JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-án tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma Határozatok tárgya 1/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Napirendi pont elfogadása 4. o. 2/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 3.o. 3/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4.o. 4/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától 4.o. 5/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása 5.o. 6/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása 7.o. 7/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.o. 8/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése 8.o. 9/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele 10/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme 11/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása 10.o. 14/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása 11.o. 15/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanratett vételi ajánlata 12.o. 16/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása 13.o. 17/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése 13.o. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján megtartott 1. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal-2. számú hivatalos helyiségében /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Horváth János alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Sejben József képviselő Bozó József képviselő Dr. Kunstár Pálné képviselő Mészáros Gábor képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Igazoltan távol: - Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető (jelenléti ív 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Sok szeretettel köszönti a képviselőket az év első testületi ülésén. Elmondja, hogy a bizottsági ülés elhúzódott ezért a testületi ülés 16:30- kor kezdődik a meghirdetett 15 óra helyet. Megállapítja, hogy jelen van minden képviselő, így a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van e valakinek bármi egyéb. Javaslat: Nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a napi rendi pontokat elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 1/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat 1.) évi költségvetés előkészítése 2.) Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása 3.) Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása 4.) KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó 2

4 döntés 5.) Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 6.) Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása 7.) Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.) Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása 9.) 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése 10. ) Egyebek I. Napirendi pont évi költségvetés előkészítése Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a képviselő testület teljes létszámmal megtárgyalta a bizottsági ülésen a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen tett javaslatokat támogatja e? Bozó József képviselő: elmondta, hogy támogatja. Nagy Sándor polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés további előkészítését javasolja a testületnek. II. Napirendi pont Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása (Alföldvíz Zrt. levél,bérleti-üzemeltetési szerződés1. módosítás 3. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, és jóváhagyta. A képviselőket megkérdezi, hogy van e kérdés? Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki a napi rendi pontot támogatja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 2/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 3

5 módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület jóváhagyja a Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosítását jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Alföldvíz Zrt jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. III. Napirendi pont Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása (adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta. Megkérdezi van- e a napi rendhez egyéb kérdés. Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki szerződés módosítást elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 3/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés 2. számú módosításának aláírását. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Török György, Török Györgyné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. IV. Napirendi pont 4

6 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó döntés Előterjesztés 5. számú melléklet Nagy Sándor polgármester :elmondja, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta. Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb kérdés. Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a bizottság támogató javaslatával illetve a napirendi pont határozati javaslatával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 4/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától c. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat kapcsán felmerült, Kistelek településre vonatkozó önerőt, Ft Ft-ot biztosítja évi költségvetésének terhére. 2. A Képviselő testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat támogatásban részesül az 1. pontban megjelölt összeget az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 30 napon belül átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére. 3. A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg 185/2013. (IX.25.) Kt.sz. határozatot visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Gazdasági iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. V. Napirendi pont Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés 6. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy új polgármesterek lettek az önkormányzat tagok képviselője. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb kérdés van e? 5

7 Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kéz felnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 5/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja, és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. VI. Napirendi pont Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot. (előterjesztés 7. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről 2013-ban hoztunk egy határozatot, hogy a település- értéktárat létrehozza az önkormányzat, és ennek végrehajtásával a Hétvezér Turisztika egyesületet bízza meg. Ott Gabi egy másik pályázat keretében ezeket az értékeket, hungarikumokat elkezdte összegyűjteni. Kérésük az volt, hogy ők is ebben segíthessenek és a továbbiakban kérés volt, hogy az önkormányzat hozza létre a település- értéktár bizottságot, aminek a tagja a közművelődési bizottság tagjai, továbbá Ott Gabi és Nagy Netta. Ez lenne a javaslat, kéri, hogy akinek még van javaslata az mondja el. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy első sorban Ott Gabriellát és Nagy Nettát bízták meg ezzel. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez a bizottság a teljes bizottság, a kézilabda szakosztálytól kezdve mindenki? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy a bizottság alatt a képviselőket értette. Tehát a képviselők és nem bizottsági tagok, tehát 7 fő és a felkért 2 fő. Nagy Sándor polgármester: szavasra teszi fel a javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze: 6

8 A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 6/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület a 63 /2013. (VII.31.) Kt.sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. 1. A képviselő-testület a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. (1) bekezdésében valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 2. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjának megbízza a Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-Testület Közművelődési, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Bizottság tagjait, Nagy Nettát és Ott Gabriellát. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről a polgármester, jegyző, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy ennek pályázati szempontból van jelentősége. VII. Napirendi pont Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Környezetvédelmi program 8. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség a felülvizsgálat, melyet Papp Ildikó közreműködésével szakértő segítségével. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ezzel jogszabályi kötelezettségünknek tettünk eleget. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 7/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot 7

9 hozza: A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálat c. dokumentumot. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. VIII. Napirendi pont Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen megvitatásra került a tervezet. Annak apróbb módosításait javasolt a bizottság. Kéri, hogy amennyiben a módosítások megtörténtek, akkor mindenki kapja meg a rendeletet tervezetet, hogy majd a következi testületi ülésen dönteni lehessen erről. IX. Napirendi pont 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről már volt szó, hogy azta z utat el kellene nevezni. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ez az az út, ahol a KISTÉR- TÉSZ van. Ott A Varga Zoliék csináltak egy traktor nagykereskedést, ők javasolják azt, hogy legyen Agrár út 1. Aki ezt elfogadja, kéri kézfelnyújtással jelezze. (megkeresés 9. számú melléklet) A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 8/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek, külterület 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú utat Agrár útnak nevezi el. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. 8

10 X. Napirendi pont Egyebek Bozó József képviselő: az előző napirendi ponthoz javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a táblákat a városban, valahol hiányzik a várostábla, elsőbbséget adó tábla. Pont az Agrár út bevezetőjénél eltűnt a Kistelek tábla oszlopostól. Nagy Sándor polgármester: javasolja, hogy nézzék meg azt, hogy mennyibe kerülne az, hogy 5 t, 3,5 t, 7,5 t táblák lennének kirakva. Továbbá, hogyan lehetne külön engedélyt adni arra, hogy külön engedéllyel mehet be a kis utcákba egy 5t-nál nagyobb autó. Elmondja, hogy legyen Pistit ezért felelőssé, hogy hová kell, mi a jogszabály, mennyibe kerül, kit kell értesíteni. (Csaba Miklósné kérelme 10. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a 2359 és a hrsz telkeket megvásárlásra ajánlották fel. Tájékoztatja a testületet, hogy Ft bruttó árért vásárolták meg ezeket a területeket a környékben. Arra kéri a testületet, hogy ezt a vételi ajánlatot fogadják el, azzal a kitétellel, hogy folyamán kerül majd megvásárlásra és kifizetésre. Kéri, hogy aki így egyetért a két telek megvásárlásával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 9/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanokat év folyamán egyenként Ft-ért meg fogja vásárolni. Erről a polgármester, jegyző, gazdasági iroda, tulajdonosok jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti Pipicz Zoltánné kérelmét. (kérelem 11. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy Pipicz Zoltánné kereste meg, azzal, hogy szeretne egy Bt-t létrehozni és abban Kistelek nevét szeretné használni. Ehhez kéri a hozzájárulást. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a név Kisteleki Házi Rétest Készítő Betéti Társaság lenne. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 10/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 9

11 A Képviselő-testület Pipicz Zoltánné kérelmére engedélyezi a Kistelek név használatát a megalakulandó Betéti társaság elnevezésében. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Pipicz Zoltánné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását, ezt a rendeletet a bizottság elfogadásra javasolta. (rendelet tervezet 12. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: aki a rendelet tervezettel egyetért kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet 13. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy az alpolgármesterek részére az alakuló ülésen megállapított Ft tiszteletdíj került megállapításra, bizonyos részéről lemondtak december végéig. Januárban arról volt szó, hogy az alpolgármesterek lemondanak a Ft-t egy részéről úgy, hogy tiszteletdíjuk a polgármester illetményének 15%-a, a Ft legyen. A költségtérítés az változatlan marad. (lemondó nyilatkozat 14. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: megkérdezi,hogy aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal két tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 11/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy Darabos Gábor és Horváth János alpolgármesterek a részükre a törvény kereti között megállapított tiszteletdíj egy részéről lemondtak, így a tiszteletdíjukat bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Erről az elnök, jegyző, alpolgármesterek jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Tekintettel arra, hogy két kérelem elbírálása tekintetében az érintettek zárt ülés tartást kérték, ezért a testület zárt ülés keretében tárgyalja a kérelmeket. Zárt ülést követően nyílt ülés keretében folytatja a testület a munkáját. 10

12 TÁMOP-6.1.5/14 Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja című pályázattal kapcsolatos előterjesztés 15. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy szeretnének beadni konzorcium keretében egy egészségügyi pályázatot, amely 100%-os támogatottságú. Szeretné, mivel az önkormányzat tulajdonos, hogy a képviselő- testület is hozzájárulását adná. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 14/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. A projekt megnevezése Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja 2. A pályázati konstrukció száma TÁMOP-6.1.5/14 3. A tervezett beruházás várható teljes beruházási költsége: Ft 4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: 0 Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: 0 Ft 6. A TÁMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a GÁZÉPSZERKER KFT. vételi ajánlatát. (vételi ajánlat 16. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy a GÁZÉPSZER Kft. 11

13 megkereste vételi ajánlatával Kistelek városát. Vételi ajánlatként 62 millió + Áfát ajánlottak fel. Javasolja a vételi ajánlat elfogadását és a szerződés megkötését, úgy, ahogy Zoli javasolta, hogy az építendő épület vegye figyelembe az ottani építészeti múltat, mind struktúrájában, mind motívumaiban, ez elsősorban nyíláskereteket jelent. Azt is javasolja, hogy az elkészített tervet az engedélyezés előtt a képviselő- testület is lássa. Úgy szeretne az önkormányzat adás-vételi szerződést kötni, hogy a jelenlegi bérleti szerződések legyenek figyelembe véve továbbá az építés hatóság által előírt parkoló felületeket a vállalkozó biztosítsa. Aki ezt így elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 15/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület GÁZÉPSZERKER KFT-nek a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát elfogadja akként, hogy a Kft. az által építendő épület során legyen figyelemmel a belvárosra jellemző utcakép építészeti értékeinek megtartására, az épített környezetet a Rákóczi utcára jellemző motívumok (ablakok, oromzatok) fenntartásával alakíthatja ki. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy az elkészült terveket az engedélyeztetési eljárás előtt a képviselő-testület részére mutassa meg. 3. A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a GÁZÉPSZERKER KFT-t gondoskodjon parkoló kialakításáról és a szerződés megkötése során legyen figyelemmel az önkormányzat által kötött bérleti szerződésekre. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, GÁZÉPSZERKER KFT ügyvezetője jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a Kenderföldsor 29. számú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a bizottsági ülésen megtárgyalták. Az adásvételi szerződést 6 millió forint bruttó értékben köttetik meg, melyet ki kell fizetniük az adásvételi szerződés megkötése után 60 nappal. A képviselő- testületet arra kéri, hogy hatalmazza fel a szerződés aláírására, és utána járuljon hozzá a vételi ár kifizetéséhez. (adásvételi szerződés 17. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester : Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 16/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú 12

14 ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Lukács Józsefnével a 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Lukács Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy lejár a Fehér Lajossal kötött opciós szerződés. Kérdés az, hogy kíván e élni az opciós jogával az önkormányzat. A szerződést még később is meg lehet kötni, mert amennyiben az önkormányzat most adásvételi szerződést köt, úgy az értékét 30 napon belül ki kell fizetni. (vételi jog érvényesítése 18. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy az opciós joggal élni kíván az önkormányzat, de szerződést még nem kötünk. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra kötött opciós szerződés alapján az önkormányzat vételi jogát érvényesíteni kívánja. Erről a polgármester, jegyző, Fehér László, Fehér Lajos Fehér Katalin Mária, Fehér Sándor, Szalai Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Darabos Gábor alpolgármester: megköszöni a képviselő társainak, hogy 13órára teljes létszámmal jelen voltak, így a 3,5 órás pénzügyi bizottsági ülésen meg tudták tárgyalni a testületi ülést is érintő anyagot. Kéri Polgármester Urat, hogy a mozgáskorlátozottak által beadott papírt- ami tartalmazza azokat a kéréseket, melyekre figyeljenek a kivitelezők- juttassa el a szennyvíz kivitelezőkhöz, hogy a mozgáskorlátozottakra figyeljenek oda, hogy mozgásuk ne legyen nehezítve. Elmondja továbbiakban, hogy megkeresték motorosok, de nem egyesületi szinten és kérdezni szeretnék Jegyző asszonytól, hogy egyénileg hárman négyen szeretnének pólót csináltatni, melyen a Kistelek név felírat szerepelne, használható e vagy sem. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy minden esetben kérelmet kell a testületnek beadni. Ha beadják, kérelmükről a következő testületi ülésen tudunk dönteni. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy készül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, ez fogja a következő 7 év terveit, feladatait magába foglalni. Kistelekre fog vonatkozni, minden szempontból legyen az oktatás, ipari park, gazdaság. A belügyminisztérium elindított egy ilyen pályázatot, a 13

15 régiókban kijelöltek szervezeteket, akik segítenek ennek elkészítését. Konzorciumi formában két cég nyert a régióban. Az egyikkel állunk mi is kapcsolatban, múlt hét csütörtökön meg volt az első megbeszélés. Nagyon széleskörű partnersége van, fontos hogy Kistelek minden egyesülete, intézménye elmondhatja véleményét. Jövő hét pénteken lenne az első partnerségi találkozó, amire az egyesületek, civilszervezetek, vállalkozók, intézmények meg vannak hívva. Itt elmondanánk személyesen, hogy miről is van szó. A képviselő- testület is benne van, mert mint döntéshozók a későbbiekben ezt a stratégiát nekik kell elfogadni. Az első találkozóig a hivatalnak rengeteg adatot kell szolgáltatni. Előzetesen kell készíteni egy nagy helyzet feltárást, ami gyakorlatilag Kistelek összes érintett területére statisztikai adatok alapján egy helyzet leírást kell adni. Ezekre ad javaslatokat, terveket kapunk és erre készül el a stratégia ra minden településnek új rendezési tervet kell készíteni, amiről tudjuk, hogy nagyon sok milliós folyamat. Ez ennek egy előzetes megvalósítás, melyet nem nekünk kell megfinanszírozni, ez már gyakorlatilag arra jó lesz. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez pénteken hánykor és hol lesz? Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy jövő hét pénteken lesz, 10 órakor a házasságkötőben vagy a közösségi házban. Sejben József képviselő: elmondja, hogy a két óvoda között váltó műszakban történik a szabadságolás, idén júliusban a Hétszínvirág óvoda, augusztusban a Szivárvány óvoda lenne zárva. A bölcsődével kapcsolatban a képviselők segítségét kéri, tavaly az augusztus első 3 hetében volt zárva a bölcsőde. Meg szeretné kérdezni, hogy az idén is ez így lehetne e. A beiratkozásról szeretne elmondani egy rövid tájékoztatót, annyi változás lenne az előző évekhez képest, hogy csak nála lehet beiratkozni bölcsődébe és az óvodákba is, így egybe lehet látni, hogy mennyi gyerek van és így osztják szét a gyerekeket a szülői igények figyelembe vételével, hogy arányos legyen a két óvodai létszám. Elmondja, hogy 2012-ben 39 gyermek születet. Horváth János képviselő: megkérdezi hány gyerek ballag el? Sejben József képviselő: elmondja, hogy durván 60 gyermek a két óvodából. Dr. Hajdú Imre képviselő: megkérdezi, hogy most nem lesz az, mint tavaly, hogy visszatartanak 30 gyereket? Sejben József képviselő: elmondja, hogy ez tavaly előtti problémája volt a Hétszínvirág óvodának. Ezek a problémák helyre lettek téve és mostanra nem problémák. Nagy Sándor polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő 14

16

17

18

19

20

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-én

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: napirendi pontok elfogadása 1. ingatlan értékesítés 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. szándéknyilatkozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben