ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására"

Átírás

1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T Az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal Halmos Istvánné városgazdálkodási Ágazatvezetővel Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezetővel Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Az előterjesztés leadva: 20 június 2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 20 évi 14 sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Testületi ülés időpontja: 20 június 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 691/2007. (XI.27.) határozatában úgy döntött, hogy felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a vízi közművek, a kisfeszültségű villamosenergia és a közvilágítási hálózat átadása/vagyonkezelésbe adása feltételeinek tisztázására Budapest Főváros Önkormányzatával, és a megállapodás tervezetét terjessze a képviselő testület elé jóváhagyásra. A Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztályával (továbbiakban BFFH) felvettük a kapcsolatot a kerületi finanszírozásban készült közvilágítási hálózatok, berendezések átadási feltételrendszerének egyeztetése céljából. A BFFH a kerületi beruházásban épült közvilágítási hálózatok térítésmentes átvételét tartja elfogadhatónak. A térítésmentes átadásra a 37/2007. (XI. 27.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 31. (1) pontja szerint lehetőség van. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve ennek használatát, üzemeltetési jogát amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik ingyenesen vagy térítésmentesen átruházni az önkormányzati beruházásban készült közműveket elsődlegesen Budapest Főváros Önkormányzata részére, másodlagosan amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a közművek átvételétől elzárkózik a közszolgáltatók részére lehet. A vagyonátadások lebonyolításához szükséges mintákat, megállapodás tervezeteket, segédleteket megkaptuk, a vagyontárgyak átadás-átvételéhez megállapodás lefolytatásához szükséges egyeztetéseket megtartottuk a BFFH-val, a megállapodás tervezetbe a BFFH által kért módosítások átvezetésre kerültek Az elkészült közvilágítási beruházások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

3 Ssz. Vagyontárgy megnevezése, címe Ingatlan jelleg megneve zése: Hrsz.: Az átadandó beruházás részletezése könyv szerint nyilvántartott érték (bruttó) 20 március 31- ig. 1. Vihorlát út (Vihorlát út 10 sz. ingatlan előtti területen) 2. Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) közterület db ZAFIR 70 W lámpatest, 1 db 70 W NA fényforrás (T), 1 db lámpakar közterület /13 2 db horg. Acéloszlop OSR 5-60/40, 2 db Glória 2*36 W kofcs lámpatest, 2 db Guro 1261 szerelvénydoboz, 80 m kábel NYCWY 4*10 mm2, 1 db rúdföldelő 3 m Ft Ft * Ft Ft * 3. Vörösmarty utca közterület (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti 3 db ZAFIR 70 W lámpatest Ft Ft * területen) 4. Vas Gereben utca (Vas közterület Gereben köz) 1 db ZAFIR 50 W lámpatest Ft Ft * 5. Gyimesi út (Gyimesi út közterület sz. ingatlanok 2 db ZAFIR W lámpatest Ft Ft * előtti területen) 6. Cseresznyefa utca közút (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtti 10 db ZAFIR 50 W lámpatest Ft Ft * területen) 7. Iskola tér 6. Buszmegálló közterület /1 1 db RS 8 pörg. Vb. Oszlop/KS 10 lámpakar, 1 db ZAFIR 12/50 W Na lámpatest, 1 db guro 1261 szerelvénydoboz, 2 db kábelbetoldás Ft Ft * Szabadság köz (Szabadság köz sz. ingatlan előtti területen) Szent Imre tér (Szent Imre téri park) Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) közterület /4 1 db F8+eG betongyámos faoszlop, 1 db Minifer 5 fokos horg. Acél lámpakar, 1 db ZAFIR 12/50 Na lámpatest, 30 m légvezeték 16/25 közterület /1 létesítés: 28 db STK1040 acéloszlop, 28 db Glória 2*36W lámpatest, 28 db FSD 36 Wkompakt fénycsőm 112 m NYY-J 3*2,5 mm2 kábel, 711 m NYCWY 4*10 mm2 kábel, 6 db 16/25 mm2 Raychem végelzáró, 23 db GURO EKM 91081, 5 db GURO EKM 91540, 3 db NYCWY 4*50 mm2 káb közterület ,7 m 4*10/10 mm2nycwy kábel, 45 m 3*2,5 mm2 NYY-J kábel, 3 db, STK 76/100/4P kandeláber, 3db VIT-10/76 lámpakar, 2 db D22 dupla lámpakar (90 ), 7 db Clip 150 W Na lámpatest 11. Szent László utca (Szent park /33 László utca Kapos utca 25. közötti területen) 2 db horganyzott kandeláber és lámpatest elhelyezés, 100 m földkábel elhelyezés 12. Határ utca (Késmárki utca - Határ utca körforgalmi csomópont) közterület db C21-es lámpakar, 7 db CLIP-Hofeka 1*150 W-os lámpatest, 7 db Philips SON-T 150 W, 1 db B10/200 oszlop Ft Ft * Ft Ft * Ft 0 Ft * Ft Ft * Ft 0 Ft * : Ft Ft * * A táblázatban az ek 20 március 31-i nyilvántartott állapotot tartalmazzák a véglegesített megállapodásban a megállapodás aláírását megelőző negyedév végi, az Önkormányzatnál nyilvántartott ek fognak szerepelni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a fent részletezett, kerületi beruházásban megépült közvilágítási hálózatok (a hozzá kapcsolódó tárgyi kellékekkel) a mellékletben található megállapodás tervezetek szövegével tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére való térítésmentes átadásáról. Budapest, 20 május Mellékletek: Orosz Ferenc alpolgármester 1. sz. melléklet Egyeztető adatlap 2. sz. melléklet BHHF közmű vagyon átadás tárgyú levele 3. sz. melléklet Megállapodás és annak mellékletei (1. 4. számú mellékletek)

4 Határozati javaslatok: 1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a javaslatban részletezett közvilágítási hálózatok vagyon tulajdonjogát térítésmentesen, a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás szövegének jóváhagyásával átadja a Fővárosi Önkormányzat részére. Felelős: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. végrehajtásért: dr. Szeles Gábor jegyző Határidő: elfogadásra: végrehajtásra: azonnal a Fővárosi közgyűlés döntését követő 30 nap A határozati javaslat elfogadásához a képviselő testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 2. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert a mellékletekben található megállapodások (és azok mellékleteinek) aláírására. Felelős: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. végrehajtásért: dr. Szeles Gábor jegyző Határidő: elfogadásra: végrehajtásra: azonnal a Fővárosi közgyűlés döntését követő 30 nap A határozati javaslat elfogadásához a képviselő testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

5 1. számú melléklet 1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. Az ágazatvezető asszony észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek. Budapest, 20 május Halmos Istvánné sk. 2. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási irodavezetővel Az irodavezető asszony észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek. Budapest, 20 május Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 3. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor Városüzemeltetési tanácsnokkal Budapest, 20 május Podolák Sándor sk.

6 2. sz. melléklet

7

8 3. számú melléklet Megállapodás Amely létrejött egyrészről Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata (székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér ; adósz.: ; képviseli: Tóth Mihály polgármester), mint Átadó (továbbiakban: Átadó) Másrészről Budapest Főváros Önkormányzata részéről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörében eljáró Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11; adóig.szám: ; képviseli: Somlyódy Csaba elnök), mint Átvevő (a továbbiakban: mint Átvevő) (továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Megállapodás tárgya: 1. Átadó térítésmentesen átadja a tulajdonában álló, a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lévő közterületek az 1. sz. mellékletben részletezett közvilágítási berendezéseit és hálózatot a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett, valamint a Megállapodás 2. sz. mellékletét képező műszaki és pénzügyi kimutatás szerint. 2. Az Átvevő az 1. pontban körülírt aktivált beruházási állományt elfogadja és térítésmentesen a tulajdonába veszi. II. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az I. pont 1. alpontban meghatározott ingatlanon és építményeken kiépített, aktivált állományként nyilvántartott az 1. sz. mellékletben szereplő közvilágítási hálózat (a hozzá kapcsolódó tárgyi kellékekkel) a jelen megállapodás aláírásával, a II. pont 3. alpont szerinti értéken, Átvevő kizárólagos tulajdonába kerül, és ezen időponttól kezdődően Átvevő szedi annak hasznait, valamint viseli az azzal járó terheket és kárveszélyt. 2. Átvevő kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott közvilágítás üzemeltetéséről a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel (továbbiakban: BDK Kft.) kötött Egyedi Közüzemi Szerződés közvilágítás szolgáltatására tárgyú közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal összhangban gondoskodik. 3. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel a jelen Megállapodás I. pontjában foglalt vagyon esetében az Átadó könyveiben nyilvántartott könyvszerinti értéken ,- Ft, azaz huszonhatmillió-kettőszázötvenhatezer-négyszázhetvennégy forint bruttó értékben történik.

9 4. Átadó kijelenti, ha a fenti vagyon átvételével összefüggésben ÁFA fizetési kötelezettség merül fel, annak megtérítését Átvevőtől nem kéri, Átvevőnél megtérítési kötelezettség nem keletkezik. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő eszközök után általános forgalmi adót nem igényelt vissza, és ilyen igénylése nincs is folyamatban, valamint, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban Átvevő felé semmilyen pénzügyi igénye és egyéb követelése nincsen, és a jövőben sem lép fel semminemű követeléssel az átadott vagyontárgyakkal kapcsolatban. 5. Átadó kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az átadott vagyontárgyak igény-, per- és tehermentesek. 6. Átadó kijelenti, hogy az I. pontban megnevezett ingatlan az Átadó tulajdonában állnak. 7. Felek kijelentik, hogy az Átadó és a BDK Kft. között (az 1. sz. mellékletben részletezett közvilágítási munkákra vonatkozóan) rögzített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján ( sz. mellékletek) a Megállapodás I. pontjában meghatározott létesítmények üzemeltetésének átadása megtörtént és üzemképes. Továbbá a Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírásával a birtokba adás megtörtént, külön birtokba adási eljárást a felek nem folytatnak le. Az Átadó kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a létesítmények műszaki átvételéhez kapcsolódó dokumentációt a BDK Kft. részére a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátotta. III. Záró rendelkezések 1. Szerződő Felek jelen szerződés alapján tett nyilatkozatai, kérelmei, követelései, a másik Félnek küldött értesítései kizárólag írásban érvényesek. 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban békés, tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. Jelen szerződés 8 (nyolc) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből Átadót 3 példány, Átvevőt 5 példány illeti meg. 5. Jelen Megállapodás mindkét fél részéről történő aláírásának napján lép hatályba. Szerződő Felek a jelen szerződést, annak átolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá. A Szerződés mellékletei

10 : Megállapodás 1. sz. melléklete, az átadandó közvilágítási beruházások részletezése Megállapodás sz. mellékletek, műszaki és pénzügyi átadás átvételi kimutatása beruházásonként Megállapodás sz. melléklete, üzemeltetésbe történő átadás beruházásonként Megállapodás sz. melléklete, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv beruházásonként Budapest, hó. napján.. Tóth Mihály polgármester Átadó Somlyódy Csaba Gazdasági Bizottság elnöke Budapest Főváros Önkormányzat Átvevő Ellenjegyzi:.... Dr. Szeles Gábor Dr. Tiba Zsolt Főjegyző jegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző

11 1. sz. melléklet, az átadandó közvilágítási beruházások részletezése Ssz. Vagyontárgy megnevezése, címe Ingatlan jelleg megneve zése: Hrsz.: Az átadandó beruházás részletezése könyv szerint nyilvántartott érték (bruttó) 20 március 31- ig. 1. Vihorlát út (Vihorlát út 10 sz. ingatlan előtti területen) 2. Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) 3. Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti közterület db ZAFIR 70 W lámpatest, 1 db 70 W NA fényforrás (T), 1 db lámpakar közterület /13 2 db horg. Acéloszlop OSR 5-60/40, 2 db Glória 2*36 W kofcs lámpatest, 2 db Guro 1261 szerelvénydoboz, 80 m kábel NYCWY 4*10 mm2, 1 db rúdföldelő 3 m közterület Ft Ft * Ft Ft * 3 db ZAFIR 70 W lámpatest Ft Ft * területen ) 4. Vas Gereben utca (Vas közterület Gereben köz) 1 db ZAFIR 50 W lámpatest Ft Ft * 5. Gyimesi út (Gyimesi út közterület sz. ingatlanok 2 db ZAFIR W lámpatest Ft Ft * előtti területen) 6. Cseresznyefa utca közút (Cse resznyefa utca sz. ingatlanok előtti 10 db ZAFIR 50 W lámpatest Ft Ft * terül eten) 7. Iskola tér 6. Buszmegálló közterület /1 1 db RS 8 pörg. Vb. Oszlop/KS 10 lámpakar, 1 db ZAFIR 12/50 W Na lámpatest, 1 db guro Ft Ft * szerelvénydoboz, 2 db kábelbetoldás Sza badság köz (Sza badság köz sz. ingatlan előtti területen) Szen t Imre tér (Szent Imre téri park) közterület közterület /4 1 db F8+eG betongyámos faoszlop, 1 db Minifer 5 fokos horg. Acél lámpakar, 1 db ZAFIR 12/50 Na lámpatest, 30 m légvezeték 16/ /1 létesítés: 28 db STK1040 acéloszlop, 28 db Glória 2*36W lámpatest, 28 db FSD 36 Wkompakt fénycsőm 112 m NYY-J 3*2,5 mm2 kábel, 711 m NYCWY 4*10 mm2 kábel, 6 db 16/25 mm2 Raychem végelzáró, 23 db GURO EKM 91081, 5 db GURO EKM 91540, 3 db NYCWY 4*50 mm2 káb Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) lámpatest 11. Sze nt László utca (Szent park László utca Kapos utca 25. közötti területen) /33 közterület ,7 m 4*10/10 mm2nycwy kábel, 45 m 3*2,5 mm2 NYY-J kábel, 3 db, STK 76/100/4P kandeláber, 3db VIT-10/76 lámpakar, 2 db D22 dupla lámpakar (90 ), 7 db Clip 150 W Na 2 db horganyzott kandeláber és lámpatest elhelyezés, 100 m földkábel elhelyezés Ft Ft * Ft Ft * Ft 0 Ft * Ft Ft * 12. Határ utca (Késmárki közterület db C21-es lámpakar, 7 db CLIP-Hofeka 1*150 utca - Határ utca körforgalmi csomópont) W-os lámpatest, 7 db Philips SON-T 150 W, 1 db B10/200 oszlop Ft 0 Ft * : Ft Ft * * A táblázatban az ek 20 március 31-i nyilvántartott állapotot tartalmazzák a véglegesített megállapodásban a megállapodás aláírását megelőző negyedév végi, az Önkormányzatnál nyilvántartott ek fognak szerepelni.

12 Budapest, XXI. kerület Vihorlát út (Vihorlát út 10 előtti közterületen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 2.1. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vihorlát út (Vihorlát út 10 előtti közterületen) - 1 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sorszám Főkönyvi Mennyiség Mennyiségi 20 március 31-ig 1. lámpatest TUS ZAFÍR 1, 70 W db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

13 Budapest, XXI. kerület Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 2.2. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) közvilágítási hálózat bővítése - 2 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiség Mennyiségi 20 március 31-ig 1. acél oszlop, OSR 5-60/40 db Lámpatest, HOFEKA Glória 2*36 W db földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

14 Budapest, XXI. kerület Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 2.3. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti területen) - 3 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 70 W db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

15 Budapest, XXI. kerület Vas Gereben utca (Vas Gereben köz) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 2.4. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vas Gereben utca (Vas Gereben köz) - 1 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

16 Budapest, XXI. kerület Gyímesi út (Gyímesi út sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 2.5. sz. mel A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Gyímesi út (Gyímesi út sz. ingatlanok előtti területen) - 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése Sor-szám Főkönyvi meglévő oszlopra Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

17 Budapest, XXI. kerület Cseresznyefa utca (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 2.6. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Cseresznyefa utca (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtti területen) - 10 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

18 Budapest, XXI. kerület Iskola tér 6. (buszmegálló) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 2.7. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Iskola tér 6. (buszmegálló) - közvilágítási hálózat bővítése - 1 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, RS pörgetett beton + KS 10 kar db lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db földkábel betoldás db , : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

19 Budapest, XXI. kerület Szabadság köz (Szabadság köz Sz. ingatlan előtti területen). közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 2. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szabadság köz - közvilágítási hálózat bővítése - 1 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, F8 3eG faoszlop db lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db szabadvezeték 16/25 mm2 m : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

20 Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér (Szent Imre téri park) köz- és díszvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 2. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér (Szent Imre téri park) köz- és díszvilágítás kiépítés - 28 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, STK 1040 db , lámpatest, HOFEKA GLORIA 3*36 W db földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , díszvilágítási lámpatest TUS Terra 150 W db díszvilágítási lámpatest TUS Terra 70 W db kapcsolószekrény SZV-ABSZ-62 db tervezés db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

21 Budapest, XXI. kerület Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 2. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) közvilágítás kiépítés - 3 db új közvilágítási oszlop és 7 db lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, acél STK 76/100/4p db , lámpatest, Clip 150 W db , földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m 79, , tervezés db : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

22 Budapest, XXI. kerület Szent László utca (Szent László utca Kapos utca 25. közötti területen) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szent László utca (Szent László utca Kapos utca 25. közötti területen) közvilágítás kiépítés - 2 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, acél Park 45/76 db , lámpatest, Hofeka Glória 2*36 W db , földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

23 Budapest, XXI. kerület Határ utca (Késmárki utca - Határ utca körforgalmi csomópont) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Határ utca (Késmárki utca - Határ utca körforgalmi csomópont) közvilágítás kiépítés - 3 db új közvilágítási Sor-szám Főkönyvi oszlop és 7 db lámpatest Mennyiségség Mennyi- 20 március 31-ig 1. oszlop B10/200 db , lámpatest HOFEKA Clip 150 W + C21 kar db , tervezés db , : Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Megbízásából Tóth Mihály Gonczlik Tamás ügyosztályvezető Polgármester Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály átadó átvevő

24 Budapest, XXI. kerület Vihorlát út (Vihorlát út 10 előtti közterületen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 3.1. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vihorlát út (Vihorlát út 10 előtti közterületen) - 1 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség Sorszám 20 március 31-ig 1. lámpatest TUS ZAFÍR 1, 70 W db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

25 Budapest, XXI. kerület Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 3.2. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között) közvilágítási hálózat bővítése - 2 db új közvilágítási oszlop és Sor-szám Főkönyvi lámpatest Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. acél oszlop, OSR 5-60/40 db Lámpatest, HOFEKA Glória 2*36 W db földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

26 Budapest, XXI. kerület Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 3.3. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti területen) - 3 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 70 W db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

27 Budapest, XXI. kerület Vas Gereben utca (Vas Gereben köz) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 3.4. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Vas Gereben utca (Vas Gereben köz) - 1 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

28 Budapest, XXI. kerület Gyímesi út (Gyímesi út sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 3.5. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Gyímesi út (Gyímesi út sz. ingatlanok előtti területen) - 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése Sor-szám Főkönyvi meglévő oszlopra Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

29 Budapest, XXI. kerület Cseresznyefa utca (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtti területen) közvilágítási lámpatest átadás-átvétele. Megállapodás 3.6. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Cseresznyefa utca (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtti területen) - 10 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő oszlopra Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

30 Budapest, XXI. kerület Iskola tér 6. (buszmegálló) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 3.7. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Iskola tér 6. (buszmegálló) - közvilágítási hálózat bővítése - 1 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, RS pörgetett beton + KS 10 kar db lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db földkábel betoldás db , : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

31 Budapest, XXI. kerület Szabadság köz (Szabadság köz sz. ingatlan előtti területen) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 3. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szabadság köz (Szabadság köz sz. ingatlan előtti területen) - közvilágítási hálózat bővítése - 1 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, F8 3eG faoszlop db lámpatest, TUS ZAFÍR 1, 50 W db szabadvezeték 16/25 mm2 m : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

32

33 Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér (Szent Imre téri park) köz- és díszvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 3. sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér (Szent Imre téri park) köz- és díszvilágítás kiépítés - 28 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, STK 1040 db , lámpatest, HOFEKA GLORIA 3*36 W db földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , díszvilágítási lámpatest TUS Terra 150 W db díszvilágítási lámpatest TUS Terra 70 W db kapcsolószekrény SZV-ABSZ-62 db tervezés db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

34 Budapest, XXI. kerület Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás 3. A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Hollandi út (Szent István út - Hollandi út körforgalmi csomópontnál) közvilágítás kiépítés - 3 db új közvilágítási oszlop és 7 db lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 Március 31-ig 1. oszlop, acél STK 76/100/4p db , lámpatest, Clip 150 W db , földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m 79, , tervezés db : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

35 Budapest, XXI. kerület Szent László utca (Szent László utca Kapos utca 25. közötti területen) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Szent László utca (Szent László utca Kapos utca 25. közötti területen) közvilágítás kiépítés - 2 db új közvilágítási oszlop és lámpatest Sor-szám Főkönyvi Mennyiségi Mennyiség 20 március 31-ig 1. oszlop, acél Park 45/76 db , lámpatest, Hofeka Glória 2*36 W db , földkábel, NYCWY 4*10 mm2 m , : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

36 Budapest, XXI. kerület Határ utca (Késmárki utca - Határ utca körforgalmi csomópont) közvilágítás kiépítés átadás-átvétele. Megállapodás sz. melléklete A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat beruházásában elkészült létesítmények átadása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Környzetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály részére Budapest, XXI. kerület Határ utca (Késmárki utca - Határ utca körforgalmi csomópont) közvilágítás kiépítés - 3 db új közvilágítási Sor-szám Főkönyvi oszlop és 7 db lámpatest Mennyiségség Mennyi- 20 Március 31-ig 1. oszlop B10/200 db , lámpatest HOFEKA Clip 150 W + C21 kar db , tervezés db , : átadó készítette üzemeltetésre átvette Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata BDK Kft. Megbízásából Megbízásából Gonczlik Tamás ügyosztályvezető CSEVAK Zrt. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

37 4.1. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Vihorlát út (Vihorlát út 10 előtti közterületen)

38 4.2. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Zöldfa utca (az óvoda és a játszótér között)

39 4.3. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Vörösmarty utca (Vörösmarty utca sz. ingatlanok előtti területen), Vas Gereben utca (Vas Gereben köz), Gyimesi út (Gyímesi út sz. ingatlanok előtt), Cseresznyefa utca (Cseresznyefa utca sz. ingatlanok előtt)

40 4.4. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Iskola tér 6. (buszmegálló)

41 4.5. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Szabadság köz (Szabadság köz sz. ingatlan előtti területen)

42

43 4.6. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Szent Imre tér (Szent Imre téri park)

44 4.7. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Hollandi út (Szent István út-hollandi út körforgalmi csomópont

45 4. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Szent László utca (Szent László utca 82. Kapos utca 25. közötti területen)

46 4. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv Határ utca (Késmárki utca Határ utca körforgalmi csomópont)

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására. Készítette:

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a háziorvosi praxisok eszközfejlesztésének pályázati támogatására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a háziorvosi praxisok eszközfejlesztésének pályázati támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T a háziorvosi praxisok eszközfejlesztésének pályázati támogatására Készítette: Előterjesztő: Egyeztetve: Szociális- és Egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT)elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat ( KMOP 5.2.2.B)

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb.

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. intézményvezető

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Csepel Művek Ipari Park területén lévő, a Budapest XXI. kerület Központi út 54. sz. alatti 210146/123 hrsz-ú kivett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről Készítette: Dr. Polinszky Tibor főépítész Kiricsiné Kertész

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat a Stakotra Gépgyártó Kft. által felajánlott földrészletek elővásárlási jogával kapcsolatban.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat a Stakotra Gépgyártó Kft. által felajánlott földrészletek elővásárlási jogával kapcsolatban. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Stakotra Gépgyártó Kft. által felajánlott földrészletek elővásárlási jogával kapcsolatban. Készítette: Baranyai Zsolt CSEVAK Zrt. Városfejlesztési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Főépítész Al - Hajal Sándor Területrendezési ügyintéző. Szenteczky János Vezérigazgató; CSEVAK Zrt.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Főépítész Al - Hajal Sándor Területrendezési ügyintéző. Szenteczky János Vezérigazgató; CSEVAK Zrt. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL RÓZSA U. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR - NAGY-DUNA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató Előterjesztő: Tóth Mihály Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, /25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról.

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, /25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról. Készítette:

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT. A Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, hrsz-ú földrészletnek forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT. A Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, hrsz-ú földrészletnek forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT A Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, 210663 hrsz-ú földrészletnek forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére Készítette:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlan adásvételére Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén közterületek elnevezéséről

ALPOLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén közterületek elnevezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén közterületek elnevezéséről Készítette: Cserteg Imre városépítési irodavezető

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T új műalkotások külterületi elhelyezésére Készítette: Előterjesztő : Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. című, 210380 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Alpolgármester. J a v a s l a t. Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására

Alpolgármester. J a v a s l a t. Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Alpolgármester J a v a s l a t Középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására Készítette: Zsiláné Bara Éva fejlesztési igazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 12-én (csütörtökön) du.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 108/2016.

Az előterjesztés száma: 108/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 108/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 29. napján

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL 2. sz. melléklet ~ akinek '" ",, MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. (adószám: 15421137-2-18, KSH szánl:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ingatlan megvásárlása az ivóvízminőség-javító program

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T 2 a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Á LLÁSFOGLALÁS A CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET C SEPEL III ERŐ MŰ FEJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL. polgármester

Á LLÁSFOGLALÁS A CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET C SEPEL III ERŐ MŰ FEJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL. polgármester BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ MŰ FEJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL Előterjesztő: Készítette: Egyeztetve: Tóth Mihály polgármester Polinszky Tibor dr.

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben