BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, június 26-30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30)"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a 157. WP.29 ülésről (Genf, június 26-30) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részletesen. Az én beszámolóm egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti röviden, másrészt a WP.29 azon társadalmi-szakmai, szakma-politikai tevékenységéről számol be elemző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a (közúti) közlekedés jövőbeni szabályozását határozhatja meg és a hazai szakközvélemény érdeklődésére is számot tarthat. A szubjektív megközelítés lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú folyamatok, programok stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb szereplők érdekeinek keresését, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitika stratégiai megfogalmazását. 1. Kék Könyv az ECE WP.29 ről Megjelent az ECE WP.29 tevékenységéről, szervezetéről, működési módjáról szóló színe miatt Kék Könyv nek nevezett kiadvány módosított, átdolgozott, napra kész változata. Az előző változat 10 éve, az 1997 Bécsi és az 1998-as Genfi Világegyezmény hatálybalépése és gyakorlati bejáratása után 2002-ben adták ki. Ezt az átdolgozást kb. 2 éve határozta el a WP.29. A kiadvány egy nyomtatott példány nálam megtalálható, és a Genfi Titkárságtól beszerezhető egyenlőre csak angol nyelven, a másik négy hivatalos nyelvű változat (francia, spanyol, kínai, arab) csak ezután kerül a nyomdába. A könyv 120 oldalon nagyon jó áttekintést ad az egyébként igen bonyolult, hierarchizált szervezet tevékenységéről. A Kék Könyv címe: World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29). How it works, how to joint it. Third edition. Rövid áttekintés a tartalmáról: Hogyan lehet országoknak, országok regionális szervezeteinek (REIO) pl. az EU, nem kormányzati szervezeteknek (NGO-k) csatlakoznia a rendszerhez, a nemzetközi egyezményekhez. (Az 1958-as Genfi Egyezmény, az 1997-es Bécsi Egyezmény és az 1998-as Genfi Világegyemény) WP.29 és az alája tartozó hat szakértői csoport (GR-ek) feladatkörei, tevékenysége, működési rendje és szabályai A három fenti Egyezmény teljes szövege A három fenti Egyezményhez csatlakozott országok listája A csatlakozott NGO szervezetek listája Néhány ország (EU, Japán, Oroszország, USA, Kanada, India, Korea) jármű jóváhagyási és szabályozási folyamatának rövid áttekintése. Mindezek az információk a Genfi Titkárság honlapján különböző dokumentumokban megtalálhatók, de ahhoz már tudni kell, hogy mit hol kell keresni. Ez a kiadvány nagyon hasznos azok számára, akik most kezdenek el dolgozni ezen a területen, foglalkozni a

2 járműjóváhagyásokkal nemzetközi vonatkozásban is, vagy aki gyorsan szeretne a fenti kérdéskörben tájékozódni. 2. Komplett jármű jóváhagyása (IWVTA) az 58-as Genfi Egyezmény keretében 2.1. A munkán dolgozó szakértői csoport (IG/IWVTA) júniusban Párizsban tartott kétnapos ülést, és erről a csoport elnöke (Gauvin úr) és a japán titkár adtak tájékoztatást WP.29-nek. Két témakört tárgyaltak: - Az 1958-as Egyezmény (szükséges) módosítása. Ezt a témakört Gauvin úr vezeti. - Az ECE-R.O előírás (ami magát a komplett jármű jóváhagyás követelményeit és módját rögzíti) kidolgozása. Ezt a témakört Japán vezeti. A tervek szerint mindkét csoport egy-egy előzetes tervezetet fog hozni a jövő márciusi WP.29 ülésre és júniusra egy végleges tervezet lehet a WP.29 asztalán Az 58-as Egyezményben a 3., 4., 11., 12. és a 13-as cikkhelyt kell módosítani, valamint több Függeléket is. Érdekes megemlíteni néhány új elvet, javaslatot, amely szóba került, de nem olyan részletességgel, hogy tisztán lehessen értékelni őket. A rendelkezésünkre álló rövid jegyzőkönyvek sem teszik ezt lehetővé. - A biztonság, környezetvédelem és energia hasznosítás témakörei mellé bekerülnek az újrahasznosíthatóság követelményei is. Ezt OICA nagyon forszírozza, elő is terjesztettek egy előírás-tervezetet erre vonatkozóan (WP ). EU, Német és Oroszország támogatták, Japán viszont ellenezte azzal érvelve, hogy nincs benne a lehetőség az 1958-as Egyezményben. A kérdés jogi vonatkozását tovább kell vizsgálni. - A csatlakozó országoknak gyorsabb és szigorúbb jelentési kötelezettségük lesz, ha az előírásnak nem megfelelő járművet észlelnek. - A szerződő felek jóváhagyhatnak és elfogadhatnak az előírás bármely verziója alapján járműveket, ezt azonban nagyon pontosan kell majd definiálni. - Megváltoznak (szigorodnak?) a feltételek a műszaki vizsgálóállomásokkal (Technical Service) szemben - Alkalmazható lesz a Virtuális teszt, de ennek az általános feltételeit pontosan meg kell fogalmazni. Az Egyezményt úgy kell módosítani a WP.29-nek, hogy azt minden Szerződő Fél (CP) el tudja fogadni. Ezért az Egyezmény átdolgozása nagy körültekintést, konszenzust igényel. A módosítás nem csak azt a célt szolgálja, hogy fogadni tudja az R.O előírást, hanem az időközben bekövetkezett műszaki-technológiai, szervezeti változásoknak is teret nyisson, mint az a fenti felsorolásból is érzékelhető Az R.O előírás kidolgozásával foglalkozó csoport folytatja az előírás műszaki tartalmának összeállítását. Kezdetben háromszintű jóváhagyás ötlete fogalmazódott meg: világ- regionális- (pl. EU) és nemzeti. A dilemma az, hogy: - A végső, forgalomba állításhoz szükséges jóváhagyás nemzeti alapú, és az is marad. Nem lehet elvitatni egyes országoktól a speciális körülményeik, adottságaik, elvárásaik figyelembevételét. 2

3 - Az új szisztéma akkor lenne hatásos, ha a világelőírás a követelmények minél nagyobb részét lefedné. OICA felvetette a hármas szintű rugalmas (flexible) megoldás lehetőségét, de hogy az mi lenne, még nem világos. A szakértői csoport szeptemberi ülésére ígértek írásos anyagot. Az R.O kidolgozásával kapcsolatban az a könnyebbség, hogy ott nincs kötelező konszenzus, az egyes Szerződő Felek maguk dönthetik el, hogy csatlakoznak az R.O előíráshoz, vagy nem, csak úgy, mint más előírás esetében. Persze a cél az, hogy minél több CP csatlakozzon hozzá Az IWVTA támogatottsága tovább erősödik, az előző Beszámolómban felsorolt 8 országon túl most már Spanyolország és Malajzia képviselői is részt vettek az IG párizsi ülésén. Az ülések látogatottsága fő (ami a munkát már inkább nehezíti, mint segíti, de az elfogadottság szempontjából nagyon fontos) Az ülések nyitottak, bármely CP küldötte bármikor csatlakozhat Továbbra is nyitott az IWVTA nagykövet(ek) ambassador - kérdése. A nagykövet(ek) feladata a GR-ek, az IG/IWVTA és a WP.29 közötti kapcsolattartás, gyors információ áramoltatás lenne. Eddig csak a GRSG jelölt nagykövetet, az OICA egyik delegáltját. OICA kérte ennek elfogadását, WP.29 ezt megtagadta. Az eredeti elképzelés egy nagykövet szerepeltetése volt, ennek azonban kicsi a valószínűsége, az egy teljes ember több évi elfoglaltságát jelentené. A minden GR ad egy nagykövetet sem igazán jó megoldás, mert ezeknek is részt kellene vennie az évi két GR ülésen, az IG évi 3-4 ülésén és a WP.29 három ülésén. Japán felajánlotta, hogy ők intézményesen ellátják a nagykövet funkcióját, de a javaslat nem váltott ki lelkesedést. Továbbra is várják a GR-ek jelöltjeit Részben ehhez a témához kapcsolódott az EU prezentációja Stratégiai vízió az automobil szektor nemzetköziesitésére, A CARS 21 program. (Competitive Automobile Regulatory System for the 21 st Century) Igen jó, tömör összefoglalása volt az EU filozófiájának (WP ), középpontjában az 58-as Egyezmény reformjával és az IWVTA bevezetésével. Fontos a feltörekvő országok befogadása, csatlakozási lehetőségének biztosítása. Sürgette az elektromos járművekkel kapcsolatos szabályozást, előírásokat és Európára vonatkozóan az egységesített elektromos feltöltő rendszert, csatlakozókat (interface). A vitában az amerikaiak azt firtatták, hogy mi lesz az öntanúsító országokkal? A válasz: - Az új rendszernek nyitottnak kell lennie, hogy bárki bármikor csatlakozhasson hozzá. - A 98-as Egyezmény globális előírásainak a műszaki tartalom szempontjából azonosnak kell lennie az EGB előírásokkal - A két rendszer a WP.29 felügyelete alatt kell, hogy létezzen, működjön. 3. A járművezető abszolút felelősségének kérdése 3.1. Már három éve megy a vita (egyeztetés, huzavona) WP.29 és WP.1 között az intelligens, baleset megelőző rendszerek alkalmazhatósága ügyében, mivel az 1968-as Bécsi Konvenció előírja, hogy a vezetőnek mindig, állandóan kontrolálnia kell a járművet, ennek felelősségét semmilyen elektromos rendszer nem veheti át. A felek álláspontja, a vita története korábbi beszámolóim alapján nyomon követhető. 3

4 3.2. A mostani ülésen részt vett Novák úr, a WP.1 főtitkára, aki rövid tájékoztatást adott a probléma állásáról az ő szempontjukból. Egyelőre nincs megoldás a problémára, a Bécsi Konvenció V. Annex-ét kellene módosítani, WP.1. márciusi ülésén azonban nem született döntés a kérdésben. A kérdésekre, hogy az idő múlik, a halottak száma nő a közutakon, van-e valami határidő a döntésükre, azt válaszolta, hogy nincs, mint a többi hasonló ENSZ-EGB fórumnak; folyik a vita náluk a megoldás érdekében. Szeptemberben ülésezik újra WP.1, amikor is a téma napirenden lesz. Hangsúlyozta, hogy a probléma sokkal komplexebb annál, hogy csak műszaki szempontból közelítsük meg (mint azt a WP.29 teszi?). Arra a felajánlásra, hogy WP.29 készít egy tájékoztató anyagot az ITS szakértői csoport tevékenysége alapján az ADAS rendszerek lényegéről (a vezetőt segítő elektronikus rendszerek), Novák úr nem reagált, azt emelte ki, hogy hiányzik a költség-haszon elemzés. (Ezt olyankor szokás mondani, ha nincs komoly ellenérv.) A WP.29 jegyzőkönyvében egy semleges, problémakerülő paragrafus került be erről a kérdésről, de bennem szubjektíve nagyon negatív benyomás alakult ki Novák úr hozzáállásáról Már több Beszámolómban felvetettem, hogy érdemes lenne hazai szinten a WP.29- ben és a WP.1-ben dolgozó magyar szakembereknek összeülnie és információt, véleményt cserélni. Ezt a javaslatomat továbbra is fenntartom. 4. Inteligent Transport System (ITS) Ez a témakör immár 10 éve a WP.29 napirendjén szerepel, az IG/ITS szakértői csoport amelynek munkájában én is részt veszek kezdetek óta változó intenzitással dolgozik a kérdésen. A történeti előzmények az előző Beszámolóimból nyomon követhetők. Az utóbbi fél évben megújult a munka, amiben négy tényezőnek lehet szerepe: OICA folyamatos sürgetése A kérdéskör magas szintre emelése (ITC, ENSZ főtitkár, UN Action Plan for Road Safety, stb.) A WP.29 WP.1 vita lényege ehhez kapcsolódik Folyamatosan készültek és készülnek EGB előírások ebben a témakörben (ABS, ESV, fejlett vészfékezési rendszer, sávelhagyást jelző rendszer, stb.), amelyeket a CP-k elfogadnak, alkalmaznak, ma már autók milliói futnak ilyen rendszerekkel, miközben WP.1 álláspontja és a 68-as Bécsi Konvenció szerint ezek illegálisak IG/ITS előterjesztett egy tervezetet Tervezési irányelvek az ADAS rendszerekhez címmel (WP ). ADAS (Advanced Driver Assistance System) egy összefoglaló csoport-név a vezetőt vezetés közben segítő (helyettesítő?) rendszerekre. Az ADAS rendszereknek három jól elkülöníthető funkciója van: Detektálás, információszerzés Ítéletalkotás, jelzés 4

5 Beavatkozás, vezérlés Ez az anyag az utóbbival foglalkozik igen általános szinten, a legfontosabb fogalmak egységes értelmezését, definícióját kívánja megadni. Négy csoportba sorolja a rendszer elemeit: vezérlő,- beavatkozó, - megjelenítő (display) és kiegészítő elemek. Az anyag függelékében jó összefoglalást ad a vezető jármű kapcsolatáról az ADAS rendszerek tükrében A fenti tervezetből hivatalos WP.29 dokumentum készül, amit majd a GR-ek megkapnak véleményezésre. A bejött észrevételek, javaslatok alapján készül majd el az Irányelvek végső változata, valószínűleg a 2013 márciusi WP.29 ülésén. 5. Informális munkacsoport (IG) alakítása egységesített hibaelemzés és járművisszahívás ügyben A WP.29 tavaly novemberi ülésén az USA kezdeményezte egy IG megalakítását a WP.29 keretében, ami két területen (biztonság, környezetvédelem) végezne nemzetközi hibaelemzést és egységesítené a jármű-visszahívást. Két P.P. prezentáció keretében vázolták, hogy náluk a hatóságok hogyan kezelik ezeket a kérdéseket és hogy mért lenne szükség nemzetközi szintű egységesítésre a WP.29 keretében. A vitában felvetődött, hogy ha az USA meg akar alakítani egy ilyen IG-t, akkor azt a szabályoknak megfelelően egy ToR és egyéb anyagok előterjesztésével kell kezdeni. Ezt a mostani WP.29 ülésre az amerikaiak megígérték (bővebben lásd a novemberi WP.29 ülésről készült Beszámolóm 7. pontjában) 5.2. A kérdés ennek megfelelően napirendre került, de mivel semmi írásos dokumentumot az amerikaiak nem terjesztettek elő, WP.29 érdemben nem foglalkozott a vele, tudomásul vette, hogy a WP.29-en kívül az USA ismét szervezett egy ad-hoc ülést. Ezen én kíváncsiságból részt vettem. Érdekes megjegyezni, hogy a WP.29 napirendjének 8.1. pontjában A Szerződő Feleknél alkalmazott visszahívási rendszerek, információcsere szerepelt, de ennek a kérdésnek új információ hiányában! nem volt vitája. (Miközben volt egy informális ülés) Az alapkérdés: ha a gyakorlatban kiderül, hogy egy járműtípus (gyártási széria) üzem közben szériálisan meghibásodik alkatrészei törnek, funkciók nem működnek, stb. és ez a közlekedés biztonságát, a környezet védelmét veszélyezteti, hogyan kell kezelni a problémát, hogyan kell visszahívni a járműveket, végső esetben a forgalomból kivonni őket. Az USA ezt a rendszert szeretné nemzetközi szinten egységesíteni Az ülésen amerikai elnöklettel felkérésre EU, német, japán szakértők ismertették országaikban a jármű visszahívási rendszer működését. Az előadásokból és azt követő vitából néhány érdekes gondolat: - Nagy a különbség ebből a szempontból is a hatósági jóváhagyás (pl. Európai gyakorlat) és a gyártói öntanúsítás (pl. USA gyakorlat) között. Az üzem közbeni meghibásodások önmagukban nem érintik a jóváhagyást. Az más kérdés, hogy a biztonságos üzemelést viszont nagyon is veszélyeztethetik. A jóváhagyásos rendszerben a környezetvédelem nem lehet visszahívási kérdés: ha megfelelt a jóváhagyáskor a követelményeknek a jármű és részt vesz a periodikus műszaki felülvizsgálatokon, nincs probléma. 5

6 - A biztonságot érintő meghibásodásokat a jóváhagyási rendszerben is kezelni kell, ezen belül is vannak kérdések, amelyekben nagyon gyorsan kell lépni (az EU-n belül ilyen a RAPEX rendszer) - WP.29 jelenlegi felhatalmazásában, a három hozzá tartozó Egyezményben (1958, 1997, 1998) ez a kérdés nem szerepel. - Az ülés végén az amerikai elnök azt javasolta, hogy célszerű lenne két információs listát elkészíteni egyet a biztonság, egyet a környezetvédelem területén amelyre az egyes országok bevezethetnék illetékes szakértőiket, akik segíthetnék a gyors információcserét, áramlást. Udvarias, langyos támogatás mellett az EU-s országok és Japán jelenlévő képviselői megjegyezték, hogy náluk nincs értelme a kettős listának, mert ugyanaz a hatóság az illetékes mindkét területen. Az USA-ban e két téma két különböző hatóság felügyelete alatt áll. Az USA a következő ilyen informális ülésre erre vonatkozó javaslatot ígért. 6. NCAP mozgalom nemzetközisítése Az NCAP (New Car Assessment Program) 1978-ban indult, mint társadalmi mozgalom: a piacon kapható személyautók összehasonlítását célozta frontális ütközéskor a bennülők biztonsága szempontjából. Időközben az amerikai NCAP mellett létrejött az európai, japán, ausztrál, ázsiai, stb. NCAP ugyanazzal a céllal, de nem egységes módszerrel. Idén májusban, Malajziában megalakították a Global NCAP mozgalmat, mint egy nonprofit szervezetet, amely kapcsolt partneri viszonyban van a már létező NCAP szervezetekkel és FIA-val A hosszabb távú cél az NCAP-ok, az 1958-as és 1998-as Genfi Egyezmények e témához kapcsolódó előírásainak, követelményeinek, vizsgálati módszereinek a harmonizálása, a minősítő vizsgálatok, a hozzájuk tartozó információk átláthatóságának, nyilvánosságának megteremtése. WP.29 üdvözölte az akciót. 7. Vizsgáló eszközök, vizsgálathoz szükséges anyagok kérdése 7.1. Néhány éve a WP.29 napirendjén van az a kérdés, hogy a vizsgálatokhoz szükséges speciális eszközök (pl. próbabábuk, előírt összetételű üzemanyagok, stb.), amik a normál kereskedelemben nem beszerezhetők, de alapvetően befolyásolják a jóváhagyó vizsgálatok eredményét, hogyan legyenek mindenki számára hozzáférhetőek. (Bővebb leírás az előző, márciusi Beszámolómban található) 7.2. A Titkárság és UK által készített korábbi tervezetet most módosított formában az USA és UK terjesztette elő (WP ), mint Special Resolution No.2. (SR.2) amire mind az 58-as, mind a 98-as Egyezmény tud hivatkozni. WP.29 egyetértett a javaslattal, ami tulajdonképpen csak a keretét, formáját adja meg a vizsgáló eszközök leírásának, közös tárolásának és hozzáférhetőségének. Az egyes eszközök külön függelékekben csatolódnak SR.2-höz. A rajzok nem gyártási rajzok lesznek, hanem csak az azonosítás, beállítás, kalibrálás, stb. elősegítését szolgálják, megadják a fő méreteket, tömegadatokat, mozgástartományokat, stb. A tervezetből hivatalos dokumentum készül, amit a következő WP.29 ülésen mind AC.1 és AC.3 elfogadnak, majd átküldik GRSP-nek a már meglévő dummy-kal való feltöltésre. 6

7 7.3. OICA felvetette, hogy nem kellene minden vizsgálóeszközt pl. olyanokat, amiket nemzetközi szabályok alapján a létező előírások már meghivatkoznak SR.2 be is betenni. WP.29 ezzel elvileg egyeértett. 8. További érdekességek, röviden 8.1. A WP.29 és a GR-ek 2013-as ülésrendjének előzetes programja a Függelékben található Információk konferenciákról: - A 23. ESV Konferencia (Enhanced Safety of Vehicles) 2013 május között Szöulban lesz, a koreai küldöttség informálta erről WP.29-et, információs brosúrát hoztak, és osztottak szét. - Az USA tájékoztatást adott a szeptember én Baltimorban megrendezésre kerülő EFV Konferenciáról (Environment Friendly Vehicle) és mindenkit invitált a részvételre A CITA előterjesztett két részletes anyagot, amelyben összehasonlította az 1997-es Egyezmény (Járművek időszakos műszaki felülvizsgálata) Rule 1 és Rule 2 előírásait az érvényes EU direktívákkal és csak néhány eltérést állapított meg, amelyek szerinte könnyen és gyorsan áthidalhatók. Az oroszok üdvözölték CITA aktivitását, az EU azonban kinyilvánította, hogy ebben az esetben sem kíván csatlakozni az Egyezményhez. A kérdés orosz kérésre novemberben ismét napirendre kerül, de megoldás nem látszik. Az oroszokat támogató országok (Szerződő Felek) nem járnak el az ülésekre, az EU-ban lévő CP-k pedig kihátrálnak az oroszok mögül. Így Magyarország számára hosszútávon fennmarad az a jogilag nehezen értelmezhető állapot, hogy mint CP tagja az Egyezménynek, mint EU tagország pedig nem. Budapest, július 8. Dr. Matolcsy Mátyás 7

8 8

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19)

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) BESZÁMOLÓ a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16)

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) BESZÁMOLÓ a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13)

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) BESZÁMOLÓ a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13)

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) BESZÁMOLÓ a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15)

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) BESZÁMOLÓ a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése,

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl

JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl Tanácsi Munkacsoport neve 2. napirendi pont: Article 133 Committee ( Motor Vehicles ) 3. napirendi pont: Technical Harmonisation ( Motor Vehicles ) Az ülés idıpontja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14)

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) BESZÁMOLÓ a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Zaj Munkacsoport (Working Party

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, június 23-28)

BESZÁMOLÓ. a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, június 23-28) BESZÁMOLÓ a 115. AC/2 és a 163. WP.29 ülésről (Genf, 2014. június 23-28) A korábbi gyakorlatot követve a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Genf, 2011.szeptember 12-15. Elnök: Mr Stephen Sopp Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.26. COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

Innovációs szupersztráda

Innovációs szupersztráda Innovációs szupersztráda Az ITS innováció irányai, hazai lehetőségek Dávidházy Gábor, projekt igazgató Amiről ma szó lesz Kik vagyunk Globális tendenciák és kihívások Globális ITS irányok - ITS World Congress

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről Genf, 2012.február 20-24. Elnök: Mr Stephen Sopp Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT I. Napirend 1. A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Passzív Biztonság Szakértői

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben