Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Önkéntes Centrum - Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék I. évfolyam 1-2. szám Önkéntes Centrum - Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai...1 Önkéntes törvény - Önkéntes törvény I....2 Aktuális -Tájékoztató fórum Nyírtelken...3 Megkérdeztük - Hivatalos válaszok az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatosan a NCA pályázataira vonatkozóan...3 Szinkron - Az önkéntesség arcai...4 Jó gyakorlat - Egy sikeres hosszú távú önkéntes program tanulságai...5 Az önkéntesség elterjesztése (TÁMOP / ) címû program keretében válik lehetõvé a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum projekt mûködtetése, melynek általános Célja az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése, az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadószervezetek felkutatása és információkkal történõ ellátása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum szolgáltatásai: Népszerûsítés: Az önkéntesség minél szélesebb körben történõ népszerûsítése, az önkéntességben rejlõ hasznok, értékek tudatosítása, a különbözõ sikeres önkéntes programok nyilvánosságának megteremtése a program egyik alappillére. Ennek érdekében olyan programokat, akciókat szervezünk, amelyek felkeltik az érdeklõdését az önkéntesség iránt a megcélzott csoportoknak és a médiának. Információszolgáltatás: Az Önkéntes Centrum szolgáltatásairól, az önkéntesség formáiról, kereteirõl, a törvényi szabályozásról a fogadó szervezeteket, intézményeket, önkormányzatokat információs napokon tájékoztatjuk. Az önkéntességgel kapcsolatos információk megosztását szolgálja a program honlapja, illetve a témával foglalkozó havonta megjelenõ hírlevél. Közvetítés: Az Önkéntes Centrum a fogadó szervezetek és az önkéntesek egymásra találását az önkénteseket és az önkéntes lehetõségeket összegyûjtõ adatbázisok fejlesztésével biztosítja. A személyes közvetítésen túl a projekt honlapján kialakított adatbázisban is kereshetnek fogadó helyet az önkéntesek és segítõket a szervezetek, intézmények. Önkéntesek, fogadó szervezetek felkészítése: Az önkéntesekkel már együttmûködõ vagy az önkéntesek fogadását még csak tervezõ szervezetek tematizált felkészítéseken vehetnek részt, illetve tanácsadásokon, konzultációs napokon kaphatnak további segítséget. Az önkénteseket már foglalkoztató szervezeteknek tapasztalatcseréken nyílik alkalmuk egymástól tanulniuk, jó ötleteket gyûjteniük, jó gyakorlatokat megismerniük. A leendõ önkénteseket orientációs találkozókon/önkéntes klubokban segítjük felkészülni az önkéntes tevékenység végzésére. Innovatív programelemek: Korábbi kezdeményezéseinkre, tapasztalatainkra támaszkodva több specifikus területen indítunk el programokat: A for-profit szektor bevonását célozzák a vállalati önkéntes programok, illetve az ún. Piactér program (civil-vállalati együttmûködések generálása az önkéntesség segítségével). Az informális önkéntesség felkutatását, fejlesztését szolgálja az Önkéntes Centrum folyamatos jelenléte a megye rendezvényein, településein, illetve ezt szolgálja a 6 önkéntes pont létrehozása is. Az intézményi önkéntesség elõremozdításának érdekében iskolákban, szociális és kulturális intézményekben generálunk önkéntes programokat. Az egyes programelemek a 21 hónapos programidõszak alatt egymásra épülve kerülnek beindításra. A program szakmai megvalósításában az Önkéntes Centrum munkatársait, önkénteseit négy kulcsszakértõ segíti, akik a megye különbözõ térségeiben végzik feladataikat. Az Unió támogatásával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum mellett az országban még 11 megyei önkéntes centrum kezdte meg mûködését. A centrumok munkáját az Önkéntes Központ Alapítvány koordinálja. Az országos fejlesztõ program neve: Önindító program - Önkéntesség elterjesztése Magyarországon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum elérhetõségei: A konzorcium vezetõje: Szocio East Egyesület 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. Tel./fax: 42/ , honlap: Konzorciumi partner: Kalamáris Egyesület 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. Tel./fax: , 30/ Honlap:

2 2 Önkéntes törvény - Önkéntes törvény I. Az elmúlt évtizedben az önkéntesség hazai fejlesztését célzó törekvések egyik legfontosabb eredménye a Közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Önkéntes törvény) elfogadása volt 2005-ben. A törvény az önkéntes tevékenységet, mint önálló jogviszonyt határozza meg és szabályozza. Jelentõségét az adja, hogy a fogadó szervezet és az önkéntes együttmûködését meghatározó feltételek tisztázásán túl ráirányítja a figyelmet az önkéntességre, annak presztízst és rangot ad. Fontos megjegyezni, hogy a törvény csak és kifejezetten a közérdekû önkéntes tevékenységre vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat. Ez azt jelenti, hogy önkéntes tevékenységet más jogviszonyhoz kötõdõen is lehet végezni (például egyesületi tagként tagsági jogviszonyon belül vagy ingyenes megbízásként), illetve nem formalizált keretek között, bármilyen jogviszony létrehozása nélkül. Ezekben az esetekben azonban a fogadó szervezetek nem élvezhetik azokat a jogokat, kedvezményeket, amiket az önkéntes törvény a hatálya alá tartozó szervezeteknek biztosít. Induló sorozatunkban az önkéntes törvény azon részeire szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyeket egy önkénteseket fogadó szervezetnek mindenképpen érdemes ismernie. Kik fogadhatnak és milyen tevékenységra önkéntest? Bejelentkezés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántatásába Ha egy szervezet közérdekû önkéntest kíván foglalkoztatni, regisztrálnia kell magát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántartásában. Nem a fogadni kívánt önkénteseket kell bejelentenie a szervezetnek! Ha a fogadó szervezet eldöntötte, hogy a törvény alapján kíván önkénteseket fogadni, akkor a Bejelentési lapon, mint fogadó szervezetnek kell adatokat szolgáltatni magáról (név, székhely, adószám, szervezeti típus), illetve azokat a tevékenységi köröket (pl. adminisztráció, rendezvényszervezés, fordítás, stb.) kell konkrétan feltûntetnie, amelyeket önkéntesekkel kíván ellátni. Külön kell nyilatkozni a fentieken kívül még arról, hogy a szervezet engedélyköteles építési munkában akar-e önkénteseket fogadni (ha ige, akkor meg kell adni az építkezés helyszínének pontos címét); kíván-e fiatalkorú, illetve korlátozottan cselekvõképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni (rájuk a törvény külön szabályokat fogalmaz meg); kíván-e az Európai Gazdasági Térségbe nem tartozó állam polgárát önkéntesként foglalkoztatni; kíván-e önkéntest külföldön végzendõ közérdekû önkéntes tevékenységre foglalkoztatni. A törvény az alábbi szervezetnél teszi lehetõvé önkéntesek fogadását: Helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és ezek társulásai, Állami és önkormányzati költségvetési szervek; Közhasznú és kiemelkedõen közhasznú szervezetek (pl. alapítvány, egyesület) Egyházi jogi személyek Közszolgáltató intézmények, ha mûködési engedélyük az alábbi szolgáltatások vagy ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások nyújtására szolnak: szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsõoktatási intézmény, múzeum, nyilvános könyvtár, közlevéltár és nyilvános magánlevéltár, közmûvelõdési intézmény. Közérdekû önkéntest az elõzõekben felsorolt szervezetek csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak. A törvény nem sorolja a közérdekû önkéntes tevékenységek közé, és így annak szabályai nem vonatkoznak az egyesületi tagság keretében, a kuratóriumi megbízás alapján vagy egyházi személyként végzett önkéntes tevékenységre. Szintén nem tekinthetõ közérdekû önkéntes tevékenységnek a hozzátartozó javára végzett tevékenység. Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ A kitöltött, aláírt Bejelentési lap mellé a törvényben elõírt mellékleteket kell csatolnia a szervezetnek. Közhasznú civil szervezet esetében: létesítõ okirat egyszerû másolatát és a szervezet adatait tartalmazó 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat eredeti példányát. Intézmény, illetve annak fenntartója esetén a jogszerû mûködést igazoló iratot (mûködési engedély). Ha az intézmény fenntartója egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság akkor mellékelni kell a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot is, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói engedély másolatát. A Bejelentési lapot a mellékletekkel együtt az alábbi címre kell elküldeni: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Fõosztály 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. A bejelentkezést alapesetben még az önkéntes tevékenység megkezdése elõtt meg kell tenni. Ha azonban olyan szükséghelyzet áll elõ, ami nem teszi lehetõvé az elõzetes bejelentkezést a minisztériumi nyilvántartásba, a törvény lehetõvé teszi, hogy az önkéntes tevékenység megkezdésétõl számított 15 napig ezt még megtehesse a fogadó szervezet. honlapon található meg. A fogadó szervezeteknek egyszer kell bejelentkezni a nyilvántartásba, utána már csak a bejelentés lapon megadott adatok változását kell bejelenteni, amire szintén 15 napos határidõt szabott a törvényalkotó. Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

3 Nyilvántartásba vétel: Amennyiben a Minisztérium bármilyen hiányosságot állapít meg a bejelentkezés kapcsán, hiánypótlásra szólítja fel a szervezet. Ha a hiánypótlás nem érkezik meg határidõre, vagy a hiányosságok annak ellenére továbbra is fennállnak akkor a nyilvántartásba vételi eljárást megszünteti a Minisztérium. Aktuális -Tájékoztató fórum Nyírtelken A tájékoztató fórum helyszíne: Nyírteleki Civil Centrum 4461 Nyírtelek, Tokaji út 50. Közösségi Ház 00 A tájékoztató fórum idõpontja: március 29. (hétfõ), 15. A következõ tájékoztató fórum témái: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum tevékenysége, szolgáltatásai A közérdekû önkéntes tevékenységet szabályozó törvény bemutatása (az önkéntesek foglalkoztatásának szabályai, önkéntes szerzõdés, juttatások, stb.) 3 Ez azonban csak annyit jelent, hogy újra meg kell küldenie a szervezetnek a bejelentési lapot a mellékletekkel együtt, ami új eljárást indít el. A Minisztériumnál nyilvántartott szervezetek listája a honlapon található meg. Az önkéntesek foglalkoztatási költségeinek elszámolása NCA pályázatokban Egy önkéntes mintaprojekt bemutatása Részvételi szándékát, kérjük, a 42/ ös telefonszámon vagy az címen jelezze március 26-ig. Megkérdeztük - Hivatalos válaszok az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatosan a NCA pályázataira vonatkozóan Tisztelt Cím! (Címzett: ESZA Nonprofit Kft.) A következõ kérdéseinkre várnánk információkat Önöktõl: Az NCA mûködési pályázatokba be lehet építeni az önkéntes `foglalkoztatás` költségeit. Ezekrõl szeretnénk bõvebb tájékoztatást kérni, hogy konkrétan melyik soron mit is tudunk elszámolni? Étkezés biztosítása, megtérítése alatt adható-e például Sodexho Pass hideg vagy meleg étkezési utalvány adómentesen, mivel a jelenlegi törvényi szabályozás nem terjed ki az önkéntesekre, illetve az önkéntességre, (rájuk továbbra is a 2005.évi LXXXVIII. tv az irányadó). Milyen utalványt és milyen feltételekkel tudunk/lehet elszámolni? A használt saját eszközök alatt pontosan milyen eszközökre kell/lehet gondolni? Azokat hogyan célszerû dokumentálni, mi szükséges az elszámolásaikhoz? Utazási költséget szintén az NCA esetén a B.6 költségsoron tudunk tervezni? Ha igen ide kell tervezni a gépkocsi kiküldetést illetve a tömegközlekedéssel megvalósított utazásokat is? Autó esetén csak saját gépjármû, vagy kölcsönszerzõdéssel más tulajdonában lévõ gépjármû is elszámolható? A 2005.évi LXXXVIII. tv lehetõséget ad az önkéntest `foglalkoztató` szervezet számára, hogy ha az önkéntes lakóhelye nem azonos az önkéntes tevénykenységét végzõ hellyel lakhatást, konkrétan albérletet téríthet számára. Valóban téríthetõ-e? Ha igen milyen dokumentációval, feltételekkel és hogyan lehetséges ezek elszámolása? Továbbá a törvény lehetõséget biztosít arra, hogy az önkéntest fogadó szervezet jutalmat adjon az önkéntese számára. Ennek költsége elszámolható-e? Ha igen milyen feltételekkel. Munkaruha biztosítására is ad lehetõséget a törvény. Adható-e? Ha igen milyen feltételekkel, illetve mennyire kell hogy azonos szervezeti szabályzat legyen érvényes az önkéntesekre mint a munkavállalókra? Tisztelt Pályázó! Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk Válasz: 2009-es pályázat esetében: 1. étkezés: számla ellenében az étkezés megtérítése adómentes. Étkezési utalvány is adható, de ekkor az SZJA törvény szerint kell adózni ( Ft értékig meleg étkezési utalvány után a juttatót terhelõ 25% szja megfizetésével. Hideg étkezési utalványnál és a Ft-ot meghaladó értékû meleg étkezési utalványnál az értékhatárt meghaladó rész természetbeni juttatás, amelyet 54 százalék személyi jövedelemadó és a személyi jövedelemadóval növelt érték után 27 százalék társadalombiztosítási járulék, nem biztosítási jogviszonyban történõ juttatás esetében pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terhel. Saját eszköz: az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekû önkéntes tevékenység ellátása érdekében történo - muködtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történo biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése lehetséges, ha azt az önkéntessel kötött szerzõdésbe belefoglalták. Fontos, hogy csak a bizonylattal igazolt költségek számolhatók el. (pl. önkéntes végez internetes munkát otthon, akkor az önkéntes nevére szóló számlának pl. a 10%-át elszámolhatja, ha az a szerzõdésében szerepel. Ha nem a nevére szól az internet számla, akkor nem elszámolható.) Utazási költség: ha önkéntesekkel kapcsolatos, akkor kiküldetési rendelvény alapján, ha az önkéntesé az autó. Tömegközlekedésnél a szervezet nevére szólószámlával lehet elszámolni, de mindezt az Önkéntes foglalkoztatás költségei soron. Albérlet: A közérdekû önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történõ biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelõ alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történõ használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történõ használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethetõ összegének nagyságát. Jutalom NCA támogatás terhére nem számolható el. Válaszukat elõre is megköszönve Üdvözlettel Oroszné Pompár Ágnes Kalamáris Egyesület 4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8/35. Iroda: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. telefon/fax: 42/ mobil: 06-30/ , 06-30/ honlap: Munkaruha: az önkéntesnek adott, a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védõfelszerelés és -anyag. Javasoljuk, tanulmányozzák a törvényt: és mellé feltétlenül az szja- és a tb törvényt, mert a mértékek és a hozzájuk kapcsolódó terhek ott olvashatók.

4 4 Szinkron - Az önkéntesség arcai Önkéntes Kalamáris Egyesület önkéntese Oláh Kornél 31 éves Mikor kerültél kapcsolatba az önkéntességgel és mikor kezdtél el önkénteskedni? 1994-ben kezdtem el önkénteskedni a Mandala Dalszínháznál, 16 évesen, a másodvirágzás a Kalamáris Egyesületnél következett be 2009 nyarán a tokaji Hegyalja Fesztiválon. Akkoriban én nem is tudtam, hogy önkéntes vagyok, tudatos önkéntessé a Kalamárisnál váltam, bár hozzá kell tenni, hogy erre az egyesület tagjai, munkatársai hívták fel a figyelmemet. Amit csináltam, azt valóban szívesen, önkéntesen és anyagi ellenszolgálatás nélkül tettem. Miért érdemes az önkéntességet kipróbálni? Egy önkéntesnek azért jó, mert olyan dolgokat próbálhat ki, melyhez kötõdõen nincsenek szigorú elvárások, pl. végzettséggel kapcsolatosan. Ezenkívül az önkéntes számára is kiderülhet, hogy nem csak ambíciója van az adott tevékenységhez, hanem mondjuk tehetsége is. Miért jó a fogadószervezetnek, ha önkénteseket fogad? A fogadószervezet lehetõséget kap arra, hogy kipróbáljon embereket úgy, hogy késõbb akár, mint munkatársat is tudja a szervezetnél alkalmazni a korábbi önkénteseket. Sokféle gondolkodású ember kerülhet így az egyesület közelébe, ami színesítheti a programjait. Milyen tevékenységet végzel önkéntesként? A Kalamárisban programszervezésben, logisztikai feladatokban segítek, és önkéntes zenefelelõs lettem, mint, fesztivál DJ. Milyen képességedet tudod hasznosítani az önkéntes tevékenység során? Elsõsorban technikai tudásomat (hangosítás, képrögzítés, autóvezetés) hasznosítom Fogadószervezet: Kalamáris Egyesület Tóth Zsuzsanna önkéntes koordinátor Mióta vannak önkéntesek az egyesületnél? Mióta világ a világ, vagyis amióta van az egyesület, 1993 óta. Miért jó önkéntesekkel együttmûködni? Színesebbé teszik az egyesületet, vért frissítenek, segíti a szervezet megújulását. Milyen tevékenységbe vonhatók be az önkéntesek? Közösségi programok lebonyolításába, logisztikai feladatok megoldásába. Mit nyújt az egyesület az önkénteseknek? Találnak egy befogadó közösséget, ahol megbecsülést kapnak, és kipróbálhatják magukat olyan tevékenységekben is, amit munkahelyen nem tehetnek meg, mert pl. nincs hozzá végzettségük. Nálunk pl nagyon sok önkéntes mûvelõdésszervezõ, hangmérnök, logisztikus van. Milyen szervezeti bánatok vannak az önkéntesekkel kapcsolatosan? Néha nagyobbak a reményeink, mint amilyenek valójában az önkéntes kapacitásai. De nem csak mi csalódunk néha, hanem az önkéntes sem azt találja meg a szervezetnél, amit gondolt, keresett. Ezért fontos a szervezeti és az egyéni önismeret egyaránt. Az érdeklõdés hamar felcsillan az önkéntes szemekben, de sajnos hamar ki is hunyhat. Milyen szervezeti örömök vannak? A kölcsönös egymásra találás katartikus élmény. Ritka és nagyon meg kell becsülni. Amikor érzékeljük a személység kibontakozását, amikor lépcsõfok lehettünk az önkéntes életútjában, karrierjében, akkor értjük és érezzük igazán az önkéntesség lényegét. Kinek ajánlod az önkéntességet? Mindenkinek, akiben van közösségi érzés, akinek nem derogál pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül tenni egy cél megvalósításáért. Akinek sok üres szabadideje van. Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

5 5 Jó gyakorlat - Egy sikeres hosszú távú önkéntes program tanulságai Kósa Károly májusában csatlakozott a Kalamáris Egyesület által koordinált Ötlet regionális önkéntes programhoz. 45 év feletti munkanélkülieket kerestünk, hogy a hosszútávú önkéntesség révén segítsük õket a munkaerõpiacra történõ reintegriációban. Károly a Munkanélkülieket Segítõ Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetségének debreceni irodájába került, ahol Király Adrienn munkatárs, mint mentor segítette õt a szervezeti beilleszkedésben. Ebben a projektben az önkéntes és a fogadószervezet feladatai jogai, és kötelezettségei egy önkéntes szerzõdésben és egy háromoldalú együttmûködési megállapodásban is rögzítve voltak. Az önkéntesnek heti 30 órát kellett fogadószervezeténél eltölteni, és a fogadószervezet által meghatározott tevékenységet elvégezni. Az önkéntes tevékenységet étkezési hozzájárulással, útiköltség térítéssel és képzési költségtérítéssel támogattuk. Az önkéntességben rejlõ lehetõségeket, a program tanulságait, eredményeit a Király Adrienn által írt záró mentori jelentés híven tükrözi: Önkéntesünk és a szervezetünk által közösen meghatározott legfontosabb cél az volt, hogy Károly az itt eltöltött idõ alatt megszerzendõ munkatapasztalat segítségével sikeresen el tudjon helyezkedni az elsõdleges munkaerõpiacon, ahol szakértelmével, szaktudásával újra hasznos tagja lehet a társadalomnak. Igyekeztünk Károlyt bevonni minden olyan programunkba, ahol találkozhatott potenciális munkáltatókkal, civil szervezetekkel, állami szervezetek képviselõivel, ahol a találkozások, rendezvények alkalmával is érdeklõdhetett állások ügyében. Úgy gondolom, Károly kapcsolati tõkéje jelentõsen gyarapodott a nálunk töltött idõ alatt, s a szervezetünk révén szerzett ismeretségei által talán könnyebben fog tudni boldogulni a nyílt munkaerõpiacon való elhelyezkedésben. Károly érkezésekor fontos célunk volt, hogy fejlesszük önkéntesünk verbális és nonverbális kommunikációját, írásképét. Napi munkavégzéseink során folyamatosan igyekeztük fejleszteni Károly önértékelését, növeltük önbizalmát, melyet a folyamatos visszacsatolások által, valamint a mentori megbeszélések segítségével nyugtáztunk. Valamennyi szociális és életvezetési kompetenciával összefüggõ hiányosságán javítani próbáltunk, igyekeztünk szinten tartani, vagy még inkább fejleszteni a már meglévõ erõsségeket. Jelentõs sikernek értékelhetõ, hogy Károly örömmel vett részt az Ötlet programot megvalósító és koordináló Kalamáris Ifjúsági Egyesület által szervezett tréningeken, igyekezett igénybe venni a program által nyújtott juttatásokat, melyek közül kiemelkedõ jelentõséggel bír, hogy Károly a projekt költségvetésének terhére, B típusú jogosítványt szerzett úgy, hogy valamennyi vizsgát elsõre teljesített. Károly megjelenésével egyéniségként érkezett hozzánk, és úgy hiszem, hogy egyéniségként is távozott. Új egyéniségének fõ meghatározója azonban a személyiségében történt változásokban áll. Károlynak szervezetünknél lehetõsége nyílt közösséghez tartozni, csapatmunkát végezni, napi rutinszerûen ütemezni életét. Részese lehetett munkahelyi szituációknak, emberi kapcsolatoknak, közösségi életnek, konfliktusoknak. Részt vehetett egy iroda életében, számos rendezvényen, megbeszélésen, ahol elmondhatta nézeteit, hozzászólásokkal élhetett, véleményeket cserélhetett. Lehetõsége volt tanulni, fejlõdni, új folyamatokat, rendszereket, módszereket megismerni. A fentiek hatására fejlõdtek kulcsképességei, javultak a motivációs képességei, fejlõdött a felelõsségérzete, asszertivitása. Kipróbálhatta magát egyéni munkafolyamatokban és team munkában egyaránt. Sok szituációban vette hasznát magas fokú empatikus készségének, szociális érzékenységének, jól kezelte a konfliktusokat. Epilógus: Károly egy hónappal a program befejezése után elhelyezkedett a nyílt munkaerõpiacon.

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Készült: 2011. szeptemberében Készítették: A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület munkatársai (Kőszegi Mónika, Nagy Krisztina) A képzési

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék Önkéntesség Éve Önkéntes törvény Önkéntes Centrum Önkéntes Centrum Önkéntesség Éve - Az Önkéntesség

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Információk az önkéntes munkáról

Információk az önkéntes munkáról Információk az önkéntes munkáról 2011. november 15. Összeállította az MKE elnökség felkérése alapján Fehér Miklós főtitkár Adalékok az önkéntes munkavégzésről, az önkéntesség lehetőségeiről a könyvtárakban

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl

A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl Dr. Bíró Endre: (Jogismeret Alapítvány) A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl (E tanulmány az Önkéntes Központ Alapítvány és a Jogismeret Alapítvány között,

Részletesebben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl A segédlet létrejöttét a TÁMOP - 5.5.2/09/1-2009-0001 Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt tette lehetõvé.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben