A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Herpai Gábor A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratokkal kapcsolatos szabályok Hazánkban az Európai Unióhoz való csatlakozástól kezdve egyre növekvő tendenciaként mutatkozik a külföldiek ingatlanvásárlási szándéka. Ez elsősorban a hazai jogi szabályozásnak az uniós normákhoz való egyre szorosabb harmonicáziójának, és ennélfogva a nem termőföldnek minősülő ingatlanok szerzési feltételei egyszerűbbé válásának köszönhető. Ennek folyományaként az ingatlanügyi hatóságoknak egyre gyakrabban kell szembesülniük azzal a ténnyel, hogy az okiratokban mind több külföldi elem jelenik meg, hiszen a szerződéskötésekre sokszor Magyarország területén kívül kerül sor. Az okirati elven nyugvó ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogok be-, illetve a tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratokat a kiállítás nyelve, helye, valamint a bizonyító erő szempontjából az alábbiak szerint célszerű csoportosítani:

2 szám RES IMMOBILES A kiállítás nyelve szerinti megkülönböztetés, vagyis magyar, avagy idegen nyelven került-e az okirat kiállításra, továbbá a kiállítás helye (bel-, vagy külföld) szerinti különbségtétel magyarázatot nem igényel. A bizonyító erő szempontjából való disztinkció alapján az okiratok lehetnek köz-, illetve magánokiratok. A közokirat és a magánokirat fogalmát a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) ai tartalmazzák. Hangsúlyozandó azonban, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás sajátosságaira figyelemmel magánokirat fogalma alatt kizárólag a teljes bizonyító erejű magánokiratot értjük. A címből adódóan azokkal a törvényi rendelkezéssekkel foglalkozunk, ahol valamilyen külföldi elem jelenik meg, ezért nem tárgyaljuk a magyar nyelven, belföldön kiállított okiratokra vonatkozó ingatlannyilvántartási szabályokat. Magyar nyelven kiállított, külföldön kelt magánokiratok A magyar nyelven, de külföldön kiállított magánokiratok vizsgálatához elsősorban a diplomáciai hitelesítés és a felülhitelesítés fogalmát kell tisztázni. Amennyiben ugyanis a magánokiratot külföldön állították ki, és nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, vagy eltérő viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetőleg az aláírás (kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Diplomáciai hitelesítés Diplomáciai hitelesítés esetében a nyilatkozattevő aláírását a magyar külképviseleti hatóság hitelesíti. Ennek formája az, hogy a konzuli tisztviselő az okiratot a közjegyzői tanúsítványhoz hasonló módon záradékkal látja el, mellyel igazolja, hogy a fél az okiratot előtte írta alá. Például a felek között Németországban kelt öröklési szerződés jön létre magyar nyelven, mely alapján elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzését kérik a szerződéses örökös javára. Ilyenkor ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas az okirat, amennyiben a felek aláírását a konzuli tisztviselő hitelesíti, és az okirat természetesen megfelel a jogszabályokban meghatározott egyéb alaki és tartalmi kellékeknek. Felülhitelesítés Felülhitelesítés során a nyilatkozattevő aláírásának a hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést felülhitelesíti a magyar külképviseleti hatóság. Például a külföldi közjegyző tanúsítja, hogy a fél az okiratot előtte írta alá. Mivel a külföldi közjegyző aláíráshitelesítése a magyar ingatlan-nyilvántartási eljárás során önmagában nem elfogadható, szükséges a közjegyzői tanúsítvány felülhitelesítése. Ilyenkor a magyar konzuli tisztviselő a (felül) hitelesítésével azt igazolja, hogy a külföldi közjegyző jogosult volt a fél aláírásának hitelesítésére. Tekintve, hogy a külföldi szerv által történt hitelesítés idegen nyelven történik, ezért szükséges annak a hiteles magyar nyelvű fordítása is.

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 11 A diplomáciai hitelesítés, illetve a felülhitelesítés mellőzése Nélkülözhető a diplomáciai hitelesítés, és felülhitelesítés akkor, ha nemzetközi megállapodás másként rendelkezik, vagy eltérő viszonossági gyakorlat áll fenn. Erre a tényre azonban a kérelmezőnek hivatkoznia kell. 1 Viszonossági gyakorlat fennállásáról pedig az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. Az eljáró jogi képviselő egy jelzálogszerződést nyújtott be az ingatlanügyi hatósághoz. Az okiratot a zálogkötelezett magánszemélyek Magyarországon írták alá, és azt az ügyvéd ellenjegyzéssel látta el Ezt követően a zálogjogosult osztrák székhelyű hitelintézet képviselői pedig Ausztriában látták el aláírásukkal a zálogszerződést. A hitelintézet képviselői aláírásának valódiságát és képviseleti jogosultságát osztrák közjegyző az okiratra vezetett záradékkal igazolta. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jogi képviselő kérelmében hivatkozott a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról Bécsben, az évi április hónap 9. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló évi 24. tvr. 22. és 23. cikkére, mely alapján a zálogjogosult aláírása vonatkozásában a hitelesítés mellőzhető. Az ingatlanügyi hatóság az Inytv. 36. (1) bekezdése alapján a jelzálogszerződést felterjesztette a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumának Polgári Jogi Kodifi kációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztályához (a továbbiakban: IRM) állásfoglalás végett. Az IRM tájékoztatásában megerősítette kérelmező álláspontját, miszerint a nemzetközi megállapodás értelmében az okirat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban alakilag diplomáciai felülhitelesítés, illetve Apostille nélkül is elfogadható. A közjegyzői záradék hiteles fordítása tekintve, hogy német nyelven volt kiállítva szükséges volt. Magyarország további külföldi államokkal kötött nemzetközi szerződéseit kihirdető jogszabályok évi 38. tvr. (Oroszországgal) évi 19. tvr. (Romániával) évi 5. tvr. (Lengyelországgal) évi 25. tvr. (Albániával) évi 6. tvr. (Bulgáriával) évi 1. tvr. (volt jugoszláv tagállamokkal) évi 11. tvr. (Mongóliával) évi 12. tvr. (Koreával) évi 11. tvr. (Olaszországgal) évi 21. tvr. (Görögországgal) évi 3. tvr. (Franciaországgal) évi 25. tvr. (Finnországgal) évi 19. tvr. (Ciprussal) évi 4. tvr. (Kubával) évi 15. tvr. (Algériával) évi 8. tvr. (Vietnammal) évi 9. tvr. (Szíriával) évi LXI. törvény (Csehországgal, Szlovákiával) évi LVII. törvény (Törökországgal) évi LXII. törvény (Kínával) évi CII. törvény (Egyiptommal) évi XVI. törvény (Ukrajnával) Nélkülözhető a diplomáciai hitelesítés és a felülhitelesítés abban az esetben, ha az okiratot ún. hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el. 2 Az Apostille mintája a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, október 5. napján kelt Egyezményt 1 Inytv. 35. (2) bekezdés 2 Inytv. 35. (4) bekezdés

4 szám RES IMMOBILES (Hágai Egyezmény) kihirdető évi 11. meghatalmazáson viszont a fél aláírását kanadai törvényerejű rendeletben található meg. közjegyző hitelesítette. Tekintve, hogy Kanada Mivel az Apostille-t idegen nyelven állítják nem részese a Hágai Egyezménynek, ezért nem ki, hiteles fordítása nem mellőzhető. volt lehetőség az Apostille alkalmazására, így szükséges volt a kanadai közjegyző általi hitelesítés diplomáciai felülhitelesítése. Egy adásvételi szerződésben szereplő három eladó közül ketten külföldön, Amerikai Egyesült Államokban (USA) és Kanadában élő magyar állampolgárok voltak, akik meghatalmazást adtak a Magyarországon élő magyar állampolgárságú harmadik eladó részére a szerződés aláírására. Az USA-ban kiállított meghatalmazáson a fél aláírását amerikai közjegyző hitelesítette, mely hitelesítés Apostille-jal volt ellátva, így ez alakilag megfelelő volt. A Kanadában kiállított 3 Inytv. 36. (1) bekezdés 4 Inytv. 36. (3) bekezdés Amennyiben a külföldön kelt magánokirat sem hitelesítéssel, sem hitelesítési záradékkal nincs ellátva, az ingatlanügyi hatóság azt állásfoglalás végett az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel. 3 A felterjesztett okiratokkal kapcsolatban az igazságügyért felelős miniszterhez állásfoglalása lesz irányadó. 4

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 13 A Hágai Egyezményben részes államok Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztria, Ausztrália, Bahamaszigetek, Barbados, Belarusz, Belgium, Belize, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dél-Afrikai Köztársaság, Észtország, Fidzsi-szigetek, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Hongkong, Horvátország, Írország, Izrael, Japán, Jugoszlávia, Kazah Köztársaság, Kolumbia, Lesotho, Lettország, Libéria, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Malawi, Magyarország, Málta, Marshal-szigetek, Mauritius, Mexikó, Nagy-Britannia, Namíbia, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örmény Köztársaság, Panama, Portugália, Románia, Samoa, Salvador, San-Marino, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Seychelle-szigetek, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Szváziföld, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Tonga, Trinidad és Tobago, Új-Zéland, Venezuela. Az egyezmény Ausztriával, Belgiummal, Bulgáriával, Ciprussal, Cseh Köztársasággal, Finnországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Horvátországgal, Jugoszláviával, Olaszországgal, Oroszországgal, Szlovákiával, Szlovéniával és Törökországgal szemben általában nem kerül alkalmazásra, ezeknek az államoknak a tekintetében a kétoldalú jogsegélyszerződés szabályozása irányadó. A fentiekben rögzített jogszabályi követelményeknek való megfelelőség elmaradása miatt az ingatlan-nyilvántartási eljárásban általában hiánypótlás kiadására kerül sor. Ennek elkerülése végett érdemes odafigyelni arra, hogy a külföldön kiállított okiratok diplomáciai hitelesítéssel, felül-hitelesítéssel, illetve Apostille-jal ellátottan kerüljenek benyújtásra. Amennyiben ugyanis ezek hiányában szükségessé válik az okirat felterjesztése az illetékes minisztériumhoz, az adott esetben több hónappal is meghosszabbíthatja az eljárást. Magyar nyelven kiállított, külföldön kelt közokiratok A Magyar Köztársaságnak a külpolitikáért felelős miniszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselője konzuli okiratot állíthat ki, 5 amellyel kapcsolatban a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény szabályai szerint jár el. A magyar konzuli tisztviselők közjegyzői évi XLVI. törvény 14. (1) bekezdés 6 Inytv. 35. (1) bekezdés 7 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. felhatalmazásáról a külügyminiszter évente közzéteendő jegyzékéből lehet tájékozódni. Az erre felhatalmazott konzuli tisztviselő által készített konzuli okirat tehát közokiratnak minősül. A konzuli tevékenységgel kapcsolatban annyit érdemes kiemelni, hogy a magyar állampolgárok érdekeihez közvetlenül kapcsolódó jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban járhatnak el. Idegen nyelven kiállított, belföldön kelt magánokiratok Az idegen nyelven és belföldön kiállított magánokiratok esetében azt kell többek között vizsgálnia a földhivatalnak, hogy az okirathoz csatolták-e annak hiteles magyar nyelvű fordítását. 6 Hiteles fordítást, illetve fordítás hitelesítését csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. 7 (Az OFFI tevékenységével kapcsolatban hasznos információk a www. offi.hu weboldalon találhatók.) A fordítás hiányában benyújtott okirat esetén a földhivatal hiánypótlási felhívást bocsát ki.

6 szám RES IMMOBILES Például két holland állampolgár adásvételi szerződését magyar ügyvéd készíti el holland nyelven. Ilyenkor általában a szerződés tartalmazza mind a magyar, mind a külföldi nyelvű szöveget, azonban előfordulhat, hogy a felek ezt a megoldást mellőzik. Ilyenkor csatolni kell a kizárólag holland nyelven kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordítását. Bizonyos esetekben nem csak az OFFI által, hanem magyar közjegyző által készített fordítás is elfogadható. Sőt a Magyar Köztársaságnak a miniszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselője okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja. 8 Idegen nyelven kiállított, belföldön kelt közokiratok Az a magyar közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven a közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett okiratról hiteles fordítást készíthet, vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja. 9 Amennyiben egy szerződést magyar közjegyző által készítetett közokiratba foglalnak angol nyelven, ebben az esetben az annak elkészítésére feljogosított magyar közjegyző általi fordítás is elfogadható az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Idegen nyelven kiállított, külföldön kelt magánokiratok A legegyszerűbb példával megvilágítva akkor beszélhetünk idegen nyelven kiállított, külföldön kelt magánokiratról, ha például Svédországban kelt adásvételi szerződést svéd nyelven köt két svéd állampolgár. Ebben az esetben az előbbiekben tárgyaltak kombinációjaként szükség van hiteles magyar nyelvű fordításra és mindenképpen kell a felülhitelesítés, hiszen itt csak külföldi hatóság lesz jogosult a nyilatkozattevők aláírásának hitelesítésére, tekintve, hogy a konzuli tisztviselő csak a magyar állampolgár érdekeihez közvetlenül kapcsolódó jognyilatkozatokkal és jogügyletekkel kapcsolatban járhat el. A legideálisabb megoldásnak ebben az esetben az Apostille alkalmazása tűnik, hiszen ilyenkor nincs szükség felülhitelesítésre. Idegen nyelven kiállított, külföldön kelt közokiratok Az idegen nyelven és külföldön kiállított közokiratokra vonatkozóan is irányadóak egyrészt az előbbiekben a fordítással kapcsolatban írtak, másrészt figyelembe kell venni azt a szabályt, mely szerint a külföldön kiállított közokiratot határozathozatal előtt annak megállapítása végett, hogy alakilag alkalmas-e bejegyzésre a miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez kell felterjeszteni. 10 Ennek folyamata a következőképpen alakul az ingatlan-nyilvántartási eljárásban: 1. a körzeti földhivatalhoz olyan beadványt nyújtanak be, ahol az előbbiekben részletezett közokirat szolgál a bejegyzés alapjául 2. a közokiratot a körzeti földhivatal felterjeszti a megyei földhivatalhoz 3. a megyei földhivatal felterjeszti a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályához (FVM FTF) 4. az FVM FTF felterjeszti az IRM-hez évi XLVI. törvény 14. (1) bekezdés évi XLI. törvény 138. (1) bekezdés 10 Inytv. 36. (2) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 15 Amennyiben a külföldön kiállított közokirat Apostille-jal, illetve diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva, abban az esetben nincs szükség a felterjesztésre. Színes képet nyújt a következő jogeset az előbbi pontokban kifejtett szabályokról: Egy adásvételi szerződésben az eladók svájci állampolgárok, vevők magyar állampolgárok voltak. Az okiratot az eladók részéről Svájcban írták alá, míg a vevők részéről Magyarországon. A vevők aláírásának valódiságát ügyvéd ellenjegyzésével igazolta, míg az eladókét svájci közjegyző hitelesítette. Az adásvétel tárgyát képező ingatlant terhelte továbbá holtig tartó haszonélvezeti jog, melynek törlésére vonatkozóan Svájcban kiállított halotti anyakönyvi kivonatot csatoltak az ingatlannyilvántartási eljárásban. Az eset fonákja az volt, hogy az eladóknak igazolniuk kellett közbenső jogszerzésüket, hiszen az ingatlan tulajdonosaként még elhunyt felmenőik voltak bejegyezve. A közbenső jogszerzés igazolására benyújtásra került egy Svájcban kiállított örökösödési bizonyítvány és öröklési szerződés. Mivel a belföldön fekvő ingatlanokkal kapcsolatos dologi jogi hatályú jog érvényesítése iránti eljárásban magyar bíróság vagy más hatóság kizárólagos joghatósággal rendelkezik, 11 ezért először a magyar közjegyző előtti hagyatéki eljárás lefolytatása volt szükséges az ingatlan tekintetében, ugyanis erre az a közjegyző illetékes, akinek a működési területén a hagyatéki vagyon volt, feltéve ha az örökhagyó külföldön halt meg. 12 A jogerős hagyatékátadó végzés pedig már alkalmas volt a közbenső jogszerzés igazolására. Az Inytv. 35. (2) bekezdése értelmében szükséges volt továbbá az adásvételi szerződést eladóként aláíró svájci állampolgárok aláírását hitelesítő külföldi szerv (svájci közjegyző) által történt hitelesítés felülhitelesítése, továbbá az Inytv évi 13. tvr. 62/A. a) pont 12 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 28. (2) bekezdés 36. (2) bekezdése szerint a halotti anyakönyvi kivonat igazságügyért felelős miniszterhez történő felterjesztése annak megállapítása végett, hogy alakilag alkalmas-e bejegyzésre. Az IRM tájékoztatása szerint az anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés, illetve a Hágai Egyezmény szerinti Apostille hiányában alakilag nem volt elfogadható. A földhivatal felhívására eljáró ügyvéd hiánypótlás keretében csatolta az Apostille-jal ellátott halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá a felülhitelesítés hosszadalmas és költséges procedúráját elkerülve az adásvételi szerződés is Apostille-jal lett ellátva, amely így már alkalmas volt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Ki kell térni arra, hogy külföldön bejegyzett jogi személyek nem minden esetben rendelkeznek a magyarországival azonos, vagy hasonló cégkivonattal, illetve cégmásolattal. A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr. 18. (1) bekezdése értelmében a jogi személy jogképességét, gazdasági minőségét, személyhez fűződő jogait, továbbá tagjainak egymás közötti jogviszonyait személyes joga szerint kell elbírálni. A (2) bekezdés szerint a jogi személy személyes joga annak az államnak a joga, amelynek területén jogi személyt nyilvántartásba vették. Vagyis előfordulhatnak olyan esetek, ahol a jogalkalmazással kapcsolatos kérdések nyitottak maradnak. Ezt szemlélteti az alábbi jogeset: A földhivatalhoz benyújtásra került egy adásvételi szerződés. Az eladó magyar állampolgár természetes személy volt, míg vevő USA-ban bejegyzett jogi személy. Az Inytv. 37. (3)

8 szám RES IMMOBILES bekezdésének értelmében benyújtásra került a cég keletkezését tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat (az ottani államminiszter által kiadott igazolás), mely szerint vevő USA egyik államának jogszabályainak megfelelően bejegyzett cég volt. Az okirat Apostille-jal volt ellátva, így alakilag alkalmas volt bejegyzésre. Az államminiszteri igazolásból azonban nem volt megállapítható a cég képviseletében aláíró személy cégjegyzési jogosultsága. A földhivatal így a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr. 5. (1)-(2) bekezdése alapján megkereste az IRM-t avégett, hogy miként igazolható a képviseleti jogosultság. Az IRM állásfoglalása szerint a felterjesztett cégkivonatot alakilag el kellett fogadni az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, azonban arra vonatkozóan nem tudtak felvilágosítást adni, hogy milyen módon igazolható egy jogi személy képviseletére való jogosultság, tekintettel arra, hogy Magyarország és az USA között a külföldi jogról való tájékoztatás tárgyában nincs hatályban nemzetközi szerződés. Összegzés A külföldön, illetve idegen nyelven kiállított okiratok ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor elsősorban arra célszerű odafi gyelni, hogy ezek már hitelesítéssel, illetve hiteles magyar nyelvű fordítással, továbbá lehetőség szerint Apostille-jal legyenek ellátva. Ezek elmaradása esetén ugyanis a földhivatalnak olyan közbenső intézkedéseket kell meghoznia, amelyek az ügy érdemi eldöntését nagyban meghosszabbíthatják. Az ügyfelek részére ezért jelentős idő-, és költségmegtakarítást jelenhet, ha fentiek szerint eljárva nyújtják be az okiratokat a földhivatalhoz. * * *

Kettős adóztatás és a belföldi illetőség

Kettős adóztatás és a belföldi illetőség Üdvözlet az Olvasónak! Reméljük, hogy három részes összeállításunk első részeként a Kettős adóztatás és a belföldi illetőség címet viselő anyagunk is megfelelő segítséget ad a kettős adóztatást kizáró

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése A vezetékjog a dologi jogok körében helyezhető el a jogrendszerben. A dologi jogokon belül az ún. korlátolt idegen

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. Az Igazgatóság a 29/1-48/2014. sz. határozattal jóváhagyta. Pécs,

Részletesebben

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006.

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (hivatal) illetékességi területe: Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe 2011. decemberétől 26 ország tartozik:

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ. TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.EU VÉGŰ DOMAINEK HITELESÍTÉSE SORÁN I. A.eu végű domain nevek bejegyzésének jogi hátteréről

Részletesebben

végzést. Indokolás Az eljárás megindításának körülményei

végzést. Indokolás Az eljárás megindításának körülményei 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2010. Iktatószám: Vj/111-356 /2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 471-489 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Schiffner Imola: Az Alkotmány 69. (3) bekezdése így rendelkezik: Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben