TaníTs minket! tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TaníTs minket! 2013. tavasz"

Átírás

1 Taníts minket! tavasz

2 Az irgalmasság cselekedetei Valakinek ezt mondani: Hozzám tartozol. Neveden szólítalak: az enyém vagy. (Iz 43,1) Meghallgatlak. Meghallgatom, és azt mondom: Ez az én népem! (Zak 13,9) Jót mondok rólad. Új néven hívnak majd. (Iz 62,2) Veled megyek egy szakaszon. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy. (Ter 28,15) Megosztom veled az időmet. Még alakot sem nyertek tagjaim és szemed már látott engem. (Zsolt 139,16) Meglátogatlak. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. (Ez 36,25) Imádkozom érted. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak. (Iz 49,16) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk alapján értesítettük. Adatait kizárólag a Rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtől további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük jelezze a címen vagy a es telefonszámon. Ha szeretné a jezsuiták értesítőjét Barátainknak következő kiadásától kezdve digitálisan fogadni, kérjük küldje el kérését a címre. A digitális formátum igénylésével segít csökkenteni postai!költségeinket. Köszönjük! Ha szívesen hirdetne kiadványunkban, örömmel fogadjuk jelentkezését BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ Szerkesztő: Naszádos Márk Grafikai tervezés: Tar Éva Fotó: Elek László SJ, Eördög Ádám, Ijjas Teréz, Skublics Gergely, Studio Bakos Kapcsolat:

3 KÖSZÖNTŐ Egy tanuló közösséghez tartozom! Kedves Barátaink! Az elmúlt évben reflektáltunk arra, hogy kik is vagyunk mi, magyar jezsuiták, húsz évvel a rendszerváltás után és hogy mit miért teszünk. E reflexiós folyamatban most örömmel tapasztalom, hogy mennyire jó egy tanuló közösségnek lenni! Hiszen tanulni annyit tesz, hogy alázatosan elismerjük: nincsenek kész válaszaink mindenre. Elfogadjuk azt, hogy mint mindenkinek a mai világban együtt kell élni néhány bizonytalansággal, s hogy mi magunk is még csak az út elején járunk. Azt is tudjuk, hogy evangéliumi hitünknek alapvetése a tanulás, mint a metanoia, azaz az állandó növekedésnek, a Jézus felé haladásnak az útja. Mindezekhez hozzátartozik az a mély átgondolás, mely a belső értelmi változást, a világról alkotott képünk megújítását elindíthatja. Sőt, az is, hogy hitünket naponta újra felfedezzük, élhetővé és megélhetővé tegyük magunk és mások számára. Mi ad reményt ebben? Az, hogy a haladásunk bár alapvetően ajándék valóban tanulható is! Sokan megijednek az elhúzódó válságtól, pedig a krízis és a kritika azonos eredetű szavak: mindkettő a megkülönböztetés idejét sürgeti. (A szó a görög κρίνω szóból származik, mely annyit tesz, hogy kiválaszt, ítél, eldönt.) Ha az ignáci lelkigyakorlatokra építő pedagógiára tekintünk, akkor tudnunk kell, hogy nevelésünk célja ez a kritikus, tehát megkülönböztetni képes ember. Olyan, aki ebben a veszélyesen átmeneti korban képes megkülönböztetni a jót a rossztól, a megtartandót az elengedendőtől. Aki úgy tud szeretettel rátekinteni a realitásra, hogy a ma és a jövőkép közötti feszültséget ösztönző erőként tudja megélni. Aki hisz abban, hogy a krízisben valami nagyobb, az eddig megismerten túlmutató értelem születhet. Kívánok Barátainknak gyümölcsöző nagyböjtöt, mely megtanít felszabadultan tekinteni arra az útra, melyen Isten vezet most bennünket! P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális tavasz 3

4 lelkiség Mennyire tanítható emberség, tudás, hit? Még jól emlékszem, pedig sok-sok évvel ezelőtt történt: kevéssel a papszentelésem után, zöldfülű szolnoki káplánként, az egyik vasárnapi diákmise alkalmával az iskolai hittanoktatás ellen prédikáltam. Az volt az érvem: a hit csak a családban adható át és csak a templomban tanítható. Utána oda is jött a hittantanári közösség jelen lévő vezetője, egy igazgatóhelyettes tanárnő, és szelíden megmosta a fejemet: nem okos dolog a hittanos gyerekek és persze a hitoktatók előtt így beszélni. P. Patsch Ferenc SJ Azóta eltelt majd húsz esztendő, és azt hiszem az a sok-sok emberi (tanítói/oktatói, egyházi-lelkipásztori, részben vezetői) tapasztalat, amiben részem volt, valamelyest bölcsebbé tett Ma úgy látom, akkoriban igazam volt abban, amit állítottam; viszont amint az lenni szokott tévedtem abban, amit ennek kihangsúlyozása érdekében tagadtam. Időközben megtanultam, hogy ha lehet, még jobban értékeljem azt a gyakran heroikus erőfeszítést, amit mélyen elkötelezett keresztények szülők és nevelők, laikusok és papok egyaránt annak érdekében tesznek, hogy valódi értékeket plántáljanak át az utánunk következő generáció szívébe, értelmébe. Mára viszont javarészt kinőttem azt a kissé túlfűtött (egyoldalúan karizmatikus ) álláspontot, miszerint az intézmények ne tölthetnének be pozitív szerepet az emberségre és hitre nevelés terén. Bár az intézményesülés szükségképpen magával hoz egyfajta megcsontosodást, elidegenedést, sőt talán embertelenséget is (vigyázat: a nagy inkvizítor ott leselkedik mindannyiunkban ); intézményekre azonban most is, mint mindenkor szükség van! Hiszen gondoljunk csak bele: a bencés, a ferences, vagy éppen a jezsuita rend megvádolható olykor és talán nem is minden ok nélkül azzal, hogy egyben-másban hűtlenné lett alapítója eredeti karizmájához. Mégis az a fejezet, amit Szent Benedek, Szent Ferenc vagy éppen Loyolai Szent Ignác megértett Jézus Krisztus kimeríthetetlen gazdagságú evangéliumából az értünk emberré lett, a bennünket szerető és feltétel nélkül elfogadó, a velünk szolidáris isteni jóságról szóló örömhírből, aligha maradt volna fenn a maga teljességében e rendalapítók karizmájának intézményesülése nélkül. S végső soron maga az egyház is ilyen ambivalens intézmény: egyszerre van kitéve annak a veszélynek, hogy csupán karikatúrájává lesz Alapítója szándékának, ugyanakkor azonban hűségesen őrzi, és tovább is adja a Tőle kapottakat: Őt magát. A helyzettel járó feszültséget, a feloldhatatlan ellentmondást viselnünk kell. Miközben élvezzük azt a biztonságot, amit az intézményesült karizma jelent, sohasem szabad feladnunk annak 4 BARÁTAINKNAK

5 lelkiség igényét, hogy egy karizmatikus intézmény szolgálatában állunk! Jézus Krisztus legbelsőbb tanítványi körébe tizenkét embert hívott meg. Éveken át kitartó türelemmel tanította őket, mígnem jórészt éppen az átélt személyes nehézségek és próbatételek révén ők maguk is alkalmasakká váltak a tanultak továbbadására. Az emberség, tudás és hit (azaz a hitletétemény) továbbadása eszerint leginkább a mester-tanítvány viszony keretei között lehetséges. Intézményeink is annál hatékonyabbak, minél inkább ezt a modellt segítik elő. BELVÁROSI CSEND El lehet csöndesedni a belváros zajában? Meg lehet állni a tavaszi forgatagban egy imára? Lehet találkozni hasonlókra vágyó fiatalokkal? Hamvazószerdától pünkösdig több keresztény közösség együtt ajánlja programjait, hogy közösen készülhessünk a hétköznapokban annyira hiányzó belső békére, megosztásra, egyszerűen: a megállásra. További információk: és a honlapon tavasz 5

6 oktatás Nonprofit rendelkezés Bencze Dávid jezsuita rend azért hozta létre 2012 végén a Romentor nonprofit A oktatási kft-t, hogy formába öntse számos oktatással kapcsolatos, de nem meghatározott oktatási intézményhez kötődő küldetését. Jelenleg két nagyobb és egy kisebb feladat áll előttünk. Először a roma felzárkóztatás új területén szeretnénk megjelenni a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózattal együttműködve. Részt veszünk egy olyan pályázatban, amelynek célja, hogy az általános iskola befejezésében és a szakközépiskolai továbbtanulásban segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat. A program mentortanári hálózat létrehozásával és rendszeres segítő kapcsolat fenntartásával motiválná a résztvevők erőfeszítéseit. Másodszor az Ignáci Pedagógiai Műhely munkáját szeretnénk megerősíteni és olyan képzéseket, támogató folyamatokat elindítani ignáci szellemiségben, amelyek segítik a keresztény iskolákban tanító tanárokat az iskola keresztény arculatának, lelkiségének elmélyítésében, formálásában. A Közös Tér program olyan közösségfejlesztést tesz lehetővé, mely a sport és a kreatív programok segítségével szólítja meg saját diákjaink mellett az Avas-déli ifjúságot, hogy számukra élhető teret, motiváló jövőképet és konkrét fejlesztő programok egységét nyújtsa. Avason nincs elég sport, kulturális és közösségi lehetőség, melyek pedig a prevenció és társadalmi integráció egyik leghatékonyabb útjai. A sport mellett a kreatív programok, mint a tánc, a dráma és a zene, ill. a képzőművészet területén kínál majd a központ ifjúsági műhelyeket. 6 BARÁTAINKNAK

7 oktatás Harmadszor a már zajló miskolci fejlesztés, a Közös Tér jezsuita közösségi központ szakmai tartalmának kialakításában nyújt segédkezet ez az új formáció. A nonprofit kft forma lehetővé teszi, hogy pályázatokban és más programokban a jezsuiták megfelelő jogi partnerek lehessenek Magyarországon. Jómagam közoktatás-vezetői szakvizsgával rendelkezem. Tíz évig tanítottam történelemtanárként és osztályfőnökként, majd igazgatóhelyettesként a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Ezután két évig voltam Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr személyi titkára a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. Tavaly a Magyar Cserkész Szövetség programigazgatójaként szerveztem nyári tábort 1000 hátrányos helyzetű gyermeknek az Erzsébet program keretében, s két évtizeden át vettem részt önkéntesként országos és nemzetközi cserkészprogramok szervezésében. Régóta követendő példaként tekintek a jezsuita lelkiségre. Bízom abban, hogy az ifjúságnevelés terén szerzett tapasztalataimat Ad maiorem Dei gloriam Isten nagyobb dicsőségére hasznosíthatom a Romentor Kft. ügyvezetőjeként. Kíváncsi a középiskolánkra? Juniális, ahol megismerkedhet az iskolával, a tanulókkal és szüleikkel június 8-án, Miskolcon. Ignáci Pedagógiai Műhely Az IPM célja, hogy hiánypótló pedagógusképző műhelyként működjön: a teljes embert megszólítva a pedagógust hivatásában megerősítse. A műhely tagjai a kölcsönösség jegyében dolgoznak együtt: szemináriumokat, műhelyeket és konferenciákat szerveznek. Ez a forma kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az együtt munkálkodó pedagógusok ne csak szakmai kérdésekben kapjanak segítséget, hanem tanári pályájuk érzelmi, lelki kihívásaihoz is meríteni tudjanak az együttlétekből. Információ: IPM képzések április 09. 8:00 12:00 Lelkiségi képzés, P. Nagy Bálint SJ iskolalelkész vezetésével Téma: Egyházi iskolák diákjainak lelki formációja május 28. 8:00 10:00 Felkészülés az önkéntes programra, Velkey Balázs beszámolója Téma: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 10 éve működő szeretetszolgálati program Helyszín: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, 3529 Miskolc, Fényi tér További információk: Rivasz-Tóth Kinga IPM koordinátor, 30/ tavasz 7

8 Oktatás A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium felvételt hirdet a 2013/14-es tanévre. Az írásbeli jelentkezés beadási határideje április 2. éjfél. A felvételi beszélgetés időpontja április között várható. További információk kérhetők: a szentignac.hu; a Szent Ignác Felvételi facebook-csoport,továbbá a (Felvételi Bizottság, elnök), vagy a (szakkollégiumi titkár) címeken. Egy csokorban jezsuita oktatási művek közül kiemelkedik a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és A Kollégium, amely a híres avasi lakótelep szomszédságában, a mobilitás megteremtésének mintapéldája lett: diákjai közül sokan jelentkeznek később Szent Ignác Szakkollégiumba is. Ott az egyetemi képzéssel párhuzamos oktatásunk célja továbbra is a régi: kiegészíteni a szakmai tudást a társadalmi felelősséggel, széles látókört adni a hallgatóknak és lehetőséget a lelkiség megélésére. Budapesten a Jezsuita Roma Szakkollégium a második évét kezdte el, az egész országból várva a jelentkezőket. A szegedi és a marosvásárhelyi jezsuita kollégiumok is egyre komolyabb szakmai tevékenységet folytatnak, reméljük, hogy hamarosan szakkollégiumainkkal együtt a nemzetközi felsőoktatási hálózatba tudnak csatlakozni közös projektek keretében. Az egyetemi diploma megszerzése után további lehetőségeket nyújtunk. Egyfelől a ReNaissance Tanulmányi Házban, amely a Szent Ignác Szakkollégiummal közösen működik és 10 doktori hallgatónak ad helyet. Itt a különböző szakmai területekről érkező hallgatók értékközösségben élnek, akár 3 éven keresztül. Aki pedig a doktori kutatásait külföldön szeretné végezni, annak a leuveni Collegium Hungaricum adhat otthont a Katolikus Egyetem mellett. 8 BARÁTAINKNAK

9 Tavasszal haladunk tovább Építeni az oktatásra Megőrizni a szellemiséget Összekötni a diákokat Jezsuita Diákszövetség facebook.com/jezsuitadiak tavasz 9

10 HIvatás Mit tudnak a jezsuiták? A történet tíz éves koromban kezdődött. Édesanyámmal egy nyílt napot látogattunk meg a jezsuita gimnáziumban, amikor én azonnal beleszerettem ebbe a középiskolába. Nyolc gyönyörű évet töltöttem ott Miskolcon, azután hatot a Szent Ignác Szakkollégiumban és egyet a ReNaissance Tanulmányi Házban. Ezek után mi más jöhetett volna, mint a noviciátus?... NS. Nevelős Gábor SJ Igaz, azért ez nem volt ilyen egyszerű. Kiskamaszként fel sem tudtuk fogni, mi zajlik körülöttünk. A gimnázium mellett csak nőttek-nőttek a vöröstéglás épületek, duzzadt a létszám, bővültek a programok. Mégsem versenyistálló, vagy szórakoztató központ épült itt. Valami más. A falak csak a keretet adták a lényegi üzenethez: Légy másokért élő ember! De nem szájbarágósan, hanem a tanítás légkörében ahogy a megboldogult Ádám lelkiatya mondta a diákok ozmózis útján szívták magukba az értékeket. Nevelőink Isten-kapcsolata és személyes törődése, a kulturált környezet és a színvonalas oktatás kialakított egy sajátos atmoszférát, melyben a gyermek felfedezhette önmagában rejlő hiteles vágyait. Vágyat a szépre, a jóra, igaz baráti közösségre, indíttatást a fejlődésre és alkotásra. Idővel egy-két bunyó emléke is megszépül... Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem következett és a Szakkollégium bentlakó tagja lettem. A kollégiumban kurzusok, szimpóziumok, teaházak, közös kirándulások, sportolások közben megérezhettük, milyen felelősséget vállalni másokért egy közösségben. Meghatározó számomra az önkéntes munka is, amit határon túli gyermekek táboroztatásában végeztünk kollégista barátaimmal. Azt hiszem itt szilárdult meg bennem a vágy, hogy a szeretetközösség életre szóló élményét másokkal is megosszam. A napenergia-hasznosítás lehetőségeiről írtam a diplomamunkámat, és ebben a témakörben talált rám egy állás is. Vonzott e feltörekvő ágazat behatóbb kutatása, amire konzulensem és a ReNaissance Ház is bíztatott. Mégis éreztem, hogy van valami, amivel szembe kell néznem. 10 BARÁTAINKNAK

11 Hivatás Évek óta mozgolódott bennem a kérdés, hogy vajon mi az én hivatásom? Milyen kalandra hív Jézus? Hónapokon át tartó tudatos tisztázás után, felszabadító erővel hatott rám a felismerés: legmélyebb vágyam az, hogy jezsuita szerzetes legyek! Mint a mesében, itt is különböző próbákat kellett kiállni, hogy a Jézus Társasága befogadjon. Kórházi szolgálat, 30 napos lelkigyakorlat, pénz nélküli zarándoklás, együtt élni a közösséggel és a döntésemmel. Két másodéves társammal, Jancsó Árpival és Bellovics Gáborral most éppen iskolai gyakorlatot végzünk, közben pedig mint idei felelősei az UNITAS magyarországi szerzetes- és papnövendékek találkozóját szervezzük. Tud még újat mutatni a Társaság belülről! A minap éppen Szatmárnémeti utcáit róttuk, amikor rendtársam egy bronztáblára mutatott. Krúdy Gyula hálás szívvel gondol vissza a Jézus-társasági atyákra, akik között itt nevelkedett. Sok társammal egyetemben, én is osztom nagy írónk érzéseit. Hálás vagyok, hogy a jezsuitáknál olyannak ismerhettem meg Istent, amilyennek a lelkem mélyén vágytam rá. Ez szabadít fel arra, hogy kövessem. Az idén 22. éve táboroztató Szentjánosbogár közösség 2013-ban is szervez nyári lelki napokat különböző korosztályoknak, más-más időpontokban, helyszíneken. Gyermek és kamasz táborok éveseknek: 2013.június 30 július 5. Ifjúsági tábor a éveseknek: 2013.július Felnőtt tábor a 21 éven felülieknek: 2013.július Jelentkezési lapok májustól lesznek letölthetőek a oldalról. Információ: 30/ vagy 30/ tavasz 11

12 Friend-raising Naszádos Márk friendraiser A konnektor egy része Az elmúlt év elején megszületett egy komoly, egész rendtartományt érintő döntés: nem kampányolunk rendszeresen nagy költségeken nagy nyilvánosságot célozva meg. Lehetőségeinket inkább arra fordítjuk, hogy a már köreinkhez tartozók halljanak többet a rendről, a jezsuiták munkáiról és egymásról. Sokkal komolyabb hozománya van egy erősödő közösségnek, mint az amúgy is információktól zsúfolt, nagy fórumokon elszórt reklámoknak. A közösség megtartó ereje kifejezést reklámokra nem szokták használni. Úgy éreztük, jól szolgálja az új evangelizációs munkát az is, ha mindenkit, aki valamilyen formában már felvette a kapcsolatot a jezsuitákkal, rendszeresen elér újságunk. A lap tartalmas írásaival hozzájárulhatunk az Önök mindennapjaihoz, s egyben hírt adhatunk a tágabb közösség aktuális kezdeményezéseiről, melyekhez lelki, szellemi elköteleződésüket, akár fizikai segítségüket nagy örömmel fogadjuk. A 2012-es év országos jezsuita kampányai elsődleges fórumává tehát kampánylevelek és média hírek helyett ez az újság vált. A roma szakkollégiumi gyűjtésre, az életrendezést támogató felhívásunkra, és egyéb közösségépítő munkáinkra Önök közel 9,5 millió forintot adományoztak. Ezen felül az év során több, mint 30 új önkéntes jelentkezett hivatalosan a Jezsuita Önkéntes Programba. Ezzel megerősítették számunkra az irányt: egyre erősebb egységet formálni, hogy hatékony párbeszédet folytathassunk tágabb társadalmi környezetünkkel. Mindezeket nagy hálával köszönjük meg Önöknek! Az idei évben is lehetőségük lesz adójuk 1%-ának felajánlására. A tavalyi konnektor nagy sikerrel hívta fel a figyelmet a közös jezsuita munkára. Ebben az évben arra kérjük Önöket, adójukból irányítottan segítsék a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot, hogy fenntartható helyet és képzést tudjunk biztosítani továbbra is az ott növekedő keresztény nemzedék számára. Kérjük, a mellékelt csekken, vagy a (JTA SzIK Fejlesztési Alap) számlaszámra indított banki átutalással támogassák az ignácos hallgatók életterének működtetését. (A közhasznú vállalati támogatásokra továbbra is komoly adóalap csökkentő kedvezmények vonatkoznak!) 12 BARÁTAINKNAK

13 Média Jezsuita hírfolyam A március elején elkészült jezsuita hírfolyamot egyre több jezsuita kötődésű szervezet illeszti be honlapjába. Ezzel a technikai megoldással, napi rendszerességgel frissülő, aktuális tartalmat olvashatnak a böngészni kívánók. A fejlesztők már dolgoznak a konyvjelzo.jezsuita. hu oldalon, amelyen a magyar jezsuita vagy jezsuitákhoz köthető tartalmak kereshetők lesznek. Jésuites Hongrois sous le pouvoir communiste Az 1995-ben Budapesten kiadott Üldözött jezsuiták vallomásai c. kötet francia fordítása néhány bővítéssel, új jegyzetekkel 2012 őszén jelent meg a vallon jezsuiták Lessius kiadójánál: Jésuites Hongrois sous le pouvoir communiste. (editionslessius.be) A francia kiadás újdonságai: az üldözött, börtönviselt jezsuiták vallomásai elején fényképüket láthatjuk. Külföldi olvasók számára hasznos jegyzetek tájékoztatnak egyes kommunista vezetőkről, valamint térképmellékletek budapesti és magyarországi helyekről. Fontos kiegészítés Bánkuti Gábor tanulmánya a jezsuiták elleni koncepciós perekről. A hívő ember számára a Krisztusért és országáért vállalt igazságtalanság és szenvedés nem hiábavaló, sőt, ez a passzivitás talán nagyobb érték, természetfeletti mércével mérve mint a tevékeny apostoli munka. Hálás vagyok rendtársaimnak, hogy vállalkoztak e vallomásokra (P. Szabó Ferenc SJ) Látogasson el a Párbeszéd Háza megújult honlapjára! A lendületes, színes arculatú internetes felület a jezsuita sziget programjait kínálja a világhálón nézelődőknek. Az események közösségek és időrend szerint is listázhatók, tehát a témavadászok és az utolsó pillanatban értékes esti elfoglaltságot keresők is haszonnal böngészhetik a honlapot. Aki mégis lemaradna egy eseményről, a galériában megtekintheti a programokat megörökítő fotókat, videókat tavasz 13

14 önkéntesség Minden szinten, szinte minden avagy Jezsuita harmadrend Maroknyi magyar jezsuita több maroknyi munkatárssal ezerféle úton-módon keresi Isten nagyobb M. Elek László SJ dicsőségét, így az emberek üdvösségét, boldogságát. Mindig több a feladat, több a lehetőség, mindig szükség van önátadó segítőkre. Miskolcon most tíz jezsuita van és több mint hetven munkatárs, de így is, annyi a dolog, amit nem tudunk megtenni, nagy szükség van egy-egy tehetséges segítő kézre. Nagyon hálásak vagyunk, hogy akadnak, pár napra, hónapra vagy akár egy egész évre. Önkéntesként nincs kötött munkaidejük, kötelezően elvégzendő feladatuk, így megtalálhatják a képességeiknek megfelelő feladatot. Az argentin Romina Verna segíti az angolosokat. Alicia Bokor, Belgiumból, személyre szabott francia társalgást vezet. A német Johanna Pfeiffer a kollégiumban tehetséggondozást, fogyatékkal élő fiatalok számára pedig táncoktatást vezet. Ideiglenesen, képzésük elején járó fiatal jezsuiták is tanítanak itt Bellovics Gábor és Jancsó Árpád, miközben maguk is tanulnak, és ismerkednek a jezsuita élettel. De akad olyan is, aki képzése végén jár, hogy rövidesen újra visszatérjen a gyökerekhez (Ian Gibbons SJ, Egyesült Államok). De nem csak Miskolcon dolgoznak önkéntes barátaink: mindenütt ott vannak. Részt vállalnak A Szív folyóirat terjesztésében, a Párbeszéd Házában az irodai munkákból, vagy éppen kiállításokat felügyelnek. Szakkollégiumaink szervezésében társadalmi, szociális feladatok várják a hallgatókat. Dobogókő is fogadja azt, aki fél évre a házzal elcsendesedve a lelkigyakorlatok hétköznapjaihoz tud hozzáadni önmagából. Sőt, reményeink szerint 2014-ben már Ruandába is küldhetünk magyar önkéntest. Gyakorlatilag minden apostoli szolgálatunkban ott a helye annak, aki szeretné segíteni Jézus Társaságának misszióját. Köszönjük mindenkinek, és szeretnénk, ha a jövőben is lennének segítőink. Ehhez nem elég a lehetőséget megadni, hanem a nevelésünkbe is bele kell építeni a szemléletet: célunk, hogy másokért elő emberekké legyünk. Ezért miskolci iskolánkban már az ötödikesek részt vesznek az Adni öröm programban, a kilencedikesek pedig negyvenféle szolgálat közül választhatnak az óvodai játszóháztól, az időseknek vásárláson keresztül egészen a hospice-ig. Tízediktől a program ugyan fakultatív, de nagy örömünkre még így is sokan vállalnak feladatokat. Nem tudom, hogy az önkénteseknek ez miért jó, hogy miért segítenek, miért vállalják az áldozatokat. Talán emberi motivációik vannak túlsúlyban. Jól van így. Azt sem tudom, hogy mit kapnak az önkéntességben, mi a jutalma küzdelmeiknek. Azt tudom csak, hogy kapnak valamit. Valami nagyot. Remélem, hogy 14 BARÁTAINKNAK

15 önkéntesség ott van benne az is, amit próbálunk átadni: ignáci lelkiséget, közelséget a Társasághoz, és a szerető Istenhez. A lényeg az, amit rendszeresen kimondanak: többet kapnak, mint adnak. Látva azt a rengeteg segítséget, lelkesedést és erőt, amit adnak, vajon mennyi lehet az a százannyi, amit megkapnak már most, ebben a világban? A Jezsuita Roma Szakkollégium soron következő nyilvános eseményei: Roma Világnap - Szimpózium: április 8. Junior hétvége program, április Jelentkezési határidő: április 9. Következő szemeszterre (2013. szeptember) felvételi határidő: május 15. További részletek a jrsz.hu honlapon érhetők el. Hirdessen Ön is köreinken belül! Hasonló értékek, hasonló érdeklődés, kapcsolódjunk! A Barátainknak újság és A Szív folyóirat is több ezer emberhez viheti el az Ön híreit! Támogassa szolgálatunkat azzal, hogy nálunk hírdet! További információk: tavasz 15

16 Társaság Miskolc jezsuitái a rendi közösség miskolci jezsuita közösség története immáron 18 éves múltra A tekint vissza. Nagyszerű érzés ennek a közösségnek tagja lenni, egyrészt, mert szuper kis csapat alakult ki a rendházban, másrészt, mert minden jezsuitának igazi felelősséggel teli küldetése van az iskola kollégium plébánia hármas együttesében. Azt hiszem, ha P. András Attila SJ valaki betoppan hozzánk az Avasra, megérti a mustármagról szóló példabeszédet: Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő,... fává terebélyesedik. (Mt 13,32). Ennek a növekedésnek voltunk tanúi már tíz évvel ezelőtt is, amikor Nagy Bálint atyával magiszteri éveinket töltöttük itt a kollégiumban. Most újra itt vagyunk. Bálint atya iskolalelkészként kiválóan segíti a diákok, szülők, tanárok lelki növekedését. Holczinger Ferenc atya, iskolánk igazgatója, vezetői feladatai mellett szívesen szervez nyáron kerékpár-, télen sítáborokat. Közösségünk legidősebb és egyben legkedvesebb tagja Csókay Károly atya, aki a kezdetektől fogva itt van és részt vett a gyümölcsöző munka kibontakozásában. Tamás Barna atya ( csupa szív ember így fogalmazott egy plébániánkhoz tartozó hívő) az Isteni Ige templom plébánosa. Közösségünk tagja Elek László és Kopacz Botond, akik magiszteri éveiket töltik Miskolcon. Laci a kollégiumban dolgozik nevelőként, valamint besegít a lelkigyakorlatos munkába. Hobbija a fotózás és az online világ. Botond a házunk gondos minisztere. A ház körüli számos teendői mellett a kollégiumban tevékenykedik, sőt mi több, a teológia rejtelmes világába is belekóstol a Sapientia főiskolán. Nemzetközi közösségünk tagja ezekben a hónapokban Ian Gibbons amerikai és Thierry Monfils belga jezsuita. Igazán szerencsésnek tartom magam, hogy elöljáróként ilyen nagyszerű jezsuitákkal lehetek egy közösségben. Isten áldása kísérjen továbbra is minket, hogy a kis mustármagból szárba szökkenő fa tovább növekedhessen, terebélyesedhessen. Áradjon ez az áldás mindazokra, akik itt velünk együtt jó szándékkal dolgoznak, és áradjon mindenkire, akik távolról támogatnak bennünket jó kívánságaikkal és imájukkal!

17 társaság Egy hajdani jezsuita növendék P. Ambrus Lóránt SJ emlékére A feltámadásba vetett hittel, szeretettel emlékezve vettünk búcsút P. Ambrus Lóránt SJ testvértől, aki életének 82., szerzetesi hivatásának 60. évében, november 7-én fejezte be földi életét. Lóri atya, ahogy sok tanítványa hívta, Budapesten született október 8-án. Négy év elemi iskola után a szatmárnémeti jezsuita konviktusba és az ottani királyi katolikus gimnáziumba került. A német megszállás után a kalocsai és pécsi gimnáziumok tanulójaként találkozott újra a jezsuitákkal. Filozófiai és teológiai tanulmányait között Egerben végezte. Az üldözött jezsuita rendbe 1952-ben lépett be június 17-én szentelték pappá; kápláni éveit Rudabányán, Diósgyőrben, Budapesten, Sajószentpéteren és a budavári Mátyás templomban töltötte (utóbbiban 23 évet) ben hivatalosan is csatlakozhatott az újrainduló jezsuita provincia kötelékébe. A Mária utcai templomban öt évig volt a provinciális sociusa. Ezután Szegeden dolgozott novíciusmesterként, később az ottani szeminárium spirituálisaként, végül Dobogókőn lelkigyakorlatos szolgálatban ben költözött a Szent Erzsébet Otthonba. Csendes, hosszú várakozásába telt, mire szabadon elkötelezhette magát a jezsuita rend mellett. Eközben mindvégig hiteles, példamutató munkát végzett a hitoktatásban és a papi hivatásban. Minden tanítványa számára méltóságteljessé tudta tenni az Istennel való találkozást: legyen szó elsőáldozásról vagy a mindennapi életről. Szeretettel gondolunk vissza Lóránt atyára, aki élete egészében egyszerű emberként, mester és tanítvány is tudott lenni egyszerre. Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez James Martin amerikai jezsuita Jezsuita spiritualitás című könyve rövid áttekintést nyújt a rend történetéről és lelkiségéről, majd pedig a megtalálni Istent mindenben szentignáci alaptanítás szellemében elsősorban praktikus kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Gyakran humorral és öniróniával fűszerezett életvezetési tanácsai a mindennapi élet szinte minden fontos területét lefedik. Megvásárolható a Párbeszéd Könyvesboltban (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) tavasz 17

18 K ö z ö s s é g e i n k Keresztény Élet Közössége (KÉK) A KÉK egyrészt világközösség, másrészt annak részeként magyar közösség is. Kezdetei 1948-ra nyúlnak vissza, amikor XII. Piusz pápa felszólította a Mária Kongregációt: térjen vissza gyökereihez, a Szent Ignác-i lelkiséghez. Az eredeti gyökeret az a közösség jelentette, amelyet P. Jean Leunis alapított a Római Kollégiumban 1563-ban. Ennek 450 éves évfordulóját ünnepeljük 2013-ban. A Mária Kongregáció megújulásának gyümölcseként 1967-ben megszületett a Keresztény Élet Közössége. Világszerte mintegy 70 országban működik. A nemzeti közösségeket a világ KÉK elnöksége fogja össze ban a fatimai küldöttgyűlésen a magyar KÉK-et hivatalosan is befogadta a világközösség. A hazai KÉK magvait 1988-ban a német GCL vetette el. A lelkigyakorlatok gyümölcseként csoportok alakultak. Több KÉK-tag képzésen vett részt, amely felkészítette őket a hétköznapok lelkigyakorlatának kísérésére. A magyar jezsuiták szolgálatai révén újabb csoportok alakulnak. Lelki kíséréssel, a havi KÉK misékkel, az egyházi asszisztens szolgálatával, a szent-ignáci lelkiség megőrzésével támogatják közösségünket. Jelenleg 10 csoport működik hazánkban, összesen mintegy 110 taggal: Budapesten, Vecsésen, Miskolcon és Szegeden. Lelkiségünk forrásai a lelkigyakorlatok. Közösségünk tagjai megismerkednek a különböző imamódokkal: szentírás-meditáció, szemlélődés, csendmeditáció, kép- és zsoltármeditáció, szerető figyelmesség imája, táncmeditáció. Mindezek figyelmesebbé tesznek minket Istenre és emberre egyaránt. A csoportok általában kéthetenként találkoznak. A közösségi találkozó szíve az imádság, és fontos része a megosztás. A KÉK-ben megélt kereszténységből sokféle egyéni szolgálat fakad a lakóhelyen, a plébánián és másutt. Közös szolgálatunk lelkigyakorlatok vezetése (három- vagy többnapos, csendmeditációs, táncmeditációs) és a hétköznapok lelkigyakorlatának kísérése adventben és nagyböjtben. A magból, amely 1988-ban gyökeret vert, egy fácska növekedett. Reméljük, hogy idővel ez a fácska sok-sok gyümölcsöt hozó fává erősödik, és közösséget ad mindazoknak, akik ebben a lelkiségben szeretnék Jézust követni. (Összeállította: Bárdosy Éva és Ercsey Zsófia) 18 BARÁTAINKNAK

19 közösségeink MAGIS 2013 Mivel a 2013-ban megrendezésre kerülő Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó helyszíne Rio de Janeiro lesz, várhatóan kevés közép-európai fiatalnak nyílik lehetősége közvetlenül a brazíliai helyszínen való részvételre. Ezért több jezsuita rendtartomány úgy döntött, hogy regionális MAGIS programot szervez az itthon maradó fiatalok számára. A tervezett program a szokásos P. Koronkai Zoltán SJ MAGIS-struktúrát követi: experimentumok különböző helyszíneken (július ) és nemzetközi kiscsoportokban, majd a csoportok összegyűlnek a szlovák provincia által biztosított helyszínen, Rózsahegy városban, ahol kétnapos (július ) MAGIS fesztivált követően ugyanitt bekapcsolódnak a Világtalálkozó egyházmegyei szervezésű helyi programjába (július ), az R13-ba. A riói találkozót helyi szinten reprezentáló rendezvényt a szlovák püspöki konferencia szervezi. (Ezzel egy időben Magyarországon Pécsett lesz egy hasonló találkozó HungaRio néven.) A találkozók célja, hogy kapcsolódjunk a brazíliai találkozóhoz, megmutatva, hogy a fiatalok egyetemes lelkesedésének közös alapja a Krisztusba vetett hit. A MAGIS-események helyszínei: Szlovákia (9 helyen) és Magyarország (Miskolc). Az experimentumok bár eltérő jellegűek zarándoklat, ökológiai, szociális, kreatív-művészeti, mégis Szent Ignác-i lelkiségen alapuló közös struktúrájuk van. Minden egyes nap programja tartalmazza a következő öt elemet: reggeli ima, maga az aktivitás, liturgia, MAGISkör és examen. A csoportok tagjai különböző nemzetiségű fiatalok, a közös nyelv az angol. A miskolci experimentum a tavalyihoz hasonlóan szociális jellegű lesz, központja a romapasztoráció. Bővebb információ kérhető a címen tavasz 19

20 jezsuita Kitekintés Marosvásárhelyi jezsuita misszió P. Pakot Géza SJ A jezsuiták marosvásárhelyi jelenléte 1702-re nyúlik vissza, amikor elsőként Endes István jezsuita atya a városba érkezik. A reformáció hatására átalakult városban csupán hét katolikust talál. Nagy lélekkel és bátorsággal vág bele a munkába. Ennek eredményeként Scherzer Bálint jezsuita tervei alapján hamarosan felépül a ma is látható barokk jezsuita templom és rendház. A következő években érkező jezsuiták iskolát nyitnak a városban, ami megteremti a katolikus nevelés alapjait. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása nyomán a jezsuita templom és rendház az egyházmegye kezelésébe kerül, és napjainkig a város főplébániájaként működik. A közelmúltban történt újabb jezsuita megtelepedés 2008-ban kezdődik, amikor a román és magyar provinciák közti egyesség folytán és a gyulafehérvári érsek atya meghívására egy magyar jezsuita közösség alakul a városban. A jezsuiták mai intézményes apostoli tevékenysége egy minorita templom és kolostor épületegyüttesében zajlik, amit a gyulafehérvári egyházmegye bocsátott rendelkezésünkre, szolgálatunk céljaira. Jelenleg négy helyben lakó jezsuita rendtárs látja el helyi és egész Erdélyre kiterjedő szolgálatainkat. A csendben megszólít Isten. Meditációs napok, Jézusi gyaloglás, hivatástisztázó, szemlélődő, meditációs és személyesen kísért lelkigyakorlatok nagyböjtben és Húsvét után is a Manrézában. 20 BARÁTAINKNAK

Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom!

Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! jelen 2014. ősz Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban

Részletesebben

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Hűség 2012. TÉL A SZÍV LELKISÉG ı KULTÚRA ı ÖNISMERET ALA PÍTVA : 1915 ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK kepeslap.indd 1 11/18/12 7:38:36 PM Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Ha Ön is csatlakozni

Részletesebben

tartalom BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága

tartalom BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVél újsága Magis 2015. Ősz tartalom Magis és Inigo magiszterként 4 Hivatás, mint követés 6 Vietnami magiszterek érkezése 8 Örökfogadalom 10 FFA-képzések, újra 12 Őrségváltás a KÉK-ben 15 Beszélgetések Süveges Gergővel

Részletesebben

Média 100 2015. tavasz

Média 100 2015. tavasz Média 100 2015. tavasz + kiadványaink A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Joseph Ratzinger:

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Keresd a kegyelmet a legkisebb dolgokban, s így ahhoz is megtalálod a kegyelmet, hogy végbevidd, hittel elfogadd és reménnyel várd a legnagyobbakat!

Keresd a kegyelmet a legkisebb dolgokban, s így ahhoz is megtalálod a kegyelmet, hogy végbevidd, hittel elfogadd és reménnyel várd a legnagyobbakat! family spring 2014 Keresd a kegyelmet a legkisebb dolgokban, s így ahhoz is megtalálod a kegyelmet, hogy végbevidd, hittel elfogadd és reménnyel várd a legnagyobbakat! Fáber Szent Péter Postai vagy digitális

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

piaristák LACZKÓ, a geológus JUBILEUMOK HIVATÁS Zsódi Viktor A magyar piaristák lapja IV. évfolyam II. szám 2014. ősz a nevelés által evangelizálunk

piaristák LACZKÓ, a geológus JUBILEUMOK HIVATÁS Zsódi Viktor A magyar piaristák lapja IV. évfolyam II. szám 2014. ősz a nevelés által evangelizálunk piaristák A magyar piaristák lapja IV. évfolyam II. szám 2014. ősz a nevelés által evangelizálunk JUBILEUMOK országszerte HIVATÁS Zsódi Viktor LACZKÓ, a geológus Kányádi Sándor: Jön az ősz Jön immár az

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Leányfalu 2015. március 9-11. 2 Ajánlás A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 2014

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben