J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete október hó 30. napján, a Korona nagytermében megtartott 29. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Siket István Dr. Sánta Sándor és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser, Bálint Márta ügyvezető, Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft., Szűcs Antalné intézményvezető, Egyesített Népjóléti Intézmény, Forgó Géza, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Gaudi Mártonné, Újvárosi Óvoda, Medgyesi Pál vezérigazgató, Makó-Térségi Víziközmű Kft., Kispál Ferenc, Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Csongrád Megyei Igazgatósága elnöke. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat és valamennyi megjelent kedves vendégünket a mai, ezen az olyan szempontból rendkívüli testületi ülésünkön, hogy nem a hagyományos helyszínen, hanem itt a Koronában tartjuk meg a testületi ülést. Külön szeretettel köszöntöm a városi televízión keresztül Makó város lakosságát és a térségből azokat, akik ma délelőtt a makói testületi ülés munkájának figyelemmel kísérését választották Tisztelt Jelenlévők! Engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy Makó Város Önkormányzata életében gyakorlat az, hogyha valaki országos kitüntetésben részesül, akkor a közösség nevében itt a testületi ülésen szoktuk köszönteni. Jámborné Balog Tünde országos kitüntetést kapott. Makó Város Önkormányzata azt a munkát, amit most Magyarország Kormánya is elismert, azt a munkát 2000-ben a város legnagyobb kitüntetésével, díszpolgári címmel köszönte meg és ismerte el. Én kérem a jelenlévőket arra, hogy most egy picit szolidan, szerényen, olyan hozzánk méltó módon ünnepeljük egy kicsit azt a zsenialitást, azt az értéket, amit Jámborné Balog Tünde jelent nekünk, amit ő Makónak adott. Narrátor: Tisztelettel megkérem polgármester urat, hogy fáradjon középre, a képviselő-testület elismerését kifejező ajándék átadásához. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Jámborné Balog Tünde az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését. Megkérem tanárnőt és kísérőjét fáradjanak ki, fogadják szeretettel a képviselő-testület ajándékát. (Ajándékátadás.) (Taps.) Narrátor: Jámborné Balog Tünde művésztanár, képzőművész, író, a Makói Művésztelep volt vezetője 1965-től folyamatosan a ma Makói Általános Iskolaként ismert intézményben dolgozott. Előbb képesítés nélküli nevelőként, majd a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1968-ban szerzett diplomával rajz-földrajz szakos tanárként. Pedagógiai munkájának meghatározó része a tehetséggondozás. Tanítványai több tucatnyi nemzetközi pályázaton ért el kiváló eredményeket ben újjáélesztette és 2006-ig Gilinger Katalin művésztanárral együtt vezette a Makó Önkormányzata által fenntartott Makói Művésztelepet. Az utóbbi két évtizedben kezdett írással foglalkozni, művészeti tárgyú helytörténeti írásai, elbeszélései helyi, megyei és országos lapokban jelentek meg. Elbeszéléseivel több rangos irodalmi díjat is kapott. 1

2 Életműve és évtizedes munkássága elismeréséül Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete 1998-ban a Makó Városért emlékplakettet, 2000-ben a Makó Város Díszpolgára kitüntető címet adományozta neki. Mostani elismeréséhez jó szívvel gratulálunk! (Taps.) Narrátor: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Úr! Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, Jámborné Balog Tündének november 17-én, vasárnap 11 órakor a városi múzeumban életmű kiállítása nyílik. Az eseményre mindenkit szeretettel várunk. A most következő percekben pedig a képviselő-testület tagjainak, illetve a teremben ülőknek biztosítunk lehetősége arra, hogy tolmácsolják személyes jókívánságaikat a kitüntetettnek. Tisztelettel kérem, aki élni kíván ezzel lehetőséggel, most tegye meg. (Gratulációk fogadása.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ünnepi perceket követően ismét tisztelettel köszöntöm a teremben ülőket. Nagy szeretettel köszönöm a televízión keresztül Makó és térsége lakossága közül azokat, akik ma délelőtt is a makói testület munkájának figyelemmel kísérését választották. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő, ez 91%. A megjelenés alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c./ pontja alapján felkérem Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselőket a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem, elvállalják-e? Gáspár Sándor és Toldi János a feladatot elvállalják. Dr. Buzás Péter polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Gáspár Sándor és Toldi János települési képviselők. (9 óra 10 perckor Gál Sándor települési képviselő, mezőgazdasági tanácsnok megérkezett az ülésterembe.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. -a alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése, mivel nem a polgármesteri hivatal nagytermébe került összehívásra, itt nem áll rendelkezésre a MikroVoks szavazatszámláló archiváló rendszer, így munkánkat nyílt szavazással, kézfelemeléssel végezzük el. Ismét szóbahozom azt, hogy ez a helyszín alapvetően azért van, mert az önkormányzat költségvetése mindent összevetve 461,5 millió Ft-tal kevesebb. Ez a működési költségvetésnek mintegy 20%-os csökkenése egyik napról a másikra. Annak a reményében, hogy a főépület kiürítésével, fűtési számlával, villanyszámlával, más költségekkel 7-10 millió Ft körüli költséget meg tudjunk spórolni, úgy gondoltuk, hogy összehúzódunk a szárnyépületbe. Ez azt jelenti, hogy a főépületben télen nincsen fűtés. Ezért úgy döntöttünk, hogy itt tartjuk meg október 15-től április 15-ig a testületi ülést. Felfoghatjuk egy kicsit az önkormányzati munka megújulásának részeként is. Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Napirendi pontokként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel a nyílt ülési előterjesztések közé 1/A. számmal Galamb József díj 2

3 alapítása tárgyú előterjesztésünket és 17/A. sorszámmal A 10855/4 és a 10855/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása tárgyú előterjesztéseket. Az előterjesztések a mai napon kiosztásra kerültek. Továbbá zárt ülési előterjesztés hiányában a zárt ülési előterjesztések napirendi pont levételre kerül. Megkérdezem, hogy van-e észrevétel a napirendekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 424/2013. (X.30.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület október 30-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató a Csongrád Megyei Agrárkamara tevékenységéről Előadó: Kispál Ferenc, a Csongrád Megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke 3. Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról. Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 4. Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat munkájáról Előadó: Gál Sándor, mezőgazdasági tanácsnok 5. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 6. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 7. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 8. Előterjesztések, rendelettervezetek 9. Interpellációk, kérdések 10. Egyebek A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója napirend tárgyalásánál közmeghallgatást tart. 3

4 Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor javaslom, hogy kezdjük meg a napirendjeinknek a tárgyalását. 1. napirend: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Az első téma, amit a polgármesteri tájékoztató szóbeli kiegészítéseként szeretnék elmondani az az, hogy volt egy ÁSZ jelentésünk. Azért tettem első helyre az ÁSZ jelentésnek az ügyét, mert az ÁSZ jelentés foglalkozik egyrészt a vagyongazdálkodással, másrészt, elég sok mindent felölel maga az ÁSZ jelentés, de másrészt foglalkozik olyan kérdésekkel, ami az általános működésünk körébe tartozik. Az a helyzet, hogy maradjunk annyiban, hogy ezt az ÁSZ vizsgálat ügyet beszéljük meg majd ott annál a témánál, ami az ÁSZ-hoz fog majd kötődni. Most én arról szeretnék szólni egy pár szót, hogy szóba került a sajtóban is, hogy kommentálták ezt a történetet és a kommentálásnak a lényege az arról szólt, hogy Makó Város Önkormányzatának az adósságkonszolidáció ügyben milyen óriási köszönnivalója van. Az a színtiszta igazság, hogy én meg utánanéztem annak, hogy tényleg igaz ez a konszolidáció ügy. Szeretném mindenkiben felidézni azt, hogy annak idején, amikor beszélgettünk erről a konszolidációról, akkor beszéltünk arról is, hogy mindent összevetve mintegy 1015 millió Ft-tal Makónak a pénze egyik évről a másikra kevesebb lett. Arról van szó, hogy Makó Város Önkormányzata 1015 millió Ft-tal kevesebb pénzt tud az idén elkölteni és akkor fogtuk magunkat és kiszámoltuk azt, hogyha ebből az 1015 millió Ft-ból összehozzuk azt a pénzt, amit nem kell elkölteni, akkor mennyi az amivel kevesebbet tudunk az idén elkölteni. Január 1-jétől nem mi végezzük az általános iskolai oktatást és mivel nem mi végezzük az általános iskolai oktatást, ebből kifolyólag mintegy 360 millió Ft-ot abba nem kell beletenni. Tudjuk azt is, hogy január 1-jétől van a járási hivatal. Oda Makó átadott 28 státuszt 26 emberrel, 2 státuszt üresen, de a bér, meg a bekerülési költség közti nem kevés pénz 94 vagy 95 millió Ftot megint csak nem Makónak kell beletenni. Aztán itt van az adósságkonszolidáció ügye. Ha tartalmilag nézzük a kérdést, akkor szembesüljünk azzal, hogy ez a bizonyos konszolidáció, ami azt jelenti, hogy nekünk a kötvényünknek felét elengedték, az 5 milliárd 44 millió adósságból elengedtek 2 milliárd 22-t. Köszönjük szépen, hogy a 2,5 milliárdot nem kell visszafizetni. Csak ez nekünk éves szinten 250 millióba kerül. Egyik oldalról ezt rögzítsük be, hogy nem egyik pillanatról a másikra van 2,5 milliárdunk, hanem a 250 millió Ft-os kötelezettségnek szabadulunk a felétől. Ez azért mérhetetlen fontos tudnivaló. Másrészt azt is el kell mondanom és ez nagyon fontos, hogy akkor, amikor én elmondtam már egyszer, hogy 1015 millió Ft az a pénz, amit nem kapunk meg tavalyhoz képest az idénre, ez azt jelenti, hogy az 1015 millió Fthoz képest, mondtam, hogy nem kell beletenni az oktatásba, járási hivatalba, ebbe, abba, és ezt hogyha levonjuk, akkor marad 461,5 millió Ft, amivel kevesebb pénzből gazdálkodunk és ez a 461,5 millió Ft, feléljük a pénzünket, a működési költségvetésnek a 20%-a. Itt azt szeretném aláhúzni, hogy ez azért azt jelenti, hogy mi az 1015 millióból a 250 millió Ft-os kötvény tehernek a felét szintén levontuk és a 461 millió Ft az úgy jön ki, hogy szintén levonjuk ezt a pénzt belőle és akkor így van ez, hogy 461 millió Ft-tal kevesebb a pénzünk. Ez azért nagyon fontos. A 461 millió Ft abból adódik össze, hogy elment a gépjárműadó egy döntő része, stb. Én az egyes témaként szeretném elmondani, hogy akkor, amikor valaki tart egy sajtótájékoztatót, akkor az lenne a jó, hogyha kerek egészként néznénk erre az ügyre és akkor, amikor konszolidációról beszélünk, akkor nemcsak az hangzana el, hogy elengedte 4

5 Magyarország Kormánya a 2,5 milliárdot, de az is, hogy ennek mennyi az éves terhe. Azért ezzel is tisztában kell lenni. Következő témánk az a szennyvíz beruházás. A szennyvíz beruházásnál azt szoktam mondani, hogy mindig valami pozitívat is mondjunk már, mert a szennyvízben az már nem hír, hogy megy a szennyvíz beruházás. Ez már régen nem hír, fel van durva a város, alig bírunk közlekedni. Óriási por van, szétszedi az autót a kátyú és amikor esik az eső, akkor meg sár van. Most erre mondtam azt, hogy türelem-türelem. Megmondom őszintén, hogy én megdicsérem a képviselőket, mind a polgármesteri oldalon, mind az ellenzéki oldalon, mert eljárnak a havi 1 koordinációra. Most például a legfrissebb dolog, amit együtt intéztünk a legutolsó kooperáción az az, hogy megkértük a kivitelezőt, hogy halottak napjára tessék szíves már a temető környékét járhatóvá tenni. Leaszfaltozni nem tudja, mert az azért ennél nagyobb ügy. Most reggel, mielőtt idejöttem volna, én körbejártam a temetőket és megmondom őszintén, hogy 2 helyen láttam apróságot. A református ótemetőnek én csak a Hédervári utca, Verebes utca környékét néztem meg, a kivitelező szépen eltakarított, viszont kedves makóiak, oda 3-4 zsák szemetet már odatettek. Én a Csomor Ágnestől azt szeretném kérni, hogy a közterület-felügyelők legyenek aktívabbak. A másik pedig a műszaki osztályt arra kérem meg, mert most már azt nem tudjuk, hogy ki vitte oda, vitesse el, szállíttassa el minél hamarabb. De legalább tegye már járhatóvá. Mi ilyenekre tudunk odafigyelni. De maga a szennyvíz beruházás azt ne felejtsük el, hogy jövőre lesz kész. Az idén addig fogunk eljutni, hogy köszönhetően Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser úrnak, csapatának, akik benne vannak, mérnöknek, mindenkinek megnyertük azt a pályázatot, amivel az aszfaltozást, meg az úthelyreállítást teljes körűen meg tudjuk csinálni, az ehhez szükséges döntések megvannak és el fog indulni majd az úthelyreállítás is. De ennél sokkal fontosabb az, hogy maga a munka olyan stádiumban van, hogy a városközpontban egy pár utcában, az Állomás tér környékén és a teljes gerizdesi lakótelep tud rákötni. Úgyhogy én kedves makóiak, én mindenkit bíztatnék arra, hogy kössenek rá erre a rendszerre minél hamarabb, minél többen, mert akik most még rákötnek, azoknak a próbaüzem végéig nem fognak számlát küldeni. Ha valaki most köt rá, akkor mostantól nem kell a szennyvízért fizetni valameddig, ha valaki 2 hónappal később köt rá, neki onnantól nem kell valameddig fizetni. Én azt kérném, hogy minél hamarabb, minél többen kössenek rá. Azt meg külön még csak mondanám, hogy ehhez mi egyedi módon megképeztünk a lakossági befizetéseknél, aki hitt annak idején nekünk és befizette a 60x2.000 Ft-ot LTP-be, annak megképződött az a bizonyos ezer Ft-os bekötési költség, ami egyes helyeken elég a bekötésre, másik helyeken meg ki kell pótolni, de van mihez nyúlni. De menjenek el az OTP-be és számoljanak el ezzel a pénzzel, mert ez lakástakarék-pénztári forint. Zárásként annyit szeretnék mondani, hogy kedves makóiak, nagyon szépen köszönjük a különböző megjegyzéseiket. Köszönjük a jobbító szándékú észrevételeket is. Ha gondolják, a is küldjék ezt el nyugodtan, írják meg. Akkor most szennyvíz ügyben megkérem Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser urat, hogy mondja el azokat a szakmai csemegéket, ami még fontos lehet ez ügyben nekünk. Parancsolj Miklós. Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Csemegének talán túlzás talán nevezni, de nyilván a polgármester úr által elmondottakat szeretném pár szóban ismertetni. Ez év márciusában adtunk be egy olyan kiegészítő forrásra vonatkozó igénylést, amit sikeresen megnyertünk. Ez 1 milliárd 200 millió Ft-ra vonatkozott. Ez egy önerő kiegészítés. Gyakorlatilag az a meglévő önerő, amit a makói és a térségben lakó polgárok a társulat útján befizettek, ezt nem kellett felhasználni ebben a mértékben, illetve nyilván ezt korrigálni kellett az egyéb igénybe vett támogatásoknak a megfelelő arányában. Ebből mindösszesen 930 millió Ft olyan megtakarítást tudtunk megvalósítani, ami annak köszönhetően, hogy a társulatban megvolt ez a pénz, más célra felhasználható. 930 millió Ft értékben tudunk hozzátenni a makói és térségben az utaknak a feljavításához. Ez azt jelenti, 5

6 hogy a Makó-Apátfalva-Magyarcsanád az egy szerződés keretében valósul meg, itt egész pontosan településre a számok nem bonthatóak le. Az eredeti pályázati anyagban közutakkal kapcsolatos munkálatokra 1 milliárd 475 millió Ft került beállításra, ebből a végleges helyreállítás az 1 milliárd 155 millió Ft. Ehhez tudunk hozzátenni ebben a 3 település vonatkozásában 646 millió Ft-ot. Azt jelenti, hogy mindösszesen majd 1 milliárd 800 millió Ft értékben tud úthelyreállítás megvalósulni. Ez azt gondolom, hogy nyilván az eredeti lehetőségeknek, tekintettel arra, hogy nyilván sokak előtt ismert, maga a pályázati konstrukció az csak sávos helyreállítást enged megvalósítani és finanszírozni, ahhoz képest egy sokkal kedvezőbb helyzet alakul ki itt a projekt vége felé. Egyrészt az év közben egy olyan változás történt és egy olyan változásnak megfelelően tudtunk a terveinket módosítani, hogy a Magyar Közút által kezelt utaknál nemcsak sávos, hanem félpályás helyreállítás támogatásból megvalósul. Ez Makón látható bizonyos utcákban, utakon, nyilván ezek főútvonalak, ez már megvalósult, a 43-as átkelési szakaszán pedig most épül. Ott félpályás úthelyreállítás történik. A közbeszerzésben egy pozitív döntéssel rendelkező, jelenleg leszerződés alatt álló kiegészítő szerződésnek köszönhetően Ft-ot erre a 3 településre plusz teljes pályás úthelyreállításra le tudott a társulás szerződni. Mi ennek a műszaki tartalma? Annyit még elmondanék, hogy ez a projekt többi településén is hasonló, ettől nyilván elmaradó arányban, mértékben megvalósul, tehát mindösszesen több mint 1 milliárd Ft a projekt 6 településén kerül teljes pályás úthelyreállításra felhasználásra. Mi ennek a műszaki tartalma? Gyakorlatilag az a megállapodás, ami most létrejött, az egy keretként szemlélhető és talán legegyszerűbben úgy ismertethető, hogy ezt a keretet mondom el. Gyakorlatilag ennek keretében minden olyan utcát, ahol a szennyvíz nyomvonala a burkolatot érinti, az azt jelenti, hogy az úttal párhuzamosan a burkolatban, nem padkában, hanem a burkolatban történt a nyomvonalnak az elhelyezése, ott teljes pályás felületi zárással tudunk ellátni. Ennek az igénybevételhez mérten 2 kategóriája van. Meghatározásra kerültek úgynevezett gyűjtőutak, ebből 22 db ilyen gyűjtőút került megjelölésre. Ezek nyilván azok a legfontosabb önkormányzati kezelésben lévő útvonalak, ahol a legnagyobb forgalom feltáró jellegűek. Itt egy magasabb színvonalú, nyilván a nagyobb igénybevételre tekintettel egy komolyabb útszerkezet kétrétegű aszfaltból valósul meg, míg ebbe a kategóriába nem eső önkormányzati kezelésű utaknál szintén a mostani műszakinál azért jóval magasabb színvonalú eljárásban egy úgynevezett remix eljárással kerül egy alapszerkezet kiépítésre és ezt lezárva egy teljes pályás 4 cm-es aszfalt kopóréteg kerül elhelyezésre. Ez épül ki jelenleg is, például a Gerizdes városrészben. Amit mindenképpen pár dolgot szeretnék itt leszögezni, ahogy polgármester úr is mondta. A város valamennyi területén egységesek a műszaki előírások, nemcsak Gerizdesen, mindenütt ugyanilyen technológiával, ugyanígy fog ez megvalósulni. Pár dologról, nyilván ez a forrás mértéke jelentős, de az összes probléma orvoslására nem elegendő, pár dolgot mindenképpen itt el kívánok mondani. Egyrészt azok az utak, ahol csak keresztirányú átvágások történtek, ott ez a forrás nem teszi lehetővé azt, hogy ezt le tudjuk aszfaltozni. Erre egyszerűen nem volt itt pénz, ott megfelelő műszaki előírások mentén, egy megfelelő átlapolással, vállas helyreállítás fog történni, de ott sávos helyreállítás fog történni. Ahol a nyomvonal burkolt úton kívül került padkában, zöldsávban elhelyezésre, ott szintén nem fog tudni aszfaltozás történni. Azt még mindenképpen el kell mondani, hogy nem egy tervezési gondatlanság, hanem a forrásoknak a korlátozott volta miatt kiemelt szegélyeket ebből nem tudunk se építeni, se rendezni. Nyilván itt ez az elmondott technológiával kiderül, egy szintemelkedéssel fog járni. Ez azt jelenti, hogy a meglévő kiemelt szegélyeknek a szintjét ez csökkenti, akár el is tünteti. Ez a rendelkezésre álló források miatt ezt a műszaki kompromisszumot meg kellett kötni. Ami viszont ebben a forrásban benne van és e felől én mindenkit megnyugtatok, hogy emiatt teljesen fölösleges aggódni, főleg nem egy kivitelezés közbeni állapotból következtetéseket levonni, ebben a forrásban az benne van, hogy minden egyes bejáró, minden egyes járdacsatlakozás ennek a kialakuló új szintnek megfelelően 6

7 rendezésre, megemelésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a remixelt utakban egy hozzáadott anyag pótlás történik, illetve egy plusz aszfaltozás. Ennek az eredményeképpen 4-8 cm-t, inkább 6-8 cm-t emelkedni fog az útnak a szintje. A források egy ilyen megoldást tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ennek az új szintnek megfelelően egyedileg minden egyes kapubejárót hozzá fog a kivitelező rendezni. Emiatt tényleg nem kell senkinek aggódnia, főleg nem egy kivitelezés közbeni állapotból levonni következtetéseket, hogy itt lépcsőn járó szerkezetekkel lehet majd csak kiállni az autóval. Nem így lesz, valamennyi bejárót a kivitelező rendezni fogja, rendeznie kell. Le kívánom szögezni, hogy az ivóvízzel kapcsolatos összhang biztosításra kerül. Ez a most elkészülő úthelyreállítást ez nem fogja érinteni, tehát ez nem kerül megvágásra. Úgy kerül a két munka koordinálásra mind Makón, mind a településeken, hogy ez ilyen szempontból problémát ne okozzon. Az ütemezéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, nagyon hosszú előkészítés után, az utolsó pillanatra állt össze és rendelkezett minden olyan engedéllyel, hogy a munka el tudjon kezdődni, ez az úthelyreállítási munka. Szerencsére a feladatnak a fontosságát más szinten is belátva egy nagyon kedvező időjárás biztosítódik ehhez a munkához. Úgy tűnik, hogy az idei évben folyamatosan lehet még aszfaltozni, novemberig mindenképpen. Ebben a kivitelező tényleg azt kell mondanom, objektíven lehet rögzíteni, hogy nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél több munkát el tudjon végezni. Az idei évben reálisan, ami meg tud valósulni, az Gerizdes városrésznek a teljes körű úthelyreállítása és azoknak a legfontosabb gyűjtőutaknak a sávos helyreállítása, amik nyilván azt tudják biztosítani, hogy a téli időszakban megfelelő legyen a közlekedés. Ezen a sávosan helyreállítás alatt azt értem, hogy ezek a nyomvonalak kijavításra kerülnek, de a záró aszfaltozás nem kerül rá. Gyakorlatilag ez fér bele ebbe a programba és természetesen a jövő évben, amint az időjárás lehetővé teszi, akkor folytatódik nagyjából abban a sorrendben, ahogy a kivitelezés is zajlott. Tavasszal nyilván a Belvárossal, azt követően Vertán-teleppel, Újvárossal folytatódik ez a teljes körű úthelyreállítás. Az, amit most a reményeink szerint Gerizdesen pozitív változásként az idén megtörténik, az a következő év első félévében Makón az összes városrészben, az összes területen meg fog történni. Az gondolom, nyilván itt mennyiségi adatokat lehetne ismertetni, de valószínűleg nem ez a fórum erre igazán alkalmas, magát ezt a keretet, a rendelkezésre álló lehetőségeket azt ezekkel a gondolatokkal próbáltam jellemezni. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én azt szeretném aláhúzni mindenki számára, főleg a makóiak számára, hogy Ortutay Miklós projektmenedzser úr azt mondta, hogy a következő év első félévében. Én azt gondolom, hogy ne éljük bele magunkat nagyon abba, hogy most június 30-ra minden nagyon rendbe lesz, az egész város területe le lesz aszfaltozva, mert ha ne adj isten lesz egy olyan tavasz, hogy folyamatosan esik az eső május végéig, akkor biztos, hogy június 30-ra ez se lesz kész. Logikus, meg emberi ésszel körülbelül várható az a teljesítés, amit a Miklós mond, de ha most ehhez még hozzáadunk 1 hónapot, másfelet, akkor is jövő év júliusára, augusztusára megszabadulunk attól, amit ma portengernek, eső esetén sártengernek hívunk. Köszönöm szépen. És akkor most felezzük meg a polgármesteri tájékoztatót, mivel Ortutay Miklós kollegának el kell menni, mert 10 órakor indul a kooperáció, megkérdezem, hogy az eddigiekben elhangzottakhoz van-e kommentár. Tessék parancsolni, akkor az eddigi első két téma ez az ÁSZ jelentésekhez kötődően a konszolidáció ügye, ezt fejtettem ki én és a szennyvízről volt eddig szó. Kérdés, vélemény az ügyben van-e? Tessék parancsolni. Márton Imre képviselő úré a szó, parancsolj Imre. Márton Imre, a civil kapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Polgármester Úr! Tisztelt Jelenlévők! Polgármester úr a bevezetőjében mondta, hogy rendszeresen van egy ilyen megbeszélés, amin képviselők, kivitelezők találkoznak és tényleg, meg testületi ülés előtt is nagy örömömre szolgál, mikor vannak ilyen összejöveteleink, mert 7

8 előtte én úgy érzem, kicsit a Havaria brigád úgy lendületesebben belefog és többet csinál vagy nem tudom, lehet, hogy úgy tűnik, de minthogyha nagyobb erővel folyna ez a dolog. Jegyezték már meg többen is, akiknek ezt mondtam, hogy jobb lenne, ha sűrűbben lenne ilyen megbeszélés vagy sűrűbben lenne testületi ülés is. Én azt gondolom, hogy inkább talán az lenne az optimális, hogyha még jobban odafigyelnének. Tehát, ahol rossz lyuk van, akkor az a Havaria brigád lehet, hogy magától is, vagy a kivitelezői csoport magától is észlelhetné, nem biztos, hogy valamelyik képviselőnek közvetlenül kell ehhez hozzászólni és felterjeszteni, aztán írásban, szóval a lyuk az egy idő után egyre nagyobb lesz. A másik, tegnap haladva itt a Balog Ádám utcán megállítottak autóval és azt kérdezték tőlem, amit azért észleltem is, egy olyan 4-5 cm-es homok fedezettség van az úton és a Tatár utcán is, tegnap terítették be és Miklós mondta, hogy itt elkezdődnek bizonyos folyamatok, hogy ez már ennek a folyamatban része vagy pedig mi a szerepe. Viszont az tény, ma reggel szintén jeleztek vissza nekem, hogy lelocsolták, meglocsolták, ez a homok azért nem fog szállni most a jó időben, ami a munkákat segíti, de mindenképpen érdeklődve és kíváncsian nézik, mert biciklizni nagyon nehéz rajta, majdnem inkább szinte lehetetlen. Autóval szerintem sokkal jobb rajta menni, mert amúgy meg döcögött. Mindennek van előnye és hátránya, de talán mindenképpen jó lenne, hogyha erre esetleg, mivel tudták, hogy ma testületi ülés is van, választ kapnánk akár itt a nyilvánosság előtt is, ez mindenképpen szerencsés lehetne. Én azt gondolom, hogy a többit azt majd később. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még? Parancsolj Dr. Sánta Sándor képviselő úr. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban le van írva itt az előterjesztésben, hogy országosan vizsgálták, hogy az új helyzetben az önkormányzatok kötelező feladataira mennyi pénz jut és az biztosított-e. Most ez az előterjesztés kitér arra, hogy itt nálunk ez igen, ezt gondolom a hivatal készítette el. Hogy látja polgármester úr, hogy kötelező feladatainkat el tudjuk-e látni valóban ennek megfelelően és fér ebbe bele az, hogy évente mondjuk a fürdőre annyit ráfizetünk, hogy nincs-e arra terv, hogy ezt a kiadást, ami nem is mindig jelenik meg, mert évente szavazzuk meg, hogy lehetne-e mondjuk az államra áthárítani vagy intézkedni. Ebben a kérdésben, hogy gondolkozik-e a vezetés polgármester úr ezen. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Kovács Sándor. Kovács Sándor környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Szintén az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban azt az észrevételt szeretném tenni polgármester úr gondolatmenetéhez, hogy úgy néz ki, amivel a kormány is foglalkozik, hogy a város adósságának másik felét, a másik 50%-át is esetleg év vége felé elengedi, ami azt jelentené akkor, hogy nemcsak a 125 millió, hanem évesen 250 millió Ft is elengedésre kerül, vagyis ezzel együtt sem volna polgármester úr megelégedve a város kifinanszírozásával, mert még a 461 milliót még mindig nem érné el, amivel én a magam részéről nem tudok azonosulni. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még mondandó? Nincs. Akkor köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy Márton Imre kérdésének az első része az olyan, amire röviden én válaszolok, utána Miklóst megkérdezem, hogy tud-e most válaszolni vagy a kooperáció után. Az első rész annyi, hogy mondd el azoknak, akik úgy gondolták, hogy a kooperációhoz kötődik, hogy a Havaria brigád intenzitása mozduljon, ez részben igaz, részben ott láthattad, hogy a kooperáción ott egyezzünk meg abban, bár előkészítés külön történt, hogy hogy lehetne nekünk 8

9 megrendelni a munkát úgy, hogy ők fizessék. Most például dolgozik a Havaria brigád, jelentés se kapunk róla, hogy dolgoznak, de látjuk, hogy szórják a fehér murvát, látjuk a nyomát. Nem így függ össze a dolog. És akkor megadom a szót Ortutay Miklósnak, hogy mi a helyzet homok ügyben. Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser: A homoknak a kiszórása, tekintettel arra, hogy az nem olcsó anyag, az nem azért történik, hogy a bicikliseknek rossz legyen. Ennek az az oka, hogy pár szóban mondtam, ugye itt egy remix eljárás történik ezeken az önkormányzati kezelésű utakon. Azt gondolom, hogy Makón ilyen nem nagyon volt, pár szót azért erről érdemes elmondani. Ez úgy történik, hogy nyomvonalon keresztül méréseket végeznek, és ebből megállapítják azt, hogy az adott szerkezet milyen anyagok hozzáadását igényli. Tekintettel arra, hogy nagyon csapadékos időszak után vagyunk, jellemzően vizesek ezek a talajok, mindenképpen egy szárítóanyag szükséges, ezért visznek homokot, ez költség számukra, ezt azért viszik, hogy jobb legyen az útszerkezet, illetve ehhez a homokhoz egy speciális szabadalom alatt álló valamilyen cementes adalékanyagot adnak. Ezt ráterítik, ezután jön ugye az a nagy, egészen látványos munkagép, amely ilyen kalapácsszerkezettel az egész útszerkezetet összetöri és összekeveri, ez a remix. Magyarán a meglévő aszfaltot az alapig feltöri és egyúttal ezzel a hozzáadott homokos anyaggal összekeveri. Amikor ez a gép lemegy a területről, akkor egy homogén szerkezet, ez azért ott látható azokban az utcákban, a Kökény utca, ott több utca párhuzamosan már elkészült. Összeáll egy homogén szerkezet. Ezt a szerkezetet pár napig locsolgatják, mert a saját súlyánál fogva tömörödik, de ahogy elment onnan ez a szerkezet, ez már azonnal közlekedhető, egy olyan szilárdságú pályaszerkezet alakul ki és ez pár napos tömörödés után lesz a 4 cm-es aszfaltréteggel lezárható. Amikor ez a homok van az úton, ez egy természetes munkaközi állapot, nem tart hosszú ideig, de azt addig el kell viselni, ez olyan, mikor otthon betonoznak. Ez együtt jár ezzel a munkával. Ez egyébként nyilván ennek a munkavégzésnek, ennek a remixes eljárásnak nyilván nagyon nagy előnye, hogy nagyon rövid idő alatt hajható végre, tehát maga, ráhordják ezt a hozzáadott anyagot, de maga ez a remixelő gép ez gyakorlatilag egy lassú, sétatempóban megy végig egy adott utcán és azzal ilyen szempontból végez is. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Rendben van? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként azt szeretném kiemelni, hogy nem tudom a lakosság számára ez kevésbé megélt probléma, itt a képviselők számára talán már jobban, és mi, akik benne vagyunk és nap, mint nap, hét, mint hét, év, mint év csináljuk ezt a projektet, nekünk komoly élmény az, hogy onnan indult a szennyvízprojekt maga, hogy a szennyvízzel érintett utcákat újra aszfaltozzuk, Gerizdesen volt jó pár olyan utca, ahol örültünk volna, ha minél hamarabb erre sor kerül, de a város más pontjain is vannak olyan utcaszakaszok, Tulipán utca környéke, stb., ahol nagyon fontos lenne, hogy legyen aszfaltozva. Utána ki lett húzva az út belőle, sávos helyreállítás, stb., utána elkezdtük a munkát, kivitelező jelezte, hogy itt nálunk volt ez az önerős útépítés, 20 cm kőzúzalék, vagy ami az, kohósalak, 5 cm aszfalt, ez egy idő után vékonyodik, tűnik el és ennek a helyreállítása sávosan katasztrofális. Ez a mostani gyűjtőutakon más szerkezetben, ezzel a remixszel történő teljes pályás helyreállítás, ha hosszirányú a bontás, ez az eredeti célunkhoz történő visszakanyarodást jelenti és óriási eredmény. Igen, jó lett volna, ha bármelyik utcát, ha egyszer keresztbe vágjuk, az egészet le lehessen aszfaltozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahol most tartunk, ez az utóbbi pár esztendőhöz képest egy nagyon komoly eredmény, úgyhogy ezt nagyon pozitívnak javaslom, hogy élje meg mindenki. Mikor? Jövő június végén, ahogy hallottuk vagy júliusban, amikor a teljes körű aszfaltozás megtörténik. Dr. Sánta Sándor képviselő úr kérdésére, hogy elég-e a pénz. Első megjegyzésem az, hogy persze, hogy annyi pénz nincs, ami elég lenne, de most ne erről az oldalról közelítsük meg a kérdést. Én azt 9

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2013. 03. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-12/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-13.031/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben