TÚRAPROGRAM. MTE Szentendrei Osztálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÚRAPROGRAM. MTE Szentendrei Osztálya"

Átírás

1 HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Városház tér 1. H 2001 Szentendre, Pf drótposta honlap Adószám: MTE Szentendrei Osztálya TÚRAPROGRAM 2009

2 évi munkánkhoz és programjainkhoz segítséget és anyagi támogatást nyújtottak: Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (WMSKA) Utazás-, szállás- és szállítási költség Hajótároló bérleti díjának támogatása Szentendre Város Önkormányzata Kerékpár és kerékpár alkatrészek biztosítása Menedékház hulladékprés beszerzés Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Mőködési költségek, fenntartás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kábítószer megelızés A évi munkánkhoz segítséget, a Zselici-kerékpártáborban résztvevı gyerekek és felnıtt kísérıik napi ellátásához támogatást nyújtottak: Pilisi Parkerdı Rt. hulladékgyőjtéshez a szemeteszsákokat; Topjoy a napi hősítı italt; Kinder csodás kisautóival játszottak a gyerekek az esıs napokon; Nutella a reggeli kenhetıséget (és az esti palacsinta tölteléket); Bombi pedig a délelıtti élvezeteket; Beck s Energy Produkciós Iroda a gyermekprogramokhoz az ajándékokat; National Geographic Kids a világ felfedezésének örömét; A évi Túraprogram ot összeállította: számítógépes grafika: nyomdai munka: Beck László Guba Ákos TONET JET Bt. (Szentendre) Szentendre, Cím: HÓD Honismereti Túraegylet ( HÓD HTE khsz) közhasznú szervezet MTE Szentendrei Osztálya Szentendre, Városház tér 1. H Postacím: H Szentendre, Pf Drótposta: Adószám Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet Honlap Menedékházunk Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház Üzemeltetı: HÓD HTE khsz Telefon (06/ ) Honlap:

3 3 HÓD HTE khsz fı tevékenysége a táboroztatás (vízi-, és kerékpártábor) és honismereti kerékpártúrázás, téli sítúra szervezése, rendezése, valamint Menedékház üzemeltetése. Az egylet tevékenyen részt vesz a Pilis és a Visegrádi-hegység jelzett turista útjainak és erdei létesítményeinek (esıbeállók, erdei padok, asztalok) karbantartásában, felújításában. A egylet egész éves túrázási lehetıséget kínál mindazok számára, akik az erdık, mezık, hegyek, vizek, vízpartok csendje mellett szeretik a mindig megújuló természet szépségét, szeretnék megismerni hazánk évezredes múltját, történelmi, építészeti nevezetességeit. Az egylet elsısorban a családok túráztatására fordít nagy gondot azzal, hogy havonta legalább egyszer és az évszaknak megfelelıen olyan túrákat szervez, amelyeken a kisgyerekes családok is részt tudnak venni, biztosítva a gyerekek részére a túrához szükséges biztonsági felszereléseket is (kerékpáros gyerekülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor). Az elızı években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a évben is szervezünk családos kerékpártábort, helye: Zempléni-hegység (szálláslehetıség függvényében). A tábor idején megismerkedhetünk a térség növény- és állatvilágával, népi építészetével, történelmi múltjával is, látogatást teszünk természetesen a Felvidék számunkra is izgalmas területeire (Zemplén, Borsi), illetve a területen áthaladó országos kéktúra útvonalán is kerekezünk, végig Nagy- Milicig (kéktúra keleti végpontja). A tábor várható idıpontja: július 04. július 11. Ebben az évben is folytatjuk a kisvasúti túramozgalmat, amelynek keretében most is felkeresünk kerékpáros- és gyalogtúrával az országon belül (és a határon túli magyar területeken) egy még meglévı és üzemelı kisvasutat. Terveink szerint idén a Pálházai Kisvasúttal és a Bugaci Kisvasúttal ismerkedhetünk meg. A 4 évvel ezelıtt megkezdett, az ország leghosszabb jelzett turista útvonalának bejárása, az Országos Kéktúra túrái után még mindig nagy az igény tagjaink részérıl, így folytatjuk a Másfélmillió lépés Magyarországon útvonal bejárását, ebben az évben Nagymarostól a Börzsöny és Cserhát irányába, természetesen kerékpárral (ahol a terepviszonyok nem engedik, ott gyalogosan), de a jelentkezık létszámára való tekintettel két csoportban és két idıpontban! Ebben az évben újabb néhány túrával igyekszünk bekapcsolódni a modern technikát is felhasználó játékba, a geocaching (ejtsd: geokesing) mozgalomba. Egyelıre csak a lakóterületünk közelében, illetve a nyári kerékpártábor környékén található és elrejtett kincsesládák felkutatására vállalkozunk ban nagy sikerrel rendeztük meg (a Szentendrei Önkormányzattal és más helyi egyesületekkel közösen) az Autómentes nap (szeptember 22.) eseményeit. Ebben az évben is igyekszünk kivenni részünket különféle programokkal a feladatok végzésébıl évben is folytatjuk a Pilisben és a Visegrádi-hegységben a turistautak felújítását, karbantartását, valamint a Kıhegyi Czibulka János Menedékház üzemeltetésével, korszerősítésével kapcsolatos feladatokat. A túrák általában nyitottak mindazok számára, akik tudomásul veszik az együtt túrázás alapvetı íratlan szabályait, de különösen az MTE szimbólumvirágával, a havasi gyopárral jelzett túrák. Kérünk minden sportolni, túrázni szándékozó személyt, éljen a TÚRAPROGRAM ban felkínált túrázási lehetıségekkel. Jó túrázást, sportolást, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık! A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

4 4 A túrán való részvétel lehetıségei és kedvezmények A felszerelést igénylı vízitúrák (hajó, evezı, mentımellény) és a kedvezményeket biztosító (utazás, szállás, szállítás) gyalog- és kerékpártúrák esetén a HÓD HTE a nagy értékő felszerelési tárgyak igénybevétele miatt feltétlen szükséges. Az egyesület az elmúlt évek során vásárolt és használatba kiadott felszerelési tárgyakat gyermek-kerékpárülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor, kerékpártáska, evezı, kajak, kenu leltárba vette. A felszerelési tárgyakat hosszabb idıre csak az egyesületi tagdíjat fizetı személyek használhatják, emellett lehetıség van egy-egy túrán a felszerelések díjmentes használatára vendégek részére is (az igényt minden esetben a túra elıtt kérjük jelezni a túra vezetıjénél). Az egyesület által használatra átadott felszerelési tárgyakért a használó teljes anyagi felelısséggel tartozik, azt köteles megırizni, állagára, használható állapotára vigyázni. Amennyiben a használó gyermek a felszerelési tárgyat kinıtte vagy használója továbbra már nem tart igényt rá, kérjük a felszerelési tárgyat, a nyilvántartást vezetı személy részére visszaszolgáltatni. A költséget igénylı túráknál feltüntettük a túra várható önköltségét, amely általában az útiköltséget, szállásdíjat, szállítási díjat, hajóbérleti díjat, múzeumi belépıt, stb. tartalmaz (étkezési díjat nem). Az egyesületek ebbıl a költségbıl anyagi lehetıségeikhez mérten ez mindig az elmúlt idıszak pályázataira kapott pénzösszegek függvénye az egyesületi tagok részére esetenként vendégek részére is 30-50% részvételi költségkedvezményt biztosít. A túravezetık a túrákat anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és vezetik. A többnapos túrán való részvétel alapvetı feltétele a túrára jelentkezés, illetve az esetleg feltüntetett elıleg befizetése a megadott határidıig. Ez elsısorban a szállásfoglalás, a MÁV menetjegy és a kerékpárszállító kocsi megrendelése miatt fontos. A megadott határidı után jelentkezık a túrán való részvételét garantálni nem tudjuk, illetve a jelentkezés és az elıleg befizetése után visszalépık részére az elıleget az egyesületek nem térítik vissza. Kérünk mindenkit, hogy nagy körültekintéssel és átgondolással jelentkezzen a túrákra, mert elıleg visszafizetésre lehetıség NINCS! A egyesület tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek és a Magyar Turista Egyesületnek. A szövetségi tagdíjat fizetı személyek részére a kedvezmények: a programban szereplı túrán való részvétel során baleset- és felszerelés biztosítás; az Egyesület menedékházaiban 50%-os szállásdíj kedvezmény a tagsági viszonnyal rendelkezı személyek részére (az adott évre érvényesített igazolvány felmutatása mellett); Az MTE menedékházai: Dobogókı, Eötvös Lóránd Menedékház, Kezelı: MTE Központi Osztály (06/ ); Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház: HÓD HTE khsz (06/ ); (MTE Szentendrei Osztály); A évben is folytattuk az elızı években elkezdett és Szentendre vonzáskörzetében található jelzett turistautak felújítását. Az elızı években a GYISM pályázatán kaptunk anyagi segítséget az általunk felügyelt területen a kijelölt turistautak karbantartására. Ez a támogatás év végéig arra kötelez bennünket, hogy minden évben folyamatosan felügyeljük az utakat. Ezen útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy túrával összekötve, kiemelten szerepelnek az éves programban. Az egyesületek tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon legalább évente négyszer tavasszal és ısszel 2-2 nap részt vegyenek az Egyesület által vállalt munkák, feladatok elvégzésében (jelzett turistaútvonal karbantartás, menedékház felújítás). Ezek a vállalt feladatok minden felnıtt számára elvégezhetı munkák. Szakmai hozzáértést kívánó feladatok elvégzéséhez az Egyesület minden esetben irányító személyt biztosít. Ebben az évben is segítséget nyújtunk a Szentendrei Élı Táj Egyesület részére, az általuk létrehozott szentendrei tanösvények nyomvonalának bejárására, kijelölésére és az útjelzés felfestéséhez (bıvebb információ: Az egyesület éppen aktuális programjai olvashatók a honlapon A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

5 5 Tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetık az egész éves tagsági díj befizetésével az alábbiak szerint: HÓD HTE tagdíjak (csak gyalog- és kerékpártúrák esetén + vízitúrák esetén): felnıtt (családfı) 1 000, ,- felnıtt (családtag) 1 200,- gyerek (10 14 év) 500, gyerek (14 18 év) 500,- 800,- nyugdíjas 600,- 800,- Tagdíjfizetés: a márciusi, áprilisi technikai napokon, illetve túranapokon lehetséges! Magyar Természetbarát Szövetség tagdíjai: felnıtt 1 200,- nyugdíjas 600,- gyerek 300,- Magyar Turista Egyesület tagdíjai: felnıtt, gyerek egységesen 700,- A túráról felvilágosítást a túra vezetıjétıl az alábbi címen, elérhetıségen lehet kérni: Ábrahám Gyula 2000 Szentendre, Bükköspart 68/b. 06/ Balázs György 2000 Szentendre, Stéger köz / Beck László 2000 Szentendre, Széchenyi István tér / Beck Monika 2014 Csobánka, Szegfő u / Munkácsi Tiborné 1034 Budapest, Esı u / Iszlay Zsuzsa 1037 Budapest, Remete köz / Sallai Csilla 1162 Budapest, Magtár u / Szaszkó István 1165 Budapesat, Töltény u / Szöllısi Ferenc 2000 Szentendre, Naspolya u / Tóth Antal 1065 Budapest, Nagymezı u / Ábrahám Gyula drótposta Balázs György drótposta Beck Monika drótposta Beck László drótposta Iszlay Zsuzsa drótposta Iszlai Ágnes drótposta Sallai Csilla drótposta Tóth Antal drótposta FIGYELEM! 14 év alatti gyerekek csak szülıi felügyelettel, és kísérettel vehetnek részt a túrákon! Reméljük, hogy túráink a természet megismerésének, megszeretésének és egy jó baráti kapcsolat kialakításának lesznek elindítói. Jó egészséget, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık.

6 6 Technikai napok (lásd a Túraprogram ban is!) Március 14. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Pilisszentkereszt (P) Klastrom-kút (K ) Március 21. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Szentendre. (S) Bartal-tanya (S) Kıhegy, Menedékház Április 11. Technikai nap Turistaút tisztítás Hulladékgyőjtés Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Október 10. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) - Szentendre Október 18. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre November 7. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka A technikai munkanapokon a részvétel nem kötelezı, de a két egyesület tagjai részére legalább négy nap (2 2 nap tavasszal és ısszel) ledolgozása ajánlott. Az elmúlt években a munka végzéséhez a szükséges anyagi feltételeket (szerszámok, festék, ecset, útiköltség) a Pest Megyei Közgyőlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága, a szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdı Rt, illetve az útiköltség egy részét a HÓD HTE biztosította. A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

7 B O L D O G Ú J É V E T! J A N U Á R Január 3. Családos, madáretetı gyalogtúra Pilis Pilisszentkereszt (P, Z) Klastrom-kút (Z) Mária-pad (P+) Pilis (Z) Magas-hegy (P) Mészkıbánya (P) Klotildliget Túratáv : 15 km Találkozás : 8,45 óra kor Pomáz, VOLÁN Költségek : 1 200,-Ft/fı Január 17. Családos gyalogtúra Pilis Dorog (K) Sárkány-lyuk Klastrompuszta Piliscsév Piliscsaba Túratáv : 14 km Túravezetı : Ábrahám Gyula Találkozás : 8,30 - kor Bp. Nyugati pu. indulása Költségek : 1 200,-Ft/fı Január 31. Családos gyalogtúra Börzsöny Kóspallag (K) Kisinóci th (K) Nagy Hideg-hegy (P) Királyrét Túratáv : 14 km Túravezetı : Sallai Csilla Találkozás : 8,45 óra kor MÁV Nyugati pu. Költségek : 1 200,-Ft/fı F E B R U Á R Február Téli vizitúra (amennyiben hajlandó valaki az utánfutó vontatására, a hajók szállítására!) Hévízi-patak Hévíz Fenékpuszta (akinek jól megy, és még nem borult, ismételhet)! Túratáv : 8 km Jelentkezés : január 5. (kötelezı jelentkezés) Költségek : ,- (hajószállítás + szállás)

8 8 Január 31. Február 6. Családos sítúra Salzburg tartomány Szervezı : Iszlai Ágnes Február 21. Családos gyalogtúra Pilis Piliscsaba (K) Nagy-szénás (P) Solymár Túratáv : 12 km Túravezetı : Csontosné B. Monika Találkozás : 8,30 - kor Bp. Nyugati pu. indulása Költség : 1 200,-Ft Február 28. Családos gyalogtúra Börzsöny Királyrét (P) Nagy Hideg-hegy (K) Csóványos (K) Nógrád Túratáv : 20 km Túravezetı : Sallai Csilla Találkozás : 8,45 óra kor MÁV Nyugati pu. Költségek : 1 500,-Ft/fı M á r c i u s Március 14. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Pilisszentkereszt (P) Klastrom-kút (K ) Találkozó : 8,30 kor Szentendre, HÉV végáll. Március 14. Családos kerékpártúra Formába lendítı bemelegítés Dunakanyar, Szentendrei-sziget Szentendre Határcsárda Szigetmonostor Alsó-Merzsán Sziget D-i csúcs Horány Határcsárda Szentendre Túratáv : 35 km Túravezetı : Ábrahám Gyula Találkozás : kor Szentendre, HÉV állomás Költség : 750,-Ft Figyelem! a túrához felnıttek részére a Fıvárosi Vízmővek engedélye szükséges! Március 15. Kerékpártúra ( es szabadságharc helyszínei) Velencei hegység Velence Sukoró 48-as Honvédemlékmő Pákozd Székesfehérvár Túratáv : 45 km Találkozás : 7,30 kor Bp. Déli pu, Költség : 1 500,-Ft

9 9 Március 21. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Szentendre (S) Bartal-tanya (S) Kıhegy, Menedékház Találkozó : 9,45 kor Szentendre HÉV végállomás. Március Gyalogtúra Bükk, idıszakos források Program, költségek és minden egyéb információ, késıbb kerül kiírásra. Szervezı : Obreczán Mátyás Túravezetı : Somodi Andrea Március 28. Kerékpártúra (nehéz, hegyi erdei terep, csak gyakorlott kerekeseknek) Börzsöny, Szentendrei sziget Nagymaros Köves-mezı Törökmezı Kismaros Kisoroszi Tahi Szentendre Túratáv : 50 km Találkozás : 8,00 kor Bp, Nyugati pu, Költség : 1 500,-Ft Á p r i l i s Április 4. Gyalogtúra Visegrádi hegység Pilisszentlászló (K) Pap-rét (K+) Fellegvár Visegrád Túratáv : 14 km Túravezetı : Szaszkó István Találkozás : 9,00 kor Szentendre VOLÁN Költség : 600,-Ft Április 11. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Találkozás : 10,00 kor Szentendre, HÉV végáll.

10 10 Április Családos kerékpártúra A tavaszi Bakony Cuha-völgye Veszprém Gyulafirátót Zirc Cuha-völgye Vinye Bakonyszentlászló Gyırasszonyfa Pannonhalma Écs Nyúl Gyır Túratáv : 110 km Jelentkezés : április 5. ig Költség : 5 000,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Április 25. Kerékpártúra (nehéz, hegyi erdei terep, csak gyakorlott kerekeseknek) Pilis Szentendre Pomáz Pilisszentkereszt Pilisszántó Csobánka Pilisborosjenı Üröm Csillaghegy Szentendre Túratáv : 45 km Költség : 800,-Ft M Á J U S Május Vízitúra Túr-csatorna Öreg-Túr Garbolc (30,0) Kishódos (23,8) Sonkád (11,4-63,6) átemelés Kölcse (54,4) Túristvándi (41,0) Kömörı (27,2) Kisar (19,2) Panyola (6,1) Olcsvaapáti torkolati zsilip Túratáv : 82,2 km Jelentkezés : április 04. (kötelezı jelentkezés). Költség : 8 000,- (menetjegy + hajószállítás) Elılegfizetés : 3 000,-Ft/fı (jelentkezéskor). Hajó : egyesület + saját Szállás : saját sátorban Május 16. Családos kerékpártúra Madarak és fák napja a Vácrátóti Botanikuskertben Gödöllıi dombság Szentendre Vác Vácrátót İrbottyán Fót Dunakeszi Horány Szigetmonostor Szentendre Túratáv : 65 km Túravezetı : Ábrahám Gyula Találkozás : 8,40 kor Szentendre HÉV végáll. Költség : 1 500,-Ft A növényismertetı és a távcsı ne maradjon otthon! Május 30. Növényismertetı családos gyalogtúra Pilis Pilisszentkereszt (P) Magas-hegy (Z) Csobánka (K) Kevély-nyereg (Z) Budakalász Túratáv : 14 km Túravezetı : Stiedl Éva Találkozás : 8,30 kor Szentendre HÉV áll. Költség : 500,-Ft Növényismertetıt és fényképezıgépet hozzál!

11 11 Június Június Pünkösdi Passiójáték A késı barokk magyarpolányi kálváriánál rendezik meg minden évben a nemzetközi hírő Polányi Passiót. Program, költségek és minden egyéb információ, késıbb kerül kiírásra. Túravezetı : Somodi Andrea Június Családos kerékpártúra Pünkösdi kerekezés (kerékpárral járható mezei erdei út) Duna Dráva Nemzeti Park (Tettyei mésztufa-barlang) Szekszárd Keselyős Vajas-torok Baja Szeremle Mohács Bóly Kozármisleny Pécs Túratáv : 160 km Jelentkezés : május 16 ig (kötelezı jelentkezés) Elıleg : 2 500,-Ft/fı Találkozás : 7,00 órakor Bp. Déli pu. Költség : 5 000,-Ft/fı Június 20. Családos kerékpártúra Pilisi tekergés Esztergom Strázsa-hegy Esztergom Strázsa-hegy Sátorkıpuszta Kesztölc Klastrompuszta Pilisszántó Csobánka Pomáz Szentendre Túratáv : 55 km Költség : 800,-Ft J ú l i u s Július Családos kerékpártábor (külön Táborprogram szerint) Zempléni-hegység (Füzér, Bozsva, Pálháza, Zemplén, Borsi) Túratáv : napi kb km Táborszervezı: Beck László / Csontosné B. Monika Jelentkezés : június 20 ig (kötelezı jelentkezés) Elıleg : 5 000,-Ft). Költség : ,- (utazás + szállás + étkezés) Étkezés : naponta közös fızés Szállás : saját sátorban

12 12 Június Kézmőves kerékpártábor Tábor a HÓD HTE gyerekek részére Árnyas sziget, Horány Kerékpár : Szentendrei-sziget, Váci tanösvény Túratáv : km Szervezı : a program késıbb kerül kiírásra. Költség : ,- (utazás + szállás + étkezés) A u g u s z t u s Augusztus Országos Kéktúra Gyalog és kerékpárral a Másfélmillió lépés útvonalán Nógrád Mátraháza (nehéz hegyi terep) Verıce Katalinpuszta İsagárd Felsıpetény Romhány Kétbodony Becske Szandaváralja Hollókı Nagymezı Nagybárkány Ágasvár Galyatetı Mátraháza Gyöngyös Túratáv : 240 km ( km/nap) Jelentkezés : Július 12. ig. Költség : ,- (+ költıpénz) Kötelezı elıleg: 5 000,- jelentkezéskor A pontos program és költségek megállapítása késıbb kerül meghatározásra Augusztus Családos kerékpártúra Fertı-tó kerülés Sopron Fertırákos Fertıd Pomogy Nezsider Ruszt Sopron Túratáv : 120 km Jelentkezés : július 19. ig (kötelezı jelentkezés). Költség : ,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) S z e p t e m b e r Szeptember Családos kerékpártúra Az Alpoktól a Pannon-síkságig Alpannonia Túratáv : 115 km Jelentkezés : augusztus 15.-ig (kötelezı jelentkezés). Költségek : ,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) Elıleg : 7 000,-Ft/fı Szeptember 19. Vándorgyőlés Dobogókı Az MTE tagegyesületeinek éves összejövetele Gondolkodjunk együtt a turistáskodás jövıjérıl. Költségek : csoportos utazás VOLÁN busszal

13 13 Szeptember Családos kerékpártúra Bugaci Kisvasút Kiskunfélegyháza Bugac Kecskemét Túratáv : 120 km Jelentkezés : szeptember 5 ig, elıleg befizetéssel Költség : 5 000,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Elıleg : 3 000,-Ft/fı O k t ó b e r Október Családos kerékpártúra Velencei-tó kerülés Túratáv : 90 km Jelentkezés : szeptember 7 ig, elıleg befizetéssel Költség : 6 800,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Október 10. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu. Október 17. Vízi évadzárás DUNA, evezés és fızés Felelıs : Beck Monika Fızımester : Tóth Antal Jelentkezés : október 7. ig Túravezetı : Ábrahám Gyula Október 18. Technikai nap Turistaút karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu.

14 14 Október Családos kerékpártúra a határ menti bazaltvidéken Karancs Medves Salgótarján Fülek/Fil akovo Ajnácskı/Hajnácka Somoskıújfalu Karacslapujtı Ipolytarnóc Szécsény Túratáv : 175 km Jelentkezés : szeptember 20. ig, elılegfizetéssel Elıleg : 4 000,-Ft/fı Költségek : 8 000,-Ft/fı (utazás + kerékpárszállítás + szállás) N o v e m b e r November 1. Családos gyalogtúra Alcsúti Arborétum Csaplári-erdı Túratáv : 5 km Túravezetı : Munkácsi Tiborné Találkozó : 7,30-kor Bp Népliget Volán pu. Költség : 2 000,-Ft/fı (100%) November 7. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka Találkozó : Csillaghegy, HÉV 10,00-kor November 14. Családos gyalogtúra Pilis, Visegrádi hegység Holdvilág-árok (P+, P ) Lajosforrás (Z ) Dömörkapu Szentendre Túratáv : 16 km / Csontos Zsolt Márk Találkozó : 9,30 kor Pomáz, VOLÁN autóbusz áll. Költség : 450,-Ft November 21. Gyalogtúra, családos kirándulás Bükkös-völgy Pilis Visegrádi hegység Dobogókı (K) Sikáros Ifjúsági tábor (K+, Z+) Dömörkapu Szentendre Túratáv : 18 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 9.35 kor Pomáz VOLÁN autóbusz áll. Költség : 600,-Ft

15 15 D e c e m b e r December 6. Gyalogos puttonytúra Mikulás túra (nem csak gyerekeknek) Pilis és Visegrádi-hegység Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház Szentendre Kıhegy Tábor Szentendre Túratáv : 10 km Ajánlott korhatár: 1 99 év között Felelıs : Csontosné B. Monika / Iszlai Ágnes Találkozás : 9,30 kor Szentendre, HÉV végállomás 10,00 kor Szentendre, Móricz Zs. Gimnázium December 12. Múzeumlátogatás Gödöllı, Királyi kastély Túravezetı : Munkácsiné Marika Tárlatvezetı : Tóth Antal Találkozás : 10,00 - kor Budapest, Örs vezér tere Költség : 2 000,-Ft (utazás + belépı) December Január 3. SZILVESZTERI gyalogtúra Mátra, Parádsasvár Utazás : egyénileg, vonattal és gk-val Túravezetı : Ábrahám Gyula Szervezı : Iszlai Ágnes / Schaffer Rita Költség : külön program szerint A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

16 16 Jelmagyarázat Szállás sátorban Gyalogtúra 1: könnyő túra 2: közepesen nehéz túra 3: nehéz túra Evezıstúra, csak gyakorlott evezısöknek Evezıstúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, közepesen nehéz túra Kerékpártúra, nehéz terep Ajánlott nyílt túra Technikai túra A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

17 17 Itt nincsenek zajló tengerek A nagy erdı rengetegben, Csak susog a szél Mikor a pilisi ısi erdı Lelkünkrıl mesél. Ó pilisi szép hegyek Földre hajló lombos koronák, Csodás világ, földi mennyország.

18 18 Játék Mindenkinek A geocaching (ejtsd: "geokesing", a görög geo = föld és az angol cache = rejtekhely szavakból) szabadidıs tevékenység, természetbarát hobbi, játék, mely a kincskeresés ısi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát (GPS, Internet) a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. A geocaching május 3.-án indult, ekkor rejtették el az Amerikai Egyesült Államokban az elsı ládát, miután május elsején a GPS rendszerbıl eltávolították a szelektív zavarást. Maga a játék mintegy 150 éves múltra tekint vissza, ekkor még csak a földrajzilag nevezetes pontokról szóló írásbeli közlésekre hagyatkoztak a játékosok. A geocaching ettıl az alapjátéktól a GPS eszköz intenzív használatában különbözik, ugyanis az elrejtett ládát a nyilvánosságra hozott földrajzi koordinátái alapján GPS eszközzel lehet a legkönnyebben megközelíteni. A GPS eszköz azonban nem feltétlenül szükséges a játékhoz, hagyományos térképpel is lehet eredményesen játszani. Érdemes megemlíteni, hogy a GPS eszköz használata egyúttal nem jelenti a láda automatikus és könnyő megtalálását, mivel egyrészt a szabadidıs GPS készülékek helymeghatározási pontossága 10 méter nagyságrendő, másrészt a láda elhelyezıje és a további játékosok igyekszenek a ládát elrejteni. A játékot ma már a világ számos országában mővelik. Magyarországon június 24.-én helyezték el az elsı ládát; számuk 2006 novemberében meghaladta az 1500-at. Mottója egy kérés: "ne vigyél el semmit, csak a fotóidat; ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat; ne ölj meg semmit, csak az idıdet!" A játék lényege A geocaching játékban már kellı jártassággal rendelkezı személyek egy valamilyen szempontból (földrajzi, történelmi, kulturális stb.) érdekesnek tartott helyszínen, vagy annak közelében elrejtenek egy ládát (ez a geoláda), melynek helyét GPS vevıkészülék segítségével bemérik, majd a koordinátáit a helyszín leírásával együtt közzéteszik a játék internetes honlapján. A játék többi résztvevıje a koordináták alapján ezt a rejtekhelyet keresi meg, feljegyzi a ládában található jelszót, amelynek segítségével rögzítheti a megtalálás tényét a honlapon. A bejelentkezéskor mindenki közkinccsé teheti a keresés közben szerzett személyes tapasztalatait, valamint a helyszínnel kapcsolatos ismereteit, és az ott készített fotóit is; ezáltal a honlap az évek során egy hatalmas, több ezer ember által szerkesztett, folyamatosan bıvülı online útikönyvvé válik, ahol érdekességek sokasága lelhetı fel a föld természeti és kulturális értékeirıl. A játékban mindenki részt vehet, aki a szabályzatban foglaltakat elfogadja, és önmagára nézve kötelezınek tartja. A játékból való kizárás egyetlen oka a szabályzat szándékos megsértése lehet. Maga a kincsesláda nem más, mint egy vízhatlanul záródó háztartási dobozka, amely elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy napló-füzet, egy kétnyelvő üzenet a megtalálónak (akár a véletlenül odatévedınek is), egy íróeszköz és valami apró kis ajándék, ami a megtalálót illeti. Ebbıl persze az is következik, hogy a kincsvadásznak egy másik apró ajándékot kell magával vinnie, és a rejteket megtalálva a dobozban lévı tárggyal kicserélni, hogy a következı sikeres játékosnak se kelljen üres kézzel távoznia. A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

19 19 Füzér vár A Zemplén legészakibb csücskében a Nagy-Milic déli lábánál a Várhegy 552 méter tengerszint feletti vulkáni kúp tetején építették fel. Még ma is az omladozó, ám romjaiban is szép várral, egyetlen magyar vár sem veheti fel a versenyt. Az egyik legkorábbi váraink egyike. Füzérradvány, Károlyi-kastély A településtıl keletre fekvı Károlyi-kastélyt 1 kilométer hosszúságú, 120 éves erdei- és feketefenyık által szegélyezett bekötıúton érjük el. A zempléni hegyek ölelésében fekvı mai épület helyén már a XVI. században állt a terület akkori birtokosának, a Réthey családnak kastélya, amelynek falmaradványai részben már feltárásra kerültek. A dombtetıre épített kastély jelenlegi formáját a Károlyiak idején, a XIX.-XX. században nyerte el. Az emeletes déli és keleti fıszárny a földszintes északi keresztszárnnyal kis díszudvart alkot. Jobbra nyolcszög alaprajzú, vékony és magas torony csatlakozik. A pilléreken nyugvó, eredetileg végig nyitott loggia földszintjén félköríves záródású, emeletén egyenes záródású nyílások sorakoznak. A loggiát a fıpárkányra helyezett mellvéd zárja le, melyet félköríves mezıbe zárt, 11 ágú koronával kiemelt családi címer egészít ki. A torony alsó részét résablakok, felsı harmadát valamennyi oldalon egy-egy hosszú ablak töri át, míg teteje konzolsoron ülı, mellvéddel koronázott párkány által válik némileg vaskosabbá. Az Izra-tó A tó a Szalánci-hegységet (Slanské vrchy) és a Zempléni-hegységet magában foglaló Eperjes-Tokajihegység (v. hegyvidék) egyik vulkáni kráterében keletkezett, több kis forrás is táplálja vizét. A tó vizét a Kolbása-patak (Izra potok) vezeti a Ronyvába, a tó a Bodrog vízgyőjtıjéhez tartozik. A tóban különbözı rovarok, baktériumok, hüllıfélék és halak is élnek. A tavat minden irányból erdı veszi körül, így az északi parton levı büfé és a tavat körbevevı házikók ellenére is megkapó látványt nyújt. A tó neve szláv eredető, szó szerint tavat jelent, szlovák jazero = tó. A szlovák Izra elnevezés végeredményben magyarból való visszakölcsönzés eredménye. Fekete-hegyi kilátó Sátoraljaújhelytıl kb. 10 km-re a Hollóháza felé vezetı úton találjuk a kiinduló települést, Mikóházát. A kedves, tiszta falut övezı hegyek közül a Fekete-hegy a legmagasabb, 2001-ben felújították a csúcsán lévı kilátót és az ehhez vezetı P jelzéső utat nagy gonddal kellemes tanösvénnyé alakították. A 13 m magas fakilátót a Fekete-hegy északi csúcsán állították fel. Innen pompás, lenyőgözı panoráma nyílik a Hegyközre és a medencét körülölelı hegyekre. Északnyugat felé mint egy terepasztalon sorakoznak a falvak, fölöttük koronaként ül a füzéri vár, mögötte a Nagy-Milic csoportja. Nyugat felé Abaújba látunk át, a Cserehát északi dombhátain túl a messzeségben a Szlovák-karszt magaslatai kéklenek. Északkeletre a Ronyva völgyének Szlovákiába esı falvai látszanak. Magyarok Mekkája Petıfi Sándor írta: "Újhelytıl félórányira éjszak felé esik Széphalom, Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festıi szépségő táj. Különben pedig szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkő magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába..." Kıkapu, Károlyi kastély A kastélyt a XIX. és XX. század fordulóján építette a festıi környezetben, egy mesterséges tavacska fölé magasodó sziklára - svájci vadászkastélyok mintájára - gróf Károlyi László. Azért is különleges a szépen felújított, ma szállodaként mőködı épület, mert számtalan praktikát rejt; ma is látható például annak a titkos ajtónak a nyoma, amin át a társalgóból az alatta lévı szoba szekrényébe lehetett jutni. Különlegességnek számít a "toronyszoba", ahonnan gyönyörő kilátás nyílik a patak völgyének mindkét oldalára. A hagyomány szerint az 1910-es években olyan sok vad élt a környéken, hogy ennek ablakából is lehetett vadászni. Megfordult itt vadászatai alkalmával Horthy Miklós, Bethlen István majd Rákosi Mátyás is.

20 20 Amennyiben Ön személyi jövedelemadójának 1%-ával egyesületünk tevékenységét kívánja támogatni, az alábbi nevet és adószámot jelölje meg az adóbevallásában: HÓD Honismereti Túraegylet khsz MTE Szentendrei Osztálya Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetı legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. A HÓD Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet MTE Szentendrei Osztálya köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek, akik a évi SZJA 1% - át az Egylet részére ajánlották fel. A felajánlott összeget ( ,-Ft) a HÓD HTE khsz a évi turistaút karbantartás költségeire, valamint Mikulás túra költségeire fordította.

- Május - Honlap: www.vtsz.hu

- Május - Honlap: www.vtsz.hu Tartalom Az elmúlt hónap eseményei... 2 VTSZ központi szervezésű eseményei... 2 Szakosztályok, Egyesületek eseményei... 2 Az elkövetkező hónapok eseményei... 3 VTSZ központi szervezésű eseményei... 3 Szakosztályok,

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA HATÁRON ÁT - HATÁROK NÉLKÜL SALGÓTARJÁN, TÓSTRAND 2008. MÁJUS 9 12. Aki csak egyszer is átöleli szemsugarával a Karancs-Medves vulkáni kúpokkal ékesített

Részletesebben

IBUSZ Természetjáró Egyesület

IBUSZ Természetjáró Egyesület IBUSZ Természetjáró Egyesület GYALOGTÚRÁK VÍZITÚRÁK KERÉKPÁRTÚRÁK VÁROSNÉZÉSEK AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK KÜLFÖLDI UTAK FILM- ÉS DIAVETÍTÉSEK ( Terepasztal Szélpál Ferenc képe, 0-as fotóverseny I. hely) IBUSZ

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI Erdély - Bucsecs ZÖLDSPORT Egyesület Tisztelt Túratársak! A program csak tervezet, attól eltérés lehet időpontban, költségben, a szállás árában, helyszínében.

Részletesebben

OKT 50. Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011

OKT 50. Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 OKT 50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 Magyar Természetbarát Szövetség 2011 OKT 50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 Ezen igazoló füzet... tulajdona, aki... egyesület (szakosztály) tagja Lakcíme:... Az

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2007. április TAVASZI ZSONGÁS Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban, Vizek

Részletesebben

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 HELYZETELEMZÉS... 8 2.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben... 9 2.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben... 15 2.3 Az Internet szerepe a turizmusban...

Részletesebben

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1 Tartalomjegyzék Budai hegyek-csillebérc és térsége (térkép)................borító, belsõ oldal Tartalomjegyzék................................................1

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről

Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről 1. Általános adatok Az egyesületet társadalmi szervezetként a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! ERDÉSZETI ERDEI SZAKOSZTÁLY 1996 ISKOLA Az erdõ a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy, és nyitott szemmel

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület. és a. Kemencei Erdei Múzeumvasút. Összefoglaló az elmúlt évek eredményeirıl

A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület. és a. Kemencei Erdei Múzeumvasút. Összefoglaló az elmúlt évek eredményeirıl A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület és a Kemencei Erdei Múzeumvasút Összefoglaló az elmúlt évek eredményeirıl Budapest, 2010. április A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület több mint 10 éve, 1994. június 2-án

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

II. Regonális Gyalogos Természetjáró Találkozó

II. Regonális Gyalogos Természetjáró Találkozó II. Regonális Gyalogos Természetjáró Találkozó Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Miskolc 2007. szeptember 8-9. 115 éves a borsod-miskolci természetjárás A rendezvény fővédnökéi: Odor Ferenc B.A.Z. Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl A 2013. év az elızı évekhez képest a stabilitás és új utak keresésének éve volt. A Fıvárosi Önkormányzattól az 1. negyedévre kapott támogatási elıleg,

Részletesebben

AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG TARTALOM: 2-5 ÉREZZE MAGÁT NYEREGBEN! 22-23 ŐSI ÖSZTÖNÖK 6-9 KALANDOZÁSOK KÉT KERÉKEN 24-26 HORGÁSZ-CSALI 10-13 BAKANCSOS TÚRA HÁTIZSÁKKAL 27-29 VÉDETT VILÁG FOTÓSZAFARI

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014.

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. NAPTÁR 2014 ÉVRE Január Február Március 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI Szlovénia Bled TARTALOM JEGYZÉK január...4 január február...6 február március...7 március április...10 április május...12 május június...15 július...18 július

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások B1 szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások Tartalomjegyzék, jelmagyarázat, közérdekű Hotelek, panziók, vendéglők 2. Hotel Hunor 3. Várhegy Üdülő és Hotel 4. Hotel König

Részletesebben