WoMan at Work. SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WoMan at Work. SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában"

Átírás

1 hu WoMan at Work SzexuáliS SzolgáltatáSok tevékenység folytatásával kapcsolatos információk felső-ausztriában

2 Szexuális szolgáltatások tevékenység folytatásával kapcsolatos információk Felső-Ausztriában

3 WoMan at Work Tartalom 01 Legális munka a szexuális szolgáltatások / prostitúció területen Adózás Biztosítás Ellenőrzések Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára... 12

4 01 Legális munka a szexuális szolgáltatások / prostitúció területen Ausztriában a szexuális szolgáltatások nyújtása bizonyos feltételek mellett legális. Felső-Ausztriában (Oö) ezeket a szolgáltatásokat a Felső-Ausztriai Szexuális Szolgáltatások Törvénye (Oö. Sexualdienstleistungsgesetz Oö. SDLG) szabályozza. Előfeltételek Felső-Ausztriában: Nagykorúság: 18 éves kor Jogszerű tartózkodási engedély: Nem osztrák állampolgárok és nem EU-polgárok az országukban lévő osztrák nagykövetségen D+C vízumot kérvényezhetnek. Ez a D+C vízum bizonyos feltételek mellett rövid időre szóló, önálló tevékenység gyakorlására (maximum 6 hónap) állítható ki. Szexuális szolgáltatások nyújtása önálló tevékenységnek számít. Egy turista vízum nem jogosít fel keresőtevékenység végzésére. Rendőrégi/idegenrendészeti ellenőrzés esetén, ha az adott személy nem rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel, ez büntetést vonhat maga után. Nem szabad, hogy gondnokság alatt álljon. Szolgáltatás nyújtása legális munkahelyen: A bordélyengedéllyel rendelkező munkahelyek (pl. bordélyok, laufhaus-ok, stúdiók) és az otthoni látogatások tekinthetők legálisnak. Otthoni látogatások azzal a feltétellel engedélyezettek, hogy a szexuális szolgáltatás nyújtásának időpontjában nem szabad, hogy kiskorú (18 év alatti személy) tartózkodjon a lakásban / szobában. 4

5 Regisztráció az illetékes Önkormányzatnál [Magistrat] ill. az illetékes Járási Közigazgatási Hivatalnál [Bezirksverwaltungsbehörde, BVB]. Egészségügyi könyv vezetése: Az egészségügyi könyvet «der Deckel» (fedél) az önkormányzat [Magistrat] ill. a Járási Közigazgatási Hivatal [BVB] Egészségügyi Szolgálat / Egészségügyi Hivatal [Sanitätsdienststelle / Gesundheitsamt] osztálya állítja ki. Az egészségügyi könyvet az önkormányzat ill. a Járási Közigazgatási Hivatal [BVB] hetente lepecsételi, ha a törvényileg előírt, kötelező érvényű alábbi vizsgálatok: Gonorrhoea (tripper) hetente HIV és szifilisz minden 6 8 hét TBC (tüdőszűrés) 1 évente el lettek végezve, és a fenti betegségek nem kerültek megállapításra. Az egészségügyi könyvet mindig magánál kell, hogy tartsa az adott személy, és rendőrségi ellenőrzés esetén ezt be kell mutatnia. Felső-Ausztriában a «kötelező vizsgálatok» költsége különböző lehet, s a vizsgálatokat nőgyógyászok és bőrgyógyászok végezhetik el. Az adott Egészségügyi Hivatalban (lásd Melléklet 14. o. Egészségügyi Hivatalok) vagy az illetékes tanácsadó helyeken (lásd Melléklet 12. o. Tanácsadó helyek) lehet megtudni, hogy mely orvosok végzik el ezeket a vizsgálatokat. Nem biztonságos (unsafe-sex) szex-praktikák gyakorlása tilos! Linz-ben és Steyr-ben azok a szex-szolgáltatók, akik az önkormányzat Egészségügyi Hivatal osztályán be vannak jelentve (munkahelyük és/vagy lakhelyük itt van) ingyenesen vehetik igénybe a kötelező vizsgálatokat. Bővebb információkat az adott önkormányzatnál ill. az adott Járási Közigazgatási Hivatalnál (lásd Melléklet 14. o. Egészségügyi Hivatalok) vagy az illetékes tanácsadó helyeken (lásd Melléklet 12. o. Tanácsadó helyek) lehet szerezni. Az engedéllyel rendelkezőknek ki kell nevezniük legalább egy felelős személyt, s e személy felelősségi körét írásos formában rögzíteniük kell. Amennyiben valaki felelős személlyé lett kinevezve, úgy ehhez igazolhatóan a beleegyezését kell adnia. Az engedéllyel rendelkezőnek ezt követően írásban be kell jelentenie a felelős személyt. Így a felelős személynek meghatározott kötelességei lesznek. 5

6 02 Adózás Minden Ausztriában jövedelemmel rendelkező személynek törvényileg előírt kötelessége, hogy adót fizessen. A szex-szolgáltatók az ún. «új egyéni vállalkozók» csoportjába tartoznak. Felső-Ausztriában mindeddig nem készült egységes szabályozás arról, hogy a szexuális szolgáltatók hogyan róják le adójukat. Így egy szexuális szolgáltató számra különböző lehetőségek állnak rendelkezésre az adófizetésre. Kérjen tájékoztatást az illetékes adóhivatalnál, hogy milyen lehetőségeket fogadnak el. Átalányos adózás: Felső-Ausztriában a hivatalos átalány havi 250,. Az adóátalány alapjául egy kb , értékű havi jövedelem szolgál alapul. Ha csak részidőben, pl. havonta csak egy hetet vagy csak a hétvégéken dolgozik, úgy ezzel kapcsolatban érdemes az illetékes adóhatósághoz fordulni. Az átalányt mellék- vagy gyűjtő-adószámra is be lehet fizetni. Mellék-adószámra: Rendszerint az adott üzemeltetőnek listát kell vezetnie az ott dolgozó szex-szolgáltatókról. Ebben az esetben az üzemeltető szedi be a szexszolgáltatóktól a hónap elején (legkésőbb az adott hónap 10. napjáig) az adóátalányt, és ezt továbbítja az adóhivatal számára. Kérjen mindig igazolást az üzemeltetőtől a befizetett adó összegéről. Az illetékes adóhivatalt is felhívhatja, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy szerepel-e a neve a listán, s hogy továbbították-e az Ön nevében az átalányt az adóhivatalnak. Ha egy hónap 10. napja után kezd el dolgozni, úgy ezt az üzemeltetőnek haladéktalanul jelentenie kell az illetékes adóhivatalnál. 6

7 Gyűjtő-adószámra: Az adózó az adóátalányt saját csekkel egy gyűjtő-adószámra közvetlenül az adóhivatal számára fizeti be. A gyűjtő-adószám valamint a bankszámlaszám a járás szerint illetékes adóhivatalban kérhető ki. Fontos: A befizetésekről szóló elismervényeket őrizze meg, hogy idegenrendészeti ellenőrzés esetén ezeket be tudja mutatni. Saját adószám: Saját adószám felhasználásával is lehet dolgozni. Ezt az adószámot az illetékes adóhivatal adja ki. Viszont ebben az esetben nyilvántartást kell vezetnie a bevételekről és a kiadásokról, és az illetékes adóhivatalnál évente adóbevallást kell leadni. Ebben az esetben az adóhivatal számítja ki az adó mértékét. Ezzel kapcsolatban pontosabb tájékoztatást egy adóhivatalban vagy adótanácsadónál lehet kapni, akik éves jövedelemadó-bevallásának elkészítésében is segíteni tudnak. Adóátalány fizetésekor az adóhivatal nem tud kiállítani a szex-szolgáltató számára jövedelemigazolást. Viszont lehetőség van a befizetett adókról való igazolás kérésére az adóhivatalnak azonban nem kötelessége ennek az igazolásnak a kiállítása. Ellenőrzés: Az adóhivatal tisztviselői, az ún. «Adórendőrség» látogatásokat tesznek a lokálokban, hogy ellenőrzéseket hajtsanak végre. Ellenőrzésre nappal és éjszaka is bármikor sor kerülhet. Az üzemeletető és a szex-szolgáltatók is ellenőrzésre kerülnek. Az ellenőrzés során ellenőrzik az üzemeltető által vezetett listán lévő neveket és a jelenlévő személyeket és neveiket. Ha egy szex-szolgáltató maga fizeti be az adóátalányt az adóhivatal gyűjtő-adószámára, úgy az ellenőrzéskor be kell mutatnia a befizetésekről szóló igazolást. Az adórendőrség rákérdezhet arra is, hogy ki a «főnök», aki meghatározza a munkaidőket és az árakat stb., így ellenőrizve az esetleges «álönállóság»-ot (tehát az alkalmazotti viszony megkerülését, kijátszását). 7

8 03 Biztosítás Ausztriában minden egyéni vállalkozó valamint bérből és fizetésből élő számára kötelező társadalombiztosítás van érvényben. Egy bizonyos jövedelemszinttől ( 6453,36 egy naptári évben *) kezdődően az egyéni vállalkozó törvényi kötelessége, hogy társadalombiztosítási járulékot fizessen a Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztár [Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, SVA] számára a társadalombiztosítás mindhárom ágában (beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosítás). A magánbiztosítási társaságoknál kötött biztosításokkal szemben a törvényileg előírt egészségbiztosítási pénztár előnye abban áll, hogy ide minden egyéni vállalkozó felvételre kerül, függetlenül attól, hogy van-e valamilyen betegsége vagy nincs. Tehát nincs semmilyen kizáró ok (pl. nemi betegség), s ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egészségbiztosítási pénztárnak a biztosítási szolgáltatások közül sem szabad semmilyen betegséget kiiktatnia. Az egészségbiztosítási pénztárba való belépéskor nem szükséges egészségügyi tesztek elvégzése ill. kérdőívek kitöltése. A szolgáltatások terjedelme minden biztosított számára független a gyakorolt tevékenység fajtájától. A biztosítási nyilatkozat (a várható jövedelem megadásával) kitöltése és leadása után azonnal érvénybe lép a biztosítási védelem. Nyugdíjbiztosítás: A biztosítási járulék 15 éven keresztül történő fizetése esetén igényelhető nyugdíjbiztosítás. Az EU-n belüli nyugdíjbiztosítási idők beszámításra kerülnek. Saját adószámmal rendelkező és nem rendelkező személyek is, akiknek a jövedelme nem éri el a 6453,36 biztosítási határt, önkéntesen kérhetik, hogy biztosítva legyenek a Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztárnál (SVA) vagy egy magánbiztosító társaságnál. 8

9 Önkéntes betegbiztosítás az SVA-nál (Opting-In): Ha a jövedelem nem lépi át egy naptári évben * a 6.453,36 biztosítási határt, úgy lehetőség van önkéntes beteg- és balesetbiztosítás megkötésére. Az önkéntes betegbiztosítás költsége kereken havi 50,00. A kérdőívben megadott, első munkanappal érvénybe lép a biztosítási védelem, amennyiben a pénztárba való belépés a munka felvételét követő egy hónapon belül megtörténik. Egy Opting-In biztosítás megkérvényezéséhez biztosítási nyilatkozatot kell leadni az SVA-nál (ez személyesen az SVA-nál szerezhető be, vagy a honlapról tölthető le). Az SVA-nál az ambuláns szolgáltatások (orvosi kezelések) esetében a kezelési költségek 20 %-át mint önrészt (szerződési tarifa) a betegnek kell megfizetnie. Kórházi kezelés esetén naponta korházi költséghozzájárulást (napi ellátási díjat) kell fizetni a kórház számára. Magán betegbiztosítók: Azok a szex-szolgáltatók, akiknek a jövedelme a biztosítási határ alatt van, betegbiztosítást köthetnek egy magánbiztosító társaságnál, amennyiben ez a biztosító felveszi a szex-szolgáltatót. Sajnos van néhány olyan biztosítótársaság, ahol nem vállalják a szex-szolgáltatásokat nyújtó személyek biztosítását. A magánbiztosító társaságoknál a HIV / Aids betegséget és a nemi betegségeket gyakran kizárják a biztosítási szerződésből! Így e betegségek kezelési költségeit nem állja a biztosító! Nagyon fontos, hogy pontosan olvassa végig a biztosítási szerződést, és adott esetben kérdezzen rá a részletekre. Hozzátartozói biztosítás: Ez csak akkor lehetséges, ha Ön nem egyéni vállalkozó és nem is bérből és fizetésből élő kereső. Ebben az esetben, ha férjének/feleségének vagy élettársának törvényes társadalombiztosítása van, hozzátartozói biztosítás igényelhető. Élettársnak az tekinthető, akivel az adott személy több mint 10 hónapja közös lakhelyet tart fenn (függetlenül attól, hogy ez állandó vagy ideiglenes lakcím-e). A hozzátartozói biztosítás vagy járulékmentes vagy járulékfizetés (a biztosított járulékalapjának 3,4 %) ellenében vehető igénybe. Ezzel kapcsolatos bővebb információkat az adott társadalombiztosító társaságnál lehet kapni. * Ez az összeg a 2013-as naptári évre vonatkozik, és évente változik. 9

10 03 Biztosítás Általános önbiztosítás a Területi Egészségbiztosító Pénztárnál [Gebietskrankenkasse, GKK]: A Területi Egészségbiztosító Pénztárnál lehetőség van önbiztosítás megkötésére. Ennek feltétele, hogy a biztosított személy lakhelye Ausztriában legyen, és nem szabad, hogy fennálló kötelezőbiztosítása legyen egy másik Eu-s ország törvényes betegbiztosítójánál. Azok a személyek, akik előzőleg a Vállalkozói Egészségbiztosítási Törvény [Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, GSVG] szerint voltak többek között beteg biztosítva is, csak a biztosítóból való kilépést követő 60 naptári hónap elteltével kérhetnek önbiztosítást a GKK-nál. Biztosítási szolgáltatások igénybevétele csak 6 hónap után lehetséges. A 6 hónap letelte előtt a betegkezelési költségeket nem állja a biztosító! 10

11 04 Ellenőrzések Rendőrségi ellenőrzések Az ellenőrzéseknek vagy razziáknak különböző oka lehet. A következőket ellenőrizhetik: tartózkodási engedély az egészségügyi könyv vezetése hogy helyben sor kerül-e szexuális szolgáltatások nyújtására (bordélyengedéllyel nem rendelkező lokálokban) ha feltehetőleg bűncselekményt hajtott végre valaki Az ellenőrzést gyakran megelőzi a személyazonosság megállapítása. A személyazonosság megállapításának módjai: Személyazonosság megállapítása a Rendőrbiztonsági Törvény [Sicherheitspolizeigesetz, SPG] szerint: a nevet, a születés dátumát és az aktuális bejelentett címet kell megadni Személyazonosság megállapítása az Idegenrendészeti Törvény [Fremdenpolizeigesetz, FPG] szerint: a nevet, a születés dátumát, az aktuális bejelentett címet és az állampolgárságot kell megadni Személyazonosság megállapítása a Bűntető Perrendtartás [Strafprozess ordnung, STPO] szerint: a nevet, a nemet, a születés dátumát, a születési helyet, az aktuális bejelentett címet, az állampolgárságot és a szakmát kell megadni. A bűnügyi rendőrség ezen felül fényképet is készíthet Önről de ekkor joga van rá, hogy előtte magára vegyen valami. Éppígy lemérhetik a testmagasságát, felvételt készíthetnek a hangjáról, és ujjlenyomatot vehetnek Öntől, amennyiben ez szükséges a személyazonosság megállapításához. Tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a személyazonosság megállapításának mely módját alkalmazzák. A rendőrség csak eredeti igazolványokat és papírokat (egészségügyi könyv, útlevél) fogad el. 11

12 04 Ellenőrzések A rendőrség megkérdezheti Öntől, hogy folytat-e szexuális tevékenységeket pénzért, hogy ki az üzemeltető, hogy rögzített munkaideje van-e, hogy mennyi pénzt kell fizetnie az üzemeltető számára stb.. A hatósággal szemben együttműködési kötelezettség áll fenn. Amennyiben ezzel nem terheli magát, a feltett kérdéseket meg kell válaszolnia. Ha be kell mennie a rendőrökkel a rendőrkapitányságra, úgy megkérheti, hogy egy bizalmi személyt vigyen magával. Hasznos lehet, ha a kihallgatáson elhangzottakat írásban feljegyzi. Legfontosabb jogainak és kötelességeinek áttekintése Jogai: Joga van megkérdezni az illetékes rendőr/tisztviselő szolgálati számát. Ezt meg is kell, hogy adják Önnek. Tolmácsot kérhet. Fordítási segítséget csak olyan személyek vehetnek igénybe, akiket egy büntetőjogi nyomozás során ki kell, hogy hallgassanak. Vádlottként nem kell vallomást tennie. Tanúként tanúvallomást kell tennie, hacsak ez Önre nézve nem terhelő hatású. Ne írjon alá olyan jegyzőkönyvet/ dokumentumot, amit nem ért, vagy ami nem helyes. Joga van vallomása jegyzőkönyvéről másolatot kérni. Magánlakásába a rendőrség csak házkutatási engedéllyel léphet be. Ha nincs ilyen, nem kell beengednie a rendőröket. Kötelességei: Nevének, születési dátumának, születési helyének és aktuális bejelentett címének megadása. A nem osztrák állampolgároknak az Idegenrendészeti Törvény [Fremdengesetz, FRG] értelmében kötelességük maguknál tartani az útlevelüket, és ezt a rendőrségnek be kell mutatniuk. Minden érintett személynek kötelessége, hogy együttműködjön a személyazonosság megállapításában, és megengedje a személyazonosság megállapításának közvetlen végrehajtását. Tanúként tanúvallomást kell tennie, hacsak ez Önre nézve nem terhelő hatású. Kötelessége, hogy mindig magánál tartsa érvényes egészségügyi könyvét. A törvényi előírások betartása. 12

13 05 Tanácsadó helyek és információk szexszolgáltatók számára Segélykérő telefonszámok: Rendőrség 133 Mentők 144 Tűzoltók 122 Euro segélyszám 112

14 05 Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára Tanácsadó helyek szex-szolgáltatók számára LENA Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution / den sexuellen Dienstleistungen arbeiten / gearbeitet haben (Tanácsadó hely prostitúcióban / szexuális szolgáltatásokban dolgozó / dolgozott személyek számára) Steingasse 25/2, 4020 Linz maiz Sex and Work Hofgasse 11, 4020 Linz SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte (Képzési központ prostituáltak számára) Oelweingasse 6 8, 1150 Wien LEFÖ-IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel (Intervenciósszolgálat nőkereskedelem érintettjei számára) Floragasse 7a/7, 1050 Wien Szolgálat nők számára Projekt SXA Information und Beratung für Sexarbeiterinnen und Multiplikator_innen (Információk és tanácsadás szex-munkások és multiplikátorok számára ) Lendplatz 38, 8020 Graz Frau & Arbeit GmbH Frauenservicestelle PiA Information & Beratung für Sexarbeiterinnen (PiA Információ & tanácsadás szex-munkások számára) Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg Caritas Talitha Beratungsstelle für Sexdienstleisterinnen und Opfer von Menschenhandel (Tanácsadó hely szex-szolgáltatók és emberkereskedelem áldozatai számára) Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt oder Caritas RAHAB Unterstützung für Prostituierte (Támogatás prostituáltak számára) Südbahnstraße 1a, 6020 Innsbruck menschen-in-notberatung/wohnungslos/bahnhofsozialdienst 14

15 Adóhivatalok Felső-Ausztria Finanzamt Linz / Stadt und Land (FA46) (Adóhivatal Linz / város és vidéke) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Grieskirchen und Eferding (FA54) (Adóhivatal Grieskirchen és Eferding) Manglburg 17, 4710 Grieskirchen Finanzamt Kirchdorf/Krems (FA51) (Adóhivatal Kirchdorf/Krems) Pernsteinerstraße 23 25, 4560 Kirchdorf/Krems Finanzamt Rohrbach (FA52) (Adóhivatal Rohrbach) Linzer Straße 15, 4150 Rohrbach Finanzamt Freistadt (FA52) (Adóhivatal Freistadt) Schlosshof 2, 4240 Freistadt Finanzamt Braunau (FA41) (Adóhivatal Braunau) Stadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn Finanzamt Gmunden (FA53) (Adóhivatal Gmunden) Tagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden Finanzamt Wels / Stadt und Land (FA54) (Adóhivatal Wels / város és vidéke) Dragonerstraße 31, 4601 Wels Finanzamt Steyr / Stadt und Land (FA51) (Adóhivatal Steyr / város és vidéke) Handel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr Finanzamt Perg (FA51) (Adóhivatal Perg) Herrenstraße 3, 4320 Perg Finanzamt Urfahr (FA52) (Adóhivatal Urfahr) Bahnhofplatz 7, 4020 Linz Finanzamt Ried/Innkreis (FA41) (Adóhivatal Ried/Innkreis) Friedrich-Thurner-Straße 7, 4910 Ried/Innkreis Finanzamt Schärding (FA41) (Adóhivatal Schärding) Gerichtsplatz 1 2, 4780 Schärding Finanzamt Vöcklabruck (FA53) (Adóhivatal Vöcklabruck) Franz-Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck

16 05 Tanácsadó helyek és információk szex-szolgáltatók számára Egészségügyi hivatalok és egészségügyi szolgálatok Gesundheitsamt der Stadt Linz (Linz Város Egészségügyi Hivatala) Hauptstraße 1 5, 4041 Linz Gesundheitsamt der Stadt Wels (Wels Város Egészségügyi Hivatala) Rot-Kreuz-Straße 3, 4600 Wels Gesundheitsamt der Stadt Steyr (Steyr Város Egészségügyi Hivatala) Pyrachstraße 7, 4400 Steyr Sanitätsdienst Urfahr Umgebung (Urfahr Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Peuerbachstraße 26, 4041 Linz Sanitätsdienst Rohrbach (Egészségügyi Szolgálat Rohrbach) Am Teich 1, 4150 Rohrbach Sanitätsdienst Perg (Egészségügyi Szolgálat Perg) Dirnbergerstraße 11, 4320 Perg Sanitätsdienst Ried im Innkreis (Egészségügyi Szolgálat Ried im Innkreis) Parkgasse 1, 4910 Ried im Innkreich Sanitätsdienst Vöcklabruck (Egészségügyi Szolgálat Vöcklabruck) Sportplatzstraße 1 3, 4840 Vöcklabruck Sanitätsdienst Grieskirchen (Egészségügyi Szolgálat Grieskirchen) Manglburg 14, 4710 Grieskirchen Sanitätsdienst Linz Land (Linz Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Kärntner Straße 16, 4021 Linz Sanitätsdienst Wels Land (Wels Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Herrengasse 8, 4602 Wels Sanitätsdienst Steyr Land (Steyr Vidéke Egészségügyi Szolgálat) Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr Sanitätsdienst Freistadt (Egészségügyi Szolgálat Freistadt) Promenade 5, 4240 Freistadt Sanitätsdienst Kirchdorf/Krems (Egészségügyi Szolgálat Kirchdorf/Krems) Garnisonstraße 1, 4560 Kirchdorf/Krems Sanitätsdienst Braunau (Egészségügyi Szolgálat Braunau) Hammersteinplatz 1, 5280 Braunau Sanitätsdienst Schärding (Egészségügyi Szolgálat Schärding) Ludwig-Pfiegl-Gasse 11 13, 4780 Schärding Sanitätsdienst Gmunden (Egészségügyi Szolgálat Gmunden) Esplanade 10, 4810 Gmunden Sanitätsdienst Eferding (Egészségügyi Szolgálat Eferding) Stefan-Fadinger-Straße 2 4, 4070 Eferding

17 Biztosítás SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA Vállalkozói Egészségbiztosítási Pénztár) Mozartstraße 41, 4010 Linz OÖGKK Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK Felső-Ausztriai Területi Egészségbiztosító Pénztár) Gruberstraße 77, 4021 Linz Egyéb Gewaltschutzzentrum OÖ (Erőszakvédelmi Centrum Felső-Ausztria) Stockhofstraße 40 (Bejárat: Wachreinergasse 2), 4020 Linz Autonomes Frauenzentrum (Nők Autonóm Centruma) Starhembergstraße 10/2, 4020 Linz Frauenhaus Linz (Nők Háza Linz) Postfach 1084, 4021 Linz (24 órás segélykérő telefon) Aidshilfe Oberösterreich (Aids-segély Felső-Ausztria) Blütenstraße 15/2, 4040 Linz Kontaktstelle zum Land Oberösterreich (Felső-Ausztria Tartomány kapcsolatfelvevő hely) Bel- és kommunális ügyek igazgatóság, Igazgatásrendészeti csoport Bahnhofplatz 1, 4021 Linz oder

18 Impresszum: A tartalomért felelős: Mag.a Katharina Tautscher a Caritas LENA tanácsadóhelyével kooperációban Lektorálta: Dr. Martin Ross Grafika: Michael Reindl, MA Nyomda: Gutenberg Linz 1. kiadás, 2013 Felső-Ausztria Tartomány támogatásával készült.

19 Rend és töltse le a prospektus:

20

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére

Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére - főként Baden-Württemberg tartományra illetve a stuttgarti és környékére vonatkozóan - Összeállította a Stuttgarti Magyarok Szövetsége

Részletesebben

Amennyiben jogtalan bánásmódban részesül vagy jogai sérülnek, hívja ezeket az ingyenes számokat:

Amennyiben jogtalan bánásmódban részesül vagy jogai sérülnek, hívja ezeket az ingyenes számokat: Munkavállalás vagy tanulás céljából ideiglenes tartózkodásra érkezik az Egyesült Államokba? Biztosak vagyunk abban, hogy jól fogja magát érezni és elégedett lesz kinntartózkodása alatt. Ha azonban bármilyen

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre ADÓKÖNYV 2008 Figyelem A magyar nyelv használata engedélyezett a német mellett Oberpullendorf (Felsőpulya) és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

Sportolóknak, Sportszakembereknek és mindenkinek

Sportolóknak, Sportszakembereknek és mindenkinek Sportolóknak, Sportszakembereknek és mindenkinek A Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Sportegészségügyi Intézet kiadványa Budapest, 2008. Szerkesztőbizottság: Vezető: Ember Andrea Tagok: Csurka Gergely,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Hogyan tovább? Információ az emberkereskedelem áldozatai számára

Hogyan tovább? Információ az emberkereskedelem áldozatai számára Hogyan tovább? Információ az emberkereskedelem áldozatai számára Ha nem mehetsz oda, ahová akarsz, Ha valaki elvette az útleveled, Ha valaki elveszi a pénzedet... akkor lehet, hogy emberkereskedelem áldozata

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben