J E G Y Z Ő K Ö N Y V június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán."

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete Szám: 7-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Tóth Ferencné Kiss Zoltánné lakosság köréből megjelent körjegyző jegyzőkönyvvezető 16 fő Tóth József polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. A fórum demokratikus vívmány, ahol a választópolgárok elmondhatják véleményüket, hasznos észrevételeket és javaslatokat fogalmazhatnak meg az önkormányzatok munkájával kapcsolatban. Az utóbbi években kevesen vesznek részt a közmeghallgatáson, indokolható ez azzal, hogy a települési képviselők, valamint a polgármester a választópolgárokkal napi kapcsolatban van, bármikor megbeszélhetik a közösséget érintő problémákat. A jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet minden családot egyre nehezebb helyzetbe sodor. Sokan a mindennapi megélhetéssel küzdenek, hitelcsapdában élnek. A polgárok egy része közömbössé vált a közügyek iránt. Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzeten javítson. Halmaj lényegesen jobb helyzetben van, mint a környező települések. Gondol itt a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek arányára, valamint a közösségi kapcsolatokra. Ez is alátámasztja, hogy az Önkormányzat mindent megtesz az életkörülmények javítása érdekében. Ismerteti az Önkormányzat által az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseket, amelyek javítják az itt élő emberek életminőségét. Uniós forrásból sor került az Általános Iskola felújítására, a Napközi Otthonos Óvoda, a Közösségi Ház bővítésére, rekonstrukciójára, piactér kialakítására. Csapadékvíz elvezető árkok burkolása, valamint járdaépítés valósult meg több közterületet érintve, emellett köztéri bútorok készültek és kerültek kihelyezésre. Folyamatban lévő projektek: Vasonca patakon két záportározó létesítése. Örömmel tájékoztatja a polgárokat arról, hogy a pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került, a vízjogi engedély is rendelkezésre áll. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Bízik benne, hogy még ebben az évben megvalósul a beruházás megszüntetve ez által az árvízveszélyt a település vonatkozásában. Kegyeleti hely bővítése, teljes felújítása. Az Önkormányzat évi költségvetésében betervezésre került a beruházás anyagköltségének egy része. A nyáron elkezdődik a kivitelezés, őszre az első ütem mindenképpen meg fog valósulni. Felvetődött, hogy társadalmi összefogással, (téglajegyek értékesítésével) valósuljon meg a beruházás, azonban úgy gondolja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben nem lenne szerencsés ez a megoldás. A Fő út 15. szám alatti önkormányzat által a közelmúltban megvásárolt - lakóingatlan felújítása. A telek az iskolaudvar bővítését, valamint új parkoló építését teszi lehetővé, melyre vonatkozóan látványterv készült.

2 2 Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az épület teljes felújítására, külső hőszigetelésének megvalósítására. A közösségi célú hasznosítás során, a tervek szerint, közfoglalkoztatás keretében zöldségfélék tartósítása, valamint száraztészta készítés történne. A készítmények az iskolakonyhán kerülnének felhasználásra. Uniós támogatású program keretében valósul meg Halmajon és térségében (Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs települések társulásával, Halmaj község gesztorsága mellett) az ivóvízminőség javítása. Közismert, hogy az ivóvíz emberi fogyasztásra alkalmas, azonban egyes alkotóelemei az uniós előírásoktól kismértékben eltérnek. Ezek az alkotóelemek - az uniós csatlakozás előtt - a magyar szabványnak megfeleltek, azonban az európai szabvány szigorúbb követelményeket támaszt, ezért szükséges a vízminőség javítása. Kiskinizs községben a víz arzéntartalma, Halmajon az ammónium magasabb az uniós határértékhez képest. Az első fordulós pályázat nyertes lett. A projekt keretében a hat település ivóvízhálózata összekapcsolásra kerül, amely a vízminőség javítása mellett, maximális üzembiztonságot eredményez a kisebb települések számára. A közmeghallgatást megelőzően tartott ülésen döntés született a tervező kiválasztásáról, első fordulóban a tervek készülnek el, a második fordulóban a konkrét kivitelezés történik. Benyújtásra került a főtér, piactér környékének teljes rendezésére vonatkozó pályázat, melynek látványterve a Közösségi Házban megtekinthető. A beruházás során térburkolattal ellátott sétányok, parkolók kerülnének kialakításra, a kandeláberes megvilágítás a piactér irányába is kiépítésre kerülne. Esztétikus faluközpont kialakítása a cél. Korábban javaslatként fogalmazta meg, hogy a terület kirakodóvásárok - nem állatvásár - helyszíne lehetne. A javaslatáról megoszlott a Képviselő-testület véleménye. Elsődlegesen nem a bevételek növelése a cél, hanem a falu életének mozgalmassá tétele. Erre vonatkozóan is kéri a polgárok véleményét. Az iskola, óvoda, Közösségi Ház napelemes energiaellátásának biztosítása céljából pályázat benyújtására kerül sor. Nyertes pályázat esetén lényegesen kisebb lesz az intézmények elektromos energia költsége. A Kossuth út 24. szám alatti - Orvosi Rendelő udvarán lévő - mélyfúrású kút 19 C o fokos vize alkalmas a talajhő hasznosítására. A kút jelenleg nem táplálja az ivóvízrendszert. A geotermikus energia kihasználásával az Egészségház, valamint a Fogorvosi Rendelő fűtését kívánják korszerűsíteni. Jelentős energiamegtakarítást jelentene a beruházás az intézményekben. A projekt keretében használati melegvíz előállítása céljából az épületek tetőszerkezetére napkollektor kerülne elhelyezésre, valamint sor kerülne az épületek hőszigetelésére is, a hőveszteség minimalizálása érdekében. Komposztálási mintaprojekt keretében szintén pályázat került benyújtásra. A támogatás fedezetet nyújt arra, hogy minden családhoz kihelyezésre kerüljön egy komposztáló láda, valamint az Önkormányzat komposztáló berendezést vásároljon, mely alkalmas a faágak, növényi szárak újrahasznosítására. A felaprított gallyakat fűtésre, a növényi szárakat humusz előállítására használnák. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, saját forrásból célszerű aprítékoló berendezés beszerzése, amely a közelmúltban vásárolt kerti traktor segítségével mobilizálható is. Az ismertetett fejlesztéseken túl az Önkormányzat a 2010-es gazdasági programjában megfogalmazott egyéb feladatait is meg kívánja valósítani, amellyel munkahelyteremtést és a település további fejlődését tűzte ki célul. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatban a következőket mondja el: Jellemzően optimális körülmények között működnek, vonatkozik ez a pénzügyi, személyi tárgyi feltételekre egyaránt. Az önkormányzati hivatal épületének bővítése, rekonstrukciója szükséges, ezzel a döntéssel azonban célszerű megvárni január 1-jét. Közismert, hogy a jövő évtől kezdődően a közigazgatás átalakítására, a járási rendszer visszaállítására kerül sor. Halmaj a Szikszói Járási Hivatal illetékességi területéhez fog tartozni. Szikszón, ún. egyablakos ügyintézés céljából Kormányablak jön létre. Azokon a településeken, ahol nem éri el a lakosság száma a 2000 főt nem működhet önkormányzati hivatal vagy körjegyzőség. A tervek szerint Halmajon Kiskinizs településsel közösen fenntartott önkormányzati hivatal fog működni. A Képviselő-testület kezdeményezte, - személy szerint is igyekszik mindent megtenni azért - hogy Halmajon járási hivatali kirendeltség jöjjön létre, ellátva a környező települések lakosságának ügyeit. Az államigazgatási feladatok döntő többsége átkerül a járási hivatalokhoz. Helyben kerül majd intézésre a szociális ügyek egy része, birtokháborítási ügyek, működési engedély ügyek valamint az adóigazgatási ügyek. A Körjegyzőség feladata marad az önkormányzatok kiszolgálása, valamint működésük biztosítása.

3 3 Tervek szerint az alapfokú oktatás állami kézbe kerül, az állam finanszírozza a pedagógusok bérét, valamint - a kormányhivatalok közreműködésével - ellátja a szakmai felügyeletet. Az intézmény fenntartása más tekintetben, továbbra is önkormányzati feladat marad. Az átszervezés időpontja egyelőre még nem ismert. Lehet az a következő év vagy a 2013/2014-es tanév kezdete. A Képviselő-testület célja, amennyiben jogszabály lehetővé teszi továbbra is a fenntartói feladatok ellátása. Véleménye szerint Halmaj és Kiskinizs jó gazdája az intézménynek. A Közösségi Ház és Könyvtár eddig nem önálló intézményként, hanem az Önkormányzat költségvetésében szakfeladatként működött. Ebben a formában azonban nem tölthet be nyilvános könyvtári funkciót, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár szeptember 1-től a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda komplex intézmény tagintézménye lesz, hasonlóan az óvodához. Az intézmény szakmailag továbbra is önálló lesz, de költségvetését és szakmai felügyeletét az iskola biztosítja. A döntést alátámasztotta az is, hogy az iskola és a könyvtár több közös pályázatot bonyolít, sok szállal kötődik a két intézmény egymáshoz. A lakosság szociális helyzete, a munkanélküliség az Önkormányzat számára komoly feladatot jelent. A település abban a térségben található, ahol az országos átlaghoz képest nagyobb a munkanélküliség, mely egyenes arányban áll a szociális ellátások iránti igény emelkedésével. Az önkormányzat arra törekszik, hogy - értelmes munkát biztosítva - minél több munkanélkülit foglalkoztasson. Jelenleg több mint 100 személyt foglalkoztat a Start munkaprogram keretében. A programok előkészítése már az elmúlt év végén elkezdődődött. A foglalkoztatás önként vállalt feladat. Megjegyzi, hogy hasonló nagyságrendű települések fő foglalkoztatását biztosítják. Ismerteti a Start munkaprogram hét projektelemét: 1.) Téli közmunka keretében utcabútorok, kerékpártárolók, hulladéktárolók készültek, valamint kerültek kihelyezésre a közterületekre. A program keretében beszerzésre került két kézi drótfonó, amelynek segítségével drótfonatot készítettek. 2.) 7 ha. területen erdőtelepítés történt. A Dankó Pista út mögött lévő, 5 ha. területen kőris, kocsányos tölgy és különböző fafajták kerültek elültetésre. 2 ha. területen nyárfa telepítésére került sor. A terület, a facsemeték gondozása folyamatos munkát biztosít a közfoglalkoztatottak számára. 3.) Mezőgazdasági utak karbantartása keretében kőzúzalékkal terítik a földutakon kialakult kátyúkat, mélyebb területeket, valamint átereszek kialakítására kerül sor. 4.) Közutak karbantartása során 30 t. aszfalt kerül felhasználásra kátyúzásra, útfelújítási munkálatokra. 5.) Belvíz elevezetési rendszer karbantartása projekt során a vízelvezető árkok megfelelő mélyítése történik. A program fedezetet nyújt anyagköltségre is. Szintező műszer vásárlására került sor. Néhány forgalmasabb helyen az árkok kiburkolására is sor kerül. Ahol már sor került árokmélyítésre, kiderült, hogy sok esetben nem megfelelő mélységű az áteresz. Az érintettek azt kérték, hogy az Önkormányzat az átereszek átépítéséhez biztosítson anyagot. Irreális, hogy 560 lakóépület előtt az Önkormányzat gondoskodjon az átereszek megépítéséről. Segítséget tudnak nyújtani az átereszgyűrűk nagy tételben történő megvásárlásában, valamint a kiszállításban. Az anyagköltséget azonban minden érintett lakástulajdonosnak vállalnia kell. Jogszabály is előírja, hogy minden telektulajdonosnak ki kell alakítani a bejáratot az ingatlanára. Szívesen folytat az Önkormányzat egyeztetést a kérdésben. Kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt az Önkormányzattal. 6.) Illegális hulladéklerakók felszámolása keretében elszállításra kerül az illegálisan elhelyezett szemét az encsi hulladéklerakóra. Köztudomású, hogy Boros Attila halmaji lakos az általa megvásárolt Május 1 út mögötti legelő területen nagy mennyiségű hulladékot, építési törmeléket helyezett el. Felhívja a figyelmet, hogy ott a jövőben a hulladék elhelyezése tilos. A program keretében ez is felszámolásra kerül, de a jövőben saját költségen kell az érintettnek az elszállításról gondoskodni. 7.) Reméli, hogy sikeres lesz a növénytermesztési mintaprojekt. Paprika, paradicsom, uborka, borsó, burgonya, sárgarépa, petrezselyem termesztése történik a programban. A zöldségféléket az iskolakonyhán fogják felhasználni, a felesleg értékesítésre kerül. Előnyei: olcsóbb értékesítési lehetőség, kedvezőbbé tehető az iskolakonyha működése, friss, egészséges élelmiszereket kapnak a gyermekek. Hátránya: rontja az őstermelők helyzetét a településen, de bízik abban, hogy óriási érdeksérelmet nem okoz. Az érintett területek őrzéséről szintén a program keretében gondoskodnak. Kormányzati cél a települések önfenntartó képességének javítása, a vidéki élet előnyeinek kihasználása. Mindenki előtt ismert, hogy a lakosok egy része befüvesítette a kertet, vagy nem gondoskodnak annak műveléséről. Ez nem tartható állapot, mindenkinek saját érdeke, hogy a házi kertekben, termeljék meg a zöldségfélét.

4 4 Az épülő új világrend része a munkaalapú társadalom. Azaz egyrészt munkából származó jövedelemből kell a családoknak biztosítani a megélhetését, nem a segélyekre várni, másrészt az öngondoskodás erősítése a cél. Az Önkormányzat következetesen érvényre kívánja juttatni a településen ezeket az elvárásokat. Korábban beépítésre került a helyi szociális rendeletbe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának feltételeként a lakókörnyezet rendbetétele, valamint a kert művelése. Ezen feltételek meglétét a képviselők rendszeresen ellenőrzik. A társadalom többségének jó érzésével ellentétes az a szemlélet, hogy aki nem műveli a kertjét az is részesüljön szociális ellátásban. Jogszabály lehetővé teszi a Ft. összegű támogatás megvonását is abban az esetben, ha az érintett lakókörnyezete, az udvar a kert rendezetlen. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sikerült eredményt elérni a területen. A program egyik célja az emberek visszavezetése a munka világába, valamint értékteremtő munka végzése, amely az értékteremtésen túl az egyének szemléletformálását is eredményezi egyben. A támogatás a bérköltséget 100 %-ban fedezi. Ezáltal - a program idejére - nem terheli a költségvetést szociális ellátás kifizetése. Ezen túlmenően a bérköltség 20 %-ának megfelelő mértékben lehetőség van a programok megvalósításához szükséges gépek, eszközök, anyagok beszerzéséhez. A már említett 47 LE-es kerti traktor és a hozzá tartozó pótkocsi is ebből a forrásból került beszerzésre. Ezen túlmenően, - a teljesség igénye nélkül - megemlíti, hogy vásároltak: drótot, drótfonógépet, 2 db. bozótvágót, fóliasátorhoz szükséges anyagot. A program megvalósítása 100 millió Ft., melyből 24 millió Ft. anyagköltségre biztosít fedezetet. Ezek a gépek, berendezések a település vagyonát gyarapítják. A közfoglalkoztatottak egy részének teljesítményével nincsenek megelégedve. Amennyiben a munkához való nem megfelelő hozzáállás nem kerül szankcionálásra, akkor a dolgozók azt tesznek, amit akarnak. Ebben is igyekszik az Önkormányzat következetesen eljárni, a cél a hatékony munkavégzésre törekvés, hiszen a közpénzekkel az Önkormányzatnak felelősséggel el kell számolnia. Sok család került adósságcsapdába, ami egyrészt felelőtlen hitelfelvételt is jelentett, másrészt senki nem számított a svájci frank árfolyamának ekkora mértékű emelésére. A kialakult helyzeten a saját eszközeivel próbál meg segíteni az Önkormányzat. Pályázati támogatásból az év elején 150 m 3 tűzifát osztott szét az Önkormányzat a hátrányos helyzetű családok részére. Volt olyan család, aki háromszor részesült természetbeni támogatásban. Emellett pénzbeli támogatást is biztosított az Önkormányzat. Évente két alkalommal tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot kapnak a családok. Szociális földprogram keretében ingyenesen biztosítanak földterületet a családoknak, emellett kedvezményesen biztosítják a vetőburgonyát, valamint a művelési költséget. Arra ösztönöz mindenkit, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel önmaguk, valamint családjuk helyzetének javítása érdekében. Szederültetvény bérművelésére is van lehetőség szintén kedvezményesen. A bérbe nem vett sorokat az önkormányzat művelteti a Start munkaprogram keretében. A gyümölcsöt értékesíteni fogják, illetve lekvárt készítenek belőle az iskolakonyha részére. Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére kerti vetőmagcsomagot, a két vagy több gyermeket nevelő családok részére - ezen túlmenően - kisállatot is biztosított. 45 család kapott választási malacot. Közfelháborodást keltve, elterjedt a köztudatban, hogy néhány család értékesítette az adományként kapott kisállatot. A Képviselő-testület tagjai három csoportban az érintetteknél tartott ellenőrzés során megállapították, hogy kik azok, akik értékesítették az állatokat. Az Önkormányzat jelezni fogja az Alapítványnak ezen személyeket, annak érdekében, hogy a jövő évi programokból kerüljenek kizárásra, hiszen a kisállatot azért kapták, hogy neveljék fel. Az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt jóvoltából a településen ebben az évben folyamatosan tej, kenyér adományban részesül 24 család. Minden évben iskolakezdésre támogatást biztosít az önkormányzat. Ebben az évben a támogatás mértékét a középiskolások és a felsőoktatásban résztvevők esetében emelni kívánják, tekintettel arra, hogy az iskoláztatással összefüggő költségek folyamatosan emelkednek. A sajtóból is értesülhetett róla mindenki, hogy az elmúlt év végén az Országgyűlés elfogadott egy új víziközmű törvényt, amely jelentős mértékben megszigorította a víziközmű rendszerek üzemeltetésének feltételeit. Közismert, hogy a településen a csatornahálózatot a Vasonca Nonprofit Kft., az ivóvízhálózatot az Önkormányzat működteti. Az új jogszabály értelmében, január 1-jét követően, erre már nincs lehetőség. Legalább 150 e fogyasztói egyenértékszámmal kell rendelkeznie a szolgáltatónak, mely feltételnek sem a Vasonca Kft, sem az önkormányzat nem felel meg. Ezért mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz tekintetében meghirdetésre került a hálózat üzemeltetésre. A megyében két társaság a Borsodvíz Zrt. és az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. kaphat üzemeltetési engedélyt. A hernádvölgyi települések vízhálózatát a Borsodvíz Zrt. üzemelteti már jelenleg is.

5 5 A Borsodvíz Zrt. önkormányzati, az ÉRV Zrt. állami tulajdonú cég. A térségben a szennyvízhálózat üzemeltetésére társult települések közös ajánlatot kértek a két üzemeltetőtől. Az ajánlatnak tartalmaznia kellett, hogy a társaságok milyen feltételekkel vállalják a jövőben a hálózatok üzemeltetését. Két lényeges szempont van január 1-től hatósági díjakat kívánnak bevezetni a szemétszállításban, valamint az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásban egyaránt. A Magyar Energia Hivatal dolgozza ki az új szolgáltatási díjak megállapításának szakmai szabályait. Az intézkedés célja, hogy az ország teljes területén kiegyenlítődjenek a szolgáltatási díjak. Az ajánlati felhívásban azt kérték az érintett önkormányzatok, hogy az új üzemeltető január 1-ig a jelenleg alkalmazott lakossági díjakat kizárólag az infláció mértékével megegyező mértékben emelje. Emellett az üzemeltető - üzemeltetési jog megvásárlása címén - jelentős összegű egyszeri használati díjat fizet a létesítmények átvételekor, emellett az üzemeltetés során, a befolyt árbevétel arányában bérleti díjat fizet. A választásnál elsődleges szempont, hogy az önkormányzat és a lakosság számára a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa a szolgáltató. Optimális esetben még ebben a hónapban szerződést köthetnek az önkormányzatok az üzemeltetésre. A Borsodvíz Zrt. ajánlatában szerepel, hogy Halmajon üzemvezetőséget hoz létre, a meglévő munkahelyeket meg kívánják tartani, illetve bővíteni tervezik. A Közösségi Házba kihelyezésre kerül egy ötletláda. Kéri, hogy a polgárok az önkormányzat tevékenységére, a település jövőjére vonatkozó írásbeli elképzeléseiket, javaslataikat helyezzék el abban. A Halmaji napok programsorozathoz is várják a javaslatokat, ötleteket, amit a honlapon is közzé tehetnek a lakosok. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a halmaji napok rendezvénysorozat. Ismerteti a tervezett programokat: Augusztus 17. péntek 19 órakor a Református Templomban Dolhai Attila énekes közreműködésével hagyományos templomi koncert 21 órakor a Tornateremben, az összetartozás jegyében zenés-táncos est (batyus bál jellegű rendezvény Ft-os belépőjegy) Augusztus 18. szombat zenés ébresztő, rezesbanda közreműködésével egész napos programként Lóra magyar címmel lovaglási és sétakocsikázási lehetőség, kézműves kirakodóvásár, foglalkoztatók, kiállítások, kulturális programok, iskolások, óvodások, Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének műsora vásári komédiások, gólyalábasok, óriás bábos produkció, citerazenekar, néptánczenekar, motoros bemutató show. Halmaji kiscsillagok műsora, színvonalas kísérőprogramok 20 órakor sztárvendég Korda György és Balázs Klári 3+2 együttes koncertje, szabadtéri bál, tűzijáték főtéren fedett szabadtéri színpad kerül felállításra házi sültkolbásszal vendégelik meg a résztvevőket Augusztus 19. vasárnap ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban, melynek keretében előreláthatólag 7 erdélyi testvér tesz állampolgársági esküt. Augusztus 20. hétfő búcsúi szentmise, körmenet Köszönetét fejezi ki Béres Sándor alpolgármester részére, aki - embert próbáló feladatként - a közfoglalkoztatottak irányítását, ellenőrzését látja el. Emellett köszönetet mond a civil szervezeteknek, valamint a helyben működő történelmi egyházaknak is a folyamatos együttműködésért, támogatásért, segítségért. A településen élők helyzetét érintő minden fontos döntés előtt, társadalmi érdekegyeztetést tartanak, ahol részt vesznek az egyházak lelkipásztorai, civil szervezetek vezetői, intézményvezetők. Ezt a kialakult gyakorlatot a jövőben is szeretnék folytatni. Kéri, hogy a jelenlévők mondják el javaslataikat, észrevételeiket az Önkormányzat munkájával kapcsolatban. Slyízs István halmaji lakos a következőket mondja el: Fontosnak tartja az ABC-től a Napközi Otthonos Óvodáig vezető, forgalmas járdaszakasz felújítását. A településen épült járdák közül ez a szakasz az egyik legrégebbi. Javasolja, hogy amennyiben ez megvalósulhat, ne a téli időszakban végezzék a felújítást, mert akkor könnyen megfagy, megsüllyed.

6 6 A Kossuth út 19. számú ingatlan melletti járda minősége a Táncsics Mihály út felőli oldalon nem megfelelő minőségű, az jelentős mértékben megdőlt, ezért javasolja annak felújítását. A Kossuth Lajos utca szélesítését is fontosnak tartja, ezáltal megszűnhetne az egyirányúsítás. Örök probléma, a Vasonca patak meder állapota, az elszaporodott sás, illetve nád miatt, nem megfelelő a vízlefolyás, a gyerekek télen nem tudnak rajta korcsolyázni. A gátak kaszálása szakmailag elfogadhatatlan. A közmunkások lekaszálják, de nem gyűjtik össze a gazt, ennek eredményeként a terület nem gyepes lesz, hanem gazos. A gyep eléréséhez a kaszálást követően, fényt kell biztosítani a talajnak, ellenkező esetben gazos marad. A Kossuth úttal határos gát minősége nem megfelelő, a 2010-es árvíz idején 1 m. gátszakasz, 24 óra alatt 5 m 3 vízmennyiséget engedett át. Selyeb községben látta, hogy az ingatlanok előtti bejáró egyforma elemből volt kialakítva, egységes képet adva így egy-egy utcának. Ezt Halmajon, a Fő utcán is el tudná képzelni. Az elemek házilag elkészíthetők. Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy: A Startmunka program keretében szeretne az Önkormányzat falusi portát vásárolni, ahol megfelelő istállók és takarmánytárolók állnak rendelkezésre, azon állattartással (ló, bárány, kecske, sertés) is javítani tudnák a munkanélküliek helyzetét. A Kossuth út 15. szám alatti ingatlanra vételi ajánlatot tett az Önkormányzat, de azt a tulajdonos egyelőre nem kívánja értékesíteni. Tervek között szerepel még a Kossuth út 17., a Táncsics Mihály út 4. szám alatti ingatlanok megvásárlása is, annak érdekében, hogy gyarapítsák az önkormányzat vagyonát, valamint az állattartáshoz megfelelő feltételeket teremtsenek. Az Önkormányzat megvásárolta a Kossuth út 7. és 9. szám alatti ingatlanok egy részét, mely területek az óvoda területéhez kerülnek csatolásra, azon növénytermesztést kívánnak folytatni. A Kossuth út 7. szám alatti ingatlan Bársonyos csatornával határos területén körforgalom megvalósítása céljából utat szeretnének kiépíteni. Szintén tervbe van véve első ütemben a Petőfi úti, Táncsics úti járda, második ütemben a Kossuth úti járda felújítása, munkanélküliek bevonásával tervezik megvalósítani a beruházást. Egyetért a Kossuth út szélesítésével, - az az út a legrégebben felújított ahhoz a tervek rendelkezésre állnak, azonban a pályázat elutasításra került. Jelenleg nem áll rendelkezésre forrás a beruházáshoz, azonban keresik a megoldást. A Vacona patak állami kezelésben lévő vízfolyás, önkormányzati területen halad át, ezért az önkormányzat korábban a nádmentesítést elvégeztette. Megjegyzi, hogy az ÉM-VIZIG a településről munkanélkülit foglalkoztat a medertisztításra, azonban a munka hatékonysága megkérdőjelezhető. Korábban egyeztetést folytattak a munkavezetőkkel, felügyelőkkel, kérték meghatározott munkálatok elvégzését, valamint együttműködést, egyelőre azonban semmi nem történt. Valóban nem megfelelő a meder állapota, rontja a település képét. Erre vonatkozóan meg fogják tenni a szükséges lépéseket. A bejáratoknál lévő hídfejek egységességének megvalósítása megvizsgálható. Elképzelhetőnek tartja, hogy megfelelő sablon felhasználásával legyárthatók az elemek, ehhez azonban az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztetni szükséges. Móré Imre halmaji lakos elmondja, hogy a közelmúltban megkezdődött az árkok mélyítése. Véleménye szerint sok helyen nem megfelelően lett kialakítva a mélység, mert a víz nem a megfelelő irányban folyik le, példaként említi a Hunyadi út végén lévő szakaszt. Problémát jelent még az is, hogy az árok derékszögben került kialakításra, nem megfelelő a rézsű, ezért a továbbiakban fűnyíróval nem lesz megoldható a fűnyírás. Jobb megoldásnak tartaná a rézsű kialakítását. A Vasútállomás területének állapota nem megfelelő, legutóbbi esőzés után a vasúti töltésről nem lehetett megközelíteni. Tóth József polgármester amint azt már említette a Startmunka programban a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója szerepel, ehhez szintező műszert is beszereztek. A mélyítés a csapadékvíz elvezetési tervnek megfelelően történik. A tervben a Balti magassághoz viszonyítva került meghatározásra az átereszek fenékmélysége. Sajnos nem mindig szakszerű a munkavégzés. A Hunyadi úton burkolt árok kialakítására kerül majd sor. Az átereszt szakszerűen nem V, hanem trapéz alakban kell kialakítani, arról fűkaszával egyszerűen le lehet vágni a füvet. Az Önkormányzat, ahol nem áll rendelkezésre eszköz, térítés ellenében gondoskodik a fűnyírásról. A Vasútállomás területe valóban nem megfelelő minőségű, szükség lenne a felújításra. A terület teljes mértékben a MÁV Zrt. tulajdonát képezi, az Önkormányzatnak nincs az újraaszfaltozásra anyagi fedezete. Március 20-án a MÁV Zrt. részére írásban is jelezte a problémát. Június 14-én érkezett válaszlevél tartalma szerint a MÁV elvégezte a kátyúzást, azonban a kátyúzás nem végleges megoldása a problémának, de jelenleg csak erre a helyreállítási módra volt pénzügyi fedezet.

7 7 Sok kőzúzalékot szállítottak a területre, de az autóbusz forgalom miatt, rövid időn belül ismét kialakulnak a kátyúk. A problémával egyetért, annak megoldására elképzelhetőnek tartja, hogy az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosít a felújításhoz a MÁV Zrt. részére, tekintettel arra, hogy a polgároknak, az Önkormányzatnak egyaránt érdeke fűződik ahhoz, hogy megfelelő minőségű legyen a vasútállomás környéke. Fábián Ferenc halmaji lakos elmondja, hogy: A 2010-es önkormányzati választáson sok képviselőjelölt indult a településen, hiányolja őket a közmeghallgatásról, a közéletből. Ezen megjegyzésére nem kér választ. ABC-től kifelé vezető úton, jobb oldalon, a derékszögű kanyar nem megfelelő minőségű, fontosnak tartja annak kijavítását. Elhangzott, hogy a víziközművek üzemeltetésében a jövő évtől változás következik be. Áldatlan állapot, hogy a településen üzemben lévő közkutakat még mindig sokan használják locsolásra, melynek költségét ezáltal a közösség fizeti meg. Véleménye szerint le kellene a kutakat szereltetni, vagy olyan berendezéssel ellátni, amelynek segítségével meghatározott mennyiségű víz meghatározott idő alatt folyik át a rendszeren. Az Önkormányzat jó néhány lakóépület előtt lekaszáltatta a füvet. Kérdése, hogy az térítésmentesen, rászorultsági alapon történt, vagy az érintettek fizettek az elvégzett munkáért? Több ingatlantulajdonos, a kaszálás után nem vette a fáradtságot még arra sem, hogy a lekaszált füvet a járdaszakaszról leseperje. Halmaj település a környező településekhez viszonyítva jobb helyzetben van. A településen az iskolával szembe eligazító tábla került kihelyezésre. Fontosnak tartaná, ha további eligazító táblák is elhelyezésre kerülnének. Tudomása szerint a lakóingatlanokat el kell látni házszámtáblával, azonban a legtöbb épületre nincs kihelyezve. Ez problémát jelent, ha a mentő beteghez érkezik és keresni kell az adott házszámot, valamint ha idegen érkezik a településre. Kérdése, hogy a Fő utcán keletkezett csapadékvíz elvezetése hogyan lesz megoldva? A Fő út átkelési szakaszának fejlesztése mikorra valósulhat meg. Tóth József polgármester egyetért a Petőfi út ABC előtti szakaszának rekonstrukciójával, ott esőzést követően megáll a víz, megoldás lehet a problémára az ott meglévő rács megtisztítása, valamint megfelelő csapadékösszefolyó rács elhelyezése. A közkutak leszerelése régi probléma. A polgárok nem fizetnek a közkutakon keletkezett vízfogyasztás után, az a költség az önkormányzatot terheli. Amennyiben a rendszert új üzemeltető veszi át, a közkutakon keletkezett fogyasztást leszámlázza az önkormányzat részére. Egyetért azzal, hogy oda kell figyelni, év végére azokat a közkutakat, amelyek körzetében mindenkinek be van vezetve a vezetékes víz, le kell szereltetni. Ide vonatkozó szabály szerint legalább 150 m-es távolságon belül elérhetőnek kell lennie egy közkifolyónak. Korábban született döntés arról, hogy az utcafronti árokrész kaszálásáról az érintett ingatlan tulajdonosa gondoskodjon, az oldalkertet az Önkormányzat lekaszáltatja. Tavasszal az egyedülálló nyugdíjasok esetében, térítésmentesen lekaszáltatta az árkot az Önkormányzat. Sajnos a polgárok körében szemléletbeli problémák tapasztalhatók. Bízik abban, hogy Fábián Ferenc megjegyzéséről az érintettek is értesülnek, és átgondolják eddigi hozzáállásukat. Információs táblákra valóban szükség van, az iskolánál egy ilyen tábla már elhelyezésre került. Azonos stílusban a közintézményeket jelezve, néhány beszerzése és elhelyezése még szükséges. Korábban az Önkormányzat saját költségén minden közterületre elkészíttette az utcanév táblákat, ezek kihelyezésre is kerültek. Elnézést kér, de a közmeghallgatás elején megfeledkezett a Körjegyző Asszony bemutatásáról. Mindenki előtt ismert, hogy Szántó Lászlóné körjegyző december 29. napjától előrehozott öregségi nyugdíjba ment. Az új körjegyző Tóth Ferencné, akit mindenki jól ismer, hiszen hosszú idő óta a településen él, több mint 20 évet dogozott a Községi Közös Tanácson, azt követően 15 évig Gagyvendégi, Gagybátor települések körjegyzője volt. Az Önkormányzat január 2-tól felkérte a körjegyzői feladatok ellátására. Jelenleg heti 20 órában van foglalkoztatva, azonban ettől lényegesen többet dolgozik. Kéri a Körjegyző Asszonyt, vizsgálja meg a jogszabályi hátterét, kötelezhetők-e a lakosok házszámtábla vásárlására és kihelyezésére. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában meg fogják vizsgálni, hogy van-e minden épületen házszámtábla, ahol nincs, gondoskodnak a beszerzéséről és a kihelyezéséről. A Fő út átkelési szakaszával kapcsolatban elmondja, hogy a gyalogátkelőhely kijelölésre, az aszfalt felújításra került. Állami tulajdonban lévő területről van szó, korábban bemutatták a Fő utca átépítésének terveit. Abban a Fő úti, valamint a Rákóczi úti kerékpárút összekötése is szerepelt. A csapadékvízelvezetés - egyoldali elvezetéssel - szintén meg van tervezve. A páratlan oldalon nem lesz vízelvezető árok, rácsos összefolyók kerülnek elhelyezésre bizonyos szakaszokon, amelyek átvezetik a vizet a másik oldalra. Nem tud arra választ adni, hogy a tervezett feljesztés mikorra valósulhat meg. A Hunyadi útról a Vasonca patak irányába vezetik el a csapadékvizet.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-17/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) 2011. november 24-én 17

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-19/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben