JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-án tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma Határozatok tárgya 1/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Napirendi pont elfogadása 4. o. 2/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 3.o. 3/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4.o. 4/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától 4.o. 5/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása 5.o. 6/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása 7.o. 7/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.o. 8/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése 8.o. 9/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele 10/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme 11/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása 10.o. 14/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása 11.o. 15/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanratett vételi ajánlata 12.o. 16/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása 13.o. 17/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése 13.o. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján megtartott 1. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal-2. számú hivatalos helyiségében /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Horváth János alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Sejben József képviselő Bozó József képviselő Dr. Kunstár Pálné képviselő Mészáros Gábor képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Igazoltan távol: - Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető (jelenléti ív 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Sok szeretettel köszönti a képviselőket az év első testületi ülésén. Elmondja, hogy a bizottsági ülés elhúzódott ezért a testületi ülés 16:30- kor kezdődik a meghirdetett 15 óra helyet. Megállapítja, hogy jelen van minden képviselő, így a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van e valakinek bármi egyéb. Javaslat: Nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a napi rendi pontokat elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 1/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat 1.) évi költségvetés előkészítése 2.) Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása 3.) Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása 4.) KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó 2

4 döntés 5.) Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 6.) Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása 7.) Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.) Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása 9.) 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése 10. ) Egyebek I. Napirendi pont évi költségvetés előkészítése Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a képviselő testület teljes létszámmal megtárgyalta a bizottsági ülésen a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen tett javaslatokat támogatja e? Bozó József képviselő: elmondta, hogy támogatja. Nagy Sándor polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés további előkészítését javasolja a testületnek. II. Napirendi pont Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása (Alföldvíz Zrt. levél,bérleti-üzemeltetési szerződés1. módosítás 3. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, és jóváhagyta. A képviselőket megkérdezi, hogy van e kérdés? Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki a napi rendi pontot támogatja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 2/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 3

5 módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület jóváhagyja a Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosítását jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Alföldvíz Zrt jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. III. Napirendi pont Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása (adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta. Megkérdezi van- e a napi rendhez egyéb kérdés. Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki szerződés módosítást elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 3/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés 2. számú módosításának aláírását. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Török György, Török Györgyné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. IV. Napirendi pont 4

6 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó döntés Előterjesztés 5. számú melléklet Nagy Sándor polgármester :elmondja, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta. Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb kérdés. Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a bizottság támogató javaslatával illetve a napirendi pont határozati javaslatával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 4/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától c. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat kapcsán felmerült, Kistelek településre vonatkozó önerőt, Ft Ft-ot biztosítja évi költségvetésének terhére. 2. A Képviselő testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat támogatásban részesül az 1. pontban megjelölt összeget az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 30 napon belül átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére. 3. A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg 185/2013. (IX.25.) Kt.sz. határozatot visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Gazdasági iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. V. Napirendi pont Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés 6. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy új polgármesterek lettek az önkormányzat tagok képviselője. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb kérdés van e? 5

7 Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kéz felnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 5/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja, és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. VI. Napirendi pont Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot. (előterjesztés 7. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről 2013-ban hoztunk egy határozatot, hogy a település- értéktárat létrehozza az önkormányzat, és ennek végrehajtásával a Hétvezér Turisztika egyesületet bízza meg. Ott Gabi egy másik pályázat keretében ezeket az értékeket, hungarikumokat elkezdte összegyűjteni. Kérésük az volt, hogy ők is ebben segíthessenek és a továbbiakban kérés volt, hogy az önkormányzat hozza létre a település- értéktár bizottságot, aminek a tagja a közművelődési bizottság tagjai, továbbá Ott Gabi és Nagy Netta. Ez lenne a javaslat, kéri, hogy akinek még van javaslata az mondja el. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy első sorban Ott Gabriellát és Nagy Nettát bízták meg ezzel. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez a bizottság a teljes bizottság, a kézilabda szakosztálytól kezdve mindenki? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy a bizottság alatt a képviselőket értette. Tehát a képviselők és nem bizottsági tagok, tehát 7 fő és a felkért 2 fő. Nagy Sándor polgármester: szavasra teszi fel a javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze: 6

8 A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 6/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület a 63 /2013. (VII.31.) Kt.sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. 1. A képviselő-testület a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. (1) bekezdésében valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 2. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjának megbízza a Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-Testület Közművelődési, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Bizottság tagjait, Nagy Nettát és Ott Gabriellát. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről a polgármester, jegyző, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy ennek pályázati szempontból van jelentősége. VII. Napirendi pont Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Környezetvédelmi program 8. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség a felülvizsgálat, melyet Papp Ildikó közreműködésével szakértő segítségével. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ezzel jogszabályi kötelezettségünknek tettünk eleget. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 7/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot 7

9 hozza: A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálat c. dokumentumot. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. VIII. Napirendi pont Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen megvitatásra került a tervezet. Annak apróbb módosításait javasolt a bizottság. Kéri, hogy amennyiben a módosítások megtörténtek, akkor mindenki kapja meg a rendeletet tervezetet, hogy majd a következi testületi ülésen dönteni lehessen erről. IX. Napirendi pont 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről már volt szó, hogy azta z utat el kellene nevezni. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ez az az út, ahol a KISTÉR- TÉSZ van. Ott A Varga Zoliék csináltak egy traktor nagykereskedést, ők javasolják azt, hogy legyen Agrár út 1. Aki ezt elfogadja, kéri kézfelnyújtással jelezze. (megkeresés 9. számú melléklet) A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 8/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek, külterület 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú utat Agrár útnak nevezi el. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. 8

10 X. Napirendi pont Egyebek Bozó József képviselő: az előző napirendi ponthoz javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a táblákat a városban, valahol hiányzik a várostábla, elsőbbséget adó tábla. Pont az Agrár út bevezetőjénél eltűnt a Kistelek tábla oszlopostól. Nagy Sándor polgármester: javasolja, hogy nézzék meg azt, hogy mennyibe kerülne az, hogy 5 t, 3,5 t, 7,5 t táblák lennének kirakva. Továbbá, hogyan lehetne külön engedélyt adni arra, hogy külön engedéllyel mehet be a kis utcákba egy 5t-nál nagyobb autó. Elmondja, hogy legyen Pistit ezért felelőssé, hogy hová kell, mi a jogszabály, mennyibe kerül, kit kell értesíteni. (Csaba Miklósné kérelme 10. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a 2359 és a hrsz telkeket megvásárlásra ajánlották fel. Tájékoztatja a testületet, hogy Ft bruttó árért vásárolták meg ezeket a területeket a környékben. Arra kéri a testületet, hogy ezt a vételi ajánlatot fogadják el, azzal a kitétellel, hogy folyamán kerül majd megvásárlásra és kifizetésre. Kéri, hogy aki így egyetért a két telek megvásárlásával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 9/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanokat év folyamán egyenként Ft-ért meg fogja vásárolni. Erről a polgármester, jegyző, gazdasági iroda, tulajdonosok jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti Pipicz Zoltánné kérelmét. (kérelem 11. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy Pipicz Zoltánné kereste meg, azzal, hogy szeretne egy Bt-t létrehozni és abban Kistelek nevét szeretné használni. Ehhez kéri a hozzájárulást. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a név Kisteleki Házi Rétest Készítő Betéti Társaság lenne. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 10/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 9

11 A Képviselő-testület Pipicz Zoltánné kérelmére engedélyezi a Kistelek név használatát a megalakulandó Betéti társaság elnevezésében. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Pipicz Zoltánné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását, ezt a rendeletet a bizottság elfogadásra javasolta. (rendelet tervezet 12. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: aki a rendelet tervezettel egyetért kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet 13. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy az alpolgármesterek részére az alakuló ülésen megállapított Ft tiszteletdíj került megállapításra, bizonyos részéről lemondtak december végéig. Januárban arról volt szó, hogy az alpolgármesterek lemondanak a Ft-t egy részéről úgy, hogy tiszteletdíjuk a polgármester illetményének 15%-a, a Ft legyen. A költségtérítés az változatlan marad. (lemondó nyilatkozat 14. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: megkérdezi,hogy aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal két tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 11/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy Darabos Gábor és Horváth János alpolgármesterek a részükre a törvény kereti között megállapított tiszteletdíj egy részéről lemondtak, így a tiszteletdíjukat bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Erről az elnök, jegyző, alpolgármesterek jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Tekintettel arra, hogy két kérelem elbírálása tekintetében az érintettek zárt ülés tartást kérték, ezért a testület zárt ülés keretében tárgyalja a kérelmeket. Zárt ülést követően nyílt ülés keretében folytatja a testület a munkáját. 10

12 TÁMOP-6.1.5/14 Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja című pályázattal kapcsolatos előterjesztés 15. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy szeretnének beadni konzorcium keretében egy egészségügyi pályázatot, amely 100%-os támogatottságú. Szeretné, mivel az önkormányzat tulajdonos, hogy a képviselő- testület is hozzájárulását adná. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 14/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. A projekt megnevezése Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja 2. A pályázati konstrukció száma TÁMOP-6.1.5/14 3. A tervezett beruházás várható teljes beruházási költsége: Ft 4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: 0 Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: 0 Ft 6. A TÁMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a GÁZÉPSZERKER KFT. vételi ajánlatát. (vételi ajánlat 16. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy a GÁZÉPSZER Kft. 11

13 megkereste vételi ajánlatával Kistelek városát. Vételi ajánlatként 62 millió + Áfát ajánlottak fel. Javasolja a vételi ajánlat elfogadását és a szerződés megkötését, úgy, ahogy Zoli javasolta, hogy az építendő épület vegye figyelembe az ottani építészeti múltat, mind struktúrájában, mind motívumaiban, ez elsősorban nyíláskereteket jelent. Azt is javasolja, hogy az elkészített tervet az engedélyezés előtt a képviselő- testület is lássa. Úgy szeretne az önkormányzat adás-vételi szerződést kötni, hogy a jelenlegi bérleti szerződések legyenek figyelembe véve továbbá az építés hatóság által előírt parkoló felületeket a vállalkozó biztosítsa. Aki ezt így elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 15/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület GÁZÉPSZERKER KFT-nek a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát elfogadja akként, hogy a Kft. az által építendő épület során legyen figyelemmel a belvárosra jellemző utcakép építészeti értékeinek megtartására, az épített környezetet a Rákóczi utcára jellemző motívumok (ablakok, oromzatok) fenntartásával alakíthatja ki. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy az elkészült terveket az engedélyeztetési eljárás előtt a képviselő-testület részére mutassa meg. 3. A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a GÁZÉPSZERKER KFT-t gondoskodjon parkoló kialakításáról és a szerződés megkötése során legyen figyelemmel az önkormányzat által kötött bérleti szerződésekre. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, GÁZÉPSZERKER KFT ügyvezetője jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a Kenderföldsor 29. számú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a bizottsági ülésen megtárgyalták. Az adásvételi szerződést 6 millió forint bruttó értékben köttetik meg, melyet ki kell fizetniük az adásvételi szerződés megkötése után 60 nappal. A képviselő- testületet arra kéri, hogy hatalmazza fel a szerződés aláírására, és utána járuljon hozzá a vételi ár kifizetéséhez. (adásvételi szerződés 17. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester : Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 16/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú 12

14 ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Lukács Józsefnével a 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Lukács Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy lejár a Fehér Lajossal kötött opciós szerződés. Kérdés az, hogy kíván e élni az opciós jogával az önkormányzat. A szerződést még később is meg lehet kötni, mert amennyiben az önkormányzat most adásvételi szerződést köt, úgy az értékét 30 napon belül ki kell fizetni. (vételi jog érvényesítése 18. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy az opciós joggal élni kíván az önkormányzat, de szerződést még nem kötünk. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra kötött opciós szerződés alapján az önkormányzat vételi jogát érvényesíteni kívánja. Erről a polgármester, jegyző, Fehér László, Fehér Lajos Fehér Katalin Mária, Fehér Sándor, Szalai Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Darabos Gábor alpolgármester: megköszöni a képviselő társainak, hogy 13órára teljes létszámmal jelen voltak, így a 3,5 órás pénzügyi bizottsági ülésen meg tudták tárgyalni a testületi ülést is érintő anyagot. Kéri Polgármester Urat, hogy a mozgáskorlátozottak által beadott papírt- ami tartalmazza azokat a kéréseket, melyekre figyeljenek a kivitelezők- juttassa el a szennyvíz kivitelezőkhöz, hogy a mozgáskorlátozottakra figyeljenek oda, hogy mozgásuk ne legyen nehezítve. Elmondja továbbiakban, hogy megkeresték motorosok, de nem egyesületi szinten és kérdezni szeretnék Jegyző asszonytól, hogy egyénileg hárman négyen szeretnének pólót csináltatni, melyen a Kistelek név felírat szerepelne, használható e vagy sem. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy minden esetben kérelmet kell a testületnek beadni. Ha beadják, kérelmükről a következő testületi ülésen tudunk dönteni. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy készül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, ez fogja a következő 7 év terveit, feladatait magába foglalni. Kistelekre fog vonatkozni, minden szempontból legyen az oktatás, ipari park, gazdaság. A belügyminisztérium elindított egy ilyen pályázatot, a 13

15 régiókban kijelöltek szervezeteket, akik segítenek ennek elkészítését. Konzorciumi formában két cég nyert a régióban. Az egyikkel állunk mi is kapcsolatban, múlt hét csütörtökön meg volt az első megbeszélés. Nagyon széleskörű partnersége van, fontos hogy Kistelek minden egyesülete, intézménye elmondhatja véleményét. Jövő hét pénteken lenne az első partnerségi találkozó, amire az egyesületek, civilszervezetek, vállalkozók, intézmények meg vannak hívva. Itt elmondanánk személyesen, hogy miről is van szó. A képviselő- testület is benne van, mert mint döntéshozók a későbbiekben ezt a stratégiát nekik kell elfogadni. Az első találkozóig a hivatalnak rengeteg adatot kell szolgáltatni. Előzetesen kell készíteni egy nagy helyzet feltárást, ami gyakorlatilag Kistelek összes érintett területére statisztikai adatok alapján egy helyzet leírást kell adni. Ezekre ad javaslatokat, terveket kapunk és erre készül el a stratégia ra minden településnek új rendezési tervet kell készíteni, amiről tudjuk, hogy nagyon sok milliós folyamat. Ez ennek egy előzetes megvalósítás, melyet nem nekünk kell megfinanszírozni, ez már gyakorlatilag arra jó lesz. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez pénteken hánykor és hol lesz? Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy jövő hét pénteken lesz, 10 órakor a házasságkötőben vagy a közösségi házban. Sejben József képviselő: elmondja, hogy a két óvoda között váltó műszakban történik a szabadságolás, idén júliusban a Hétszínvirág óvoda, augusztusban a Szivárvány óvoda lenne zárva. A bölcsődével kapcsolatban a képviselők segítségét kéri, tavaly az augusztus első 3 hetében volt zárva a bölcsőde. Meg szeretné kérdezni, hogy az idén is ez így lehetne e. A beiratkozásról szeretne elmondani egy rövid tájékoztatót, annyi változás lenne az előző évekhez képest, hogy csak nála lehet beiratkozni bölcsődébe és az óvodákba is, így egybe lehet látni, hogy mennyi gyerek van és így osztják szét a gyerekeket a szülői igények figyelembe vételével, hogy arányos legyen a két óvodai létszám. Elmondja, hogy 2012-ben 39 gyermek születet. Horváth János képviselő: megkérdezi hány gyerek ballag el? Sejben József képviselő: elmondja, hogy durván 60 gyermek a két óvodából. Dr. Hajdú Imre képviselő: megkérdezi, hogy most nem lesz az, mint tavaly, hogy visszatartanak 30 gyereket? Sejben József képviselő: elmondja, hogy ez tavaly előtti problémája volt a Hétszínvirág óvodának. Ezek a problémák helyre lettek téve és mostanra nem problémák. Nagy Sándor polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő 14

16

17

18

19

20

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. DAOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-én tartott nyílt

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. nyilatkozat a 8/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. projekt megvalósításához szükséges szándéknyilatkozat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013.március 14-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Iktatószám: 292-16/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2016. július 11-én a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben