JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma 226/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat Napirend elfogadása Határozatok tárgya 227/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat évi belső ellenőrzési tervet elfogadása 228/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat beszámoló a gazdálkodás évi III. negyedévi helyzetéről 229/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat 83/2013. (IV.26) Kt. sz. határozattal elfogadott évi költségvetési koncepció felülvizsgálata 230/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat Dr. Jeszenszky Emma kérelme 233/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.- vel kötött szerződés módosítása 234/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat Kistelek külterület 0254/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan benyújtott vételi szándék 234/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testültének 21/2013.(XI.26.)Kt.számú rendelete életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napján megtartott 20. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó 1.számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Horváth János képviselő Gyimsei Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő Kácsor Péter képviselő Igazoltan távol: Csányi József-képviselő, Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin-gazdasági vezető Bozsányi Ilona- (jelenléti ív:2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság elhúzódott egy kicsit, ezért a mostani kezdés 15 óra helyett 15 óra 30 perc. Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 szavazattal jelen van, ami azt jelenti, hogy határozatképes. Távol van Pálinkás doktor és Csányi József, mind a ketten igazoltan. Meg szeretném kérdezni a képviselő testületet, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e egyéb javaslata, én egyebekkel egészíteném ki hatodikként a kiküldött napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Dr. Pálinkás Pál jelezte nekem, hogy testületi ülésre később lehet hogy jönni fog. A testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 226/2013. (XI. 26.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor polgármester javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: évi belső ellenőrzési terv elfogadása 2. Beszámoló a gazdálkodás évi III. negyedévi helyzetéről, a évi költségvetési koncepció felülvizsgálata 3. Életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló rendelt tervezet megtárgyalása 4. Dr. Jeszenszky Emma kérelme

4 5. Fellebbezési kérelmek elbírálása (zárt ülés) 6. Egyebek I. Napirendi pont évi belső ellenőrzési terv elfogadása Nagy Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolta elfogadásra a testület felé. Meg szeretném kérdezni Horváth Jánost, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a pénzügyi bizottság támogatta-e vagy nem? (előterjesztés 3. számú melléklet) Horváth János képviselő: Támogatta. Nagy Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta, a képviselő testületnek elfogadására javasolta Van-e egyéb észrevétel? Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. 227 /2013. (XI.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzési tervet elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi A Képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező évi belső ellenőrzési tervet. Erről a Polgármester, a Jegyző, Gazdasági Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. II. Napirendi pont Beszámoló a gazdálkodás évi III. negyedévi helyzetéről, a évi költségvetési koncepció felülvizsgálata Nagy Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta. Elnök úr egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság?(beszámoló 4. számú melléklet) Horváth János képviselő: egyhangúlag elfogadásra javasolta. Nagy Sándor polgármester: a beszámoló kapcsán a gazdasági vezetőnk tájékoztatott arról, hogy a III. negyedév az éves költségvetéshez képest egyensúlyban van.

5 Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a III. negyedévi költségvetési helyzetről szóló beszámolót elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. 228 /2013. (XI.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámoló a gazdálkodás évi III. negyedévi helyzetéről tárgyú előterjesztést és az alábbi A Képviselő-testület elfogadja a gazdálkodás évi III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót. Erről a Polgármester, a Jegyző, Gazdasági Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ugyanezen napirend keretében van a évi költségvetési koncepció felülvizsgálata. A költségvetési koncepció a testület áprilisban elfogadta, azonban ezt aktualizáltuk és ezzel kiegészítettük. (költségvetési koncepció 5.számú melléklet) Kérdés: nincs Javaslat: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. 229 /2013. (XI.26.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a 83/2013. (IV.26) Kt. sz. határozattal elfogadott évi költségvetési koncepció felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és az alábbi A Képviselő-testület a 83/2013. (IV.26) Kt. sz. határozattal elfogadott évi költségvetési koncepciót felülvizsgálta és a melléklet szerint elfogadja. Erről a Polgármester, a Jegyző, Gazdasági Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. III.Napirendi pont Életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló rendelt tervezet megtárgyalása Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: kiküldtem az előterjesztést, van e ehhez valakinek kérdése. Erről már

6 beszéltünk is. Módosult a szabálysértési törvény október 15. napjától. Beemelte a törvényben, hogy az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértést valósít meg. A törvény lehetőséget ad arra, hogy rendeletben szabályozza az önkormányzat, hogy a városban hol lehet életvitelszerűen tartózkodni. (előterjesztés, rendelet tervezet 6.számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: erről előző testületi ülésen beszéltünk. Gyimesi Zoltán képviselő: ez azt a célt szolgálja leginkább, hogy aki Pestről eljönnének. Nagy Sándor polgármester: aki a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testültének 21/2013.(XI.26.)Kt.számú rendelete életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról (rendelet 7.számú melléklet) IV.Napirendi pont Dr. Jeszenszky Emma kérelme Nagy Sándor polgármester: megkérem Jegyzőnőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. Dr.Terecskei Erzsébet jegyző:ismerteti a kérelmet. (kérelem 8.számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: a kérelmet kiküldtem. Az ÁNTSZ hiánypótlásra hívta fel Emmát és kérte, hogy legyen egy testületi határozat arról, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Emmát Dr. Pálinkás Pál helyettesítse ezáltal Dr. Pálinkás Pál rendelési ideje megváltozik. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a határozati javaslatot. Horváth János képviselő: most felmerült bennem, hogy amit Emma rendelt időt,akkor most Pali átvesz mondjuk egy órát, és aki kimaradt. Nagy Sándor polgármester: ha a beteg nem végez, akkor addig csinálja míg nem végez. Darabos Gábor alpolgármester: ezt meg kell beszélni. Horváth János képviselő: nagyon leterheljük Palit. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: azért beszéltünk arról, hogy el kell gondolkozni a helyettesítésről. Darabos Gábor alpolgármester: nem akartunk erről akkor beszélni, de kell róla. Horváth János képviselő: de beszélni kell róla, mert az ember terhelhetősége véges. Darabos Gábor alpolgármester: Pali bácsi azt mondta, hogy ő vállalja. Jövőképet kellene kialakítani a gyerekorvos tekintetében. Horváth János képviselő: előbb-utóbb

7 Dr. Hajdú Imre képviselő: jó, de most adjunk neki időt, árulja Emma. Kácsor Péter képviselő: árulja a praxist. Dr. Hajdú Imre képviselő: idővel természetesen ezt meg kell oldani. Nagy Sándor polgármester: van egy belső megállapodás, ami nem tekinthető ennél sokkal többnek, hogy az orvosokkal annak idején kötött egyezség alapján 70 éves koráig, azt azonban méltányosság alapján 2 évre meghosszabbítható. Pali bácsi jelezte felénk, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel, nekünk rövid időn belül számolni kell ezzal. Az után már szakmai kérdés, hogy egy körzetnek megfelelő, két körzetnek megfelelő. Egészséges volt a másfél körzet, ugye Emma fél körzettel. Így be tudták fogadni a járásból is a külsősöket. Darabos Gábor alpolgármester: Nemcsak Kistelekkel kell számolni, a környék is ide tartozik. Nagy Sándor polgármester: de nekünk elsősorban Kistelekről kell gondoskodnunk. Darabos Gábor alpolgármester: de ha ide jön valaki és ugyanúgy egyben veszi át Pali bácsi helyett, akkor az nemcsak a kisteleki körzetet kapja. Nagy Sándor polgármester: nem tudom, hogy hol van az a határ, amit egy körzet elbír. Biztos van az Ántsz-nek belső szabályzata arra, hogy mennyi lehet. Ez szakmai kérdés. Emma kérése ami megvolt, hogy a határozatban ki kell egészíteni az Ántsz kérése szerint. Jogos az a félsz, hogy nekünk rövid időn belül megoldást kell találni. Gyimesi Zoltán képviselő: határidőt is kellene, hogy jövőre vagy mikortól, nem tudom,hogy meddig van helyettesítés. Nagy Sándor polgármester: december 31.ig Gyimesi Zoltán képviselő: szabadság, betegség esetén ki helyettesíti. Nagy Sándor polgármester: kötelező neki helyettesről gondoskodni. Gyimesi Zoltán képviselő: neki, akkor nem az önkormányzatnak kell? Dr. Hajdú Imre képviselő: ez megvan neki. Nagy Sándor polgármester: Aki Jeszenszky doktornő kérelmét támogatja kérem kézfelnyújtással jelezze. 230 /2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Jeszenszky Emma kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. Jeszenszky Emma helyettesítését ellátó Dr. Pálinkás Pál rendelési ideje az alábbi szerint változzon:

8 hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: tanácsadás: tanácsadás: Erről a Polgármester, jegyző, Dr. Jeszenszky Emma jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. V.Napirendi pont Fellebbezési kérelmek elbírálása A testület a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. Gombosné Nagy Katalin a testületi ülésről távozott. Zárt ülést követően a testület nyílt ülésben tárgyalja az Egyebek napirendi pontot. VI. Napirendi pont Egyebek Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.- vel kötött szerződés módosítását. (előterjesztés, szerződés módosítása 9. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Szerződésmódosítás a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft ben kötött velük az önkormányzat egy szerződést. Jogszabályváltozás miatt egészségügyi ellátási szerződés a neve ennek a szerződésnek. Erre terjed ki a szerződésmódosítás, hogy változott az szerződés neve, egyebekben nem érinti a szerződést. Nagy Sándor polgármester: aki egyetért a szerződésmódosítással, kérem kézfelnyújtással jelezze. 233/2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi A Képviselő-testület jóváhagyja a jegyzőkönyv mellékletét képező Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés módosítását. Erről a polgármester, jegyző, Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak.

9 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: a pénzügyi bizottságin tárgyaltuk a 0254/10 külterületi ingatlan eladását Balogh Zoltán részére Ft-ért. (kérelem 10. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: a pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy tegyünk egy Ft-os eladási ajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 234 /2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Kistelek külterület 0254/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan benyújtott vételi szándék tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Balogh Zoltán részére a Kistelek külterület 0254/10 hrsz.- ú ingatlant eladja Ft-ért eladja. Erről a Polgármester, a Jegyző, Balogh Zoltán jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: az ipari parkkal kapcsolatban beszéltük múlt héten, hogy Bozsányi Icus egy pár szót mondjon arról, hogy milyen beruházások történtek, vannak folyamatban illetve várhatóak. Bozsányi Ilona megérkezett a testületi ülésre. Nagy Sándor polgármester: milyen nyertes pályázatok vannak a birtokunkba, amivel valóban itt foglalkoznak vagy csak látszat beruházás, amit azért hoznak ide, mert LHH-s terület. Jelen pillanatban milyen futó beruházások vannak, amik a mi területeinkhez kötődnek. Bozsányi Ilona: ami iránt nagy az érdeklődés a 2012 évben kiírt telephely fejlesztési pályázat. Ez azt jelentette, hogy év elején 12 pályázat került beadásra és ebből jövő év elején 7 pályázat fog megindulni, mint csarnoképítés. Jövő év tavasszal az idei kiírás folytán lesz egy digitális nyomdánk, egy nyílászárógyártó üzem, egy nanoezüst gyár, lochnernek lesz egy csarnok, gyógyszergyártó cégünk, burkolóanyag gyártó, biztonsági ajtótok gyártás, szalmából agripellet fog készülni. Tavaly nyert egy cég, akinek már csarnokát lehet látnia a szennyvíz teleppel szemben, ők jövő év tavasszal már működni is fognak. Ők elektromos készülékeket fognak majd gyártani. Dr. Pálinkás Pál a testületi ülésre megérkezett. Testület 8 fővel van jelen. Bozsányi Ilona: jelenleg ez azt jelenti, hogy jövő tavasz környékén ezek a beruházások megvalósulnak, 73 fő foglalkoztatása lesz a fix, amit a pályázatban alapként vállaltak. Ez éves lebontásban 3 éves fenntartási időszakot jelent, különféle vállalásokat tettek. Néhány vállalkozónál évenként 10 fő felvételét jelenti majd. Mivel a következő pályázati időszak a as időszak, hasonló pályázati kiírás lesz, mint a mostani konstrukció volt. Maradtak fennmaradó keretek, ezért most újra kiírásra került a telephely fejlesztéses pályázat. Ez azt jelenti, hogy december 2-ig lehet erre beadni kereteket és jelenleg a mai nappal bezárólag 5 vállalkozó jelezte, hogy szeretne pályázatot beadni, most ezt készítjük elő. Van két cég akik kifejezetten kutatásfejlesztéssel foglalkoznak.én csak csőgörény robotnak hívom, szennyvíz meg vízcsöveket fog tisztítatni és egy labort akarnak alá, szociális blokkot és következő pályázati elemként csarnokot. Másik cég

10 közvilágításos, ledes történetben gondolkoznak, ugyanaz a konstrukció, hogy szociális blokk, laboratórium és a következő pályázati időszakban egy gyártó rész. Van fóliagyártó, a másik elektronikai cég, ők nem csak nagyobb csarnokban gondolkodnak, hanem tovább is gondolkodnak. Szegedről szeretnének diákokat csábítani ide, hogy bemutassák nekik az új technológiát, energiahatékonyságra is törekednek, valamint a napelem fölépítését illetve biomasszát is szeretnének. Bővítenünk kell, mert elég szűkösen vagyunk, mint önkormányzatilag, mint magán területek tekintetében. Azt látom, hogy nagyobb lesz a vállalkozói zóna. Darabos Gábor alpolgármester: Miért ne lehetne bővíteni? Nagy Sándor polgármester: Egyrészt az elkerülő utat kellene majd tovább folytatnunk ki a régi ötösig, és ott a Kenderföldsor és társaik bevonni az ipari park zónába, másrészt pedig ha átmegyünk a vasúton, akkor az a rész is fűződik fel. Lehet, hogy sikerül idecsalni egy kezdő beruházást, egy étrend-kiegészítő valamit akar egy 2000 m2-es csarnokban megvalósítani. Azért választana minket, mert egy csomó gyógynövényt itt helyben alvállalkozókkal is lehet előállíttatni. Ha egy nagyobb idejönne egyszer, az lenne az igazi, mert az utána akkor önmagát építi és gerjeszti. Ezek azok, amik most képben vannak, meg a repülőtér. Gyimesi Zoltán képviselő: És ez az ipari park, amiket elmondtál, ez most a jelenlegi ipari park területén kapnak helyet? Nagy Sándor polgármester: Még igen. Gyimesi Zoltán képviselő: Még mindenki elfér. Nagy Sándor polgármester: Még éppen. Azzal tudtunk most előnyt szerezni, hogy a vásártér, a mázsaház és az új rész körül ki tudtunk alakítani négy darab kisebb telket, és azzal most újabb felületet tudtunk biztosítani további vállalkozóknak. Darabos Gábor alpolgármester: Azok az oszlopok, amik már régóta ott állnak, azokkal mi a helyzet? Nagy Sándor polgármester: Az az Starchitecht történet bedőlt, ezt ajánlottam most az egyik vállalkozónak. Utána kell néznem annak a végrehajtásának, felszámolásának. Bedőlt az a cég. Azt majd valaki tovább folytatja. Gyimesi Zoltán képviselő: És ami a TÉSZ- szel szemben épül, ott is alapoznak valamit? Nagy Sándor polgármester: Azt tudom, azt a Varga Zoliék csinálják. Darabos Gábor képviselő: Raktárakat. Nagy Sándor polgármester: Ugyanígy a Tibor is most már csinálja az aszfaltkeverő üzemet a szennyvíz után, meg csinál még egy beruházást. Szerintem az is nagyon jó lenne, ha a TÉSZ újból beindulna, az is újból azért munkaerőt foglalkoztatna, a mezőgazdaságot generálná, én pozitívan látom most ezeket az elmozdulásokat. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: TÉSZ-nél valami új fejlemény? Nagy Sándor polgármester: Igen, hivatalosan tájékoztattak arról, hogy eredményes volt a pályázat, megtörtént a bontás, és várhatóan december elején szerződéskötés történik a nyertessel.

11 Nagy Sándor polgármester: A lakossági fórumon egy projektes kivetítéssel tényszerűen készüljünk fel. És merre bővítjük az ipari parkot. Jelezte nálam a napelem parkos Gál Tibiék, hogy úgy tűnik, hogy lesz pályázat, van egy olyan konstrukció, amivel tovább folytatják a napelem parkot, az ottanit. Gyimesi Zoltán képviselő: Arra a területre? Nagy Sándor polgármester: Arra a területre. Még ott van nekünk területünk, nekik csak azt a területet adtuk el, tehát ott egybe megvették azt a területet, csak annak egy részét építették még be. Mellette Fehér Lajos bácsi és családja tulajdonosa egy 2 ha- os területnek. Jelezték Tiborék, hogy ha olyan ár, akkor egy vételi ajánlatot tesznek rá. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Meg nekem még annyi lenne, hogy délelőtt kaptam egy t a Klebelsberg Intézményfenntartói Központ Szegedi Tankerülettől, hogy a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak az intézményvezetői pályázatát kiírták. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a pályázatot. (pályázat 11. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Egy pályázat érkezett be és kérték az önkormányzatot, mint működtetőt, hogy ezt a pályázatot véleményezze. 15 nap áll rendelkezésünkre. Annyit írt, hogy kéri a pályázattal kialakított véleményt, vagy a véleményezési jogáról való nyilatkozatot. Kácsor Péter képviselő: Meg kell kérni Klárit, hogy mondjon róla két mondatot. Nagy Sándor polgármester: Így van. A képviselő-testület támogatja, azonban kérjük Faragó Klára véleményét. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi 235 /2013. (XI.26.) Kt. sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület Bacsa Judit intézményvezetői pályázatát támogatja és felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisteleki Tankerületének igazgatóját,farag Klárát, hogy a pályázattal kapcsolatban adjon az önkormányzat részére szakmai véleményt. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: Más nincs, ugye? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nincs. Nagy Sándor polgármester: Köszönöm, az ülést bezár Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. augusztus 01. NAPJÁN MEGTARTOTT 7. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. augusztus 01. NAPJÁN MEGTARTOTT 7. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. augusztus 01. NAPJÁN MEGTARTOTT 7. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. augusztus 01-én tartott soros ülésének airól Határozatok

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 19-én (hétfőn) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak Községháza tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 161/2013.(XII.11.) A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve 162/2013.(XII.11.)

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, Elkészült: 2009. május 28. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben