Vállalkozás létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás létrehozása"

Átírás

1 Ebben a fejezetben a vezetők mindennapi munkáját mutatom be azokon a tipikus helyzeteken keresztül, amelyek a vezetők munkájának zömét adják. Az élethelyzetek ismertetése nyomon követi a vállalatok életútját a megszületéstől a fontosabb megállókon keresztül a vállalat szervezeti kereteinek a megszűnéséig. Bár szükség lehet rá, ebben a munkában mégsem foglalkozom a vezetők munkahelyen kívüli, de a munkájukkal összefüggő helyzeteivel (vezetők a koktélpartyn, az iskolában - a katedrán és a padban - a vezetők privát élete stb.). Vállalkozás létrehozása Az első üzleti vezetési helyzet magának a vállalatnak vagy a társaságnak a megalapítása (set up of enterprise). Ezt gyakran nem a vezetők, hanem a tulajdonosok vagy megbízottaik végzik. A vállalatalapítási elhatározás azonban jellegzetesen vezetői döntés (még ha tulajdonosok hozzák is). Gazdálkodó, üzleti szervezet megalapítása annak a jogi és szervezeti formának, architektúrának a létrehozása, amelynek keretében a gazdasági tevékenység folyik. Üzletelni, vállalkozni persze nemcsak gazdálkodó szervezet gazdasági feltételek jelentősen megváltoznak - ez történt az utóbbi tíz évben Magyarországon -, akkor a vállalatok stratégiájának egyes elemeit át kell értékelni, esetleg újra kell fogalmazni. A stratégiai vez [1988]). Ezek a következők: az alapítói szándék, képesség, motiváltság; az ötlet értelme; a kezdeményező érdekei; a pénzügyi és piaci háttér; a jó szerencse. A VÁLLALATALAPÍTÁS LÉPÉSEI A vállalatalapítás lényegében a következő lépéseket jelenti (Hisrich-Peters [1991]): a vállalkozás, a vállalatalapítás ötletének felvetése, kidolgozása; a vállalatalapítási elhatározás, a jogi és szervezeti alapok és elvek lefektetése; az alapítás formai és eljárási lépései; környezeti feltételek megteremtése, a telephely és a kezdő csapat kiválasztása; a megrendelések, az anyagok, az indulótőke biztosítása az első időszakra; az első üzleti kapcsolatok; az induló feltételek szerinti működés beindítása; az első időszak áttekintése.

2 A fentebb tagolt folyamatot egy gondos vezetés az induló üzleti terv keretei között valósítja meg. Egy sor új vállalkozás azonban nem készít igazi üzleti tervet, hanem csak beindul. Az első, legalábbis papíron megjelenő tervet általában akkor dolgozzák ki, ha azt a pénzintézet kéri - például bankhitel igénybevételéhez. Üzleti terv készítésére serkent az is, ha befektetők vagy társtulajdonosok kérnek üzleti tervet annak eldöntéséhez, hogy részt vegyenek-e a vállalkozásban. Általában a nagyobb szervezetek általi cégalapításkor tapasztalhatunk gondos üzleti tervezést. A vállalatalapítás vagy üzleti vállalkozás beindítása többnyire valamely ötlet alapján kezdődik. A vállalat alapítói - legalább fejben - végiggondolják, hogy üzletileg megvalósíthatónak tűnő ötletük miért igényel egy vállalatot. Ha ez a folyamat többékevésbé logikus, akkor már itt ki lehet szűrni a nagyobb kockázatokat. Tíz ragyogónak tűnő ötletből kilencről többnyire kiderül, hogy megvalósíthatatlan. Mindenképp hasznos ezért, ha az ötlet szülői olyanokkal konzultálnak, akiknek van vállalkozási, üzleti gyakorlatuk. Ennek során legalább azt kell felmérni, hogy a tervezett vállalkozás mit fog csinálni, miből fogja csinálni és legfőképp kinek és mennyiért lehet eladni a produktumait, s legalább az első időszak várható üzletmenetét meg kell becsülni. Ugyanakkor nem vitatható, hogy gyakran egyetlen üzletileg hasznosítható tranzakcióra, egy jól felismert lehetőségre is érdemes egy vállalkozást létrehozni. A VÁLLALATALAPÍTÓK VEZETŐI SZEREPE A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden új vállalat indítása mögött van egy-két ember, akik törekednek a vállalat megszervezésére. Ezek a szakma által tréfásan alapító atyáknak nevezett kezdeményező emberek a szervezői-vezetői a vállalatalapításnak még akkor is, ha az új vállalatban esetleg semmiféle vezető tisztséget nem töltenek be. A vállalatalapítás tehát azon ritka helyzet, amikor a vezető lehet kívülálló is. Ez azonban nem sokáig tart, hiszen ha formálisan létrehoznak egy vállalatot, annak többnyire ki is nevezik a vezetőjét. Kisebb vállalkozásokban az alapító, a tulajdonos és az első vezető többnyire ugyanaz a személy. JOGI ÉS SZERVEZETI KERETEK MEGÁLLAPÍTÁSA A vállalatalapítás többnyire vállalkozásszervezési aktus, amelyben óriási szerepe van a lehetőségek kiaknázásának. Ha legalább a kezdeti időszak tevékenységét sikerül nagyjából tisztázni, akkor lázas munka kezdődik. A vállalatalapítók általában úgy érzik, hogy az idő szorítja őket, most van esély üzletileg hasznosítani ötleteiket. Az első lépések egyike a jogi keretek megálmodása. Egy vállalat indulásakor a jövőkép még nem kiérlelt, ezért a működés első éveiben mindig tapasztalható a szervezeti és jogi keretek átalakítása (például az alapító okirat változtatása). A jogi megoldás az üzleti ésszerűségen belül a tőkehelyzethez, a reménybeli vagy szükséges befektetők elképzelt igényeihez, a szabályozás korlátaihoz igazodik. Bizonyos tevé-

3 kenységekre a jogszabályok megállapítják a vállalkozás formáját, az indulótőke minimális értékét stb. Aki ilyen területeken akar dolgozni, annak ezt figyelembe kell venni. Általában az a gyakorlat, hogy az egyszerűbb, a tőketársulás szempontjából kevésbé nyílt változatokkal indul az új vállalkozás, és az idő múlásával felülvizsgálják a működés jogi kereteit. A tapasztaltabb vállalkozók, a nagyvállalatok azonban felkészültek arra, hogy már az első lépésben is nagyjából helyes jogi kereteket válasszanak. Vezetési szempontból fontosabb a szervezeti keretek felépítése. Ez ugyanis eldönti a hatalmi és erőviszonyokat, a tulajdonosok, a vezetők és a beosztottak kapcsolatát. Ezek elsősorban az alapító okiratban, a szindikátusi megállapodásban és az induló szervezeti szabályzatban fogalmazódnak meg. Ha a tulajdonosok sok döntést telepítenek a tulajdonosi testületekhez, akkor azzal a potenciális konfliktusok melegágyát teremtik meg. Ha a szervezetben a különböző tulajdonosok embereinek helyet és pozíciót kell szorítani, akkor a szervezeti keret többnyire ugyancsak vitahelyzeteket teremt. Ha a szavazati arányok bármely testületben egy kézben vagy egy szűkebb csoport kezében koncentrálódnak a vétó lehetősége nélkül, akkor számítani kell a domináns tulajdonosi akaratnyilvánításra. Egy induló vállalat esetében a hatalmi struktúra megszervezésének legalább annyira a kerete a szervezet konfigurációja, mint a működési szervezet felépítése. A VÁLLALATALAPÍTÁS INDULÓ FELTÉTELEI Az induló feltételek közül egyik legfontosabb a vállalkozás fizikai kereteinek létrehozása. Ilyen mindenekelőtt a telephely megválasztása és kialakítása. Kereskedelmi, vendéglátó vagy termelővállalat, telepített szolgáltatás esetén a telephely-kiválasztás meghatározó lehet a jövőbeni üzletmenetre. A megközelíthetőség, a kiszolgálás, a szállítás, a parkolás lehetőségeinek feltérképezése talán még fontosabb, mint a telephely bérleti díja vagy vételi ára. A sivatag közepén még akkor sem érdemes mosógépszervizt alapítani, ha a területet ingyen adják. Az óvatos vállalkozók eleinte nem szoktak túlméretezett, úgynevezett bővülési lehetőségeket is tartalmazó telepeket venni, sőt nagyon gyakran az induló vállalatok csak bérlik a helyiséget, esetleg a családi ház vagy birtok adta alkalmakat használják ki. Mindenképp vitatható üzletpolitika, ha az indulótőke nagy részét telephelyre és felszerelésekre költik, mert ez korlátozza az üzleti mozgásteret, s növeli a kockázatot. Ugyanis a többnyire alábecsült működési költségigényt is finanszírozni kell már az első időkben is, amikor még nincs elegendő bevétel. A tárgyi eszközök, ingatlanok mellett igen fontos az kezdő csapat kialakítása. Az induló helyzetben a tulajdonos vagy a kiszemelt vezető igen gyakran régi ismeretségéből válogat, személyes ajánlásokra hagyatkozik. Ilyenkor a bizalom még fontosabb, mint később, amikor a szakértelem és a kapcsolatrendszer válik a csapatépítés alapjává.

4 A fentiekkel egy időben teremtik meg az egyéb induló feltételeket, így a pénzt, az anyagokat stb. A tőke megszerzése formálisan ugyan a vállalatalapítás egyik feltétele, az alapítói tőke azonban igen gyakran nem likvid, esetleg időben nem is áll rendelkezésre. Éppen ezért a működő tőke megszerzése nem az alapítói tőke mobilizálását jelenti, hanem likviditásszervezést. Ilyen lehet a már bejegyzett vállalat első hitelfelvétele, a tulajdonosok első hitelezései, az első megrendelések előlegei, tartozások az első anyagbeszállítóknak stb. A kezdeti pénzügyi stabilitás biztosítása teszi leginkább próbára a vállalkozókat. Ilyenkor derül ki, hogy álmaik megvalósításához mekkora eszközöket tudnak mozgósítani. Ezzel legalább azonos fontosságú probléma az első rendelések megszervezése. Ha az indulás pillanatában nincs munkája a vállalatnak, akkor veszedelmes útra tévedhet: semmit sem termel, csak fizeti a kiadásokat vagy készletre gyárt. A tapasztalt vezetők ezt a hibát nem követik el. A kezdő álmodozók ezt a szempontot gyakorta nem veszik komolyan, annyira bíznak termékeikben, szolgáltatásukban, hogy azt hiszik, azt könnyű lesz eladni. Ez a tévhit gyakran a vállalat első kudarcához vezet. A megrendelések megszerzése az első igazi üzleti kapcsolat. A valóságban persze az üzleti kapcsolatok már a megrendelés előtt is fontos szerepet kapnak a vállalatalapításban. A tulajdonosi kör megállapítása és a vezető kiválasztása ugyanis már üzleti kapcsolat. Gyakran ilyenkor derül ki, hogy a baráti vagy családi kapcsolatrendszer mennyire képes üzleti körülmények között működni. A VÁLLALATALAPÍTÁS VEZETŐI MUNKÁJA Az új vállalat alapítása és beindítása a vezető szemszögéből nézve egymást időben átfedő folyamat. Egyszerre kell az alapítás formaságait intézni, az új munkatársakat felvenni, az új telephelyen berendezkedni és mindeközben már el kell kezdeni a vállalat főtevékenységét is. Formailag szoktak nyitási napot megjelölni, a valóságban azonban már ezt jóval megelőzően fel kell készülni, sőt el is kell indítani az üzemszerű működést, ugyanakkor a nyitás napja után is sok még az alapítási feladat. Könnyen lehet, hogy a cégbejegyzés még nincs befejezve, az ingatlanok még nincsenek átírva, az alaptőke még nincs beszedve, a személyzet egy részével még nem kötöttek szerződést stb., de a munka már megindult. Az üzemeltetés tehát ugyan nagy vonalakban követi az alapítást, de a vezetésnek időben egyszerre ad munkát. A beindítás során számolni kell azzal is, hogy még a legkörültekintőbb felkészülés mellett is lehetnek kimaradt, elfelejtett, be nem fejezett feladatok. A vállalatalapítás folyamata jól modellezhető és tervezhető. Az alapítás maga egy projektnek tekinthető és a projektvezetés szabályai szerint lehet előkészíteni és végrehajtani. Az ezzel párhuzamos üzemeltetés megszervezésére a legáltalánosabb módszer az üzleti terv készítése. A vállalatalapítás üzleti tervei olyan dokumentumok, amelyek az üzletvitel legfontosabb területeit tartalmazzák (Vecsenyi). Az üzleti tervek legismertebb fejezetei a következők:

5 vezetői összefoglaló; általános vállalatleírás, a telepek, a szervezet, a vezetés bemutatása; piaci lehetőségek értékelése, versenyelemzés; termelési és szolgáltatási feltételek; emberi erőforrások; tőke és vagyoni állapot pénzügyi, likviditási terv; jövedelmezőségi terv; fejlesztési elképzelések. Szervezetépítés A szervezetépítés (organisation development) folyamatos tevékenység, amely a vállalat beindításával kezdődik és mindaddig tart, amíg a vállalat él. A szervezetépítés a szervezeti változások, sőt általában a változások alapvető mozzanata. E könyvben a vezetői tevékenység nézőpontjából már foglalkoztam a szervezetépítéssel. Ebben a fejezetben ugyanezt mint helyzetet vizsgálom. A vállalati szervezetek felépítése és működtetése rendkívül bonyolult, nagy körültekintést és hozzáértést igénylő munka. Sokan úgy gondolják, hogy ha tisztázták a munkamegosztást, az alá- és fölérendeltségeket, akkor lényegében létrehozták a szervezetet. Tagadhatatlan, hogy a szervezetépítés alapja éppen az említett két tényező. Ha azonban jól működő szervezetet akarunk építeni, akkor többféle szempontot kell figyelembe vennünk (Galbraith [1973]). A SZERVEZETÉPÍTÉS SZEMPONTJAI A vállalatok nemcsak gazdasági célokat szolgálnak, hanem a társadalom mesterséges mikroközösségei is. Ennek megfelelően azok a szervezetek működőképesek, amelyek igazodnak a társadalmi szokásokhoz, a fejlettséghez, az emberek elvárásaihoz, mindennapi életstílusukhoz. A környezetet méltányoló vállalatok gördülékenyebben működnek, kevesebb konfliktussal járnak. A vállalati szervezet igazodik a stratégiához, azokhoz az értékekhez, amelyeket a vezetők fontosnak tartanak. Egy ügyfélorientált szolgáltatószervezet például sikertelen, ha katonai típusú szervezetet hoz létre. Ha a vezetők az egyéni kibontakozásban hajtóerőt látnak, akkor ehhez a szigorú alá- és fölérendeltség nem megfelelő keret; ha a szervezetek önállóságát fontosnak tartják, akkor ennek megfelelő hatásköri elrendezésre van szükség; ha a vezetés valamit kiemelten fontosnak tart, akkor azt közvetlen irányítása alá vonja. A szervezet követi az iparág és a technológia követelményeit is. A vertikális technológiai láncok, az egymásra épülő termelési fázisok szoros koordinációt és kooperációt követelnek meg. A sok összetevőt felhasználó sorozatgyártás nagyon

6 magas fokú kiszolgáló és ellátó szervezetet feltételez. Ha a vállalat kiterjedt földrajzi területen kíván működni, akkor regionális szervezeteket alakít ki. A csúcsiparágakban a technológiai felügyelet intenzív belső információs rendszert, sőt hálózatot követel meg. A nagy önállóságú egységekből épülő hálózatok - üzletláncok, franchise rendszerek stb. - között általában nem a szervezeti, hanem a gazdálkodási kapcsolat a mértékadó. A szervezet igazodik a vállalati méretekhez, hiszen a kisebb egységek nem rendelkeznek olyan mélyen tagolt szerepekkel, belső munkamegosztással, amely megkövetelné ezek önálló szervezetekbe sorolását. Ha a vállalat él a tevékenységkihelyezés (outsourcing) módszerével, akkor a végrehajtó szervek leépülhetnek, az ellenőrző szervek pedig megerősödnek. A szervezet követi a vezetők hatalmi csatározásainak változását. A szervezeten belül a hatalom kifejeződik a hatáskörben, a vezetőtől való távolságban, a beosztottak számában stb. Ezek a hatalmi tükörképek olyan fontosak, hogy néha még az ésszerűséget is maguk alá gyűrik. A vezetők olyan szervezeteket akarnak, amelyet áttekinteni és kezelni tudnak. Ugyanakkor a szervezeteknek van önmozgásuk, saját törvényeik, amelyek a hierarchizálás, a bürokratizálódás felé terelik a vállalatot. A szervezetfejlesztési kezdeményezések formailag mindig racionális indokokat kapnak. A valóságban azonban a szervezetépítési elképzelések mögött az ésszerűség mellett gyakran a hatalomra és a bürokratikus tökéletességre irányuló vágy jelenik meg. A szervezet kialakítására sokféle modellt dolgoztak ki, ebben a könyvben a legalapvetőbbeket tárgyalom. A szervezetépítésben megjelenő vezetői feladatok ismertetésének célja annak bemutatása, hogy a kiválasztott vagy csak nagyjából elképzelt forma kialakításakor milyen szempontok szerint érdemes eljárni (Miner [1988]). A SZERVEZETALAKÍTÁS SZEMPONTJAI 1. A formalizálás, azaz annak tisztázása, hogy miként alakuljanak a vállalaton belüli kapcsolatok, a kommunikáció. Ahol szabályok, előírások, munkaköri meghatározások alakítják a szereposztást, ott mély, hierarchikus, soklépcsős szervezetekre számíthatunk. Ahol az emberek személyes, egymás közötti kapcsolata vagy a nagyon integrált, mindenkihez elérő informatikai rendszer lesz a meghatározó, ott lapos, laza, egymás melletti szerepekre építő szervezet jön létre. 2. A szakosodás mértéke. Ha az emberek nagyon szűk részfeladatokat kapnak, ha sok különféle szakosodott szervezet jön létre, akkor a hivatali koordináció is sok erőt köt le - ilyenkor sok belső szabályozószervezetre és emberre van szükség. Ezt nevezik igazgatásigényes vállalatnak. Ha szélesebb, általános felelősségű és hatáskörű szervezet alakul, akkor ezeket nem kell egymás alá sorolni, az egymás melletti elhelyezés jó működési eredménnyel kecsegtet.

7 3. A standardizáció, azaz a hasonló munkákat végző emberekre építő, egy leírással sok szereplő munkáját meghatározó megoldás. Az ilyen esetekben sok ember munkáját kell irányítani, így a felügyelői szerepek nagy hangsúlyt kapnak. (Ha minden ember lényegében mást csinál, minden szervezet más szerepet kap, akkor nincs standardizálás, hanem egyéni szerepleírások szerint dolgoznak. Ilyenkor a kooperációs és a koordinációs szerepek válnak fontosabbá.) 4. A decentralizáció mértéke, vagyis az, hogy a vezetői hatalom és felelősség mennyire osztható meg, akarnak-e önálló vagy részben önálló érdekeltségű és elszámolású szervezeteket. Amennyiben ez fontos, úgy több decentralizált hatalmi és szervezeti központ jön létre, amelyek saját érdekrendszert követelnek meg. A szervezetek - mint minden komplex rendszer - felbonthatók, dekomponálhatók (Simon [1982]). A felbontás, azaz egymástól több tekintetben független kisebb szervezetek kialakítása, a szervezet tagolása egyrészt alapvető vezetői és vezethetőségi igény, másrészt jó módszer arra, hogy a vezetők kézben tarthassák az egész vállalatot. A dekomponálás során létrejövő kisebb szervezetek alrendszereknek tekinthetők, amelyek természetesen beépülnek a vállalat egészébe. Ennek megfelelően az alrendszerek, azaz a szervezeti egységek tekintetében csak kvázi vagy korlátozott önállóságról beszélhetünk. A korlátozottan önálló szervezet jellemzői (Dobák et al.[1996]): támogassák a stratégiai célokat; az egységek tevékenységei önállóan is értékelhetőek legyenek; tegyék áttekinthetővé a szervezetet és működését; javítsák a vállalati hatékonyságot. Elsősorban a vezetési és szervezeti elhatározásoktól és adottságoktól függ, hogy a szervezet végül is milyen elvek alapján bontható fel kisebb szervezetekre, alrendszerekre. A legelfogadottabb szervezettagolási megoldások a tárgyi (termelési, szolgáltatási), a területi és a folyamati tagolásra épülnek. A tárgyi elvű tagolás elfogadott változata az is, ha a vállalati működés szempontjából alapvető tevékenységeket (core business) különítik el a kevésbé meghatározóktól. Ezt a módszert stratégiai dekomponálásnak is nevezik. A folyamatok szerint történő alrendszer-alapítás ismert módszere a reális, anyagi folyamatok és az információs folyamatok szétválasztása. A fentebb felsorolt szempontok alkalmazása a hagyományos, ha úgy tetszik a bürokratikus-hierarchikus szervezetépítést segíti. A gyakorlatban vannak azonban más elvek szerint épített szervezetek is. Ilyenek mindenekelőtt az úgynevezett professzionális vállalkozások, amelyek az egyéni tevékenységre épülnek - például a kisvállalkozások, a tanácsadó cégek, a tervezőintézetek, a kiskereskedelmi és szolgáltatóegységek, az ügyvédi és orvosi kabinetek, az eladási hálózatok. Ezek adják a vállalatoknak szám szerint nagyobb hányadát. Bennük az emberek többsége - egy szűk

8 adminisztrációtól eltekintve - a saját anyagi és egyéb vonatkozású megelégedésére dolgozik úgy, hogy minden feladatot maga vagy közvetlen beosztottja lát el. Más szervezeti-hatalmi formák is ismertek. Az egymással csak elszámolási viszonyban álló személyekből vagy vállalkozásokból összeálló szervezetek, hálózatok ábrázolására a szőlőfürtalak a szokásos képi megjelenítés. Fontos még megemlíteni - nem elsősorban megjelenési sajátosságai miatt - az úgynevezett organikus szervezeteket. Ezek az alakulatok egyrészt nagyon dinamikusak, változóak, másrészt kialakulásuk és fejlődésük is eltér a fentebb említett elvektől. Az organikus szervezetek mintegy maguktól alakulnak ki, öntörvényeik, nem pedig hatalmi jellegű vagy szakmai elhatározások mozgatják őket. Ezek a szervezetek a bennük részt vevő emberek személyi képességét, együttműködő készségét, az informálisan kialakult munkamegosztás elismerését tükrözik. A vezető számára az organikus szerveződés azt jelenti, hogy megfigyeli, miként tudják az emberek a legjobban végezni munkájukat, és ezt a megoldást tekinti a szervezet vázának. A SZERVEZET HATALMI CENTRUMAI Ha a szervezetépítést a hatalmi viszonyok formalizálása és megszilárdítása eszközének tekintjük, akkor a vállalatoknál öt hatalmi centrummal számolhatunk (Mintzberg [1983]). Az első a csúcshatalom, a felső vezetés, amely általános és stratégiaalkotó hatalommal rendelkezik. Tagjai a vállalat vezetői. Közülük egyet általában ki is szoktak emelni. Ő a vállalat legelső embere, a piramis csúcsa, a piramidon (a nagy csúcsos építmények legfelső záróköve). Néhány esetben nem emelnek ki ilyen első számú vezetőt, hanem egy szűkebb - öt főnél nem nagyobb - testület közösen kormányozza a vállalatot. Tipikusan ilyen az igazgatóság, ahol valamilyen módon kiegyensúlyozott szavazati és hatalmi arányok vannak. A következő három hatalmi centrum a középvezetéshez tartozik. Ők azok, akik a vállalkozás mindennapi életét kézben tartják. Közülük az első a technostruktúrának nevezett kör, amelyik a vállalat alaptevékenységének, a termelésnek vagy a szolgáltatásnak a megszervezéséért és működéséért felel. Hatalmukat az biztosítja, hogy nélkülük leáll, de legalábbis elakad a vállalat élete. Ők tudják, hogy mikor mit kell tenni. A második középvezetői hatalmi központ az ellátók, a feltételbiztosítók csapata. Ők diktálják a tempót, ők a nagy problémamegoldók, a kapcsolati hálókat kezükben tartók. Végül a harmadik középvezetői hatalom a parancstovábbítók, a munkaszervezők, a kiértékelők, a tervezők, akik a hierarchikus pályákon működve összetartják a vállalat hatalmi centrumait. Ezek a látszólag jellegtelen és szereptelen emberek a tipikus bürokratikus hatalom megtestesítői, a vállalati koordinációs mechanizmusok birtokosai. Az ötödik hatalom a végrehajtók, a beosztottak, akik a vezetők elképzeléseit és utasításait megvalósítják. Formailag ezek az emberek nagyon kevés hatalommal

9 rendelkeznek, ám szerepük meghatározó módon befolyásolja a vállalati teljesítményeket. A szervezet hatalmi elveken történő építése azt jelenti, hogy a fentebb vázolt öt hatalmi centrum kulcspozícióit olyan emberekkel kell betölteni, akik képesek együttműködni. Ha ez nem sikerül, akkor ki kell alakítani az összehangolás kényszerpályáit, a szabályokat és eljárásokat, azaz a strukturális és a technikai koordinációt. A hatalmi elveken történő szervezetépítés az új és a már kialakult vállalati szervezetekre egyaránt jellemző. A többnyire szakmai logika szerint felépített vállalatok szervezetfejlesztése két ok miatt szokott bekövetkezni: az egyik a jobbító, aktualizáló szándék, a másik a hatalmi játszma, amely a pozíciószerzést a szervezetfejlesztés álarcában hajtja végre. A vállalati szervezetfejlesztések mélyén szinte mindig ott lappang a hatalmi átrendeződés. A szervezetépítés feladatai röviden összefoglalva a következők (Dobák et al. [1992]): a szervezet formájának, modelljének, konfigurációjának meghatározása, a mélységi és szélességi tagolás; a munkamegosztás, a specializáció és ennek nyomán a szervezet méreteinek megállapítása; a hatáskörök és a felelősség elhatárolása, a működés alapjainak kialakítása az emberek és a szervezeti egységek között; az emberek és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás, a koordináció mechanizmusai, a kooperáció szükséges mértékének rögzítése; a hatalmi viszonyok elrendezése, a vezetési rendszer kialakítása. A SZERVEZET TAGJAINAK KAPCSOLATA A szervezeteket általánosan elfogadott módon szervezeti ábrákkal (organigram, konfigurációs vázlat) mutatják be. Ezek általában két jelölési rendszert használnak: szervezeteket vagy munkafeladatokat megjelenítő elemeket - ezek az ábrákon általában négyzetek - és az ezek kapcsolatát feltüntető elemeket - ezek a négyzeteket összekötő vonalak - mutatnak be. A szervezeti ábrák szokásos készítési módja szerint a magasabban fekvő szervezetek (északiak) fölérendeltek, az alattuk kapcsolati vonallal elhelyezett szervezetekhez (déliek) képest. Vannak kivételek is, mert ismertek olyan szervezetábrázolások, ahol az alá- és fölérendeltséget nem az organigram függőleges tájolása szerint jelzik, sőt ismertek fejtetőre állított megjelenítések is, mint például a bonzai-modell. Ebben az ábrázolási módban a bonzai fácska gyökere a tulajdonosok, a törzse a felső vezetés, az ágak a részlegek és a levelek pedig a munkakörök.

10 Akár hierarchikus, akár nem hierarchikus rendszerekről van szó, a szervezeteket és személyeket összekötő vonalak, azaz a szervezet kapcsolati rendszere többféle viszony kifejezésére alkalmas. Ezek legismertebbjei a következők: Alá- és fölérendeltség, azaz szolgálati hatalmi viszony, ami kifejeződhet abban, hogy a felettes gyakorolja a munkáltatói jogokat vagy ő határozza meg az elvégzendő feladatokat. Ez felülről lefelé érvényesül. Az alulról felfelé irányuló beszámolási kötelezettség, amikor is a kapcsolat arra utal, hogy ki kinek tartozik jelentést, tájékoztatást adni. Információs kapcsolat, amikor a vonal két végén lévő személyek vagy szervezetek egymást tájékoztatják. (Ez lehet hierarchikus, azaz alá- és fölérendeltségi is, amikor az egyik információforrásként, a másik felhasználóként értelmezhető. Lehet azonban kölcsönös is, amikor információcseréről van szó. Az információs kapcsolatokat megjelenítő kapcsolási rajzok számottevően eltérhetnek a hatalmi kapcsolatokat megjelenítő ábráktól. Ismertek olyan nézetek, hogy az információs kapcsolati ábrák tükrözik a valódi hatalmi viszonyokat, illetve az információs kapcsolatok alapján érdemes a hatalmi kapcsolatokat is kialakítani. A tapasztalatok azonban nem igazolják, hogy az információs és hatalmi kapcsolatok csak akkor működnek jól, ha egybeesnek. Az információs kapcsolatokat feldolgozó kapcsolási rajzok gyakran tartalmazzák a hivatalos és a nem hivatalos (informális) kapcsolatokat is. Az informális kapcsolatokat szociológiai és pszichológiai módszerekkel térképezik fel.) Logisztikai kapcsolat, azaz a vállalatra jellemző tényleges anyagi folyamatok logikai sorrendjét tükröző ábrák. (Ezekben többnyire jobbról (nyugat) balra (kelet) haladva értelmezik a termelési/feldolgozási kapcsolatokat az alapanyagoktól a késztermék kiszállításig. A logisztikai kapcsolatban álló szervezetek jellegzetes példája a vertikális vagy horizontális termelésszervezés, ideértve a műhelyrendszerű gyártástól a futószalagon át az autonóm munkaszervezésig minden lehetőséget.) Folyamatkapcsolat, amelyet gyakran nem az organigramok, hanem folyamatábrák vagy folyamathálók, hálós tervek tartalmaznak. (Ha a vállalat jellegzetes tevékenysége stabil, akkor a folyamatkapcsolatok megjelennek a szervezeti modellekben is, az egymáshoz kötődő folyamatelemek közt szervezeti kapcsolat is kialakul. Ennek tipikus megnyilvánulása a funkcionális szervezet, amelyben az azonos funkciójú önálló egységek közös irányítás alá kerülnek. A vezetők általában kedvelik a folyamatkapcsolatok alapján létrehozott szervezeteket, mert ezek jól áttekinthetők és jól irányíthatók.)

11 Hálózati kapcsolat, amely a szervezet egyes önálló elemeinek, alrendszereinek valamely meghatározott szempont szerinti rendszerét jelenti. (Jellegzetesen ilyen a franchise, a dealer vagy a szponzorált hálózat, amikor a tagok között a korábban említett kapcsolatok nem állnak fenn, hanem például szerződéses viszonyok élnek. A rendszer kiterjedését és működését bemutatni hivatott ábrák ilyenkor a hálózati kapcsolatra utalnak, azaz arra, hogy ki kivel áll szerződéses viszonyban. Hasonló szervezeti" ábrát lehet készíteni a beszállítói hálózatról, az értékesítési csatornákról is.) Tulajdonosi struktúra, amely arra alkalmas, hogy a bonyolult ábrák a több tulajdonosból és kereszttulajdonosból álló rendszert feltérképezzék. (Ezeket elsősorban a konszernek, holdingok és tulajdoni portfoliók bemutatására alkalmazzák.) Érdekkapcsolatok hálója, amely jelentős részben informális, azaz a kapcsolatok végpontjai közt közvetlen, szervezeti, tulajdonosi, információs vagy egyéb szokásosan azonosítható viszony nincs. (Az érdekkapcsolatok hálózatában az ismeretség, a lekötelezettség, a rokoni vagy baráti összetartozás, a közös klubtagság, a támogatókészség, a befolyás és más, elsősorban szociológiailag értelmezhető kapcsolat jelenik meg. Miután a vezetés fontos területe az érdekhálók működtetése, a hatalmi viszonyok érvényesítése, így az érdekkapcsolatok hálójának ismerete alapot adhat a környezettől várható magatartás megértéséhez.) Működtetés A vállalatnak vagy egyes részlegeinek, szervezeti egységeinek működtetése (operating) a legalapvetőbb vezetői feladat, ami nem más, mint a vezetői szerepek, funkciók gyakorlása. Az üzleti életben sok olyan megoldás alakult ki, amelyek a vezetők számára a vállalat működtetésének látszólag egyszerű feladatát megkönnyíti. Az egyik fontos vezetési módszer az időgazdálkodás. Fontosságát jelzi, hogy egyrészt sok tréning foglalkozik azzal, hogy a vezetőket megtanítsa a helyes időbeosztásra, idejük megszervezésére, másrészt az időgazdálkodás kialakítása során jut el a vezető oda, hogy azt tegye, amit ő akar és nem azt, amit mások szeretnének. A hatékony időgazdálkodási módszerek nagyon hasonlítanak a tervezéshez és a szabályozáshoz. A vezetőket arra szoktatják rá, hogy többé-kevésbé előre tekintsék át, mivel akarják tölteni napjukat, munkahetüket. Határozzák el, hogy mi az, ami nagyon fontos és mindenképp időt kell szakítani rá, de helyet kell hagyni mások kezdeményezéseinek, az alkalmilag felvetődő problémák kezelésének is. Ezek fontosságát maga a vezető döntse el. Ugyanakkor a széteső munkanapokon nincs lehetőség az elmélyülésre, az elemzésre, az ügyek átgondolására, így a vezetők gyakran hazaviszik ezeket a feladatokat. Ezzel természetesen a magánéletük válhat problémássá.

12 A vezetők munkájának igen jelentős része a szóbeli kommunikáció. Ezek közül is kiemelkedik két aktus, az értekezletek tartása vagy az azokon való részvétel, valamint a tárgyalások. Mindkettőről részletesebben írok a vezetési eszközök között. A vállalat működésének megszervezése és biztosítása érdekében a szokásos értekezleti stílusú vezetés kialakított egy praktikus megoldást, amelyre itt is felhívom a figyelmet. Ez kettős értekezleti rendszeren alapul, hetente általában egyszer tartják. Az egyik a felső vezetés által szervezett összejövetel, ahol áttekintik az elmúlt hét eseményeit és megbeszélik az aktuális problémákat. Ezek normális esetben még a nagy szervezetekben sem igényelnek két óránál többet. Az ilyen heti találkozókon hoznak ugyan operatív döntéseket is, de ezek alapvetően információcserét szolgálnak. A felső vezetés ilyen találkozóit követően a szakterületek, az alsóbb vezetés szintjén hasonló megbeszélésekre kerül sor. A heti értekezletek rendszere jó alkalmat teremt a működés kézben tartására. Gyakran tapasztalható, hogy kivált kezdő vagy kisvállalkozások vezetői nem teremtenek ilyen alkalmakat, így nem kis nehézségükbe ütközik a munkák összehangolása. Az összehangoláshoz pedig alapvetően információcserére van szükség, és éppen ezt biztosítják a heti összejövetelek. A tárgyalások és ezek nyomán az alkuk és a megállapodások a vezetői problémakezelés és döntéshozatal részei. A vállalaton belüli tárgyalási stílus a vezetés minőségét jelzi. Tárgyalás alatt az olyan megbeszéléseket lehet érteni, amelyek elhatározásokkal, döntésekkel, megállapodásokkal járnak. A beosztottak nagyra értékelik, ha a vezetők a megállapodásokat betartják és nem módosítgatják. Az a vezető, akinél annak van igaza, aki utoljára járt nála, döntéseivel nem tudja befolyásolni az eseményeket, mert azokat rendszeresen megmásítja. A tárgyalások igen fontos szerepe, hogy feltárják a körülményeket, az adott ügyet befolyásoló hatásokat. A vezetőknek gyakran csak az a szerep jut, hogy lehetőséget teremtenek a tárgyalásra és a megegyezésre, nem szükséges, hogy maguk is állást foglaljanak. Ha a beosztottak, az alacsonyabb rangú vezetők hozzászoknak, hogy a megállapodásaikat a vezető elfogadja, akkor valóban csak a kritikus helyzetekben vonják be őket a tárgyalásokba. VEZETÉSI MEGOLDÁSOK A működtetést támogató vezetési megoldások köréből e könyvben három alapvető változatot mutatok be: 1. a kivételekkel történő vezetés - ez a szabályozott viszonyok hasznosítására épül; 2. a megegyezéses eredménycélok szerinti vezetés - ez a résztvevők közös elhatározásainak a hajtóerejét hasznosítja; 3. a szociotechnikai módszereket helyezi előtérbe - azaz az ember és technika alkotta rendszerek előnyeit használja ki. A kiemelt három vezetési rendszer mellett azonban még van néhány, amit hasznosan lehet alkalmazni. Az egyik a részvételi elven alapuló vezetés, ami tulajdonképpen a

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK. VÁLLALATI VEZETŐK AZ EZREDFORDULÓ KÜSZÖBÉN avagy milyenek a versenyképes vezetők. - Vezetés - alprojekt zárótanulmánya

ZÁRÓTANULMÁNYOK. VÁLLALATI VEZETŐK AZ EZREDFORDULÓ KÜSZÖBÉN avagy milyenek a versenyképes vezetők. - Vezetés - alprojekt zárótanulmánya ZÁRÓTANULMÁNYOK ANGYAL ÁDÁM VÁLLALATI VEZETŐK AZ EZREDFORDULÓ KÜSZÖBÉN avagy milyenek a versenyképes vezetők - Vezetés - alprojekt zárótanulmánya A tanulmánysorozat Z24. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM VÁLLALATI GAZDASÁGTAN SZABÓ JÓZSEF SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR, 2005 Szerző: dr. Szabó József Közreműködtek: Császár Gabriella, Farkas Zsuzsa, Kovács Kinga, Polgár Ádám Kézirat 2 BEVEZETÉS A vállalati

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben