(korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011."

Átírás

1 (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2011.

2 REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Éves jelentés a 2011-es üzleti évr l I. ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap PSZÁF lajstromozási szám: Bejegyzés id pontja: július 21. Alapkezel : Reálszisztéma Befektetési Alapkezel Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezel : MKB Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Vezet forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektet Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Forgalmazó: SPB Befektetési Zrt Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Könyvvizsgáló: VALEUR Adó- és Könyvszakért Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejt 47. Könyvvizsgáló neve: MKVK bejegyzési szám: ) Kékesiné Andrikó Mária II. A REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAPPORTFOLIÓJÁNAK ALAKULÁSA Alapunk 2011-es teljesítményének összefoglalása: 2011 els félévében alapunk vegyesen teljesített. A ritkaföldfém-szektor továbbra is robosztus növekedést tudott felmutatni, a kálisó-szektorral egyetemben, viszont a nemesfém-kitermel k egyre kevésbé voltak képesek az arany és az ezüst árfolyammozgását követni. Az ezüstkitermel k számára különösen negatív esemény volt az ezüst árfolyamának 50 dolláros történelmi csúcs elérését követ összeomlása 2011 áprilisában. Az év elején ugyanakkor az ipari fémekre is nyomás nehezedett: a réz árfolyamának emelkedése megtört, az árfolyam oldalazásba kezdett, és az utóbbi tendencia a rézbányák árfolyammozgásainak esetében is megfigyelhet volt. Az arany ezzel szemben a januárban tapasztalt, rövid ideig tartó negatív korrekciótól eltekintve folyamatosan rekordszintekre kerülve, tartós és stabil növekedésre volt képes. Az olaj (WTI) New Yorki ára pedig, a közel-keleti arab forradalmak kibontakozása (f leg Líbia) következtében kétéves csúcsra, 110 dollár fölé került. A bányavállalatok részvényein ek árfolyama sajnos lemaradt az emelkedésben az els hat hónap során, amiben a növekv olajár és infláció hatására fellép költségoldali nyomás, valamint a szektor egyes feltörekv piaci szerepl it érint egyedi, els sorban politikai kockázatok játszhattak szerepet els hat hónapjának eseményei között meghatározó volt a részvénypiacok és a portfolió vállalataink szempontjából a Fukushimai katasztrófa, melynek következtében komoly nyomás alá kerültek a nukleáris energiában érdekelt uránium kitermel és feltáró vállalatok részvényei. A bizonytalan és jelent sen elhúzódható kilátások miatt így uránpiaci pozícióinkat leépítettük. 2

3 Az els félév végén a dél-európai hitelválság újra el térbe kerülésével intenzív korrekcióba kezdtek az irányadó indexek, amit ideiglenesen ellensúlyoztak a második negyedéves gyorsjelentési szezont övez pozitív várakozások. Azonban az amerikai államadósság-plafon megemelését övez, elhúzódó politikai viták, valamint az USA adósbesorolásának lemin sítése (a Standard & Poor s által), illetve a globális gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos félelmek (f leg Európa és Kína miatt) júliusban és augusztusban pánikszer eladási hullámot és jelent s mérték visszaesést indukáltak a részvénypiacokon. A részvények esésével párhuzamosan megindult a menekül eszközökbe történ átsúlyozás, aminek következtében lendületes emelkedésnek indult az arany árfolyama. A piacokra szeptemberben újabb eladási nyomás nehezedett. Két francia nagybank, a Crédit Agricole és a Société Générale lemin sítése után pedig beigazolódni látszottak az európai bankszektort övez félelmek. Ezen felül a fejlett gazdaságok növekedése kapcsán a recessziós félelmek is feler södtek. A már-már extrém mérték kockázatkerülés igazán kézzelfoghatóan a nemesfémek árfolyammozgásában mutatkozott meg, az augusztusban még 1900 dollár fölött záró arany világpiacon jegyzett ára - a befektetési alapokra nehezed er teljes visszaváltási hullám következtében - zuhanásba kezdett és az év végére az 1550 dolláros szinteket tesztelgette. Ebben a környezetben, a portfoliónkban szerepl bányavállalataink jó része jelent s árfolyamesést produkált, annak ellenére, hogy még egy ilyen alacsonyabb és átmeneti aranyár mellett is rekord szint profitokat termelnek. Portfolió vállalataink és szektoraink összegzése: A 2010-es évvel ellentétben, a Marco Polo Alap 2011-ben kevésbé vette ki részét a vállalati felvásárlásokból, avagy az akvizíciókból. Viszont megemlíthet, hogy az év els felében alapunk sikeresen profitált az Uralkali és a Silvinit összeolvadásából, a kálisó szektoron belül kialakuló új monopol piaci helyzetb l. Továbbá alapunk profitált az uránium szektorban történt fontos akvizícióból, miszerint a világ negyedik legnagyobb uránium lel helyét kiépít Extract Resources anyavállalatára, a Kalahari Resourcesra egy kínai nyersanyag konzorcium (China Guangdong Nuclear Power Holding Company) felvásárlási szándékot kezdeményezett. A tavasszal történ ezüst árfolyam összeomlásával fokozatosan növeltük az ezüst kitermel és kutató vállalatainkban szerzett pozíciónkat, míg az amerikai adósság plafon és a fennálló adósság besorolásának esetleges (és történelmileg egyedülálló) lerontása körüli félelmek következében jelent sen megemeltük az aranyvállalatok súlyozását a portfoliónkban. Az ezüst és arany bányászati vállatok közül leginkább a már kitermel, de még feltörekv növekedési fázisban lév vállatokat részesítettük el nyben (ún. junior v. mid-tear producers ), mert ezen részvények hozam-rizikó páros kilátásai a legkecsegtet bbek. A ritkaföldfémek terén a lassuló világgazdasági kilátások miatt a harmadik negyedév során jelent s részvény árfolyam korrekció következett be. Alapunk ebben a szektorban jelent sen leépítette kitettségét és csak egy két stratégiailag fontos papírt tartott meg, ahol egyedi vállalati fejlemények (pl. felvásárlás, vagy nyersanyag készletnövekedés, új zónák feltárása ) következtében várunk jelent s árfolyam emelkedést. Az egyéb nyersanyagok terén az ipari fémek árfolyamának esésével alulsúlyozásra került többek között réz-, és szénkitettségünk, viszont továbbra is felülsúlyoztuk a mez gazdasági kitettségünket (pl. kálisó) a portfoliónkban, míg olaj kitettségünket is visszább vettük a 2011-es év során. Általános véleményünk befektetési területeinkr l és kilátásaink a közeljöv re nézve: Az öreged populáció, az ipar kitelepítése, továbbá a fogyó olajkészletek (peak oil) miatt melyek visszafordíthatatlan folyamatok a fejlett országokban a gazdasági növekedés lassulása várható hosszútávon is. Ezért a kormányok csak a hitel további növelésével képesek gazdaságukat élénkíteni (ami növekv papírpénz nyomtatást jelent). Nem meglep ezért, hogy az elmúlt 10 év alatt a kanadai dollár, a japán jen, az euró 70%-ot, míg az amerikai dollár és az angol font 80%-ot vesztett értékéb l az arannyal szemben (1 ábra). 3

4 Az 1. ábra világosan mutatja a legfontosabb valuták értékcsökkenésének tendenciáját az arannyal szemben. A valutakosár az amerikai dollárt, az eurót, a svájci frankot, a kínai jüant, az indiai rúpiát, az angol fontot, az ausztrál dollárt és a kanadai dollárt tartalmazza. Nagyon kicsi annak a valószín sége, hogy a belátható jöv ben, ez a tendencia megváltozik. Ez az egyik ok, hogy bízunk aranybefektetéseinkben. A világszerte növekv infláció miatt éppen ezért az is várható, hogy a mintegy 200 trillió dollárra becsült pénzügyi befektetések (részvények/kötvények) ma még csak 3%-át kitev aranybefektetések aránya növekedni fog. Mindezen folyamatok tartósan és jelent sen fogják az arany árát növelni, egyes elemzések szerint akár dollárig is. Történelmi tapasztalat, hogy minden 1%-os aranyár növekedésre az aranybánya részvények árában is 2-3%-os növekedés jelentkezik. Ezért látszólagos ellentmondásnak t nik, hogy a 10 éve emelked aranyár ellenére, 375 aranybánya adatai alapján, az aranybányaipar eddig alig növelte a kitermelést. Fontos azonban tudni, hogy a bányaiparban (így az aranybányákban is) hosszabb id szak, az 5 éves mozgó átlag alapján ítélik meg a gazdaságosságot. Ebb l a szempontból különösen tanulságos az 1980-as évekre visszatekinteni. Az aranybánya részvények emelkedése akkor is következetesen, mintegy 9 hónapos késéssel követte az 1981-es rekord aranyár emelkedését. Mindazonáltal nemcsak behozták a lemaradást, de egy id után az aranybánya részvények ára látványosan emelkedett, esetenként akár négyszeresére, vagy ennél is nagyobb mértékben. Így a 80-as évek folyamán kiderült, hogy a bányavállalatok részvényei sokkal több profitot tudnak termelni, mint amit a piac pillanatnyi értékelése alapján azoktól várni lehetett. Ma is egy a 80-as évekhez hasonló folyamatnak vagyunk tanúi. Az 5 éves mozgó aranyár átlag azonban csak a múlt évben haladta meg az 1060 dolláros árat, ami 200 dolláros emelkedés az el z évhez képest. Az csaknem biztosra vehet, hogy 2012-ben az 5 éves mozgó átlag áttöri az 1200 dolláros határt. Ezzel viszont az eddig nem gazdaságos bányászati projektek is életképesekké válnak. A Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap, amit 2010 elején indítottunk el, a fenti indokok alapján nem közvetlenül aranyba, hanem jó részt aranybánya vállalatokba invesztál. Az aranybányák t zsdei értékelése jelenleg még nyomott, annak ellenére, hogy az egy részvényre jutó jövedelem és az egy részvényre jutó készpénz áramlás az utóbbi kilenc év során a legmagasabb szintet érte el (forrás: Bloomberg News és a 2. ábra). Az a véleményünk, hogy az arany és az aranyrészvények árainak divergáló trendje, a fenti indokok alapján, hamarosan meg fog fordulni. Amikor a piac felismeri, hogy az aranykitermel iparág profittermel képessége rendkívül megn tt, akkor az 1980-as években tapasztaltaknak megfelel en, az aranybánya részvények jelent s részvényárfolyam emelkedése következhet majd be. 4

5 2. ábra.: A világ szektorvezet aranybánya kitermel k egy részvényre jutó nyereség (avagy EPS, itt Total Earnings) alakulása 2008 óta tisztán mutatja, hogy mennyire javult az aranybánya szektor fundamentális tényez inek alakulása. Az itt feltüntetett 8 bánya óriás összesített egy részvényre jutó éves nyeresége ben a 2008 év nyereségéhez képest több mint háromszorosa lett. Ezzel egy id ben, a részvényárak jelenlegi szintjei közel (vagy pár esetben még alatta is) vannak a 2008-ban elért szintekhez. Ez a divergencia a valós értékek és piaci értékelés között hosszú távon nem fenntartható. Likviditás és t kegy jtés: Az Alap likviditását az év folyamán az értékpapírok és bankbetétek folyamatosan biztosították. Hitelállománnyal az Alap nem rendelkezik. A havi portfolió jelentéseinkkel Befektet inknek folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az év során. A 2011-es év során folyamatos t kebeáramlás volt jellemz a Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alapnál, ennek megfelel en az el z évhez viszonyított t keállomány (727 MFt) az év végére 990 MFt-ra n tt (ez az összesített nettó eszközértéke az A és a B sorozatnak) es évre vonatkozó terveink: A Marco Polo alapunknál legfontosabb rövid távú tervünk az alap t keméretének folyamatos növelése re szeretnénk elérni a M Ft nettó eszközértéket. Ehhez folyamatos intenzív sales- és marketing tevékenységet folytatunk, ami a következ lábakon áll: - A küls ügynöki hálózatunk b vítése (mind közrem köd k, mind a függ ügynökök és más pénzügyi közvetít k számának növelése) - A forgalmazó körünk b vítése (pl. a bróker cégek és a privát bankár csoportok megkeresésével) Továbbá tervezzük új intézményi ügyfelek megnyerését is a következ körökb l: - Önkéntes nyugdíj pénztárak - Biztosító vállalatok - Befektetési alapok alapjai - Alapítványok és egyéb szerveztek 5

6 .III. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÉS A HOZAM ALAKULÁSA Befektetési jegyek forgalma A sorozat B sorozat december 31-én forgalomban lév befektetési jegyek Tárgyid szakban eladott befektetési jegyek Tárgyid szakban visszaváltott befektetési jegyek december 31-én forgalomban lév befektetési jegyek december 31-i nettó eszközérték december 31-i egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1, , Az alap elmúlt ötévi m ködése során 3,32% 1 éves nettó hozamot ért el. Ezen belül a 2011-es év nettó hozama -23,73 %. A referencia index (RMAX) évesített hozama azonos id szakban (2011 év) 5,18 %. Az Alap referencia indexe december 23-tól az RMAX Index lett. Elmúlt 5 év adatai Dátum "A" SOROZAT "B" SOROZAT* "A"+"B" sorozat Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Összesített nettó eszközérték , , , , , , , * a "B" sorozat indulásának dátuma május 17-e. AZ "A" ÉS B SOROZAT EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS A REFERENCIAINDEX ALAKULÁSA Az Alap Referencia Indexe december 23-tól az RMAX Index. (korábban RMAX+2%) 1 Az Alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jöv beli teljesítményre, hozamra. 6

7 REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2011-ben AZ ALAP SAJÁT T KÉJÉNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK A VÁLTOZÁSA HAVI BONTÁSBAN Dátum Saját t ke "A" SOROZAT Befektetési jegyek száma egy jegyre jutó nettó eszközérték Saját t ke "B" SOROZAT* Befektetési jegyek száma egy jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AZ ALAP ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2011-ben 7

8 IV DECEMBER 31-I NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZETÉTELE Árfolyamérték Összes eszközhöz Megnevezés viszonyított arány (E Ft-ban) % Befektetett eszközök A140212C ,48% Befektetett eszközök összesen: ,48% Állampapírok D ,44% D ,53% D ,38% D ,65% D ,92% A121024C ,98% Külföldi t zsdei részvények ,40% Befektetési jegyek 0 0,00% Osztalék követelések 904 0,09% Értékpapírok összesen: ,38% Származtatott pozíciók értékelése: Határid s ügyletek (Árura kötött FUTURES) ,24% Határid s ügyletek (Devizára kötött FUTURES) ,52% Határid s ügyletek (FORWARD) ,24% Származtatott ügyletek összesen: ,51% Pénzeszközök: Kamatozó betétszámlák ,19% Pénzeszközök összesen: ,19% Egyéb követelések Követelés a forgalmazóval szemben 23 0,00% Követelés MKB-val szemben 16 0,00% Határid s ügyletek elszámolásából adódó követelés ,45% Egyéb követelések összesen: ,45% Aktív elhatárolások Bankszámlakamat 32 0,00% Aktív elhatárolások összesen: 32 0,00% Eszközök mindösszesen: ,00% Költségek, kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: ,03% Passzív elhatárolások: 278 0,03% Költségek, kötelezettségek összesen: ,06% Nettó eszközérték: ,94% V. BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA 2011-ben Bevételek Adatok (E Ft-ban) Pénzügyi m veletek bevételei ,1% Egyéb bevételek ,9% Bevételek összesen: Ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai ,0% Ráfordítások összesen:

9 Költségek Letétkezelési díj Alapkezelési díj Forgalmazási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Ügyleti és transzfer díjak Bank költség Egyéb Költségek összesen: VI ,9% 30,0% 30,4% ,8% 0,9% 21,9% 0,9% 6,1% BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE Eszközök (E Ft-ban) Diszkont kincstárjegy Magyar Államkötvény Külföldi névre szóló törzsrészvény és osztalék Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír Árura kötött FUTURES pozíciók változása Devizára kötött FUTURES pozíciók változása Devizára kötött FORWARD pozíciók változása december 31-i részvényportfolió geográfiai kitettsége: 9

10 RÉSZVÉNYEK ÉS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZETÉTELE A BEFEKTETÉSI POLITIKÁBAN MEGHATÁROZOTT KATEGÓRIÁK SZERINT Arány % Nettó eszközértékhez viszonyítva 76,10% 3,66% 5,55% Infláció Kifogyóban lév nyersanyagok Energiahiány, energiabiztonság Fejl d piacok tartós növekedése Kimerül ritkaföldfém készletek 5,13% 3,82% Összesen: VII. 94,26% SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK - HATÁRID S NYITOTT POZÍCIÓK A Marco Polo Alap befektetési politikája a nemzetközi t kepiacok egy viszonylag sz k szegmensére (a nyersanyag alapú részvények és a nyersanyagokra kötött határid s kontraktusok) vonatkozik, amely szegmensek meghatározó vállalatainak a piaci ára - véleményünk szerint - a közeljöv ben emelkedni fog. Ezért az alapvet en nettó hosszú (avagy long) befektetési filozófiát követi Alapunk, vagyis árfolyam emelkedésre és nem árfolyamesésre spekulálunk. Persze ez az emelkedés nem lesz töretlen, és elég valószín nek tartjuk, hogy egyes er s felfutások után részvényeink bizonyos mérték korrekciót (árfolyamesést) fognak elszenvedni. Alapunk Ilyen helyzetben használhat nettó short származtatott ügyleteket, mint például a határid s (t zsdére bejegyzett) árupiaci indexek eladása (avagy commodity futures pozíciók felvétele), amelyekkel mérsékelni tudjuk hosszú ( long ) pozícióink esését. A portfolió pozíciók összességét tekintve viszont, az Alapban nem szándékozunk nettó rövid (avagy short) pozícióba kerülni. A 2011-es évben is tudatosan limitált határid s (származtatott) ügyletekb l ered Alapnak. A származtatott ügyleteinket 2011-ben két szegmens dominálta: - kitettsége volt az T zsdei határid s nyersanyag alapú (futures) kontraktusok: az Alap 2011 folyamán folyamatosan fenntartott egy kb. 5 és 20% között mozgó nettó LONG kitettséget COMEX Gold (100 oz.), azaz a New York-i árut zsdei aranypiaci ügyletekre, amelyek 3 hónap és egy év hosszúságban futottak. Ezeket többnyire 2 és 5 darab 100 unciás kontraktusok jöv beni vételére történ szerz déssel tudjuk megvalósítani. Célunk ezekkel a kontraktusokkal, hogy profitáljunk a véleményünk szerinti hosszú távú emelked aranyár trendb l, míg minimalizáljuk a kereskedési költségét egy ilyen árut zsdei határid s kitettségnek. Ezekb l az ügyletekb l származó teljes kötelezettség vállalás összege december 31-én: 125 M Ft. Fontos megemlíteni azonban, hogy ezek csak elméleti kötelezettségvállalások, mert ezek a származékos pozíciók nem kerülnek leszállításra (non delivery), hanem csak pénzügyi elszámolás történik a pozíciók zárásakor, tehát a kontraktus bekerülési és záráskori árfolyam különbözete kerül elszámolásra december 31-én az Alapnak 4 darab nyitott COMEX Gold kontraktusa volt. 10

11 Árura (arany) kötött FUTURES pozíciók összesített adatai december 31-én Instrumentum - db szám nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény piaci ár GCG2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCJ2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCM2 (Comex Gold 100 Oz.) / GCZ2 (Comex Gold 100 Oz.) / összesen: T zsdei (futures) vagy t zsdén kívüli (forwards) fedezeti célú deviza határid s (származtatott) ügyletek: az Alap nemzetközi részvénykitettségéb l ered deviza kockázatot fedezeti célú t zsdei vagy t zsdén kívüli deviza határid s szerz désekkel kívánja csökkenteni. Az Alap 2011 folyamán folyamatosan fenntartott egy kb. 10 és 60% között mozgó nettó SHORT kitettséget az USD/HUF, CAD/HUF, AUD/HUF, GBP/HUF deviza piaci ügyletekre, amelyek 6 hónap és egy év hosszúságban futottak. Ezeknél a deviza határid s ügyleteknél a devizát adjuk el és Forintot vásárolunk, mivel egy esetleges A Forint er södéséb l (ami a részvényoldalunkon veszteségként realizálódik) szeretnénk a deviza oldalon profitálni (vagyis a részvény oldali veszteségeket csökkenteni). Ezeket az ügyleteket kizárólag fedezeti célból kötöttük, mivel az Alap részvénykitettségéb l származik egy organikus Forint kockázat, amit az folyamatosan minimalizálni törekszünk. A minimum deviza határid s kontraktusok mérete kb dollár vagy eurónak megfelel mennyiség az adott deviza párban. Ezekb l az ügyletekb l származó teljes kötelezettség vállalás összege december 31.-én: 91 M Ft. Hasonlóan a nyersanyag alapú határid s futures ügyletekhez, itt is csak elméleti kötelezettségvállalásról van szó, mivel a pozíciók zárásakor csak a kontraktus bekerülési és záráskori árfolyam különbözete kerül pénzügyileg elszámolásra december 31-én az Alapnak 2 db USD/HUF, 2 db AUD/HUF, 5 db CAD/HUF és 2 db GBP/HUF nyitott származtatott határid s pozíciója volt. Devizára kötött t zsdei FUTURES pozíciók összesített adatai december 31-én DEVIZANEM USD összesen: db szám piaci ár nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény Devizára kötött t zsdén kívüli FORWARD pozíciók összesített adatai december 31-én DEVIZANEM A határid s ügylet szerz dés szerinti kötésértéke DEVIZA AUD CAD GBP Összesen: FORINT A határid s ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban nettó eszközértékben nyilvántartott eredmény A határid s ügyleteken tárgyévben realizált eredmény: Ft. 11

12

13

14

15

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató a 2011. I. félévről I. Alapadatok Alap

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV

ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) ÉVES JELENTÉS 2010. ÉV REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évr l I. Alapadatok Alap neve:

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma Nyíltvégű

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉSE ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

ÉVES JELENTÉSE ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. ÉVES JELENTÉSE ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. Tartalomjegyzék Felelősségvállaló nyilatkozat Éves jelentés - Vagyonkimutatás - Mérleg Éves beszámoló - Független könyvvizsgálói jelentés - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2011. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( ) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012.

FÉLÉVES JELENTÉS 2012. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés a 2012 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest 2016 Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest 2016 Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2016 Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben