JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Január 13-án tartott nyílt ülésének határozatairól 1/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat Napirend Határozatok tárgya 2/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat Horváth János ügyrendi javaslatát a doni áldozatok megemlékezésére 3/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat adósságkonszolidáció 4/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat köszönetnyilvánítás a téli teremlabdarugó torna megszervezéséért, támogatásáért

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 13. napján megtartott 1. számú rendkívüli nyílt üléséről.(meghívó: 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Szabó Sándor képviselő Horváth János képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Kácsor Péter képviselő Igazoltan távol: Csányi József képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető (jelenléti ív: 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Köszöntök mindenkit az év első testületi ülésén. Megállapítom, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Igazoltan távol van Csányi József. A kiküldött napirendi pontoknak megfelelően egy napirendi pont van. Az első napirendi pont az adósságkonszolidáció és én azt javaslom, hogy egészítsük ki egyebekkel. Aki a napirendi pontokkal egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze. A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 1/2014. (I. 13.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor polgármester javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Adósságkonszolidáció 2. Egyebek Nagy Sándor polgármester: Ügyrendi javaslattal él Horváth János. Horváth János arra kéri a képviselő-testületet, hogy a testületi ülést megelőzően egy perces néma csenddel adózzunk a doni áldozatok emlékére. Aki az ügyrendi javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 2 /2014. (I.13.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Horváth János ügyrendi javaslatát a doni áldozatok megemlékezésére tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

4 A Képviselő-testület egy perces néma csenddel tiszteleg a doni áldozatok emlékére. Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak.. I. Napirendi pont Adósságkonszolidáció Nagy Sándor polgármester: A testületi ülést megelőzően a pénzügyi bizottság tárgyalta ezen napirendi pontot, a pénzügyi bizottság javaslata a következő. (előterjesztés 3. számú melléklet) Horváth János képviselő: A pénzügyi bizottság tagjai megszavazták, hogy a napirendi pontot támogatja. Horváth János képviselő: Ismerteti a határozati javaslat 6. pontját. Nagy Sándor polgármester: Köszönöm szépen. A bizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Ehhez van- e egyéb észrevétel. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 3 /2014. (I.13.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a adósságkonszolidáció tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,

5 hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Felelős: polgármester Határidő: február 28. Erről a polgármester, jegyző, gazdasági vezető jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. II. Napirendi pont Nagy Sándor polgármester: Napirendi pont keretében van e valakinek valami? Kácsor Péter képviselő: A lengyelek mindenféleképpen szeretnének jönni a teremfoci bajnokság utolsó fordulójára. Szombaton van a díjátadó, február 1. és 2.-a. Volt egy olyan variáció, hogy akkor szoktak mindig lenni ilyen gálameccsek, ezeken részt vesznek a szervezők a játékvezetők, meg még 1-2 csapat. Ez tölti ki a lyukat az osztályozók között és a végén díjátadó torna lezárása. Mivel az osztályozók átkerültek vasárnapra, ezért áttennénk a legyelek fociját is vasárnapra. Tehát továbbra is részt tudnának ezen venni, viszont Marek, a polgármester úr felajánlott egy kupát. Mi lenne, ha ők jönnének két kispályás csapattal, mi meg a KITE 1 vagy KITE2-vel, vagy KITE önkormányzati csapat. Egy négycsapatos tornát lehetne csinálni vasárnap délelőtt, mert akkor szabad a sportcsarnok. Délben vagy egy órakor kezdődik az osztályozó, gálameccsek és az tart délutánig. Igazából lenne egy egynapos fociprogram a lengyeleknek. Itt zárult az utolsó , amit én elküldtem. Én továbbítottam azt, ami volt a megállapodás, hogy ez nem a szokásos hivatalos, delegációs kirándulás, ezért az ezzel kapcsolatos költségeket ők fogják állni. A kollégiumban egyeztettem az Évával, mondta, hogy a szokásos ár 2000 Ft/éjszaka szokott lenni. Ők el tuják szállásolni, tizen pár emberről van szó, nem probléma csak szóljak időben. Beszéltem az edzőkkel, vezetőkkel, ők partnerek ebben. Most jött utoljára egy , amiben felmerült egy csomó kérdés. Szerintem azt beszéljük már át és én az alapján folytatom a beszélgetést. Közeleg a határidő. Nagy Sándor polgármester: Ismerteti a levélben foglaltakat.(levél 4. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: Mibe kerül a fő per szállás a kollégiumban? Kácsor Péter képviselő: Ha azt mondjuk, hogy a kollégiumban, akkor az 2000 Ft. Kácsor Péter képviselő: Hogy látjátok, mit írjunk vissza nekik, mi a véleményetek? Darabos Gábor alpolgármester: Én láttam ezeket a csapatokat játszani, oda kevés lesz a mi csapatunk, én megkérnem a bajnokságon nyertes csapatot. Gyimesi Zoltán képviselő: Olyan jól játszanak? Darabos Gábor alpolgármester: Igen.

6 Gyimesi Zoltán képviselő: Milyen szinten vannak ők? Darabos Gábor alpolgármester: Ha már a bajnoksághoz csatlakoznak, akkor a bajnokcsapat is legyen benne a négy csapatban, mert ezek nem ilyen képviselő buli focisták. Nagy Sándor polgármester: Hát mondjuk a KITE, KITE 2 nem rossz! Abból összerakni egy csapatot, meg esetleg a bajnok? Darabos Gábor alpolgármester: Kispályás csapatnak? Oda kellene még egy. Nagy Sándor polgármester: Hogy lehet azt elkerülni, hogy a két lengyelnek ne kelljen mondjuk együtt játszani, egymás ellen? Darabos Gábor alpolgármester: Muszáj! Nagy Sándor polgármester: Az belefér-e, ha meghívjuk az első és második helyezettet, csak mondok egy példát, és azt mondjuk, lesz hat csapat, két hármas ág, egyik lengyel, másik lengyel és be van még választva hozzá. Kácsor Péter képviselő: Abból kell kiindulni, hogy van négy óra hosszánk. Darabos Gábor alpolgármester: Viszont nincs rá idő! Kácsor Péter képviselő: Minél több csapat, annál több meccs. Nagy Sándor polgármester: Ha kétszer hármas? Gyimesi Zoltán képviselő: Bennem felmerült az, hogy láttam most a műfüves pályát, és most viszonylag jó idő van, nem lehetne azt elérni, hogy azzal felavatnánk, hogy ők is ott fociznának a lengyelekkel együtt a műfüves pályán. És akkor ki lehetne menni, mert most nagyon jó idő van kinn. Darabos Gábor alpolgármester: De akkor mi lesz? Nagy Sándor polgármester: De Zoli, opcióként egy jó idő esetén, esetleg utána a bajnok meg a mi bajnokunk játszhatna. Kácsor Péter képviselő: Én is gondoltam a műfüvesre is. Biztos, hogy jó lenne, akár még ünnepélyessé is lehetne tenni. Gyimesi Zoltán képviselő: Ünnepélyes felavatással együtt. Kácsor Péter képviselő: Annyi, hogy az egész tornát nem biztos, hogy ott kellene szervezni, kiszolgáló helység ott nincs, tehát sportcsarnok, büfé, öltöző, minden. Főleg ha ennyi csapatról van szó, akkor itt lesz ember, ne tébláboljanak kinn a focipályán. Nagy Sándor polgármester: De akkor az lehet, ott lenne egy olyan ünnepélyes, hogy a lengyelek a két csapatból egy válogatottat, tehát egy csapattal előállnánk, meg mi is egyébként a torna győztes csapat avatná fel a műfüves pályát. Kácsor Péter képviselő: Ők vetették fel, hogy hoznának két csapatot, szeretnének minél többet focizni.

7 Nagy Sándor polgármester: Semmi probléma. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: Hát akkor meg játszanak egy meccset, és akkor négy órába ha beleférnek, focizzanak. Darabos Gábor alpolgármester: Ha kétszer húsz percet számolunk? Nagy Sándor polgármester: Az akkor négy csapat négy órában belül egy körmérkőzés és a lengyel válogatott és a kisteleki torna győztes a műfüves pályán azt követően, ha az idő megengedi. Gyimesi Zoltán képviselő: Időjárás függvényében. Nagy Sándor polgármester: Ha az idő megengedi. Darabos Gábor alpolgármester: Ha nem vállalja, akkor a KITE 1, KITE 2. Gyimesi Zoltán képviselő: Ezt összekötni egy ünnepélyes átadással. Nagy Sándor polgármester: Jó, jó! Ha lenne ott egy bográcsos főzés, akkor egy étkezés ott meg is van oldva. Vasárnap ott lenne egy ünnepélyesebb vacsora. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: Azt szerettem volna javasolni, hogy legalább egy vacsorát szánjunk már rá. Nagy Sándor polgármester: Akkor ott vasárnap délután lenne egy ünnepélyes vacsora. Darabos Gábor alpolgármester: Mekkora csapatot akarnak hozni? Kácsor Péter képviselő: Azt kérdezték, hogy a szállodába van-e hely, mert jönne egy-két önkormányzati ember, és ha igen, az mennyibe kerül. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Akkor majd kérünk árajánlatot! Nagy Sándor polgármester: Ha most jön két fő az önkormányzattól, akkor azt mi bevállaljuk. Darabos Gábor alpolgármester: Külön autóval fognak jönni! Ezek régen kisbusszal jöttek! Kácsor Péter képviselő: Tényleg utoljára ennek a nagydarab srácnak a buszával jöttek, vállalkozó, ő a focicsapat elnöke. Amikor Palival voltunk benn velük vasárnap, ők kezdték el kérdezni, hogy hogy van nálunk a foci! Innen indult a beszélgetés, és most itt tartunk. Eljönnének, meg akkor mi is menjünk vissza, korábbi be mondták, hogy várnak bennünket nyáron, ott van valami tornájuk, mi is menjünk. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: Focival kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy a szervezőknek egy levéllel köszönje már meg az önkormányzat, mert nem semmi amit itt a gyerekek szerveztek. Nagy Sándor polgármester: Határozatot szerintem már most is hozhatunk. Kácsor Péter képviselő: Szerintem úgy köszönjük meg, hogy a szervezőknek illetve azoknak, akik támogatóként és segítőként jelentek meg.

8 Nagy Sándor polgármester: Akkor egy ilyen határozatot hozhatunk egyebek keretében? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Igen Nagy Sándor polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 4 /2014. (I.13.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta köszönetnyilvánítás a téli teremlabdarugó torna megszervezéséért, támogatásáért tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a téli teremlabdraugó torna támogatóinak, segítőinek és szervezőinek munkájáért. Erről a polgármester, jegyző, jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: Visszatérve, lengyelek. Kácsor Péter képviselő: Akkor abban maradjunk, hogy részükről jó a vasárnapi program, kérdezzek rá, hogy hány főt értenek önkormányzati delegáció alatt, egy két ember? Nagy Sándor polgármester: Bocsánat, szabad-e olyat mondanunk, hogy 2500 Ft a kollégiumban a szállás, és ezt az önkormányzat 500 vagy 1000 Ft-tal támogatja, magyarul a kollégium 1500 Ft-ot kap ezért. Tehát, hogy az önkormányzat 1000 Ft-tal támogatja. Egy ünnepélyes vasárnapi vacsorára az önkormányzat mindenkit meghív, ugye ebben az esetben ha lesz ez a műfüves program! Darabos Gábor alpolgármester: És ha nem? Nagy Sándor polgármester: Akkor is! Kácsor Péter képviselő: Bocsánat, de csak a lengyeleket! Nagy Sándor polgármester: Nem. Szerintem ott a tornán szereplőket. A kinti tornán, a műfüves tornán. Darabos Gábor alpolgármester: De ha nincs műfű, akkor ezt, hogy kommunikálod le? Szállodából hívsz pár embert? Nagy Sándor polgármester: Bocsánat, műfüves ünnepséget rendezünk február 2-án 14 órakor, csak mondok egy példát, mert addigra vége lesz a benti történetnek, nem tudom tudnak e még focizni utána, délután? Mikor lesz a műfüves pálya avatása? Kácsor Péter képviselő: Jó kérdés, mert az osztályozók már elkezdődnek vagy délben vagy 13 órakor a sportcsarnokban. Nagy Sándor polgármester: Vasárnap? Kácsor Péter képviselő: Vasárnap.

9 Nagy Sándor polgármester: És szombaton mi van? Darabos Gábor alpolgármester: Esti forduló, szombaton van az utolsó forduló, eddig mindig úgy volt, hogy előtte délelőtt megvoltak az osztályozók, délután a döntők és este az eredményhirdetés. Kácsor Péter képviselő: És úgy volt eredményhirdetés, hogy estére már mindent lehetett tudni, hogy ki esett ki, ki jutott túl az osztályozókon. Nagy Sándor polgármester: Akkor szombat, vasárnap nem tudjuk megcsinálni ezt az avatást kint egyik csapattal. Kácsor Péter képviselő: Az a kérdés, hogy ki az ellenfél. És hogy rá lehet e bírni őket a tornán kívül vasárnap egy buli focira. Nagy Sándor polgármester: Ki a helyi? Akkor nézzük, hogy Kisteleken ki a legeredményesebb csapat? Kácsor Péter képviselő: Most az első három válogatón úgy lesz, hogy Hamm-Sam, Fecskefészek, Laczkó Bt. a Laczkó Pistának a csapata, abban is alig van helyi, nincs is. Nagy Sándor polgármester: Akkor ez KITE, KITE válogatott lesz. Kácsor Péter képviselő: Én is úgy gondolom. Tudom azt, hogy ezek a csapatok nagy része megy fizetős tornára ide-oda, és szerintem vasárnapra már el is vannak szervezve. Elkezdődnek az edző meccsek stb. Nagy Sándor polgármester: De szerintetek szombaton délután? Darabos Gábor alpolgármester: Nem, nem tudnak jönni, délután még játszanak. KITE-ből még játszanak, nem? Kácsor Péter képviselő: Játszanak. Nagy Sándor polgármester: Tehát vasárnap délután esetleg lehet? Darabos Gábor alpolgármester: A KITE-vel. Nagy Sándor polgármester: KITE-vel. Kácsor Péter képviselő: Leszámítva azokat, akik a rájátszásban érintettek. Nagy Sándor polgármester: Akkor ezt körbejárjuk, hogy milyen kisteleki válogatott jött össze, meg a lengyel válogatott. Darabos Gábor alpolgármester: Én azért úgy írnám a levelet a lengyeleknek, hogy érdemes szombat reggel vagy délelőtt érkezni, hogy lássák a döntőket. Kácsor Péter képviselő: Én ezt leírom nekik, a döntés az övéké. Nagy Sándor polgármester: Azt nem tudjuk megoldani, hogy egy meccset már szombaton este is játsszon valaki, például nézőközönség.

10 Darabos Gábor alpolgármester: 10 órakor van vége az utolsó meccsnek. Nagy Sándor polgármester: Értem. Darabos Gábor alpolgármester: Szerdánként fél 10 kor kezdődik az utolsó meccs. Nagy Sándor polgármester: Jó, oké! Ezt megérthetik, ez egy nagy folyamatban lévő bajnokság. Kácsor Péter képviselő: Én ezt már leírtam nekik, hogy Liga rendszerű, és hogy nem tudnak rész venni, csak így, külön szervezés alatt. Maradjunk annyiban, hogy 2500 Ft, mínusz Ft-ért jöhetnek. Ha egy-két főről van szó, azt meg tudjuk oldani. Darabos Gábor alpolgármester: Kérdezz rá a tolmács kérdésre, hogy meg tudják oldani, vagy nekünk kell. Kácsor Péter képviselő: Kérdezték még azt is, hogy hol kaphatnak a sportolók ételt, és milyen áron. Nagy Sándor polgármester: Nem tudom a szállodánál, vagy mi egyébként, hogy tudunk ebben segíteni. Kácsor Péter képviselő: Évával ezt megbeszélem. Darabos Gábor alpolgármester: Vagy a Titkokból még. Nagy Sándor polgármester: Vagy Évával megbeszélni, hogy milyen lehetőségek vannak. Kácsor Péter képviselő: Évával megbeszélem, hogy ő mit tudna ajánlani, szervezni ott, van-e ott olyan terem ahol össze tudna dobni reggelit. Nagy Sándor polgármester: Innen meg viszünk valamit. Horváth János képviselő: Ha beszéltek Csiszárné Ibolyával, ha nálunk van buli Ibolyának mindig szólok, eljön és mindent megcsinál. Nagy Sándor polgármester: Akkor legyelek jó. Említettem nektek, a gimnáziumban volt egyszer - amit egy testületi határozattal meg is köszöntünk - egy eredményes tanulmányi verseny, ami az Európai unióról szólt. Ennek kapcsán engem meghívtak egy előadásra, amin tettem egy ígéretet, hogy ha ilyen sikeres csapat, akkor megpróbálom elérni, hogy Brüsszelbe kijussanak. A Pelczné Ildikó segítségével, ő is segített ebben ahhoz, hogy ez ingyenes lehessen, lényeg, hogy január 20 vagy 21-én a négy gyerek és egy tanári kísérőjük hétfőn reggel 6 órakor repülőtér, kedden este 10 órakor repülőgép vissza, és ott két napig gyakorlatilag ingyenesen kapnak parlamenti látogatást és egyéb programot Brüsszelben. Szerintem ez nagyon jó dolog. Horváth János képviselő: Nagyon jó. Kácsor Péter képviselő: Legyen ez ösztönző. Nagy Sándor polgármester: Így van. Én annyit kérek tőletek, hogy az önkormányzat annyival besegít, hogy Vitoval felvisszük a repülőtérre és hazahozzuk őket. Darabos Gábor alpolgármester: A téli teremlabdarugó tornával kapcsolatban felmerült két dolog,

11 ami a csarnok használódás miatt már aktuális lenne. Egyrészt az eredményjelző táblán már elég sok égő nem világít. Ez nem nagy valami, ez égőcsere vagy fel lehetne hívni annak a figyelmét akitől vettük. Nem tudják mi az idő, mert kiégtek az égők. A másik, hogy a teremnek a szélén vannak a dilatációs csíkok. Azokból feljött a fém, nagyobb része feljött, vagy ott van, de le van ragasztgatva. Kácsor Péter képviselő: Múltkor lett megerősítve, én szóltam. Darabos Gábor alpolgármester: Hát igen, de tudod, hogy le van szigetelőszalagozva. Kácsor Péter képviselő: Nem, alatta le van csavarozgatva. Darabos Gábor alpolgármester: Szigetelőszalagozva vannak. Nagy Sándor polgármester: Nem azért, hogy ne pördüljenek fel? Kácsor Péter képviselő: De ott látszik, nézd csak meg majd Gábor, ahogy belépsz a csarnokba, ahogy szoktunk állni, ott például fel volt pöndörödve, de azt ha megnézed a lemez határnál, az illesztésnél le van külön csavarozva. Darabos Gábor alpolgármester: Plusz még szigetelőszalag. Kácsor Péter képviselő: A szigetelőszalag azért van, mert az él mindenképpen tovább halad. Darabos Gábor alpolgármester: A másik meg elgondolkodtató, hogy valahogy a lelátókat kicsit rendbe tenni. Nagy Sándor polgármester: Nyertük azt a 15 milliós pályázatot, majd most megnézzük, hogy a pályázat mit takar. Benne volt egy nagyon picit a lelátónak a karbantartása, de elsősorban az 5 pánikzáras ajtó, benne volt egy távirányítós szellőzőablak, meg benne volt a két távirányítós kosárlabdapalánk. Erre most összeszedjük az árajánlatokat és majd meglátjuk. Darabos Gábor alpolgármester: Amit még mondanak, hogy a kapuk mögötti oszlopoknak valami védőborítás kellene, az életveszélyes. Kácsor Péter képviselő: A tartópillérek. A tartópillérek elég élesek, nem volt még belőle baleset, de majdnem. Nagy Sándor polgármester: Jó. Darabos Gábor alpolgármester: Még ajánlani akarom jövőre ezeknek a szervezőknek, hogy mielőtt kiírják, hogy mennyi a nevezési díj üljenek le tárgyalni valamelyik biztosítóval, hogy mennyivel emelkedne a díj, ha biztosítást kötne az ott sportolókra. Most egy lábtörés volt. Nagy Sándor polgármester: A tornán nagyjából ezen kívül nem volt nagyobb baleset? Kácsor Péter képviselő: Nem. Összességében évről-évre ahány játékos megfordul, ahhoz képest nagyon minimális probléma szokott felmerülni. Szerintem szervezői, rendezői és létesítményi oldalon azt gondolom, nagyjából rendbe van. Van itt focista, az óhatatlan, hogy egy lábtörés legyen. Nagy Sándor polgármester: Azt látom, hogy a sportcsarnok rendszeresen tartalmi dolog van. Felhívtak engem Deutsch Tamás az MTK elnöke, most lesz a ritmikus sportgimnasztikának az

12 európa bajnoksága vagy talán világbajnoksága, és a magyar válogatottnak és az MTK-nak kerestek valahol helyet egy hónapra. Megkerestek, hogy egy hónapra napi 2X4 órába ki tudnánk-e adni. Nem tudjuk. Darabos Gábor alpolgármester: És még annyi a téli teremlabdarugó tornához, hogy ebben a pangós 3 hónapban megállna az élet, ha ez nem lenne szombat, vasárnap. Olyan élet van. Nagy Sándor polgármester: A fürdőnek a statisztikája is felfelé megy. Darabos Gábor alpolgármester: Sokan keresték a bérletet. A bérlet az megindult? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Szerintem igen, mert Anival beszéltünk erről. Horváth János képviselő: Két dolgot szeretnék. Egyik, hogy pénteken megkaptuk a bírósági bejegyzést. Nagy Sándor polgármester: Tehát akkor hivatalosan egyesület vagytok. Horváth János képviselő: Hivatalosan egyesületté alakultunk. A másik, hogy ha igaz, akkor márciusban megint jön az öreg, és csinálunk egy személyes tábort. Nagy Sándor polgármester: Azt már a sportcsarnokba kellene? Horváth János képviselő: Nem, maradunk az új tornateremben. Nagy Sándor polgármester: Nem lenne színvonalasabb a sportcsarnokban? Horváth János képviselő: Nem, nekem egyszer-kétszer megsütötte a számat a sportcsarnok. A másik, hogy most lesz 25-én az iparosbál, ami kimondottan nívós lesz, mert van két ezüstoklevelesünk és egy aranyoklevelesünk. Nagy Sándor polgármester: Dezső bácsi talán? Horváth János képviselő: Igen, ő lesz az aranyokleveles. Eddig, ha jól tudom négy volt, Galbács bácsi, Bene bácsi, Sisák Jani bácsi, most Dezső bácsi lesz 50 éves. Nagy Sándor polgármester: Tudtok-e más bálról? Emlékeztek éve minden héten volt bál. Horváth János képviselő: Óvodabál, orvosbál. Darabos Gábor alpolgármester: Egy ekkora iskola hogy nem tud egy bálat összerakni. Egy óvoda meg tudja oldani. Szabó Sándor képviselő: Meg kell szervezni. Nagy Sándor polgármester: Én most azt mérettem fel az iskolánál, hogy nézzük meg, hogyha tudok pályázatot rá találni, akkor szeretném az idén az iskolába a fedett kerékpártárolót megcsinálni. A belső U alakban lenne, ahol a régi kosárlabda pálya. Darabos Gábor alpolgármester: Azt old meg polgármester úr, hogy ne legyen átjáróház az iskolaudvar.

13 Nagy Sándor polgármester: Szerintem sokat alakult, mióta zárják a hátsó ajtókat, nem tudsz bemenni csak a főbejáraton. Darabos Gábor alpolgármester: Én csak azt látom, hogy keresztbe a biciklitárolón mennek. Horváth János képviselő: Az csak 8 óráig van. Darabos Gábor alpolgármester: De 8 óráig nyitva van. Horváth János képviselő: Mind a három oldal felől nyitva van. Darabos Gábor alpolgármester: Én azt látom, hogy talán úgy lehetne, ha meg lehetne oldani az órás felöli kapu távirányításos nyitását, a kiskapun már nem mennek be. Azt látom, hogyha nyitva van a nagykapu, akkor ott mennek be. Nagy Sándor polgármester: A következő, ha lesz egy disznós gasztronómia a képviselő-testület össze tud-e állni, csinálunk magunknak hurka, kolbászt. Én úgy tudom, hogy a gazdák összeállnak, nyugdíjasklub jelentkezett úgy, hogy ők inkább közreműködnének egy-egy szegmensben. Mi is képviselő-testület össze tudunk rakni valamit, nem Pali? Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: Persze. Nagy Sándor polgármester: Peti leszúrja. Kácsor Péter képviselő: Meg is perzselem. Nagy Sándor polgármester: Minden van hozzá a családi körben. Gyimesi Zoltán képviselő: A gyógyszertár mellett felhívták a figyelmemet, hogy szokott folyni a tejautomata és oda járnak a kóbor kutyák, többen szóltak már. Nagy Sándor polgármester: Szétfagyhatott? Gyimesi Zoltán képviselő: Nem tudom, de mostanában egyre sűrűbben és valami megoldást kellene találni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Szólni fogok nekik. Darabos Gábor alpolgármester: Én valamelyik éjszaka láttam, hogy ott volt egy szervizes autó. Nagy Sándor polgármester: Nem baj, azért kérdezzünk rá. Lehet Imi jobban tudja? Horváth János képviselő: Sanyi ma láttam, hogy a kistraktor a bútorokat hurcolászta, innen valahova ki? Nagy Sándor polgármester: A fehérházban lévő irattárt és még itt fenn egy irodát használtunk a Mészáros Gábor, Angi és Peti ahol van, és az is átköltözik a toronyba és teljesen átadjuk a járásnak. Horváth János képviselő: Katánál voltam a pénztárba és mondta, hogy elkerül onnan. Nagy Sándor polgármester: Majd igen, de arra még nincs válasz.

14 Horváth János képviselő: Láttam kinn már megkezdődött a falazás, ott Paliéknak a régi házával szemben. Nagy Sándor polgármester: Igen. Gyimesi Zoltán képviselő: És a tűzoltó laktanya is jól halad. Nagy Sándor polgármester: Azt csinálják nagyon. Még kinn a pap fenyves is elkezdődött. Horváth János képviselő: Hála istennek. Nagy Sándor polgármester: Köszönöm, az ülést bezárom. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Pálinkás Pál jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2015. június 1-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Mihályi Zoltán Bugyiné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

14/2013. sz. jegyzőkönyv

14/2013. sz. jegyzőkönyv 14/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. július 10-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-11 / 2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-án tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13.

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1.) 2011. 08. 16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 2.) İszi megyei vezetıi értekezlet elıkészítése 3.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. július 7-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-9. c.) határozatai: 91-99. d.) rendelete: - /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztály Életvédelmi Alosztály II. Ügyszám: 01000/257/2011/ bü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V folytatólagos kihallgatásáról Készült a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 12. napján 15:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szám: K/204-3/2014. Kőszegszerdahely, 2014. június 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 24-én ( kedden ) 18 órakor a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 1631/5/2015 Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben