Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra"

Átírás

1 9co7~-?f o%q UNIQA POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS Érk.: 7014 JÚL 06. Érkeztetés sorszáma:.tr4 POLGÁRM~STcfl FHVATAL PAKS Érkezett: mellék et Előszám: ]~ijtószsm: Előadó: I \j& Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra Szerződő, biztosított: Címe: Adószáma: KSH statisztikai számjel: Bankszámlaszám: További biztosítottak: Kockázatviselés helye: Kockázatviselés kezdete: Kockázatviselés vége: Paks Város Önkormányzata képviseli: Hajdú János polgármester 7030 Paks, Dózsa György Út Erste Bank Hungary Rt. az Onkormányzathoz tartozó intézményhálózat telephelyi részletező szerint, mely a szerződés részét képezi :00 óra :00 óra Biztosító: Képviseli: UNIQA Biztosító Zn. Mezei Csaba osztályvezető Dési András kockázatvállaló 1134 Budapest, Róbert Károly kit Címe: Adószáma: KSH száma: Bankszámlaszáma: Biztosítási alkusz: Képviseli: Címe: A biztosítás kezdeti éves díja: Díjfizetés módja: Díjűzetési gyakoriság: Gyakoriság szerinti kezdeti díj: Optimál-GB Biztosítási Alkusz KR. Keszthelyi Erik ügyvezető 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér Ft átutalás negyedéves Ft Budapest, ~ Q Pa ~ el~ ~~?~$41kormányzata Ő ~ UNIQA Biztosító.~ 1134 Budapest, Róbert K~rÓIy kp Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) Internet: info~uniqa.hu L

2 UN 104 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Vagyonbiztosítási Terület Ügyintéző: Dési András Telefon: ± Optimál-GB Kft. Fax: ± Portheiser Imre részére andras.desh~uniqa.hu Dátum: július 24. Tisztelt Uram! Ajánlatkérésükre hivatkozva az UNIQA Biztosító Zrt. az alábbiakban adja meg előzetes biztosítási díjkalkulációját. Szerződő/Biztosított: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levelezési Cím: 7030 Paks, Dózsa György út Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út Biztosított tevékenység: általános közigazgatás, oktatás, nevelés Besorolás szerinti tev.: általános közigazgatás Teáor szám: 8411 Adószám: Biztosítás tartama: határozott Kockázatviselés kezdete: , de legkorábban az ajánlattételt követö nap O órája Biztosítási időszak: Biztosítási évforduló: kockázatviselés kezdete ± I év Díjfizetés gyakorisága: negyedéves Díjfizetés módja: banki átutalás, a Biztosító által kiállított számla alapján Kockázatviselés helye: telephelyi részletező szerint. mely a szerződés részét képezi Telephelyek száma: 137db PML objektum: 7030 Paks Ifjúság útja 2., Rákóczi Ferenc Általános iskola PML összeg: Ft Kedvezmények: Tartamengedmény mértéke: 10% Nagyügyfél kedvezmény mértéke: 35%.... Kedvezményel&el Biztositási dij osszesito: Eves alapdij.. csokkentett eves dij Elemi károk és egyéb kiegészítő biztosítások - Összkockázatú fedezet Ft Ft Betöréses lopás és rablás biztosítás Ft Ft Pénz és értékcikk biztosítás II 000 Ft Ft Küldöttrablás biztosítás Ft 7563 Ft Ovegbiztositás Ft Ft Felelősségbiztositás Ft Ft Éves díj összesen: Ft Éves díj a kedvezményeket figyelembe véve: Ft KM l/s

3 Elemi károk és e~éb kiegészítő biztosítások - Összkockázatú fedezet Biztosítási összegek: Értékelés módja: Ingatlanok (épületek, építmények): Ft utánpótlási új érték Gépek, berendezések: Ft utánpótlási új érték Képzőmővészeti alkotások: Ft utánpótlási új érték Készletek: Ft utánpótlási Új érték Járulékos költségek: Ft Előgondoskodás: Ft Összesen: Ft.. Kedvennínyckkel Mnpdtj csöi ncntctt díj Díjtétel (FLEXA+EC+ALL RISKS): 0,338%o 0,186? Alapfedezet (FLEXA) 0,160? 0,088%~ Kibővített fedezet (EC) 0,145? 0,080%~ Összkockázatú fedezet (ALL RISKS) 0,033? 0,018? Éves díj (FLEXA+EC+ALL RISKS): Ft Ft Betöréses lopás és rablás biztosítás Biztosítási összegek: Gépek, berendezések: Ft Képzőművészeti alkotások: Ft Készletek: Ft Járulékos költségek: Ft Előgondoskodás: Ft Összesen: Ft.. Kedvennények]sel Alapdij esölkentett díj Dijtétel: 0,108? 0,059? Évesdíj: Ft 93862Ft Pénz és értékcikk biztosítás Biztosítási összeg: Ft.. Kedvezrnényekkcl Alapdij csökkentett díj Díjtétel: 4,000? 2,200? Éves díj: Ft Ft Küldöttrablás biztosítás Biztosítási összeg: Ft Alspdzj Kedvezményekkel csökkentett díj Dijtétel: 5,000? 2,750? Éves díj: Ft 7563 Ft Uve2biztosítás Éves kártérítési limit: Káronkénti limit: Ft Ft nines.. Kedvvnuénvekkel Alapdtj csökkcnctt díj Éves díj: Ft 74250Ft KN 2/5

4 Felelőssé2biztosítás Bruttó bértömeg: Ft Költéevetési fóösszeq: Ft Alkalmazottak száma: 458 fó Biztosított szolgáltatás: általános közigazgatás, oktatás, nevelés. rendezvényszervezés Biztosított rendezvények: az árajánlatkéréshez csatolt lista szerinti rendezvények Területi hatály: Magyarország, Bérbeadói felelősségbiztosítás vonatkozásában a kockázatviselés helye: a telephelyi részletezőn feltüntetett helyszínek Kombinált limitű felelősségbiztositás - általános felelősségbiztositás munkáltatói felelősségbiztosítás - szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztositása záradék: PSZF Kiállítások ás időszakos rendezvények felelősség záradék bérbeadói tűz-felelősségbiztosítás Kombinált kártérítési limit a fent megjelölt felelősségbiztositásoknál együtt: Ft / kár Ft I év Általános felelősségbbtosí ás kiteijesztése a Bi:tosított kö:ú~fenntartói minőségében oko:ott károkra, Illetve a Bi;tosított ke;elésében lévő növényet (pá/c/á ul:ják. so;fák) által oko:ott károkra: Szublirnit: Ft! kár Ft / év Általános felelősségbiztosítás kiterjesztése az Önkormányzathoz tartozó nevelési, oktatási és gyermekellátási tevékenység során a gyermekeknek okozott károkra és az intézmény felügyelete alatt álló gyerekek (p1.: iskola) által okozott károkra: S:ublimit: Ft! kár Ft! év Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása, Közhatalom gyakorlására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítása: S:ublimit: Ft! kár Ft / év E fedezet típusnál tigyelembe veendő munkakörök és létszám: -4 fő tisztségviselő: I ró polgármester, I fó főállású nem képviselő-testületi tag alpolgármester, I fő jegyzö, I fő aljegyző. (a jegyző esetében munkáltatói jogkörben okozott károkra is kiteijed a fedezet) - 14 fő vezető beosztású köztisztviselő: 4 ró osztályvezető, 7 tó csoportvezető, 3 ró ágazatvezető - Hatósági ügyek: anyakönyvi ügyek építésügyi hatósági ügyek Munkakörök: I lő (köztisztviselő) humánerőforrás referens, I ró (köztisztviselő) jogi ügyintéző, S ró (köztisztviselő) pályázati ügyintéző (ideértve a teljeskörű projektmenedzsment feladatokat is), 8 ró (köztisztviselő) beruházási feladatok (ideértve a közútkezelői tevékenységet is), i tó (köztisztviselő) támogatáselszámoló, 4 ró közbeszerzési ügyek: ebből I fó (választott vezető tisztségviselő) ajánlatkérő nevében eljáró és egyben döntéshozó (polgármester. alpolgármester) 3 ró (köztisztviselő) közbeszerzési eljárások bonyolítása (a köztisztviselők a társulások esetében is ellátják ezen feladatot). Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása, kiállítások és időszakos rendezvények felelősség záradék: S:ublirnit: Ft /kár Ft /év 10%, de minimum Ft Alapdij Kvdvenu~nyekkeI csöi konlett do Dijtétel: 0,069%~ 0,038%o Éves díj: Ft Ft Eves minimum letéti c/u: Ft Biztosítási feltételek: Perfekt Vagyon-és Üzemszünet Biztosítás Feltételei (H 5000/ /070) 1. Általános feltételek című fejezete 2. Elemi károk és egyéb kiegészítő biztosítások feltételei című fejezetének és 2.7. alfejezete 2.6. alfejezetének pontja 2.6. alfejezetének pontja 2.6. alfejezetének pontja KN.

5 4. Betöréses lopás rablás feltételei című fejezete 5. Pénzés értékcikk biztosítás feltételei című fejezete 6. Küldöttrablás feltételei 7. Üvegbiztosítás feltételei Melléklet - A betöréses lopás rablás, pénz ős értékcikk- és küldöttrablás biztosítás technikai védelmi előírásai Perfekt Felelősségbiztositás (H 4999/ /070) 1. PFSZ Perfekt Felelősségbiztositási Szabályzat 2. PÁF Perfekt Általános Felelősség Körében Okozott Károk Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzata 3. PMF Perfekt Munkáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat 4. PSZF Perfekt Szolgáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat PSZF Kiállítások ős időszakos rendezvények felelősség záradék 8. PBAF Perfekt Bérbeadói Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzat Záradékok: Levonásos önrész: A biztosítási szerződés káreseményenkénti, levonásos önrészesedéseket tartalmaz. (ÖNRÉSZ) Telephelyi részletező melléklet: A biztosított telephelyeket, illetve a telephelyenként biztosított vagyoncsoportokat és biztosítási összegeket - a Biztosítóhoz beérkezett - aktuális telephelyi részletező tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét képezi. (TELRÉSZ) Újrapótlási érték: A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - újrapótlási értéken vettük figyelembe. (ÚJI1RTÉK) Vandalizmus záradék: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban szándékos károkozás, rongálás (vandalizmus) miatt keletkezett károk helyreállításának költségeit, Ft/kár/év mértékben. A fedezet nem terjed ki az esztétikai sérülésekre (grafiti, elszíneződés, karcolás, stb.). A záradék külön díj felszámítása nélkül kerül alkalmazásra. Az önrészesedés mértéke 10%, de minimum Ft/kár (levonásos). (VANDAL) Előgondoskodás: Az Önkormányzat Ft és az adott fedezetre vonatkozó dijtétel szorzatából adódó előgondoskodási díjat minden évben megfizeti és ezért az egyszeri ,-Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz beszerzések külön bejelentés nélkül. automatikusan fedezetbe kerülnek. Az egyszeri ,-Ft-ot meghaladó tárgyi eszköz beszerzéseket be kell jelenteni a Biztosítónak, erre az összegre a Biztosító jogosult a bejelentést követő időszakra díjat szedni. (EGYEDI) Elszámolásos felelősség: Jelen biztosítás elszámolásos jellegű. A szerződő köteles a szerződésben rögzített nettó árbevételt és/vagy bértömeget a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül bejelenteni a Biztosítónak. (FELELSZ) Záradék: Az általános felelősségbiztosítás kiterjed a Biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra és a Biztosított kezelésében lévő növényzet (például: fák, sorfák) által okozott károkra. Kártérítési szublimit: Tartamengedmény: A Szerződő/Biztositott vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a kockázatviselési kezdettől számított második teljes biztosítási időszak végéig egyoldalúan nem szünteti meg, és ezért az UNIQA Biztosító Zrt, a biztosítási díjból 10 % tartamengedményt ad. Amennyiben a Szerződő/Biztosított a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, Úgy az addig elszámolt díjengedményt köteles a Biztosítónak megfizetni. Jelen megállapodás a tartam időszak lejárta után az évfordulótól számítva ismételten életbe lép a következő kettő biztosítási időszakra (2 év), hacsak a Szerződő, vagy a Biztosító a lekötés tartamlejáratát 30 nappal megelőzően írásban fel nem Záradék: A rendezvényszervezői felelősségbiztosítás nem terjed ki tűzijátékkal és egyéb pirotechnikai eszközök alkalmazásával okozott károkra, az extrém sportokkal, motorsporttal (technikai sportok), motoros vízisporttal és repülős eseményekkel kapcsolatos tevékenységekre. (EGYEDI) Egyszerűsített kánendezés záradék: - Vezetékes viz vihar, elemi károk esetén a kárkifizetés előzetes szemle nélkül számla és dokumentált fényképek ellenében történik. Kártérítési összeg felső határa: Ft/kár - Üvegkárok Ft alatti károk esetén a kárkilizetés számla alapján külön bejelentés nélkül történik. - Betöréses lopás vandalizmus kockázatok esetén kárkifizetés előzetes szemle nélkül számla és dokumentált fényképek ellenében történik. (rendőrségi feljelentés minden esetben szükséges) Kártérítési összeg felső határa: Ft/kár. (EGYEDI) KM ~

6 E2yéb kiegészítő feltételek A Biztosító kockázatviselése legkorábban az ajánlattételt követő nap 0 órától léphet életbe, az első dijfizetés a kötvény kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes. Díjkalkulációnk nem kötelező, bármikor módosítható, vagy visszavonható és 30 napig érvényes. A fentiekkel kapcsolatban a továbbiakban is Szívesen állunk rendelkezésükre. Tisztelettel: 8 t 0,, 7,. 34 Ri,,lap. i. Ól,e~ k.~ 0y kri.?fl?4. Tol.; v.$. t.n. ~k, ~ 6060 UNIQA Biztosító Zrt. FelűEveleti szerv: Magyar Nemzeti Bank; 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Szerződő nyilatkozata: Aláírásommal igazolom, hogy a biztosítási törvényben (2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről) előírt (ügyfelek tájékoztatása a biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés fóbb jellemzőiről) tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információkat megismertem. illet e a dijkalkulációra vonatkozó alábbi biztosítási feltételeket átvettem: Perfekt Vagyon- és Üzemszünet Biztosítás Feltételei (H ) Perfekt Felelősségbiztosítás (H ) Kérjük a fentieket biztosítási ajánlatként kezelni és az abban foglaltak szerint a biztosítási kötvényt kiállítani. Díjtájékoztató kelte: július 24. Szerződő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kockázatviselés kezdete: év hó nap Dátum:. 201c< év 0* hó nap Marketing nyilatkozat: Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulás Dia~k~k#~ r1tl%jl~ beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. marketing te ékenység. valamint köz etlen üzlets~e4és c~1)áb~j4ektronikus le elezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, és postai úton megkeressen. Jelen közvefltrrm gkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel és partnerkóddal ellátott és a következő címre megküldött nyilatkozattal: lenrondorn un/ga hu postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt Központi szerződésfeldolgozasi osztaly cimre. Kijelentem. hogy ajelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Dátum: év hó nap

7 ~ PAKS VÁROS ÓNKDRSIÁN t TTELEPELYLISTMA Oon,.loo InI&mdiyfio le Kookdifl) )fitiés keiyo EpOlet. IpDn*fly Cop. bcrcndoaéi Idoooo 00p.bOr00007és 01,101 E finlodlo TObMoIkOIl ég K0.zpds, Ocorfl) ( cr10) (c,etfl) flcserf)l leotrfil ( cr81) 545~!!j)54trF!0 )t, FII 0lto,nnlosltII 10lIoc 301)) Palo Kjn,In tea )0(9)) 10(fl) Darlo 7070 Pat l3poi u lea 3-0 3( fifll8otthllc.s&lc 14)SOPalollű 9000a ) a,niotl niivoicl, 7010 Palo Koososnooca 5, 1721) I NaIfloIIr)lss Pat 6 teas, ( I Bo)oIekElckds0000 lo3opala Tolmiút (lfluooio iljooo0nxla) ~ (bobi) Elokdsok (hl,so jr 3030 Palo l9úiigoos lb ) )0) ~C 0001d El&6 oda (Ki ltt, Palo Ki l,n (sitloivoda) NapoaIIoőnxIo 30)39Palo I)iir600tnv Ka9-ll IS S61psvo)rős001)M)oOdcsyo 301)) Palohluddcsybblúly tea 2, (31454) I) N p~30rővssl )l)uulalsdőd, 31)27 Pat Odic toa IL iao)vola) II )419 II- OooO) AbtaIStusiolola di 3)10 Palo Atonsea 6 d)jla,tll000lcjo ) Boas1)ljÁhalásoi lola l)alo5005ldro000gtdi I dijflo,ttbo o ) IL floodij AlisISiosiolola Pat SO oooiigldi I lijlo)lot(ltaisaoml ) IS, 004)00(4 ÁltilitotoiOalaoX 3)30) P4L S,oo t ronsdgt& I I)5lo)lcfl fi o ~klj 4u1),0s01614a di 3050 PaloTotqloniTdr6. di5looloii ( )) BosváIj Ál )sbo,la 7030 Pals DCIIPOO153 0)35 dii)asll 0h1) ) IS laid, 3030) PaIls-n 1 l0 filfl6tdtl )0 19- PaksOn moo Al) ljioto 3030 Palo l(ús5~d0a 2. islasla I 1465( ) ( D&úkPaoi3 Álla) )to) i ia,la 3)10 Pat lots, 3333 (5)50) II (30 0 )) )) lb Do(kPotc.o ÁIL600 i lola 3031 Pats Hoz , DCII) P0005 AJo)ja,o i lala 3032 Pat OksrIO)ctCI)0 345(0) (0 23- Volt D nilsn0)94i AlooIfiss, 3)27 Palo flilcika 3, ) Volt l3usibottdodi AllIliloso 3027 Palo 00(0) ) )00) 25 SSdsddald TflIlPaloOéloiioalS ) 574)) 16 Os000 lí)6n) oiooc 3)27 Palo O0loio a 3 40 ( ) ( i s nnosbbó 314)lPalo00as ((25 10 l tomo -AlapOsIaj 3(SOPaloDIIkPactouoaO-)l MS aokskl llt, liotoo,s 04910) 30) fi (07 29 Ooor&lj Alulotos slobs di 3)10 Pat Kossoli Lajos ba i)Ii.lolfl 2476(7 fi 0 0 fi 0 0 fi 2470)7 30 KowsIo.00o06 tolopalokossoohla,osboas-3 05( fi 0 65(0 SI VakBotb0406)nnfiú)afi 300flPaloDIO as,gsúrrs(flbos ) (4) (550 boon) bkiaaokoiao Palo Kfisbscn 6( )) 12) ) Saso j)n 1,000 16)0)16)050 31)30 Palo 605(0)30 6)4646 nin fi fi Coabo0))iKönom 3fi)3flPaloTcorOsitt,lea& fi Koolhsrjlskoesssőloo 3)lOPaloDofikP006)tOafl Rooo ) 3030 Palo Duo Pan öiiasonwsmb ) )) Paorn)o 3OlflPalaKooul)Laiofi)lca 12 45( fi fi 0 450) 39, fl00050ydáoskdtrdhs lotopalooapn nsoal 16600,01 4) fi 0 40) l0)ao0401a)jabdit 1Ol7PaloBOanota fi 0 fi ) 40 PjloIitsIsl dnvjiooi loit-sifir Pats 411) I ~V orosis~i~n ( fi 0 III) fiSlPaloD lkp1sona)aeal 7) ( II ItO O b449r 43, Gsrjo 3O30PaloDIIIP)700300ol, )00) 41 saosr 7111) Palo DoflkPoroo ~a 1 320(6) 0 )) fi 0 32) Paksi K,irt)r 3)30 Pats [firs, A ( ) fi PalaiKOxIr T0 OPaIalOrs z353931alb O O 13)1») P,IlII,scs)oflulfisstab lo30palodskoa000tc, b 3310) fi 0 50) irjo lilt-all KistinOsi TV 3011 Palo Dslssa G iirovú)5b fi , iksolsdi000i altolab 3127Palo00ko)fila fi fi 0 (0(0 49 fi601 S000sOksdfl 3flflPaloT060niI)4b fiúaors)lwost 1321 fi O 0 ( ~r Snjt disstosidh 3)TOPaloTo)lfl)úb)41 9( O 9(54 SI 0000ba06160) lfilflpalorjfidc,a flea L 209( )19(0 51 Roidd5,,Sool 3010 PaloTjoloc, Mi)ij!vioca I 20) bosolob)ooanl 3030 Palo flarafijoúsia 1, Ptokb 0)ss4,ol 001)0)) stale)s 3010 Pat li)ses)fll IS ( fi 0 0 0(3 55, ParOalso 300llflPalo 7jn roficaslsoloct, I 0 0) 56. )snkifis4ődi n s 3027 Palo le(5boa I, tti4oili0(araas 2( (26) 57 (ails 31327Palol0on-iical ) RoIIobSooo,ot lo7iipaloixoindoa (0 400)) fi fi DIII)) ), 300 Palo DIIkFnoni toal 11050) fi II 0 (050) 9 tfibtioba)okjmorcoistabbsfia 31)lOPaloDCfi0000s fi( (7 roiote,d,a, bioont 3)1)) Palo Deák Foroto0(a ) ) 61 radio lfllspalodeakfcronlealfl-42 23) fi AN15Z 3(00 Palo ( )) SpssnlOlos)moOo 3514) Palo PltidS Ic I) 0 ) cd Mitlkossis00)lva 7fi3OPaloPdo1rsl)fiúL 1( fi ( ) Palo Pde 4 IL 606) fi ) 00 SrooldopfldrlOks 7)11 Palo fiad, )) M1l410 tea fi fi t l illúkixsflfl05k) 3)11) Palo lit,, fi t!fl sli800 flfltx)ú, 3010 Palo KIhat tafioo,00 0) fi fi 0 fib))) lb Oaor,on)slb r-k 301fi)Palolfirfi fi r406,r 10)1 010)54,6,1W 3)54)) Palo liti, 157 II 90) 0 0 fi fi II 990) 73 tall, 313fiPalo lllasovbeall fi fi l4act& 30lOPalo lilao - o a fi fi fi 0 ( PlaoT600ro)lfl 7fi3OPaloiI,s,l39-lAtfl 5(1)) 0 00 fi 0 5b2fi 30 P1ScT&uitoda % fipalolit oisol,al) 4)9)0) ) PsioTiritotlo 3)3OPslollrstl393AlI ) )0) 76 P)flcTőU s)loi 3)1flPalo O)lansofical fi toaotinkaiiiid, 3)50flPalo43)laolbeal SO PIts TOo) 14) ) Palo flits, bal SI llflcbi0050kl)fl Palo llloo,toal 20)6) )) 200) 302 Lafl,ObcfloSsIianJ 3fi50Palo 355( (56 04 tsrljiw,flj61) lsbsllorbd)wlflú jctaca4fl 7(0)) fi (7(0)2 64 iin us, 0(0)) 3231) Doo(oi 1rTö 6( fi )) )6)) Dtn dkijbs,r 0(45) 5166 ) lfisosjo 0a fi P600j06l0155C á si fi, 3310 Palollobaastaca IL )) 0 0 fi fi )) 07 ajlsaltorck 3Y01Palo fi fi ) )) 1b 0081oslrik 34)11) Palo 2509) )) fi ~ Cossad 90a Palo ) Kőaldi sobsok 3030 Pals 3( fi 0 1(83 0) l naoi)oas this 3)70 Palo aintor Pal usa ) 0 0 fi O laood &)h 30 OPaloAufl tea lafid 24h 3011(PaloA,mo 60a33l b454fi 94 Lbd 20,fi, lfi3opaloflabitshlib ibtioca O fi (150)0) 95 La(j 15d6 3b3oPalofiar)tsjoúo 6 1)06 O fi fi II O (060) )3,15 t4)llpaloflékoifiea fi ( fi )0 93 Lafldo bib 3)llPalofi&ouoa 5 7~ 0 )) ) 916 eüloidafids ) Palo lsioko Pools 5-0 1) fi 0 039) 99 tl)dolibh 34(llPaloDasOiPiOaikal 60 0 fi 0 II 11)0 L*Io 1db 34)10 Palo l3sooa) P001040( )0) II) (aids bib 3110 Palo DaTia) P040)00(53 00 fi (91 lafij ((lb 3070 Palo Datto) Piola usa O )1 aki, 1,15 7)30PaloDsr&) boa ova 6 (04 O (64 la)d ldh lfilspalodatda)[90aooai (5(1)145 31)10PaloDIIkPans2i6(a IS ( 212 fi._j _j 121( is 3O3OPaloDefiI)Fornnuoalfih 57 fi fi ) )17 (afisoatob 3000l alolpiokúi fi fi fi I) ) Lildolib 7O7SPaloFdolnI0OL4fll (20 fi fi )) ) db 3lI3OPalo(ofis -nolaio 1165 fi fi Lati45ih l03opalopowtesucabl fi fi fi 0 (13391 Ill 1511)15db lfilflpalofosv osi(cais 0990 fi fi 0 1)990)) II La11045s)h 3O10PaloGcsoto,s0 fivabl 09900) 0 (0093) Ii ( 1.1fl2,16 lfi3flpalo(oabaslllsb(a 2531h )3 13 LaId bih 3)I3OPalolfld.lndlial,bl IS [afido)dh lo30palokaiiosiocalo 101 fi fi ,011)1db 351)bPaloKosolO,La o ueabfi SfifiO 0 0 fi 5501) II L14 Sih 7O3fiPak Poklfi)taobb)I.bh ) fi Ig LibIdo 709)PaloltaOfitOsoifi ( ) (2340 IS LaIj Iih 3I3OPaloS)pbiia3 17)Ofi fi 1710)) 110 LaMsIdi lfllfipalos)l,ifl(a4 490) fi O O III ( 15,1,10 31)lOPaloS)puc fi fi ( 0 121)0) Ill L10j l,bh lfilfipalos)situia 6 490) fi Ill L61s2,bb lo5a560d040 S(a4 ( (24 lliladdfla,l 4t 7fi3lPalolS,s 347b fi fi O 1)0) OI056nOhI5sal ipolcoitfiase [5)1k-kilo) 3)30 Palo 11, ) fi fi fi fi 14 1(0 i~ OitisnoOmzoIsSodIoc 3510 Palo Duo Parid 224)9)) fi O O fi 224)0 III Osúa,no)lflIoaIdrOi)d+ubslr 3)10PaloKdl únaiooa ) II), Ctáflfio lolirossstom, lflsopalocsa to trooiall s,fl fi Oirit0lola0s,s05 Ida 3)30) Palo 0)000 Pusno Hrs, )00) fi O Ii) 910 III) CtsOmIasO, 7)flOPaloAnlz ova 264)0 0 fi 0 263)01 Ill C0a)soa0 kni nib blobs 3510 Palo (Its, 16145) 3 3)) 310 II fi (32- Os,ro toifivur 3)30IPaloD0asbC fir~s-02fi fi Toifiosalao,ohaar lfi14ipalo Kfiossbsolo Ls s,olúsbis, Palo (15 lnsao ifibufiitesti 3010 Palo 311 fi fi fi fi C osissis0 i son 04, 3)50 Palocsoocsaassisr,g ia (firs, SIb II fi fi OolOs49 Polsp5piai s s b4blik(flúkwfl 3174) Palo b6üsjcioal fi )) fi fi I) O ( fi 49)3) 0)80) ( ) 00 (

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal. Vállalati Vagyon Üzletág Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg biztosítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük,

Részletesebben

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap)

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Elızmény kötvény száma: Díjkalkulációnk száma: 117033-004 (2012.11.10) I. A díjkalkuláció általános adatai Szerzıdı / Biztosított: Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Otthona védelméért Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Viharjelzô regisztrációs

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL 1. A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) 1993. november

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Ajánlat. Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás. Érvényes 2008. február 15-tôl

Ajánlat. Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás. Érvényes 2008. február 15-tôl Ajánlat Otthon & nyugalom III. Lakásbiztosítás Érvényes 2008. február 15-tôl UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Ügyfél-tájékoztató 1/9 Tartalom A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény... 4 A biztosítási időszak és annak tartama... 4 A biztosító kockázatviselésének kezdete... 4 Biztosítási

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz.

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. 2738 5935 Nyilatkozatok az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. Alulírott szerződő és biztosított igazolom, és aláírásommal hitelesítem,

Részletesebben

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal GENERTEL ÖNRÉSZ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 6. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKROMAX VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék MikroMax vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

1 ~.. szám ú előterjesztés

1 ~.. szám ú előterjesztés 1 ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Ajánlat Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben