JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Január 13-án tartott nyílt ülésének határozatairól 5/2014. (I.29.) Kt. sz. határozat Napirend Határozatok tárgya 6/2014. (I.29.) Kt. sz. határozat költségvetés további tárgyalása 10/2014. (I.29.) Kt. sz. határozat óvodai, bölcsődei beiratkozásról tájékoztató Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29. napján megtartott 2. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó: 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Horváth János képviselő Kácsor Péter képviselő Csányi József képviselő Igazoltan távol: Gyimesi Zoltán-képviselő, Szabó Sándor - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető (jelenléti ív: 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Köszöntök mindenkit, a testület 7 fővel van jelen, határozatképes. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a napirendi pontokat. Nagy Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokhoz van e valakinek valami észrevétele. Észrevétel: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 5/2014. (I. 29.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor polgármester javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: évi költségvetés előkészítése 2. Kistelek Város Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 20/1999. (XII.20.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata 3. Fecskeház igénylése iránti kérelem elbírálása (zárt ülés) 4. Egyebek

4 I. Napirendi pont évi költségvetés előkészítése Nagy Sándor polgármester: Az első napirendi pont a évi költségvetés előkészítése, amelyet ezt megelőzően a pénzügyi bizottság elkezdett tárgyalni. Jelen volt mindenki, aki most is jelen van. A pénzügyi bizottsági ülésen a megbeszéltek és javaslatok alapján a költségvetés anyaga további tárgyalásra alkalmas, és javaslom hétfőn 9:30-kor a vita folytatását a testületnek. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 6 /2014. (I.29.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetés további tárgyalása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a pénzügyi bizottság által megtárgyalt jelen jegyzőkönyv mellékletét képező költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést a bizottságon tett javaslatokkal további tárgyalásra alkalmasnak találja, melyet február 03. napján újra tárgyalja. (költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés 3. számú melléklet) Erről a polgármester, jegyző, gazdasági vezető jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. II. Napirendi pont Kistelek Város Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 20/1999. (XII.20.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata Nagy Sándor polgármester: Jegyzőnőnek átadom a szót. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést és a rendelet tervezetet. (előterjesztés, rendelet tervezet 4. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Kiküldtem az előterjesztést, nem tudom, hogy van e valakinek ehhez valami kérdése? Nekem annyi hozzá fűzni valóm van, hogy annyiban módosítottam a kiküldött rendelet tervezetet, hogy a 4. szakaszba betettem, hogy Kistelek Város közigazgatási területén a Csongrád Megyei Település Tisztasági Nonprofit Kft. látja el ezt a közszolgáltatást. És a 2. bekezdésbe tettem azt, hogy a közszolgáltató a hulladék gazdálkodási közszolgáltatást Márton János alvállalkozó bevonásával látja el. A rendeletben mindenkép fel kell tüntetni, hogy alvállalkozóval látják el a feladatot. A 3. bekezdés pedig ugyanaz. Az értelmező rendelkezésben a 2. szakaszba betettem egy 4-es pontot és ott pedig azt írtam, hogy ott ahol a rendelet a közszolgáltatót említi, ott a közszolgáltató alatt az alvállalkozót is érteni kell. Ami a közszolgálatóra vonatkozik, azaz alvállalkozóra is. Ennyi lenne, jogszabályi változás miatt felül kellett vizsgálni. Díjak tekintetében kértem egy ár kalkulációt a szolgáltatótól, a régi rendeletünkben még a 2005 díjak szerepeltek 1020

5 Ft/km3+ÁFA illetve ez a 828 Ft-os elhelyezési díj ez 1848 Ft. Nagy Sándor polgármester: Ez jelent emelést? Vagy így annyi amennyi volt? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Eben benne van a rezsicsökkentés is, vagyis benne kell, hogy legyen. A január 30-tól érvényes csökkenés van jelen. Kácsor Péter képviselő: Jó, hogy mi ezt egy rendeletbe leírjuk? Nem kellene ezt megversenyeztetni? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nem. Tudod ugyanúgy kötöttünk vele szerződést, mint szilárdra. A folyékonyhulladékra is megkötöttük, hisz jogszabályváltozás volt, mivel üzletrészt vásároltunk ezért ugyanúgy mehet a folyékony hulladék is, mint a szilárd. Kácsor Péter képviselő: Rendbe. Akkor kijelenthetjük, hogy csak az ő alvállalkozója végezheti ezt a szolgáltatást. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Elvileg igen. Az ürítés csak a kijelölt szennyvíztisztító telepen lehet. Nagy Sándor polgármester: Aki a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról (rendelet 5. számú melléklet) III. Napirendi pont Fecskeház igénylése iránti kérelem elbírálása (zárt ülés) Az érintettek kérése a napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalja a testület. Zárt ülést követően nyílt ülésben folytatja a testület munkáját. IV. Napirendi Pont Egyebek Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti Szatmári Béla levelét.(levél 6. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nekem még annyi lenne, hogy a Szatmári Béla írt egy köszönő levelet, és kérte, hogy a képviselő- testület felé jelezzem, hogy köszönetét fejezik ki a támogatásért. Kácsor Péter képviselő: Az egyesület? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, bocsánat a Polgárőr Egyesület nevében írta a köszönő levelet.

6 Továbbiakban, még nekem annyi lenne, hogy az óvodai beiratkozásról a Józsi küldött egy beiratkozási plakátot. El küldtem nektek, nem tudom láttátok e? Ezt kellene még jóváhagyni. Egy általános tájékoztató, hogy mikor lesz a beiratkozás és mi kell a felvételhez. (óvodai beiratkozásról tájékoztató 7. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: Rendben. A beiratkozásra kiadott plakátot, tudomásul vesszük és jóváhagyjuk. Aki ezzel egyetért, kéz felnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 10 /2014. (I.29.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Óvodai, bölcsődei beiratkozásról tájékoztató tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület jóváhagyja a jegyzőkönyv mellékletét képező óvodai, bölcsődei beiratkozásról szóló tájékoztatót. Erről a polgármester, jegyző, gazdasági vezető jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Továbbá még annyit szeretnék mondani, hogy fontos információkat szeretne tudatni velünk Józsi. Az óvodai ballagás május 31-én lesz a Hétszínvirág óvodában 8:30- kor, a Szivárvány óvodában 9:30-kor. A nyári zárva tartásuk a Hétszínvirág Óvodában július 28- augusztus 22-ig, a Szivárvány oviban június 30- július 25-ig. Tehát úgy oldják meg. hogy valamelyik ovi, mindig nyitva van. Ez így volt tavaly is. Nagy Sándor polgármester: A tájékoztatást köszönjük. Darabos Gábor alpolgármester: Korábban beszéltünk a Szivárvány óvoda melletti játszótér kamerájáról. Ez a probléma, hogy áll? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Én ezzel kapcsolatban többször egyeztettem a Csongrád Megyei Településtisztasággal a szelektív hulladékgyűjtők ügyében. Állandóan leteszik a szelektív gyűjtő mellé a kommunális hulladékot és borzasztó az ahogy kinéz. Én azt beszéltem velük első körben, hogy egy nagyobb kukát kérünk. Azt írta vissza nekem az ügyintéző, hogy minden héten ki fognak járni és üríteni fogják a kukát. Darabos Gábor alpolgármester: Én azt kértem az önkormányzat dolgozóitól, hogy tegyék rendbe, ott a kuka környékét. Nagy Sándor polgármester: Nagyon jó. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ezt már én is kértem többször a fiúktól. Darabos Gábor alpolgármester: Az volt a baj, hogy nem vitték el. Nagy Sándor polgármester: Gábor, kifejezetten nem ez volt a baj, hanem olyan hulladékot is odapakoltak, amit nem kellett volna. Kácsor Péter képviselő: Ez is igaz, de az üvegek is csak úgy körbe voltak rakva.

7 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: De ez az miatt volt, mert tele volt a kuka. Darabos Gábor alpolgármester: Igen, tele volt a kuka és még sem vitték el. Nagy Sándor polgármester: De ha minden héten viszik, az jó lehet nem? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Szerintem igen. Nagy Sándor polgármester: Sok most a kóbor kutyus. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen, Nagy Sándor polgármester: Tavaly 40 valahány kutyát adtunk örökbe, most január végén járunk és ebben az évben pedig 15 kutyát adtunk már örökbe. Dr. Hajdú Imre képviselő: Hogy van akkor? Ezeket a kutyákat nem akkor ivartalanítják, mikor befogják, hanem amikor elviszik? Kácsor Péter képviselő: Nem ivartalanítják. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nem ivartalanítják. Kácsor Péter képviselő: Oltani kell, meg chippel ellátni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen. Dr. Hajdú Imre képviselő: Na jó, de azért, hogy ez így van, de az alapítványoknál is ivartalanítják. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Alapítványoknál lehet, mi nem foglalkozunk vele. Dr. Hajdú Imre képviselő: Akkor nem. Szerintem ez baj, mert lefial és szaporodnak. Mennyibe kerülhet ez, Ft? Az is amelyik ott lefialt, az ott lett vemhes, vagy úgy jött? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Egy elaltatás volt, egy 70 kg kutya. A zárt kerteknél fogták meg, egy vadállat volt. Az állatorvos mondta, hogy altassuk el, mert életveszélyes. Kácsor Péter képviselő: Akkor szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy a téli focira jönnek a lengyelek. Hivatalos delegációban érkezik a polgármester, Jurek, a sportklub elnöke és a 13 focista. Ők szombat, vasárnap részt vesznek a tornán délelőtt, Délután pedig játszanak velünk csapattal 4 órától. Egyébként a sport program 8 órakor fog véget érni, a kisteleki terembajnokság sport programja, aminek része, amiről most beszéltem. Utána vacsora a Centrálba, ami érinti a kisteleki focistákat a lengyeleket. A tornának a játékvezetőit, és rendezőit. Nagy Sándor polgármester: Bocsánat, ezt találtuk ki legyen egy pörkölt. Bárdos Attila meg is csinálja, csapolt sör is van. Ez a legkedvezőbb, ezt a vacsorát vállaljuk be mi. Kácsor Péter képviselő: A focisták fizetnek a szállásért is és az étkezésért is. Dr. Hajdú Imre képviselő: Hol sikerült szállást foglalni? Kácsor Péter képviselő: A kollégiumban. Elfogadták amit beszéltünk, hogy 2500 Ft helyett 1500 Ft. Én Euróban átváltottam a költségeiket, úgy küldtem el nekik azt is. Vacsorát és reggelit a

8 szállodában kapnak azért is fizetnek. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: De ez mikor lenne? Nagy Sándor polgármester: Szerintem vasárnap legyen és aki teheti, jöjjön el a vacsira és a meccsre. Darabos Gábor alpolgármester: A meccsen úgy lenne, hogy ők nem rossz focistákkal jönnek,az önkormányzati csapat az úgy állna fel, hogy a KITE-nek a kapusa Kecsi védene és két sor lenne. Megbeszélnénk, hogy 2-szer 15 percet játszunk 7,5 percet az egyik és 7,5 percet a másik. Az egyik sor úgy állna fel Mészáros Gábor, Nagy Sanyi és Hajdú Imi.. Darabos Gábor alpolgármester: A második sor úgy állna fel, hogy Kácsor Peti, Tóth Gabi, Jeremiás Pista és jó magam, és még Koncz Miki vagy a Király Józsi. Darabos Gábor alpolgármester: Két közel egyenlő erőviszonyokat állítottunk fel. Kácsor Péter képviselő: Józsi te? Csányi József képviselő: Nem tudom. Darabos Gábor alpolgármester: Az a baj, hogy nem buli foci lesz. Ide olyanoknak kell jönni, akik mozognak egyébként. Nagy Sándor polgármester: Ez így rendben van szerintem. Ha más nincs, akkor az ülést bezárom. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Pálinkás Pál jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum www.miabonyunk.hu H i s z t é r i á v a l nem lehet várost vezetni (7. oldal) 2010. szeptember 1. Még az idén készen lesz Közösségi ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül a Római Katolikus Plébánia

Részletesebben