éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta beckcom@t-online.hu Adószám: 19805566 1 43"

Átírás

1 HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Városház tér 1. H 2001 Szentendre, Pf drótposta honlap Adószám: éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta Adószám: MTE Szentendrei Osztálya TÚRAPROGRAM 2007

2 évi munkánkhoz és programjainkhoz segítséget és anyagi támogatást nyújtottak: Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (WMSKA) Utazás-, szállás- és szállítási költség Hajótároló bérleti díjának támogatása Pest Megyei Önkormányzat Kerékpártábor költségeinek csökkentése Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Mőködési költségek, fenntartás A évi munkánkhoz segítséget, a Duna-Dráva Nemzeti Park kerékpártáborban résztvevı gyerekek és felnıtt kísérıik napi ellátásához támogatást nyújtottak: Pilisi Parkerdı Rt. hulladékgyőjtéshez a szemeteszsákokat; Topjoy a napi hősítı italt; Kinder csodás kisautóival kocsikáztak a gyerekek az esıs napokon; Nutella a reggeli kenhetıséget (és az esti palacsinta tölteléket); Bombi pedig a délelıtti élvezeteket; Duna-Dráva Nemzeti Park olcsó, de ragyogó szállást a kerékpártábor idejére; Beck s Energy Produkciós Iroda a gyermekprogramokhoz az ajándékokat; ORFK a kerekes gyerekek részére a látható mellényeket; National Geographic Kids a világ felfedezésének örömét; A évi Túraprogram ot összeállította: számítógépes grafika: nyomdai munka: Beck László Guba Ákos TONET JET Bt. (Szentendre) Szentendre, Cím: HÓD Honismereti Túraegylet ( HÓD HTE khsz) közhasznú szervezet MTE Szentendrei Osztálya Szentendre, Városház tér 1. H Postacím: H Szentendre, Pf Drótposta: Honlapunk Cím: éti Sportegyesület (éti SE) Csobánka, Szegfő u.9. H Postacím: H Csobánka, Pf. 5. Drótposta: Menedékházunk Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház Üzemeltetı: HÓD HTE khsz (06/ );

3 3 A HÓD Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet ( HÓD HTE khsz) és az éti Sportegyesület (éti SE) éves Túraprogramját tekintettel a költségek csökkentésére és a két egyesület közel azonos programjára egy közös füzetben jelenteti meg. Természetesen továbbra is megmarad a két egyesület közötti eltérı tagdíjfizetési rend, a szolgáltatási különbözıségek miatt. (lásd: 5. oldal). HÓD HTE khsz fı tevékenysége a táboroztatás (vízi-, és kerekestábor) és honismereti kerékpártúrázás, téli sítúra szervezése, rendezése, valamint Menedékház üzemeltetése. Az éti SE fı tevékenysége továbbra is elsısorban vízi-, és gyalogtúrák szervezése, technikai felszerelések, eszközök (hajók, evezık) biztosítása. Mindkét egyesület tevékenyen részt vesz a Pilis és a Visegrádihegység jelzett turista útjainak és erdei létesítményinek (esıbeállók, erdei padok, asztalok) karbantartásában, felújításában. A két egyesület egész éves túrázási lehetıséget kínál mindazok számára, akik az erdık, mezık, hegyek, vizek, vízpartok csendje mellett szeretik a mindig megújuló természet szépségét, szeretnék megismerni hazánk évezredes múltját, történelmi, építészeti nevezetességeit. Az egyesületek elsısorban a családok túráztatására fordít nagy gondot azzal, hogy havonta legalább egyszer és az évszaknak megfelelıen olyan túrákat szervez, amelyeken a kisgyerekes családok is részt tudnak venni, biztosítva a gyerekek részére a túrához szükséges biztonsági felszereléseket is (kerékpáros gyerekülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor). Az elızı években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a évben is szervezünk családos kerékpártábort az Aggteleki Nemzeti Park területére (szálláslehetıség függvényében várhatóan: Szögliget, Szalamandra-ház). A tábor idején megismerkedhetünk a térség növény- és állatvilágával, népi építészetével, történelmi múltjával is, látogatást teszünk természetesen egy hosszú túrával a Baradla-barlang és a Felvidék-i Domica-barlang csodálatos cseppköveinek megtekintésére, valamint az Esztramos-hegy oldalában található Rákóczi-barlangban is. A tábor várható idıpontja: június 30. július 7. Ebben az évben is folytatjuk a kisvasúti túramozgalmat, amelynek keretében most is felkeresünk kerékpáros- és gyalogtúrával az országon belül (és a határon túli magyar területeken) egy még meglévı és üzemelı kisvasutat. Terveink szerint idén a Lenti Kistolmács útvonalon közlekedı, valamint a Bugaci Kisvasúttal ismerkedhetünk meg. A év sikeres túrája volt a Kárpátaljára, a Fehér Tisza forrásvidékére, a Hoverlára, a Pietroszra és az Ikerhavasokra szervezett kerékpár- és gyalogtúra. Ebben az évben szeretnénk újra meglátogatni ezt a vidéket, néhány csúcs megmászásával főszerezve. Az elmúlt években sikeresnek bizonyult az ország leghosszabb jelzett turista útvonalának bejárása, az Országos Kéktúra, így folytatjuk a Másfélmillió lépés Magyarországon útvonal bejárását Csókakıtıl a Dunakanyar irányába, természetesen kerékpárral (ahol a terepviszonyok nem engedik, ott gyalogosan), de a jelentkezık létszámára való tekintettel két csoportban és két idıpontban! évben is folytatjuk a Pilisben a turista utak felújítását, karbantartását, valamint a Kıhegy-i Czibulka János Menedékház üzemeltetésével, korszerősítésével kapcsolatos feladatokat. A túrák általában nyitottak mindazok számára, akik tudomásul veszik az együtt túrázás alapvetı íratlan szabályait, de különösen az MTE szimbólumvirágával, a havasi gyopárral jelzett túrák. Kérünk minden sportolni, túrázni szándékozó személyt, éljen a TÚRAPROGRAM ban felkínált túrázási lehetıségekkel. Jó túrázást, sportolást, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık! A HÓD Honismereti Túraegylet khsz és az éti Sportegyesület az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja.

4 4 A túrán való részvétel lehetıségei és kedvezmények A felszerelést igénylı vízitúrák (hajó, evezı, mellény) és a kedvezményeket biztosító (utazás, szállás, szállítás) gyalog- és kerékpártúrák esetén a HÓD HTE és az éti SE együttes tagság a nagy értékő felszerelési tárgyak igénybevétele miatt feltétlen szükséges. Az egyesületek az elmúlt évek során vásárolt és használatba kiadott felszerelési tárgyakat gyermek-kerékpárülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor, evezı, kajak, kenu leltárba vette. A felszerelési tárgyakat hosszabb idıre csak az egyesületi tagdíjat fizetı személyek használhatják, emellett lehetıség van egy-egy túrán a felszerelések díjmentes használatára vendégek részére is (az igényt minden esetben a túra elıtt kérjük jelezni a túra vezetıjénél). Az egyesületek által használatra átadott felszerelési tárgyakért a használó teljes anyagi felelısséggel tartozik, azt köteles megırizni, állagára, használható állapotára vigyázni. A mennyiben a használó gyermek a felszerelési tárgyat kinıtte vagy használója továbbra már nem tart igényt rá, kérjük a felszerelési tárgyat a nyilvántartást vezetı személy részére visszaszolgáltatni. A költséget igénylı túráknál feltüntettük a túra várható önköltségét, amely általában az útiköltséget, szállásdíjat, szállítási díjat, hajóbérleti díjat, múzeumi belépıt, stb. tartalmaz (étkezési díjat nem). Az egyesületek ebbıl a költségbıl anyagi lehetıségeikhez mérten ez mindig az elmúlt idıszak pályázataira kapott pénzösszegek függvénye az egyesületi tagok részére esetenként vendégek részére is 30-50% részvételi költségkedvezményt biztosít. A túravezetık a túrákat anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és vezetik. A többnapos túrán való részvétel alapvetı feltétele a túrára jelentkezés, illetve az esetleg feltüntetett elıleg befizetése a megadott határidıig. Ez elsısorban a szállásfoglalás, a MÁV menetjegy és a kerékpárszállító kocsi megrendelése miatt fontos. A megadott határidı után jelentkezık a túrán való részvételét garantálni nem tudjuk, illetve a jelentkezés és az elıleg befizetése után visszalépık részére az elıleget az egyesületek nem térítik vissza. A két egyesület tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek és a Magyar Turista Egyesületnek. A szövetségi tagdíjat fizetı személyek részére a kedvezmények: felnıttek részére a meghirdetett túra helyszínére 6 fı együtt utazása esetén 50%-os MÁV menetjegy kedvezmény; a programban szereplı túrán való részvétel során baleset- és felszerelés biztosítás; az Egyesület menedékházaiban 50%-os szállásdíj kedvezmény a tagsági viszonnyal rendelkezı személyek részére (az adott évre érvényesített igazolvány felmutatása mellett); Az MTE menedékházai: Dobogókı, Eötvös Lóránd Menedékház, Kezelı: MTE Központi Osztály (06/ ); Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház: HÓD HTE khsz (06/ ); (MTE Szentendrei Osztály); A évben megbízás alapján felújítottuk a Szentendre vonzáskörzetében található jelzett turistautakat, mintegy 100 km hosszban. Az elızı években a GYISM pályázatán kaptunk anyagi segítséget az általunk felügyelt területen a kijelölt turistautak karbantartására. Ez a támogatás év végéig arra kötelez bennünket, hogy minden évben folyamatosan felügyeljük az utakat. Ezen útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy túrával összekötve, kiemelten szerepelnek az éves programban. Az egyesületek tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon legalább évente négyszer tavasszal és ısszel 2-2 nap részt vegyenek az Egyesület által vállalt munkák, feladatok elvégzésében. Ezek a vállalt feladatok minden felnıtt számára elvégezhetı munkák. Szakmai hozzáértést kívánó feladatok elvégzéséhez az Egyesület minden esetben irányító személyt biztosít. Az egyesület éppen aktuális programjai olvashatók a honlapon A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

5 5 Tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetık az egész éves tagsági díj befizetésével az alábbiak szerint: HÓD HTE tagdíjak (csak gyalog- és kerékpártúrák esetén): felnıtt 1 000,- gyerek 500,- nyugdíjas 600,- éti SE tagdíjak (+ vizitúrák esetén): családfı 2 500,- családtag (felnıtt) 1 200,- gyerek év 800, év 600,- 10 év alatt nyugdíjas 800,- Tagdíjfizetés: a márciusi, áprilisi technikai napokon, illetve túranapokon lehetséges! Magyar Természetbarát Szövetség tagdíjai: felnıtt 1 200,- nyugdíjas 600,- gyerek 300,- Magyar Turista Egyesület tagdíjai: felnıtt, gyerek egységesen 500,- A túráról felvilágosítást a túra vezetıjétıl az alábbi címen, elérhetıségen lehet kérni: Ábrahám Gyula 2000 Szentendre, Bükköspart 68/b. 06/ Balázs György 2000 Szentendre, Stéger köz / Beck László 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 33 06/ Beck Monika 2014 Csobánka, Szegfő u / Benke Ildikó 2014 Csobánka, Múzsa u / Birgés Dorka 2000 Szentendre, İszapó u / Munkácsi Tiborné 1034 Budapest, Esı u / Iszlay Zsuzsa 1037 Budapest, Remete köz / Sallai Csilla 1162 Budapest, Magtár u / Szaszkó István 1165 Budapesat, Töltény u / Szöllısi Ferenc 2000 Szentendre, Naspolya u / Tóth Antal 1065 Budapest, Nagymezı u / Ábrahám Gyula drótposta Balázs György drótposta Beck Monika drótposta Beck László drótposta Benke Ildikó drótposta Birgés Dorka drótposta Iszlay Zsuzsa drótposta Iszlai Ágnes drótposta Sallai Csilla drótposta Tóth Antal drótposta FIGYELEM! 14 év alatti gyerekek csak szülıi felügyelettel, kísérettel vehetnek részt a túrákon! Reméljük, hogy túráink a természet megismerésének, megszeretésének és egy jó baráti kapcsolat kialakításának lesznek elindítói. Jó egészséget, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık.

6 6 Technikai napok (lásd a Túraprogram ban is!) Március 3. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Pilisszentlászó Akasztó-hegy (P+) Március 24. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Lajosforrás (S) Cseresznyés-árok (S+) Április 14. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Október 13. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) - Szentendre Október 28. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre November 10. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka A technikai munkanapokon a részvétel nem kötelezı, de a két egyesület tagjai részére legalább négy nap (2 2 nap tavasszal és ısszel) ledolgozása ajánlott. Az elmúlt években a munka végzéséhez a szükséges anyagi feltételeket (szerszámok, festék, ecset, útiköltség) a Pest Megyei Közgyőlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága, a szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdı Rt, illetve az útiköltség egy részét a HÓD HTE biztosította. A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

7 B O L D O G Ú J É V E T! J A N U Á R Január 6. Családos, madáretetı gyalogtúra Pilis Piliszentlászló (K) Pap-rét (K) Kis-Homlóc (Z) Dunabogdány Túratáv : 12 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozás : 9,00 óra kor Szentendre VOLÁN pu. Költségek : 700,-Ft/fı Január 20. Családos gyalogtúra Börzsöny Nagymaros (K) Szt.Mihály-hegy (K) Köves-mezı (K+) Nagymaros Túratáv : 12 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 8,45 óra kor MÁV Nyugati pu. Költségek : 700,-Ft/fı Január 27. Családos gyalogtúra Budai hegység (Remete-túra) Bécsi út, Rozália téglagyár (K) Csúcs-hegy (K) Hármashatár-hegy (K) Túratáv : 12 km Túravezetı : Iszlay Zsuzsa Találkozás : kor Árpád-híd, 18-as autóbusz indulása Költségek : 500,-Ft/fı F E B R U Á R Február 3 4. Téli vizitúra (amennyiben hajlandó valaki a hajók szállítására!) Hévízi-patak Hévíz Fenékpuszta Túratáv : 8 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : január 8. (kötelezı jelentkezés) Költségek : ,- (hajóbérlet + szállás + ellátás)

8 8 Január 30 Február 03. Családos sítúra Salzburg tartomány Szervezı : Iszlai Ágnes Február 27. Családos gyalogtúra (megfelelı hóviszonyok esetén a szánkó és a sífutóléc se maradjon otthon) Pilis Pilisborosjenıi téglagyár (Z) Kevély-nyereg (P) Csúcs-hegy (S) Pomáz Túratáv : 14 km Túravezetı : Csontosné B. Monika / Csontos Noémi Találkozás : 9,00 órakor Bp. Árpád-híd 18-as autóbusz indulásánál Költség : 600,-Ft M á r c i u s Március 3. Technikai nap Turistaútjelzés festés Pilisszentlászló (P+) Akasztó-hegy (P+) Találkozó : 9,30 kor Szentendre, HÉV végáll. Március 4. Családos kerékpártúra, formába lendítı bemelegítés Dunakanyar, Szentendrei - sziget Szentendre Határcsárda Szigetmonostor Alsó-Merzsán Horány Határcsárda Szentendre Túratáv : 35 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Anna Találkozás : kor Szentendre, HÉV állomás Költség : 640,-Ft Figyelem! a túrához a Fıvárosi Vízmővek névre kiállított engedélye szükséges! Március 17. Kerékpártúra (közepesen nehéz túra) ( es szabadságharc helyszínei) Velencei hegység Velence Sukoró 48-as Honvédemlékmő Pákozd Székesfehérvár Túratáv : 45 km Túravezetı : Csontosné Beck Monika / Csontos Noémi Fanni Találkozás : 7,30 kor Bp. Déli pu, Költség : 1 300,-Ft Március 24. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Lajosforrás (S) Cseresznyés-árok (S+) Sándor-forrás (Z) Tábor Találkozó : 9,45 kor Szentendre HÉV végállomás.

9 9 Március 31. Családos kerékpártúra (nehéz, hegyi terep) Börzsöny, Szentendrei sziget Nagymaros Köves-mezı Törökmezı Kismaros Kisoroszi Tahi Szentendre Túratáv : 45 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Találkozás : 8,00 kor Bp, Nyugati pu, Költség : 800,-Ft Á p r i l i s Április 7 8. Gyalogtúra, éjszakai tortúra Pilis, Visegrádi hegység Pilisszentlászló (K) Pap-rét (K) Nagy-Villám (K) Visegrád (K) Túratáv : 14 km Túravezetı : Szaszkó István / Szaszkó Levente Találkozás : kor Szentendre VOLÁN pu. Költség : 400,-Ft Április 14. Technikai nap Turistaútjelzés festés-felújítás Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Találkozás : 10,00 kor Szentendre, HÉV végáll. Április 15. Vizitúra, DUNA Felkészülés a Sajó vizitúrára Szentendre Leányfalu Tahi Szentendre Túratáv : 26 km Túravezetı : Tóth Antal Hajók : egyesületi és magánhajók Indulás : 9.30 kor Szentendre, Postás-strand A Sajó vizitúrán résztvevık részére a túra ajánlatos (értsd: kötelezı). Április Kerékpártúra VALÉRIA napi kerekezés Bugac Kiskunság Kecskemét Jakabszállás Bugac Kiskunmajsa Kiskunmajsa Soltvadkert Kiskırös Akasztó Izsák Szabadszállás Túratáv : 130 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Költség : 3000,-Ft (+ költıpénz)

10 10 Április 27. Május 1. Vízitúra Sajó Putnok (113,0) Sajókaza (95,0) Szirmabesenyı (61,0) Köröm (29,0) Tisza (492,5) Tiszaújváros (487,0) Túratáv : 116 km Túravezetı : Tóth Antal Jelentkezés : március 17. (kötelezı jelentkezés). Gyakorlótúra : április 15 (jelentkezık észére kötelezı). Költség : 8 000,- (menetjegy + hajóbérlet) Hajó : bérelt Szállás : saját sátorban M Á J U S Május 12. MTE Közgyőlés Dobogókı Program, meghívó 30 nappal korábban kerül postázásra. Költség : csoportos utazás VOLÁN-nal Május 13. Növényismertetı családos gyalogtúra Visegrádi-hegyég Visegrád (K+) Tabán (Z) Király út (Z) Tahi hídfı Túratáv : 14 km Túravezetı : Stiedl Éva / Szaszkó Lilla Találkozás : 9.00 kor Szentendre HÉV áll. Költség : 500,-Ft Növényismertetıt és fényképezıgépet hozzál! Május Vizitúra Tisza-tavi nádas túra Sarud Abádszalók Sarud Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Túratáv : 10 km Hajók : Részvétel helyben bérelt hajókkal Költségek : 6 000,- (szállás + utazás + hajóbérlés) Május Családos kerékpártúra Pünkösdi kerekezés Baja Mohács Pécs Baja Nagybaracska Mohács Történelmi emlékhely Bóly Szederkény Romonya Bogád Pécs Túratáv : 90 km Túravezetı : Beck László Jelentkezés : május 12-ig. Költségek : 5 500,- (szállás + utazás + kerékpárszállítás)

11 11 J ú n i u s Június 2. Családos kerékpártúra Madarak és fák napja a Vácrátóti Botanikus kertben Gödöllıi dombság Szentendre Vác Vácrátót İrbottyán Fót Dunakeszi Horány Szigetmonostor Szentendre Túratáv : 65 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozás : 8,40 kor Szentendre HÉV végáll. Költség : 1 000,-Ft A növényismertetı és a távcsı ne maradjon otthon! Június Családos kerékpártúra Mura mente (Magyarország Szlovénia Horvátország hármashatár) Lenti Rédics x Lendvahosszúfalu/Dolga Vas Alsólendva/Lendava x Bányavári/Rektenica Bottornya/Podturen Hodosány/Hodosan x Letenye Nagykanizsa Túratáv : 145 km Túravezetı : Beck László Szállás : Lenti, Letenye, kemping Költség : 7 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) Figyelem : a túrához ÚTLEVÉL szükséges! J ú l i u s Június 30 Július 7. Családos kerékpártábor (külön Táborprogram szerint) Aggteleki Nemzeti Park (Aggtelek, Jósvafı, Szögliget, Felvidék Domica-barlang, Tanösvény) Túratáv : napi kb km Táborszervezı: Beck László / Csontosné B. Monika Jelentkezés : június 25 ig (kötelezı jelentkezés). Költség : ,- (utazás + szállás + étkezés) Étkezés : naponta közös fızés Szállás : saját sátorban Figyelem : a túrához gyerekeknek ÚTLEVÉL szükséges! Július 14. Családos gyalogtúra Pilis, Visegrádi hegység Dömörkapu (Z+, K+) Sikáros (P) Királykúti-nyereg (P) Szıke-forrás völgye (P) Szentfa-kápolna (P) Dömös Túratáv : 12 km Szintemelkedés: 800 m Túravezetı : Birgés Dorka Találkozó : 10,00 kor Szentendre, VOLÁN. Költség : 850,-Ft

12 12 Július Kerékpártúra Kárpátaljára (nehéz, hegyi terep) Fekete-Tisza forrásvidéke, (Aklos-hágó m) Rahó, Bilin, Pereliszok, Dömény (1 388 m), Kis Magura (1 264 m) Túravezetı : Beck László / Ábrahám Gyula Utazás : gépkocsival Szállás : Tiszaborkút Jelentkezés : július 2-ig, az elıleg befizetésével Várható költség: ,- (szállás + utazás) Kötelezı elıleg: jelentkezéskor ,- Figyelem : a túrához ÚTLEVÉL szükséges! A u g u s z t u s Augusztus Országos Kéktúra Gyalog és kerékpárral a Másfélmillió lépés útvonalán Bodajk Dobogókı (nehéz hegyi terep) Bodajk Csókakı Gánt Szárliget Koldusszállás Pusztamarót Péliföldszentkereszt Tokod Dorog Piliscsév Hővösvölgy Dobogókı Túratáv : 210 km Túravezetı : Sallai Csilla / Szaszkó István Jelentkezés : Július 7. ig. Költség : 8 000,- (+ költıpénz) Kötelezı elıleg: 4 000,- jelentkezéskor A pontos program és költségek megállapítása késıbb kerül meghatározásra Augusztus Családos vizitúra Mosoni Duna Rajka (117,4 fkm) Mosonmagyaróvár (82,4 fkm) Dunaszentpál (42,0 fkm) Gyır (15,0 fkm) Túratáv : 102,4 km Túravezetı : Sallai Csilla Jelentkezés : augusztus ig (kötelezı jelentkezés). Költség : 6 000,-Ft (utazás + hajóbérlet + szállás) Augusztus Családos kerékpártúra (fürdı-túra) Kemeneshát Celldömölk Ság-hegy Vásárosmiske Sitke Sárvár Túratáv : 65 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : július 20. ig (kötelezı jelentkezés). Költség : 5 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás)

13 13 S z e p t e m b e r Szeptember 8 9. Családos kerékpártúra Tatai-tó Tatabánya Szentgyörgypuszta Öregvár Tata Túratáv : 60 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Költségek : 3 500,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) Szeptember 15. Vándorgyőlés Dobogókı Az MTE tagegyesületeinek éves összejövetele Gondolkodjunk együtt a turistáskodás jövıjérıl. Költségek : csoportos utazás VOLÁN busszal Szeptember Családos kerékpártúra Sió mente Simontornya Sárszentlırinc Medina Bárányfok Keselyős Szekszárd Túratáv : 70 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Jelentkezés : szeptember 8 ig Költség : 3 800,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) O k t ó b e r Október Családos kerékpártúra Cuha-völgye Veszprém Gyulafirátót Zirc Cuha-völgye Vinye Bakonyszentlászló Gyırasszonyfa Pannonhalma Écs Nyúl Gyır Túratáv : 110 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : szeptember 8 ig Költség : 4 800,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Október 13. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu.

14 14 Október 14. Vízi évadzárás DUNA, evezés és fızés Felelıs : Szöllısi Ferenc jr. Fızımester : Tóth Antal Jelentkezés : október 7. ig Túravezetı : Szöllısi Ferenc sr. Október Családos kerékpártúra az Aradi vértanuk emlékére Cserhát, Börzsöny Salgótarján Szécsény Hollókı Buják Szirák Acsa Nézsa İsagárd Szendehely Vác Horány Szentendre Túratáv : 185 km Túravezetı : Beck László Jelentkezés : szeptember 23. ig Költségek : 6 000,- (utazás + kerékpárszállítás + szállás) Október 27. Technikai nap Turistaút karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu. N o v e m b e r November 3. Családos gyalogtúra Budai hegység Nagykovácsi (P) Nagyszénás (K) Zsíros-hegy (Z) Solymár Túratáv : 12 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozó : 10,00-kor, Moszkva tér 56-os kékbusz Költség : 6 db BKV menetjegy November 10. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka Találkozó : Csillaghegy, HÉV 10,00-kor November 17. Családos gyalogtúra Pilis, Visegrádi hegység Holdvilág-árok (P+, P ) Lajosforrás (Z ) Dömörkapu Szentendre Túratáv : 16 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Találkozó : 9,30 kor Pomáz, VOLÁN autóbusz áll. Költség : 450,-Ft

15 15 November 24. Gyalogtúra, családos kirándulás D e c e m b e r Pilis Visegrádi hegység Dobogókı (K) Sikáros Ifjúsági tábor (K+, Z+) Dömörkapu Túratáv : 12 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 9.35 kor Pomáz VOLÁN autóbusz áll. Költség : 600,-Ft December 8. Gyalogos puttonytúra, Mikulás túra Pilis és a Visegrádi-hegység Dobogókı, Eötvös Lóránd Menedékház Dobogókı Pilisszentkereszt Túratáv : 6 km Ajánlott korhatár: 1 99 év között Felelıs : Csontosné B. Monika / Stiedl Éva / Beck László Találkozás : kor Pomáz, VOLÁN autóbusz December 15. Múzeumlátogatás Gödöllıi Királyi Kastély Túravezetı : Munkácsiné Marika Tárlatvezetı : Tóth Antal Találkozás : 9,00 - kor Budapest, İrs vezér tere HÉV végállomás Költség : 1 500,-Ft December Január 2. SZILVESZTERI gyalogtúra Mátra, Parádsasvár Utazás : egyénileg, vonattal és gk-val Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Szervezı : Iszlai Ágnes / Schaffer Rita Költség : program szerint A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

16 16 Jelmagyarázat Szállás sátorban Gyalogtúra 1: könnyő túra 2: közepesen nehéz túra 3: nehéz túra Evezıstúra, csak gyakorlott evezısöknek Evezıstúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, közepesen nehéz túra Kerékpártúra, nehéz terep Ajánlott nyílt túra Technikai túra A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

17 17 Szabó Lırinc A vándor elindul Bottal s öreg kutyámmal indultam hazulról. Dalolva mentem és torkom nem unta még az országút fáradságos énekét. Tudod, hogy a Nap barátja voltam? İ édesítette agyamat hajnali rétek szagával; aztán minden csigát s kavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálni tanított Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlı távolokból. Majd, lombos hegyek közt, még szebben tündökölt a sokalakú élet. A Nap barátja voltam; ı kísért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tılem. Óvatos morajjal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is s a föld s a fő íze ereimbe ivódott. Fenyegetı szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám, belefúrja szemét az állandó sötétbe s ırt áll elırenyújtott nyakkal s tárt fülekkel. Áprily Lajos Naplemente Ne menj tovább. Hull már a harmat, fejünk felett a végtelen kék; lent zúg a víz és sír a fecske: várjuk meg itt a naplementét. Egy szót se szólj. Csak nézz a napba, míg én a fejemet lehajtom. Két mozdulatlan kıszoborra, így hulljon ránk a nyári alkony. A vándor lent a sziklavölgyben megérzi tán, mily bús, milyen szép: két ifjú fent a sziklaélen, ki várja már a naplementét. Vándor A nyugtalan patak lelkét szereted, suhogó völgyek útjait követted. Gyönyörködtél gátnál, zuhatagnál, de mindig új szépség után futottál. Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél s megállnál egy tónál: Genezáretnél?

18 18 Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki-hegység a Sajó, a Bodva és az országhatár közötti alacsony hegy- és dombvidék. Legmagasabb csúcsa a Nagy-oldal (604 m), Jósvafıtıl É-ra. Megkapóan szépek a völgyei, amelyekben kristálytiszta, bıviző patakok folynak. A völgyek többsége vakon végzıdik, a patakok a karsztok víznyelıiben és barlangjaiban tőnik el. Aggtelek és Jósvafı világhírő barlangrendszerérıl nevezetes. Az Aggteleki-karszt a Jósva-patak két oldalán húzódik. Számos barlang, víznyelı található itt. A vidéket szép erdık fedik, a meredekebb és erısen karsztos területeket pedig rétek. Gazdag, vonzó vidék ez, falvaiban történelmi, kultúrtörténeti, népmővészeti emlékek maradtak fenn. E terület barlangjai 1995-ben kerültek az UNESCO Világörökség listájára. Az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) 1985-ben alakult, székhelye Jósvafı, területe szorosan kapcsolódik a Szlovák Karszt Tájvédelmi Körzethez. Az Aggteleki-karszt geológiai szempontból a Gömör Tornaikarszt Magyarországra átnyúló része. A teljes karsztterületen több mint 700 barlang ismert, amelyekbıl a magyar oldalon 273 található, ebbıl 20 fokozottan védett. A szinte érintetlen felszín alatti világ mellett különleges a felszínen látható táj is, a karsztokra jellemezı sajátos formákkal, karsztjelenségekkel, növénytársulásokkal, zöldellı völgyeiben sajátos éghajlattal. A nemzeti park számos növényritkasága közül a tornai vértı, a különbözı kökörcsinfajok, a tavaszi hérics és az árvalányhaj-félék a legértékesebbek. A ritka állatokat a hiúz, a fekete gólya, a vízirigó és a császármadár képviseli. A karszt kızettömegének nagy részét 220 millió éves triász kori mészkı alkotja, amelyben a felszín alatti patakok szén-dioxid és humuszsav tartalmú vizének oldó és a felszínrıl bemosott kemény kvarckavics koptató hatására nagymérető karsztos járatok jöttek létre. Az így keletkezett üregekben a lecsepegı vízbıl kiváló kalcium-karbonát mesés szépségő cseppköveket alkotott. A Baradla-, Béke-, Vass Imre-, Kossuth-, Szabadság- és Meteor-barlang mellett sok nagymérető zsomboly (aknabarlang) és töbör is mutatja a felszín alatti és felszíni oldódás és erózió közös munkáját. A Bodvarákó mellett lévı Esztramos (320 m) mészkırög egykori kúpját, ezzel együtt természeti értékeit elemésztette a robbantásos bányamővelés. Ekkor kerültek napvilágra barlangjai, amelyek különleges cseppkıképzıdményeket és nagy mennyiségő ıslénytani leletet, állatcsont-maradványokat rejtettek. A barlangok egy részét sikerült megmenteni, a Rákóczi-barlang vezetıvel látogatható. Az Aggteleki-karszton sajátos felszíni karsztjelenségekkel, karsztformákkal találkozhatunk. A legfeltőnıbbek ezek közül: töbrök vagy dolinák: nagyjából kör alakú, tálszerő bemélyedések, létrejöttüket a beszivárgó vizek kızetpusztító hatása okozza; ha több ilyen bemélyedés sorakozik egymás után, lápa a neve; víznyelık: olyan kızetnyílások, amelyeken át a felszíni idıszakos vagy állandó vízfolyások a föld alá kerülnek; ezen a területen több helyen látható, amint a patak vize eltőnik, völgye elvégzıdik; a víznyelık általában a mészkıkarsztok kızethatárán fejlıdnek ki, a felszín alatt pedig barlangokban folytatódik; karrmezı: a felszínen levı, többnyire talajtakaró nélküli mészkıben a víz és a felszínpusztító erık különbözı formákat oldanak; a népnyelv ezeket a kopár területeket ördögszántásnak nevezi; érdekes sziklaformációk a gyökérkarrok: egykor élt növények gyökerei (ill. az általuk termelt szerves savak és a rajtuk élt mikroorganizmusok) vájták a kemény kızetbe a látványos, különbözı mérető, mélységő üregeket, kerek nyílásokat. A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

19 19 JEGYZETEK A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

20 20 Amennyiben Ön személyi jövedelemadójának 1%-ával egyesületünk tevékenységét kívánja támogatni, az alábbi nevet és adószámot jelölje meg az adóbevallásában: HÓD Honismereti Túraegylet khsz MTE Szentendrei Osztálya Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetı legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. A HÓD Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet MTE Szentendrei Osztálya (adószám: ) köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek, akik a évi SZJA 1% - át az Egylet részére ajánlották fel. A felajánlott összeget a HÓD HTE khsz kerékpáros és vízitúrák utazás- és szállásköltségeire, valamint a évi Mikulás túra költségeire fordította.

IBUSZ Természetjáró Egyesület

IBUSZ Természetjáró Egyesület IBUSZ Természetjáró Egyesület GYALOGTÚRÁK VÍZITÚRÁK KERÉKPÁRTÚRÁK VÁROSNÉZÉSEK AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK KÜLFÖLDI UTAK FILM- ÉS DIAVETÍTÉSEK ( Terepasztal Szélpál Ferenc képe, 0-as fotóverseny I. hely) IBUSZ

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI Erdély - Bucsecs ZÖLDSPORT Egyesület Tisztelt Túratársak! A program csak tervezet, attól eltérés lehet időpontban, költségben, a szállás árában, helyszínében.

Részletesebben

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE Levelezési cím (titkár): Tóth Ferenc Attila 3533 Miskolc Szeder út 62. földszint 1. bringa1@citromail.hu Telefon: (06)-30-919-77-44. Elnök: Novák Petra Telefon:

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1 Tartalomjegyzék Budai hegyek-csillebérc és térsége (térkép)................borító, belsõ oldal Tartalomjegyzék................................................1

Részletesebben

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014.

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. NAPTÁR 2014 ÉVRE Január Február Március 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét

Részletesebben

- Május - Honlap: www.vtsz.hu

- Május - Honlap: www.vtsz.hu Tartalom Az elmúlt hónap eseményei... 2 VTSZ központi szervezésű eseményei... 2 Szakosztályok, Egyesületek eseményei... 2 Az elkövetkező hónapok eseményei... 3 VTSZ központi szervezésű eseményei... 3 Szakosztályok,

Részletesebben

OKT 50. Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011

OKT 50. Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 OKT 50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 Magyar Természetbarát Szövetség 2011 OKT 50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 Ezen igazoló füzet... tulajdona, aki... egyesület (szakosztály) tagja Lakcíme:... Az

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl A 2013. év az elızı évekhez képest a stabilitás és új utak keresésének éve volt. A Fıvárosi Önkormányzattól az 1. negyedévre kapott támogatási elıleg,

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2014. évi TÚRAPROGRAMJAI Szlovénia Bled TARTALOM JEGYZÉK január...4 január február...6 február március...7 március április...10 április május...12 május június...15 július...18 július

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat

Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat K I S P E S T Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat J U B I L E U M I É V ANNO 1989 KÁRÁSZ ISTVÁN TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET JUBILEUMI ÉV Alakulás anno 1989 2009. ÉVI PROGRAM 1191 Budapest, Fı utca

Részletesebben

Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről

Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről Magyar Telekom Dolgozók Sport Club Elnökségének beszámolója a Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről 2012évi tervekről 1. Általános adatok Az egyesületet társadalmi szervezetként a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2007. április TAVASZI ZSONGÁS Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban, Vizek

Részletesebben

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA HATÁRON ÁT - HATÁROK NÉLKÜL SALGÓTARJÁN, TÓSTRAND 2008. MÁJUS 9 12. Aki csak egyszer is átöleli szemsugarával a Karancs-Medves vulkáni kúpokkal ékesített

Részletesebben

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 HELYZETELEMZÉS... 8 2.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben... 9 2.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben... 15 2.3 Az Internet szerepe a turizmusban...

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek 2009. kiemelt rendezvényei az év vidéke: a magyar-szlovák karszt Czárán Gyula szoboravatás

Részletesebben

Zöld utakon Magyarországon

Zöld utakon Magyarországon MInden élménnyel több leszel w w w. n e m z e t i p a r k. g o v. h u itthon.hu Szívedhez legközelebb: irány a természet! Zöld utakon Magyarországon Rendezvényajánló 2013 Mikor? Mit? Hol? január 25. Holdfény

Részletesebben

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok. www.nemzetipark.gov.hu

Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok. www.nemzetipark.gov.hu Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok Rendezvényajánló 2010 Mikor? Hol? Mit? április 10. Apajpuszta (Kiskunsági NP) Túzokdürgés április 22., 24. és 25. május 29. május 22 23. június 11 13. június

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! ERDÉSZETI ERDEI SZAKOSZTÁLY 1996 ISKOLA Az erdõ a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy, és nyitott szemmel

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek 2009. kiemelt rendezvényei az év vidéke: a magyar-szlovák karszt Czárán Gyula

Részletesebben

AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG AKTÍV TURIZMUS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG TARTALOM: 2-5 ÉREZZE MAGÁT NYEREGBEN! 22-23 ŐSI ÖSZTÖNÖK 6-9 KALANDOZÁSOK KÉT KERÉKEN 24-26 HORGÁSZ-CSALI 10-13 BAKANCSOS TÚRA HÁTIZSÁKKAL 27-29 VÉDETT VILÁG FOTÓSZAFARI

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben