Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142"

Átírás

1 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/ Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének október 12-én órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Farád Önkormányzat Tanácskozó Terme Jelen vannak: Tompos Béla polgármester Balogh Gyula Márczisné Varga Lívia Potyondi Veronika Schubert Zoltán Szalai Zoltán Varga Imréné (2. napirendi ponttól) képviselő Farád-Sopronnémeti Körjegyzőség részéről: Pálfi Zoltánné körjegyző Tompos Béla polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül hat fő jelent meg az ülésen, a testület tehát határozatképes, ezért az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Potyondi Veronika és Schubert Zoltán képviselőket. Tompos Béla polgármester ismerteti az ülés napirendjét. Napirend: 1.) OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegy lehetőségének megtárgyalása 2.) Akadálymentesítési pályázat orvosi rendelőre 3.) Településőr alkalmazására pályázat 4.) Beszámoló az általános iskola 2008/2009-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról 5.) Művészetoktatási feladat ellátására társulási megállapodás Csorna Várossal 6.) évi belső ellenőrzési témakörök 7.) Közfoglalkoztatási terv módosítása 8.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 9.) Tűzoltó egyesület kérése A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

2 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegy lehetőségének megtárgyalása Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ismerteti a várható kiadásokat, melyet figyelembe véve 20 millió forint lekötését javasolja. Más pénzintézeteknek, az OTP-hez hasonló jellegű befektetési formáit is ismerteti. Tompos Béla polgármester: Nagyobb összeg lekötését javasolja az OTP-nél, 10 millió ft-ot hat havi fix betétlekötéssel, 15 millió ft-ot pedig tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy vásárlással. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2009.(X.12.) A képviselő-testület a számláját vezető OTP pénzintézetnél: 1.) 10 millió ft-ot, hat hónapos futamidővel, fix kamatozású betét formájában, 2.) 15 millió ft-ot OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befeketési Jegy formájában köt le határozatlan időre. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodásokat az OTP-vel kösse meg. 2. napirendi pont Akadálymentesítési pályázat orvosi rendelőre Tompos Béla polgármester: Ismerteti a NYDOP pályázati kiírást, melynek keretében az orvosi rendelő felújítását pl. szigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás használat, továbbá zöldterület fejlesztést lehetne megvalósítani. Balogh Gyula képviselő: Babakocsi tárolót is kellene kialakítani. Márczisné Varga Lívia képviselő: Kicsi a váróterem. Tompos Béla polgármester: A garázst jelenleg bérlik, de fontolóra lehetne venni, hogy átalakítással a várót meg lehetne nagyobbítani. Megérkezik az ülésre Varga Imréné képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. Balogh Gyula képviselő: Jelzi, hogy valamit lépni kell az orvosi rendeléssel kapcsolatban, hogy megszűnjön ez az állapot, ne csak egy-két órára legyen orvos. 2

3 Márczisné Varga Lívia képviselő: Az egyik kollégája mai napon a kiírt rendelési időben átment az orvoshoz, aki már nem volt ott, azt mondták neki a rendelőben, hogy holnap reggel menjen 9 órára. Tompos Béla polgármester: Fél évig lehet helyettesíteni, oly módon, hogy a megállapodás szerinti rendelési idő felében kell rendelni. Amikor a gyermekorvos elment Farádról, dr. Radányi Ibolyával szerződést kötöttek, azt kérte tőle, hogy a rendelési idő annyi legyen, mint a két háziorvos rendelési ideje régen együtt., sajnos ez nem valósult meg. A korábbihoz képest kevesebb, összesen a rendelési idő felére kötelezhető a helyettes. Márczisné Varga Lívia képviselő: A rendelő ajtaján a hétfői napra ig van kiírva a rendelési idő, de kor nem volt ott az orvos. Nem tudja más képviselőnek is jeleztek-e a lakosok ilyen gondot, de kéri, ha igen erősítsék meg ebben. A doktornőnél az iskolaorvosi vizsgálatra a gyerekeket tanórák után is lehetett vinni, most csak kedden 9 órakor, amiben, mint iskolaigazgató partner is volt, hiszen megértik a helyettesítést. Tompos Béla polgármester: A közösség érdeke a legfontosabb. Megköszöni a jelzést, utána fog nézni a rendelési időnek. Balogh Gyula képviselő: Igaz, hogy külön időben van a gyermek és felnőtt rendelés, de egészségügyileg sem szerencsés, hogy egy helyen van a rendelés. Márczisné Varga Lívia képviselő: Mindenki félti az állását, nem teheti meg, hogy két-három naponta egy munkahelyről elkéredzkedik. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2009.(X.12.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című kíírásra NYDOP /A kódszám alatt. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő. Határidő: december napirendi pont Településőr alkalmazására pályázat Tompos Béla polgármester: Ismerteti, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívást tett közzé a településőrök foglalkoztatására. Ismerteti részletesen a pályázat feltételeit. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2009.(X.12.) 3

4 A képviselő-testület támogatási igényt nyújt be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz, 2 fő nem közcélú munka keretében történő a 26/2008.(XII.20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkező - településőr alkalmazásának támogatására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási megállapodás írja alá. 4. napirendi pont Beszámoló az általános iskola 2008/2009-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató: Ismerteti az általános iskola beszámolóját A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2009.(X.12.) A képviselő-testület a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád 2008/2009-es tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató 5. napirendi pont Művészetoktatási feladat ellátására társulási megállapodás Csorna Várossal Tompos Béla polgármester: 8 fő gyermek vesz részt a képzésben, amelyért Ft normatíván felüli hozzájárulást kellene fizetni Csorna Városnak. Varga Imréné képviselő: Javasolja a gyermekek támogatását. Márczisné Varga Lívia képviselő: Elsősorban az alapoktatást kell vállalni, az összes gyerek ellátása a legfontosabb, de támogatom. Tompos Béla polgármester: Jövőre csökkennek az oktatási normatívák, meg kell nézni, miről lehet lemondani. Márczisné Varga Lívia képviselő: Idei évben támogatná a társulást, de jövőre nem. Balogh Gyula képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. Tompos Béla polgármester: Javasolja, hogy próbáljanak egyeztetni még Csornával, halasszák el a döntést. 4

5 A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával, a művészetoktatási feladat ellátására vonatkozó döntést levette napirendjéről. 6. napirendi pont évi belső ellenőrzési témakörök Tompos Béla polgármester: Javasolja a kistérség által felajánlott témakörök közül a 9. Az önkormányzat évi bevételének alakulása, összetétele, a bevételek növelésére tett intézkedések hatékonysága és a 17. Követelések és kötelezettségek nyilvántartása, alakulása, összetétele december 31-én témaköröket jelölte meg. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2009.(X.12.) A képviselő-testület a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által ellátandó belső ellenőri feladataként évben: - Az önkormányzat évi bevételének alakulása, összetétele, a bevételek növelésére tett intézkedések hatékonysága és - a követelések és kötelezettségek nyilvántartása, alakulása, összetétele december 31-én témaköröket jelöli meg. Felelős: Pálfi Zoltánné körjegyző Határidő: november napirendi pont Közfoglalkoztatási terv módosítása Tompos Béla polgármester: Javasolja, hogy a közfoglalkoztatási tervet módosítsák úgy, hogy konyhai kisegítő munkakörre 2 főt tervezzenek, mivel a konyhán megnőtt a feladat a szociális étkezők magas száma miatt. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2009.(X.12.) A képviselő-testület a 32/2009.(IV.10.) határozattal elfogadott évi közfoglalkoztatási tervet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint aktualizálja. Felelős: Pálfi Zoltánné körjegyző 8. napirendi pont 5

6 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása Tompos Béla polgármester: A megnövekedett ügyfél és ügyiratforgalom miatt a nyugodt munkához szükséges, hogy hivatal ügyfélfogadása ne a köztisztviselők teljes munkaidejében történjen. Kéri, hogy a testület az SZMSZ mellékleteként fogadja el a hivatal új ügyfélfogadási rendjét, továbbá az önkormányzat évtől érvényes szakfeladat rendjét. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta: 9. napirend Tűzoltó egyesület kérése 16/2009.(X.13.) rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.8.) rendelete módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szalai Zoltán képviselő: Az egyesület azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat vállalja át az új tűzoltóautó teljes kötelező biztosítási összeg kifizetését. Napirend után: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2009.(X.12.) A képviselő-testület évi költségvetése terhére vállalja a tűzoltóautó évi kötelező biztosítási díjának kifizetését. Tompos Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyre többen keresik fel lakáshitel miatt nehéz helyzetbe került lakosok. Úgy gondolja, hogy állást kell foglalni a közeljövőben a képviselő-testületnek, hogy a jogszabály adta lehetőséggel, az elővásárlási joggal az árverezésre kerülő ingatlanok esetén az önkormányzat nem tud élni, hiszen intézményeket kell fenntartani, új óvodát szeretnének építeni. Tompos Béla polgármester zárt ülést rendel el. k.m.f. Tompos Béla polgármester Pálfi Zoltánné körjegyző Potyondi Veronika Schubert Zoltán /jegyzőkönyv-hitelesítők/ 6

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-17 /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-i

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben