JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-án tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma Határozatok tárgya 1/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Napirendi pont elfogadása 4. o. 2/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 3.o. 3/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4.o. 4/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától 4.o. 5/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása 5.o. 6/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása 7.o. 7/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.o. 8/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése 8.o. 9/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele 10/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme 11/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása 10.o. 14/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása 11.o. 15/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanratett vételi ajánlata 12.o. 16/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása 13.o. 17/2015. (I. 28.) Kt. sz. határozat Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése 13.o. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján megtartott 1. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal-2. számú hivatalos helyiségében /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Horváth János alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Sejben József képviselő Bozó József képviselő Dr. Kunstár Pálné képviselő Mészáros Gábor képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Igazoltan távol: - Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető (jelenléti ív 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Sok szeretettel köszönti a képviselőket az év első testületi ülésén. Elmondja, hogy a bizottsági ülés elhúzódott ezért a testületi ülés 16:30- kor kezdődik a meghirdetett 15 óra helyet. Megállapítja, hogy jelen van minden képviselő, így a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van e valakinek bármi egyéb. Javaslat: Nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a napi rendi pontokat elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 1/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat 1.) évi költségvetés előkészítése 2.) Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása 3.) Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása 4.) KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó 2

4 döntés 5.) Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 6.) Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása 7.) Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 8.) Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása 9.) 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése 10. ) Egyebek I. Napirendi pont évi költségvetés előkészítése Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a képviselő testület teljes létszámmal megtárgyalta a bizottsági ülésen a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen tett javaslatokat támogatja e? Bozó József képviselő: elmondta, hogy támogatja. Nagy Sándor polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés további előkészítését javasolja a testületnek. II. Napirendi pont Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési megállapodás módosítása (Alföldvíz Zrt. levél,bérleti-üzemeltetési szerződés1. módosítás 3. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta, és jóváhagyta. A képviselőket megkérdezi, hogy van e kérdés? Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki a napi rendi pontot támogatja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 2/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 3

5 módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület jóváhagyja a Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés I. számú módosítását jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Alföldvíz Zrt jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. III. Napirendi pont Kistelek 046/77 hrsz.szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása (adásvételi szerződés 2. számú módosítása 4. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta. Megkérdezi van- e a napi rendhez egyéb kérdés. Kérdés:nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki szerződés módosítást elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 3/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Török György és Török Györgynével a 046/77 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 2. számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés 2. számú módosításának aláírását. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Török György, Török Györgyné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. IV. Napirendi pont 4

6 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó döntés Előterjesztés 5. számú melléklet Nagy Sándor polgármester :elmondja, hogy a bizottság a napirendet tárgyalta. Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb kérdés. Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a bizottság támogató javaslatával illetve a napirendi pont határozati javaslatával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 4/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat önerejének mértékéről, döntés a pályázati önerő Kistelekre eső részének biztosításától c. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő testület a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat kapcsán felmerült, Kistelek településre vonatkozó önerőt, Ft Ft-ot biztosítja évi költségvetésének terhére. 2. A Képviselő testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat támogatásban részesül az 1. pontban megjelölt összeget az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 30 napon belül átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére. 3. A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg 185/2013. (IX.25.) Kt.sz. határozatot visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Gazdasági iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. V. Napirendi pont Dél-alföldi térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés 6. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy új polgármesterek lettek az önkormányzat tagok képviselője. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb kérdés van e? 5

7 Kérdés: nincs Nagy Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kéz felnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 5/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja, és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. VI. Napirendi pont Települési Értéktár Bizottság létrehozásának megtárgyalása Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot. (előterjesztés 7. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről 2013-ban hoztunk egy határozatot, hogy a település- értéktárat létrehozza az önkormányzat, és ennek végrehajtásával a Hétvezér Turisztika egyesületet bízza meg. Ott Gabi egy másik pályázat keretében ezeket az értékeket, hungarikumokat elkezdte összegyűjteni. Kérésük az volt, hogy ők is ebben segíthessenek és a továbbiakban kérés volt, hogy az önkormányzat hozza létre a település- értéktár bizottságot, aminek a tagja a közművelődési bizottság tagjai, továbbá Ott Gabi és Nagy Netta. Ez lenne a javaslat, kéri, hogy akinek még van javaslata az mondja el. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy első sorban Ott Gabriellát és Nagy Nettát bízták meg ezzel. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez a bizottság a teljes bizottság, a kézilabda szakosztálytól kezdve mindenki? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy a bizottság alatt a képviselőket értette. Tehát a képviselők és nem bizottsági tagok, tehát 7 fő és a felkért 2 fő. Nagy Sándor polgármester: szavasra teszi fel a javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze: 6

8 A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 6/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület a 63 /2013. (VII.31.) Kt.sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. 1. A képviselő-testület a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. (1) bekezdésében valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak alapján Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 2. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjának megbízza a Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-Testület Közművelődési, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Bizottság tagjait, Nagy Nettát és Ott Gabriellát. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről a polgármester, jegyző, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy ennek pályázati szempontból van jelentősége. VII. Napirendi pont Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Környezetvédelmi program 8. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: felkéri Dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség a felülvizsgálat, melyet Papp Ildikó közreműködésével szakértő segítségével. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ezzel jogszabályi kötelezettségünknek tettünk eleget. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 7/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot 7

9 hozza: A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Kistelek Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálat c. dokumentumot. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. VIII. Napirendi pont Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről a lakbérek mértékéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet megvitatása Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen megvitatásra került a tervezet. Annak apróbb módosításait javasolt a bizottság. Kéri, hogy amennyiben a módosítások megtörténtek, akkor mindenki kapja meg a rendeletet tervezetet, hogy majd a következi testületi ülésen dönteni lehessen erről. IX. Napirendi pont 0310/1 hrsz.-ú út elnevezése Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy erről már volt szó, hogy azta z utat el kellene nevezni. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy ez az az út, ahol a KISTÉR- TÉSZ van. Ott A Varga Zoliék csináltak egy traktor nagykereskedést, ők javasolják azt, hogy legyen Agrár út 1. Aki ezt elfogadja, kéri kézfelnyújtással jelezze. (megkeresés 9. számú melléklet) A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 8/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út elnevezése tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek, külterület 0310/1 hrsz.-ú kivett saját használatú utat Agrár útnak nevezi el. Felelős: Nagy Sándor polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. 8

10 X. Napirendi pont Egyebek Bozó József képviselő: az előző napirendi ponthoz javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a táblákat a városban, valahol hiányzik a várostábla, elsőbbséget adó tábla. Pont az Agrár út bevezetőjénél eltűnt a Kistelek tábla oszlopostól. Nagy Sándor polgármester: javasolja, hogy nézzék meg azt, hogy mennyibe kerülne az, hogy 5 t, 3,5 t, 7,5 t táblák lennének kirakva. Továbbá, hogyan lehetne külön engedélyt adni arra, hogy külön engedéllyel mehet be a kis utcákba egy 5t-nál nagyobb autó. Elmondja, hogy legyen Pistit ezért felelőssé, hogy hová kell, mi a jogszabály, mennyibe kerül, kit kell értesíteni. (Csaba Miklósné kérelme 10. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a 2359 és a hrsz telkeket megvásárlásra ajánlották fel. Tájékoztatja a testületet, hogy Ft bruttó árért vásárolták meg ezeket a területeket a környékben. Arra kéri a testületet, hogy ezt a vételi ajánlatot fogadják el, azzal a kitétellel, hogy folyamán kerül majd megvásárlásra és kifizetésre. Kéri, hogy aki így egyetért a két telek megvásárlásával, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 9/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanok megvétele tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kistelek 2359 hrsz.-ú és a 2360 hrsz.-ú ingatlanokat év folyamán egyenként Ft-ért meg fogja vásárolni. Erről a polgármester, jegyző, gazdasági iroda, tulajdonosok jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti Pipicz Zoltánné kérelmét. (kérelem 11. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy Pipicz Zoltánné kereste meg, azzal, hogy szeretne egy Bt-t létrehozni és abban Kistelek nevét szeretné használni. Ehhez kéri a hozzájárulást. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a név Kisteleki Házi Rétest Készítő Betéti Társaság lenne. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 10/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Pipicz Zoltánné Kistelek név használata iránt kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 9

11 A Képviselő-testület Pipicz Zoltánné kérelmére engedélyezi a Kistelek név használatát a megalakulandó Betéti társaság elnevezésében. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Pipicz Zoltánné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását, ezt a rendeletet a bizottság elfogadásra javasolta. (rendelet tervezet 12. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: aki a rendelet tervezettel egyetért kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet 13. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy az alpolgármesterek részére az alakuló ülésen megállapított Ft tiszteletdíj került megállapításra, bizonyos részéről lemondtak december végéig. Januárban arról volt szó, hogy az alpolgármesterek lemondanak a Ft-t egy részéről úgy, hogy tiszteletdíjuk a polgármester illetményének 15%-a, a Ft legyen. A költségtérítés az változatlan marad. (lemondó nyilatkozat 14. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: megkérdezi,hogy aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 7 igen szavazattal két tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 11/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a alpolgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj megállapítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy Darabos Gábor és Horváth János alpolgármesterek a részükre a törvény kereti között megállapított tiszteletdíj egy részéről lemondtak, így a tiszteletdíjukat bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Erről az elnök, jegyző, alpolgármesterek jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Tekintettel arra, hogy két kérelem elbírálása tekintetében az érintettek zárt ülés tartást kérték, ezért a testület zárt ülés keretében tárgyalja a kérelmeket. Zárt ülést követően nyílt ülés keretében folytatja a testület a munkáját. 10

12 TÁMOP-6.1.5/14 Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja című pályázattal kapcsolatos előterjesztés 15. számú melléklet Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy szeretnének beadni konzorcium keretében egy egészségügyi pályázatot, amely 100%-os támogatottságú. Szeretné, mivel az önkormányzat tulajdonos, hogy a képviselő- testület is hozzájárulását adná. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 14/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. A projekt megnevezése Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja 2. A pályázati konstrukció száma TÁMOP-6.1.5/14 3. A tervezett beruházás várható teljes beruházási költsége: Ft 4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: 0 Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: 0 Ft 6. A TÁMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a GÁZÉPSZERKER KFT. vételi ajánlatát. (vételi ajánlat 16. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy a GÁZÉPSZER Kft. 11

13 megkereste vételi ajánlatával Kistelek városát. Vételi ajánlatként 62 millió + Áfát ajánlottak fel. Javasolja a vételi ajánlat elfogadását és a szerződés megkötését, úgy, ahogy Zoli javasolta, hogy az építendő épület vegye figyelembe az ottani építészeti múltat, mind struktúrájában, mind motívumaiban, ez elsősorban nyíláskereteket jelent. Azt is javasolja, hogy az elkészített tervet az engedélyezés előtt a képviselő- testület is lássa. Úgy szeretne az önkormányzat adás-vételi szerződést kötni, hogy a jelenlegi bérleti szerződések legyenek figyelembe véve továbbá az építés hatóság által előírt parkoló felületeket a vállalkozó biztosítsa. Aki ezt így elfogadásra javasolja, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 15/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta GÁZÉPSZERKER KFT a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület GÁZÉPSZERKER KFT-nek a Kistelek, belterület, 2732 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát elfogadja akként, hogy a Kft. az által építendő épület során legyen figyelemmel a belvárosra jellemző utcakép építészeti értékeinek megtartására, az épített környezetet a Rákóczi utcára jellemző motívumok (ablakok, oromzatok) fenntartásával alakíthatja ki. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy az elkészült terveket az engedélyeztetési eljárás előtt a képviselő-testület részére mutassa meg. 3. A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a GÁZÉPSZERKER KFT-t gondoskodjon parkoló kialakításáról és a szerződés megkötése során legyen figyelemmel az önkormányzat által kötött bérleti szerződésekre. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, GÁZÉPSZERKER KFT ügyvezetője jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy a Kenderföldsor 29. számú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a bizottsági ülésen megtárgyalták. Az adásvételi szerződést 6 millió forint bruttó értékben köttetik meg, melyet ki kell fizetniük az adásvételi szerződés megkötése után 60 nappal. A képviselő- testületet arra kéri, hogy hatalmazza fel a szerződés aláírására, és utána járuljon hozzá a vételi ár kifizetéséhez. (adásvételi szerződés 17. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester : Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 16/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Lukács Józsefnével a Kistelek belterület 2650/74 hrsz.-ú 12

14 ingatlanra kötött adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Lukács Józsefnével a 2650/74 hrsz.-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződést a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a polgármester, jegyző, Lukács Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: elmondja, hogy lejár a Fehér Lajossal kötött opciós szerződés. Kérdés az, hogy kíván e élni az opciós jogával az önkormányzat. A szerződést még később is meg lehet kötni, mert amennyiben az önkormányzat most adásvételi szerződést köt, úgy az értékét 30 napon belül ki kell fizetni. (vételi jog érvényesítése 18. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy az opciós joggal élni kíván az önkormányzat, de szerződést még nem kötünk. Aki ezzel egyetért kéri kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17/2015. (I. 28.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényesítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kistelek külterület 014/7 hrsz.-ú ingatlanra kötött opciós szerződés alapján az önkormányzat vételi jogát érvényesíteni kívánja. Erről a polgármester, jegyző, Fehér László, Fehér Lajos Fehér Katalin Mária, Fehér Sándor, Szalai Józsefné jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Darabos Gábor alpolgármester: megköszöni a képviselő társainak, hogy 13órára teljes létszámmal jelen voltak, így a 3,5 órás pénzügyi bizottsági ülésen meg tudták tárgyalni a testületi ülést is érintő anyagot. Kéri Polgármester Urat, hogy a mozgáskorlátozottak által beadott papírt- ami tartalmazza azokat a kéréseket, melyekre figyeljenek a kivitelezők- juttassa el a szennyvíz kivitelezőkhöz, hogy a mozgáskorlátozottakra figyeljenek oda, hogy mozgásuk ne legyen nehezítve. Elmondja továbbiakban, hogy megkeresték motorosok, de nem egyesületi szinten és kérdezni szeretnék Jegyző asszonytól, hogy egyénileg hárman négyen szeretnének pólót csináltatni, melyen a Kistelek név felírat szerepelne, használható e vagy sem. Nagy Sándor polgármester: elmondja, hogy minden esetben kérelmet kell a testületnek beadni. Ha beadják, kérelmükről a következő testületi ülésen tudunk dönteni. Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy készül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, ez fogja a következő 7 év terveit, feladatait magába foglalni. Kistelekre fog vonatkozni, minden szempontból legyen az oktatás, ipari park, gazdaság. A belügyminisztérium elindított egy ilyen pályázatot, a 13

15 régiókban kijelöltek szervezeteket, akik segítenek ennek elkészítését. Konzorciumi formában két cég nyert a régióban. Az egyikkel állunk mi is kapcsolatban, múlt hét csütörtökön meg volt az első megbeszélés. Nagyon széleskörű partnersége van, fontos hogy Kistelek minden egyesülete, intézménye elmondhatja véleményét. Jövő hét pénteken lenne az első partnerségi találkozó, amire az egyesületek, civilszervezetek, vállalkozók, intézmények meg vannak hívva. Itt elmondanánk személyesen, hogy miről is van szó. A képviselő- testület is benne van, mert mint döntéshozók a későbbiekben ezt a stratégiát nekik kell elfogadni. Az első találkozóig a hivatalnak rengeteg adatot kell szolgáltatni. Előzetesen kell készíteni egy nagy helyzet feltárást, ami gyakorlatilag Kistelek összes érintett területére statisztikai adatok alapján egy helyzet leírást kell adni. Ezekre ad javaslatokat, terveket kapunk és erre készül el a stratégia ra minden településnek új rendezési tervet kell készíteni, amiről tudjuk, hogy nagyon sok milliós folyamat. Ez ennek egy előzetes megvalósítás, melyet nem nekünk kell megfinanszírozni, ez már gyakorlatilag arra jó lesz. Gyimesi Zoltán képviselő: megkérdezi, hogy ez pénteken hánykor és hol lesz? Mészáros Gábor képviselő: elmondja, hogy jövő hét pénteken lesz, 10 órakor a házasságkötőben vagy a közösségi házban. Sejben József képviselő: elmondja, hogy a két óvoda között váltó műszakban történik a szabadságolás, idén júliusban a Hétszínvirág óvoda, augusztusban a Szivárvány óvoda lenne zárva. A bölcsődével kapcsolatban a képviselők segítségét kéri, tavaly az augusztus első 3 hetében volt zárva a bölcsőde. Meg szeretné kérdezni, hogy az idén is ez így lehetne e. A beiratkozásról szeretne elmondani egy rövid tájékoztatót, annyi változás lenne az előző évekhez képest, hogy csak nála lehet beiratkozni bölcsődébe és az óvodákba is, így egybe lehet látni, hogy mennyi gyerek van és így osztják szét a gyerekeket a szülői igények figyelembe vételével, hogy arányos legyen a két óvodai létszám. Elmondja, hogy 2012-ben 39 gyermek születet. Horváth János képviselő: megkérdezi hány gyerek ballag el? Sejben József képviselő: elmondja, hogy durván 60 gyermek a két óvodából. Dr. Hajdú Imre képviselő: megkérdezi, hogy most nem lesz az, mint tavaly, hogy visszatartanak 30 gyereket? Sejben József képviselő: elmondja, hogy ez tavaly előtti problémája volt a Hétszínvirág óvodának. Ezek a problémák helyre lettek téve és mostanra nem problémák. Nagy Sándor polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő 14

16

17

18

19

20

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben