éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta beckcom@t-online.hu Adószám: 19805566 1 43"

Átírás

1 HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Városház tér 1. H 2001 Szentendre, Pf drótposta honlap Adószám: éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta Adószám: MTE Szentendrei Osztálya TÚRAPROGRAM 2008

2 évi munkánkhoz és programjainkhoz segítséget és anyagi támogatást nyújtottak: Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (WMSKA) Utazás-, szállás- és szállítási költség Hajótároló bérleti díjának támogatása Pest Megyei Önkormányzat Kerékpártábor költségeinek csökkentése Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Mőködési költségek, fenntartás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kábítószer megelızés Menedékház felújítás, korszerősítés A évi munkánkhoz segítséget, az Aggteleki Nemzeti Park kerékpártáborban résztvevı gyerekek és felnıtt kísérıik napi ellátásához támogatást nyújtottak: Pilisi Parkerdı Rt. hulladékgyőjtéshez a szemeteszsákokat; Topjoy a napi hősítı italt; Kinder csodás kisautóival kocsikáztak a gyerekek az esıs napokon; Nutella a reggeli kenhetıséget (és az esti palacsinta tölteléket); Bombi pedig a délelıtti élvezeteket; Duna-Dráva Nemzeti Park olcsó, de ragyogó szállást a kerékpártábor idejére; Beck s Energy Produkciós Iroda a gyermekprogramokhoz az ajándékokat; ORFK a kerekes gyerekek részére a látható mellényeket; National Geographic Kids a világ felfedezésének örömét; A évi Túraprogram ot összeállította: számítógépes grafika: nyomdai munka: Beck László Guba Ákos TONET JET Bt. (Szentendre) Szentendre, Cím: HÓD Honismereti Túraegylet ( HÓD HTE khsz) közhasznú szervezet MTE Szentendrei Osztálya Szentendre, Városház tér 1. H Postacím: H Szentendre, Pf Drótposta: Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet Honlapunk Cím: éti Sportegyesület (éti SE) Csobánka, Szegfő u.9. H Postacím: H Csobánka, Pf. 5. Drótposta: Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet Menedékházunk Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház Üzemeltetı: HÓD HTE khsz (06/ );

3 3 A HÓD Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet ( HÓD HTE khsz) és az éti Sportegyesület (éti SE) éves Túraprogramját tekintettel a költségek csökkentésére és a két egyesület közel azonos programjára egy közös füzetben jelenteti meg. Természetesen továbbra is megmarad a két egyesület közötti eltérı tagdíjfizetési rend, a szolgáltatási különbözıségek miatt. (lásd: 5. oldal). HÓD HTE khsz fı tevékenysége a táboroztatás (vízi-, és kerékpártábor) és honismereti kerékpártúrázás, téli sítúra szervezése, rendezése, valamint Menedékház üzemeltetése. Az éti SE fı tevékenysége továbbra is elsısorban vízi-, és gyalogtúrák szervezése, technikai felszerelések, eszközök (hajók, evezık) biztosítása. Mindkét egyesület tevékenyen részt vesz a Pilis és a Visegrádi-hegység jelzett turista útjainak és erdei létesítményeinek (esıbeállók, erdei padok, asztalok) karbantartásában, felújításában. A két egyesület egész éves túrázási lehetıséget kínál mindazok számára, akik az erdık, mezık, hegyek, vizek, vízpartok csendje mellett szeretik a mindig megújuló természet szépségét, szeretnék megismerni hazánk évezredes múltját, történelmi, építészeti nevezetességeit. Az egyesületek elsısorban a családok túráztatására fordít nagy gondot azzal, hogy havonta legalább egyszer és az évszaknak megfelelıen olyan túrákat szervez, amelyeken a kisgyerekes családok is részt tudnak venni, biztosítva a gyerekek részére a túrához szükséges biztonsági felszereléseket is (kerékpáros gyerekülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor). Az elızı években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a évben is szervezünk családos kerékpártábort a Kis-Balaton és Észak-Somogy területére (szálláslehetıség függvényében). A tábor idején megismerkedhetünk a térség növény- és állatvilágával, népi építészetével, történelmi múltjával is, látogatást teszünk természetesen a Kis-Balaton területére is. A tábor várható idıpontja: június 28. július 05. Ebben az évben is folytatjuk a kisvasúti túramozgalmat, amelynek keretében most is felkeresünk kerékpáros- és gyalogtúrával az országon belül (és a határon túli magyar területeken) egy még meglévı és üzemelı kisvasutat. Terveink szerint idén a Kismaros Királyrét útvonalon közlekedı kisvasúttal ismerkedhetünk meg. A év sikeres túrája volt a Kárpátaljára, a Fehér Tisza forrásvidékére, a Hoverlára, a Pietroszra és az Ikerhavasokra szervezett kerékpár- és gyalogtúra. Ebben az évben szeretnénk újra meglátogatni ezt a vidéket, néhány csúcs megmászásával főszerezve (Szinevéri-tó, Verecke). A 2 évvel ezelıtt megkezdett, az ország leghosszabb jelzett turista útvonalának bejárása, az Országos Kéktúra túrái is egyre nagyobb az igény tagjaink részérıl, így folytatjuk a Másfélmillió lépés Magyarországon útvonal bejárását, ebben az évben Nagymarostól a Börzsöny és Cserhát irányába, természetesen kerékpárral (ahol a terepviszonyok nem engedik, ott gyalogosan), de a jelentkezık létszámára való tekintettel két csoportban és két idıpontban! Ebben az évben egy új szabadidıs tevékenységet, természetbarát játékot, hobbit igyekszünk bevonni programjaink közé. Néhány túrával igyekszünk bekapcsolódni a modern technikát is felhasználó játékba, a geocaching (ejtsd: geokesing) mozgalomba. Egyelıre csak a területileg hozzánk közel található és elrejtett kincsesládák felkutatására vállalkozunk évben is folytatjuk a Pilisben a turistautak felújítását, karbantartását, valamint a Kıhegyi Czibulka János Menedékház üzemeltetésével, korszerősítésével kapcsolatos feladatokat. A túrák általában nyitottak mindazok számára, akik tudomásul veszik az együtt túrázás alapvetı íratlan szabályait, de különösen az MTE szimbólumvirágával, a havasi gyopárral jelzett túrák. Kérünk minden sportolni, túrázni szándékozó személyt, éljen a TÚRAPROGRAM ban felkínált túrázási lehetıségekkel. Jó túrázást, sportolást, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık! A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

4 4 A túrán való részvétel lehetıségei és kedvezmények A felszerelést igénylı vízitúrák (hajó, evezı, mentımellény) és a kedvezményeket biztosító (utazás, szállás, szállítás) gyalog- és kerékpártúrák esetén a HÓD HTE és az éti SE együttes tagság a nagy értékő felszerelési tárgyak igénybevétele miatt feltétlen szükséges. Az egyesületek az elmúlt évek során vásárolt és használatba kiadott felszerelési tárgyakat gyermekkerékpárülés, fejvédı sisak, mentımellény, sátor, evezı, kajak, kenu leltárba vette. A felszerelési tárgyakat hosszabb idıre csak az egyesületi tagdíjat fizetı személyek használhatják, emellett lehetıség van egyegy túrán a felszerelések díjmentes használatára vendégek részére is (az igényt minden esetben a túra elıtt kérjük jelezni a túra vezetıjénél). Az egyesületek által használatra átadott felszerelési tárgyakért a használó teljes anyagi felelısséggel tartozik, azt köteles megırizni, állagára, használható állapotára vigyázni. Amennyiben a használó gyermek a felszerelési tárgyat kinıtte vagy használója továbbra már nem tart igényt rá, kérjük a felszerelési tárgyat a nyilvántartást vezetı személy részére visszaszolgáltatni. A költséget igénylı túráknál feltüntettük a túra várható önköltségét, amely általában az útiköltséget, szállásdíjat, szállítási díjat, hajóbérleti díjat, múzeumi belépıt, stb. tartalmaz (étkezési díjat nem). Az egyesületek ebbıl a költségbıl anyagi lehetıségeikhez mérten ez mindig az elmúlt idıszak pályázataira kapott pénzösszegek függvénye az egyesületi tagok részére esetenként vendégek részére is 30-50% részvételi költségkedvezményt biztosít. A túravezetık a túrákat anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és vezetik. A többnapos túrán való részvétel alapvetı feltétele a túrára jelentkezés, illetve az esetleg feltüntetett elıleg befizetése a megadott határidıig. Ez elsısorban a szállásfoglalás, a MÁV menetjegy és a kerékpárszállító kocsi megrendelése miatt fontos. A megadott határidı után jelentkezık a túrán való részvételét garantálni nem tudjuk, illetve a jelentkezés és az elıleg befizetése után visszalépık részére az elıleget az egyesületek nem térítik vissza. A két egyesület tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek és a Magyar Turista Egyesületnek. A szövetségi tagdíjat fizetı személyek részére a kedvezmények: a programban szereplı túrán való részvétel során baleset- és felszerelés biztosítás; az Egyesület menedékházaiban 50%-os szállásdíj kedvezmény a tagsági viszonnyal rendelkezı személyek részére (az adott évre érvényesített igazolvány felmutatása mellett); Az MTE menedékházai: Dobogókı, Eötvös Lóránd Menedékház, Kezelı: MTE Központi Osztály (06/ ); Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház: HÓD HTE khsz (06/ ); (MTE Szentendrei Osztály); A évben is folytattuk az elızı években elkezdett és Szentendre vonzáskörzetében található jelzett turistautak felújítását. Az elızı években a GYISM pályázatán kaptunk anyagi segítséget az általunk felügyelt területen a kijelölt turistautak karbantartására. Ez a támogatás év végéig arra kötelez bennünket, hogy minden évben folyamatosan felügyeljük az utakat. Ezen útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy túrával összekötve, kiemelten szerepelnek az éves programban. Az egyesületek tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon legalább évente négyszer tavasszal és ısszel 2-2 nap részt vegyenek az Egyesület által vállalt munkák, feladatok elvégzésében (jelzett turistaútvonal karbantartás, menedékház felújítás). Ezek a vállalt feladatok minden felnıtt számára elvégezhetı munkák. Szakmai hozzáértést kívánó feladatok elvégzéséhez az Egyesület minden esetben irányító személyt biztosít. Ebben az évben segítséget nyújtunk a Szentendrei Élı Táj Egyesület részére, az általuk létrehozott szentendrei tanösvények nyomvonalának bejárására, kijelölésére (bıvebb információ: Az egyesület éppen aktuális programjai olvashatók a honlapon A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

5 5 Tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetık az egész éves tagsági díj befizetésével az alábbiak szerint: HÓD HTE tagdíjak (csak gyalog- és kerékpártúrák esetén): felnıtt 1 000,- gyerek 500,- nyugdíjas 600,- éti SE tagdíjak (+ vízitúrák esetén): családfı 2 500,- családtag (felnıtt) 1 200,- gyerek év 800, év 600,- 10 év alatt nyugdíjas 800,- Tagdíjfizetés: a márciusi, áprilisi technikai napokon, illetve túranapokon lehetséges! Magyar Természetbarát Szövetség tagdíjai: felnıtt 1 200,- nyugdíjas 600,- gyerek 300,- Magyar Turista Egyesület tagdíjai: felnıtt, gyerek egységesen 500,- A túráról felvilágosítást a túra vezetıjétıl az alábbi címen, elérhetıségen lehet kérni: Ábrahám Gyula 2000 Szentendre, Bükköspart 68/b. 06/ Balázs György 2000 Szentendre, Stéger köz / Beck László 2000 Szentendre, Széchenyi István tér / Beck Monika 2014 Csobánka, Szegfő u / Benke Ildikó 2014 Csobánka, Múzsa u / Birgés Dorka 2000 Szentendre, İszapó u / Munkácsi Tiborné 1034 Budapest, Esı u / Iszlay Zsuzsa 1037 Budapest, Remete köz / Sallai Csilla 1162 Budapest, Magtár u / Szaszkó István 1165 Budapesat, Töltény u / Szöllısi Ferenc 2000 Szentendre, Naspolya u / Tóth Antal 1065 Budapest, Nagymezı u / Ábrahám Gyula drótposta Balázs György drótposta Beck Monika drótposta Beck László drótposta Benke Ildikó drótposta Birgés Dorka drótposta Iszlay Zsuzsa drótposta Iszlai Ágnes drótposta Sallai Csilla drótposta Tóth Antal drótposta FIGYELEM! 14 év alatti gyerekek csak szülıi felügyelettel, kísérettel vehetnek részt a túrákon! Reméljük, hogy túráink a természet megismerésének, megszeretésének és egy jó baráti kapcsolat kialakításának lesznek elindítói. Jó egészséget, jó idıt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a túravezetık.

6 6 Technikai napok (lásd a Túraprogram ban is!) Március 1. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Pilisszentlászó (P+) Akasztó-hegy (P+) Március 22. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Dömörkapui elág. (Z) Sándor-forrás (Z) Kıhegy, Menedékház (Z) Tábor Április 12. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Október 11. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) - Szentendre Október 18. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre November 8. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka A technikai munkanapokon a részvétel nem kötelezı, de a két egyesület tagjai részére legalább négy nap (2 2 nap tavasszal és ısszel) ledolgozása ajánlott. Az elmúlt években a munka végzéséhez a szükséges anyagi feltételeket (szerszámok, festék, ecset, útiköltség) a Pest Megyei Közgyőlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága, a szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdı Rt, illetve az útiköltség egy részét a HÓD HTE biztosította. A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

7 7 J A N U Á R B O L D O G Ú J É V E T! Január 5. Családos, madáretetı gyalogtúra Budai-hegység Nagykovácsi (Z) Solymár (Z) Csúcs-hegy (K) Rozália téglagyár Túratáv : 15 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozás : 10,00 óra kor Budapest, Moszkva tér Költségek : 1 500,-Ft/fı Január 19. Családos gyalogtúra Pilis és a Visegrádi-hegység Bécsi út, Szarvas téglagyár (K) Kevély-nyereg (Z) Budakalász Túratáv : 12 km Túravezetı : Szöllısi Ferenc Találkozás : kor Árpád-híd, 18-as autóbusz indulása Költségek : 800,-Ft/fı Január 26. Családos gyalogtúra Börzsöny Kóspallag (K) Kisinóci th (K) Nagy Hideg-hegy (P) Királyrét Túratáv : 14 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 8,45 óra kor MÁV Nyugati pu. Költségek : 1 200,-Ft/fı F E B R U Á R Február Téli vizitúra (amennyiben hajlandó valaki az utánfutó vontatására, a hajók szállítására!) Hévízi-patak Hévíz Fenékpuszta (akinek jól megy, ismételhet)! Túratáv : 8 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : január 5. (kötelezı jelentkezés) Költségek : ,- (hajószállítás + szállás + ellátás) Február 2. Február 9. Családos sítúra Salzburg tartomány Szervezı : Iszlai Ágnes

8 8 Február 16. Családos gyalogtúra Pilis Pilisborosjenıi téglagyár (Z) Kevély-nyereg (P) Csúcs-hegy (S) Pomáz Túratáv : 14 km Túravezetı : Csontosné B. Monika / Csontos Noémi Találkozás : 9,00 órakor Bp. Árpád-híd 18-as autóbusz indulásánál Költség : 800,-Ft Február 23. Családos gyalogtúra Börzsöny Királyrét (P) Nagy Hideg-hegy (K) Csóványos (K) Nógrád Túratáv : 20 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 7,45 óra kor MÁV Nyugati pu. Költségek : 1 500,-Ft/fı M á r c i u s Március 1. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Pilisszentlászló (P+) Akasztó-hegy (P+) Találkozó : 9,30 kor Szentendre, HÉV végáll. Március 2. Családos kerékpártúra Formába lendítı bemelegítés Dunakanyar, Szentendrei - sziget Szentendre Határcsárda Szigetmonostor Alsó-Merzsán Horány Határcsárda Szentendre Túratáv : 35 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Anna Találkozás : kor Szentendre, HÉV állomás Költség : 750,-Ft Figyelem! a túrához a Fıvárosi Vízmővek névre kiállított engedélye szükséges! Március 15. Kerékpártúra (közepesen nehéz túra) ( es szabadságharc helyszínei) Velencei hegység Velence Sukoró 48-as Honvédemlékmő Pákozd Székesfehérvár Túratáv : 45 km Túravezetı : Csontosné Beck Monika / Csontos Noémi Fanni Találkozás : 7,30 kor Bp. Déli pu, Költség : 1 500,-Ft Március 22. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Dömörkapui elág. (Z) Sándor-forrás (Z) Kıhegy, Menedékház (Z) Tábor Találkozó : 9,45 kor Szentendre HÉV végállomás.

9 9 Március 29. Kerékpártúra (nehéz, hegyi erdei terep, csak gyakorlott kerekeseknek) Börzsöny, Szentendrei sziget Nagymaros Köves-mezı Törökmezı Kismaros Kisoroszi Tahi Szentendre Túratáv : 50 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Találkozás : 8,00 kor Bp, Nyugati pu, Költség : 1 500,-Ft Á p r i l i s Április Gyalogtúra, éjszakai tortúra Pilis és a Visegrádi hegység Pilisszentlászló (K) Pap-rét (K+) Disznós-kút (Z) Dunabogdány Túratáv : 16 km Túravezetı : Szaszkó István / Szaszkó Levente Találkozás : kor Pomáz VOLÁN Költség : 600,-Ft Április 12. Technikai nap Turistaútjelzés festés-felújítás Dobos-hegy (S+) Kéki-bánya (S+) Skanzen (S+) Álló-rét (P) Leányfalu Találkozás : 10,00 kor Szentendre, HÉV végáll. Április Családos kerékpártúra A tavaszi Bakony és a Sokorói-dombság Cuha-völgye Veszprém Gyulafirátót Zirc Cuha-völgye Vinye Bakonyszentlászló Gyırasszonyfa Pannonhalma Écs Nyúl Gyır Túratáv : 110 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : április 5. ig Költség : 5 000,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Április Kerékpártúra VALÉRIA napi kastély-túra Acsa, Prónay kastély Cserhát, Börzsöny Balassagyarmat Szécsény Hollókı Kutasó Buják Szirák Acsa Csıvár Penc Rád Vác Tahi Leányfalu Szentendre Túratáv : 130 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Költség : 5000,-Ft

10 10 M Á J U S Május Vízitúra Mosoni-Duna Rajkai-híd (117,4) Lajta-torkolat (86,0) Kimle (61,0) Dunaszeg (32,0) Gyır, Megyei Önkormányzat Csónakháza (15,0) Túratáv : 102,4 km Túravezetı : Tóth Antal Jelentkezés : április 05. (kötelezı jelentkezés). Költség : 8 000,- (menetjegy + hajószállítás) Elılegfizetés : 3 000,-Ft/fı (jelentkezési feltétel). Hajó : egyesület + saját Szállás : saját sátorban Május Családos kerékpártúra Pünkösdi kerekezés (nehéz, hegyi-erdei út, kerékpárral járható) Bükki Nemzeti Park Eger Almár Bél-kı Csipkéskút Ómassa Lillafüred Miskolc Túratáv : 95 km Túravezetı : Beck László Jelentkezés : áprolis 19-ig. Költségek : 8 500,- (szállás + utazás + kerékpárszállítás) Május 17. MTE Közgyőlés Dobogókı Program, meghívó 30 nappal korábban kerül postázásra. Költség : csoportos utazás: VOLÁN Május 18. Családos kerékpártúra Madarak és fák napja a Vácrátóti Botanikuskertben Gödöllıi dombság Szentendre Vác Vácrátót İrbottyán Fót Dunakeszi Horány Szigetmonostor Szentendre Túratáv : 65 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozás : 8,40 kor Szentendre HÉV végáll. Költség : 1 000,-Ft A növényismertetı és a távcsı ne maradjon otthon! Május Vizitúra Tisza-tavi nádas túra Sarud Tiszaderzs Sarud Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Túratáv : 20 km Hajók : Részvétel helyben bérelt hajókkal Költségek : 6 000,- (szállás + utazás + hajóbérlés) Elılegfizetés : 2 000,-Ft/fı (jelentkezési feltétel).

11 11 Május 31. Növényismertetı családos gyalogtúra Visegrádi-hegyég Visegrád (K+) Tabán (Z) Király út (Z) Tahi hídfı Túratáv : 14 km Túravezetı : Stiedl Éva / Szaszkó Lilla Találkozás : 9.00 kor Szentendre HÉV áll. Költség : 500,-Ft Növényismertetıt és fényképezıgépet hozzál! Június Június Családos kerékpártúra Mura mente (Magyarország Szlovénia Horvátország hármashatár) Lenti Rédics x Lendvahosszúfalu/Dolga Vas Lendva Pince x Lovászi x Muraszerdahely Goricsán x Letenye Nagykanizsa Túratáv : 145 km Túravezetı : Beck László Szállás : Lenti, Letenye, kemping Költség : ,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) Figyelem : a túrához ÚTLEVÉL szükséges! J ú l i u s Június 28. Július 5. Családos kerékpártábor (külön Táborprogram szerint) Kis-Balaton, Észak-Somogy (Zalakomár, Kis-Balaton, Zalavár, Kápolna-puszta, Vörs) Túratáv : napi kb km Táborszervezı: Beck László / Csontosné B. Monika Jelentkezés : június 20 ig (kötelezı jelentkezés + elıleg). Költség : ,- (utazás + szállás + étkezés) Étkezés : naponta közös fızés Szállás : saját sátorban Július 5. MTE Vándorgyőlés Mátra Program, meghívó 30 nappal korábban kerül postázásra. Költség : csoportos utazás MÁV, VOLÁN Július Kézmőves kerékpártábor Tábor a HÓD HTE gyerekek részére Árnyas sziget, Horány Kerékpár : Szentendrei-sziget, Váci tanösvény Túratáv : km Szervezı : a program késıbb kerül kiírásra. Költség : ,- (utazás + szállás + étkezés)

12 12 Július Kerékpártúra Kárpátaljára Kerékpártúra vállalkozó szellemő gyerekekkel nehéz, erdei-hegyi terep Szinevéri-tó, Verecke Tiszaújlak Huszt Ökörmezı Szinevér Toronya Vízköz Volóc Verecke Szolyva Munkács Beregszász Tiszaújlak Túravezetı : Beck László / Ábrahám Gyula Túratáv : 330 km ( 45 km/nap) Utazás : MÁV (Fehérgyarmat Mánd) Szállás : saját sátorban Jelentkezés : július 2-ig, az elıleg befizetésével Várható költség: ,- (szállás + utazás) Kötelezı elıleg: jelentkezéskor ,- Figyelem : a túrához ÚTLEVÉL szükséges! A u g u s z t u s Augusztus Országos Kéktúra Gyalog és kerékpárral a Másfélmillió lépés útvonalán Nógrád Mátraháza (nehéz hegyi terep) Verıce Katalinpuszta İsagárd Felsıpetény Romhány Kétbodony Becske Szandaváralja Hollókı Nagymezı Nagybárkány Ágasvár Galyatetı Mátraháza Gyöngyös Túratáv : 240 km ( 35 km/nap) Túravezetı : Sallai Csilla / Szaszkó István Jelentkezés : Július 12. ig. Költség : ,- (+ költıpénz) Kötelezı elıleg: 5 000,- jelentkezéskor A pontos program és költségek megállapítása késıbb kerül meghatározásra Augusztus Családos vizitúra Duna Gyır (15,0) Vének (0,0 és 1794,0) Komárom (1770,0) Esztergom (1921,0) Kisoroszi (1691,0 és 31,0) Szentendre (14,0) Túratáv : 133 km Túravezetı : Sallai Csilla Jelentkezés : augusztus 2. ig (kötelezı jelentkezés). Költség : 6 000,-Ft (utazás + hajószállítás + szállás) Augusztus Családos kerékpártúra Fertı-tó kerülés Sopron Fertırákos Fertıd Pomogy Nezsider Ruszt Sopron Túratáv : 120 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : július 19. ig (kötelezı jelentkezés). Költség : ,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás)

13 13 S z e p t e m b e r Szeptember Családos kerékpártúra Fürdı-túra Kemeneshát Celldömölk Sághegy Vásárosmiske Sitke Sárvár Túratáv : 65 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : augusztus 17.-ig (kötelezı jelentkezés). Költségek : 5 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) (a költség a fürdı belépıt nem tartalmazza)! Szeptember 13. Vándorgyőlés Dobogókı Az MTE tagegyesületeinek éves összejövetele Gondolkodjunk együtt a turistáskodás jövıjérıl. Költségek : csoportos utazás VOLÁN busszal Szeptember Családos kerékpártúra Sió mente Simontornya Sárszentlırinc Medina Bárányfok Keselyős Szekszárd Túratáv : 70 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Jelentkezés : szeptember 8 ig, elıleg befizetéssel Költség : 3 800,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) O k t ó b e r Október Családos kerékpártúra Hegyközi Kisvasút (Pálháza) Zempléni-hegység Sárospatak Tolcsva Háromhuta Kıkapu Bozsva Pálháza Széphalom Sátoraljaújhely Túratáv : 90 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Jelentkezés : szeptember 7 ig, elıleg befizetéssel Költség : 6 800,-Ft (utazás + szállás + kerékpárszállítás) Október 11. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Dömörkapu (Z+, K+, K) Pilisszentlászló (Z) Hegytetı (Z) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu.

14 14 Október 12. Vízi évadzárás DUNA, evezés és fızés Felelıs : Beck Monika / Csontos Fanni Fızımester : Tóth Antal Jelentkezés : október 7. ig Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Anna Október 18. Technikai nap Turistaút karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Leányfalu (P, P+) Álló-rét (S) Asztal-kı (S) Szentendre Találkozó : 10,00-kor Szentendre, VOLÁN pu. Október Családos kerékpártúra az Aradi vértanuk emlékére Cserhát, Felvidék, Ipoly-völgy Balassagyarmat Szécsény Ipolytarnóc Kalonda Tırincs Bussa Petı Ipolykér Tórgyarmat Kóvár Ipolybalog Ipolyság Balassagyarmat Túratáv : 185 km Túravezetı : Beck László Jelentkezés : szeptember 23. ig, elılegfizetéssel Költségek : 8 000,- (utazás + kerékpárszállítás + szállás) N o v e m b e r November 1. Családos gyalogtúra Budai hegység Nagykovácsi (P) Nagyszénás (K) Zsíros-hegy (Z) Solymár Túratáv : 12 km Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Találkozó : 10,00-kor, Moszkva tér 56-os kékbusz Költség : 6 db BKV menetjegy November 8. Technikai nap Turistaútjelzés karbantartás Elszórt hulladék összegyőjtése Csillaghegy (P) Ezüst-hegy (P) Kevély-nyereg (P) Csobánka Találkozó : Csillaghegy, HÉV 10,00-kor November 15. Családos gyalogtúra Pilis, Visegrádi hegység Holdvilág-árok (P+, P ) Lajosforrás (Z ) Dömörkapu Szentendre Túratáv : 16 km Túravezetı : Beck László / Csontos Zsolt Márk Találkozó : 9,30 kor Pomáz, VOLÁN autóbusz áll. Költség : 450,-Ft

15 15 November 22. Gyalogtúra, családos kirándulás Bükkös-völgy D e c e m b e r Pilis Visegrádi hegység Dobogókı (K) Sikáros Ifjúsági tábor (K+, Z+) Dömörkapu Túratáv : 12 km Túravezetı : Sallai Csilla / Sarusi Kiss Dorottya Találkozás : 9.35 kor Pomáz VOLÁN autóbusz áll. Költség : 600,-Ft December 6. Gyalogos puttonytúra Mikulás túra (nem csak gyerekeknek) Pilis és a Visegrádi-hegység Szentendre Kıhegy Czibulka János Menedékház Szentendre Kıhegy Tábor Szentendre Túratáv : 12 km Ajánlott korhatár: 1 99 év között Felelıs : Csontosné B. Monika / Iszlai Ágnes Találkozás : kor Szentendre, HÉV végállomás December 13. Múzeumlátogatás Budafok, Savoyai kastély Túravezetı : Munkácsiné Marika Tárlatvezetı : Tóth Antal Találkozás : 10,00 - kor Budapest, Móricz Zsigmond körtér Költség : 1 000,-Ft (utazás + belépı) December Január 2. SZILVESZTERI gyalogtúra Mátra, Parádsasvár Utazás : egyénileg, vonattal és gk-val Túravezetı : Ábrahám Gyula / Ábrahám Attila Szervezı : Iszlai Ágnes / Schaffer Rita Költség : külön program szerint A természet köztisztasági hivatala szelektív. Nehezen bomló, természetidegen hulladékot ne hagyj a természetben. Ha ki tudtad vinni, a következı hulladékgyőjtıig még elviheted!

16 16 Jelmagyarázat Szállás sátorban Gyalogtúra 1: könnyő túra 2: közepesen nehéz túra 3: nehéz túra Evezıstúra, csak gyakorlott evezısöknek Evezıstúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, könnyő, családos túra Kerékpártúra, közepesen nehéz túra Kerékpártúra, nehéz terep Ajánlott nyílt túra Technikai túra A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

17 17 Márai Sándor: Füves könyv Arról, hogy minden nap tovább kell menned S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyő ez. Gondold csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat útközben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utadat, mással törıdjél! Szép nı áll az út mentén és bájos mosollyal int feléd. Tested és érzékeid felelnek e hívásra, szeretnél elvegyülni e szép testtel és átadni magad a kéj édes bódulatának. De tudnod kell, hogy a hiú és kéjes pillanatokat a teljes kietlenség és tanácstalanság követi. Mert lelked mást akar, s mikor tested megéteted egy másik test fülledt főszerével, a lélek éhes és szomjas marad. Pénz, érdemrendek, címek, rangok akadnak utadba: de mit kezdesz mindezekkel, ha a figyelem, fáradtság, idı, mely a világi elismerés ára, elvonja lelked legjobb erıit az isteni megismerésétıl? Cimborák kurjongatnak az út mentén, s hívnak magukkal, kaján vállalkozásra bíztatnak: mit nyerhetsz minden üzleten és szórakozáson, ha a játékasztal vagy a kocsmaasztal mellett vesztegelsz, s közben lelked kínzó sürgetéssel kérdi: Miért lopod itt az idıt? Mindez gyermekes és aljas. Tovább kell menned, hiszen dolgod van. Körülbelül így szól hozzád az élet, minden nap, minden pillanatban megpihenni hív, kéjelegni, szórakozni, kielégülni a hiúságban és hatalomban. De mikor nem ez a dolgod? Vándor vagy és minden nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e idıd, eljutni utad végcéljához, lelked és az isteni megismeréséhez? Ezért menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen is. Mert vándor vagy. Berda József Vándorének Nosza, lendítsd meg magad, olyan légy, mint a csikó s hajrá! fel, fel a hegyekbe, mind magasabbra! Csak addig élsz, míg bátorít barangoló kedved, míg izmaid bírják az iramot egyre felfelébb; megállás nélkül menni, menni, csavarogni, hogy élj teli tőzzel, s lásd a vidám világot: csak így menekülhetsz a halál elıl! Öregek, s ti fiatalok halljátok; el ne hagyjátok már magatokat; repüljetek, repüljetek ki a szabadba, a szabadság ölébe erre mindig lesz idı! Nincs máshol édesebb, szerelmesebb pihenés! Otthon gyötrıdni mindig, szoba rabjának lenni? Nincs, nincs ennél nagyobb büntetés! Inkább nem élni többé, ha netán megbénulna lábam s tespednem kellene félhalottként! Óh, hegyek, völgyek és erdık végtelen vonulata: a ti fiatal fiatok vagyok még, ne hagyjatok megöregedni soha már! Áprily Lajos Szeptemberi fák Bükkök smaragd színét erezve fent az elsı pár vörös folt megjelent. Állunk. Kezedben késı kék virág. azt mondod: İsz. Az elsı ıszi fák. Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon. Elhullt a Nyár a nagy vadászaton. Amerre vitte buggyanó sebét bíboros vére freccsent szerteszét. Ahol a nyom-vesztı bozóthoz ért, hogy tékozolta, nézd, a drága vért. A míg vérnyomán vad szél-kopó csahol, hörögve összeroskad valahol.

18 18 Játék Mindenkinek A geocaching (ejtsd: "geokesing", a görög geo = föld és az angol cache = rejtekhely szavakból) szabadidıs tevékenység, természetbarát hobbi, játék, mely a kincskeresés ısi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát (GPS, Internet) a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. A geocaching május 3.-án indult, ekkor rejtették el az Amerikai Egyesült Államokban az elsı ládát, miután május elsején a GPS rendszerbıl eltávolították a szelektív zavarást. Maga a játék mintegy 150 éves múltra tekint vissza, ekkor még csak a földrajzilag nevezetes pontokról szóló írásbeli közlésekre hagyatkoztak a játékosok. A geocaching ettıl az alapjátéktól a GPS eszköz intenzív használatában különbözik, ugyanis az elrejtett ládát a nyilvánosságra hozott földrajzi koordinátái alapján GPS eszközzel lehet a legkönnyebben megközelíteni. A GPS eszköz azonban nem feltétlenül szükséges a játékhoz, hagyományos térképpel is lehet eredményesen játszani. Érdemes megemlíteni, hogy a GPS eszköz használata egyúttal nem jelenti a láda automatikus és könnyő megtalálását, mivel egyrészt a szabadidıs GPS készülékek helymeghatározási pontossága 10 méter nagyságrendő, másrészt a láda elhelyezıje és a további játékosok igyekszenek a ládát elrejteni. A játékot ma már a világ számos országában mővelik. Magyarországon június 24.-én helyezték el az elsı ládát; számuk 2006 novemberében meghaladta az 1500-at. Mottója egy kérés: "ne vigyél el semmit, csak a fotóidat; ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat; ne ölj meg semmit, csak az idıdet!" A játék lényege A geocaching játékban már kellı jártassággal rendelkezı személyek egy valamilyen szempontból (földrajzi, történelmi, kulturális stb.) érdekesnek tartott helyszínen, vagy annak közelében elrejtenek egy ládát (ez a geoláda), melynek helyét GPS vevıkészülék segítségével bemérik, majd a koordinátáit a helyszín leírásával együtt közzéteszik a játék internetes honlapján. A játék többi résztvevıje a koordináták alapján ezt a rejtekhelyet keresi meg, feljegyzi a ládában található jelszót, amelynek segítségével rögzítheti a megtalálás tényét a honlapon. A bejelentkezéskor mindenki közkinccsé teheti a keresés közben szerzett személyes tapasztalatait, valamint a helyszínnel kapcsolatos ismereteit, és az ott készített fotóit is; ezáltal a honlap az évek során egy hatalmas, több ezer ember által szerkesztett, folyamatosan bıvülı online útikönyvvé válik, ahol érdekességek sokasága lelhetı fel a föld természeti és kulturális értékeirıl. A játékban mindenki részt vehet, aki a szabályzatban foglaltakat elfogadja, és önmagára nézve kötelezınek tartja. A játékból való kizárás egyetlen oka a szabályzat szándékos megsértése lehet. Maga a kincsesláda nem más, mint egy vízhatlanul záródó háztartási dobozka, amely elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy napló-füzet, egy kétnyelvő üzenet a megtalálónak (akár a véletlenül odatévedınek is), egy íróeszköz és valami apró kis ajándék, ami a megtalálót illeti. Ebbıl persze az is következik, hogy a kincsvadásznak egy másik apró ajándékot kell magával vinnie, és a rejteket megtalálva a dobozban lévı tárggyal kicserélni, hogy a következı sikeres játékosnak se kelljen üres kézzel távoznia. A HÓD Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát fenntartja!

TÚRAPROGRAM. MTE Szentendrei Osztálya

TÚRAPROGRAM. MTE Szentendrei Osztálya HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Városház tér 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta beckcom@t-online.hu Adószám: 19805566 1 43

éti Sportegyesület H 2014 Csobánka, Szegfő u. 9. H 2014 Csobánka, Pf. 5. drótposta beckcom@t-online.hu Adószám: 19805566 1 43 HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Városház tér 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu Adószám: 186 60207

Részletesebben

élj, s mozogj, hogy életet ne unj. Adószám: 186 60207 1 13 Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.

élj, s mozogj, hogy életet ne unj. Adószám: 186 60207 1 13 Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk. HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Képes ízelítı Szövetségi hírek Az álmok valóra válnak Népek tavasza TT beszámoló-köszönet Akikre

Részletesebben

XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek İszi vezetıi értekezlet Tatán 2010 évi eseménynaptár Figyelemfegyelem! Nálunk

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2007. április TAVASZI ZSONGÁS Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban, Vizek

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

- Május - Honlap: www.vtsz.hu

- Május - Honlap: www.vtsz.hu Tartalom Az elmúlt hónap eseményei... 2 VTSZ központi szervezésű eseményei... 2 Szakosztályok, Egyesületek eseményei... 2 Az elkövetkező hónapok eseményei... 3 VTSZ központi szervezésű eseményei... 3 Szakosztályok,

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

IBUSZ Természetjáró Egyesület

IBUSZ Természetjáró Egyesület IBUSZ Természetjáró Egyesület GYALOGTÚRÁK VÍZITÚRÁK KERÉKPÁRTÚRÁK VÁROSNÉZÉSEK AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK KÜLFÖLDI UTAK FILM- ÉS DIAVETÍTÉSEK ( Terepasztal Szélpál Ferenc képe, 0-as fotóverseny I. hely) IBUSZ

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

BIBLIA- ÉS ÉLETMÓDTÁBOROK 2014. NYÁR

BIBLIA- ÉS ÉLETMÓDTÁBOROK 2014. NYÁR Életpont Nonprofit Kft. BIBLIA- ÉS ÉLETMÓDTÁBOROK Biblia-táborok 2014. NYÁR Kedves Táborozók! Napjainkra óriási mértékben felgyorsult az élet, s a legtöbben úgy érezzük, a világ igényt tart minden időnkre,

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014.

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE PROGRAMFÜZET 2014. NAPTÁR 2014 ÉVRE Január Február Március 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék

Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1. Tartalomjegyzék Programfuzet_2007_kor1.qxd 2007.02.23. 17:34 Page 1 Tartalomjegyzék Budai hegyek-csillebérc és térsége (térkép)................borító, belsõ oldal Tartalomjegyzék................................................1

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI Erdély - Bucsecs ZÖLDSPORT Egyesület Tisztelt Túratársak! A program csak tervezet, attól eltérés lehet időpontban, költségben, a szállás árában, helyszínében.

Részletesebben

Északi Tájakon 2008. OKTÓBER. A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek Kelet-Magyar Régiós. In memoriam Ráczi Győző emléke

Északi Tájakon 2008. OKTÓBER. A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek Kelet-Magyar Régiós. In memoriam Ráczi Győző emléke Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XIV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek Kelet-Magyar Régiós tanácskozás Természetjáró hét Régiós Diákturisztikai Találkozó

Részletesebben

TURISTA EGYESÜLET 2015/1

TURISTA EGYESÜLET 2015/1 HEGYEK VÁNDORAI TURISTA EGYESÜLET 2015/1 Berda József Barangolókhoz Ha dühödten zuhog az égi csapadék, még akkor is megyünk! Már várnak a hegyek. Boldog barangolók, hajrá a szabadba! Olyan legyen kedvünk,

Részletesebben

Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat

Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat K I S P E S T Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat J U B I L E U M I É V ANNO 1989 KÁRÁSZ ISTVÁN TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET JUBILEUMI ÉV Alakulás anno 1989 2009. ÉVI PROGRAM 1191 Budapest, Fı utca

Részletesebben