Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra"

Átírás

1 9co7~-?f o%q UNIQA POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS Érk.: 7014 JÚL 06. Érkeztetés sorszáma:.tr4 POLGÁRM~STcfl FHVATAL PAKS Érkezett: mellék et Előszám: ]~ijtószsm: Előadó: I \j& Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra Szerződő, biztosított: Címe: Adószáma: KSH statisztikai számjel: Bankszámlaszám: További biztosítottak: Kockázatviselés helye: Kockázatviselés kezdete: Kockázatviselés vége: Paks Város Önkormányzata képviseli: Hajdú János polgármester 7030 Paks, Dózsa György Út Erste Bank Hungary Rt. az Onkormányzathoz tartozó intézményhálózat telephelyi részletező szerint, mely a szerződés részét képezi :00 óra :00 óra Biztosító: Képviseli: UNIQA Biztosító Zn. Mezei Csaba osztályvezető Dési András kockázatvállaló 1134 Budapest, Róbert Károly kit Címe: Adószáma: KSH száma: Bankszámlaszáma: Biztosítási alkusz: Képviseli: Címe: A biztosítás kezdeti éves díja: Díjfizetés módja: Díjűzetési gyakoriság: Gyakoriság szerinti kezdeti díj: Optimál-GB Biztosítási Alkusz KR. Keszthelyi Erik ügyvezető 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér Ft átutalás negyedéves Ft Budapest, ~ Q Pa ~ el~ ~~?~$41kormányzata Ő ~ UNIQA Biztosító.~ 1134 Budapest, Róbert K~rÓIy kp Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) Internet: info~uniqa.hu L

2 UN 104 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Vagyonbiztosítási Terület Ügyintéző: Dési András Telefon: ± Optimál-GB Kft. Fax: ± Portheiser Imre részére andras.desh~uniqa.hu Dátum: július 24. Tisztelt Uram! Ajánlatkérésükre hivatkozva az UNIQA Biztosító Zrt. az alábbiakban adja meg előzetes biztosítási díjkalkulációját. Szerződő/Biztosított: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levelezési Cím: 7030 Paks, Dózsa György út Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út Biztosított tevékenység: általános közigazgatás, oktatás, nevelés Besorolás szerinti tev.: általános közigazgatás Teáor szám: 8411 Adószám: Biztosítás tartama: határozott Kockázatviselés kezdete: , de legkorábban az ajánlattételt követö nap O órája Biztosítási időszak: Biztosítási évforduló: kockázatviselés kezdete ± I év Díjfizetés gyakorisága: negyedéves Díjfizetés módja: banki átutalás, a Biztosító által kiállított számla alapján Kockázatviselés helye: telephelyi részletező szerint. mely a szerződés részét képezi Telephelyek száma: 137db PML objektum: 7030 Paks Ifjúság útja 2., Rákóczi Ferenc Általános iskola PML összeg: Ft Kedvezmények: Tartamengedmény mértéke: 10% Nagyügyfél kedvezmény mértéke: 35%.... Kedvezményel&el Biztositási dij osszesito: Eves alapdij.. csokkentett eves dij Elemi károk és egyéb kiegészítő biztosítások - Összkockázatú fedezet Ft Ft Betöréses lopás és rablás biztosítás Ft Ft Pénz és értékcikk biztosítás II 000 Ft Ft Küldöttrablás biztosítás Ft 7563 Ft Ovegbiztositás Ft Ft Felelősségbiztositás Ft Ft Éves díj összesen: Ft Éves díj a kedvezményeket figyelembe véve: Ft KM l/s

3 Elemi károk és e~éb kiegészítő biztosítások - Összkockázatú fedezet Biztosítási összegek: Értékelés módja: Ingatlanok (épületek, építmények): Ft utánpótlási új érték Gépek, berendezések: Ft utánpótlási új érték Képzőmővészeti alkotások: Ft utánpótlási új érték Készletek: Ft utánpótlási Új érték Járulékos költségek: Ft Előgondoskodás: Ft Összesen: Ft.. Kedvennínyckkel Mnpdtj csöi ncntctt díj Díjtétel (FLEXA+EC+ALL RISKS): 0,338%o 0,186? Alapfedezet (FLEXA) 0,160? 0,088%~ Kibővített fedezet (EC) 0,145? 0,080%~ Összkockázatú fedezet (ALL RISKS) 0,033? 0,018? Éves díj (FLEXA+EC+ALL RISKS): Ft Ft Betöréses lopás és rablás biztosítás Biztosítási összegek: Gépek, berendezések: Ft Képzőművészeti alkotások: Ft Készletek: Ft Járulékos költségek: Ft Előgondoskodás: Ft Összesen: Ft.. Kedvennények]sel Alapdij esölkentett díj Dijtétel: 0,108? 0,059? Évesdíj: Ft 93862Ft Pénz és értékcikk biztosítás Biztosítási összeg: Ft.. Kedvezrnényekkcl Alapdij csökkentett díj Díjtétel: 4,000? 2,200? Éves díj: Ft Ft Küldöttrablás biztosítás Biztosítási összeg: Ft Alspdzj Kedvezményekkel csökkentett díj Dijtétel: 5,000? 2,750? Éves díj: Ft 7563 Ft Uve2biztosítás Éves kártérítési limit: Káronkénti limit: Ft Ft nines.. Kedvvnuénvekkel Alapdtj csökkcnctt díj Éves díj: Ft 74250Ft KN 2/5

4 Felelőssé2biztosítás Bruttó bértömeg: Ft Költéevetési fóösszeq: Ft Alkalmazottak száma: 458 fó Biztosított szolgáltatás: általános közigazgatás, oktatás, nevelés. rendezvényszervezés Biztosított rendezvények: az árajánlatkéréshez csatolt lista szerinti rendezvények Területi hatály: Magyarország, Bérbeadói felelősségbiztosítás vonatkozásában a kockázatviselés helye: a telephelyi részletezőn feltüntetett helyszínek Kombinált limitű felelősségbiztositás - általános felelősségbiztositás munkáltatói felelősségbiztosítás - szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztositása záradék: PSZF Kiállítások ás időszakos rendezvények felelősség záradék bérbeadói tűz-felelősségbiztosítás Kombinált kártérítési limit a fent megjelölt felelősségbiztositásoknál együtt: Ft / kár Ft I év Általános felelősségbbtosí ás kiteijesztése a Bi:tosított kö:ú~fenntartói minőségében oko:ott károkra, Illetve a Bi;tosított ke;elésében lévő növényet (pá/c/á ul:ják. so;fák) által oko:ott károkra: Szublirnit: Ft! kár Ft / év Általános felelősségbiztosítás kiterjesztése az Önkormányzathoz tartozó nevelési, oktatási és gyermekellátási tevékenység során a gyermekeknek okozott károkra és az intézmény felügyelete alatt álló gyerekek (p1.: iskola) által okozott károkra: S:ublimit: Ft! kár Ft! év Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása, Közhatalom gyakorlására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítása: S:ublimit: Ft! kár Ft / év E fedezet típusnál tigyelembe veendő munkakörök és létszám: -4 fő tisztségviselő: I ró polgármester, I fó főállású nem képviselő-testületi tag alpolgármester, I fő jegyzö, I fő aljegyző. (a jegyző esetében munkáltatói jogkörben okozott károkra is kiteijed a fedezet) - 14 fő vezető beosztású köztisztviselő: 4 ró osztályvezető, 7 tó csoportvezető, 3 ró ágazatvezető - Hatósági ügyek: anyakönyvi ügyek építésügyi hatósági ügyek Munkakörök: I lő (köztisztviselő) humánerőforrás referens, I ró (köztisztviselő) jogi ügyintéző, S ró (köztisztviselő) pályázati ügyintéző (ideértve a teljeskörű projektmenedzsment feladatokat is), 8 ró (köztisztviselő) beruházási feladatok (ideértve a közútkezelői tevékenységet is), i tó (köztisztviselő) támogatáselszámoló, 4 ró közbeszerzési ügyek: ebből I fó (választott vezető tisztségviselő) ajánlatkérő nevében eljáró és egyben döntéshozó (polgármester. alpolgármester) 3 ró (köztisztviselő) közbeszerzési eljárások bonyolítása (a köztisztviselők a társulások esetében is ellátják ezen feladatot). Szolgáltatásokkal okozott károk felelősségbiztosítása, kiállítások és időszakos rendezvények felelősség záradék: S:ublirnit: Ft /kár Ft /év 10%, de minimum Ft Alapdij Kvdvenu~nyekkeI csöi konlett do Dijtétel: 0,069%~ 0,038%o Éves díj: Ft Ft Eves minimum letéti c/u: Ft Biztosítási feltételek: Perfekt Vagyon-és Üzemszünet Biztosítás Feltételei (H 5000/ /070) 1. Általános feltételek című fejezete 2. Elemi károk és egyéb kiegészítő biztosítások feltételei című fejezetének és 2.7. alfejezete 2.6. alfejezetének pontja 2.6. alfejezetének pontja 2.6. alfejezetének pontja KN.

5 4. Betöréses lopás rablás feltételei című fejezete 5. Pénzés értékcikk biztosítás feltételei című fejezete 6. Küldöttrablás feltételei 7. Üvegbiztosítás feltételei Melléklet - A betöréses lopás rablás, pénz ős értékcikk- és küldöttrablás biztosítás technikai védelmi előírásai Perfekt Felelősségbiztositás (H 4999/ /070) 1. PFSZ Perfekt Felelősségbiztositási Szabályzat 2. PÁF Perfekt Általános Felelősség Körében Okozott Károk Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzata 3. PMF Perfekt Munkáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat 4. PSZF Perfekt Szolgáltatói Felelősségbiztosítási Kiegészítő Különös Szabályzat PSZF Kiállítások ős időszakos rendezvények felelősség záradék 8. PBAF Perfekt Bérbeadói Kiegészítő Különös Felelősségbiztosítási Szabályzat Záradékok: Levonásos önrész: A biztosítási szerződés káreseményenkénti, levonásos önrészesedéseket tartalmaz. (ÖNRÉSZ) Telephelyi részletező melléklet: A biztosított telephelyeket, illetve a telephelyenként biztosított vagyoncsoportokat és biztosítási összegeket - a Biztosítóhoz beérkezett - aktuális telephelyi részletező tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét képezi. (TELRÉSZ) Újrapótlási érték: A biztosítási összegeket - adatközlésük szerint - újrapótlási értéken vettük figyelembe. (ÚJI1RTÉK) Vandalizmus záradék: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban szándékos károkozás, rongálás (vandalizmus) miatt keletkezett károk helyreállításának költségeit, Ft/kár/év mértékben. A fedezet nem terjed ki az esztétikai sérülésekre (grafiti, elszíneződés, karcolás, stb.). A záradék külön díj felszámítása nélkül kerül alkalmazásra. Az önrészesedés mértéke 10%, de minimum Ft/kár (levonásos). (VANDAL) Előgondoskodás: Az Önkormányzat Ft és az adott fedezetre vonatkozó dijtétel szorzatából adódó előgondoskodási díjat minden évben megfizeti és ezért az egyszeri ,-Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz beszerzések külön bejelentés nélkül. automatikusan fedezetbe kerülnek. Az egyszeri ,-Ft-ot meghaladó tárgyi eszköz beszerzéseket be kell jelenteni a Biztosítónak, erre az összegre a Biztosító jogosult a bejelentést követő időszakra díjat szedni. (EGYEDI) Elszámolásos felelősség: Jelen biztosítás elszámolásos jellegű. A szerződő köteles a szerződésben rögzített nettó árbevételt és/vagy bértömeget a biztosítási évfordulót követő 30 napon belül bejelenteni a Biztosítónak. (FELELSZ) Záradék: Az általános felelősségbiztosítás kiterjed a Biztosított közútfenntartói minőségében okozott károkra és a Biztosított kezelésében lévő növényzet (például: fák, sorfák) által okozott károkra. Kártérítési szublimit: Tartamengedmény: A Szerződő/Biztositott vállalja, hogy a határozatlan időre kötött szerződést a kockázatviselési kezdettől számított második teljes biztosítási időszak végéig egyoldalúan nem szünteti meg, és ezért az UNIQA Biztosító Zrt, a biztosítási díjból 10 % tartamengedményt ad. Amennyiben a Szerződő/Biztosított a szerződést a fenti időtartamon belül egyoldalúan megszünteti, Úgy az addig elszámolt díjengedményt köteles a Biztosítónak megfizetni. Jelen megállapodás a tartam időszak lejárta után az évfordulótól számítva ismételten életbe lép a következő kettő biztosítási időszakra (2 év), hacsak a Szerződő, vagy a Biztosító a lekötés tartamlejáratát 30 nappal megelőzően írásban fel nem Záradék: A rendezvényszervezői felelősségbiztosítás nem terjed ki tűzijátékkal és egyéb pirotechnikai eszközök alkalmazásával okozott károkra, az extrém sportokkal, motorsporttal (technikai sportok), motoros vízisporttal és repülős eseményekkel kapcsolatos tevékenységekre. (EGYEDI) Egyszerűsített kánendezés záradék: - Vezetékes viz vihar, elemi károk esetén a kárkifizetés előzetes szemle nélkül számla és dokumentált fényképek ellenében történik. Kártérítési összeg felső határa: Ft/kár - Üvegkárok Ft alatti károk esetén a kárkilizetés számla alapján külön bejelentés nélkül történik. - Betöréses lopás vandalizmus kockázatok esetén kárkifizetés előzetes szemle nélkül számla és dokumentált fényképek ellenében történik. (rendőrségi feljelentés minden esetben szükséges) Kártérítési összeg felső határa: Ft/kár. (EGYEDI) KM ~

6 E2yéb kiegészítő feltételek A Biztosító kockázatviselése legkorábban az ajánlattételt követő nap 0 órától léphet életbe, az első dijfizetés a kötvény kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes. Díjkalkulációnk nem kötelező, bármikor módosítható, vagy visszavonható és 30 napig érvényes. A fentiekkel kapcsolatban a továbbiakban is Szívesen állunk rendelkezésükre. Tisztelettel: 8 t 0,, 7,. 34 Ri,,lap. i. Ól,e~ k.~ 0y kri.?fl?4. Tol.; v.$. t.n. ~k, ~ 6060 UNIQA Biztosító Zrt. FelűEveleti szerv: Magyar Nemzeti Bank; 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Szerződő nyilatkozata: Aláírásommal igazolom, hogy a biztosítási törvényben (2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről) előírt (ügyfelek tájékoztatása a biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés fóbb jellemzőiről) tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információkat megismertem. illet e a dijkalkulációra vonatkozó alábbi biztosítási feltételeket átvettem: Perfekt Vagyon- és Üzemszünet Biztosítás Feltételei (H ) Perfekt Felelősségbiztosítás (H ) Kérjük a fentieket biztosítási ajánlatként kezelni és az abban foglaltak szerint a biztosítási kötvényt kiállítani. Díjtájékoztató kelte: július 24. Szerződő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kockázatviselés kezdete: év hó nap Dátum:. 201c< év 0* hó nap Marketing nyilatkozat: Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulás Dia~k~k#~ r1tl%jl~ beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. marketing te ékenység. valamint köz etlen üzlets~e4és c~1)áb~j4ektronikus le elezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, és postai úton megkeressen. Jelen közvefltrrm gkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel és partnerkóddal ellátott és a következő címre megküldött nyilatkozattal: lenrondorn un/ga hu postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt Központi szerződésfeldolgozasi osztaly cimre. Kijelentem. hogy ajelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Dátum: év hó nap

7 ~ PAKS VÁROS ÓNKDRSIÁN t TTELEPELYLISTMA Oon,.loo InI&mdiyfio le Kookdifl) )fitiés keiyo EpOlet. IpDn*fly Cop. bcrcndoaéi Idoooo 00p.bOr00007és 01,101 E finlodlo TObMoIkOIl ég K0.zpds, Ocorfl) ( cr10) (c,etfl) flcserf)l leotrfil ( cr81) 545~!!j)54trF!0 )t, FII 0lto,nnlosltII 10lIoc 301)) Palo Kjn,In tea )0(9)) 10(fl) Darlo 7070 Pat l3poi u lea 3-0 3( fifll8otthllc.s&lc 14)SOPalollű 9000a ) a,niotl niivoicl, 7010 Palo Koososnooca 5, 1721) I NaIfloIIr)lss Pat 6 teas, ( I Bo)oIekElckds0000 lo3opala Tolmiút (lfluooio iljooo0nxla) ~ (bobi) Elokdsok (hl,so jr 3030 Palo l9úiigoos lb ) )0) ~C 0001d El&6 oda (Ki ltt, Palo Ki l,n (sitloivoda) NapoaIIoőnxIo 30)39Palo I)iir600tnv Ka9-ll IS S61psvo)rős001)M)oOdcsyo 301)) Palohluddcsybblúly tea 2, (31454) I) N p~30rővssl )l)uulalsdőd, 31)27 Pat Odic toa IL iao)vola) II )419 II- OooO) AbtaIStusiolola di 3)10 Palo Atonsea 6 d)jla,tll000lcjo ) Boas1)ljÁhalásoi lola l)alo5005ldro000gtdi I dijflo,ttbo o ) IL floodij AlisISiosiolola Pat SO oooiigldi I lijlo)lot(ltaisaoml ) IS, 004)00(4 ÁltilitotoiOalaoX 3)30) P4L S,oo t ronsdgt& I I)5lo)lcfl fi o ~klj 4u1),0s01614a di 3050 PaloTotqloniTdr6. di5looloii ( )) BosváIj Ál )sbo,la 7030 Pals DCIIPOO153 0)35 dii)asll 0h1) ) IS laid, 3030) PaIls-n 1 l0 filfl6tdtl )0 19- PaksOn moo Al) ljioto 3030 Palo l(ús5~d0a 2. islasla I 1465( ) ( D&úkPaoi3 Álla) )to) i ia,la 3)10 Pat lots, 3333 (5)50) II (30 0 )) )) lb Do(kPotc.o ÁIL600 i lola 3031 Pats Hoz , DCII) P0005 AJo)ja,o i lala 3032 Pat OksrIO)ctCI)0 345(0) (0 23- Volt D nilsn0)94i AlooIfiss, 3)27 Palo flilcika 3, ) Volt l3usibottdodi AllIliloso 3027 Palo 00(0) ) )00) 25 SSdsddald TflIlPaloOéloiioalS ) 574)) 16 Os000 lí)6n) oiooc 3)27 Palo O0loio a 3 40 ( ) ( i s nnosbbó 314)lPalo00as ((25 10 l tomo -AlapOsIaj 3(SOPaloDIIkPactouoaO-)l MS aokskl llt, liotoo,s 04910) 30) fi (07 29 Ooor&lj Alulotos slobs di 3)10 Pat Kossoli Lajos ba i)Ii.lolfl 2476(7 fi 0 0 fi 0 0 fi 2470)7 30 KowsIo.00o06 tolopalokossoohla,osboas-3 05( fi 0 65(0 SI VakBotb0406)nnfiú)afi 300flPaloDIO as,gsúrrs(flbos ) (4) (550 boon) bkiaaokoiao Palo Kfisbscn 6( )) 12) ) Saso j)n 1,000 16)0)16)050 31)30 Palo 605(0)30 6)4646 nin fi fi Coabo0))iKönom 3fi)3flPaloTcorOsitt,lea& fi Koolhsrjlskoesssőloo 3)lOPaloDofikP006)tOafl Rooo ) 3030 Palo Duo Pan öiiasonwsmb ) )) Paorn)o 3OlflPalaKooul)Laiofi)lca 12 45( fi fi 0 450) 39, fl00050ydáoskdtrdhs lotopalooapn nsoal 16600,01 4) fi 0 40) l0)ao0401a)jabdit 1Ol7PaloBOanota fi 0 fi ) 40 PjloIitsIsl dnvjiooi loit-sifir Pats 411) I ~V orosis~i~n ( fi 0 III) fiSlPaloD lkp1sona)aeal 7) ( II ItO O b449r 43, Gsrjo 3O30PaloDIIIP)700300ol, )00) 41 saosr 7111) Palo DoflkPoroo ~a 1 320(6) 0 )) fi 0 32) Paksi K,irt)r 3)30 Pats [firs, A ( ) fi PalaiKOxIr T0 OPaIalOrs z353931alb O O 13)1») P,IlII,scs)oflulfisstab lo30palodskoa000tc, b 3310) fi 0 50) irjo lilt-all KistinOsi TV 3011 Palo Dslssa G iirovú)5b fi , iksolsdi000i altolab 3127Palo00ko)fila fi fi 0 (0(0 49 fi601 S000sOksdfl 3flflPaloT060niI)4b fiúaors)lwost 1321 fi O 0 ( ~r Snjt disstosidh 3)TOPaloTo)lfl)úb)41 9( O 9(54 SI 0000ba06160) lfilflpalorjfidc,a flea L 209( )19(0 51 Roidd5,,Sool 3010 PaloTjoloc, Mi)ij!vioca I 20) bosolob)ooanl 3030 Palo flarafijoúsia 1, Ptokb 0)ss4,ol 001)0)) stale)s 3010 Pat li)ses)fll IS ( fi 0 0 0(3 55, ParOalso 300llflPalo 7jn roficaslsoloct, I 0 0) 56. )snkifis4ődi n s 3027 Palo le(5boa I, tti4oili0(araas 2( (26) 57 (ails 31327Palol0on-iical ) RoIIobSooo,ot lo7iipaloixoindoa (0 400)) fi fi DIII)) ), 300 Palo DIIkFnoni toal 11050) fi II 0 (050) 9 tfibtioba)okjmorcoistabbsfia 31)lOPaloDCfi0000s fi( (7 roiote,d,a, bioont 3)1)) Palo Deák Foroto0(a ) ) 61 radio lfllspalodeakfcronlealfl-42 23) fi AN15Z 3(00 Palo ( )) SpssnlOlos)moOo 3514) Palo PltidS Ic I) 0 ) cd Mitlkossis00)lva 7fi3OPaloPdo1rsl)fiúL 1( fi ( ) Palo Pde 4 IL 606) fi ) 00 SrooldopfldrlOks 7)11 Palo fiad, )) M1l410 tea fi fi t l illúkixsflfl05k) 3)11) Palo lit,, fi t!fl sli800 flfltx)ú, 3010 Palo KIhat tafioo,00 0) fi fi 0 fib))) lb Oaor,on)slb r-k 301fi)Palolfirfi fi r406,r 10)1 010)54,6,1W 3)54)) Palo liti, 157 II 90) 0 0 fi fi II 990) 73 tall, 313fiPalo lllasovbeall fi fi l4act& 30lOPalo lilao - o a fi fi fi 0 ( PlaoT600ro)lfl 7fi3OPaloiI,s,l39-lAtfl 5(1)) 0 00 fi 0 5b2fi 30 P1ScT&uitoda % fipalolit oisol,al) 4)9)0) ) PsioTiritotlo 3)3OPslollrstl393AlI ) )0) 76 P)flcTőU s)loi 3)1flPalo O)lansofical fi toaotinkaiiiid, 3)50flPalo43)laolbeal SO PIts TOo) 14) ) Palo flits, bal SI llflcbi0050kl)fl Palo llloo,toal 20)6) )) 200) 302 Lafl,ObcfloSsIianJ 3fi50Palo 355( (56 04 tsrljiw,flj61) lsbsllorbd)wlflú jctaca4fl 7(0)) fi (7(0)2 64 iin us, 0(0)) 3231) Doo(oi 1rTö 6( fi )) )6)) Dtn dkijbs,r 0(45) 5166 ) lfisosjo 0a fi P600j06l0155C á si fi, 3310 Palollobaastaca IL )) 0 0 fi fi )) 07 ajlsaltorck 3Y01Palo fi fi ) )) 1b 0081oslrik 34)11) Palo 2509) )) fi ~ Cossad 90a Palo ) Kőaldi sobsok 3030 Pals 3( fi 0 1(83 0) l naoi)oas this 3)70 Palo aintor Pal usa ) 0 0 fi O laood &)h 30 OPaloAufl tea lafid 24h 3011(PaloA,mo 60a33l b454fi 94 Lbd 20,fi, lfi3opaloflabitshlib ibtioca O fi (150)0) 95 La(j 15d6 3b3oPalofiar)tsjoúo 6 1)06 O fi fi II O (060) )3,15 t4)llpaloflékoifiea fi ( fi )0 93 Lafldo bib 3)llPalofi&ouoa 5 7~ 0 )) ) 916 eüloidafids ) Palo lsioko Pools 5-0 1) fi 0 039) 99 tl)dolibh 34(llPaloDasOiPiOaikal 60 0 fi 0 II 11)0 L*Io 1db 34)10 Palo l3sooa) P001040( )0) II) (aids bib 3110 Palo DaTia) P040)00(53 00 fi (91 lafij ((lb 3070 Palo Datto) Piola usa O )1 aki, 1,15 7)30PaloDsr&) boa ova 6 (04 O (64 la)d ldh lfilspalodatda)[90aooai (5(1)145 31)10PaloDIIkPans2i6(a IS ( 212 fi._j _j 121( is 3O3OPaloDefiI)Fornnuoalfih 57 fi fi ) )17 (afisoatob 3000l alolpiokúi fi fi fi I) ) Lildolib 7O7SPaloFdolnI0OL4fll (20 fi fi )) ) db 3lI3OPalo(ofis -nolaio 1165 fi fi Lati45ih l03opalopowtesucabl fi fi fi 0 (13391 Ill 1511)15db lfilflpalofosv osi(cais 0990 fi fi 0 1)990)) II La11045s)h 3O10PaloGcsoto,s0 fivabl 09900) 0 (0093) Ii ( 1.1fl2,16 lfi3flpalo(oabaslllsb(a 2531h )3 13 LaId bih 3)I3OPalolfld.lndlial,bl IS [afido)dh lo30palokaiiosiocalo 101 fi fi ,011)1db 351)bPaloKosolO,La o ueabfi SfifiO 0 0 fi 5501) II L14 Sih 7O3fiPak Poklfi)taobb)I.bh ) fi Ig LibIdo 709)PaloltaOfitOsoifi ( ) (2340 IS LaIj Iih 3I3OPaloS)pbiia3 17)Ofi fi 1710)) 110 LaMsIdi lfllfipalos)l,ifl(a4 490) fi O O III ( 15,1,10 31)lOPaloS)puc fi fi ( 0 121)0) Ill L10j l,bh lfilfipalos)situia 6 490) fi Ill L61s2,bb lo5a560d040 S(a4 ( (24 lliladdfla,l 4t 7fi3lPalolS,s 347b fi fi O 1)0) OI056nOhI5sal ipolcoitfiase [5)1k-kilo) 3)30 Palo 11, ) fi fi fi fi 14 1(0 i~ OitisnoOmzoIsSodIoc 3510 Palo Duo Parid 224)9)) fi O O fi 224)0 III Osúa,no)lflIoaIdrOi)d+ubslr 3)10PaloKdl únaiooa ) II), Ctáflfio lolirossstom, lflsopalocsa to trooiall s,fl fi Oirit0lola0s,s05 Ida 3)30) Palo 0)000 Pusno Hrs, )00) fi O Ii) 910 III) CtsOmIasO, 7)flOPaloAnlz ova 264)0 0 fi 0 263)01 Ill C0a)soa0 kni nib blobs 3510 Palo (Its, 16145) 3 3)) 310 II fi (32- Os,ro toifivur 3)30IPaloD0asbC fir~s-02fi fi Toifiosalao,ohaar lfi14ipalo Kfiossbsolo Ls s,olúsbis, Palo (15 lnsao ifibufiitesti 3010 Palo 311 fi fi fi fi C osissis0 i son 04, 3)50 Palocsoocsaassisr,g ia (firs, SIb II fi fi OolOs49 Polsp5piai s s b4blik(flúkwfl 3174) Palo b6üsjcioal fi )) fi fi I) O ( fi 49)3) 0)80) ( ) 00 (

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód:

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74 Vállalati Biztosítások Terület / Corporate Insurance Ügyintéző: Telefon:

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

HU-Debrecen: Biztosítási szolgáltatások 2011/S 170-279555 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Biztosítási szolgáltatások 2011/S 170-279555 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. Szolgáltatás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279555-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Biztosítási szolgáltatások 2011/S 170-279555 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye legkorábban az elfogadott ajánlat visszaérkezését követő nap 0.

vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye legkorábban az elfogadott ajánlat visszaérkezését követő nap 0. CIG Pannónia EMABIT Hiv.: P- 501 /2011 Telefon: +36-20 538 72 52 E-mail: lam.gyorgy@cig.eu Dátum: 2011.11.28 Palladium Consulting Kft Mészáros Árpád részére Tisztelt Cím! Megküldött biztosítási ajánlatkérésükre

Részletesebben

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg:

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT UNION-Lakás Biztosítási ajánlat Adóigazgatási szám: 1049 1984-2-44 SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Új

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Szerződésszám: Szerző: Gondozó: Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kérdőív Termékkód: OASZ Módozati kód: KONYVVFB Módozati szám: 4632 I. Alapadatok: 1. Szerződő adatai, ha

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Részletesebben

Biztosf't6. Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: 15350088-2-05,

Biztosf't6. Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: 15350088-2-05, .J- 7,Av Groupama Biztosf't6 VAGYON ES FELELOSSEGBIZTOSITASI SZERZODES amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: 15350088-2-05, Bankszámlaszám: ), mint szerződö/biztosítot!

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Javaslat

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Javaslat Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT 3/2012. MGYK. elnökségi tájékoztató 1. A Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködési megállapodást kötött az MKB Általános

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Titán Group Alkusz Kft Tel: 0620/359-6780 Fax:061 780-4184 Email: info@titanbiztositas.hu www.titanbiztositas.hu ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő/biztosított adatai:

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

1. Részletes ajánlatkérési leírás. vagyonbiztosításhoz. Szerződő: Bátaszék Város Önkormányzata Bátaszék, Szabadság u 4.

1. Részletes ajánlatkérési leírás. vagyonbiztosításhoz. Szerződő: Bátaszék Város Önkormányzata Bátaszék, Szabadság u 4. 1. Részletes ajánlatkérési leírás vagyonbiztosításhoz Szerződő: Bátaszék Város Önkormányzata 7140 Bátaszék, Szabadság u 4 Biztosítottak: és a telephelyi részletező szerinti ingatlanok Kockázatviselés helyei:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ a. Szerződésszám: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ b. Szervezeti egység kódja: 310701 c. Szervezeti egység neve: d. e. Szerződéskötés

Részletesebben

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal. Vállalati Vagyon Üzletág Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg biztosítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük,

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Előterjesztés a Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgykörében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztása

Előterjesztés a Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgykörében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztása Előterjesztés a Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgykörében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztása 1. előterjesztés száma: 323/2016 2. előterjesztést

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata - Biztosítás közbeszerzés (Er. Táj.)

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata - Biztosítás közbeszerzés (Er. Táj.) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata - Biztosítás közbeszerzés 2016-2018 (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz (Az adatokat az Euler Hermes Europe SA Magyarországi Fióktelepe bizalmasan kezeli) 1. Vállalatunk Név: Cím: Telefon: Fax: Számlavezető bank: Cégjegyzékszám: Főtevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2014. május

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2015. évre.

A Magyar Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2015. évre. A Magyar Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2015. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 A Magyar Földgáztároló Zrt. vagyonelemeire

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Otthon Biztosítás 2.0

Otthon Biztosítás 2.0 Otthon Biztosítás 2.0 Hatályos: 2014. november 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Otthon biztosítás 2.0 Ügyféltájékoztató... 3 Fogalmak... 10 Preambulum... 15 Általános feltételek... 16 Épületbiztosítás különös

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ 001-2008 Érvényes: 2008. október 1. 1. oldal, összesen: 7 1. Általános rendelkezések 1.1. Alap biztosítási összeg: az ajánlati

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-23/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS BANKKÁRTYÁHOZ SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: K&H VÁLASZTHATÓ UTASBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2011 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

Otthon Biztosítás 2.0

Otthon Biztosítás 2.0 Otthon Biztosítás 2.0 Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Otthon biztosítás 2.0 Ügyféltájékoztató... 3 Fogalmak... 10 Preambulum... 14 Általános feltételek... 15 Épületbiztosítás különös feltételei...

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 2 Fogalmak... 8 Preambulum... 12 Általános feltételek... 13 1. Biztosító, szerzôdô,

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére

Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére www.greco.eu Szakmai felelősségbiztosítási program a MNMNK tagjai részére GrECo JLT Hungary Kft. 2015. Az Ön személyes GrECo kapcsolattartója Fekete Ferenc Vezető biztosítási tanácsadó GrECo JLT Hungary

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d,

Részletesebben

Vállalati vízi jármű vagyonbiztosítás

Vállalati vízi jármű vagyonbiztosítás Szerződésszám: Szerző: Gondozó: Vállalati vízi jármű vagyonbiztosítás Adatközlő/Kérdőív Opus: Termékkód: OVB Módozati kód: VB Módozati szám: 4310 HUNNIG kód: VHF 1. Tulajdonosra vonatkozó adatok: Biztosított

Részletesebben

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Feltétel Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 3 B) ltalános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/41 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításról - Biztosítási szolgáltatások beszerzése az önkormányzat, intézményei és vagyonállománya részére

Tájékoztató szerződés módosításról - Biztosítási szolgáltatások beszerzése az önkormányzat, intézményei és vagyonállománya részére Tájékoztató szerződés módosításról - Biztosítási szolgáltatások beszerzése az önkormányzat, intézményei és vagyonállománya részére Közbeszerzési Értesítő száma: 06/44 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Köszönjük, hogy biztosítási igényükkel Társaságunkhoz fordultak.

Köszönjük, hogy biztosítási igényükkel Társaságunkhoz fordultak. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vállalati Vagyon Üzletág Kockázat vállalás Kárrendezés Adminisztráció Telefon: 06 1 476 5604 Fax: 06 1 476 5606 e-mail: vagyonuzletag@aegon.hu Telefon: 06 1

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA

A K&H VISA ARANY ÉS K&H VISA ÜZLETI ARANY BANKKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁBLÁZATA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu szolgáltatás sürgősségi egészségügyi költségek: A K&H VISA ARANY ÉS K&H

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére. Pénzügyi Bizottság

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére. Pénzügyi Bizottság 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225058-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Biztosítási szolgáltatások 2011/S 135-225058 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai 02 i Törvényszék Ügyszám:.. 0 1 P k 6 0 1 2 6 1 9 9 6 Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.. Végzés száma: 3 2 Beküldő adatai: Elektronikus beküldés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje

Részletesebben

PostaFészekÔr. Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. (termékkód: 12014) EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ

PostaFészekÔr. Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. (termékkód: 12014) EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ PostaFészekÔr (termékkód: 12014) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Tartalom A PostaFészekÔr (12014 termékkódszámú) ingatlan- és ingóságbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató...................................................4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.

SZEPARÁTOR LAP. VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66. SZEPARÁTOR LAP VIAS2 Kötvény - Vezető rendszer (PRB) Címzett : Ügyfél Dátum : 2012. január 26. Módozat : 51699 Terület : Vidék Lerton Trans Kft Szorgalmatos Klapka Gy. utca 18 4441 Az Ön biztosításközvetítője

Részletesebben