ECL English Practice Tests 2. középfokú angol tesztkönyvhöz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECL English Practice Tests 2. középfokú angol tesztkönyvhöz"

Átírás

1 az ECL English Practice Tests 2 középfokú angol tesztkönyvhöz 2011

2 ECL English Practice Tests 2 Word list Reading Listening Speaking Reading tests Text 1 - Abracadabra! astounding - meglepő, elképesztő betrayal - árulás borderless - határtalan brand-new - vadonatúj broomstick - seprűnyél chain up - megláncol charming - bájos, elragadó competitor - versenytárs confirm - megerősít considerable interest - számottevő érdeklődés copy - példányszám copyright laws - szerzői jogok dazed - elkábult, megszédült desperate - mindenre elszánt eagerly awaited release - türelmetlenül várt kiadás forces of evil - gonosz erők go mad - megőrül guard - véd(elmez) hardback - kemény kötésű könyv instal(l)ment - folytatás (regényé) loss - veszteség loyalty - hűség outstrip - megelőz, lehagy overseas - tengerentúl peek - kukucskál, les permit - engedélyez publish - kiad, megjelentet publisher - kiadó shipping - szállítás snap up - elkapkod (árut) snowballing success - hatalmas siker spokesperson - szóvivő staff - személyzet stool - zsámoly store owner - bolt tulajdonos strike gold - aranyra bukkan territorial rights - területi jogok tidal wave - vevő áradat unpublished - kiadatlan (mű) wizard - varázsló ECL English Practice Tests 2 Word list - 1 -

3 Text 2 - How to save money on your energy bills an important step forward - egy fontos lépés előre announcement - bejelentés audit - ellenőriz, megvizsgál benefit from - hasznot húz brickwork - téglafal cavity - üreg, odú central heating programmer - programozható központi fűtés szabályozó (termosztát) condensing boiler - kondenzációs kazán cost-effective - költséghatékony domestic appliances - háztartási készülékek double-glazed windows - duplán üvegezett ablakok draught - (lég)huzat durable - tartós eager to - ég a vágytól energy efficient - energia hatékony equivalent - egyenértékű, egyenérték external - külső fill the gaps - kitölti a réseket financial return - pénzügyi megtérülés greedy - kapzsi improvement - fejlesztés insulate - szigetel investment - befektetés, beruházás leak - rés, hézag low income - kis jövedelem measure - intézkedés property - tulajdon proposal - javaslat, terv pump into - bele pumpál, szivattyúz rapid - gyors refurbished - karban tartott replace - kicserél responsible for sg - felelős vmiért robust external door - robusztus külső ajtó satisfactory - kielégítő savings - megtakarítások solar panel - napkollektor substantial - lényeges, tekintélyes tend to do sg - hajlandó vm megtételére thermostatic valve - hőszabályzó szelep undoubtedly - kétségtelenül upgrade - feljavít window frame - ablakkeret Text 3: I ll be spending a lot of time in the library accept - elfogad accommodation - szállás adviser - tanácsadó amount - mennyiség confidence - önbizalom ECL English Practice Tests 2 Word list - 2 -

4 deadline - határidő due to sy/sg - vknek/vmnek köszönhetően extra-curricular activities - iskolán kívüli elfoglaltság hang out with friends - barátokkal tölti az időt majority - többség mock test - próbatesztek past paper - régi vizsgafeladatok pay off - kifizetődik peruse - gondosan átolvas pros and cons - mellette és ellene szóló érvek refuse - visszautasít revise - átnéz tense - feszült the most talked about topic - a leg felkapottabb téma tricky - ravasz, kényes university application process - egyetemi felvételi eljárás Text 4: Postcards on the edge account - beszámoló amusing - mulatságos at this rate - ilyen mértékben barrier reef - korallzátony blame sg for sg - vmt okoz hibáztat vmért briefness - rövidség, tömörség decline - csökkenés deliver - kézbesít downside - hátrány elderly relatives - idősebb rokonok entitle - címmel ellát feel compelled to do sg - kényszerítve érzi magát hogy megcsináljon vmt gather travel tips - utazási ötleteket gyűjt in harmony with - vmvel összhangban itinerary - úti beszámoló lengthy travel diary - hosszú útinapló long duration - hosszú időtartam merit - érdem poll - közvélemény kutatás prepaid - előre kifizetett queue - sorban áll recollection - visszaemlékezés resist - ellenáll survey - felmérés telex - távíró üzenet travel column - utazási rovat volume - mennyiség well-known attractions - jól ismert látványosságok Text 5: Why guys drop pounds quickly approach - megközelít ban - betilt, száműz binge - fal (ételt), dőzsöl break the habit - felhagy vmilyen szokással ECL English Practice Tests 2 Word list - 3 -

5 burn calories - kalóriát éget candy - édesség crave - vágyódik, megkíván craving - ellenállhatatlan vágy deprive sy of sg - megfoszt vkt vmtől distract - elvon figyelmet DIY (do-it-yourself) - barkácsolás downfall - bukás, összeomlás driveway - kocsifelhajtó dumbbell - súlyzó engage - leköt, lefoglal feel guilty - bűnösnek érzi magát fill up - megtölt flock - összesereglik forgo - lemond vmről gender differences - nemi különbséges get into trouble - bajba kerül get rid of sg - megszabadul vmtől hedonistic - élvezeteket nyújtó identify - azonosít juicy - szaftos low-fat - alacsony zsírtartalmú nutrition - táplálkozás overeat - túl sokat eszik repetition - ismétlés scale - skála seek out - meglel, előkeres shooting hoops - kosárra dob squeeze into - belepréseli magát vamibe starved - kiéhezett swallow - lenyel, elnyel take one s cue from sb - példát vesz vkről thick - vastag tied to the treadmill - benne van a taposómalomban torture - kínoz, sanyargat weight loss - súlyvesztés yell - ordít Text 6: This much I know addictive - függőséget okoz ascent - megmászás (hegyé) avalanche - lavina be determined to - eltökélt szándéka hogy blame sb for sg - hibáztat vkt vmiért cliff - szikla szirt commitment - elkötelezettség descend - leereszkedik feel reborn - úgy érzi, hogy újjászületett fingertip - ujjhely frostbite - fagyás (testrészé) give up - felad gully - vízmosás, hegyi patak inhuman place - embertelen hely ECL English Practice Tests 2 Word list - 4 -

6 loneliness - magányosság, elhagyatottság narrow-minded - elfogult, kicsinyes peak - hegycsúcs propose - javasol summit - hegycsúcs to be honest - őszintén szólva willpower - akaraterő Text 7: Melting glaciers will destroy Alpine resorts accompanied by sg - együtt jár vmvel affect - hatással van alarmist - borúlátó altitude - magasság assess - felbecsül avalanche - lavina barren slope - kopár lejtő benefit from - hasznot húz closure - bezárás economic impact - gazdasági hatás erosion - erózió, elpusztulás exaggerated - túlzó faraway places - távoli helyek flood - áradás foretaste - ízelítő glacier - gleccser global warming - globális felmelegedés melt - olvad on an unprecedented scale - soha nem látott mértékben peak - hegycsúcs remarkable - jelentős, figyelemre méltó report - jelentés reveal - feltár, kimutat scarcely - alig ski resort - síparadicsom species - faj viable - életképes wrapper - csomagolópapír Text 8: Fly me to the moon accommodating - előzékeny accompanied by sy - kíséri vk ancestor - ős, előd bride - mennyasszony bridegroom - vőlegény catch on - terjed (szokás) ceremony - szertartás chapel - kápolna civil ceremony - polgári szertartás combine - összekapcsol contend with - küzd vmvel dress and behaviour codes - öltözködési és viselkedési szabályok economical - gazdaságos ECL English Practice Tests 2 Word list - 5 -

7 estimated - becsült exchange vows - fogadalmat tesznek egymásnak (esküvőn) fall in love with - beleszeret favoured spot - kedvelt helyszín getaway - menekülés, távozás handle - kezel hassle - zűrzavar honeymoon - mézeshetek immigrant - bevándorló legal requirements - jogi követelmények merely - csupán opt for - dönt vm mellett overseas - tengeren túli paper work - papírmunka popularity - népszerűség reception - fogadás savings - megtakarítás show up - megjelenik, mutatkozik sneak off - elsompolyog staff - személyzet the rest - a többiek tie the knot - összeházasodik vary - váltakozik venture - merészkedik venue - találkozóhely without a hitch - zökkenőmentesen witness - tanú Text 9: Think global, eat local a serious issue - egy fontos ügy abandon - abbahagy, felad allotment - veteményeskert (bérelt) arable fields - szántóföld avoid - elkerül collapse - összeomlás corporation - társaság, vállalat crop - termény deforestation - erdőirtás destruction - pusztítás distribution - elosztás, szétosztás exhaustion - elhasználás, kimerítés fertiliser - (mű)trágya in the pipeline - folyamatban lévő It is time we faced up to the fact that.. Ideje szembenéznünk a ténnyel, hogy... label - címke on a global scale - világméretű patch - kis föld(darab) pesticide - rovarirtó pipeline - olajvezeték pollutant - szennyező anyag prevail - uralkodik primary cause - fő ok reach the conclusion - arra a következtetésre jut ECL English Practice Tests 2 Word list - 6 -

8 resilient - rugalmas result in - eredményez vmt revolution - forradalom secure - biztonságos strengthen - megerősít sustainable - fenntartható Text 10: I ve got a lotto cash to spend! carve up - feldarabol chuckle - kuncog determined - meghatározott enclosed - elkerített, zárt estate agency - ingatlanügynökség giddiness - hebehurgyaság, szédülés goddess - istennő immediacy - közvetlenség, meghittség inseparable - elválaszthatatlan landscape - tájkép marble - márvány place a bet - feltesz tétet plantation - ültetvény prevent - (meg)akadályoz privacy - magánélet reveal - felfed seaside view - tengerparti kilátás sensibly - érzékelhetően spacious - tágas stunning - elképesztő take one s breath away - eláll a lélegzete vista - kilátás, látkép Text 11: Glasgow becomes a World City of Music acknowledgement - elismerés ancient - ősi aspiration - vágyakozás asset - vagyontárgy award - kitüntetés bid - (ár)ajánlat, licit boost - fellendít, növel chairman - elnök (ülésen) claim - követelés contemporary - kortárs daring - merész, vakmerő emphasize - (ki)hangsúlyoz encouragement - bátorítás endorse - támogat, helyesel flourishing - virágzó hand over - átad, átruház headquarters - székhely (vállalat) heritage - örökség invaluable - felbecsülhetetlen leading role - vezető szerep ECL English Practice Tests 2 Word list - 7 -

9 nominate - kinevez nurture - nevel orchestra - zenekar principal - igazgató publicity - nyilvánosság, hírverés recognition - elismerés reputation - jó hírnév significance - jelentőség Text 12: Angels in the water angling - horgászás assume - feltételez bandage wound - sebet bekötöz bay - öböl cast - dob, hajít chest - mellkas counsellor - tanácsadó current - áramlat drown - megfullad fade - elgyengül far from over - messze nincs még vége fishing rod - horgászbot float - lebeg, úszik impassable - járhatatlan line - horgászzsineg lose consciousness - eszméletét veszti offshore - part menti ordeal - megpróbáltatás retrace one s course - visszamegy ugyanazon az úton shallow - sekély trapped - csapdába esett tug - húz wade - gázol (vízben) wader - horgászcsizma Listening tests Listening 1: A new tourist attraction on the horizon admire - csodál alcohol consumption - alkohol fogyasztás ambivalent - vegyes érzelműek antipathetic - ellenszenves authorities - hatóságok bachelor party - legénybúcsú block traffic - akadályozza a forgalmat chase away - elkerget chilly - hűvös come up with the idea - előáll egy ötlettel consume - fogyaszt environmentally friendly - környezetbarát equipped with - felszerel ECL English Practice Tests 2 Word list - 8 -

10 force - kényszerít founder - alapító get drunk - leissza magát ignore - figyelmen kívül hagy noise pollution - hangszennyezés pavement - járda profitable business - jövedelmező üzlet red-light district - piroslámpás negyed regulate - szabályoz resident - lakos rib - borda rival companies - rivális cégek sightseeing - városnézés take drugs - drogozik underwear - alsónemű unique - egyedülálló vehicle - jármű Listening 2: Raising children, the toughest job in the world abuse - visszaélés, nemi erőszak approve - jóváhagy, helyesel as a result - végül attitude - magatartás, hozzáállás based on my observation - megfigyeléseimre támaszkodva behave properly - megfelelően viselkedik behave - viselkedik blame sb for sg - hibáztat vkt vmiért child raising - gyermeknevelés citizen - állampolgár demand - követelés disciplining - fegyelmezés drug dealer - kábítószer kereskedő earnings - jövedelem economic situation - gazdasági helyzet gang member - bandatag grow up - felnő influence - befolyásol instead of - helyett it seems to be true - igaznak tűnik manual - kézikönyv master - úr, mester offensive words - sértő szavak otherwise - másképpen postpone - elhalaszt punish - (meg)büntet punishment - büntetés religious environment - vallási környezet respect - tisztelet servant - szolga society - társadalom strictly - szigorúan stubborn - makacs toddler - tipegő kisgyerek ECL English Practice Tests 2 Word list - 9 -

11 wallet thief - zsebtolvaj Listening 3: Is being a tourist a lonely sport? back - támogat booming technology - nagymértékben fejlődő technológia experiment - kísérlet familiar - ismerős have in common with - közös tulajdonságok hospitable - vendégszerető hostel - turistaház, szálló inability - tehetetlenség, képtelenség inviting - hívogató job market - munkaerőpiac pass through - keresztülmegy vmn pretend - színlel, tettet reserved - tartózkodó, kimért shy - félénk take your time - húzod az időt thoughtful conversation - gondolatokkal teli, mély párbeszéd tribal conflicts - törzsi viszályok wander - beutaz Listening 4: The more you train the bigger you get, don t you? acceptable - elfogatható achieve - megvalósít body fat - testzsír burn calories - kalóriát éget coach - edző come across - ráakad effective - hatásos gain muscle mass - növeli az izomtömeget goal - cél gym - edzőterem limit - korlátoz method - módszer mislead - félrevezet overload - túlterhel overtrain - túledz recover - felépül religiously - vallásosan respond - válaszol, felel steroid - szteroid stimulate - serkent tissue - szövet waste of time - időpazarlás weight training - súlyokkal történő edzés workout - edzés Listening 5: Clean-up artist afford - megengedhet magának annual budget - eves költségvetés ECL English Practice Tests 2 Word list

12 bankrupt - csődbe ment, fizetésképtelen courage - bátorság courtroom - bírósági tárgyalóterem cut down on the costs - csökkenti a költségeket decade - évtized district - kerület elect - (meg)választ guilty - bűnös hearing - meghallgatás judge - bíró miserable - nyomorúságos mismanage - rosszul irányít poverty - szegénység renovate - helyrehoz (házat) sentence - ítélet significant increase - jelentős növekedés sugarcane plantation - cukornád ültetvény uncover widespread corruption - leleplez széles körben elterjedt korrupciót unemployment - munkanélküliség Listening 6: How to be more successful in language learning accent - hangsúly confident - magabiztos confirmation - megerősítés confusion - zűrzavar, fejetlenség cornerstone - sarokkő, alap failure - kudarc familiarize sy with sg - hozzászoktat vkt vmihez fluency - folyékonyság intonation - hanglejtés It is worth a try. - Megér egy próbát. jaw-breaking - nyelvtörő loads of - rengeteg master a language - elsajátít egy nyelvet prejudice - előítélet pronunciation - kiejtés skill - készség, képesség struggle - erőlködik take it seriously - komolyan vesz territory - terület unknown area - ismeretlen terület willpower - akaraterő Listening 7: Interview with a world famous pirate creativity - alkotókészség, kreativitás crew - stáb curse - átok deck - fedélzet disrespect - tiszteletlenség endure - eltűr, elszenved envision - felidéz essential - alapvető ECL English Practice Tests 2 Word list

13 garbage - szemét hypnotize - hipnotizál pearl - gyöngy(szem) performance - teljesítmény principle - alapelv proud of - büszke vmre resident - lakos scene - jelenet sequel - folytatás target - célpont unique - egyedülálló wonder - csoda Listening 8: Homes in the UK accommodation - szállás apartment - bútorozott lakás ask permission - engedély kér associate with - összekapcsol, társít average salary - átlagfizetés charge - felszámít (költséget) detached house - családi ház entry - bejárat evolve - fejlődik exit - kijárat expense - kiadás, költség flat - lakás freehold - örök tulajdonban lévő gate - kapu guard - véd, őriz landlord - főbérlő lawn - gyep location - helyszín maintenance - karbantartás make improvements - javításokat végez modification - módosítás option - lehetőség owner - tulajdonos ownership - tulajdon(jog) permit - engedély population - népesség property - ingatlan regulation - szabályozás row - sor secure - biztonságos semi-detached house - ikerház studio flat - garzonlakás surround - körülvesz tenant - lakó, bérlő terraced house - sorház upkeep - karbantartás urban - városi wealthy - gazdag yard - udvar ECL English Practice Tests 2 Word list

14 Listening 9: The man who could beat AIDS ability - képesség advances - fejlődés announce - bejelent approach - megközelítés arsenal - fegyvertár attempt - kísérlet audience - közönség battle - csata blind - vak bold - merész breakthrough - áttörés cell - sejt diary - napló effective - hatásos eliminate - kiküszöböl epidemic - járvány eradicate - megsemmisít excitement - izgatottság fundamental problem - alapvető probléma immune system - immunrendszer infection - fertőzés inject - befecskendez make a point - hatásosan érvel, világosan bebizonyít modest - szerény obsession - megszállottság passion - szenvedély pioneer - elsőnek alkalmaz, úttörő munkát végez scientific community - tudósközösség scientific-advisory board - tudományos tanácsadó testület screen - képernyő setback - akadály, hátráltatás spectacular results - látványos eredmények swollen glands - megduzzadt mandulák treatment - kezelés weight loss - súlyvesztés Listening 10: Birthdays adolescent - kamasz ageless - időtlen anniversary - születésnap, évforduló appreciate - méltányol candle light - gyertya láng eternal youth - örökké tartó fiatalság ever-lasting - örökké tartó extravagance - pazarlás freedom - szabadság grateful - hálás justice - igazság make a wish - kívánj valamit mature - érett ECL English Practice Tests 2 Word list

15 moodiness - kedvtelenség, szeszélyesség nightmare - rémálom out of control - nincs irányítás alatt out of thin air - puszta levegőből overlook - nem vesz tudomásul pantry - éléskamra playground friends - játszótéri barátok rebellion - lázadás sandbox - homokozó toast - köszöntő warranty - kezesség, jótállás Listening 11: Let s celebrate annoy - bosszant cold buffet - hidegbüfé dried fruit - szárított gyümölcs flatmate - lakótárs funeral - temetés gravy - mártás hunt - vadászik midnight mass - éjféli mise pie - pite pillow case - párnahuzat poppy-seed cake - mákos kalács pour - önt punch - puncs (ital) respective - saját resurrection - feltámadás stocking - harisnya turkey - pulyka walnut cake - diós kalács wedding - esküvő Listening 12: Save the planet: eat more beef barn - pajta blade - szál (fű, gabona) cattle - szarvasmarha consumption - fogyasztás eco-friendly - környezetbarát emission - kibocsátás emit - kibocsát environmental activist - környezetvédelmi aktivista environmentalist - környezetvédő evidence - bizonyíték grain - gabona(mag) grassy meadow - füves rét graze - legel greenhouse - üvegház heart-healthy fatty acids - szívbarát zsírsavak herd - csorda livestock - állatállomány maintain - fenntart ECL English Practice Tests 2 Word list

16 man-made - mesterséges mining - bányászat organic materials - szerves anyagok proper management - megfelelő kezelés provide - biztosít release - közzé tesz responsible for - vmért felelős shelter - menedék soil - talaj, termőföld soy-bean - szójabab vegetarian - vegetáriánus Speaking afford - megengedheti (anyagilag) alternative sources of energy - alternatív energiaforrások appear - megjelenik assist - elősegít atmosphere - légkör author - szerző beautician - kozmetikus beauty care - szépségápolás beneficial - előnyös benefit from - hasznot húz box-office hit - kasszasiker breadwinner - kenyérkereső bring up children - gyereket nevel careless - figyelmetlen celebrate - ünnepel cinema-goer - rendszeres mozilátogató circulation - példányszám cohabit - együtt él column - rovat consist of - tartalmaz couple - (ember)pár crime rate - bűnözési ráta cultural values - kulturális értékek cure - gyógymód destination - cél(állomás) disease - betegség dish - étel, fogás driving licence - jogosítvány dubbed - szinkronizált family pattern - családi minta family roles - családi szerepek fashion show - divatbemutató fashionable - divatos faulty product - hibás termék flexitime - rugalmas munkaidő guarantee - garancia headline - szalagcím healthy diet - egészséges étrend homeless - hajléktalan ECL English Practice Tests 2 Word list

17 ideal relationship - tökéletes kapcsolat influence - befolyás invention - találmány judgement - ítélet latest fashion - legújabb divat let off steam - kiengedi a gőzt litter - szemetel make a complaint - panaszt tesz means of transport - közlekedési eszközök medication - gyógykezelés membership - tagság military forces - katonai erők mood - hangulat naturopathy - természetgyógyászat nuclear energy - atomenergia occupant - lakó old-fashioned - régies package tour - szervezett társasutazás pocket money - zsebpénz pollution - szennyezés prescription - recept (gyógyszerre) prevent - megakadályoz qualification - végzettség raise attention - felkelti a figyelmet refund - visszatérítés reliable - megbízható repair - javítás replacement - csere responsibility - kötelezettség satisfied - elégedett selective waste collection - szelektív hulladékgyűjtés share the housework - megosztja a házimunkát shopping list - bevásárló lista spectator - néző spoil - elkényeztet student exchange programme - cserediákprogram substandard - selejtes subtitled - feliratos symptom - tünet theatre-goer - rendszeres színházlátogató tourist attractions - turistalátványosságok treatment - kezelés under one roof - egy fedél alatt unemployment - munkanélküliség vehicle - jármű via - keresztül vice versa - kölcsönösen, fordítva violence - erőszak weather forecast - időjárás előrejelzés well-being - jólét window shopping - kirakat-nézegetés working conditions - munkahelyi körülmények ECL English Practice Tests 2 Word list

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES,

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES, 1. FELADATSOR Family reliationship Common illnesses, flu 2. FELADATSOR Role of technology 3. FELADATSOR Theatre 9. SCIENCE AND COMPUTER TECHNOLOGY INTERNET 4. FELADATSOR 8. TRAVEL AND TOURISM Our home

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések:

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések: Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Elementary tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A1 szintjének deskriptorai és kompetenciái

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Kacskovics Imre ELTE/ImmunoGenes. A technológiatranszfer. kutató szemszögéből (Startup spin-off)

Kacskovics Imre ELTE/ImmunoGenes. A technológiatranszfer. kutató szemszögéből (Startup spin-off) Kacskovics Imre ELTE/ImmunoGenes A technológiatranszfer szolgáltatások haszna a kutató szemszögéből (Startup spin-off) 2010. november 17. A sikeres startup kulcsa amegfelelő emberek kiválasztása olyan

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT

JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT A kiválasztott hallgatók a mellékletben megfogalmazott feltételekkel szakmai gyakorlatot folytathatnak a megadott témákban a SANYO cégnél Japánban. A pályázati kiírás a SZIE azon

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony

SCHOOL. kindergarten/ nursery (school) secondary school/ high school secondary grammar school. academic/ school year. graduating students ceremony SCHOOL EDUCATION SYSTEM kindergarten/ nursery (school) primary/ elementary school secondary school/ high school secondary grammar school vocational school state school private school boarding school college

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Innovatív eljárások a környezetvédelmi kármentesítésben Lonsták László műszaki igazgató Golder Associates (Magyarország) Zrt.

Innovatív eljárások a környezetvédelmi kármentesítésben Lonsták László műszaki igazgató Golder Associates (Magyarország) Zrt. Innovatív eljárások a környezetvédelmi kármentesítésben Lonsták László műszaki igazgató Golder Associates (Magyarország) Zrt. Környezetvédelmi kármentesítés határok nélkül 2012. május 17., Szeged Tartalom

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Megjegyzések: A Challenges 4 digitális tábla szoftver megfelelő használata eredményesebbé teheti a digitális kompetencia fejlesztését.

Megjegyzések: A Challenges 4 digitális tábla szoftver megfelelő használata eredményesebbé teheti a digitális kompetencia fejlesztését. Megjegyzések: 1) A Challenges 4 tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19 éves tanulók idegen

Részletesebben

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6.

A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban. Égly Csaba - Business Development Consultant Március 6. A 2017-es év online trendjei az FMCG iparágban Égly Csaba - Business Development Consultant 2017. Március 6. Agenda Fogyasztói viselkedésről általánosságban Nemzetközi FMCG trendek Magyar webáruházak

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 3 című angol

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE The hungarian Journal of food, nutrition and MarkeTing FELFÖLDI János, APÁTI Ferenc, SZABÓ Viktor, NÁBRÁDI András Debreceni Egyetem, Agrár- és műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás I - II 1 I II III Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban IV Erőforrások a turizmusban V Eredménygazdálkodás

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben