(korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011."

Átírás

1 (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011.

2 REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Éves jelentés a 2011-es üzleti évr l I. ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap PSZÁF lajstromozási szám: Bejegyzés id pontja: július 21. Alapkezel : Reálszisztéma Befektetési Alapkezel Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezel : MKB Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Vezet forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektet Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Forgalmazó: SPB Befektetési Zrt Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Könyvvizsgáló: VALEUR Adó- és Könyvszakért Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejt 47. Könyvvizsgáló neve: MKVK bejegyzési szám: ) Kékesiné Andrikó Mária II. A REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAPPORTFOLIÓJÁNAK ALAKULÁSA Alapunk 2011-es teljesítményének összefoglalása: 2011 els félévében alapunk vegyesen teljesített. A ritkaföldfém-szektor továbbra is robosztus növekedést tudott felmutatni, a kálisó-szektorral egyetemben, viszont a nemesfém-kitermel k egyre kevésbé voltak képesek az arany és az ezüst árfolyammozgását követni. Az ezüstkitermel k számára különösen negatív esemény volt az ezüst árfolyamának 50 dolláros történelmi csúcs elérését követ összeomlása 2011 áprilisában. Az év elején ugyanakkor az ipari fémekre is nyomás nehezedett: a réz árfolyamának emelkedése megtört, az árfolyam oldalazásba kezdett, és az utóbbi tendencia a rézbányák árfolyammozgásainak esetében is megfigyelhet volt. Az arany ezzel szemben a januárban tapasztalt, rövid ideig tartó negatív korrekciótól eltekintve folyamatosan rekordszintekre kerülve, tartós és stabil növekedésre volt képes. Az olaj (WTI) New Yorki ára pedig, a közel-keleti arab forradalmak kibontakozása (f leg Líbia) következtében kétéves csúcsra, 110 dollár fölé került. A bányavállalatok részvényein ek árfolyama sajnos lemaradt az emelkedésben az els hat hónap során, amiben a növekv olajár és infláció hatására fellép költségoldali nyomás, valamint a szektor egyes feltörekv piaci szerepl it érint egyedi, els sorban politikai kockázatok játszhattak szerepet els hat hónapjának eseményei között meghatározó volt a részvénypiacok és a portfolió vállalataink szempontjából a Fukushimai katasztrófa, melynek következtében komoly nyomás alá kerültek a nukleáris energiában érdekelt uránium kitermel és feltáró vállalatok részvényei. A bizonytalan és jelent sen elhúzódható kilátások miatt így uránpiaci pozícióinkat leépítettük. 2

3 Az els félév végén a dél-európai hitelválság újra el térbe kerülésével intenzív korrekcióba kezdtek az irányadó indexek, amit ideiglenesen ellensúlyoztak a második negyedéves gyorsjelentési szezont övez pozitív várakozások. Azonban az amerikai államadósság-plafon megemelését övez, elhúzódó politikai viták, valamint az USA adósbesorolásának lemin sítése (a Standard & Poor s által), illetve a globális gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos félelmek (f leg Európa és Kína miatt) júliusban és augusztusban pánikszer eladási hullámot és jelent s mérték visszaesést indukáltak a részvénypiacokon. A részvények esésével párhuzamosan megindult a menekül eszközökbe történ átsúlyozás, aminek következtében lendületes emelkedésnek indult az arany árfolyama. A piacokra szeptemberben újabb eladási nyomás nehezedett. Két francia nagybank, a Crédit Agricole és a Société Générale lemin sítése után pedig beigazolódni látszottak az európai bankszektort övez félelmek. Ezen felül a fejlett gazdaságok növekedése kapcsán a recessziós félelmek is feler södtek. A már-már extrém mérték kockázatkerülés igazán kézzelfoghatóan a nemesfémek árfolyammozgásában mutatkozott meg, az augusztusban még 1900 dollár fölött záró arany világpiacon jegyzett ára - a befektetési alapokra nehezed er teljes visszaváltási hullám következtében - zuhanásba kezdett és az év végére az 1550 dolláros szinteket tesztelgette. Ebben a környezetben, a portfoliónkban szerepl bányavállalataink jó része jelent s árfolyamesést produkált, annak ellenére, hogy még egy ilyen alacsonyabb és átmeneti aranyár mellett is rekord szint profitokat termelnek. Portfolió vállalataink és szektoraink összegzése: A 2010-es évvel ellentétben, a Marco Polo Alap 2011-ben kevésbé vette ki részét a vállalati felvásárlásokból, avagy az akvizíciókból. Viszont megemlíthet, hogy az év els felében alapunk sikeresen profitált az Uralkali és a Silvinit összeolvadásából, a kálisó szektoron belül kialakuló új monopol piaci helyzetb l. Továbbá alapunk profitált az uránium szektorban történt fontos akvizícióból, miszerint a világ negyedik legnagyobb uránium lel helyét kiépít Extract Resources anyavállalatára, a Kalahari Resourcesra egy kínai nyersanyag konzorcium (China Guangdong Nuclear Power Holding Company) felvásárlási szándékot kezdeményezett. A tavasszal történ ezüst árfolyam összeomlásával fokozatosan növeltük az ezüst kitermel és kutató vállalatainkban szerzett pozíciónkat, míg az amerikai adósság plafon és a fennálló adósság besorolásának esetleges (és történelmileg egyedülálló) lerontása körüli félelmek következében jelent sen megemeltük az aranyvállalatok súlyozását a portfoliónkban. Az ezüst és arany bányászati vállatok közül leginkább a már kitermel, de még feltörekv növekedési fázisban lév vállatokat részesítettük el nyben (ún. junior v. mid-tear producers ), mert ezen részvények hozam-rizikó páros kilátásai a legkecsegtet bbek. A ritkaföldfémek terén a lassuló világgazdasági kilátások miatt a harmadik negyedév során jelent s részvény árfolyam korrekció következett be. Alapunk ebben a szektorban jelent sen leépítette kitettségét és csak egy két stratégiailag fontos papírt tartott meg, ahol egyedi vállalati fejlemények (pl. felvásárlás, vagy nyersanyag készletnövekedés, új zónák feltárása ) következtében várunk jelent s árfolyam emelkedést. Az egyéb nyersanyagok terén az ipari fémek árfolyamának esésével alulsúlyozásra került többek között réz-, és szénkitettségünk, viszont továbbra is felülsúlyoztuk a mez gazdasági kitettségünket (pl. kálisó) a portfoliónkban, míg olaj kitettségünket is visszább vettük a 2011-es év során. Általános véleményünk befektetési területeinkr l és kilátásaink a közeljöv re nézve: Az öreged populáció, az ipar kitelepítése, továbbá a fogyó olajkészletek (peak oil) miatt melyek visszafordíthatatlan folyamatok a fejlett országokban a gazdasági növekedés lassulása várható hosszútávon is. Ezért a kormányok csak a hitel további növelésével képesek gazdaságukat élénkíteni (ami növekv papírpénz nyomtatást jelent). Nem meglep ezért, hogy az elmúlt 10 év alatt a kanadai dollár, a japán jen, az euró 70%-ot, míg az amerikai dollár és az angol font 80%-ot vesztett értékéb l az arannyal szemben (1 ábra). 3

4 Az 1. ábra világosan mutatja a legfontosabb valuták értékcsökkenésének tendenciáját az arannyal szemben. A valutakosár az amerikai dollárt, az eurót, a svájci frankot, a kínai jüant, az indiai rúpiát, az angol fontot, az ausztrál dollárt és a kanadai dollárt tartalmazza. Nagyon kicsi annak a valószín sége, hogy a belátható jöv ben, ez a tendencia megváltozik. Ez az egyik ok, hogy bízunk aranybefektetéseinkben. A világszerte növekv infláció miatt éppen ezért az is várható, hogy a mintegy 200 trillió dollárra becsült pénzügyi befektetések (részvények/kötvények) ma még csak 3%-át kitev aranybefektetések aránya növekedni fog. Mindezen folyamatok tartósan és jelent sen fogják az arany árát növelni, egyes elemzések szerint akár dollárig is. Történelmi tapasztalat, hogy minden 1%-os aranyár növekedésre az aranybánya részvények árában is 2-3%-os növekedés jelentkezik. Ezért látszólagos ellentmondásnak t nik, hogy a 10 éve emelked aranyár ellenére, 375 aranybánya adatai alapján, az aranybányaipar eddig alig növelte a kitermelést. Fontos azonban tudni, hogy a bányaiparban (így az aranybányákban is) hosszabb id szak, az 5 éves mozgó átlag alapján ítélik meg a gazdaságosságot. Ebb l a szempontból különösen tanulságos az 1980-as évekre visszatekinteni. Az aranybánya részvények emelkedése akkor is következetesen, mintegy 9 hónapos késéssel követte az 1981-es rekord aranyár emelkedését. Mindazonáltal nemcsak behozták a lemaradást, de egy id után az aranybánya részvények ára látványosan emelkedett, esetenként akár négyszeresére, vagy ennél is nagyobb mértékben. Így a 80-as évek folyamán kiderült, hogy a bányavállalatok részvényei sokkal több profitot tudnak termelni, mint amit a piac pillanatnyi értékelése alapján azoktól várni lehetett. Ma is egy a 80-as évekhez hasonló folyamatnak vagyunk tanúi. Az 5 éves mozgó aranyár átlag azonban csak a múlt évben haladta meg az 1060 dolláros árat, ami 200 dolláros emelkedés az el z évhez képest. Az csaknem biztosra vehet, hogy 2012-ben az 5 éves mozgó átlag áttöri az 1200 dolláros határt. Ezzel viszont az eddig nem gazdaságos bányászati projektek is életképesekké válnak. A Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap, amit 2010 elején indítottunk el, a fenti indokok alapján nem közvetlenül aranyba, hanem jó részt aranybánya vállalatokba invesztál. Az aranybányák t zsdei értékelése jelenleg még nyomott, annak ellenére, hogy az egy részvényre jutó jövedelem és az egy részvényre jutó készpénz áramlás az utóbbi kilenc év során a legmagasabb szintet érte el (forrás: Bloomberg News és a 2. ábra). Az a véleményünk, hogy az arany és az aranyrészvények árainak divergáló trendje, a fenti indokok alapján, hamarosan meg fog fordulni. Amikor a piac felismeri, hogy az aranykitermel iparág profittermel képessége rendkívül megn tt, akkor az 1980-as években tapasztaltaknak megfelel en, az aranybánya részvények jelent s részvényárfolyam emelkedése következhet majd be. 4

5 2. ábra.: A világ szektorvezet aranybánya kitermel k egy részvényre jutó nyereség (avagy EPS, itt Total Earnings) alakulása 2008 óta tisztán mutatja, hogy mennyire javult az aranybánya szektor fundamentális tényez inek alakulása. Az itt feltüntetett 8 bánya óriás összesített egy részvényre jutó éves nyeresége ben a 2008 év nyereségéhez képest több mint háromszorosa lett. Ezzel egy id ben, a részvényárak jelenlegi szintjei közel (vagy pár esetben még alatta is) vannak a 2008-ban elért szintekhez. Ez a divergencia a valós értékek és piaci értékelés között hosszú távon nem fenntartható. Likviditás és t kegy jtés: Az Alap likviditását az év folyamán az értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították. Hitelállománnyal az Alap nem rendelkezik. A havi portfolió jelentéseinkkel Befektet inknek folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az év során. A 2011-es év során folyamatos t kebeáramlás volt jellemz a Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alapnál, ennek megfelel en az el z évhez viszonyított t keállomány (727 MFt) az év végére 990 MFt-ra n tt (ez az összesített nettó eszközértéke az A és a B sorozatnak) es évre vonatkozó terveink: A Marco Polo alapunknál legfontosabb rövid távú tervünk az alap t keméretének folyamatos növelése re szeretnénk elérni a M Ft nettó eszközértéket. Ehhez folyamatos intenzív sales- és marketing tevékenységet folytatunk, ami a következ lábakon áll: - A küls ügynöki hálózatunk b vítése (mind közrem köd k, mind a függ ügynökök és más pénzügyi közvetít k számának növelése) - A forgalmazó körünk b vítése (pl. a bróker cégek és a privát bankár csoportok megkeresésével) Továbbá tervezzük új intézményi ügyfelek megnyerését is a következ körökb l: - Önkéntes nyugdíj pénztárak - Biztosító vállalatok - Befektetési alapok alapjai - Alapítványok és egyéb szerveztek 5

6 .III. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÉS A HOZAM ALAKULÁSA Befektetési jegyek forgalma A sorozat B sorozat december 31-én forgalomban lév befektetési jegyek Tárgyid szakban eladott befektetési jegyek Tárgyid szakban visszaváltott befektetési jegyek december 31-én forgalomban lév befektetési jegyek december 31-i nettó eszközérték december 31-i egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1, , Az alap elmúlt ötévi m ködése során 3,32% 1 éves nettó hozamot ért el. Ezen belül a 2011-es év nettó hozama -23,73 %. A referencia index (RMAX) évesített hozama azonos id szakban (2011 év) 5,18 %. Az Alap referencia indexe december 23-tól az RMAX Index lett. Elmúlt 5 év adatai Dátum "A" SOROZAT "B" SOROZAT* "A"+"B" sorozat Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Összesített nettó eszközérték , , , , , , , * a "B" sorozat indulásának dátuma május 17-e. AZ "A" ÉS B SOROZAT EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS A REFERENCIAINDEX ALAKULÁSA Az Alap Referencia Indexe december 23-tól az RMAX Index. (korábban RMAX+2%) 1 Az Alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jöv beli teljesítményre, hozamra. 6

7 REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2011-ben AZ ALAP SAJÁT T KÉJÉNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK A VÁLTOZÁSA HAVI BONTÁSBAN Dátum Saját t ke "A" SOROZAT Befektetési jegyek száma egy jegyre jutó nettó eszközérték Saját t ke "B" SOROZAT* Befektetési jegyek száma egy jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AZ ALAP ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2011-ben 7

8 IV DECEMBER 31-I NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZETÉTELE Árfolyamérték Összes eszközhöz Megnevezés viszonyított arány (E Ft-ban) % Befektetett eszközök A140212C ,48% Befektetett eszközök összesen: ,48% Állampapírok D ,44% D ,53% D ,38% D ,65% D ,92% A121024C ,98% Külföldi t zsdei részvények ,40% Befektetési jegyek 0 0,00% Osztalék követelések 904 0,09% Értékpapírok összesen: ,38% Származtatott pozíciók értékelése: Határid s ügyletek (Árura kötött FUTURES) ,24% Határid s ügyletek (Devizára kötött FUTURES) ,52% Határid s ügyletek (FORWARD) ,24% Származtatott ügyletek összesen: ,51% Pénzeszközök: Kamatozó betétszámlák ,19% Pénzeszközök összesen: ,19% Egyéb követelések Követelés a forgalmazóval szemben 23 0,00% Követelés MKB-val szemben 16 0,00% Határid s ügyletek elszámolásából adódó követelés ,45% Egyéb követelések összesen: ,45% Aktív elhatárolások Bankszámlakamat 32 0,00% Aktív elhatárolások összesen: 32 0,00% Eszközök mindösszesen: ,00% Költségek, kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: ,03% Passzív elhatárolások: 278 0,03% Költségek, kötelezettségek összesen: ,06% Nettó eszközérték: ,94% V. BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA 2011-ben Bevételek Adatok (E Ft-ban) Pénzügyi m veletek bevételei ,1% Egyéb bevételek ,9% Bevételek összesen: Ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai ,0% Ráfordítások összesen:

9 Költségek Letétkezelési díj Alapkezelési díj Forgalmazási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Ügyleti és transzfer díjak Bank költség Egyéb Költségek összesen: VI ,9% 30,0% 30,4% ,8% 0,9% 21,9% 0,9% 6,1% BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE Eszközök (E Ft-ban) Diszkont kincstárjegy Magyar Államkötvény Külföldi névre szóló törzsrészvény és osztalék Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír Árura kötött FUTURES pozíciók változása Devizára kötött FUTURES pozíciók változása Devizára kötött FORWARD pozíciók változása december 31-i részvényportfolió geográfiai kitettsége: 9

10 RÉSZVÉNYEK ÉS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZETÉTELE A BEFEKTETÉSI POLITIKÁBAN MEGHATÁROZOTT KATEGÓRIÁK SZERINT Arány % Nettó eszközértékhez viszonyítva 76,10% 3,66% 5,55% Infláció Kifogyóban lév nyersanyagok Energiahiány, energiabiztonság Fejl d piacok tartós növekedése Kimerül ritkaföldfém készletek 5,13% 3,82% Összesen: VII. 94,26% SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK - HATÁRID S NYITOTT POZÍCIÓK A Marco Polo Alap befektetési politikája a nemzetközi t kepiacok egy viszonylag sz k szegmensére (a nyersanyag alapú részvények és a nyersanyagokra kötött határid s kontraktusok) vonatkozik, amely szegmensek meghatározó vállalatainak a piaci ára - véleményünk szerint - a közeljöv ben emelkedni fog. Ezért az alapvet en nettó hosszú (avagy long) befektetési filozófiát követi Alapunk, vagyis árfolyam emelkedésre és nem árfolyamesésre spekulálunk. Persze ez az emelkedés nem lesz töretlen, és elég valószín nek tartjuk, hogy egyes er s felfutások után részvényeink bizonyos mérték korrekciót (árfolyamesést) fognak elszenvedni. Alapunk Ilyen helyzetben használhat nettó short származtatott ügyleteket, mint például a határid s (t zsdére bejegyzett) árupiaci indexek eladása (avagy commodity futures pozíciók felvétele), amelyekkel mérsékelni tudjuk hosszú ( long ) pozícióink esését. A portfolió pozíciók összességét tekintve viszont, az Alapban nem szándékozunk nettó rövid (avagy short) pozícióba kerülni. A 2011-es évben is tudatosan limitált határid s (származtatott) ügyletekb l ered Alapnak. A származtatott ügyleteinket 2011-ben két szegmens dominálta: - kitettsége volt az T zsdei határid s nyersanyag alapú (futures) kontraktusok: az Alap 2011 folyamán folyamatosan fenntartott egy kb. 5 és 20% között mozgó nettó LONG kitettséget COMEX Gold (100 oz.), azaz a New York-i árut zsdei aranypiaci ügyletekre, amelyek 3 hónap és egy év hosszúságban futottak. Ezeket többnyire 2 és 5 darab 100 unciás kontraktusok jöv beni vételére történ szerz déssel tudjuk megvalósítani. Célunk ezekkel a kontraktusokkal, hogy profitáljunk a véleményünk szerinti hosszú távú emelked aranyár trendb l, míg minimalizáljuk a kereskedési költségét egy ilyen árut zsdei határid s kitettségnek. Ezekb l az ügyletekb l származó teljes kötelezettség vállalás összege december 31-én: 125 M Ft. Fontos megemlíteni azonban, hogy ezek csak elméleti kötelezettségvállalások, mert ezek a származékos pozíciók nem kerülnek leszállításra (non delivery), hanem csak pénzügyi elszámolás történik a pozíciók zárásakor, tehát a kontraktus bekerülési és záráskori árfolyam különbözete kerül elszámolásra december 31-én az Alapnak 4 darab nyitott COMEX Gold kontraktusa volt. 10

11 Árura (arany) kötött FUTURES pozíciók összesített adatai december 31-én Instrumentum - db szám nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény piaci ár GCG2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCJ2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCM2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCZ2 (Comex Gold 100 Oz.) / összesen: T zsdei (futures) vagy t zsdén kívüli (forwards) fedezeti célú deviza határid s (származtatott) ügyletek: az Alap nemzetközi részvénykitettségéb l ered deviza kockázatot fedezeti célú t zsdei vagy t zsdén kívüli deviza határid s szerz désekkel kívánja csökkenteni. Az Alap 2011 folyamán folyamatosan fenntartott egy kb. 10 és 60% között mozgó nettó SHORT kitettséget az USD/HUF, CAD/HUF, AUD/HUF, GBP/HUF deviza piaci ügyletekre, amelyek 6 hónap és egy év hosszúságban futottak. Ezeknél a deviza határid s ügyleteknél a devizát adjuk el és Forintot vásárolunk, mivel egy esetleges A Forint er södéséb l (ami a részvényoldalunkon veszteségként realizálódik) szeretnénk a deviza oldalon profitálni (vagyis a részvény oldali veszteségeket csökkenteni). Ezeket az ügyleteket kizárólag fedezeti célból kötöttük, mivel az Alap részvénykitettségéb l származik egy organikus Forint kockázat, amit az folyamatosan minimalizálni törekszünk. A minimum deviza határid s kontraktusok mérete kb dollár vagy eurónak megfelel mennyiség az adott deviza párban. Ezekb l az ügyletekb l származó teljes kötelezettség vállalás összege december 31.-én: 91 M Ft. Hasonlóan a nyersanyag alapú határid s futures ügyletekhez, itt is csak elméleti kötelezettségvállalásról van szó, mivel a pozíciók zárásakor csak a kontraktus bekerülési és záráskori árfolyam különbözete kerül pénzügyileg elszámolásra december 31-én az Alapnak 2 db USD/HUF, 2 db AUD/HUF, 5 db CAD/HUF és 2 db GBP/HUF nyitott származtatott határid s pozíciója volt. Devizára kötött t zsdei FUTURES pozíciók összesített adatai december 31-én DEVIZANEM USD összesen: db szám piaci ár nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény Devizára kötött t zsdén kívüli FORWARD pozíciók összesített adatai december 31-én DEVIZANEM A határid s ügylet szerz dés szerinti kötésértéke DEVIZA AUD CAD GBP Összesen: FORINT A határid s ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény A határid s ügyleteken tárgyévben realizált eredmény: Ft. 11

12

13

14

15

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató a 2011. I. félévről I. Alapadatok Alap

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV

ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évr l I. Alapadatok Alap neve:

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma Nyíltvégű

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

ÉVES JELENTÉSE ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

ÉVES JELENTÉSE ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. ÉVES JELENTÉSE ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. Tartalomjegyzék Felelősségvállaló nyilatkozat Éves jelentés - Vagyonkimutatás - Mérleg Éves beszámoló - Független könyvvizsgálói jelentés - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012.

FÉLÉVES JELENTÉS 2012. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés a 2012 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.

Részletesebben

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Ingatlan Alapok Alapja nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek negatív tartományban zártak, a tőzsdék heti szinten is érdemi árfolyamesést könyveltek el

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2012. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATOK Féléves jelentés 2012 év I. félévéről Alap neve: Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA - MARCO POLO. SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP éves jelentés 2010

REÁLSZISZTÉMA - MARCO POLO. SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP éves jelentés 2010 REÁLSZISZTÉMA - MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP éves jelentés 2010 A kiadványban foglalt információk a Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt. által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak,

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012. JANUÁR 31. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012. JANUÁR 31. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012. JANUÁR 31. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ Rendkívüli tájékoztató 2012. január 31. A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a Reálszisztéma Nyíltvégű

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30.

nemzetközi makrogazdasági kitekintés 2014. április 30. 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-05 nemzetközi makrogazdasági

Részletesebben

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési alapokról

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. december 7. Vezetői összefoglaló Pénteken az amerikai tőzsdék 2 százalék feletti pluszban zártak, az európai indexek estek. A forint az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött, a dollárhoz

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben