BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, június 26-30)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a 157. WP.29 ülésről (Genf, 2012. június 26-30)"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a 157. WP.29 ülésről (Genf, június 26-30) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák János számol be részletesen. Az én beszámolóm egyrészt az én konkrét tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat rögzíti röviden, másrészt a WP.29 azon társadalmi-szakmai, szakma-politikai tevékenységéről számol be elemző (ezért szükségszerűen szubjektív) módon, ami a (közúti) közlekedés jövőbeni szabályozását határozhatja meg és a hazai szakközvélemény érdeklődésére is számot tarthat. A szubjektív megközelítés lehetővé teszi az érdekesebb, hosszú távú folyamatok, programok stratégiai elemzését, a lehetséges mozgatórugóknak, a fontosabb szereplők érdekeinek keresését, elősegítve ezzel a hazai közlekedési és iparpolitika stratégiai megfogalmazását. 1. Kék Könyv az ECE WP.29 ről Megjelent az ECE WP.29 tevékenységéről, szervezetéről, működési módjáról szóló színe miatt Kék Könyv nek nevezett kiadvány módosított, átdolgozott, napra kész változata. Az előző változat 10 éve, az 1997 Bécsi és az 1998-as Genfi Világegyezmény hatálybalépése és gyakorlati bejáratása után 2002-ben adták ki. Ezt az átdolgozást kb. 2 éve határozta el a WP.29. A kiadvány egy nyomtatott példány nálam megtalálható, és a Genfi Titkárságtól beszerezhető egyenlőre csak angol nyelven, a másik négy hivatalos nyelvű változat (francia, spanyol, kínai, arab) csak ezután kerül a nyomdába. A könyv 120 oldalon nagyon jó áttekintést ad az egyébként igen bonyolult, hierarchizált szervezet tevékenységéről. A Kék Könyv címe: World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29). How it works, how to joint it. Third edition. Rövid áttekintés a tartalmáról: Hogyan lehet országoknak, országok regionális szervezeteinek (REIO) pl. az EU, nem kormányzati szervezeteknek (NGO-k) csatlakoznia a rendszerhez, a nemzetközi egyezményekhez. (Az 1958-as Genfi Egyezmény, az 1997-es Bécsi Egyezmény és az 1998-as Genfi Világegyemény) WP.29 és az alája tartozó hat szakértői csoport (GR-ek) feladatkörei, tevékenysége, működési rendje és szabályai A három fenti Egyezmény teljes szövege A három fenti Egyezményhez csatlakozott országok listája A csatlakozott NGO szervezetek listája Néhány ország (EU, Japán, Oroszország, USA, Kanada, India, Korea) jármű jóváhagyási és szabályozási folyamatának rövid áttekintése. Mindezek az információk a Genfi Titkárság honlapján különböző dokumentumokban megtalálhatók, de ahhoz már tudni kell, hogy mit hol kell keresni. Ez a kiadvány nagyon hasznos azok számára, akik most kezdenek el dolgozni ezen a területen, foglalkozni a

2 járműjóváhagyásokkal nemzetközi vonatkozásban is, vagy aki gyorsan szeretne a fenti kérdéskörben tájékozódni. 2. Komplett jármű jóváhagyása (IWVTA) az 58-as Genfi Egyezmény keretében 2.1. A munkán dolgozó szakértői csoport (IG/IWVTA) júniusban Párizsban tartott kétnapos ülést, és erről a csoport elnöke (Gauvin úr) és a japán titkár adtak tájékoztatást WP.29-nek. Két témakört tárgyaltak: - Az 1958-as Egyezmény (szükséges) módosítása. Ezt a témakört Gauvin úr vezeti. - Az ECE-R.O előírás (ami magát a komplett jármű jóváhagyás követelményeit és módját rögzíti) kidolgozása. Ezt a témakört Japán vezeti. A tervek szerint mindkét csoport egy-egy előzetes tervezetet fog hozni a jövő márciusi WP.29 ülésre és júniusra egy végleges tervezet lehet a WP.29 asztalán Az 58-as Egyezményben a 3., 4., 11., 12. és a 13-as cikkhelyt kell módosítani, valamint több Függeléket is. Érdekes megemlíteni néhány új elvet, javaslatot, amely szóba került, de nem olyan részletességgel, hogy tisztán lehessen értékelni őket. A rendelkezésünkre álló rövid jegyzőkönyvek sem teszik ezt lehetővé. - A biztonság, környezetvédelem és energia hasznosítás témakörei mellé bekerülnek az újrahasznosíthatóság követelményei is. Ezt OICA nagyon forszírozza, elő is terjesztettek egy előírás-tervezetet erre vonatkozóan (WP ). EU, Német és Oroszország támogatták, Japán viszont ellenezte azzal érvelve, hogy nincs benne a lehetőség az 1958-as Egyezményben. A kérdés jogi vonatkozását tovább kell vizsgálni. - A csatlakozó országoknak gyorsabb és szigorúbb jelentési kötelezettségük lesz, ha az előírásnak nem megfelelő járművet észlelnek. - A szerződő felek jóváhagyhatnak és elfogadhatnak az előírás bármely verziója alapján járműveket, ezt azonban nagyon pontosan kell majd definiálni. - Megváltoznak (szigorodnak?) a feltételek a műszaki vizsgálóállomásokkal (Technical Service) szemben - Alkalmazható lesz a Virtuális teszt, de ennek az általános feltételeit pontosan meg kell fogalmazni. Az Egyezményt úgy kell módosítani a WP.29-nek, hogy azt minden Szerződő Fél (CP) el tudja fogadni. Ezért az Egyezmény átdolgozása nagy körültekintést, konszenzust igényel. A módosítás nem csak azt a célt szolgálja, hogy fogadni tudja az R.O előírást, hanem az időközben bekövetkezett műszaki-technológiai, szervezeti változásoknak is teret nyisson, mint az a fenti felsorolásból is érzékelhető Az R.O előírás kidolgozásával foglalkozó csoport folytatja az előírás műszaki tartalmának összeállítását. Kezdetben háromszintű jóváhagyás ötlete fogalmazódott meg: világ- regionális- (pl. EU) és nemzeti. A dilemma az, hogy: - A végső, forgalomba állításhoz szükséges jóváhagyás nemzeti alapú, és az is marad. Nem lehet elvitatni egyes országoktól a speciális körülményeik, adottságaik, elvárásaik figyelembevételét. 2

3 - Az új szisztéma akkor lenne hatásos, ha a világelőírás a követelmények minél nagyobb részét lefedné. OICA felvetette a hármas szintű rugalmas (flexible) megoldás lehetőségét, de hogy az mi lenne, még nem világos. A szakértői csoport szeptemberi ülésére ígértek írásos anyagot. Az R.O kidolgozásával kapcsolatban az a könnyebbség, hogy ott nincs kötelező konszenzus, az egyes Szerződő Felek maguk dönthetik el, hogy csatlakoznak az R.O előíráshoz, vagy nem, csak úgy, mint más előírás esetében. Persze a cél az, hogy minél több CP csatlakozzon hozzá Az IWVTA támogatottsága tovább erősödik, az előző Beszámolómban felsorolt 8 országon túl most már Spanyolország és Malajzia képviselői is részt vettek az IG párizsi ülésén. Az ülések látogatottsága fő (ami a munkát már inkább nehezíti, mint segíti, de az elfogadottság szempontjából nagyon fontos) Az ülések nyitottak, bármely CP küldötte bármikor csatlakozhat Továbbra is nyitott az IWVTA nagykövet(ek) ambassador - kérdése. A nagykövet(ek) feladata a GR-ek, az IG/IWVTA és a WP.29 közötti kapcsolattartás, gyors információ áramoltatás lenne. Eddig csak a GRSG jelölt nagykövetet, az OICA egyik delegáltját. OICA kérte ennek elfogadását, WP.29 ezt megtagadta. Az eredeti elképzelés egy nagykövet szerepeltetése volt, ennek azonban kicsi a valószínűsége, az egy teljes ember több évi elfoglaltságát jelentené. A minden GR ad egy nagykövetet sem igazán jó megoldás, mert ezeknek is részt kellene vennie az évi két GR ülésen, az IG évi 3-4 ülésén és a WP.29 három ülésén. Japán felajánlotta, hogy ők intézményesen ellátják a nagykövet funkcióját, de a javaslat nem váltott ki lelkesedést. Továbbra is várják a GR-ek jelöltjeit Részben ehhez a témához kapcsolódott az EU prezentációja Stratégiai vízió az automobil szektor nemzetköziesitésére, A CARS 21 program. (Competitive Automobile Regulatory System for the 21 st Century) Igen jó, tömör összefoglalása volt az EU filozófiájának (WP ), középpontjában az 58-as Egyezmény reformjával és az IWVTA bevezetésével. Fontos a feltörekvő országok befogadása, csatlakozási lehetőségének biztosítása. Sürgette az elektromos járművekkel kapcsolatos szabályozást, előírásokat és Európára vonatkozóan az egységesített elektromos feltöltő rendszert, csatlakozókat (interface). A vitában az amerikaiak azt firtatták, hogy mi lesz az öntanúsító országokkal? A válasz: - Az új rendszernek nyitottnak kell lennie, hogy bárki bármikor csatlakozhasson hozzá. - A 98-as Egyezmény globális előírásainak a műszaki tartalom szempontjából azonosnak kell lennie az EGB előírásokkal - A két rendszer a WP.29 felügyelete alatt kell, hogy létezzen, működjön. 3. A járművezető abszolút felelősségének kérdése 3.1. Már három éve megy a vita (egyeztetés, huzavona) WP.29 és WP.1 között az intelligens, baleset megelőző rendszerek alkalmazhatósága ügyében, mivel az 1968-as Bécsi Konvenció előírja, hogy a vezetőnek mindig, állandóan kontrolálnia kell a járművet, ennek felelősségét semmilyen elektromos rendszer nem veheti át. A felek álláspontja, a vita története korábbi beszámolóim alapján nyomon követhető. 3

4 3.2. A mostani ülésen részt vett Novák úr, a WP.1 főtitkára, aki rövid tájékoztatást adott a probléma állásáról az ő szempontjukból. Egyelőre nincs megoldás a problémára, a Bécsi Konvenció V. Annex-ét kellene módosítani, WP.1. márciusi ülésén azonban nem született döntés a kérdésben. A kérdésekre, hogy az idő múlik, a halottak száma nő a közutakon, van-e valami határidő a döntésükre, azt válaszolta, hogy nincs, mint a többi hasonló ENSZ-EGB fórumnak; folyik a vita náluk a megoldás érdekében. Szeptemberben ülésezik újra WP.1, amikor is a téma napirenden lesz. Hangsúlyozta, hogy a probléma sokkal komplexebb annál, hogy csak műszaki szempontból közelítsük meg (mint azt a WP.29 teszi?). Arra a felajánlásra, hogy WP.29 készít egy tájékoztató anyagot az ITS szakértői csoport tevékenysége alapján az ADAS rendszerek lényegéről (a vezetőt segítő elektronikus rendszerek), Novák úr nem reagált, azt emelte ki, hogy hiányzik a költség-haszon elemzés. (Ezt olyankor szokás mondani, ha nincs komoly ellenérv.) A WP.29 jegyzőkönyvében egy semleges, problémakerülő paragrafus került be erről a kérdésről, de bennem szubjektíve nagyon negatív benyomás alakult ki Novák úr hozzáállásáról Már több Beszámolómban felvetettem, hogy érdemes lenne hazai szinten a WP.29- ben és a WP.1-ben dolgozó magyar szakembereknek összeülnie és információt, véleményt cserélni. Ezt a javaslatomat továbbra is fenntartom. 4. Inteligent Transport System (ITS) Ez a témakör immár 10 éve a WP.29 napirendjén szerepel, az IG/ITS szakértői csoport amelynek munkájában én is részt veszek kezdetek óta változó intenzitással dolgozik a kérdésen. A történeti előzmények az előző Beszámolóimból nyomon követhetők. Az utóbbi fél évben megújult a munka, amiben négy tényezőnek lehet szerepe: OICA folyamatos sürgetése A kérdéskör magas szintre emelése (ITC, ENSZ főtitkár, UN Action Plan for Road Safety, stb.) A WP.29 WP.1 vita lényege ehhez kapcsolódik Folyamatosan készültek és készülnek EGB előírások ebben a témakörben (ABS, ESV, fejlett vészfékezési rendszer, sávelhagyást jelző rendszer, stb.), amelyeket a CP-k elfogadnak, alkalmaznak, ma már autók milliói futnak ilyen rendszerekkel, miközben WP.1 álláspontja és a 68-as Bécsi Konvenció szerint ezek illegálisak IG/ITS előterjesztett egy tervezetet Tervezési irányelvek az ADAS rendszerekhez címmel (WP ). ADAS (Advanced Driver Assistance System) egy összefoglaló csoport-név a vezetőt vezetés közben segítő (helyettesítő?) rendszerekre. Az ADAS rendszereknek három jól elkülöníthető funkciója van: Detektálás, információszerzés Ítéletalkotás, jelzés 4

5 Beavatkozás, vezérlés Ez az anyag az utóbbival foglalkozik igen általános szinten, a legfontosabb fogalmak egységes értelmezését, definícióját kívánja megadni. Négy csoportba sorolja a rendszer elemeit: vezérlő,- beavatkozó, - megjelenítő (display) és kiegészítő elemek. Az anyag függelékében jó összefoglalást ad a vezető jármű kapcsolatáról az ADAS rendszerek tükrében A fenti tervezetből hivatalos WP.29 dokumentum készül, amit majd a GR-ek megkapnak véleményezésre. A bejött észrevételek, javaslatok alapján készül majd el az Irányelvek végső változata, valószínűleg a 2013 márciusi WP.29 ülésén. 5. Informális munkacsoport (IG) alakítása egységesített hibaelemzés és járművisszahívás ügyben A WP.29 tavaly novemberi ülésén az USA kezdeményezte egy IG megalakítását a WP.29 keretében, ami két területen (biztonság, környezetvédelem) végezne nemzetközi hibaelemzést és egységesítené a jármű-visszahívást. Két P.P. prezentáció keretében vázolták, hogy náluk a hatóságok hogyan kezelik ezeket a kérdéseket és hogy mért lenne szükség nemzetközi szintű egységesítésre a WP.29 keretében. A vitában felvetődött, hogy ha az USA meg akar alakítani egy ilyen IG-t, akkor azt a szabályoknak megfelelően egy ToR és egyéb anyagok előterjesztésével kell kezdeni. Ezt a mostani WP.29 ülésre az amerikaiak megígérték (bővebben lásd a novemberi WP.29 ülésről készült Beszámolóm 7. pontjában) 5.2. A kérdés ennek megfelelően napirendre került, de mivel semmi írásos dokumentumot az amerikaiak nem terjesztettek elő, WP.29 érdemben nem foglalkozott a vele, tudomásul vette, hogy a WP.29-en kívül az USA ismét szervezett egy ad-hoc ülést. Ezen én kíváncsiságból részt vettem. Érdekes megjegyezni, hogy a WP.29 napirendjének 8.1. pontjában A Szerződő Feleknél alkalmazott visszahívási rendszerek, információcsere szerepelt, de ennek a kérdésnek új információ hiányában! nem volt vitája. (Miközben volt egy informális ülés) Az alapkérdés: ha a gyakorlatban kiderül, hogy egy járműtípus (gyártási széria) üzem közben szériálisan meghibásodik alkatrészei törnek, funkciók nem működnek, stb. és ez a közlekedés biztonságát, a környezet védelmét veszélyezteti, hogyan kell kezelni a problémát, hogyan kell visszahívni a járműveket, végső esetben a forgalomból kivonni őket. Az USA ezt a rendszert szeretné nemzetközi szinten egységesíteni Az ülésen amerikai elnöklettel felkérésre EU, német, japán szakértők ismertették országaikban a jármű visszahívási rendszer működését. Az előadásokból és azt követő vitából néhány érdekes gondolat: - Nagy a különbség ebből a szempontból is a hatósági jóváhagyás (pl. Európai gyakorlat) és a gyártói öntanúsítás (pl. USA gyakorlat) között. Az üzem közbeni meghibásodások önmagukban nem érintik a jóváhagyást. Az más kérdés, hogy a biztonságos üzemelést viszont nagyon is veszélyeztethetik. A jóváhagyásos rendszerben a környezetvédelem nem lehet visszahívási kérdés: ha megfelelt a jóváhagyáskor a követelményeknek a jármű és részt vesz a periodikus műszaki felülvizsgálatokon, nincs probléma. 5

6 - A biztonságot érintő meghibásodásokat a jóváhagyási rendszerben is kezelni kell, ezen belül is vannak kérdések, amelyekben nagyon gyorsan kell lépni (az EU-n belül ilyen a RAPEX rendszer) - WP.29 jelenlegi felhatalmazásában, a három hozzá tartozó Egyezményben (1958, 1997, 1998) ez a kérdés nem szerepel. - Az ülés végén az amerikai elnök azt javasolta, hogy célszerű lenne két információs listát elkészíteni egyet a biztonság, egyet a környezetvédelem területén amelyre az egyes országok bevezethetnék illetékes szakértőiket, akik segíthetnék a gyors információcserét, áramlást. Udvarias, langyos támogatás mellett az EU-s országok és Japán jelenlévő képviselői megjegyezték, hogy náluk nincs értelme a kettős listának, mert ugyanaz a hatóság az illetékes mindkét területen. Az USA-ban e két téma két különböző hatóság felügyelete alatt áll. Az USA a következő ilyen informális ülésre erre vonatkozó javaslatot ígért. 6. NCAP mozgalom nemzetközisítése Az NCAP (New Car Assessment Program) 1978-ban indult, mint társadalmi mozgalom: a piacon kapható személyautók összehasonlítását célozta frontális ütközéskor a bennülők biztonsága szempontjából. Időközben az amerikai NCAP mellett létrejött az európai, japán, ausztrál, ázsiai, stb. NCAP ugyanazzal a céllal, de nem egységes módszerrel. Idén májusban, Malajziában megalakították a Global NCAP mozgalmat, mint egy nonprofit szervezetet, amely kapcsolt partneri viszonyban van a már létező NCAP szervezetekkel és FIA-val A hosszabb távú cél az NCAP-ok, az 1958-as és 1998-as Genfi Egyezmények e témához kapcsolódó előírásainak, követelményeinek, vizsgálati módszereinek a harmonizálása, a minősítő vizsgálatok, a hozzájuk tartozó információk átláthatóságának, nyilvánosságának megteremtése. WP.29 üdvözölte az akciót. 7. Vizsgáló eszközök, vizsgálathoz szükséges anyagok kérdése 7.1. Néhány éve a WP.29 napirendjén van az a kérdés, hogy a vizsgálatokhoz szükséges speciális eszközök (pl. próbabábuk, előírt összetételű üzemanyagok, stb.), amik a normál kereskedelemben nem beszerezhetők, de alapvetően befolyásolják a jóváhagyó vizsgálatok eredményét, hogyan legyenek mindenki számára hozzáférhetőek. (Bővebb leírás az előző, márciusi Beszámolómban található) 7.2. A Titkárság és UK által készített korábbi tervezetet most módosított formában az USA és UK terjesztette elő (WP ), mint Special Resolution No.2. (SR.2) amire mind az 58-as, mind a 98-as Egyezmény tud hivatkozni. WP.29 egyetértett a javaslattal, ami tulajdonképpen csak a keretét, formáját adja meg a vizsgáló eszközök leírásának, közös tárolásának és hozzáférhetőségének. Az egyes eszközök külön függelékekben csatolódnak SR.2-höz. A rajzok nem gyártási rajzok lesznek, hanem csak az azonosítás, beállítás, kalibrálás, stb. elősegítését szolgálják, megadják a fő méreteket, tömegadatokat, mozgástartományokat, stb. A tervezetből hivatalos dokumentum készül, amit a következő WP.29 ülésen mind AC.1 és AC.3 elfogadnak, majd átküldik GRSP-nek a már meglévő dummy-kal való feltöltésre. 6

7 7.3. OICA felvetette, hogy nem kellene minden vizsgálóeszközt pl. olyanokat, amiket nemzetközi szabályok alapján a létező előírások már meghivatkoznak SR.2 be is betenni. WP.29 ezzel elvileg egyeértett. 8. További érdekességek, röviden 8.1. A WP.29 és a GR-ek 2013-as ülésrendjének előzetes programja a Függelékben található Információk konferenciákról: - A 23. ESV Konferencia (Enhanced Safety of Vehicles) 2013 május között Szöulban lesz, a koreai küldöttség informálta erről WP.29-et, információs brosúrát hoztak, és osztottak szét. - Az USA tájékoztatást adott a szeptember én Baltimorban megrendezésre kerülő EFV Konferenciáról (Environment Friendly Vehicle) és mindenkit invitált a részvételre A CITA előterjesztett két részletes anyagot, amelyben összehasonlította az 1997-es Egyezmény (Járművek időszakos műszaki felülvizsgálata) Rule 1 és Rule 2 előírásait az érvényes EU direktívákkal és csak néhány eltérést állapított meg, amelyek szerinte könnyen és gyorsan áthidalhatók. Az oroszok üdvözölték CITA aktivitását, az EU azonban kinyilvánította, hogy ebben az esetben sem kíván csatlakozni az Egyezményhez. A kérdés orosz kérésre novemberben ismét napirendre kerül, de megoldás nem látszik. Az oroszokat támogató országok (Szerződő Felek) nem járnak el az ülésekre, az EU-ban lévő CP-k pedig kihátrálnak az oroszok mögül. Így Magyarország számára hosszútávon fennmarad az a jogilag nehezen értelmezhető állapot, hogy mint CP tagja az Egyezménynek, mint EU tagország pedig nem. Budapest, július 8. Dr. Matolcsy Mátyás 7

8 8

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19)

BESZÁMOLÓ. a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) BESZÁMOLÓ a 155. WP.29 ülésről (Genf, 2011. november 13-19) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16)

BESZÁMOLÓ. a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) BESZÁMOLÓ a 156. WP.29 ülésről (Genf, 2012. március 13-16) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13)

BESZÁMOLÓ. a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) BESZÁMOLÓ a 158. WP.29 ülésről (Genf, 2012. november 10-13) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13)

BESZÁMOLÓ. a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) BESZÁMOLÓ a 117. AC/2 és a 165. WP.29 ülésről (Genf, 2015. Március 9-13) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15)

BESZÁMOLÓ. a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) BESZÁMOLÓ a 113. AC/2 és a 161. WP.29 ülésről (Genf, 2013. november 10-15) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások kezdeményezése,

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl

JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl JELENTÉS EU Tanácsi Munkacsoport ülésérıl Tanácsi Munkacsoport neve 2. napirendi pont: Article 133 Committee ( Motor Vehicles ) 3. napirendi pont: Technical Harmonisation ( Motor Vehicles ) Az ülés idıpontja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14)

BESZÁMOLÓ. a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) BESZÁMOLÓ a 116. AC/2 és a 164. WP.29 ülésről (Genf, 2014. november 10-14) Követve a korábban kialakult gyakorlatot a WP.29 ülés adminisztratív-szakmai részéről (EGB és GTR előírások módosításai, új előírások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Zaj Munkacsoport (Working Party

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. szept. 30-okt.3.) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként

BESZÁMOLÓ. 1 COLIPED (Európai Kerékpáralkatrész és -felszerelés Gyártókat Összekötő Bizottság összesen 1 Megfigyelőként BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Passzív Biztonság Szakértői

Részletesebben

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 72. üléséről Genf, 2012.február 20-24. Elnök: Mr Stephen Sopp Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT I. Napirend 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.23. COM(2009)642 végleges 2008/0221 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu

GVOE 2010 finszter@tuvnord.hu Gépjárművek illetéktelen átalakítása. - Elektronikus rendszerek - Kerekek-gumiabroncsok dr. Gellér Józsefné, Finszter Ferenc finszter@tuvnord.hu Illetéktelen beavatkozás Szakszerűtlen javítás - fékrendszer

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

Innovációs szupersztráda

Innovációs szupersztráda Innovációs szupersztráda Az ITS innováció irányai, hazai lehetőségek Dávidházy Gábor, projekt igazgató Amiről ma szó lesz Kik vagyunk Globális tendenciák és kihívások Globális ITS irányok - ITS World Congress

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben