Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket."

Átírás

1 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/ Szám: 1-19/nyílt/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének december 23-án órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Farád Önkormányzat Tanácskozó Terme Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Tompos Béla polgármester Schubertné Boros Tünde alpolgármester Balogh Gyula Györffy Miklós Márczisné Varga Lívia Potyondi Veronika Varga Imréné képviselők Farád-Sopronnémeti Körjegyzőség részéről: Pálfi Zoltánné körjegyző Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó 1 fő lakossági résztvevő Tompos Béla polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tíz megválasztott tagjából jelen van 7 fő, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket. 1.) évi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása Napirend: 2.) Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása, évi adózásról szóló beszámoló 3.) évi hulladékszállítási díjak megállapítása 4.) Döntés köztisztviselők cafeteria juttatási rendszer keretéről 5.) Bősárkány Nagyközség csatlakozása a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjához szociális feladatellátásra 6.) évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 7.) Egyéb döntést igénylő ügyek

2 1. napirendi pont évi ivóvíz- és csatornadíjak megállapítása Tompos Béla polgármester: Egyetért-e a képviselő-testület a Pannon-víz Zrt évi díjtételekre vonatkozó előterjesztésével. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a: 17/2009.(XII.28.) a viziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról szóló rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. napirendi pont 2/a.) Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet a jövő évi iparűzési adóra vonatkozó változtatásokról. Pálfi Zoltánné körjegyző: Ismereti hogy a helyi iparűzési adó rendelet módosítását a tervezet szerint javasolja elfogadásra, így egységes lenne az alkalmi tevékenység után fizetendő adó összege. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a: 18/2009.(XII.28.) rendeletét a helyi iparűzési adóról többször módosított 13/1997.(XII.18.) rendelete módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2/b.) évi adózásról szóló beszámoló Tompos Béla polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 186/2009.(XII.23.) A képviselő-testület a évi adózásról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és formában elfogadja. Felelős: Pálfi Zoltánné körjegyző Határidől: azonnal 3. napirendi pont évi hulladékszállítási díjak megállapítása 2

3 Tompos Béla polgármester: Az I. verzió elfogadását javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a: 19/2009.(XII.28.) rendeletét a település szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 7/2004.(VII.8.) rendelete módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirendi pont Döntés köztisztviselők cafetéria juttatási rendszer keretéről Tompos Béla polgármester: Módosult a köztisztviselői törvény, bevezetésre kerül a cafetériajuttatás rendszere. Az eddigi adómentes juttatások után egyetlen kivétellel adót kell fizetni. A Ktv. 49/F -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A köztisztviselő cafetériajuttatásként választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdésére is figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá az (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. Az előbb felsorolt pontok szerint az üdülési csekk, a meleg étkeztetés, az iskolakezdési támogatás, a helyi utazásra szolgáló bérlet valamint a magánszemély javára átutalt, önkéntes kölcsönös nyugdíj- és egészségpénztárba meghatározott százalékig befizethető összeg jöhet szóba cafetéria juttatásként. A törvény előírja a köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összegét is, ami nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. Egyet tehetünk: ezt a minimumot megállapítjuk, ha több a pénzünk, többet is adhatunk. Legfontosabb a meleg étkezési jegy lehetne. Ezt eddig is kapta minden dolgozónk egységesen. Ez után 25% adót kell megfizetni, egyéb járadék vonzata nincs, ha nem haladja meg a havi 18 ezer forintot. Ez egy év alatt a 25%-os adóval növelten egy dolgozónál 270 ezer forintot jelent. Ez itt a köztisztviselőknél kell, hogy legyen, de van még több dolgozónk is, ahol a törvény nem ír elő cafetéria rendszert. Ha igazságos rendszert akarunk a munkatársainkkal, akkor mindenkit kárpótolni kell, hiszen több mindent elvesztettek, gondolok itt a 13. havi bérre. Látnunk kellene, hogy mit tudunk adni, de ezt a költségvetés tárgyalásakor tudjuk meg. A köztisztviselőkre ez itt és most kötelező, februárban majd az egész csapatra gondolva kell meghatározni, hogy mit adhatunk. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: Javasolja, hogy a költségvetéskor a közalkalmazottak külön juttatásaival együtt tárgyalják meg ezt a napirendet. Az illetményalap ötszörösének megfelelő összegű cafeteria juttatást javasol. Kéri, hogy készüljön egy táblázat előterjesztésként, melyben az intézmények bérei részletesen kerüljenek kimutatásra. Tompos Béla polgármester: Még nem ismerjük a költségvetési összegeket, de előreláthatóan 11millió forinttal csökken az önkormányzat támogatása. A cafetéria minimum összege, a Ft a 12 havi étkezési jegyet tartalmazná a vonzataival, nem szól a ruházati költségtérítésről sem. Kötelező a cafetéria bevezetése, nem gyakorlunk kegyet, csak a 3

4 törvényi előírásnak felelünk meg. Ezt mindenképpen meg kell lépnünk, a többire visszatérünk. Ivánkovics József pénzügyi bizottság tagja: Szerinte még így sem érnék el a tavalyi juttatásokat, 18 eft-ot kellene adni. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: Jó az ötlete a pénzügyi bizottság tagjának, de térjünk vissza a költségvetés tárgyalásakor. Azon leszek, hogy megközelíthessük azt az összeget, ami a évben volt. Tompos Béla polgármester: Egyértelmű, hogy csökkenés lesz az állami támogatásokban. A szándékunk megvan, hogy dolgozóink ne járjanak rosszabbul. Mivel törvényi kötelezettségünk a cafetéria-rendszer minimum szinten történő bevezetése, kérem egyelőre ezt megszavazni. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2009.(XII.23.) A képviselő-testület 2010.január 1-től a köztisztviselőket megillető cafetéira juttatások összegét az illetményalap ötszörösében biztosítja, amely a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt Ft/fő. A képviselő-testület évi költségvetése elfogadásakor a cafetéria juttatások összegét újratárgyalja., február napirendi pont Bősárkány Nagyközség csatlakozása a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjához szociális feladatellátásra Tompos Béla polgármester: Javasolja az előterjesztés szerint Bősárkány Nagyközség csatlakozásának jóváhagyását. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 188/2009.(XII.23.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bősárkány Nagyközség és a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás között folyamatban lévő az időskorúak nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokat érintő feladatátadás-átvételt támogatja. 4

5 6. napirendi pont Kistérségi Társulás évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tompos Béla polgármester: Javasolja elfogadásra a kistérségi társulás által elkészített előterjesztés szerint a stratégia ellenőrzési tervet. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2009.(XII.23.) A képviselő-testület a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás évre szóló Stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Felelős: Pálfi Zoltánné körjegyző 7. napirendi pont Egyéb döntést igénylő ügyek 7/a.) Csornai rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése Tompos Béla polgármester: Támogatja Dr. Erdős István alezredes úr kapitányság vezetői kinevezését. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 190/2009.(XII.23.) A képviselő-testület támogatja Dr. Erdős István r. alezredes Csornai Rendőrkapitányság, kapitányságvezetői kinevezését. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről a Győr-Moson- Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét értesítse. 7/b.) Szolgálati lakással kapcsolatos kérdések 5

6 Tompos Béla polgármester: Sms-ben kérte a testület hozzájárulását a szolgálati lakás felújításához, ami a munkadíjat nem tartalmazta. A bérlők ezen igényüket később jelentették be. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: A szolgálati lakás felújításával kapcsolatos kérést megkapta sms-ben, de nem válaszolt rá, mert nem értett vele egyet. Nem volt az önkormányzat érdeke a felújítás, nem érzi jogosnak az új bérlők kérését. Tompos Béla polgármester: Javasolja a lakbéremelést, így ellensúlyozzák a kiadást. Balogh Gyula képviselő: Biztos érdeklődtek a lakásigény beadásuk előtt a lakbérről, furcsa lenne emelni, a munkadíj kifizetéséről szó sem volt. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: A munkadíjat nem szavazza meg. A lakbérről a költségvetés tárgyalásakor döntsenek. Tompos Béla polgármester: Minőségi javítás történt, ehhez 210eFt-ot biztosított az önkormányzat, több lakbért kell kérni. Potyondi Veronika képviselő: A lakó megvehette volna az anyagot, annak a lelakását kérhetné. Tompos Béla polgármester: A bérlők által végzett munkadíj, amely a műszaki előadó véleménye szerint reális Ft. Javasolja, hogyha az ingatlan eladása miatt nem tudnak a bérlők ott lakni, a munkadíj felét kifizetik a bérlők részére. Márczisné Varga Lívia képviselő: A bérlők a bérbeadás előtt látták a lakást, tudták mibe mennek bele. A testület élhetőbb környezetet teremtett részükre. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2009.(XII.23.) A képviselő-testület a kisiskola szolgálati lakásán végzett felújítás munkadíját Ft-ban állapítja meg. A felújítás költségének felét a képviselő-testület kifizeti a bérlőknek, amennyiben a bérlet időtartama 1 éven belül azért jár le, mert az ingatlant az önkormányzat értékesíteni tudja. 7/c.) Diverzifikációs pályázat Tompos Béla polgármester: Javasolja, hogy játszótér kerüljön a pályázatba. 6

7 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2009.(XII.23.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére ( ) pályázatot nyújtson be, melyben az alábbi fejlesztési megnevezés alatt ( Közösség célú fejlesztések Farádon ) a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: - Játszótér kialakítása (HRSZ 5231) - Parkoló kialakítása (HRSZ 5045/2) - Buszváró épület építése (HRSZ 5045/2, 5272/1) - Kerékpár tároló építése (HRSZ 5045/2, 5272/1) - Parkosítás (HRSZ 5045/2, 5272/1) - A beruházás összege: ,-Ft ebből igényelt EMVA támogatás összege: ,- Ft. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztések a település szempontjából előnyösek és szükségesek. 7/d.) Orvosi rendelő NYDOP 5.2.1/A pályázata Tompos Béla polgármester: A műszerparkra 90%-os a támogatás. Az új tervek elkészültek, az ÁNTSZ elővéleményezte, megfelelőnek találta. Az A komponensű pályázat esetén amilyen a miénk is amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad a fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, pl. szolgálati lakásnak, a felújítási költségeket arányosítani kell. Ha egy épületen belül található háziorvosi rendelő és szolgálati lakás, akkor a tető- és homlokzat felújítására jutó kivitelezési költségek összegét a pályázat keretében meghatározott arányban lehet elszámolni. Emiatt az épület felújításának összes költsége magasabb lesz, mint amennyit az arányosított, támogatható részként összesíteni tudunk. Ennek a támogatható összegnek a 90%- a igényelhető pályázati támogatásként. A felújítás teljes költsége a 40 millió forintot meghaladja. Ennek megfelelően a teljes kivitelezési összeghez szükséges önrész is növekedni fog 5,5 millió forinttal. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2009.(XII.23.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztés, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése megnevezés alatt, NYDOP 5.2.1/A kódszámon pályázatot nyújt be az 5282 hrsz alatti orvosi rendelő felújítására. A képviselő-testület a beruházás megvalósítását a következők szerint vállalja: 7

8 - Saját forrás: Igényelt támogatás: Összesen: Ft. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges teljes összegre jutó önrészt vállalja, ami a következők szerint alakul: Összes költség: Ft Igényelt támogatás: Ft Saját forrás: Ft 7/e.) Művészetoktatási feladat ellátására vonatkozó társulási megállapodás Csorna Várossal Tompos Béla polgármester: Javasolja, hogy csak az eddigi részt vállalja az önkormányzat, míg kijártak a pedagógusok, többet ne. A szülők fizessenek, vagy a gyerekek bejárnak Csornára. Schubertné Boros Tünde képviselő: Ezeknek a gyerekeknek támogatni kellene az oktatását, a civil szervezeteken támogatásán kellene spórolni. Tompos Béla polgármester: A koncepcióból tudjuk, hogy 10 millió forinttal kevesebb lesz a bevételünk. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: Legyen kevesebb támogatás megállapítva. Márczisné Varga Lívia képviselő: Korábbi ülésen is elmondta, hogy alkudjanak. Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Csorna jól járna, véleménye szerint nem kellene ezt a megállapodást megkötni. Tompos Béla polgármester: Csak december 31-ig fizessék meg a normatíván felüli arányos részt. Balogh Gyula képviselő: Ki kell a határozatot egészíteni azzal, hogy a költségvetés miatt nem tudja az önkormányzat vállalni a költségeket. Potyondi Veronika képviselő: A többi szervezetnél is erre kell hivatkozni és el kell vonni onnan is. Ivánkovics József pénzügyi bizottság tagja: A tanév végéig esetleg lehetne támogatni a képzést. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: Jó ötlet, hogy tanév végéig legyen a támogatás. A 2009/2010-es tanév legyen fizetve, de a társulási megállapodás ne legyen megkötve. 8

9 Márczisné Varga Lívia képviselő: December 31-ig javasolja a támogatást. Tompos Béla polgármester: Ez eddigieket meg kell fizetni, utána viszont nem tudják vállalni. Schubertné Boros Tünde alpolgármester: A 114 eft-ot vállalják, a többi kieső normatíva részt nem. Legyen ez elég, vagy nem kell tovább az új évben. Márczisné Varga Lívia képviselő: December 31-ig fizessék ki a normatíván felüli arányos részt, vállalja, hogy megkérdezi Csornát, hogy kevesebbért is ellátják-e az oktatást. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 194/2009.(XII.23.) A képviselő-testület a Csornai Kerényi György Művészeti Iskola 2009/2010-es tanév farádi tagozata, gyermeklétszám arányos működtetéséhez Ft-tal hozzájárul. A 2010-es költségvetési törvényben az állami hozzájárulás csökkenése esetén, a képviselő-testület nem járul hozzá további támogatással a működtetéshez. Amennyiben Csorna Város ezen feltételek mellett nem vállalja az oktatást, a képviselő-testület nem tart igényt a farádi telephelyen folyó további működtetésre. A képviselő-testület nem köt társulási megállapodást Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületével a farádi telephelyen folyó művészetoktatási feladat ellátására. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről Csorna Város Polgármesterét értesítse. Tompos Béla polgármester zárt ülést rendel el. k.m.f. Tompos Béla polgármester Pálfi Zoltánné körjegyző Potyondi Veronika Varga Imréné /jegyzőkönyv-hitelesítők/ 9

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-168 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. január 31-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. február 13 -án 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben