J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) Jánossomorja Televízió munkatársai Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet) Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 3./ Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 4./ Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 5./ Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről 6./ Egyebek 1

2 1./ Napirendi pont - Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása (3. sz. melléklet) Lőrincz György: Valamennyi képviselő megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét. Jegyző Asszony készített ehhez kiegészítést. Ennek ismertetésére megkérte dr. Péntek Tímeát. Dr. Péntek Tímea: október 13-tól az Mötv. sok pontban változott. Van azonban olyan rendelkezés is, amely már 2013 januárjától lépett hatályba. Ezeket a változásokat kellett átvezetni az új SzMSz-ben. Lőrincz György: Eddig az volt a gyakorlat, hogy ciklus elején a képviselő-testület elfogadta az SzMSz-t és négy évig nem is módosították. Nagy a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi ciklusban több módosítást fognak az SzMSz-en átvezetni. Kérte a képviselő-testület tagjainak hozzászólását, véleményét. Dr. Kurunczi Károly: A SzMSz a képviselő-testület bibliája. Az előterjesztés szerinti SzMSzben felsorolt pontok lényegesen különböznek a jelenleg hatályostól. Meg kell vitatni, hogy milyen változások történtek. Az SzMSz-en pontról pontra végig kell menni. Lőrincz György: Az ő kérése is az volt a képviselő-testülethez, hogy mondják el véleményüket az SzMSz-szel kapcsolatban. Molnár Gábor: A külsős, illetve nem képviselő bizottsági tagsággal kapcsolatban van kérdése. Lehet-e ezt úgy megfogalmazni, hogy nem személyhez kötik a bizottsági tagságot, hanem státuszhoz, feladatkörhöz? Másik kérdése az, hogy a külsős bizottsági tagoknak szükséges-e adni tiszteletdíjat. Dr. Péntek Tímea: Teljesen szabad kezet kapott a képviselő-testület október 13-tól a tiszteletdíj megállapítása tekintetében. Egy fő korlát van, nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését ez a kiadás. Annak, hogy nem személyhez, hanem tisztséghez köthető-e a bizottsági tagság, utána kell néznie. Lőrincz György: Véleménye szerint jelenleg személyről kell szavazni. Luka János: Van-e rendelkezés arról, hogy mikor kell minősített többséggel szavazni? Dr. Péntek Tímea: Az Mötv. szabályozza, hogy melyek azok az esetek, amelyeknél minősített többséggel kell szavazni. Dr. Kurunczi Károly: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24 éven keresztül működött. Javaslata az, hogy továbbra is legyen önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. Másik javaslata az, hogy a 30. (3) bekezdésének d.) pontja kerüljön ki az SzMSz-ből. Harmadik javaslata pedig az, hogy kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Véleménye szerint ez egy nagyon jó ars poetica az elkövetkező öt évre. 2

3 Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szintén az önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett szeretne szólni. Véleménye szerint egy kisebb bizottság sokkal hatékonyabban működik. Bella Zsolt: Az egyeztetések után az a véleménye, hogy két bizottság működjön. Dr. Péntek Tímea: Előzetes véleményezésre megküldte az SzMSz-t a Kormányhivatalnak. A tiszteletdíjakkal kapcsolatosan tettek észrevételt. A nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági tagok ugyanannyi tiszteletdíjat kaphatnak. Ezt már január 1-jétől alkalmazni kellett volna. Az előterjesztésben az összegen nem változtatott, csak a ,- Ft összetételén. Lőrincz György: Elmondta, hogy egy fő olyan képviselő van, aki két bizottságnak is tagja, tehát őt illeti meg duplán az alapdíj. Luka János: Az elmúlt 20 évben a tiszteletdíj mértéke nem változott Jánossomorján, viszont most úgy tűnik, hogy csökken a mérték. Lőrincz György: Összegszerűen nem változik a tiszteletdíj, csak az összetétele. Lipovits Máté: Javaslata az, hogy több bizottságban való részvételért ne járjon több tiszteletdíj a képviselőknek. Winkler László: A képviselő-testületi ülések kezdő időpontjával kapcsolatban javaslata az, hogy szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. Molnár Gábor: A tiszteletdíjakkal kapcsolatban javasolta, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. Bella Zsolt: Javaslata az, hogy az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja szintén 39 E Ft legyen. Lőrincz György: Dr. Kurunczi Károly módosító javaslataival kapcsolatban elmondta, hogy a 30. (3) bekezdés d.) pontja véleményei szerint egy lehetőség és nem kötelező. Az, hogy a gazdálkodásért ki felel, szerepel az Mötv-ben. Ezért az SzMSz-ben nem kell szerepeltetni. Az Mötv. szerint a bizottságok számára, tagjaira, összetételére a polgármester tesz javaslatot. Továbbra is fenntartja az előterjesztés szerinti javaslatát. Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 39 E Ft legyen. A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Bella Zsolt javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatát, miszerint az alapdíj 39 E Ft, a bizottsági tagsági díj 22 E Ft, a bizottsági elnök díja pedig 25 E Ft legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal elfogadta Molnár Gábor javaslatát. 3

4 Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László javaslatát, miszerint szerepeljen az SzMSz-ben a képviselő-testületi ülések kezdő időpontjaként a 16 óra. A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Winkler László javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatát, miszerint csak egy bizottsági tagság után járjon díjazás a képviselőknek. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta Lipovits Máté javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly azon javaslatát, miszerint kerüljön be az SzMSz-be az, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint kerüljön ki az SzMSz-ből a 30. (3) bekezdésének d.) pontja. A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el Dr. Kurunczi Károly javaslatát. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az SzMSz szervei között két bizottság szerepeljen. A képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint alakuljon-e önálló Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. Lőrincz György: Szavazásra tette fel az összes módosító indítvánnyal együtt Jánossomorja Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól a 4. sz. melléklet szerint. Lőrincz György: Szünetet rendelt el. A szünet ideje alatt a 14/2014. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet 17 óra 30 perckor kihirdetésre került. Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés. 4

5 2./ Napirendi pont - Alpolgármester megválasztása, eskütétele (5. sz. melléklet) Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy Bella Zsolt képviselőt javasolta társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztani. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. A képviselő-testületi tagok közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani. Lebélyegzett szavazólapon kell leadni a szavazatokat és egy urnába kell helyezni. Ezután a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét. A szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát javasolta. Luka János: Bejelentette személyes érintettségét. Lipovits Máté: Bejelentette személyes érintettségét. Nemes Csaba: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost, Lipovits Mátét és Nemes Csabát kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatával. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Luka Jánost, tagjainak Lipovits Mátét és Nemes Csabát megválasztotta. 5

6 Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester választásáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselőtestület 4 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Luka János, a szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazás után ismertette annak eredményét. (6. sz. melléklet) A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, minősített többséggel a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsoltot választotta alpolgármesterré. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Lőrincz György: Felkérte Bella Zsoltot az eskütételre. Bella Zsolt letette a 7. sz. melléklet szerinti alpolgármesteri esküt. Lőrincz György: Gratulált Bella Zsoltnak és sok sikert kívánt a munkához. Bella Zsolt: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. 3./ Napirendi pont - Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása (8. sz. melléklet) 6

7 Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Az előterjesztésből kiderül, hogy a korábbiakhoz képest változott az alpolgármesteri tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításának szabálya. Az előterjesztés szerinti javaslata az, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 80 %-ában, ,- Ft-ban állapítsák meg. A költségtérítés pedig a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a lehet. Fentieket figyelembe véve ez ,- Ft-ot jelent. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület Bella Zsoltot. A képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásból Bella Zsolt képviselőt kizárja. Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés előterjesztés szerinti megállapításával. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsolt alpolgármester tiszteletdíját november 13. napjától havi ,- Ftban, költségtérítését ,- Ft-ban állapítja meg. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik. Határidő: folyamatos. 4./ Napirendi pont 7

8 - Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele (9. sz. melléklet) Lőrincz György: A szünet ideje alatt, mivel két bizottság létrehozása helyett három bizottság létrehozását szavazta meg a képviselő-testület, változtatott előterjesztésén, illetve a bizottságok összetételén. Amelyik bizottság összetételén nem változtatott, az a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Elnöknek Luka Jánost, tagoknak dr. Kurunczi Károlyt, Lipovits Mátét, Winkler Lászlót, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Molnár Tamást javasolta. Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. Molnár Gábor: Kérte Lőrincz Györgyöt, hogy a többi bizottságra vonatkozóan is mondja el javaslatát. Lőrincz György: A Szociális Bizottság elnökének Winkler Lászlót, tagnak Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Csendes Viktóriát javasolta. A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát, tagjainak Molnár Gábort, Lipovits Mátét, nem képviselő bizottsági tagnak pedig Prátser Krisztiánt és Nikházi Árpádot javasolta. Szavazásra tette fel dr. Kurunczi Károly javaslatát, miszerint a bizottságok elnökeiről és tagjairól egyesével szavazzanak. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a megválasztandó bizottságok elnökeiről és tagjairól egyenként szavaz. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost javasolta megválasztani. Megkérdezte Luka Jánost, vállalja-e a tisztséget. Luka János: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka Jánost kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 8

9 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Luka János képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke Luka János legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Luka Jánost megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 9

10 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót javasolta megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt javasolta megválasztani. Megkérdezte Dr. Kurunczi Károlyt, vállalja-e a tisztséget. 10

11 Dr. Kurunczi Károly: Igen, vállalja. Egyben bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károlyt kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Kurunczi Károly képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja Dr. Kurunczi Károly legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Kurunczi Károlyt megválasztotta. Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Tamást, vállalja-e a tisztséget. Molnár Tamás: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Molnár Tamás legyen. A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Molnár Tamást megválasztotta. 11

12 Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének javasolta Winkler Lászlót megválasztani. Megkérdezte Winkler Lászlót, vállalja-e a tisztséget. Winkler László: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Winkler László képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Winkler László legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Winkler Lászlót megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának javasolta Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztani. Megkérdezte Dr. Mihályi Zsuzsannát, vállalja-e a tisztséget. Dr. Mihályi Zsuzsanna: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsannát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 12

13 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Dr. Mihályi Zsuzsanna legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Dr. Mihályi Zsuzsannát megválasztotta. Lőrincz György: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának javasolta Csendes Viktóriát megválasztani. Megkérdezte Csendes Viktóriát, vállalja-e a tisztséget. Csendes Viktória: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Csendes Viktória legyen. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Csendes Viktóriát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát javasolta megválasztani. Megkérdezte Nemes Csabát, vállalja-e a tisztséget. Nemes Csaba: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. 13

14 Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csabát kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztásáról szóló szavazásból Nemes Csaba képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság elnöke Nemes Csaba legyen. A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság elnökének Nemes Csabát megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort javasolta megválasztani. Megkérdezte Molnár Gábort, vállalja-e a tisztséget. Molnár Gábor: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábort kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Molnár Gábor képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a 14

15 Humánpolitikai Bizottság tagja Molnár Gábor legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Molnár Gábort megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét javasolta megválasztani. Megkérdezte Lipovits Mátét, vállalja-e a tisztséget. Lipovits Máté: Igen, vállalja. Egyben bejelentette érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Mátét kizárják-e. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztásáról szóló szavazásból Lipovits Máté képviselőt kizárja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagja Lipovits Máté legyen. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság tagjának Lipovits Mátét megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt javasolta megválasztani. Megkérdezte Prátser Krisztiánt, vállalja-e a tisztséget. 15

16 Prátser Krisztián: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Prátser Krisztián legyen. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Prátser Krisztiánt megválasztotta. Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot javasolta megválasztani. Megkérdezte Nikházi Árpádot, vállalja-e a tisztséget. Nikházi Árpád: Igen, vállalja. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagja Nikházi Árpád legyen A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Nikházi Árpádot megválasztotta. Lőrincz György: A nem képviselő bizottsági tagokat felkérte az eskütételre. A nem képviselő bizottsági tagok a 10. sz. melléklet szerinti esküt letették. Lőrincz György: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Dr. Mihályi Zsuzsanna nem tudott részt venni, ezért felkérte az eskütételre. Dr. Mihályi Zsuzsanna a 11. sz. melléklet szerint esküt letette. 16

17 5./ Napirendi pont - Településrendezési terv nyilatkozat módosított terv és szakmai vélemény megismeréséről (12. sz. melléklet) Lőrincz György: A képviselő-testület májusi ülésén döntött a Településrendezési Terv módosításáról. Az ügyintéző a módosításhoz szükséges eljárást megindította. A Településrendezési Terv szakmai véleményezése lezárult. A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a módosított tervet és az arra beérkezett véleményeket megismerte. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 10 évente felül kell vizsgálni a Településrendezési Tervet, ez a jövő évben lesz aktuális. Tehát a jövő évben egy globális, átfogó Településrendezési Terv felülvizsgálatára kerül sor. Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Egyéb javaslat nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére a REGIOPLAN Kft által Rp.I munka- számon készített szabályozási terv módosítási dokumentációt, illetve az arra érkezett véleményeket. A vélemények egyike sem tartalmaz jogszabályon alapuló észrevételt, kifogást. A vélemények figyelembe vételéről az alábbiak szerint dönt: 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész növénytelepítési kötelezettség egyértelművé tételére tett véleményét elfogadja azzal, hogy a helyi építési szabályzatba kerüljön be, hogy az előírt fásítás elvégzése a telektulajdonos kötelezettsége. A fentiek alapján és szerint a végleges szakmai véleményezési dokumentáció összeállítható. Határidő: folyamatos. 17

18 6./ Napirendi pont - Egyebek - Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (13. sz. melléklet) Lőrincz György: Röviden ismertette, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának összetételében változás történt. A társulás székhelyének mindenkori polgármestere volt a Tanács elnöke. Ezért szükséges a megállapodás módosítása. Kérdés, vélemény nem hangzott el. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításával. A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal elfogadta. Határidő: november Mosonmagyaróvár Térségi Társulásba delegált tag megválasztása (14. sz. melléklet) Lőrincz György: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegálni kell egy tagot. Eddig is a polgármester képviselte a társulásban a várost. Javaslata az, hogy továbbra is a polgármester legyen a delegált tag, helyettese pedig az alpolgármester legyen. Bejelentette személyes érintettségét. Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból ne zárják ki. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 18

19 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Lőrincz Györgyöt nem zárja ki. Bella Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsoltot ne zárják ki. A képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról szóló szavazásból Bella Zsoltot nem zárja ki. Lőrincz György: Szavazásra tette fel javaslatát, mely szerint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegált tag Lőrincz György polgármester, helyettese Bella Zsolt alpolgármester legyen. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába Lőrincz György polgármestert, helyettesének pedig Bella Zsolt alpolgármestert delegálja. Határidő: november 30. Lőrincz György: 2011-ben a képviselő-testület úgy döntött, hogy értékesíti a jegyzői lakást. Azóta többször felmerült, hogy meg lehetne tölteni más funkcióval, nem kell értékesíteni. Ezért javaslata az, hogy a 4/2011. (II. 17.) határozatot vonja vissza a képviselő-testület. Egyéb javaslat nem hangzott el. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 19

20 Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata hogy a 4/2011. (II. 17.) sz. határozatát visszavonja. Winkler László: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is szeretnék folytatni azt a hagyományt, hogy karácsony előtt a rászoruló családok részére tartós élelmiszer csomagot juttatnak el. Tavaly 400 E Ft-ot fordított erre az önkormányzat. Kérte ennek az összegnek a biztosítását az idei évben is. Lipovits Máté: Hány család részesül a csomagból? Csendes Viktória: Kb család. Nemes Csaba: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a szociális keretéből van-e maradványa, illetve abból lehetne-e átcsoportosítani a fent megjelölt célra? Winkler László: 10 M Ft-ból gazdálkodott a bizottság, van maradvány is, de az még kiosztásra kerül. Luka János: Összességében a szociális ágazatra fordított összeg 20 M Ft. Ennek egy része az, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság oszt szét. Nemes Csaba: Véleménye szerint ezt a kb. 400 E Ft-os összeget is be lehetne építeni az éves keretbe. Luka János: A segélyeket a rászorulók igényelni szokták, viszont a csomagot nem kell igényelni. Ez az indoka Winkler László kérelmének. Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László kérésének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2014. (XI. 12.) Kt. Határozata Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés általános tartaléka terhére 400 E Ft támogatást biztosít élelmiszercsomagok összeállításához a rászoruló családoknak a karácsonyi ünnepek előtt. Határidő: folyamatos. Lipovist Máté: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szombaton, november 15-én lesz egy 20

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2017. január 17. napján (kedden) 8 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén.

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 584-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Szám: EPL/57/14/2014.

Szám: EPL/57/14/2014. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57/14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21. napján 15 órakor, a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: Erdősi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 24-én megtartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 16ai Képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 139/2014.(XII.16.) Napirendi pontok

Részletesebben