepeltetni. Az Mötv. szerint a bizottságok számára, tagjaira, összetételére a polgármester tesz javaslatot. Továbbra is fenntartja az előterjesztés szerinti javaslatát. Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 39 E Ft legyen. A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Bella Zsolt javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal elfogadta Molnár Gábor javaslatát. 3

4 Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László javaslatát, miszerint szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Winkler László javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatát, miszerint csak egy bizottsági tagság után járjon díjazás a képviselőknek. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta Lipovits Máté javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly azon javaslatát, miszerint kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint kerüljön ki az SzMSz-ből a 30. (3) bekezdésének d.) pontja. A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az SzMSz szervei között két bizottság szerepeljen. A képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint alakuljon-e önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel az összes módosító indítvánnyal együtt Jánossomorja Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól a 4. sz. melléklet szerint. Lőrincz György: Szünetet rendelt el. A szünet ideje alatt a 14/2014. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet 17 óra 30 perckor kihirdetésre került. Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés. 4

5 2./ Napirendi pont - Alpolgármester megválasztása, eskütétele (5. sz. melléklet) Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy Bella Zsolt képviselőt javasolta társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztani. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. A képviselő-testületi tagok közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani. Lebélyegzett szavazólapon kell leadni a szavazatokat és egy urnába kell helyezni. Ezután a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét. A szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát javasolta. Luka János: Bejelentette személyes érintettségét. Lipovits Máté: Bejelentette személyes érintettségét. Nemes Csaba: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatával. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát megválasztotta. 5

6 Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester választásáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselőtestület 4 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Luka János, a szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazás után ismertette annak eredményét. (6. sz. melléklet) A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, minősített többséggel a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsoltot választotta alpolgármesterré. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Lőrincz György: Felkérte Bella Zsoltot az eskütételre. Bella Zsolt letette a 7. sz. melléklet szerinti alpolgármesteri esküt. Lőrincz György: Gratulált Bella Zsoltnak és sok sikert kívánt a munkához. Bella Zsolt: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. 3./ Napirendi pont - Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása (8. sz. melléklet) 6

7 Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Az előterjesztésből kiderül, hogy a korábbiakhoz képest változott az alpolgármesteri tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításának szabálya. Az előterjesztés szerinti javaslata az, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 80 %-ában, ,- Ft-ban állapítsák meg. A költségtérítés pedig a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a lehet. Fentieket figyelembe véve ez ,- Ft-ot jelent. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés előterjesztés szerinti megállapításával. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsolt alpolgármester tiszteletdíját november 13. napjától havi ,- Ftban, költségtérítését ,- Ft-ban állapítja meg. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. Határidő: folyamatos. 4./ Napirendi pont 7

8 - Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele (9. sz. melléklet) Lőrincz György: A szünet ideje alatt, mivel két bizottság létrehozása helyett három bizottság létrehozását szavazta meg a képviselő-testület, változtatott előterjesztésén, illetve a bizottságok összetételén. Amelyik bizottság összetételén nem változtatott, az a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Elnöknek Luka Jánost, tagoknak dr. Kurunczi Károlyt, Lipovits Mátét, Winkler Lászlót, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Molnár Tamást javasolta. Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. Molnár Gábor: Kérte Lőrincz Györgyöt, hogy a többi bizottságra vonatkozóan is mondja el javaslatát. Lőrincz György: A Szociális Bizottság elnökének Winkler Lászlót, tagnak Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Csendes Viktóriát javasolta. A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát, tagjainak Molnár Gábort, Lipovits Mátét, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Prátser Krisztiánt és Nikházi Árpádot javasolta. Szavazásra tette fel dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a megválasztandó bizottságok elnökeiről és tagjairól egyenként szavaz. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost javasolta megválasztani. Megkérdezte Luka Jánost, vállalja-e a tisztséget. Luka János: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 8

9 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka János képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke Luka János legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 9

10 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót javasolta megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt javasolta megválasztani. Megkérdezte Dr. Kurunczi Károlyt, vállalja-e a tisztséget. 10

11 Dr. Kurunczi Károly: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károlyt kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károly képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Dr. Kurunczi Károly legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Tamást, vállalja-e a tisztséget. Molnár Tamás: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Molnár Tamás legyen. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást megválasztotta. 11

12 Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javasolta Winkler Lászlót megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának javasolta Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztani. Megkérdezte Dr. Mihályi Zsuzsannát, vállalja-e a tisztséget. Dr. Mihályi Zsuzsanna: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsannát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 12

13 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Dr. Mihályi Zsuzsanna legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának javasolta Csendes Viktóriát megválasztani. Megkérdezte Csendes Viktóriát, vállalja-e a tisztséget. Csendes Viktória: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Csendes Viktória legyen. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Csendes Viktóriát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát javasolta megválasztani. Megkérdezte Nemes Csabát, vállalja-e a tisztséget. Nemes Csaba: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. 13

14 Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csaba képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság elnöke Nemes Csaba legyen. A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Gábort, vállalja-e a tisztséget. Molnár Gábor: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábort kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábor képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a 14

15 Humánpolitikai Bizottság tagja Molnár Gábor legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt javasolta megválasztani. Megkérdezte Prátser Krisztiánt, vállalja-e a tisztséget. 15

16 Prátser Krisztián: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Prátser Krisztián legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot javasolta megválasztani. Megkérdezte Nikházi Árpádot, vállalja-e a tisztséget. Nikházi Árpád: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Nikházi Árpád legyen A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot megválasztotta. Lőrincz György: A nem képviselő bizottsági tagokat felkérte az eskütételre. A nem képviselő bizottsági tagok a 10. sz. melléklet szerinti esküt letették. Lőrincz György: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Dr. Mihályi Zsuzsanna nem tudott részt venni, ezért felkérte az eskütételre. Dr. Mihályi Zsuzsanna a 11. sz. melléklet szerint esküt letette. 16

17 5./ Napirendi pont - Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről (12. sz. melléklet) Lőrincz György: A képviselő-testület májusi ülésén döntött a Településrendezési Terv módosításáról. Az ügyintéző a módosításhoz szükséges eljárást megindította. A Településrendezési Terv szakmai véleményezése lezárult. A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a módosított tervet és az arra beérkezett véleményeket megismerte. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 10 évente felül kell vizsgálni a Településrendezési Tervet, ez a jövő évben lesz aktuális. Tehát a jövő évben egy globális, átfogó Településrendezési Terv felülvizsgálatára kerül sor. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére a REGIOPLAN Kft által Rp.I munka- számon készített szabályozási terv módosítási dokumentációt, illetve az arra érkezett véleményeket. A vélemények egyike sem tartalmaz jogszabályon alapuló észrevételt, kifogást. A vélemények figyelembe vételéről az alábbiak szerint dönt: 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész növénytelepítési kötelezettség egyértelművé tételére tett véleményét elfogadja azzal, hogy a helyi építési szabályzatba kerüljön be, hogy az előírt fásítás elvégzése a telektulajdonos kötelezettsége. A fentiek alapján és szerint a végleges szakmai véleményezési dokumentáció összeállítható. Határidő: folyamatos. 17

18 6./ Napirendi pont - Egyebek - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (13. sz. melléklet) Lőrincz György: Röviden ismertette, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának összetételében változás történt. A társulás székhelyének mindenkori polgármestere volt a Tanács elnöke. Ezért szükséges a megállapodás módosítása. Kérdés, vélemény nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításával. A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal elfogadta. Határidő: november Mosonmagyaróvár Térségi Társulásba delegált tag megválasztása (14. sz. melléklet) Lőrincz György: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegálni kell egy tagot. Eddig is a polgármester képviselte a társulásban a várost. Javaslata az, hogy továbbra is a polgármester legyen a delegált tag, helyettese pedig az alpolgármester legyen. Bejelentette személyes érintettségét. Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból ne zárják ki. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 18

19 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Lőrincz Györgyöt nem zárja ki. Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsoltot ne zárják ki. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsoltot nem zárja ki. Lőrincz György: Szavazásra tette fel javaslatát, mely szerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag Lőrincz György polgármester, helyettese Bella Zsolt alpolgármester legyen. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába Lőrincz György polgármestert, helyettesének pedig Bella Zsolt alpolgármestert delegálja. Határidő: november 30. Lőrincz György: 2011-ben a képviselő-testület úgy döntött, hogy értékesíti a jegyzői lakást. Azóta többször felmerült, hogy meg lehetne tölteni más funkcióval, nem kell értékesíteni. Ezért javaslata az, hogy a 4/2011. (II. 17.) határozatot vonja vissza a képviselő-testület. Egyéb javaslat nem hangzott el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 19

20 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a 4/2011. (II. 17.) sz. határozatát visszavonja. Winkler László: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is szeretnék folytatni azt a hagyományt, hogy karácsony előtt a rászoruló családok részére tartós élelmiszer csomagot juttatnak el. Tavaly 400 E Ft-ot fordított erre az önkormányzat. Kérte ennek az összegnek a biztosítását az idei évben is. Lipovits Máté: Hány család részesül a csomagból? Csendes Viktória: Kb család. Nemes Csaba: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a szociális keretéből van-e maradványa, illetve abból lehetne-e átcsoportosítani a fent megjelölt célra? Winkler László: 10 M Ft-ból gazdálkodott a bizottság, van maradvány is, de az még kiosztásra kerül. Luka János: Összességében a szociális ágazatra fordított összeg 20 M Ft. Ennek egy része az, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság oszt szét. Nemes Csaba: Véleménye szerint ezt a kb. 400 E Ft-os összeget is be lehetne építeni az éves keretbe. Luka János: A segélyeket a rászorulók igényelni szokták, viszont a csomagot nem kell igényelni. Ez az indoka Winkler László kérelmének. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László kérésének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés általános tartaléka terhére 400 E Ft támogatást biztosít élelmiszercsomagok összeállításához a rászoruló családoknak a karácsonyi ünnepek előtt. Határidő: folyamatos. Lipovist Máté: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szombaton, november 15-én lesz egy 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. március 5-én Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 2015. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A Képviselő-testület alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben