Tata Város Polgármesterétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tata Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) Fax: (36) (34) Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 25 -i ülésére Tárgy: A Piac téri ingatlanok szabályozási terv szerinti kialakítása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Kiss Zsolt főépítész Meghívott: Kukucska Dávid, Lidl Bt. cégvezető Az előterjesztést előzetesen véleményezi: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2008. (VI.25.) Tata Kt. határozatában döntött arról, hogy elsősorban adás-vétel útján, ennek hiányában kisajátítás útján megszerzi a Tata, belterület 1880/3. és a 1880/6. hrsz.ú ingatlan szabályozási terv szerint szükséges részét út kialakítása céljából. A Felek a határozat alapján egyeztetéseket folytattak, amelyek nem vezettek eredményre. A sikertelen tárgyalásokat követően az Önkormányzat VI/60-20/2011. számú levelével kisajátítást kezdeményezett a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatalnál. A Kormányhivatal XII-B-4/53-18/2012. számú határozatával (továbbiakban: Kisajátítási határozat) a 1880/3. hrsz.ú ingatlan kisajátításáról rendelkezett, és az Önkormányzat, a határozatnak megfelelően, a részére megállapított Ft összegű kártalanítási díjat megfizetett Bt. részére. A Bt. a Kisajátítási határozat ellen keresettel élt bírósági felülvizsgálat iránt, amely alapján a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 3.K /2013 szám alatt jelenleg folyamatban van a per. A keresetben a Bt. vitatta elsősorban a kisajátítás jogalapját, másodsorban pedig a kártalanítás összegét. A per során Felek egyeztetéseket folytattak, és körvonalazódott egy megállapodás lehetősége. A Bt. számára ugyanis elfogadható megoldás lenne, ha a tulajdonát képező 1880/3. hrsz.ú ingatlant elcserélhetné egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő területtel. A Bt. érdeke, hogy egy egységes építési területtel rendelkezzen, ezt úgy tudja megvalósítani, hogy a tulajdonában lévő 1879/1., 1879/2. és 1879/3. hrsz.ú ingatlanokat összevonja. Az összevonást csak úgy tudja megvalósítani, ha a három terület által közrefogott, az Önkormányzat tulajdonát képező 1879/6. hrsz.ú útból az Önkormányzat átadna a Bt. részére, 1

2 a szabályozási terv szerint, az útból kialakítandó, beépítetlen területként szabályozott ingatlanból, a 1880/3. hrsz.ú ingatlannal csere-érték arányos területet. A telekalakításokat a Terrénum Geodéziai Kft. 100/2014. számú változási vázrajz mutatja, amely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A részletes rajzi megjelenítést az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, a sraffozott területrészek kerülnek a Lidl Bt. tulajdonába. A vonatkozó szabályozási terv rajzos megjelenítését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, amelyen látható, hogy a Lidl Bt. részére a 1879/28. hrsz.ú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerülő területeket a szabályozási terv már nem útként, hanem beépíthető területként jelöli. Az egyes területek jelenlegi tulajdoni állapotai: Lidl Bt. tulajdona jelenleg: Lidl Bt. tulajdona lesz: /1. hrsz /28. hrsz /2. hrsz /27. hrsz /3. hrsz /3. hrsz. Önkormányzat tulajdona jelenleg: Önkormányzat tulajdona lesz: /6. hrsz /23. hrsz /14. hrsz /24. hrsz /9. hrsz /25. hrsz /26. hrsz /29. hrsz /30. hrsz /3. hrsz. A Bt. a 1879/6. hrsz.ú útból megkapna 876 m2-t, míg a Bt. az Önkormányzat részére tulajdonba adja a 1880/3. hrsz.ú ingatlan teljes egészét, illetve a szabályozási terv jelöli, hogy a 1879/1. hrsz.ú ingatlan alsó sarkából egy részt (7 m2) a kialakítandó 1879/28. hrsz.ú kivett közterülethez kell hozzácsatolni. A 1880/3. hrsz.ú és a 1879/6. hrsz.ú ingatlan értékei megegyeznek, így azok cseréje megvalósulhat értékkülönbözet fizetése nélkül, azzal, hogy a cserék során a Lidl Bt. oldalán ÁFA fizetési kötelezettség keletkezne. A Képviselő-testület a kifejtetteket első ízben a decemberi ülésén már tárgyalta, és az alábbi 585/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozatot hozta: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/6. hrsz.ú ingatlanból az I /2013. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő, a 1879/35. kivett közút és 1879/39. hrsz.ú kivett közterület kialakítását követően visszamaradó területet, és üzleti vagyonná minősíti, mivel a visszamaradó ingatlanrész közcélú funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 2

3 2. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/14. hrsz-ú ingatlant, és kivett beépítetlen területté minősíti a az I /2013. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő 1879/39. hrsz-ú ingatlant, mivel az ingatlan közcélú funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az I /2013. sz. előterjesztés 2. mellékletét képező csereszerződést a Lidl Bt.-vel aláírja. A határozatról értesítettük a Lidl Bt.-t, ugyanakkor ő egyéb feltételeket is támasztott a szerződés aláírásához, amelyekről januárban egy egyeztetést tartottunk. Az egyeztetés alapján egyetlen a Bt. által támasztott feltétel elfogadható, nevezetesen az építménymagasságra vonatkozó előírás felülvizsgálata. A Bt. célja, hogy az építménymagasság minimális mértéke kerüljön csökkentésre a jelenlegi 7,5 m-ről. A helyi építési szabályzat - a terület településközponti építészeti arculatának erősítése érdekében - a megengedett legkisebb építménymagasságot is szabályozza az "Új Központ"- nak nevezett területen. A Bt. tervezett áruháza nem teljesíti ezt az előírást, ezért kérték az előírás felülvizsgálatát. A településkép védelme érdekében időközben a központi jogszabályok erős jogosítványt adtak az önkormányzatok kezébe a polgármesterek településképi véleményezési lehetőségén keresztül. A helyi építési szabályzat építészeti minőségre vonatkozó egyéb előírásainak, valamint a településképi véleményezési eljárásnak köszönhetően kellő garanciát látok a településképi elvárások teljesülésére. Ezt a kérdést a Képviselő-testület március 13-i ülésén megvizsgálta, ahol azt a döntést hozta, hogy a decemberben elfogadott határozaton nem kíván módosítani. Erről értesítettük a Lidl Bt.-t, aki egy újabb javaslattal állt elő, amit a legutóbbi bírósági tárgyaláson is ismertetett. Ennek a lényege, hogy ha a Képviselő-testület nem kívánja a jelenleg összeállított csereszerződés 17. pontjának A variációját elfogadni, úgy egy kompromisszumos megoldásként elfogadható lenne a 17. pont B variációja, amelynek a lényege, hogy a Felek kölcsönösen együttműködnek, hogy a lehető legköltséghatékonyabb szabályozási megoldást találják meg a területre vonatkozóan. A Bíróság ennek ismeretében felkérte a Feleket, hogy ezen álláspontot is vitassák meg, és annak eredményét terjesszék a júliusban tartandó következő tárgyalási napon a Bíróság elé. A piac térre vonatkozó szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások során a jelenlegi megállapodás elfogadása az Önkormányzatra nem róna plusz terhet, ugyanakkor lehetővé válna, hogy a rég óta húzódó terület alakítások végbe mehetnének, mivel a szabályozás jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a Lidl Bt. nélkül az Önkormányzat a saját telkét is alakítsa. A fentiek alapján tehát célszerű lenne a megállapodást megkötni, ugyanis ezzel a per megszüntetésre kerülne, és a piac téri kiszolgáló út kialakításával kapcsolatban már csak egy ingatlan sorsa lenne kérdéses a 1880/6. hrsz.ú ingatlané. Ugyanis a 1880/6. hrsz.ú ingatlant is kisajátította a Kormányhivatal az Önkormányzat részére, azonban azt a határozatot is megtámadta bírói úton az ingatlan tulajdonosa. Az ügyfél a keresetében vitatta a kártalanítás mértékét, azonban ez az ügy már előrehaladott állapotban van, mivel a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében helyben hagyta a Kormányhivatal döntését, megítélése szerint a kártalanítás mértéke (amit az Önkormányzat már szintén megfizetett) megfelelő volt. Ezt az ítéletet az ügyfél a Kúria előtt megtámadta. A Kúria januárban tartott tárgyalásán a 3

4 Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasította, azzal, hogy a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárása során kirendelt szakértő által meghatározott értéken kell a kártalanítás összegét meghatározni, amely magasabb, mint a korábban már megfizetett összeg, ugyanakkor ezen összeg a évi költségvetésben betervezésre került. A megismételt eljárás még nem folytatódott le. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tata, június 4. Michl József polgármester dr. Fogarasi Richárd csoportvezető Kiss Zsolt főépítész 4

5 Határozati javaslat:./2014. (.) Tata Kt. határozata A Piac téri ingatlanok szabályozási terv szerinti kialakítása I. AVk-HF-4 övezet megengedett legkisebb építménymagasságról szóló előírására vonatkozóan Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. kezdeményezi Tata város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosítását a Vk-HF-4 övezet megengedett legkisebb építménymagasságról szóló előírására vonatkozóan, a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (cégj.: ) költségviselése mellett. 2. Tata város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a Lidl Magyarország Bt.-t vonja be 3. A partnerek - tájékoztatásának módja és eszközei, - a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának módja, - az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervekkel azonos módon történik. 4. Tata város Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök Tata város honlapján közzé teszi. Határidő: az államigazgatási egyeztetésének megindítására: július 31. a vélemények közzétételére: a beérkezéstől számított 5 munkanap Felelős: Michl József polgármester 5

6 II. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. visszavonja a 585/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozatát. 2. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/6. hrsz.ú ingatlanból az.. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő, a 1879/23. kivett közút és 1879/30. hrsz.ú kivett közterület kialakítását követően visszamaradó területet, és üzleti vagyonná minősíti, mivel a visszamaradó ingatlanrész közcélú funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 3. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/14. hrsz-ú ingatlant, és kivett beépítetlen területté minősíti a.. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő 1879/29. hrsz-ú ingatlant, mivel az ingatlan közcélú funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a. sz.ú előterjesztés 2. mellékletét képező csereszerződést a Lidl Bt.-vel aláírja. Határidő: július 15. Felelős: Michl József polgármester Dr. Kórósi Emőke jegyző 6

7 kt árok út kt Terrénum Geodéziai Iroda Kft. Tata, Dobroszláv u Munkaszám: 100/2014 Tata belterület Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-175/2014 VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ a 1879/1, :/2, :/3, :/6, :/9 és :/14 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről Méretarány: 1:1000 (1881/2) 1881/3 út 1879/ /33 Változás előtti állapot Alrészlet Alrészlet Változás utáni állapot Hrsz Hrsz Szolgalmi és egyéb jogok 2 2 Jel müv. ága ha. m AK Jel müv. ága ha. m AK min.o. Terület 1879/1 - kivett /23 - kivett beépítetlen közút terület 1879/2 - kivett /24 - kivett beépítetlen beépítetlen terület terület 1879/3 - kivett /25 - kivett beépítetlen közterület terület 1879/6 - kivett /26 - kivett közút magánút 1879/9 - kivett /27 - kivett beépítetlen magánút terület min.o Terület Vezetékjog 27 m2-re (FES-01/06153/2013) Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u / Megjegyzés Vezetékjog 18 m2-re (FES-01/06153/2013) Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u / Bányaszolgalmi jog 339 m2-re 6-79/2010 Jogosult: Égáz-Dégáz ZRT 9027 GYÕR Puskás T. utca / Vezetékjog 137 m2-re (FES-01/06153/2013) Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u közfor / galom Bányaszolgalmi jog 243 m2-re 6-79/2010 számára Jogosult: Égáz-Dégáz ZRT megnyitott 9027 GYÕR Puskás T. utca / Bányaszolgalmi jog 112 m2-re 6-79/2010 Jogosult: Égáz-Dégáz ZRT 9027 GYÕR Puskás T. utca / közforgalom számára megnyitott árok (1879/13) 1879/ / /17 közút (1879/23) 1879/24 (1879/25) Bolt Bolt 1880/ / /15 magánút 1879/26 (1879/11) 1880/16 út 1879/9 1879/2 1879/28 Oroszlányi út 1880/3 1879/4 Büfé 1880/ /19 (1879/7) út 1879/14 - kivett /28 - kivett közterület beépítetlen terület 1879/29 - kivett beépítetlen terület Vezetékjog 54 m2-re (6297/2010.) Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u / szennyvízcsatorna szolgalmi jog 289 m2-re Jogosult: ÉDV ZRT Tatabánya Sárberek /2/ /18 (1879/6) 1879/ /3 magánút 1 Összesen: A változás akaratunknak megfelelően történt: /30 - kivett közterület Vezetékjog 1 m2-re (6297/2010.) Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u / Vezetékjog 20 KW földkábel, Jogosult: E.ON ZRT, 9027 GYÕR Kandó K. u / Használati és szolgalmi jog talajvíz-észlelõ kút létesítése, üzemeltetése céljából Jogosult: ÉDV ZRT, 9021 GYÕR Árpád utca /2/ A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell. (1387/2) (1879/14) 1879/29 kt 1879/1 talajvíz-észlel ő kutak (1879/30) 1879/ /21 (1364) Tata, június 10. ifj. Maszlavér Imre Készítő és minőséget tanusító:... Digicart - nyomtatvány (11096) földmérő ig. száma: 3527/2008 Ing. rend. min. szám: 1843/2004 Geod. terv. min. száma:gd-t/ Tata, hó... nap P.h. Záradékoló:... Ing. rend. min. száma:.../... Új út (1367/2) vízfolyás

8 Csereszerződés 2. melléklet mely létrejött egyrészről név: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. székhely: képviselő: Adószám: KSH szám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: mint tulajdonos, a továbbiakban Bt., másrészről Név: Tata Város Önkormányzata Székhely: Tata. Kossuth tér 1. Képviselő: Michl József polgármester KSH szám: Bankszámlaszám: mint tulajdonos, a továbbiakban Önkormányzat között: Előzmények: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2008. (VI.25.) Tata Kt. határozatában döntött arról, hogy elsősorban adás-vétel útján, ennek hiányában kisajátítás útján megszerzi a Tata, belterület 1880/3. hrsz.ú ingatlan szabályozási terv szerint szükséges részét út kialakítása céljából. A Felek a határozat alapján egyeztetéseket folytattak, amelyek nem vezettek eredményre. A sikertelen tárgyalásokat követően Önkormányzat VI/60-20/2011. számú levelével kisajátítást kezdeményezett a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatalnál. A Kormányhivatal XII-B-4/53-18/2012. számú határozatával (továbbiakban: Kisajátítási határozat) a 1880/3. hrsz.ú ingatlan kisajátításáról rendelkezett, és a Önkormányzat részére megállapított Ft összegű kártalanítási díjat, amelyet Önkormányzat napján megfizetett Bt. részére. Bt. a Kisajátítási határozat ellen keresettel élt bírósági felülvizsgálat iránt, amely alapján a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 3.K /2013 szám alatt jelenleg folyamatban van a per. A per során Felek egyeztetéseket folytattak, amelynek eredményeként jelen csereszerződést kötik. A Bt. célja a jelen megállapodás megkötésével, hogy a Bt. aktuális koncepciójának megfelelően áruház létesítése céljára egybefüggő telekingatlant szerezzen. 1. A tatai 1880/3 hrsz-ú, 869 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Bt. tulajdonát képezi. Az ingatlant az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog terheli a 6-81/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 214 m2-re. Az ingatlanon széljegyként szerepel a Önkormányzat által megindított kisajátítási eljárás. 2. A tatai 1879/1 hrsz-ú, 1820 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Bt. tulajdonát képezi. 3. A tatai 1879/2 hrsz-ú, 4627 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Bt. tulajdonát képezi.

9 4. A tatai 1879/3 hrsz-ú, 860 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Bt. tulajdonát képezi. Az ingatlant az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog terheli a 6-79/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 112 m2-re. 5. A tatai 1879/6 hrsz-ú, 6178 m2 nagyságú, kivett közút megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlant az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat javára 20 kv-os elektromos földkábel tekintetében bejegyzett vezetékjog terheli. Az ingatlant az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság javára bejegyzett használati és szolgalmi jog terheli talajvíz-észlelő kút létesítése, üzemeltetés céljából a változási vázrajz szerint megjelölt területre. Az ingatlant az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára bejegyzett vezetékjog terheli 20 kv-os földkábel vonatkozásában az E037/25/2010. munkaszámú vázrajz és terület-kimutatás szerinti 9 m2 területre. Az ingatlant az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára bejegyzett vezetékjog terheli 0,4 kv-os közcélú kábelhálózat vonatkozásában vázrajz és terület-kimutatás szerinti 20 m2 területre. 6. A tatai 1879/14 hrsz-ú, 5478 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlant terheli az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog 20 kv-os földkábel vonatkozásában az E037/25/2010. munkaszámú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 46 m2 területre. Az ingatlant terheli az Északdunántúli Vízmű Zrt. javára szennyvízcsatorna szolgalmi jog 289 m2 területre az okirat és vázrajz (4-236/2010 zár. sz. vázrajz közérdekű szolgalmi jog) szerint. 7. A tatai 1879/9 hrsz-ú, 3832 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Tata belterületén található ingatlan Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlant az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog terheli a 6-79/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 582m2-re. Az ingatlant az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára bejegyzett vezetékjog terheli 0,4 kv-os közcélú kábelhálózat vonatkozásában vázrajz és terület-kimutatás szerinti 162 m2 területre. 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bt. cserébe adja az 1. pontban megjelölt, 869 m2 nagyságú ingatlant Önkormányzat részére a szabályozási terv szerinti út kialakítása céljából, amelynek értéke nettó Ft, azaz nettó tizenkétmillió-kettőszáznegyvenegyezer forint. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bt. cserébe adja Önkormányzat részére, a jelen okirat mellékletét képező a Terrénum Geodéziai Kft. által az 1-7. pontban megjelölt ingatlanok változásáról készített 145/2013. számú változási vázrajz szerint a 2. pontban meghatározott ingatlanból 7 m2-nyi területet, amely hozzá csatolásra kerül az 5. pontban meghatározott ingatlanból kialakításra kerülő 1879/30. hrsz.-ú 1779 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlanhoz. Ennek a területnek az értéke nettó Ft, azaz kilencvennyolcezer-hatszáznégy forint. 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat cserébe adja Bt. részére, a jelen okirat mellékletét képező a Terrénum Geodéziai Kft. által az 1-7. pontban megjelölt ingatlanok változásáról készített 145/2013. számú változási vázrajz szerint az 5. pontban meghatározott ingatlanból 876 m2 nagyságú területet, amely hozzá csatolásra kerül a kialakításra kerülő 1879/28. hrsz.ú 8009 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területű ingatlanhoz.

10 Ennek a területnek az értéke nettó Ft, azaz nettó tizenkettőmillióháromszázharminckilencezer-hatszáznégy forint. 11. A jelen szerződés szerint elcserélt ingatlanok nettó értéke azonos. A tulajdont cserélő területekről számlát állít ki az Önkormányzat és a Bt. is egyaránt, azzal, hogy a Bt. által kiállított számlának ÁFA értéke 0, míg az Önkormányzat által kiállított számla értéke Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft, így Bt. az ÁFA értékét a kiállításra kerülő számla alapján megfizeti Önkormányzatnak. A Kisajátítási határozat szerint Önkormányzat már megfizette Bt.-nek a 8. pont szerinti ellenértéket kártalanítás címén, ezért Bt. kötelezi magát, hogy az elcserélt ingatlanok birtokbaadását követően 15 naptári napon belül a már kifizetett ellenértéket visszautalja Önkormányzat fent megnevezett bankszámlájára. 12. Jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják Felek, hogy a pontban jelzett telekalakítás alapján az ingatlan-nyilvántartásba az alábbiak kerüljenek bejegyzésre: a) 1880/3. hrsz-on kivett beépítetlen terület megnevezéssel, 869 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog bejegyzése közérdekű célra kötött csere jogcímén, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog 6-81/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 214 m2-re történő visszajegyzésével egyidejűleg. b) 1879/28 hrsz-on kivett beépítetlen terület megnevezéssel, 8010 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás és közérdekű célra kötött csere jogcímén, c) 1879/23. hrsz-on kivett közút megnevezéssel, 1842 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás jogcímén, d) 1879/30. hrsz-on kivett közterület megnevezéssel, 1766 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás és közérdekű célra kötött csere jogcímén, da) az E-On Zrt. javára vezetékjog 20 kv-os elektromos földkábel tekintetében, db) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság javára használati és szolgalmi jog talajvíz-észlelő kút létesítése, üzemeltetés céljából a változási vázrajz szerint megjelölt területre, dc) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog 1m2 területre (6297/2010), egyidejű visszajegyzése mellett. e) 1879/29 hrsz.on kivett beépítetlen terület megnevezéssel, 6370 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás jogcímén, ea) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog 54 m2 területre (6297/2010), eb) az Északdunántúli Vízmű Zrt. javára szennyvízcsatorna szolgalmi jog 289 m2 területre az okirat és vázrajz (4-236/2010 zár. sz. vázrajz közérdekű szolgalmi jog) szerinti egyidejű visszajegyzése mellett. f) 1879/27 hrsz.on kivett magánút megnevezéssel, 166 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás jogcímén, az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog 6-79/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 112 m2-re történő visszajegyzésével egyidejűleg. g) 1879/24 hrsz.on kivett beépítetlen terület megnevezéssel, 1495 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog visszajegyzése telekalakítás jogcímen,

11 az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog 27m2 területre (FES- 01/06153/2013) egyidejű visszajegyzése mellett, h) 1879/26 hrsz.on kivett, közforgalom számára megnyitott magánút megnevezéssel, 1955 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog visszajegyzése telekalakítás jogcímen, ha) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szóló bányaszolgalmi jog 6-79/2010. számú változási vázrajz és terület-kimutatás szerinti 243 m2 területre, hb) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog 137m2 területre (FES-01/06153/2013), egyidejű visszajegyzésével. i) 1879/25 hrsz.on kivett közterület megnevezéssel, 1191 m2 területtel, 1/1 tulajdoni illetőségre, Tata Város Önkormányzat javára tulajdonjog bejegyzése telekalakítás jogcímén ia) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog 18m2 területre (FES- 01/06153/2013), ib) az Égáz-Dégáz Zrt. javára bányaszolgalmi jog 339 m2-re (6-79/2010) egyidejű visszajegyzésével. 13. Szerződő felek kijelentik, hogy szavatosságot vállalnak a csere tárgyát képező ingatlanaik 1-7. pontban jelzetteken felül per- teher- és igénymentességéért. 14. Szerződő felek az elcserélt ingatlanokat jelen szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül adják birtokba, ettől a naptól kezdve viselik azok terheit és élvezik hasznait. 15. Szerződő felek kijelentik, hogy magyarországi jogi személyek, és jelen szerződés megkötésére felhatalmazással rendelkeznek. 16. Jelen szerződés megszerkesztésével (így a vázrajzok elkészítésével is) felmerülő költség Tata Város Önkormányzatát terheli, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel és a vagyonszerzéssel felmerülő díj és illeték feleket akként terheli, hogy mindenki viseli a megszerzett ingatlan vonatkozásában annak költségét. 17. A variáció Az Önkormányzat a jelen csereszerződéssel kialakuló, és a Bt. tulajdonába kerülő 1879/28. hrsz.ú ingatlan vonatkozásában vállalja a szabályozási terv módosításának a kezdeményezését a megengedhető legkisebb építménymagasság vonatkozásában (kezdeményezi a legkisebb építménymagasság, 7,5 m-es magasságcsökkentését), azzal, hogy a szabályozási terv módosításának eljárási és minden egyéb költségét a Bt. viseli, és amennyiben az Önkormányzaton kívüli államigazgatási szerv a szabályozási terv kezdeményezett módosításával nem ért egyet, és az eljárást megszünteti, vagy elutasítja a kezdeményezést úgy az Önkormányzatot felelősség nem terheli, és Bt. tudomásul veszi, hogy a módosítás nem végrehajtható. 17. B variáció Figyelemmel arra, hogy a telekalakítás és a csere célja, hogy a Bt. a 12. b) pontban meghatározott kialakuló, egybefüggő ingatlanon áruházat létesítsen, ezért a felek mindent megtesznek azért, hogy a későbbi engedélyeztetések során, kizárólag ezen ingatlanra vonatkozóan - különösen a Vk HF-4 övezet vonatkozásában -, az építménymagasságot illetően, a jogszabályoknak és a városképi összhangnak megfelelő, de egyben költséghatékony megoldást elősegítsék. Bt. kijelenti, hogy amennyiben felek ezen folyamat során a szabályozási terv módosítását eszközölik, úgy annak eljárási és minden egyéb költségét viseli.

12 18. A Felek jelen megállapodást az 1. pontban meghatározott perben bejelentik, és kérik az eljáró bíróságot, hogy a megállapodásban foglaltakat a Pp ban meghatározottak szerint egyezségként hagyja jóvá, és a bíróság I. rendű alperes XII-B-4/53-18/2012. sz. határozatát helyezze hatályon kívül, Felek rögzítik, hogy a fellebbezés jogáról lemondanak a felek maguk viselik a perben felmerült költségeiket. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatálybalépésének feltétele, hogy a megállapodást jóváhagyó perbeli egyezség jogerőre emelkedjen. 19. Felek kijelentik, hogy az ingatlan értékesítése miatt személyi jövedelemadó bevallási, és esetlegesen adófizetési kötelezettség és illetékfizetési kötelezettség tekintetében az eljáró ügyvédtől a szükséges tájékoztatást megkapták. 20. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tartalmát megértették, és az egyben tényvázlatnak is minősül. 21. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák Dr. Nedeczky Enikő ügyvédet, hogy őket a Tatai Járási Hivatal Járási Földhivatala előtt a telekalakítás és a tulajdonjog bejegyzése során képviselje. Felek rögzítik, hogy a megállapodás földhivatali beadására a megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, de csak a hatálybalépést követően kerül sor. 22. Ezen szerződést a felek, elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, Dr. Nedeczky Enikő ellenjegyzése mellett írták alá 10 példányban. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy jelen szerződés egy eredeti példányát okiratszerkesztő ügyvédtől átvették. Felek jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy okiratszerkesztő ügyvéd a évi CXXXVI. tv-ben foglalt kötelezettségének eleget téve, személyazonosító okmányaikat lefénymásolja és adataikat a jelen szerződés szerkesztése, valamint a földhivatali bejegyzési eljárás során felhasználja. Kelt.: Tata, Tata Város Önkormányzata Képviseli: Michl József Polgármester LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. Képviseli: Tóth Péter és Kukucska Dávid Ügyvezető igazgató és cégvezető Záradék: Alulírott... mint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselője, és mint a jelen megállapodás Előzmények részében rögzített Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 3.K /2013 szám alatti per I. r. alperese, nyilatkozom, hogy jelen megállapodásban foglaltakat megismertem, azokat tudomásul vettem. A 18. pontban rögzítettekhez hozzájárulok...., 2014,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal képviseletében

13

14

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirend Ügyiratszám: 1/170 5/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő testület 2016. február 29 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A tapolcai

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal

PÁLYÁZAT. Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal PÁLYÁZAT Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal Irányár: 116 850 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.14-14-000268 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p414173 Pályázat kezdete: 2016.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 192/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy ún. Szarvasugrás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Spalding Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S "-,, 1 't - ti- 1 :< ~ l~ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl Pécs M.J. Város Önkormányzata(7621Pécs,Széchenyi tér 1.) Adószám: 15478706-2-02 KSH szám: 15478706-7511-321-02 PIR szám:

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. január 27. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kórház melletti ingatlanon parkolóhely létesítéséhez

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására. Készítette:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-327/2015 Témafelelős: Czirok Jánosné / Tóth Ágnes Tárgy: Szentes Nagyhegy

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Eplény 0216/4 helyrajzi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Csépány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlására

Javaslat az Ózd, Csépány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlására Javaslat az Ózd, Csépány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlására 2016. február 25. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben