ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület. 2011. április 28-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 28-i ülésére Tárgy: Vállalkozások helyzetének felmérése, vállalkozást segítő fejlesztések vizsgálata Készítette: Pammerné Gaál Ágnes jegyző Előterjesztő: Jánosi László önkormányzati képviselő Véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Lőrinci Város Képviselő-testülete, feladatul szabta, hogy a település vállalkozásait felmérjük. Lőrinci városban 296 vállalkozás van nyilvántartva. A vállalkozások megoszlása a következő: Egyéni vállalkozás Egyéni cég Bt Kft Kkt Rt Szövetkezet 148 db 1 db 32 db 92 db 1 db 19 db 3 db A városunk területén nyilvántartott vállalkozásokból kereskedelmi egység 64 db, vendéglátóipari egység 19 db található. A többi vállalkozás termelő és szolgáltató tevékenységet folytat.

2 A foglalkoztatottak számát tekintve városunkban a vállalkozások döntően az egy-két főt foglalkoztató mikró vállalkozások. A húsz főnél többet foglalkoztatók mind össze kilencen vannak. Meg állapítható hogy a rendszerváltás után a selypi ipari medence összeroppant döntően a kényszervállalkozások jelentek meg, és ez az állapot jelenleg stabilizálódott. Lőrinci városában a vállalkozói aktivitás alacsonynak mondható, és a városi vállalkozások is jellemzően kisvállalkozások, a városban csak néhány vállalkozás éri el a középvállalati kategóriát. A város egészére nézve az ipari szektor 18%-al képviselteti magát Lőrinci város gazdasági életében, mintegy 64 db vállalkozással. Pénzügyi szolgáltatási szektor mind a 2 db telephelye, a belvárosban van. Önkormányzatunk az adó kivetés vonatkozásában az elmúlt években nem emelt. Mind az iparűzési, mind az építmény, valamint a telekadó szintjén évek óta azonos kivetést biztosított a vállalkozások számára. A kivetett adó jelentős mértékét az iparűzési adó adja. Az adónemek megoszlása diagramon ábrázolva következő:

3 Lőrinci város adóbevételeinek alakulása 2005 és 2010 között az alábbiak szerint alakult: Itt meg kell jegyezni, hogy a 2010 évben a magánszemélyek kommunális adója nulla forint volt. Látható tehát, hogy városunk mozgatórúgója a vállalkozások. Sajnos a gazdasági tevékenység lekorlátozott, a korábbi ipari terület teljesen amortizálódott. A kényszervállalkozások mind a mai napig jelen vannak. A meglévő kereskedelmi egységek nem a mai kornak megfelelőek. A vállalkozások kevés kivételtől eltekintve az elmúlt években nem tudtak beruházni, azt is mondhatjuk a túlélésre korlátozódott tevékenységük. Ennek okai nem minden esetben magyarázhatóak az elmúlt évek gazdasági válság okozta negatív hatásaival. meg kell említeni, hogy városunkban több olyan vállalkozás is működik, amelyek a kedvezőbb adózás miatt más településen van bejelentve. Bár a tulajdonos és ügyvezető személye eddig városunk meghatározó vállalkozója volt. A folyamat fóként a szolgáltatói illetve a kereskedelmi egységgel nem rendelkező vállalkozások tekintve kezd tendenciózus lenni. A kintlévőséggel rendelkező lőrinci mikro-, kis és közepes vállalkozások (kkv-k) több mint 30 százaléka hitelt vett fel azért, hogy gazdasági partnereit kifizesse, ez a hitelállomány pedig veszélyezteti a vállalkozók magánegzisztenciáját is, hiszen jelentős vállalkozói vagyon híján többnyire a magáningatlan a bankkölcsön, A felmérésben 30, főként az a kereskedelemben és vendéglátásban illetve egyéb szolgáltatásban tevékenykedő céget kérdeztem meg a jelenlegi helyzetéről és kilátásairól. Szinte valamennyi vállalkozás tevékenységében részt vesz néhány családtag, és a cégek meghatározó részénél a családnak a vállalkozáson kívül nincs más állandó jövedelme.

4 Csaknem minden megkérdezett cég azt jelezte, hogy helyzete 2005 és 2010 között jelentősen romlott, ez egyaránt megmutatkozik a jövedelmek évenkénti alakulásában, vagy a foglalkoztatott létszám csökkenésében. A cége jelenlegi helyzetére vonatkozó kérdésre a vállalkozók több mint fele válaszolta azt, hogy a forgalomcsökkenés a cég jövőjét veszélyezteti. Emellett a válaszadók közel 40 százaléka arról számolt be, hogy a vállalkozás helyzete magánvagyonukat, megélhetésüket alapjaiban veszélyezteti. A kérdőíves felmérésből az derül ki, "hogy a rossz gazdaságpolitika és a gazdasági válság jelentősen kockáztatta a cégek működését, vagy olyan helyzetet teremtett, amely mellett a gazdálkodó tevékenység már nem tartható fenn tovább". A megkérdezett vállalkozások vezetői azt mondták: a 2010-es év nagyon nehéz volt számukra, azonban már bizakodással néznek a 2011-es esztendő elé. Az felmérés eredményeire hivatkozva azt állíthatjuk: a lőrinci vállalkozások jövőjére vonatkozó válaszok sem sugallnak derűlátást, mivel a cégek csaknem 40 százaléka szerint teljesen bizonytalan a jövő, nincs elég megrendelésük, fizetőképes keresletük, ezért csak reménykednek a túlélésben. Szintén jelentős arányban vélekedtek úgy a cégek, hogy kizárólag a szerencsén múlik majd, hogy túlélik-e a kérdéses időszakot. A válaszadóknak azonban közel 30 százaléka vélekedett úgy, hogy amennyiben kintlévőségeik csökkeni fognak a keresleti helyzet javulása miatt, és a lakosság közgazdasági értelmű tudata változni fog, akkor talpon tudnak maradni 2011-ben is. Ez az optimizmus azonban bizonytalansággal terhelt. Többen csak a cég költségeinek csökkentésével, esetleg hitelfelvétellel lesznek képesek fennmaradni. A megkérdezett cégek szerint határozott állami intézkedésekre van szükség a lánctartozásos ügyek felszámolására, ezen kívül az állami közbeszerzéseknél az érdemi munkát végző cégeket kell megrendeléshez juttatni, vagyis ki kell iktatni a projektcégeket. Szorgalmazzák a vállalkozások azt is, hogy nagyobb arányban részesüljenek az európai uniós forrásokból. Emellett úgy vélik, hogy szükség van egy állami illetve önkormányzati gazdaságstratégia kidolgozására, kisvállalkozások fellendítésére. Az érdekvédelemmel kapcsolatban elmondható:"felelősség terheli a különböző érdekvédelmi szervezeteket is, hiszen szó nélkül, az érdemi segítséget elmulasztva éveken, évtizedeken keresztül asszisztáltak a magyar mikro- és kis cégek szisztematikus tönkretételéhez, a vállalkozói környezet lezüllesztéséhez". A vállalkozások többsége nem bízik az érdekvédelmi szervezetekben, mert alapvetően a tagdíjfizetés kötelezettségét és nem az érdemi munkát látják bennük. Lőrinciben nem is jellemző hogy tagok lennének a vállalkozások. A gazdasági élet szereplői világos, megvalósítható gazdaságstratégiát és gazdaságpolitikát igényelnek mind országos, mind önkormányzati szinten. Ennek egyik eleme a vállalkozások helyi felmérése és regisztrációja. A rendszer, jelentős előnyöket biztosít különösen a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára. Lehetőséget teremt a partnerek egymásra találásában, biztonságosabbá teheti az üzleti kapcsolatokat és hozzájárulhat az üzleti bizalom növeléséhez. Jelentősen segíthetné az aktív és a leendő vállalkozókat annak felmérésében, hogy egy adott területen, illetve tevékenységi körben érdemes-e új vállalkozást indítani, vagy a meglévőt bővíteni. Hozzájárulhat a település gazdálkodásának erősítéséhez, a kontárok kiszűréséhez, a tisztább piaci viszonyok kialakításához. A közbeszerzési kiírások tekintetében komoly információk segítenék az Önkormányzatot, hogy milyen feltételek esetén várható a település érdekeit képviselő valódi verseny. A feltételek megfogalmazása során az Önkormányzatnak figyelemmel kell lennie arra (ha lehetséges), hogy kisebb értékű közbeszerzési kiírások legyenek. Ezzel elérnénk azt, hogy kellő számú, versenyképes ajánlat benyújtására képes szervezet jelenjen meg. Ugyanakkor a vállalkozói regisztráció alapján pontosan felmérhető lenne az ismétlődően gyenge színvonalon, drágán, esetleg ügyeskedéssel szolgáltató vállalkozás. Így ki lehetne szűrni a kontármunkát és erősíteni a minőség- és fogyasztóvédelmet. Másik eleme a folyamatos egyeztető munka. Javaslom, hogy félévenként kerüljön sor az együttműködés tartalmi elemeit áttekintő megbeszélésre a regisztrált vállalkozók és az Önkormányzat vezetői között. Ezek alapján a döntések meghozatalánál megfelelő súlyt kapnának a hosszú távú fejlődés szempontjai. Javaslom továbbá, hogy az önkormányzat dolgozzon ki olyan ösztönző rendszert, mellyel elősegíthető hogy a lőrinci vállalkozások minél magasabb számban lőrinci dolgozókat foglalkoztassanak.

5 A vállalkozói regisztráció alapul szolgál az Önkormányzat által meghirdetett beruházások, beszerzések esetére is. Ezek együttesen elősegíthetik a helyi vállalkozók helyzetbe hozását, amely magában hordozza a munkahelyek teremtésének lehetőségét. Az önkormányzat és helyi a vállalkozások között jó együttműködés alakult ki az évek során. Jelenleg szervezetten nem működik vállalkozói fórum, vállalkozói kerekasztal. Az elmúlt években voltak ilyen jellegű törekvések, azonban ezek elhaltak. Az önkormányzat több csatornán is biztosítson lehetőséget a vállalkozások számára a megjelenésre. Például a honlapon külön menüpont alatt legyen megtalálható vállalkozások honlapjai, valamint az önkormányzat biztosítson lehetőséget híreik, hirdetményeik honlapon való közzétételére. Ettől az évtől kezdve a polgármester évente egyszer, január elején fogadást, üzleti találkozót tart a lőrinci vállalkozások képviselőinek, melynek keretében az elmúlt év tapasztalatainak és a következő évi tervek átbeszélése mellett megköszöni a cégek évközi segítségét, támogatását is. A vállalkozások vezetői igen pozitívan értékelték ezt a kezdeményezést. Javaslom a helyi vállalkozásoknak szóló gazdasági fórum, vállalkozói kerekasztal szervezeti kereteinek kialakítását, melynek keretében a települést és a helyi vállalkozásokat érintő fejlesztések mellett az önkormányzat által tervezett, a közeljövőben benyújtandó pályázatok ismertetésére is sor kerülhetne. A fórum megszervezése lehetőséget adhatna a vállalkozások számára is, hogy az őket érintő kérdéseket behozzák a fórumra, majd irányított keretek között vitassák meg azokat az érintettekkel. El kell mondani, hogy első körben minden vállalkozásnak szerettük volna megküldeni a mellékletben található kérdőívet. Az elmúlt évek tapasztalata azonban azt mondatta a város vezetésének, hogy a költségek csökkentése érdekében inkább a személyes megkeresést alkalmazza. A felmérésben így mintegy 30 Lőrinciben gazdasági tevékenységet végző illetve telephellyel, üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozást kerestem fel. Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Látta: Jánosi László tanácsnok Pammerné Gaál Ágnes jegyző Döntési javaslat "Vállalkozások helyzetének felmérése, vállalkozást segítő fejlesztések vizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés, településfejlesztés, projektek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a településfejlesztési és városüzemeltetési tanácsnok közreműködésével a) a helyi vállalkozások gazdasági fórum, vállalkozói kerekasztal szervezeti kereteinek kialakítását célzó javaslatok kidolgozására és képviselő-testület elé terjesztésére, b) a helyi adókról szóló rendelet vállalkozásokat érintő rendelkezéseit érintő felülvizsgálatának előkészítésére, ösztönzőrendszerének kidolgozására, melynek szempontjai lehetőség szerint: a lőrinciek foglalkoztatottságának javítása, a gazdálkodó tevékenység fenntarthatósága, kisvállalkozások fellendítésének segítése c) vizsgálja meg az Önkormányzat és vállalkozások pályázati együttműködésének lehetőségeit

6 (tájékoztatási rendszer, konzorciális együtműködés, településfejlesztési célok támogatása, helyi beruházások, beszerzések stb) d) tegyen javaslatot az önkormányzati helyi gazdaságstratégia kidolgozására, kisvállalkozások fellendítésére. e) vizsgálja meg az önkormányzat és helyi a vállalkozások között együttműködés, kapcsolattartás további bővítési lehetőségeit. határidő: folyamatos felelős: polgármester Lőrinci, április 20.

A kérdőívek elemzése

A kérdőívek elemzése A kérdőívek elemzése 2. felmérés, 2011. január A hazai építőipari mikró, kis- és közepes vállalkozások helyzetének alakulása 2002-2010 között A felmérést a Mozgalom a Magyar Vállalkozásokért tagjai készítették.

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS A VERSENYKÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁGON VARGA JÁNOS 1 Összefoglalás: Napjaink világgazdaságát jelentős korszakváltás jellemzi, amelyben egyre intenzívebb versenyhelyzettel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.4.2 Külső szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata: civil szervezetek Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni kilátásairól

Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni kilátásairól 1. számú melléklet Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város munkaerő-piaci helyzetéről és jövőbeni kilátásairól A munkaerő-piaci helyzet és annak jövőbeni kilátásairól szóló beszámoló Miskolc város lakosságszámának

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben