ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására"

Átírás

1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester Készítette: Samu Óvári Judit irodavezető, Városrendezési Iroda Kiricsiné Kertész Erika főkertész, Városrendezési Iroda Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezető Szili Adrián városüzemeltetési igazgató, CSEVAK Zrt. Dr. Polinszky Tibor főépítész (3. számú melléklet) (4. számú melléklet) (5. számú melléklet) Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete évi 141. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Az előterjesztés leadva: május hó 27. Testületi ülés időpontja: június 15. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 129/2010.(III.23.) Kt. számú határozatában (1. számú melléklet) döntött arról, hogy Intézkedési Terv készüljön a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges tennivalók számbavétele céljából. A határozat alapján Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata megbízásából botanikus szakértő bevonásával- a Topo Plan Kft. készítette el az Intézkedési Terv Képviselő-testületi megtárgyalásra alkalmas változatát. A munka készítése során a Városrendezési Iroda munkatársai, valamint a tervezők egyeztetést folytattak a Csevak Zrt., valamint a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaival. A Csepeli Zöld Kör Egyesület korábbi javaslatai rendelkezésre álltak, ezek megvalósítási lehetőségét az anyag készítése során természetvédelmi szakmai szempontból megvizsgálták. Jogi háttér: A területet Budapest Főváros Közgyűlésének 32/1999. (VII.22.) önkormányzati rendelete a Tamariska domb természetvédelmi terület elnevezéssel helyi jelentőségű természeti értékek közé sorolta, és védetté nyilvánította. E döntés értelmében a terület természetvédelmi kezelésére, fenntartására vonatkozó döntéseket Természetvédelmi Kezelési Tervben kell rögzíteni, melyet a Fővárosi Közgyűlés hagy jóvá. A Tamariska domb természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a Főpolgármesteri Hivatal évben elkészíttette, azonban annak társadalmi egyeztetésére, jóváhagyására még nem került sor. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 24. (1)b pontja, valamint a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 13. (1)d pontja szerint helyi természetvédelmi területen a főjegyző lát el természetvédelmi hatósági feladatokat. Bármely, nem építési engedély köteles tevékenység végzéséhez, hasznosításához az I. fokú természetvédelmi hatóság jelen esetben a főjegyző- hatósági engedélye (Tvt. 38..), illetve építési engedély köteles tevékenység hatósági eljárásában szakhatósági hozzájárulása (Tvt. 39..) szükséges. A Képviselő-testületnek természetvédelmi területen nincs hatásköre a területre vonatkozó tevékenységek jóváhagyására, engedélyezésére vonatkozó döntést hozni, azokat támogathatja. Intézkedési Terv: Az Intézkedési Terv javaslatai összhangban vannak a Tamariska-domb természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve elnevezésű dokumentumban foglaltakkal. Az Intézkedési Terv, mint tervfajta, jogilag nem meghatározott kategória. Az Intézkedési Terv jelen értelmezésben egy elveket, fő tevékenységi irányokat és szükséges lépéseket meghatározó, rendszerező dokumentum, amely megteremti az egyes konkrét intézkedések szakmai megalapozottságát, egymásra épülését, megbecsüli azok várható költségét. Annak elfogadása konkrét munkavégzésre nem jogosít fel. Konkrét tevékenység(ek) megkezdése előtt szükség szerint- el kell készíttetni az arra vonatkozó részletes műszaki tervdokumentációt, valamint meg kell keresni a főjegyzőt, illetve a főjegyző nevében eljáró Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztályt mint I fokú hatóságot, illetve építési engedély köteles tevékenység esetében mint szakhatóságot az engedély(ek) beszerzése céljából. Konkrét tevékenység(ek) a vonatkozó az I. fokú természetvédelmi engedélyek, illetve építési engedély birtokában kezdhetők meg. A Képviselő-testületnek természetvédelmi területen nincs hatásköre a területre vonatkozó tevékenységek elfogadására vonatkozó döntést hozni, azokat támogathatja. Annak érdekében, hogy az Intézkedési Terv fent részletezett szerepét betölthesse, vagyis alapul szolgáljon a további konkrét lépésekhez, azt a Képviselő-testület, annak támogatásáról szóló döntésével alátámasztva meg kell, hogy küldje a főjegyző, mint I. fokú természetvédelmi hatóság részére, jóváhagyás céljából. Kérem előterjesztésem támogatását és a határozati javaslat elfogadását. Budapest, május... Orosz Ferenc 2

3 Határozati javaslat: 1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges Intézkedési Terv -ben foglalt javaslatok végrehajtását. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet küldje meg a főjegyző, mint I. fokú természetvédelmi hatóság részére jóváhagyás céljából. Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: július 15. Felelős: Tóth Mihály polgármester Végrehajtásért felelős: Dr. Polinszky Tibor főépítész A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Csevak Zrt-t, hogy a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges Intézkedési Terv - I. fokú természetvédelmi hatóság által történt elfogadását követően haladéktalanul kezdje meg az abban foglalt feladatok engedélyeztetését, valamint a kivitelezés előkészítését és megvalósítását a évi költségvetés céltartalék soron tervezett költségvetési keret terhére, a Képviselő-testület 131/2010.(III. 23.) Kt. határozatában foglaltak szerint. Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: elfogadó határozat kézhezvételét követően azonnal Felelős: Végrehajtásért felelős: Tóth Mihály polgármester Szenteczky János vezérigazgató Csevak Zrt. A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata szükséges.

4 Az előterjesztés 1. számú melléklete 4

5 Az előterjesztés 2. számú melléklete A Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv című dokumentum letölthető a portálról a Szabályozási tervek menüpont 32. sorszám alatt a következő néven: 32. BP. XXI. CSEPEL, TAMARISKA DOMB KSZT Intézkedési terv (elfogadás előtti anyag) 5

6 Az előterjesztés 3. számú melléklete Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: Budapest, május... Halmos Istvánné sk. ágazatvezető 6

7 Az előterjesztés 4. számú melléklete Az előterjesztés egyeztetve: Szili Adrián városüzemeltetési igazgató, Csevak Zrt. Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: Budapest, május... Szili Adrián sk. igazgató 7

8 Az előterjesztés 5. számú melléklete Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Polinszky Tibor főépítész Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: Budapest, május... Dr. Polinszky Tibor sk. főépítész 8

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele

ALPOLGÁRMESTER. Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele Készítette: Zelenyánszki Béla CSEVAK Zrt. vagyonnyilvántartási

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT Béke téri Sporttelep Fejlesztési Koncepciójának elfogadására ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT Béke téri Sporttelep Fejlesztési Koncepciójának elfogadására ALPOLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Béke téri Sporttelep Fejlesztési Koncepciójának elfogadására Készítette: Berczeli Emília városrendezési irodavezető Al - Hajal Sándor

Részletesebben

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J a v a s l a t az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére Készítette: Lombos

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:159/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a támogatásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 176/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Musical Varázs Alapítvány és

Részletesebben

CSEPELI ZÖLD KÖR EGYESÜLET Tamariska Park projektmenedzsment

CSEPELI ZÖLD KÖR EGYESÜLET Tamariska Park projektmenedzsment Budapest-Csepel Önkormányzata Tóth Mihály Polgármester Úr részére és Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete részére Tárgy: Tamariska-domb bekerítése 1211 Budapest Szent Imre tér 10. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

LJ~. számú előterjesztés

LJ~. számú előterjesztés ------------------ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LJ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya természetvédelmi és helyi természeti értékeinek

Részletesebben

KÉPVISELŐ. RENDELETTERVEZET A közterületek rendjéről és használatáról szóló többször módosított 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosítására

KÉPVISELŐ. RENDELETTERVEZET A közterületek rendjéről és használatáról szóló többször módosított 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET A közterületek rendjéről és használatáról szóló többször módosított 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Németh

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az önkormányzati energiahatékonysági finanszírozási rekonstrukció (MFFEE) pályázaton való részvételre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. Az önkormányzati energiahatékonysági finanszírozási rekonstrukció (MFFEE) pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T Az önkormányzati energiahatékonysági finanszírozási rekonstrukció (MFFEE) pályázaton való részvételre Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ

INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ INTÉZKEDÉSI TERV A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉHEZ,FEJLESZTÉSÉHEZ BUDAPEST XXI. KERÜLET, CSEPEL TAMARISKA-DOMB HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET Budapest, 2010. június Bevezető A terület státusza

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Viessmann Technika Dombóvár Kft. közérdekű kötelezettségvállalása

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben