Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Önkéntes Centrum - Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék I. évfolyam 1-2. szám Önkéntes Centrum - Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai...1 Önkéntes törvény - Önkéntes törvény I....2 Aktuális -Tájékoztató fórum Nyírtelken...3 Megkérdeztük - Hivatalos válaszok az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatosan a NCA pályázataira vonatkozóan...3 Szinkron - Az önkéntesség arcai...4 Jó gyakorlat - Egy sikeres hosszú távú önkéntes program tanulságai...5 Az önkéntesség elterjesztése (TÁMOP / ) címû program keretében válik lehetõvé a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum projekt mûködtetése, melynek általános Célja az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése, az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadószervezetek felkutatása és információkkal történõ ellátása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum szolgáltatásai: Népszerûsítés: Az önkéntesség minél szélesebb körben történõ népszerûsítése, az önkéntességben rejlõ hasznok, értékek tudatosítása, a különbözõ sikeres önkéntes programok nyilvánosságának megteremtése a program egyik alappillére. Ennek érdekében olyan programokat, akciókat szervezünk, amelyek felkeltik az érdeklõdését az önkéntesség iránt a megcélzott csoportoknak és a médiának. Információszolgáltatás: Az Önkéntes Centrum szolgáltatásairól, az önkéntesség formáiról, kereteirõl, a törvényi szabályozásról a fogadó szervezeteket, intézményeket, önkormányzatokat információs napokon tájékoztatjuk. Az önkéntességgel kapcsolatos információk megosztását szolgálja a program honlapja, illetve a témával foglalkozó havonta megjelenõ hírlevél. Közvetítés: Az Önkéntes Centrum a fogadó szervezetek és az önkéntesek egymásra találását az önkénteseket és az önkéntes lehetõségeket összegyûjtõ adatbázisok fejlesztésével biztosítja. A személyes közvetítésen túl a projekt honlapján kialakított adatbázisban is kereshetnek fogadó helyet az önkéntesek és segítõket a szervezetek, intézmények. Önkéntesek, fogadó szervezetek felkészítése: Az önkéntesekkel már együttmûködõ vagy az önkéntesek fogadását még csak tervezõ szervezetek tematizált felkészítéseken vehetnek részt, illetve tanácsadásokon, konzultációs napokon kaphatnak további segítséget. Az önkénteseket már foglalkoztató szervezeteknek tapasztalatcseréken nyílik alkalmuk egymástól tanulniuk, jó ötleteket gyûjteniük, jó gyakorlatokat megismerniük. A leendõ önkénteseket orientációs találkozókon/önkéntes klubokban segítjük felkészülni az önkéntes tevékenység végzésére. Innovatív programelemek: Korábbi kezdeményezéseinkre, tapasztalatainkra támaszkodva több specifikus területen indítunk el programokat: A for-profit szektor bevonását célozzák a vállalati önkéntes programok, illetve az ún. Piactér program (civil-vállalati együttmûködések generálása az önkéntesség segítségével). Az informális önkéntesség felkutatását, fejlesztését szolgálja az Önkéntes Centrum folyamatos jelenléte a megye rendezvényein, településein, illetve ezt szolgálja a 6 önkéntes pont létrehozása is. Az intézményi önkéntesség elõremozdításának érdekében iskolákban, szociális és kulturális intézményekben generálunk önkéntes programokat. Az egyes programelemek a 21 hónapos programidõszak alatt egymásra épülve kerülnek beindításra. A program szakmai megvalósításában az Önkéntes Centrum munkatársait, önkénteseit négy kulcsszakértõ segíti, akik a megye különbözõ térségeiben végzik feladataikat. Az Unió támogatásával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum mellett az országban még 11 megyei önkéntes centrum kezdte meg mûködését. A centrumok munkáját az Önkéntes Központ Alapítvány koordinálja. Az országos fejlesztõ program neve: Önindító program - Önkéntesség elterjesztése Magyarországon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum elérhetõségei: A konzorcium vezetõje: Szocio East Egyesület 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. Tel./fax: 42/ , honlap: Konzorciumi partner: Kalamáris Egyesület 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. Tel./fax: , 30/ Honlap:

2 2 Önkéntes törvény - Önkéntes törvény I. Az elmúlt évtizedben az önkéntesség hazai fejlesztését célzó törekvések egyik legfontosabb eredménye a Közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Önkéntes törvény) elfogadása volt 2005-ben. A törvény az önkéntes tevékenységet, mint önálló jogviszonyt határozza meg és szabályozza. Jelentõségét az adja, hogy a fogadó szervezet és az önkéntes együttmûködését meghatározó feltételek tisztázásán túl ráirányítja a figyelmet az önkéntességre, annak presztízst és rangot ad. Fontos megjegyezni, hogy a törvény csak és kifejezetten a közérdekû önkéntes tevékenységre vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat. Ez azt jelenti, hogy önkéntes tevékenységet más jogviszonyhoz kötõdõen is lehet végezni (például egyesületi tagként tagsági jogviszonyon belül vagy ingyenes megbízásként), illetve nem formalizált keretek között, bármilyen jogviszony létrehozása nélkül. Ezekben az esetekben azonban a fogadó szervezetek nem élvezhetik azokat a jogokat, kedvezményeket, amiket az önkéntes törvény a hatálya alá tartozó szervezeteknek biztosít. Induló sorozatunkban az önkéntes törvény azon részeire szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyeket egy önkénteseket fogadó szervezetnek mindenképpen érdemes ismernie. Kik fogadhatnak és milyen tevékenységra önkéntest? Bejelentkezés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántatásába Ha egy szervezet közérdekû önkéntest kíván foglalkoztatni, regisztrálnia kell magát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántartásában. Nem a fogadni kívánt önkénteseket kell bejelentenie a szervezetnek! Ha a fogadó szervezet eldöntötte, hogy a törvény alapján kíván önkénteseket fogadni, akkor a Bejelentési lapon, mint fogadó szervezetnek kell adatokat szolgáltatni magáról (név, székhely, adószám, szervezeti típus), illetve azokat a tevékenységi köröket (pl. adminisztráció, rendezvényszervezés, fordítás, stb.) kell konkrétan feltûntetnie, amelyeket önkéntesekkel kíván ellátni. Külön kell nyilatkozni a fentieken kívül még arról, hogy a szervezet engedélyköteles építési munkában akar-e önkénteseket fogadni (ha ige, akkor meg kell adni az építkezés helyszínének pontos címét); kíván-e fiatalkorú, illetve korlátozottan cselekvõképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni (rájuk a törvény külön szabályokat fogalmaz meg); kíván-e az Európai Gazdasági Térségbe nem tartozó állam polgárát önkéntesként foglalkoztatni; kíván-e önkéntest külföldön végzendõ közérdekû önkéntes tevékenységre foglalkoztatni. A törvény az alábbi szervezetnél teszi lehetõvé önkéntesek fogadását: Helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és ezek társulásai, Állami és önkormányzati költségvetési szervek; Közhasznú és kiemelkedõen közhasznú szervezetek (pl. alapítvány, egyesület) Egyházi jogi személyek Közszolgáltató intézmények, ha mûködési engedélyük az alábbi szolgáltatások vagy ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások nyújtására szolnak: szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsõoktatási intézmény, múzeum, nyilvános könyvtár, közlevéltár és nyilvános magánlevéltár, közmûvelõdési intézmény. Közérdekû önkéntest az elõzõekben felsorolt szervezetek csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak. A törvény nem sorolja a közérdekû önkéntes tevékenységek közé, és így annak szabályai nem vonatkoznak az egyesületi tagság keretében, a kuratóriumi megbízás alapján vagy egyházi személyként végzett önkéntes tevékenységre. Szintén nem tekinthetõ közérdekû önkéntes tevékenységnek a hozzátartozó javára végzett tevékenység. Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ A kitöltött, aláírt Bejelentési lap mellé a törvényben elõírt mellékleteket kell csatolnia a szervezetnek. Közhasznú civil szervezet esetében: létesítõ okirat egyszerû másolatát és a szervezet adatait tartalmazó 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat eredeti példányát. Intézmény, illetve annak fenntartója esetén a jogszerû mûködést igazoló iratot (mûködési engedély). Ha az intézmény fenntartója egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság akkor mellékelni kell a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot is, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói engedély másolatát. A Bejelentési lapot a mellékletekkel együtt az alábbi címre kell elküldeni: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Fõosztály 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. A bejelentkezést alapesetben még az önkéntes tevékenység megkezdése elõtt meg kell tenni. Ha azonban olyan szükséghelyzet áll elõ, ami nem teszi lehetõvé az elõzetes bejelentkezést a minisztériumi nyilvántartásba, a törvény lehetõvé teszi, hogy az önkéntes tevékenység megkezdésétõl számított 15 napig ezt még megtehesse a fogadó szervezet. honlapon található meg. A fogadó szervezeteknek egyszer kell bejelentkezni a nyilvántartásba, utána már csak a bejelentés lapon megadott adatok változását kell bejelenteni, amire szintén 15 napos határidõt szabott a törvényalkotó. Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

3 Nyilvántartásba vétel: Amennyiben a Minisztérium bármilyen hiányosságot állapít meg a bejelentkezés kapcsán, hiánypótlásra szólítja fel a szervezet. Ha a hiánypótlás nem érkezik meg határidõre, vagy a hiányosságok annak ellenére továbbra is fennállnak akkor a nyilvántartásba vételi eljárást megszünteti a Minisztérium. Aktuális -Tájékoztató fórum Nyírtelken A tájékoztató fórum helyszíne: Nyírteleki Civil Centrum 4461 Nyírtelek, Tokaji út 50. Közösségi Ház 00 A tájékoztató fórum idõpontja: március 29. (hétfõ), 15. A következõ tájékoztató fórum témái: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum tevékenysége, szolgáltatásai A közérdekû önkéntes tevékenységet szabályozó törvény bemutatása (az önkéntesek foglalkoztatásának szabályai, önkéntes szerzõdés, juttatások, stb.) 3 Ez azonban csak annyit jelent, hogy újra meg kell küldenie a szervezetnek a bejelentési lapot a mellékletekkel együtt, ami új eljárást indít el. A Minisztériumnál nyilvántartott szervezetek listája a honlapon található meg. Az önkéntesek foglalkoztatási költségeinek elszámolása NCA pályázatokban Egy önkéntes mintaprojekt bemutatása Részvételi szándékát, kérjük, a 42/ ös telefonszámon vagy az címen jelezze március 26-ig. Megkérdeztük - Hivatalos válaszok az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatosan a NCA pályázataira vonatkozóan Tisztelt Cím! (Címzett: ESZA Nonprofit Kft.) A következõ kérdéseinkre várnánk információkat Önöktõl: Az NCA mûködési pályázatokba be lehet építeni az önkéntes `foglalkoztatás` költségeit. Ezekrõl szeretnénk bõvebb tájékoztatást kérni, hogy konkrétan melyik soron mit is tudunk elszámolni? Étkezés biztosítása, megtérítése alatt adható-e például Sodexho Pass hideg vagy meleg étkezési utalvány adómentesen, mivel a jelenlegi törvényi szabályozás nem terjed ki az önkéntesekre, illetve az önkéntességre, (rájuk továbbra is a 2005.évi LXXXVIII. tv az irányadó). Milyen utalványt és milyen feltételekkel tudunk/lehet elszámolni? A használt saját eszközök alatt pontosan milyen eszközökre kell/lehet gondolni? Azokat hogyan célszerû dokumentálni, mi szükséges az elszámolásaikhoz? Utazási költséget szintén az NCA esetén a B.6 költségsoron tudunk tervezni? Ha igen ide kell tervezni a gépkocsi kiküldetést illetve a tömegközlekedéssel megvalósított utazásokat is? Autó esetén csak saját gépjármû, vagy kölcsönszerzõdéssel más tulajdonában lévõ gépjármû is elszámolható? A 2005.évi LXXXVIII. tv lehetõséget ad az önkéntest `foglalkoztató` szervezet számára, hogy ha az önkéntes lakóhelye nem azonos az önkéntes tevénykenységét végzõ hellyel lakhatást, konkrétan albérletet téríthet számára. Valóban téríthetõ-e? Ha igen milyen dokumentációval, feltételekkel és hogyan lehetséges ezek elszámolása? Továbbá a törvény lehetõséget biztosít arra, hogy az önkéntest fogadó szervezet jutalmat adjon az önkéntese számára. Ennek költsége elszámolható-e? Ha igen milyen feltételekkel. Munkaruha biztosítására is ad lehetõséget a törvény. Adható-e? Ha igen milyen feltételekkel, illetve mennyire kell hogy azonos szervezeti szabályzat legyen érvényes az önkéntesekre mint a munkavállalókra? Tisztelt Pályázó! Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk Válasz: 2009-es pályázat esetében: 1. étkezés: számla ellenében az étkezés megtérítése adómentes. Étkezési utalvány is adható, de ekkor az SZJA törvény szerint kell adózni ( Ft értékig meleg étkezési utalvány után a juttatót terhelõ 25% szja megfizetésével. Hideg étkezési utalványnál és a Ft-ot meghaladó értékû meleg étkezési utalványnál az értékhatárt meghaladó rész természetbeni juttatás, amelyet 54 százalék személyi jövedelemadó és a személyi jövedelemadóval növelt érték után 27 százalék társadalombiztosítási járulék, nem biztosítási jogviszonyban történõ juttatás esetében pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terhel. Saját eszköz: az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekû önkéntes tevékenység ellátása érdekében történo - muködtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történo biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése lehetséges, ha azt az önkéntessel kötött szerzõdésbe belefoglalták. Fontos, hogy csak a bizonylattal igazolt költségek számolhatók el. (pl. önkéntes végez internetes munkát otthon, akkor az önkéntes nevére szóló számlának pl. a 10%-át elszámolhatja, ha az a szerzõdésében szerepel. Ha nem a nevére szól az internet számla, akkor nem elszámolható.) Utazási költség: ha önkéntesekkel kapcsolatos, akkor kiküldetési rendelvény alapján, ha az önkéntesé az autó. Tömegközlekedésnél a szervezet nevére szólószámlával lehet elszámolni, de mindezt az Önkéntes foglalkoztatás költségei soron. Albérlet: A közérdekû önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történõ biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelõ alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történõ használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történõ használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethetõ összegének nagyságát. Jutalom NCA támogatás terhére nem számolható el. Válaszukat elõre is megköszönve Üdvözlettel Oroszné Pompár Ágnes Kalamáris Egyesület 4400 Nyíregyháza, Széna tér 2. 8/35. Iroda: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 44. telefon/fax: 42/ mobil: 06-30/ , 06-30/ honlap: Munkaruha: az önkéntesnek adott, a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védõfelszerelés és -anyag. Javasoljuk, tanulmányozzák a törvényt: és mellé feltétlenül az szja- és a tb törvényt, mert a mértékek és a hozzájuk kapcsolódó terhek ott olvashatók.

4 4 Szinkron - Az önkéntesség arcai Önkéntes Kalamáris Egyesület önkéntese Oláh Kornél 31 éves Mikor kerültél kapcsolatba az önkéntességgel és mikor kezdtél el önkénteskedni? 1994-ben kezdtem el önkénteskedni a Mandala Dalszínháznál, 16 évesen, a másodvirágzás a Kalamáris Egyesületnél következett be 2009 nyarán a tokaji Hegyalja Fesztiválon. Akkoriban én nem is tudtam, hogy önkéntes vagyok, tudatos önkéntessé a Kalamárisnál váltam, bár hozzá kell tenni, hogy erre az egyesület tagjai, munkatársai hívták fel a figyelmemet. Amit csináltam, azt valóban szívesen, önkéntesen és anyagi ellenszolgálatás nélkül tettem. Miért érdemes az önkéntességet kipróbálni? Egy önkéntesnek azért jó, mert olyan dolgokat próbálhat ki, melyhez kötõdõen nincsenek szigorú elvárások, pl. végzettséggel kapcsolatosan. Ezenkívül az önkéntes számára is kiderülhet, hogy nem csak ambíciója van az adott tevékenységhez, hanem mondjuk tehetsége is. Miért jó a fogadószervezetnek, ha önkénteseket fogad? A fogadószervezet lehetõséget kap arra, hogy kipróbáljon embereket úgy, hogy késõbb akár, mint munkatársat is tudja a szervezetnél alkalmazni a korábbi önkénteseket. Sokféle gondolkodású ember kerülhet így az egyesület közelébe, ami színesítheti a programjait. Milyen tevékenységet végzel önkéntesként? A Kalamárisban programszervezésben, logisztikai feladatokban segítek, és önkéntes zenefelelõs lettem, mint, fesztivál DJ. Milyen képességedet tudod hasznosítani az önkéntes tevékenység során? Elsõsorban technikai tudásomat (hangosítás, képrögzítés, autóvezetés) hasznosítom Fogadószervezet: Kalamáris Egyesület Tóth Zsuzsanna önkéntes koordinátor Mióta vannak önkéntesek az egyesületnél? Mióta világ a világ, vagyis amióta van az egyesület, 1993 óta. Miért jó önkéntesekkel együttmûködni? Színesebbé teszik az egyesületet, vért frissítenek, segíti a szervezet megújulását. Milyen tevékenységbe vonhatók be az önkéntesek? Közösségi programok lebonyolításába, logisztikai feladatok megoldásába. Mit nyújt az egyesület az önkénteseknek? Találnak egy befogadó közösséget, ahol megbecsülést kapnak, és kipróbálhatják magukat olyan tevékenységekben is, amit munkahelyen nem tehetnek meg, mert pl. nincs hozzá végzettségük. Nálunk pl nagyon sok önkéntes mûvelõdésszervezõ, hangmérnök, logisztikus van. Milyen szervezeti bánatok vannak az önkéntesekkel kapcsolatosan? Néha nagyobbak a reményeink, mint amilyenek valójában az önkéntes kapacitásai. De nem csak mi csalódunk néha, hanem az önkéntes sem azt találja meg a szervezetnél, amit gondolt, keresett. Ezért fontos a szervezeti és az egyéni önismeret egyaránt. Az érdeklõdés hamar felcsillan az önkéntes szemekben, de sajnos hamar ki is hunyhat. Milyen szervezeti örömök vannak? A kölcsönös egymásra találás katartikus élmény. Ritka és nagyon meg kell becsülni. Amikor érzékeljük a személység kibontakozását, amikor lépcsõfok lehettünk az önkéntes életútjában, karrierjében, akkor értjük és érezzük igazán az önkéntesség lényegét. Kinek ajánlod az önkéntességet? Mindenkinek, akiben van közösségi érzés, akinek nem derogál pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül tenni egy cél megvalósításáért. Akinek sok üres szabadideje van. Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

5 5 Jó gyakorlat - Egy sikeres hosszú távú önkéntes program tanulságai Kósa Károly májusában csatlakozott a Kalamáris Egyesület által koordinált Ötlet regionális önkéntes programhoz. 45 év feletti munkanélkülieket kerestünk, hogy a hosszútávú önkéntesség révén segítsük õket a munkaerõpiacra történõ reintegriációban. Károly a Munkanélkülieket Segítõ Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetségének debreceni irodájába került, ahol Király Adrienn munkatárs, mint mentor segítette õt a szervezeti beilleszkedésben. Ebben a projektben az önkéntes és a fogadószervezet feladatai jogai, és kötelezettségei egy önkéntes szerzõdésben és egy háromoldalú együttmûködési megállapodásban is rögzítve voltak. Az önkéntesnek heti 30 órát kellett fogadószervezeténél eltölteni, és a fogadószervezet által meghatározott tevékenységet elvégezni. Az önkéntes tevékenységet étkezési hozzájárulással, útiköltség térítéssel és képzési költségtérítéssel támogattuk. Az önkéntességben rejlõ lehetõségeket, a program tanulságait, eredményeit a Király Adrienn által írt záró mentori jelentés híven tükrözi: Önkéntesünk és a szervezetünk által közösen meghatározott legfontosabb cél az volt, hogy Károly az itt eltöltött idõ alatt megszerzendõ munkatapasztalat segítségével sikeresen el tudjon helyezkedni az elsõdleges munkaerõpiacon, ahol szakértelmével, szaktudásával újra hasznos tagja lehet a társadalomnak. Igyekeztünk Károlyt bevonni minden olyan programunkba, ahol találkozhatott potenciális munkáltatókkal, civil szervezetekkel, állami szervezetek képviselõivel, ahol a találkozások, rendezvények alkalmával is érdeklõdhetett állások ügyében. Úgy gondolom, Károly kapcsolati tõkéje jelentõsen gyarapodott a nálunk töltött idõ alatt, s a szervezetünk révén szerzett ismeretségei által talán könnyebben fog tudni boldogulni a nyílt munkaerõpiacon való elhelyezkedésben. Károly érkezésekor fontos célunk volt, hogy fejlesszük önkéntesünk verbális és nonverbális kommunikációját, írásképét. Napi munkavégzéseink során folyamatosan igyekeztük fejleszteni Károly önértékelését, növeltük önbizalmát, melyet a folyamatos visszacsatolások által, valamint a mentori megbeszélések segítségével nyugtáztunk. Valamennyi szociális és életvezetési kompetenciával összefüggõ hiányosságán javítani próbáltunk, igyekeztünk szinten tartani, vagy még inkább fejleszteni a már meglévõ erõsségeket. Jelentõs sikernek értékelhetõ, hogy Károly örömmel vett részt az Ötlet programot megvalósító és koordináló Kalamáris Ifjúsági Egyesület által szervezett tréningeken, igyekezett igénybe venni a program által nyújtott juttatásokat, melyek közül kiemelkedõ jelentõséggel bír, hogy Károly a projekt költségvetésének terhére, B típusú jogosítványt szerzett úgy, hogy valamennyi vizsgát elsõre teljesített. Károly megjelenésével egyéniségként érkezett hozzánk, és úgy hiszem, hogy egyéniségként is távozott. Új egyéniségének fõ meghatározója azonban a személyiségében történt változásokban áll. Károlynak szervezetünknél lehetõsége nyílt közösséghez tartozni, csapatmunkát végezni, napi rutinszerûen ütemezni életét. Részese lehetett munkahelyi szituációknak, emberi kapcsolatoknak, közösségi életnek, konfliktusoknak. Részt vehetett egy iroda életében, számos rendezvényen, megbeszélésen, ahol elmondhatta nézeteit, hozzászólásokkal élhetett, véleményeket cserélhetett. Lehetõsége volt tanulni, fejlõdni, új folyamatokat, rendszereket, módszereket megismerni. A fentiek hatására fejlõdtek kulcsképességei, javultak a motivációs képességei, fejlõdött a felelõsségérzete, asszertivitása. Kipróbálhatta magát egyéni munkafolyamatokban és team munkában egyaránt. Sok szituációban vette hasznát magas fokú empatikus készségének, szociális érzékenységének, jól kezelte a konfliktusokat. Epilógus: Károly egy hónappal a program befejezése után elhelyezkedett a nyílt munkaerõpiacon.

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék I. évfolyam 3. szám Önkéntes menedzsment - Az Önkéntes menedzsment fejlesztése...1 Önkéntes törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

Kitöltési útmutató és tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenység/ adatváltozás bejelentésére szolgáló adatlaphoz. Tájékoztató

Kitöltési útmutató és tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenység/ adatváltozás bejelentésére szolgáló adatlaphoz. Tájékoztató Kitöltési útmutató és tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenység/ adatváltozás bejelentésére szolgáló adatlaphoz Tájékoztató A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan.

Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan. Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan. Önkéntesség Európai Éve előkészítése jegyében létrejött Az önkéntességet támogató szabályozási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék

Önkéntes Kurír. Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból. Tartalomjegyzék Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék Önkéntes centrum - Az önkéntes Centrum elsõ féléve I. évfolyam 7. szám Önkéntes Centrum - Az Önkéntes

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Fejlesztés(i)-források A társadalmi

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben