- A Királyi Biztos viszonya a kormányhoz. a) A Belügyminiszter az 1876.évi VII.tc. értelmében a fegyelmi jogkört átruházza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- A Királyi Biztos viszonya a kormányhoz. a) A Belügyminiszter az 1876.évi VII.tc. értelmében a fegyelmi jogkört átruházza"

Átírás

1 1-es csomó Tájékoztató levél 1. MOL K /I-1534/M.E. Tisza Lajoshoz 1889 jún. 02-án kelt levél. (Tisza Kálmán M.elnök levele) Fenti számra hivatkozv a 1559/15/I/1. Tisza M.elnök levele a BM. hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekről. Melléklet! Utasítás az 1879.XX.tc. értelmében a királyi biztos működésére. (7 old.) Utasitásítás az 1879 évi XX.tc.értelmében Szeged városba küldött királyi biztos működésére nézve. MOL K /I-1559 I. A Királyi Biztos viszonya a Biztosi Tanácshoz. - A tanács feladata, hogy a Kir.Biztost munkájában támogassa. - A Királyi Biztos a tanács tagjait feladata ellátásához igénybe vehesse. - Véleményüket kikérje. - 5.par. értelmében munkájukat felhasználja. - Egyes tagokat vagy bizottságokat a kir.biztos határozati és végrehajtási hatáskörrel felruházhat. - A Királyi Biztos a tanács döntéseivel szemben a fellebbezési jogát megtartja. II. III. - A Királyi Biztos viszonya a törvényhatósághoz. - A törvényhatósághoz tartozó ügyekbe a kir. biztos nem szól bele, de a hatósági közegeknek a Kir.Biztos rendelkezésére kell állniok. - Ahol az eredeti közegek ügykörüktől elestek a városi tanács meghallgatása mellett a királyi biztos joga kijelölni a tisztviselőket. - A Királyi Biztos viszonya a kormányhoz. a) A Belügyminiszter az 1876.évi VII.tc. értelmében a fegyelmi jogkört átruházza rá. b) A fellebbezett vagy a főispán által felülvizsgált határozatok felülbírálati jogát is ráruházza. c) A BM-hez tartozó hatósági megerősítés, elbirálás a közgyűléstől és a Közigazgatási Bizottságtól fellebbezett ügyek végső döntési jogát is a Királyi Biztosra ruházza. Az egészségőri, közbiztonsági és rendőri kihágási ügyekben való fellebbezési fórum a Királyi Biztos. A nem sürgős ügyek továbbra is a Miniszter elé kerülnek. Nem tartoznak a királyi biztoshoz a községi törzsvagyon elidegenítése, a szabályozási és kisajátítási eljárás kezelésén kívül eső birtokszerzések, a kölcsön vételekre vonatkozó közgyűlési határozatok. d) Az egészségőri közbiztonsági és rendőri ügyekben alkotandó újabb szabályozások, illetve módosítások a Királyi Biztos hatáskörébe kerülnek. e) A törvényhatósági önkormányzat felügyelete a Királyi Biztos jogköre.

2 A Miniszter városi rendeletei a Kir.Biztos ellenjegyzése mellett adhatók ki. A Királyi Biztos intézkedhet a főispáni jogkör alá tartozó ügyekben is. (1870 : 42.tc pont.) A város területén működő állami hatóságok alkalmazottait a Királyi Biztos saját munkájának ellátásához igénybe veheti. IV. - A Királyi Biztosnak a Közmunka és Közlekedési Miniszter ügykörét érintő hatáskörét illetően: - A város rendezésének tervezete és a belterületen szükséges földmunkák megállapítása és végrehajtása a királyi biztos feladata. - A vasúti és viziszállítás menetrendjébe előterjesztést tehet. Sürgős esetekben a közvetlen végrehajtáshoz is (állomásfőnök, stb.) fordulhat. - A zárgát fenntartására vonatkozó felügyelet és szivattyúzás a Királyi Biztos hatáskörébe tartozik. Az zzel kapcsolatos tervek a Kir.Biztoshoz kerülnek. Rendelkezik a városi közmunka előirányzat felett és joga ellenőrizni az előző évit. A közmunka teher, valamint az építész vállalkozók és a város közti jogviták döntési jogköre a minisztérium helyett hozzá tartoznak. - A közlekedés könnyebbítésére vonatkozó vállalat létesítésére engedélyt adhat. - Magánosok ügyeiben amelyek a Közmunka és Közl.Miniszter hatáskörébe tartoznak végérvényesen határoz. - A Királyi Biztos erről a jogáról lemondhat és a minisztérium hatáskörébe utalhatja. V. A királyi biztosnak az Igazságügyi Minisztérium ügykörét érintő hatásköre. 1) Az elnökkel egyetértőleg fog határozni a törvényszék Makóról Szegedre való visszahelyezéséről, az iratok visszaszállításáról, valamint az Ügyészség és a Járásbíróság elhelyezéséről. 2) A visszahelyezés előtt gondoskodik a személyzet szállításáról. 3) Ha új bírósági épületre lesz szükség, annak helyét a törvényszék elnökével egyeztetve fogja meghatározni. VI. A Máramarosból Szegedre szállítandó fenyő épületfa kezelését illetően. 1) Meghatározza a kincstári erdőkből szállítandó fa mennyiségét és területi elosztását. 2) Ezt az igényt haladék nélkül felterjeszti a Pénzügy Minisztériumnak. 3) A megérkezett fa őrzését és szétosztását a máramarosi jószágigazgatóság alkalmazottai látják el, de a királyi biztos alá tartoznak. Utalványa nélkül fát senkinek nem adhatnak. 4) A károsultak pénzben megállapított kárait faanyagban szolgáltatják ki és a Jószágigazgatóság felé ezen pénzekből lesz a fa ára kiegyenlítve. 5) A faanyag árát a Pü.Miniszter állapítja meg. (árkedvezmény + száll.ktg, raktározás és kezelési ktg.) Az árvízkárosultaknak az árból 15% kedvezmény jár máj

3 2. MOL K I/1 1562/M (1 old) Tisza Lajos mellé rendelt hivatalnokok. 22-es Elnöki számon a Közmunka és Közlekedési m.k. Minisztérium részéről: Mérnökök: Jurasko Jakab és Puchala Adolf Pü.BM nevek Zombory Lajos, Tary Sándor, Szakál Lajos Szeghő Antal(utólag Kovács Octáv névre javítva) 3. MOL K /I.l Szeged Polgármestere Pálfy Ferenc kinevezi a királyi biztos mellé az egyes városi albizottságok részéről felvett kárfelvételi jkv-ek vezetésére a jegyzőkönyv- vezetőket. 4. MOL K /I/228 (2 old) 5. MOL K /I.1/7 (3 old) + 3 távirat Kluzéky Ímre számtiszt, Bartsek Róbert miniszteri mérnök 6. MOL K /I-17 (1 old) 7. MOL K /I-23 (6 old) Oláh Mihály felvétele a műszaki osztályhoz Kluzéky Imre műszaki számtiszt kirendelése Kir.biztos fogadási idejének meghatározása Tisza Lajosnak küldött gratuláló levelek Személyzeti és ügybeosztás (nevek,akiknek adták) 8. MOL K /I-24 (2 old) 1) Kelemen Mór miniszteri osztálytanácsos 2) Lechner Lajos királyi tanácsos 3) Kállay Albert miniszteri fogalmazó 4) kihúzva (Porzsolt Gyula fogalmazó) 5) Bulyovszky Aladár fogalmazó 6) Laczkovics József min. számtanácsos Hivatali fegyelem betartása 9. MOL K /I.1. (4 old) Szeged város főispánjának a III.fej.e.pontja értelmében kapott hatáskör alapján a BM által gyakorolt felügyeleti jogkört részletezték. Kötelessége a városi tisztviselők munkafegyelmének ellenőrzése, jutalmazása, vagy a hiányosságok miatt büntetése. 3

4 (Lásd még a 219/I.37.számot is) Kárfelvételi becsüsökre névajánlat 10. MOLK /I-67 (2 old) Szeged 1879.júni.18-án az alábbi személyek jelentkezését várták: Hoffer Károly Kováts István Ifj.Heszlényi József Czimmermann Henrich Horváth Ferenc Móra János (Pálfy Ferenc polg.mester) A Királyi Biztossághoz kijelölt kezelő személyzet és városi tisztviselők soraiból való kijelölés 11. MOL K /I-38 (7 old) Lechner Lajos kinevezése Tisza mellé a műszaki teendők vezetőjévé 12. MOL K /I-87. (10 old) Főkapitány 13. MOL K /I-138. (2 old) 1879.jun.28-án Taschler József városi főkapitányt 4 hétre szabadságolták, helyettesítésével Szabados János városi tanácsnokot bízták meg. 14. MOL K /I-238 (1 old) 15. MOL K /I-259. (4 old.+ 2 db távirat) A folyammérnöki hivatal kinevezte a védművek építkezéseinél segítségnek. Dani Ferenc Szeged kir.város főispánja eng. a szabadságot. Némethy János mérnök A kirendelt mérnökök ügyében nevek+ milyen munkát végeznének. 16. MOL K /I-287 (40 old) 1) Kuklay Béla segédmérnök 2) Wein Aurél királyi mérnök 3) Feiglstsek Gyula királyi mérnök (Piski hidat tervezte). A szegedi vashíd tervezése volt a feladata. 4) Sturm G. kir.főmérnök (Mura okozta károk helyreállításának vezetője) 5) Lukse Fábián (zalai kir. mérnöki hivatal főmérnöke, a budapest belgyógyászati 4

5 klinika a, lipótvárosi bazilika építésvezetője, irányította a Lipótmezei tébolyda munkálatait. ) 6) Ney Béla kir.mérnök 7) Reischl Károly 8) Andrássy Gyula ( az eredeti helyükről felmenteni kérik őket.) 9) Frőmmel Emil kir. segédmérnök 10) Nietzenkenger Antal kir. mérnök gyakornok Feiglstock, Wein, Bartsek Róbert és Kuklay a műszaki osztályon. osztályvezető: Porzsolt Ernő műépítész. Némethy, Depold, Reöck, Scheffer és Hosszú Pompejus a folyammérnöki hivatalhoz kerültek. A létező utcák pontos felvételére Halácsy Sándor fővárosi mérnököt rendelik ki 17. MOL K /I-306 ( 3 old) Porzsolt Ernő műépítész műszaki osztály kezelői állására jelölik ki 18. MOL K /I-334. (6 old. A felbecsült károk törzskönyvbe foglalása(laczkovics József előterjesztése) 19. MOL K /I-438 (5 old) 20. MOL K /I-530 (8old) Azon városi tisztviselőkről kimutatás, akik a véderő tv. alapján a hadsereg kötelékéből nem vonhatók ki. Szegedi Napló cikke 21. MOL K /I/b-41 (2 old) Az újság a közös hadseregbeli katonák és Tisza Lajos kapcsolatáról irt véleményére levélváltás. A szabályozási munkára jelentkezett mérnökök és alkalmazottak anyagai 22. MOL K /I/c-32 (175 old) - Ebert Ignác komáromi lakos és építész - d Elhaugne belga mérnök (volt vasúti igazgató) - Bodola Lajos mérnök (Olaszországból jött haza, ahol 1849 utántól élt.) Életrajza (33/1879.eln.sz.alatt) - Gessler Emil zittani mérnök - Schädl Károly mérnök - Brünn Izidor munkafelügyelő - Gábony Mihály ácsmester - Margittay Sándor építész mérnök 5

6 - Várossy Ferenc mérnök - Auerbach S. mérnök - Rabisch Fridrich - Margitay Gábor mérnök ( Marosvásárhely) 65. elnöki szám - Kiss László min. tisztviselő (irodatiszt) - Lőwy Sándor - Itterheim Gusztáv (bécsi lakos) 70.elnöki szám - Scholtz Robert (berlini építész) - Voss F. építész (neutrichi lakos) - Eintz építész (ottweileri lakos) - Borovszky Pál mérnök (karavukovai és bogojevai víz-mentesítésben dolgozott. Békés város mérnöke között.) 78.elnöki szám - Miska Antal építész (alföldi vasút védtöltésénél dolgozott) - Berkes Vilmos építész (Aaschenből) - Kreuszer Ármin építész (Strassburg) 90.elnöki szám - Trunnetser Ferenc 104.elnöki szám - Borovszky László (Majdán, Torontál megye) 115.elnöki szám -Peyer im Hof (zürichi lakos fia) 171.elnöki szám - Sugár Béla - Kirschner Hermann 173.elnöki szám Lehmann Stephani (temesvári) tanítónőnek vagy távírásznak 213 elnöki szám - Iricsek Ferenc (kőteleki lakos) 261 elnöki szám - Ganzfrier Sándor (szegedi) 263 elnöki szám - Rimanóczy Ödön rajzoló 268.elnöki szám 6

7 - Domoszlovits Kálmán (temesvári) díjnoknak 275 elnöki szám - Sedletzky József (Haida, Csehország) 280 elnöki szám - Székely Fidél partőri (felügyelői) állásra. 294 elnöki szám - Onitin Elek szegedi törvényszéki bíró (áthelyezést kért) - Rainer Sándor (Bp) raktárnok/felvigyázó munkára 303 elnöki szám - Tóth Paulina (Tóth Gusztáv szegedi számtiszt özvegye) 320 elnöki szám - Reichlinger Henrik (szegedi vizkárosult) 335.elnöki szám - Ganczfried Sándor- ügyészséghez írnoknak. - Schulze F. (strassburgi) - Weinhengst György 354 elnöki szám - Adler József (szegedi) tanító 363 elnöki szám - Ney Rudolf műépítész 370 elnöki szám - Riller Emánuel (kőrtöltésnél felvigyázónak) 371 elnöki szám - Fekete Ferenc 396 elnöki szám - Simonich(né) Gráb Berta távírásznak 420 elnöki szám - Lukachich Adolf (kőrtöltéshez felügyelőnek) 440 elnöki szám - Wissmann H. (darmstadti lakos) építésvezető 448.elnöki szám - Simonyi Mihály (műszaki o.-ra kérte magát) 466 elnöki szám - Printen I.ch. cserepező mester 7

8 502 elnöki szám - Bagics Benő (szegedi) 521 elnöki szám - Torjai Kálmán (nagylaki járásbírósági végrehajtó) 523 elnöki szám - Deutsek Andor (szegedi) Üdvözletek a Királyi Biztos kinevezéséhez 23. MOL- K /I/f-18, 20, 26, 94, 142, 301 (30 old) - Pálfy polgármester (Szeged) 18.sz. - Hódmezővásárhely város polgármestere 20.sz. - Dani Ferenc főispán 26.sz. - gr.teleki Sándorné (mint az Őfelsége Erzsébet királyné védelme alatt álló magyar) - Országos segélyező nőegyleg elnöke) 94.sz. - Steinbach Antal Torontál megyei kir.tanfelügyelő 142.sz. - Abrai Károly Hódmezővásárhely polgármestere 301.sz. A vasúttársaság és a folyami hajózás szabad jegyeket biztosít a Kir.Biztos mellett működő személyzetnek. 24. MOL K /II-16 (190 old) 25.eln.sz. alatt Az egyes vasút társaságok és hajózási társaságok (saját hatáskörükön belül) ingyen/ szabadjegyet biztosítottak a Királyi Biztosi Hivatalnál dolgozó személyzetnek. A 134.eln.számon Tisza Lajos tiltakozásának fogalmazványa Tisza Kálmánhoz azért, hogy ezt a szabadjegyet az Osztrák Államvasút Társaság igazgatótanácsa nem akarta engedélyezni, de különösen azt nem, hogy az I.osztályt vehessék igénybe. Tisza Lajos az u.n. elvi okok fogalmát nem értette, és az elutasítás ezen alapját igen kifogásolta. Különösen sérelmezte azt is, hogy míg a szabadjegy minden államtisztviselőnek jár megszorítás nélkül, ugyanakkor ezt az ő hivatalának és munkatársainak nem akarják engedélyezni. A Miniszterelnök válaszlevelében ugyan sajnálkozását fejezi ki, de nem tehet semmit, követelni az ingyenességet pedig nem lehet a vasút társaságtól. 151.eln.számon a Közmunka és Közlekedési Miniszter azt a megoldást javasolja a helyzetre, hogy az állampénztár által fedezendő általány befizetése mellett biztosítsák az állandó menetjegyeket. Tisza Lajos nem pártolja ezt az utalványos megoldást, mivel így meghatározott okmányokat kellene bemutatni minden utazáskor a tanács tagjainak ( a hivatal munkatársainak) ami megalázó volna számukra. 8

9 189.eln.számon Tisza Lajos levelének fogalmazványa Tisza Kálmánhoz a szabadjegyekhez kapcsolódó nyomtatványok és igazolványok kapcsán (240 nyomtatvány). 23 db minta-nyomtatványt is küldtek és első körben az alábbi személyek kaptak vasúti igazolványt: Dobó Miklós kanonok Bakay Nándor képviselő Horváth Gyula Komjáthy Béla Jankovich Miklós Végh Aurél Szemző Gyula Rónay Béla birtokos Tallián Béla szolgabíró Dr. Rosenberg Izsák ügyvéd Lechner Lajos osztálytanácsos Kelemen Mór Stesses József min. titkár Porzsolt Gyula min. fogalmazó Kállay Béla min. fogalmazó Laczkovics József számtanácsos Bartsek Róbert kir. mérnök Bulyovszky Aladár min. fogalmazó Gluzéky Imre min. számtiszt Kende Pál Kövesdi Gyula Juraskó Jakab segédmérnök Puchala Adolf 339.eln.sz. Miután egyes alkalmazottak megkapták bizonyos vonalakra a szabadjegyet, kérték, hogy az Szeged-Budapest viszonylatában is érvényes legyen. A szabadjegy használatát a lakóhely és Szeged viszonylatában, illetve az egyes viszonylaton belüli megállókra is érvényesítették. Erről személyekhez kötötten külön levelezés történt. A kir.biztos mellé kirendelt személyek lakásairól és a szállások fedezetéről. 25. MOL K /II/a-5 (340 old) A Királyi Biztosságnál dolgozó nagyrészt távolról kirendelt és dolgozni oda érkezett személyek lakhatási lehetőségét nem tudták a rendelkezésre álló állami épületekben mindenki számára megoldani. Azok számára, akiket magánszállásokon helyeztek el (ott bérleti díjat kellett fizetni) lakbértámogatást fogadtak el. Ezen felül mivel otthonuktól távol dolgoztak Ft napidíjat kaptak. Ennek megelőlegezését a belügyi tárcánál határozták meg azzal, hogy a végleges elszámolás mikéntjét későbbi időre halasztották. 84.eln.sz. alatt 9

10 Problémaként merült fel, hogy a város részéről választott három tanácstag kaphat-e napidíjat. Tisza Lajos véleménye az volt, hogy ha nem kapnák, az igen rossz vért csinálna. A szálláshelyekre vonatkozó szabályozáson túl a királyi biztossághoz rendelt házipénztár feladatkörével is foglalkoztak. Feladata volt, hogy a Királyi Biztos által utalványozott összegeket kifizesse. Amig az Adóhivatal nem Szegeden működött, addig a szegedi Sóhivatal hitelezte meg a szükséges pénzeket. Tisza Lajos kérte, hogy utalványozási jogköre minden felmerülő köktség kifizetését tegye lehetővé. (pld. szükséges szivattyúzások kifizetése, stb.) A kifizetésekhez kapcsolódó sommás kimutatás és rendes számadás elkészítése kötelező és a számviteli szabályoknak megfelelően a Pénzügyminisztériumba kellett küldeni. Az ügymenet során a Szegedi Törvényhatósági Bizottság úgy határozott, (27.eln.sz.), hogy a szegedi választott tagok is 10.- Ft napidíjat kapjanak, amely összeget a város fogja fizetni, de a jelen szűkös anyagi viszonyok miatt kérik Tisza Lajost, hogy ezen személyek napidíját is a központi pénzből hitelezze meg. 103.eln.számon Tisza Lajos Ft keretösszeg külön engedély nélküli felhasználásának döntési jogkörét a maga számára kéri. A végső elszámoláskor azt meg kell majd határozni, hogy a felmerült költségekből mennyit vállal át a központi büdzsé és mennyit Szeged városa. Ad.103 számon kimutatás van az államtisztviselők lakbéréről és a lakást bérbeadók személyéről. E szerint: Név Utca/házszám Bérbeadó Lakbér Laczkovics József Dugonits u Csorba Győző 35.-Ft Kövesdi Béla Nádor u Madár Mihály 25.-Ft Puchala Adolf Iskola u. 285 Zeifmann Ignácz 20.- Ft Jurasko Jakab Ft Bartsek Róbert Hungária szálloda 1Ft/nap Szemző Gyula Kárász u. Herczl Fülöp 40.- Ft Horváth Gyula Arany Károly 45.- Ft Tallián Béla Széchenyi tér Zombori Antal 40.- Ft Komjáthy Béla Aigner Károlyné 41.- Ft Végh Aurél 40.- Ft 26. MOL K 575 II/a eln.számon Tisza Kálmán miniszterelnök engedélyezi Tisza Lajos számára a Ft utalványozási lehetőséget a kárelhárítási munkák tárgyi és személyi feltételeinek fedezetére. 27. MOL K 575 II/a eln.számon 1879.VII Ft hitelnyitási fedezetről gondoskodik a Miniszterelnök. 28. MOL K 575 II/a eln.sz. alatt Jankovich Miklós kir. biztosi tanácstag számára engedélyezik a napi 10

11 1.- Ft 5 kr. lakbér kifizetését (ami nagyjából havi 45 Ft-ot tesz ki.) a Kétválasztófejedelemhez címzett fogadóban. Indoklásképpen hozzáteszik, hogy az így kialakult havi bér összege nem haladja meg a másoknak adott szintén 45.- Ft-ot, amit magánszálláson fizetnek ki és a legmagasabb összegnek tekinthető a kifizetettek között. 29. MOL K 575 II/a eln.sz. alatt aug.29-én érkezett levél tájékoztatja a Miniszterelnököt, hogy a július 4-én biztosított Ft-os hitelkeret kimerült és újabb Ft hitelkeret biztosítását kéri Tisza Lajos. 30. MOL K 575 II/a eln.sz.alatt a Miniszterelnök ezen összeg biztosítását is engedélyezi. 31. MOL K 575 II/a eln.sz. (november 13-án) újabb Ft hitelnyitást kérnek és az alábbi elszámolást mellékelik. - háromszögelési és utcafelmérési munkálatokra Ft -műszaki napidíjakra és bérekre Ft -a váracs átalakítására és téli barak építésére Ft -szivattyúzás költségeire Ft 32. MOL K 575 II/a eln.sz. december 1-én újabb Ft hitelkeret biztosítását kéri Tisza Lajos( Ft!!) 33. MOL K /II/a-93 Mérnöki kinevezések Pétsch Ede építőmester (4 Ft) és Müller Béla okl. építészmérnök (2 Ft) műszaki napidíjasként való alkalmazását kérik a műszaki teendők megszaporodása miatt. 150.eln.sz. további napidíjasok alkalmazását kérik: Pauer Károly okl.gazdász, Szolovits János (a téglaszállítások körüli kezelési és ellenőrzési teendőkre) 1,50 Ft napidíjjal kerültek felvételre. 155.eln.sz. Wallandt Béla, Ofner Ede, Reisz József, Heller Lajos és Erdelac Emil további műszaki napidíjasok felvételét kérik 1 és 2 Ft napidijjal térkép sokszorosításra, és rajzolói feladatokra. 182.eln.sz. Bayer Béla okl.mérnök 1 Ft napidíj melletti alkalmazása. (Karlsruheni egyetemen végzett és dolgozott a rajnai lejtmérésen) 311.eln.sz. Thyr Ede, Hantalmann Rezső, Sailer Henrik okl. mérnökök alkalmazása 4 és 2 Ft napidíjért. Ofner Ede kinevezését a 328 eln.számon visszavonták saját kérelmére, helyette Jeney Mihály mérnök kinevezését javasolják. 11

12 Kinevezését kérik: Gadics György, Lindauer János okl. mérnököknek. 367.eln.sz. lovag Hübner Ferenc és Lukacsik Sándor mérnököket utca felvételi munkálatokra 4 Ft napidíjért veszik fel. 34. MOL K /II/a-198 A Királyi Biztosság használatára a Pénzügyigazgatóság épületének évi bérét Ft-ban állapítják meg. 35. MOL K /II/a-369 A Királyi Biztosság számára 2000 db előadói ívet a Dona Döme és Társa budapesti cég 13,96 Ft. ért szállította. Utalványozását engedélyezik. 36. MOL K /II/a-372 Zsom János 2 Ft napidíj mellett díjnoki alkalmazást nyert. 37. MOL K /II/a-425 Barna József és Szabó Albert fűtők alkalmazása. Feladatuk: 14, illetve 6 kályha fűtése, tisztántartása, pincéből fa felhordása. Illetményük havi 25 Ft. 2-es csomó 38. MOL- K Kitüntetettek 276/VI (55 old) A szegedi árvíz idején tanúsított segítő és áldozatkész magatartásuk miatt kitüntetett személyek. 39. MOL-K Vízvezeték épités 478/V. (1 old) Ügy megbeszélése. 40. MOL K Újabb Tiszai áradás 418/4. (10 old) Beszámoló az újabb áradások okozta problémákról. 41.MOL K Mississipi folyó szabályozása 408/V Küldöttség ment Észak-amerikába a Mississipi folyó szabályozásának tanulmányozására. (st.louisi mérnök és Jas. B. Eads) 42. MOLK Város és kaszárnya 12

13 392/V Tisza Lajos távirata a Bécsben tárgyaló Tisza Kálmán miniszterelnökhöz, hogy a hadügyminiszterrel tárgyaljon a kaszárnya és a város ügyében. 43. MOL K Körtöltés ára 360/V. (3 old.) 44. MOL K Körtöltés földanyaga 343/V. A szükséges földmennyiséget kisajátítás nélkül barátságos felajánlással a Palovicziny birtokról szerezték be. 45. MOL K Külföldi adományozók névsora 295/V. (15 old) Azon adományok felsorolása, amelyet külföldről kaptak. 46. MOL K Zsótér ház ügye 277/V. (20 oldal) A Zsótér ház rendbehozatalára költségvetés, mert a tél beálltával problémák lehetnek. Az épületet a kir. biztos kapta meg. 47. MOL K Tanítók Rendelkezési állományba került tanítók névsora, az iskolák romba dőltek. 48. MOL K Berlini követ jelentése 266/V. (54 old) A berlini követ jelenti, hogy a gyűjtést elinditották. 49. MOL K A brüsszeli osztrák-magyar főkonzul gyűjtése 245/V (15 old) A főkonzul tevékenységéről beszámoló és a programok, illetve belga versek (eredeti és fordítás) 50. MOL K Vezetékek helyreállitása 235/5. (3 old) Az alföld fiumei vasút vonalán a távirdai vonalak helyreállítása. 51. MOL K Segélyezés módja 234/5. (12 old) A kormánybiztosság levele a VKM-nek, hogy amíg az összes kárt fel nem becsülik, és a segélyezés tervezete el nem készül, előre senkinek, semmilyen címen segély nem folyósítható. 13

14 51. MOL K /V. (2 old) A szegedi körtöltés megerősítése miatt valami ellentételezést kell az Alföld-Fiumevasúttársaságnak adni. 52. MOL K Királyi biztos hatáskörének növelése A kincstári erdőkből kitermelt fa mennyisége a kir.biztos által láttamoztatik. 53. MOL K Segélyek (2-3 old) 192/V.- segély kérvény 199/V. Lukács min.e.-től tájékoztató kérése az élelem kiosztásának és módjának lefolyásáról. 202/V. Münchenben tanuló diák segélyeztetése. 204/V Szerb hitközség folyamodása, hogy a görögkeleti egyház hitközségeinél könyöradományt gyűjthessenek. 54. MOL K /V Külföldi szakértők bevonása a folyamszabályozási munkákba. 55. MOL K Pénzügyig. pénzkészletéről 179/V. (2 old) A szegedi pénzügy igazgatóság főnöke utasítja Lackovics József pénzügyigazgatósági számlatanácsost, hogy a pénztárban mindig elegendő pénzkészlet álljon rendelkezésre. 56. MOL K /V. A körmöcbányai főreáltanoda értesítője az 1878/79 évre, melyben felsorolták a befogadott 31 szegedi tanuló ellátására adományt tett személyeket és az adomány jellegét. 57. MOL K Szádfal építés 153/V. Jegyzőkönyv 1879.jun.30-ával Hoffer Károly építőmester szádfal építésével kapcsolatban. 58. MOL K Protekció és egyéb kérelmek V/31 Schwartzenberg hg. kerti ünnepélyének bevételéből adomány. 59. MOL K Pénzszállítmányok megfelelő biztosításáról. 113/V. Mivel a postán eltüntek borítékok, illetve a kir. biztoshoz felbontott és újra pecsételt állapotú postai küldemények érkeztek, ezért szabályozni kellett a kézbesítés rendjét. 60. MOL K Díszőrség kérdése (6 old) 14

15 Tisza Lajos levele Tisza Kálmán min. elnökhöz az őt megillető, vagy nem megillető díszőrség kérdéskörében. 61. MOLK A királyi biztos számára újabb szoba biztosításáról intézkedés 108/V. (10 old) A szobákat a szegedi pénzügyigazgatóság bocsátotta rendelkezésre. 62. MOLK A külföldről kapott segélyre írt köszönő levelek. (8 old) 63. MOLK Halicsy Sándor főmérnök 65/V. Halicsy Sándor főv. mérnöknek irt távirat háromszögelési pontokra vonatkozó szerződés lehozataláról. 64.MOL K Pince szivattyúk 63/V. Gerlóczy Károly főv. alpolgármesterrel való levelezés pince szivattyúk tárgyában. 5 db-ot kölcsönkértek a fővárostól, de azt a Duna magas vízállása miatt nem tudták kölcsön adni. 65. MOL K királyi biztos hatásköre 55/V. (2 old) A miniszterelnöknek irt magán levél a kir. biztos hatásköre és a Közl.Min. utasítási jogköre ütközése miatt. 66. MOL K A Bp-i Vagyongyár által ajándékozott barakképületek/ kórház felállításáról 54/V. ( 1 old) 67. MOL K Szeged újjáépítése ad.27043/v. számhoz. (Eredeti + csatolmány) szám nélkül az Országos Közegészségügyi Tanács irányelvei Szeged újjáépítésével kapcsolatban.(nyirkos házak helyett száraz épületek, építkezési szabályok megalkotása stb.) 68. MOL K Tisza Lajos heti jelentései kir. biz. működéséről. (241 old. ) 59/IV június 16. A Miniszterelnök 1559/1879.M.E. számon kelt irata szerint Tisza Lajos hetente beszámol az eseményekről. Ez az első jelentés. - Szivélyes fogadtatásban részesült Tisza Lajos, noha voltak ellentétes megnyilvánulásra is jelek, amelyeket a szegedi politikai helyzetnek tulajdonít. Tisztában van azzal, hogy ezek az erők nemcsak a lakosságot akarják ellene hangolni, hanem a 15

16 munkáját is akadályozni fogják. A többség támogatásában azonban töretlenül bízik. - Szivattyúzási munkák: Csekajnál és Szillérnél, Újszegeden közvetlen a hajóhíd mellett és a Sina- féle ház telkén folyamatosan történik.emellett az utcákról és terekről is el kell vezetni a vizet, mert a nyári forróság miatt fertőzések forrásává válhatnak. - A körtöltéshez szükséges földből kb. még 800 m3 hiányzik, de ezt leszámítva csaknem készen van. Felülvizsgálata folyamatban van. - A Tisza Lajos mellé rendelt biztosi tanács első ülésén (jún.14.) összeállított egy utasítást a tanács működésére, valamint a kárfelvételi eljárás szabályozására vonatkozóan. (Az utasítás szövegét az irat nem tartalmazza.) - Intézkedéseket kezdtek a kárbecslés módjára. Hírdetményt tettek közzé, melynek értelmében a következő hét első napjaitól kezdve a várost 3 kerületre osztották: 1) belváros -Sz.Rókus 2) felső város 3) alsó város Egyidőben bizottságok működnek naponta 7 és 13 óra között. Ezek feladata a kár felvétele és becslései eljárás lefolytatása. 16-án hétfőn próbaképpen a három bizottság együttesen méri fel a: belvárosi sörház és Szegfű utca, a felsővárosi Dugonics és Teleky utca, valamint az alsóvárosi Szentháromság és Róka utcákat: az állandó és rendszeres becslés 18 án, szerdától indul. - az államvasútpálya vagongyárától ajándékba kapott barakk-kórház mielőbbi felállítására utasítást adott és a gyártól a felállításhoz értő munkavezetőt kért. A kórház helyeként a Szőreg felé vezető országúttól balra fél holdnyi terület ad a város. - A víz állása a Tiszán Szegednél 6,72, a városban pedig 6,69 volt. - A Királyi Biztosság szervezetét 5 osztályba sorolták. - Tisza Lajos felhatalmazása alapján 4 írnokot alkalmaztak, rajtuk kívül a bizottságok mellé a jkv. vezetésére egy-egy embert rendelt ki. - Az egészségügyi/járványügyi helyzetről (16.-a 10 órai állapot szerint) hét köteges hagymázas betegről van tudomása. A barakk-kórház elkészüléséig ezeket Újszegeden helyezték el. A főgimnázium épületében 50 különbféle beteg van. Ezek hamarosan átkerülnek a városi kórház első emeletére. A városi kórházban 12 buja kórban szenvedő beteget ápoltak. - Tisza Lajos megérkezése óta meglátogatta Újszegeden a budapesti vöröskereszt által alapított gyermek menhelyet, az óvodát, a népkonyhát a barakkokat, az élelmezési és ruharaktárakat. A körülményekkel elégedett, ezáltal a vöröskereszttel is, mivel ők gondoskodtak a megfelelő ellátásról. 102/IV június 22 - Csekájnál (más néven: hármaskőlyuk) megnyitották a gátat 16.-án. Erre azért volt szükség, mert ezen helynél a belvíz 14 cm-rel magasabb volt a Tisza szintjénél. A szivattyúk működését itt leállították. Azért nyitottak csak két helyen kifolyási nyílást, mert a harmadik szükség szerinti gyors visszazárása nehezen lett volna megoldható, ha a Tisza vízszintje váratlanul emelkedik. (21.-től ennek valószínűsé- 16

17 ge meg volt.) A hármaskőlyuknál a belvíz: 6,49 (a Tisza ott 6,42) a városban 6,66 (a Tisza 6.63.) - A barakk-kórház a következő hét közepére elkészül a gr.károlyi család költségén. Berendezését Adler Baucalari Hedwig a budapesti első gyermekmenhely alelnöke vállalta. A kórház befogadó képessége: 24 fő, ezért másik hasonló felállítása szükséges, hogy a betegeket nemek szerint elkülöníthessék. - Az egészségügyi viszonyok szükségessé teszik, hogy a reáltanodában, a körülötte lévő barakkokban, a lyceumban és az osztrák államvasút kerítése melletti barakkok- ban elhelyezett emberek Új-Szegedre telepítessenek. - 8 db barakk (egyenként 80 ember befogadására alkalmas) építése kezdődött. Ezek a téli elszállásolásra is alkalmasak, fűthetők. Deszkafal, kívül 0,47 sárral tapasztott tégla, ami szétbontás után újra felhasználható. - Tisza Lajos és a városi közigazgatás kapcsolata: utasításait a város megfelelő szerve végrehajtja és arról szóban vagy írásban jelentés tesz. Ilyen módon történt : vízek lecsapolása, a mocsarak kiszivattyúzása, szemét eltakarítása, utcák, járdák rendszeres locsolása. - Dobó Miklós és Bakay Nándor lett megbízva a közegészségügyi feladatok felügyeletével Dáni Ferenc főispán által. - Költségvetés beterjesztése, a város vagyoni helyzetének felmérése. - A kárbecslésre készült utasítás indokolt esetben a tanácsülés által módosítható. - Kisebb fontosságú ügyekben az albizottságok elnökei és a központi biz. tagjaiból alakított értekezlet is dönthet. - A kárbecslési bizottságok mellé végülis nem egy, hanem két szakértő lett kirendelve. - A Ménes-birtokon visszatartott tengeri (kukorica) nem szétosztásra, hanem eladásra kerül. - Az árvíz károsultaknak járó szabadjegyek szétosztásáról intézkednek. A visszaélések elkerülése érdekében az utalványokkal el kell számolni. - A műszaki részleg az aktuális kármentesítésben vesz részt. A városnak nincs rendezési terve, a város térképei pontatlanok. Ezekben a szükséges kitűzések (fix pontok hiányában) nem tehetők meg fix pont kijelöléséről gondoskodni kell. - A háromszögelési munkára Halácsi főmérnököt kérte fel Tisza Lajos. (Bp-en is ő végezte). - Vashíd korábbi tervei az új viszonyok miatt nem valósíthatók meg. Az új helyzetben nem tudni, hogy a szükséges pénz (több százezer forint) a városnak meglesz-e, illetve a híd helye is kijelölendő, amikor a városrendezési terv is készülni fog. - A Királyi Biztosság eddigi működése során (11-től) 217 ügydarab érkezett. - A bizottság tagjainak munkájával T.L. elégedett. ad 102. levél a miniszterelnökhöz. A bizottságok mellé rendelt személyeket nem tartja megbízhatónak (politikailag). Ahhoz a körhöz tartoznak, amelyet a Szegedi Napló képvisel. Tisza Lajosnak információi vannak ezekről az emberekről, hogy a Hivatal munkájáról bizalmas adatokat juttatnak el egyes városi főbb tisztviselőknek, 17

18 illetve egyéb megbízóiknak. Helyettük más személyeket kér. A helyi műszaki tisztviselők magasabb napidíjért akartak dolgozni, mint a Bp-ről kirendeltek (5,6 Ft). A szegedi nép nagyon önző és egyes politikai erők által a kormány ellen van lázítva. Melléklet: Singer Mátyás levele a közegészségügyi helyzetről : 13 köteges és 9 hasi hagymázas (19 férfi, 3 nő). A városi kórházban 1 fekete himlőben szenvedő beteg meghalt. Maradt 2 himlő és két roncsoló toroklob (torokgyík). Összes beteglétszám: 85 - A szivattyúk működnek a városban, mivel a víz poshadása miatt járványok keletkezhetnek. 132/IV. június A vízállás a Tiszán 28-án 6,69, a városban 6,30 - A Dugonits tér és a szinház környéke vízmentes. - További szivattyúkat kér Bp-ről. Csekájnál a nyílások elzáródtak. A belvíz 17 cm-t süllyedt. - Segélyezendő iparosok számára eszközeik pótlására az országos iparegyesülettől is kap segítséget hagymázas beteg volt, ebből három meghalt. A tünetek nagyon erősek, ennek ellenére szerencsére alacsony a halandóság. Az összes beteg létszáma A nem szegedi gimnazista diákokat a vizsgák letétele után hazaküldeti. - A víz apadása megkezdődött, ezért a betegeket az állandó kórházba át tudják szállítani, így az egyes fertőző betegek jobban elkülöníthetők án nagy szélvihar volt, emiatt az épülő szádfalon át-átcsapott a víz. - Máramarosból a kincstári erdőkből megérkezett bizonyos mennyiségű szálfa - AZ UTCAI CSATORNÁK megkeresése és azok esésének megállapítása megtörtént. - 8 barakk épül: 6 db/2000 Ft/db és 2 db/1500 Ft/db - Szerződést kötöttek egy második 40/45 beteg befogadására alkalmas barakk-kórház építésére. Költségeit gr.csekonits Jánosné és az Országos Vöröskereszt Egylet vállalta. - Torontál megye élelmezett valamennyi árvízkárosultat. Ennek folytatására T.L. megkereste a főispánt. - Utasította a város közönségét, hogy az utcai szemetet, valamint a víz apadása után hátramaradt iszapot naponta vigyék el és fertőtlenítsék. Ehhez a munkához 262 szekér és megfelelő kézi napszámos lett rendelve. - A városi hatóság beterjesztette az adományok elosztására vonatkozó tervezetét. - A törvényhatósági biz. a városi hivatalok visszatelepítését kérvényezte. Ez csak akkor lehetséges, ha épületeikre ideiglenes szállás miatt nincs már szükség db kasza kiosztása megtörtént. - A beérkezett kárigények egy része reális, de van számos túlzó igény. 18

19 - A kárbecslés segélykönyveit a számvevő osztály készíti. ad.132 Tisza Lajos magánlevele a Miniszterelnökhöz a kárbecslési bizottságokban működő szegedi illetőségi becsüsök napidíját illetően. (a kért 6 és 5 Ft 4 Ftra lett leszállítva) T.L. elégedetlen a helyi katonai vezetés hozzá való viszonyulásával. Nem jelentették neki, hogy az államvasút pálya melletti töltést átmetszették. (Kanizsa felé menő) A város pontatlan adatokat adott az iszap megszüntetésére hozott nyers föld mennyiségéről és azt ott alkalmazott munkaerő számáról. - T.L. kérte a városi hatóságot, hogy tartózkodjanak az illetékességi körükbe nem tartozó ügyek önálló intézésétől. Amennyiben a Királyi Biztosság hatáskörébe tartartozó ügyben önállóan intézkednek, akkor Ő megfelelő ellenlépéseket helyez kilátásba. 164/IV. július 5. - A víz lassan apad (a jelentés eredetben- két térképet tartalmazott). 20 db szivattyú működik a Duna-gőzhajódási társaság adományaként a magánházaknál. - 9 nyári barakkot építettek, terveik megvannak. Zimmermenn Henrik kapta -mint legolcsóbb ajánlattevő a megbízást (325 Ft). - T.L. elrendeli a belvárosban lévő menekültek szám szerinti összeírását. - A létező Giba-féle városi térkép sokszorosítását kéri. - A kárbecslési munkák lassan haladnak, mivel sok utcát még víz borít. - A Szeged-gyártelepi rt. gyárában elpusztult gépek kárbecslése megfelelő szakértő hiányában nem történt meg. Általános szabályként ehhez hasonló helyzetekre úgy döntöttek, hogy az ilyen károkat csak felveszik a jegyzőkönyvbe és külön alakítandó bizottság állapítja meg a tényleges kárt. - A környékbeli helységekben (Tápé, Dorozsma, Algyő) Rónai Lajos főispán lett megbízva a kárbecslés vezetésével. A szegedi kárbecslések mértékéről tájékoztatva lett, hogy az adományok szétosztásánál figyelembe vehessék az arányosságot. - Szeged belváros: 243 ház 1023 kártétel Ft kárösszeg felső város: 445 ház 625 kártétel alsó város: 650 ház 1400 kártétel (Az utóbbi kettőnél kárösszeg nem volt feltüntetve, mivel nem a teljes kárfelmérés történt meg. - Központi Felügyelő Albizottságot hoztak létre Dáni Ferenc főispán, Dobó Miklós és Bakay Nándor biztosi tanácstagok közreműködésével a város közegészségügyi, köztisztasági, valamint élelmezési elhelyezési és ruházati feladatainak ellátására. Feladatukat az illetékes városi hatósággal egyeztetve látják el. - A szádfal építése körül szakmai problémák merültek fel (egyes hírek szerint). A valós állapotról jegyzőkönyvet készíttetett T.L., amit a szádfal felülvizsgálatára kiküldött bizottságnak is átadott. 19

20 - Az utalványozást Laczkovics József pü.miniszteri számtanácsos végzi. Az erről szóló jelentést T.L. mellékeli (másolata nincs az iratanyagban.) - Egészségügyi helyzet: az elmúlt hétről 24 hagymázas beteg maradt. Ezek száma a jelentés hetére 12-vel nőtt. Az összes beteglétszám: 113 A Tisza vízállása: 6,52 a városban pedig 6,07 191/IV - Az előző héthez képest gyorsabb apadás volt, (a jelentéshez térkép melléklet is lett küldve) ezért a kárbecslés már tovább folytatódhatott. - Új-Szegeden a 8 barakk elkészült, az átköltözés menetét T.L. személyesen is ellenőrizte. Elkészült a 2 barakk-kórház is. - Nyilvános ajánlati tárgyalás alapján 6 másik barakk építését a Strenge-Herkner gőrlitzi vállalkozó páros nyerte el. - A Giba-féle városi térkép másolása előrehaladt, a következő hétre talán elkészül. - A kormány által vett 9 millió darab tégla szállítása július 10-én megkezdődött. 13- án lesz a szállításra vonatkozó ajánlati levelek értékelése. A tégla szétosztására irodát állítanak fel, amely célra a dr.neuhoffer által a város rendelkezésére bocsátott amerikai szerkezetű kis vasház at használják. - Összeírták a városi hivatalok visszaköltöztetése után a tisztviselők számára szükséges lakásigények számát. - A város háztartásában: Ft hiány volt. (Mivel az összeállításból sok adat hiányzott, T.L. nem tartotta valós helyzetnek.) Utasította a várost egy pontosabb adat közlésére. - A víz tisztításáról rendelkezett a város. - A közegészségügyi helyzet stagnált. 34 hagymázas beteg volt(újabb betegek kevesebben voltak, mint az elmúlt héten). Az összes kórházi beteg 118, ebből 6 diphtériás, 4 pedig himlős. - Az iszapos területek feltöltése Ft-ba került eddig. - Külföldi szakértők érkeztek. 216/IV július 20 - Rohamosan apad a belvíz. Ezt segíti az is, hogy átvágásokkal gyorsítják a víz levonulását. A tócsák megszüntetéséhez csatornákat tömetett be T.L., majd a víz lefolyása után ezeket ujra megnyittatta. - A körtöltés fennálló része július 10-én át lett véve. Jankovich Miklós biztosi tanácstag lett felkérve költségvetés készítésére egy végleges körtöltéshez. - A közlekedési utakat helyreállították. - Elkészültek a barakkok. - A máramarosból hozott fát igyekeztek gazdaságosan felhasználni. - 5 millió tégla megérkezett, 1000 db téglát 2,40 Ft-ért szállít Szabó József helybéli fuvaros. Vasúton a tégla ingyen lett szállítva. - A háromszögellési munkálatok Halácsy mérnök vezetésével megindultak. 20

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére.

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Czövekné K. Veronika főtanácsos Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára,

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére Tárgy: A Békési Tenisz Klub kérelme Sorszám: IV/24 Előkészítette: Nagy József Gazdálkodási Osztály dr. Farkas László jogi munkatárs Farkas György elnök Békési Tenisz Klub Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944 IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1944 Szervtörténeti adatok, hatáskör: A törvényhatóságban működő önkormányzati igazgatási szervek és állami igazgatási szervek

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 17-i ülésének jegyzőkönyve 6/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. november 1. - 2012. április 30. között végzett tevékenységéről

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú,

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 29-i ülésére Tárgy: Önkormányzati lakások lakbérének megállapítása - 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Sztrein eáta osztályvezető helyettes Véleményező bizottság: Gazdálkodási Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Megszüntető Társulási Megállapodás

Megszüntető Társulási Megállapodás Megszüntető Társulási Megállapodás Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetéséről Amely létrejött a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (a továbbiakban: DARK Társulás) tagjai

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 18-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 18-ai rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 192/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. december 18-ai rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat a 2014. évi téli igazgatási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzatának 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

-:fjj. számú előterjesztés

-:fjj. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere -:fjj. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Vaspálya utca 42151/2 hrsz.-ú közterületen fekvő

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. Táncsics M. u. 119. fszt.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1993.(II. 1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. rendeletekkel az Önkormányzat ingatlan vagyonának

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Azonnali intézkedés 12.000 ügyben Az Országos Bírói Tanács 2014. július 22-i ülésén soron kívüli intézkedést rendelt el a folyamatban lévő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról I. rész Általános rendelkezés 1. A helyi gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (.) IRM rendelete az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület, valamint a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület szervezetéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-301/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 18 án 9

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben