J E G Y Z Ő K Ö N Y V június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán."

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete Szám: 7-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Tóth Ferencné Kiss Zoltánné lakosság köréből megjelent körjegyző jegyzőkönyvvezető 16 fő Tóth József polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. A fórum demokratikus vívmány, ahol a választópolgárok elmondhatják véleményüket, hasznos észrevételeket és javaslatokat fogalmazhatnak meg az önkormányzatok munkájával kapcsolatban. Az utóbbi években kevesen vesznek részt a közmeghallgatáson, indokolható ez azzal, hogy a települési képviselők, valamint a polgármester a választópolgárokkal napi kapcsolatban van, bármikor megbeszélhetik a közösséget érintő problémákat. A jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet minden családot egyre nehezebb helyzetbe sodor. Sokan a mindennapi megélhetéssel küzdenek, hitelcsapdában élnek. A polgárok egy része közömbössé vált a közügyek iránt. Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzeten javítson. Halmaj lényegesen jobb helyzetben van, mint a környező települések. Gondol itt a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek arányára, valamint a közösségi kapcsolatokra. Ez is alátámasztja, hogy az Önkormányzat mindent megtesz az életkörülmények javítása érdekében. Ismerteti az Önkormányzat által az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseket, amelyek javítják az itt élő emberek életminőségét. Uniós forrásból sor került az Általános Iskola felújítására, a Napközi Otthonos Óvoda, a Közösségi Ház bővítésére, rekonstrukciójára, piactér kialakítására. Csapadékvíz elvezető árkok burkolása, valamint járdaépítés valósult meg több közterületet érintve, emellett köztéri bútorok készültek és kerültek kihelyezésre. Folyamatban lévő projektek: Vasonca patakon két záportározó létesítése. Örömmel tájékoztatja a polgárokat arról, hogy a pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került, a vízjogi engedély is rendelkezésre áll. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Bízik benne, hogy még ebben az évben megvalósul a beruházás megszüntetve ez által az árvízveszélyt a település vonatkozásában. Kegyeleti hely bővítése, teljes felújítása. Az Önkormányzat évi költségvetésében betervezésre került a beruházás anyagköltségének egy része. A nyáron elkezdődik a kivitelezés, őszre az első ütem mindenképpen meg fog valósulni. Felvetődött, hogy társadalmi összefogással, (téglajegyek értékesítésével) valósuljon meg a beruházás, azonban úgy gondolja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben nem lenne szerencsés ez a megoldás. A Fő út 15. szám alatti önkormányzat által a közelmúltban megvásárolt - lakóingatlan felújítása. A telek az iskolaudvar bővítését, valamint új parkoló építését teszi lehetővé, melyre vonatkozóan látványterv készült.

2 2 Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az épület teljes felújítására, külső hőszigetelésének megvalósítására. A közösségi célú hasznosítás során, a tervek szerint, közfoglalkoztatás keretében zöldségfélék tartósítása, valamint száraztészta készítés történne. A készítmények az iskolakonyhán kerülnének felhasználásra. Uniós támogatású program keretében valósul meg Halmajon és térségében (Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs települések társulásával, Halmaj község gesztorsága mellett) az ivóvízminőség javítása. Közismert, hogy az ivóvíz emberi fogyasztásra alkalmas, azonban egyes alkotóelemei az uniós előírásoktól kismértékben eltérnek. Ezek az alkotóelemek - az uniós csatlakozás előtt - a magyar szabványnak megfeleltek, azonban az európai szabvány szigorúbb követelményeket támaszt, ezért szükséges a vízminőség javítása. Kiskinizs községben a víz arzéntartalma, Halmajon az ammónium magasabb az uniós határértékhez képest. Az első fordulós pályázat nyertes lett. A projekt keretében a hat település ivóvízhálózata összekapcsolásra kerül, amely a vízminőség javítása mellett, maximális üzembiztonságot eredményez a kisebb települések számára. A közmeghallgatást megelőzően tartott ülésen döntés született a tervező kiválasztásáról, első fordulóban a tervek készülnek el, a második fordulóban a konkrét kivitelezés történik. Benyújtásra került a főtér, piactér környékének teljes rendezésére vonatkozó pályázat, melynek látványterve a Közösségi Házban megtekinthető. A beruházás során térburkolattal ellátott sétányok, parkolók kerülnének kialakításra, a kandeláberes megvilágítás a piactér irányába is kiépítésre kerülne. Esztétikus faluközpont kialakítása a cél. Korábban javaslatként fogalmazta meg, hogy a terület kirakodóvásárok - nem állatvásár - helyszíne lehetne. A javaslatáról megoszlott a Képviselő-testület véleménye. Elsődlegesen nem a bevételek növelése a cél, hanem a falu életének mozgalmassá tétele. Erre vonatkozóan is kéri a polgárok véleményét. Az iskola, óvoda, Közösségi Ház napelemes energiaellátásának biztosítása céljából pályázat benyújtására kerül sor. Nyertes pályázat esetén lényegesen kisebb lesz az intézmények elektromos energia költsége. A Kossuth út 24. szám alatti - Orvosi Rendelő udvarán lévő - mélyfúrású kút 19 C o fokos vize alkalmas a talajhő hasznosítására. A kút jelenleg nem táplálja az ivóvízrendszert. A geotermikus energia kihasználásával az Egészségház, valamint a Fogorvosi Rendelő fűtését kívánják korszerűsíteni. Jelentős energiamegtakarítást jelentene a beruházás az intézményekben. A projekt keretében használati melegvíz előállítása céljából az épületek tetőszerkezetére napkollektor kerülne elhelyezésre, valamint sor kerülne az épületek hőszigetelésére is, a hőveszteség minimalizálása érdekében. Komposztálási mintaprojekt keretében szintén pályázat került benyújtásra. A támogatás fedezetet nyújt arra, hogy minden családhoz kihelyezésre kerüljön egy komposztáló láda, valamint az Önkormányzat komposztáló berendezést vásároljon, mely alkalmas a faágak, növényi szárak újrahasznosítására. A felaprított gallyakat fűtésre, a növényi szárakat humusz előállítására használnák. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, saját forrásból célszerű aprítékoló berendezés beszerzése, amely a közelmúltban vásárolt kerti traktor segítségével mobilizálható is. Az ismertetett fejlesztéseken túl az Önkormányzat a 2010-es gazdasági programjában megfogalmazott egyéb feladatait is meg kívánja valósítani, amellyel munkahelyteremtést és a település további fejlődését tűzte ki célul. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatban a következőket mondja el: Jellemzően optimális körülmények között működnek, vonatkozik ez a pénzügyi, személyi tárgyi feltételekre egyaránt. Az önkormányzati hivatal épületének bővítése, rekonstrukciója szükséges, ezzel a döntéssel azonban célszerű megvárni január 1-jét. Közismert, hogy a jövő évtől kezdődően a közigazgatás átalakítására, a járási rendszer visszaállítására kerül sor. Halmaj a Szikszói Járási Hivatal illetékességi területéhez fog tartozni. Szikszón, ún. egyablakos ügyintézés céljából Kormányablak jön létre. Azokon a településeken, ahol nem éri el a lakosság száma a 2000 főt nem működhet önkormányzati hivatal vagy körjegyzőség. A tervek szerint Halmajon Kiskinizs településsel közösen fenntartott önkormányzati hivatal fog működni. A Képviselő-testület kezdeményezte, - személy szerint is igyekszik mindent megtenni azért - hogy Halmajon járási hivatali kirendeltség jöjjön létre, ellátva a környező települések lakosságának ügyeit. Az államigazgatási feladatok döntő többsége átkerül a járási hivatalokhoz. Helyben kerül majd intézésre a szociális ügyek egy része, birtokháborítási ügyek, működési engedély ügyek valamint az adóigazgatási ügyek. A Körjegyzőség feladata marad az önkormányzatok kiszolgálása, valamint működésük biztosítása.

3 3 Tervek szerint az alapfokú oktatás állami kézbe kerül, az állam finanszírozza a pedagógusok bérét, valamint - a kormányhivatalok közreműködésével - ellátja a szakmai felügyeletet. Az intézmény fenntartása más tekintetben, továbbra is önkormányzati feladat marad. Az átszervezés időpontja egyelőre még nem ismert. Lehet az a következő év vagy a 2013/2014-es tanév kezdete. A Képviselő-testület célja, amennyiben jogszabály lehetővé teszi továbbra is a fenntartói feladatok ellátása. Véleménye szerint Halmaj és Kiskinizs jó gazdája az intézménynek. A Közösségi Ház és Könyvtár eddig nem önálló intézményként, hanem az Önkormányzat költségvetésében szakfeladatként működött. Ebben a formában azonban nem tölthet be nyilvános könyvtári funkciót, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár szeptember 1-től a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda komplex intézmény tagintézménye lesz, hasonlóan az óvodához. Az intézmény szakmailag továbbra is önálló lesz, de költségvetését és szakmai felügyeletét az iskola biztosítja. A döntést alátámasztotta az is, hogy az iskola és a könyvtár több közös pályázatot bonyolít, sok szállal kötődik a két intézmény egymáshoz. A lakosság szociális helyzete, a munkanélküliség az Önkormányzat számára komoly feladatot jelent. A település abban a térségben található, ahol az országos átlaghoz képest nagyobb a munkanélküliség, mely egyenes arányban áll a szociális ellátások iránti igény emelkedésével. Az önkormányzat arra törekszik, hogy - értelmes munkát biztosítva - minél több munkanélkülit foglalkoztasson. Jelenleg több mint 100 személyt foglalkoztat a Start munkaprogram keretében. A programok előkészítése már az elmúlt év végén elkezdődődött. A foglalkoztatás önként vállalt feladat. Megjegyzi, hogy hasonló nagyságrendű települések fő foglalkoztatását biztosítják. Ismerteti a Start munkaprogram hét projektelemét: 1.) Téli közmunka keretében utcabútorok, kerékpártárolók, hulladéktárolók készültek, valamint kerültek kihelyezésre a közterületekre. A program keretében beszerzésre került két kézi drótfonó, amelynek segítségével drótfonatot készítettek. 2.) 7 ha. területen erdőtelepítés történt. A Dankó Pista út mögött lévő, 5 ha. területen kőris, kocsányos tölgy és különböző fafajták kerültek elültetésre. 2 ha. területen nyárfa telepítésére került sor. A terület, a facsemeték gondozása folyamatos munkát biztosít a közfoglalkoztatottak számára. 3.) Mezőgazdasági utak karbantartása keretében kőzúzalékkal terítik a földutakon kialakult kátyúkat, mélyebb területeket, valamint átereszek kialakítására kerül sor. 4.) Közutak karbantartása során 30 t. aszfalt kerül felhasználásra kátyúzásra, útfelújítási munkálatokra. 5.) Belvíz elevezetési rendszer karbantartása projekt során a vízelvezető árkok megfelelő mélyítése történik. A program fedezetet nyújt anyagköltségre is. Szintező műszer vásárlására került sor. Néhány forgalmasabb helyen az árkok kiburkolására is sor kerül. Ahol már sor került árokmélyítésre, kiderült, hogy sok esetben nem megfelelő mélységű az áteresz. Az érintettek azt kérték, hogy az Önkormányzat az átereszek átépítéséhez biztosítson anyagot. Irreális, hogy 560 lakóépület előtt az Önkormányzat gondoskodjon az átereszek megépítéséről. Segítséget tudnak nyújtani az átereszgyűrűk nagy tételben történő megvásárlásában, valamint a kiszállításban. Az anyagköltséget azonban minden érintett lakástulajdonosnak vállalnia kell. Jogszabály is előírja, hogy minden telektulajdonosnak ki kell alakítani a bejáratot az ingatlanára. Szívesen folytat az Önkormányzat egyeztetést a kérdésben. Kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt az Önkormányzattal. 6.) Illegális hulladéklerakók felszámolása keretében elszállításra kerül az illegálisan elhelyezett szemét az encsi hulladéklerakóra. Köztudomású, hogy Boros Attila halmaji lakos az általa megvásárolt Május 1 út mögötti legelő területen nagy mennyiségű hulladékot, építési törmeléket helyezett el. Felhívja a figyelmet, hogy ott a jövőben a hulladék elhelyezése tilos. A program keretében ez is felszámolásra kerül, de a jövőben saját költségen kell az érintettnek az elszállításról gondoskodni. 7.) Reméli, hogy sikeres lesz a növénytermesztési mintaprojekt. Paprika, paradicsom, uborka, borsó, burgonya, sárgarépa, petrezselyem termesztése történik a programban. A zöldségféléket az iskolakonyhán fogják felhasználni, a felesleg értékesítésre kerül. Előnyei: olcsóbb értékesítési lehetőség, kedvezőbbé tehető az iskolakonyha működése, friss, egészséges élelmiszereket kapnak a gyermekek. Hátránya: rontja az őstermelők helyzetét a településen, de bízik abban, hogy óriási érdeksérelmet nem okoz. Az érintett területek őrzéséről szintén a program keretében gondoskodnak. Kormányzati cél a települések önfenntartó képességének javítása, a vidéki élet előnyeinek kihasználása. Mindenki előtt ismert, hogy a lakosok egy része befüvesítette a kertet, vagy nem gondoskodnak annak műveléséről. Ez nem tartható állapot, mindenkinek saját érdeke, hogy a házi kertekben, termeljék meg a zöldségfélét.

4 4 Az épülő új világrend része a munkaalapú társadalom. Azaz egyrészt munkából származó jövedelemből kell a családoknak biztosítani a megélhetését, nem a segélyekre várni, másrészt az öngondoskodás erősítése a cél. Az Önkormányzat következetesen érvényre kívánja juttatni a településen ezeket az elvárásokat. Korábban beépítésre került a helyi szociális rendeletbe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának feltételeként a lakókörnyezet rendbetétele, valamint a kert művelése. Ezen feltételek meglétét a képviselők rendszeresen ellenőrzik. A társadalom többségének jó érzésével ellentétes az a szemlélet, hogy aki nem műveli a kertjét az is részesüljön szociális ellátásban. Jogszabály lehetővé teszi a Ft. összegű támogatás megvonását is abban az esetben, ha az érintett lakókörnyezete, az udvar a kert rendezetlen. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sikerült eredményt elérni a területen. A program egyik célja az emberek visszavezetése a munka világába, valamint értékteremtő munka végzése, amely az értékteremtésen túl az egyének szemléletformálását is eredményezi egyben. A támogatás a bérköltséget 100 %-ban fedezi. Ezáltal - a program idejére - nem terheli a költségvetést szociális ellátás kifizetése. Ezen túlmenően a bérköltség 20 %-ának megfelelő mértékben lehetőség van a programok megvalósításához szükséges gépek, eszközök, anyagok beszerzéséhez. A már említett 47 LE-es kerti traktor és a hozzá tartozó pótkocsi is ebből a forrásból került beszerzésre. Ezen túlmenően, - a teljesség igénye nélkül - megemlíti, hogy vásároltak: drótot, drótfonógépet, 2 db. bozótvágót, fóliasátorhoz szükséges anyagot. A program megvalósítása 100 millió Ft., melyből 24 millió Ft. anyagköltségre biztosít fedezetet. Ezek a gépek, berendezések a település vagyonát gyarapítják. A közfoglalkoztatottak egy részének teljesítményével nincsenek megelégedve. Amennyiben a munkához való nem megfelelő hozzáállás nem kerül szankcionálásra, akkor a dolgozók azt tesznek, amit akarnak. Ebben is igyekszik az Önkormányzat következetesen eljárni, a cél a hatékony munkavégzésre törekvés, hiszen a közpénzekkel az Önkormányzatnak felelősséggel el kell számolnia. Sok család került adósságcsapdába, ami egyrészt felelőtlen hitelfelvételt is jelentett, másrészt senki nem számított a svájci frank árfolyamának ekkora mértékű emelésére. A kialakult helyzeten a saját eszközeivel próbál meg segíteni az Önkormányzat. Pályázati támogatásból az év elején 150 m 3 tűzifát osztott szét az Önkormányzat a hátrányos helyzetű családok részére. Volt olyan család, aki háromszor részesült természetbeni támogatásban. Emellett pénzbeli támogatást is biztosított az Önkormányzat. Évente két alkalommal tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot kapnak a családok. Szociális földprogram keretében ingyenesen biztosítanak földterületet a családoknak, emellett kedvezményesen biztosítják a vetőburgonyát, valamint a művelési költséget. Arra ösztönöz mindenkit, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel önmaguk, valamint családjuk helyzetének javítása érdekében. Szederültetvény bérművelésére is van lehetőség szintén kedvezményesen. A bérbe nem vett sorokat az önkormányzat művelteti a Start munkaprogram keretében. A gyümölcsöt értékesíteni fogják, illetve lekvárt készítenek belőle az iskolakonyha részére. Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére kerti vetőmagcsomagot, a két vagy több gyermeket nevelő családok részére - ezen túlmenően - kisállatot is biztosított. 45 család kapott választási malacot. Közfelháborodást keltve, elterjedt a köztudatban, hogy néhány család értékesítette az adományként kapott kisállatot. A Képviselő-testület tagjai három csoportban az érintetteknél tartott ellenőrzés során megállapították, hogy kik azok, akik értékesítették az állatokat. Az Önkormányzat jelezni fogja az Alapítványnak ezen személyeket, annak érdekében, hogy a jövő évi programokból kerüljenek kizárásra, hiszen a kisállatot azért kapták, hogy neveljék fel. Az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt jóvoltából a településen ebben az évben folyamatosan tej, kenyér adományban részesül 24 család. Minden évben iskolakezdésre támogatást biztosít az önkormányzat. Ebben az évben a támogatás mértékét a középiskolások és a felsőoktatásban résztvevők esetében emelni kívánják, tekintettel arra, hogy az iskoláztatással összefüggő költségek folyamatosan emelkednek. A sajtóból is értesülhetett róla mindenki, hogy az elmúlt év végén az Országgyűlés elfogadott egy új víziközmű törvényt, amely jelentős mértékben megszigorította a víziközmű rendszerek üzemeltetésének feltételeit. Közismert, hogy a településen a csatornahálózatot a Vasonca Nonprofit Kft., az ivóvízhálózatot az Önkormányzat működteti. Az új jogszabály értelmében, január 1-jét követően, erre már nincs lehetőség. Legalább 150 e fogyasztói egyenértékszámmal kell rendelkeznie a szolgáltatónak, mely feltételnek sem a Vasonca Kft, sem az önkormányzat nem felel meg. Ezért mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz tekintetében meghirdetésre került a hálózat üzemeltetésre. A megyében két társaság a Borsodvíz Zrt. és az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. kaphat üzemeltetési engedélyt. A hernádvölgyi települések vízhálózatát a Borsodvíz Zrt. üzemelteti már jelenleg is.

5 5 A Borsodvíz Zrt. önkormányzati, az ÉRV Zrt. állami tulajdonú cég. A térségben a szennyvízhálózat üzemeltetésére társult települések közös ajánlatot kértek a két üzemeltetőtől. Az ajánlatnak tartalmaznia kellett, hogy a társaságok milyen feltételekkel vállalják a jövőben a hálózatok üzemeltetését. Két lényeges szempont van január 1-től hatósági díjakat kívánnak bevezetni a szemétszállításban, valamint az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásban egyaránt. A Magyar Energia Hivatal dolgozza ki az új szolgáltatási díjak megállapításának szakmai szabályait. Az intézkedés célja, hogy az ország teljes területén kiegyenlítődjenek a szolgáltatási díjak. Az ajánlati felhívásban azt kérték az érintett önkormányzatok, hogy az új üzemeltető január 1-ig a jelenleg alkalmazott lakossági díjakat kizárólag az infláció mértékével megegyező mértékben emelje. Emellett az üzemeltető - üzemeltetési jog megvásárlása címén - jelentős összegű egyszeri használati díjat fizet a létesítmények átvételekor, emellett az üzemeltetés során, a befolyt árbevétel arányában bérleti díjat fizet. A választásnál elsődleges szempont, hogy az önkormányzat és a lakosság számára a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa a szolgáltató. Optimális esetben még ebben a hónapban szerződést köthetnek az önkormányzatok az üzemeltetésre. A Borsodvíz Zrt. ajánlatában szerepel, hogy Halmajon üzemvezetőséget hoz létre, a meglévő munkahelyeket meg kívánják tartani, illetve bővíteni tervezik. A Közösségi Házba kihelyezésre kerül egy ötletláda. Kéri, hogy a polgárok az önkormányzat tevékenységére, a település jövőjére vonatkozó írásbeli elképzeléseiket, javaslataikat helyezzék el abban. A Halmaji napok programsorozathoz is várják a javaslatokat, ötleteket, amit a honlapon is közzé tehetnek a lakosok. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a halmaji napok rendezvénysorozat. Ismerteti a tervezett programokat: Augusztus 17. péntek 19 órakor a Református Templomban Dolhai Attila énekes közreműködésével hagyományos templomi koncert 21 órakor a Tornateremben, az összetartozás jegyében zenés-táncos est (batyus bál jellegű rendezvény Ft-os belépőjegy) Augusztus 18. szombat zenés ébresztő, rezesbanda közreműködésével egész napos programként Lóra magyar címmel lovaglási és sétakocsikázási lehetőség, kézműves kirakodóvásár, foglalkoztatók, kiállítások, kulturális programok, iskolások, óvodások, Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének műsora vásári komédiások, gólyalábasok, óriás bábos produkció, citerazenekar, néptánczenekar, motoros bemutató show. Halmaji kiscsillagok műsora, színvonalas kísérőprogramok 20 órakor sztárvendég Korda György és Balázs Klári 3+2 együttes koncertje, szabadtéri bál, tűzijáték főtéren fedett szabadtéri színpad kerül felállításra házi sültkolbásszal vendégelik meg a résztvevőket Augusztus 19. vasárnap ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban, melynek keretében előreláthatólag 7 erdélyi testvér tesz állampolgársági esküt. Augusztus 20. hétfő búcsúi szentmise, körmenet Köszönetét fejezi ki Béres Sándor alpolgármester részére, aki - embert próbáló feladatként - a közfoglalkoztatottak irányítását, ellenőrzését látja el. Emellett köszönetet mond a civil szervezeteknek, valamint a helyben működő történelmi egyházaknak is a folyamatos együttműködésért, támogatásért, segítségért. A településen élők helyzetét érintő minden fontos döntés előtt, társadalmi érdekegyeztetést tartanak, ahol részt vesznek az egyházak lelkipásztorai, civil szervezetek vezetői, intézményvezetők. Ezt a kialakult gyakorlatot a jövőben is szeretnék folytatni. Kéri, hogy a jelenlévők mondják el javaslataikat, észrevételeiket az Önkormányzat munkájával kapcsolatban. Slyízs István halmaji lakos a következőket mondja el: Fontosnak tartja az ABC-től a Napközi Otthonos Óvodáig vezető, forgalmas járdaszakasz felújítását. A településen épült járdák közül ez a szakasz az egyik legrégebbi. Javasolja, hogy amennyiben ez megvalósulhat, ne a téli időszakban végezzék a felújítást, mert akkor könnyen megfagy, megsüllyed.

6 6 A Kossuth út 19. számú ingatlan melletti járda minősége a Táncsics Mihály út felőli oldalon nem megfelelő minőségű, az jelentős mértékben megdőlt, ezért javasolja annak felújítását. A Kossuth Lajos utca szélesítését is fontosnak tartja, ezáltal megszűnhetne az egyirányúsítás. Örök probléma, a Vasonca patak meder állapota, az elszaporodott sás, illetve nád miatt, nem megfelelő a vízlefolyás, a gyerekek télen nem tudnak rajta korcsolyázni. A gátak kaszálása szakmailag elfogadhatatlan. A közmunkások lekaszálják, de nem gyűjtik össze a gazt, ennek eredményeként a terület nem gyepes lesz, hanem gazos. A gyep eléréséhez a kaszálást követően, fényt kell biztosítani a talajnak, ellenkező esetben gazos marad. A Kossuth úttal határos gát minősége nem megfelelő, a 2010-es árvíz idején 1 m. gátszakasz, 24 óra alatt 5 m 3 vízmennyiséget engedett át. Selyeb községben látta, hogy az ingatlanok előtti bejáró egyforma elemből volt kialakítva, egységes képet adva így egy-egy utcának. Ezt Halmajon, a Fő utcán is el tudná képzelni. Az elemek házilag elkészíthetők. Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy: A Startmunka program keretében szeretne az Önkormányzat falusi portát vásárolni, ahol megfelelő istállók és takarmánytárolók állnak rendelkezésre, azon állattartással (ló, bárány, kecske, sertés) is javítani tudnák a munkanélküliek helyzetét. A Kossuth út 15. szám alatti ingatlanra vételi ajánlatot tett az Önkormányzat, de azt a tulajdonos egyelőre nem kívánja értékesíteni. Tervek között szerepel még a Kossuth út 17., a Táncsics Mihály út 4. szám alatti ingatlanok megvásárlása is, annak érdekében, hogy gyarapítsák az önkormányzat vagyonát, valamint az állattartáshoz megfelelő feltételeket teremtsenek. Az Önkormányzat megvásárolta a Kossuth út 7. és 9. szám alatti ingatlanok egy részét, mely területek az óvoda területéhez kerülnek csatolásra, azon növénytermesztést kívánnak folytatni. A Kossuth út 7. szám alatti ingatlan Bársonyos csatornával határos területén körforgalom megvalósítása céljából utat szeretnének kiépíteni. Szintén tervbe van véve első ütemben a Petőfi úti, Táncsics úti járda, második ütemben a Kossuth úti járda felújítása, munkanélküliek bevonásával tervezik megvalósítani a beruházást. Egyetért a Kossuth út szélesítésével, - az az út a legrégebben felújított ahhoz a tervek rendelkezésre állnak, azonban a pályázat elutasításra került. Jelenleg nem áll rendelkezésre forrás a beruházáshoz, azonban keresik a megoldást. A Vacona patak állami kezelésben lévő vízfolyás, önkormányzati területen halad át, ezért az önkormányzat korábban a nádmentesítést elvégeztette. Megjegyzi, hogy az ÉM-VIZIG a településről munkanélkülit foglalkoztat a medertisztításra, azonban a munka hatékonysága megkérdőjelezhető. Korábban egyeztetést folytattak a munkavezetőkkel, felügyelőkkel, kérték meghatározott munkálatok elvégzését, valamint együttműködést, egyelőre azonban semmi nem történt. Valóban nem megfelelő a meder állapota, rontja a település képét. Erre vonatkozóan meg fogják tenni a szükséges lépéseket. A bejáratoknál lévő hídfejek egységességének megvalósítása megvizsgálható. Elképzelhetőnek tartja, hogy megfelelő sablon felhasználásával legyárthatók az elemek, ehhez azonban az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztetni szükséges. Móré Imre halmaji lakos elmondja, hogy a közelmúltban megkezdődött az árkok mélyítése. Véleménye szerint sok helyen nem megfelelően lett kialakítva a mélység, mert a víz nem a megfelelő irányban folyik le, példaként említi a Hunyadi út végén lévő szakaszt. Problémát jelent még az is, hogy az árok derékszögben került kialakításra, nem megfelelő a rézsű, ezért a továbbiakban fűnyíróval nem lesz megoldható a fűnyírás. Jobb megoldásnak tartaná a rézsű kialakítását. A Vasútállomás területének állapota nem megfelelő, legutóbbi esőzés után a vasúti töltésről nem lehetett megközelíteni. Tóth József polgármester amint azt már említette a Startmunka programban a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója szerepel, ehhez szintező műszert is beszereztek. A mélyítés a csapadékvíz elvezetési tervnek megfelelően történik. A tervben a Balti magassághoz viszonyítva került meghatározásra az átereszek fenékmélysége. Sajnos nem mindig szakszerű a munkavégzés. A Hunyadi úton burkolt árok kialakítására kerül majd sor. Az átereszt szakszerűen nem V, hanem trapéz alakban kell kialakítani, arról fűkaszával egyszerűen le lehet vágni a füvet. Az Önkormányzat, ahol nem áll rendelkezésre eszköz, térítés ellenében gondoskodik a fűnyírásról. A Vasútállomás területe valóban nem megfelelő minőségű, szükség lenne a felújításra. A terület teljes mértékben a MÁV Zrt. tulajdonát képezi, az Önkormányzatnak nincs az újraaszfaltozásra anyagi fedezete. Március 20-án a MÁV Zrt. részére írásban is jelezte a problémát. Június 14-én érkezett válaszlevél tartalma szerint a MÁV elvégezte a kátyúzást, azonban a kátyúzás nem végleges megoldása a problémának, de jelenleg csak erre a helyreállítási módra volt pénzügyi fedezet.

7 7 Sok kőzúzalékot szállítottak a területre, de az autóbusz forgalom miatt, rövid időn belül ismét kialakulnak a kátyúk. A problémával egyetért, annak megoldására elképzelhetőnek tartja, hogy az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosít a felújításhoz a MÁV Zrt. részére, tekintettel arra, hogy a polgároknak, az Önkormányzatnak egyaránt érdeke fűződik ahhoz, hogy megfelelő minőségű legyen a vasútállomás környéke. Fábián Ferenc halmaji lakos elmondja, hogy: A 2010-es önkormányzati választáson sok képviselőjelölt indult a településen, hiányolja őket a közmeghallgatásról, a közéletből. Ezen megjegyzésére nem kér választ. ABC-től kifelé vezető úton, jobb oldalon, a derékszögű kanyar nem megfelelő minőségű, fontosnak tartja annak kijavítását. Elhangzott, hogy a víziközművek üzemeltetésében a jövő évtől változás következik be. Áldatlan állapot, hogy a településen üzemben lévő közkutakat még mindig sokan használják locsolásra, melynek költségét ezáltal a közösség fizeti meg. Véleménye szerint le kellene a kutakat szereltetni, vagy olyan berendezéssel ellátni, amelynek segítségével meghatározott mennyiségű víz meghatározott idő alatt folyik át a rendszeren. Az Önkormányzat jó néhány lakóépület előtt lekaszáltatta a füvet. Kérdése, hogy az térítésmentesen, rászorultsági alapon történt, vagy az érintettek fizettek az elvégzett munkáért? Több ingatlantulajdonos, a kaszálás után nem vette a fáradtságot még arra sem, hogy a lekaszált füvet a járdaszakaszról leseperje. Halmaj település a környező településekhez viszonyítva jobb helyzetben van. A településen az iskolával szembe eligazító tábla került kihelyezésre. Fontosnak tartaná, ha további eligazító táblák is elhelyezésre kerülnének. Tudomása szerint a lakóingatlanokat el kell látni házszámtáblával, azonban a legtöbb épületre nincs kihelyezve. Ez problémát jelent, ha a mentő beteghez érkezik és keresni kell az adott házszámot, valamint ha idegen érkezik a településre. Kérdése, hogy a Fő utcán keletkezett csapadékvíz elvezetése hogyan lesz megoldva? A Fő út átkelési szakaszának fejlesztése mikorra valósulhat meg. Tóth József polgármester egyetért a Petőfi út ABC előtti szakaszának rekonstrukciójával, ott esőzést követően megáll a víz, megoldás lehet a problémára az ott meglévő rács megtisztítása, valamint megfelelő csapadékösszefolyó rács elhelyezése. A közkutak leszerelése régi probléma. A polgárok nem fizetnek a közkutakon keletkezett vízfogyasztás után, az a költség az önkormányzatot terheli. Amennyiben a rendszert új üzemeltető veszi át, a közkutakon keletkezett fogyasztást leszámlázza az önkormányzat részére. Egyetért azzal, hogy oda kell figyelni, év végére azokat a közkutakat, amelyek körzetében mindenkinek be van vezetve a vezetékes víz, le kell szereltetni. Ide vonatkozó szabály szerint legalább 150 m-es távolságon belül elérhetőnek kell lennie egy közkifolyónak. Korábban született döntés arról, hogy az utcafronti árokrész kaszálásáról az érintett ingatlan tulajdonosa gondoskodjon, az oldalkertet az Önkormányzat lekaszáltatja. Tavasszal az egyedülálló nyugdíjasok esetében, térítésmentesen lekaszáltatta az árkot az Önkormányzat. Sajnos a polgárok körében szemléletbeli problémák tapasztalhatók. Bízik abban, hogy Fábián Ferenc megjegyzéséről az érintettek is értesülnek, és átgondolják eddigi hozzáállásukat. Információs táblákra valóban szükség van, az iskolánál egy ilyen tábla már elhelyezésre került. Azonos stílusban a közintézményeket jelezve, néhány beszerzése és elhelyezése még szükséges. Korábban az Önkormányzat saját költségén minden közterületre elkészíttette az utcanév táblákat, ezek kihelyezésre is kerültek. Elnézést kér, de a közmeghallgatás elején megfeledkezett a Körjegyző Asszony bemutatásáról. Mindenki előtt ismert, hogy Szántó Lászlóné körjegyző december 29. napjától előrehozott öregségi nyugdíjba ment. Az új körjegyző Tóth Ferencné, akit mindenki jól ismer, hiszen hosszú idő óta a településen él, több mint 20 évet dogozott a Községi Közös Tanácson, azt követően 15 évig Gagyvendégi, Gagybátor települések körjegyzője volt. Az Önkormányzat január 2-tól felkérte a körjegyzői feladatok ellátására. Jelenleg heti 20 órában van foglalkoztatva, azonban ettől lényegesen többet dolgozik. Kéri a Körjegyző Asszonyt, vizsgálja meg a jogszabályi hátterét, kötelezhetők-e a lakosok házszámtábla vásárlására és kihelyezésére. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában meg fogják vizsgálni, hogy van-e minden épületen házszámtábla, ahol nincs, gondoskodnak a beszerzéséről és a kihelyezéséről. A Fő út átkelési szakaszával kapcsolatban elmondja, hogy a gyalogátkelőhely kijelölésre, az aszfalt felújításra került. Állami tulajdonban lévő területről van szó, korábban bemutatták a Fő utca átépítésének terveit. Abban a Fő úti, valamint a Rákóczi úti kerékpárút összekötése is szerepelt. A csapadékvízelvezetés - egyoldali elvezetéssel - szintén meg van tervezve. A páratlan oldalon nem lesz vízelvezető árok, rácsos összefolyók kerülnek elhelyezésre bizonyos szakaszokon, amelyek átvezetik a vizet a másik oldalra. Nem tud arra választ adni, hogy a tervezett feljesztés mikorra valósulhat meg. A Hunyadi útról a Vasonca patak irányába vezetik el a csapadékvizet.

8 8 Ádám István halmaji lakos elmondja, hogy a közvilágítás az Önkormányzatnak - ebben a nehéz gazdasági helyzetben - jelentős összegbe kerülhet, néhány javaslata van ezzel kapcsolatban. Az Állomásnál négy lámpa van elhelyezve, melyek 5-6 éve világítják a szántóföldet, azt le lehetne kapcsolni addig, amíg ott az építési telkek kialakításra nem kerülnek. A kerékpárútra mozgásérzékelőket kell felszereltetni, mert felesleges egész éjszaka megvilágítani. Éves szinten jelentős megtakarítást eredményezne a költségtakarékos megoldás. A kóbor kutyák vonatkozásában a településen semmiféle pozitív irányú változás az elmúlt két év alatt nem történt, visszatérő probléma. Vannak olyan ebek, amelyek kifejezetten veszélyt jelentenek a lakosok testi épségére. Úgy gondolja, hogy keményebb fellépésre van szükség. A Vasonca patak takarításával kapcsolatban elmondja, hogy a Vízügyi Igazgatóság felettes szervét kell megkeresni a problémával, tekintve, hogy az I. fokú hatóság nem végezteti el a szükséges karbantartási munkálatokat. A felügyeleti szerv 30 napon belül megvizsgálja a problémát és megteszi a szükséges intézkedéseket. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy még hatékonyabban fel kell venni a kapcsolatot a Vízügyi Igazgatósággal, mert valóban tarthatatlan, hogy 12 közmunkás van foglalkoztatva medertisztításra és ennek ellenére rendkívül elhanyagolt a terület. A közmeghallgatást követő napon levélben fogja megkeresni a Vízügyi Igazgatóság illetékeseit. A Kóbor kutyák helyzetével a Képviselő-testület is foglalkozott. Határozata értelmében a felszólítások nem értek el kellő hatást. Ezért az Önkormányzat a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.-vel köt szerződést a kóbor ebek begyűjtésére, valamint ártalmatlanítására. Bízik benne, hogy kellő hatékonyságú megoldás lesz a problémára. A közvilágítást óriási vívmányként értékeli, melynek során korszerű, energiatakarékos új közvilágítási hálózatot tudott megépíttetni az önkormányzat, minden oszlopra lámpát helyeztek ki. A beruházásra nem kellett hitelt felvenni, a polgároknak biztonságérzetet jelent, ha éjszaka a kerékpárúton közlekednek. A további energiatakarékosság jegyében az Önkormányzat terve a lámpák led-es lámpákra történő cseréje, amelyek fogyasztása egynegyede lenne a jelenlegi fogyasztásnak. Felvetődött, hogy az ÉMÁSZ minden második lámpát működteti, esetleg hajnali két órakor lekapcsolják a rendszert. A Búzavirág út mögötti területen az Önkormányzat zöldségfélékből álló, szántóföldi vetésterülete található, amelynek őrzéséről biztonsági őr gondoskodik. Véleménye szerint inkább égjenek ott a lámpák, mint hogy valaki eltulajdonítsa a termelvényeket. Térfigyelő kamerák felszerelésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, amelyet még nem bíráltak el. Amennyiben a pályázat nem lesz nyertes, néhány forgalmas helyre, saját finanszírozásban, fel kell szereltetni térfigyelő kamerákat. Ádám István halmaji lakos elmondja, hogy Polgármester úr félreértette amit mondott, nem azt javasolta, hogy ne működjön, hanem azt, hogy mozgásérzékelők kerüljenek felszerelésre, akkor működjön, amikor szükség van rá. A mozgásérzékelő azt jelenti, hogy mozgás esetén kapcsolódik fel a lámpa. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy vizsgálják meg milyen beruházási költséget jelent a mozgásérzékelők felszereltetése, mennyi idő alatt térül meg annak költsége A közmeghallgatáson több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért megköszöni a megjelenést, az aktív közreműködést, és a közmeghallgatást bezárja. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné körjegyző

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20-én tartott üléséről. 1/2014.(I.20.) sz. kt. határozat 2/2014.(I.20.)

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján 2014. január 23-án (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Testületi ülés helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról Képviselő-testülete Szám: 7-21/2014. Halmaj község NYÍLT ÜLÉS J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. november 27. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata

11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata 216 11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány 2012. július 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata Napirend: 1.) START 2013. évi közmunkaprogram megbeszélése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-13/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-án közmeghallgatás útján megtartott nyilvános üléséről. 1 Készült:

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010.

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Sonkád Község Önkormányzata Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Jegyzőkönyv Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án 10.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 1-jén (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

Részletesebben

Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről

Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről A Képviselő-testület megtárgyalta a Közalapítvány tevékenységéről készített beszámolót,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth u.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. október 11. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek!

Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! X. évfolyam, 3. szám 2014. szeptember Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Rendhagyó a X. évfolyam 3. száma, ugyanis nem az elmúlt 3 hónap történéséről számolunk be Önöknek, hanem a leköszönő

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 7/2014 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 16 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben