WoMan at Work. SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WoMan at Work. SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában"

Átírás

1 hu WoMan at Work SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában

2 Szexuális szolgáltatások tevékenység folytatásával kapcsolatos információk Felső-Ausztriában

3 WoMan at Work Tartalom 01 Legális munka a szexuális szolgáltatások / prostitúció területen Adózás Biztosítás Ellenőrzések Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára... 12

4 01 Legális munka a szexuális szolgáltatások / prostitúció területen Ausztriában a szexuális szolgáltatások nyújtása bizonyos feltételek mellett legális. Felső-Ausztriában (Oö) ezeket a szolgáltatásokat a Felső-Ausztriai Szexuális Szolgáltatások Törvénye (Oö. Sexualdienstleistungsgesetz Oö. SDLG) szabályozza. Előfeltételek Felső-Ausztriában: Nagykorúság: 18 éves kor Jogszerű tartózkodási engedély: Nem osztrák állampolgárok és nem EU-polgárok az országukban lévő osztrák nagykövetségen D+C vízumot kérvényezhetnek. Ez a D+C vízum bizonyos feltételek mellett rövid időre szóló, önálló tevékenység gyakorlására (maximum 6 hónap) állítható ki. Szexuális szolgáltatások nyújtása önálló tevékenységnek számít. Egy turista vízum nem jogosít fel keresőtevékenység végzésére. Rendőrégi/idegenrendészeti ellenőrzés esetén, ha az adott személy nem rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel, ez büntetést vonhat maga után. Nem szabad, hogy gondnokság alatt álljon. Szolgáltatás nyújtása legális munkahelyen: A bordélyengedéllyel rendelkező munkahelyek (pl. bordélyok, laufhaus-ok, stúdiók) és az otthoni látogatások tekinthetők legálisnak. Otthoni látogatások azzal a feltétellel engedélyezettek, hogy a szexuális szolgáltatás nyújtásának időpontjában nem szabad, hogy kiskorú (18 év alatti személy) tartózkodjon a lakásban / szobában. 4

5 Regisztráció az illetékes Önkormányzatnál [Magistrat] ill. az illetékes Járási Közigazgatási Hivatalnál [Bezirksverwaltungsbehörde, BVB]. Egészségügyi könyv vezetése: Az egészségügyi könyvet «der Deckel» (fedél) az önkormányzat [Magistrat] ill. a Járási Közigazgatási Hivatal [BVB] Egészségügyi Szolgálat / Egészségügyi Hivatal [Sanitätsdienststelle / Gesundheitsamt] osztálya állítja ki. Az egészségügyi könyvet az önkormányzat ill. a Járási Közigazgatási Hivatal [BVB] hetente lepecsételi, ha a törvényileg előírt, kötelező érvényű alábbi vizsgálatok: Gonorrhoea (tripper) hetente HIV és szifilisz minden 6 8 hét TBC (tüdőszűrés) 1 évente el lettek végezve, és a fenti betegségek nem kerültek megállapításra. Az egészségügyi könyvet mindig magánál kell, hogy tartsa az adott személy, és rendőrségi ellenőrzés esetén ezt be kell mutatnia. Felső-Ausztriában a «kötelező vizsgálatok» költsége különböző lehet, s a vizsgálatokat nőgyógyászok és bőrgyógyászok végezhetik el. Az adott Egészségügyi Hivatalban (lásd Melléklet 14. o. Egészségügyi Hivatalok) vagy az illetékes tanácsadó helyeken (lásd Melléklet 12. o. Tanácsadó helyek) lehet megtudni, hogy mely orvosok végzik el ezeket a vizsgálatokat. Nem biztonságos (unsafe-sex) szex-praktikák gyakorlása tilos! Linz-ben és Steyr-ben azok a szex-szolgáltatók, akik az önkormányzat Egészségügyi Hivatal osztályán be vannak jelentve (munkahelyük és/vagy lakhelyük itt van) ingyenesen vehetik igénybe a kötelező vizsgálatokat. Bővebb információkat az adott önkormányzatnál ill. az adott Járási Közigazgatási Hivatalnál (lásd Melléklet 14. o. Egészségügyi Hivatalok) vagy az illetékes tanácsadó helyeken (lásd Melléklet 12. o. Tanácsadó helyek) lehet szerezni. Az engedéllyel rendelkezőknek ki kell nevezniük legalább egy felelős személyt, s e személy felelősségi körét írásos formában rögzíteniük kell. Amennyiben valaki felelős személlyé lett kinevezve, úgy ehhez igazolhatóan a beleegyezését kell adnia. Az engedéllyel rendelkezőnek ezt követően írásban be kell jelentenie a felelős személyt. Így a felelős személynek meghatározott kötelességei lesznek. 5

6 02 Adózás Minden Ausztriában jövedelemmel rendelkező személynek törvényileg előírt kötelessége, hogy adót fizessen. A szex-szolgáltatók az ún. «új egyéni vállalkozók» csoportjába tartoznak. Felső-Ausztriában mindeddig nem készült egységes szabályozás arról, hogy a szexuális szolgáltatók hogyan róják le adójukat. Így egy szexuális szolgáltató számra különböző lehetőségek állnak rendelkezésre az adófizetésre. Kérjen tájékoztatást az illetékes adóhivatalnál, hogy milyen lehetőségeket fogadnak el. Átalányos adózás: Felső-Ausztriában a hivatalos átalány havi 250,. Az adóátalány alapjául egy kb , értékű havi jövedelem szolgál alapul. Ha csak részidőben, pl. havonta csak egy hetet vagy csak a hétvégéken dolgozik, úgy ezzel kapcsolatban érdemes az illetékes adóhatósághoz fordulni. Az átalányt mellék- vagy gyűjtő-adószámra is be lehet fizetni. Mellék-adószámra: Rendszerint az adott üzemeltetőnek listát kell vezetnie az ott dolgozó szex-szolgáltatókról. Ebben az esetben az üzemeltető szedi be a szexszolgáltatóktól a hónap elején (legkésőbb az adott hónap 10. napjáig) az adóátalányt, és ezt továbbítja az adóhivatal számára. Kérjen mindig igazolást az üzemeltetőtől a befizetett adó összegéről. Az illetékes adóhivatalt is felhívhatja, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy szerepel-e a neve a listán, s hogy továbbították-e az Ön nevében az átalányt az adóhivatalnak. Ha egy hónap 10. napja után kezd el dolgozni, úgy ezt az üzemeltetőnek haladéktalanul jelentenie kell az illetékes adóhivatalnál. 6

7 Gyűjtő-adószámra: Az adózó az adóátalányt saját csekkel egy gyűjtő-adószámra közvetlenül az adóhivatal számára fizeti be. A gyűjtő-adószám valamint a bankszámlaszám a járás szerint illetékes adóhivatalban kérhető ki. Fontos: A befizetésekről szóló elismervényeket őrizze meg, hogy idegenrendészeti ellenőrzés esetén ezeket be tudja mutatni. Saját adószám: Saját adószám felhasználásával is lehet dolgozni. Ezt az adószámot az illetékes adóhivatal adja ki. Viszont ebben az esetben nyilvántartást kell vezetnie a bevételekről és a kiadásokról, és az illetékes adóhivatalnál évente adóbevallást kell leadni. Ebben az esetben az adóhivatal számítja ki az adó mértékét. Ezzel kapcsolatban pontosabb tájékoztatást egy adóhivatalban vagy adótanácsadónál lehet kapni, akik éves jövedelemadó-bevallásának elkészítésében is segíteni tudnak. Adóátalány fizetésekor az adóhivatal nem tud kiállítani a szex-szolgáltató számára jövedelemigazolást. Viszont lehetőség van a befizetett adókról való igazolás kérésére az adóhivatalnak azonban nem kötelessége ennek az igazolásnak a kiállítása. Ellenőrzés: Az adóhivatal tisztviselői, az ún. «Adórendőrség» látogatásokat tesznek a lokálokban, hogy ellenőrzéseket hajtsanak végre. Ellenőrzésre nappal és éjszaka is bármikor sor kerülhet. Az üzemeletető és a szex-szolgáltatók is ellenőrzésre kerülnek. Az ellenőrzés során ellenőrzik az üzemeltető által vezetett listán lévő neveket és a jelenlévő személyeket és neveiket. Ha egy szex-szolgáltató maga fizeti be az adóátalányt az adóhivatal gyűjtő-adószámára, úgy az ellenőrzéskor be kell mutatnia a befizetésekről szóló igazolást. Az adórendőrség rákérdezhet arra is, hogy ki a «főnök», aki meghatározza a munkaidőket és az árakat stb., így ellenőrizve az esetleges «álönállóság»-ot (tehát az alkalmazotti viszony megkerülését, kijátszását). 7

8 03 Biztosítás Ausztriában minden egyéni vállalkozó valamint bérből és fizetésből élő számára kötelező társadalombiztosítás van érvényben. Egy bizonyos jövedelemszinttől ( 6453,36 egy naptári évben *) kezdődően az egyéni vállalkozó törvényi kötelessége, hogy társadalombiztosítási járulékot fizessen a Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztár [Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, SVA] számára a társadalombiztosítás mindhárom ágában (beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosítás). A magánbiztosítási társaságoknál kötött biztosításokkal szemben a törvényileg előírt egészségbiztosítási pénztár előnye abban áll, hogy ide minden egyéni vállalkozó felvételre kerül, függetlenül attól, hogy van-e valamilyen betegsége vagy nincs. Tehát nincs semmilyen kizáró ok (pl. nemi betegség), s ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egészségbiztosítási pénztárnak a biztosítási szolgáltatások közül sem szabad semmilyen betegséget kiiktatnia. Az egészségbiztosítási pénztárba való belépéskor nem szükséges egészségügyi tesztek elvégzése ill. kérdőívek kitöltése. A szolgáltatások terjedelme minden biztosított számára független a gyakorolt tevékenység fajtájától. A biztosítási nyilatkozat (a várható jövedelem megadásával) kitöltése és leadása után azonnal érvénybe lép a biztosítási védelem. Nyugdíjbiztosítás: A biztosítási járulék 15 éven keresztül történő fizetése esetén igényelhető nyugdíjbiztosítás. Az EU-n belüli nyugdíjbiztosítási idők beszámításra kerülnek. Saját adószámmal rendelkező és nem rendelkező személyek is, akiknek a jövedelme nem éri el a 6453,36 biztosítási határt, önkéntesen kérhetik, hogy biztosítva legyenek a Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztárnál (SVA) vagy egy magánbiztosító társaságnál. 8

9 Önkéntes betegbiztosítás az SVA-nál (Opting-In): Ha a jövedelem nem lépi át egy naptári évben * a 6.453,36 biztosítási határt, úgy lehetőség van önkéntes beteg- és balesetbiztosítás megkötésére. Az önkéntes betegbiztosítás költsége kereken havi 50,00. A kérdőívben megadott, első munkanappal érvénybe lép a biztosítási védelem, amennyiben a pénztárba való belépés a munka felvételét követő egy hónapon belül megtörténik. Egy Opting-In biztosítás megkérvényezéséhez biztosítási nyilatkozatot kell leadni az SVA-nál (ez személyesen az SVA-nál szerezhető be, vagy a honlapról tölthető le). Az SVA-nál az ambuláns szolgáltatások (orvosi kezelések) esetében a kezelési költségek 20 %-át mint önrészt (szerződési tarifa) a betegnek kell megfizetnie. Kórházi kezelés esetén naponta korházi költséghozzájárulást (napi ellátási díjat) kell fizetni a kórház számára. Magán betegbiztosítók: Azok a szex-szolgáltatók, akiknek a jövedelme a biztosítási határ alatt van, betegbiztosítást köthetnek egy magánbiztosító társaságnál, amennyiben ez a biztosító felveszi a szex-szolgáltatót. Sajnos van néhány olyan biztosítótársaság, ahol nem vállalják a szex-szolgáltatásokat nyújtó személyek biztosítását. A magánbiztosító társaságoknál a HIV / Aids betegséget és a nemi betegségeket gyakran kizárják a biztosítási szerződésből! Így e betegségek kezelési költségeit nem állja a biztosító! Nagyon fontos, hogy pontosan olvassa végig a biztosítási szerződést, és adott esetben kérdezzen rá a részletekre. Hozzátartozói biztosítás: Ez csak akkor lehetséges, ha Ön nem egyéni vállalkozó és nem is bérből és fizetésből élő kereső. Ebben az esetben, ha férjének/feleségének vagy élettársának törvényes társadalombiztosítása van, hozzátartozói biztosítás igényelhető. Élettársnak az tekinthető, akivel az adott személy több mint 10 hónapja közös lakhelyet tart fenn (függetlenül attól, hogy ez állandó vagy ideiglenes lakcím-e). A hozzátartozói biztosítás vagy járulékmentes vagy járulékfizetés (a biztosított járulékalapjának 3,4 %) ellenében vehető igénybe. Ezzel kapcsolatos bővebb információkat az adott társadalombiztosító társaságnál lehet kapni. * Ez az összeg a 2013-as naptári évre vonatkozik, és évente változik. 9

10 03 Biztosítás Általános önbiztosítás a Területi Egészségbiztosító Pénztárnál [Gebietskrankenkasse, GKK]: A Területi Egészségbiztosító Pénztárnál lehetőség van önbiztosítás megkötésére. Ennek feltétele, hogy a biztosított személy lakhelye Ausztriában legyen, és nem szabad, hogy fennálló kötelezőbiztosítása legyen egy másik Eu-s ország törvényes betegbiztosítójánál. Azok a személyek, akik előzőleg a Vállalkozói Egészségbiztosítási Törvény [Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, GSVG] szerint voltak többek között beteg biztosítva is, csak a biztosítóból való kilépést követő 60 naptári hónap elteltével kérhetnek önbiztosítást a GKK-nál. Biztosítási szolgáltatások igénybevétele csak 6 hónap után lehetséges. A 6 hónap letelte előtt a betegkezelési költségeket nem állja a biztosító! 10

11 04 Ellenőrzések Rendőrségi ellenőrzések Az ellenőrzéseknek vagy razziáknak különböző oka lehet. A következőket ellenőrizhetik: tartózkodási engedély az egészségügyi könyv vezetése hogy helyben sor kerül-e szexuális szolgáltatások nyújtására (bordélyengedéllyel nem rendelkező lokálokban) ha feltehetőleg bűncselekményt hajtott végre valaki Az ellenőrzést gyakran megelőzi a személyazonosság megállapítása. A személyazonosság megállapításának módjai: Személyazonosság megállapítása a Rendőrbiztonsági Törvény [Sicherheitspolizeigesetz, SPG] szerint: a nevet, a születés dátumát és az aktuális bejelentett címet kell megadni Személyazonosság megállapítása az Idegenrendészeti Törvény [Fremdenpolizeigesetz, FPG] szerint: a nevet, a születés dátumát, az aktuális bejelentett címet és az állampolgárságot kell megadni Személyazonosság megállapítása a Bűntető Perrendtartás [Strafprozess ordnung, STPO] szerint: a nevet, a nemet, a születés dátumát, a születési helyet, az aktuális bejelentett címet, az állampolgárságot és a szakmát kell megadni. A bűnügyi rendőrség ezen felül fényképet is készíthet Önről de ekkor joga van rá, hogy előtte magára vegyen valami. Éppígy lemérhetik a testmagasságát, felvételt készíthetnek a hangjáról, és ujjlenyomatot vehetnek Öntől, amennyiben ez szükséges a személyazonosság megállapításához. Tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a személyazonosság megállapításának mely módját alkalmazzák. A rendőrség csak eredeti igazolványokat és papírokat (egészségügyi könyv, útlevél) fogad el. 11

12 04 Ellenőrzések A rendőrség megkérdezheti Öntől, hogy folytat-e szexuális tevékenységeket pénzért, hogy ki az üzemeltető, hogy rögzített munkaideje van-e, hogy mennyi pénzt kell fizetnie az üzemeltető számára stb.. A hatósággal szemben együttműködési kötelezettség áll fenn. Amennyiben ezzel nem terheli magát, a feltett kérdéseket meg kell válaszolnia. Ha be kell mennie a rendőrökkel a rendőrkapitányságra, úgy megkérheti, hogy egy bizalmi személyt vigyen magával. Hasznos lehet, ha a kihallgatáson elhangzottakat írásban feljegyzi. Legfontosabb jogainak és kötelességeinek áttekintése Jogai: Joga van megkérdezni az illetékes rendőr/tisztviselő szolgálati számát. Ezt meg is kell, hogy adják Önnek. Tolmácsot kérhet. Fordítási segítséget csak olyan személyek vehetnek igénybe, akiket egy büntetőjogi nyomozás során ki kell, hogy hallgassanak. Vádlottként nem kell vallomást tennie. Tanúként tanúvallomást kell tennie, hacsak ez Önre nézve nem terhelő hatású. Ne írjon alá olyan jegyzőkönyvet/ dokumentumot, amit nem ért, vagy ami nem helyes. Joga van vallomása jegyzőkönyvéről másolatot kérni. Magánlakásába a rendőrség csak házkutatási engedéllyel léphet be. Ha nincs ilyen, nem kell beengednie a rendőröket. Kötelességei: Nevének, születési dátumának, születési helyének és aktuális bejelentett címének megadása. A nem osztrák állampolgároknak az Idegenrendészeti Törvény [Fremdengesetz, FRG] értelmében kötelességük maguknál tartani az útlevelüket, és ezt a rendőrségnek be kell mutatniuk. Minden érintett személynek kötelessége, hogy együttműködjön a személyazonosság megállapításában, és megengedje a személyazonosság megállapításának közvetlen végrehajtását. Tanúként tanúvallomást kell tennie, hacsak ez Önre nézve nem terhelő hatású. Kötelessége, hogy mindig magánál tartsa érvényes egészségügyi könyvét. A törvényi előírások betartása. 12

13 05 Tanácsadó helyek és információk szexszolgáltatók számára Segélykérő telefonszámok: Rendőrség 133 Mentők 144 Tűzoltók 122 Euro segélyszám 112

14 05 Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára Tanácsadó helyek szex-szolgáltatók számára LENA Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution / den sexuellen Dienstleistungen arbeiten / gearbeitet haben (Tanácsadó hely prostitúcióban / szexuális szolgáltatásokban dolgozó / dolgozott személyek számára) Steingasse 25/2, 4020 Linz maiz Sex and Work Hofgasse 11, 4020 Linz SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte (Képzési központ prostituáltak számára) Oelweingasse 6 8, 1150 Wien LEFÖ-IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Intervenciósszolgálat nőkereskedelem érintettjei számára) Floragasse 7a/7, 1050 Wien Szolgálat nők számára Projekt SXA Information und Beratung für Sexarbeiterinnen und Multiplikator_innen (Információk és tanácsadás szex-munkások és multiplikátorok számára ) Lendplatz 38, 8020 Graz Frau & Arbeit GmbH Frauenservicestelle PiA Information & Beratung für Sexarbeiterinnen (PiA Információ & tanácsadás szex-munkások számára) Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg Caritas Talitha Beratungsstelle für Sexdienstleisterinnen und Opfer von Menschenhandel (Tanácsadó hely szex-szolgáltatók és emberkereskedelem áldozatai számára) Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt oder Caritas RAHAB Unterstützung für Prostituierte (Támogatás prostituáltak számára) Südbahnstraße 1a, 6020 Innsbruck menschen-in-notberatung/wohnungslos/bahnhofsozialdienst 14

15 Adóhivatalok Felső-Ausztria Finanzamt Linz / Stadt und Land (FA46) (Adóhivatal Linz / város és vidéke) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Grieskirchen und Eferding (FA54) (Adóhivatal Grieskirchen és Eferding) Manglburg 17, 4710 Grieskirchen Finanzamt Kirchdorf/Krems (FA51) (Adóhivatal Kirchdorf/Krems) Pernsteinerstraße 23 25, 4560 Kirchdorf/Krems Finanzamt Rohrbach (FA52) (Adóhivatal Rohrbach) Linzer Straße 15, 4150 Rohrbach Finanzamt Freistadt (FA52) (Adóhivatal Freistadt) Schlosshof 2, 4240 Freistadt Finanzamt Braunau (FA41) (Adóhivatal Braunau) Stadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn Finanzamt Gmunden (FA53) (Adóhivatal Gmunden) Tagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden Finanzamt Wels / Stadt und Land (FA54) (Adóhivatal Wels / város és vidéke) Dragonerstraße 31, 4601 Wels Finanzamt Steyr / Stadt und Land (FA51) (Adóhivatal Steyr / város és vidéke) Handel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr Finanzamt Perg (FA51) (Adóhivatal Perg) Herrenstraße 3, 4320 Perg Finanzamt Urfahr (FA52) (Adóhivatal Urfahr) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Ried/Innkreis (FA41) (Adóhivatal Ried/Innkreis) Friedrich-Thurner-Straße 7, 4910 Ried/Innkreis Finanzamt Schärding (FA41) (Adóhivatal Schärding) Gerichtsplatz 1 2, 4780 Schärding Finanzamt Vöcklabruck (FA53) (Adóhivatal Vöcklabruck) Franz-Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck

16 05 Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára Egészségügyi hivatalok és egészségügyi szolgálatok Gesundheitsamt der Stadt Linz (Linz Város Egészségügyi Hivatala) Hauptstraße 1 5, 4041 Linz Gesundheitsamt der Stadt Wels (Wels Város Egészségügyi Hivatala) Rot-Kreuz-Straße 3, 4600 Wels Gesundheitsamt der Stadt Steyr (Steyr Város Egészségügyi Hivatala) Pyrachstraße 7, 4400 Steyr Sanitätsdienst Urfahr Umgebung (Urfahr Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Peuerbachstraße 26, 4041 Linz Sanitätsdienst Rohrbach (Egészségügyi Szolgálat Rohrbach) Am Teich 1, 4150 Rohrbach Sanitätsdienst Perg (Egészségügyi Szolgálat Perg) Dirnbergerstraße 11, 4320 Perg Sanitätsdienst Ried im Innkreis (Egészségügyi Szolgálat Ried im Innkreis) Parkgasse 1, 4910 Ried im Innkreich Sanitätsdienst Vöcklabruck (Egészségügyi Szolgálat Vöcklabruck) Sportplatzstraße 1 3, 4840 Vöcklabruck Sanitätsdienst Grieskirchen (Egészségügyi Szolgálat Grieskirchen) Manglburg 14, 4710 Grieskirchen Sanitätsdienst Linz Land (Linz Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Kärntner Straße 16, 4021 Linz Sanitätsdienst Wels Land (Wels Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Herrengasse 8, 4602 Wels Sanitätsdienst Steyr Land (Steyr Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr Sanitätsdienst Freistadt (Egészségügyi Szolgálat Freistadt) Promenade 5, 4240 Freistadt Sanitätsdienst Kirchdorf/Krems (Egészségügyi Szolgálat Kirchdorf/Krems) Garnisonstraße 1, 4560 Kirchdorf/Krems Sanitätsdienst Braunau (Egészségügyi Szolgálat Braunau) Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau Sanitätsdienst Schärding (Egészségügyi Szolgálat Schärding) Ludwig-Pfiegl-Gasse 11 13, 4780 Schärding Sanitätsdienst Gmunden (Egészségügyi Szolgálat Gmunden) Esplanade 10, 4810 Gmunden Sanitätsdienst Eferding (Egészségügyi Szolgálat Eferding) Stefan-Fadinger-Straße 2 4, 4070 Eferding

17 Biztosítás SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztár) Mozartstraße 41, 4010 Linz OÖGKK Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK Felső-Ausztriai Területi Egészségbiztosító Pénztár) Gruberstraße 77, 4021 Linz Egyéb Gewaltschutzzentrum OÖ (Erőszakvédelmi Centrum Felső-Ausztria) Stockhofstraße 40 (Bejárat: Wachreinergasse 2), 4020 Linz Autonomes Frauenzentrum (Nők Autonóm Centruma) Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz Frauenhaus Linz (Nők Háza Linz) Postfach 1084, 4021 Linz (24 órás segélykérő telefon) Aidshilfe Oberösterreich (Aids-segély Felső-Ausztria) Blütenstraße 15/2, 4040 Linz Kontaktstelle zum Land Oberösterreich (Felső-Ausztria Tartomány kapcsolatfelvevő hely) Bel- és kommunális ügyek igazgatóság, Igazgatásrendészeti csoport Bahnhofplatz 1, 4021 Linz oder

18 Impresszum: A tartalomért felelős: Mag.a Katharina Tautscher a Caritas LENA tanácsadóhelyével kooperációban Lektorálta: Dr. Martin Ross Grafika: Michael Reindl, MA Nyomda: Gutenberg Linz 1. kiadás, 2013 Felső-Ausztria Tartomány támogatásával készült.

19 Rend és töltse le a prospektus:

20

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014 Adózás Ausztriában: Az adó szempontjából két lehetséges út van egy prostitucióra engedélyezett helységben dolgozni. 1) Alkalmazotti viszony a szexiparban dolgozó személy és a helységet müködtetö személy

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Fiókok Ausztriában Altheim Stadtplatz 14, 4950 Altheim tel.: +43 (0)7723 / 428 00-0 Telefax: +43 (0)7723 / 428 00-39 e-mail: ah@oberbank.at - 8:00-19:00 - Éjjel-nappali trezor Amstetten Hauptplatz 1, 3300

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Fiókok Ausztriában Altheim Stadtplatz 14, 4950 Altheim tel.: +43 (0)7723 / 428 00-0 +43 (0)7723 / 428 00-39 e-mail: ah@oberbank.at - 8:00-19:00 - Éjjel-nappali trezor Amstetten Hauptplatz 1, 3300 Amstetten

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

1 Magyar munkavállalók Ausztriában

1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1. Az élet Ausztriában 1.1 Közérdekű telefonszámok Tűzoltóság: 122 Rendőrség: 133 Mentők: 144 Orvosi ügyelet: 141 Egységes Európai segélyhívó szám: 112 Gyógyszertári

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Nyomtatványkitöltő kisokos

Nyomtatványkitöltő kisokos A legtipikusabb formanyomtatványok, melyekre Önnek is szüksége lehet abban az esetben, ha magyar munkavállalóként Ausztriában szeretne munkát vállalni Bejelentkezési lap (Meldezettel) A Meldezettel az

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Alulírott (név), mint az elhunyt magánszemély (házastársa, gyermeke, szülője, testvére,

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás A leggyakoribb osztrák cégformák vázlatos áttekintése Polgári jogi társaság (Pjt., németül: GesbR.) A tagok felelősségére irányadó szabály az, hogy az összes társasági

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 7. -hoz 1. Kérelmező adatai: KÉRELEM TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Ausztriai adózási kisokos

Ausztriai adózási kisokos Ausztriai adózási kisokos Ki minősül korlátlanul adókötelesnek Ausztriában? Mindenki, aki Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik (állampolgárságtól függetlenül). Ki minősül korlátozottan

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Prostitúció és kizsákmányolás

Prostitúció és kizsákmányolás Prostitúció és kizsákmányolás Kizsákmányolják Önt vagy akarata ellenére prostituáltként dolgozik? Vagy ismer valakit, akinek ehhez köze van? Kérjen segítséget! Ha Ön prostituáltként dolgozik, könnyen lehet,

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

bemutatkozik az egyesületünk

bemutatkozik az egyesületünk 1/2 3/2 Egy est a bécsi magyar fiatalág jegyében - Magyar diákok a bécsi egyetemeken 2008. március 11., Collegium Hungaricum Miért pont Ausztriában? Magyarországi felvételi rendszer Képzési formák Személyes,

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 1 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 2 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 3 oldal. Összesen:

Részletesebben

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel: WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Választói névjegyzék

Választói névjegyzék Választói névjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Nyilvántartásba vétel feltételei... 3 3. Névjegyzék előkészítése... 4 4. Postai úton szavazók listája... 5 5. Különleges igényű szavazók listája... 6 6. Kiegészítő

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

VÉDELEM ÉS SEGÍTSÉG ÁLDOZATAINAK TÖRVÉNYEK AZ ERÕSZAKKAL SZEMBENI VÉDELEMRÕL. 2013. szeptember. ungarisch

VÉDELEM ÉS SEGÍTSÉG ÁLDOZATAINAK TÖRVÉNYEK AZ ERÕSZAKKAL SZEMBENI VÉDELEMRÕL. 2013. szeptember. ungarisch VÉDELEM ÉS SEGÍTSÉG E R Õ S Z A K ÁLDOZATAINAK 2013. szeptember TÖRVÉNYEK AZ ERÕSZAKKAL SZEMBENI VÉDELEMRÕL A U S Z T R I Á B A N ungarisch VÉDELEM ÉS SEGÍTSÉG ERÕSZAK ÁLDOZATAINAK! TÖRVÉNYEK AZ ERÕSZAKKAL

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ...

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ... ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása A Gázár és távhő-támogatás megváltozása Ki lesz jogosult januártól a gázár-, illetve a távhő támogatásra? Azok a gáz- illetve távhő-fogyasztók, akik gázt, illetve távhőt háztartási célra (pl. sütésre,

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2013. szeptember 01. napjának 00.00 órájától 2013. november 30. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben