KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi"

Átírás

1 KATEE ROBERT Rossz ágy, jó pasi Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katee Robert: Wrong Bed, Right Guy Fordította Rákócza Richárd

2 ELSŐ FEJEZET Ma este el fog ja csábítani a Nag y Őt. Már amennyiben kellőképp összeszedi a bátorság át ahhoz, hog y elinduljon a lépcsőn. Mintha a vég telenbe nyílott volna előtte a lépcsősor. Elle tudta, hog y a valóság más: csak tizenhárom fok vezetett a g aléria feletti műterembe, annyi, mint mindig jóllehet most többnek tetszett. Vag y a falak keskenyedtek el? Meg ig azította kabátját, hog y valamivel több leveg őhöz jusson. Szívesen lemondott volna róla elég meleg volt már az idő ahhoz, hog y még ilyenkor, késő este se hordjon kabátot, no de ezen a lépcsősoron már csak nem szambázik fehérneműben az ember leánya. Elle akkora erővel markolta meg a korlátvasat, hog y ízületei elfehéredtek. Csakug yan meg teszi ezt? Még nem késő: visszafordulhat és úgy tehet, mintha soha meg sem fordult volna agyában ez a tébolyult ötlet. Minden visszatér a rendes kerékvág ásba; ő dolg ozik tovább a g alériában, Nathan pedig soha nem tudja meg, hog y ő érdeklődött utána. A gondolat ólmosan megülte a gyomrát. Nem. Ha most meghátrál, a dolgok többé sohasem jönnek mozg ásba. Ha valami tuti, az az, hog y Nathan az életben sem fog ja elérteni még a leg durvább célzásait sem. Ha elejét akarja venni anyja közvetítési erőfeszítéseinek, és meg akar állapodni eg y elviselhető pasas társaság ában, eljött a közvetlenebb meg közelítés ideje. Tavaly, mikor Ian azt ajánlotta, jelentkezzen a g aléria művészeti koordinátoránál, csalódottnak érezte mag át nem ig azán volt biztos abban, hog y képes lesz eg yüttműködni a bátyja eg yik katonapajtásával. Ámbár Nathan inkább a hulladékvas-szobrászatra összpontosított, az általa birtokolt kiállítótermek valamennyi művészeti ág at felvonultatták. Olyan volt ez, mintha valaki megvalósította volna Elle mennyországról szóló elképzelését. No és hát mag a Nathan. Elle olyasvalakire számított, mint Ian heves, apáskodó férfira, akinek néha komoly dühkitörései vannak. Nathan eg yáltalán nem ilyen volt, inkább csendes, s noha humorérzéke már a g onoszság határát súrolta, az udvariasság ból sohasem eng edett. Nem ártott az sem, hogy nagyon szép férfi volt, magas, aranyszőke, s kék szeme csaknem mindig csillogott. A legtöbb napon órákat beszélgettek a művészetről, és elméleteket vitattak meg, így aztán igazi full extrás pasiról lehetett beszélni pontosan olyan kifinomult emberről, amiért a mamája is abajg atta, hog y találjon mag ának ilyet; Nathan ráadásul sokkal jóképűbb volt, mint azok, akikkel anyja unszolására ment el vacsorázni. Elle hezitált, testsúlya két lépcsőfok között eg yensúlyozott. Na jó, nem beszélhetünk arról a fajta kémiáról, ami csak úgy sistereg, ha egy helyiségben vannak, és Nathan sem az a fajta fickó, akit magának választott volna de hiszen a probléma éppen ez. Már megtanulta, éspedig a saját kárán, hog y a férfiakat illetően csapnivaló az ízlése, s hog y a nag yfokú vonzódás vég e mindig csak

3 szívfájdalom és semmi más. Az, hog y Nathantól nem nedvesedett át azonmód a bug yija, nem jelentette azt, hog y ne működhetne a dolog. Ez az éjszaka pedig arra szolg ál majd, hog y működésbe hozza. Remélhetőleg leg alábbis. Minden unciányi akaraterejére szükség volt ahhoz, hog y továbbhaladhasson a lépcsőn. Mire felért, liheg ve szedte a leveg őt, akárha eg y mérföldet futott volna. Patetikus. Csinálhatná jobban is. De komolyan. Elle kihúzta és arra kényszerítette mag át, hog y vég ig menjen a keskeny folyosón, a vég ében nyíló eg yszárnyú ajtó felé. A parkolóban álló kocsiból ítélve Nathan alig hanem a g aléria fölötti műteremben alszik a hétvég én. Erre lehetett következtetni abból is, hog y a férfi korábban említette: tervei szerint új darabba fog ma. Valahányszor újabb munkába kezdett, meg szállottként viselkedett, semmi más nem érdekelte, csak az, hog y az alkotást létrehozza. Homályosan láthatóvá vált az ajtó, sötét fája elütött a halványzöldre festett falaktól. Elle rendes esetben meg nyug tatónak találta volna a színeket, de az őt elöntő izg atottság g al szemben tehetetlennek bizonyult. Ijesztő hűvösség g el simult tenyerébe még a kilincs is, mikor behatolt a műterem árnyai közé. Az eg yetlen lámpa fényénél vehette szemüg yre a túlméretezett vásznat a nappaliban, amit Nathan arra használt, hog y heg esztés előtt eltervezze szobrait. Még a korai szakaszban járhatott, íg y Elle nem volt biztos abban, merre tart a férfi, ám nyakán már most felágaskodtak a finom pihék a sok erőszakos vöröstől és feketétől. Biztos volt benne, hogy a most készülő mű nem fog ja elnyerni a tetszését. Amitől persze még kiug ró áron fog elkelni, akárcsak Nathan valamennyi munkája. Elle áthaladt a vendég hálószobán, meg kerülte a konyhapultot, és a fő hálószoba felé tartott. Szívverése fokozódott, míg nem úg y érezte, ki fog ug rani a mellkasából. Még mindig visszakozhat Kabátját kig ombolta, és óvatosan átvetette a bárszéken. Libabőrzött íg y csupaszon, amikor átölelte a hideg. Lesimította az alsóneműje alján lévő fodrokat, s próbált összpontosítani. A kurta bebújós ruha tapadós volt, mint a másik, amit korábban próbált fel, s jóllehet vékony volt, a mellrésznél és a csípőn díszelg ő fodrok eltakarták a lényeg et. Kezét vég ig futtatta a g yomortájéknál lévő selyemfodrokon. A középső rész eg yszerűség e meg hökkenésére jócskán elütött a fodroktól. Nőies volt anélkül, hog y kényelmetlenül érezte volna mag át. Szemét forg atta. Micsoda hülyeség, meg se tudná mondani, mikor hag yta mag a mög ött a kényelem leg utolsó határvidékeit. Fehérneműt venni: akkoriban határozottan jó ötletnek tűnt, most azonban, hog y a sötétben ácsorg ott, hirtelen nem volt ebben annyira biztos. Ajkát beharapta, kabátzsebéből kikapott eg y óvszert, és azon töpreng ett, vajon hova a búbánatba teg ye. Talán lemondhatna róla Nem. Családot természetesen akar, időjártával; ám ma éjszaka teherbe esni izzasztó rémálom lenne. A bog yót csak eg y hónapja szedi. Mi van, ha még nem fejtette

4 ki a hatását? Testéhez nyúlt, hog y valami meg felelő rejteket találjon, ám nem járt sikerrel. De most frankón, mitévő leg yen a kotonnal? A markában szorong assa? A bug yijába bújtassa? Sosem volt valami g yakorlott az effajta dolg okban. Elle kapaszkodott az óvszerbe, mint fuldokló a nádszálba, majd nag y leveg őt vett és kinyitotta az ajtót, csak annyira, hog y besurranhasson. Alig néhány alkalommal járt eddig ebben a szobában, mindannyiszor Nathan valamilyen meg bízásából kifolyólag, de még a koromsötétben is tudta, merre van a gigantikus ágy: az ajtóval pontosan szemben. Na, jól van. Képes rá. Nőből van elvégre, hát halljuk az oroszlánordítást. Nag y kár, hog y Elle sokkal inkább kiscicának érezte mag át, mint oroszlánnak. *** Gabe a legfantasztikusabb álmot álmodta. Nő mászott be az ágyába, és megérintette a vállát; suttogás kélt füle mellett. Megfordult és kinyújtózott, fölkeltette a kíváncsiság át az a kis suttog ás, s azon töpreng ett, mi mindent tartog at még számára a tudatalattija ma éjszakára. Annyira közel fészkelődött hozzá, hog y a csípőjét borító takarón át is megérezte a teste hevét. Mmm, ez jó lesz. Többet is akart belőle, így hát egyik karját a csípője köré fonta, s a testet maga mellé vonta. Vékonyka kis teremtés volt, teljesen az ellentettje annak, ami általában bejött neki. Alig hanem a tudatalattija dönthetett úg y, ideje némi változásnak. Amikor a nő félénken vég ig futtatta kezét a vállától a csípejéig, s oda is törleszkedett hozzá, Gabe úg y határozott, lehet kimondottan kellemes az is, ami nem az esete, mivel az egész átkozottul jó volt ahhoz, hogy valóságosnak hasson. Ki hitte volna, hog y elég az öccse g alérialakásában nyug ovóra térni, ha fantasztikus nővel akar álmodni az ember? Mikor Gabe Los Angelesből jövet leszállt a gépről, már csak vacsorát s egy üveg sört akart, ug rott is hát nyomban Nathan telefonjára, aki szívesen látta szerény hajlékában. Naná, hog y ez volt a leg jobb ötlete eg ész életében. Gabe sóhajtott, és abban a reményben helyezkedett el, hogy mesésen telik el ez az éjszaka pontosan erre volt szükség e a Los Ang eles-i káosz után, de azután az ajkak rátaláltak a nyakára, és érezte, hog y a testéhez tapadó nő meg reszket. Na, várjunk csak eg y nyamvadt pillanatot! Azokat az ajkakat nem álmodta. Azok valódiak. Igazi ajkak, és kimondottan igazi reszketés. Gabe szeme felpattant, tekintete az árnyakat fürkészte. Mi a szent szar, hiszen szó sincs arról, hog y álmodna. Csakug yan nő van az ág yában! A jövevény a rút ébresztéssel mit sem törődve megcsókolta az állát, oly gyengéden és édesen, hogy a férfi lélegzete is elállt. Így már nem tűnt helyesnek, hogy ágyban maradjon, mellkasában azonban valóság os fájdalom ébredt oly erős epekedés, amit nem hag yhatott fig yelmen kívül. Fölemelte állát, hogy a nő jobban hozzáférhessen, s közben törte a fejét, mitévő legyen. Kivágja

5 innét, hogy a seggén csússzon ki? Hagyja, hogy az a lágy test teljes hosszában odadörgölőddzön hozzá? Na, ne. Ez szenya dolog lenne. Hiszen még csak azt se tudja, ki ez a csaj. Néhány éve ugyan még meg nem állította volna, hogy ismeretlen az ágyában talált nő, annak az életének azonban búcsút intett. Nem akart már olyan lenni. A nő újra meg csókolta, s ez alkalommal veszedelmesen közel került a szájához. Gabe nem tudott úgy gondolkodni, hogy magán érezte a száját, így vállánál fogva eltolta magától, hogy bizonyos távolság ot teremtsen kettejük között. A nő elfordította a fejét, nyitott szájjal csókot nyomott az ujjperceire, átmenetileg ismét kikapcsolva ezzel az agyát. Ó, te jó ég! Gabe arra gondolt, felkel és mag yarázatot követel arra nézvést, még is mi az ördög folyik itt. Hányszor próbálta elhessenteni a mag ány érzetét eg yéjszakás kalanddal, csak hog y másnap üresen ébredjen, mindennél üresebben? Ám mielőtt kibontakozhatott volna, a nő vég ig ciróg atta mellkasát, ujjai táncot jártak a hirtelen túl vékonnyá vált takaró szélén. Pokolba a kérdezősködéssel. Leg később reg g elig úg yis elfelejtené a nevét, ha egyszer azt sem tudja, hogyan kezdődött az egész, nem igaz? Ellenben a vendég legalább átmenetileg elűzhetné a benne lakozó keserű hideg ség et. A következményekkel ráér másnap fog lalkozni. Biztos vagy benne? Krisztusom, a hangja annyira rekedt volt álmából ébredvén, hogy nem is hasonlított a sajátjára. A kis sóhaj, amit a nő hallatott, mintha az egész testén végiggördült volna. Gabe azon kapta mag át, hog y a válaszra várva visszafojtja léleg zetét. Amikor meg szólalt, épp csak meg hallotta, annyira lágyan mondta: Biztos. Éjjeli bárokban dolg ozott, íg y sok időt töltött csaposok és pimasz nők társaság ában olyan csajokéban, akik tudták, mire van szükség ük, s nem haboztak, ha meg kellett azt kaparintani. Tetszett neki, mennyire más ez a nő, hogyan remegett, miközben a nyakát ölelte át, miként dugta ki a nyelvét és kutatta vele az ő alsó ajkát, átkozottul puhatolózó módon. Megnyílt neki, s az első korty színtiszta borsmenta és színtiszta nő elzsong ította. Tisztaság ot érzett és ártatlanság ot. Maga volt a tökély. Nem volt ő kimondottan az ártatlan leányok mág nese az eg ész felsőtestét elborító, nyakára indaként felkúszó tetoválásaival. Csak eg y pillantásra méltatták, azután pedig úg y döntöttek, személyében nem a csillog ó páncélzatú lovag érkezett meg. Mennyire igazuk volt. De talán az akar lenni. Gabe lekapcsolta agyának akadékoskodó részét, és hagyta, hogy az új élmény magával ragadja. A nő keze a mellére araszolt, eljátszadozott kicsit a mellizmaival, mielőtt csészét formálva meg fog ta volna az állát. Könnyed volt valamennyi érintése, meg valahog y becses. Gabe szinte felforrt tőlük, teste azonnal reag ált a becézésre, követelve, többet is teg yen annál, mint hog y eg yszerűen tartja az

6 asszonyt. Ahelyett azonban, hog y lovag ló ülésben mag ára ültette volna, ahog y szerette, meg érintette a tarkóját, rájött arra, mennyire sima a bőre, elképedt törékenység én, másik kezét pedig végigfuttatta az oldalán. Fodrok, szatén aztán még több fodor. Hát mit visel ez a csaj, az isten szerelmére? Vég ül rábukkant combja selymesség ére. Gabe mozdulatlanná dermedt, amikor a nő újra megreszketett, s torka mélyéből nyögés tört fel. Az a kis vinnyogás végképp eloldotta láncáról a vadállatot. Meg kellett kapnia ezt a nőt. Tüstént. Mind szertelenebb csókja közben hátulról átfog ta combjait, s könnyedén emelve, lovag ló ülésben a csípőjére ültette. Némi nyüszítést fojtott el, amikor Gabe nekirontott, s most már csak két réteg szövet választotta el őket egymástól. Elengedte a nyakát, s csak annyit mozdult, hogy a takarótól meg tudjon szabadulni. Eg y problémával kevesebb. A nő liheg ett, elhúzódott eg y kissé, s meg állapította: Te meztelen vag y. Na és, mit akar ezzel mondani? Mielőtt azonban Gabe fennhang on meg érdeklődhette volna, a nő már meg int csókolta, immár merészebben. Gabe felhúzta rajta a ruhát, s kis híján elkáromkodta magát, mikor a nőnek el kellett őt engednie, hogy félrehajítsa. De aztán már a helyén volt újra, és folytatta a kínzóan könnyed becézg etést. A férfi felnyúlt, hog y eg yik mellbimbóját a szájába veg ye, s szopta is keményen, míg a csípője vonaglani nem kezdett. Minden egyes reakciója olyan fene tudja, milyen volt. Mintha még sohasem érintették volna. Gabe munkába vette a másik bimbót is, s addig csapdosta a nyelvével, míg az eg ész teste remegni kezdett. Kezével a hasán kalandozott lefelé, s a selyembugyin keresztül tapogatta ki a nőt, aki már ez után a rövid előjáték után is készen állt a befogadására. Megkereste a ruhadarab szélét, horog ként beakasztotta az ujját, miközben a felhevült bőrt alig érintette. A nő felkiáltott, s abbahag yta a becézg etést, hog y eg yik ujjával mag a mög é nyúlhasson. Gabe érezte magán a lábak ölelésének hevét, s a vágy, hogy maga alá gyűrje és beléhatoljon, annyira elfog ta, hog y kicsi híján elájult. Nem. Le kell lassítania. Meg kell ízlelnie ezt a nőt, ameddig még teheti. Ujjai visszatértek az elsőként lemeztelenített mellbimbóhoz, Gabe nyitott szájjal csókokkal halmozta azt el, miközben második ujját is belényomta. Csuklóját csavarg atva kereste azt a pontot, amitől a nő a lehető legjobban megvadul. A nő eg ész teste meg reszketett, amikor rájött, mi az irg alom nélkül ciróg ató ujjbeg yek végcélja. Ó ó, istenem ez olyan én még soha Soha? Krisztusom. Ez minden idők leg jobb éjszakája. Gabe szabad kezével átölelte a derekát, s szilárdan meg tartotta a nőt, míg nem az ívben hátrahajlott, fejét hátravetette, körme pedig a férfi mellébe vájt, mialatt felkiáltott. Eg ész életében nem hallott még ilyen g yönyörű hang ot. Eljött a pillanat. Gabe-nek be kellett hatolnia, most. A nő keze azonban mintha elfelejtette volna tenni a dolg át most, hog y ő már elment; a nyaka és a válla közti részt dörzsölg ette. Gabe-nek szinte

7 fájt, annyira akarta, hog y folytatódjanak az eddig iek. Érintsen meg. A nő eg ész teste meg merevedett, s Gabe-nek leg feljebb másfél másodperce volt arra, hog y elgondolkozzon, mondott-e valami rosszat. Aztán a nő felsikoltott. *** Az ágyban talált pasas nem Nathan volt. Ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy Elle egy másik pasit lovag ol meg, féktelenül, hótmeztelen. Nég ykézláb menekült előle, s azon nyomban leesett az ág yról. Nem hang zott különösebben biztatónak, amikor a pasas érdeklődött, szerinte rendjén van-e mindez, Elle-t azonban túlság osan is elfoglalta, hogy ne foglalkozzon aggodalmával, milyen hangja volt a férfinak korábban végül is aludt, és mit keresne Nathan ág yában eg y másik pasi?, most azonban már eltéveszthetetlen volt a két hang közötti különbség. Kapkodnia kellett leveg ő után, hallotta azonban, hog y a pasas közeledik ahhoz a helyhez, ahol ő az ágyból kiugrott. Bébi, mi a gond? Bébi? A falig menekült, s ott rátenyerelt a villanykapcsolóra. Mikor a fények kig yúltak, már mást nem tehetett, mint hog y teljes erejéből meg próbálta elejét venni a hiperventillációnak. Ó, te jó isten! Hog yan téveszthette össze ezt az embert Nathannal? Az ig az, hog y testalkatilag a meg szólalásig hasonlítanak egymásra annak alapján legalábbis, amilyennek Nathan testét elképzelte, a hajuk is hasonló, na de ez az ember szénné van tetoválva! Elle csaknem felvinnyog ott a reng eteg tinta láttán. Még ebből a távolságból is meg tudta mondani, hogy meglehetősen jól megcsinált munkák, nem annyira sima bevésések, mint inkább műdarabok. Szent isten, g yakorlatilag mintha neonreklámot hordott volna a feje tetején, ami azt hirdette: Rossz fiú vag yok. Pontosan olyan zsánerű férfi volt, amilyet soha nem választott volna mag ának. Amellett éppen az a típus is, akiről megfogadta: ha törik, ha szakad, kerülni fogja. Erre kis híján lefeküdt vele. Istenem, istenem, istenem. Melle köré vékony szalag fonódott, lehetetlenné téve, hog y jó nag y leveg őt veg yen. Pontok táncoltak a szeme előtt, miközben küszködve ig yekezett beléleg ezni. Itt fog elpusztulni Nathan műteremlakásában. Meztelen testét meg találják, s erről lesz ismeretes az idők végezetéig ő lesz a nő, aki belehalt a balsikerű csábítási kísérletbe, amit nem a megfelelő férfin hajtott végre. Anyja visszahozza ugyan a halottaiból, de csak hogy még egyszer megölje, amiért a családra szég yent hozott. Elle hátával a falnak dőlve hintáztatta a testét. Nem kapott elég leveg őt. Kétség beesett oxig énhiányában a melléhez kapott. Eg y kéz rag adta meg az állát, arra kényszerítve, hog y belenézzen a fantasztikus barna szemekbe. Léleg ezzél, bébi. Jó nag y leveg őt veszel, benn tartod, aztán kilélegzés.

8 Leveg ő tódult tüdejébe, annyi, hog y tudata vég re kitisztulhatott. Elle meg borzong ott, miközben a hosszú ujjak az állába fúródtak. Nem okoztak fájdalmat, ám a bennük rejlő lehetőség ekhez sem férhetett kétség. A fenébe is, öt perccel ezelőtt vajon miért nem volt képes mindezt felismerni? Menjen innen zihálta, ellökve a pasas kezét. A férfi eng edelmeskedett, de nem vonult kellő távolság ba vissza. Mi baj van? Hog y mi volt a baj? Minden. Most például épp Nathannal kellett volna szeretkeznie ahelyett, hog y itt áll meztelenül eg y vadideg en előtt, akinek a tekintete a mellére villant; el is takarta azon nyomban a karjával. Ez nem is történik. Lázálom talán az eg ész. Nincs más mag yarázat. Talán ág ya biztonság ában forg olódik-nyűg lődik most is, maga alá gyűrve a takarókat. Elle behunyta, majd ismét kinyitotta a szemét. Az elé táruló látvány középpontjában azonban továbbra is a túlság osan is férfias arc volt, amelynek a tökéletesen formált ajkak most rosszalló kifejezést kölcsönöztek. De miért épp az ajkára fig yel fel? Ó, istenem nyög ött fel. Mégis meg történik! A pasas keresztbe tette a karját a mellén, ami csak arra volt jó, hog y emlékeztesse Elle-t a mezítelenség ére. Noha nem állt szándékában, még iscsak vég ig pásztázta tekintetével az izmokkal kidekorált alsótestét, és a csípő alá érve megakadt. Nem segített a helyzeten, hogy a pasasnak továbbra is keményen állt. Ideje menni, Elle. Várjon. A férfi újra felé nyúlt, ő azonban kétség beesetten hátrált, nehog y elérje. Csak a mag asság os ég a meg mondhatója, mi történne, ha még eg yszer rá tudná tenni a kezét. Kérem, ne menjen. Úg y nyújtotta ki a karját a férfi, mint aki meg bokrosodott lovat próbál lecsillapítani. E mentális párhuzam nem nyerte el Elle tetszését. A leg kisebb mértékben sem. Oldalazott is tőle elfelé. Tévedés történt közölte. Rettenetes tévedés. Neki pedig ki kell onnan jutnia. Pokoli jó volt pedig. Elle felkapkodta a földről fehérneműit, majd meggondolta magát és a földre lökte az egészet, helyettük az ágyról lerúgott takarót ragadva meg, amit végre maga köré csavart. Tudja, mit? Nem számít. Igaz? Igaz. Seg ítene, ha elmondaná, mi történik. Elle kényszerítette mag át, hog y az arcát nézze. Mi történik? Az ő számára meg lehetősen nyilvánvalónak tűnt. Nem sok kellett hozzá, hogy nemi életet éljen egy vadidegennel. És ez meg is történik, ha a férfi meg nem szólal. Léleg zése most, hog y felfog ta, mi történhetett volna, ismét szaggatottá vált. Maga nem Nathan bökte ki. A férfi keményen hanyatt dobta mag át az ág yon, arcán érzelmek eg ész sora hullámzott át. Meg döbbenés. Elborzadás. Bűntudat. Valami, ami akár meg bánás is lehetett. Elle a szájára nyomta ujjait. Mennem kell. Sajnálom. Azzal menekült, s az ajtót csendben

9 betette maga mögött.

10 MÁSODIK FEJEZET Maga nem Nathan. Rémséges gondolat vert gyökeret Gabe agyában a pillanatban, amikor e szavak elhagyták azt a fantasztikus vonalú szájat. Nem elég, hogy csak az imént ujjazta meg a testvére nőjét mert hát íg y történt, nem ig az?, de a szentség it, még be is jött neki az eg ész. És ez eg yáltalán nincs rendjén. Gabe kipattant az ágyból. Nem létezik, hogy a csaj csak így, minden további nélkül eliszkoljon. Addig ug yan nem, míg nem szolg ál valamilyen mag yarázattal. Nadrág ot rántott, és feltépte az ajtót. A műteremlakásban persze addigra már nem volt senki. Nem hallg atott a belülről érkező halk unszolásra, hog y adja fel és bújjon vissza az ág yba. A másik hálószoba ajtajához csörtetett, és meg döng ette az ajtót. Jobb, ha átkozottul decens leszel, Nathan. Mikor az öccse valamit mordult válaszul, Gabe berontott hozzá. Kelj fel! Nathan belefúrta magát az ágyon lévő öt párna egyikébe. Eredj innen. Gabe lerántotta róla a takarót, és hátba verte. Kelj fel! Mi a franc van? Annyira emelte a fejét, hogy lássa az éjjeliszekrényen a digitális órát. Hogy lehetek ébren ezen az istentelen órán? Jársz te valakivel? Nathan múltját tekintve nem ez volt a legszerencsésebb kérdés, de soha nem bocsátaná meg mag ának, ha a tesója nőjét dug ta volna kis híján meg. Mi? Nem. Honnan veszed ezt az ötletet? Nem ismersz egy szőkét? Leírhatatlan bombázó, eszelős teste van, nagyjából ekkora? Kezét a válláig emelte. Nathan felült, meg dörzsölte az arcát. Rakás ilyen nőt ismerek. Az, akiről én beszélek, tartog athat valamit a számodra. Öccse meg hajolt. A koordinátorom, Elle. Édes lány, tényleg helyes még ártatlan is. Célozg atott nag y bőszen, hog y szeretné, ha randit kérnék tőle, de nekem ez valahog y nem jön be. Édes. Helyes. E szavak még csak stimmeltek, ami azonban az ártatlanság ot illeti, Gabe nem hitt benne. Lehet, hog y nag yjában s eg észében rendes a kislány, de az ig azán rendeseknek nem szokásuk az ág yba lopakodni azzal a szándékkal, hog y elcsábítsák a benne alvó férfit. Nem mintha nag y szakértője lenne a témának. Gabe-re nem volt jellemző, hog y rendes kislányokkal találkozg asson. Elle. Tetszett a szó, ahogy a nyelvén végiggörgött. A pokolba is, de végiggörgetne a nyelvén ennél jóval többet is. Miért kérdezed?

11 Fontolgatta, hazudjon-e, de arra gondolt, ezt úgysem lehet megúszni kivált, hogy az öccséről van szó. Esküszöl, hog y nem kell neked? Megmondanám, ha kéne. Nathan szeme összeszűkült. Mi van? Gabe mélyet léleg zett, és elmondott neki mindent. Mire vég zett, Nathan annyira nevetett, hog y arca foltokban pirossá vált. Gabe mag a elé képzelte Elle elborzadt arckifejezését, rózsaszín ajkait, amelyek tökéletes O-t formáznak a döbbenettől, s csak nehezen állta meg, hogy össze ne törjön valamit kezdve idióta öccse arcával. Nem tudom, mi olyan baromira szórakoztató ebben. Csak te mag ad. Ez is csak veled történhetett meg. Nathan erőfeszítéssel próbált komoly lenni, de vigyorgását nem tudta megfékezni. Soha nem hittem volna, hogy ekkora intrikus ez a csaj. Ig azság szerint valamelyest le vag yok nyűg özve. Ha, ha, ha. Milyen vicces, hogy pont a közepén elhúzta a csíkot, de akkora sebességgel, hogy még felöltözni sem volt hajlandó. Gabe meg g ereblyézte ujjaival a haját. Ember, a pokolba is: magával vitte a takaródat. Öccsét kijózanította ez a közlés. Ha kilép emiatt, attól nem leszek valami boldog. Ezek szerint az 1500-as vetüléksűrűség ű takaró elveszítésének lehetőség e törölte le a vig yort öccse arcáról. Ez az eg ész nem az én átkozott hibám. Nathan homloka ráncokba g yűrődött. Sokkal ing erültebb vag y ettől, mint g ondolná az ember. Hiába Nathan volt a fiatalabb, ő oltalmazta Gabe-et, a kelleténél erősebben. Csak eg ymásra számíthattak. Ez azonban nem jelentette azt, hog y szívüg yeket akart volna meg tárg yalni Nathannal, vag y elmag yarázni, mennyire fájt, mikor Elle a mennyország ból adott ízelítőt követően gyakorlatilag elfutott előle. Én csak ez a nő más. Igen, ez a nő más, épp azért nem örülnék neki, ha felmondana. Nathan sóhajtva kikászálódott az ágyból. Kávét, gondolom, nem tettél oda, mielőtt rám törtél. Mert hogy visszaaludni ma már nem fog ok tudni, az eg yszer biztos. Nem tettem oda. Szadista. Úg y beszélsz, mintha furcsállnád. Gabe követte a konyhába, és meg rag adott eg y bárszéket. Mindketten fig yelték, miként telik meg cseppenként a kávékiöntő kanna. Nathan kitöltött két csészével, s csak akkor szólalt meg. Jó, hog y visszajöttél. Gabe ez alkalommal jóval tovább maradt el a szokásosnál. Nem tervezte, de ami az L. A.-i klubban tönkremehetett, az tönkre is ment. Jó újra itthon. Az volt legalábbis, míg Elle be nem mászott az ág yába, s nem viselkedett úg y később, mint aki szörnyeteg et csókolt meg. Éppen nem a legbátorítóbb reakció volt. Gabe kávézás közben az öccsét fig yelte. Siralmasan festett Nathan. Átlag embernek ez fel nem tűnt volna, Gabe azonban családtag lévén tudta: az öccsével valami nincs rendjén. Elég rég óta nem volt rendjén, ám az utolsó látogatása óta mintha még rosszabbra fordultak volna a dolgok. Hogy

12 megy sorod? Nathan szokásához híven vállat vont. Jól. Valami újon dolgozom, bizsereg is tőle a seggem rendesen. Gabe titkon arra g yanakodott, hog y öccse démona eg y nő lehet a múltjukból, de soha nem beszéltek róla. Ezt mondod, aztán tonna pénzért eladsz valami szart. Jó vagyok abban, amit csinálok. Elvigyorodott. Na, milyen volt L. A.? Elég soká eltartott, mire visszavonszoltad ide a segged. Nagy kavar volt. Az igazgató, akit felvettem, nagyon odáig volt a csinos, vörös pincérnőkért, feltéve, hogy nagyobb volt a dudájuk, mint az eszük, és a javát le is fölözte. A végén az egész bag ázsnak ki kellett tennem a szűrét. Eg y hónap. Eg y átkozott hónap kellett ahhoz, hog y meg felelő munkaerőt találjon az összes állásba. De találtam eg y big ét, aki ismeri a dörg ést. Lynnnel senki nem szarakodhat. Gabe-nek hajcsárra volt szükség e, aki kordában tartja az ideg esebb személyzetet. S hogyhogy megint erre kóborolsz? Fogalmam sincs. Hamarosan újra végig kell látogatnom a még hátralévő bárokat meg kell bizonyosodnom arról, hog y rendjén meg y minden. A szokásos, érted. Évente leg alább két-három alkalommal próbálta vég ig járni az összes éjszakai bárját. Ha nem volt ott a macska, az eg erek hajlamosak voltak a rock and rollra. Ezúttal azonban újabb oka is lehet arra, hogy körülnézzen egy kicsit Spokane-ben. No, mesélj Elle-ről. Nathan letette csészéjét. Rendes lány, mint mondtam. Keményen dolg ozik, de a mag ánéletéről nem sokat tudok. Együtt szolgáltam Irakban a testvérével. Jó fej srác, és még annál is jobb katona. Azt már most meg mondhatom, Iannak nem fog tetszeni, ha a drág alátos húg ocskája körül koslatsz. Mit tenne a nag y testvér? Gabe jellemzően nem az a fajta férfi volt, akit a nők hazavisznek bemutatni. Rá volt írva, milyen nehézség eken ment át, kiolvashatta bárki a bőr alá vitt tintából. Íg y volt ez mindig is. A g ondolatra elkomorult. Ő kezdte. Fig yelj, én nem vitatkozom veled. Csak azt kérdezem, meddig akarsz elmenni. Ez olyasvalami volt, amit nem fontolt meg. Gabe kortyolt egyet a lehűlt kávéból. Elég sok volt a lehetőség ahhoz, hog y semmit se mondhasson biztosra. Annyit mindenképp tudott: nem akarja, hog y Elle-ről a tőle való menekülés látványára emlékezzen utolsóként. Nem tudom, de meg akarom tudni. Gondolom, akkor meg kell majd kérdezned. Gabe lelki szeme előtt ismét meg jelent a nő arckifejezése. Nem hinném, hog y beleeg yezne. S mikor állt közéd s célod közé eg y olyan jelentéktelen dolog, mint eg y nem? Ha Gabe-et el lehetett volna tántorítani bármitől is, alig ha hozza létre akár az első bárt, örökség ide vag y oda. Vag y ha azt létre is hozza, nem létesít újabb eg ység eket valamennyi nag yobb nyugati parti városban. Vigyorgott. Igazságod van, öcskös, nagy igazságod.

13 *** Ó, istenem, ó, istenem, ó, istenem. Ezt kántálta Elle meg állás nélkül, mialatt hazafelé hajtott, s alig látta maga előtt az utat. Ez meg se történt. Az nem létezik, hogy ilyesmi megtörténhessen. Fejét rázta, miközben minden porcikája tanúsította, hog y de bizony meg történhet. Nemcsak hog y csillag okat látott, akkorát élvezett, de ráadásul nem is ahhoz a pasihoz ment be, akihez akart. Hog y a fityfenébe nem tűnt fel neki, hog y nem Nathannal smárol? Várjunk csak: minden bizonnyal azért, mert épp az ajka volt az, amitől Elle meg vadult és elveszítette az eszét. Akárha délelőtti szappanoperába csöppent volna, abba a fajtába, amelyben nem a meg felelő ikertestvérrel fekszik le a nő. A való életben azonban ilyesmi nem történhet meg. Fikció az ilyesmi, s Elle túlságosan is elrugaszkodottnak tartotta ahhoz, hogy valaha is higgyen a megtörténtében. Csak a szemét forg atta, ha efféléről hallott. Ehhez képest most kifogta. Amiből az következik, hogy akár a valóságban is megtörténhet ilyen tévedés. Nem ő tehet róla, g yőzködte mag át. A két férfi teste nem különbözött olyan nag yon: széles vállak, kissé hosszúra hagyott haj. Kétségtelen, hogy az idegen testesebb volt Nathannál, no de honnét is tudhatná, míg nem látta pontosan, ki milyen csupaszon? Ráadásul ug yanaz a g onosz, csücsöri ajkuk van. Komolyan: bárkivel meg eshetett volna, hog y összetéveszti őket. A tisztánlátást az sem seg ítette, hog y amikor a férfi hozzányúlt, ő valóság g al meg őrült. A hideg villanyfénynél azonban már eg yáltalán nem hasonlított Nathanra. Az eg ész pasas ki volt tetoválva, a felsőtestét teljesen elborították az ábrák Nem. Nem engedheti meg magának, hogy még egyszer ilyesmire gondoljon. Soha többé. Főleg hog y a pasi, akivel majdnem lefeküdt, olyannyira emlékeztette eg y ex nyomorúság os kifog ására. Megborzongott. Annak idején épp csak kikerült a gimiből, és milyen könnyen megszédítette egy rosszfiús pillantás meg eg y elbájoló mosoly. Nag yszerűen alakultak a dolg ok leg alábbis pontosan addig, míg beadta a derekát és beleegyezett, hogy lefeküdjön vele. Miután a srác vette az akadályt, amit a szüzesség e jelentett, neg yvennyolc óra alatt dobta is őt, mehetett a kukába. Volt pasija, Jason tehetett arról, hog y Nathant szemelte ki mag ának. Nem tartozott a partnerüket sűrűn cserélg etők közé, és akkor is meg őrizte a józanság át, ha történetesen kettesben maradtak eg yazon helyiség ben. Nathan biztonság os volt. Nem úg y az ideg en, akihez a műteremlakásban szerencséje volt. Nathan kifinomult úriember, ezzel szemben a másik pasas rosszfiú, a barna szemének szúrós tekintetével, amellyel mintha fölemésztette volna őt. Elle megrázkódott. Mit keresett itt eg yáltalán az az ember, ráadásul a fő hálószobában? Nathannak sosem volt társasága, de ha mégis, arra való a vendégszoba Annyira meg ijedt, hog y kis híján lesodródott az útról. Mi van akkor, ha Nathan szeretőjével találkozott? Eg y éve már, hog y neki dolg ozott, de nővel még nem látta a főnökét, s Elle

14 feltételezte: ennek oka, hogy tisztességes férfi, aki nem ugrál egyik ágyból a másikba. De mi a helyzet akkor, ha azért nincs a környékén nő, mert a másik fele vajas a kenyérnek? A g ondolat hatására szag g atottan léleg zett ki. Uramatyám, ha az anyja meg tudja, mi lesz? Hallgathatja egész életében nemcsak azt, hogy eltévesztette a pasast, akivel ágyba akart bújni, de azt is, hog y a valódi célpontot ráadásul nem is a nők érdekelték. Igen ám, de ha a pasas lefekszik az ő főnökével, miért nem Nathannal egy ágyban talált rá? A kocsija a parkolóban állt, ott valahol kellett tehát lenni neki magának is. És az idegen nagyon is otthon volt a témában. Ő leg alábbis jelest adott volna neki. Ismét emlékeztette mag át, hog y ösztöneinek radarja enyhén szólva meg bízhatatlanul működik. Létezik, hog y csak meg sajnálta őt a férfi? Istenem, kezd becsavarodni. Roxanne tudná, mit kell erről g ondolni. Telefonja a retiküljében volt, leg felül, az anyósülésen, s némán emlékeztette íg éretére, miszerint felhívja leg jobb barátnőjét. Elle azonban nem volt erre képes. Roxanne már az elején borzalmasnak minősítette az eg ész ötletet abba sem bírná hag yni, hog y ezt ismételg esse: Én meg mondtam neked, márpedig ez volt a legutolsó dolog, amit Elle jelenleg hallani akart. Nem, Roxanne ráér hétfőig, majd akkor eg y kávé mellett elmeséli, mi történt. Ismét rátört a teljes mértékben irracionális vág y, hog y felhívja az anyját, Elle azonban elnyomta. Annak idején elkövette azt a hibát, hog y a Jasonnel átélt katasztrófa után anyjához fordult. Bánta azóta is. Lustán nyújtózott előtte az éjszaka hátralévő része, órák sora, amelyekben semmi más dolg a nincs, mint hog y a stresszt kiheverje, önmag át pedig alaposan kiossza, amiért ekkora zűrbe keveredett. Normális ember módjára randit kellett volna kérnie Nathantól, nem pedig erőszakoskodni vele. De mit tehetett volna? Az anyja vacsorák sorára kényszerítette unalmas férfiakkal ez természetesen az ő érdekében történt, Elle pedig elszántan próbálkozott, hog y felszedjen valaki hozzá illőt. Nathannal legalább úgy tudna időt tölteni, hogy nem akarna közben a fürdőszoba ablakán át megszökni. Befordult a felállóra, körülnézett. Üres volt az utca, leg többek számára kései volt az óra a jövésmenéshez. Egyértelműen be tud úgy menni, hogy senki ne lássa meg. Aprócska győzelem, de győzelem. Szorosabban a melle köré csavarta a takarót, rág ombolta a kabátot, majd kiszállt és a bejárati ajtóhoz sietett. Mikor már benn volt biztonság ban az esetleg kémlelő szemektől, a padlóra csúszott és összegömbölyödött. Ez az életem. Milyen fellengzős. Nagy levegőt vett, próbált uralkodni magán, de csak újra az orrában érezte a pasas csípős szagát, akivel kis híján lefeküdt. Föleg yenesedett ültében. Ó, istenem. És még csak a nevét se tudom. Aztán könnyekben tört ki. Kúszva-mászva szabadult meg kabátjától és a takarótól, lábra állt és felbotladozott a lépcsőn. Minden lépéssel eg yre erősebben érezte az illatot. Még mindig mag án

15 érezte a kezét, s a kérges tenyerek érintése változatlanul borzongatta egész testét. És az a száj irgalmas isten, önmagában az, hogy a mellén érezte a pasas száját, majdnem elég volt ahhoz, hogy elszálljon. Elle feltépte hálószobája ajtaját, és beviharzott a fürdőszobába. Meg sem várta, hog y a víz felmeleg edjen, azonmód alálépett, s nyúlt a testbalzsamért meg a szivacsért. Pánikos g yorsaság g al szappanozta be és dörzsölte le bőrét, kétség beesetten ig yekezett eltávolítani mindent, ami az éjjeli kalandra emlékeztette. Ám dörzsölhette még oly elszántan is, az emléktől, melyet az ujjak érintése belül hag yott, nem szabadulhatott, ajkát is ajkán érezte, s a karok szorosan ölelték. Mintha csakugyan számított volna a pasasnak. Közben vadidegenek voltak. Micsoda borzadályos vicc. Rádöbbent, hog y bocsánatot is kért a férfitól. Még ő exkuzálta mag át, amikor kifelé tartott. Elöntötte a felháborodás. Miért is kért ő bocsánatot? Hiszen mit sem tehetett az eg észről! A pasas hagyta, hogy ő hülyét csináljon magából. Egy férfi, akibe a leghalványabb erkölcsi érzés szorult füg g etlenül attól, milyen veszedelmesen vonzó, vég et vetett volna az ő kontár csábítási kísérletének, éspedig abban a pillanatban, hog y az ág yában meg jelent. Ami csak újabb bizonyíték arra, milyen szörnyű az ízlése, ha férfiakról van szó. A zuhanyrózsa alá hajtotta a fejét és úg y maradt sokáig, ig encsak üg yelve arra, hog y a küszöbönálló pánikot elmosó víz tisztító hatásán kívül másra ne g ondoljon. Arra vég képp nem, hogy milyen jó volt a férfival. Hogyan lüktet még mindig a teste a benne bujkáló vágytól. Kijött a zuhany alól, leszárítkozott, túlméretezett ing be bújt. Ahhoz, hog y leg alább hang yányival jobban érezze mag át, csak eg yet tehetett. A vendég hálószobába sietett, melyet stúdiónak rendezett be, és előrántott eg y vásznat. Kényszerítette mag át, hog y lassítson, majd felkapta a palettát, és széles, mindent elsöprő mozdulatokkal vitte fel a hátteret, amelyre végül maga a kép kerül majd. Elővette egyik kedvenc stock fotóját, amely eg y g yönyörű, félmeztelen pasit ábrázolt, kockahassal, és betette kedvenc klasszikus zenéjét. A feszültség lassan, de még milyen lassan, távozott izmaiból, mialatt dolg ozni kezdett. Rendbe jön minden rendbe kell jönnie. Elle mély sóhajjal adta át magát a festésnek, hagyva, hogy a munka lenyugtassa. Egy ideig nem is tett más mozdulatot, csak az ecsetet mártotta be, hogy egymásba keverje a színeket. Lassacskán bontakozott ki a festmény, amely mezítelen férfi mellkast ábrázolt. Szép mellkas volt, széles vállakkal; a felsőtest lefelé, a derék felé haladva fokozatosan elvékonyodott. Még sem lett úszóbajnoktest ez, mint a fotón látható férfié az izmok túlság osan teltek voltak az effajta karcsú erőhöz. Pislog ott. Mitől is olyan ismerős ez a mellkas? Rádöbbent, mitől. A rádöbbenés lassú volt, akár eg y lidércnyomásos álom. Ó, istenem, ez itt ő.

16 Ecsetjét rövid sikoly kíséretében vág ta a sarokba. Ez már nevetség es. Mást nem tehetett, mint hog y hátulról meg markolta a vásznat majd elég eti. Elle felkapott eg y lepedőt, amely eredetileg a szőnyeg meg óvására szolg ált. Óvatos, kimért mozdulatokkal tekerte a vászon köré, meg fordult és kiment a szobából, az ajtót halkan becsukva mag a mög ött. Történt, ami történt az éjjel. Be van fejezve. A következményekkel hamarosan szembesülnie kell. De nem most. A holnap eg y másik nap, ráér akkor fog lalkozni ezzel. Ám hiába buzdította íg y önmag át, az emlékek a tudatalattijában nyüzsög tek, úg y köröztek, mint cápák a vérmocskos vízben, várva az első hibás lépésre, hog y azután darabokra szag g athassák.

17 HARMADIK FEJEZET Hogy mit tettél? Elle szisztematikusan tépkedte a szalvétát anélkül, hog y felpillantott volna. Leg alább volt más is, amire összpontosíthatott, nem csak a hitetlenkedő barna nő az asztal másik oldalán. Tudod amiről beszéltünk. Te lefeküdtél a Roxanne körülnézett, s lehalkította a hangját. Te Nathannal töltötted az éjszakát? De akár ki is doboltathatta volna. Senki nem tartózkodott rajtuk kívül a kávéházban, csak Marg e, de az öreg asszony félig süket volt. Elle újra remeg ni kezdett. A szalvétacsíkokat szabályos kis körökre szedte szét. Nem. Ó, dicsértessék. Eg y másodpercre már azt g ondoltam, elment az eszed, és csakug yan meg tetted. Elle kényszerítette mag át, hog y Roxanne zöld szemébe nézzen. Mindig is úg y vélte, sokkal eg zotikusabb, mint az ő kék szeme. És ig en, mondandója eg yértelműen belé szorult. Nem feküdtem le Nathannal úgy értem, csak majdnem. A gond az volt, hogy nem tudom, kinek az ágyába másztam be, de hogy nem az övébe, az biztos. Most, hogy újra végiggondolta, gyomrában harag támadt. Az elvetélt festési kísérlet után egy egész nap ment rá arra, hogy padlástól a pincéig kitakarítsa a házat, a lelke azonban ettől se lett könnyebb. Nemcsak hog y nem ismerte fel, eltévesztette az intim eg yüttlét tárg yát, de még élvezte is. Ez pedig átkozottul meg bocsáthatatlan volt. Ámbátor nem az ő hibája ebből az álláspontból jottányit sem eng edett. Miből is g ondolta volna, hogy nem Nathan érintésétől gyúl a teste lángra? Hiszen a nevét is elsuttogta, mielőtt bemászott volna hozzá, és isten a tanúja, hog y a férfi még válaszolt is. Jó, az ig az, hog y ő elég halkan suttog ott, ám a kellő elővig yázatosság g al járt el. A férfinak viszont abban a pillanatban vég et kellett volna vetnie a közeledésének, hog y ő meg érintette. Ig en, ez leg határozottabban a pasas hibája volt. Amennyire ez a következtetés kedvére való volt, legalább annyira gyűlölte, hogy teste, az az áruló, reag ál minden eg yes alkalommal, amikor elképzeli az arcot. Olyannyira jó érzés volt, hog y el is gondolkodott azon, milyen lett volna végigcsinálni ami pedig ismét csak rohadtul elfogadhatatlan. Roxanne elsápadt a hibátlan barnasága alatt. Drágám, azt hiszem, jobb, ha újra megpróbálod elmondani a leg elejétől. Esze ág ában sem volt, barátnője arckifejezésével azonban vitatkozni nem lehetett. Nathan tett egy megjegyzést arról, hogy a hétvégén új munkáján dolgozik. Még el is mentem halkította le a

18 hangját, hogy új fehérneműt vegyek. Amit aztán ott is hagyott. Elle elpirult. Úgy viselkedett, akár Hamupipőke, aki a bálban hag yta cipellőjét, mint valami névjeg yet. Elképzelhetetlen, hog y Nathan ne szerezzen tudomást a történtekről. Az ideg en előtti meg alázkodás pedig újabb meg bocsáthatatlan bűnt jelentene. Haladjunk egyenesen előre Ezzel az erővel akár nyilvánossá is teheti a meg aláztatást. Elle belekortyolt tejeskávéjába, és kis híján megfulladt a túl forró italtól. Oké, nem ez volt az eddigi legjobb ötlete. Csakhogy a szombat éjszakai sem. Én elcsábítottam. Vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy egy ágyban voltunk. Azt hittem, Nathan az. És elképesztő volt. Még annál is jobb. Combja is meg feszült, amikor visszaemlékezett Nathan érintésére ami nem is Nathan érintése volt. Eg y rohadt ismeretlen volt, és az az a seggfej csaknem hag yta, hog y lefeküdjek vele. Roxanne pislog ott. Én hallok rosszul, vag y istenuccse trág árkodtál az imént? Elle-t azonban túlság osan is elfog lalták a problémái ahhoz, hog y a trág árkodással fog lalkozzon. Hogyan néz szembe majd Nathannal? Mi lesz, ha a férfi hozza fel a dolgot? Ó, uram, lehet, hogy nehéz nap lesz a mai! Jó ég, és ha már tudja, sőt is bocsátotta emiatt? A galéria az élete, azt nem veszítheti el. Azt hiszem, belehalok a szégyenbe. Lehetséges az ilyesmi, igaz? Annak kell lennie, hiszen éppen most történik meg. Túldramatizálod. No és mi történt? Kivel bújtál ág yba, ha nem Nathannal? Roxanne a homlokát ráncolta. És hog yan sikerült ez anélkül, hog y észrevetted volna, nem stimmel a pasas? Sötét volt a szobában. Aha. Létezik eg y hasznos kis jószág, villanykapcsolónak hívják. Próbát tehetnél vele olykor Egyszerűbbnek tűnt így. Hangosan kimondva óriási ostobaságnak tűnt, de ez volt az igazság. Nem akarta látni Nathan arcát abban az esetben, ha kikosarazza, és azt sem, hog y meztelenül lássa közben. Eg yszerűnek tűnt, annyira, hog y eltévesztetted a pasast. Hátradőlt. Elle közben böffentett eg yet. Eltakarta a száját. Sajnálom. Csak úg y kijött. Semmi g ond. Talán még nevethetünk is rajta eg y nap, olyan tizenöt év múlva. Ami még odébb van. Most még korai lenne. A fenébe is, hiszen még érzi a testén az ölelését. Különben is, micsoda férfi hagyja, hogy egy furcsa nő az ágyába lopóddzon? Le kellett volna állítania őt! Elle megrázta a fejét. Sehová nem vezet, ha még többet rágódik ezen. Itt az ideje, hogy élje tovább az életét no és kiókumlálja a kármentés mikéntjét. Bárki volt is a pacák, alighanem egy barátja lehetett Nathannak, aki nála aludt. Korábban sose láttam. Remélte, hog y soha nem is fog ja. Biztos vag yok benne, hog y ig azad van. Roxanne mosolyg ott, csakhog y ami az arcán szétterült, az a Nagy Buliszervező Mosoly volt: napnál ragyogóbb és olyan hamis, hogy hamisabb

19 már nem is lehetett. Mire készülsz Nathannal? Ez volt az óra kérdése. Elle maga elé képzelte az arc hosszú ráncait, a teljesen megkapó sápadt kék szemeket, a szőke hajat, ami épp csak annyira volt hosszú, hog y csipetnyi vag ányság ot kölcsönözzön az amúg y kulturált meg jelenésének. A kép azonban elhomályosult, helyét a szombat esti fickó foglalta el. Benne aztán nyoma sem volt kifinomultságnak, akár a tetkókat nézi, akár az izmokat vagy az orrát, amiről lerítt, hogy nem egyszer betörték már. Pontosan az ellentéte volt mindannak, ami Elle-nek eg y férfiban kellett meg tanulta már a fajtájával kapcsolatban, hog y nem lételemük a hűség. Az anyja vajon nem ug yanazt mondta-e, amikor Elle bizalmasan vallott neki Jasonről? Akkor is ig aza volt, most is. Most, hogy ezt fölemlegette, Roxanne a szemét forgatta. Na, légy szíves. Anyád túlságosan is szereti hallatni a hang ját. Nem tudja, mire van szükség ed. Meg kell hag yni, néhány választását illetően a mama alaposan melléfog ott, ellenben kiválasztottjai kivétel nélkül tiszteletre méltó, becsületes polg árok voltak. Férfiak, akik g ondot viselnek asszonyukra és arra, hog y utódaik leg yenek. Férfiak, akik nem hag ynák ott Elle-t sírva, összetört szívvel. Tévedsz. Ezzel a pasassal gond van. Másként nem lehetett, ha egyszer annyira kívánja őt. Odabenn egy hang azt suttogta, Nathan csak nem hagyná, hogy drognepper töltse az éjszakát a műtermében, Elle azonban elhallg attatta a hang ot. Hamis mosolyt öltött mag a is. S hog y a kérdésedre válaszoljak, semmire se készülök Nathannal. A fenébe is, homokos alig hanem, és az a pasas a szeretője volt, vag y ilyesmi. Csak azon vag yok, hog y elfelejtsem a történteket. Csak aztán el ne felejts beszámolni róla, hog y ment. Roxanne meg vereg ette a kezét, és kortyolt jeg es mokkájából. Rejtély volt, miként képes inni ezeket anélkül, hog y szívrohamot kapjon. Tudod, az egyik részem a legszívesebben azt mondaná, na ugye, de az igazán rossz ízlésre vallana. Homlokráncolva letette a csészét. Ilyen vég kimenetelre még én se g ondoltam. Jól jött ki, ami azt illeti. Roxanne! Mi van? Tényleg le vagyok nyűgözve. Borzadok a dologtól, ugyanakkor mély benyomást tesz rám. Nathan mellesleg nem homokos. Egy barátom, nő az illető, randizott vele pár éve. De ez most mindeg y. Ismét előrehajolt, manikűrözött körmei az asztallapon doboltak. Szóval meddig jutottál vele, míg rájöttél, hog y nem Nathannal vag y? Elég messzire. Roxanne zöld szeme felvillant. Az íg éretesen hang zik. Na és jó volt valamennyire? Az, hog y jó, nem tűnt meg felelő kifejezésnek. Elle sohasem érzett hasonlót, el sem tudta volna képzelni, hog y ilyesmi létezik, fennhang on azonban túlság osan zavarba ejtő lett volna beismerni, még Roxanne-nek is, hog y élvezte ő mag a is. Erről nem beszélek. Roxanne ismét az asztallapon dobolt, visszarántva Elle-t a valóság ba. Hog yan éljem át a

20 problémáidat másodkézből, ha nem beszélsz róluk? Sehogy. Elle megragadta a táskáját, s addig túrta, míg a kezébe nem akadt a pénztárcája. Egy tízest lökött az asztalra, majd felállt. Mennem kell, ha nem akarok elkésni. Mintha ugyan nem csinált volna szíve szerint bármit, csak munkába menni ne kelljen azon a reggelen. Akkor is beszélni fogunk erről, ha ki kell kösselek. Roxanne megbökte a lábát. Nehéz volt elképzelni a ceruzaszoknyájában, amint bárkit is kiköt, Elle azonban korábban már tanúja volt, mily csökönyös tud lenni barátnője a cél elérése vég ett. Roxanne-t nem lehetett meg állítani, és Isten irg almáért fohászkodhatott, aki meg próbálta. Időre van szükségem, hogy feldolgozzam ezt az egészet. Remélte: ha kellően állhatatos, Roxanne leszáll róla. Roxanne óceánillatú ölelésbe vonta, s felnevetett. Makacskodj csak, ha akarsz; de ha eg yszer beléd diktálok néhány martinit, úg yis elmeséled. Pénteken kimenős lányok éjszakája, emlékszel? Francba. Az a legrosszabb az egészben, hogy igaza is van. Ha ivott, nem bírta tartani magát. Mikor utoljára mulatni voltak, Roxanne elráng atta karaokézni, de azt íg érte, csak bokszot szereznek és nézni fog ják. Elle azonban már két martinival később rocksztárnak képzelte mag át, és elénekelte a Take It Offot. Azóta is próbálja feldolg ozni. Ne izg ulj, ezúttal nem lesz karaoke folytatta Roxanne, s arcán rémesen ártatlan mosoly jelent meg. Találok majd én eg y kedves-csendes helyet, ahol meg oszthatod velem az összes zaftos részletet. Elle-nek sikerült beérnie eg yetlen martinival, s a péntek estét mint témát felváltani Roxanne partiszervezői munkájával. Meg lehetősen ijesztő volt a nő törekvése, hog y meg bizonyosodjon róla: minden tökéletesen meg y. Jól hang zik. Rém rosszul hazudsz, de ezzel semmi g ond. Részint ezért csodállak annyira. Leveg őpuszit adott Elle arcára, majd kivitorlázott az ajtón. Elle a fejét rázta, majd felrántotta a vállára a táskát, s a néhány tömbnyire lévő galériába indult. Az ég már ilyen kora reggel tiszta volt és meleg kék, amilyennek csak nyáron látni. Félig-meddig arra is g ondolt, beteg et jelent, visszameg y a parkolóházba, aztán kihajt valamelyik környékbeli tóhoz. Törülközőn heverészik, és hallg atja majd az arra húzó motorcsónakokat mindez sokkal vonzóbbnak tűnt, mint a Nathannal való szembenézés. Nem volt azonban hajlandó g yáván viselkedni. Elle mindent szeretett a munkájában. Nathan a főnökök g yöng ye volt, az pedig, hog y a szenvedélyesen szeretett műtárg yak közelében lehetett, maga a mennyország. Meglehet, igaza volt Roxanne-nek, aki szerint nem kéne keverni az üzletet az élvezetekkel, pillanatnyilag azonban értelmetlen lett volna emiatt ag g ódni. A jövőben, miután elcseszte a dolg ot, nem kell g ondoskodnia arról, miként hozza munkájával eg yensúlyba a potenciális párkapcsolatot, miután Nathan sosem tartja többet tiszteletet érdemlő nőnek, és nem akar majd randizni vele, ha rájön, mi történt.

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

JENNIFER PROBST. Érdek házasság

JENNIFER PROBST. Érdek házasság JENNIFER PROBST Érdek házasság JENNIFER PROBST Érdek házasság Libri Kiadó Budapest Fordította Németh Anikó Annamária Ez a történet az írói képzelet szüleménye. A nevek, a szereplők, a helyszínek és az

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett...

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Az étterem Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Nagyon gondosan választottam ki az éttermet és az időpontot, hiszen azért túl nagy nyilvánosságot én sem szerettem volna. Maga a hely kiválasztásában

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Nagy Britanniában kezdeményezés indult a kihalás szélén álló ronda és olykor ijesztő állatok védelmére. Simon Watt, biológus e cél érdekében megalapította a Ronda Állatokat Megmentő Társaságot (eredeti

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva,

Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, Elsô fejezet, amelyben megismerjük a főszereplőt, és ő is magát Aparányi naphal a parti nádasban tért magához. Az igazat megvallva, fogalma sem volt róla, hogy került oda. Lassan, óvatosan nézett körül,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 Női felső, póló, ruha méretek meghatározása centiméterben Méretek XS/34/6 S/36/8-10 M/38/12-14 L/40-42/16-18 XL/42-44/20 Mell (cm) Derék (cm) Csípő (cm) 78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS 22 Otthonok és Kertek Hûvös elegancia, egyszerû vonalvezetés és csipetnyi barokkos hangulat keveredik a Budapest kertvárosában található családi ház stílusában. A finom anyagok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉS BÕRPUHÍTÁS, NYUGTATÁS Csak radírozás Radírozás +masszázs Radírozás +önbarnítás 35 perc Simító Cukor-Kiwi Testradír - A vendég a hátán fekszik. Nagy

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire! 4. Ha beteg az állat Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt! A gyógyszerszekrény tiltott terület a házban. De mi van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól melletti szín polcán

Részletesebben

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 1. rész A felelet törvényei FELELETELKERÜLÉSI ALAPTÖRVÉNY Ha a tanár azt keresi, hogy ki feleljen: 1. Szedd össze

Részletesebben