J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete október hó 30. napján, a Korona nagytermében megtartott 29. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Siket István Dr. Sánta Sándor és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser, Bálint Márta ügyvezető, Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft., Szűcs Antalné intézményvezető, Egyesített Népjóléti Intézmény, Forgó Géza, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Gaudi Mártonné, Újvárosi Óvoda, Medgyesi Pál vezérigazgató, Makó-Térségi Víziközmű Kft., Kispál Ferenc, Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Csongrád Megyei Igazgatósága elnöke. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket a mai, ezen az olyan szempontból rendkívüli testületi ülésünkön, hogy nem a hagyományos helyszínen, hanem itt a Koronában tartjuk meg a testületi ülést. Külön szeretettel köszöntöm a városi televízión keresztül Makó város lakosságát és a térségből azokat, akik ma délelőtt a makói testületi ülés munkájának figyelemmel kísérését választották Tisztelt Jelenlévők! Engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy Makó Város Önkormányzata életében gyakorlat az, hogyha valaki országos kitüntetésben részesül, akkor a közösség nevében itt a testületi ülésen szoktuk köszönteni. Jámborné Balog Tünde országos kitüntetést kapott. Makó Város Önkormányzata azt a munkát, amit most Magyarország Kormánya is elismert, azt a munkát 2000-ben a város legnagyobb kitüntetésével, díszpolgári címmel köszönte meg és ismerte el. Én kérem a jelenlévőket arra, hogy most egy picit szolidan, szerényen, olyan hozzánk méltó módon ünnepeljük egy kicsit azt a zsenialitást, azt az értéket, amit Jámborné Balog Tünde jelent nekünk, amit ő Makónak adott. Narrátor: Tisztelettel megkérem polgármester urat, hogy fáradjon középre, a képviselő-testület elismerését kifejező ajándék átadásához. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Jámborné Balog Tünde az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését. Megkérem tanárnőt és kísérőjét fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. (Ajándékátadás.) (Taps.) Narrátor: Jámborné Balog Tünde művésztanár, képzőművész, író, a Makói Művésztelep volt vezetője 1965-től folyamatosan a ma Makói Általános Iskolaként ismert intézményben dolgozott. Előbb képesítés nélküli nevelőként, majd a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1968-ban szerzett diplomával rajz-földrajz szakos tanárként. Pedagógiai munkájának meghatározó része a tehetséggondozás. Tanítványai több tucatnyi nemzetközi pályázaton ért el kiváló eredményeket ben újjáélesztette és 2006-ig Gilinger Katalin művésztanárral együtt vezette a Makó Önkormányzata által fenntartott Makói Művésztelepet. Az utóbbi két évtizedben kezdett írással foglalkozni, művészeti tárgyú helytörténeti írásai, elbeszélései helyi, megyei és országos lapokban jelentek meg. Elbeszéléseivel több rangos irodalmi díjat is kapott. 1

2 Életműve és évtizedes munkássága elismeréséül Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete 1998-ban a Makó Városért emlékplakettet, 2000-ben a Makó Város Díszpolgára kitüntető címet adományozta neki. Mostani elismeréséhez jó szívvel gratulálunk! (Taps.) Narrátor: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Úr! Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, Jámborné Balog Tündének november 17-én, vasárnap 11 órakor a városi múzeumban életmű kiállítása nyílik. Az eseményre mindenkit szeretettel várunk. A most következő percekben pedig a képviselő-testület tagjainak, illetve a teremben ülőknek biztosítunk lehetősége arra, hogy tolmácsolják személyes jókívánságaikat a kitüntetettnek. Tisztelettel kérem, aki élni kíván ezzel lehetőséggel, most tegye meg. (Gratulációk fogadása.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ünnepi perceket követően ismét tisztelettel köszöntöm a teremben ülőket. Nagy szeretettel köszönöm a televízión keresztül Makó és térsége lakossága közül azokat, akik ma délelőtt is a makói testület munkájának figyelemmel kísérését választották. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő, ez 91%. A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c./ pontja alapján felkérem Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem, elvállalják-e? Gáspár Sándor és Toldi János a feladatot elvállalják. Dr. Buzás Péter polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselők. (9 óra 10 perckor Gál Sándor települési képviselő, mezőgazdasági tanácsnok megérkezett az ülésterembe.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. -a alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése, mivel nem a polgármesteri hivatal nagytermébe került összehívásra, itt nem áll rendelkezésre a MikroVoks szavazatszámláló archiváló rendszer, így munkánkat nyílt szavazással, kézfelemeléssel végezzük el. Ismét szóbahozom azt, hogy ez a helyszín alapvetően azért van, mert az önkormányzat költségvetése mindent összevetve 461,5 millió Ft-tal kevesebb. Ez a működési költségvetésnek mintegy 20%-os csökkenése egyik napról a másikra. Annak a reményében, hogy a főépület kiürítésével, fűtési számlával, villanyszámlával, más költségekkel 7-10 millió Ft körüli költséget meg tudjunk spórolni, úgy gondoltuk, hogy összehúzódunk a szárnyépületbe. Ez azt jelenti, hogy a főépületben télen nincsen fűtés. Ezért úgy döntöttünk, hogy itt tartjuk meg október 15-től április 15-ig a testületi ülést. Felfoghatjuk egy kicsit az önkormányzati munka megújulásának részeként is. Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Napirendi pontokként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé 1/A. számmal Galamb József díj 2

3 alapítása tárgyú előterjesztésünket és 17/A. sorszámmal A 10855/4 és a 10855/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása tárgyú előterjesztéseket. Az előterjesztések a mai napon kiosztásra kerültek. Továbbá zárt ülési előterjesztés hiányában a zárt ülési előterjesztések napirendi pont levételre kerül. Megkérdezem, hogy van-e észrevétel a napirendekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 424/2013. (X.30.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület október 30-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató a Csongrád Megyei Agrárkamara tevékenységéről Előadó: Kispál Ferenc, a Csongrád Megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke 3. Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról. Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 4. Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról Előadó: Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok 5. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 6. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 7. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 8. Előterjesztések, rendelettervezetek 9. Interpellációk, kérdések 10. Egyebek A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója napirend tárgyalásánál közmeghallgatást tart. 3

4 Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor javaslom, hogy kezdjük meg a napirendjeinknek a tárgyalását. 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Az első téma, amit a polgármesteri tájékoztató szóbeli kiegészítéseként szeretnék elmondani az az, hogy volt egy ÁSZ jelentésünk. Azért tettem első helyre az ÁSZ jelentésnek az ügyét, mert az ÁSZ jelentés foglalkozik egyrészt a vagyongazdálkodással, másrészt, elég sok mindent felölel maga az ÁSZ jelentés, de másrészt foglalkozik olyan kérdésekkel, ami az általános működésünk körébe tartozik. Az a helyzet, hogy maradjunk annyiban, hogy ezt az ÁSZ vizsgálat ügyet beszéljük meg majd ott annál a témánál, ami az ÁSZ-hoz fog majd kötődni. Most én arról szeretnék szólni egy pár szót, hogy szóba került a sajtóban is, hogy kommentálták ezt a történetet és a kommentálásnak a lényege az arról szólt, hogy Makó Város Önkormányzatának az adósságkonszolidáció ügyben milyen óriási köszönnivalója van. Az a színtiszta igazság, hogy én meg utánanéztem annak, hogy tényleg igaz ez a konszolidáció ügy. Szeretném mindenkiben felidézni azt, hogy annak idején, amikor beszélgettünk erről a konszolidációról, akkor beszéltünk arról is, hogy mindent összevetve mintegy 1015 millió Ft-tal Makónak a pénze egyik évről a másikra kevesebb lett. Arról van szó, hogy Makó Város Önkormányzata 1015 millió Ft-tal kevesebb pénzt tud az idén elkölteni és akkor fogtuk magunkat és kiszámoltuk azt, hogyha ebből az 1015 millió Ft-ból összehozzuk azt a pénzt, amit nem kell elkölteni, akkor mennyi az amivel kevesebbet tudunk az idén elkölteni. Január 1-jétől nem mi végezzük az általános iskolai oktatást és mivel nem mi végezzük az általános iskolai oktatást, ebből kifolyólag mintegy 360 millió Ft-ot abba nem kell beletenni. Tudjuk azt is, hogy január 1-jétől van a járási hivatal. Oda Makó átadott 28 státuszt 26 emberrel, 2 státuszt üresen, de a bér, meg a bekerülési költség közti nem kevés pénz 94 vagy 95 millió Ftot megint csak nem Makónak kell beletenni. Aztán itt van az adósságkonszolidáció ügye. Ha tartalmilag nézzük a kérdést, akkor szembesüljünk azzal, hogy ez a bizonyos konszolidáció, ami azt jelenti, hogy nekünk a kötvényünknek felét elengedték, az 5 milliárd 44 millió adósságból elengedtek 2 milliárd 22-t. Köszönjük szépen, hogy a 2,5 milliárdot nem kell visszafizetni. Csak ez nekünk éves szinten 250 millióba kerül. Egyik oldalról ezt rögzítsük be, hogy nem egyik pillanatról a másikra van 2,5 milliárdunk, hanem a 250 millió Ft-os kötelezettségnek szabadulunk a felétől. Ez azért mérhetetlen fontos tudnivaló. Másrészt azt is el kell mondanom és ez nagyon fontos, hogy akkor, amikor én elmondtam már egyszer, hogy 1015 millió Ft az a pénz, amit nem kapunk meg tavalyhoz képest az idénre, ez azt jelenti, hogy az 1015 millió Fthoz képest, mondtam, hogy nem kell beletenni az oktatásba, járási hivatalba, ebbe, abba, és ezt hogyha levonjuk, akkor marad 461,5 millió Ft, amivel kevesebb pénzből gazdálkodunk és ez a 461,5 millió Ft, feléljük a pénzünket, a működési költségvetésnek a 20%-a. Itt azt szeretném aláhúzni, hogy ez azért azt jelenti, hogy mi az 1015 millióból a 250 millió Ft-os kötvény tehernek a felét szintén levontuk és a 461 millió Ft az úgy jön ki, hogy szintén levonjuk ezt a pénzt belőle és akkor így van ez, hogy 461 millió Ft-tal kevesebb a pénzünk. Ez azért nagyon fontos. A 461 millió Ft abból adódik össze, hogy elment a gépjárműadó egy döntő része, stb. Én az egyes témaként szeretném elmondani, hogy akkor, amikor valaki tart egy sajtótájékoztatót, akkor az lenne a jó, hogyha kerek egészként néznénk erre az ügyre és akkor, amikor konszolidációról beszélünk, akkor nemcsak az hangzana el, hogy elengedte 4

5 Magyarország Kormánya a 2,5 milliárdot, de az is, hogy ennek mennyi az éves terhe. Azért ezzel is tisztában kell lenni. Következő témánk az a szennyvíz beruházás. A szennyvíz beruházásnál azt szoktam mondani, hogy mindig valami pozitívat is mondjunk már, mert a szennyvízben az már nem hír, hogy megy a szennyvíz beruházás. Ez már régen nem hír, fel van durva a város, alig bírunk közlekedni. Óriási por van, szétszedi az autót a kátyú és amikor esik az eső, akkor meg sár van. Most erre mondtam azt, hogy türelem-türelem. Megmondom őszintén, hogy én megdicsérem a képviselőket, mind a polgármesteri oldalon, mind az ellenzéki oldalon, mert eljárnak a havi 1 koordinációra. Most például a legfrissebb dolog, amit együtt intéztünk a legutolsó kooperáción az az, hogy megkértük a kivitelezőt, hogy halottak napjára tessék szíves már a temető környékét járhatóvá tenni. Leaszfaltozni nem tudja, mert az azért ennél nagyobb ügy. Most reggel, mielőtt idejöttem volna, én körbejártam a temetőket és megmondom őszintén, hogy 2 helyen láttam apróságot. A református ótemetőnek én csak a Hédervári utca, Verebes utca környékét néztem meg, a kivitelező szépen eltakarított, viszont kedves makóiak, oda 3-4 zsák szemetet már odatettek. Én a Csomor Ágnestől azt szeretném kérni, hogy a közterület-felügyelők legyenek aktívabbak. A másik pedig a műszaki osztályt arra kérem meg, mert most már azt nem tudjuk, hogy ki vitte oda, vitesse el, szállíttassa el minél hamarabb. De legalább tegye már járhatóvá. Mi ilyenekre tudunk odafigyelni. De maga a szennyvíz beruházás azt ne felejtsük el, hogy jövőre lesz kész. Az idén addig fogunk eljutni, hogy köszönhetően Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser úrnak, csapatának, akik benne vannak, mérnöknek, mindenkinek megnyertük azt a pályázatot, amivel az aszfaltozást, meg az úthelyreállítást teljes körűen meg tudjuk csinálni, az ehhez szükséges döntések megvannak és el fog indulni majd az úthelyreállítás is. De ennél sokkal fontosabb az, hogy maga a munka olyan stádiumban van, hogy a városközpontban egy pár utcában, az Állomás tér környékén és a teljes gerizdesi lakótelep tud rákötni. Úgyhogy én kedves makóiak, én mindenkit bíztatnék arra, hogy kössenek rá erre a rendszerre minél hamarabb, minél többen, mert akik most még rákötnek, azoknak a próbaüzem végéig nem fognak számlát küldeni. Ha valaki most köt rá, akkor mostantól nem kell a szennyvízért fizetni valameddig, ha valaki 2 hónappal később köt rá, neki onnantól nem kell valameddig fizetni. Én azt kérném, hogy minél hamarabb, minél többen kössenek rá. Azt meg külön még csak mondanám, hogy ehhez mi egyedi módon megképeztünk a lakossági befizetéseknél, aki hitt annak idején nekünk és befizette a 60x2.000 Ft-ot LTP-be, annak megképződött az a bizonyos ezer Ft-os bekötési költség, ami egyes helyeken elég a bekötésre, másik helyeken meg ki kell pótolni, de van mihez nyúlni. De menjenek el az OTP-be és számoljanak el ezzel a pénzzel, mert ez lakástakarék-pénztári forint. Zárásként annyit szeretnék mondani, hogy kedves makóiak, nagyon szépen köszönjük a különböző megjegyzéseiket. Köszönjük a jobbító szándékú észrevételeket is. Ha gondolják, a is küldjék ezt el nyugodtan, írják meg. Akkor most szennyvíz ügyben megkérem Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser urat, hogy mondja el azokat a szakmai csemegéket, ami még fontos lehet ez ügyben nekünk. Parancsolj Miklós. Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Csemegének talán túlzás talán nevezni, de nyilván a polgármester úr által elmondottakat szeretném pár szóban ismertetni. Ez év márciusában adtunk be egy olyan kiegészítő forrásra vonatkozó igénylést, amit sikeresen megnyertünk. Ez 1 milliárd 200 millió Ft-ra vonatkozott. Ez egy önerő kiegészítés. Gyakorlatilag az a meglévő önerő, amit a makói és a térségben lakó polgárok a társulat útján befizettek, ezt nem kellett felhasználni ebben a mértékben, illetve nyilván ezt korrigálni kellett az egyéb igénybe vett támogatásoknak a megfelelő arányában. Ebből mindösszesen 930 millió Ft olyan megtakarítást tudtunk megvalósítani, ami annak köszönhetően, hogy a társulatban megvolt ez a pénz, más célra felhasználható. 930 millió Ft értékben tudunk hozzátenni a makói és térségben az utaknak a feljavításához. Ez azt jelenti, 5

6 hogy a Makó-Apátfalva-Magyarcsanád az egy szerződés keretében valósul meg, itt egész pontosan településre a számok nem bonthatóak le. Az eredeti pályázati anyagban közutakkal kapcsolatos munkálatokra 1 milliárd 475 millió Ft került beállításra, ebből a végleges helyreállítás az 1 milliárd 155 millió Ft. Ehhez tudunk hozzátenni ebben a 3 település vonatkozásában 646 millió Ft-ot. Azt jelenti, hogy mindösszesen majd 1 milliárd 800 millió Ft értékben tud úthelyreállítás megvalósulni. Ez azt gondolom, hogy nyilván az eredeti lehetőségeknek, tekintettel arra, hogy nyilván sokak előtt ismert, maga a pályázati konstrukció az csak sávos helyreállítást enged megvalósítani és finanszírozni, ahhoz képest egy sokkal kedvezőbb helyzet alakul ki itt a projekt vége felé. Egyrészt az év közben egy olyan változás történt és egy olyan változásnak megfelelően tudtunk a terveinket módosítani, hogy a Magyar Közút által kezelt utaknál nemcsak sávos, hanem félpályás helyreállítás támogatásból megvalósul. Ez Makón látható bizonyos utcákban, utakon, nyilván ezek főútvonalak, ez már megvalósult, a 43-as átkelési szakaszán pedig most épül. Ott félpályás úthelyreállítás történik. A közbeszerzésben egy pozitív döntéssel rendelkező, jelenleg leszerződés alatt álló kiegészítő szerződésnek köszönhetően Ft-ot erre a 3 településre plusz teljes pályás úthelyreállításra le tudott a társulás szerződni. Mi ennek a műszaki tartalma? Annyit még elmondanék, hogy ez a projekt többi településén is hasonló, ettől nyilván elmaradó arányban, mértékben megvalósul, tehát mindösszesen több mint 1 milliárd Ft a projekt 6 településén kerül teljes pályás úthelyreállításra felhasználásra. Mi ennek a műszaki tartalma? Gyakorlatilag az a megállapodás, ami most létrejött, az egy keretként szemlélhető és talán legegyszerűbben úgy ismertethető, hogy ezt a keretet mondom el. Gyakorlatilag ennek keretében minden olyan utcát, ahol a szennyvíz nyomvonala a burkolatot érinti, az azt jelenti, hogy az úttal párhuzamosan a burkolatban, nem padkában, hanem a burkolatban történt a nyomvonalnak az elhelyezése, ott teljes pályás felületi zárással tudunk ellátni. Ennek az igénybevételhez mérten 2 kategóriája van. Meghatározásra kerültek úgynevezett gyűjtőutak, ebből 22 db ilyen gyűjtőút került megjelölésre. Ezek nyilván azok a legfontosabb önkormányzati kezelésben lévő útvonalak, ahol a legnagyobb forgalom feltáró jellegűek. Itt egy magasabb színvonalú, nyilván a nagyobb igénybevételre tekintettel egy komolyabb útszerkezet kétrétegű aszfaltból valósul meg, míg ebbe a kategóriába nem eső önkormányzati kezelésű utaknál szintén a mostani műszakinál azért jóval magasabb színvonalú eljárásban egy úgynevezett remix eljárással kerül egy alapszerkezet kiépítésre és ezt lezárva egy teljes pályás 4 cm-es aszfalt kopóréteg kerül elhelyezésre. Ez épül ki jelenleg is, például a Gerizdes városrészben. Amit mindenképpen pár dolgot szeretnék itt leszögezni, ahogy polgármester úr is mondta. A város valamennyi területén egységesek a műszaki előírások, nemcsak Gerizdesen, mindenütt ugyanilyen technológiával, ugyanígy fog ez megvalósulni. Pár dologról, nyilván ez a forrás mértéke jelentős, de az összes probléma orvoslására nem elegendő, pár dolgot mindenképpen itt el kívánok mondani. Egyrészt azok az utak, ahol csak keresztirányú átvágások történtek, ott ez a forrás nem teszi lehetővé azt, hogy ezt le tudjuk aszfaltozni. Erre egyszerűen nem volt itt pénz, ott megfelelő műszaki előírások mentén, egy megfelelő átlapolással, vállas helyreállítás fog történni, de ott sávos helyreállítás fog történni. Ahol a nyomvonal burkolt úton kívül került padkában, zöldsávban elhelyezésre, ott szintén nem fog tudni aszfaltozás történni. Azt még mindenképpen el kell mondani, hogy nem egy tervezési gondatlanság, hanem a forrásoknak a korlátozott volta miatt kiemelt szegélyeket ebből nem tudunk se építeni, se rendezni. Nyilván itt ez az elmondott technológiával kiderül, egy szintemelkedéssel fog járni. Ez azt jelenti, hogy a meglévő kiemelt szegélyeknek a szintjét ez csökkenti, akár el is tünteti. Ez a rendelkezésre álló források miatt ezt a műszaki kompromisszumot meg kellett kötni. Ami viszont ebben a forrásban benne van és e felől én mindenkit megnyugtatok, hogy emiatt teljesen fölösleges aggódni, főleg nem egy kivitelezés közbeni állapotból következtetéseket levonni, ebben a forrásban az benne van, hogy minden egyes bejáró, minden egyes járdacsatlakozás ennek a kialakuló új szintnek megfelelően 6

7 rendezésre, megemelésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a remixelt utakban egy hozzáadott anyag pótlás történik, illetve egy plusz aszfaltozás. Ennek az eredményeképpen 4-8 cm-t, inkább 6-8 cm-t emelkedni fog az útnak a szintje. A források egy ilyen megoldást tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ennek az új szintnek megfelelően egyedileg minden egyes kapubejárót hozzá fog a kivitelező rendezni. Emiatt tényleg nem kell senkinek aggódnia, főleg nem egy kivitelezés közbeni állapotból levonni következtetéseket, hogy itt lépcsőn járó szerkezetekkel lehet majd csak kiállni az autóval. Nem így lesz, valamennyi bejárót a kivitelező rendezni fogja, rendeznie kell. Le kívánom szögezni, hogy az ivóvízzel kapcsolatos összhang biztosításra kerül. Ez a most elkészülő úthelyreállítást ez nem fogja érinteni, tehát ez nem kerül megvágásra. Úgy kerül a két munka koordinálásra mind Makón, mind a településeken, hogy ez ilyen szempontból problémát ne okozzon. Az ütemezéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, nagyon hosszú előkészítés után, az utolsó pillanatra állt össze és rendelkezett minden olyan engedéllyel, hogy a munka el tudjon kezdődni, ez az úthelyreállítási munka. Szerencsére a feladatnak a fontosságát más szinten is belátva egy nagyon kedvező időjárás biztosítódik ehhez a munkához. Úgy tűnik, hogy az idei évben folyamatosan lehet még aszfaltozni, novemberig mindenképpen. Ebben a kivitelező tényleg azt kell mondanom, objektíven lehet rögzíteni, hogy nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél több munkát el tudjon végezni. Az idei évben reálisan, ami meg tud valósulni, az Gerizdes városrésznek a teljes körű úthelyreállítása és azoknak a legfontosabb gyűjtőutaknak a sávos helyreállítása, amik nyilván azt tudják biztosítani, hogy a téli időszakban megfelelő legyen a közlekedés. Ezen a sávosan helyreállítás alatt azt értem, hogy ezek a nyomvonalak kijavításra kerülnek, de a záró aszfaltozás nem kerül rá. Gyakorlatilag ez fér bele ebbe a programba és természetesen a jövő évben, amint az időjárás lehetővé teszi, akkor folytatódik nagyjából abban a sorrendben, ahogy a kivitelezés is zajlott. Tavasszal nyilván a Belvárossal, azt követően Vertán-teleppel, Újvárossal folytatódik ez a teljes körű úthelyreállítás. Az, amit most a reményeink szerint Gerizdesen pozitív változásként az idén megtörténik, az a következő év első félévében Makón az összes városrészben, az összes területen meg fog történni. Az gondolom, nyilván itt mennyiségi adatokat lehetne ismertetni, de valószínűleg nem ez a fórum erre igazán alkalmas, magát ezt a keretet, a rendelkezésre álló lehetőségeket azt ezekkel a gondolatokkal próbáltam jellemezni. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én azt szeretném aláhúzni mindenki számára, főleg a makóiak számára, hogy Ortutay Miklós projektmenedzser úr azt mondta, hogy a következő év első félévében. Én azt gondolom, hogy ne éljük bele magunkat nagyon abba, hogy most június 30-ra minden nagyon rendbe lesz, az egész város területe le lesz aszfaltozva, mert ha ne adj isten lesz egy olyan tavasz, hogy folyamatosan esik az eső május végéig, akkor biztos, hogy június 30-ra ez se lesz kész. Logikus, meg emberi ésszel körülbelül várható az a teljesítés, amit a Miklós mond, de ha most ehhez még hozzáadunk 1 hónapot, másfelet, akkor is jövő év júliusára, augusztusára megszabadulunk attól, amit ma portengernek, eső esetén sártengernek hívunk. Köszönöm szépen. És akkor most felezzük meg a polgármesteri tájékoztatót, mivel Ortutay Miklós kollegának el kell menni, mert 10 órakor indul a kooperáció, megkérdezem, hogy az eddigiekben elhangzottakhoz van-e kommentár. Tessék parancsolni, akkor az eddigi első két téma ez az ÁSZ jelentésekhez kötődően a konszolidáció ügye, ezt fejtettem ki én és a szennyvízről volt eddig szó. Kérdés, vélemény az ügyben van-e? Tessék parancsolni. Márton Imre képviselő úré a szó, parancsolj Imre. Márton Imre, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Polgármester Úr! Tisztelt Jelenlévők! Polgármester úr a bevezetőjében mondta, hogy rendszeresen van egy ilyen megbeszélés, amin képviselők, kivitelezők találkoznak és tényleg, meg testületi ülés előtt is nagy örömömre szolgál, mikor vannak ilyen összejöveteleink, mert 7

8 előtte én úgy érzem, kicsit a Havaria brigád úgy lendületesebben belefog és többet csinál vagy nem tudom, lehet, hogy úgy tűnik, de minthogyha nagyobb erővel folyna ez a dolog. Jegyezték már meg többen is, akiknek ezt mondtam, hogy jobb lenne, ha sűrűbben lenne ilyen megbeszélés vagy sűrűbben lenne testületi ülés is. Én azt gondolom, hogy inkább talán az lenne az optimális, hogyha még jobban odafigyelnének. Tehát, ahol rossz lyuk van, akkor az a Havaria brigád lehet, hogy magától is, vagy a kivitelezői csoport magától is észlelhetné, nem biztos, hogy valamelyik képviselőnek közvetlenül kell ehhez hozzászólni és felterjeszteni, aztán írásban, szóval a lyuk az egy idő után egyre nagyobb lesz. A másik, tegnap haladva itt a Balog Ádám utcán megállítottak autóval és azt kérdezték tőlem, amit azért észleltem is, egy olyan 4-5 cm-es homok fedezettség van az úton és a Tatár utcán is, tegnap terítették be és Miklós mondta, hogy itt elkezdődnek bizonyos folyamatok, hogy ez már ennek a folyamatban része vagy pedig mi a szerepe. Viszont az tény, ma reggel szintén jeleztek vissza nekem, hogy lelocsolták, meglocsolták, ez a homok azért nem fog szállni most a jó időben, ami a munkákat segíti, de mindenképpen érdeklődve és kíváncsian nézik, mert biciklizni nagyon nehéz rajta, majdnem inkább szinte lehetetlen. Autóval szerintem sokkal jobb rajta menni, mert amúgy meg döcögött. Mindennek van előnye és hátránya, de talán mindenképpen jó lenne, hogyha erre esetleg, mivel tudták, hogy ma testületi ülés is van, választ kapnánk akár itt a nyilvánosság előtt is, ez mindenképpen szerencsés lehetne. Én azt gondolom, hogy a többit azt majd később. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még? Parancsolj Dr. Sánta Sándor képviselő úr. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban le van írva itt az előterjesztésben, hogy országosan vizsgálták, hogy az új helyzetben az önkormányzatok kötelező feladataira mennyi pénz jut és az biztosított-e. Most ez az előterjesztés kitér arra, hogy itt nálunk ez igen, ezt gondolom a hivatal készítette el. Hogy látja polgármester úr, hogy kötelező feladatainkat el tudjuk-e látni valóban ennek megfelelően és fér ebbe bele az, hogy évente mondjuk a fürdőre annyit ráfizetünk, hogy nincs-e arra terv, hogy ezt a kiadást, ami nem is mindig jelenik meg, mert évente szavazzuk meg, hogy lehetne-e mondjuk az államra áthárítani vagy intézkedni. Ebben a kérdésben, hogy gondolkozik-e a vezetés polgármester úr ezen. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Kovács Sándor. Kovács Sándor környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Szintén az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban azt az észrevételt szeretném tenni polgármester úr gondolatmenetéhez, hogy úgy néz ki, amivel a kormány is foglalkozik, hogy a város adósságának másik felét, a másik 50%-át is esetleg év vége felé elengedi, ami azt jelentené akkor, hogy nemcsak a 125 millió, hanem évesen 250 millió Ft is elengedésre kerül, vagyis ezzel együtt sem volna polgármester úr megelégedve a város kifinanszírozásával, mert még a 461 milliót még mindig nem érné el, amivel én a magam részéről nem tudok azonosulni. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még mondandó? Nincs. Akkor köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy Márton Imre kérdésének az első része az olyan, amire röviden én válaszolok, utána Miklóst megkérdezem, hogy tud-e most válaszolni vagy a kooperáció után. Az első rész annyi, hogy mondd el azoknak, akik úgy gondolták, hogy a kooperációhoz kötődik, hogy a Havaria brigád intenzitása mozduljon, ez részben igaz, részben ott láthattad, hogy a kooperáción ott egyezzünk meg abban, bár előkészítés külön történt, hogy hogy lehetne nekünk 8

9 megrendelni a munkát úgy, hogy ők fizessék. Most például dolgozik a Havaria brigád, jelentés se kapunk róla, hogy dolgoznak, de látjuk, hogy szórják a fehér murvát, látjuk a nyomát. Nem így függ össze a dolog. És akkor megadom a szót Ortutay Miklósnak, hogy mi a helyzet homok ügyben. Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: A homoknak a kiszórása, tekintettel arra, hogy az nem olcsó anyag, az nem azért történik, hogy a bicikliseknek rossz legyen. Ennek az az oka, hogy pár szóban mondtam, ugye itt egy remix eljárás történik ezeken az önkormányzati kezelésű utakon. Azt gondolom, hogy Makón ilyen nem nagyon volt, pár szót azért erről érdemes elmondani. Ez úgy történik, hogy nyomvonalon keresztül méréseket végeznek, és ebből megállapítják azt, hogy az adott szerkezet milyen anyagok hozzáadását igényli. Tekintettel arra, hogy nagyon csapadékos időszak után vagyunk, jellemzően vizesek ezek a talajok, mindenképpen egy szárítóanyag szükséges, ezért visznek homokot, ez költség számukra, ezt azért viszik, hogy jobb legyen az útszerkezet, illetve ehhez a homokhoz egy speciális szabadalom alatt álló valamilyen cementes adalékanyagot adnak. Ezt ráterítik, ezután jön ugye az a nagy, egészen látványos munkagép, amely ilyen kalapácsszerkezettel az egész útszerkezetet összetöri és összekeveri, ez a remix. Magyarán a meglévő aszfaltot az alapig feltöri és egyúttal ezzel a hozzáadott homokos anyaggal összekeveri. Amikor ez a gép lemegy a területről, akkor egy homogén szerkezet, ez azért ott látható azokban az utcákban, a Kökény utca, ott több utca párhuzamosan már elkészült. Összeáll egy homogén szerkezet. Ezt a szerkezetet pár napig locsolgatják, mert a saját súlyánál fogva tömörödik, de ahogy elment onnan ez a szerkezet, ez már azonnal közlekedhető, egy olyan szilárdságú pályaszerkezet alakul ki és ez pár napos tömörödés után lesz a 4 cm-es aszfaltréteggel lezárható. Amikor ez a homok van az úton, ez egy természetes munkaközi állapot, nem tart hosszú ideig, de azt addig el kell viselni, ez olyan, mikor otthon betonoznak. Ez együtt jár ezzel a munkával. Ez egyébként nyilván ennek a munkavégzésnek, ennek a remixes eljárásnak nyilván nagyon nagy előnye, hogy nagyon rövid idő alatt hajható végre, tehát maga, ráhordják ezt a hozzáadott anyagot, de maga ez a remixelő gép ez gyakorlatilag egy lassú, sétatempóban megy végig egy adott utcán és azzal ilyen szempontból végez is. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Rendben van? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként azt szeretném kiemelni, hogy nem tudom a lakosság számára ez kevésbé megélt probléma, itt a képviselők számára talán már jobban, és mi, akik benne vagyunk és nap, mint nap, hét, mint hét, év, mint év csináljuk ezt a projektet, nekünk komoly élmény az, hogy onnan indult a szennyvízprojekt maga, hogy a szennyvízzel érintett utcákat újra aszfaltozzuk, Gerizdesen volt jó pár olyan utca, ahol örültünk volna, ha minél hamarabb erre sor kerül, de a város más pontjain is vannak olyan utcaszakaszok, Tulipán utca környéke, stb., ahol nagyon fontos lenne, hogy legyen aszfaltozva. Utána ki lett húzva az út belőle, sávos helyreállítás, stb., utána elkezdtük a munkát, kivitelező jelezte, hogy itt nálunk volt ez az önerős útépítés, 20 cm kőzúzalék, vagy ami az, kohósalak, 5 cm aszfalt, ez egy idő után vékonyodik, tűnik el és ennek a helyreállítása sávosan katasztrofális. Ez a mostani gyűjtőutakon más szerkezetben, ezzel a remixszel történő teljes pályás helyreállítás, ha hosszirányú a bontás, ez az eredeti célunkhoz történő visszakanyarodást jelenti és óriási eredmény. Igen, jó lett volna, ha bármelyik utcát, ha egyszer keresztbe vágjuk, az egészet le lehessen aszfaltozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahol most tartunk, ez az utóbbi pár esztendőhöz képest egy nagyon komoly eredmény, úgyhogy ezt nagyon pozitívnak javaslom, hogy élje meg mindenki. Mikor? Jövő június végén, ahogy hallottuk vagy júliusban, amikor a teljes körű aszfaltozás megtörténik. Dr. Sánta Sándor képviselő úr kérdésére, hogy elég-e a pénz. Első megjegyzésem az, hogy persze, hogy annyi pénz nincs, ami elég lenne, de most ne erről az oldalról közelítsük meg a kérdést. Én azt 9

10 szeretném érzékeltetni mindenkivel, hogy akkor, amikor az a kérdés vetődik fel, hogy körülbelül mi az, amivel elégedett lennék, akkor azt tudom levezetni, hogy az ez évi forrásunk a tavalyihoz képest azt jelenti, hogy normatíva elmaradás ugye 149 millió, ennyivel kevesebb normatívát kapunk. SZJA 8%-ot nem kapja meg az idén egy önkormányzat se, ez 182 millió, SZJA kiegészítést nem kapunk meg 362 milliót, amiből rendelőt lehetne csinálni, járdát lehetne csinálni, stb., nem kapjuk meg. Gépjárműadóból magához vont a kormány 105 millió Ft-ot és iskola működtetéshez hozzájárult 217 millióval. Ez összesen 1015 millió, amit nem kapunk meg az idén. Ugyanakkor az iskolához hozzá kellett járulni, mert 217 milliót kaptunk tavaly és hozzá kellett járulni 330-cal. Mivel nem mi működtetjük az iskolát, nem kell hozzájárulni 330-cal, az 1015-ből ezt le kell vonni. Le kell vonni a járási hivatalosoknak a többlet költséget, mert egy létszám soha nincs teljesen kifinanszírozva, az 98,5 millió Ft. És a kötvény konszolidációnál azt mondtuk, mivel a II. félévben már a fele kötvényt nem kell nekünk fizetni kamatot, meg ilyesmit, ott 125 milliót levontunk belőle. Így 553,5-et vontunk le az 1015-ből, a különbözet 461,5. Makónak, Makó önkormányzatának tavalyhoz képest, ha összevonom az össz feladatot, hogy mennyivel kevesebb pénzt kapunk és mennyivel kevesebbet kell kiadni, az -461,5 millió Ft. Most lehet mondani ilyet, hogy ki, mivel elégedett, ki, mivel nem elégedett. Makónak a forrása 461,5-el kevesebb. Minden település ilyen szempontból pórul járt, kevesebb a pénze. Úgyhogy akkor, amikor ilyen kérdéseket tesztek fel, hogy az ÁSZ vizsgálat mit mond, meg annak kapcsán elégséges a pénz. Igen, elégséges a pénz arra, hogy ki tudjuk fizetni a bért, ki tudjuk fizetni a villanyszámlát, ki tudjuk fizetni a gyerekétkeztetés pótlását. Ki tudjuk fizetni a szúnyoggyérítést, stb. És még egy pici marad is esetleg, ha pályázaton nyernénk az orvosi rendelők rendbetételére, esetleg marad a járdásra, esetleg maradna erre-arra. Én megmondom őszintén, hogy akkor, amikor a számvevőszék tesz egy megállapítást, a számvevőszék azt mondja, hogy nem vagyunk olyan helyzetben, mint Magyarcsanád. Magyarcsanád bért nem tudott fizetni, csőd közelében volt. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint Pest megyei önkormányzat, aki nem tudta kifizetni a gyerekétkezetést, ezzel volt tele a M1 televízió. Nem vagyunk olyan helyzetben. Mi felelősségteljesen gazdálkodunk, nem szórjuk a pénzt és messze vagyunk attól, hogy becsődöljünk, nem is fogunk becsődölni, mert akkor, ahogy vehettétek észre, akkor, amikor bele kellett tenni a rezsicsökkentésbe a többlet forrásokat makói önkormányzat adóforintokból, azt mondtuk, hogy akkor nem építünk járdát. A pénzt be kell osztani. Ilyen szempontból persze, hogy igaza van a számvevőszéknek. A számvevőszék azt mondta, hogy Makónak szúnyoggyérítésre, iskola, óvoda működtetésre, bérre elég a pénze. Ez jövőre is elég lesz. Ilyen probléma nincsen. Fejlesztésre visszafogott ütemű pénzünk maradt, még arra is marad egy kicsi, de visszafogott ütemű marad. Fürdőre ráfizetünk. Én nagyon szépen megkérek mindenkit arra, hogy ne dobjon már fel nekem ilyen eszméletlen magas labdákat, minthogy a fürdőre ráfizetünk. Igen, beleteszünk most ebbe a Makovecz fürdőbe. A Borka apartmanháznál például, de a többi panzióban is, nézzétek már meg, hogy mi van bejegyezve a könyvbe, hogy hogy tetszett nekik a fürdő. Vagy menjetek már utána, hogy a többi vendégnek, a vendégektől kérdezzétek már meg, hogy mi erről a véleményük. Vagy menjetek már el, és kérdezzétek meg, hogy miért kell most a fürdőbe felvenni 1,5 masszőrt? Azért, mert a térségi gyógykezelés jön felfele és a gyógyászat jön felfele és szép lassan jön felfele a fürdő. Legutoljára Pőcze Lászlóné vitte a fürdőt, abba beletettünk 94 vagy 96 milliót, 96-ot, ha jól emlékszem működési támogatásként, mert nem bírták kifizetni a villanyszámlát, azt felszorozták a normális inflációval, KSH infláció kamatos kamat szisztémájával és eljutottak tavaly 135 millióig. A régi városlavorba ma, ha minden változatlan maradna, 135 milliót kellene beletenni. De ugye egyetértünk abban, hogy a régi városlaborba nem jönne ennyi vendég külföldről, meg innen-onnan. Lehet, hogy még többet bele kellene tenni. De ha ezt félreteszem, mert ilyeneket azért nem szabad mondani. Akkor azt mondom, hogy nekünk a Makovecz fürdő az a 135 és a 180 közti különbségbe kerül. Annyit meg szerintem megér az, hogy most nem 25 fő a téli 10

11 létszám és nem 44 a nyári, hanem 106 fő a nyári létszám és 50 valahány, majdnem 60 a téli létszám. Megéri azt, hogy 40 emberrel télen is többnek van munkája a makói fürdőben, megéri azt, hogy nemsoká 10-es nagyságrendű lesz az a panzió, ami már megnyitott és megéri azt, hogy a Bodrogi építi az első szállodát Makón. Jövőre is beletesszük meg kell, hogy mondjam. Előtte azért gondolkozzunk már azon, hogy régen mennyit tettünk bele, annak mi mai reálértéke és amit most pluszba beleteszünk, azért mit kapunk, mert már megkaptuk a munkahelyet, már megkapjuk az idegenforgalmi adót, stb. Úgyhogy elég-e a pénz? Megmondom őszintén, hogy ezt a pénzt fogjuk beosztani, majd ezt a költségvetésnél részletesebben elmondom, de tisztességesen ki kell mondanom azt is, hogy én úgy gondolom, hogy ennél több is maradhatott volna itt. Ugyanakkor van egy másik érv. Ez a másik érv pedig az, hogy akkor, mikor válság van, amikor az ország bajban van, akkor érthető, hogy nekünk kevesebb pénz jut. Csak akkor ezt kell mondani, akkor nem azt kell mondani, hogy a kötvény konszolidációval minket hogy helyrehoztak, hanem tisztességesen el kell mondani, hogy a kötvény konszolidáció terhét levették rólunk a 2,5 milliárdnak és leveszik most a másik 2,5-t, de a konkrét terhet, ami 125 uszkve 200 millió egy évben, ahelyett a 125 milliót is beleszámolva, mert az 1015-ből a 125-öt levontuk, 461-gyel kevesebb jött nekünk. Ezt azért tegyük mellé. És egyébként persze, hogy kevés a pénz, de ezt osztjuk be. Kovács Sándor. Mi ezt a kérdést nem látjuk egyformán. Tudomásul veszem, hogy Te úgy gondolod, hogy jól van így, hogy 461 millióval kevesebb pénz van, csak jusson ez eszedbe akkor is, amikor felállsz, hogy nekem járda kellene. Én úgy gondolom, hogy most, hogyha elengedik a kötvény konszolidáció második ütemét, akkor a kötvény konszolidáció második üteme azt jelenti, hogy nincs adósságteher rajtunk, és ehhez képest éves szinten 250 millióval kevesebbe kerül nekünk az ügy, de lehet, hogy 255 millióval. Ennyivel kevesebbet kell kiadni. Ez ugyanakkor azt fogja eredményezni, hogy tavalyi számon számolva a 461-et azt a kollegák újraszámolták, de azt most én békén is hagyom, a másik 125- tel kell csökkenteni. Akkor ez azt jelenti, hogy a 461-ből levonok 125-öt, akkor 335 millióval van kevesebb pénzünk nominál értéken ahhoz képest, mint amennyi 2012-ben volt. Ezekre ennyit tudtam mondani és akkor a polgármesteri tájékoztató második futama az egy kicsit azért pozitívabb, pontosabban az első rész az pozitívabb, a második része az már kevésbé pozitív. Az az igazság, hogy volt az elmúlt időszakban egy pár olyan nap is, amikor jó volt makóinak lenni. Megmondom őszintén, hogy szerintem jó volt akkor is makóinak lenni, amikor most az időjárás változásával hétvégén meglendült a fürdőnek a forgalma, jó volt akkor makóinak lenni és jó volt akkor is makóinak lenni, amikor sétál az ember hétvégén a főtéren és lát ismeretlen embereket, kisváros, sokan ismerjük egymást és akkor nézegetik a várost. Én is észreveszem azt, hogy 20. éve vagyok itt, elég sokan ismernek engem is és ha makóival találkozom, azért csak bólintunk egymásnak. Ezek az emberek nem ismernek engem, tehát egyből világos az, hogy turisták, nézik az érdekességeket, stb. Jó ilyenkor makóinak lenni úgy gondolom. És jó volt akkor is makóinak lenni, amikor kollegáimmal, jegyző asszonnyal együtt Pesten voltunk és átvettük a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének az Év új nemzedéke település kitüntetésének az ezüst fokozatát, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy mi ciklusok óta odafigyelünk arra, hogy a fiataljainknak mi a sorsa, hogy alakul az életük. Ennek a ciklusnak, meg a mottó az, hogy Fiatalok, a megújult Makó hazavár! Ez azt jelenti, hogy az országban volt ilyen verseny, mi neveztünk és ezüst minősítést, ezüstérmet kaptunk. Ahogy mi évek óta odafigyelünk a fiataljainkra és ahogy most odafigyelünk a fiataljainkra, azt ezt a zsűri, ezt a döntőbizottság ezzel a kitüntetéssel ismerte el. Az már csak hab a tortán, hogy ahogy ezt elmondtuk, magát a prezentációt, azt pedig a 2 napos konferencián én nem tudom, összesen volt 22 prezentáció, a 22 prezentáció bemutatkozás közül a miénket ítélte az elsőnek a zsűri. Itt azért a különböző, ebben a szakmában dolgozó kollegáknak a munkáját minősítette és azokat a jóakaratú makóiakét, akik ennek az ügynek a kapcsán megszólaltak és segítettek nekünk. Én gondolom, hogy ez fontos, úgy gondolom fontos ezzel szembesülni. Fontos tudnunk azt, hogy az, amit mi 11

12 úgy fogalmazunk meg, hogy 13. éve evidencia, hogy van diákönkormányzatunk, az, hogyha a diákok mondják, hogy legyen egy szeszmentes, füstmentes klubjuk, szórakozóhelyük, akkor pár 100 ezer Ft-ból a Medicor klubot segítjük, hogy ők maguk megcsinálják ilyenné. Az, amikor azt mondjuk, hogy a Biztonságos Makónak legyen fiatal vonulata is, ne csak az idősekre figyeljen a Biztonságos Makó, akkor van mit elmondanunk, amikor mondjuk a Klobusitzky előadásról beszélünk vagy van mit elmondanunk akkor, amikor van egy ilyen baleset szimuláció és odamegyek megnézni én is és kezet fogok a rendőrrel, tűzoltóval és meghökkenek, amikor hullaszállítóval is kezet fogok, mert ennek a bemutatónak ez a lényege, hogy egy diszkó baleset után milyen események történnek. Az az igazság, hogy ez a bizonyos Hogyan védjük meg gyermekeinket ügy ez se egyszerű, hogy a szülőket képezzük abból a szempontból, hogy mikor érintett droggal a gyerek, mikor nem érintett, vagy éppenséggel jó volt azzal szembesülni ötödikként, hogy amikor mi megmutattuk azt, hogy mi a babafákat hogyan ültetjük a kicsiknek és vittük a szép kis oklevelet, a helyrajzi számot, a tappanccsal, stb. ezen úgy elcsodálkoztak és mondták, hogy ezt ők is megcsinálják. Vagy mondjuk a Bursa ösztöndíjat mi átadjuk mindenkinek aki pályázik rá és igényjogosult, náluk meg bemennek és akkor aláírják és átveszik. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amit ezután is csinálni fogunk és bízom benne, hogy előbb-utóbb eléri a gyümölcsét. És záró gondolatmenet a plusz egy, egy megint egy kicsit szomorúba hajlik. Ez pedig október 23-a megünneplését hozom szóba. Arról van szó, hogy itt most TV egyenes adásban azért mondom el, mert mindig csak azoknak a szereplőknek szoktam elmondani, akik részt vesznek az ünnep előkészítésében, a program összeállításában, hogy mi ezt hogy csináljuk, mi ennek a menete. Kedves Makóiak! Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Én másodszor mondom ki ma, 20. éve vagyok Makón polgármester és én örököltem azt a szisztémát, én úgy emlékszem, nekem úgy adták át a régiek, hogy Martonosi György akkori Fidesz elnök 90 és 94 között, valamikor táján, inkább 93-ban, de Sánta Sándor akkori polgármester esetleg, ha visszaemlékszik rá, mert el tudja mondani konkrétan melyik évben volt, összehívta akkor a saját házába, a Makón működő politikai pártokat, összehívta az önkormányzatba delegáló jelöltet állító civileket, és ott beszélték meg azt, hogy a nemzeti ünnepek megünneplését nemzeti egységben kellene megcsinálni, és kölcsönösen megegyeztek abban, hogy függetlenül attól, hogy milyen színű a kormány, ha az adott kormánynak minisztere, államtitkára jön beszédet mondani, akkor azt a másik oldal, mert egyszer egyik az ellenzék, máskor a másik, a másik oldal nem kifogásolja. Mondták azt is, mondjuk erre esély nincs egy Makó nagyságú városban, hogy 3 nemzeti ünnep közül országos főméltóság, államelnök, miniszterelnök, Alkotmánybíróság elnöke, stb. jöjjön el beszédet mondani, hogy azt is elfogadják vita nélkül és a város egészének a vendége és együtt ünnepeljük a nemzeti ünnepet. Én ezt örököltem. Örököltem akként, hogy mikor én ezt megkaptam, akkor már úgy volt, hogy a Parlamentbe jelöltet bejuttató politikai pártok, a helyi testületben jelöltet bejuttató politikai pártok, a helyi testületbe jelöltet bejuttató civil szervezetek, történelmi egyházak és a Politikai Foglyok Országos Szövetsége. A POFOSZ az, aki rendszeresen részese ennek a műsor politikai egyeztetésnek. Ez azt jelenti, hogy az ünnep előtt, mikor, hogy 1,5-2 hónappal, 1 hónappal, összehívom a szereplőket, akkor a Bálint Márta kft. igazgatója és a közvetlen munkatársai, most Dénesné összeállítják a kollegákkal együtt azt az ünnepi műsort, ami az adott ünnepnek a felvezetése és utána később a műsornak, az ünnepnek a levezetése is és a központi elem mindig az a bizonyos központi ünnepség, ami minden városban többé-kevésbé egy van és ezt a nemzeti egység jegyében tartjuk meg. Ezeket az egyeztetéseket én végig így csináltam, most legutoljára is így csináltam. A történelmi egyházak döntő részben eljönnek, politikai pártok korábban jórészt eljöttek, és a civil szervezetek is döntő részt eljönnek. Leegyeztetjük a műsort, ha valakinek javaslata van, beépítjük és itt döntünk a szónok személyéről is. Én teszek javaslatot, a mindenkori polgármester tesz javaslatot a szónok személyére, eldöntjük és így ünneplünk. A történet úgy alakult, hogy egy ideig ez ment így, utána Fidesz, először a 12

13 cserkészek mögé bújva, majd később például most október 23-án saját jogon, saját neve alatt külön rendezvényt szervezett. Korábban március 15-én szervezett a cserkészcsapat a Petőfi szoborhoz, az idén 14-én este volt egy külön rendezvény, ahol én is ott voltam és most október 23-án volt az első alkalommal, hogy a Fidesz 22-én este a Kossuth-szoborhoz nemzeti ünnep rendezvényt szervezett. A helyzet az, hogy ezzel kapcsolatban Mágori Józsefné képviselő asszony a televízióban a szerkesztő kérdésére elmondta azt, hogy most ő október 23-át azért szervezte külön, mert a polgármester, meg akik ezt szervezik, kidúrja a Fideszt mindig a különböző rendezvényekből és ők már sehol nem tudnak ünnepelni. És akkor felsorolta, hogy kidúrjuk a kismozinál lévő forradalmi ifjúsági szövetség tábla koszorúzásról, pedig azt a Halmágyi Pál találta ki. Kidúrjuk a rendőrség falán elhelyezett rendőrkapitányra emlékező, Fazekas Lajos rendőrkapitányra emlékező tábla koszorúzásból. Kidúrjuk az Institóris Ildikó koszorúzásból. Megmondom őszintén, hogy ezzel az üggyel nekem két bajom van. Az egyik az, hogy én a mostani október 23-át is így készítettem elő, és a Fidesz nagyon sokáig Gál képviselőtársam képviseletében megjelent a nemzeti ünnep egyeztetéseken, most az utolsón nem volt ott, hogy augusztus 20-án ott volt-e, nem tudom. Én ebben a ciklusban a három október 23. közül kettő alkalommal Andreát kértem fel szónoknak. Az első október 23-i ünnepségen elvállalta, kinyomtattuk a meghívókat és a zöld újság lehozta, hogy ő lesz a szónok, majd át kellett húzni a zöld újságban, már kinyomtatás után, hogy nem ő a szónok, mert az utolsó pillanatban lemondta. A második alkalommal, mikor megkértem, hogy mondjon október 23-án ünnepi beszédet, akkor egy ideig mondta, hogy majd választ ad, utána mondta, hogy egyeztet a regionális igazgatóval, és utána meg visszajelezte, hogy nem mond beszédet. Én a város egységét megtestesítő, a városi egységre törekvő rendezvényre kétszer felkértem, hogy mondjon ünnepi beszédet. Én szerettem volna őt is belevonni annak a szellemébe, ahogy a nemzeti ünnepek ünnepségének a szervezését én annak idején örökségként megkaptam. Az igazság az, hogy például most október 23-án, hogy most elmondjam, ez úgy történt, hogy tavaly Fazekas Lajos volt rendőrkapitány fiát, aki ma filmrendező kértem fel ünnepi beszédet mondani. Ő mondott ünnepi beszédet és amikor vége volt az ünnepségnek, akkor mentünk el megkoszorúzni a kismozihoz az 56-os ifjúsági szervezet tábláját és akkor Streitmann tanár úr, aki ismertté vált a gyerekosztály védelme kapcsán is, ő részese volt akkor ezeknek az eseményeknek, pont úgy mint Fazekas Lajos, kérte, meg Fazekas Lajos is kérte, hogy polgármester úr az a kérésünk, hogy jövőre ennek a táblának a koszorúzása legyen benne az október 23-i nemzeti ünnep városi ünnepei között. Mert akkor akarták még, hogy már akkor legyen benne, mondtam, hogy a mostanit már leegyeztettük a helyben működő politikai pártokkal, civilekkel, egyházakkal, de jövőre benne lehet. A rendőrkapitányság falán lévő tábla előtt mondtam én most egy 5 perces beszédet. Ezt se azért tettem, mert azt szerettem volna, hogy én mindenképp konkuráljak Marosvári Attilával, hanem azért beszéltem ott a táblánál, mert engem felhívott telefonon Fazekas Lajos filmrendező, az 56-os rendőrkapitány fia és azt mondta, hogy most lesz a 100 éves évfordulója Fazekas Lajosnak és elmondta, hogy ő szeretne oda egy ünnepséget. Elmondta, hogy 4 hozzászólót szeretne, ha megszólalna. Sorolta, hogy ezek kik legyenek, hogy a rendőrkapitány, Dr. Keczer Tamás, a család részéről valaki és mondta, hogy ő azt szeretné kérni, hogy a város polgármestere, én mondjak egy 5 perces nyitógondolatot a táblánál. Elvállaltam, elmondtam, de nem akarta kidúrni onnan Mágori Józsefné képviselő asszonyt, hanem eleget tettem a család kérésének. Ott voltunk, végigsétáltunk a koszorúzáson, az önkormányzat mindig koszorúzott Institóris Ildikó táblájánál is, most úgy jött ki a lépés, hogy ha már ott vagyunk, akkor Marosvári Attila kollegámmal mi koszorúztuk meg Institóris Ildikónak a gimnázium falán lévő tábláját. Ez így történt. De egyébként, hogy mi szól még amellett, hogy mi nem kisajátítunk egy rendezvényt magunknak, én meg pláne nem, 20. éve vagyok itt és én egyszer se mondtam beszédet. Március 15-én eleinte mondtam egy-egy beszédet és utána csak augusztus 20-án mondok ciklusonként kettőt, de most 13

14 már diák mondja a március 15-i beszédet, augusztus 20-án is néha vendég, néha én és október 23-án mindig vendéget kérek fel beszédet mondani, pontosan azért, hogy ebben az ügyben a történelmi távlat miatt, meg sok más miatt van egyfajta érzékenység, nem akarok irritálni senkit. Én örököltem azt, hogy a nemzeti ünnepet együtt kellene ünnepelni és mi ezért ennyit megteszünk és ezt a történelmi egyházak elfogadják, tudomásul veszik, az összes többi szereplő elfogadja. Például a mostani alkalmat leszámítva eddig mindig azt csináltam, hogy a szónok személyét, mielőtt velük megbeszélem, Jámbor Zoltánnal, a POFOSZ helyi elnökével mindig előtte megbeszéltem, leegyeztettem. Pontosan azért, hogy ez az egység megteremtődhessen, hogy egyben ünnepeljünk. Ehhez képest nem értem Mágori Józsefné képviselő asszonyt. Azért, mert Pesten az a szokás, hogy ahány oldal van, annyi ünnepséget tart, azért még itt, mi Makón lehetnénk olyanok, akik együtt ünnepeljük ezt. Mi nem akarunk külön ünnepelni, mi soha nem akartuk a baloldal, soha nem akart külön magának március 15-ét, külön magának augusztus 20- át. Mi nem akarunk külön koszorúzni, mi szívesen koszorúzunk együtt a polgári oldallal, mindenki mással. Állítólag a beszédében elhangzott az is, hogy nem kaptak elektromos energiát. Amikor Magyar Kormány Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott iskola igazgatója felhívta a műszaki osztály vezetőt, hogy áramot kérnek, mert 22-én rendezvényt csinálnak, akkor mondtam, hogy térjünk már erre az ügyre vissza holnap. Ennyi volt a gondolkodási idő és utána magától értetődő módon kaptak elektromos energiát. Ezt azért el szerettem volna mondani október 23-ához kötődően a makói nemzeti összetartozás reményében, ami jelen pillanatban ilyen Makón nincs, de én továbbra is reménykedek, hogy hátha egyszer meg lehet egy nemzeti ünnepet tényleg egységben ünnepelni. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani. Tessék parancsolni, kérdés, vélemény, mondanivaló, bármi a polgármesteri tájékoztatóhoz? Dr. Siket István. Dr. Siket István, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: A polgármesteri beszámolóban október 7-én került sor Medgyesi Pállal, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezérigazgatójával történő egyeztető tárgyalásra a cég átalakulását érintően. Ezután érdeklődöm, hogy Makónak egyik legjelentősebb cégéről van szó és gyakorlatilag minden makóit érint ez az átszervezés, hogy milyen módon haladt ez előre, mennyiben van arra remény, hogy a Víziközmű megőrzi a viszonylagos önállóságát és azt a jelentős szerepet a Makó közszolgáltatásában, mint amit eddig betöltött, milyen előmenetelre vagy milyen fejleményekre lehetne számolni. Ez az egyik kérdésem. A másik az nem tartozik ugyan szorosan a polgármesteri beszámolóhoz, de mivel polgármester urat is érinti, én szóbahoznám Almási István vásárhelyi polgármester úr által minden makói polgárnak elküldött levél kapcsán, hogy erre milyen, reakció volna itt indokolt, mert én úgy érzem, hogy egy teljes félreértésről van szó. Itt polgármester úr nagyon megtisztel azzal, hogy bennünket, mint vásárhelyi polgármester megkeresett, azonban azt a helyzetet teljesen félreérti, mikor azt mondja, hogy a makóiak szervezkednek Vásárhely ellen, mert itt szó nincs arról, hogy bármilyen fajta szervezkedés volna akár Vásárhely önkormányzata, akár a vásárhelyiek ellen. Itt arról van szó, hogy a makóiak, ami itt szervezkedésről tudok és Vásárhelyet érinti az az egészségügyi átszervezés kapcsán kormányintézkedésnek egy olyan vadhajtását érinti, ami a makói kórháznak a helyzetére igen-igen hátrányos. Félreérti Almási István polgármester úr a makóiak indulatát és szándékait, amikor úgy érzi, hogy a vásárhelyiek ellen irányul. Erről szó nincs, hanem a makói kórháznak a megóvása érdekében teszünk olyan lépéseket, és itt csak annyit szeretnék szóbahozni, mivel ezt a polgármester úr személyesen küldte a makóiaknak, erre nyilvánvalóan valamilyen meg kell találnunk egy olyan reakciót, ami ehhez illeszkedik és illeszthető, de a helyzetnek a tisztázására alkalmas. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm. Molnár László tessék parancsolni. 14

15 Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ehhez a levélhez még talán egyetlen egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Én olyan információval bírok Almási István polgármester úr személyéről, hogy egy humán beállítottságú ember, aki szereti a zenét és azt műveli magas fokon, irodalmárként volt kultúrház igazgató, könyvtárigazgató. Most ebben a levelében ő emlékeztetett bennünket az 1970-es árvízre, amikor Makó és térségéből mintegy 18 ezer embert egy éjszaka folyamán, Európában azóta is szerintem egyedülálló módon gyorsan, szakszerűen kiürítettek, kitelepítettek, csak a férfiak és a katonák maradtak a segítőikkel a gátakon és Vásárhelyt ő ebben a levélben úgy aposztrofálja mint befogadó várost. Én 2010-ben polgármester úrék is jelen voltak, nagyon sok képviselőtársammal szerveztem egy emlékünnepséget, amikor Dr. Mari György: Hegyet küldjél című dokumentum játékát lejátszottuk rengeteg fotó segítségével. Azzal kezdtem és polgármester úr rácsatlakozott a gondolatomra, hogy megköszöntük Hódmezővásárhely minden polgárának, vezetőinek, akik a makóiak elszállásolásában, orvosi kezelésében, a születések során is az orvosok közreműködtek, mert nagyon sok kisgyermek, makói Hódmezővásárhely, 1970 májusában látta meg a napvilágot. Ezzel nekünk semmi bajunk nincs, hiszen Almási polgármester úr azért aggódik, hogy mi a kórház kapcsán össze akarjuk uszítani a makói polgárokat a Hódmezővásárhelyen élő polgárokkal. Az egyik legjobb barátom hódmezővásárhelyi, vele voltam katona, vele voltam főiskolás, egy kollégiumi szobában feküdtem vele, nincs olyan párt, nincs olyan polgármester, nincs olyan egyház, aki közénk bármilyen haragot tudna kovácsolni, no pláne egy ilyen ügy kapcsán. Polgármester úr levelében még azt is mondja, hogy a baloldal most itt gerjeszt bizonyos indulatokat. Akkor innen szeretnék most egy néhány konkrét gondolatot mondani. Amikor bejöttem ebbe a terembe reggel, helyet foglaltam, Dr. Sánta Sándor köszöntött, hogy üdvözöllek vagy szervusz ellenfelem. Én azt mondtam, hogy köszöntelek Sándor, szeretlek és tisztellek téged. Most is ezt mondom, hogy a városban két dolog mozgatja az emberek érzelmeit, az egyik a képviselő úr által írt, nem minősítem és nem bántó szándékkal mondom, mert akkor cáfolnám, de valami jóság elindult a jobboldalon is, hiszen érzi ő maga is, és érzik a többiek is talán, hogy valami itt nagyon, de nagyon el lett szúrva a kórház ügy kapcsán. Vissza kellene a gyermekosztályt valamilyen módon állítani a mostani állapotnak másaként és ezt esetleg alapítványi pénzből vagy esetleg önkormányzati támogatásból, amit én azért nem tartok jónak, mert majd elmondom a számadatokat, hogy miért nem az önkormányzatnak kellene a gyermekosztályt támogatni. De meghajlok Sánta képviselő úr előtt, tisztelettel veszem ezt a gondolatát, mert úgy érzem, hogy amikor elkezdtük a fórumon, elkezdtem a testületi ülésen a bőrgyógyászat kapcsán mondani a gondolataimat, akkor azt mondtam, hogy a betegség nem jobb és baloldali kérdés, össze kell fognunk. Gál tanácsnok úr is ezen a véleményen volt és gondolom a mai napig a társaival ezen van, hogy igen is Makónak valamivel többet kellene adni a mostani állapotnál, mert az az 54 ezer ember, aki Makón és a 16 településen itt él, az legalább annyi, mint Vásárhely. Ne felejtsük el azt, hogy amikor az előző kormány menedzsmentje az európai forrásokból és különböző lehetőségekből összekovácsolt Romániával egy olyan kapcsolatot, ahonnan Temesvárról, Aradról, Kolozsvárról és más városokból jöttek át és a mai napig jönnek át orvosok ide Makóra és ugyanaz a projekt folytatódik, amit annak idején, Baráth Lajos, Bakosné doktornő, alapították meg ezt a lehetőséget, a mai napig élvezi a mostani Hódkórház. Majd elmondom, hogy miért használom ezt a Hódkórház nevet, élvezi ennek a jelentőségét és a mai napig ez a kapcsolat gyümölcsözik. Visszatérek az eredeti problémára, de előtte szeretnék egy rövid történeti visszatekintést adni. Ugye kedves Makón és térségében élő emberek, sokan emlékeznek a következő nevekre. Hódiköt, Hódcsillag, Hódgép, FÉG. A Makón élő embereknek tehetsége, szakmai hozzáállása alapozták meg Makón több ezer embernek a munkalehetőségét, váltunk Makón a borsócséplőgéptől kezdve a fegyver- és gázkészülékek által ország-világ előtt híresekké. Mi történt a későbbiek során? A Hódgép 15

16 bekebelezte a gépgyárat. A Hódiköt azóta bezárta kapuját és amikor az Úttörő Termelőszövetkezet, Gál tanácsnok úr bizonyára emlékszel rá, szorult helyzetbe került, akkor a Hódcsillag, Vajnai Ernő egykori elnök segédletével bekebelezte Makó legjobb földjeinek egy részét, elvitték a gépeket és amikor a makai nép, akkor újságíró voltam Korom András úr, ne felejtsd el, Te is egy lapnál dolgoztál velem, amikor elmentem olyan minőségemben újságíróként, akkor fűtetlen irodában ültünk kucsmás parasztbácsik társaságában, sírtak az emberek és mi lett a vége? Elvittek mindenünket. Ezért mondtam Hódgép, Hódcsillag, Hódkórház. Tisztelettel mondom, való igaz, hogy a baloldal elkezdett egy aláírásgyűjtést, nem politikai kavarral, hanem csupán kéréssel, hogy Makónak legyen önálló, független, modern kórháza, amelynek szerves része a szülészet, a gyermekosztály, a modern laboratórium, amely mindenféle eszközökkel, technikai berendezésekkel bír. Ezzel szemben be lettünk bizonyos online újságok, cikkekbe kavarva, 13 embert kérdezett meg valaki ebben a teremben ülők közül, hogy mi a véleménye a makói kórházról. Volt egy ember, aki azt mondta, hogy engem csak fejlesztés érdekel, mi kapunk Makón 500 millió Ft-ot. Üzenem ennek a tisztelt úrnak, és nagyon sajnálom, hogy az újságíró volt kollegám nem oktatta ki, illetve nem hogy nem oktatta ki, nem hozta képbe ezt a bácsikát, hogyha nézte volna, vagy jelen lett volna azon a makói fórumon, ahol Kallai Árpád verejtékes izzadságos munkájával majd kínosan 1,5 percig keresett 2 számot. Keresett 2 számot, amely ha jól emlékszem körülbelül 490 millió, az jut Makónak, 2 milliárd 270 millió Ft-ból ez a 490 Makónak. Olyan 1,8 milliárd Ft megy Vásárhelynek körülbelül. Látom polgármester úr tekintetéből, hogy körülbelül jól jegyeztem meg a számokat. Nos ezzel szemben ez jut Makónak és igen is ezért több ezer ember aláírása van már a baloldalnak, remélem, hogy Sánta Sándor úrnak is lesz, elküldte-e a levelet azt nem tudom, de hasonlóképpen azt mondom, hogy nektek is lehet kétféle aláírást gyűjteni. Egyetértenek-e a makóiak azzal az integrációval, amely Makónak nem hoz, csak visz. Egyetértünk-e azzal, hogy mindeközben azt mondták az újságíró által megkérdezett, hogy igen is Makón csak egy a lényeg, hogy gyógyító, jó minőségű munka folyjon. Az már nem érdekli, amit a Csala Attila úr elmondott, hogy Nagyérről, Ambrózról, Csanádalbertiről nem lehet közlekedni Vásárhelyre, de Makóról se megy vonat, órákig tart az odaút, vissza már lehet, hogy nem is tud aznap jönni valaki. Ebből a megélhetési összegekből a családok ezeket nem tudják finanszírozni. Én továbbra is azt mondom, hogy ennek a városnak nem szabad beletenni a fejét a porba és még egyszer mondom, nem jobb és baloldali kérdés ez, betegség kérdése, mert aki ott az SZTK előtt beszélgetett és ráérően várt a sorára az lehet, hogy még nem ment el látogatni a kisgyermeket Vásárhelyre, vagy a beteg édesanyját vagy édesapját, no pláne én is bármelyik napon kerülhettek kórházba, ne tán Vásárhelyre, na aztán ott meg fogom látni, hogy kik fognak eljönni hozzám látogatóba. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen Molnár László véleményét. Tessék parancsolni, Baranyi Sándor. Baranyi Sándor, a Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Jelenlévők! Az időjárásunk még most remek, de azért közeleg a fűtési szezon. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a rezsicsökkentések után a makói távhődíjak hogyan alakulnak és mit kell a makói lakosoknak tudni erről? Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? Gál képviselő úré a szó, tessék parancsolni. 16

17 Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Jelenlévők! Képviselőtársaim! Polgármester Úr! Új helyzetet teremt, nevezetesen a képviselő-testületi ülés végre egy olyan méltó helyen van, ahol szemtől szembe ül mindenki a másikkal. Ezért is meglepő számomra, hogy mi, akik itt a jobb oldalon ülünk különböző civil és egyéb szervezetek jelenlétében, azért nem ördögtől való dolgokat művelünk állandóan és ezért kénytelen vagyok szóbahozni, hogy én úgy gondolom, hogy a munkánkkal hozzájárulunk ennek a városnak a működéséhez, a fejlődéséhez. Az, hogy időnként kritikákat fogalmazunk meg, ezt nyilván megtehetjük, miután jelentős kisebbségben vagyunk testületi ülésen belül és ennek következtében kérdezhetünk is. Ez az egyik. A másik, én nem először mondom, hogy azt a polgármester úr és a képviselő asszony közötti antagonisztikus ellentétet, ami idestova már 12 év óta folyamatosan kulminálódik, ezt mi nem tudjuk rendezni, nem is akarom én személy szerint se, ezt egymás között kell rendezzétek. Én úgy gondolom, hogy nem tisztán politikai okai vannak ennek, hanem egyéb más okai is, ami nem tartozik ide ránk és én sem tudom ezeknek a dolgoknak a lényegét. Az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban tulajdonképpen az külön történt, nem az egyetlen ünnepség, ami így történt, március 15-én legnagyobb meglepetésemre és örömömre, amikor Lázár képviselő úr tartotta a beszédet és itt volt Makón a honvédelmi miniszterrel egyetemben, a polgármester úr és alpolgármester úr is jelen volt és ez meg is lepett, meg örültem is neki. Annak már nem nagyon örültem, hogy a jelenlévőknek tartott vendéglői fogadásról a vendégek távoztak és a társalgás itt folytatódott a városházán. Természetesen a kórház ügy, a vízmű ügy és minden egyéb más ügy előbb-utóbb kihegyeződik politikai síkra, annál is inkább, mert karnyújtásnyira vagyunk a választástól. Az is teljesen természetes, hogy a Parlament létszámának csökkentése kapcsán választási körzetek kerültek összevonásra és meg kell mondjam őszintén, hogy nekem se nem szolgál örömömre, hogy a két választási körzetből egy lett, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy belátható időn belül Makónak nem lesz képviselője. A helyzet viszont ellentmondásos, mert mindannyian azt hiszem amellett voltunk, pártállástól függetlenül, hogy ez a létszámú Parlament ez rendkívül nagy egy ekkora kis országnak és ezt csökkenteni kell. Egyetértés is volt ebben. Aztán a másik, ha valaki esetleg nem emlékezne rá, Makónak a visszafejlődése az közel 100 éve folyamatosan és megállíthatatlanul folytatódik. A trianoni határok meghúzásával Makó olyan helyzetbe került a határ mellett, nem is túl barátságos szomszéd nép jelenlétében, hogy sokáig határsáv volt, 41 ezerről 24 ezer néhányszázra csökkent a létszámunk. Tulajdonképpen az ipari része is teljesen visszafejlődött, a létező összes üzem, a ktsz-ek kivételével tulajdonképpen mindenhol, minden valamilyen lánycég, nagycégnek a leányvállalata lett, akik aztán a kereslet-kínálat szabályai szerint játszották át a BMG-t a Hódgépnek, stb. és a vége az lett, hogy amikor a teljes összeomlás bekövetkezett, akkor a leányvállalatokat számolták fel először. Ezt azt hiszem az itt ülők mindannyian nagyon jól tudják és sajnálatos módon erre a pontot azt tette fel, amikor a 90-es években a mezőgazdaság átszervezésével tulajdonképpen 10 ezrek kerültek munkanélküli helyzetbe egy mezőgazdasági városban, amit addig tulajdonképpen egészen tűrhető módon eltartották a lakosságot. Az Úttörő Tsz-t említetted Molnár képviselőtársam. Én nagyon jól emlékszem, hiszen akkor elnökhelyettes voltam az akkori Lenin Tsz-ben, azokra a tárgyalásokra, amik a pártbizottságon folytak és a pártbizottságnak anno akkor az volt az elképzelése, hogy a másik három termelőszövetkezet vegye át az Úttörő Tsz-t. Az akkori tsz. vezetőségek ezt nem vállalták fel és így került a Hód név az Úttörő Tsz-szel együtt a neve elé. Úgyhogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ezt a 40 éves ügyet így nem kellene bemutatni, hogy most akkor kezdődött már a teljes hódmezővásárhelyi hatalomátvétel, azzal együtt, hogy egyébként meg egyetértek veled. Itt tulajdonképpen sokkal nagyobb empátiával, sokkal nagyobb megértéssel, de ez nem jó szó egészen, kellene ezt az integrációs folyamatot kezelni. És ez a kórházügyre is vonatkozik. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy az integráció jegyében olyan felelőtlenül esetleg, ami itt el van terjedve fel kellene a makói egészségügyet, meg a környék 50 17

18 valahány ezer lakosának a megszokott egészségügyi ellátását számolni, ami itt tulajdonképpen jegyeiben megjelent. Én úgy gondolom és úgy is tudom, nemcsak gondolom, hogy eljutott ez megfelelő szintre ahhoz, hogy ennek az empátiátlanságnak a hatását, különös tekintettel a kórház igazgató úrnak a múltkori jelenlétére. Ugyanis sajnos az első 10 percben el kellett menjek családi okokból, nem tudtam jelen lenni végig. Én normálisabban gondolkodó emberekben ott is felmerült ez a kérdés, hogy, azért álljunk már meg egy menetre, nem minden áron és mindenkin keresztül gázolva kell ezt a kérdést, az integráció kérdését megvalósítani. Mert, hogy meg kell az biztos. Ez az egyik. A másik, engem is meglepett Almási polgármester úrnak a levele. Meg is kérdeztem illetékes vonalon, és miután nem kaptam egészen egyértelmű választ, akkor én adtam rá, többek között az a közhangulat, ami itt Makón elterjedt és amire Almási úr valakinek a hatására reagált, az ennek a következménye, hogy kialakult egyfajta közhangulat ennek az integrációs kérdéseknek, amiben benne van a kórház nagyon nagy súllyal, de benne van a Vízmű kérdés is, tulajdonképpen az emberekben kialakult. Ehhez nem kellett különösebb gerjesztés és nemcsak a baloldali, hanem a jobboldali érzelmű emberekben is felvetődtek ezek a kérdések. És valami úton-módon ez eljutott odáig, hogy érzékelték Vásárhelyen és tulajdonképpen egyfajta békülékeny vagy választási előkészületképpen. Én nem akartam ez ügyben szólni, de úgy gondolom, hogy feltétlen szólnom kellett és nem vita vagy ellentmondásképpen, hanem egyfajta megértésképpen, amiért akartam szólni. Említetted ezt a szemét ügyet, hogy találtál temetők előtt. Miután én magam is mezőgazdasági termelő vagyok fokhagymaszár elég sok képződik, eddig lehordtam a szeméttelepnek a komposztáló részlegébe és hívtam telefonon, nem veszik fel a telefont, kimentem. Megtaláltam Szűcs Sándort az ott jelenlévő képviselőt, aki nem tudom pontosan, hogy kinek az alkalmazottja és mondta, hogy ide nem hozhatom be a szemetet. Szerencsére nem vittem ki, éltem a gyanúval, először csak úgy kiszaladtam autóval, viszont megdöbbenéssel láttam, hogy a környéken lepakolják, akik kiviszik a komposztálandó szemetet, az a bejárattal jobbra-balra majd lekanyarodunk, mindenfele áll a szemét. Mondja nekem az ott lévő alkalmazott, hogy nem lehet behozni, mert nincs víz. Én ezt kérdezni akartam, hogy tulajdonképpen hogy áll ez a dolog. Mert az egészségügy, ÁNTSZ vagy nem tudom mi írta elő, hogy víznek kell lenni, de ez őrületes probléma. Egyébként a mezőőrök be tudnak róla számolni, hogy irgalmatlan módon megnőtt a határban elhelyezett kommunális és növényi hulladékból álló szemét mennyiség és nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok szorosan összefüggnek egymással. A kérdésem mindössze annyi, hogy tulajdonképpen valami megoldás látszik-e ennek az elhelyezésére, ami az.a.s.a. esetében még megvolt, csak most az új szolgáltató esetében nincs. Lehet, hogy azóta, mert ez körülbelül 2 hete volt, hogy én kint voltam, lehet, hogy azóta ez a dolog megoldódott. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Én rögtön azt kérem a kollegáktól, hogy ebben a szeméttelep vízügyben készüljön az, aki majd válaszolni fog, eddig egy az, ami hozzátok tartozik. Molnár László jelezte, hogy érintett jogán egy 1 perces reflexiója van, majd utána Dr. Sánta Sándor és Toldi képviselő úr következik. Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr azt mondta az imént, hogy valahol abban a pillanatban jó volt makóinak lenni, én azt mondom, hogy most itt ebben a helyzetben jó makói képviselőnek lenni, mert amikor jobb és baloldal is és tényleg most ebben az ügyben azt mondom, hogy nincs két oldal, csak egy gondolat, egy akaratnak lenne helye, jó volt Sándornak hallgatni az őszinte szavait. Egyetlen egy és ez nem vita, Sándor én tudtam ennek a három tsznek, Vizi Istvánnal, veled meg annak idején még Seres Gyuláékkal is én erről beszélgettem én mint újságíró ebben képben voltam, én csak a levél kapcsán mondtam azt, hogy két városnak a polgárait, embereit nem szabad Almási polgármester úrnak így megfogalmazni, hogy mi egymás 18

19 ellen vagyunk, mert minden időszakban, minden helyzetben valakik döntöttek valamiben és én a kórház integrációban azt mondom, hogy ez a döntés ott fent nem sikeres. Én ezt akartam csak korrigálni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Azt kell mondanom egyébként, mielőtt válaszolnál és akkor válaszolhatsz az enyémre is, hogy én is azt gondolom, hogy szegényebbek lettünk volna, hogyha ezeket nem mondod el, amiket elmondtál. Én is respektálom. Parancsolj. Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: Én annyit tudok, hogy nem egyedül a makói kórház van ebben a helyzetben. Az országban tizenvalahány ilyen van. Dr. Buzás Péter polgármester: Most attól ez nekünk mitől jó? Gál Sándor mezőgazdasági tanácsnok, települési képviselő: A központi kormányzat foglalkozik ezzel az üggyel és valószínű, hogy a gazdasági helyzet javultával felülvizsgálják ezeket a kérdéseket. Hangsúlyozom ez nem hivatalos. És ez ügyben munkálkodni kell. Mit tudunk tenni? Azt tudunk tenni, hogy elmondjuk azokat az észérveket, amelyeket eddig is el lettek mondva, hogy a közlekedéstől kezdve a megközelíthetőségig stb. ezek objektív akadályok, ami illogikussá teszi ezt az egész szervezeti kialakítást. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Dr. Sánta Sándor képviselő úr következik, majd Toldi János. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönöm szépen a szót. Már megmondom őszintén, hogy csodálkozva hallgatom ezeket a megnyilvánulásokat és magát az integrációnak bírálatát és kétségbe vonását. Mindannyian tudjuk, hogy az integrációra azért került sor, mert a magyar egészségügy, főleg a kórházak katasztrofális helyzetbe kerültek az úgynevezett teljesítmény volumen korlát miatt. Ez nem vette figyelembe a vidéki kórházak sajátságos helyzetét és majdnem ugyanolyan feltételek mellett kezelte őket, mint a lényegesen nagyobb összegű beavatkozásokkal járó, klinika és egyéb osztályokat. Ez vezetett odáig, hogy a kórházak óriási adósságot halmoztak fel. Mindig csak azt olvashattuk, hogy x kórháznak ennyi és annyi adósságából mennyit sikerült törleszteni és azt is olvashattuk, hogy a különböző beszállítók, most már ennyi és ennyi kórháznak nem szállít, annyi az adóssága, hogy nem szállítanak már injekciós tűket, kötszereket, stb. Az integráció az olyan szükségszerűség volt, ami nélkül mindannyian tudjuk, ott álltunk az egészségügy magánosításának a küszöbén. Most erre lehet azt mondani, hogy milyen jó lett volna, mert a magánbiztosítók, de ezzel párhuzamosan a magánvállalkozók is beletettek volna olyan összegeket, ami nincs meg az államnak. Az is kiderült már akkor, az akkori vitákban, hogy a magánosítás bármilyen formája vesz ki a rendszerből. A működtető az mindig haszonra dolgozik. A jelenlegi kormány nemcsak az egészségügyet, mindent és ezt rezsicsökkentés néven foglaljuk össze, minden olyan rendszer, ami a lakosság közvetlen ellátása és sokba kerül, ezt mind magához vonja. Ebből a leges legfontosabb az egészségügy. Magához vonta azért, hogy ne haszonelvű vállalkozások vegyék át. Az integrációra szükség volt. Most különböző helyeken különböző összevonásokra került sor. Ezeknek az összevonásoknak voltak vesztesei. Én nem mondom, hogy vesztes a makói kórház, de a Csongrád megyei sajtó többször annak idején kinyilvánította azt, hogy a makói kórház járt legrosszabbul, mert legtöbb osztályrészeket megszüntettek. Ugyanakkor, ha azokat a szabályokat vesszük, amit mindenki az országban elfogadott, a betegszám, nem akarom felsorolni, lehet, hogy nem is tudnám, tehát a mutatók alapján kellett ezt az átszervezést megszervezni. Ennek alapján akkor szülészetet mentettük és 19

20 egyéb ellátásokat tudtunk megmenteni, de én a hátrányos helyzetet abban látom, hogy az van hátrányos helyzetben, akinek menni kell át a másik városba, nem az, aki otthon van. Körülbelül ez jön ki. Úgy mondjuk, hogy a megközelítés, ami mondjuk az egészségügyben alapjog a hozzáférhetőség, megközelíthetőség, stb. Most ezért csodálkozom én, hogy éppen a szocialista képviselőtársak ezt ennyire kifogásolják. Ugyanakkor az előzőek folytatásaként azt mondom összefoglalva, hogy ezek az állapotok éppen a szocialista párt rossz egészségügyi politikája miatt ezek a mutatók az átszervezés pillanatában torzak voltak, mert a betegek máshova mentek. Kérdeztétek az igazgatóhoz írt levelemet. Ebben az van, hogy Tisztelt Igazgató Úr! Torzak azok a mutatók, amelyeknek alapján az átszervezés megtörtént. Makó városnak feltehetően el kell tudni működtetni egy gyerekosztályt, de ez nem olyan egyszerű, ahogy ti gondoljátok. Ezt vissza kell valamit állítani, az mindig nehezebb. Én ajánlottam az igazgató úrnak a körzetesítést. Bizonyos községekből csak Makó jöhessenek és a másik, amit kértem az a modernizálás, ez legyen. Érvként ajánlottam igazgató úrnak azt, hogy nem valószínű, hogy további integráció lesz, mert ha mindenütt közkórházakból a klinikára küldik a betegeket, akkor elvész a progresszivitás. Ezt úgy fogalmazzák meg a klinikai orvosok, hogyha az átlag beteg kerül oda, elveszi a minőségi munkától valamelyest. Dr. Buzás Péter polgármester: Kapacitást. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Így van. Ezt nevezik progresszivitásnak. Azt is írtam igazgató úrnak, hogy mindaz, amit én itt kifejtettem annak az ellenkezője is igaz, mert nem tudja senki megmondani, hogy a világ egészségügye merre halad, lehet, hogy holnap bejelentik, hogy lesz egy központ és kész. Én ő rá bíztam ezeknek a dolgoknak az intézését, nem a GYEMSZI-re és a minisztériumra. Az a lényeg, hogy az egészségügy tovább működtetésére a rengeteg adósság kifizetésére azért kerülhetett sor, mert a kormány azt a gazdaságpolitikát folytatja, amit folytat. Ha nem ez a kormány kerül hatalomra, akkor magánosítás történt volna. Én úgy gondolom, hogy nekem talán kicsit több jogom van kérni, mert végig támogattam a kormánynak ezt a gazdasági politikáját. Nem haragszom rátok, különösebben ez a dolog nekünk nem érdekünk, de higgyétek el, hogy nagyon jól mondta Gál Sándor barátom és én ezt a levélbe le is írtam, hogy a pórul járt, rosszul járt kórházak megsegítésére folyamatosan pályázatok vannak kiírva. Úgy tudom egy ilyet már a kórház el is nyerte, hogy a különbségek egyenlítésére fordította-e, arra én már nem emlékszem. A lényeg az, a makói kórház, amit ti vizionáltok, hogy megszűnik, nem igaz. Az sem igaz, hogy egyenlőtlenségek lesznek. Nem igaz ez az egész, amit vizionáltok, nem fog megszűnni. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönjük szépen, 1 perces reflexió, utána Toldi Jánosé a szó. Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Hátulról mennék a gondolatsorok között. Az integrációt úgy is el lehetne képzelni, mint egy házasságot egy férfi és egy nő között. A férfi vehet magának autót, vehet magának modern technikai berendezéseket, az asszonynak pedig marad a kukta, meg egy fakanál. Ezzel szépen legyenek boldogok, örüljenek egymás házasságának. Képviselő Úr! Mi Makón a Trianon utáni dolgok miatt igen is hátrányos helyzetű térségnek kell, hogy számítsuk és még hogyha a kormányunknak, legyen ez akármelyik kormány ebben az országban, még ha ráfizetéssel is szolgálnánk, akkor is nekünk emberi jogaink vannak. Kettő, legyen igaza Gál Sándor barátunknak, hogy azt mondta, hogy ez csak egy állapot, majd jön még egy másikfajta időszak, hogy Makót még esetleg köszönthetjük teljes pompájában. Sánta képviselő úr fogalmaztál 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február hó 5. napján, a Korona nagytermében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv. VESZ Nonprofit Kft. részéről: Dr. Kiss Tamás ügyvezető igazgató Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. február 11-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. március hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 67/2016. (V.27.) Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli, nyílt

Részletesebben