BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, november 10-15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15)"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, november 10-15) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részletesen. Az én beszámolóm egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti röviden, másrészt a két fent jelzett fórum azon társadalmi-szakmai, szakma-politikai tevékenységéről számol be elemző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a közúti közlekedés járműveinek jövőbeni szabályozását határozhatja meg és a hazai szakközvélemény érdeklődésére is számot tarthat. A szubjektivitásom persze azt is jelentheti, hogy következtetéseim, megállapításaim (nem a tények, amelyekre alapozom őket) lehetnek helytelenek, vitathatók. A szubjektív megközelítés lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú folyamatok, programok stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb szereplők érdekeinek keresését, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitika stratégiai megfogalmazását. 1. AC/2 bizottság ülése A WP.29 munkáját koordináló, előkészítő bizottság (Administrative Committee) a 113. ülését tartotta, számomra a második volt, amin részt vettem. Ez még nem elég ahhoz, hogy minden erővonalat átlássak, de a munkamenetet már megismertem. AC/2-nek hivatalosan tagja van (a WP.29 elnöke, alelnöke, a GR-ek elnökei és alelnökei, az IWVTA két bizottságának a vezetője, meg akit az elnök esetenként meghív). De a résztvevők száma között mozgott. Ez azt jelenti, hogy egyes tagok szakértőket hoztak magukkal, pl. Koreát 4 fő, Japánt, USA-t, Kanadát 3 fő, Németországot, EU-t 2 fő, stb. képviselte, a Titkárságról 4 fő volt jelen. Az ülés egy teljes napot (hétfő) kitölt, intenzitása, hossza nagyobb, mint a WP.29 üléseké. (angolul folyik a vita, nincs tolmács, nincsenek szigorú időkorlátok a tolmácsok miatt). Néhány érdekesség az ülésről: 1.1. Váratlanul megoldódott a GRE elnökségének kérdése, marad a korábbi elnök (Gorskowski, Kanada), akit júniusban elparentáltak. Az EU miután júniusban felajánlotta a segítségét a probléma megoldására örömét fejezte ki, de rejtélyesen megjegyezte, hogy hosszú távú megoldásra van szükség, és a régi új elnöknek változtatnia kell a munkamódszerén (rengeteg előírás módosítást terjesztenek mindig elő a GRE-ből). Nem derült ki, hogy a színfalak mögött mi történt, csak az, hogy a szűk körű AC/2-n belül is működnek informális csoportok, erők. Nem én voltam az egyedüli, aki nem értette, mi történt. 1.2 A Titkárság előbányászott egy létező ENSZ-EGB szabályt, mely szerint a Hivatal (Bureau) vezetőit és az alá tartozó szervezetek vezetőit hogyan kell megválasztani. A mandátum egy évre szól, ami még egyszer meghosszabbítható. Megdöbbent csend a teremben: mindnyájan több éve vagyunk elnökök, alelnökök, az utóbbi időben évenkénti megerősítéssel. Az első reakció: írni kell egy levelet az OLA-nak (az ENSZ jogi osztálya), hogy változtassák meg a szabályt, mert megáll a működésünk (ez igaz, a folytonosság, a gyakorlat nem nélkülözhető ezen a területen). Majd valaki előbányászta a WP.29 és a hozzátartozó GR-ek vezetőire vonatkozó érvényben lévő szabályzatot, abban nincs ilyen korlátozás. Más felvetette, hogy nincs definiálva a Hivatal fogalma. Elfogadtuk azt a

2 definíciót, hogy csak az ITC (Inland Transport Committee, a WP-k felettes szerve) a Hivatal. Végül megállapodtunk abban, hogy minden megy tovább, ahogy eddig, amíg valakinek fel nem tűnik ez a valóban lényeges ellentmondás A Titkárság előterjesztett egy anyagot a GTR-ek pillanatnyi státuszáról. A 98-as Egyezmény CP-jeinek (szerződő felek, országok) nem elegendő megszavaznia egy GTR-t, arról külön notifikációs jelentést kell küldeniük. (Ha egy CP ellene szavaz, 60 napon belül indokolnia kell, miért tette. Ha nem érkezik be az indoklás, úgy tekintik, hogy megszavazta az adott GTR-t.) Nem csak a GTR-rel kapcsolatban, hanem annak minden módosításával, kiegészítésével kapcsolatban hasonló az eljárás. Sőt, minden hibajavítással kapcsolatban is (corrigendum). Van olyan ország, amely sem a GTR-t, sem annak a módosítását nem notifikálta, de a hibajavítást igen. Óriási a kupi. Az látszik, hogy az országok az egészet nem veszik komolyan (A rendszer olyan bonyolult, hogy nem is lehet komolyan venni). AC/2 úgy döntött, hogy ezt az anyagot nem hozza nyilvánosságra, de javasolja WP.29- nek, hogy szólítsa fel a CP-ket a szabályok betartására Az IWVTA-val kapcsolatban az indiai delegátus tájékoztatott arról, hogy a kérdés vitájában részt kíván venni a közlekedésért felelős miniszterük, kérték, hogy ez a vita szerdán reggel legyen. Többen felvetettük, hogy miközben a két albizottság ( 58-as Egyezmény revízióját végző és az R.O előírás kidolgozását intéző) gőzerővel dolgozik, érdemi információ még a GR-ek szintjére sem jut el, nem hogy a CP kormányokhoz. AC/2 javasolta WP.29-nek, hogy mind a mostani ülésen, mind a márciusin legalább másfél órát szánjon a kérdéskör vitájára WP.29 és ITU (International Telecommunication Union) jövőbeli együttműködését (cooperation) illetően AC/2 azt javasolja WP.29-nek, hogy ez az együttműködés jelentse az ITU meghívását a WP.29 és a GR-ek üléseire, minden jogokkal, ami a többi NGO-t (nem kormányzati szervezet) megilleti. Más típusú együttműködés nagymértékben hátráltatná WP.29 munkáját Az előírásokban nemzetközi szabványokra való hivatkozás évek óta húzódó megoldatlansága mellett felvetődött a szabadalmak kérdése is: például szabadalmazott dummy-k alkalmazása vizsgálatoknál, vagy elvi szabadalom által védett szerkezetekre, rendszerekre vonatkozó előírások kidolgozása. AC/2 javasolja WP.29-nek ezen kérdések mielőbbi tisztázását, megoldását. 2. Komplett jármű nemzetközi jóváhagyása (IWVTA) 2.1. A két albizottság (lásd 1.4. pontot) részletes beszámolót tartott tevékenységéről, az elért eredményekről. A hozzászólásokból kiderült, hogy az EU, Japán, OICA, CLEPA üdvözli az előrehaladást. India is érdekelt az 58-as Egyezmény módosításában, Korea számára is elfogadható a körvonalazódó megoldás. USA finoman akadékoskodott (tudvalevőleg nem aláírója az 58-as Egyezménynek), Oroszország és Kína nem vett részt a vitában, bár az előkészítő bizottsági munkában igen. (A jelenléti ívek tanúsága szerint rajtuk kívül még Ausztrália, Dél Afrika, Franciaország, Hollandia, Németország, Indonézia, Spanyolország, Anglia ETRTO, JASIC képviselője vett részt aktívan) Az 58-as Egyezmény 3. módosításának tervezete elkészült (../WP.29/2013/134 és WP ). Ezeket WP.29 most megkapta. A terjedelmes anyag áttanulmányozásra nem volt mód, egyébként is vannak benne még nyitott kérdések. Néhány érdekességet már most rögzíthetünk: 2

3 - Az alapfelállás az, hogy az R.O előírás alapján történő nemzetközi jóváhagyás lehetőleg minden fontos kérdéskört lefedjen, és csak kevés maradjon nemzeti hatáskörben. A jármű forgalomba állításához szükséges jóváhagyás és a forgalomba állítás ugyanis nemzeti hatáskörbe tartozik és marad. - A módosított Egyezmény szerkezetében, felépítésében alapvetően nem változik: Preambulumban (terjedelme megnőtt), a 15 cikkely, Appendix 1 megmaradt, (ez utóbbi két cikkellyel kibővült), Appendix 2 (COP) átkerült a Schedule-te közé. A 15 cikkelyből 5 nem változik (6, 7, 8, 9, 13) illetve a 13-ashoz hozzáragasztottak egy 13bis egységet, ami az adminisztratív új elemekre, a Schedule-ekre (kiegészítő jegyzékekre) vonatkozik, azokat köti be az Egyezménybe. A lényegi változások az Appendixben és a Schedule-ekben ( 8 Schedule létezik) kerültek megfogalmazásra. - Az Egyezmény módosítását nem csak az IWVTA (R.O előírás) bevezetése tette szükségessé, hanem a 2. módosítás óta (kb. 18 év) bekövetkezett egyéb változások, szükségletek is: a jóváhagyásokat nemzetközi szinten összesítő és nyilvántartó DETA adatbázis beépítése, az Egyezmény hatókörének kibővítése (pl. anyagok újrahasznosítására vonatkozó előírás), a definíciók pontosítása, az R.E.3. jogi beépítése az Egyezménybe, a szavazás módjának egyszerűsítése és pontosítása, stb. - Az Egyezményhez csatolt Schedule-k rögzítik az adminisztratív eljárásokat, formulákat, stb. beleértve a jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki állomások (Technical Service) kijelölésének, minősítésének rendjét is. Ez a része a módosított Egyezménynek nagyon új Az IWVTA jóváhagyást az R.O előírás rögzíti majd. A japánok vezette albizottság bemutatta az R.O előkészítésének jelenlegi állását, szerkezetét (tartalomjegyzék) és a becsatolandó EGB előírások listáját (WP ). A legnagyobb és a tervezett 2016-os bevezetési határidőt is veszélyeztető probléma a becsatolandó előírások listája volt. Ezt az albizottság úgy látja áthidalhatónak, hogy két listát üzemeltet : az A listán szerepel az a 30 db EGB előírás, ami nem igényel beavatkozást (vagy csak minimálisat) a becsatoláshoz és a B lista azt a további 14 előírást, amit jelentősen módosítani kell. A szépséghiba az, hogy B listázott a fék, az ESC, a biztonsági övek, üzemanyag tartály, tükrök, zaj, immolizátor, abroncsbeépítés, CO 2 emisszió, stb. azaz ezek az első lépcsőben megmaradnak nemzeti jóváhagyási hatáskörben Az IWVTA tervezett hatályba lépése (a módosított 58-as Egyezménnyel együtt 2016 március. Ez csak személyautókra (M1). És az a listás EGB előírások alapján fog működni. Ezt követi majd a B listázott előírások bevezetése és következő lépésként a teljesen nemzetközi, EGB előírások alapján működő IWVTA bevezetése lesz. Majd a rendszer kiterjesztése más járműkategóriákra is, ezeknek a lépéseknek azonban még nincs tervezett határideje Itthon fel kell készülnünk a módosított 58-as Genfi Egyezmény elfogadására, megszavazására, ratifikálására. Bár az egyes előírások, módosítások elfogadásakor az EU képviseli a tagállamokat, így minket is, úgy gondolom, hogy az Egyezményben rögzítettek szerint a módosítást minden szerzőző félnek, így Magyarországnak is el kell fogadnia. (Ezt a jogi helyzetet tisztázni kell). Ha pedig így van, akkor az egy több lépcsős folyamat (NFM, KM, ENSZ főtitkár), amire a hazai szereplőknek fel kell készülniük, meg kell ismerni a módosított Egyezményt. A tervek szerint 2015-ben már nyilatkoznia kell a Szerződő Feleknek (CP). Ezért javaslom az érintettek tájékoztatását 2014 első félévében (szóban vagy írásban). Magam részéről kész vagyok ebben részt venni. 3

4 3. Az 1997-es Genfi Egyezmény. A járművek időszakos műszaki felülvizsgálatának nemzetközi harmonizálására létrejött Egyezmény régóta döglődik az EU számomra érthetetlen - ellenkezése miatt. Magyarország még mint független ország (nem EU tag) csatlakozott hozzá és Hollandiával, Finnországgal, Romániával együtt (már mint EU tagország) most is szerződő fél. Az oroszok szívós, kitartó munkával és a CITA hathatós támogatásával kidolgozták a Rule 1-et (felülvizsgálat követelményei a levegőszennyezés szempontjából) és a Rule 2-t (felülvizsgálat a biztonság érdekében). Ezeket az anyagokat amelyek teljes mértékben egyeztetve vannak az EU érvényben lévő direktíváival most beterjesztették ( /WP.29/2013/32 és WP.29/2013/33). Ezekről a márciusi ülésen szavazás lesz. EU nem aláírója az Egyezménynek most nem nyilatkozott. Az Egyezmény hasznos, fontos, az előterjesztett Rule 1 és Rule 2 jó, javaslom, hogy Magyarország szavazza meg. Az EU ezt megakadályozni nem tudja, de az utólagos brüsszeli morgás ne az előterjesztést megszavazó magyar delegátus nyakába csurogjon vissza. 4. ITS ügyek A WP.29-nek közvetlenül alárendelt IG/ITS szakértői csoport (japán vezetéssel) évek óta működik és eddig főleg a járművön belüli intelligens rendszerekkel foglalkozott. Az elmúlt időszakban és a mostani WP.29 alkalmával sem volt ülése. Az ITS ügyekhez kapcsolódóan az USA érdekes gondolatot vetett fel egy P.P. prezentáció keretében (WP ). A témakör hosszú távú fejlődési irányát, lehetőségeit vizsgálva, a távoli jövőre előre tekintve a járművek vezetésének automatizálási fokát négy szintben határozták meg. A legalsó szint semmi automatizálást nem tartalmaz, míg a negyedik a teljes automatizálás: a vezető beül, beviszi a rendszerbe a célt, ahová menni akar és elindítja a rendszert (az autót már a rendszer indítja el). Hosszú eszmecsere, vita követte a prezentációt, ebből néhány gondolat: - az automatizáltság bővülése a járművekben valós tendencia, azonban a végcél, a végső állapot ma még nem látható tisztán. - A használt fogalmakat pontosan definiálni kell, ellenkező esetben komoly félreértésekkel kell majd szembenéznünk - A felvázolt fejlődésnek nem is annyira műszaki-technikai problémái, akadályai lehetnek, sokkal inkább infrastrukturális, jogi és nemzetközi jogharmonizációs kérdések megoldása kérdéses. - Az amerikai felvetés tárgyalható az ITS/IG keretein belül, de nem keverhető össze a folyamatban lévő ITS ügyekkel. A márciusi WP.29 ülésén az ITS/IG-nek is lesz ülése, ott napirendre vehető az USA felvetése. Az USA kész az IG-t egy ülésre meghívni az USAba, jövő év első félévben. 5. Segélyhívó (e-call) rendszerre vonatkozó előírás Az előző júniusi WP.29 és októberi GRSG ülésekről készült beszámolóimban rögzítettem az oroszok erőszakos javaslatát a segélyhívó (e-call) rendszerre vonatkozó EGB előírás kidolgozására azzal a céllal, hogy 2014 októberétől (legkésőbb 2015-től) hatályba lépjen. Ehhez képest írott anyag még nem került a GRSG elé, (a WP.29 ezt a GR-t bízta meg a kérdés menedzselésével). Az AC/2 ülésén az oroszok rövid szóbeli tájékoztatást adtak tevékenységükről, mindenki bólogatott, a kérdés nem szerepelt a WP.29 napirendjén. Az már nagyon valószínű, hogy az eredeti orosz javaslat szerinti határidő az előírás bevezetésére nem tartható. 4

5 6. Szabványokra hivatkozás az előírásokban, szabadalmi kérdések Az évek óta húzódó és egy helyben topogó próbálkozások nem vezettek eddig eredményre az ENSZ előírásoknál hivatkozott nemzetközi szabványok ügyében. Az USA delegátus tájékoztatott arról, hogy a SAE hajlik arra, hogy ENSZ előírásokba a szabványok bizonyos része be legyen emelve. Az ANSI (Nemzeti Szabvány Intézet) biztosítja a szabad hozzáférést, mivel őket törvény kötelezi erre (állami támogatást kapnak). A Titkárság beszámolt arról, hogy felvették a kapcsolatot az ISO TC22 bizottsággal, aminek a vezetője megígérte, hogy tanulmányozzák a kérdést A következő héten (november 18-20) a WP.6 bizottság (eddig nem tudtam, hogy ilyen is létezik) tart egy nemzetközi konferenciát Genfben a szabványokra való hivatkozás címmel. WP.29 felkérte a Titkárságot, hogy ezen aktívan vegyen részt és márciusban számoljon be a fejleményekről Már az AC/2 ülésén is felvetődött, hogy a szabványokkal azonos nagyságú problémát okoz, ha ENSZ előírások szabadalmakba ütköznek. Ennek két változata lehet: - egy gyártó egy elvet véd le szabadalommal, illetve védett névvel fed le egy elvet - valamilyen vizsgálóeszközt kifejleszt egy gyártó és szabadalmaztat, aminek a használatát ENSZ előírás teszi kötelezővé (pl. a Humanities World SID dumy-ja, vagy Flex-IPL gyalogos láb dumy-ja). A Titkárság készít egy áttekintő anyagot a márciusi ülésre, amikor is a vita folytatódik. 7. A járművezető abszolút felelősségének kérdése Ugyancsak folytatólagos családregény a WP.29 és WP.1 vitája a járművezető abszolút felelősségének kérdéséről, az elektronikus automatikus működésű rendszerek alkalmazhatóságával járművekben (ABS, EBS, ESC, stb.) A WP.1 főtitkára Novak úr meg volt híva az ülésünkre, de nem jött el. A német delegátus részt vett a WP.1 legutóbbi szeptemberi ülésén, arról számolt be, hogy ott pozitívan fogadták a WP.29 által készített és átküldött anyagot az ADAS rendszerekről. Felvetődött, hogy az olyan rendszerek, amelyeket WP.29 előírás szinten elfogad és a vezető által bármikor kikapcsolható (!!!) úgy tekinthető, hogy nem sértik a Bécsi Konvenció szellemét. Az orosz delegátus, aki szintén ott volt WP.1 szeptemberi ülésén, nem volt túl optimista. WP.1 következő ülése decemberben lesz Új-Delhiben. 8. Gyengülő USA pozíció? 8.1. Érdekes megfigyelni, hogy Amerika abszolút vezető szerepe mintha kezdene át-(le) értékelődni a WP.29-ben. Eddig, ha valamire azt mondták, hogy nem támogatják, abból nem is lett semmi. Ha pedig javasoltak valamit, az napirendre került. Most egy ügyben meg kellett hátrálniuk. Még az AC/2-ben bejelentették, hogy nem tudják elfogadni, megszavazni az ausztrál vezetéssel készült GTR tervezetet személyautók oszloppal való oldalütközésére. A WP.29 ülésen, miután az ausztrálok ismertették a tervezetet, az USA írásos módosító javaslatot terjesztett elő (WP ), arra hivatkozva, hogy náluk már létezik előírás ebben a témakörben és a tervezet elfogadása ellen fognak szavazni. Ezt követően Japán, Korea, India, EU sorban gratuláltak Ausztráliának a jól előkészített tervezetért és biztosították pozitív szavazatukat. Az EU hogy tompítsa a feszültséget úgy nyilatkozott, hogy megérti az USA problémáját, ezért tekintsük ezt a tervezetet első lépésnek és majd második lépésben meg lehet vitatni az USA problémáit. A szavazásnál minden CP pozitívan szavazott, végül az USA sem ellenezte, hanem tartózkodott. 5

6 8.2. Azzal, hogy az 58-as Egyezmény keretében megvalósul a komplett jármű nemzetközi jóváhagyásának a lehetősége (IWVTA), a 98-as Egyezmény jelentősége csökken. A lényeges elvi különbség a két egyezmény között a nemzeti jóváhagyás és a gyártóművi öntanúsítás jogi különbözőségéből adódik, az előzőnél a jóváhagyások kölcsönös elismerésével szemben az utóbbinál ennek hiánya áll. Az 58-as Egyezmény eddig is tartalmazott jövőbe mutató lehetőséget az öntanúsítás harmonizálását illetően, ezt a paragrafust most nem módosítják, hogy a CP-knek ez ne okozzon gondot a 3. módosítás elfogadásakor. Mindazok az országok, amelyek korábban az amerikai szisztémát alkalmazták (Japán, Ausztrália, Kína, India, Indonézia, Dél-Afrika, stb.) felzárkóznak a módosított 58-as Egyezmény mögé. Nem is beszélve a gyártókról (OICA, CLEPA), akik állandóan ostorozzák a 98-as Egyezmény háza táján lévő áttekinthetetlenséget. 8.3 Az eddigi tapasztalatok világosan megmutatták, hogy az azonos témakörben lévő EGB és GTR előírások harmonizációja műszaki szempontból (definíciók, követelmények, vizsgálati módszerek, stb.) nagyon nehéz szinte lehetetlen ha a témakörben akár Európának, akár az USA-nak van már előírása. Az együttműködés, a harmonizáció akkor eredményes, ha a felek egy új, eddig még nem szabályozott területen (új technológia előtérbe kerülése), korábbi kötöttségek nélkül dolgoznak együtt. Ilyen esetben egy új GTR könnyen alakítható át EGB előírássá, mert csak az adminisztratív paragrafusokat kell hozzácsatolni. 9. Egyéb érdekességek Korea ismét előhozta javaslatát (WP ) a jármű utasterében lévő levegő minőségére vonatkozó GTR kidolgozására. A levegőben lévő gázok (amik beszivároghatnak a motortérből, a belső szerkezeti műanyagok emissziójából, külső levegőből) egészségre káros koncentrációt is elérhetnek. A javaslat fogadtatása finoman szólva hűvös (pontosabban elutasító) volt, de roppant udvariasan, finoman megfogalmazva, mivel Koreának az autóipar területén már súlya van. (ha ezt a javaslatot egy Magyarország súlyú ország terjesztette volna elő, azonnal lesöpörték volna az asztalról). Az a döntés született, hogy márciusban folytatjuk a vitát Az elektromos járművek biztonságát szolgáló GTR kidolgozása halad. Kínában volt egy ülés, ahol hét vizsgálati csoportot alakítottak, a kérdés, hogy az új GTR-t egy lépésben, vagy kettőben dolgozzák ki. Érdekes, hogy az USA bejelentette, nem tudja vezetni a továbbiakban a munkát, ezt a feladatot Kína veszi át, amely eddig is szponzora volt a témának alelnöki pozícióban (lásd a 156. WP.29 ülésről írt Beszámolóm 8.1 pontjában). Ez nyílvaló amerikai gesztus volt Kína felé WP.29 elfogadta az M1 és N1 járművekbe épített anyagok újrahasznosíthatóságát szabályzó EGB előírást ( WP.29/2013/125). Ez az előírás a komplex kérdéskör kezelésének első lépése. Az előírás magad alapvető definíciókat: reuse, recycling, energy recovery, recyclability rate, stb.) és azt, hogy a gyártóműnek elvi nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a járműbe épített anyagok milyen kategóriákba sorolandók be. Az előírás EU direktíva alapján készült és értelemszerűen nem vonatkozik a tényleges újrahasznosítás folyamatára, ami nem is WP.29 hatáskörébe tartozik. Budapest, november 20. Dr. Matolcsy Mátyás 6

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30)

BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) BESZÁMOLÓ a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19)

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) BESZÁMOLÓ a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13)

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) BESZÁMOLÓ a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14)

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) BESZÁMOLÓ a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13)

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) BESZÁMOLÓ a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16)

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) BESZÁMOLÓ a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Zaj Munkacsoport (Working Party

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, június 23-28)

BESZÁMOLÓ. a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, június 23-28) BESZÁMOLÓ a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, 2014. június 23-28) A korábbi gyakorlatot követve a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Passzív Biztonság Szakértői

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 18-21) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Beszámoló Az Élelmiszer Szennyezőanyagok Kódex Alimentarius Szakbizottság (CCCF, Codex Committee on Contaminants in Food) 6.

Beszámoló Az Élelmiszer Szennyezőanyagok Kódex Alimentarius Szakbizottság (CCCF, Codex Committee on Contaminants in Food) 6. Beszámoló Az Élelmiszer Szennyezőanyagok Kódex Alimentarius Szakbizottság (CCCF, Codex Committee on Contaminants in Food) 6. üléséről 2012. március 26 30. Maastricht, Hollandia I. Bevezető Az Élelmiszer

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.26. COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Genf, 2011.szeptember 12-15. Elnök: Mr Stephen Sopp Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében Szűcs Lajos elnök ITS Hungary Egyesület 40. Útügyi Napok Szeged 2015. Szeptember 15. 1. Az Európai Unió Parlamentje és Tanácsa 5 évvel ezelőtt kiadta a 40/2010/EK sz. irányelvét az Intelligens közlekedési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.12.2004 COM(2004) 801 végleges 2002/0259 COD BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

Részletesebben

LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete. dr. Rétvári Bence. Parlamenti Államtitkár

LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete. dr. Rétvári Bence. Parlamenti Államtitkár LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete dr. Rétvári Bence Parlamenti Államtitkár Lobbi 2 Lobbi Lobby előcsarnok előszoba. Európában külön törvényi szabályozás: Nagy Britannia, Franciaország,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1/12. oldal

BESZÁMOLÓ. 1/12. oldal BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Passzív Biztonság Szakértői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Időpont: 2002. április 24. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben