TaníTs minket! tavasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TaníTs minket! 2013. tavasz"

Átírás

1 Taníts minket! tavasz

2 Az irgalmasság cselekedetei Valakinek ezt mondani: Hozzám tartozol. Neveden szólítalak: az enyém vagy. (Iz 43,1) Meghallgatlak. Meghallgatom, és azt mondom: Ez az én népem! (Zak 13,9) Jót mondok rólad. Új néven hívnak majd. (Iz 62,2) Veled megyek egy szakaszon. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy. (Ter 28,15) Megosztom veled az időmet. Még alakot sem nyertek tagjaim és szemed már látott engem. (Zsolt 139,16) Meglátogatlak. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. (Ez 36,25) Imádkozom érted. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak. (Iz 49,16) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk alapján értesítettük. Adatait kizárólag a Rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtől további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük jelezze a címen vagy a es telefonszámon. Ha szeretné a jezsuiták értesítőjét Barátainknak következő kiadásától kezdve digitálisan fogadni, kérjük küldje el kérését a címre. A digitális formátum igénylésével segít csökkenteni postai!költségeinket. Köszönjük! Ha szívesen hirdetne kiadványunkban, örömmel fogadjuk jelentkezését BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ Szerkesztő: Naszádos Márk Grafikai tervezés: Tar Éva Fotó: Elek László SJ, Eördög Ádám, Ijjas Teréz, Skublics Gergely, Studio Bakos Kapcsolat:

3 KÖSZÖNTŐ Egy tanuló közösséghez tartozom! Kedves Barátaink! Az elmúlt évben reflektáltunk arra, hogy kik is vagyunk mi, magyar jezsuiták, húsz évvel a rendszerváltás után és hogy mit miért teszünk. E reflexiós folyamatban most örömmel tapasztalom, hogy mennyire jó egy tanuló közösségnek lenni! Hiszen tanulni annyit tesz, hogy alázatosan elismerjük: nincsenek kész válaszaink mindenre. Elfogadjuk azt, hogy mint mindenkinek a mai világban együtt kell élni néhány bizonytalansággal, s hogy mi magunk is még csak az út elején járunk. Azt is tudjuk, hogy evangéliumi hitünknek alapvetése a tanulás, mint a metanoia, azaz az állandó növekedésnek, a Jézus felé haladásnak az útja. Mindezekhez hozzátartozik az a mély átgondolás, mely a belső értelmi változást, a világról alkotott képünk megújítását elindíthatja. Sőt, az is, hogy hitünket naponta újra felfedezzük, élhetővé és megélhetővé tegyük magunk és mások számára. Mi ad reményt ebben? Az, hogy a haladásunk bár alapvetően ajándék valóban tanulható is! Sokan megijednek az elhúzódó válságtól, pedig a krízis és a kritika azonos eredetű szavak: mindkettő a megkülönböztetés idejét sürgeti. (A szó a görög κρίνω szóból származik, mely annyit tesz, hogy kiválaszt, ítél, eldönt.) Ha az ignáci lelkigyakorlatokra építő pedagógiára tekintünk, akkor tudnunk kell, hogy nevelésünk célja ez a kritikus, tehát megkülönböztetni képes ember. Olyan, aki ebben a veszélyesen átmeneti korban képes megkülönböztetni a jót a rossztól, a megtartandót az elengedendőtől. Aki úgy tud szeretettel rátekinteni a realitásra, hogy a ma és a jövőkép közötti feszültséget ösztönző erőként tudja megélni. Aki hisz abban, hogy a krízisben valami nagyobb, az eddig megismerten túlmutató értelem születhet. Kívánok Barátainknak gyümölcsöző nagyböjtöt, mely megtanít felszabadultan tekinteni arra az útra, melyen Isten vezet most bennünket! P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális tavasz 3

4 lelkiség Mennyire tanítható emberség, tudás, hit? Még jól emlékszem, pedig sok-sok évvel ezelőtt történt: kevéssel a papszentelésem után, zöldfülű szolnoki káplánként, az egyik vasárnapi diákmise alkalmával az iskolai hittanoktatás ellen prédikáltam. Az volt az érvem: a hit csak a családban adható át és csak a templomban tanítható. Utána oda is jött a hittantanári közösség jelen lévő vezetője, egy igazgatóhelyettes tanárnő, és szelíden megmosta a fejemet: nem okos dolog a hittanos gyerekek és persze a hitoktatók előtt így beszélni. P. Patsch Ferenc SJ Azóta eltelt majd húsz esztendő, és azt hiszem az a sok-sok emberi (tanítói/oktatói, egyházi-lelkipásztori, részben vezetői) tapasztalat, amiben részem volt, valamelyest bölcsebbé tett Ma úgy látom, akkoriban igazam volt abban, amit állítottam; viszont amint az lenni szokott tévedtem abban, amit ennek kihangsúlyozása érdekében tagadtam. Időközben megtanultam, hogy ha lehet, még jobban értékeljem azt a gyakran heroikus erőfeszítést, amit mélyen elkötelezett keresztények szülők és nevelők, laikusok és papok egyaránt annak érdekében tesznek, hogy valódi értékeket plántáljanak át az utánunk következő generáció szívébe, értelmébe. Mára viszont javarészt kinőttem azt a kissé túlfűtött (egyoldalúan karizmatikus ) álláspontot, miszerint az intézmények ne tölthetnének be pozitív szerepet az emberségre és hitre nevelés terén. Bár az intézményesülés szükségképpen magával hoz egyfajta megcsontosodást, elidegenedést, sőt talán embertelenséget is (vigyázat: a nagy inkvizítor ott leselkedik mindannyiunkban ); intézményekre azonban most is, mint mindenkor szükség van! Hiszen gondoljunk csak bele: a bencés, a ferences, vagy éppen a jezsuita rend megvádolható olykor és talán nem is minden ok nélkül azzal, hogy egyben-másban hűtlenné lett alapítója eredeti karizmájához. Mégis az a fejezet, amit Szent Benedek, Szent Ferenc vagy éppen Loyolai Szent Ignác megértett Jézus Krisztus kimeríthetetlen gazdagságú evangéliumából az értünk emberré lett, a bennünket szerető és feltétel nélkül elfogadó, a velünk szolidáris isteni jóságról szóló örömhírből, aligha maradt volna fenn a maga teljességében e rendalapítók karizmájának intézményesülése nélkül. S végső soron maga az egyház is ilyen ambivalens intézmény: egyszerre van kitéve annak a veszélynek, hogy csupán karikatúrájává lesz Alapítója szándékának, ugyanakkor azonban hűségesen őrzi, és tovább is adja a Tőle kapottakat: Őt magát. A helyzettel járó feszültséget, a feloldhatatlan ellentmondást viselnünk kell. Miközben élvezzük azt a biztonságot, amit az intézményesült karizma jelent, sohasem szabad feladnunk annak 4 BARÁTAINKNAK

5 lelkiség igényét, hogy egy karizmatikus intézmény szolgálatában állunk! Jézus Krisztus legbelsőbb tanítványi körébe tizenkét embert hívott meg. Éveken át kitartó türelemmel tanította őket, mígnem jórészt éppen az átélt személyes nehézségek és próbatételek révén ők maguk is alkalmasakká váltak a tanultak továbbadására. Az emberség, tudás és hit (azaz a hitletétemény) továbbadása eszerint leginkább a mester-tanítvány viszony keretei között lehetséges. Intézményeink is annál hatékonyabbak, minél inkább ezt a modellt segítik elő. BELVÁROSI CSEND El lehet csöndesedni a belváros zajában? Meg lehet állni a tavaszi forgatagban egy imára? Lehet találkozni hasonlókra vágyó fiatalokkal? Hamvazószerdától pünkösdig több keresztény közösség együtt ajánlja programjait, hogy közösen készülhessünk a hétköznapokban annyira hiányzó belső békére, megosztásra, egyszerűen: a megállásra. További információk: és a honlapon tavasz 5

6 oktatás Nonprofit rendelkezés Bencze Dávid jezsuita rend azért hozta létre 2012 végén a Romentor nonprofit A oktatási kft-t, hogy formába öntse számos oktatással kapcsolatos, de nem meghatározott oktatási intézményhez kötődő küldetését. Jelenleg két nagyobb és egy kisebb feladat áll előttünk. Először a roma felzárkóztatás új területén szeretnénk megjelenni a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózattal együttműködve. Részt veszünk egy olyan pályázatban, amelynek célja, hogy az általános iskola befejezésében és a szakközépiskolai továbbtanulásban segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat. A program mentortanári hálózat létrehozásával és rendszeres segítő kapcsolat fenntartásával motiválná a résztvevők erőfeszítéseit. Másodszor az Ignáci Pedagógiai Műhely munkáját szeretnénk megerősíteni és olyan képzéseket, támogató folyamatokat elindítani ignáci szellemiségben, amelyek segítik a keresztény iskolákban tanító tanárokat az iskola keresztény arculatának, lelkiségének elmélyítésében, formálásában. A Közös Tér program olyan közösségfejlesztést tesz lehetővé, mely a sport és a kreatív programok segítségével szólítja meg saját diákjaink mellett az Avas-déli ifjúságot, hogy számukra élhető teret, motiváló jövőképet és konkrét fejlesztő programok egységét nyújtsa. Avason nincs elég sport, kulturális és közösségi lehetőség, melyek pedig a prevenció és társadalmi integráció egyik leghatékonyabb útjai. A sport mellett a kreatív programok, mint a tánc, a dráma és a zene, ill. a képzőművészet területén kínál majd a központ ifjúsági műhelyeket. 6 BARÁTAINKNAK

7 oktatás Harmadszor a már zajló miskolci fejlesztés, a Közös Tér jezsuita közösségi központ szakmai tartalmának kialakításában nyújt segédkezet ez az új formáció. A nonprofit kft forma lehetővé teszi, hogy pályázatokban és más programokban a jezsuiták megfelelő jogi partnerek lehessenek Magyarországon. Jómagam közoktatás-vezetői szakvizsgával rendelkezem. Tíz évig tanítottam történelemtanárként és osztályfőnökként, majd igazgatóhelyettesként a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Ezután két évig voltam Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr személyi titkára a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. Tavaly a Magyar Cserkész Szövetség programigazgatójaként szerveztem nyári tábort 1000 hátrányos helyzetű gyermeknek az Erzsébet program keretében, s két évtizeden át vettem részt önkéntesként országos és nemzetközi cserkészprogramok szervezésében. Régóta követendő példaként tekintek a jezsuita lelkiségre. Bízom abban, hogy az ifjúságnevelés terén szerzett tapasztalataimat Ad maiorem Dei gloriam Isten nagyobb dicsőségére hasznosíthatom a Romentor Kft. ügyvezetőjeként. Kíváncsi a középiskolánkra? Juniális, ahol megismerkedhet az iskolával, a tanulókkal és szüleikkel június 8-án, Miskolcon. Ignáci Pedagógiai Műhely Az IPM célja, hogy hiánypótló pedagógusképző műhelyként működjön: a teljes embert megszólítva a pedagógust hivatásában megerősítse. A műhely tagjai a kölcsönösség jegyében dolgoznak együtt: szemináriumokat, műhelyeket és konferenciákat szerveznek. Ez a forma kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az együtt munkálkodó pedagógusok ne csak szakmai kérdésekben kapjanak segítséget, hanem tanári pályájuk érzelmi, lelki kihívásaihoz is meríteni tudjanak az együttlétekből. Információ: IPM képzések április 09. 8:00 12:00 Lelkiségi képzés, P. Nagy Bálint SJ iskolalelkész vezetésével Téma: Egyházi iskolák diákjainak lelki formációja május 28. 8:00 10:00 Felkészülés az önkéntes programra, Velkey Balázs beszámolója Téma: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 10 éve működő szeretetszolgálati program Helyszín: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, 3529 Miskolc, Fényi tér További információk: Rivasz-Tóth Kinga IPM koordinátor, 30/ tavasz 7

8 Oktatás A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium felvételt hirdet a 2013/14-es tanévre. Az írásbeli jelentkezés beadási határideje április 2. éjfél. A felvételi beszélgetés időpontja április között várható. További információk kérhetők: a szentignac.hu; a Szent Ignác Felvételi facebook-csoport,továbbá a (Felvételi Bizottság, elnök), vagy a (szakkollégiumi titkár) címeken. Egy csokorban jezsuita oktatási művek közül kiemelkedik a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és A Kollégium, amely a híres avasi lakótelep szomszédságában, a mobilitás megteremtésének mintapéldája lett: diákjai közül sokan jelentkeznek később Szent Ignác Szakkollégiumba is. Ott az egyetemi képzéssel párhuzamos oktatásunk célja továbbra is a régi: kiegészíteni a szakmai tudást a társadalmi felelősséggel, széles látókört adni a hallgatóknak és lehetőséget a lelkiség megélésére. Budapesten a Jezsuita Roma Szakkollégium a második évét kezdte el, az egész országból várva a jelentkezőket. A szegedi és a marosvásárhelyi jezsuita kollégiumok is egyre komolyabb szakmai tevékenységet folytatnak, reméljük, hogy hamarosan szakkollégiumainkkal együtt a nemzetközi felsőoktatási hálózatba tudnak csatlakozni közös projektek keretében. Az egyetemi diploma megszerzése után további lehetőségeket nyújtunk. Egyfelől a ReNaissance Tanulmányi Házban, amely a Szent Ignác Szakkollégiummal közösen működik és 10 doktori hallgatónak ad helyet. Itt a különböző szakmai területekről érkező hallgatók értékközösségben élnek, akár 3 éven keresztül. Aki pedig a doktori kutatásait külföldön szeretné végezni, annak a leuveni Collegium Hungaricum adhat otthont a Katolikus Egyetem mellett. 8 BARÁTAINKNAK

9 Tavasszal haladunk tovább Építeni az oktatásra Megőrizni a szellemiséget Összekötni a diákokat Jezsuita Diákszövetség facebook.com/jezsuitadiak tavasz 9

10 HIvatás Mit tudnak a jezsuiták? A történet tíz éves koromban kezdődött. Édesanyámmal egy nyílt napot látogattunk meg a jezsuita gimnáziumban, amikor én azonnal beleszerettem ebbe a középiskolába. Nyolc gyönyörű évet töltöttem ott Miskolcon, azután hatot a Szent Ignác Szakkollégiumban és egyet a ReNaissance Tanulmányi Házban. Ezek után mi más jöhetett volna, mint a noviciátus?... NS. Nevelős Gábor SJ Igaz, azért ez nem volt ilyen egyszerű. Kiskamaszként fel sem tudtuk fogni, mi zajlik körülöttünk. A gimnázium mellett csak nőttek-nőttek a vöröstéglás épületek, duzzadt a létszám, bővültek a programok. Mégsem versenyistálló, vagy szórakoztató központ épült itt. Valami más. A falak csak a keretet adták a lényegi üzenethez: Légy másokért élő ember! De nem szájbarágósan, hanem a tanítás légkörében ahogy a megboldogult Ádám lelkiatya mondta a diákok ozmózis útján szívták magukba az értékeket. Nevelőink Isten-kapcsolata és személyes törődése, a kulturált környezet és a színvonalas oktatás kialakított egy sajátos atmoszférát, melyben a gyermek felfedezhette önmagában rejlő hiteles vágyait. Vágyat a szépre, a jóra, igaz baráti közösségre, indíttatást a fejlődésre és alkotásra. Idővel egy-két bunyó emléke is megszépül... Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem következett és a Szakkollégium bentlakó tagja lettem. A kollégiumban kurzusok, szimpóziumok, teaházak, közös kirándulások, sportolások közben megérezhettük, milyen felelősséget vállalni másokért egy közösségben. Meghatározó számomra az önkéntes munka is, amit határon túli gyermekek táboroztatásában végeztünk kollégista barátaimmal. Azt hiszem itt szilárdult meg bennem a vágy, hogy a szeretetközösség életre szóló élményét másokkal is megosszam. A napenergia-hasznosítás lehetőségeiről írtam a diplomamunkámat, és ebben a témakörben talált rám egy állás is. Vonzott e feltörekvő ágazat behatóbb kutatása, amire konzulensem és a ReNaissance Ház is bíztatott. Mégis éreztem, hogy van valami, amivel szembe kell néznem. 10 BARÁTAINKNAK

11 Hivatás Évek óta mozgolódott bennem a kérdés, hogy vajon mi az én hivatásom? Milyen kalandra hív Jézus? Hónapokon át tartó tudatos tisztázás után, felszabadító erővel hatott rám a felismerés: legmélyebb vágyam az, hogy jezsuita szerzetes legyek! Mint a mesében, itt is különböző próbákat kellett kiállni, hogy a Jézus Társasága befogadjon. Kórházi szolgálat, 30 napos lelkigyakorlat, pénz nélküli zarándoklás, együtt élni a közösséggel és a döntésemmel. Két másodéves társammal, Jancsó Árpival és Bellovics Gáborral most éppen iskolai gyakorlatot végzünk, közben pedig mint idei felelősei az UNITAS magyarországi szerzetes- és papnövendékek találkozóját szervezzük. Tud még újat mutatni a Társaság belülről! A minap éppen Szatmárnémeti utcáit róttuk, amikor rendtársam egy bronztáblára mutatott. Krúdy Gyula hálás szívvel gondol vissza a Jézus-társasági atyákra, akik között itt nevelkedett. Sok társammal egyetemben, én is osztom nagy írónk érzéseit. Hálás vagyok, hogy a jezsuitáknál olyannak ismerhettem meg Istent, amilyennek a lelkem mélyén vágytam rá. Ez szabadít fel arra, hogy kövessem. Az idén 22. éve táboroztató Szentjánosbogár közösség 2013-ban is szervez nyári lelki napokat különböző korosztályoknak, más-más időpontokban, helyszíneken. Gyermek és kamasz táborok éveseknek: 2013.június 30 július 5. Ifjúsági tábor a éveseknek: 2013.július Felnőtt tábor a 21 éven felülieknek: 2013.július Jelentkezési lapok májustól lesznek letölthetőek a oldalról. Információ: 30/ vagy 30/ tavasz 11

12 Friend-raising Naszádos Márk friendraiser A konnektor egy része Az elmúlt év elején megszületett egy komoly, egész rendtartományt érintő döntés: nem kampányolunk rendszeresen nagy költségeken nagy nyilvánosságot célozva meg. Lehetőségeinket inkább arra fordítjuk, hogy a már köreinkhez tartozók halljanak többet a rendről, a jezsuiták munkáiról és egymásról. Sokkal komolyabb hozománya van egy erősödő közösségnek, mint az amúgy is információktól zsúfolt, nagy fórumokon elszórt reklámoknak. A közösség megtartó ereje kifejezést reklámokra nem szokták használni. Úgy éreztük, jól szolgálja az új evangelizációs munkát az is, ha mindenkit, aki valamilyen formában már felvette a kapcsolatot a jezsuitákkal, rendszeresen elér újságunk. A lap tartalmas írásaival hozzájárulhatunk az Önök mindennapjaihoz, s egyben hírt adhatunk a tágabb közösség aktuális kezdeményezéseiről, melyekhez lelki, szellemi elköteleződésüket, akár fizikai segítségüket nagy örömmel fogadjuk. A 2012-es év országos jezsuita kampányai elsődleges fórumává tehát kampánylevelek és média hírek helyett ez az újság vált. A roma szakkollégiumi gyűjtésre, az életrendezést támogató felhívásunkra, és egyéb közösségépítő munkáinkra Önök közel 9,5 millió forintot adományoztak. Ezen felül az év során több, mint 30 új önkéntes jelentkezett hivatalosan a Jezsuita Önkéntes Programba. Ezzel megerősítették számunkra az irányt: egyre erősebb egységet formálni, hogy hatékony párbeszédet folytathassunk tágabb társadalmi környezetünkkel. Mindezeket nagy hálával köszönjük meg Önöknek! Az idei évben is lehetőségük lesz adójuk 1%-ának felajánlására. A tavalyi konnektor nagy sikerrel hívta fel a figyelmet a közös jezsuita munkára. Ebben az évben arra kérjük Önöket, adójukból irányítottan segítsék a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot, hogy fenntartható helyet és képzést tudjunk biztosítani továbbra is az ott növekedő keresztény nemzedék számára. Kérjük, a mellékelt csekken, vagy a (JTA SzIK Fejlesztési Alap) számlaszámra indított banki átutalással támogassák az ignácos hallgatók életterének működtetését. (A közhasznú vállalati támogatásokra továbbra is komoly adóalap csökkentő kedvezmények vonatkoznak!) 12 BARÁTAINKNAK

13 Média Jezsuita hírfolyam A március elején elkészült jezsuita hírfolyamot egyre több jezsuita kötődésű szervezet illeszti be honlapjába. Ezzel a technikai megoldással, napi rendszerességgel frissülő, aktuális tartalmat olvashatnak a böngészni kívánók. A fejlesztők már dolgoznak a konyvjelzo.jezsuita. hu oldalon, amelyen a magyar jezsuita vagy jezsuitákhoz köthető tartalmak kereshetők lesznek. Jésuites Hongrois sous le pouvoir communiste Az 1995-ben Budapesten kiadott Üldözött jezsuiták vallomásai c. kötet francia fordítása néhány bővítéssel, új jegyzetekkel 2012 őszén jelent meg a vallon jezsuiták Lessius kiadójánál: Jésuites Hongrois sous le pouvoir communiste. (editionslessius.be) A francia kiadás újdonságai: az üldözött, börtönviselt jezsuiták vallomásai elején fényképüket láthatjuk. Külföldi olvasók számára hasznos jegyzetek tájékoztatnak egyes kommunista vezetőkről, valamint térképmellékletek budapesti és magyarországi helyekről. Fontos kiegészítés Bánkuti Gábor tanulmánya a jezsuiták elleni koncepciós perekről. A hívő ember számára a Krisztusért és országáért vállalt igazságtalanság és szenvedés nem hiábavaló, sőt, ez a passzivitás talán nagyobb érték, természetfeletti mércével mérve mint a tevékeny apostoli munka. Hálás vagyok rendtársaimnak, hogy vállalkoztak e vallomásokra (P. Szabó Ferenc SJ) Látogasson el a Párbeszéd Háza megújult honlapjára! A lendületes, színes arculatú internetes felület a jezsuita sziget programjait kínálja a világhálón nézelődőknek. Az események közösségek és időrend szerint is listázhatók, tehát a témavadászok és az utolsó pillanatban értékes esti elfoglaltságot keresők is haszonnal böngészhetik a honlapot. Aki mégis lemaradna egy eseményről, a galériában megtekintheti a programokat megörökítő fotókat, videókat tavasz 13

14 önkéntesség Minden szinten, szinte minden avagy Jezsuita harmadrend Maroknyi magyar jezsuita több maroknyi munkatárssal ezerféle úton-módon keresi Isten nagyobb M. Elek László SJ dicsőségét, így az emberek üdvösségét, boldogságát. Mindig több a feladat, több a lehetőség, mindig szükség van önátadó segítőkre. Miskolcon most tíz jezsuita van és több mint hetven munkatárs, de így is, annyi a dolog, amit nem tudunk megtenni, nagy szükség van egy-egy tehetséges segítő kézre. Nagyon hálásak vagyunk, hogy akadnak, pár napra, hónapra vagy akár egy egész évre. Önkéntesként nincs kötött munkaidejük, kötelezően elvégzendő feladatuk, így megtalálhatják a képességeiknek megfelelő feladatot. Az argentin Romina Verna segíti az angolosokat. Alicia Bokor, Belgiumból, személyre szabott francia társalgást vezet. A német Johanna Pfeiffer a kollégiumban tehetséggondozást, fogyatékkal élő fiatalok számára pedig táncoktatást vezet. Ideiglenesen, képzésük elején járó fiatal jezsuiták is tanítanak itt Bellovics Gábor és Jancsó Árpád, miközben maguk is tanulnak, és ismerkednek a jezsuita élettel. De akad olyan is, aki képzése végén jár, hogy rövidesen újra visszatérjen a gyökerekhez (Ian Gibbons SJ, Egyesült Államok). De nem csak Miskolcon dolgoznak önkéntes barátaink: mindenütt ott vannak. Részt vállalnak A Szív folyóirat terjesztésében, a Párbeszéd Házában az irodai munkákból, vagy éppen kiállításokat felügyelnek. Szakkollégiumaink szervezésében társadalmi, szociális feladatok várják a hallgatókat. Dobogókő is fogadja azt, aki fél évre a házzal elcsendesedve a lelkigyakorlatok hétköznapjaihoz tud hozzáadni önmagából. Sőt, reményeink szerint 2014-ben már Ruandába is küldhetünk magyar önkéntest. Gyakorlatilag minden apostoli szolgálatunkban ott a helye annak, aki szeretné segíteni Jézus Társaságának misszióját. Köszönjük mindenkinek, és szeretnénk, ha a jövőben is lennének segítőink. Ehhez nem elég a lehetőséget megadni, hanem a nevelésünkbe is bele kell építeni a szemléletet: célunk, hogy másokért elő emberekké legyünk. Ezért miskolci iskolánkban már az ötödikesek részt vesznek az Adni öröm programban, a kilencedikesek pedig negyvenféle szolgálat közül választhatnak az óvodai játszóháztól, az időseknek vásárláson keresztül egészen a hospice-ig. Tízediktől a program ugyan fakultatív, de nagy örömünkre még így is sokan vállalnak feladatokat. Nem tudom, hogy az önkénteseknek ez miért jó, hogy miért segítenek, miért vállalják az áldozatokat. Talán emberi motivációik vannak túlsúlyban. Jól van így. Azt sem tudom, hogy mit kapnak az önkéntességben, mi a jutalma küzdelmeiknek. Azt tudom csak, hogy kapnak valamit. Valami nagyot. Remélem, hogy 14 BARÁTAINKNAK

15 önkéntesség ott van benne az is, amit próbálunk átadni: ignáci lelkiséget, közelséget a Társasághoz, és a szerető Istenhez. A lényeg az, amit rendszeresen kimondanak: többet kapnak, mint adnak. Látva azt a rengeteg segítséget, lelkesedést és erőt, amit adnak, vajon mennyi lehet az a százannyi, amit megkapnak már most, ebben a világban? A Jezsuita Roma Szakkollégium soron következő nyilvános eseményei: Roma Világnap - Szimpózium: április 8. Junior hétvége program, április Jelentkezési határidő: április 9. Következő szemeszterre (2013. szeptember) felvételi határidő: május 15. További részletek a jrsz.hu honlapon érhetők el. Hirdessen Ön is köreinken belül! Hasonló értékek, hasonló érdeklődés, kapcsolódjunk! A Barátainknak újság és A Szív folyóirat is több ezer emberhez viheti el az Ön híreit! Támogassa szolgálatunkat azzal, hogy nálunk hírdet! További információk: tavasz 15

16 Társaság Miskolc jezsuitái a rendi közösség miskolci jezsuita közösség története immáron 18 éves múltra A tekint vissza. Nagyszerű érzés ennek a közösségnek tagja lenni, egyrészt, mert szuper kis csapat alakult ki a rendházban, másrészt, mert minden jezsuitának igazi felelősséggel teli küldetése van az iskola kollégium plébánia hármas együttesében. Azt hiszem, ha P. András Attila SJ valaki betoppan hozzánk az Avasra, megérti a mustármagról szóló példabeszédet: Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő,... fává terebélyesedik. (Mt 13,32). Ennek a növekedésnek voltunk tanúi már tíz évvel ezelőtt is, amikor Nagy Bálint atyával magiszteri éveinket töltöttük itt a kollégiumban. Most újra itt vagyunk. Bálint atya iskolalelkészként kiválóan segíti a diákok, szülők, tanárok lelki növekedését. Holczinger Ferenc atya, iskolánk igazgatója, vezetői feladatai mellett szívesen szervez nyáron kerékpár-, télen sítáborokat. Közösségünk legidősebb és egyben legkedvesebb tagja Csókay Károly atya, aki a kezdetektől fogva itt van és részt vett a gyümölcsöző munka kibontakozásában. Tamás Barna atya ( csupa szív ember így fogalmazott egy plébániánkhoz tartozó hívő) az Isteni Ige templom plébánosa. Közösségünk tagja Elek László és Kopacz Botond, akik magiszteri éveiket töltik Miskolcon. Laci a kollégiumban dolgozik nevelőként, valamint besegít a lelkigyakorlatos munkába. Hobbija a fotózás és az online világ. Botond a házunk gondos minisztere. A ház körüli számos teendői mellett a kollégiumban tevékenykedik, sőt mi több, a teológia rejtelmes világába is belekóstol a Sapientia főiskolán. Nemzetközi közösségünk tagja ezekben a hónapokban Ian Gibbons amerikai és Thierry Monfils belga jezsuita. Igazán szerencsésnek tartom magam, hogy elöljáróként ilyen nagyszerű jezsuitákkal lehetek egy közösségben. Isten áldása kísérjen továbbra is minket, hogy a kis mustármagból szárba szökkenő fa tovább növekedhessen, terebélyesedhessen. Áradjon ez az áldás mindazokra, akik itt velünk együtt jó szándékkal dolgoznak, és áradjon mindenkire, akik távolról támogatnak bennünket jó kívánságaikkal és imájukkal!

17 társaság Egy hajdani jezsuita növendék P. Ambrus Lóránt SJ emlékére A feltámadásba vetett hittel, szeretettel emlékezve vettünk búcsút P. Ambrus Lóránt SJ testvértől, aki életének 82., szerzetesi hivatásának 60. évében, november 7-én fejezte be földi életét. Lóri atya, ahogy sok tanítványa hívta, Budapesten született október 8-án. Négy év elemi iskola után a szatmárnémeti jezsuita konviktusba és az ottani királyi katolikus gimnáziumba került. A német megszállás után a kalocsai és pécsi gimnáziumok tanulójaként találkozott újra a jezsuitákkal. Filozófiai és teológiai tanulmányait között Egerben végezte. Az üldözött jezsuita rendbe 1952-ben lépett be június 17-én szentelték pappá; kápláni éveit Rudabányán, Diósgyőrben, Budapesten, Sajószentpéteren és a budavári Mátyás templomban töltötte (utóbbiban 23 évet) ben hivatalosan is csatlakozhatott az újrainduló jezsuita provincia kötelékébe. A Mária utcai templomban öt évig volt a provinciális sociusa. Ezután Szegeden dolgozott novíciusmesterként, később az ottani szeminárium spirituálisaként, végül Dobogókőn lelkigyakorlatos szolgálatban ben költözött a Szent Erzsébet Otthonba. Csendes, hosszú várakozásába telt, mire szabadon elkötelezhette magát a jezsuita rend mellett. Eközben mindvégig hiteles, példamutató munkát végzett a hitoktatásban és a papi hivatásban. Minden tanítványa számára méltóságteljessé tudta tenni az Istennel való találkozást: legyen szó elsőáldozásról vagy a mindennapi életről. Szeretettel gondolunk vissza Lóránt atyára, aki élete egészében egyszerű emberként, mester és tanítvány is tudott lenni egyszerre. Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez James Martin amerikai jezsuita Jezsuita spiritualitás című könyve rövid áttekintést nyújt a rend történetéről és lelkiségéről, majd pedig a megtalálni Istent mindenben szentignáci alaptanítás szellemében elsősorban praktikus kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Gyakran humorral és öniróniával fűszerezett életvezetési tanácsai a mindennapi élet szinte minden fontos területét lefedik. Megvásárolható a Párbeszéd Könyvesboltban (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) tavasz 17

18 K ö z ö s s é g e i n k Keresztény Élet Közössége (KÉK) A KÉK egyrészt világközösség, másrészt annak részeként magyar közösség is. Kezdetei 1948-ra nyúlnak vissza, amikor XII. Piusz pápa felszólította a Mária Kongregációt: térjen vissza gyökereihez, a Szent Ignác-i lelkiséghez. Az eredeti gyökeret az a közösség jelentette, amelyet P. Jean Leunis alapított a Római Kollégiumban 1563-ban. Ennek 450 éves évfordulóját ünnepeljük 2013-ban. A Mária Kongregáció megújulásának gyümölcseként 1967-ben megszületett a Keresztény Élet Közössége. Világszerte mintegy 70 országban működik. A nemzeti közösségeket a világ KÉK elnöksége fogja össze ban a fatimai küldöttgyűlésen a magyar KÉK-et hivatalosan is befogadta a világközösség. A hazai KÉK magvait 1988-ban a német GCL vetette el. A lelkigyakorlatok gyümölcseként csoportok alakultak. Több KÉK-tag képzésen vett részt, amely felkészítette őket a hétköznapok lelkigyakorlatának kísérésére. A magyar jezsuiták szolgálatai révén újabb csoportok alakulnak. Lelki kíséréssel, a havi KÉK misékkel, az egyházi asszisztens szolgálatával, a szent-ignáci lelkiség megőrzésével támogatják közösségünket. Jelenleg 10 csoport működik hazánkban, összesen mintegy 110 taggal: Budapesten, Vecsésen, Miskolcon és Szegeden. Lelkiségünk forrásai a lelkigyakorlatok. Közösségünk tagjai megismerkednek a különböző imamódokkal: szentírás-meditáció, szemlélődés, csendmeditáció, kép- és zsoltármeditáció, szerető figyelmesség imája, táncmeditáció. Mindezek figyelmesebbé tesznek minket Istenre és emberre egyaránt. A csoportok általában kéthetenként találkoznak. A közösségi találkozó szíve az imádság, és fontos része a megosztás. A KÉK-ben megélt kereszténységből sokféle egyéni szolgálat fakad a lakóhelyen, a plébánián és másutt. Közös szolgálatunk lelkigyakorlatok vezetése (három- vagy többnapos, csendmeditációs, táncmeditációs) és a hétköznapok lelkigyakorlatának kísérése adventben és nagyböjtben. A magból, amely 1988-ban gyökeret vert, egy fácska növekedett. Reméljük, hogy idővel ez a fácska sok-sok gyümölcsöt hozó fává erősödik, és közösséget ad mindazoknak, akik ebben a lelkiségben szeretnék Jézust követni. (Összeállította: Bárdosy Éva és Ercsey Zsófia) 18 BARÁTAINKNAK

19 közösségeink MAGIS 2013 Mivel a 2013-ban megrendezésre kerülő Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó helyszíne Rio de Janeiro lesz, várhatóan kevés közép-európai fiatalnak nyílik lehetősége közvetlenül a brazíliai helyszínen való részvételre. Ezért több jezsuita rendtartomány úgy döntött, hogy regionális MAGIS programot szervez az itthon maradó fiatalok számára. A tervezett program a szokásos P. Koronkai Zoltán SJ MAGIS-struktúrát követi: experimentumok különböző helyszíneken (július ) és nemzetközi kiscsoportokban, majd a csoportok összegyűlnek a szlovák provincia által biztosított helyszínen, Rózsahegy városban, ahol kétnapos (július ) MAGIS fesztivált követően ugyanitt bekapcsolódnak a Világtalálkozó egyházmegyei szervezésű helyi programjába (július ), az R13-ba. A riói találkozót helyi szinten reprezentáló rendezvényt a szlovák püspöki konferencia szervezi. (Ezzel egy időben Magyarországon Pécsett lesz egy hasonló találkozó HungaRio néven.) A találkozók célja, hogy kapcsolódjunk a brazíliai találkozóhoz, megmutatva, hogy a fiatalok egyetemes lelkesedésének közös alapja a Krisztusba vetett hit. A MAGIS-események helyszínei: Szlovákia (9 helyen) és Magyarország (Miskolc). Az experimentumok bár eltérő jellegűek zarándoklat, ökológiai, szociális, kreatív-művészeti, mégis Szent Ignác-i lelkiségen alapuló közös struktúrájuk van. Minden egyes nap programja tartalmazza a következő öt elemet: reggeli ima, maga az aktivitás, liturgia, MAGISkör és examen. A csoportok tagjai különböző nemzetiségű fiatalok, a közös nyelv az angol. A miskolci experimentum a tavalyihoz hasonlóan szociális jellegű lesz, központja a romapasztoráció. Bővebb információ kérhető a címen tavasz 19

20 jezsuita Kitekintés Marosvásárhelyi jezsuita misszió P. Pakot Géza SJ A jezsuiták marosvásárhelyi jelenléte 1702-re nyúlik vissza, amikor elsőként Endes István jezsuita atya a városba érkezik. A reformáció hatására átalakult városban csupán hét katolikust talál. Nagy lélekkel és bátorsággal vág bele a munkába. Ennek eredményeként Scherzer Bálint jezsuita tervei alapján hamarosan felépül a ma is látható barokk jezsuita templom és rendház. A következő években érkező jezsuiták iskolát nyitnak a városban, ami megteremti a katolikus nevelés alapjait. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása nyomán a jezsuita templom és rendház az egyházmegye kezelésébe kerül, és napjainkig a város főplébániájaként működik. A közelmúltban történt újabb jezsuita megtelepedés 2008-ban kezdődik, amikor a román és magyar provinciák közti egyesség folytán és a gyulafehérvári érsek atya meghívására egy magyar jezsuita közösség alakul a városban. A jezsuiták mai intézményes apostoli tevékenysége egy minorita templom és kolostor épületegyüttesében zajlik, amit a gyulafehérvári egyházmegye bocsátott rendelkezésünkre, szolgálatunk céljaira. Jelenleg négy helyben lakó jezsuita rendtárs látja el helyi és egész Erdélyre kiterjedő szolgálatainkat. A csendben megszólít Isten. Meditációs napok, Jézusi gyaloglás, hivatástisztázó, szemlélődő, meditációs és személyesen kísért lelkigyakorlatok nagyböjtben és Húsvét után is a Manrézában. 20 BARÁTAINKNAK

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány Szent András Evangelizációs Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz 35. Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12011148 00130975

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója

Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója A magyar jezsuiták a rendszerváltás után, behozva a nyugati mintákat, azonnal tudatos forrásfejlesztő munkába kezdtek Magyarországon, megelőzve ezzel a hazai civil

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ!

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Budai- Városkapu Iskola, Pécs Összetett intézmény: több telephely,több

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Szaktanácsadói Szolgálatának Június havi Beszámolója

Szaktanácsadói Szolgálatának Június havi Beszámolója ÁGOTA Alapítvány Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakellátásának Szaktanácsadói Szolgálata ÁGOTA Szaktanácsadói Szolgálat Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. I/18. Tel: 06-62/432-032 06-30/685-44-54 e-mail:

Részletesebben

A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak.

A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Tisztelt Intézményvezetők! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. helyszín: Liszt F. Konferencia és Kulturális Központ időpont: 2013. október 11.,

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben